Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin"

Väljavõte

1 Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine EKKA Kutsehariduse Hindamisnõukogu istungi PROTOKOLL Toimumise aeg: Toimumise koht: Meriton Grand Conference & Spa Hotel, konverentsisaal Grand Panorama Paldiski mnt 4, Tallinn Võtsid osa Hindamisnõukogu liikmed: Andres Pung, Hille Voolaid, Kaie Piiskop, Tanel Linnus, Eve Eisenschmidt, Maaja-Katrin Kerem, Tiia Randma, Helle Noorväli, Toomas Undusk, Sirje Potisepp, Jaan Allem, Allan Märk, Jüri Jõema Puudusid Hindamisnõukogu liikmed: Indrek Peterson, Ene Vohu Kutsutud: Heli Mattisen, EKKA juhataja Istungit juhatas: Tanel Linnus, Hindamisnõukogu esimees Protokollis: Marge Kroonmäe, Hindamisnõukogu sekretär Istungi algus: kell Istungi lõpp: kell PÄEVAKORD I Kutseõppe õppekavarühmade 2011 I poolaasta akrediteerimisotsuste vastuvõtmine 1. Võrumaa Kutsehariduskeskus majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 2. Tartu Kutsehariduskeskus majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 3. Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 4. Haapsalu Kutsehariduskeskus majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 5. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 6. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 7. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 8. Pärnumaa Kutsehariduskeskus majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 9. Põltsamaa Ametikool majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 10. Sillamäe Kutsekool majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 11. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool majutamise ja toitlustamise õppekavarühm 12. Narva Kutseõppekeskus ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm 13. Pärnumaa Kutsehariduskeskus ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm 1

2 14. Rakvere Ametikool ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm 15. Tallinna Ehituskool ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm 16. Tallinna Kopli Ametikool ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm 17. Tartu Kutsehariduskeskus ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm 18. Vana-Antsla Kutsekeskkool ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm I Kutseõppe õppekavarühmade 2011 I poolaasta akrediteerimisotsuste vastuvõtmine 1. Nõukogu arutas Võrumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Võrumaa KHK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Aime Vilgas - hindamiskomisjoni esimees, tööandjate esindaja Liis Animägi - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert Erkki Piisang - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool teatas , et nendepoolseid kommentaare ega täiendusi ei ole. 4) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Võrumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Koolil on õppekavarühma eesmärkide täitmiseks loodud vajalik materiaal-tehniline baas ning selle arendamisega tegeletakse pidevalt, 2) Koolil on õppekavarühma töö korraldamiseks olemas vajalik arv kvalifitseeritud õpetajaid, kes tegelevad koos juhtkonnaga õppekava arendamise ja iseenda täiendamisega, 3) Õppekavarühmas on õppekavad eri tasemel õppijatele (põhi- ja keskhariduse baasil), 4) Õpetajad ja kooli juhtkond on teadlikud ohust, et rahastatud õppijate väike arv RKT kaudu ei kata kogu õppetöö kvaliteetseks korraldamiseks vajaminevat ressurssi, 5) Õppeasutus on tunnistanud oma arengukavas kutse omistamise võimaluste loomise vajadust ja vastavalt sellele peaks olema ka aastal 2012 õppekavarühmas lõpetajatele võimalus oma õppeasutuses kutse omistada. Võrumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. 2

3 a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. anda Võrumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. Otsus võeti vastu 12 poolthäälega. Vastu 0. Üks hindamisnõukogu liige ei hääletanud seotuse tõttu Võrumaa Kutsehariduskeskusega. 2. Nõukogu arutas Tartu Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Tartu KHK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Sigrit Lilleste - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Indrek Kivisalu - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Aime Vilgas - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Tartu Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Viimaste aastate arengud, planeeritud arendustegevused ja trendid tulemuste osas viitavad õppekavarühma jätkusuutlikkusele, õppekavarühma juht ja meeskond on motiveeritud. Õpetajate ja õppekavarühma lõpetajate panus on tuntav Eesti toitlustuse ja majutusvaldkonna arendustegevuses. 2) Õppekavarühma õppijate arv on stabiilne või tõusmas, riikliku koolitustellimusega täitmisega probleeme ei ole, õppijad on kindlustatud praktikakohtadega. 3) Õppekavarühmas on õppekavad eri tasemel õppijatele (põhi- ja keskhariduse baasil, erivajadusega õppijatele, täienduskoolituses õppijatele). 4) TKHK on tunnustatud kutseeksamikeskus koka ja kelneri erialadel ning taotleb tunnustamist hotelliteenindaja kutseeksamikeskusena tegutsemiseks. 5) Õppekavarühma kutseeksami sooritajate hulk näitab kasvutrendi, eksami valinute soorituste % on kõrge, mistõttu lõpetajad rakenduvad tööturul ning nende ettevalmistus vastab tööandjate vajadustele. 6) Õppekavade eesmärkide täitmiseks on kaasaegne õppekeskkond ja praktikabaas, samuti on õppijatele rakendatud tugisüsteem. 3

4 Tartu Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. anda Tartu Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. 3. Nõukogu arutas Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Marika Luik - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Oliver Lauga - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Peep Peetersoo - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool teatas , et nendepoolseid kommentaare ega täiendusi ei ole. 4) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Koolil on hea maine õppijate, töötajate ja tööandjate hulgas. 2) Õppekavad vastavad kehtestatud nõuetele, kutsestandardile ning nende arendamiseks tehakse regulaarselt koostööd tööandjatega ning arvestatakse õppijate ja personali tagasisidet. 3) Toimub aktiivne täienduskoolituste pakkumine sihtrühmadele ning koolitatavatelt saadud tagasiside on positiivne. 4) Õppekavarühma juhtimine on asjakohane ja jätkusuutlik. 5) Koolis töötab motiveeritud personal, personali uuenemisprotsessi juhitakse teadlikult ning kool tegeleb aktiivselt personali arendamise ja koolitamisega. 6) Kool kaasab huvigruppe õppekavarühma juhtimisse, õppekavade arendusse ning kogub süsteemselt tagasisidet nende rahulolu 4

5 kohta. 7) Kooli finantsressursid on teadlikult juhitud, regulaarselt tegeletakse finantsressursside kasutamise analüüsiga ning on tagatud kooli jätkusuutlik majandamine. 8) Kooli õppemateriaaltehniline baas vastab kaasaja nõuetele, selle arendamine toimub teadlikult juhituna. Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. anda Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. Otsus võeti vastu 12 poolthäälega. Vastu 0. Üks hindamisnõukogu liige ei hääletanud seotuse tõttu Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooliga. 4. Nõukogu arutas Haapsalu Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Haapsalu KHK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Meeri Froš - hindamiskomisjoni esimees, tööandjate esindaja Andra Piirsalu - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Eve Holsmer - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool teatas , et nendepoolseid täiendavaid kommentaare ei ole. 4) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Haapsalu Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) HKHK on maakonnas ainuke kutseharidust pakkuv õppeasutus, kooli maine on kõrge. 2) Õppekavarühm on kaetud kvalifitseeritud, tegusa ja uuendusmeelse personaliga. Juhtimine on korraldatud ja personalijuhtimise 5

6 kavandatud meetmed on jätkusuutlikuks arenguks piisavad. Parendamist vajab personali arendamine ja toetamine, seda läbi regulaarsete arengu-vestluste, tagasisidesüsteemi tõhustamise ning regulaarse analüüsi, läbi sisehindamis-aruandes kavandatud meetmete ja tulemuste rakendumise. 3) Õppekavarühmas on välja töötatud õppekavad eri tasemel õppijatele (põhi-ja keskhariduse baasil, põhihariduse nõudeta, täiskasvanute koolitus). Õppekavade arendamine, õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ning rakendamine vastab peamistele kehtestatud nõuetele, on enamasti aja- ning asjakohane ja õpilasi õppeprotsessis toetav. 4) Hetkel puudub piisav kaasaegne ning õppijate vajadusi arvestav tugi- ja nõustamissüsteem tagamaks õpingute katkestanute osakaalu vähenemise. 5) Koostööplaanid ja tegevusplaanid seoses kohalike ettevõtjatega ei ole täielikult realiseerunud ja arengueesmärkide kesksed. Kui praktikate planeerimisel eelistatakse ka edaspidiselt põhiliselt ettevõtteid väljaspool kohalikku regiooni, võib see minna vastuollu regionaalsete arengueesmärkide ja tööjõuvajadusega, kuna õpilased võivad ka tuleviku siduda seeläbi enam teise linna/piirkonnaga. 6) Finantsressursid on hetkevaates piisavad õppekavarühma raames õppekavadele vastava õppetöö läbiviimiseks. Materiaal-tehniline baas ei ole piisavalt aja- ja asjakohane ja vastab minimaalselt õppekavarühma eripärast tulenevatele vajadustele ning on seega minimaalne õppekavade eesmärkide täitmiseks. Tulevikuvaates on jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik parendada oluliselt õppeprotsessi käigus kasutatavaid materiaal-tehnilisi õppebaase- avada nõuetele vastav majutusõppeklass ja renoveerida ning laiendada õppeköök. 7) Õppekavarühmal on olemas omatulu teenimise võimalused ja visioon täiendavate ressursside saamiseks. Haapsalu Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 8) Hindamisnõukogu kaalus õppekavarühma aruande ja hindamiskomisjoni vastavalt dokumendi Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru läbiviimise korraldus punktile 43 saata hindamiskomisjoni aruanne hindamiskomisjonile teistkordseks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks järgmistel põhjendustel: - Hindamiskomisjoni üldhinnang arenguvaatele ebapiisav ei ole piisavalt argumenteeritud. - Täiendavat põhjendamist vajab hindamisvaldkonnas Õppe- ja kasvatusprotsess kriteeriumile 1.4 antud hinnang. - Täiendavat põhjendamist vajab hindamisvaldkonnas Ressursside juhtimine kriteeriumile 5.1 antud hinnang ning valdkonnale antud kokkuvõttev hinnang. - Täiendavat põhjendamist vajab õppekavarühma aruande hindamisvaldkondades esitatud arenguvaatega mittearvestamine hindamiskomisjoni poolt. 6

7 5. Nõukogu arutas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Ida-Virumaa KHK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Anu Vaagen - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Katrin Kreegimäe - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert Anneli Tammela - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) Õppekavarühma õppekavad on kooskõlas riikliku õppekava ja kutsestandardiga. Õppekavad on õppematerjaliga kaetud. Õppekorraldus ja praktikakorraldus on dokumenteeritud ja rakendatud, õppe- ja kasvatusprotsess rakendub. Tugisüsteem ÕKRis on loodud, rakendunud ja õppijatele kättesaadav. Täiendus- ja ümberõppevõimalused on õppijatele loodud. Kool on vastavas valdkonnas kutseeksami keskuseks. 2) Õppekavarühma jätkusuutlikkus on aga nõrk. Puudub õppekavarühma personaliplaan, samas kui pedagoogide vanus ja kvalifikatsioon on täna kriitiline. 3) Kooli kui terviku juhtimine on lahus õppekavagrupi juhtimisest. ÕKRi töötajad ei räägi kaasa kooli üldistes arengusuundades. Juhtimine ei ole eesmärgipärane ja puuduvad prioriteedid. ÕKRi juhtimine toimib tegevuspõhiselt, vastutus on määratletud, õpetajad on juhtimisse kaasatud. 4) aastal juurutatud kvaliteedisüsteem ei toimi. Töötajad ei ole selle sisust teadlikud, samas kui ÕKRi akrediteerimisaruandes rõhutatakse kvaliteedisüsteemi kui toimivat juhtimismudelit. 5) Ei toimi kvaliteediseire ning puuduvad trendid tulemusnäitajates ja eesmärkide saavutatuses. Tagasisidesüsteem on välja arendamata. 6) Huvigruppidega koostöö on ebaühtlane. Koostöö toimib tööandjate esindajatega, kes kuuluvad kooli nõukokku, lastevanematega, õpilastega, õpetajatega, samuti tehakse koostööd välisriikide kutseõppeasutustega. Koostöö on vähene tööandjatega/praktikaettevõtetega. Koostöö ei toimi siseriiklike kutseõppeasutuste ja vilistlastega. 7) Materiaal-tehnilise baasi ja inimressursi arendamine ei toimu koostöös tööandjatega, mis põhjustab erinevate teadmiste õpetamise ja vahendite kasutamise kooli ja ettevõtete poolt. 7

8 8) Kooli, sh ÕKRi infrastruktuuri arendamine on kaootiline puuduvad konkreetsed plaanid ja eesmärgid milliseks, mis ajaks ja milliste vahenditega kooli hooneid, ruume ja sisustust renoveeritakse/uuendatakse. 9) ÕKRi peamised tulemusnäitajad: RKT ja kutseeksami sooritajate arv on tõusvas trendis. Lõpetanute töölerakendumine on stabiilne. Lõpetanute edasiõppimine on negatiivses trendis. Võtmetulemuste strateegilised eesmärgid (arengukava ) ei ole saavutatud. Ida- Virumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. b) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetkevaates piisav ja arenguvaates ebapiisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale tingimisi akrediteering 1-3 (üheks kuni kolmeks) aastaks. anda Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 6. Nõukogu arutas Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Kehtna MTK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Peep Peetersoo - hindamiskomisjoni esimees, tööandjate esindaja Ritta Roosaar - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Eda Anton - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Kooli majutamise ja toitlustamise valdkonna hea maine ja jätkusuutlikkus, meeskonnatöö sihipärasus. 8

9 2) Õpilaskodu valmimine majutusõppe baasiks, paranenud õppe- ja elutingimused. 3) Õpilaste, õpetajate ja tööandjate tihe koostöö. 4) Õppekavade olemasolu ja rakendatus erinevatele õppeliikidele ja õppevormidele. 5) Kohustusliku õppekorralduse dokumentatsiooni olemasolu ja rakendatus õpitulemuste saavutamiseks. 6) Materiaaltehniline baas vastab osaliselt õppekavarühma eripärast tulenevatele vajadustele, õpikeskkond vajab arendamist peahoone on amortiseerunud ning vajab renoveerimist, majasisesed ja välised tehnovõrgud vajavad uuendamist. Vastavad projektid on töös ERDFi rahastuse saamiseks ja toimuvad ettevalmistustööd. 7) Õppekavarühm on vajaliku personaliga küll kaetud, kuid koormused on õpetajatel suured ning vajavad korrastamist. 8) Arendamist vajab õppija tugisüsteem. 9) Arendamist vajab SMART põhimõtetest lähtuv eesmärgistamine ja tulemuste analüüs. 10) Lähtudes võtmetulemustest võib järeldada, et õppekavarühm on jätkusuutlik ja oluline piirkonna arengule. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. anda Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. Otsus võeti vastu 12 poolthäälega. Vastu 0. Üks hindamisnõukogu liige ei hääletanud seotuse tõttu Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooliga. 7. Nõukogu arutas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Olustvere TMK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande

10 Sirje Rekkor - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Ritta Roosaar - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Tiina Plukk - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Õppekavade arendamine; õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ning rakendamine vastab kehtestatud nõuetele, on aja- ning asjakohane ja õpilasi toetav. Õppekavarühma juhtimine on korraldatud. 2) Õppekavarühm on kaetud kvalifitseeritud personaliga, personalijuhtimise kavandatud meetmed on jätkusuutlikuks arenguks piisavad. 3) Finantsressursid on piisavad õppekavarühma õppekavadele vastava õppetöö läbiviimiseks, kaasaegne, aja- ja asjakohane materiaal-tehniline baas vastab õppekavarühma eripärast tulenevatele vajadustele ning on piisav õppekavade eesmärkide täitmiseks. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. anda Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. Otsus võeti vastu 12 poolthäälega. Vastu ei ole. Üks hindamisnõukogu liige ei hääletanud seotuse tõttu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga. 8. Nõukogu arutas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 10

11 1) Pärnumaa KHK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Andra Piirsalu - hindamiskomisjoni esimees, tööandjate esindaja Sirje Rekkor - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert Pille Padonik - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Õppekavade arendamine; õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ning rakendamine vastab kehtestatud nõuetele, on aja- ning asjakohane ja õpilasi toetav. Õppekavarühma juhtimine on tõhusalt korraldatud. 2) Õppekavarühm on kaetud kvalifitseeritud personaliga, personalijuhtimise kavandatud meetmed on jätkusuutlikuks arenguks piisavad. 3) Finantsressursid on piisavad õppekavarühma raames õppekavadele vastava õppetöö läbiviimiseks, kaasaegne aja- ja asjakohane materiaal-tehniline baas vastab õppekavarühma eripärast tulenevatele vajadustele ning on piisav õppekavade eesmärkide täitmiseks. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. anda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. 11

12 9. Nõukogu arutas Põltsamaa Ametikooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Põltsamaa Ametikool esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Eve Holsmer - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Indrek Kivisalu - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Ene Valgemäe - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool teatas , et nendepoolseid täiendavaid kommentaare ei ole. 4) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Põltsamaa Ametikooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on hetkevaates: ebapiisav arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) MT ÕKR pakub õppimis- ja arenguvõimalusi käitumis- ja õpiraskustega õpilastele, ÕKR töötajad on läbinud vastavad koolitused ja soovivad tegeleda HEV ja põhihariduseta õpilastega. 2) MT ÕKR on loonud ja hoidnud häid suheteid lapsevanemate, tööandjate, kohalike ettevõtete, üldhariduskooli ning riiklike ja kohalike võimuorganitega. 3) Õppekasvatusprotsess MT ÕKR toimib, kuid tegevusi ei ole vaadeldaval perioodil mitmetel juhtudel juhitud, eesmärgistatud, võrreldud iseenda varasemate tulemuste, püstitatud eesmärkide ja teiste tegijatega, analüüsitud, taas üle vaadatud ja dokumenteeritud. 4) On olemas MT ÕKR eesmärkide täitmiseks piisaval tasemel materiaaltehniline baas. 5) On võimalik arendada edasi MT valdkonna täiendkoolitussüsteemi. 6) On võimalus suurendada MT valdkonnaga seotud koostööd erialaettevõtetega ja teiste Eesti kutseõppeasutustega; samuti Euroopa Liidu suunal, kirjutades projekte ja osaledes projektipartnerina. 7) Tuginedes õpetajate entusiasmile, põhihariduseta ja HEV õpilaste koolitamisele ning MT ÕKRi juhtimise tõhustamise ja praktilise õppe kvaliteedi olulisele parenemise võimalustele, on MT ÕKRil siiski jätkusuutlikkust ja potentsiaali. 8) Hindamiskomisjon teeb ettepaneku jätkata abikoka ja suurköögikoka õppekavadega ning lõpetada vastuvõtt koka õppekaval, mille eesmärkide täitmist tänane õppekvaliteet ei kindlusta. Põltsamaa Ametikooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 12

13 c) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetkevaates ebapiisav ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridusja teadusministrile ettepanek mitte anda kooli vastavale õppekavarühmale akrediteeringut või anda tingimisi akrediteering 1-3 (üheks kuni kolmeks) aastaks. anda Põltsamaa Ametikooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 10. Nõukogu arutas Sillamäe Kutsekooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Sillamäe KK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Helen Pärk - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Indrek Kivisalu - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Anne Kersna - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool teatas , et nendepoolseid täiendavaid kommentaare ei ole. 4) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Sillamäe Kutsekooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) koolil on võimalik planeerida edasist arengut selliselt, et see annaks kindlustunde piirkonnas vajaliku kooli jätkusuutlikkuseks, edasiseks säilimiseks, õppekavarühma edasisteks arenguteks nii õpilastest kui ka õpetajatest lähtuvalt, 2) koolil on õppekavarühma eesmärkide täitmiseks olemas väga heal tasemel õppemateriaalne baas, mis siiski pidevalt peab täienema lähtuvalt valdkonna trendidest, 3) koolil on õppekavarühma töö korraldamiseks olemas hetkevaates piisav arv õpetajaid, kes tegelevad õppekava täitmisega, olemas on selge vajadus õpetajate haridustaseme tõstmiseks arenguvaates (viiest erialaõpetajast on kaks kõrgharidusega ning kolm keskeriharidusega), 4) õppekavarühmas on võimalus antud õppekavarühmas tuua sisse õppekavad eri tasemel õppijatele (nt keskhariduse baasil ja kutseõppe vormina), samuti laiendada õppekavade arvu (nt abikokk, toitlustusteenindaja, kelner, suurköögikokk jne), 5) koolil on olemas võimalused laiendada omatulu teenimise võimalusi täiendavate ressursside saamiseks, 13

14 6) koolil on olemas võimalus majutamise ja teenindamise valdkonnas arendada edasi ning laiendada täiendkoolitussüsteemi, 7) koolil on võimalus laiendada valdkonnaga seotud koostööd (õpetajate stažeerimine, õpilaste praktikad, õppereisid) teistes Euroopa riikides ja ka Eestis asuvate kutseõppeasutustega, kirjutades selleks erinevate programmide all projekte ning rahataotlusi, 8) koolil on võimalus viia sisse õppekavarühmas lõpetajatele sooritada valdkonna kutseeksameid, kas viies õpilasi eksamitele teiste piirkonna kutseeksamikeskuste juurde või taotleda oma koolile eksamikeskuse staatust, 9) koolil on võimalus parendada oma kvaliteedijuhtimise (ja sisehindamise) süsteemi raames tagasiside süsteemi (nt õppekavade rakendumise ja lõpetajate ning täiendkoolitustel osalejate rahulolu-uuringud) ja selle analüüsi, seejärel analüüsi tulemuste rakendamist, 10) koolil on võimalus õppekavarühmas edasi arendada ja jätkata keelekümbluse ning integratsiooniprojekte (nt Olustverega koostööprojekti jätk), samuti luua oma õpilastele võimalus laiendada nii eesti keele kui ka erialateadmisi õpilasvahetuse raames, samas pakkuda eestikeelsest õppekeskkonnast pärit õpilastele laiendada oma vene keele oskust ning laiendada ka oma erialaseid teadmisi, 11) koolil on võimalus jätkata sama valdkonna eesti õppekeelega koolidega koostööd õpetajate stažeerimiseks eesti keelses koolis nii eesti keele õppe kui ka erialase koostöö raames. Sillamäe Kutsekooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. b) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetkevaates piisav ja arenguvaates ebapiisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale tingimisi akrediteering 1-3 (üheks kuni kolmeks) aastaks. anda Sillamäe Kutsekooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 14

15 11. Nõukogu arutas Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Vana-Vigala TTK esitas majutamise ja toitlustamise õppekavarühma aruande Maret Õunpuu - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Donald Visnapuu - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Sirje Pauskar - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool teatas , et nendepoolseid täiendavaid kommentaare ei ole. 4) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale on hetkevaates: ebapiisav arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Õppekavarühma erialad on arenevad ja jätkusuutlikud. 2) Koolil on loodud majutamise ja toitlustamise valdkonnas suurköögikoka õppekava õppetöö läbiviimiseks vajalik, kuid arendamist vajav õppebaas. 3) Valdkonna õppekavade õppetöö läbiviimiseks on olemas vajalikul tasemel pedagoogiline personal. 4) Kool arendab üleriigilise tähtsusega koolitussuunda kutsehariduse andmisel vaimse erivajadusega ja raskestikasvatatavatele noortele, kuid nende õppijate arv pole nii suur (2008/09 õ/a 35, 2009/10 õ/a 42, 2010/11 õ/a 44 erivajadusega õppijat õppekavarühmas), et ainult sellele suunale õppekavarühma arengukava üles ehitada. 5) Kooli, sealhulgas majutamise ja toitlustamise valdkonna õppekavarühma arengukavad on realistlikud ning jätkusuutlikud. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 8) Hindamisnõukogu kaalus õppekavarühma aruande ja hindamiskomisjoni vastavalt dokumendi Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru läbiviimise korraldus punktile 43 saata hindamiskomisjoni aruanne hindamiskomisjonile teistkordseks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks järgmistel põhjendustel: - Hindamiskomisjoni üldhinnang ebapiisav hetkevaatele ei ole piisavalt argumenteeritud. - Hindamiskomisjoni põhjendused lk 11 ja üldhinnang ebapiisav hetkevaatele on vastuolulised. - Täiendavat ülevaatamist vajavad hindamisvaldkondadele antud kokkuvõtvad hinnangud ja nende argumenteeritus ning vastavus üldhinnanguga. 15

16 12. Nõukogu arutas Narva Kutseõppekeskuse ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Narva Kutseõppekeskus esitas ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruande Kersti Kraas - hindamiskomisjoni esimees, tööandjate esindaja Indrek Peterson - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Arne Ild - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Narva Kutseõppekeskuse ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale on arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) Komisjon leidis, et Narva KÕK-s on loodud kvaliteedisüsteemi juurutamisega eeldused edukaks õppe- ja kasvatustööks kõikides õppekavarühmades, k.a. ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühm. Kooli kui õppeasutuse arengut silmas pidades juhime tähelepanu järgmistele õppe- ja kasvatustööd puudutavatele kitsaskohtadele: 2) Kooli õpilased ja õpetajad kasutavad valdavas enamikus suhtlemiskeelena vaid vene keelt. Riigikeele mitteoskamine tekitab küsimusi õppekvaliteedi suhtes eesti keeles õpetatavates ainetes ning eesti ühiskonda integreerumise osas üldiselt. Vajalik on viia kooli õpilaste ja õpetajate eesti keele oskus nõutud tasemele. 3) Kooli kui terviku toimimist silmas pidades peaks kogu kooli õppetöö toimuma ühes õppehoones. Praegu tunnetavad eelkõige õppekavarühma õpilased eri õppekeskkondade erinevust. 4) Õppekavarühma tunniplaan ei järgi moodulite loogilist järjestust, mõnel juhul forsseeritakse mooduli õpe väga lühikesele perioodile. Kasuks tuleb vaadata üle tunniplaan ja muuta seda nii, et õppeaine läbivõtmise kiirus tagaks ka omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamise. See tagaks ka õpetajatele ühtlase tunnikoormuse. 5) Õpetajate töökavad tuleks läbi vaadata ja vormistada sisuliselt korrektselt ja arusaadavalt. 6) Kool peaks suure väljalangevuse vältimiseks sisse viima õpilastega regulaarsed individuaalsed arenguvestlused, looma õpilastele tugisüsteemi ning võtma tööle karjäärinõustaja. 7) Vaadata üle ja ajakohastada kooli venekeelne õppekirjandus. 8) Kooli juhtimisel peaks lähtuma personalipoliitikas pigem usaldusest kui usaldamatusest, mis toetaks personali initsiatiivi ja ettepanekute tegemist ka õppekavarühma tasandil; 16

17 9) Rahulolu uuringud viitasid ja komisjoni kohtumine kinnitas, et koolijuht võiks ja peaks arvestama rohkem kolleegidega, olema tolerantsem ja hoolivam; 10) Eestvedamise toetamiseks ja soodustamiseks õppekavarühma tasandil võiksid valdkonnajuhid kuuluda kooli juhtkonda, see toetaks õppekvaliteedi arendustegevust õppekavarühmasiseselt. Narva Kutseõppekeskuse ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 8) Hindamisnõukogu kaalus õppekavarühma aruande ja hindamiskomisjoni vastavalt dokumendi Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru läbiviimise korraldus punktile 43 saata hindamiskomisjoni aruanne hindamiskomisjonile teistkordseks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks järgmistel põhjendustel: - Hindamiskomisjoni üldhinnang ebapiisav arenguvaatele ei ole piisavalt argumenteeritud. - Täiendavat ülevaatamist vajavad hindamisvaldkondadele antud kokkuvõtvad hinnangud ja nende argumenteeritus ning vastavus üldhinnanguga. 13. Nõukogu arutas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Pärnumaa KHK esitas ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühma aruande Riina Muuga - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Kersti Kraas - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Lembo Piip - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) Viimaste aastate arengud ja planeeritud arendustegevused viitavad õppekavarühma jätkusuutlikkusele, õppekavarühma meeskond on motiveeritud. 2) Õppekavarühma õppijate arv on stabiliseerumas, kool täidab riiklikku koolitustellimust. 3) Õppekavarühm võimaldab õpet erinevatele tasemetele: kutsekeskharidus, kutseharidus põhikooli baasil, kutseharidus keskkooli baasil, täiendkoolitus täiskasvanutele. 17

18 4) Kutseeksami sooritanute osakaal on kõrgem kui riigi sihttase, lõpetanud leiavad rakenduse tööturul. 5) Õppekavarühmal on kaasaegne õppekeskkond õppekavade eesmärkide täitmiseks. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. anda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. 14. Nõukogu arutas Rakvere Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Rakvere Ametikool esitas ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruande Leho Lilleorg - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Enn Tammaru - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Marika Luik - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Rakvere Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale on arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) Puudused tagasiside kogumise süsteemsuses ning parendustegevuste kavandamises ja elluviimises. 2) Ebapiisava toetuse olemasolu regiooni suurimate ehitusega seotud organisatsioonide poolt. 3) Huvigruppide kaasamine õppekavarühma arendusse on puudulik. 4) Pedagoogilise personali mittevastavus kvalifikatsiooninõuetele. 18

19 5) Arenguvaadete vähene dokumenteeritus. 6) Vajalik on ressursside otstarbekam jaotamine e-õppematerjalide loomisel. 7) Õpilaste vähene motiveeritus osaleda kutseeksamitel. Rakvere Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. b) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetkevaates piisav ja arenguvaates ebapiisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale tingimisi akrediteering 1-3 (üheks kuni kolmeks) aastaks. anda Rakvere Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. Vastavalt dokumendi Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru läbiviimise korraldus punktile 43 saata hindamiskomisjoni aruanne hindamiskomisjonile teistkordseks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks järgmistel põhjendustel: - Täiendavat argumenteerimist vajavad hindamisvaldkondadele antud kokkuvõtvad hinnangud. 15. Nõukogu arutas Tallinna Ehituskooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Tallinna Ehituskool esitas ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruande Eda Anton - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Toomas Teresk - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Vilmar Valdna - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Tallinna Ehituskooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale on 19

20 arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) Hetkevaatest tulenevalt saab välja tuua järgmised tugevused jätkusuutlikkuse tagamiseks: - riiklike õppekavade ja kutsestandarditega kooskõlas olevate õppekavade olemasolu; - erialade õppekavade (sh täiendkoolituse õppekavade) arendamine lähtuvalt sihtgruppide koolitusvajadustest; - koostöö ehitusettevõtete ja kutseliitudega; - kvalifitseeritud õpetajate olemasolu ja nende tunnustatus vabariigi tasandil. 2) Arenguvaatest tulenevalt: - kooli arenguvaates on planeeritud olulised muudatused õppeasutuse õppekeskkonna kaasajastamiseks; - kooli arenguvaates on toodud olulised muudatused järgmiseks kolmeks aastaks õppekorralduses, õppesisus, samuti õppe- ja hindamismeetodites, mille kaudu soovitakse saavutada õppekava õpiväljundeid. 3) Hetkevaatest ja arenguvaatest ning koolikülastusest tulenevalt: - vestlustes juhtkonnaga selgus, et kool on kavandanud mitmeid olulisi parendusi, kuid need ei kajastu tegevuskavades ja plaanides, mis ei anna kindlustunnet jätkusuutlikule arengule; - vestlustes valdkonnajuhtide ja õpetajatega selgus, et planeeritud on mitmeid õppekavade arendusi, kuid reaalsed tegevused uute õppekavade rakendamiseks saavad toimuda alles pärast uue õppekorpuse valmimist; - vajalik on muudatuste kavandamine juhtimisstruktuuris ja uute ametikohtade loomine toetamaks õppekavarühma jätkusuutlikkust; - vajalik on personalipoliitika väljatöötamine ja rakendamine; - vajalik on süsteemselt tegeleda personali planeerimisega, et saavutada personali vanuseline tasakaal; - vajalik on organisatsioonikultuuri ja maine kujundamine kooli jätkusuutlikkuseks vajalike õppijate arvu (800) tagamiseks. Tallinna Ehituskooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. b) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetkevaates piisav ja arenguvaates ebapiisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale tingimisi akrediteering 1-3 (üheks kuni kolmeks) aastaks. 20

21 anda Tallinna Ehituskooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 16. Nõukogu arutas Tallinna Kopli Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Tallinna Kopli Ametikool esitas ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruande Vilmar Valdna - hindamiskomisjoni esimees, tööandjate esindaja Toomas Šadeiko - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert Made Torokoff - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Tallinna Kopli Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale on arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) Rakendatavad hindamis- ja õpetamismeetodid on kirjeldatud üldsõnaliselt ja pigem õpetaja- kui õppijakesksed, pedagoogide professionaalne vastutus jääb õppijate arengu toetamisel tagasihoidlikuks. 2) Arenguvaate selguse ja konkreetsuse puudumine (vähene dokumenteeritus) mitmes hindamisvaldkonnas. 3) Finantsressursside piiratus ja vähenemine viimastel aastatel on sundinud kooli juhtkonda vastu võtma mitmeid raskeid otsuseid (spetsialistide koondamised, õppevahendite muretsemise piiramine jne.), mis kahtlemata mõjutavad õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteeti nii hetke- kui arenguvaates. 4) Kooli pidaja (Tallinna LV) rolli ja toetuse vähenemine muudab kooli jätkusuutlikkuse küsitavaks. 5) Läbi parendustegevuste on vaja arendada kõiki valdkondi, eelkõige renoveerida töökojad ja võimalusel parandada õppematerjalide kvaliteeti ning kättesaadavust. Tallinna Kopli Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. b) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetkevaates piisav ja arenguvaates ebapiisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja 21

22 teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale tingimisi akrediteering 1-3 (üheks kuni kolmeks) aastaks. anda Tallinna Kopli Ametikooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. 17. Nõukogu arutas Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Tartu KHK esitas ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühma aruande Tarmo Lige - hindamiskomisjoni esimees, tööandjate esindaja Enno Põder - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Einike Pilli - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool teatas , et nendepoolseid täiendavaid kommentaare ei ole. 4) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmale on arenguvaates: piisav järgmistel põhjendustel: 1) kõik hindamisvaldkonnad (õppe- ja kasvatusprotsess, eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, tulemused) vastavad nõutavale tasemele; 2) loodud struktuurid on asjakohased ja optimaalsed; 3) võtmetulemused liiguvad positiivses suunas; 4) õppekavarühmas on väga hea sisemiljöö, mis toetab koostöist õppimist; 5) õppekavarühm on jätkusuutlik. Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. a) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetke- ja arenguvaates piisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. 22

23 anda Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmale täisakrediteering 6 (kuueks) aastaks. 18. Nõukogu arutas Vana-Antsla Kutsekeskkooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet ning tõdes järgmist: 1) Vana-Antsla Kutsekeskkool esitas ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma aruande Helen Pärk - hindamiskomisjoni esimees, õppe- ja kasvatustöö ekspert Enn Tammaru - hindamiskomisjoni liige, tööandjate esindaja Ain Jõgi - hindamiskomisjoni liige, õppe- ja kasvatustöö ekspert viis läbi koolikülastuse ning esitas tähtaegselt hindamiskomisjoni aruande koolile kommenteerimiseks. 3) Kool esitas omapoolsed kommentaarid ja täiendused hindamiskomisjonile ) Hindamiskomisjon esitas lõpliku aruande ) Hindamiskomisjoni aruandes toodud üldhinnang Vana-Antsla Kutsekeskkooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale on arenguvaates: ebapiisav järgmistel põhjendustel: 1) koolil on võimalik planeerida edasist arengut selliselt, et see annaks kindlustunde piirkonnas vajaliku kooli jätkusuutlikkuseks, edasiseks säilimiseks, õppekavarühma edasisteks arenguteks nii õpilastest kui ka õpetajatest lähtuvalt, 2) koolil on õppekavarühma eesmärkide täitmiseks olemas vajalik, kuid uuendamist vajav materiaal-tehniline baas, 3) koolil on õppekavarühma töö korraldamiseks olemas piisav arv kvalifitseeritud õpetajaid, kes tegelevad õppekava täitmisega ja iseenda täiendamisega, 4) õppekavarühmas on õppekavad eri tasemel õppijatele (põhi- ja keskhariduse baasil, eelkutseõpe Antsla Gümnaasiumis, täiskasvanute täiendkoolitus), 5) õpetajad ja kooli juhtkond on teadlikud ohust, et väikesemahuline riiklik koolitustellimus raskendab kogu õppetöö kvaliteetseks korraldamiseks vajaminevat ressursi kasutamist, 6) koolil on olemas omatulu teenimise võimalused täiendavate ressursside saamiseks, 7) koolil on võimalus ehituse ja tsiviilrajatiste valdkonnas arendada edasi ning laiendada täiendkoolitussüsteemi, 8) koolil on võimalus suurendada valdkonnaga seotud koostööd (õpetajate stažeerimine, õpilaste praktikad, õppereisid) teistes Euroopa riikides asuvate kutseõppeasutustega, kirjutades selleks erinevate programmide all projekte ning rahataotlusi, 9) alates aasta kevadest on loodud õppekavarühmas lõpetajatele võimalus oma õppeasutuses sooritada ehitusvaldkonna kutseeksameid. 23

24 10) koolil on võimalus parendada oma tagasiside süsteemi ja selle analüüsi, seejärel analüüsi tulemuste rakendamist. 11) koolil on võimalus laiendada akrediteeritavas õppekavarühmas õpet HEV ja füüsilise puudega õpilastele. Vana-Antsla Kutsekeskkooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. b) kui hindamiskomisjoni üldhinnang õppekavarühmas õppe läbiviimise toimivusele ja jätkusuutlikkusele on hetkevaates piisav ja arenguvaates ebapiisav, võtab hindamisnõukogu vastu otsuse teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda kooli vastavale õppekavarühmale tingimisi akrediteering 1-3 (üheks kuni kolmeks) aastaks. anda Vana-Antsla Kutsekeskkooli ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühmale tingimisi akrediteering 3 (kolmeks) aastaks. Tanel Linnus hindamisnõukogu esimees /allkirjastatud digitaalselt/ Marge Kroonmäe hindamisnõukogu sekretär /allkirjastatud digitaalselt/ 24

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

arengukava

arengukava KINNITATUD digitaalselt allkirjastatud Kalle Küttis Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler KEHTNA MAJANDUS- JA TEHNOLOOGIAKOOL ARENGUKAVA 2011/2012 2014 Kehtna 2011 1 SISUKORD

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Tallinna Tööstushariduskeskuse arengukava

Tallinna Tööstushariduskeskuse arengukava KINNITATUD digitaalselt allkirjastatud Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUSE ARENGUKAVA 2016-2020 2016 SISUKORD 1. Kutseõppeasutuse

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Dokument KD 107-1/V1 Leht 1/6 ARENGUKAVA LÄHTEKOHAD AASTATEKS 2013-2020 Koostas: Margus Ojaots Kinnitas: Margus Ojaots Kuup: 23.04.2013 Ida -Virumaa Kutsehariduskeskuse arengukava

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

PROTOKOLL EKKA hindamisnõukogu (edaspidi nõukogu) istungi kohta 5. veebruaril 2014.a Tallinnas, EKKA büroo ruumes Toompuiestee 30. Istung algas kell 1

PROTOKOLL EKKA hindamisnõukogu (edaspidi nõukogu) istungi kohta 5. veebruaril 2014.a Tallinnas, EKKA büroo ruumes Toompuiestee 30. Istung algas kell 1 PROTOKOLL EKKA hindamisnõukogu (edaspidi nõukogu) istungi kohta 5. veebruaril 2014.a Tallinnas, EKKA büroo ruumes Toompuiestee 30. Istung algas kell 11.00 ja lõppes kell 17.00. Osa võtsid nõukogu liikmed

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KOOLI ARENGUKAVA

KOOLI ARENGUKAVA KINNITAN Marina Kulkova OÜ Juuksurite Erakool Maridel juhatuse liige Juhatuse otsus nr 14 05.02.2019 JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL ARENGUKAVA 2019-2022 Jõhvi 2019 1. Sissejuhatus Juuksurite Erakool Maridel

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem