SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3 Üldine hooldus...3 Toote ümbertöötlemine Teie uus mängija...6 Mis kuulub varustusse?...6 Personaalarvuti tarkvara mängija jaoks...6 Mängijal olevad failid...6 Ülevaade...6 Klahvid...6 LED-indikaator ja helisignaalid Alustamine...8 Mängija laadimine...8 Mängija sisse või välja lülitamine...8 Automaatne lülitumine puhkereþiimi ja välja lülitamine Muusika taasesitamine...9 Muusika üle kandmine mängijasse...9 Muusika taasesitamine...9 Loo otsimine...9 elitaseme muutmine...9 Juhuesituse sisse või välja lülitamine Mängija sünkroniseerimine Philips Songbird'i kaudu personaalarvuti muusikakoguga...10 Philips Songbird tarkvara installeerimine arvutisse...10 Muusikafailide kogumine personaalarvutist...10 Jälgitava kausta seadistamine...10 Muusikafailide importimine...12 Mängija sünkroniseerimine Philips Songbird'i kaudu...12 Automaatse või manuaalse sünkroniseerimise valimine...12 Automaatne sünkroniseerimine...12 Manuaalne sünkroniseerimine Tarkvara uuendamine Philips Songbird'i kaudu Mängija parandamine Philips Songbird'i kaudu Tehnilised andmed...15 Süsteeminõuded...15 Vajate abi? Palun külastage kodulehekülge Seal on täielik valik lisamaterjale nagu kasutusjuhend, viimased tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele. 8. TENILISED ANDMED Vooluvarustus Tarkvara Ühenduvus eli eli taasesitamine Meediamahutavus Vooluvarustus: 110 mah Li-ioon polümeer sisemine taaslaetav aku 1 Taasesitamise aeg Muusika (.mp3): kuni 6 tundi Kiirlaadimine: 6-minutilise laadimise järel saab muusikat kuulata 60 minutit Philips Songbird: aitab uuendada tarkvara ja muusikat üle kanda. Kõrvaklapid 3.5 mm USB 2.0 igh speed Kanalieraldus: 45 db Sagedusvastus: z Väljundvõimsus: 2 x 2,4 mw Müratase signaalis: > 84 db Toetatud formaadid: Mp3: Bitimäärad: kbps ja VBR Sämplingumäär: 8, , 16, , 32, 44.1, 48 kz WMA (kaitsmata): Bitimäär: kbps Sämplingumäär: 8, , 16, , 32, 44.1, 48 kz WAV Sisseehitatud mälu mahutavus SA4DOT02 2GB NAND Flash SA4DOT04 4GB NAND Flash SA4DOT08 8GB NAND Flash Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud 2 Meediaülekanne 2 Märkus 1 Taaslaetavatel patareidel on kindel arv laadimise tsükleid. Patarei eluiga ja laadimise tsüklite arv erineb kasutamise ja seadistamise tõttu. 2 1GB = 1 miljard baiti; saadavalolev mahutavus on väiksem. Täielik mälu mahutavus ei pruugi olla saadaval, kuna osa mälust kasutab mängija ise. Salvestamismahutavus on mõeldud 4- minutiliste lugude ja 128 kbps MP3 formaadile. 3 Ülekandekiirus sõltub operatsiooni süsteemist ja tarkvara seadistamisest. Nõudmised süsteemile Windows Explorer (lohistamise kaudu) Songbird (sünkroniseerimine) Windows XP (SP3 või uuem) / Vista / 7 Pentium III 800Mz protsessor või kõrgem 512 MB RAM 500 MB kõvaketta ruumi Internetiühendus Windows Internet Explorer 6.0 või uuem CD-ROM drive USB port 15

3 14 7. MÄNGIJA PARANDAMINE PILIPS SONGBIRD KAUDU Kui SOUNDDOT mängija ei tööta korrektselt või ekraan hangub, on Teil võimalik mängija algkäivitada ilma andmeid kaotamata. SOUNDDOT mängija algkäivitamiseks sisestage pastaka ots või mõni teine ese SOUNDDOT mängija algkäivitamise (reset) auku. oide, kuni mängija lülitub välja. Kui Te ei saa mängijat algkäivitada reset nupu abil, on Teil võimalik seda teha ka Philips Songbird tarkvara kaudu. 1. Käivitage oma arvutis Philips Songbird tarkvara. Kui arvuti töötab Windows 7 peal, käivitage Philips Songbird administraatorina. Klikkige parema klahviga Philips Songbird tarkvaral ja valige "Runs as Administrator". 2. Philips Songbird tarkvaras: Valige Tools (seaded) > Repair my Philips Device (paranda mu Philipsi seade); Valige hüpikmenüüst SOUNDDOT. Ühendage mängija arvutiga. Veenduge, et järgite ekraanil olevaid juhendeid selle kohta, kuidas ühendada mängija arvutiga. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada parandamine. Üldine hooldus See tõlge on ainult viiteks.kui esineb erinevusi inglisekeelse versiooni ja tõlgitud eestikeelse versiooni vahel, siis on inglisekeelne versioon õige. oiatus Selleks, et vältida kahjustusi ja vigast funktsioneerimist: Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus. Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale. Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, kuna vesi võib põhjustada suuri kahjustusi. Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada. Tehke olulistest failidest tagavarakoopiad. Jätke kindlasti alles algsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni. Probleemide vältimiseks kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne. komplektis olevat tarkvara. Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie mängijat. Info kasutamise ja hoidmise temperatuuride kohta: 1. OUTUSINFORMATSIOON Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35 C vahel (32 kuni 95 F) oidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45 C vahel (-4 kuni 113 F) Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda. Osade/lisaseadmete vahetamine: Külastage kodulehekülge et tellida vahetusosi või lisatarvikuid. Kuulamisohutus Kuulake mõistliku helitugevusega: Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist. eli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna. Ohutu helitugevuse leidmine: Seadke helitugevus madalale tasemele. Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata. Kuulake mõistliku aja jooksul: Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist. Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause. Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel: Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul. Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb. Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuule, mis ümberringi toimub. Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides. 3

4 OUTUSINFORMATSIOON 6. TARKVARA UUENDAMINE PILIPS SONGBIRD'I KAUDU Muutused Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada. Autorikaitse informatsioon Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid. Internetist või CD-plaatidelt pärit salvestiste mitteametlike koopiate tegemine on autorikaitseseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine. Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada. Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.. Olge vastutustundlik Austage autoriõigusi Philips austab teiste intellektuaalset omandit ja palub oma kasutajatel sama teha. Internetis olevad multimeediaandmed võivad olla loodud ja/või levitatud ilma algse omaniku loata. Autoriõigusteta andmete kopeerimine või levitamine on mitmetes riikides, kaasaarvatud Teie riigis, autoriõiguste rikkumine. Autoriõiguste olemasolus veendumine on Teie enda kohustus. Arvutisse allalaaditud videote salvestamine ja ülekandmine kaasaskantavasse mängijasse on lubatud ainult legaalsetelt veebisaitidelt allalaaditud videote puhul või vastava loa alusel. Te võite selliseid andmeid kasutada ainult enda mitteärilisteks huvideks ja peate austama autoriõiguste juhendeid, mis on autoriõiguste omaniku poolt ette nähtud. Need juhendid võivad keelata koopiate tegemise. Videostriimid võivad olla salvestatud kasutades koopiakaitse tehnoloogiat, mis keelab edasist kopeerimist. Sellisel juhul salvestamise funktsioon ei toimi ja Teid teavitatakse vastavalt. Andmete logimine Philips on võtnud kohustuse täiustada Teie toote kvaliteeti ja suurendada Philipsi kasutaja naudingut. Selleks, et mõista seade kasutajate profiile, logib see seade mõnda infot/andmeid seadme püsimällu. Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ja tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse muusikarežiimis ja raadiorežiimis taasesitamise kestvust, mitu korda tühja aku teadet kuvatakse jne. Salvestatud andmed ei tuvasta sisu või meediat, mida seadmes kasutatakse, ega allalaadimise allikat. Salvestatud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teeninduspunkti ja AINULT selleks, et lihtsustada vea leidmist ja selle vältimist. Salvestatud andmed on kasutajale saadaval, kui kasutaja seda küsib. SOUNDDOT mängijat kontrollib sisemine programm, mida nimetatakse tarkvaraks. Peale Teie mängija ostu on välja antud uuemaid tarkvaraversioone. Philips Songbird tarkvara kaudu on Teil võimalik kontrollida uute tarkvarauuenduste olemasolu ja installeerida neid interneti kaudu SOUNDDOT mängijasse. 1. Veenduge, et Teie arvuti on internetiga ühendatud. 2. Ühendage SOUNDDOT mängija oma arvutiga. 3. Käivitage oma arvutis Philips Songbird. Nõuanne Tarkvarauuendus ei mõjuta Teie muusikafaile. Vajaduse korral klikkige Start > Programs > Philips > Philips Songbird. 4. Klikkige mängija paneelil SOUNDDOT. Seejärel valige hüpikmenüüst Tools (seaded) > Check for updated firmware (kontrolli uusi tarkvarauuendusi). Philips Songbird kontrollib internetis saadaval olevaid tarkvara uuendusi. 5. Järgige ekraanil olevaid juhendeid. Tarkvarauuenduste alla laadimine ja installeerimine toimub automaatselt. SOUNDDOT mängija taaskäivitub peale tarkvarauuenduste installeerimist ja on kasutamiseks uuesti valmis. Märkus Oodake kuni uuendamine on lõppenud, eemaldage seejärel SOUNDDOT mängija arvuti küljest. 4 13

5 ... MÄNGIJA SÜNKRONISEERIMINE PILIPS SONGBIRD'I KAUDU PERSONAALARVUTI MUUSIKAKOGUGA Mängija sünkroniseerimine Philips Songbird'i kaudu OUTUSINFORMATSIOON Toote ümbertöötlemine Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda. 1. Käivitage arvutis Philips Songbird. 2. Ühendage mängija arvutiga. 9 Kui mängija tuvastatakse arvuti poolt, kuvatakse see Philips Songbird tarkvaras. Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC. 1. Valige mängija Devices (seadmed) alt. 9 Kuvatakse hüpikmenüü. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. 2. Valige hüpikmenüüst Manual (manuaalne) või Auto (automaatne). 3. Valiku kinnitamiseks vajutage Apply (rakenda). Automaatne sünkroniseerimine Automaatse või manuaalse sünkroniseerimise valimine Kui Te olete valinud automaatse sünkroniseerimise, käivitatakse automaatne sünkroniseerimine kohe, kui ühendate mängija arvutiga. Alternatiivselt on Teil võimalik valida mängija Devices (seadmed) alt ja klikkida Sync (sünkroniseeri). Manuaalne sünkroniseerimine Selleks, et kanda valitud meediafailid manuaalselt üle: Ärge kunagi visake oma toode ära tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Õige Teade Euroopa Liidu jaoks See toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega. ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele. oiatus Sisseehitatud patarei eemaldamine lõpetab garantii ja võib hävitada Teie toote. Järgnevad instruktsioonid patareide eemaldamise ja hävitamise kohta on vajalikud ainult toote eluea lõpus. Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavaid patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Patareisid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Kui Te ühendate mängija esmakordselt Philips Songbird tarkvaraga, kuvatakse Teile automaatse sünkroniseerimise teade. Mängija sünkroniseerib automaatselt Philips Songbird tarkvaraga. Kui Te ei vali automaatset sünkroniseerimist, on Teil võimalik lülitada sisse manuaalne sünkroniseerimine. Automaatse või manuaalse sünkroniseerimise valimiseks: 1. Klikkige parema klahviga sisupaneelil oleva valitud meediafaili peal. 2. Valige Add to Device (lisa seadmele) > SOUNDDOT. 9 Valitud failid kantakse üle SOUNDDOT mängijale. Selleks, et tagada Teie toote funktsioneerimine ja ohutus, viige oma toode ametlikku kogumispunkti või teeninduspunkti, kus professionaalid saavad eemaldada või asendada patarei nagu allpool näidatud: Nõuanne 12 Selleks, et valida samaaegselt mitu faili, hoidke valikute tegemise ajal all Ctrl klahvi. 5

6 2. TEIE UUS MÄNGIJA... MÄNGIJA SÜNKRONISEERIMINE PILIPS SONGBIRD'I KAUDU PERSONAALARVUTI MUUSIKAKOGUGA Mis kuulub varustusse? Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad varustusse: Mängija Personaalarvuti tarkvara mängija jaoks Järgmine personaalarvuti tarkvara võib mängijaga töötada: Philips Songbird (võimaldab uuendada mängija tarkvara ja sünkroniseerida personaalarvutis olevat muusikat mängijaga). itunes meediakausta määramine Jälgitava kausta määramine Määrake Philips Songbird tarkvaras jälgitav kaust järgnevalt: Philips Songbird tarkvara saamiseks: Laadige oma arvutisse alla Philips Songbird aadressilt või Kõrvaklapid Mängijal oleva failid Järgmised failid on salvestatud mängijale: Kasutusjuhend Korduma kippuvad küsimused USB kaabel Ülevaade Klahvid Kiire alustamise juhend 1. Valige Philips Songbird tarkvaras Tools (seaded) > Options (valikud) 2. Valige Media Importer (meedia importija) ja klikkige itunes Importer (itunes importija). 3. Valige oma meediakogu asukoht ja tehke valikud. 1. Valige Tools (seaded) > Options (valikud). 2. Valige Options menüü alt Media Importer (meedia importija). Seejärel valige Watch Folders (jälgitavad kaustad). Ohutus- ja garantiileht 4. Klikkige Import Library (impordi meediakogu) nupul, mis asub meediakogu asukoha kõrval. Tarkvara impordib itunes meediakogu Philips Songbird tarkvarasse. 3. Valige Watch Folders alt näidatud kastike. 4. Klikkige Browse (lehitse) ja märkige keskne kaust (nt. D:\Songbird media) jälgitavaks kaustaks. Meediafaile lisatakse või kustutatakse Philips Songbird'ist vastavalt sellele, mis on keskses kaustas. Märkus Pildid on ainult illustratsiooniks. Philipsil on õigus ilma ette teatamata muuta toote värvi/välimust. 1. Vajutage ja hoidke all: lülitab seadme sisse või välja Vajutage: peatab ajutiselt taasesitamise või taastab taasesitamise Vajutage taasesitamise ajal kaks korda: lülitab juhuesituse sisse või väljas Muusikafailide importimine Valige Philips Songbird tarkvaras File > Import Media, et valida arvutist kaustad. Muusikafailid lisatakse meediakogusse. 6 11

7 5. MÄNGIJA SÜNKRONISEERIMINE PILIPS SONGBIRD'I KAUDU PERSONAALARVUTI MUUSIKAKOGUGA... TEIE UUS MÄNGIJA Philips Songbird'i tarkvara abil on Teil võimalik: 1. allata muusikakogu arvutis; Sünkroniseerida SOUNDDOT mängija arvuti muusikakoguga; Registreerida SOUNDDOT mängija aadressil Uuendada SOUNDDOT mängija tarkvara (vaadake peatükki "Tarkvara uuendamine Philips Songbird'i kaudu" leheküljel 13). Korrastada SOUNDDOT mängijat (vaadake peatükki " Mängija parandamine Philips Songbird'i kaudu" leheküljel 15). Philips Songbird tarkvara installeerimine arvutisse Laadige Philips Songbird tarkvara alla oma arvutisse Ühendage oma arvuti internetiga. 2. Laadige alla Philips Songbird aadressilt või Installeerige Philips Songbird tarkvara oma arvutisse 1. Klikkige kaks korda alla laaditud Philips Songbird tarkvara.exe failil. Kuvatakse hüpikmenüü Valige oma keel ja riik. Järgige ekraanil olevaid juhtnööre, et installeerimine lõpetada. Muusikafailide kogumine personaalarvutist Keskse kausta loomine Teil on võimalik automaatselt kopeerida kõik oma muusikafailid muusikakogusse, kui Te kopeerite need kausta. Soovitatav on luua keskne kaust. Philips Songbird tarkvaras määrake see keskne kaust jälgitavaks kaustaks (ingl. k. watch folder). Iga kord kui Te käivitate Philips Songbird tarkvara, lisatakse või kustutatakse lood Philips Songbird'ist vastavalt sellele, mis on keskses kaustas. Looge arvutis keskne kaust, kuhu salvestate kõik muusikafailid (näiteks D:\Songbird media). Esmakordne käivitamine Kui Te käivitate esmakordselt Philips Songbird tarkvara oma arvutis, tehke järgnevat, et importida meediafailid Philips Songbird tarkvarasse: Märkus Installeerimise lõpetamiseks on Teil vaja nõustuda litsentsi kasutustingimustega. Jälgitava kausta seadistamine Valige itunes meediakaust, et importida juba eksisteeriv itunes muusikakogu; Valige keskne kaust, et otsida ja importida muusikafaile. Keskne kaust on Philips Songbird tarkvaras märgitud jälgitavaks kaustaks. 2. / 3. USB ühenduspesa seadme laadimiseks ja andmete üle kandmiseks 4. Klamber 5. RESET 6. LED-indikaator 7. Vajutage: suurendab või vähendab helitugevust Vajutage ja hoidke all: liigub eelmise või järgmise loo juurde Sisestage pastaka ots auku, kui seade ei reageeri ühelegi klahvivajutusele Pesa 3,5mm kõrvaklappide ühendamiseks LED-indikaator ja helisignaalid LED-indikaator ja/või helisignaalid annavad Teile märku mängija staatusest. 10 7

8 3. ALUSTAMINE 4. MUUSIKA TAASESITAMINE Mängija laadimine SOUNDDOT mängijal on sisseehitatud patarei, mida saab arvuti kaudu laadida kasutades USB pesa. Keerake USB otsa, et ühendada SOUNDDOT mängija arvutiga. Laadimise ajal muudab indikaator oma värvi vastavalt patarei laetuse tasemele. Kui patarei on täis, valgustub roheline indikaator. Mängija sisse või välja lülitamine Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni roheline või punane indikaatortuli valgustub. Sisse lülitamine: Roheline indikaatortuli valgustub. Muusika taasesitamine algab automaatselt. Välja lülitamine: Punane indikaatortuli valgustub. Kõlab üks piiks. Muusika üle kandmine mängijasse Veenduge, et olete mängija sisse lülitanud (vaadake peatükki "Seadme sisse või välja lülitamine" leheküljel 8). Roheline indikaatortuli valgustub. Muusika taasesitamine algab automaatselt. Muusika taasesitamise ajal roheline indikaatortuli vilgub. Vajutage nupule, et ajutiselt peatada taasesitamine või taastada taasesitamine. Loo otsimine Vajutage ja hoidke all / nuppu, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde. Kõlab üks piiks. Nõuanne Automaatne lülitumine puhkereþiimi ja välja lülitamine Sellel seadmel on automaatne puhkereþiimi lülitumise ja välja lülitamise funktsioon, mis aitab patareid säästa. Kui seadmega ei teostata viie minuti jooksul ühtegi toimingut (ei toimu taasesitust või ühtegi klahvi ei vajutata), lülitub seade välja. Teil on võimalik kanda muusikat arvuti meediakogust SOUNDDOT mängijasse järgmistel viisidel: Lohistage muusikafaile Windows Exploreris. Sünkroniseerige Philips Songbird tarkvara kaudu (vaadake peatükki "Mängija sünkroniseerimine Philips Songbird'i kaudu" leheküljel 10). Muusikafailide lohistamiseks Windows Exploreris: 1. Ühendage SOUNDDOT mängija arvutiga. 2. Lohistage arvutist My Computer või Computer all muusikafaile arvutist SOUNDDOT mängijasse. Muusika taasesitamine elitaseme muutmine Vajutage / nuppu. Te kuulete taasesitamise ajal helitaseme muutumist. Juhuesituse sisse või välja lülitamine Vajutage taasesitamise ajal kaks korda klahvile. Te kuulete kahte piiksu. Roheline indikaatortuli vilgub kaks korda. Lugusid taasesitatakse juhuslikus järjestuses. Juhuesituse välja lülitamiseks vajutage kaks korda klahvi. Te kuulete ühte piiksu. Roheline indikaatortuli vilgub ühe korra. Lugusid taasesitatakse järjekorras. Kui patareitase on väiksem kui 15%, hakkab punane indikaator vilkuma ja Te kuulete kahte piiksu. Taaslaetavatel patareidel on kindel arv laadimistsükleid. Patareieluiga ja laadimistsüklite arv sõltub selle kasutamisest ja seadistamistest. 8 9

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

SA4TP408KF_12 estonian.cdr

SA4TP408KF_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome GoGEAR SA4TP404 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc Õnnitlus 1 Õnnitleme! Täname Teid, et ostsite Creative ZEN V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuniseid, et kasutada toodet õigesti ja turvaliselt. Hoidke

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem