OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend"

Väljavõte

1 OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: D18M Regulatiivne tüüp: D18M005

2 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada. ETTEVAATUST: ETTEVAATUST tähistab kas võimalikku riistvarakahjustust või andmekadu ja annab teavet probleemi vältimise kohta. HOIATUS: HOIATUS tähistab võimalikku omandi kahjustumist või inimeste vigastusi või surma Dell Inc. või selle tütarettevõtted. Kõik õigused on kaitstud. Dell, EMC ja muud kaubamärgid on ettevõtte Dell Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele Red. A00

3 Sisukord 1 Arvutiga töötamine...6 Ohutusjuhised...6 Arvuti väljalülitamine Windows Enne, kui arvuti sees toimetama asute...6 Pärast arvuti sees toimetamist Tehnoloogia ja komponendid... 8 DDR DDR4 üksikasjad...8 Mälutõrked...9 USB omadused...9 USB 3.0 / USB põlvkond (SuperSpeed USB)...10 Kiirus...10 Kasutusviisid...11 Ühilduvus C-tüüpi USB Alternatiivne režiim USB toitega varustamine...12 C-tüüpi USB ja USB DisplayPorti eelised C-tüüpi USB-pordiga võrreldes HDMI HDMI 2.0 omadused...12 HDMI eelised Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine...14 Külgkate Külgkatte eemaldamine Külgkatte paigaldamine Eesmine raam...15 Esiraami eemaldamine...15 Esiraami paigaldamine Esipaneeli luuk Esipaneeli luugi avamine...17 Esipaneeli luugi sulgemine ,5-tollise kõvaketta ,5-tollise kõvaketta komplekti eemaldamine ,5-tollise kõvaketta komplekti paigaldamine ,5-tolline kõvaketas ,5-tolline kõvaketta komplekt ,5-tollise ketta komplekti eemaldamine ,5-tollise ketta komplekti paigaldamine ,5-tolline kõvaketas Optiline draiv...25 Sisukord 3

4 4 Sisukord Optilise draivi eemaldamine...25 Optilise draivi paigaldamine M.2 PCIe SSD M.2 PCle SSD eemaldamine valikuline...29 M.2 PCle SSD paigaldamine SD-kaardi lugeja SD-kaardi lugeja eemaldamine...31 SD-kaardi lugeja paigaldamine Mälumoodul Mälumooduli eemaldamine...33 Mälumooduli paigaldamine Laienduskaart PCIe laiendkaardi eemaldamine valikuline...35 PCIe laiendkaardi paigaldamine Valikuline VGA komplekt...37 Valikulise VGA komplekti paigaldamine Toiteplokk Toiteploki eemaldamine...39 Toiteploki paigaldamine...40 Sissetungimislüliti Sissetungilüliti eemaldamine Sissetungilüliti paigaldamine...43 Kõlar...44 Kõlari eemaldamine Kõlari paigaldamine Toitenupp Toitenupu eemaldamine...46 Toitenupu paigaldamine Radiaatori ventilaator...50 Radiaatori ventilaatori eemaldamine Radiaatori ventilaatori paigaldamine Nööppatarei Nööppatarei eemaldamine Nööppatarei paigaldamine...53 Radiaatori...54 Radiaatori eemaldamine Radiaatori paigaldamine Protsessor...56 Protsessori eemaldamine Protsessori paigaldamine...57 Süsteemi ventilaator...58 Süsteemi ventilaatori eemaldamine Süsteemi ventilaatori paigaldamine...59 Emaplaat Emaplaadi eemaldamine...60 Emaplaadi paigaldamine... 63

5 4 Veaotsing Täiustatud algkäivituseelne süsteemi hindamine epsa diagnostika epsa-diagnostika käivitamine...67 Diagnostika Aku olekutuled Abi saamine Delli kontaktteave...71 Sisukord 5

6 1 Arvutiga töötamine Ohutusjuhised Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage järgmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti märgitud, eeldatakse iga selles dokumendis sisalduva protseduuri puhul, et on täidetud järgmised tingimused. Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet. Komponendi saab asendada või, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises järjekorras. HOIATUS: Enne arvuti kaane või paneelide avamist ühendage lahti kõik toiteallikad. Pärast arvuti sisemuses tegutsemise lõpetamist pange enne arvuti uuesti vooluvõrku ühendamist tagasi kõik kaaned, paneelid ja kruvid. HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade tavade kohta leiate lisateavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil ETTEVAATUST: Paljusid remonditöid tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid remonditöid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil või veebi- või telefoniteenuse ja tugimeeskonna juhiste kohaselt. Delli volitamata hoolduse käigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja järgige tootega kaasas olnud ohutusjuhiseid. ETTEVAATUST: Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba või puudutades regulaarselt värvimata metallpinda ja samal ajal arvuti taga olevat liidest. ETTEVAATUST: Käsitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Ärge puudutage kaardil olevaid komponente ega kontakte. Hoidke kaarti servadest või metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest, mitte kontaktidest. ETTEVAATUST: Kaabli eemaldamisel tõmmake pistikust või tõmbelapatsist, mitte kaablist. Mõnel kaablil on lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli äravõtmist lukustussakke. Pistiku lahtitõmbamisel tõmmake kõiki külgi ühtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli ühendamist veenduge samuti, et mõlemad liidesed oleksid õige suunaga ja kohakuti. MÄRKUS: Arvuti ja teatud komponentide värv võib paista selles dokumendis näidatust erinev. Arvuti väljalülitamine Windows 10 ETTEVAATUST: Andmete kaotsimineku vältimiseks salvestage ja sulgege enne arvuti väljalülitamist või külgmise katte eemaldamist kõik avatud failid ning sulgege avatud programmid. 1 Klõpsake või puudutage ikooni. 2 Klõpsake või puudutage ikooni ja seejärel klõpsake või puudutage nuppu Shut down (Lülita välja). MÄRKUS: Veenduge, et arvuti ja kõik ühendatud seadmed oleksid välja lülitatud. Kui arvuti ja ühendatud seadmed ei lülitunud operatsioonisüsteemi väljalülitamisel automaatselt välja, siis hoidke nende väljalülitamiseks toitenuppu ligikaudu 6 sekundit all. Enne, kui arvuti sees toimetama asute Arvuti kahjustamise vältimiseks tehke enne arvuti sees töö alustamist järgmised toimingud. 1 Veenduge, et järgite ohutusjuhiseid. 2 Veenduge, et tööpind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada. 3 Arvuti väljalülitamine. 4 Võtke kõik võrgukaablid arvuti küljest ära. 6 Arvutiga töötamine

7 ETTEVAATUST: Võrgukaabli lahti ühendamiseks ühendage kaabel esmalt arvuti küljest ja seejärel võrguseadme küljest lahti. 5 Ühendage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed elektrivõrgust lahti. 6 Kui arvuti elektriühendus on katkestatud, hoidke toitenuppu all, et emaplaat maandada. MÄRKUS: Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba või puudutades regulaarselt värvimata metallpinda ja samal ajal arvuti taga olevat liidest. Pärast arvuti sees toimetamist Pärast mõne osa vahetamist veenduge, et ühendaksite enne arvuti sisselülitamist kõik välisseadmed, kaardid ja kaablid. 1 Ühendage arvutiga kõik telefoni- või võrgukaablid. ETTEVAATUST: Võrgukaabli ühendamiseks ühendage kaabel kõigepealt võrguseadme ja seejärel arvuti külge. 2 Ühendage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed toitepistikusse. 3 Lülitage arvuti sisse. 4 Vajaduse korral kontrollige, et arvuti töötab õigesti, käivitades funktsiooni epsa diagnostics. Arvutiga töötamine 7

8 2 Tehnoloogia ja komponendid See peatükk annab ülevaate süsteemi tehnoloogiast ja komponentidest. Teemad: DDR4 USB omadused C-tüüpi USB DisplayPorti eelised C-tüüpi USB-pordiga võrreldes HDMI 2.0 DDR4 DDR4 (topeltkiirusega neljanda põlvkonna) mälu on DDR2- ja DDR3-tehnoloogiate suurema kiirusega järglane, võimaldades mahult kuni 512 GB, võrrelduna DDR3 maksimaalse 128 GB-ga DIMM-i kohta. DDR4 sünkroonset dünaamilist muutmälu kohandatakse teisiti nii SDRAM-ist kui ka DDR-ist, ennetamaks kasutajal paigaldamast süseemi valet tüüpi mälu. DDR4 vajab toimimiseks 20 protsenti vähem või kõigest 1,2 volti, võrrelduna DDR3 1,5 voldi elektritoitega. DDR toetab ka uut, võimsat toide väljas režiimi, mis võimaldab hostiseadmel minna otse ootele ilma selle mälu värskendamata. Võimas toide väljas režiim peaks vähendama ooterežiimi energiatarvet protsenti. DDR4 üksikasjad DDR3 ja DDR4 mälumoodulite vahel on väiksed alltoodud erinevused. Võtmesälgu erinevus DDR4-mooduli võtmesälk erineb DDR3-mooduli võtmesälgu asukohast. Mõlemad moodulid asuvad sisestusserval, ent DDR4 sälgu asukoht on veidi erinev selleks, et ennetada mooduli paigaldamist ühildumatule alusele või platvormile. Joonis 1. Sälgu erinevus Suurenenud paksus DDR4-moodulid on veidi paksemad kui DDR3 omad rohkemate signaalkihtide mahutamiseks. 8 Tehnoloogia ja komponendid

9 Joonis 2. Paksuse erinevus Kaarjas serv DDR4-moodulitel on sisestamise abistamiseks ja PCB pinge leevendamiseks mälu paigaldamise ajal kaarjas serv. Joonis 3. Kaarjas serv Mälutõrked Süsteemi mälutõrked kuvavad uusi nurjumise koode ON-FLASH-FLASH või ON-FLASH-ON. Mälu nurjumisel ei lülitu LCD sisse. Teostage võimaliku mälu nurjumise tuvastamiseks tõrkeotsing, proovides tuntud häid mälumooduleid süsteemi allossa või klaviatuuri all olevasse mäluliidestesse, nagu teatud kaasaskantavates süsteemides. USB omadused Universal Serial Bus (universaalne jadasiin) või USB võeti kasutusele aastal. See lihtsustas märkimisväärselt majutusserveri ühendust välisseadmetega nagu hiired, klaviatuurid, välised kõvakettad ja printerid. Vaatame lühidalt USB arengut järgmisest tabelist. Tabel 1. USB areng Tüüp Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevõtu aasta 1. põlvkonna USB 3.0 / USB Gb/s Superkiirus 2010 USB Mb/s Suur kiirus põlvkonna USB Gb/s Superkiirus 2013 Tehnoloogia ja komponendid 9

10 USB 3.0 / USB põlvkond (SuperSpeed USB) Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto liidesestandard. Neid seadmeid müüdi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema kiiruse järele veelgi kiirema arvutiriistvara ja suurema läbilaskevõime tõttu. USB 3.0 / USB põlvkonnal oli lõpuks lahendus tarbijate nõudmistele, pakkudes teoreetiliselt eelkäijast 10 korda suuremat kiirust. Lühidalt on USB põlvkonna omadused järgmised. Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s) Suurem maksimaalne siinivõimsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega. Uued toitehalduse funktsioonid Täielik dupleks-andmeedastus ja uute edastustüüpide tugi Tagasiulatuv ühilduvus USB 2.0-ga Uued liitmikud ja kaabel Järgmised teemad käsitlevad mõningaid sageli esitatavaid küsimusi USB 3.0 / USB põlvkonna kohta. Kiirus Praegu määratlevad USB 3.0 / USB põlvkonna tehnilised näitajad 3 kiiruserežiimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue režiimi SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes näitajates on säilinud režiimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse kui USB 2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad režiimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva ühildumise säilitamiseks. USB 3.0 / USB põlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema jõudluse. Täiendav füüsiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti). USB 2.0-l oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks); USB 3.0 / USB põlvkond lisab veel neli kaks paari diferentsiaalsignaali (vastuvõtu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on liitmikes ja juhtmetes kaheksa ühendust. USB 3.0 / USB põlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-duplekssüsteemi. See suurendab teoreetilist läbilaskevõimet 10-kordselt. Arvestades järjest suurenevaid nõudmisi andmeedastusele kõrge eraldusvõimega videosisu, terabaidiste mäluseadmete, suure megapikslite arvuga digitaalkaamerate jne tõttu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda ükski USB 2.0 ühendus teoreetilisele 10 Tehnoloogia ja komponendid

11 maksimaalsele läbilaskevõimele 480 Mb/s lähedalegi jõuda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) see on tegelik reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.0 / USB põlvkonna ühendused kunagi 4,8 Gb/s. Tõenäoliselt näeme reaalse maailma maksimumkiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.0 / USB põlvkond USB 2.0-ga võrreldes 10-kordne edasiminek. Kasutusviisid USB 3.0 / USB põlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks võimalusi pakkuda paremat üldist kogemust. Kui varem oli USB-video vaevalt talutav (nii maksimaalse eraldusvõime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lihtne kujutleda, et kui läbilaskevõime suureneb 5 10 korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Ühe ühendusega DVI nõuab peaaegu 2 Gb/s suurust läbilaskevõimet. Kui 480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on rohkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee toodetesse, mis varem ei olnud USB kasutusala, näiteks välistesse RAID-salvestussüsteemidesse. Allpool on loetletud mõned SuperSpeed USB 3.0 / USB põlvkonna tooted. Välised lauaarvuti USB 3.0 / USB põlvkonna kõvakettad Kaasaskantavad USB 3.0 / USB põlvkonna kõvakettad USB 3.0 / USB põlvkonna draividokid ja adaptrid USB 3.0 / USB põlvkonna mäluseadmed ja lugerid USB 3.0 / USB põlvkonna kõvakettad USB 3.0 / USB põlvkonna RAID-d Optilised kandjad Multimeediumiseadmed Võrgundus USB 3.0 / USB põlvkonna adapterkaardid ja jagajad Ühilduvus Hea uudis on see, et USB 3.0 / USB põlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. Kõigepealt: samas kui USB 3.0 / USB põlvkond määratleb uued füüsilised ühendused ja seega kasutavad uued kaablid ära uue protokolli suurema kiiruse võimalusi, jääb liitmik ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks täpselt samas kohas, kus varem. USB 3.0 / USB põlvkonna kaablitel on viis uut ühendust eraldi vastuvõetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on ühenduses ainult siis, kui need on ühendatud õige SuperSpeed USB ühenduse kaudu. Windows 8/10 hakkab USB põlvkonna kontrolleritele tuge pakkuma. See erineb varasematest Windowsi versioonidest, mis nõuavad jätkuvalt USB 3.0 / USB põlvkonna kontrolleritele eraldi draivereid. Microsoft teatas, et Windows 7 hakkab USB põlvkonda toetama, võib-olla mitte praeguses väljaandes, kuid edasises hoolduspaketis või värskenduses. Pole välistatud, et pärast USB 3.0 / USB põlvkonna toetusega Windows 7 väljaannet liigub SuperSpeedi tugi ka tagasi Vistani. Microsoft on seda kinnitanud, öeldes, et enamik nende partneritest jagavad arvamust, et ka Vista peaks USB 3.0 / USB põlvkonda toetama. C-tüüpi USB C-tüüpi USB on uus füüsiline liides. Liides ise toetab mitmeid põnevaid uusi USB-standardeid, näiteks USB 3.1 ja USB toitega varustamine (USB PD). Alternatiivne režiim C-tüüpi USB on uus väga väikese suurusega liidesestandard. See on umbes kolmandik vana A-tüüpi USB kontakti suurusest. See on ühe liidese standard, mida peaks suutma kasutada iga seade. C-tüüpi USB-pordid võivad alternatiivseid režiime kasutades toetada erinevaid protokolle, mis võimaldab teil ühest ja samast USB-pordist erinevate adapterite abil väljutada HDMI-, VGA-, DisplayPort- või muud tüüpi ühendusi. Tehnoloogia ja komponendid 11

12 USB toitega varustamine USB PD spetsifikatsioon on põimunud C-tüüpi USB-ga. Praegu kasutavad nutitelefonid, tahvelarvutid ning muud mobiilseadmed laadimiseks tihti USB-ühendust. USB 2.0 ühendus annab kuni 2,5 vatti võimsust, mis laeb teie telefoni, ent mitte enamat. Sülearvutil võib näiteks vaja minna kuni 60 vatti. USB toitega varustamise spetsifikatsioon täiendab seda võimalust kuni 100 vatini. See on kahesuunaline, et seade saaks toidet nii saada kui ka saada. Toidet saab edastada samal ajal, kui seade kannab ühenduses andmeid üle. See võib tähendada omandiõigusega kaitstud sülearvuti laadimiskaablite lõppu, sest kogu laadimine toimub standardse USB-ühenduse kaudu. Tänasest saab sülearvutit laadida sama teisaldatava akukomplektiga, millega te laete ka nutitelefoni ning teisi kaasaskantavaid seadmeid. Siduge sülearvuti toitekaabliga ühendatud välise monitoriga ja see laeb teie sülearvutit, kui te kasutate seda välise monitorina seda kõike ühe väikse C-tüüpi USB liidese kaudu. Selle rakendamiseks peavad seade ja kaabel toetama USB toitega varustamist. C-tüüpi USB liidese olemasolu ei tähenda veel, et neil see on. C-tüüpi USB ja USB 3.1 USB 3.1 on uus USB-standard. USB 3 teoreetiline ribalaius on 5 Gbps, mis on sama kui USB põlvkonnal, samas kui USB põlvkonna ribalaius on 10 Gbps. Seda laineala on kaks korda enam ning kiirust sama palju, kui esimese põlvkonna Thunderbolti liidesel. C-tüüpi USB pole sama, mis USB 3.1. C-tüüpi USB on kõigest liidese kuju ja aluseks olevaks tehnoloogiaks võib olla USB 2 või USB 3.0. Nokia N1 Androidi tahvelarvuti kasutab C-tüüpi USB liidest, ent selle all peitub USB 2.0, mitte 3.0. Need tehnoloogiad on siiski tihedalt seotud. DisplayPorti eelised C-tüüpi USB-pordiga võrreldes DisplayPorti audio/video (A/V) jõudlus (kuni 4K 60 Hz juures) Pööratava pistiku ja kaabli suund Tagasiühilduvus VGA ja DVI-ga adapterite abil SuperSpeed USB (USB 3.1) andmed HDMI 2.0a tugi ja tagasiühilduvus eelmiste versioonidega HDMI 2.0 Selles teemas selgitatakse liidest HDMI 2.0 ja selle omadusi koos eelistega. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on valdkonnas toetatud tihendamata üleni digitaalne audio-/videoliides. HDMI liidestab mis tahes ühilduvat digitaalset audio-/videoallikat (nt DVD-mängija või A/V-vastuvõtja) ja ühilduvat digitaalset audio- ja/või videomonitori nagu digitaalne teler (DTV). HDMI-telerite ja DVD-mängijate ettenähtud kasutusviisid. Peamine eelis on kaablihulga vähendamine ja sisu kaitsmine. HDMI toetab standardset, täiustatud või kõrge eraldusvõimega videot ja lisaks mitmekanalilist digitaalset heli ühe kaabli kaudu. HDMI 2.0 omadused HDMI Etherneti kanal lisab HDMI-lingile kiire võrgu, mis võimaldab kasutajatel kasutada täiel määral oma IP-toega seadmeid, ilma eraldi Etherneti kaablita Heli tagastuskanal võimaldab HDMI-ga ühendatud teleril, millel on integreeritud tuuner heliandmete saatmiseks ülesvoolu ruumilise heli süsteemi, välistades vajaduse eraldi helikaabli järele 3D määratleb sisend-/väljundprotokollid peamiste 3D-videovormingute jaoks, sillutades teed tõelise 3D mängu- ja kodukinorakendustele Sisutüüp reaalajas sisutüüpide signaali edastamine ekraani ja lähteseadmete vahel, mis võimaldab teleril optimeerida pildisätteid sisutüübi põhjal Täiendavad värviruumid lisab digitaalfotograafias ja arvutigraafikas kasutatavate täiendavate värvimudelite toe 4K tugi võimaldab kasutada video eraldusvõimeid kaugelt üle 1080p, toetades järgmise põlvkonna ekraane, mis konkureerivad paljudes kinodes kasutatavate digitaalkino süsteemidega HDMI mikroliitmik uus, väiksem liitmik telefonidele ja muudele kaasaskantavatele seadmetele, mis toetab video eraldusvõimet kuni 1080p 12 Tehnoloogia ja komponendid

13 Auto ühendussüsteemid uued kaablid ja liidesed auto videosüsteemidele, mis on mõeldud mootorsõidukite keskkonna ainulaadsete nõuete täitmiseks, pakkudes tõelist HD-kvaliteeti HDMI eelised Kvaliteetne HDMI edastab tihendamata digitaalse heli ja video, tagades kõrgeima, teravaima pildikvaliteedi. Madalama hinnaga HDMI pakub digitaalse liidese kvaliteeti ja funktsionaalsust, toetades samal ajal ka tihendamata videovorminguid lihtsal ja kulusäästlikul moel Heli-HDMI toetab mitut helivormingut alates tavalisest stereost kuni mitmekanalilise ruumilise helini HDMI ühendab video ja mitmekanalilise heli ühte kaablisse, kaotades vajaduse praeguste A/V-süsteemide kõrge hinna, keerukuse ja juhtmerohkuse järele. HDMI toetab videoallika (nt DVD-mängija) ja DTV vahelist sidet, võimaldades uusi funktsioone. Tehnoloogia ja komponendid 13

14 3 Külgkate Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine Külgkatte eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Külgkatte vabastamiseks tehke järgmist. a Lükake sinist sakki arvuti külgkatte vabastamiseks [1]. b Libistage külgkatet arvuti tagaosa suunas [2]. c Tõstke külgkatet selle eemaldamiseks arvuti küljest. Külgkatte paigaldamine 1 Asetage külgkate arvutile ja libistage seda edasi [1]. 2 Lükake külgkatet, kuni kuulete klõpsatust ja sinine sakk kinnitab külgkatte arvuti külge [2]. 14 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

15 3 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Eesmine raam Esiraami eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage külgkate. 3 Esiraami eemaldamiseks tehke järgmist. a Tõstke sakke, et esiraam korpuse küljest vabastada [1]. b Lükake esiraam korpusest eemale [2]. c Tõmmake esiraami selle korpusest vabastamiseks [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 15

16 Esiraami paigaldamine 1 Pange esiraam paika, joondades korpuse sakihoidikud. 2 Libistage ja vajutage esikülge, kuni sakid klõpsavad kohale. 3 Paigaldage külgkate. 16 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

17 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Esipaneeli luuk Esipaneeli luugi avamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam ETTEVAATUST: Esipaneeli luuk avaneb vaid piiratud määral. Vaadake maksimaalset lubatud taset esipaneeli luugil olevalt pildilt. 3 Tõmmake esipaneeli luuki selle avamiseks. Esipaneeli luugi sulgemine 1 Suruge esipaneeli luuk arvutile ja vajutage külgkatet ettepoole, kuni paneeli luuk klõpsatab kohale. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 17

18 2 Paigaldage: a esiraam b külgkate 3 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. 3,5-tollise kõvaketta 3,5-tollise kõvaketta komplekti eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a külgkate b esiraam 3 Kõvaketta komplekti eemaldamiseks tehke järgmist. a Võtke kõvaketta komplekti kaablid kõvaketta liideste küljest lahti. MÄRKUS: Kõvaketta kaabli eemaldamise lihtsustamiseks eemaldage kõigepealt sinine SATA-kaabel. 18 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

19 b Tõmmake kõvaketta komplekti katvat metallklambrit [1]. c Vajutage sinist sakki [2] ja tõmmake kõvaketta komplekt arvutist välja [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 19

20 3,5-tollise kõvaketta komplekti paigaldamine 1 Sisestage kõvaketta komplekt arvuti pessa, kuni see kohale klõpsab [1]. 2 Sulgege kõvaketta komplekti kattev metallklamber [2]. 3 Ühendage SATA- ja toitekaabel kõvaketta liidestega. 20 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

21 4 Paigaldage: a esiraam b külgkate 5 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. 3,5-tolline kõvaketas 3,5-tollise kõvaketta eemaldamine kõvaketta klambri küljest 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b c külgkate esiraam 3,5-tolline kõvaketta komplekt 3 Kõvaketta klambri eemaldamiseks tehke järgmist. a Tõmmake kõvaketta klambri ühte külge, et eemaldada klambri tihvtid kõvaketta piludest [1]. MÄRKUS: Ärge tõmmake plastsakki üle 25, et vältida sakkide kahjustamist. b Tõmmake kõvaketas kõvaketta klambrist välja [2]. c Tõstke kõvaketas kõvaketta klambrist välja [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 21

22 3,5-tollise kõvaketta paigaldamine kõvaketta klambrisse 1 Joondage kõvaketas kõvaketta klambriga ja tõmmake teises otsas olevaid sakke, et sisestada klambri tihvtid kõvakettasse [1]. 2 Sisestage kõvaketas kõvaketta klambrisse ja vajutage, kuni see paika klõpsab [2]. 3 Paigaldage: a b c 3,5-tolline kõvaketta komplekt esiraam külgkate 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. 2,5-tolline kõvaketta komplekt 2,5-tollise ketta komplekti eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Ketta komplekti eemaldamiseks tehke järgmist. a Võtke ketta komplekti kaablid ketta liideste küljest lahti [1]. b Vajutage siniseid sakke kummalgi küljel [2] ja tõmmake ketta komplekt arvutist välja [3]. MÄRKUS: Vajutage siniseid sakke õrnalt, et vältida plastsakkide kahjustamist. 22 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

23 2,5-tollise ketta komplekti paigaldamine 1 Lükake ketta komplekt arvuti pessa ja vajutage, kuni see paika klõpsab [1, 2]. 2 Ühendage SATA- ja toitekaabel ketta liidestega [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 23

24 3 Sulgege esipaneeli luuk. 4 Paigaldage: esiraam külgkate 5 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. 2,5-tolline kõvaketas 2,5-tollise kõvaketta eemaldamine kõvaketta klambrist 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b c külgkate esiraam 2,5-tolline ketta komplekt 3 Ketta eemaldamiseks tehke järgmist. a Tõmmake ketta klambri ühte külge, et eemaldada klambri tihvtid ketta piludest [1]. b Tõstke ketas ketta klambrist välja [2]. 24 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

25 2,5-tollise kõvaketta paigaldamine kõvaketta klambrisse 1 Joondage kõvaketas kõvaketta klambriga ja tõmmake teises otsas olevaid sakke, et sisestada klambri tihvtid kõvakettasse. 2 Sisestage kõvaketas kõvaketta klambrisse ja vajutage, kuni see paika klõpsab. 3 Paigaldage: a b c 2,5-tolline ketta komplekt esiraam kaas 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Optiline draiv Optilise draivi eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Optilise draivi mooduli eemaldamiseks tehke järgmist. a Võtke andme- ja toitekaabel optilise draivi liidestelt lahti [1]. MÄRKUS: Veenduge, et kaablid oleks draivi korpuse sakkide alt välja võetud, et saaksite need liitmike küljest eemaldada. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 25

26 b Sulgege esipaneeli luuk [2]. c Vajutage sinist vabastussakki [1] ja lükake optiline draiv arvutist välja [2]. 26 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

27 Optilise draivi paigaldamine 1 Sisestage optiline draiv optilise draivi lahtrisse, kuni sinine vabastusriiv klõpsab kohale. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 27

28 2 Avage esipaneeli luuk [2]. 3 Juhtige andme- ja toitekaabel ketta korpuse alla. 4 Ühendage andme- ja toitekaabel optilise draivi liitmikega [3]. 28 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

29 5 Sulgege esipaneeli luuk. 6 Paigaldage: a b esiraam külgkate 7 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. M.2 PCIe SSD M.2 PCle SSD eemaldamine valikuline 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 M.2 PCle SSD eemaldamiseks tehke järgmist. a Eemaldage kruvi, mis M.2 PCle SSD-d emaplaadi küljes hoiab [1]. b Libistage M.2 PCle SSD emaplaadil olevast liidesest välja [2]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 29

30 M.2 PCle SSD paigaldamine 1 Eemaldage M.2 PCIe SSD emaplaadil olevast liidesest [1]. 2 Pange tagasi kruvi, mis M.2 PCIe SSD-d emaplaadi küljes hoiab [2]. 30 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

31 3 Sulgege esipaneeli luuk. 4 Paigaldage: a b esiraam külgkate 5 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. SD-kaardi lugeja SD-kaardi lugeja eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 SD-kaardi lugeja eemaldamiseks tehke järgmist. a Eemaldage SD-kaardi lugeja kaabel emaplaadil olevast pesast [1]. b Eemaldage kruvid, mis kinnitavad SD-kaardi lugeja esipaneeli luugi külge [2]. c Tõstke SD-kaardi lugeja arvuti korpusest välja [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 31

32 SD-kaardi lugeja paigaldamine 1 Sisestage SD-kaardi lugeja esipaneeli luugist pessa [1]. 2 Pingutage kruvi, et kinnitada SD-kaardi lugeja esipaneeli luugi külge [2]. 3 Ühendage SD-kaardi lugeja kaabel emaplaadi liidese külge [3]. 32 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

33 4 Sulgege esipaneeli luuk. 5 Paigaldage: a b esiraam külgkate 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Mälumoodul Mälumooduli eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Mälumooduli eemaldamiseks tehke järgmist. a Vajutage mälumooduli külgedel olevaid mälumooduli kinnitussakke [1]. b Tõmmake mälumoodul emaplaadil oleva mälumooduli liidese küljest ära [2]. MÄRKUS: Teiste mälumoodulite eemaldamiseks järgige samme 4a ja 4b. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 33

34 Mälumooduli paigaldamine 1 Joondage mälumoodulil olev sälk mälumooduli pesa sakiga. 2 Sisestage mälumoodul mälumooduli pessa [1]. 3 Vajutage mälumoodulit, kuni mälumooduli kinnitussakid paika klõpsavad [2]. 34 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

35 MÄRKUS: Bison XE3 toetab nelja mälumoodulit. 4 Sulgegeesipaneeli luuk. 5 Paigaldage: a b esiraam külgkate 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Laienduskaart PCIe laiendkaardi eemaldamine valikuline 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 PCIe laiendkaardi eemaldamiseks tehke järgmist. a Tõmmake sinist vabastusriivi, mis PCIe laiendkaarti emaplaadi küljes hoiab [1]. b Tõmmake kaardi sulgurit ja tõstke PCIe laiendkaart süsteemiplaadi liitmikust välja [2, 3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 35

36 MÄRKUS: See toiming kehtib ainult sulguriga kaardi puhul, muul juhul tõstke PCIe laiendkaart arvutist välja. 5 Korrake toiminguid täiendavate PCle laiendkaartide eemaldamiseks PCIe laiendkaardi paigaldamine 1 Sisestage M.2 PCle kaart pistmikusse ja suruge seda liidesele kinnitamiseks [1]. 2 Vabastage kaardi sulgur PCle laiendkaardi kinnitamiseks [2]. 36 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

37 3 Korrake 1. toimingut täiendava PCle laiendkaardi paigaldamiseks. 4 Sulgege esipaneeli luuk. 5 Paigaldage: a b esiraam külgkate 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Valikuline VGA komplekt Valikulise VGA komplekti paigaldamine 1 Metallklambri allnäidatud moel eemaldamiseks sisestage klambri avasse lamepea-kruvikeeraja [1], suruge klambri vabastamiseks [2], seejärel tõstke see süsteemist välja. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 37

38 2 Sisestage VGA komplekt arvuti pessa [1] ja ühendage VGA-kaabel emaplaadi liidesega [2]. 3 Pange tagasi kaks (M3 3) kruvi, mis valikulise VGA komplekti süsteemi külge kinnitavad. 4 Paigaldage süsteemi ventilaator. 5 Sulgege esipaneeli luuk. 6 Paigaldage: a Esikülg b Külgkate 7 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. 38 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

39 Toiteplokk Toiteploki eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Toiteploki vabastamiseks tehke järgmist. a Vajutage sulgurit ja ühendage toiteploki kaablid emaplaadi pesadest lahti [1]. b Vabastage toiteploki kaabel kinnitusklambrist [2, 3, 4, 5]. c Vajutage sulgurit ja ühendage kaablid emaplaadi liitmikult lahti [6]. 5 Toiteploki eemaldamiseks tehke järgmist. a Eemaldage kruvid (3), et toiteplokk arvuti korpuse küljest vabastada [1]. b Vajutage vabastusriivi [2]. c Libistage ja tõstke toiteplokki, et see arvutist välja võtta [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 39

40 Toiteploki paigaldamine 1 Sisestage toiteplokk pessa ja lükake seda arvuti tagaosa poole, kuni see kohale klõpsab [1, 2] 40 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

41 2 Keerake kinni kruvid (3), et kinnitada toiteplokk arvuti korpuse külge [3]. 3 Juhtige toiteploki kaablid kinnitusklambritest [2, 3, 4, 5] läbi. 4 Ühendage toiteploki kaablid emaplaadi liitmikega [1, 6]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 41

42 5 Sulgege esipaneeli luuk. 6 Paigaldage: a b esiraam külgkate 7 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Sissetungimislüliti Sissetungilüliti eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Sissetungilüliti eemaldamiseks tehke järgmist. a Vajutage sulgurit ja ühendage sissetungilüliti kaabel emaplaadi liitmikult lahti ning tõmmake kaablit [1]. b Võtke sissetungilüliti kaabel ventilaatori kaitserõnga küljest ära [2]. c Libistage sissetungilülitit ja lükake seda arvuti küljest eemaldamiseks [3]. 42 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

43 Sissetungilüliti paigaldamine 1 Sisestage sissetungilüliti ja libistage lüliti arvuti korpusel olevasse pessa [1]. 2 Juhtige sissetungilüliti kaabel ventilaatori kaitserõngast läbi [2]. 3 Ühendage sissetungilüliti kaabel emaplaadi liidese külge [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 43

44 4 Sulgege esipaneeli luuk. 5 Paigaldage: a b esiraam külgkate 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Kõlar Kõlari eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Kõlari eemaldamiseks tehke järgmist. a Eemaldage kõlarikaabel emaplaadil olevast pesast [1]. b Vajutage vabastussakke [2] ja lükake kõlar pesast välja [3]. 44 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

45 Kõlari paigaldamine 1 Lükake kõlar pessa [1] ja suruge seda, kuni see paika klõpsab [2]. 2 Ühendage kõlari kaabel emaplaadil oleva liitmikuga [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 45

46 3 Sulgege esipaneeli luuk. 4 Paigaldage: a b esiraam külgkate 5 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Toitenupp Toitenupu eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Toitelüliti vabastamiseks tehke järgmist. a Tõmmake pesast, et eemaldada toitelüliti kaabel emaplaadilt [1]. b Võtke toitelüliti kaabel kinnitusklambrist välja [2]. c Vajutage vabastusriive plastvardaga ja libistage toitelüliti arvuti esiküljelt välja [3]. d Sulgege esipaneeli luuk [4]. 46 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

47 5 Tõmmake toitelüliti arvutist välja. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 47

48 Toitenupu paigaldamine 1 Sisestage toitelüliti läbi arvuti esiosa pessa. 48 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

49 2 Avage esipaneel [1]. 3 Vajutage toitelüliti arvuti korpusel olevasse pessa [2]. 4 Viige toitelüliti kaabel läbi kinnitusklambri [3]. 5 Joondage kaabel liitmiku tihvtidega ja suruge kaabli ühendamiseks. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 49

50 6 Sulgege esipaneeli luuk. 7 Paigaldage: a b esiraam külgkate 8 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Radiaatori ventilaator Radiaatori ventilaatori eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Radiaatori ventilaatori eemaldamiseks tehke järgmist. a Eemaldage radiaatorimooduli kaabel emaplaadil olevast pesast [1]. b Eemaldage kruvid, mis ventilaatorit radiaatori küljes hoiavad [2]. MÄRKUS: Veenduge, et sisestaksite Torx-kruvikeeraja ülemisest kruviaugust, et kruvid eemaldada. 50 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

51 c Tõstke radiaatori ventilaator arvuti küljest ära [3]. Radiaatori ventilaatori paigaldamine 1 Asetage ventilaator radiaatorile [1]. 2 Keerake kinni kruvid (4), et kinnitada ventilaator radiaatorile [2]. 3 Ühendage radiaatorimooduli kaabel emaplaadil olevasse pessa [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 51

52 4 Sulgege esipaneeli luuk. 5 Paigaldage: a b esiraam külgkate 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Nööppatarei Nööppatarei eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Nööppatarei eemaldamiseks tehke järgmist. a Vajutage vabastushooba, kuni nööppatarei välja hüppab [1]. b Tõstke nööppatarei emaplaadi liidesest välja [2]. 52 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

53 Nööppatarei paigaldamine 1 Hoidke nööppatareid nii, et märk + oleks üleval, ja lükake see kinnitussakkide alla liidese positiivsel poolel [1]. 2 Vajutage patarei liidesesse, kuni see paika lukustub [2]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 53

54 3 Sulgege esipaneeli luuk. 4 Paigaldage: a b esiraam külgkate 5 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Radiaatori Radiaatori eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate raam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Eemaldage radiaatori ventilaator. 5 Radiaatori eemaldamiseks tehke järgmist. a Keerake lahti kruvid (4), mis hoiavad radiaatorit emaplaadi küljes [1]. MÄRKUS: Eemaldage kruvid selles järjekorras (1, 2, 3, 4), mis on trükitud emaplaadile. b Tõstke radiaator arvuti küljest ära [2]. 54 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

55 Radiaatori paigaldamine 1 Joondage radiaatori kruvid emaplaadi hoidikutega ja asetage radiaator protsessorile [1]. 2 Keerake kinni kruvid, mis radiaatori moodulit emaplaadi küljes hoiavad [2]. MÄRKUS: Keerake kruvid kinni selles järjekorras (1, 2, 3, 4), mis on trükitud emaplaadile. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 55

56 3 Asendage radiaator. 4 Sulgege esipaneeli luuk. 5 Paigaldage: a b esiraam külgkate 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Protsessor Protsessori eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a b külgkate esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Eemaldage radiaatori ventilaator 5 Eemaldage jahutusradiaator. 6 Protsessori eemaldamiseks tehke järgmist. a Vabastage pesa hoob, vajutades seda alla ja välja protsessori kattel oleva saki alt [1]. b Tõstke hooba ülespoole, kuni hoob protsessori kattest välja hüppab [2]. c Tõstke protsessor pesast välja [3]. ETTEVAATUST: Ärge protsessori pesa viikusid puudutage, need on haprad ja võivad pöördumatult kahjustuda. Olge ettevaatlik, et te protsessori pesa viikusid ei painutaks, kui protsessorit pesast eemaldate. 56 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

57 Protsessori paigaldamine 1 Asetage protsessor pesale ja joondage see nii, et protsessori pilud joonduks pesa nuppudega [1]. ETTEVAATUST: Ärge protsessorit jõuga kohale suruge. Kui protsessor on õiges asendis, kinnitub see hõlpsasti pessa. 2 Sulgege protsessori kate, lükates selle kinnituskruvi alla [2]. 3 Langetage pesa kang ja lükake see protsessori lukustamiseks saki alla [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 57

58 4 Paigaldage radiaator. 5 Paigaldage radiaatori ventilaator 6 Sulgege esipaneeli luuk 7 Paigaldage: a esiraam b külgkate 8 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Süsteemi ventilaator Süsteemi ventilaatori eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a külgkate b esiraam c sissetungilüliti 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Süsteemi ventilaatori eemaldamiseks tehke järgmist. 58 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

59 a MÄRKUS: Veenduge, et sissetungilüliti oleks enne süsteemi ventilaatori ära võtmist eemaldatud. Eemaldage süsteemi ventilaatori kaabel emaplaadi liitmikust [1]. b Venitage kaitserõngaid (4), mis ventilaatorit arvuti küljes hoiavad, et süsteemi ventilaatori eemaldamist hõlbustada [2]. c Tõstke süsteemi ventilaator arvutist välja [3]. Süsteemi ventilaatori paigaldamine 1 Joondage süsteemi ventilaatori sooned korpuse seinal olevate kaitserõngastega [1]. 2 Viige kaitserõngad läbi süsteemi ventilaatoril olevate soonte. 3 Venitage kaitserõngaid ja lükake süsteemi ventilaatorit arvuti suunas, kuni see lukustub [2]. MÄRKUS: Paigaldage kõigepealt kaks alumist kaitserõngast. 4 Ühendage süsteemi ventilaatori kaabel emaplaadil oleva liitmikuga [3]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 59

60 5 Sulgege esipaneeli luuk. 6 Paigaldage: a sissetungilüliti b esiraam c külgkate 7 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Emaplaat Emaplaadi eemaldamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist. 2 Eemaldage: a külgkate b esiraam 3 Avage esipaneeli luuk. 4 Eemaldage: a radiaatori ventilaator b radiaator c protsessor 60 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

61 d e f g laiendkaart M.2 PCle SSD SD-kaardi lugeja mälumoodul 5 Eemaldage järgmised kaablid emaplaadi küljest. a PSU [1] b Toite- ja SATA-kaabel [2] c Kõlar [3] d PSU [4] e Optilise ketta ja kõvaketta toite jagaja [5] 6 Emaplaadi eemaldamiseks tehke järgmist. a Eemaldage kruvid (8), mis emaplaati arvuti korpuse küljes hoiavad. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 61

62 b Lükake ja tõstke emaplaat arvuti küljest ära [1, 2]. 62 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

63 Emaplaadi paigaldamine 1 Hoidke emaplaadi servadest ja joondage see arvuti tagaosaga [1, 2]. Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 63

64 2 Langetage emaplaat arvutisse, kuni emaplaadi taga olevad liidesed on korpuse pesadega kohakuti ja emaplaadi kruviaugud on arvuti tihvtidega kohakuti. 3 Keerake kinni kruvid (8), et kinnitada emaplaat arvuti külge [1]. 64 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

65 4 Joondage kaablid emaplaadi liideste tihvtidega ja ühendage järgmised kaablid emaplaadiga. 5 Juhtige kõik kaablid läbi suunamisklambrite. a Optilise ketta ja kõvaketaste toite jagaja [1] b PSU [2] c Kõlari kaabel [3] d SATA andmekaabel optilise draivi jaoks ja kõvaketta kaablid (4 kaablit) [4] e Toiteploki kaabel [5] Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine 65

66 6 Paigaldage: a mälumoodul b M.2 PCle SSD c laiendkaart d SD-kaardi lugeja e protsessor f radiaator g radiaatori ventilaator 7 Sulgege esipaneeli luuk. 8 Paigaldage: a esiraam b külgkate 9 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. 66 Lahtivõtmine ja uuesti kokkupanemine

67 Veaotsing Täiustatud algkäivituseelne süsteemi hindamine epsa diagnostika epsa-diagnostika (nimetatakse ka süsteemidiagnostikaks) teeb riistvarale täieliku kontrolli. epsa on BIOS-i osa ja BIOS käivitab selle süsteemisiseselt. Integreeritud süsteemidiagnostika annab kindlate seadmete või seadmerühmade korral mitmeid valikuid, mis võimaldavad teil teha järgmist: käitada teste automaatselt või interaktiivses režiimis; teste korrata; testitulemusi kuvada või salvestada; vaadata teste üle, et lisada testivalikuid ja saada lisateavet tõrkuva(te) seadme(te) kohta; vaadata olekuteateid, mis teavitavad testide edukast lõpuleviimisest; vaadata veateateid, mis teavitavad testimise ajal ilmnenud probleemidest. ETTEVAATUST: Kasutage süsteemidiagnostikat ainult oma arvuti testimiseks. Selle programmi kasutamisel teiste arvutitega võite saada valesid tulemusi või näha veateateid. MÄRKUS: Mõne seadme testi korral on vajalikud kasutajapoolsed toimingud. Olge alati diagnostikatestide tegemise ajal arvutiterminali juures. 4 epsa-diagnostika käivitamine 1 Tehke diagnostiline algkäivitus ühel eespool soovitatud meetodil 2 Liikuge ühekordse algkäivituse menüüs üles-/allanooleklahvi abil epsa või diagnostika valikule ja vajutage käivitamiseks sisestusklahvi <Return>. Fn + PWR vilgub, kui ekraanil on valitud diagnostika käivitus, ja käivitab otse epsa/diagnostika. 3 Valige algkäivitusmenüü ekraanilt Diagnostics (Diagnostika). 4 Lehe kirje avamiseks vajutage noolt paremas alanurgas. Tuvastatud üksused loetletakse ja neid kontrollitakse. 5 Probleemide korral kuvatakse veakoodid. Märkige üles tõrkekood ja kinnitusnumber ning võtke ühendust Delliga. Diagnostikatesti käivitamine kindlal seadmel 1 Vajutage paoklahvi Esc ja klõpsake valikut Yes (Jah), kui soovite diagnostikatesti lõpetada. 2 Valige vasakult paanilt seade ja klõpsake nuppu Run Tests (Käivita testid). 3 Probleemide korral kuvatakse veakoodid. Märkige üles tõrkekood ja kinnitusnumber ning võtke ühendust Delliga. Veaotsing 67

68 Diagnostika POST (Power On Self Test, käivitustest) tagab, et arvuti vastaks põhinõuetele ning et riistvara töötaks enne alglaadimise alustamist korralikult. Juhul kui arvuti läbib POST-i, käivitub see tavarežiimil. Kui arvuti aga ei läbi POST-i, väljastab see käivitamise ajal LED-koodide rea. Süsteemi LED on toitenuppu integreeritud. Allolevas tabelis on näidatud mitmeid erinevaid märgutulede kombinatsioone. Tabel 2. Toite LED-i kokkuvõte Kollase LED-i olek Valge LED-i olek Süsteemi olek Märkused Väljas Väljas S5 Väljas Vilgub S3, pole PWRGD_PS Eelmine olek Eelmine olek S3, pole PWRGD_PS See kirje pakub viivituse võimalust SLP_S3# aktiivsest PWRGD_PS passiivsele. Vilgub Väljas S0, pole PWRGD_PS Stabiilne Väljas S0, pole PWRGD_PS, koodi toomine = 0 Väljas Stabiilne S0, pole PWRGD_PS, koodi toomine = 1 See näitab, et host-bios on alustanud käivitumist ja LEDregister on nüüd kirjutatav. Tabel 3. Rikked, millest teavitab kollane vilkuv LED Kollase LED-i olek Valge LED-i olek Süsteemi olek Märkused 2,1 Vigane MDB Vigane MDB read A, G, H ning J jadavahetussüsteemi tabelist 12.4 enne/pärast näidikud [40] 2,2 Vigane emaplaat, toiteplokk või kaabeldus 2,3 Vigane MDB, DIMM-id või toiteplokk Vigane MDB, toiteplokk või toiteploki kaabeldus read B, C j D jadavahetussüsteemi tabelist 12.4 [40] Vigane MDB, DIMM-id või toiteplokk read F j K jadavahetussüsteemi tabelist 12.4 [40] 2,4 Vigane nööppatarei Vigane nööppatarei rida M jadavahetussüsteemi tabelist 12.4 [40] Tabel 4. Host-BIOS-i kontrolli all olevad olekud Kollase LED-i olek Valge LED-i olek Süsteemi olek Märkused 2,5 BIOS-i olek 1 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 0001) rikutud BIOS. 2,6 BIOS-i olek 2 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 0010) toiteploki konfiguratsiooni või toiteploki rike. 68 Veaotsing

69 Kollase LED-i olek Valge LED-i olek Süsteemi olek Märkused 2,7 BIOS-i olek 3 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 0011) mälu konfigureerimine on pooleli. Tuvastati sobivad mälumoodulid, kuid tekkis tõrge. 3,1 BIOS-i olek 4 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 0100) kombineeritud PCI seadme konfiguratsioon või rike koos video alamsüsteemi konfiguratsiooni või rikkega. BIOS videokoodi 0101 kõrvaldamiseks. 3,2 BIOS-i olek 5 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 0110) kombineeritud salvestusruumi ja USB konfiguratsioon või rike. BIOS USB koodi 0111 kõrvaldamiseks. 3,3 BIOS-i olek 6 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 1000) mälu konfiguratsioon, mälu ei tuvastatud. 3,4 BIOS-i olek 7 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 1001) parandamatu emaplaadi tõrge. 3,5 BIOS-i olek 8 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 1010) mälu konfiguratsioon, ühildumatu või sobimatu moodulite konfiguratsioon. 3,6 BIOS-i olek 9 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 1011) kombineerib muid videoeelseid toimingute ja ressursside konfiguratsiooni koode. BIOS koodi 1100 kõrvaldamiseks. 3,7 BIOS-i olek 10 BIOS-i POST-i kood (vana LEDmuster 1110) muud enne/pärast toimingud, video käivitamisele järgnev toiming. Aku olekutuled Kui arvuti on ühendatud elektripistikupesaga, toimib aku märgutuli alljärgnevatel viisidel. Vaheldumisi vilguvad oranžkollane ja valge tuli Vaheldumisi vilgub oranžkollane tuli ja põleb valge tuli Pidevalt vilkuv oranžkollane tuli Tuli ei põle Sülearvutiga on ühendatud kahtlane või toetuseta vahelduvvooluadapter, mida ei ole valmistanud Dell. Ühendage akuliitmik uuesti, probleemi kordumisel vahetage aku välja. Ajutine akutõrge, vahelduvvooluadapter on ühendatud. Ühendage akuliitmik uuesti, probleemi kordumisel vahetage aku välja. Pöördumatu akutõrge, vahelduvvooluadapter on ühendatud. Aku tööiga on läbi, vahetage aku välja. Aku on täis laetud, vahelduvvooluadapter on ühendatud. Veaotsing 69

70 Põleb valge tuli Akut laetakse, vahelduvvooluadapter on ühendatud. 70 Veaotsing

71 5 Abi saamine Delli kontaktteave MÄRKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-ühendust, võite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tšekilt või Delli tootekataloogist. Dell pakub mitut veebi- ja telefonipõhist toe- ning teenindusvõimalust. Saadavus võib riigi ja toote järgi erineda ning mõned teenused ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga müügi, tehnilise toe või klienditeeninduse küsimustes ühenduse võtmiseks: 1 minge lehele Dell.com/support. 2 Valige oma toekategooria. 3 Kinnitage riik või piirkond lehe alumises osas paiknevas ripploendis Choose a Country/Region (Valige riik/piirkond). 4 Valige oma vajadusele vastava teenuse või toe link. Abi saamine 71

Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend

Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: P75F Regulatiivne tüüp: P75F010 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend

Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada. ETTEVAATUST: ETTEVAATUST

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

User Guide

User Guide Riistvara teatmik HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows on Microsofti ettevõtete rühma USA-s registreeritud kaubamärgid. Käesolevas

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft,

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO KASUTUSJUHEND OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_7010

KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_7010 KASUTUSJUHEND DELL OPTIPLEX 7010 (Mini-Tower, Desktop, Small Form, Ultra Small Form) Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Alustamine HP sülearvuti

Alustamine HP sülearvuti Alustamine HP sülearvuti Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Microsoft, Windows ja Windows

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada,

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_E5550

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_E5550 KASUTUSJUHEND DELL LATITUDE E5550 Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND 3450

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND 3450 KASUTUSJUHEND DELL LATITUDE 3450 Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012

EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada, edastada,

Rohkem

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab

Rohkem

User Guide

User Guide Kasutusjuhend Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel

Rohkem

Chromebook Lahtivõtmise ja kokkupanemise juhend – ainult Delli sertifitseeritud tehnikutele kasutamiseks

Chromebook Lahtivõtmise ja kokkupanemise juhend – ainult Delli sertifitseeritud tehnikutele kasutamiseks Chromebook 11 3180 Lahtivõtmise ja kokkupanemise juhend ainult Delli sertifitseeritud tehnikutele kasutamiseks Regulatiivne mudel: P26T Regulatiivne tüüp: P26T002 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend

Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: W19C Regulatiivne tüüp: W19C001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed

Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed Regulatiivne mudel: D24M Regulatiivne tüüp: D24M003 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012

EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012 EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012 Sisukord 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 6 Osad ja nimetused 7 Juhtnupud 10 Kuulmisprogrammid 11

Rohkem

EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012

EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem