EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage"

Väljavõte

1 EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

2 2 EESTI TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD Elektrooniliste koduseadmete kasutamisel tuleb jälgida ohutuse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid: 1. Lugege läbi kõik juhendid. 2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe. 3. Tulekahju, elektrilöögi ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse. 4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima. 5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda. 6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse autoriseeritud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks. 7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või inimvigastusi. 8. Ärge kasutage masinat välitingimustes. 9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riiuli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega. 10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuuma ahju. 11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist. 12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt. 13. Hoidke see kasutusjuhend alles. HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!

3 EESTI 3 ETTEVAATUST See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada autoriseeritud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrilöögi riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult autoriseeritud hooldustöölised. 1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega. 2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veepaagi täitmiseks. Kasutage ainult külma vett. 3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal. 4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki. 5. Parima kohvimaitse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant. 6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube. VOOLUJUHTME KASUTUSJUHEND A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub. B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult. C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet: 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär. 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

4 4 EESTI Õnnitleme teid Saeco Incanto Executive täisautomaatse kohvimasina ostu puhul! Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil See kasutusjuhend kehtib mudeli HD9712 kohta. See kohvimasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellel on piimakarahvin, mis võimaldab teil lihtsalt ja kiirelt valmistada suurepärast Cappuccinot või Latte Macchiatot. Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel. SISUKORD OLULINE...6 Ohutusalased instruktsioonid... 6 Hoiatused... 6 Ettevaatust... 8 Elektromagnetilised väljad... 9 Vana toote hävitamine... 9 PAIGALDAMINE...10 Toote ülevaade...10 Üldine kirjeldus...11 KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE...12 Masina pakend...12 Masina paigaldamine...12 MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE...15 Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel...15 Manuaalne loputustsükkel...16 VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE...18 INTENZA+ VEEFILTER...21 INTENZA+ veefiltri paigaldamine...21 INTENZA+ veefiltri vahetamine...24 KOHANDUSED...25 Saeco kohanemissüsteem...25 Keraamilise kohvijahvataja kohandamine...25 Kohvi kreemi ning intensiivsuse kohandamine (Saeco kohvi valmistamise süsteem)...27 Aroomi kohandamine (kohvi kangus)...27 Kohvikraani kohandamine...28 Kohvikoguse kohandamine...29 ESPRESSO JA SUURE ESPRESSO VALMISTAMINE...30 Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest...30 Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist...32 PIIMAKARAHVIN...34 Piimakarahvini täitmine...34 Piimakarahvini masinasse asetamine...35 Piimakarahvini eemaldamine...36 Piimakarahvini tühjendamine...37

5 EESTI 5 CAPPUCCINO VALMISTAMINE...38 Cappuccino koguse kohandamine LATTE MACCHIATO VALMISTAMINE...42 Latte Macchiato koguse kohandamine KUUMA PIIMA VÄLJUTAMINE Kuuma piima koguse kohandamine AURU VÄLJUTAMINE...49 KUUMA VEE VÄLJUTAMINE...51 JOOKIDE PROGRAMMEERIMINE...53 Cappuccino programmeerimine...53 Kuuma vee programmeerimine...55 MASINA PROGRAMMEERIMINE...56 Üldised seaded (General settings)...57 Ekraaniseaded (Display settings)...58 Kalendri seaded (Calendar settings)...59 Veeseaded (Water settings)...61 Hooldusseaded (Maintenance Settings)...62 Tehase seaded...62 PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE...63 Igapäevane masina puhastamine...63 Igapäevane veepaagi puhastamine Igapäevane piimakarahvini puhastamine: CLEAN isepuhastumise tsükkel (pärast igakordset kasutamist)...65 Iganädalane masina puhastamine...65 Iganädalane piimakarahvini puhastamine...67 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine...69 Igakuine piimakarahvini puhastamine...72 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine...76 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ( Coffee Oil Remover ) abil...77 Igakuine kohviubade lehtri puhastamine...79 KATLAKIVI EEMALDAMINE KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI MITTETAHTLIK KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI KATKESTAMINE...85 EKRAANIPILDID PROBLEEMIDE LAHENDAMINE ENERGIA SÄÄSTMINE...91 Puhkerežiim...91 TEHNILISED ANDMED...92 GARANTII JA TEENINDUS...92 Garantii...92 Teenindus...92 HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE...93

6 6 EESTI OLULINE Ohutusalased instruktsioonid See masin on varustatud ohutusfunktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalaseid instruktsioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud. Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks. Sõna HOIATUS ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest. Sõna ETTEVAATUST ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest. Hoiatused Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinge vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega. Ühendage masin maandusega seinakontakti. Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge lakse sellel kokku puutuda kuumade pindadega. Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette: elektrilöögi oht! Ärge kunagi kallake vedelikke voolujuhtme ühendusele. Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuse oht! Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

7 EESTI 7 Kui te olete masina välja lülitanud, vajutades seadme taga olevale voolunupule, võtke pistik seinakontaktist välja, kui: Esinevad häired seadme töös. Masinat ei kasutata pikemat aega. Hakkate masinat puhastama. Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest. Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud. Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt autoriseeritud teeninduspunktides, et vältida igasuguseid ohtusid. Masinat ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed. 8-aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu. Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu. Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8-aastaste laste käeulatusest väljas. Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ja/või teadmised, välja arvatud juhul kui neid on õpetatud masinat kasutama ning neid on teavitatud masina kasutamisega seotud ohtudest või kui nad tegutsevad järelvalve all. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega. Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

8 8 EESTI Ettevaatust See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks sööklates, poodide personaliköögis, kontorites, tehastes ega teistes sellistes töökeskkondades. Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale. Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale. Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele. Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente. Kütteelemendid võivad pärast kasutamist kuumad olla. Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma gaasita vett. Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi. Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid. Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0 C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi. Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.

9 EESTI 9 Elektromagnetilised väljad See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele. Vana toote hävitamine See sümbol toote peal tähendab, et toode vastab Euroopa Liidu Direktiivile 2012/19/EL. Viige end kurssi kohalike reeglitega elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldiseisva jäätmete kogumise süsteemi kohta. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake seda seadet ära tavalise majapidamisjäätmena. Korrektne jäätmete hävitamine aitab ära hoida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

10 10 EESTI PAIGALDAMINE Toote ülevaade

11 EESTI 11 Üldine kirjeldus 1. Tassi soojendamise alus 2. Kohviubade lehter koos kaanega 3. Veepaak + kaas 4. Jahvatatud kohvi sahtel 5. Hooldusuks 6. Saeco kohvi valmistamise süsteemi (Saeco Brewing System SBS) valimise nupp 7. Auru / kuuma vee toru 8. Täis tilkumisaluse indikaator 9. Kohvijahvataja kohandamise nupp 10. Juhtpaneel 11. Karahvini kaas 12. Kohvikraan 13. Tilkumisalus (väline) 14. Kohvi tõmbamise seadmed 15. Kohvipaksu sahtel 16. Tilkumisalus (sisemine) 17. Hooldusukse nupp 18. Voolunupp 19. Voolujuhtme pesa 20. Piimakarahvin 21. Voolujuhe 22. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 23. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks (valikuline) 24. Puhastushari (valikuline) 25. Vee kareduse test (valikuline) 26. Espresso nupp 27. Kohvi valmistamise nupp 28. Suure kohvi valmistamise nupp 29. Kuuma vee / auru valimise nupp 30. Puhkerežiimi lülitamise nupp 31. Cappuccino valmistamise nupp 32. Latte Macchiatio valmistamise nupp 33. Kuuma piima valmistamise nupp 34. Karahvini puhastustsükli aktiveerimise nupp (Clean) 35. Aroma jahvatatud kohvi nupp 36. Funktsiooninupud 37. Kohviõli eemaldaja (eraldi ostmiseks) 38. Katlakivi eemaldamise lahus (eraldi ostmiseks) 39. INTENZA+ veefilter (eraldi ostmiseks)

12 12 EESTI KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE Masina pakend Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Me soovitame originaalpakend alles hoida, juhuks kui seadet on vaja tulevikus transportida. Masina paigaldamine 1 Võtke restiga tilkumisalus pakendist välja. 2 Võtke masin pakendist välja. 3 Parima tulemuse saavutamiseks soovitame: Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu. Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa. Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud. 4 Veenduge, et tilkumisalus ja rest oleksid õigesti masinasse paigutatud. Märkus: Tilkumisalus kogub vett, mis tuleb iga loputuse/enesepuhastuse tsükli ajal kraanist välja, samuti ka kohvi, mida võib erituda joogi valmistamise ajal. Tühjendage ja peske tilkumisalust iga päev ning iga kord, kui täis tilkumisaluse indikaator seda näitab. Ettevaatust: Ärge MITTE KUNAGI eemaldage tilkumisalust vahetult pärast seadme tööle lülitamist. Oodake paar minutit, et masin saaks lõpetada loputuse/enesepuhastuse tsükli.

13 EESTI 13 5 Tõstke üles vasakpoolne välimine kaas ja eemaldage sisemine kaas. 6 Eemaldage veepaak, kasutades selleks käepidet. 7 Loputage veepaak värske veega. 8 Täitke veepaak kuni MAX-tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas. Ettevaatust: Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja, kuuma või gaasiga vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada. 9 Eemaldage kohviubade lehtri kaas ja eemaldage sisemine kaas. 10 Valage kohvioad aeglaselt kohviubade lehtrisse. Pange sisemine kaas tagasi ja sulgege väline kaas. Ettevaatust: Valage kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohv, toored kohvioad ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.

14 14 EESTI 11 Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse. 12 Ühendage voolujuhtme teine ots vastava pingega seinakontakti. 13 Masina tööle lülitamiseks vajutage masinal olev voolunupp I peale. 14 Kuvatakse selline pilt. Valige soovitud keel, vajutades nupule või. 15 Vajutage kinnitamiseks nupule. Märkus: Kui ühtegi keelt ei ole valitud, palutakse see teil järgmise masina sisse lülitamise ajal valida. 16 Masin soojeneb üles.

15 EESTI 15 MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värske veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See võtab aega vähem kui minuti. 1 Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda väike kogus masina poolt väljutatavat vett. 2 Kuvatakse järgmine ekraan. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse. Märkus: Väljutamist saab peatada, vajutades nupule. 3 Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvab masin järgmise ekraani.

16 16 EESTI Manuaalne loputustsükkel Manuaalne loputustsükkel tuleb läbida masina esmakordsel kasutamisel. Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja kohvikraanist voolab välja värsket vett. See võib võtta paar minutit. 1 Asetage anum kohvikraani alla. 2 Jahvatatud kohvi valmistamise funktsiooni valimiseks vajutage nupule, kuni ekraanile kuvatakse. 3 Vajutage nupule. Märkus: Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi. 4 Vajutage nupule. Masin alustab vee väljutamist.

17 EESTI 17 5 Tsükli lõppemisel eemaldage anum ja asetage see tagasi auru / kuuma vee kraani alla. 6 Vajutage nupule. 7 Vajutage nupule, et alustada kuuma vee väljutamist. 8 See ikoon kuvatakse masina soojenemise ajal. Märkus: Väljutamist saab lõpetada, vajutades nupule.

18 18 EESTI 9 Kui vesi on väljutatud, siis eemaldage ja tühjendage anum. 10 Korrake samme 5 kuni 9, kuni veepaak on tühi. Seejärel jätkake sammuga Lõpuks täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis. Märkus: Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis alustab see pärast sisse lülitamist automaatselt loputuse/enesepuhastuse tsüklit. Pärast seda peate läbi viima ka manuaalse loputustsükli, nagu eelnevalt kirjeldatud. Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin käivitub (külma boileriga), kui masin valmistub lülitama puhkerežiimi või pärast seadme välja lülitamist, kasutades nuppu (kui kohvi on valmistatud). VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada INTENZA+ veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki). Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme: 1 Kastke komplektisolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette. Märkus: Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

19 EESTI 19 ntenza aroomi kohandamise süsteem Masina vee kareduse seadistus 2 Oodake üks minut. 3 Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit. Märkus: Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega. Täpsemalt: 1 = 1 (väga pehme vesi) 2 = 2 (pehme vesi) 3 = 3 (kare vesi) 4 = 4 (väga kare vesi) Tähed vastavad INTENZA+ veefiltri all olevatele viidetele (vaadake järgmist peatükki). 4 Nüüd on teil võimalik kohandada vee kareduse seadistusi. Vajutage nupule, et avada masina peamenüü. Märkus: Masinal on standardne vee kareduse seadistus, mis on sobilik enamik tüüpi veega. 5 Vajutage nupule, et valida WATER SETTINGS. 6 Vajutage kinnitamiseks nupule.

20 20 EESTI 7 Vajutage nupule, et kinnitada WATER HARDNESS valik. 8 Valige vee karedus, vajutades nupule või. Kinnitamiseks vajutage nupule. 9 Väljumiseks vajutage mitu korda nupule, kuni kuvatakse avaleht.

21 EESTI 21 INTENZA+ VEEFILTER INTENZA+ veefiltri paigaldamine Me soovitame paigaldada INTENZA+ veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile. INTENZA+ veefiltrit saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi peatükki Hooldustarvikute tellimine. Vesi on iga espresso oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. INTENZA+ filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti. 1 Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas. 2 Eemaldage INTENZA+ veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval pool) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta. 3 Paigaldage filter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule: A = pehme vesi vastab testribal ühele või kahele. B = kare vesi (standard) vastab testribal kolmele. C = väga kare vesi vastab testribal neljale.

22 22 EESTI 4 Asetage veefilter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata. 5 Täitke veepaak MAX tasemeni värske veega ja asetage see tagasi masinasse. 6 Pange suur anum (1,5l) auru / kuuma vee toru alla. 7 Vajutage nupule, et avada masina peamenüü. 8 Vajutage nupule, et valida WATER SETTINGS.

23 EESTI 23 9 Vajutage kinnitamiseks nupule. 10 Vajutage nupule, et valida ACTIVATE FILTER ja vajutage kinnitamiseks nupule. 11 Vajutage filtri aktiveerimise kinnitamiseks nupule. 12 Vajutage nupule, et kinnitada, et olete paigaldanud veefiltri ning täitnud veepaagi veega. 13 Vajutage nupule, et kinnitada, et anum on asetatud vee väljutamise kraani alla.

24 24 EESTI 14 Masin hakkab vett väljutama. Kuvatakse see ekraan. Kui protsess on lõppenud, eemaldage anum. INTENZA+ veefiltri vahetamine Kui INTENZA+ veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse järgmine ikoon. 1 Vahetage filter nagu eelmises peatükis kirjeldatud. 2 Masin on nüüd programmeeritud haldama uut veefiltrit. Märkus: Kui filter on juba paigaldatud ja tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige ENABLE FILTER valik ja määrake selle väärtuseks OFF. Kui teil ei ole INTENZA+ filtrit, siis paigaldage eelnevalt eemaldatud väike valge filter veepaaki.

25 EESTI 25 KOHANDUSED Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet. Saeco kohanemissüsteem Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ubasid). Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist. Keraamilise kohvijahvataja kohandamine Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviliigi puhul. See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub igas tassiga tõelist Itaalia maitset. Hoiatus: Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil. Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele. Hoiatus: Kohvijahvataja seadistusi saab muuta ainult kohviubade jahvatamise ajal. 1 Avage kohviubade lehtri kaas.

26 26 EESTI 2 Asetage tass kohvikraani alla. Vajutage nupule, et espressot valmistada. 3 Vajutage ja pöörake kohviubade lehtris olevat jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Te tunnete maitses erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist. 4 Märgid kohviubade lehtri sees näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 8 erineva jahvataja seadistuse vahel, alates: jäme jahvatus ( ): nõrgem maitse, tumedalt röstitud kohvisortide jaoks; Kuni: peen jahvatus ( ): tugevam maitse, heledalt röstitud kohvisortide jaoks. Kui seadistate keraamilise kohvijahvataja peenemale jahvatamisele, siis on teie kohvil tugevam maitse. Pehmema kohvimaitse jaoks seadistage jahvataja jämedamale jahvatamisele.

27 EESTI 27 Kohvi kreemi ning intensiivsuse kohandamine (Saeco kohvi valmistamise süsteem) Saeco kohvi valmistamise süsteem (SBS Saeco Brewing System) võimaldab teil personaliseerida kohvi kreemi ja maitse intensiivsust, kohandades kohvi voolamise kiirust. Pöörates valikunuppu vastupäeva, suurendate te kohvi voolamise kiirust ning muudate kohvi pehmemaks ning vähem kreemjaks. Pöörates valikunuppu päripäeva, vähendate te kohvi voolamise kiirust ning muudate kohvi tugevamaks ning rohkem kreemjaks. Märkus: Kohvi voolamise kiirust saate kohandada ka kohvi valmistamise ajal. Aroomi kohandamine (kohvi kangus) Valige oma lemmikkohvisegu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni. Märkus: Valik tuleb teha enne kohvi valimist. Masin võimaldab, et valida iga joogi jaoks sobiv jahvatatud kohvi kogus. Standard kohandust igale joogile on võimalik määrata valiku BEVERAGE MENU all (vaadake peatüki Jookide programmeerimine valikut Kohvi kogus ).

28 28 EESTI 1 Et ajutiselt kohvijahvatust muuta, vajutage juhtpaneelil nupule. 2 Aroom muutub ühe sammu võrra, vastavalt valitud kogusele: = pehme kogus = keskmine kogus = kange kogus = jook valmistatakse jahvatatud kohvist Märkus: Kohandust ei saa teha Ameerika kohvi jaoks. Kohvikraani kohandamine Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada. Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu joonisel näidatud. Soovituslikud positsioonid on: Väikestele tassidele;

29 EESTI 29 Suurtele tassidele; Latte Macchiato tassidele. Märkus: Kohvikraani on võimalik eemaldada, et oleks võimalik kasutada suuremaid anumaid. Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla. Kohvikoguse kohandamine Masin võimaldab kohandada kohvi- ja piimakogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele. Iga kord, kui vajutate, või nuppe, valmistab masin eelnevalt määratud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt. Järgnev protseduur kirjeldab nupu programmeerimist. 1 Asetage tass kohvikraani alla.

30 30 EESTI 2 Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni ekraanile kuvatakse ikoon. Seejärel laske nupp lahti. Masin on nüüd programmeerimise režiimis. Masin hakkab kohvi valmistama. 3 Kui kuvatakse ikoon, vajutage nupule kohe, kui soovitud kogus kohvi on olemas. Nüüd on nupp programmeeritud ning iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama just määratud koguse espressot. Märkus: ja nuppude programmeerimiseks tuleb järgida samu samme. Kui soovitud kogus kohvi on olemas, vajutage nupule. Kohvi koguse kohandamine on võimalik ka BEVERAGE MENU menüü kaudu (vaadake peatükki Jookide programmeerimine ning valikut Kohvi kogus ). ESPRESSO JA SUURE ESPRESSO VALMISTAMINE Enne kohvi valmistamist veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud. Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest 1 Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.

31 EESTI 31 2 Vajutage nupule, et valmistada 1 espresso, nupule, et valmistada 1 kohv või nupule, et valmistada 1 suur kohv. 3 Ühe tassi espresso, kohvi või suure kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule ühe korra. Kuvatakse järgnev ekraan. 4 Kahe tassi espresso, kohvi või suure kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule kaks korda järjest. Kuvatakse järgnev ekraan. Märkus: Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe tassi espresso valmistamine nõuab kahte jahvatamise ja valmistamise tsüklit, mida masin automaatselt teostab. 5 Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama. 6 Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Protsessi on võimalik varem katkestada, vajutades nupule.

32 32 EESTI Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi ja kofeiinivaba kohvi. Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi. 1 Valige jahvatatud kohvi funktsioon, vajutades nupule, kuni kuvatakse ikoon. 2 Asetage tass kohvikraani alla. 3 Vajutage nupule, et valmistada 1 espresso, nupule, et valmistada 1 kohv või nupule, et valmistada 1 suur kohv. Algab kohvi valmistamise tsükkel. 4 Kuvatakse see ekraan.

33 EESTI 33 5 Vajutage kergelt, et jahvatatud kohvi sahtli kaas avada. 6 Lisage sahtlisse üks lusikatäis jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas. Hoiatus: Lisage jahvatatud kohvi sahtlisse ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla! 7 Kinnitamiseks ja joogi valmistamiseks vajutage nupule. 8 Pärast eelsoojendamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema. 9 Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui programmeeritud tase on saavutatud. Protsessi on võimalik ka varem katkestada, vajutades nupule. Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse. Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi. Märkus: Kui nuppu ei vajutata 30 sekundi jooksul, naaseb masin peamenüüsse ja väljutab kohvi kohvipaksu sahtlisse. Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei ole pandud jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vesi. Kui kohvikogus on suur või kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis masin ei hakka jooki valmistama. Üleliigne kohv tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.

34 34 EESTI PIIMAKARAHVIN See peatükk annab ülevaate, kuidas kasutada piimakarahvini, et valmistada cappuccinot, Latte Macchiatot või kuuma piima. Märkus: Enne karahvini kasutamist puhastage see põhjalikult nagu kirjeldatud peatükis Puhastamine ja hooldus. Soovitame karahvini täita külma piimaga (umbes 5 C). Pange karahvin pärast kasutamist tagasi külmkappi. JÄRGE JÄTKE piima kauemaks kui 15 minutiks külmkapist välja. Hoiatus: Ärge kallake karahvini teisi vedelikke peale piima ja vee. Piimakarahvini täitmine Piimakarahvin tuleb täita enne kasutamist. 1 Avage piimakarahvini kraan, keerates seda päripäeva, kuni see lukustub oma kohale. 2 Vajutage vabastusnuppudele, et eemaldada piimakarahvini ülemine osa. 3 Valage piim piimakarahvini: piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.

35 EESTI 35 4 Asetage kaas tagasi peale ja sulgege piimakarahvin kraan, keerates seda vastupäeva. Piimakarahvin on nüüd kasutamiseks valmis. Piimakarahvini masinasse asetamine 1 Kallutage kergelt piimakarahvini ja sisestage see täielikult masinasse. 2 Selles faasis on karahvini avad (A) madalamal kui ühendused (C). Karahvini vardad (B) on samal kõrgusel kui suunajad (D).

36 36 EESTI 3 Tõmmake karahvini allapoole seda samal ajal pöörates. Tehke seda, kuni see lukustub (välise) tilkumisaluse (E) külge. Hoiatus: Ärge kasutage piimakarahvini sisestamisel jõudu. Piimakarahvini eemaldamine 1 Sulgege piimakarahvini kraan, keerates seda vastupäeva. Oodake paar sekundit. Masin viib läbi automaatse puhastustsükli (vaadake peatükki Puhastamine ja hooldamine ). 2 Pärast puhastustsükli lõppemist kallutage piimakarahvini ülespoole, kuni see vabaneb (välise) tilkumisaluse (E) küljest. 3 Tõmmake piimakarahvini masina küljest, kuni see tuleb täiesti lahti.

37 EESTI 37 Piimakarahvini tühjendamine 1 Avage piimakarahvini kraan, keerates seda päripäeva. 2 Vajutage vabastusnuppudele. 3 Tõmmake kaas üles. Tühjendage piimakarahvin ja puhastage see korralikult. Märkus: Pärast igakordset kasutamist puhastage piimakarahvin nagu kirjeldatud peatükis Puhastamine ja hooldamine.

38 38 EESTI CAPPUCCINO VALMISTAMINE Hoiatus: Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Ärge kunagi puudutage karahvini käepidet puhastustsükli ajal: põletuse saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. 1 Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. Märkus Kasutage külma (~5 C / 41 F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada cappuccino valmistamisel parim tulemus. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest. 2 Asetage karahvini kaas tagasi peale ja sisestage piimakarahvin masinasse. 3 Asetage tass kohvikraani alla. 4 Avage piimakraan, keerates seda päripäeva.

39 EESTI 39 5 Vajutage nupule, et alustada cappuccino valmistamisega. 6 Masin soojeneb. Märkus: Kui ECOMODE funktsioon on aktiveeritud, siis vajab masin rohkem aega, et üles soojeneda. Kui te vajutate nupule, deaktiveeritakse ECOMODE funktsioon ja see on väljas OFF. Sellisel juhul vajab masin üles soojenemiseks vähem aega, kuid sellel on suurem energiatarbivus. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Masina programmeerimine. 7 Kui kuvatakse see ekraan, hakkab masin piimavahtu väljutama. Piimavahu väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule. Märkus: Piima väljutamise kogust saab suurendada, vajutades nupule. Enamväljutatud kuumal piimal ei ole vahtu.

40 40 EESTI 8 Kui piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kohvi valmistamist on võimalik varem katkestada, vajutades nupule. 9 Eemaldage tass ja sulgege piimakraan, keerates seda vastupäeva. 10 Oodake paar sekundit. Masin alustab automaatset puhastustsüklit (vaadake peatükki Puhastamine ja hooldamine ). 11 Oodake puhastustsükli lõpuni, eemaldage piimakarahvin ja pange see külmkappi. Cappuccino koguse kohandamine Iga kord, kui vajutatate nupule valmistab masin eelseadistatud koguse cappuccinot. Masin võimaldab muuta cappuccino kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele. 1 Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse. 2 Asetage tass kohvikraani alla ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva. 3 Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni kuvatakse ikoon. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.

41 EESTI 41 4 Masina soojeneb. 5 Kui masin kuvab selle ekraani, siis väljutatakse tassi piimavahtu. Kui soovitud piimavahu kogus on saavutatud, vajutage nupule. 6 Kui piimavaht on väljutatud, alustab masin kohvi valmistamist. Kui soovitud kohvikogus on saavutatud, vajutage nupule. Nüüd on nupp programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse cappuccinot nagu just määratud. Märkus: Teil on võimalik kohandada jookide kogust ka BEVERAGE MENU menüüs (vaadake peatükki Jookide programmeerimine ).

42 42 EESTI LATTE MACCHIATO VALMISTAMINE Hoiatus: Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Ärge kunagi puudutage karahvini käepidet puhastustsükli ajal: põletuse saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. 1 Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. Märkus Kasutage külma (~5 C / 41 F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada Latte Macchiatio valmistamisel parim tulemus. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest. 2 Asetage karahvini kaas tagasi peale ja sisestage piimakarahvin masinasse. 3 Asetage tass kohvikraani alla.

43 EESTI 43 4 Avage piimakraan, keerates seda päripäeva. 5 Vajutage nupule, et alustada Latte Macchiato valmistamisega. 6 Masin soojeneb. Märkus: Kui ECOMODE funktsioon on aktiveeritud, siis vajab masin rohkem aega, et üles soojeneda. Kui te vajutate nupule, deaktiveeritakse ECOMODE funktsioon ja see on väljas OFF. Sellisel juhul vajab masin üles soojenemiseks vähem aega, kuid sellel on suurem energiatarbivus. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Masina programmeerimine. 7 Kui kuvatakse see ekraan, hakkab masin piimavahtu väljutama. Piimavahu väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule.

44 44 EESTI Märkus: Piima väljutamise kogust saab suurendada, vajutades nupule. Enamväljutatud kuumal piimal ei ole vahtu. 8 Kui piimavaht on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kohvi valmistamist on võimalik varem katkestada, vajutades nupule. 9 Eemaldage tass ja sulgege piimakraan, keerates seda vastupäeva. 10 Oodake paar sekundit. Masin alustab automaatset puhastustsüklit (vaadake peatükki Puhastamine ja hooldamine ). 11 Oodake puhastustsükli lõpuni, eemaldage piimakarahvin ja pange see külmkappi. Latte Macchiato koguse kohandamine Iga kord, kui vajutatate nupule valmistab masin eelseadistatud koguse Latte Macchiatot. Masin võimaldab muuta Latte Macchiato kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele. 1 Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse. 2 Asetage tass kohvikraani alla ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva. 3 Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni kuvatakse ikoon. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.

45 EESTI 45 4 Masina soojeneb. 5 Kui masin kuvab selle ekraani, siis väljutatakse tassi piimavahtu. Kui soovitud piimavahu kogus on saavutatud, vajutage nupule. 6 Kui piimavaht on väljutatud, alustab masin kohvi valmistamist. Kui soovitud kohvikogus on saavutatud, vajutage nupule. Nüüd on nupp programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse Latte Macchiatot nagu just määratud. Märkus: Teil on võimalik kohandada jookide kogust ka BEVERAGE MENU menüüs (vaadake peatükki Jookide programmeerimine ).

46 46 EESTI KUUMA PIIMA VÄLJUTAMINE Hoiatus: Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Ärge kunagi puudutage karahvini käepidet puhastustsükli ajal: põletuse saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. 1 Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. Märkus Kasutage külma (~5 C / 41 F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada kuuma piima valmistamisel parim tulemus. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest. 2 Asetage karahvini kaas tagasi peale ja sisestage piimakarahvin masinasse. 3 Asetage tass kohvikraani alla.

47 EESTI 47 4 Avage piimakraan, keerates seda päripäeva. 5 Vajutage nupule, et alustada kuuma piima väljutamist. 6 Masin soojeneb. Märkus: Kui ECOMODE funktsioon on aktiveeritud, siis vajab masin rohkem aega, et üles soojeneda. Kui te vajutate nupule, deaktiveeritakse ECOMODE funktsioon ja see on väljas OFF. Sellisel juhul vajab masin üles soojenemiseks vähem aega, kuid sellel on suurem energiatarbivus. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Masina programmeerimine. 7 Kui kuvatakse see ekraan, hakkab masin piima väljutama. Piima väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule.

48 48 EESTI Märkus: Piima väljutamise kogust saab suurendada, vajutades nupule. Enamväljutatud piimal ei ole vahtu. 8 Eemaldage tass ja sulgege piimakraan, keerates seda vastupäeva. 9 Oodake paar sekundit. Masin alustab automaatset puhastustsüklit (vaadake peatükki Puhastamine ja hooldamine ). 10 Oodake puhastustsükli lõpuni, eemaldage piimakarahvin ja pange see külmkappi. Kuuma piima koguse kohandamine Iga kord, kui vajutatate nupule väljutab masin eelseadistatud koguse kuuma piima. Masin võimaldab muuta kuuma piima kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele. 1 Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse. 2 Asetage tass kohvikraani alla ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva. 3 Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni kuvatakse ikoon. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.

49 EESTI 49 4 Masina soojeneb. 5 Kui masin kuvab selle ekraani, siis väljutatakse tassi piima. Kui soovitud piima kogus on saavutatud, vajutage nupule. Nüüd on nupp programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse piima nagu just määratud. Märkus: Teil on võimalik kohandada jookide kogust ka BEVERAGE MENU menüüs (vaadake peatükki Jookide programmeerimine ). AURU VÄLJUTAMINE Hoiatus: Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma vett ja auru. Ärge kunagi katsuge auru/kuuma vee toru paljaste kätega. 1 Asetage anum auru/kuuma vee toru alla.

50 50 EESTI 2 Vajutage nupule. 3 Vajutage nupule, et alustada auru väljutamist. 4 Seda ikooni kuvatakse masina üles soojenemise ajal. 5 Masin alustab auru väljutamist. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule. 6 Pärast auru väljutamist eemaldage anum koos soojendatud joogiga.

51 EESTI 51 KUUMA VEE VÄLJUTAMINE Hoiatus: Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma vett. Auru/kuuma vee toru võib muutuda väga kuumaks: ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage ainult selleks mõeldud käepidet. Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ja et veepaak on täis. 1 Asetage anum auru/kuuma vee toru alla. 2 Vajutage nupule. 3 Vajutage nupule, et alustada kuuma vee väljutamist.

52 52 EESTI 4 Seda ikooni kuvatakse masina üles soojenemise ajal. 5 Masin alustab kuuma vee väljutamist. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule. 6 Eemaldage anum.

53 EESTI 53 JOOKIDE PROGRAMMEERIMINE Masinat saab programmeerida vastama teie personaalsetele kohvieelistustele. Igat jooki on võimalik kohandada. 1 Vajutage nupule, et siseneda jookide peamenüüsse. 2 Kasutage nuppu või ning vajutage joogi kinnitamiseks nupule. Cappuccino programmeerimine Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas programmeerida cappuccinot. Allpool on kirjeldus kõikidest alamenüüdest. Neid on võimalik valida, vajutades kerimisnupule nupule või. Kinnitage oma seadistus nupuga. Vajutage nupule, et valida jookide menüüst CAPPUCCINO. (Kohvi kogus) See seadistus kohandab kohvi kogust, mida kasutatakse kohvi valmistamiseks. = jook valmistatakse eelnevalt jahvatatud kohvist = lahja kogus = keskmine kogus = kange kogus Kasutage kerimisnuppu või, et teha valik ning seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu.

54 54 EESTI (Eelvalmistamine) See seadistus võimaldab muuta eelvalmistamise funktsiooni. Eelvalmistamise ajal niisutatakse kohvi natuke, et tuua välja aroom. : eelvalmistamise funktsioon on aktiivne. : eelvalmistamise funktsioon võtab rohkem aega, et täiustada kohvi maitset. : eelvalmistamist ei teostata. Vajutage kerimisnupule või ja kinnitage oma valik nupuga. (Kohvi temperatuur) See seadistus võimaldab teil muuta kohvi temperatuuri. : madal temperatuur. : keskmine temperatuur. : kõrge temperatuur. Vajutage kerimisnupule või ja kinnitage oma valik nupuga. (Kohvi kogus) Kerimisnupuga või on teil võimalik valida kohvi valmistamiseks kasutatava vee kogust. Vajutage kinnitamiseks nupule. (Piima kogus) Selle riba muutmisel kerimisnupuga või on teil võimalik valida joogi valmistamiseks kasutatava piima kogust. Vajutage kinnitamiseks nupule. Märkus: Piima seadistamise valikud on näidatud ainult piimajookide puhul.

55 EESTI 55 (Piimavaht) See seadistus võimaldab teil muuta piima vahustamise meetodit. : minimaalne vahustamine. : keskmine vahustamine. : maksimaalne vahustamine. : vahustamist ei teostata (saadaval ainult kuuma piima puhul). Vajutage kerimisnupule või ja kinnitage oma valik nupuga. Märkus: Kui valitud on piima mitte vahustamise režiim, siis on väljutatud piima temperatuur madalam. Jooki on võimalik üles soojendada, väljutades auru aurutorust. (Vaikimisi seadistuste taastamine) Iga joogi jaoks on võimalik taastada esialgsed tootja poolt määratud seadistused. Kui te valite selle funktsiooni, siis teie määratud seadistused kustutatakse. Programmeerimisest väljumiseks vajutage nuppu vähemalt ühe korra, kuni kuvatakse peamenüü. Kuuma vee programmeerimine Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas programmeerida kuuma vett. 1 Valige menüüst HOT WATER, vajutades kerimisnupule või. Vajutage kinnitamiseks nupule.

56 56 EESTI (Vee kogus) Selle riba muutmisel kerimisnupuga või on teil võimalik valida väljutatud vee kogus. Vajutage kinnitamiseks nupule. (Vaikimisi seadistuste taastamine) Esialgsete tootja poolt määratud seadistuste taastamine. Kui te valite selle funktsiooni, siis teie määratud seadistused kustutatakse. MASINA PROGRAMMEERIMINE Masinal on võimalik seadistusi muuta. Need seadistused kehtivad kõikide kasutajaprofiilide puhul. 1 Vajutage nuppu, et siseneda masina peamenüüsse.

57 EESTI 57 Üldised seaded (General settings) Üldine menüü võimaldab teil muuta käsitlemisega seotud seadistusi. (Üldised seaded) See funktsioon võimaldab aktiveerida/deaktiveerida tassi soojendamise aluse, mis asub masina ülemises osas. ECOMODE funktsioon võimaldab säästa energiat, piirates boileri aktiveerimist ühele korrale siis kui masin käivitub. Kui te soovite valmistada rohkem piimajooke, võib kuumenemisaeg olla kauem. See funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. See funktsioon aktiveerib/deaktiveerib akustilised alarmid.

58 58 EESTI Ekraaniseaded (Display settings) Ekraaniseaded võimaldavad teil määrata keel ja ekraani heleduse. See seadistus on oluline, et muuta masina seaded automaatselt vastavaks kasutaja riigile. Võimaldab määrata õige ekraani heledustaseme.

59 EESTI 59 Kalendri seaded (Calendar settings) See funktsioon võimaldab teil määrata kellaaja, kalendri, sisse lülitamise ja puhkerežiimi lülitamise taimeri. Tundide, minutite ja ajaformaadi seadistamiseks (24h või AM/PM). Aasta/kuu/päeva formaadi seadistamiseks. STAND-BY-SETTINGS määrab intervalli, mille möödudes peale viimase joogi valmistamist, lülitub masin puhkerežiimi. Puhkerežiimi lülitumise aeg võib olla 15, 30, 60 ja 180 minutit. Vaikimisi aeg on 15 minutit.

60 60 EESTI See funktsioon aktiveerib kohvimasina automaatselt teie määratud nädalapäeval ja kellaajal. Kohvimasin teostab seda funktsiooni ainult siis, kui seade on sisse lülitatud ( ON ). Teil on võimalik määrata kolm erinevat sisselülituse aega, mida saab igaühte eraldi seadistada. Märkus: Väljalülituse kellaaega saab programmeerida puhkerežiimi (stand-by) funktsiooni seadistuste kaudu. See menüü võimaldab teil kohandada ja määrata esimese sisselülituse aega. Määrake sisselülituse kellaaja tunnid. Määrake sisselülituse kellaaja minutid. Määrake nädalapäev, millal taimer peab aktiveeruma. Valige päev, kasutades nuppe või ja kinnitage valik, vajutades nupule. ON = Taimer on aktiveeritud. OFF = Taimer on deaktiveeritud. See menüü võimaldab teil kohandada ja määrata teine sisselülituse aeg. See menüü võimaldab teil kohandada ja määrata kolmas sisselülituse aeg.

61 EESTI 61 Veeseaded (Water settings) Veemenüü võimaldab teil muuta vee parameetreid, et tulemuseks oleks parim kohv. WATER HARDNESS valiku all on teil võimalik määrata vee karedus. Vee kareduse mõõtmiseks vaadake peatükki Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine. Filtri funktsiooni aktiveerimisega annab masin teada, millal veefiltrit tuleks vahetada. OFF: hoiatus deaktiveeritud. ON: hoiatus aktiveeritud (see seadistus määratakse automaatselt, kui filter on aktiveeritud). Võimaldab aktiveerida filtri pärast selle paigaldamist või välja vahetamist. Vaadake peatükki INTENZA+ veefiltri paigaldamine.

62 62 EESTI Hooldusseaded (Maintenance Settings) Hooldusmenüü võimaldab teil määrata seadistused, et tagada õige hooldus. PRODUCT COUNTERS funktsioon näitab, kui palju jooke on viimasest loenduri nullimisest valmistatud erinevate kohvitüüpide lõikes. DESCALING CYCLE funktsioon aktiveerib katlakivi eemaldamise protsessi (vaadake peatükki Katlakivi eemaldamine ). BREW GROUP CLEANING CYCLE funktsioon aktiveerib kohvi tõmbamise seadmete igakuise puhastuse (vaadake peatükki Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine ). CARAFTE WASH CYCLE funktsioon aktiveerib igakuise piimakarahvini puhastuse (vaadake peatükki Igakuine piimakarahvini puhastamine ). CARAFE AUTO CLEAN funktsioon aktiveerib automaatse piimakarahvini isepuhastuse. Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud. Tehase seaded FACTORY SETTINGS valiku aktiveerimisel taastatakse kõik masina vaikimisi seaded. Kõik personaliseeritud seadistused kustutatakse.

63 EESTI 63 PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE Igapäevane masina puhastamine Hoiatus: Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluaega. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskusega, kohviga ja katlakiviga! See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata. Märkus: Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki. Ärge peske ühtegi masina osa nõudepesumasinas. Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid. Ärge asetage masinat vette. Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või ahjus. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit ning (sisemist) tilkumisalust iga päev. Järgige allpool olevaid juhendeid: 1 Vajutage nupule ja avage hooldusuks. 2 Eemaldage (sisemine) tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel.

64 64 EESTI 3 Tühjendage kohvipaksu sahtel ja peske see puhta veega puhtaks. 4 Tühjendage ja peske (sisemine) tilkumisalus ning kaas puhta veega puhtaks. 5 Paigaldage komponendid uuesti korrektselt tagasi. 6 Sisestage alus ja kohvipaksu sahtel ning sulgege hooldusuks. Märkus: Kui te tühjendate kohvipaksus sahtli siis, kui masin on välja lülitatud, siis ei nullita kohvipaksu loendurit. Sellisel juhul võib masin kuvada teadet EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER (tühjendage kohvipaksu sahtlit) liiga vara. Igapäevane veepaagi puhastamine 1 Eemaldage väike valge filter või Intenza+ veefilter ( kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see jooksva joogivee all. 2 Pange väike valge filter või Intenza+ veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda üheaegselt õrnalt vajutades ja keerates. 3 Täitke veepaak värske joogiveega.

65 EESTI 65 Igapäevane piimakarahvini puhastamine: CLEAN isepuhastumise tsükkel (pärast igakordset kasutamist) Pärast igat piimajoogi valmistamist teostab masin automaatse puhastustsükli, lastes auru läbi piimakraani. Seda tsüklit saab ka manuaalselt aktiveerida, vajutades kontrollpaneelil olevale nupule. Seda saab teha suvalisel ajal. 1 Sisestage piimakarahvin masinasse, nagu kirjeldatud peatükis Piimakarahvin. Sulgege piimakraan. 2 Vajutage nupule, et alustada puhastustsükliga. Iganädalane masina puhastamine 1 Lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust. 2 Eemaldage rest ja peske see korralikult puhtaks.

66 66 EESTI 3 Eemaldage resti all olev toestus. 4 Eemaldage (välimine) tilkumisalus. Peske toestus ja tilkumisalus puhtaks. 5 Kuivatage rest, pange komponendid uuesti kokku ning sisestage need masinasse. 6 Eemaldage kohvikraan ja peske see puhta veega. 7 Puhastage auru/kuuma vee toru ja ekraan kuiva riidetükiga.

67 EESTI 67 Iganädalane piimakarahvini puhastamine Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna see eemaldab kõik piimajäägid piimakraanist. 1 Eemaldage piimakarahvin masina küljest ja tühjendage see enne puhastamist. 2 Avage piimakraan, keerates seda päripäeva. 3 Vajutage külgedele ja tõstke kaas üles. 4 Keerake käepidet vastupäeva lukustamata positsiooni kuni ikoonini.

68 68 EESTI 5 Eemaldage ühendus, mis on ühenduses kohvimasinaga. 6 Eemaldage käepide koos imitoruga. 7 Eemaldage imitoru. Märkus: Veenduge, et imitoru on täielikult sisestatud. Kui see nii ei ole, ei pruugi piimakarahvin korrektselt töötada, kuna piima ei saada kätte. 8 Eemaldage väline osa. 9 Eemaldage sisemine osa. 10 Puhastage kõik osad põhjalikult leige veega. 11 Pange kõik osad sama protseduuri jälgides, kuid vastupidises järjekorras kokku. Hoiatus: ÄRGE peske karahvini komponente nõudepesumasinas.

69 EESTI 69 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas. 1 Vajutage nupule ja avage hooldusuks. 2 Eemaldage (sisemine) tilkumisalus ja kohvipaksusahtel. 3 Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule PUSH ja tõmmake käepidemest. 4 Puhastage kohviava põhjalikult lusika käepidemega või mõne muu ümmarguse köögitarvikuga.

70 70 EESTI 5 Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva, leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter. Hoiatus: Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit ega seepi. 6 Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada. 7 Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet, kergelt niisutatud lappi. 8 Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punkti (9) juurde. 9 Tõmmake nuppu kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad. 10 Vajutage tugevalt nuppu PUSH.

71 EESTI Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete luku konks on õiges asendis. Kui see on alumises positsioonis, tõmmake seda üles poole, kuni see lukustub oma kohale. 12 Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma vajutamata nupule PUSH. 13 Sisestage (sisemine) tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel oma kohale ja sulgege hooldusuks.

72 72 EESTI Igakuine piimakarahvini puhastamine Igakuise puhastustsükli jaoks soovitame kasutada toodet Saeco Milk Circuit Cleaner, et hoida terve süsteem piimajääkidest vaba. Toodet Seaco Milk Circuit Cleaner on võimalik eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake hooldustoodete lehekülge. Hoiatus: Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett ja auru. Põletuste oht. Ärge kunagi katsuge auru/ kuuma vee toru paljaste kätega. 1 Valige MAINTENANCE SETTINGS menüüst valik MAINTENANCE SETTINGS. 2 Valige CARAFE WASH CYCLE ja vajutage kinnitamiseks nupule. 3 Vajutage kinnitamiseks nupule. 4 Täitke veepaak MAX tasemeni puhta veega. Vajutage nupule.

73 EESTI 73 5 Täitke piimakarahvin MAX tasemeni puhta joogiveega. Kallake üks pakk piima puhastusvahendit piimakarahvini ja laske sellel täielikult lahustuda. 6 Pange kaas tagasi peale. 7 Keerake piimakarahvini vastupäeva, et see lukustada oma positsiooni. 8 Sisestage piimakarahvin masinasse.

74 74 EESTI 9 Asetage suur anum (1,5 l) kohvikraani alla. Avage piimatoru, keerates seda päripäeva. 10 Vajutage nupule, et alustada tsüklit. Masin hakkab piimakraani kaudu väljutama puhastusvahendit. 11 Kuvatakse see ikoon. Riba näitab tsükli progressi. Hoiatus: Ärge kunagi jooge vedelikku, mida väljutatakse selle protseduuri käigus. 12 Kui masin lõpetab väljutamise, valage veepaak MAX tasemeni puhast vett täis. Vajutage kinnitamiseks nupule. 13 Eemaldage piimakarahvin ja anum masinast.

75 EESTI Peske piimakarahvin põhjalikult puhtaks ja täitke see puhta veega. Sisestage piimakarahvin masinasse. Vajutage kinnitamiseks nupule. 15 Tühjendage anum ja asetage see tagasi kohvikraani alla. Avage piimakraan, keerates seda päripäeva. 16 Masin hakkab väljutama vett nii kohvikraanist kui ka piimakraanist. Riba näitab tsükli progressi. 17 Tsükli lõpus naaseb masin toote valmistamise menüü lehele. 18 Võtke piimakarahvin lahti ning peske see, nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane piimakarahvini puhastamine.

76 76 EESTI Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku Saeco määret saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustoodete lehekülge. Hoiatus: Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. 1 Pange määret võrdselt mõlemale külgjuhile. 2 Määrige ka võll. 3 Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine ). 4 Pange (sisemine) tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel tagasi ning sulgege hooldusuks.

77 EESTI 77 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ( Coffee Oil Remover ) abil Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame teha läbi puhastuse tsükli kasutades kohviõli eemaldajat ( Coffe Oil Remover ) pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi. Tooteid Coffee Oil Remover ja Maintenance Kit on võimalik osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustoodete lehekülge. Hoiatus: Toote Coffee Oil Remover tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis Katlakivi eemaldamine. 1 Valige MAINTENANCE SETTINGS menüüst valik MAINTENANCE SETTINGS. 2 Valige BREW GROUP CLEANING CYCLE. Vajutage nupule. 3 Vajutage kinnitamiseks nupule. 4 Täitke veepaak MAX tasemeni puhta veega. Vajutage nupule.

78 78 EESTI 5 Pange Coffee Oil Remover kohviõli eemaldaja tablett jahvatatud kohvi sahtlisse. Vajutage nupule. 6 Asetage anum (1,5 l) kohvikraani alla. Vajutage nupule, et alustada puhastamise tsükliga. Märkus: Keerake SBS nuppu enne tsükli alustamist vasakule vastupäeva. 7 Kuvatakse see ikoon. Riba näitab tsükli progressi. Hoiatus: Ärge kunagi jooge tsükli ajal väljutatud vedelikku.

79 EESTI 79 8 Kui masin on lõpetanud väljutamise, eemaldage ja tühjendage anum. 9 Puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. Igakuine kohviubade lehtri puhastamine Puhastage kohviubade lehtrit pehme riidelapiga üks kord kuus, kui see on tühi, et eemaldada kohviõli. Täitke kohviubade lehter pärast puhastamist uuesti kohviubadega.

80 80 EESTI KATLAKIVI EEMALDAMINE Kui masinal kuvatakse ikoon, on vaja eemaldada masinast katlakivi. Katlakivi eemaldamise protsess võtab umbes 25 minutit aega. Hoiatus: Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI kata. Ettevaatust: Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövõime. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada või jätta jääke vette. Saeco katlakivi eemaldamise toodet saab eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustoodete lehekülge. Hoiatus: Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana. Märkus: Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi ajal. Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks järgige allpool olevaid juhiseid: 1 Valige MAINTENANCE SETTINGS menüüst MACHINE SETTINGS ning vajutage kinnitamiseks nupule. 2 Valige DESCALING CYCLE ja vajutage kinnitamiseks nupule. Märkus: Kui te vajutate kogemata nupule, vajutage katkestamiseks nupule.

81 EESTI 81 3 Vajutage kinnitamiseks nupule. 4 Eemaldage veepaak ja INTENZA+ veefilter (kui see on paigaldatud). 5 Kallake kogu Saeco katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Täitke veepaak puhta joogiveega, kuni MAX tasemeni. Vajutage nupule. 6 Tühjendage (sisemine)/(välimine) tilkumisalus. Vajutage nupule.

82 82 EESTI 7 Täitke pool piimakarahvinist värske veega. Sisestage karahvin ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva. Vajutage nupule 8 Asetage suur anum (1,5 l) nii auru/kuuma vee toru kui ka piimakraani alla. Vajutage nupule. 9 Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant väljutama (riba ekraanil näitab progressi). Märkus: Kui teil on vaja anumat tühjendada, siis vajutage protsessi peatamiseks nupule. Protsessi jätkamiseks vajutage nupule. 10 See teade tähendab esimese etapi lõppemist. Veepaaki on vaja puhastada. Täitke veepaak kuni MAX tasemeni puhta joogiveega. Vajutage nupule.

83 EESTI Tühjendage (sisemine) tilkumisalus ja asetage see tagasi oma kohale. Vajutage seejärel nupule. 12 Tühjendage piimakarahvin ja täitke see puhta veega. Sisestage see tagasi masinasse. Vajutage nupule. 13 Tühjendage anum ja asetage see tagasi nii auru/kuuma vee toru kui ka piimakraani alla. Vajutage nupule. 14 Masin alustab loputustsüklit. Riba näitab progressi. Märkus: Kui teil on vaja anumat tühjendada, siis vajutage protsessi peatamiseks nupule. Protsessi jätkamiseks vajutage nupule.

84 84 EESTI 15 Kui loputustsükliks vajalik kogus vett on väljutatud, lõpetab masin automaatselt katlakivi eemaldamise tsükli kuvades ekraanile teate peale lühikest soojendamise faasi. 16 Eemaldage ja tühjendage anum. 17 Võtke piimakarahvin lahti ja peske see, nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane piimakarahvini puhastamine. 18 Tühjendage (sisemine) tilkumisalus ja asetage see tagasi. 19 Paigaldage INTENZA+ veefilter (kui on olemas) tagasi veepaaki. 20 Katlakivi eemaldamise protsess on nüüd lõppenud. Märkus: Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes peske kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. Loputustsükkel teostatakse selleks, et puhastada veeringlust kindla koguse veega, et säilitada masina töövõime. Kui veepaak ei ole täidetud veega MAX tasemeni, võib masina loputamiseks minna kaks või rohkem loputustsükleid.

85 EESTI 85 KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI MITTETAHTLIK KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI KATKESTAMINE Kui te olete katlakivi eemaldamise protsessi alustanud, siis peate selle ka lõpetama. Masinat ei tohi vahepeal välja lülitada. Kui katlakivi eemaldamise protsess jääb kusagile kinni, siis saate selle lõpetada, kui vajutate sisse(on)/välja(off) lülitamise nupule. 1 Kui see juhtub, siis tühjendage ja loputage hoolikalt veepaak. Seejärel täitke see kuni MAX tasemeni värske veega. 2 Järgige juhendeid peatükis Manuaalne loputustsükkel enne, kui hakkate mõnda jooki valmistama. Märkus Kui katlakivi eemaldamise protsessi ei viidud lõpuni, vajab masin uut katlakivi eemaldamise tsüklit esimesel võimalusel.

86 86 EESTI EKRAANIPILDID Kuvatud sõnum Sõnumi tähendus Sulgege kohviubade lehtri sisemine kaas. Täitke kohviubade lehter kohviubadega. Asetage kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse. Sisestage kohvipaksu sahtel ja sisemine tilkumisalus. Tühjendage kohvipaksu sahtel ja sisemine tilkumisalus. Märkus: Kohvipaksu sahtlit tuleb tühjendada vaid siis, kui masin on sisse lülitatud ning seda nõuab. Kui tühjendate kohvipaksu sahtlit siis, kui masin on välja lülitatud, ei salvesta ta seda, et olete kohvipaksu sahtlit tühjendanud. Sulgege hooldusuks. Võtke veepaak välja ning täitke see. Avage karahvini piimakraan, et jooke valmistada. Vajutage ESC nuppu, et väljuda.

87 EESTI 87 Kuvatud sõnum Sõnumi tähendus Sulgege karahvini piimakraan, et alustada karahvini loputustsüklit. Vajutage ESC nuppu, et väljuda. Sisestage piimakarahvin masinasse, et alustada jookide valmistamist. Vajutage ESC nuppu, et väljuda. Masinast on vaja katlakivi eemaldada. Järgige samme selle kasutusjuhendi peatükis Katlakivi eemaldamine. Kui te katlakivi ei eemalda, siis teie masin võib lõpetada töötamise. Sellisel juhul EI KATA garantii parandamist. INTENZA+ veefilter tuleb vahetada. Vilkuv punane tuluke. Vajutage nupule, et puhkerežiimist väljuda. Märkige ülesse all pildil kuvatud veakood (E xx), mis on paremas alumises nurgas. Lülitage masin välja. Oodake 30 sekundit ja lülitage see uuesti tööle. Proovige protseduuri 2 kuni 3 korda korrata. Kui masin ei käivitu, võtke ühendust lähima oma riigi Philips SAECO infoliiniga ning öelge ekraanil kuvatud veakood. Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt

88 88 EESTI PROBLEEMIDE LAHENDAMINE See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco kinfoliiniga. Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt Probleem Põhjused Lahendus Masin ei lülitu sisse. Masin ei ole ühendatud Ühendage masin vooluvõrku. vooluvõrku. Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud. Kohv ei ole piisavalt kuum. Kuuma vett ei väljutata. Masin ei täida tassi täielikult. Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust). Voolunupp on positsioonis 0. Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine. Tassid on külmad. Jookide temperatuur on programmeerimise menüüs liiga madal. Lisasite kohvisse külma piima. Auru / kuuma vee toru on ummistunud või must. Masin ei ole programmeeritud. Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskelt röstitud või jahvatus on liiga jäme. Kohvioad või jahvatatud kohvi on liiga vanad. Lülitage voolunupp asendisse I. See on normaalne masina käitumine. Soojendage tassid kuuma veega või kasutage kuuma vee väljutamist. Veenduge, et jookide programmeerimise menüüs on temperatuur seatud Normal (normaalne) või High (kõrge) peale. Külm piim alandab lõpptoote temperatuuri. Seetõttu eelsoojendage piima enne selle kohvisse lisamist. Puhastage auru / kuuma vee toru (vaadake peatükki Puhastamine ja hooldamine ). Kontrollige, kas see on ummistunud. Kasutage nõela või orki, et teha auk läbi ummistuse. Sisenege jookide programmeerimise menüüsse ning kohandage kohvi koguse seadistust teile iga joogi jaoks sobivaks. Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine". Veenduge, et kasutate värskeid kohviubasid või värsket jahvatatud kohvi.

89 EESTI 89 Probleem Põhjused Lahendus Piima ei vahustata. Piimakarahvin on must või ei ole korrektselt sisestatud. Puhastage karahvin ning veenduge, et see on korrektselt sisestatud. Masinal võtab kaua aega, et üles soojeneda, või vee kogus, mis vee torust tuleb, on liiga väike. Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada. Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa sisestada. Kohvi tõmbamise seadmete all või peal on palju jahvatatud kohvi. Masin toodab jahvatatud kohvi, mis on liiga märg või liiga kuiv. Masinal on katlakivi ummistus. Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära. Kohvipaksu sahtel on masinaga ühendatud. Kohvi tõmbamise seadmed ei ole puhkeasendis. Seadmed ei ole oma algses asendis. Kasutatav kohvi ei pruugi olla sobiv automaatsete kohvimasinate jaoks. Masin kohandab jahvatajat uute kohviubade või jahvatatud kohvi tõttu. Jahvatajat peab kohandama. Puhastage masinat katlakivist. Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse. Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkerežiimis. Mõlemad nooled peavad üksteise poole olema. Vaadake peatükki Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine, et teada saada, kuidas seda teha. Sisestage tilkumisalus ning kohvipakus sahtel ja seejärel sulgege hooldusuks. Lülitage masin sisse. Seadmed naasevad oma algsesse asendisse. Nüüd saate kohvi tõmbamise seadmed sisestada. Võib olla on vajalik muuta kohvitüüpi või kohvijahvataja seadistusi (vaadake peatükki Keraamilise kohvijahvataja kohandamine ). Masin kohandab ennast automaatselt pärast mitme tassi kohvi valmistamist, et optimeerida kohvi eraldamist. Võib võtta 2-3 toote valmistamist, kuni jahvataja on kohandatud. See ei ole masina viga. Keraamilise kohvijahvataja kohandamine mõjutab kohvijääkide kvaliteeti. Kui kohvijääk on liiga märg, muutke jahvatust jämedamaks. Kui kohvijääk on liiga kuiv, muutke jahvatust peenemaks. Vaadake peatükki Keraamilise kohvijahvataja kohandamine.

90 90 EESTI Probleem Põhjused Lahendus Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust). Vett ei ole. Täitke veepaak ning loputage ringlust (vaadake peatükki Manuaalne loputustsükkel ). Kohv on lahja (vaadake märkust). Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt (vaadake märkust). Kohvi tõmbamise seadmed on mustad. See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab. Kohvikraan on must. See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab. Kohvi on liiga paksuks jahvatatud. Kohvi on liiga väikseks jahvatatud. Ringlus on ummistunud. Kohvi tõmbamise seadmed on mustad. Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine"). Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis Saeco kohandamise süsteem. Puhastage kohvikraan. Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis Saeco kohandamise süsteem. Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis Keraamilise kohvijahvataja kohandamine. Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis Keraamilise kohvijahvataja kohandamine. Puhastage masin katlakivist. Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (peatükk Kohvi tõmbamise seadmed ). Kohvikraanist lekib kohvi. Kohvikraan on ummistunud. Puhastage kohvikraan ja selle avad. Märkus: Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis Saeco kohandamise süsteem.

91 EESTI 91 ENERGIA SÄÄSTMINE Puhkerežiim Saeco täiautomaatne espresso masin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil. Pärast kindlat kasutaja poolt määratud mitteaktiivset perioodi (vaadake peatükki Masina programmeerimine ) lülitub masin automaatselt välja. Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli. Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh. Masina sisselülitamiseks vajutage nupule (kui voolulüliti on I asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm. Masinat saab ka manuaalselt puhkerežiimi lülitada, hoides kauem kui 3 sekundit all nuppu STAND-BY. Märkus: 1 Puhkerežiimi ei saa aktiveerida, kui olete hooldusukse lahti jätnud. 2 Masin võib viia läbi loputustsükli, kui puhkerežiim on aktiveeritud. Tsüklit saab katkestada, vajutades nupule STOP. Masinat saab taas sisse lülitada: 1 Vajutades ükskõik millisele juhtpaneeli nupule. 2 Avades hooldusukse (kui ukse sulgete, läheb masin tagasi puhkerežiimi). Punane tuluke nupul vilgub, kui masin on puhkerežiimis.

92 92 EESTI TEHNILISED ANDMED Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes. Nominaalne pinge vooluvarustus Kesta materjal Mõõdud (l x k x s) Kaal Voolujuhtme pikkus Tassi suurus Veepaak Kohviubade lehtri mahutavus Kohvipaksu sahtli mahutavus 15 Pumba rõhk Boiler Ohutusmehhanism Vaadake silti masinal Termoplastik 280 x 385 x 430 mm 17 kg mm kuni 165 mm 1,7 liitrit eemaldatav 350 g 15 baari Roostevabast terasest Boileri rõhu kaitseventiil topelt ohutustermostaat GARANTII JA TEENINDUS Garantii Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud. Teenindus Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule. Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi. Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga. Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt

93 EESTI 93 HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt kohalikult edasimüüjalt või autoriseeritud teeninduskeskustest. Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga. Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt Ülevaade hooldustoodetest Katlakivi eemaldaja CA6700 INTENZA+ veefilter CA6702 Määre HD5061

94 94 EESTI Kohviõli eemaldaja CA6704 Piimavoolikute puhastaja CA6705 Hooldustarvikute pakk CA6706

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele HD8969, HD8977 ja HD8978 0051 Tahvelarvuti ei kuulu

Rohkem

Luxury A5 BW New branding 2015

Luxury A5 BW New branding 2015 INCANTO HD8922, HD8921 ET KASUTUSJUHEND Я 4219.460.4192.1 INCANTO SPECIAL DELUXE_FRONT-BACKCOVER_A5_FC_EE.indd 1 28/08/17 11:41 ESPRESSO CAPPUCCINO ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO AROMA STRENGTH MENU 34

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

646 EST

646 EST CafeRomatica Täisautomaatne kohvimasin Kasutusjuhend ja kasulikud nõuanded NICR520 / 530 EE A passion for coffee. 1 A B Ekraan Kanguse/koguse nupp C Auru/kuuma vee kraan D Kohvinupp E Auru/loputamise nupp

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient!

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 Sisukord Sinu WE8 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutuse

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd A7/A700 kasutusjuhend JRA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname Sind, et ostsid JRA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JRA espresso-

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem