Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п"

Väljavõte

1 Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 1 пункты 1 и 8, и Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления, статья 5, статья 21, статья 26, статья 38 часть 1. Статья 1. Изменить приложение 1 «Сводный бюджет города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 2. Изменить приложение 2 «Бюджет расходов города Нарвы на 2019 год в части официальных учреждений» и утвердить его в новой редакции. Статья 3. Изменить приложение 3 «Бюджет деятельности по финансированию в городе Нарве на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 4. Изменить приложение 4 «Выплата пособий, предусмотренных в бюджете города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 5. Изменить приложение 5 «Прогноз денежных потоков города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 6. Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке. Ирина Янович Председатель Нарвского городского собрания

2 linna 2019.aasta koondeelarve Linnavolikogu määruse lisa 1 eurodes Nius 2019.a eelarve PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Reklaamimaks Teede ja tänavate sulgemise maks Parkimistasu Tulud kaupade ja teenuste müügist Riigilõivud Tulud haridusalasest tegevusest Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Tulud sotsiaalabialasest tegevusest Tulud üldvalitsemisest Tulud muudelt majandusaladelt Üür ja rent Õiguste müük Muu toodete ja teenuste müük Saadud toetused Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Kohaliku omavalitsuse toetusfond Kohaliku omavalitsuse tasandusfond Saadud tegevustoetused Muud tegevustulud Laekumine vee erikasutusest Trahvid Muud tulud varadelt Tulud varude müügist Muud tulud PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud PÕHITEGEVUSE TULEM INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU Põhivara müük Põhivara soetus Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Osaluste soetus (-) Finantstulud 800 Finantskulud EELARVE TULEM FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustiste võtmine Kohustiste tasumine LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 Nõuete ja kohustiste saldode muutus Sissetulekud kokku eurot, väljaminekud kokku eurot 3

4 Linnavolikogu määruse lisa 2 linna aasta aiasutuste eelarved väljaminekute osas eurodes Nius Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Finantseerimistegevus 2019.a eelarve linna Sotsiaalabia Linnavolikogu Kantselei Linnakantselei Rahandusa sh laenude tagastamine ja intressi tasumine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Linnamajandus a Linna Arenduse ja Reservfond KOKKU

5 linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve omafinantseeri sildfinantseeri kokku mine mine omafinantseeri sildfinantseeri kokku 2019.a eelarve mine mine 1. MAJANDUS Maanteetransport linna bussi- ja raudteejaama arendus 1.2 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine 1.3 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp 1.4 TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd s 1.5 Rakvere tn II etapi (Kangelaste prs - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine 1.6 Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine 1.7 linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b ning Energia põik, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) 1.8 Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisiseste teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine) 1.9 Uusküla põik tee projekteerimine ja ehitamine 1.10 linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (omafinantseerimine) Linnavolikogu määruse lisa 3 Teostaja Linna Linna Linna Linna eurodes Valdaja 5

6 1.11 Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine 1.12 linna teede ehitamine (A.A. Tiimanni tänava J1) 1.13 Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine 1.14 Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 1.15 Parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b ( Lasteaed Käoke) 1.16 Bussiootepaviljonide paigaldamine linnas 1.17 Kalda tn ristmikul valgusfoori vahetus (sh projekteerimine) 1.18 Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine ( Pähklimäe Gümnaasiumi juures) 1.19 Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks 1.20 Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms) omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku Veetransport linna sadama bokside rekonstrueerimine 1.22 ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks 1.23 SA-le Sadam veevarustuse paigaldamiseks koos valvesüsteemiga Linna Linna Linna Turism raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine Linna 6

7 1.25 Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp 1.26 Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp) 1.27 Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5- krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine, TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine; hanke korraldamine ( linna välisvalgustuse taristu renoveerimine) omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku Linna Linna Linna Üldmajanduslikud arendusprojektid SA-le Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp 1.29 SA-le Linna Arendus Äkkeküla alal spordikompleksi rajamise detailplaneeringu koostamiseks 1.30 SA-le Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn) 1.31 SA-le Linna Arendus Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks 1.32 SA-le Linna Arendus Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimiseks 1.33 Linna üldplaneeringu koostamine Linna Linna Linna Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Muu majandus Linda 4 hoones liftide vahetamine 1.35 Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüstee mi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3) Linna Linna Linna Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimis e 7

8 1.36 Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku KESKKONNAKAITSE Heitveekäitlus Sadeveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus, sh lasteaedade territooriumil Saaste vähendamine Joaoru olemasoleva sissevoolukanali ümberehitamiseks ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS Veevarustus AS Vesi aktsiakapitali suurendamiseks Linna Tänavavalgustus linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp 3.3 linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kangelaste kõnnitee - ehitamine, Kangelaste pr - projekteerimine) 3.4 Kreenholmi 31a skvääri välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd 3.5 Mänguväljaku välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd (Skatepark) 3.6 Tallinna mnt kõnni- ja kergliiklusteede välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Rahvavälja tänavast kuni Tallinna mnt 13) Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 3.7 Mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3) Linna Linna / 8

9 3.8 Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (26. Juuli 9, Maleaed) 3.9 SA-le Linnaelamu katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6) 3.10 SA Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40, Vestervalli 17) 4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku Sport Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine 4.2 Spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine 4.3 Spordikool Energia spordisaali (Tallinna mnt 30) renoveerimine (riietusruumide rekonstrueerimine) vastavalt projektile 4.4 Spordikool Energia sõudebaasi 9. boksi renoveerimine 4.5 Paemurru Spordikoolile spetsialiseeritud poodiumi ja võimlemisvaiba hankimiseks 4.6 Paemurru Spordikooli jalgpalli tabloo hankimiseks Puhkepargid ja -baasid EV100 auks avaliku pargi rajamise II etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal 4.8 Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp 4.9 Jaama pargi projekteerimine ja rekonstrueerimine Vaba aja üritused ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise Linna / 9

10 kaitseala integreeritud arendamine, III etapp omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku Rahvakultuur Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine) HARIDUS Alusharidus Lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine 5.2 Lasteaia Kakuke hoone projekteerimine 5.3 Lasteaia Cipollino, Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine 5.4 Lasteaia Sädemeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd 5.5 Lasteaia Muinasjutt territooriumil piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine 5.6 Lasteaia Põngerjas piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd 5.7 Lasteaia Käoke hoone fonolukkudega välisuste vahetamine 5.8 Lasteaia Cipollino jalutusveranda renoveerimine 5.9 Lasteaia Cipollino piirdeaia vahetamine (sh projekteerimine) 5.10 Lasteaia Tareke piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd 5.11 Lasteaiale Päikene uue kombiahju hankimiseks Linna Põhihariduse otsekulud Kooli hoone sokli ning seitsme sissekäigu (sh uste vahetamine) rekonstrueerimine Kooli abihoone katuse renoveerimine

11 5.14 Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine 5.15 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine 5.16 Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine 5.17 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine) 5.18 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine 5.19 Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine 5.20 Keeltelütseumi (Kangelaste 32) parkla ehitustööd, II etapp 5.21 Soldino Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 5.22 Pähklimäe Gümnaasiumi ning Soldino Gümnaasiumi elektrivarustamise projekteerimine 5.23 Pähklimäe Gümnaasiumi keemia kabineti projekteerimine ja renoveerimine 5.24 Keeltelütseumi, Kreenholmi Gümnaasiumi, Paju Kooli ehitustööde projekteerimine projekti Väikelahendused HEVõpilaste integreerimiseks tavakoolidesse raames omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED Valla- ja linnavalitsus hoone elektrisüsteemi renoveerimine, sh projekteerimine Linnakantselei Linnakantselei Kohustiste tasumine kokku eurot 11

12 Linnavolikogu määruse lisa 4 linna 2019.aasta eelarves ettenähtud toetused eurodes Nius Saaja Summa 1 MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus 3 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jumalaema Ikooni Kogudus 4 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus 5 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Kogudus 6 Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus s 7 SA Muuseum MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS MTÜ Jalgpalli Liit MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ SPORDIKLUBI GANZA MTÜ Vokaalstuudio PÄÄSUKE linna Sotsiaalabia MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD linna Sotsiaalabia MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS linna Sotsiaalabia MTÜ avatud noortekeskus RLK Linnakantselei SA Vaba Lava Linna SA Linna Arendus Linna SA Linna Arendus (laen) Linna SA Sadam Linna SA Sadam (laen) Linna SA linnaleht SA Linnaelamu SA Linnaelamu (laen) MTÜ Kassituba SA Vaivara Kalmistud Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks KOKKU

13 linna 2019.aasta rahavoogude prognoos eurodes Nius 2019.a eelarve PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Reklaamimaks Teede ja tänavate sulgemise maks Parkimistasu Tulud kaupade ja teenuste müügist Riigilõivud Tulud haridusalasest tegevusest Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Tulud sotsiaalabialasest tegevusest Tulud üldvalitsemisest Tulud muudelt majandusaladelt Üür ja rent Õiguste müük Muu toodete ja teenuste müük Saadud toetused Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Kohaliku omavalitsuse toetusfond Kohaliku omavalitsuse tasandusfond Saadud tegevustoetused Muud tegevustulud Laekumine vee erikasutusest Trahvid Muud tulud varadelt Tulud varude müügist Muud tulud PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud PÕHITEGEVUSE TULEM INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU Põhivara müük Põhivara soetus Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Osaluste soetus (-) Finantstulud 800 Finantskulud EELARVE TULEM FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustiste võtmine Kohustiste tasumine LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus Sissetulekute rahavood kokku eurot, väljaminekute rahavood kokku eurot Linnavolikogu määruse.lisa 5 13

14 Seletuskiri linna aasta eelarve muutmise eelnõu juurde linna 2019.a eelarve on kinnitatud Linnavolikogu määrusega nr 23 (muudetud määrusega nr 9 ja määrusega nr 11). Linnavalitsus on valmistanud ette linna 2019.a eelarve muutmise eelnõu, milles jooksva aasta eelarvet vähendatakse euro võrra. Täpsustatud eelarve maht on eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade muutmisest laekumiste ja väljaminekute osas. Kõik andmed on esitatud eurodes. PÕHITEGEVUSE TULUD. Kokku suurendamine moodustas eurot, neist: tulud kaupade ja teenuste müügist - suurendamine antud osas moodustas eurot, sh: o tulude haridusalasest tegevusest kokku suurendamine on eurot, sellest: eurot - Laste Loomemaja lisatulu kontserdipiletite müügilt eurot - Pähklimäe Gümnaasiumi, Soldino Gümnaasiumi ja Noorte Meremeeste Klubi baasil aastal tegutsevate suvelaagrite osalejatele osutatavate teenuste eest võetavalt vanemate tasult. 960 eurot - Kunstikooli lisatulu oma tegevusest (alates 01.septembrikuust 2019.a uue vabaklassi Batik avamine). 69 eurot - Pähklimäe Gümnaasiumi lisatulu Tallinna Ülikooli üliõpilaste praktikate juhendamiselt. 20 eurot - Muusikakooli lisatulu esinemisele piletite müügilt. o üür ja rent - suurendamine on eurot, mis on seotud Laste Loomemaja ja Noortekeskuse lisatuluga ruumide kasutamise arvelt. o saadud toetused kokku suurendamine antud tuluosas moodustas eurot asutuste sihtotstarbeliste laekumiste arvelt. Alus: Linnavolikogu määruse nr 23 " linna aasta eelarve kinnitamine" 10 (lisa 1.1). o muude tegevustulude muude tulude osas suurendamine on kogusummas eurot, sellest: eurot - kulude hüvitamine kohtuotsuse alusel ( Majandusa); 164 eurot - kulude hüvitamine kohtuotsuse alusel ( Linna Sotsiaalabia); 578 eurot - liikluskindlustuse tagastamine ( Linna ). 455 eurot - kindlustuslepingute lõpetamisest tulenevate maksete tagastamine ( Linnavolikogu Kantselei); 299 eurot - matusekulude hüvitamine ( Linna Sotsiaalabia). PÕHITEGEVUSE KULUD. Kokku suurendamine moodustas eurot. Ülevaade muudatustest asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis lisadele 2 ja 3, õiendis2 lisadele 2,3 ja 5. Ülevaade kulude majandusliku sisu osas on esitatud õiendis 1 lisale 1. Ülevaade 2019.aasta eelarves ettenähtud toetustest on esitatud õiendis lisale 4. INVESTEERIMISTEGEVUS. Selles osas on väljaminekute suurendamine eurot põhivara soetuse arvelt. Esialgselt planeeritud osaluste soetust vähendatakse euro võrra. Ülevaade muudatustest väljaminekute osas asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendis lisadele 2 ja 3, õiendis lisale 3. FINANTSEERIMISTEGEVUS. Selles osas muudatused on alljärgnevad: kohustiste võtmine - vähendamine laenude võtmise osas on summas eurot (realiseeritavate projektide ja tegevuste osas, ülevaade õiendis lisale 3). 14

15 kohustiste tasumine - vähendamine summas eurot. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on suurendatud eelarves kokku summas eurot, sellest: suurendamine summas eurot eelmiste perioodide sildfinantseerimise tagastamise arvelt, mis on suunatud kohustiste (laenude) tasumiseks ning vähendamine summas eurot muude lühiajaliste nõuete (kohtuotsuse alusel) osas, mis on tekkepõhiselt kajastatud muude tuludena. Ülevaade 2019.a täiendavate sihtotstarbeliste toetuste osas on esitatud lisas 1.1. Ülevaade 2019.aasta eelarves kavandatud laekumistest asutuste lõikes on esitatud õiendis 2 lisale 1. Ülevaade 2019.aasta eelarveosade muutmisest sissetulekute ja väljaminekute osas (sh andmed laekumistest asutuste lõikes, sihtotstarbeliste vahendite laekumistest, reservfondist vahendite eraldamisest, eelarveliste vahendite ümberpaigutamistest) on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendites lisadele 2-3 ja 5. Ülevaade muudatustest laenude arvelt kavandatud tegevustest on esitatud õiendis lisale 3. Ülevaade 2019.aasta eelarves ettenähtud toetustest on esitatud õiendis lisale 4. linna rahavoogude muutmine on peamiselt seotud sildfinantseerimise tagastamisega projektide realiseerimise raames, eraldatavate toetustega, asutuste tegevustuludega ning võetavate kohustistega (õiend lisale 5). 15

16 Õiend 1 lisale 1 linna 2019.aasta koondeelarve Nius 2019.a eelarve 2019.a eelarve 2019.a eelarve muutmine muutmine kokku PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Reklaamimaks Teede ja tänavate sulgemise maks Parkimistasu Tulud kaupade ja teenuste müügist Riigilõivud Tulud haridusalasest tegevusest Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Tulud sotsiaalabialasest tegevusest Tulud üldvalitsemisest Tulud muudelt majandusaladelt Üür ja rent Õiguste müük Muu toodete ja teenuste müük Saadud toetused Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Kohaliku omavalitsuse toetusfond Kohaliku omavalitsuse tasandusfond Saadud tegevustoetused Muud tegevustulud Laekumine vee erikasutusest Trahvid Muud tulud varadelt Tulud varude müügist Muud tulud PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud PÕHITEGEVUSE TULEM INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU Põhivara müük Põhivara soetus Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Osaluste soetus (-) Finantstulud Finantskulud EELARVE TULEM FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustiste võtmine Kohustiste tasumine LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus Nõuete ja kohustiste saldode muutus

17 Lisa aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes, eurodes Asutus märts-aprill kokku nius summa selgitus Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine a s EV100 juubeliaasta lõpetamise "Sajaga edasi,!" läbiviimiseks. (Riigikantselei) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) Sellest: Täiskasvanute Koolile projekti "Teisel Ringil Targaks Ida-Virumaal II" kulude katteks; Keeltelütseumile projekti "Filmitegijad" kulude katmiseks. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kaitseministeerium) Kaitseressursside i poolt riigikaitseõpetuse õppekäigu (-käikude) ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks ( Pähklimäe Gümnaasiumile; Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) Keeltelütseumile; Soldino Gümnaasiumile) Sellest: Linna Sümfooniaorkestrile XIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks; Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamiseks Keskraamatukogus; 792 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt, sh: Pähklimäe Gümnaasiumile projekti " a teatrikülastus. Etendus "Külmunud Laulud" Tallinna Vene Teatris" kulude katmiseks; Noorte Meremeeste Klubile projekti " a teatrikülastus. Etendus "Külmunud Laulud" Tallinna Vene Teatris" kulude katmiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni i poolt puuviljatoetuseks ( Lasteaiale Päikene , Lasteaiale Põngerjas - 280, Lasteaiale Punamütsike - 243) Sotsiaalkindlustusai poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded Riigieelarvest teavikute soetamiseks eraldatud vahendid ( Keskraamatukogule) eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: Linna Sümfooniaorkestrile ( muusikalise lavastuse "Tuisk" etendamiseks; XIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi läbiviimiseks); Laste Loomemajale (700 - fotofestivali "Pilk 2019" läbiviimiseks; Rahvusvahelise Paul Keresele pühendatud festivali korraldamiseks; suvise rahvusvahelise fotokooli korraldamiseks); Kultuurimajale Rugodiv (500 - XXVIII Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2019" läbiviimiseks; laste folkloorifestivali "Sretenje" läbiviimiseks); Keskraamatukogule (600 - projekti "Eesti kirjanikud!" kulude katmiseks; projekti "III koolivaheaeg Keskraamatukogus" kulude katteks); Muusikakoolile XXIII Laste Džässfestivali korraldamiseks; eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: tööpraktika eest palgatoetus ( haldusosakonnale; Lasteaiale Käoke; Keeltelütseumile; Laste Loomemajale; Lasteaiale Tareke); Noortekeskusele alaealise töötamise toetuse maksmiseks eurot laekusid Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt spordikoolide ja Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks; eurot laekusid SA-lt Archimedes, sh: Paju Koolile ( projekti "Europes Unigue Region - Our Personal Experience" kulude katmiseks; projekti "I Am Prosperous" kulude katteks); Kesklinna Gümnaasiumile projekti "Challenging conflicts in school" kulude katmiseks; Pähklimäe Gümnaasiumile programmi "Noortekohtumised" raames projekti "Õpilasesindus: õpilase roll koolis" elluviimiseks; eurot laekusid SA-lt Innove, sh: Lasteaiale Päikene lasteaedade oodikakeskuse sisustamiseks s;

18 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadud tegevustoetused (Kaitseministeerium) Saadud tegevustoetused (Kultuuriministeerium) Saadud tegevustoetused (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) 51 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium) Eesti Gümnaasiumile eesti keele tasemeeksamite läbiviimiseks; eurot laekusid Integratsiooni SA-lt, sh: Koolile projekti "Rännates ajaloost tänapäeva" kulude katmiseks; Kunstikoolile projekti "Konkurss - näitus "Ida-Virumaa ilu ja eripära jäädvustamine kujutava kunsti abil"" kulude katmiseks; Paju Koolile projekti "Imelise avastamine: sport ja kultuur" kulude katteks eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Noortekeskusele riigihanke "Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeete käivitamine ja rakendamine" osa 2 tegevuste korraldamiseks; 840 eurot laekusid Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ-lt Noortekeskusele projekti "Osaluskohvikute sari 2019 s" kulude katmiseks; 300 eurot laekusid Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ-lt Soldino Gümnaasiumile kooliolümpiamängude korraldamiseks Soldino Gümnaasiumis; 400 eurot - sponsoriabi erinevatelt juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (200 - Muusikakoolile; Paemurru Spordikoolile) Sellest: pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" kulude katteks ( Lasteaiale Sipsik; Lasteaiale Kirsike; Lasteaiale Käoke; Lasteaiale Vikerkaar); Eesti Gümnaasiumi õpetajate palgalisa 2019.aastal Kaitseressursside i poolt riigikaitseõpetuse õppekäigu (-käikude) ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks ( Kreenholmi Gümnaasiumile; Kesklinna Gümnaasiumile) Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks ja muusikainstrumentide soetamiseks SA-lt Innove ajavahemikul kooli pidaja põhikoolide statsionaarses õppes põhikooli riikliku õppekava alusel toimuv eestikeelne õpe ja/või täiendav eesti keele õpe ( Soldino Gümnaasiumile; Kesklinna Gümnaasiumile; Keeltelütseumile; Pähklimäe Gümnaasiumile) MTÜ-lt Ida-Viru Ühistranspordikeskus ühistransporditoetus bussiliinide nr36,37,38,39,41 teenindamise eest. 51 Sotsiaalkindlustusai poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Kokku asutused Saadud tegevustoetused Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 855 linnas teostatud tarifitseeritavate aadressiande korrastamise eest. Rahandusa, kui eelarve pidaja (Rahandusministeerium) Kokku linna eelarve Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Saadud tegevustoetused

19 Õiend 2 lisale aasta eelarves kavandatavad laekumised asutuste lõikes, eurodes Kirje nius linna Sotsiaalabia Linnamajandus a Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Linna Kantselei Linnavolik ogu Kantselei Laekumised põhitegevusest Maksutulud Reklaamimaks Teede ja tänavate sulgemise maks Parkimistasu Tulud kaupade ja teenuste müügist Riigilõivud Riigilõivud registritoimingutelt (enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest) Muud riigilõivud (ehitusloa taotluse läbivaatamise eest ja arhiiviteatise väljastamise eest) Muud riigilõivud (kasutusloa taotluse läbivaatamise eest) Muud riigilõivud (taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest) Tulud haridusalasest tegevusest Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Tulud sotsiaalabialasest tegevusest Tulud üldvalitsemisest Tulud muudelt majandusaladelt Üür ja rent Õiguste müük Muu toodete ja teenuste müük ,352 Saadud toetused Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine ,382,388 Muud tegevustulud Trahvid Muud tulud varadelt Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu) Tulud varude müügist Muud tulud Laekumised investeerimistegevusest Põhivara müük Kinnisvarainvesteeringute müük Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Finantstulud Intressitulu Kokku laekumised, sellest: omatulud sildfinantseerimise tagastamine sihtfinantseerimine eelarve kulude katteks Kokku

20 Õiend lisale 2 ja 3 linna 2019.aasta eelarve muutmine aiasutuste ja eelarve osade lõikes 2019.a eelarve 2019.a eelarve muudatused eraldised reservfondist, eelarveliste vahendite ümberpaigutused, sihtotstarbelised vahendid 2019.a eelarve muutmise eelnõu 2019.a eelarve muudatustega Nius Põhitegevuse kulud Investeerimis tegevus Finantseeri mistegevus 2019.a eelarve Põhitegevu se kulud Investeerimis tegevus 2019.a eelarve Põhitegevuse kulud Investeeri mistegevus Finantsee rimistegevus 2019.a eelarve Põhitegevuse kulud Investeerimis tegevus Finantseeri mistegevus 2019.a eelarve linna Sotsiaalabia Linnavolikogu Kantselei Linnakantselei Rahandusa sh laenude tagastamine ja intressi tasumine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Linnamajandus a Linna Reservfond Eelarve reserv KOKKU

21 Õiend lisadele 2-3 ja 5 linna 2019.aasta eelarve muutmise taotlused Asutused nius Põhieelarve Laen Riigieelarve sihtotstarbelised toetused suvelaagrite tegevuskuludeks ( Pähklimäe Gümnaasium, Soldino Gümnaasium, Noorte Meremeeste Klubi) Kunstikool - tööjõukuludeks (uue vabaklassi "Batik" avamine) Muusikakool - kultuuriürituste korraldamiseks Pähklimäe Gümnaasiumi juhendaja tasustamiseks (Tallinna Ülikooli üliõpilaste praktikate juhendamise eest) Laste Loomemaja majandamiskulude katmiseks ning tantsu- ja teatrikostüümide õmblemiseks, õppematerjalide soetamiseks Noortekeskus - kodulehekülje uuendamiseks ja uue platvormi omandamiseks, ANK "Exit" meistriklasside korraldamiseks Kultuuriosakonna haldus -Tööjõukulud - seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega Spordikoolid -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi ja pedagoogide töötasustamise korra muutmisega Noortekeskus -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Keskraamatukogu -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Kultuurimaja Rugodiv -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Muuseum -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega märkused oma tulud oma tulud oma tulud oma tulud oma tulud oma tulud 21

22 linna Sotsiaalabia 1 linna Sotsiaalabia 2 linna Sotsiaalabia linna Sümfooniaorkester -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Alusharidus -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi ja pedagoogide töötasustamise korra muutmisega Alusharidus- tööjõukuludega kaasnevad maksud Alusharidus- Mittejaotatud vahendid Alusharidus - majandamiskulud sh eurot lasteaedades videovalve korraldamise ning ohutuse tagamisega seotud kulude osaliseks katmiseks, eurot inventari (mööbli, köögiseade jne) soetamiseks, eurot õppevahendite (mänguasjad ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muud õppevahendid) soetamiseks, eurot hoonete ja ruumide hoolduse ja remondiga seotud kulude katmiseks Alusharidus - koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus (RE-HKU) Alusharidus-koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus (RE-HKU) - Mittejaotatud vahendid Põhi- ja üldkeskharidus - tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega Põhi- ja üldkeskharidus - tööjõukuludega kaasnevad maksud Põhi- ja üldkeskharidus - Mittejaotatud vahendid Noorte huviharidus ja huvitegevus - tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega ja struktuuri muutmisega Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (tugiisikuteenused, erihoolekandeteenused) -Tööjõukulud-seoses aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega s h mittejaotatud vahendid summas eurot s h mittejaotatud vahendid summas eurot 22

23 3 linna Sotsiaalabia 4 linna Sotsiaalabia 5 linna Sotsiaalabia 6 linna Sotsiaalabia 7 linna Sotsiaalabia 8 linna Sotsiaalabia Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (üldhooldekodu ja rehabilitatsiooniteenused) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (varjupaiga- ja turvakoduteenus täiskasvanutele) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine-tööjõukuludseoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega linna Sotsiaalabia linna Sotsiaalabia- haldus- linna Sotsiaalabia-tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega linna Sotsiaalabia Endiste linnapeade toetus linna Projekti "Teenusekohtade kohandamine dementsusega Sotsiaalabia inimestele" Linnavolikogu kantselei 1 Linnavolikogu Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate kantselei palgajuhendi ja struktuuri muutmisega Linnakantselei Linnakantselei Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega Linnakantselei Kohustuste tasumine ja Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult seoses struktuuri muutmisega Linnakantselei Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega projekt ei saanud toetust 23

24 4 Linnakantselei Rahvastikutoimingute kulude hüvitis - tööjõukulud Linnakantselei Rahvastikutoimingute kulude hüvitis - allika muutmine Linnakantselei Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Linnakantselei korrashoiuteenuste korraldamiseks seoses struktuuri muutmisega Linnakantselei Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud-seoses Rahandusa sh laenude tagastamine ja intressi tasumine 1 Rahandusa 1 Rahandusa 2 Rahandusa 3 Rahandusa 4 Rahandusa Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 1 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 2 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 3 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise struktuuri muutmisega. Kohustiste tasumine- võetud laenude tagasimaksmine ja intressikulud võetud laenudelt Kohustiste tasumine- võetud laenude tagasimaksmine ja intressikulud võetud laenudelt Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega. Kohustiste tasumine ja intressikulud kapitaliliisingult seoses struktuuri muutmisega Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega linnas tarifitseeritud aadressiande korrastamise eest linnas õli-liivapüüdurite rajamise vajalikkuse hindamise (parklates) oodika koostamiseks Sõidukite majandamiskulud seose struktuuri muutmisega täpsustamine sildfinantseerimine tagastamine 24

25 4 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Tööjõukulud - seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega Laste Loomemaja kolmekorruselise hoone fassaadi keskosa remondiks Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega Lasteaed Tareke b-korpuse katuse ja rühma remonttöödeks ( katuse lekke) Kultuurimaja Rugodiv katuse remonttöödeks Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega SA Linnaelamu - antavad toetused (tööjõukuludeks) valveteenused linna objektidel (6) alates Kinnisvara korrashoiuteenuste ostmine Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud-seoses struktuuri muutmisega. linna videovalvesüsteemi teenuse ostmine (videovalvesüsteemi paigaldamine spordi- ja mänguväljakutel) Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine) Lasteaia Cipollino, Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine lisa 3 punkt 1.21 Tallinna mnt kõnni- ja kergliiklusteede välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Rahvavälja tänavast kuni Tallinna mnt 13) G4S Eesti AS hankeleping nr 90/ "Tehniline valveteenus linna objektidel hanke eeldav maksumus,. Linnavolikogu otsus nr 23 Lisa 3 p 4.11, hanke tulemusena Lisa 3 p 5.3 Tegevusala täpsustamine (oli maateetransport, peab olema tänavavalgustus) 25

26 14 15 Linna 1 Linna 2 Linna 3 Linna 4 Linna 5 Linna 6 Linna 7 Linna linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) Uus redaktsioon: linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b ning Energia põik, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (omafinantseerimine) AS Vesi aktsiakapitali suurendamiseks Lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega SA Linna Arendus - antavad toetused (tööjõukuludeks) SA Linna Arendus Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimiseks SA Linna Arendus Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks eelarve reserv KOKKU muuta Lisa 3 p 1.7 Lisa 3 p 1.10, hanke tulemusena Lisa 3 punkt 3.1 Lisa 3 p.5.1. Ehitusjuhi teenust pole projektis ette nähtud (mitteabikõlblikud kulud). 26

27 Õiend lisale 3 linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve Kasutatud lühendid: OF-omafinantseerimine, SF-sildfinantseerimine 2019.a eelarve muutmine kokku OF SF kokku OF SF kokku OF SF kokku 2019.a eelarve OF SF kokku OF SF kokku OF SF kokku Teostaja Valdaja 1. MAJANDUS Maanteetransport linna bussi- ja raudteejaama arendus Linna 1.2 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine 1.3 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp 1.4 TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd s 1.5 Rakvere tn II etapi (Kangelaste prs - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine 1.6 Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine Linna Linna Linna

28 1.7 linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) UUS REDAKTSIOON: linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b ning Energia põik, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) 1.8 Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisiseste teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine) 1.9 Uusküla põik tee projekteerimine ja ehitamine 1.10 linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (OF) 1.11 Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine 1.12 linna teede ehitamine (A.A. Tiimanni tänava J1) 1.13 Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine

29 1.14 Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 1.15 Parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b ( Lasteaed Käoke) 1.16 Bussiootepaviljonide paigaldamine linnas 1.17 Kalda tn ristmikul valgusfoori vahetus (sh projekteerimine) 1.18 Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine ( Pähklimäe Gümnaasiumi juures) 1.19 Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks 1.20 Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms) 1.21 Tallinna mnt kõnni- ja kergliiklusteede välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Rahvavälja tänavast kuni Tallinna mnt 13) Veetransport linna sadama bokside rekonstrueerimine Linna 29

30 1.23 ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks 1.24 SA-le Sadam veevarustuse paigaldamiseks koos valvesüsteemiga Linna Linna Turism raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine 1.26 Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp 1.27 Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp) 1.28 Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5- krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine, TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine; hanke korraldamine ( linna välisvalgustuse taristu renoveerimine) Üldmajanduslikud arendusprojektid 1.29 SA-le Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp Linna Linna Linna Linna Linna Linna 30

31 1.30 SA-le Linna Arendus Äkkeküla alal spordikompleksi rajamise detailplaneeringu koostamiseks 1.31 SA-le Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn) SA-le Linna Arendus Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks SA-le Linna Arendus Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimiseks 1.32 Linna üldplaneeringu koostamine Linna Linna Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimi se Muu majandus Linda 4 hoones liftide vahetamine 1.34 Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüste emi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3) 1.35 Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) KESKKONNAKAITSE Heitveekäitlus Linna Linna Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimis e 31

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Неофициальный перевод

Неофициальный перевод Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 29.05.2014 г. 13 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2014 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

NARVA LINNAVOLIKOGU

NARVA LINNAVOLIKOGU Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 21.03..2013 г. 8 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2013 год В соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении,

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III допол

Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III допол Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 25.09.2008 г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III дополнительный бюджет) В соответствии с положениями Закона

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - Maaruse_eelnou_est

Microsoft Word - Maaruse_eelnou_est NARVA LINNAVOLIGU Eelnõu MÄÄRUS xx.xx.2014. nr xx "Narva linna arengukava aastateks 2008 2017" muutmine Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 7, 37 2 lõike 7 ja lõike 8 alusel Narva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta. 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond. 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem