Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages"

Väljavõte

1 EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU MEISTRIVÕISTLUSTE I etapp 1.MÕISTED VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND auto24ring auto- ja motoringrada koos kõigi sinna kompleksi kuuluvate ehitiste ja rajatistega, asukohaga Papsaare külas, Audru vallas, Pärnumaal; Pit-lane ringraja stardisirge ja ringraja hoonestuse ning võistlejate vahelisel alal paiknev piiratud liikumiskiirusega 12 meetri laiune ringraja osa, mis algab ringrajalt mahasõiduga ning lõpeb ringrajale pealesõiduga; Ringrada auto24ringi koosseisu kuuluv ühesuunalise liiklusega suletud tee, mis on ette nähtud auto- ja motospordi harrastamiseks ning sõiduoskuste ning tehnika ohutuks arendamiseks; Võistlejate parkla- pit-lane ja auto24ringi hoonestusega piirnev asfalteeritud maa-ala, mis on ette nähtud võistlejate ja võistlejate tehnika paigutamiseks; Publiku ala auto24ringi koosseisu kuuluv ala, kuhu on juurdepääs publikul ringrajal toimuva jälgimiseks; Väljasõiduala ringrada piirav ala, mis on rajatud tagamaks ringrajalt välja sõitvate sõidukite ohutus ja võimalikult väikesed kahjustused; Evakuatsioonitee ringrada ümbritsev ning võistlejate parklat ning publiku ala läbiv tee, mis on ette nähtud operatiivsõidukite (kiirabi, tuletõrje, puksiir jne) liikluseks; Ringraja personal auto24ringi volitatud personal, kellel on õigus anda korraldusi auto24ringi nimel; Burn-out seisval või vähesel määral liikuva sõiduki rataste pööreldalaskmine viisil, mis tekitab asfaldile kahjustusi; Rajakohtunik võistluste ametnik, kes tegeleb võistlejate informeerimise või juhendamisega rajal sõitmise ajal, sellele eelnevalt või järgnevalt; Korraldaja käesoleva juhendi alusel toimuva Võistluse organisaator; ESTONIAN MOTORCYCLE ROAD RACING CHAMPIONSHIPS round I 1. DEFINITIONS SUPPLEMENTARY REGULATIONS auto24ring a car and motorbike circuit along with all the buildings and structures belonging to the complex, located in Papsaare village, Audru rural municipality, Pärnu County; Pit lane a 12-metre wide part of the track where speed limits apply; it is situated between the main straight of the track and the track structures and competitors, beginning with track run-off and ending with track access; Track a one-way traffic road belonging to the composition of auto24ring whose purpose is providing the possibility of engaging in motorsports and the safe development of driving skills and technique; Paddoc an asphalted area bordering the pit lane and the auto24ring structures where the competitors and their equipment are allocated; Spectator area an area belonging to the composition of auto24ring that can be accessed by the spectators for observing the activities on the track; Run-off area an area bordering the track that has been established in order to ensure the safety of any vehicles that run off the track and minimum damage thereto; Evacuation route a road surrounding the track and passing through the competitors' parking lot and the spectator area with the purpose of traffic of special purpose vehicles (ambulance, fire engines, tow trucks, etc.); Track personnel authorised personnel of auto24ring who have the right to issue orders on behalf of auto24ring; Burnout having the wheels of a stationary or slowly moving vehicle spin in a manner that damages the asphalt; Track official a competition official who informs or instructs the competitors on the track during the race, prior to the race or following the race; Organiser the person organising the Competitions to be held on the basis of these instructions;

2 Korraldaja personal - Korraldaja volitatud personal, kellel on õigus anda korraldusi Korraldaja nimel Võistleja sportlane, kes osaleb Võistlusel; Võistlus käesoleva üldjuhendi alusel korraldatav mootorispordivõistlus; Sportlik protest Võistleja poolt kirjalikus vormis esitatud protest kaasvõistleja käitumisele Võistlustel; Tehniline protest Võistleja poolt kirjalikus vormis esitatud protest kaasvõistleja poolt kasutatava tehnilise lahenduse kohta; Ametlik teadetetahvel - veebilehel asuv elektrooniline keskkond aadressil kus avaldatakse võistluste ametlikud dokumendid.. Organiser personnel authorised personnel of the Organiser who have the right to issue orders on behalf of the Organiser; Competitor an athlete participating in the Competitions; Competition a motorsports competition to be organised on the basis of these general instructions; Sporting protest a complaint submitted by a Competitor in writing concerning the behaviour of another Competitor during the Competition; Technical protest a complaint submitted by a Competitor in writing concerning the technical solution used by another Competitor; Official noticeboard a noticeboard situated on the website where all the official documents will be published. 2. VÕISTLUSE ORGANISATSIOON 2.1 Võistlus korraldatakse kooskõlas järgnevate regulatsioonidega: - Eesti ringrajasõidu meistrivõistluste võistlusmäärused - Käesolev võistluste üldjuhend - osalevate klasside tehnilised tingimused Võistlus peetakse auto24ringil ( Võistluse staatus: Eesti Meistrivõistlused ringrajasõidus Läti Meistrivõistlused ringrajasõidus Leedu Meistrivõistlused ringrajasõidus Eesti Ringrajasõidu Meistrivõistlused on ametlikult registreeritud võistlus, mis on registreeritud ja kantud Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni võistluskalendrisse. 2.3 Võistluse Korraldaja Sport Club Coffee Racers, Švitrigailos str , Vilnius, LIthuania Telefon Pank: AB SEB Bankas Bank account: LT Võistluse registreerija: Eesti Mootrrattaspordi Föderatsioon 2.5 Ametnikud Võistluse juht (CoC): Andres Hall 2. ORGANISATION OF COMPETITION 2.1 The Competition shall be organised in compliance with the following rules and regulations: - Competition regulations of the Estonian Motorcycle Road Racing Championships - these Supplementary Regulations - technical requirements for the participating classes The Competition shall be held on the auto24ring ( on Status of the Competition: Estonian Road Racing Championships Latvian Road Racing Championship Lithuanian Road Racing Championship The Estonian Road racing Championships constitute an officially registered competition that has been registered and entered in the competition calendar of the Estonian Motosport Federation. 2.3 Organiser of the Competition: Sport Club Coffee Racers, Švitrigailos str.7-302, Vilnius, LIthuania Phone Bank: AB SEB Bankas Bank account: LT Competition registered by: Estonian Motosport federation. 2.5 Officials Clerk of Course: Andres Hall

3 Race director: Adomas Dautartas Võistluse sekretär: Vilma Virbalaitė Tehnilise kontrolli juht: Jaroslavas Buinauskas Lipukohtunike juht: Tenel Tilk Peaajamõõtja: Saulius Vilčinskas Päästemeeskonna juht (CRO): Vytautas Dalibagas Võistluse peaarst (CMO): TBA 3. VÕISTLUSE ANDMED 3.1 Üldandmed Ühe ringi pikkus: m Sõidusuund: vastupäeva Rajakate: asfalt Võistlejate arv - piiramata 3.2 Osalevad võistlusklassid Klass Street C-klass B600 B1200 SuperStock 600 Superbike Külgvankrid Retro Honda 100 NSF 3.3 Võistlussõitude kestvus ja strardiprotseduur Kõikide võistlussõitude stardid on seisvad; Võistlussõidute kestvus vastavalt käesoleva juhendi lisaks olevas ajakavas toodud ringide arvule. 3.4 Stardijärjekorra moodustamine Esimese võistlussõidu stardijärjekorra määrab kvalifikatsioonis sõidetud parim ringiaeg. Kui kahel või rohkemal võistlejal on võrdne ringiaeg saab parema tulemuse see võistleja, kes sõitis aja välja esimesena.; Selleks, et võistleja lubataks starti, peab ta olema oma klassi kvalifikatsioonisõidus läbinud vähemalt 2 ringi; 3.5 Kvalifikatsiooni ja võistlussõitude tulemused avaldatakse ametlikul teadetetahvlil. 3.6 Võistluste žüriil on otsustusõigus mitte lubada võistlussõitudesse võistlejaid, kelle kvalifikatsioonis sõidetud parim aeg ei mahu 115% ajalimiidi piiridesse. 3.7 Valestart Race director: Adomas Dautartas Secretary of the competition: Vilma Virbalaitė Chief Scrutineer: Jaroslavas Buinauskas Chief Marshal: Tenel Tilk Chief Timekeeper: Saulius Vilčinskas Chief Rescue Officer (CRO): Vytautas Dalibagas Chief Medical Officer (CMO): TBA 3. DATA OF COMPETITION 3.1 General data Length of one lap: 3,170 m Driving direction: counter-clockwise Track surface: asphalt Number of Competitors: unlimited 3.2 Competition classes Class Street C-klass B600 B1200 SuperStock 600 Superbike Sidecars Retro Honda 100 NSF 3.3 Duration of races and start procedure All the participating classes have standing starts; The length of the races is described in the appendix Timetable. 3.4 Formation of the starting grid The starting grid of the first and the second race shall be determined by the best lap time achieved in the qualifying. In the event that two or more Competitors achieve the same lap time, the Competitor who achieved the respective lap time first shall be given priority.; Minimum 2 laps must be completed in qualification to get the right to start in race; 3.5 The results of qualifying and races shall be published on the official noticeboard. 3.6 The Panel of Stewards shall have the right to exclude Competitors whose best qualifying lap times do not meet the 115% time limit requirement from participating in the race. 3.7 False start

4 Valestarti karistatakse 20 sekundi lisamisega võistleja lõppajale. 3.8 Selleks, et võistleja loetakse võistluse lõpetanuks ning, et võistleja tulemus läheks arvesse, peab ta olema lõpetanud 75 % võistlusdistantsist ning ületanud pärast sõidu võitjat 5 minuti jooksul finišijoone olles kontaktis rattaga. 3.9 B600 ja B1200 mõlema klassi 6 parimat võistlejat saavad õiguse osaleda vastavalt Superstock või Superbike võistlusstartides. Klasside ühisstartide korral osalevad mõlema klassi 6 parimat vastavalt Superstock ja Superbike punktiarvestuses; 3.10 Pit-lane i kiirus on piiratud 50 km/h. Kiiruse ületamise eest määratavad karistused: kiiruse ületamine esimesel korral 0 20 km/h 5 iga ületatud 1 km/h kohta; üle 20 km/h 20 iga ületatud 1 km/h kohta. Teistkordsel kiiruseületamisel karistatakse kuni võistlustelt eemaldamiseni; 3.11 Kinnine park (Parc Ferme) on kohustuslik kõikidele võistlejatele pärast võistlussõite; 3.12 Võistlussõiduki äraviimine kinnisest pargist on lubatud pärast tehnilise kontrolli juhi poolt antud luba; 3.13 Selleks, et pääseda võistluse ametlikule treeningule on eelnev tehnilise kontrolli läbimine kohustuslik; 3.14 Ametlikud treeningsõidud toimuvad ajamõõtmisega. Võistlejal on kohustus tagada töökorras ajavõtutransponderi olemasolu võistlusmasinal kõikidel võistluste treeningutel, kvalifikatsioonis ja võistussõidus Ühtegi võistlejat ega mootorratast ei lubata osaleda treeningutel ega võistlustel enne, kui on läbitud tehniline kontroll. Tehnilise kontrolli ajakava kohapeal teadetetahvlil. Võistlejal on kohustus demonteerida võistlussõiduki tehnilise ülevaatuse teostamise ajaks võistlussõiduki põhjagondel, välja arvatud külgvankritel. Demonteeritud kondel tuleb esitada tehnilisse kontrolli. 4. REGISTREERUMINE VÕISTLUSELE 4.1 Eelregistreermisel tuleb osavõtuavaldused esitada veebilehel võistlustele registreerimise alalehel kaudu valides toodud False start shall be penalised by adding 20 seconds to the finishing time of the Competitor. 3.8 Competitor needs to cover at least 75% of the race distance and cross the finish line during 5 minutes after the winner of the race while he/she is in contact with his/her vechile to get the result from the race; 3.9 Six fastest Competitors from B600 and B1200 get the right to participate accordingly in Superstock or Superbike races. In the case of situation when B and sport classes have joint races 6 fastest Competitors in B classes participate in the points calculations of sport classes; 3.10 The speed on the pit lane shall be limited to 50 km/h. The penalties for exceeding the respective speed are as follows: in the first instance of exceeding the speed limit by 0-20 km/h, 5 euros for every 1 km/h in excess; when exceeding the speed by more than 20 km/h, 20 euros for every 1 km/h. In the case of repeated exceeding of the pit lane speed, the Competitor may be disqualified from the Competitions The Parc Fermé shall be mandatory for all Competitors after races Removal of a competing vehicle from the Parc Fermé shall only be permitted following the granting of permission by the Chief Scrutineer It is obligatory to pass scrutineering before official trainings; 3.14 There will be timekeeping during official trainings. The Competitor has the obligation to assure that working timing transponder is fixed to his/her vechile during trainings, qualification and race; 3.15 No Competitor shall be allowed to participate in the trainings nor races befor passing scrutineering. Timetable of scrutineering is available on the official information board. Competitor has the obligation to remove the belly pan before scrutineering, excluding sidecars. Removed belly pan must be presented to scrutineers. 4. REGISTERING FOR COMPETITION 4.1 Upon pre-registration, the participation applications shall be submitted via the website choosing the competition from the list that the person

5 võistluste hulgast võistluse, millele registreeruda soovitakse; 4.2. Eelregistreerumine on avatud käesoleva võistlusjuhendi avaldamise hetkest kuni ; Oluline: Kui punktis 4.2. nimetatud kuupäevaks ei ole registreerunud ja osalustasu maksnud vähemalt 50 isikut, on korraldajal õigus võistlus tühistada. Võistluse tühistamise korral kõik makstud osalustasud tagastatakse. wishes to register for. 4.2 Pre-registration shall be opened as of the publication of these general instructions for competitions and it shall be closed on 18 th of May IMPORTANT: If by the date stated in clause 4.2. There will not be at least 50 registrations and prepayments, organizer has the right to cancel the race day which should be held on 19 th of May. In this case all fees which have been payed will be returned for participants. 4.3 Võistleja on eelregistreerunud juhul kui punktis 4.2 toodud tähtajaks on täidetud MÕLEMAD alljärgnevad tingimused: võistleja on estitanud punktis 4.1 nimetatud registreerimisavalduse; Korraldaja punktis 2.3 toodud pangakontole on tasutud võistluse osavõtutasu. Osavõtutasu tasumise tähtajast kinnipidamise tõendamise kohtustus on võistlejal. Osavõtutasu tasumisega seotud kulud kannab võistleja; 4.4 Pärast eelregistreerumise lõppemist on võimalik võistlustele registreeruda võistluste sekretäriaadis vastavalt võistluste ajakavale. 4.5 Esitades osavõtuavalduse kinnitab võistleja, et: ta kohustub täitma võistluse reegleid; võistlussõiduk vastab tehnilistele tingimustele; võistleja on vastutav ajavõtutransponderi kaotamise või kahjustumise eest; võistleja vastutab kõikide ringrajale ja ringraja kompleksi rajatistele tekitatud kahjustuste eest ning kohustub kahjustused hüvitama hiljemalt 10 päeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest; võistleja mõistab, et mootorispordivõistlustel osalemine on ohtlik nii tema elule ja tervisele kui ka kasutatavale tehnikale, kuid nõustub sellest hoolimata võistlusel osalema omal vastutusel. Korraldaja, Korraldaja meeskonna liikmed, raja omanik ega raja omaniku meeskonna liikmed ei vastuta võimalike õnnetuste ega nende tagajärgede eest. Võistleja vabastab eelpool nimetatud isikud 4.3 A Competitor has pre-registered if, by the term provided in clause 4.2, they have complied with the following conditions: The Competitor has submitted the registration application specified in clause 4.1; The entry charges for the competition have been paid to the bank account of the Organiser specified in clause 2.3. The burden of proof with regard to proving compliance with the term of paying the entry charges lies with the Competitor. Any and all expenses related to paying the entry charges shall be borne by the Competitor. 4.4 Following the closing of the pre-registration, registering for the competitions shall be possible at the secretariat of the competitions pursuant to the competition schedule. 4.5 By submitting a participation application, the Competitor represents and warrants that: they undertake to comply with the rules and regulations of the competition; the competing vehicle corresponds to the technical conditions and requirements; the Competitor shall be liable for the loss of or damage to the timing transponder; the Competitor shall be liable for all the damage caused to the track and the structures of the track complex and the Competitor shall compensate for the respective damage within 10 days at the latest as of the receipt of the respective claim; the Competitor understands that participating in motorsports competitions poses a hazard for their life and health as well as the equipment to be used, but nevertheless agrees to participate in the competitions at their own liability. The Organiser, the team members of the Organiser, the track owner and the team members of the track owner shall not be liable for any possible accidents and the consequences thereof. The Competitor shall

6 vastutusest; mistahes võistlustel osalejatele või kolmandatele osapooltele tekitatud kahjude eest vastutab võistleja. Juhul kui kahju tekkimises osales mitu isikut ja osapooled omavahel kokkuleppele ei jõua, kuulub vaidlus lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Mitte mingil juhul ei ole Korraldaja, Korraldaja meeskonna liikmed, ringraja omanik ega ringraja omaniku meeskonna liikmed selles vaidluses osapooleteks; 4.6 Välisvõistleja rahvuslik föderatsioon peab osavõtuavalduse viseerimisega kinnitama, et sõitja (kaassõitja) on kindlustatud vastavalt FIM i nõuetele; 4.7 Lisaks FIM i Spordikoodeksi nõuetele, ütlevad võistlejad ning meeskonnaliikmed oma osalemisega lahti kõikidest õigustest esitada kaebusi ja proteste organisaatorite või agentide vastu arbitraaži või kohtu kaudu või mõnel muul viisil, mis ei ole ära toodud FIM i Spordikoodeksis, mis puudutavad kahju heastamist, mille tekitamise eest nad võivad olla vastutavad seoses organisaatori, tema ametniku, esindajate või agentide tegude või tegevusetusega käesoleva juhendi täitmisel või mis aitasid kaasa nende tegevusele või tulenesid nende tegevustest. 5. OSAVÕTUTASU 5.1 Osavõtutasud: Klass Makse kuni Makse pärast Superbike SuperStock B B Sidecars C-class Street class Honda 100 NSF Retro Osavõtutasu tuleb eelregistreerimisel maksta Korraldajale vastavalt punktis 5.1 toodud tähtajaks, registreerumisel pärast eelregistreerumistähtaja lõppemist aga enne registreerumise lõppu; 5.3 Kui võistleja võistleb rohkem kui ühes võistlusklassis kohustub ta tasuma 50% osavõtutasu iga lisanduva klassi kohta; 5.4 Juhul kui võistleja eemaldatakse võistlustelt võistluste juhi otsusega ei kuulu tasutud osavõtutasud tagastamisele; 5.5 Võistleja loobumisel võistlustel osalemisest ei discharge the aforesaid persons from any liability; the Competitor shall be liable for any damage caused to the participants in the competitions or to third parties. In the event that the damage was caused by several persons and the parties fail to reach an agreement, the dispute shall be resolved pursuant to the procedure provided in the legislation of the Republic of Estonia. Under no circumstances shall the Organiser, the team members of the Organiser, the track owner or the team members of the track owner be parties to such disputes. 4.6 National federation of foreigin competitor must confirm by signing the registration form that competitor has the isurance according to FIM; 4.7 In addition to the requirements of the FIM Sporting Code, contestants and their crew members with their participation disclaim all their rights to file a complaint and make a protest against organizers or agents through arbitration or through court or in some ohter way, that is not mentioned in the FIM Sporting Code, what deals with the remedy of the damage, which they may be respnsible for causing it regarding to the acts or inactivity of the organizer, his officials, representatives or agents in completing this guide or which contributed to their activity or came from their inactivity. 5. ENTRY FEES 5.1 Entry fees: Class Payment till Payment after Superbike SuperStock B B Sidecars C-class Street class Honda 100 NSF Retro Upon pre-registration, the entry charges shall be paid to the Organiser by the term specified in clause 5.1, and before the end of registration in case of registration after the end of the pre-registration term. 5.3 If a Competitor participates in more than one class, they shall pay an entry charge of 50% for each additional class. 5.4 In the event that a Competitor is excluded from the competitions by a decision of the Clerk of Courses, the paid entry charges shall not be refunded. 5.5 Upon the withdrawal of a Competitor from the

7 kuulu tasutud osavõtutasud tagastamisele; 5.6 Juhul kui eelregistreerunud võistleja teatab Korraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne eelregistreerumistähtaja lõppemist võistlustel mitteosalemisest tagastatakse 50% tasutud osavõtutasust; 5.7 Võistluste sekretäriaadis on võimalik tasuda vaid sularahas. 6. REKLAAMID 6.1 Kohustuslikud reklaamkleebised tuleb kleepida kleebitakse võistlejate võistlussõidukitele enne tehnilise kontrolli läbimist. Reklaamkleebise kandmise kohustusest on võimalik loobuda makstes iga loobutava kleebise eest kahekordse osavõtutasu suuruse summa. 6.2 Punktis 6.1 nimetatud summa tuleb tasuda Korraldaja kontole või kassasse enne registreerumise lõppu; 6.3 Kohustuslikke reklaame mittekandvaid ja punktis 6.1 toodud reklaamidest loobumise tasu mittetasunud võistlejad eemaldatakse võistlustelt. 7. AUDIOVISUAALSED MATERJALID 7.1 Korraldajal on õigus kasutada võistluste käigus toodetud audio- ja videomaterjale omal äranägemisel nende eest kellelegi täiendavat tasu maksmata ega eraldi kooskõlastust saamata. 8. OTSUSTE JÕUSTUMINE JA VAIDLUSTAMINE 8.1 Võistluste juhi otsused on kehtivad alates hetkest kui need on allkirjastatud ja avaldatud ametlikul teadetetahvlil; 8.2 Kõik protestid tuleb esitada vastavalt FIM i Distsiplinaar- Arbitratsioonikoodeksile ning tasuda kautsjon. Protest tulemuste kohta maksab 100 ning võistlusmasina ja kütuse kohta 350 ; 8.3 Protestid võistlustulemuste kohta tuleb esitada kirjalikult võistluste juhile 15 min. jooksul pärast vastava masinaklassi tulemuste avaldamist; 8.4 Protest rahuldamisel tagastatakse protesti esitajale tasutud kautsion, protesti mitterahuldamisel tasutud kautsionit ei tagastata. 8.5 Kõik vaidlusküsimused, mida ei ole käsitletud FIM i Spordikoodeksis, Eesti Mootorattaspordi Föderatsiooni poolt välja antud üldjuhendites või käesolevas juhendis, lahendab võistluste juht. 9. ÜLDREEGLID 9.1 Sõidukite suurimaks lubatud kiiruseks parkaltes ja publiku liikumisaladel on jalakäija liikumiskiirus (max 10 km/h); competitions, the paid entry charges shall not be refunded. 5.6 In the event that a pre-registered Competitor notifies the Organiser of non-participation in the competitions before the end of the pre-registration term in a format that can be reproduced in writing, 50% of the paid entry charges shall be refunded. 5.7 Payment in the registration of the competition possible only in cash. 6. ADVERTISING 6.1 The mandatory advertising stickers must be put to the Competitors vehicle before scrutineering. It is possible to withdraw from the obligation of wearing the advertising sticker by paying the double amount of entry charges for every removed sticker. 6.2 The amount specified in clause 6.1 shall be paid to the bank account or cash office of the Organiser before the end of term of registration. 6.3 Competitors who do not wear the mandatory advertisement stickers and have not paid the charges for removal of stickers specified in clause 6.1 shall be disqualified. 7. AUDIO-VISUAL MATERIALS 7.1 The Organiser shall, at its own discretion, have the right to use the audio-visual materials produced in the course of the competitions without paying any additional charges therefor to anyone and without receiving any specific approvals. 8. ENTRY INTO FORCE AND CONTESTATION OF DECISIONS 8.1 The decisions of the Clerk of Courses shall enter into force as of the moment of signature and they shall be published on the official noticeboard. 8.2 All the protests must be applied according to FIM Code and protest security must be paid. The security for protest of results is 100 and for vechile or fuel 350 ; 8.3 Protest must be applied in written form during 10 minutes after the results of results of the class; 8.4 Upon the satisfaction of a protest, the security paid by the person who submitted the protest shall be refunded. Upon non-satisfaction of the protest, the security shall not be refunded; 8.5 Any unresolved disputs that are not described in FIM Sporting Code, EMF regulations nor present supplementary regulations will be solved by Clerk of the Course. 9. GENERAL RULES 9.1 The maximum permitted speed of vehicles in parking lots and spectator traffic areas shall be the movement speed of pedestrians (max. 10 km/h).

8 9.2 Parkimine on lubatud vaid parkimiskohtadena tähistatud kohtadele. Mittekorrektselt pargitud sõiduk võidakse teisaldada sõidukivaldaja kulul; 9.3 Sõidukite suurimaks lubatud kiiruseks pit-lane l on 50 km/h. 9.4 Selleks volitamata isikutel on keelatud viibida ringraja väljasõidualadel ja evakuatsiooniteedel, välja arvatud juhul kui isik on sinna sattunud ringrajalt väljasõidu tulemusena; 9.5 Juhtimisõiguseta isikutel on keelatud kasutada mootorsõidukeid. Laste tegevuse eest vastutavad laste vanemad või volitatud esindajad; 9.6 Müra tekitamine ajavahemikul õhtul kella 2100-st kuni hommikul kella 0800-ni on keelatud. Nimetatud ajavahemikul on keelatud käivitada mootorsõidukite, mille müratase ületab tänavaliikluses lubatud sõidukite mürataset, mootoreid; 9.7 Mitte mingisuguste kaupade ega esemete ladustamine ei ole lubatud hoone ega raja sisseja väljapääsude ette. Samuti on rangelt keelatud asjade ladustamine ja sõidukite parkimine evakuatsiooniteedele; 9.8 Kõikide kehtivate seadusest tulenevate keskkonnareeglite järgimine on kohustuslik. Prügi ladustamine on lubatud vaid selleks konkreetselt ettenähtud kohtadesse tingimusel, et ladustatav prügi mahub paigaldatud konteineritesse. Juhul kui prügikonteinerid on täis, ei ole lubatud prügi ladustamine konteineri kõrvale. Kui prügi ladustamise asukohtades on erinevad konteinerid erinevat liiki jäätmetele, tuleb prügi liigiti sorteerida; 9.9 Keskkonnaohtlike jäätmete ladustamine ringraja territooriumile on rangelt keelatud, kui ei ole konkreetse ürituse juhendiga määratud keskkonnaohtlike jäätmete ladustamise täpsemat korda. Sõidukite vigastustes tulenevad vedelike lekked tuleb likvideerida viivitamatult ning teavitada tekkinud reostusest ringraja personali; 9.2 Parking shall only be permitted in locations that have been designated as parking spots. Incorrectly parked vehicles may be removed at the expense of the possessor of the vehicle. 9.3 The maximum permitted speed of vehicles on the pit lane is 50 km/h. 9.4 Unauthorised persons are forbidden to stay at the runoff areas and evacuation routes of the track unless the person has reached such locations as the result of running off the track. 9.5 The use of motor vehicles by persons without the right to drive is prohibited. The parents of children or their authorised representatives are liable for the activities of children. 9.6 Creating noise from 21:00 in the evening to 08:00 in the morning is prohibited. In the respective time period, it shall be prohibited to start the engines of vehicles whose noise levels exceed the noise level permitted for vehicles in street traffic. 9.7 Storing any goods or objects in front of buildings and entrances to and exits from the track is forbidden. Storing goods and parking vehicles on evacuation routes is likewise strictly forbidden. 9.8 Adhering to all environmental rules arising from valid legislation is mandatory. Depositing waste shall only be permitted in the specifically provided locations on the condition that the waste to be deposited fits in the deployed containers. If the waste containers are full, depositing waste beside the container shall be prohibited. If there are containers for various types of waste at the locations for depositing waste, the waste shall be sorted by type. 9.9 Depositing environmentally hazardous waste on the territory of the track shall be strictly forbidden unless a specific procedure for storing environmentally hazardous waste has been established with the instructions of a specific event. Any fluid leaks caused by damage to vehicles shall be immediately eliminated and the track personnel shall be notified of the

9 pollution caused Punktide 9.6, 9.8 ja 9.9 rikkumisel vastutab tekitatud kahju eest kahju põhjustaja Erilist tähelepanu tuleb pöörata tuleohtlike materjalide (kütused, õlid jms) käitlemisele tagamaks tuleohutuse. Sõidukite tankimise ajal tuleb hoida läheduses vähemalt 6kg kustutusainega taadeldud pulberkustuti või muud tüüpi vähemalt samade kustutusvõimetega tulekustuti. Kütust on lubatud hoida vaid selleks ettenähtud kanistrites järgides sealjuures kõiki tuleohutuse nõudeid. Tuleohtlike materjalide käitleja vastutab täielikult materjalide poolt põhjustatud kahjude tekkimise eest. Tulekustuti puudumist karistatakse 100 trahviga; 9.12 Keskkonna säästmise eesmärgil tuleb kõik energiat tarbivad seadmed (valgustid, küte, tehnilised seadmed) välja lülitada ajaks kui neid ei kasutata; 9.13 Elektrivõrgu kasutamine on lubatud vaid juhul kui selles on eelnevalt Korraldajaga kokku lepitud. Omavoliline elektriühenduste tekitamine on rangelt keelatud; 9.14 Igasugusest ringrajale tekitatud kahjust tuleb viivitamatult teavitada Korraldajat esitades selleks kirjaliku seletuse toimunu kohta. Tekitatud kahjude eest vastutab iga kahju tekitaja personaalselt. Kahjustuste alla kuuluvad muu hulgas, aga mitte ainult, kahjustused piiretele, väravatele, asfaldile, kaablitele, torustikele, elektrisüsteemile jne RANGELT ON KEELATUD ASFALDISSE AUKUDE TEKITAMINE PUURIMISE, VAIADE RAMMIMISE VÕI MIS IGANES MUUL VIISIL. Samuti on rangelt keelatud nn burnout. Trahv asfaldisse augu puurimise ja/või burnout-i korral on 200 iga tekitatud vigastuse kohta Grillimine ja lahtise tule kasutamine ringrajal, pit-lane l ja võistlejate parkla alal on keelatud; 9.10 In the event of violation of clauses 9.6, 9.8 and 9.9, the person who caused the damage shall be liable for the damage Special attention shall be paid to handling flammable materials (fuels, oils, etc.) in order to ensure fire safety. When refuelling vehicles, a verified drypowder extinguisher that holds at least 6 kg of extinguishing agent or a fire extinguisher of another type with at least the same extinguishing capacity shall be kept in close proximity. Fuel may only be stored in the respectively provided canisters while complying with all fire safety requirements. The person who handles flammable materials shall be liable in full for any damage caused by the materials. The absence of a fire extinguished shall be penalised with a fine of 100 euros For the purpose of environmental friendliness, all devices that consume power (lighting fittings, heating, technical equipment) shall be switched off when not in use Using the power grid shall only be permitted upon prior agreement with the Organiser. Unauthorised creation of electrical connections is strictly prohibited The Organiser shall be immediately notified of any damage caused to the track by presenting a written explanation concerning the circumstances of the event. Every person who causes damage shall be personally liable for the damage caused. Damage shall include, but is not limited to, damage to barriers, gates, asphalt, cables, piping, electrical systems, etc CREATING HOLES IN THE ASPHALT BY MEANS OF DRILLING, RAMMING POLES OR ANY OTHER MANNER IS STRICTLY PROHIBITED. Burnout is likewise strictly prohibited. The fine for drilling holes in the asphalt and/or burnout is 200 euros for every instance of damage caused Grilling and the use of open fire on the track, the pit lane and the area of the competitors' parking lot are

10 prohibited Suitsetamine on keelatud kõikides ruumides ning pit-lane l; 9.18 Igasugune äriline tegevus, nagu näiteks kaupade ja teenuste müük ning tootepresentatsioonid, on ringraja territooriumil lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel; 9.19 Igasugune reklaammaterjalide levitamine ringraja territooriumil on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel; 9.20 Korraldaja personali poolt antud korraldused on täitmiseks kohustuslikud. Korralduste eiramise eest karistatakse Võistlejat kuni Võistlustelt eemaldamiseni; 9.21 Kõik määratud trahvid tuleb tasuda enne Võistleja järgmist võistlussõitu, aga mitte hiljem kui tunni jooksul pärast karistuse määramist. Korraldajal on õigus mitte lubada Võistlejat võistlusstarti juhul kui määratud trahv ei ole makstud. Trahvid määratakse Võistluste juhi otsusega. 10. BOKSIKOHTADE JAOTUS 10.1 Võistlejate parklas asuvaid tehnilise boksi kohtasid ei broneerita. Võistlejad paigutatakse Võistlejate parklasse vastavalt Korraldaja juhendamisele. Korraldajal on õigus Võistlejaid Võistlejate parklas Võistluse jooksul ümber paigutada; 10.2 Boksikoha suuruseks ühe võistlussõiduki kohta on 4x6 meetrit, lisaks 4x6 m teenindusautole; 10.3 Täiendava boksikoha maksumus on 50 võistluse kohta; 10.4 Boksialas parkimine on lubatud vaid kehtivate parkimislubade alusel; 10.5 Pit-lane ääres asuvaid garaažibokse on võimalik broneerida kontakteerudes selleks Korraldajaga. 11. AUTASUSTAMINE 11.1 Autasustamine toimub vahetult pärast iga võistlussõitu; 11.2 Iga klassi kolm esimest võistlejat on kohustatud osalema autasustamisel; 11.3 Kui eelregistreerimise lõpuks on klassis 9.17 Smoking is prohibited in all indoor rooms and on the pit lane Any commercial activities such as the sale of goods and services and product presentation shall only be permitted on the territory of the track upon prior written agreement Any distribution of advertising materials on the territory of the track shall only be permitted upon prior written agreement The orders issued by the staff of the Organiser personnel are obligatory. Upon failing to adhere to the orders, the Competitor may be disqualified from the Competitions All the imposed fines shall be paid before the next race of the Competitor, but no later than within an hour of imposing the fine. The Organiser shall have the right to not permit a Competitor to enter a race if the imposed fine has not been paid. The fines shall be imposed by a decision of the Clerk of Course. 10. DIVISION OF PIT BOXES 10.1 The technical pit box locations situated in the competitors parking lot shall not be reserved. The Competitors shall be placed in the competitors parking lot pursuant to the instructions of the Organiser. The Organiser shall have the right to relocate Competitors in the competitors' parking lot in the course of the Competitions The size of a pit box per one competing vehicle shall be 4x6 metres plus 4x6 metres for a servicing vehicle The cost of an additional pit box shall be 50 euros per competition Parking in the pit box zone shall only be permitted on the basis of valid parking permits The garage boxes situated next to the pit lane can be reserved by contacting the Organiser. 11. AWARD CEREMONY 11.1 The award ceremony shall take place after each race It shall be compulsory for the top three Competitors of each class to participate in the award ceremony In the event that three or fewer Competitors have registered in a certain class by the end of the pre-

11 registreerunud kolm või vähem võistlejat autasustatakse esimesi võistlejaid diplomitega. 12. AJAVÕTUSEADMED 12.1 Võistlejad kohustuvad kandma võistlussõidukil ajavõtutransponderit kogu võistluse vältel. Renditud ja autole kinnitatud transponderid on võistleja vastutusel; 12.2 Transponderi kahjustamise või kaotamise korral kohustub võistleja hüvitama transponderi 450 maksumuse; 12.3 Transponderid tuleb tagastada 60 minuti jooksul pärast võistleja viimase sõidu lõppu. 13. PÄÄSMED 13.1 Võistlejale väljastatakse järgmised pääsmed: Võistleja 1, Külgvankritel 2 Mehhaanik 1, Külgvankritel 2; Teenindussõiduk LISAD Võistluste ajakava; Alustada koolitust; Kinnitatud: Rannus Ervin EMF Ringrajakomitee, esimees registration, the top ranking Competitors shall be rewarded with diplomas. 12. TIMING DEVICES 12.1 The Competitors shall ensure that their competing vehicle is equipped with a timing transponder during the entire competition. The Competitors shall be liable for the rented transponders that are attached to the vehicles In the case of damage to or loss of a transponder, the Competitor shall compensate for the cost of the transponder (450 euros) The transponders shall be returned within 60 minutes as of the end of the race of the last Competitor. 13. PASSES 13.1 The following passes shall be issued to the Competitors: Competitor 1, sidecars 2; Mechanics 1, sidecars 2; Servicing vehicle APPENDIXES Competition timetable; Start training procedure; Approved by: Rannus Ervin Chairman of the Racing Committee of the Estonian Motosport Federation

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf 1 SUUR VÕIDUSÕIT 2019 FIA-NEZ PÕHJA EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED SOOME RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED EESTI RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED BaTCC RINGRAJA MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU

Rohkem

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 206 6. etapp Laitse rallikross 206 Laupäev,. august 206, Laitse rallikrossirada Harjumaa, Kernu vald, Hingu küla EAL reg. nr 8/RK OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN

Rohkem

Võistlejate info

Võistlejate info ESTONIAN GRAND PRIX 2019 FIA-NEZ NORTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINNISH CAR RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN CAR RACING CHAMPIONSHIP BaTCC RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN MOTORBIKE CIRCUIT RACING CHAMPIONSHIP 27.06-30.06.2019

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019,

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019, VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 09. etapp Saaremaa rallikross 09 Laupäev,. juuni 09, Kuresaare lennuväli Saaremaa EAL reg. nr OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 0 7. etapp Riia rallikross 0 Laupäev,. oktoober 0, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabariik VÕISTLUSJUHEND EAL reg. nr 8/RK Riia rallikross viiakse läbi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

_Mulgi_juhend

_Mulgi_juhend UKU-Mulgi Ralli 2012 14.-15.september 2012 maal Eesti Autoralli MV ja KV 5. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele ja Läti rallisprindi meistrivõistluste 7. etapp. EAL reg.nr. 78/R-nat VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

Microsoft Word _mulg_regs

Microsoft Word _mulg_regs Alo-TV Mulgi Ralli 2011 16.-17.september 2011 maal Eesti Autoralli MV ja KV 6. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele EAL reg.nr. 90/R-nat VÕISTLUSJUHEND Korraldamise alused Võistlus korraldatakse

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

V6ru_2013_juhend_EST_ENG

V6ru_2013_juhend_EST_ENG 6. VÕRUMAA TALVERALLI 2013 16.veebruar 2013.a. Võru Eesti Autoralli MV 1. etapp Baltic Winter Cup 2. etapp Korraldajad: G.M. Racing Spordiklubi, Eesti Autospordi Liit EAL reg. nr. 8/R 6 th VÕRUMAA WINTER

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Kulbilohu rallikross 2019 Laupäev, 11. mai 2019, K

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Kulbilohu rallikross 2019 Laupäev, 11. mai 2019, K VÕTUJUHND/ UPPMNTAY GUATON OX T MTVÕTUD AKO 09. etapp Kulbilohu rallikross 09 aupäev,. mai 09, Kulbilohu rallikrossirada lva vald Tartumaa A reg. nr 9 /K OX AYCO TONAN CHAMPONHP 09 round Kulbilohu rallycross

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Microsoft Word _saaremaa_regs_1

Microsoft Word _saaremaa_regs_1 44. Saaremaa Ralli 2011 07. 08. oktoober 2011 Saaremaa Eesti Autoralli MV ja KV 7. etapp A, N ja E rühma võistlusklasside autodele Michelini KV 7. etapp FIA NEZ Rally Cup EAL reg. nr. 88/R VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19. juuli 2014 Otepää, Tartu, Lõuna-Eesti Eesti 2014.a.autoralli meistrivõistluste 4.etapp Eesti 2014.a. juunioride rallimeistri 3.etapp 2014.a Michelini autoralli karikavõistluste 3.etapp Korraldajad:

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19.-20. juuli 2013 Otepää, Lõuna-Eesti Eesti autoralli meistrivõistluste 4. etapp Läti autoralli meistrivõistluste 5. etapp Michelini Eesti KV 4.etapp Michelini Läti KV 5. etapp Põhja-Euroopa regiooni

Rohkem

Uus_TR17_Juhend

Uus_TR17_Juhend RR ESTONIA TARTU RALLY 14.-15. juuli 2017 Eesti Autoralli MV 4. etapp Alexela Dmack Trophy 4. etapp Korraldajad: Tartu Rally MTÜ Eesti Autospordi Liit EAL reg nr: 68/R VÕISTLUSJUHEND Korraldamise alused

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE TALLINNA RALLI 2017 16. september 2017. a Harjumaa Tallinna Lahtised MV Korraldajad: Spordiklubi Edur MTÜ Eesti Autospordi Liit EAL reg.nr.105/r Tallinna ralli on rahvuslik ralli. VÕISTLUSJUHEND Korraldamise

Rohkem

TALVERALLi2015juhend15.01.docx

TALVERALLi2015juhend15.01.docx 9. VÕRUMAA TALVERALLI 2016 19.-20. veebruar 2016.a. Võru Eesti Autoralli MV 2. etapp Leedu Autoralli MV 2. etapp Alexela Dmack Trophy 2. etapp Korraldajad: RoadBook MTÜ koostöös GM Racing SK Eesti Autospordi

Rohkem

KJK MV NoR

KJK MV NoR KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MV etapp klassides Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470 Kutsutud klassid: Formula 18 31. Juuli.-02. August 2015, Vanasadam, TallinnBalloon ala, Tallinn KORRALDAV

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

3. TARTU RALLY september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. eta

3. TARTU RALLY september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. eta 3. TARTU RALLY 2016 23. - 24. september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. etapp Korraldajad: Tartu Rally MTÜ Eesti Autospordi Liit

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED UDO TOMANNI MÄLESTUSVÕISTLUS 13.-14.09.2019 ARAVETE KARDIRADA VÕISTLUSJUHEND Eesti Kardiliit Aadress:

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

MVNOR

MVNOR 36. KESSU REGATT, LÄÄNEMAA MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 36. KESSU REGATTA, LÄÄNEMAA OFFSHORE CHAMPIONSHIPS 01. - 02. juuli 2017 July 01-02, 2017 Korraldav kogu Haapsalu Jahtklubi koostöös Lääne

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2)

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2) RINGRAJA ja RAJATISTE RENDITINGIMUSED (edaspidi Tingimused) Kehtivad alates 31.10.2016. 1. DEFINITSIOONID 1.1. Tingimused- Käesolevad tingimused, mis on kõigi ja u vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS

TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally 2013 01.06.2013 VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS Võistlusjuhend Tiki Treiler Lääne-Eesti rahvaralli 2013 1. juunil

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Vasalemma rallikross 2018 Laupäev, 11. augustil 20

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Vasalemma rallikross 2018 Laupäev, 11. augustil 20 LX T MTVÕTLUD ALLK 08 6. etapp Vasalemma rallikross 08 Laupäev,. augustil 08, Vasalemma rallikrossirada Harjumaa, Lääne-Harju vald, Vasalemma, Betooni tee AL reg. nr 76/K LX ALLYC TNAN CHAMPNHP 08 round

Rohkem

1

1 PURJETAMISJUHISED Pärnu Kevadregatt 2019 17.- 19. mai 2019, Pärnu SAILING INSTRUCTIONS Pärnu Spring regatta 2019 17.- 19. May 2019, Pärnu 1. REEGLID 1. RULES 1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite

Rohkem

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB 07.-14.07.2018 61. MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKBOAT ESTONIAN OFFSHORE CHAMPIONSHIPS VÕISTLUSTEADE /

Rohkem

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc PURJETAMISJUHISED SAILING INSTRUCTIONS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012 SAAREMAA CUP 2012 EESTI KARIKAS IV etapp ESTONIAN CUP IV event RS FEVA ja 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RS FEVA and 29er ESTONIAN CHAMPIONSHIP

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOOT 13.-20. JUULI 2019 1. ÜLDINE 1.1. Korraldav kogu

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Punktiarvestus 6. Karistused 7. Võistlustele registreerumise

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 05. augustil 2017. a Läänemaal, Lihula vallas KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 86/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 17. juulil

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja SEIKO CUP 2019 TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LÜHIRAJAL 7.-8. september 2019 Tallinn, Eesti Vabariik Korraldav kogu Kalevi Jahtklubi Kalev Yacht Club Offshore

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 04. augustil 2018. a Pärnumaal, Lääneranna vallas Lääneranna 1+1 rahvasprint 2018 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 72/RHS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 09. juulil

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 26.06.2002 Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt free practice - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Best Tm In s Nat Class Entrant Make Marten OJAPÕLD. Vihur Team Richard VIIGISALU. 0. Kubica Kart Mia-Mariette PANKRATOV.

Rohkem