090

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "090"

Väljavõte

1 Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon Mootorkelgu komisjoni võistlusmäärused EMV ja EKV MOOTORKELGU KROSSIS 2015/ DEFINITSIOON 2. MOOTORKELGUD JA VÕISTLUSKLASSID 2.1 Mootorkelgud 2.2 Klassid 3. VÕISTLUSTE KORRALDAJA 4. SÕITJAD 4.1 Sõitjate vanus 4.2 Võistlusnumbrid 5. RAJAD 6. REGISTREERIMINE 6.1 Registreerimistasud 6.2 Tehniline ülevaatus 6.3 Litsentsid ja kindlustused 7. TREENINGUD 8. TEHNILISED EESKIRJAD 8.1 Kütus 8.2 Porikumm 8.3 Tagatuli 8.4 Turvalüliti ehk süütevoolu katkestaja 8.5 Konstruktsioonis lubatud muudatused 9. START 9.1 Stardiala 9.2 Väline abi 9.3 Startimisviis 9.4 Valestart 9.5 Ametlikud märguanded 9.6 Boksid ja rajaboksid 10. VÕISTLUSED 10.1 Võistluse kulg 10.2 Käitumine võistluse käigus 11. EESTI MEISTRI- JA KARIKAVÕISTLUSED 11.1 Piirtemperatuur 11.2 Võistlussõidud 11.3 Eesti meistri-ja karikavõistluste etapid 11.4 Auhinnad 11.5 Tulemused ja punktid 11.6 Hooaja punktiarvestus (vt. ka LISA 3 ) 12. OHUTUS 13. PEAKOHTUNIKU VOLITUSED 14. PROTESTID 15. REKLAAM LISA 1. Kohtunike lipud ja märguanded LISA 2. Võistluste kalender LISA 3. Hooaja punktiarvestus LISA 4. 1

2 MOOTORKELGUKROSS 1. DEFINITSIOON Mootorkelgukross võistlus, mis toimub maastikul suletud rajal. Sõidud toimuvad spetsiaalselt ettevalmistatud rajal, mille hulka kuuluvad hüpped, mäkketõusud ja langused. Rada valmistatakse lumest. Määruste täiendused, parandused ja lisad tehakse teatavaks esimesel võimalusel EMF kodulehel ( ja/või EMF liikmesklubide kaudu, võistluste juhendite abil või hiljemalt võistlejate koosolekul võistluspaikades. Käesolevad reeglid kehtivad lisaks võistlusreeglistikule kõigis EMF Mootorkelgu komisjoni (edaspidi EMF) loal Eestis korraldatud mootorkelgvõistlustel. Muus osas järgitakse motokrossi reegleid. 2. MOOTORKELGUD JA VÕISTLUSKLASSID 2.1 Mootorkelgud Võistlustel on lubatud kasutada tehases valmistatud mootorkelke. Tehnilised nõuded vastavalt FIM määrustele. 2.2 Klassid Rahvuslikel võistlustel võisteldakse järgmistes võistlusklassides Pro Vabaklass, mootorkelk peab vastama punktis 2.1 kirjeldatud tingimustele Hobby Vabaklass, mootorkelk peab vastama punktis 2.1 kirjeldatud tingimustele Beginners Vabaklass, sobilik eelneva võistluskogemuseta võistlejatele. Mootorkelk peab vastama punktis 2.1 kirjeldatud tingimustele. Hooaja kokkuvõttes esikolmikusse tulnud võistlejad peavad uuel hooajal valima uue võistlusklassi; need võistlejad uuel hooajal samas võistlusklassis võistelda ei saa Junior Standardklass, lubatud mootori töömaht maksimaalselt 600 m3. Keelatud on kasutada tootjate valmistatud racing mudeleid. Istet lubatud muuta (madalamaks tegemine) Veteranide klass Vabaklass, sõitja võib osaleda veteranide klassi võistlustel selle kalendriaasta algusest, mille jooksul ta saab 40-aastaseks. Veteranide klassis on mootorimaht, jahutusviis, seadistusviis ja seadistusaste vabad. Mootorkelk peab vastama punktis 2.1 kirjeldatud tingimustele. 2

3 3. VÕISTLUSTE KORRALDAJA 3.1 Võistluste korraldaja on EMF, EMF i liikmesklubi, organisatsioon või füüsiline isik, kellele EMF Mootorkelgu komisjon on andnud õiguse võistluse korraldamiseks, kes on võtnud enesele kohustuse järgida kõiki EMF nõudeid ja määrusi ning vastutab nende täitmise eest. 3.2 Võistluste korraldaja on kohustatud peakohtunikuna kasutama EMF i kohtunikulitsentsi omavat isikut. 4. SÕITJAD 4.1 Sõitjate vanus Juunior 11. sünnipäevast 15. aastakäigu lõpuni Pro alates 16. aastakäigust Hobby alates 16. aastakäigust Veteranid alates 40. aastakäigust Beginners alates 16. aastakäigust Aastakäigu all peetakse silmas kalendriaastat, mille käigus võistleja saab vastavalt võistlusklassis nõutud vanuseliseks. 4.2 Võistlusnumbrid Võistlusnumbrite värvitoonid on vabad, kuid võistlusnumbrid peavad olema eristatavad taustast. Võistleja saab broneerida oma soovitud võistlusnumbri hooajale eelnevalt EMFis Kolm esimest numbrit (1; 2; 3) on broneeritud vastavalt eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste tulemustele. Kõik võistlejad on kohustatud kasutama võistlusnumbreid ja paigaldama need sõiduki külgedele nähtavatesse kohtadesse. Võistlusnumbri põhjendatud muutused võistluse jooksul tuleb peakohtunikuga kooskõlastada enne järgnevaid võistlussõite. 5. RAJAD Raja pikkus peab olema minimaalselt 400 m ja maksimaalselt 2000 m. Raja kõige kitsam koht ei või olla vähem kui 8 meetrit. Rada ääristavaid lumevalle raja laiuse mõõtmisel ei arvestata, raja põhi peab olema minimaalselt 8 meetrit lai. Rajal saavutatav keskmine kiirus ei või ületada 60 km/h. Rajal paiknevad hüpped tuleb luua sellised, et maandumine toimuks allamäge. Nn. stop-hüpped on keelatud. Rajal ei või olla selliseid järjestikuseid kurve (S-kurve), kus tekib vaid üks sõidutrajektoor. 6. REGISTREERUMINE Võistlustele eelregistreerimine lõpeb 2 päeva enne võistlust kodulehel Registreerimistasud 2015/2016. Hooaja maksimaalsed registreerimistasud Eesti meistrivõistlused kuni Eesti karikavõistlused kuni Tehniline ülevaatus Tehnilisele ülevaatusele peab võistleja ilmuma isiklikult koos oma võistlussõiduki ja turvavarustusega enne treeningsõitude algust. Tehnilist ülevaatust läbimata

4 võistlusstarti ei lubata! Tehnilise ülevaatuse teostaja, korra ja aja määrab võistluste korraldaja kokkuleppel peakohtunikuga. 6.3 Litsentsid ja kindlustused Eesti meistri- ja karikavõistlustel on võistluslitsentsid kohustuslikud. Võistluslitsentsid väljastatakse vastavalt EMF i poolt kehtestatud korrale. 2015/2016 hooajal on EMF kehtestanud alljärgnevad litsentsitasud: Mootorkelgu rahvuslik litsents kõikidele võistlusklassidele - 35 eurot Ühekordne võistlusluba võistlejale, kes ei soovi osaleda kogu sarjas- 25 eurot 7. TREENINGUD Võistlustel on treeningud kohustuslikud ja nende kestus on vähemalt 2 ringi või maksimaalselt 15 minutit. Treeningud on keelatud 30 minutit enne (esimest) starti, kui võistluse direktor ei ole selleks andnud erandkorras loa. Rajaga tutvumine võidakse viia läbi ilma rajameistri juhendamiseta. 8. TEHNILISED EESKIRJAD 8.1 Kütus Kütusena lubatakse kasutada bensiini 95E, 98E ja väikemasinate bensiini. PRO klassi Eesti meistrivõistlustel lubatakse kasutada FIM-i määratletud kütust ( 8.2 Porikumm Mootorkelgul peab olema originaalne porikumm või piisavalt jäik (ei või vajuda veolindile) enda valmistatud porikumm, mis on maast maksimaalselt kuni 100 mm kõrgusel, kui sõitja istub juhi kohal. 8.3 Tagatuli Mootorkelgul peab olema punane tagatuli minimaalsete mõõtudega 4 x 5 cm ja see peab mootori töötades põlema. Tagatule heledus peab PRO klassis vastama piduritulele (= 21 W hõõglamp vms vastav lamp). 8.4 Turvalüliti ehk süütevoolu katkestaja Turvalüliti peab olema sõitmise ajal sõitja külge kinnitatud. Turvalüliti tööpõhimõtet ei või muuta. 8.5 Konstruktsioonis lubatud muudatused Kasutada võib vaid originaalseid juhtsuuski või neile vastavaid suuski, kui need vastavad ohutuseeskirjadele Suusa materjal on metall või plast, aluspinna plastkate on lubatud Suuskade vedrusid ja amortisaatoreid võib vahetada kelgu mõõte muutmata. Kaldestabilisaatori võib vahetada, eemaldada või lisada Kelgul peab olema töökorras suretuslüliti Käekaitsed on lubatud Plastist põhjakaitse on lubatud Kelgu raami tugevdamine on lubatud mõõtmeid muutmata. Kelgu raam hõlmab lindi tunnelit ja esiraami, millele kinnituvad suuskade tugivardad Tuuleklaasi võib eemaldada Esituled võib eemaldada Kelgu katte ja plastosad võib vahetada mõõtmeid muutmata Elektrilise starteri ja aku võib eemaldada Alusraami rattaid võib lisada või vähendada Piikide ehk naeltega veolintide kasutamine pole lubatud. Välja arvatud konkreetsele mudelile tootja poolt standardvarustusena ette nähtud naastudega veolint. 4

5 9. START 9.1 Stardiala Rada peab stardijoone juures olema piisavalt lai, et ühest reast saaks startida vähemalt 10 mootorkelku. Iga mootorkelgu jaoks tuleb laiussuunas arvestada 1,5 meetrit ruumi. Stardijoon peab paiknema nii, et see võimaldab ühtlast starti ja võrdseid võimalusi kõigile võistlejatele. Stardisirgele järgnev kurv ei või olla nn. S-kurv, kus sõidutrajektoorid lõikuvad. Stardijoonele liigutakse ooteala kaudu. Ooteala asub stardijoone läheduses, väljaspool rada ning võistlejad tulevad sellele 5 minutit enne starti. Stardikurv soovitatakse enne iga starti tasandada. 9.2 Väline abi Ootealal võivad sõitjale lisaks olla mehaanikud ja korraldajad, üks abiline sõitja kohta. Stardialal on ühe abilise kohalolek lubatud. Abiline peab lahkuma 15 sekundit enne stardiprotseduuri algust. 9.3 Startimisviis Start toimub ühisstardina töötavate mootoritega, kõik sõitjad ühel joonel. Startimisel peab mootorkelgu juhtsuusa eesmine osa olema stardijoonel. Kui ajasõite ei korraldata, siis stardikohad loositakse. Kui ajasõidud või loosimine on tehtud, määratakse stardikohad kõikidele sõitudele ajasõidu või loosimise tulemuste põhjal. Start toimub lipu või punase tule abil. Starter näitab rohelist lippu, kuni kõik sõitjad on jõudnud stardijoonele. Startimise märguandeks näidatakse tahvlit ks sekundiks, pärast seda tahvlit 5. Start antakse 5 10 sekundi jooksul peale tahvli 5 näitamist lipu näitamise või punase tule kustumisega. 9.4 Valestart Starter lehvitab valestardi toimumise korral punast lippu ja võistlus katkestatakse. Sellisel juhul peavad võistlejad minema tagasi stardijoonele algses järjekorras. Valestardi teinud sõitja läheb uueks stardiks oma kohale ja eemaldab turvalüliti kelgu küljest. Sõitja seisab kelgu astmelaual hoides turvalülitit oma käes kiivri kõrgusel. Pärast stardikäsklust kinnitab sõitja turvalüliti ja käivitab kelgu. Valestardi korral võib peakohtuniku otsusega määrata valestardi teinule ka võistluse käigus stop-and-go karistuse seisuajaga 20 sekundit. Sellisel juhul võistlust uue stardi läbiviimiseks ei katkestata. 9.5 Ametlikud märguanded Enne treeningsõitude algust teeb võistluse peakohtunik kõigile lipukohtunikele lipukohtunike märguannete instruktaazhi vastavalt käesoleva määruse LISAle 1. Kohtunikele selgitatakse vastutus jälgitava rajaosa seisukorra eest (kivide ja muude lahtiste esemete eemaldamine tagades nii enda kui võistlejate ohutuse). 9.6 Boksid ja rajaboksid Boksid peavad asuma stardi- ja ooteala läheduses ning sinna peab olema boksidest otsene juurdepääs. Boksides peavad olema piisavad sanitaarruumid, vahendid mootorkelkude ülevaatuse teostamiseks. Bokside juures peab olema ka proovirada. Bokside juures peab olema piisav parkimisala sõitjate transpordivahenditele. Boksis peab mootorkelgu all alati olema õlikindel matt. Mati miinimummõõdud on 100 x 160 cm. Raja äärde tuleb eraldada territoorium rajaboksi jaoks. Rajaboks tuleb selgelt tähistada ja sinna peab olema rajalt ohutu juurdepääs ja rajale naasmine. Seal võivad viibida vaid sõidus osaleva sõitja abiline (1) ja korraldajad omal vastutusel. 5

6 Rajaboks tuleb selgelt tähistada vastava sildiga: BOKS 10. VÕISTLUSED 10.1 Võistluse kulg Kõigi klasside võistlused võidakse korraldada minimaalselt kahe või maksimaalselt kolme sõiduga Käitumine võistluse käigus Võistluse käigus ei või sõitjad tegutseda reeglite vastaselt, ebaausalt ega ohtu tekitavalt Rangelt on keelatud sõita mootorkelguga raja sõidusuunale vastassuunas Kui sõitja rajalt lahkub, peab ta sellele tagasipöördumisel olema väga ettevaatlik ja tagama kaasvõistlejate ohutuse! Sõitmist kiirendav raja lõikamine on keelatud Ringiga maha jäänud sõitja ei või takistada kiiremini liikuvaid sõitjaid Ametlikud märguanded toimuvad vastavalt käesoleva määruse LISAle Kollase lipusignaali korral ei või veolint maast lahti tõusta ja möödasõidu sooritamine on keelatud. 11. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED (EMV) ja EESTI KARIKAVÕISTLUSED (EKV) Eesti meistritiitli eest võisteldakse järgmises klassides: PRO ja VETERAN. Eesti karikavõidu eest võisteldakse klassides HOBBY, BEGINNERS ja JUNIOR. Mootorkelgukrossi EMV ja EKV l järgitakse EMF ja FIM reegleid, üldist võistlus- ja tehnilist reeglistikku (vt. ja ) Piirtemperatuur Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste toimumise piirtemperatuur on -20 C. Piirjuhtudel püütakse otsus meistrivõistluste läbiviimise kohta teha eelmisel päeval kell arvestades ametliku ilmateate andmeid (EMHI- võistluspaigale lähima meteoroloogia- ja hüdroloogiajaama andmetel). Ilmastikutingimuste ootamatu muutumise korral võib kohtunikekogu otsustada võistluse ära jätmise ka veel võistluspäeva hommikul, kui piirtemperatuur mõõdetuna 1 tund enne võistlusstardi algust on lubatust madalam. Võistluste korraldaja peab tagama avaliku termomeetri olemasolu ja selle nähtavuse võistlejatele. Võistlus võidakse siiski viia läbi näiteks lühendatud sõitudena, kuid mille põhjal ei jagata punkte EMV ega ka Eesti karikavõistluse arvestuses Võistlussõidud Eesti meistrivõistluste sõitude pikkused klassis PRO on 15 minutit + 1 ring ja VETERAN 10 minutit + 1 ring. Igal Eesti meistrivõistluste võistluspäeval tehakse klassis PRO ja VETERAN kaks kuni kolm sõitu. Sõitude vahel peab olema vähemalt 30-minutiline paus, mis algab 5 minutit pärast esimese sõitja finišisse jõudmist. Eesti karikavõistluste sõitude pikkused kõikides klassides on 10 minutit + 1 ring. Igal Eesti karikavõistluste võistluspäeval tehakse kõikidele klassidele 2-3 sõitu. Sõitude vahel peab olema vähemalt 30-minutiline paus, mis algab 5 minutit pärast esimese sõitja finišisse jõudmist. Peakohtunikul on õigus muuta sõitude kestvust ilmastikuoludest tulenevalt, teatades sellest võistlejate koosolekul Eesti meistrivõistluste etapid Iga klassi võistlus koosneb eelsõitudest, lohutussõidust ja finaalidest Sõitude korralduses järgib korraldaja "Last Chance" printsiipi. Näit. 24 võistleja puhul: ajasõidust 2 x 12, kellest vastavalt 2 x 5 pääsevad otse A finaalidesse (=10). Ülejäänud 12 sõidavad "Last Chance" sõidu, millest 2 esimest pääsevad A finaalidesse, järgnevad B finaalidesse. A finaalides jaotatakse kohad 1-12 ja B finaalides kohad

7 Korraldajal on õigus ühendada alla 5 osavõtjaga võistlusklass ühisesse starti teise klassiga (v.a. BEGINNERS ja JUNIOR).Ühe võistlusstardi kestvus on kuni 15 min. + 1 ringi. Poolfinaal ja "Last Chance" sõitude kestvuse määrab võistluse korraldaja oma juhendiga Võistlussõidu katkestamine Võistlussõidu võib peale katkestamist uuendada vaid ühel korral, v.a. valestartide puhul. Rohkema kui ühe katkestuse puhul sõitu ei uuendata ja see tühistatakse Juhul kui sõidu katkestamise hetkeks ei ole liider läbinud poolt ette nähtud ajast, toimub uus start Juhul kui sõidu katkestamise hetkeks on sõit kestnud üle poole ette nähtud ajast, loetakse sõit toimunuks. Finišikohtadena arvestatakse sel juhul võistlejate positsioone ringil, mis eelnes punase lipu signaalile vastavalt ringilugemisprotokollile Auhinnad Eesti meistri- ja karikavõistlustel peavad olema karikad vähemalt kolmele päeva koondpunktide alusel parimale sõitjale võistlusklasside kaupa. Võrdsete punktide korral on otsustav viimase sõidu koht Tulemused ja punktid Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste punkte jagatakse võistlussõitudes järgmiselt: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste lõpptulemuste saamiseks liidetakse kõik punktid kokku. Kohapunktide arvestuseks peab võistleja läbima vähemalt 50% sõidu võitja distantsist. Võistleja saab ühest võistlusstardist vaid ühe võistlusklassi punktid Hooaja punktiarvestus Eesti meistri-ja karikavõistlused koosnevad kuni neljast etapist. Iga etapp koosneb kuni 3-st finaalsõidust. Eesti meistri-ja karikavõistluste üldarvestusse lähevad kõigi finaalsõitude tulemused. Erinevates sõitudes / osavõistlustel tekkinud võrdsete punktisummade korral arvestatakse lõpptulemuste selgitamisel järgmisi tegureid (nende rakendamise järjekorras vastavalt FIM, App ): a) paremate kohtade arv b) viimase sõidu resultaat OHUTUS 12.1 Stardi- ja finišiala, boksid ja pealtvaatajate tsoon peavad olema eraldatud aiaga või tähistatud arusaadavalt (tähistuslint) Pealtvaatajad peavad olema rajale pääsu vältimiseks piisaval moel rajast eraldatud Raja mõlemas servas peab olema pealtvaatajate ja sõitjate kaitseks vähemalt 5

8 meetri laiune kaitsetsoon. Sõitjate turvalisuse tagamiseks tuleb suuremad takistused, nagu näiteks puud, postid, seinad, kivid jms., katta põhupallide või muude lööki summutavate konstruktsioonidega Kelgu soojendamisel töötava veolindiga, on boksis ja stardialas kohustuslik kasutada tagant ja külgedelt kaitstud tõsteseadet Kohustuslik turvavarustus: lõuakaitsmega kiiver, kaitseprillid, seljakaitse, tugevad kõrge säärega saapad Soovitav turvavarustus: põlvekaitsed, küünarnukikaitsed, õlakaitsed Kiivri külge kinnituvad visiirid/klaasid on keelatud Turvavarustuse kandmine on kohustuslik kõigil võistlus- ja treeningsõitudel. Võistluste korraldaja tagab kogu võistluse vältel (ka treeningsõitudel) võistluskohas meditsiinilise brigaadi ja tulekustutusvahendite olemasolu vastavalt FIM määrustele Võistlejad osalevad EMF võistlustel omal vastutusel v.a. juhtudel, mis on sätestatud EMF ja kindlustusseltsi vahelise lepinguga Võistlejatel on keelatud osaleda treeningsõitudel ja võistlussõitudel kui nad on tarbinud alkohoolseid jooke või psühhotroopseid aineid. Seda nõuet rikkunud võistleja, eemaldatakse peakohtuniku poolt võistlustelt ja selle võistleja samal päeval saadud võistlustulemused tühistatakse Võistlejatel on võistluspaigas mootorkelguga liikumine ilma kiivrita keelatud! Boksialal on lubatud mootorkelguga liikumine vaid jalakäija kiirusel tagamaks boksialal viibijate ohutuse! EMF, võistluste organisaatorid, kohtunikud ja sponsorid ei vastuta õnnetusjuhtumite eest, mis on seotud võistlustel osalemisega ja toovad mingil põhjusel endaga kaasa kas kahjumi, vigastuse v.m.s., kas varustusele, osavõtjatele või kolmandatele isikutele. 8

9 13. PEAKOHTUNIKU VOLITUSED Peakohtunik 13.1 On vastutav võistluse läbiviimise eest vastavalt kehtivale dokumendile Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni Mootorkelgu alakomisjoni võistlusmäärused ja võistlusjuhendile On kohtunikekogu esimees. Kohtunikekogu koosneb võistluste peakohtunikust ning vähemalt kahest EMF mootorkelgu alakomisjoni liikmest. Juhul, kui esitatakse protest peakohtuniku tegevuse suhtes, siis selles küsimuses peakohtunik kohtunikekogu hääletusel ei osale Kinnitab võistluspaiga sobivuse võistluse nõuetekohaseks läbiviimiseks Kontrollib võistluse läbiviimiseks vajaliku varustuse olemasolu ja korrasolekut Korraldab kohtunikele seminari Jälgib, et oleks tagatud võistlejate, pealtvaatajate ja kohtunike ohutus Eemaldab võistluselt kohtunikke, kes ei täida temale pandud kohustusi Muudab üksikute kohtunike otsuseid, kui on isiklikult veendunud nende otsuste ebaõigsuses Eemaldab võistluselt võistlejaid, kelle võistlustehnika on muutunud võistluse käigus ohtlikuks nii võistlejatele kui ka teistele isikutele, ja kelle käitumine ei vasta FIM- i spordikoodeksis sätestatule Katkestab võistluse, lühendab, lükkab edasi või tühistab võistluse kui võistluse edasine käik seab ohtu võistlejate ja/või pealtvaatajate elu või kui ei ole võimalik teha kindlaks võistlustulemusi või tulenevalt raja tehnilisest seisundist Peakohtunikul võib olla asetäitja, kes täidab tema korraldusi, peakohtuniku äraolekul tegutseb peakohtuniku õigustes. 14. PROTESTID 14.1 Kõik vaidlust tekitavad küsimused, mis ei ole reguleeritud Mootorkelgu komisjoni võistlusmäärustes lahendatakse FIM reeglite alusel ja EMF mootorkelgu komisjoni Protesti korral tuleb võistluse sekretariaati tasuda protestimaks 200 eurot. Protesti võitjale tagastatakse protestimaks täies ulatuses Protest tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 30 minutit peale vastava võistlussõidu lõppu, mille kohta protest esitatakse. 15. REKLAAM Võistluste korraldajad on kohustatud eksponeerima EMF poolt näidatud

10 sponsorite logosid ja reklaam-materjale EMF poolt määratud korras EMF ja võistluste korraldajad reserveerivad endale õiguse eksponeerida sponsorite logosid võistluspaikades ja võistlejate varustusel - kelkude mootorikatetel kleebistena võistlusnumbril või selle kõrval Võistlejatel on õigus eksponeerida oma boksi piires mistahes logosid, kaubamärke v.m.s. ilma piiranguteta juhul, kui see ei ole vastuolus muude kehtivate õigusaktidega. LISA 1 Kohtunike lipud ja märguanded 1. Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele märguandeid, millele võistlejad peavad alluma. 2. Lippude mõõdud on cm. 3. Punane lipp - kõigil võistlejatel peatuda. 4. Must lipp koos võistleja numbriga - peatuda võistlejal, kelle numbrit näidati 5. Roheline lipp - rada on vaba. 6. Kollane lipp (liikumatu) - oht rajal, vähendada kiirust, möödasõit keelatud. 7. Kollane lipp (liigub üles alla) - tõsine oht, olla valmis peatuma, ohutsoonis eesliikujast möödasõit keelatud. 8. Sinine lipp (liikuv) - anna möödujale teed. 9. Must-valge ruudustikuga lipp finiš. 10. Valge lipp - üks ring finišini. 11. Tahvel numbriga sekundit tahvlini Tahvel numbriga 5 - start antakse peale 5 sekundi möödumist (5 10 sekundi jooksul). 10

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOONI MOTOKROSSI VÕISTLUSTINGIMUSED 2019 Koostanud EMF-i motokrossi alajuht Kooskõlastanud EMF-i peasekretär Redaktsio

EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOONI MOTOKROSSI VÕISTLUSTINGIMUSED 2019 Koostanud EMF-i motokrossi alajuht Kooskõlastanud EMF-i peasekretär Redaktsio EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOONI MOTOKROSSI VÕISTLUSTINGIMUSED 2019 Koostanud EMF-i motokrossi alajuht Kooskõlastanud EMF-i peasekretär Redaktsioon 04.12.2018 1 Sisukord 1. Üldsätted 4 2. Tingimused

Rohkem

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Punktiarvestus 6. Karistused 7. Võistlustele registreerumise

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 05. augustil 2017. a Läänemaal, Lihula vallas KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 86/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 17. juulil

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Võistlejate info

Võistlejate info ESTONIAN GRAND PRIX 2019 FIA-NEZ NORTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINNISH CAR RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN CAR RACING CHAMPIONSHIP BaTCC RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN MOTORBIKE CIRCUIT RACING CHAMPIONSHIP 27.06-30.06.2019

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 04. augustil 2018. a Pärnumaal, Lääneranna vallas Lääneranna 1+1 rahvasprint 2018 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 72/RHS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 09. juulil

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED UDO TOMANNI MÄLESTUSVÕISTLUS 13.-14.09.2019 ARAVETE KARDIRADA VÕISTLUSJUHEND Eesti Kardiliit Aadress:

Rohkem

Kiirendusvõistluse korraldamise juhend 1. VÕISTLUSE ANDMED 1.1 Võistluse nimetus: EDRA Nationals Võistluse statuut: Eesti Meistrivõistluste I

Kiirendusvõistluse korraldamise juhend 1. VÕISTLUSE ANDMED 1.1 Võistluse nimetus: EDRA Nationals Võistluse statuut: Eesti Meistrivõistluste I Kiirendusvõistluse korraldamise juhend 1. VÕISTLUSE ANDMED 1.1 Võistluse nimetus: EDRA Nationals 2013 1.2 Võistluse statuut: Eesti Meistrivõistluste I etapp, Läti Meistrivõistluste III etapp 1.3 Võistluse

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND GROSSI TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2011 viiakse läbi vastavuses FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi ja tema lisadega (FIA Spordikoodeks), 2011.a. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste üldjuhendiga (Üldjuhend),

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja 26. 27. veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist võib osaleda 1 võistleja. Ehitusviimistleja

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Petangispordi ametlikud reeglid 2017

Petangispordi ametlikud reeglid 2017 Petangispordi ametlikud reeglid 2017 1. leht 8-st PETANGISPORDI AMETLIKUD REEGLID Kehtivad kõikidel FIPJP liikmeks olevate rahvuslike liitude territooriumidel. Reeglid on heaks kiidetud FIPJP Täitevkomitee

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

VÕISTLUSINFO 2019 LINNAROGAIN.pages

VÕISTLUSINFO 2019 LINNAROGAIN.pages 6. TALLINNA LINNAROGAIN VÕISTLUSINFO 6. aprill 2019 VÕISTLUSKESKUS asub Tallinnas, Kopli linnaosas, Tallinna Kunstigümnaasiumis - Kopli 102a - http://koplikool.ee/en/home/ Asukoht ja ühistranspordi peatused:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED "VÄLIPÄEV" Võistlusjuhend Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht Võistluste läbiviimise eesm

EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED VÄLIPÄEV Võistlusjuhend Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht Võistluste läbiviimise eesm EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED "VÄLIPÄEV" Võistlusjuhend 2019 1. Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht. 1.1. Võistluste läbiviimise eesmärgiks on Eesti ultralühilaineamatööride tegevuse aktiviseerimine,

Rohkem

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robotexi reeglitest. 2. Robotite klassid Robomadin

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_ EGL REEGLITE & HCP KOMITEE KOOSOLEKU PROTOKOLL Koosoleku toimumise aeg: 15. märts 2018. a. kl 16:00 Koosoleku toimumise koht: Fahle restoran, Tallinn Koosoleku algus: 16:00 Koosolekul osalesid: e-mail

Rohkem

Saalijalgpalli KV juhend

Saalijalgpalli KV juhend Eesti 2018/2019. a saalijalgpalli karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 1.08.2018. SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Microsoft Word - RaplaRalli2010_juhend.doc

Microsoft Word - RaplaRalli2010_juhend.doc Võistlusjuhend Autoralli RAPLA RALLI 2010 20.-21. augustil 2010. a Raplamaal Autoralli "Rapla Ralli 2010" on 2010. aasta Eesti MV IV etapiks sõiduautodele. Autoralli "Rapla Ralli 2010" on 2010. aasta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem