Süsteemi seadistused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Süsteemi seadistused"

Väljavõte

1 2019/07/06 19:41 1/2 Süsteemi seadistused Sisukord Süsteemi seadistused... 1 Firma/süsteemi alghäälestus... 1 Üldised seadistused... 1 Finantsi seadistused... 2 Sündmuse seadistused... 3 Artikli seadistused... 4 Projekti seadistused... 5 Kliendi seadistused... 5 Müügireskontro seadistused... 5 Laekumise seadistused... 7 Ostureskontro seadistused... 7 Tasumise seadistused... 8 Lao seadistused... 8 Tootmise seadistused... 9 Administraatori seadistused... 9

2 Last update: 2019/02/21 16:05 et:yld_settings Printed on 2019/07/06 19:41

3 2019/07/06 19:41 1/9 Süsteemi seadistused Süsteemi seadistused Firma/süsteemi alghäälestus Üldised seadistused Dokumendi kopeerimise ulatus - kui täielik, siis tehakse identne koopia, kui osaline, siis asendatakse kasutajaspetsiifilised väljad tema omadega (objekt, kasutaja jne) Firma arveldusarve - kasutatakse väljatrükkidel ja TeleHansa ekspordis Firma faks - kasutatakse väljatrükkidel Firma jur. aadress - kasutatakse väljatrükkidel Firma jur. nimi -kasutatakse väljatrükkidel Firma KM reg. nr -kasutatakse väljatrükkidel Firma kodulehekülg - kasutatakse väljatrükkidel Firma lisainformatsioon - kasutatakse väljatrükkidel Firma logo URL - valjatrükkidel kasutatava pildi aadress, kui on lihtsalt faili nimi, siis võetakse Directo lokaalsest kataloogist Firma lühikood - paistab akende päises Firma panga nimi - kasutatakse väljatrükkidel ja TeleHansa ekspordis Firma reg. number - kasutatakse väljatrükkidel Firma tegevusaadress - kasutatakse väljatrükkidel Firma tegevusnimi - kasutatakse väljatrükkidel Firma telefon - kasutatakse väljatrükkidel Kas mailimine sõltub vaata või print õigustest - kas dokumentide imine vajab ainult ühte või mõlemat õigust. Kas arveid tohib üle maksta - arvete saldo ei tohi minna negatiivseks laekumise/tasumise või krediteerimise tulemusena Kas objekti asetaja on maatriks - kui jah, siis jaotatakse asetamisel objektid tasemete järgi dimensioonideks. Kasulik juhul, kui kasutatakse dokumendil/ridadel korraga mitut objekti Kust pilte kätte saab, meili jaoks - iga saadetava pildi link ja süsteemi stiil. Soovitavalt Manuse lisamise õiguste mõjumine - kas õiguste alt spetsiaalist manuse lisamise õigus ja dokumendi vaatamise õigus või ainult üks neist Moodulid - Kui sisuks on T, siis näidatakse artikli laoseisu vajaduste aruandes ka tootmistellimusi. Peamenüü sorteerimine - vaikimisi seadistus, mis kehtib kõigile - kas järjekorra järgi või tähestiku järgi. Järjekorda saab muuta. Seerianumbri/mudeli välja nimetus - Dokumentidel asuva SN välja nimetus (näiteks kas Mudel või Seerianumber). Kui väli on tühi, siis dokumentidel seerianumbri tulpa üldse ei näidata Mitme minuti pärast loetakse aken kinni panduks, kui ta jäetakse sulgemata Seda seadistust kasutab dokumendi hoiatussüsteem. Tavaolukorras kuvatakse hoiatus, kui avatud dokument on juba eelnevalt avatud kellegi teise poolt ja pole veel (Directo arvates) suletud. See tähendab seda, et kui kasutaja A avas dokumendi, ning kasutaja B avab sama dokumendi, siis B näeb hoiatust, et A-l on sama dokument avatud. Mis juhtub, kui sellises olukorras teha dokumendil muudatused ja salvestada? Varem dokumendi avanud kasutaja kaotab hiljem salvestades oma tehtud muudatused. Seega õige käitumine oleks sellise teate nägemisel dokumenti ise mitte üle salvestada. Vajadusel võtta

4 Last update: 2019/02/21 16:05 et:yld_settings ühendust isikuga, kellel see avatud on. Kui siin seadistatud aeg on ületatud, siis hoiatust ei kuvata vaatamata sellele, et Directo arvab, et dokument pole veel suletud. Väärtus 0 lülitab hoiatuse välja. Finantsi seadistused Arve loetakse makstuks mis % summast - hetkel ei kasutata Finantsi sulgemine alates - mis ajast alates ei saa enam dokumente kinnitada ning finantskandeid salvestada / muuta Finantsi kanded saavad olla negatiivsed - kui jah, siis jäetakse kanded nii nagu on - ei kanne ise ega aruanded ei tõsta miinust teisele poole üle Finantskanded allsüsteemist ridadena - mitte kõik, aga osad dokumendid tekitavad kandele iga dokumendi rea kohta ka kande rea. Vastasel juhul tehakse ridadest kokku kanne Hankija makseaeg - hetkel ei kasutata Inventari kulumi ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - amordi kulu arvestus, mis täpsusega Kliendi makseaeg - hetkel ei kasutata Kontserni emafirma ID - täidab teenusepakkuja. Kui firmad on ühinenud kontserniks, siis selle järgi tehakse kontserni aruandeid ja kasutatakse vajadusel ühiseid tabeleid Konto tekst - juhul, kui on täidetud lisatakse ostuarvel olevad konto kirjeldused tekstide tabelisse, mille tüübiks on antud seadistus ja filtriks konto ise ning sisu väljalt saab juba sisestatud konto kirjeldusi ALT-T abil asetada Objekti klassi arvestamine - kui arvestatakse, siis ostuarve kinnitamisel kontrollib ega päise ja ridade objektide klassid samad ei ole Palga maksude ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palga maksud ümardatakse Palga maksuvalemi klassid - komaga eraldatud nimekiri maksuvalemite eraldamiseks. Näiteks TULU,SOTS,AÜ jne Palga valemi klassid - komaga eraldatud nimekiri palgavalemite eraldamiseks. Näiteks PALK,KINNI jne Palga TSD koodid - vastavalt maksuameti tabelile #3 sotsmaks, #4 tulumaks jne. V3.2 on kinnipeetud alimendid/elatis Palga ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palgad ümardatakse Raamatupidamise aadress - saldokinnituste väljatrükk Raamatupidamise faks - saldokinnituste väljatrükk Raamatupidamise kontaktisik - saldokinnituste väljatrükk Raamatupidamise telefon - saldokinnituste väljatrükk Ümarduse konto - Finantskandel jäägi konto Ümarduse vaikimisi objekt - müügi- ja ostuarve kinnitaja kasutab seda objekti ümarduse jaoks, kui ühtegi objekti pole kasutuses Vaikimisi aruanne - Kasumi, bilansi ja käibearuandel vaikimisi aruande kood Vaikimise katseaeg kuudes- sisestatakse katseaja kuude pikkus, kui soovitakse, et personalikaardil saaks automaatselt topelt hiire klikiga asetada katseaja lõpukuupäev; Vaikimisi puhkusepäevi aastas- põhipuhkuse kalendripäevade arv aastas. Vaikimisi täidetud 28 kalendripäevaga Valuuta kasum/kahjum - Kursimuutusest saadud kasumikahjumi konto (näiteks, kui tasumisel või laekumisel on erinev kurss kui arvel) Printed on 2019/07/06 19:41

5 2019/07/06 19:41 3/9 Süsteemi seadistused Sündmuse seadistused Sündmuse abi - Tekst kuvatakse sündmuse päises. HTML lubatud Sündmuse formaat maili saatmiseks - i tekst, mida kasutatakse sündmuse meeldetuletuse saatmisel. Tekstis esinevad erisümbolid asendatakse saatmisel kas vormindussümbolitega või andmebaasiväljadega nii: \n reavahetus \t tabulaator [1] sündmuse kood [2] algus [3] lõpp [4] tüüp [5] staatus [6] kasutaja [7] sisu [8] projekt [9] failinimi [10] kontakti tüüp [11] kontakti kood [12] kontakti nimi [13] kontakti aadress [14] kontakti telefon [15] kontakti faks [16] kontakti [17] viimane muutja [18] viimase muutmise aeg [19] inventar [20] tagaside [21] märkus [22] seotud algdokumendi number [23] seotud algdokumendi tüüp [24] tegija [25] seotud lepingu number [26] kontakti kontaktisik [27] objekt [28] seotud lepingu klass [29] objekti aadress [30] objekti lisainfo [31] sündmuse alguse kuupäev [32] sündmuse lõpu kuupäev [33] Inventari nimi [34] Inventari sn [35] Inventari ribakood [36] Summa 1 [37] Summa 2 [38] Prioriteedi nimetus [39] Int_kood [data:xxx] sündmuse lisaväli koodiga XXX NB! Samadel põhimõtetel saab seadistada sündmuse subjekti. Sündmuse hoiatus ületähtaja arvetest - Sündmusele kliendi asetamine ütleb selle hoiatuse, kui

6 Last update: 2019/02/21 16:05 et:yld_settings kliendil on üle ühe päevane maksevõlg Sündmuse hoiatus X päeva üleaja arvetest - sündmusele kliendi asetamine teatab üle X päeva võlgu oleva summa Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis aja tagant - sündmusele salvestuvad tööd lähevad, mis aja tagant uuele kinnitamata ressursikaardile. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - võetakse selle nädala ressurss, 2 - kuu, 3 - aasta Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis tingimuse järgi - sündmusele salvestatud tööde jaoks valitakse mis tingimuse järgi uus ressursikaart. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - vastavalt sündmuse tegijale, 2 - vastavalt sündmuse kasutajale, 3 - töö tegija järgi. Mõlemad tingimused kehtivad koos Sündmuse staatus helpdeskist - uue sündmuse staatus Sündmuse staatus maili saatmiseks - iga dokumendi iga saatmine tekitab sündmuse antud staatusega. Sündmuse staatus tuleb ise lisada. Sündmuse tüüp helpdeskist - uue sündmuse tüüp Sündmuse tüüp maili saatmiseks - iga dokumendi iga saatmine tekitab sündmuse antud tüübiga. Sündmuse tüüp tuleb ise lisada. Sündmuse vaikimisi saada mail tundides - kui seadistus on täidetud, siis uue sündmuse saada maili aeg tundides. Miinus number saadab teate enne lõppu, positiivne saadab peale algust. Töötab ka -0 (0 tundi enne lõppu) Sündmuselt välja helistamise süsteem - vastavalt seadisustele avaneb sündmusel telefoninumbritel väljahelistamise süsteem Artikli seadistused Artikli juurdehindlus 1 - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind1 Artikli juurdehindlus 2 - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind2 Artikli juurdehindlus ostuhinnale, et saada müügihind - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada müügihind Artikli lisahinna 1 nimi - sobiv kirjeldus hinnale 1 Artikli lisahinna 2 nimi - sobiv kirjeldus hinnale 2 Ribakood on unikaalne - kui ei, siis lubab salvestada mitmele artiklile sama ribakoodi Artikli soodus 1 nimi - sobiv kirjeldus hinnale soodus 1 Artikli soodus 2 nimi - sobiv kirjeldus hinnale soodus 2 Hinnamuutus - uue artikli vaikimisi väärtus Hinnamuutus sissetulekul 0 ei muuda, 1 - viimane ost, 2 - kaalutud keskmine Kaalu ühik - kuvatakse artiklil kaalu taga sulgudes Kaalu ühik kg koefitsient - kui kasutatakse muud ühikut kui kg, siis mitu seadistatud ühikut on kg Kontserniartikli keele lisaväli - artikli uuendamisel kontserni kopeeritakse lisavälja olemasolul tütardesse artikli kirjelduseks selle lisavälja sisu Lisavälja tüüp, mis artiklil määrab lao kaupa maksimumtaseme - artikli kaardil endal on üldine maksimumtase. Kui on vaja lao kaupa eristada, siis saab kasutada lisavälja. Lisaväli tuleb ise luua. Kasutatakse ostusoovitusel, ostutellimuste hetkeseisul ning ostutellimuse või firmasisese tellimuse (laoliikumine) koostamisel Lisavälja tüüp, mis artiklil määrab lao kaupa miinimumtaseme - artikli kaardil endal on üldine miinimumtase. Kui on vaja lao kaupa eristada, siis saab kasutada lisavälja. Lisaväli tuleb ise luua. Normaalne artiklikoodi pikkus - kui väli on täidetud, siis uue artikli loomisel hoiatab, kui koodi pikkus erineb soovitust Tüüp - uue artikli vaikimisi väärtus, kas 0 - teenusartikkel või 1 - laoartikkel Printed on 2019/07/06 19:41

7 2019/07/06 19:41 5/9 Süsteemi seadistused Lisaväli, mis määrab ära keele - artikli asetamisel dokumentidele võetakse selle koodiga lisavälja sisu (kui on), mille parameetriks on vajalik keel, tasumistingimusel tuleb väljatrükile vastava keele kirjeldus, konto kirjeldust kasutatakse aruannetes vastavalt keelele Projekti seadistused Kust võetakse avamisel projekti summa summat ei muudeta kaardi pealt, 1 - sõltuvalt seadistuseset kas kinnitatud või kõikide selle projekti pakkumiste käibega summa Lisavälja tüüp, mis määrab projekti lisa masteri - Projekti saab omavahel siduda mitmeks ketiks. Projektil endal on masteri väli päises ning siin saab määrata lisavälja koodi, millega saab ühte projekti määrata mitme projekti alluvusse. Näiteks ühe objektiga soetud tegevused ning üldiselt firma tegevused. Lisaväli tuleb ise luua lisaväljade alt. Kliendi seadistused Aadressi 1. nimi - 1. aadressi välja nimi (tüüpiliselt aadress või tänav) Aadressi 2. nimi - 2. aadressi välja nimi (indeks, linn) Aadressi 3. nimi - 3. aadressi välja nimi (riik / maa / maakond) Hoiatab regnr/kmregnr täitmata jätmisel - kui jah, siis hoiatatakse kliendi salvestamisel puuduvast infost Kliendi inventari nimetus - saab soovi korral nimetada kliendi inventari ringi (näiteks autod, tehnika etc) Kliendi mooduli lao lisaväli - Milliseid ladusid saab klient oma kliendi mooduli portaalist näha. Sisu on lao kirjeldus ning param on Directos asuv lao kood Kliendikoodide numeratsiooni algus - kust alates uue kood loomise loetakse uue kliendi seeriavahemiku koodi määramata jätmisel Kliendikoodide numeratsiooni lõpp - mis numbrini võivad automaatsed kliendikoodid minna Lähetusaadressi 1. nimi - 1. aadressi välja nimi (tüüpiliselt aadress või tänav) Lähetusaadressi 2. nimi - 2. aadressi välja nimi (indeks, linn) Lähetusaadressi 3. nimi - 3. aadressi välja nimi (riik / maa / maakond) Lisavälja tüüp, mis määrab kliendile lisaklassi - klienti klassi järgi otsides arvestatakse ka selles lisaväljas olevat klassi Müügireskontro seadistused Automaatse arve seeria lepingust - automaatselt arveteks mineva lepingu seeria Arve deebet, laekumise kreedit - konto (ostjate tasumata arved) arvete kinnitaja kasutab deebetina, laekumine vastavalt kreeditina Arve kreedit - vaikimisi müügikonto Arve trükkimisel teade kliendi lisaväljast - arvel trüki nuppu vajutades kuvatakse kliendi lisaväljast hoiatus Arvuta ladu muutva arve kate kinnitamisel kaubakulust - arve kinnitamisel arvutatakse kate ringi arvestades kaubakulu, mis tekkis arve kinnitamisel (FIFO väljast). Kulu väli jääb muutumata. Hinnaesitus - ei kasutata Hinnavalemi piirang artikli asetamisel - kui jah, siis asetatakse ainult neid tooted, mis on valitud hinnavalemis Hoiatus, kui ladumuutval arvel on rohkem kaupu kui reaalne/vaba laoseis ei hoiata, 1 -

8 Last update: 2019/02/21 16:05 et:yld_settings hoiatab (teeb koguse punaseks, kui kogus on suurem laoseisust) reaalse laoseisu pealt 2 - hoiatab/punastab vaba laoseisu (laoseisu ja nõudluse ja tuleku suhe) pealt Kaardimakse IP - kaardimakse IP aadress (tavaliselt ) Kaardimakse port - kaardimakse IP port Kaardimakse POSTCP - kas kaardimakse käib läbi POSTCP terminali Kas on otsearve nupp või ei ole - kas pakkumisel ja tellimusel on otsearve nupp. Tellimusel tuleb kaup hiljem järgi lähetada. Kui vahepeal on kauba kaalutud keskmine hind muutunud, siis jääb kaubakulu ja müügikate omavahel erinema Kas pakkumisest saab mitu arvet/tellimust teha - vastavalt seadistusele, kas lubab, hoiatab või ei lase Kas ostuhinda tohib muuta - kui jah, siis saab pakkumistel, tellimustel ja arvete muuta ostuhinda (arvel kulu) Kas uue kontakti lisamist küsitakse - kui jah, siis müügidokumendil kontaktisiku kirjutamine, keda pole sellel kliendil olemas, siis küsitakse, et kas lisada andmebaasi ning jaatava vastuse korral saab kontaktisiku andmed täpsemalt kirja panna Kassa arve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg - kui jah, siis jah Kassa-arve vaikimisi kliendikood - vaikimisi klient ja tema tingimused, aadressid, mis uuel kassaarvel ette tulevad. Näiteks sularaha ostja Kassa väljatrükk kujundatav - Kui jah, siis nagu trükitakse kassa arve tavalinegi arve, kui ei, siis kujundatuna t?ekiprinteri jaoks Kinnitaja kasutajagrupp - ressursile asetuva juhenda filter. Samuti kui kasutaja on selles grupis, siis on juhendaja ressursi aruandes vaikimisi täidetud Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, kas 0 - ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve Kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Kassa kontrollkonto - ostjate tasumata arvete asemel kontrollkonto sularaha arve puhul Kust võetakse sularahaarve kassakonto vaikimisi (seadistuselt) või tasumistingimuselt ja kassaaruanne eeldab, et kassa ehk tasumisviisi kood on sama kui tasumistingimus, 1 - arvutilt ja kassa aruanne vaatab kassa ja IP (arvuti aadressi) seost, 2 - arvutilt ja kui ei siis vaikimisi/tingimuselt ehk nagu 1 ja kui 1 ei sobi, siis 0. Kassa aruanne käitub nagu 1 puhul Laekumistel ostjate ettemaks - Laekumiste deebet konto ettemaksu puhul Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - müügidokumentide lõppsumma ümardus Lubab SN jälgimisel artiklil kasutada müügis SNi - vastasel puhul ei luba dokumente kinnitada, kui seal on seerianumber artiklil, mis ei vaja Maksimaalne artikli kogus müügidokumendil - ei luba panna suuremat kogust müügidokumendil eksimuse vältimiseks Maksimaalne lubatud allahindlus - ei luba panna suuremat allahindlust müügidokumendil Müügi käibemaks - müügi käibemaksu konto Nullkogusega read tellimuselt arvele - kas kopeeritakse tellimuselt ka kommentaari/koguseta read arvele, eitaval juhul lähevad tellimuselt arve tegemisel üle ainult kogusega read Näita müügidokumentidel ka käibega hindu - kas näidata müügidokumentidel ka käibega hindu Objekti nõudmine - kui täidetud, siis nõuab arve ja lähetuse kinnitamisel kindla klassiga objekti olemasolu Pakkumine peab olema kinnitatud - kui jah, siis ilma kinnitamata ei saa pakkumisest teha ei arvet ega tellimust Pakkumise kinnitamise eeldus - saab valida komaga eraldatud välja nimed, mis peavad olema täidetud, et saaks kinnitada. Väljad, mille vahel saab valida on objekt,projekt,staatus,tyyp Pakkumisel asetuv artikli kulu - 0 ostuhind (kaalutud mudeli korral artiklikaardilt ostuhind, SH puhul vastavalt laoid-le), 1 - kaalutud (võetakse artiklikaardilt kaalutud hind, kui seda pole, siis Printed on 2019/07/06 19:41

9 2019/07/06 19:41 7/9 Süsteemi seadistused ostuhind. SH puhul laoid asetamine hinda ei muuda) Pakkumiste staatused - komaga eraldatud nimekiri pakkumise staatustest. Näiteks Saadetud,Tühistatud,Tellitud Pakkumiste tüübid - komaga eraldatud nimekiri pakkumise tüüpidest. Näiteks Sisemine,Suurklient,Tähtis Ressursi viiterea summa liitmine keskmine (kogused ja summad liidetakse), 1 - viite oma (kogused liidetakse ning korrutatakse läbi viidetava ühikuhinnaga) Ressursile mineva lisaprotsendi artikli lisavälja kood - artikli lisavälja sisuks pannakse artikli kood ning parameetriks protsent. Arvele lisatakse lisaväljas olev artikkel, mille kogus on parameetris olev protsent ühikuhinnaga üks protsent antud artiklite arvel olevast summast Ressurss hoiatab sama kliendi korduva toote puhul - kui kinnitamata ressursil juba on samal kliendil sama toode, siis hoiatatakse sellest ning teatatakse selle ressursi number Ressursilt arvele ainult suletud read - ressursilt lähevad arvele vaikimisi ainult suletud read Sularaha maksetingimus - kassa arve vaikimisi tingimus Tellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud arve - kui jah, siis tellimusest arve tegemisel jäävad arvega kogused muutmata ning need muudetakse alles arve kinnitamisel vastavalt arvel olnud kogusele. Arve kinnitamisel ei saa kogus olla suurem kui tellimuselt arveta sama toote kogus Tellimusele seerianumbrid lähetustelt - kas lähetuse kinnitamine uuendab tellimuse real ka seal olevat seerianumbri välja, mitme lähetuse puhul eraldatakse seerianumbrid komaga. Kui tellimusel juba oli seerianumber, siis uus lisatakse komaga otsa, vana ära ei võeta. Kui vana oli vale, siis tuleb see käsitsi eemaldada. Tellimusest saab olla ainult üks kinnitamata arve - kui jah, siis ei lase teha ühest tellimusest mitut kinnitamata arvet Viivise artikkel - artikkel, mis läheb viivisarve tegemisel artikliks Viivise käibemaksu kood - käibemaksukood, mis läheb viivise reale viivisarve tegemisel Ületähtaja arved - kui kliendil on tähtajaks tasumata arveid, siis vastavalt seadistusele kas 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada Ümardamine - artikli asetaja arvutab ümardust vastavalt seadistusele Maksenõude fail panka - juhul, kui see väli on täidetud, tekib arvete nimekirja maksenõude faili ekspordi nupp ning antud kirjeldus läheb iga rea kirjelduseks, kuhu lisatakse arve numbrid. Laekumise seadistused Ettemaksuks minev artikli klass - arvele pandavat ettemaksu arvutatakse ainult selle klassi pealt. Kinnitada lubab täissummas Ettemaksuks minev lisaväli - arvele pandavat ettemaksu arvutatakse nende artiklite pealt, millel on selles lisaväljas sisu (ükskõik mis peal tühja). Kinnitada lubab täissummas. Juhul kui mõlemad seadistused on peal, siis kehtivad mõlemad ehk ainult need artiklid millel nii klass kui lisaväli vastavad tingimusele. Mõttekas on kasutada ühte neist seadistustest. Ostureskontro seadistused Hankijate ettemaksud - Hankijate ettemaksu puhul kreedit konto Hankijate tasumata arved - Hankijatele võlgnevuse konto. Ostuarve kasutab kreeditina, tasumine deebetina Ostuarve vajab kogust ja klienti artikli puhul - kui jah, siis ei luba kinnitada kui ostuarvel on artikkel, aga pole kogust või klienti samal real Ostuarve vajab projekti - kui jah, siis ei luba kinnitada, kui päises/real on projekt puudu või vale

10 Last update: 2019/02/21 16:05 et:yld_settings Ostu käibemaks - ostu käibemaksu konto Tasumise seadistused Pangateenused (ülekanded jne) - tasumine kannab sellele kontole pangateenustasud Tasumiste ekspordi nr - Mis numbrist ja mis prefiksiga TeleHansa eksport tekitab makseid Lao seadistused Hankija artikli ostmisel kantakse hind üle - kui ostetakse sisse hankija artikliga täidetud toode, siis uuendatakse kõigil teistel sama hankija artiklikoodiga täidetud artiklitel, mida pole veel sisse ostetud, ostu-, kaalutud- ja viimane ostuhind Inventuuri konto - inventuuri dokumendi vaikimisi konto Kas lähetusele lähevad kõik tooted või ainult laos olevad kõik, 1 - laos (vaadatakse kas toodet on laos), 2 - vaba (vaadatakse, kas toode on vaba) Kas mudeli kogus peab olema täisarv - kui jah, siis saab mudeliga tehtavaid laotehinguid sooritada ainult täisarvulise kogusega Kinnitamata arve tekitab laonõudluse - kui jah, siis nagu lähetamata tellimus tekitab kinnitamata ladu muutev arve laonõudluse Lähetuse deebet - kaubakulu konto. Lähetuse ja ladumuutva arve deebet Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto. Lähetuse ja ladumuutva arve kreedit Lähetusel toodete kogused loomisel - tellimuselt lähetuse tegemised on lähetatud kogused eeltäidetud vastavalt seadistusele, kas 0 - null, 1 - sama, mis tellimusel, 2 - maksimaalne, kas tellitud või laos olev kogus. Seerianumbriga artiklitel on vastav kogus kas 0 või üks ning settingu 2 puhul nii mitu ühega, kuni laos jätkub, 3 - vaba - nagu laos, aga arvestatakse nõudlusega Lähetust kasutatakse - kui ei, siis tehakse tellimusest otse arve, mis muudab ladu Lao sissetuleku deebet - Varude konto. Kasutab tootmistellimus, hinnamuutus, laoinventuur ja sissetulek deebetina. Lao sissetuleku kreedit - Kaubaliikumise vahekonto millele ostetakse ostuarvega hankijalt kaup. Sissetuleku kreedit Laoid asetamise järjekord (spetsiifilise laomudeli korral) - mis järjekorras näidatakse laoid asetamisel artikleid ning millises järjekorras võetakse esimene laoid artikli asetamisel. A - väikseim laoid (lattu võtmise järjekorras - FIFO), B - suurim laoid (LIFO), C - väikseim ostuhind, D - suurim ostuhind. Võib kasutada kuni kahte seadisust korraga. Näiteks väikseim hind ja FIFO oleks CA Laoliikumine on sisemüük - kui jah, siis lisandub laoliikumisele müügihind ning müügi ja ostuhinna vahe tõstetakse ühe objekti müügikontolt teisele Laoliikumise väljatrükil on ka müügihind - Kuni laoliikumise väljatrükkija on veel mittekujundatav, siis vastavalt settingule, kas on müügihinnad või mitte. Vajalik näiteks kliendile ajutise väljastuse andmisel Lisakulu konto - Laosissetulekul kreedit konto lisakulu arvelt. Näiteks garantiifondi hoidmiseks. Lisakulu saab määrata nii artiklilt kui ka artikliklassilt Lisaväli, kust võetakse Techdata SAP kood - TechData ühenduse seadistus Mahakandmise vaikimisi konto (Ostu)tellimusest rohkem sissevõtmine/lähetamine suurendab (ostu)tellimusel olevat kogust Põhiladu liikumiste jaoks Range kronoloogia, ei luba sisse võtta või müüa valele ajal - soovitav olek jah Side Techdata infosüsteemiga - TechData ühenduse seadistus Printed on 2019/07/06 19:41

11 2019/07/06 19:41 9/9 Süsteemi seadistused Sissetulekule asetuv artikli hind - vastavalt seadistusele, kas 0 - keskmine, 1 - ostuhind, 2 - viimane ost Techdata andmebaasi aadress - TechData ühenduse seadistus Techdata kliendinumber - TechData ühenduse seadistus Tootmise seadistused Tootmisel tekkinud töö ja materjali kulu - tootmisel tootesse pandud töökulu konto Administraatori seadistused Aruannete koopiabaas - juhul, kui firma kasutab aruannete jaoks teist serverit Exceli aruanne jätab augu - kui on vajadust exceli aruannet uuendada otse Excelist, mitte Directost võttes. Tekitab kasutaja arvutisse cookie (küpsise), mis võib püsida ka peale parooli aegumist. Väljalogimine või 12h möödumine kaotab augu Hoolduse lipp - kui see on täidetud, siis ei saa osasid dokumente (arve, hinnamuutus, inventuur, sissetulek, palk) kinnitada. Täidab süsteem ise hoolduse ajal oletatava hoolduse lõpu ajaga. Hooldusi saab käivitada Finantsi all asuvast hoolduse aruandest Kas browseri kinnipanekul parool aegub - kui jah, siis kõikide browserite kinnipanekul enam süsteemi sisse ei saa. Küll, aga on kasutaja süsteemi jaoks sees, mistõttu kui kasutajate arv on piiri peal, peaks kasutama seadistust ei. Kas sama kasutajanimega tohib mitu korda sisse logida ei, 1 - jah Kliendi tabeli asukoht - Kontserni puhul - millises baasis asub ühine kliendibaas Mis aja jooksul (minutites) läheb counter nulli - kui kasutajakonto on lukku läinud, siis mis aja jooksul saab sama kasutaja uuesti proovida (et ei saaks lõpmatuseni kõiki paroole läbi proovida) Mitu korda võib andmed sisselogimisel valesti panna - Peale antud X korda valet parooli läheb sisselogida proovinud kasutaja ja arvuti (IP) lukku Mitu päeva logi alles jäetakse - süsteemi sisemine logi. Kui väga pikaks jätta võib süsteem aeglustuda. Soovitav aeg on nädal Mitu rida logi alles jäetakse - rida kui üks pöördumine Süsteemi keel - süsteemi vaikimisi keel Süsteemi valuuta - süsteemi valuuta. Kuna kursiuuendus käib läbi eesti panga, siis arvestatakse kursid kohalikus baasis selle valuuta järgi. Samuti teavad kontserniaruanded, mis kursiga tütarde kontode summasid peab kokku liitma From: - Directo Help Permanent link: Last update: 2019/02/21 16:05

Kliendid

Kliendid 2019/07/27 08:36 1/2 Kliendid Sisukord Kliendid... 1 Klientide register... 1 Kliendi kaart... 2 Üldinfo... 2 Transport... 4 Üld... 4 Edastuskanal... 5 Väljuvad dokumendid... 5 Omniva / RIK / EAK e-arve...

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine 2019/07/23 13:26 1/2 POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine Sisukord POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine... 1 Directo seadistused... 1 Terminali seadistused... 1 Terminali IP aadressi

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical Ettekande sisu Mis on andmeladu ja millised on sellele püstitatud eesmärgid? Mis kasu sellest on? Paindlikum aruandlus; Automaatne kaupade

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Merit Aktiva

Merit Aktiva kasutusjuhend (C) AS Merit Tarkvara Raamatupidamisprogramm Merit Ak tiva on väik efirmadele mõeldud k aasaegne raamatupidamisprogramm. Ak tiva sobib töövahendik s nii firmajuhile k ui raamatupidajale.

Rohkem

Ostud Automaatsed funktsioonid ostuprotsessi juhtimiseks Planeeritud ostutellimused, ostuarved otse laosissetulekutest Erinevas valuutas hinnakirjad M

Ostud Automaatsed funktsioonid ostuprotsessi juhtimiseks Planeeritud ostutellimused, ostuarved otse laosissetulekutest Erinevas valuutas hinnakirjad M Ostud Automaatsed funktsioonid ostuprotsessi juhtimiseks Planeeritud ostutellimused, ostuarved otse laosissetulekutest Erinevas valuutas hinnakirjad Mitmetasandilised kinnitused ja töövoo juhtimine Hankija

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Sisukord

Sisukord APTEEGI KASSAMÜÜGI INFOSÜSTEEM Hansasoft OÜ. Sisukord 1. Kassamüük... 4 1.1 Sisenemine programmi... 4 1.2 Sisenemine kassamüüki... 4 1.3 Akna Kassamüük tutvustus... 6 1.4 Kassamüügi andmeväljad ja nupud...

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Uuendatud

Uuendatud Uuendatud 7.02.2018 Sisukord I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused... 3 II Kasutusjuhend... 5 Oksjonikeskkonda sisenemine... 5 Avavaade... 6 Otsingu teostamine... 8 Otsingu

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

E-arvete saatmine SAFist - üldist E-arvete saatmine riigifirmadele toimub e-arvete operaatorite kaudu, e-arveid otse saata pole võimalik. Operaatori k

E-arvete saatmine SAFist - üldist E-arvete saatmine riigifirmadele toimub e-arvete operaatorite kaudu, e-arveid otse saata pole võimalik. Operaatori k E-arvete saatmine SAFist - üldist E-arvete saatmine riigifirmadele toimub e-arvete operaatorite kaudu, e-arveid otse saata pole võimalik. Operaatori kaudu saatmiseks tuleb sõlmida leping, saada operaatorilt

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem