Häälestusutiliidi (F10) juhend Sarja HP Compaq 6005 Pro äriarvutid

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Häälestusutiliidi (F10) juhend Sarja HP Compaq 6005 Pro äriarvutid"

Väljavõte

1 Häälestusutiliidi (F10) juhend Sarja HP Compaq 6005 Pro äriarvutid

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft, Windows ja Windows Vista on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides. Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on toodud nende toodete ja teenustega kaasas olevates garantiikirjades. Käesolevas dokumendis avaldatut ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajättude eest. Antud dokument sisaldab autorikaitseseadustega kaitstud omanditeavet. Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi paljundada, reprodutseerida ega mõnda muusse keelde tõlkida ilma Hewlett-Packard Company eelneva kirjaliku nõusolekuta. Häälestusprogrammi Computer Setup (F10) juhend Sarja HP Compaq 6005 Pro äriarvutid Esimene trükk (september 2009) Dokumendi number: E41

3 Teadmiseks selle juhendi kasutajale Sellest juhendist saate teada, kuidas kasutada häälestusprogrammi Computer Setup. Seda tööriista kasutatakse arvuti vaikesätete ümberkonfigureerimiseks ja muutmiseks uue riistvara installimisel ning arvuti hooldamisel. ETTEVAATUST! Nii esile tõstetud tekst viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või surma. HOIATUS. Nii esile tõstetud tekst viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib kaasa tuua seadmete kahjustusi või andmete kaotsiminekut. MÄRKUS. Nii esile tõstetud tekst sisaldab olulist lisateavet. ETWW iii

4 iv Teadmiseks selle juhendi kasutajale ETWW

5 Sisukord Häälestusprogramm Computer Setup (F10) Arvutihäälestusutiliidid (F10)... 1 Arvutihäälestusutiliitide (F10) kasutamine... 2 Computer Setup File (Fail)... 3 Computer Setup Storage (Salvestusseadmed)... 5 Computer Setup Security (Turve)... 8 Computer Setup Power (Toide) Computer Setup Advanced (Täpsem) Konfiguratsioonisätete taastamine ETWW v

6 vi ETWW

7 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) Arvutihäälestusutiliidid (F10) Kasutage arvutihäälestusprogrammi (F10) järgmistel eesmärkidel. Süsteemi vaikesätete muutmine. Arvuti (süsteemi) kuupäeva ja kellaaja seadmine. Süsteemi konfiguratsiooni määramine, vaatamine, muutmine või kontrollimine (sh protsessori, graafika-, mälu-, heli-, salvestus-, side- ja sisendseadmete häälestus). Buuditavate seadmete (nt kõvakettad, optilised draivid või USB-välkmäluseadmed) buutimisjärjekorra muutmine. Kiire alglaadimise (Quick Boot) lubamine, mis on täielikust alglaadimisest (Full Boot) kiirem, kuid ei tee läbi kõiki täielikus alglaadimises sisalduvaid diagnostikateste. Saate arvuti häälestada: alati kiirelt alglaadima (Quick Boot) (vaikesäte); perioodiliselt täielikult alglaadima (Full Boot) (iga 1 30 päeva järel); alati täielikult alglaadima (Full Boot). Käivitustesti (POST, Power-On Self-Test) teadete lubamiseks või keelamiseks valige Post Messages Enabled (Käivitustesti teated lubatud) või Post Messages Disabled (Käivitustesti teated keelatud). Post Messages Disabled (Käivitustesti teated keelatud) keelab enamiku käivitustesti teateid (nt mäluarvestus, toote nimi ja muud teated, mis pole tõrketeated). Kui käivitustestis tekib tõrge, kuvatakse selle kohta tõrketeade sõltumata valitud režiimist. Käivitustesti ajal saate käivitustesti teadete kuvamise sisse lülitada, kui vajutate suvalist klahvi (v.a funktsiooniklahvid F1 kuni F12). Omanikusildi määramine; selle sildi tekst kuvatakse iga kord arvuti sisselülitamisel või taaskäivitamisel. Ettevõttesiseselt sellele arvutile omistatud inventarisildi või -numbri sisestamine. Käivitusparooli kasutuselevõtmine nii arvuti taaskäivitamiste (soebuutimise) kui ka sisselülitamise puhuks. Seadistusparooli määramine, mis piirab juurdepääsu häälestusutiliidile Computer Setup (F10) ja käesolevas peatükis kirjeldatud sätetele. Integreeritud sisend/väljund-funktsioonide keelamine (sh jada-, USB- ja paralleelpordid, heli, integreeritud võrguadapter), nii et neid ei saa kuni lukust vabastamiseni kasutada. Irdandmekandjalt buutimise lubamine või keelamine. ETWW Arvutihäälestusutiliidid (F10) 1

8 Selliste süsteemi konfiguratsioonitõrgete lahendamine, mis on käivitustesti (POST Power-On Self-Test) ajal leitud, kuid mida pole automaatselt parandatud. Süsteemi häälestussätete kopeerimine, salvestades süsteemi konfiguratsiooniandmed USBvälkmäluseadmele või muule disketti emuleerivale kandjale ja taastades selle ühes või mitmes arvutis. Määratud ATA-kõvaketta enesetestide käivitamine (kui riistvara võimaldab). DriveLock-turbe lubamine või keelamine (kui kettaseade seda toetab). Arvutihäälestusutiliitide (F10) kasutamine Programmi Computer Setup käivitamine on võimalik ainult arvuti sisselülitamisel või süsteemi taaskäivitamisel. Arvutihäälestusprogrammi menüüsse pääsemiseks tehke järgmist. 1. Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see. 2. Niipea, kui arvuti sisse lülitub ja kuvari tuli muutub roheliseks, vajutage klahvi F10 häälestusutiliidi (Computer Setup) käivitamiseks. Tiitelkuva vahelejätmiseks vajutage soovi korral klahvi Enter. MÄRKUS. Kui te ei jõua klahvi F10 õigel ajal vajutada, peate utiliiti sisenemiseks arvuti taaskäivitama ning hetkel, mil kuvari tuli läheb roheliseks, vajutama uuesti klahvi F Valige loendist sobiv keel ja vajutage klahvi Enter. 4. Häälestusprogrammis Computer Setup kuvatakse viis menüüd: File (Fail), Storage (Salvestusseadmed), Security (Turve), Power (Toide) ning Advanced (Täpsemalt). 5. Valige vasaku ja parema nooleklahvi abil soovitud alammenüü. Valige ülemise ja alumise nooleklahvi abil soovitud säte ning vajutage klahvi Enter. Tagasi Computer Setupi peamenüüsse saate, vajutades klahvi Esc. 6. Muudatuste rakendamiseks ja salvestamiseks valige File (Fail) > Save Changes and Exit (Salvesta muudatused ja välju). Kui tegite muudatusi, mida te ei soovi rakendada, valige Ignore Changes and Exit. Tehasesätete või eelnevalt salvestatud vaikesätete taastamiseks (mõnel mudelil) valige Apply Defaults and Exit (Rakenda vaikesätted ja välju). HOIATUS. ÄRGE lülitage arvuti toidet VÄLJA häälestusprogrammis Computer Setup (F10) muudatuste ROM-i salvestamise ajal, kuna see võib rikkuda CMOS-i. Arvuti saab ohutult välja lülitada ainult pärast häälestusprogrammist F10 väljumist. Tabel 1 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) Päis Tabel File (Fail) Tabel 2 Computer Setup File (Fail) lk 3 Storage (Salvestusseadmed) Tabel 3 Computer Setup Storage (Salvestusseadmed) lk 5 Security (Turve) Tabel 4 Computer Setup Security (Turve) lk 8 Power (Toide) Tabel 5 Computer Setup Power (Toide) lk 11 Advanced (Täpsemalt) Tabel 6 Computer Setup Advanced (Täpsemalt) lk 12 2 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) ETWW

9 Computer Setup File (Fail) MÄRKUS. Häälestusprogrammi üksikute valikute kasutatavus võib sõltuda arvuti riistvara konfiguratsioonist. Tabel 2 Computer Setup File (Fail) System Information (Süsteemiteave) Kuvatakse järgmine teave: toote nimi kaubaartikli kood (SKU number; mõnel mudelil) protsessori tüüp/kiirus/astmelisus (stepping) Vahemälu maht (L1/L2/L3) installitud mälu maht/kiirus, kanalite arv (üks või topelt) (kui rakendatav) integreeritud ja kasutatava võrguadapteri MAC-aadress (kui rakendatav) süsteemi BIOS (sisaldab tootepere nime ja versiooni) korpuse seerianumber inventarinumber haldusrežiim About (Tiitelandmed) Set Time and Date (Sea kellaaeg ja kuupäev) Flash System ROM (Süsteemi ROMvälkmälu) Replicated Setup (Kopeeritav häälestus) Autoriõiguse teate kuvamine. Arvuti (süsteemi) kuupäeva ja kellaaja muutmine. Süsteemi ROM-i värskendamine USB-välkmäluseadmel või CD-l oleva BIOS-i tõmmisefailiga. Save to Removable Media (Salvestamine irdandmekandjale) Salvestab süsteemi konfiguratsiooni (sh CMOS-i) USB-välkmäluseadmele või disketiseadmega sarnasele kandjale (salvestusseade, mis on määratud disketiseadet emuleerima). Restore from Removable Media (Taasta irdandmekandjalt) Taastab süsteemi konfiguratsiooni USB-välkmäluseadmelt või disketiseadmega sarnaselt kandjalt. Default Setup (Vaikesätted) Save Current Settings as Default (Praeguste sätete salvestamine vaikesätetena) Praeguse süsteemikonfiguratsiooni salvestamine vaikesätetena. Restore Factory Settings as Default (Tehasesätete taastamine vaikesätetena) Tehases seatud süsteemikonfiguratsiooni taastamine vaikesätetena. Apply Defaults and Exit (Rakenda vaikesätted ja välju) Praegu valitud vaikesätete rakendamine ja kehtestatud paroolide tühjendamine. ETWW Arvutihäälestusutiliidid (F10) 3

10 Tabel 2 Computer Setup File (Fail) (järg) Ignore Changes and Exit (Ignoreeri muudatusi ja välju) Save Changes and Exit (Salvesta muudatused ja välju) Computer Setupist väljumine ilma muudatusi rakendamata või salvestamata. Konfiguratsiooni või vaikesätete muudatuste salvestamine ja programmist Computer Setup väljumine. 4 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) ETWW

11 Computer Setup Storage (Salvestusseadmed) MÄRKUS. Häälestusprogrammi üksikute valikute kasutatavus võib sõltuda arvuti riistvara konfiguratsioonist. Tabel 3 Computer Setup Storage (Salvestusseadmed) Device Configuration (Seadmete konfiguratsioon) Kõigi installitud BIOS-i poolt juhitavate salvestusseadmete loend. Seadme valimisel kuvatakse selle täpsem teave ja variandid. Esitatud võib olla järgmisi variante. Emulation Type (Emulatsiooni tüüp) Saate teatud salvestusseadmele valida kettaseadme emulatsiooni tüübi. (Näiteks Zip-draivi saab kettaemulatsiooni valimisega teha alglaadimisseadmeks.) Drive Type Emulation Options (Kettaseadme tüübi emulatsiooni suvandid) ATAPI Zip drive (ATAPI Zip-kettaseade): None (Pole, käsitletakse muuna). Diskette (Diskett, käsitletakse disketiseadmena). CD-ROM: emulatsioonivalikuid pole. ATAPI LS-120: None (Pole, käsitletakse muuna). Diskette (Diskett, käsitletakse disketiseadmena). Hard Disk (Kõvaketas) None (Pole, takistab BIOS-i kaudu juurdepääsu andmetele ning keelab seadmelt buutimise). Hard Disk (Kõvaketas, käsitletakse kõvakettana). Translation Mode (Teisendusrežiim; ainult ATA-ketaste puhul) Saate valida seadmel kasutatava transleerimisrežiimi. See võimaldab BIOS-i juurdepääsu ketastele, mis on partitsioneeritud ja vormindatud muudel arvutitel ning võib olla vajalik vanemate UNIX-i versioonide kasutamisel (nt SCO UNIX-i versioon 3.2). Variandid: Automatic (Automaatne), Bit-Shift (Bitinihutamine), LBA Assisted (LBA abil), User (Kasutaja) ja Off (Väljas). HOIATUS. Üldjuhul ei tohiks BIOS-i poolt automaatselt valitud teisendusrežiimi muuta. Kui valitud teisendusrežiim ei ühildu teisendusrežiimiga, mis kehtis ketta partitsioneerimise ja vormindamise ajal, pole andmed kettal kättesaadavad. Translation Parameters (Teisendusparameetrid; ainult ATA-ketaste puhul) MÄRKUS. järel. See funktsioon on saadaval ainult kasutaja seatava (User) teisendusrežiimi valimise Saate määrata parameetrid (loogilised silindrid, pead ning sektorite arv rajal), mida BIOS kasutab ketta sisendi-/väljundinõuete (operatsioonisüsteemilt või rakenduselt) teisendamiseks kõvakettale arusaadavasse vormi. Loogiliste silindrite arv ei või ületada Peade arv ei või olla suurem kui 256. Sektoreid raja kohta võib olla maksimaalselt 63. Need väljad on nähtavad ja muudetavad ainult siis, kui ketta teisendusrežiimiks on määratud User (Kasutaja). SATA Default Values (SATA vaikeväärtused) Võimaldab määrata ATA-seadmete tõlkerežiimi vaikeväärtused. ETWW Arvutihäälestusutiliidid (F10) 5

12 Tabel 3 Computer Setup Storage (Salvestusseadmed) (järg) Storage Options (Salvestusseadmete valikud) Removable Media Boot (Irdandmekandjalt alglaadimine) Irdandmekandjalt arvuti alglaadimise lubamine/keelamine. esata Port (esata-port) Võimaldab lubada esata toe. Selle tulemusel muutub üks SATA-ühenduspesadest esataliidesega ühilduvaks. Max esata Speed (esata maksimumkiirus) Võimaldab valida esata maksimumkiiruseks 1,5 Gbit/s või 3,0 Gbit/s. Vaikimisi on kiirusepiirang 1,5 Gbit/s, et tagada maksimaalne töökindlus. HOIATUS. Enne 3,0 Gbit/s kiiruse lubamist konsulteerige esata-seadme ja -kaabli tootjaga. Mõni draivi ja kaabli kombinatsioon ei pruugi kiirusel 3,0 Gbit/s tõrgeteta töötada. SATA Emulation (SATA emuleerimine) Võimaldab valida, kuidas operatsioonisüsteem SATA-kontrolleri ja -seadmete poole pöördub. Saate valida kuni nelja variandi vahel: Legacy Mode IDE (IDE pärandrežiim), Native Mode IDE (IDE omarežiim), AHCI ja RAID. Legacy Mode IDE (IDE pärandrežiim) tegu on kõige paremini tagasiühilduva sättega. Operatsioonisüsteemid ei vaja tavaliselt IDE-režiimis lisadraiverituge. Native Mode IDE (IDE omarežiim) - Võimaldab tarkvaral suhelda SATA-kontrolleriga nagu traditsioonilise PATA-kontrolleriga, kasutades algupäraselt PCI-le määratud ressursse. Erinevus selle ja Legacy Mode IDE (IDE pärandrežiimi) vahel seisneb selles, et pärandrežiim kasutab PATAkontrollerite pärandressursse (IRQ-d 14 ja 15, I/O-d 1F0h-1F7h, 3F6h, 170h-177h jne). AHCI (vaikesäte) võimaldab laaditud AHCI-seadme draiveritega operatsioonisüsteemidel ära kasutada SATA-kontrolleri täiustatud funktsioone. RAID võimaldab DOS-i ja buutimise juurdepääsu RAID-ile. Kasutage seda režiimi operatsioonisüsteemi laaditud RAID-seadmega, et AID-funktsioone täielikult rakendada. MÄRKUS. RAID-/AHCI-seadmelt buutimiseks tuleb eelnevalt installida RAID-/AHCIseadmedraiver. Kui proovite buutida RAID-/AHCI-draivilt eelnevalt vajalikku seadmedraiverit installimata, jookseb süsteem kokku (sinine kuva). Pärast RAID deaktiveerimist võib RAIDdraividelt buutimine draivid rikkuda. Lisateavet RAID kohta leiate veebiaadressilt Valige oma riik ja keel, seejärel See support and troubleshooting information (Toe- ja tõrkeotsingualane teave), sisestage oma arvuti mudelinumber ning vajutage sisestusklahvi Enter. Klõpsake jaotises Resources (Ressursid) linki Manuals (guides, supplements, addendums, etc) (Juhendid ja lisad). Klõpsake jaotises Quick jump to manuals by category (Kategooriapõhised otseteed juhendite juurde) linki White papers (Lühiülevaated). DPS Self-Test (DPS-i enesetest) Saate käivitada eneseteste ATA-kõvaketastel, mis on võimelised läbi viima DPS-i (Drive Protection System) eneseteste. MÄRKUS. See valik on nähtav vaid siis, kui süsteemi on ühendatud vähemalt üks kettaseade, mis on võimeline DPS-i enesetesti tegema. Boot Order (Buutimisjärjekord) Saate teha järgmist: Saate määrata ühendatud seadmete (nt USB-välkmäluseade, kõvaketas, optiline draiv või võrguliidesekaart) järjekorra buuditava operatsioonisüsteemitõmmise kontrollimiseks. Iga loendis oleva seadme saab buuditava operatsioonisüsteemiallika kontrolli kaasata või kontrollist välja jätta. Saate määrata ühendatud kõvaketaste järjekorra. Esimene kõvaketas selles loendis on buutimisjärjekorras eespool ning saab tähise C (kui on ühendatud seadmeid). 6 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) ETWW

13 Tabel 3 Computer Setup Storage (Salvestusseadmed) (järg) MÄRKUS. kehtida. MS-DOS-is omistatud kettatähised ei pruugi pärast mõne muu opsüsteemi käivitamist Buutimisjärjekorra ühekordse erandi otseteeklahv Kui soovite ühekordselt alglaadida seadmelt, mis pole buutimisjärjestuse vaikeseade, taaskäivitage arvuti ning hetkel, mil kuvari tuli läheb roheliseks, vajutage klahvi F9. Pärast käivitustesti (POST) lõpulejõudmist kuvatakse buutimisseadmete loend. Valige nooleklahvidega soovitud seade ja vajutage klahvi Enter. Seejärel arvuti alglaadib valitud seadmelt vaid sel korral. ETWW Arvutihäälestusutiliidid (F10) 7

14 Computer Setup Security (Turve) MÄRKUS. Häälestusprogrammi üksikute valikute kasutatavus võib sõltuda arvuti riistvara konfiguratsioonist. Tabel 4 Computer Setup Security (Turve) Setup Password (Seadistusparool) Võimaldab määrata ja sisse lülitada seadistusparooli (ülema/administraatori parooli). MÄRKUS. Kui parool on rakendatud, kaitseb see arvutit häälestusprogrammis tehtud valikute muutmise, ROM-i ülekirjutamise ja mõne Windowsi seadistuse muutmise eest. Lisateavet leiate kohtvõrguarvutite haldusjuhendist. Power-On Password (Sisselülitusparool) Saate rakendada ja sisse lülitada sisselülitusparooli. Sisselülitusparooli viip ilmub pärast arvuti sisselülitamist. Kui kasutaja ei sisesta õiget käivitusparooli, siis arvuti ei buudi. MÄRKUS. See parool ei ilmu soebuutimisel, nagu Ctrl+Alt+Delete või Restart from Windows (Taaskäivita Windows ist), kui see pole lubatud Password Options (Paroolisuvandites) (vt allpool). Lisateavet leiate kohtvõrguarvutite haldusjuhendist. Password Options (Paroolivalikud) (Seda valikut näete vaid juhul, kui on kehtestatud sisselülitusparool või seadistusparool.) Saate teha järgmist: Lukustada pärandriistvara (Legacy Resources; kuvatakse, kui on sätestatud seadistusparool); Lubada/keelata võrguserverirežiimi (Network Server Mode; kuvatakse, kui on kehtestatud sisselülitusparool); Määrata, kas soebuutimisel (Ctrl+Alt+Delete) nõutakse parooli (kuvatakse, kui on kehtestatud käivitusparool); Lubada/keelata häälestuse sirvimisrežiimi (Setup Browse Mode; kuvatakse, kui on kehtestatud seadistusparool; võimaldab ilma seadistusparooli sisestamata F10 häälestusvalikuid vaadata, kuid mitte muuta). Luba/keela kitsam parool (ilmub, kui sisselülitusparool on määratud), mis lubamisel jätab vahele emaplaadi paroolisilluse, et keelata sisselülitusparool. Lisateavet leiate kohtvõrguarvutite haldusjuhendist. Smart Cover ( Nutikas kaas; teatud mudelitel) Saate teha järgmist: Kaane lukku lukustada/avada; Määrata kaane eemaldamise anduri olekuks Disable (Keelatud), Notify User (Teavita kasutajat) või Setup Password (Seadistusparool). MÄRKUS. Notify User (Teavita kasutajat) puhul teavitatakse kasutajat kaane avamise korral. Setup Password (Seadistusparool) puhul nõutakse pärast arvuti kaane eemaldamist arvuti alglaadimise eel seadistusparooli sisestamist. See funktsioon on olemas ainult teatud mudelitel. Lisateavet leiate kohtvõrguarvutite haldusjuhendist. Device Security (Seadmete turve) Võimaldab teil lubada/peita (Device Available/Device Hidden) järgmisi seadmekomponente: järjestikpordid paralleelport süsteemi heliadapter võrguadapterid (mõnel mudelil) 8 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) ETWW

15 Tabel 4 Computer Setup Security (Turve) (järg) integreeritud turvaseade (mõnel mudelil) SATA0 SATA1 SATA2 SATA3 USB Security (USB turvalisus) Slot Security (Pesa turvalisus) Network Service Boot (Võrgust alglaadimine) System IDs (Süsteemi ID-d) Võimaldab keelata üksikud USB-pordid või pordirühmad. Võimaldab keelata PCIe- ja PCI-pesasid koos nendesse ühendatud kaartidega. Saate arvutil lubada/keelata võrguserveris asuvasse opsüsteemi buutimise. (See funktsioon on olemas vaid võrguadapteriga mudelitel; võrguadapter peab olema kas PCI-siinil või emaplaadile integreeritud.) Saate seada järgmised ID-d. Ettevõttesiseselt sellele arvutile omistatud inventarisilt (18-baidine tuvastuskood) või -number. Omaniku silt (80-baidine tunnuskood), mis kuvatakse käivitustesti (POST) ajal. Korpuse seerianumber või universaalne unikaalne tunnusnumber (UUID). UUID-numbrit saab uuendada vaid juhul, kui omistatud korpuse seerianumber on kehtetu. (Need ID-numbrid on tavaliselt tehases seatud ja nende abil saab arvutit üheselt tuvastada.) Klaviatuuri keelesätted (nt inglise, saksa) süsteemi ID-kirje jaoks. DriveLock Security (DriveLockturvafunktsioon) Saate seada või muuta ülema/administraatori või kasutaja parooli kõvaketaste jaoks. Kui funktsioon on aktiveeritud, küsitakse kasutajalt käivitustesti (POST) ajal üht DriveLock-paroolidest. Kui parooli ei sisestata õigesti, ei saa kõvakettaid kasutada enne, kui järgmisel külmbuutimisel sisestatakse kehtiv parool. MÄRKUS. See valik kuvatakse ainult siis, kui süsteemi on ühendatud vähemalt üks DriveLocki toetav draiv. Võimalik, et DriveLocki paroolide haldamiseks tuleb süsteem välja ja uuesti sisse lülitada ning häälestusutiliiti (F10) siseneda. Lisateavet leiate kohtvõrguarvutite haldusjuhendist. System Security (Süsteemi turve) (mõnel mudelil: need suvandid sõltuvad arvuti riistvarast) Data Execution Prevention (Andmekäituse vältimine; saadaval mõnel mudelil; lubamine/keelamine) aitab ära hoida opsüsteemi turvalisuse rikkumist. Virtualization Technology (Virtualiseerimistehnoloogia; mõnel mudelil; lubamine/keelamine) võimaldab juhtida protsessori virtualiseerimisfunktsioone. Selle sätte muutmiseks on vaja arvuti välja ja siis uuesti sisse lülitada. Embedded Security Device Support (Integreeritud turvaseadme tugi; mõnel mudelil; lubamine/ keelamine) lubab aktiveerida või desaktiveerida integreeritud turvaseadme. Selle sätte muutmiseks on vaja arvuti välja ja siis uuesti sisse lülitada. MÄRKUS. Integreeritud turvaseadme konfigureerimiseks peab olema määratud seadistusparool. Reset to Factory Settings (Tehasesätete taastamine; mõnel mudelil; Do not reset / Reset) Tehase vaikesätete taastamisel kustutatakse kõik turvavõtmed. Selle sätte muutmiseks on vaja arvuti välja ja siis uuesti sisse lülitada. HOIATUS. Integreeritud turvaseade on paljude turvalisusskeemide kriitiline komponent. Pärast turvavõtmete kustutamist ei pääse te enam integreeritud turvaseadme kaitstud andmetele juurde. Sätte Reset to Factory Settings (Tehasesätete taastamine) valimine võib kaasa tuua märkimisväärse andmekao. ETWW Arvutihäälestusutiliidid (F10) 9

16 Tabel 4 Computer Setup Security (Turve) (järg) OS Management of Embedded Security Device (Opsüsteemi integreeritud turvaseadme haldus; mõnel mudelil; lubamine/keelamine) võimaldab kasutajal piirata integreeritud turvaseadme haldust opsüsteemi kaudu. Selle sätte muutmiseks on vaja arvuti välja ja siis uuesti sisse lülitada. See säte võimaldab kasutajal piirata integreeritud turvaseadme haldust opsüsteemi kaudu. Reset of Embedded Security Device through OS (Integreeritud turvaseadme lähtestamine opsüsteemi kaudu; mõnel mudelil; lubamine/keelamine) võimaldab kasutajal piirata integreeritud turvaseadme tehasesätete taastamise taotlemist opsüsteemi kaudu. Selle sätte muutmiseks on vaja arvuti välja ja siis uuesti sisse lülitada. MÄRKUS. Selle sätte lubamiseks peab olema määratud seadistusparool. Master Boot Record Security (Peabuutsektori turve) Võimaldab keelata/lubada peabuutsektori turbe funktsiooni. Save Master Boot Record (Salvesta peabuutsektor) see suvand kuvatakse, kui peabuutsektori turbe funktsioon on lubatud. See võimaldab peabuutsektori säilmällu salvestada. Restore Master Boot Record (Taasta peabuutsektor) see suvand kuvatakse peabuutsektori salvestamisele järgneval buutimisel. See võimaldab taastada kõvakettal salvestatud peabuutsektori koopia. Setup Security Level (Häälestuse turvatase) Võimaldab anda lõppkasutajale piiratud juurdepääsu määratud seadistusvalikute muutmiseks ilma seadistusparoole teadmata. See funktsioon võimaldab ülemal/administraatoril paindlikult kaitsta olulisi seadistusvalikuid, võimaldades samaaegselt kasutajal jälgida süsteemi sätteid ning konfigureerida vähemolulisi valikuid. Ülem/administraator saab menüüs Setup Security Level määrata juurdepääsuõigused igale üksikule häälestusvalikule. Vaikimisi on kõik häälestusvalikud kaitstud seadistusparooliga. Valikute muutmiseks peab kasutaja käivitustesti (POST) ajal sisestama õige seadistusparooli. Ülem/ administraator võib üksikute valikute jaoks parooli tühistada (None), mille järel kasutaja võib neis valikutes muudatusi teha pärast vale parooliga sisenemist. Valik None (Pole) asendatakse käivitusparooliga, kui käivitusparool on määratud. MÄRKUS. Häälestusrežiimi sisenemiseks ilma parooli teadmata peab Setup Browse Mode (häälestuse sirvimisrežiim) olema lubatud (Enable). 10 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) ETWW

17 Computer Setup Power (Toide) MÄRKUS. Häälestusprogrammi üksikute valikute kasutatavus võib sõltuda arvuti riistvara konfiguratsioonist. Tabel 5 Computer Setup Power (Toide) Opsüsteemi toitehaldus S5 Maximum Power Savings (Energia maksimaalne säästmine olekus S5) lubamine/ keelamine. Selle funktsiooni lubamisel vähendatakse olekus S5 süsteemi toitetarvet nii palju kui võimalik. Kui süsteem on olekus S5, eemaldatakse toide äratusahelast, laienduspesadest ja mis tahes halduslahendustest. Idle Power Savings (Jõuderežiimi energiasääst) laiendatud/tavaline. Lubab teatud operatsioonisüsteemidel protsessori toitetarvet vähendada, kui protsessor on ooterežiimis. ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 kõvaketta lähtestamine) selle valiku lubamisel kontrollib BIOS enne juhtimise üleandmist opsüsteemile, et kõvakettad oleksid S3-režiimist jätkamisel valmis käske vastu võtma. ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 PS2 hiirega äratus) lubab või keelab S3-režiimist ärkamise PS2-liidesesse ühendatud hiire liigutamisel. USB Wake on Device Insertion (Äratus USB-seadme lisamisel) (mõnel mudelil) võimaldab USB-seadme lisamisel süsteemil ooterežiimist väljuda. Unique Sleep Blink Rates (Unerežiimidele iseloomulik vilkumiskiirus) see funktsioon annab kasutajale visuaalselt teada, millises unerežiimis arvuti parajasti viibib. Igal unerežiimil on iseloomulik vilkumisrütm. S0 ühtlaselt põlev roheline tuli. S3 tuli vilgub kolm korda sagedusel 1 Hz (50% soovituslikust koormusest), millele järgneb kahesekundiline paus (roheline tuli), st korratakse tsüklit, mis koosneb kolmest korrast tule vilkumisest ja pausist. S4 tuli vilgub neli korda sagedusel 1 Hz (50% soovituslikust koormusest), millele järgneb kahesekundiline paus (roheline tuli), st korratakse tsüklit, mis koosneb neljast korrast tule vilkumisest ja pausist. S5 tuli on kustunud. MÄRKUS. Kui see funktsioon on välja lülitatud, siis on nii S4- kui ka S5-režiimis tuli kustunud. S1- (enam ei toetata) ja S3-režiimis vilgub tuli ühe korra sekundis. Termiline Fan idle mode (Ventilaatori jõuderežiim) selle tulpdiagrammi abil saab reguleerida ventilaatori lubatud miinimumkiirust. MÄRKUS. Säte muudab vaid ventilaatori miinimumkiirust. Ventilaatoreid juhitakse ikkagi automaatselt. ETWW Arvutihäälestusutiliidid (F10) 11

18 Computer Setup Advanced (Täpsem) MÄRKUS. Häälestusprogrammi üksikute valikute kasutatavus võib sõltuda arvuti riistvara konfiguratsioonist. Tabel 6 Computer Setup Advanced (Täpsemalt) Power-On Options (Käivitusvalikud) Saate seada järgmisi valikuid: Käivitustesti (POST) režiim (Kiire buutimine, Kustuta mälu, Täielik buutimine või Täielik buutimine iga x päeva järel). Kiire buutimine = ära kustuta mälu mälutesti läbiviimiseks. Täielik buutimine = mälutest külmbuutimisel. Kustutab mälu igal buutimisel. Kustuta mälu = mälutesti külmbuutimisel ei teostata. Kustutab mälu igal buutimisel. Täielik buutimine iga x päeva järel = mälutest esimesel külmbuutimisel või x päeva pärast. Mäluteste ei teostata kuni esimese külmbuutimiseni või x päeva pärast. Kustutab mälu igal buutimisel. Käivitustesti (POST) teated (lubamine/keelamine). F9 viip (lubamine/keelamine või peitmine/kuvamine). Kui lubate selle funktsiooni, kuvatakse käivitustesti ajal tekst F9 = Boot Menu (F9 = buutimismenüü). Kui see funktsioon on keelatud, siis seda teksti ei kuvata. Sellest hoolimata avatakse klahvi F9 vajutamisel menüü Shortcut Boot [Order] (Otsetee buutimisjärjekorra valimiseks). Lisateavet leiate menüü Storage (Salvestusseadmed) tabelist suvandi Boot Order (Buutimisjärjekord) kirjeldusest. F10 viip (lubamine/keelamine või peitmine/kuvamine). Kui lubate selle funktsiooni, kuvatakse käivitustesti ajal tekst F10 = Setup". Kui nimetatud funktsioon on keelatud, siis seda teksti ei kuvata. Sellegipoolest avatakse klahvi F10 vajutamisel aken Setup (Häälestus). F11 prompt (F11 viip) (peitmine/kuvamine). Viiba kuvamise lubamisel kuvatakse käivitustesti ajal tekst F11 = Recovery (F11 = taaste). Kui viip on peidetud, siis seda teksti ei kuvata. Sellest hoolimata proovib süsteem klahvi F11 vajutamisel buutida taastesektsioonilt. Lisateavet on suvandi Factory Recovery Boot Support (Tehasesätete taastamise buutimistugi) kirjelduses. F12 viip (lubamine/keelamine või peitmine/kuvamine). Selle funktsiooni lubamisel kuvatakse käivitustesti ajal tekst F12 = Network. Kui see funktsioon on keelatud, siis seda teksti ei kuvata. Sellegipoolest sunnib klahvi F12 vajutamine süsteemi üritama alglaadimist võrgust. Factory Recovery Boot Support (Tehasesätete taastamise buutimistugi) (lubamine/keelamine). Selle funktsiooni lubamisel kuvatakse taastesektsiooniga süsteemides käivitustesti ajal tekst F11 = Recovery (F11 = taaste). Klahvi F11 vajutamisel buudib süsteem taastesektsioonilt. Viiba F11 = Recovery (F11 = taaste) saab peita F11 viiba peitmise/kuvamise suvandi abil (vt eespool). Lisaseadme-ROM-i (Option ROM) viip (lubamine/keelamine). Kui see funktsioon on lubatud, hakkab süsteem enne lisaseadmete ROM-ide laadimist vastavat teadet kuvama. See funktsioon on toetatud vaid teatud mudelitel. Kaugäratuse alglaadimisjärjekord (kaugserver / kohalik kõvaketas). Pärast toitekatkestust (väljas / sees / eelmine olek). Selle valiku väärtustele vastavad järgmised olukorrad: Väljas arvuti jääb pärast voolu naasmist väljalülitatuks. Sees arvuti lülitatakse kohe pärast voolu naasmist automaatselt sisse. Eelnev olek kui arvuti oli enne voolukatkestust sisse lülitatud, siis lülitub ta pärast voolu naasmist automaatselt sisse. 12 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) ETWW

19 Tabel 6 Computer Setup Advanced (Täpsemalt) (järg) MÄRKUS. Kui kasutate arvutist toitevoolu väljalülitamiseks pikendusjuhtme lülitit, ei saa te kasutada puhkerežiimi, uinakufunktsiooni ega kaughaldust. Käivitustesti viivitus (null, 5, 10, 15 või 20 sekundit). Kui see funktsioon on lubatud, lisatakse käivitustesti sooritamiseks kasutaja määratava pikkusega viivitus. Sellist viivitust on mõnikord vaja teatud PCI-kaartidega ühendatud kõvaketastele, mis pöörlevad väga aeglaselt ja pole käivitustesti lõpulejõudmisel veel alglaadimiseks valmis. Käivitustesti viivitus annab teile ka rohkem aega klahvi F10 vajutamiseks, et käivitada häälestusutiliit Computer Setup (F10). Bypass F1 Prompt (F1 viibast möödumine). See funktsioon võimaldab süsteemi konfiguratsiooni muutmisel buutida ilma klahvi F1. Execute Memory Test (teatud mudelitel) BIOS Power-On (Sisselülitamine BIOSiga) Onboard Devices (Seadmed emaplaadil) PCI Devices (PCIseadmed) Taaskäivitab arvuti ja täidab käivituse mälutesti (POST). Saate määrata aja, mil arvuti automaatselt sisse lülitub. Võimaldab määrata emaplaadi süsteemiseadmete jaoks ressursse või need keelata (jadaport või paralleelport). Esitab arvutisse installitud PCI-seadmete loendi koos nende IRQ (katkestusnõuete) seadistusega. Saate nende seadmete katkestusnõuete seadistust muuta või need hoopis täielikult keelata. Need sätted ei kehti APIC-põhise operatsioonisüsteemi kasutamisel. PCI VGA Configuration (PCI VGA konfiguratsioon) Bus Options (Siinivalikud) Kuvatakse juhul, kui arvutisse on paigaldatud üks või mitu PCI-graafikakontrollerit ja integreeritud video on lubatud. Võimaldab määrata, milline VGA-kontroller on primaarne ehk buutimiskontroller". MÄRKUS. Selle sisestuse vaatamiseks peate lubama Integrated Video (Integreeritud video) (Täpsemalt > Seadme suvandid), salvestama muudatused ja väljuma. Teatud mudelite puhul saate lubada ja keelata järgmisi funktsioone: PCI SERR# genereerimine. PCI VGA-paleti jälgimise" funktsioon, millega saab seadistada PCI konfiguratsiooniruumis VGA-paleti jälgimise biti; seda on vaja vaid juhul, kui on installitud üle ühe graafikakontrolleri. Device Options (Seadmevalikud) Saate seada järgmisi valikuid: Printeri režiim (kahesuunaline, EPP & ECP, ainult väljund). Klahvi Num Lock olek arvuti sisselülitamisel (väljas/sees). S5 Wake on LAN (Võrguliikluse peale ärkamine; lubamine/keelamine). Kaugäratuse funktsiooni (WOL Wake on LAN) keelamiseks väljalülitatud režiimis (S5) valige vasak- ja paremnooleklahvi abil Advanced (Täpsem) > Device Options (Seadme suvandid) ja määrake funktsiooni S5 Wake on LAN (Kaugäratus olekus S5) väärtuseks Disable (Keela). Sellisel juhul on arvuti toitetarve olekus S5 kõige madalam. See ei takista arvuti kaugäratamist une- ega talveunerežiimist, kuid kui arvuti on olekus S5, siis kaugäratuse funktsioon ei toimi. See ei mõjuta võrguühendust arvuti töö ajal. Kui võrguühendust ei vajata, keelake võrgukontrolleri (NIC) kasutamine, valides vasakja paremnooleklahvi abil Turvalisus > Seadme turvalisus. Määrake suvandi Võrgukontroller valikuks Seade peidetud. See väldib võrguadapteri kasutamist operatsioonisüsteemi poolt ning vähendab arvuti voolutarvet S5-reþiimis. Processor cache (Protsessori vahemälu; lubamine/keelamine). Multi-Processor (Mitu protsessorit; lubamine/keelamine). Selle suvandi abil saab keelata operatsioonisüsteemis mitme protsessori kasutamist. ETWW Arvutihäälestusutiliidid (F10) 13

20 Tabel 6 Computer Setup Advanced (Täpsemalt) (järg) Integreeritud graafikamälu suurus (automaatne, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB). See annab kasutajale võimaluse jälgida integreeritud graafikakontrolleri kasutuses olevat mälumahtu. Säte Automaatne lubab BIOS-il valida optimaalset mälumahtu. Saadaolev mälumaht võib sõltuda arvutisse paigaldatud mälusüsteemist. Integreeritud video (lubamine/keelamine). Saate samaaegselt kasutada integreeritud videot ja videot PCI Up Solution (ainult teatud mudelitel). MÄRKUS. Pärast integreeritud video lubamist ja muudatuste salvestamist avaneb menüü Advanced (Täpsemalt) all uus käsk, kus saate valida primaarse VGA-juhtseadme videoseadme. Sisekõlar (teatud mudelitel; lubamine/keelamine; ei mõjuta väliskõlareid) NIC PXE Option ROM Download (NIC PXE valikulise ROM-i allalaadimine; lubamine/ keelamine). BIOS sisaldab sisseehitatud võrguadapteri lisaseadme-rom-i, mis võimaldab süsteemi buutida võrgu kaudu PXE serveris. Seda kasutatakse tüüpiliselt kõvakettale üleettevõttelise tõmmise allalaadimiseks. Võrguadapteri lisaseadme-rom võtab endale mäluruumi alla 1 MB; kasutatakse ka nimetust DCH (DOS Compatibility Hole). See mäluruum on piiratud. See F10-säte võimaldab kasutajatel keelata selle kaasasoleva NIC-ROM-i laadimise. Nõnda jääb rohkem DCH-ruumi täiendavatele PCI-kaartidele, mis võivad lisaseadme-rom-i mäluruumi vajada. Vaikimisi on võrguadapteri (NIC) lisaseadme-rom kasutusel. SATA RAID Option ROM Download (NIC PXE valikulise ROM-i allalaadimine; lubamine/ keelamine). BIOS sisaldab RAID-i toetamiseks SATA RAID suvandit ROM. Seda saab ajutiselt keelata DCH mahu kokkuhoidmiseks. Pöörake tähelepanu sellele, et kui ROM on keelatud, siis ei saa kasutajad RAID režiimis kõvakettaid buutida. HPET (lubamine/keelamine). Kui HPET (high percision event timer) põhjustab opsüsteemis ressursikonflikti, saab selle keelata. PCIe x16 Slot (PCIe x16 pesa). See suvand võimaldab kasutada PCIe x16 pesa 8-kanalilises režiimis koos emaplaadi ühenduspesaga DispalyPort või 16-kanlilises täisrežiimis ilma ühenduspesata DisplayPort. Management Operations (Haldustoimingud) Võimaldab määrata järgmist. DASH Support (DASH tugi) (lubamine/keelamine). Saate lubada/keelata DASH püsivara. SOL Character Echo (SOL-i märgikaja) (lubamine/keelamine). Mõne kaugkonsooli puhul kuvatakse kaugsisestusega märgid ning see võib põhjustada märkide kahekordse kuvamise (üks kord kaugsisestusel ja teine kord kohaliku kliendi video kajana). Selle suvandi abil saab haldur määrata SOL-i terminaliemulaatori märgikaja tõrjuma. SOL Terminal Emulation Mode (SOL-i terminaliemuleeringu režiim) (lubamine/keelamine). Võimaldab valida SOL-i terminaliemuleeringu režiimi VT100 ja ANSI vahel. SOL-i terminaliemuleeringu režiim aktiveeritakse vaid AMT kaugümbersuunamistoimingute ajal. Haldurid saavad emuleeringusuvandite abil valida konsoolile sobivaima režiimi. SOL Keyboard (SOL-i klaviatuur) (lubamine/keelamine). Võimaldab keelata või lubada klientklaviatuuri SOL-seansside ajaks. Mõne kaugparanduse jaoks on vaja kohalik klient buutida halduri antud kaugtõmmisega. See suvand määrab, kas BIOS lubab või keelab kohaliku kliendi võimaliku suhtluse jaoks kohaliku klaviatuuri. Kui kohalik klaviatuur on keelatud, saab märke sisestada ainult kaugklaviatuurilt. Konfiguratsioonisätete taastamine See taastemeetod nõuab, et enne taastamisvajaduse ilmnemist oleksid andmed salvestatud irdandmekandjale, kasutades selleks häälestusprogrammi Computer Setup (F10) käsku Save to 14 Häälestusprogramm Computer Setup (F10) ETWW

21 Removable Media (Salvesta irdandmekandjale). (vt Save to Removable Media (Salvestamine irdandmekandjale) lk 3 arvuti seadistusfailide tabelis.) MÄRKUS. Soovitatav on salvestada arvuti muudetud konfiguratsioonisätted USB-välkmäluseadmele või disketiseadmega sarnasele kandjale (salvestusseade, mis on määratud disketiseadet emuleerima) ja talletada seadet edaspidiseks kasutamiseks. Konfiguratsiooni taastamiseks ühendage salvestatud konfiguratsioonisätetega USB-välkmäluseade või muu disketti emuleeriv kandja ja käivitage häälestusutiliidi (F10) kaudu käsk Restore from Removable Media Taasta irdkandjalt). (Vt Restore from Removable Media (Taasta irdandmekandjalt) lk 3 häälestusutiliidi menüü File (Fail) tabelis.) ETWW Konfiguratsioonisätete taastamine 15

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend

Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: W19C Regulatiivne tüüp: W19C001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet,

Rohkem

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Dell Precision in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend

Dell Precision in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend Dell Precision 5530 2-in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: P73F Regulatiivne tüüp: P73F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet,

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed

Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed Regulatiivne mudel: D24M Regulatiivne tüüp: D24M003 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada, edastada,

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Alustamine

Alustamine Ärilauaarvutid Dokumendi osanumber: 361199-CA1 Mai 2004 Kasutage seda juhendit pärast lühikeses installijuhendis Quick Setup kirjeldatud juhiste täitmist. Käesolev juhend aitab teil seadistada tehases

Rohkem

Dell Precision 7530 Seadistamise ja tehniliste andmete juhend

Dell Precision 7530 Seadistamise ja tehniliste andmete juhend Dell Precision 7530 Seadistamise ja tehniliste andmete juhend Regulatiivne mudel: P74F Regulatiivne tüüp: P74F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

EE10295 Esimene väljaanne August 2015 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

EE10295 Esimene väljaanne August 2015 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend EE10295 Esimene väljaanne August 2015 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Thad McGinnis Nicolas Goutte Arendaja: Bernd Johannes Wuebben Arendaja (kasutajaliidese ümberkujundamine): Chris Howells Arendaja (BSD toetuse lisamine): Adriaan

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft,

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova

Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova Operatsioonisüsteemi mõiste "Tarkvara, mis juhib programmide täitmist, nt Windows" ÕS 2006 "Operatsioonisüsteem on tarkvara, mis töötab

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

ESET Smart Security Premium

ESET Smart Security Premium KIIRJUHEND Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Selle dokumendi uusima versiooni allalaadimiseks klõpsake siin. ESET Smart Security Premium on universaalne Interneti turbetarkvara.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja HP Inc. kasutab seda litsentsi alusel. Intel,

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

User Guide

User Guide Kasutusjuhend Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel Corporation

Rohkem

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine 2019/07/23 13:26 1/2 POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine Sisukord POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine... 1 Directo seadistused... 1 Terminali seadistused... 1 Terminali IP aadressi

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

User Guide

User Guide Riistvara teatmik HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows on Microsofti ettevõtete rühma USA-s registreeritud kaubamärgid. Käesolevas

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem