TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amputation Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja: FT, PhD, Jelena Sokk Tartu 2017

2 SISUKORD SISEJUHATUS AMPUTATSIOONI OLEMUS Amputatsioon ja preoperatiivne valmistumine amputatsiooniks Jäseme amputeerimine Postoperatiivne hooldus Fantoom aisting, fantoomvalu, köndi valu AMPUTATSIOONI PÕHJUSTAVAD HAIGUSED Diabetes Mellitus Vähkkasvaja ROTATSIOONPLASTIKA JA TIBIA ÜLESTÕSTMINE KUI ALTERNATIIVSED AMPUTATSIOONI VÕIMALUSED TRAUMAATILINE AMPUTATSIOON ALAJÄSEMETE AMPUTATSIOONI JÄRGNE TAASTUSRAVI Kinemaatilised parameetrid Rehabilitatsiooni tähtsus Amputatsiooni järgse taastusravi faasid Sobiva proteesi valik ja kõnnitreening KOKKUVÕTTE KASUTATUD KIRJANDUS SUMMARY LISAD

3 SISEJUHATUS Viimaste andmete järgi moodustab maailma populatsioon 6,7 miljardit inimest. Ala- ja ülajäseme amputatsioonidega isikute arv moodustab liigikaudu 10 miljonit isikut kogu populatsioonist, mis kasvab progresseeruvalt. Eelpool toodust on näha, et jäsemete amputatsioonide teema oli ja jääb aktuaalseks kogu maailmas. (Sarvestani, Azam, 2013) Ameerika Ühendriikides (USA-s) teostatakse igal aastal üla- või alajäseme amputatsiooni. Suure amputatsiooni juhtumite arvu tõttu on amputatsiooni järgne rehabilitatsioon üheks oluliseks meditsiini valdkonnaks. (Hordacre et al., 2013) Amputatsioonide hulgast moodustavad alajäseme amputatsioonid 70%, mis võrdub liigikaudu 7 miljoniga. (Sarvestani, Azam, 2013) Suur alajäseme amputatsiooniga patsientide hulk selgitab minu bakalaureusetöö tema aktuaalsust ning on minu bakalaureusetöö teema valiku põhjuseks. Amputatsioon on nii füüsilises kui psühholoogilises mõttes patsiendile laastav sündmus (Kurichi et al., 2010), mõjutades teda ka sotsiaal-majanduslikult, mis teeb tõhusa rehabilitatsioon oluliseks, et eelpool nimetatud probleemidega hakkama saada. (Frederiks, Visagie, 2013). Pärast amputatsiooni muutub patsientide elu kardinaalselt ning nad vajavad rehabilitatsiooni meeskonna abi, et kohaneda uute elutingimustega. (Price et al., 2015) Selleks, et pakkuda amputatsiooni järgsetele patsientidele efektiivsemat rehabilitatsiooni, peab rehabilitatsiooni meeskond vastama kahele olulisele küsimusele: "Kuidas pakkuda patsiendile maksimaalset liikumisvõimet?" ja "Kuidas moodustada sellist könti, mis sobiks nii tänapäevase kui ka tuleviku proteseerimise tehnoloogiga?". (Douglas, 2003) Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade alajäseme amputatsiooni olemusest, käsitleda levinumaid alajäseme amputatsiooni põhjusi ning uurida alajäseme amputatsiooni järgse füsioteraapia olulisust. Antud bakalaureusetöö võib pakkuda huvi füsioterapeutidele, kes töötavad amputatsiooni järgsete patsientidega, patsientidele ning ka meditsiinivaldkonna üliõpilastele. Märksõnad: amputatsioon, alajäse, taastusravi, protees Keywords: amputation, lower limb, rehabilitation, prosthesis 3

4 1. AMPUTATSIOONI OLEMUS 1.1. Amputatsioon ja preoperatiivne valmistumine amputatsiooniks Amputatsioon on keha osa kaotus, tavaliselt sõrme/varba, käe või jala eemaldamine juhul kui alternatiivne ravi ei ole võimalik või ei õnnestu. Inimene võib kaotada terve jäseme või jäseme osa mitmetel põhjustel (Price et al., 2015): vereringe häire perifeersete arterite haigus, mis põhjustab gangreeni, ravimatu valu, raske pehmete kudede infektsiooni ulatuslik infektsioon ravimatud luu infektsioonid (nt. osteomüeliit) rasked traumad, mida pole võimalik korrigeerida (nt. õnnetusjuhtumi või sõja tagajärjel) külmakahjustus/rasked põletused haigused: vähkkasvaja, II tüüpi diabeet kaasasündinud väärarengud (sünnihetkel) sidekoe haiguse komplikatsioonid (nt. süsteemne erütematoosne luupus, skleroderma) (Yasar, 2017) (Saraf, Gupta, 2015) Nagu mainiti sisejuhatuses moodustavad suurema osa kõikidest amputatsioonidest alajäseme amputatsioonid. Nendest omakorda moodustavad suurema osa amputatsioonid, mis on teostatud põlveliigesest allpool e. sääreamputatsioonid (transtibiaalsed), (Perry, 2005) teiseks suuremaks rühmaks on põlveliigestest ülalpool teostatud e. reieamputatsioonid (transfemoraalsed), ülejäänud alajäsemete amputatsioonide liigid (labajala või varvaste amputatsioonid). (Yasar, 2017) Meestel moodustavad alajäseme amputatsioonid (61%), naistel 39% amputatsioonidest. (Fosse, 2009) Meeste ja naiste osakaalu erinevuse põhjusteks on elustiili erinevused: eri- ja spordiala valikud, tervislik eluviis, kahjulikud harjumused. Reeglina teevad mehed ohtlikumat tööd, mis võib viia raskete traumadeni, tegelevad rohkem ekstreemspordialadega ja elavad vähem tervislikke eluviise järgides (suitsetamine, alkohol, mittetervislik toitumine jne.), rasked traumad transpordi vahendite juhtimisel ja õnnetused sõjaväes. (Yasar, 2017) 4

5 Amputatsioon võib olla planeeritud või erakorraline, raske trauma või eluohtliku infektsiooni korral. Erakorralise amputatsiooni korral peavad kirurgid tegema kiiresti otsuse traumeeritud jäseme amputatsiooni kohta, et säilitada inimese elu. (Highsmith, Kahle, 2008) Nii planeeritud kui ka erakorralise amputatsiooni korral peab raviarst tegema enne operatsiooni patsiendile järgmised uuringud: piltdiagnostika: röntgen (RÖ), kompuutertomograafia (KT), magnetresonantstomograafia (MRT), luu skaneerimine - luu ja seda ümbritsevate pehmete kudede uurimiseks, haiguse või trauma tõendamiseks ja/või täpsema asukoha määramiseks vereproov kardio-respiratoorse süsteemi hindamine preoperatiivsed antibiootikumid uuringud verevoolu hindamiseks keha osas, mida amputeeritakse (Ma, Zieve, 2016) Transtibiaalse (vaata Lisa 1) ja transfemoraalse (vaata Lisa 2) amputatsiooni vahel on suur erinevus. (Douglas, 2003) Võimaluse korral teostatakse transtibiaalne amputatsioon, kuna see meetod säilitab patsiendi põlveliigese ja võimaldab suuremat liikuvust. Kui transtibiaalset amputatsiooni pole võimalik teostada, näiteks halva veresoonte seisundi või ulatusliku haava tõttu, teostatakse transfemoraalne amputatsioon. (Douglas, 2003) Transfemoraalse amputatsiooni patsiendi protees on pikem ja raskem, mis raskendab patsiendil tasakaalu hoidmist, suurendab energiakulutust ning muudab taastusravi protsessi keerulisemaks. (Price et al., 2015) Amputatsiooniga kaasnevad sügav kaotuse tunne ja psühholoogiline stress. Patsiendil muutub ettekujutus oma kehast, ta võib tunda piiranguid vabaaja tegevustes ja tööhõive seisukohalt. Amputatsioon, eriti alajäseme amputatsioon, piirab inimese liikumisvõimet ja vähendab tema iseseisvust. Neil võivad tekkida probleemid töötamisel ning igapäevaelu toimingutega hakkama saamine võib olla raskendatud, mis võib kaasa tuua ettenägematuid kulutusi või sissetuleku kaotust. (Saberi, 2004) Seetõttu mängivad taastusravi ja füsioteraapia olulist rolli nende patsientide elus, aidates amputeeritud patsientidel parandada liikumisvõimet, omandada sobivamat liigutusmustrit, kohaneda proteesiga ja säilitada kahjustatud jäseme liigesliikuvus ja lihasjõud ning parandada psühholoogilist ja emotsionaalset seisundit, et tagada sotsiaalset ja ühiskondliku integratsiooni. (Frederiks, Visagie, 2013) Tänu kaasaegsele meditsiini ja kirurgia arengule on tänapäeval amputeeritud alajäsemega patsientide rehabilitatsioon muutunud efektiivsemaks. (Hordacre et al., 2013) 5

6 1.2. Jäseme amputeerimine Jäseme amputeerimine viiakse läbi anesteesia tingimustes. Opereeritava kehaosa järgi valitakse anesteesia liik. Kasutatakse kas üldnarkoosi - inimene magab terve operatsiooni vältel, kohalik anesteesia - konkreetne keha piirkond on tuim, või spinaalanesteesia - alakeha on tuim. (Swiniarski et al., 2005) Operatsioon algab kahjustatud jäseme või jäseme osa naha läbi lõikamisega, suletakse veresooned, et vältida operatsiooni ajal verejooksu. Seejärel lõigatakse läbi luud ja eemaldatakse vigastatud kehaosa. (Day, 2006) Jäseme eemaldamise järgselt tõmmatakse lihased luu peale ja kinnitatakse. Nahk tõmmatakse lihaste peale ja õmmeldakse moodustades köndi. (Griffin Kellicker, 2012) Amputatsiooni kontekstis omavad lihased, nahk ja närvid olulisemat rolli kui luu pikkus. (Douglas, 2003) Vaatamata sellele, et amputatsiooni korral püütakse säilitada võimalikult rohkem luu pikkusest, tuleb arvestada sellega, et luu ümber oleks piisavalt pehmeid kudesid, et moodustada kvaliteetset könti. Köndi moodustamine peab soodustama haavade paranemist ning opereeritud jäseme optimaalset sensoorset ja motoorset funktsiooni. (Douglas, 2003) Operatsiooni lõpus seotakse könt steriilsete sidemetega infektsiooni tekke vältimiseks. (Griffin Kellicker, 2012) Operatsiooni kestus varieerub 20 minutist kuni mitmete tundideni, sõltuvalt protseduuri keerukusest ja patsiendi tervislikust seisundist. (Griffin Kellicker, 2012) Operatsiooni ajal takistab valu tekkimist anesteesia, peale operatsiooni leevendatakse valu ja ebamugavustunnet ravimitega. Patsient jääb haiglasse mõneks päevaks kuni nädalaks peale operatsiooni. (Douglas, 2003) Haigla statsionaarses osakonnas viibimise aeg sõltub amputatsiooni tüübist: labajala või varba amputatsioon päeva jala amputatsioon - 2 päeva kuni 2 nädalat või rohkem ülajäseme amputatsioon päeva sõrmed päev (Griffin Kellicker, 2012) Arst võib pikendada haiglas viibimise aega komplikatsioonide tekkimise korral. (Griffin Kellicker, 2012) 1.3. Postoperatiivne hooldus Peale amputatsiooni kasutatakse mitmeid erinevaid köndi hoolduse võtted. Opereeritud jäse peab olema eleveeritud turse vähendamise eesmärgil, jäseme ümber peab 6

7 olema seotud side või elastikside. Labajala või varba amputatsiooni järgselt tuleb köndile asetada spetsiaalne ortoos või kanda spetsiaalseid jalatseid. Mõnel patsiendil on vaja kasutada ravimeid nagu näiteks antibiootikumid, verevedeldajad. (Hordacre et al., 2013) Suurt tähelepanu pööratakse infektsiooni tekke riski vähendamisele. Infektsioonid võivad põhjustada turset, valu, mädaeritist, erüteemi ja palaviku, viia sepsise tekkimisele. Infektsiooni tekkimise vältimisel mängib olulist rolli nii köndi hooldamine, kui ka personali hügieeni nõuete täitmine, nagu käte pesemine ning kinnaste ja maski kasutamine. (Price et al., 2015) Õmblused võtakse ära mõne nädala jooksul peale operatsiooni. (Griffin Kellicker, 2012) Haava parenemisest sõltub kui kiiresti on võimalik kohandada proteesi ja alustada rehabilitatsiooniga, (Hordacre et al., 2013) seetõttu on väga oluline õige haava hooldus, mis soodustab kiiremat haava paranemist ja patsiendi mobiliseerimise võimalust. (Price et al., 2015) Probleemid haava paranemisel mõjutavad perioodi operatsiooni ja liikumise alustamise vahel, mis võib viia pikaajalisele haiglas viibimisele, patsiendi mobiilsuse vähenemisele ja motivatsiooni langusele. Peale haava paranemist on tähtis köndi hooldus naha probleemide vältimiseks. (Price et al., 2015) Operatsiooni järgsed patsiendid eelistavad hoida amputeeritud jäset eleveeritud asendis (nt. padja peal), samas tuleks vältida opereeritud jäseme puusa- või põlveliigeses fleksioon asendis hoidmist, kuna see võib põhjustada raskusi proteesiga kõndimisel. Oluline on viia opereeritud jäse ekstensioon asendisse, et tugevdada lihaseid. (Hordacre et al., 2013) 1.4. Fantoom aisting, fantoomvalu, köndi valu Peale jäseme või jäseme osa amputatsiooni võib patsiendil esineda fantoom aisting või fantoomvalu amputeeritud jäseme osas. (Graczyk et al., 2010) Fantoom aisting esineb suuremal osal amputatsiooni järgsetest patsientidest (97%) ning on psühholoogilise stressi, raske puude, töövõime ja elukvaliteedi languse põhjuseks. (Luo, Anderson, 2016) Fantoom aisting - kõik mitte valulikud tunded amputeeritud jäsemes - amputeeritud jäseme osa asend või selle liikuvus, puudutused, külma või sooja tunne amputeeritud jäsemes, telescoping (tunne, et amputeeritud jäseme osa lüheneb järk-järgult aja jooksul). (Bosmans et al., 2007) Fantoomvalu on ülalpool nimetatud sümptomite aistingud, mis on nii intensiivsed, et põhjustavad valu. (Bosmans et al., 2007) Tavaliseks fantoomvalu sümptomiteks on kipitav või torkimise tunne, valu sööstud ja krambid jäseme amputeeritud osas. (Dalkiran et al., 2016) 7

8 Kaasnevad sümptomid võivad esineda vegetatiivse närvisüsteemi funktsiooni tulemusena. Fantoomvalu tugevus võib varieeruda vaevutajutavast (Graczyk et al., 2010) kuni tugeva valuni, mis piirab patsiendi igapäeva elu (Bosmans et al., 2007) ning mõjutab teda kehalist ja vaimset seisundit. (Trevelyan et al., 2016) Aja jooksul muutuvad ülalpool nimetatud aistingud nõrgemaks ja esinevad harvem, kuid nad võivad täielikult mitte ära kaduda. Peale köndi täielikku paranemist mõjutab krooniline valu amputeeritud jäsemes 2-4% patsientidest. (Graczyk et al., 2010) Fantoomvalu tekkimisel mängivad põhirolli muutused perifeerses- ja tsentraalses närvisüsteemis ning N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorite liigne aktivtsioon. (Graczyk et al., 2010) Teatakse kolme teoreetilist mehhanismi, mis selgitavad fantoomvalu: tsentraalse närvisüsteemi mehhanism seljaaju sensibiliseerimine (ülitundlikkuse muutmine), ajukoore reorganiseerumine, kehaskeemi hüpotees psühhogeenne mehhanism (Dalkiran et al., 2016) Arvatakse, et fantoomvalu on mitmete mehhanismide koosmõju tulemus. (Dalkiran et al., 2016) Vanus ja tugev pre-operatiivne valu suurendavad fantoomvalu tekkimise riski. Olulist rolli mängivad ka valu luudes, veresoonte kahjustused ja ekstensiivsed koekahjustused (nt. põletik). Valu võivad tugevdada ka sellised faktorid nagu väsimus, unetus, ärevus, närvilisus või köndi mehhaaniline ärritus. (Graczyk et al., 2010) Teiseks amputatsiooni järgseks valu liigiks on köndi valu. Valu lokaliseerub köndil ja võib esineda erinevatel perioodidel peale amputatsiooni. Tavaliselt on köndi valu põhjuseks neuroom, valulik arm, lamatis, köndi põletik või luukoe põletik. (Graczyk et al., 2010) Optimaalse valuravi määramine nõuab multidistsiplinaarset lähenemisviisi ja põhineb fantoomvalu patomehhanismidest aru saamisel. Fantoomvalu ravi meetodeid on mitmeid: medikamentoosne ravi (opioidid, kaltsitoniin, gabapeptiin, tritsüklilised antidepressandid, NMDA antagonistid või ketamiin), kirurgiline ja psühholoogiline sekkumine, transkutaanne elektriline närvistimulatsioon (TENS), füsioteraapia. Fantoomvalu ravi üheks sagedamini kasutatavamaks meetodiks on peegelteraapia (vaata Lisa 4). Peegelteraapia on mitte-medikamentoosne ravimeetod, mis põhineb amputeeritud jäseme liigutuse ettekujutamisel peegli abil. (Barbin et al., 2016) Peegelteraapia põhialuste selgitamiseks kasutatakse peegelneuroni olemasolu, mis kodeerivad spetsiifiliste tegevuste ilmnemist. (Rizzolatti et al., 2006) Tänu peegelneuronitele võib patsient tunda 8

9 kujuteldavat liigutust amputeeritud kehaosas vaadates oma terve jäseme liigutust peegli ees sooritades. (Kim, Kim, 2012) Siin on teatud reeglid, mida patsient peab täitma peegelteraapia ajal: 1) patsient peab alati jälgima oma terve jäseme peegeldust; 2) mõlemad jäsemed peavad liikuma sümmeetriliselt; 3) pegelteraapiaga tuled tegeleda iga päev, vähemalt kord päevas; 4) peegelteraapia seanss peab kestma minimaalselt 20 minutit. (Melten, Nevin, 2016) Peegelteraapiat peetakse üheks olulisemaks fantoomvalu ravimeetodiks võrreldes teiste ravimeetoditega. (Kim, Kim, 2012) Meltem, Nevin, (2016) uuring, mille eesmärgiks oli selgitada peegelteraapia mõju fantoomvalule amputeeritud patsientidel, näitas, et peegelteraapiat võiks kasutada medekamentoosse ja kirurgilise ravi lisana. Uuringus osalesid 15 amputeeritud fantoomvaluga patsienti, 13 meest ja 2 naist. Uuritavate keskmine vanus oli ± aastat. 13 uuritavat kirjeldasid, et nad tundsid liikuvust amputeeritud jäsemes, 2 uuritavad puutusid kokku nii nimetatud telescoping'uga. Uuritavatele viidud läbi praktiline peegelteraapia koolitus ning neid paluti tegeleda peegelteraapiaga kodus igapäeva 4 nädala jooksul ning märkida fantoomvalu raskusaste enne ja pärast teraapiat kasutades 0-10 numbrilist valu intensiivsuse skaalat. Tulemused näitasid, et peegelteraapia kasutamine aitab vähendada fantoomvalu tugevust. Uuritavad, kes ei kasutanud proteesi näitasid paremaid tulemusi. Kokkuvõtteks võib öelda, et peegelteraapia on ökonoomne ja kasutuses lihtne fantoomvalu ravimeetod, mida patsiendid võivad kasutada ka iseseisvalt fantoomvalu kontrollimiseks. Uuringud näitavad, et peegelteraapia efektiivsus võib olla parem koosmõjus teiste ravi meetoditega. Nii uuris Pinto et al., (2016) transkraniaalse alalisvoolu elektrostimulatsiooni (tdcs) ja peegelteraapia efektiivsust fantoomvalu ravis alajäseme ühepoolse amputatsiooniga patsientidel. Uuringus osalesid 132 uuritavat. Osalejat valiti jäggmiste kriteeriumite järgi: 1) uuringus osalemiseks nõusoleku andmise võimalus; 2) vanus 18 aastat või rohkem; 3) ühepoolne alajäseme amputatsioon; 4) fantoomvalu esinemine kolme kuu jooksul peale köndi täielikku paranemist; 5) osalejatel, kes tarvitasid ravimeid, pidid ravimi doosid olema stabiilsed vähemalt 2 nädalat enne uuringusse registreerimist; 6) keskmise valu tugevus oli 4 numbrilise reitinguskaala järgi. Uuritavad jagati neljarühma. Esimese rühma uuritavad said aktiivset tdcs (20 minutit jooksul, tugevus 2 ma) ja aktiivset peegelteraapiat (15 minutit päevas), teise rühma uuritavad - platseebo tdcs (stimulatsioon esimesed 30 sekundid 20 minutitest) ja aktiivne peegelteraapiat, kolmanda rühma uuritavad - aktiivne tdcs ja platseebo peegelteraapia (kaetud peegliga), neljanda rühma uuritavad - platseebo tdcs ja platseebo peegelteraapia. Uuring näitas, et peegelteraapia koos tdcs-iga andis kõige parema 9

10 efekti kroonilise fantoomvalu vähendamisel ühepoolse amputatsiooniga patsientidel, kui iga ravimeetod eraldi. Häid tulemus annab ka TENS ravi. Tilak et al., (2014) uuring näitas, et peegelteraapia ja TENS ravi avaldavad sarnast mõju fantoomvalu leevendamisele. Uuringu eesmärgiks oli leida parima mitte-medikamentoosne fantoomvalu ravi, selle suure esinemissageduse tõttu. Uuriti peegelteraapiat ja TENS-i. Uuringus osales 26 fantoomvaluga uuritavat, 23 meest ja 3 naist. Uuritavate keskmine iga oli 39 aastat ning kõik uuritavad olid noorem kui 60 aastased. Uuringu osalejad jagati kahte rühma (igas rühmas 13 uurutavat), esimene rühm sai peegelteraapia-, teine rühm - TENS ravi. Fantoomvalu hinnati visuaalse analoogskaala (VAS) ja universaalse valuskaala (UPS) abil. Uuringus osalejad said ravi nelja päeva jooksul, mille järgselt hinnati fantoomvalu tugevust uuesti. Fantoomvalu vähenemist oli märgata mõlemas rühmas. Peegelteraapia rühmas vähenes fantoomvalu VAS skaala järgi p=0,003 ning UPS skaala järgi p=0,001. TENS ravi rühmas - VAS skaala järgi p=0,003 ja UPS skaala järgi p=0,002. Uuringu tulemusena selgitati välja, et peegelteraapia ja TENS ravi on efektiivsed meetodid fantoomvalu leevendamisel lühiajalise perioodi jooksul. Olulist erinevust uuritud kahe meetodi efektiivsuse vahel ei leitud. Trevelyan et al., (2016) uuring näitab, et nõelravi võib olla veel üheks fantoomvalu ravimeetodiks, mis annab häid tulemusi. Uuringu eesmärgiks oli hinnata nõelravi fantoomvalu ravimeetodina kasutamise teostatavust ja aktsepteeritavust. Uuringus osalesid 15 fantoomvaluga uuritavat. Osalejad valiti järgmiste kriteeriumite järgi: 1) 18 aastat vana või vanem, 2) täielik kognitiivne funktsioon ja inglise keele oskus, 3) alajäseme traumaatiline või meditsiiniline amputatsioon, 4) fantoomvalu tugevus 5 punkti 11-punktilise verbaalhinnanguskaala järgi. Uuringu osalejad jagati kahte rühma. Üks ruhm sai kaheksa seanssi traditsioonilist hiina meditsiini nõelravi koos tavalise hooldusega (ravimid, füsioteraapia, tegevusteraapia) ühe kuu jooksul, teine rühm sai ainult tavalist hooldust sama perioodi jooksul. Nõelravi seansside kestus oli üks tund kaks korda nädalas. Hindamismeetodiks oli küsimustikute kasutamine. Uuringu algul hinnati algnäitajad, tulemusi hinnati igal ravinädalal ning koheselt pärast ravi lõppu ja üks kuu pärast ravi lõppu. Nõelravi rühmas vähenes fantoomvalu tugevus 5.44 kuni 2.75, tavalise hooldusega rühmas kuni Ravi meetodite efektiivsuse vahe oli d=0.64. Tulemused näitavad, et nõelravi on efektiivne ravimeetod fantoomvalu korral ning et nõelravi edaspidine uurimine fantoomvalu ravimeetodina on oluline ja aktsepteeritav. 10

11 Vaatamata suure ravimeetodite hulga olemasolule ei ole ükski neist piisavalt efektiivne fantoomvalu leevendamiseks, (Graczyk et al., 2010) vaid 10% patsientidest on saadud pikaajalist sümptomite leevenemist. Efektiivse fantoomvalu ravimeetodi leidmist raskendab fantoomvalu mehhanismi ja patofüsioloogia mõistmine. (Luo, Anderson, 2016) Antud töö autori arvates on fantoomvalu tõsiseks probleemiks amputeeritud patsientidel, mis halvendab nende elukvaliteeti. Oluline on läbi viia uuringuid, et paremini aru saada fantoomvalu olemusest, mis aitaks leida parimat fantoomvalu ravi. Tuleb uurida uusi ravimeetodite kombineerimise võimalusi. Kuna peegelteraapia on kergesti kasutatav ja odav fantoomvalu ravi meetod on see heameetod, et kombineerida seda teiste meetoditega. Peegelteraapiat kasutatakse koos elektrostimulatsioon- ja medikamentoosse raviga. On võimalik, et peegelteraapia kombinatsioon teiste ravimeetoditega võib anda parema ravi tulemuse. Sobiva fantoomvalu ravimeetodi leidmine kergendab paljude amputeeritud patsientide elu ning parandab nende kehalist ja vaimset seisundit. 11

12 2. AMPUTATSIOONI PÕHJUSTAVAD HAIGUSED 2.1. Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus (DM) haigestunuid on maailmas ligi 366 miljonit patsienti. DM diagnoosiga patsientidel esinevad sageli kroonilised tüsistused nagu neuropaatia, hüpertensioon, vaskulaarne perifeerne haigus, retinopaatia, düslipideemia, nefropaatia, koronaarpuudulikkus ja ajuveresoonkonna puudulikkus. (Quilici et al., 2016) DM ja selle komplikatsioonid põhjustavad sageli alajäsemete amputatsiooni. (Saraf, Gupta, 2015) Üheks raskemaks DM komplikatsiooniks on jalahaavandid. Juhul kui jalahaavanditele lisanduvad infektsioonid viib see tõsiste probleemide tekkele, sealhulgas amputatsiooni vajaduse tekkele, mistõttu on 2 tüüpi DM diagnoosiga patsientide amputatsiooni risk korda suurem kui tervetel inimesetel. (Quilici et al., 2016) Lisaks kroonilistele tüsistustele suurendavad amputatsiooni riski DM diagnoosiga patsientidel ka sotsiaalmajanduslik staatus ja meditsiiniabi kättesaadavus, sugu, neerukahjustus, isheemia, kõrge glükoosi ja triglütseriidide sisaldus veres. (Quilici et al., 2016) Samuti on teada suhe alkoholi tarbimise ja jalahaavandite vahel, ning on näidatud, et alkoholi tarvitavad patsiendid on enam ohustatud DM komplikatsioonide tekkimisele. (Quddus, Uddin, 2013) Suitsetamise ja komplikatsioonide esinemise vahel seost ei leitud. Samuti ei ole leitud seost komplikatsioonide esinemise ja haigestumise perioodi vahel. (Quilici et al., 2016) Jalahaavandite tekkimise vältimiseks või nende paranemise soodustamiseks tuleb DM diagnoosiga patsientidel pidevalt jälgida ja vajadusel normaliseerida vere glükoosisisaldust. Optimaalne glükoosisisaldus veres, mille juures langeb infektsiooni oht ja toimub haavandite paranemine, on alla mmol/l. (Quilici et al., 2016) Samuti mängivad olulist rolli jalahaavandite tekkimise vältimisel patsiendi harimine, regulaarne jalgade kontroll ja hooldus ning jalatsite modifitseerimine. (DiLiberto et al., 2017) DM avaldab mõju postoperatiivsele taastumisele ja funktsionaalsele paranemisele. (Saraf, Gupta, 2015) Selgitati välja, et DM diagnoosiga patsiendid omavad madalamat ambulatoorse taastumise taset peale amputatsiooni. (Cox et al., 2011) DM diagnoosiga patsiendid tarvitavad üht või mitut diabeedi ravimit, mis võivad põhjustada müopaatia ja osteoporoosi ilmnemist. Diabeedi ravimeid tarvitavad patsiendid väsivad kiiremini, mis on DM diagnoosiga patsientidel proteesi kasutamisel raskuste ilmnemise põhjuseks, kuna nende energiakulu kasvad märgatavalt käimise ajal. (Saraf, Gupta, 2015) Liikumisvõime piiratus 12

13 mõjutab oluliselt patsientide igapäeva toimingute sooritamist ja sotsiaalset reintegratsiooni. (Cox et al., 2011) Kaltsiumi puudulikusse tõttu luudes kannatavad DM diagnoosiga patsiendid tihti luuvalu, mis on põhjuseks liikumisel probleemide tekkimiseks ning nad eelistavad kasutada käimise abivahendeid, kuna nad soovivad vältida raskuse kandmist haigele jalale. Lisaks sellele vajavad DM diagnoosiga patsiendid rohkem meditsiinilist abi. (Saraf, Gupta, 2015) 2.2. Vähkkasvaja Luuvähk - pahaloomuline kasvaja, mis algab luudes rakkude kontrollimatu paljunemise tulemusena. Luuvähk võib saada alguse kas luust (eesmane luu kasvaja) või võib olla tegemist metastaasidega vähkkasvajaga. (American Cancer Society, 2016) Metastaasidega vähkkasvaja - kasvajarakud on levinud luudesse teistest organitest kus asub vähkkasvaja (näiteks rinnast, kopsudest, eesnäärmest) vereringe või lümfisoonte kaudu. (Zhu-Lin et al., 2017) Need kasvajarakud näevad välja ja tegutsevad nagu põhikolde kasvajarakud. Metastaasidega vähkkasvaja ravi on sarnane põhi vähi raviga. Kasvajarakud võivad levida mistahes organismi luus, kuid kõige sagedamini on leitud metastaase keha keskjoonele lähemal asuvatest luudest - lülisammas, vaagen, ala- ja ülajäsemed (femur ja humerus), roided. (American Cancer Society, 2016) Esmane luu kasvaja - sarkoom - saab alguse luust, lihastest, veresoontest, rasv- või teistest kudedest. On kaht tüüpi esmast luukasvajat: hea- ja pahaloomuline luukasvaja. (Gebhardt et al., 2008) Healoomuline luukasvaja ei anna metastaase teistesse organitesse ja kudedesse ning ei ohusta tavaliselt patsiendi elu. Healoomuliste kasvajate alla kuuluvad osteoidne osteoom, osteoblastoom, osteokondroom, enkondroom e. kõhrkasvaja, kondromiksoidne fibroom. (Malawer et al., 2011) Pahaloomuliste kasvajate alla kuuluvad (Greene et al., 2002): Osteosarkoom - kõige levinum pahaloomuliste kasvaja vorm lastel ja noorukitel. (Arndt et al., 2012) Saab alguse luu rakkudest. Nii nagu osteoblastid terves luus, moodustavad osteosarkoomi rakud luu maatriksi. Kõige sagedamini esineb luudes, mis kasvavad kiiresti - alajäsemete femuri distaalne osa, tibia proksimaalne osa, võib esineda ka vaagnavöötmes. Kondrosarkoom - kõõluse rakkude vähkkasvaja. Võib saada alguse mistahes kehaosast kus on kõõlused, kõige sagedamini vaagnast, labakäest ja labajalast. Kondrosarkoomi 13

14 on mitut vormi: dediferentseerimata kondrosarkoom - agressiivne vorm; puhaste rakkude kondrosarkoom - harva esinev, aeglaselt kasvav vorm, võimalikud on remissioonid; mesenhümaalne kondrosarkoom - kiiresti kasvav vorm, ravile hästi alluv. (Greene et al., 2002) Eweng'i kasvaja e. Ewing'i sarkoom - üks levinumatest kasvajatest laste ja noorukite hulgas. (Arndt et al., 2012) Tavaliselt saab alguse luudest, kuid võib saada alguse ka teistest kudedest. Sagedamini esineb puusaliigeses, rinnakorvis, ala- ja ülajäsemetes pikemate luude keskmistes osades. Eristatakse kolme liiki Eweng'i kasvajat: Eweng'i luu sarkoom - kõige sagedamini esinev Eweng'i kasvaja liikidest, saab alguse luust; ekstraheeritud Eweng'i kasvaja (e. ekstraskeletaal Eweng'i sarkoom) - saab alguse pehmetest kudedest, mis ümbritsevad luud; primitiivne perifeerne neuroektodermaalne kasvaja - harva esinev laste vähkkasvaja liik, mis saab alguse kas luust või pehmetest kudedest. Pahaloomuline fibroosne histiotsütoom e. pleomoorfne diferentseerumata sarkoom - esineb sagedamini pehmetes kudedes (kõõlused, rasvkude, lihased) kui luudes. Juhul kui esineb luudes siis rohkem alajäseme põlveliigese piirkonnas, samuti ülajäsemetes. Fibrosarkoom - esineb sagedamini pehmetes kudedes kui luudes. Ohustab enam vanemaid inimesi kui lapsi. Hiidrakkuline luu kasvaja - omab healoomulist ja pahaloomulist vormi. Sagedamini esineb lastel ja noorukitel alajäseme põlveliigese ümber või ülajäsemetes. (Greene et al., 2002) 14

15 3. ROTATSIOONPLASTIKA JA TIBIA ÜLESTÕSTMINE KUI ALTERNATIIVSED AMPUTATSIOONI VÕIMALUSED Iga patsiendi probleem on spetsiifiline ning enne operatsiooni on oluline teada saada võimalikult palju informatsiooni probleemi kohta. Pre-operatiivsed konsultatsioonid aitavad teha õigeid otsuseid, et valida parim ravi. (Carroll, 2005) Mõnedel juhtudel on võimalik teostada tavalise amputatsiooni asemel alternatiivne ravi: rotatsioonplastika (rotationplasty) ja tibia ülestõstmine (tibia turn-up). (Carroll, 2005) Alternatiivsed ravimeetodid aitavad säilitada suuremat jäseme funktsionaalsuse taset rekonstruktsiooni teel ning pakkuda patsiendile paremat liikumise võimalust. (Gradl et al., 2015) Rotatsioonplastika (vaata Lisa 3) on soovitav luukasvajate korral kui on kahjustatud palju pehmeid kudesid, ebaõnnestunud jäseme päästmise korral ning kaasasündinud alajäseme deformatsioonide korral. (Herdes et al., 2008) Rotatsioonplastika protseduur seisneb olulises jala lühendamises ja selle pööramises 180 kraadi vertikaaltelje ümber nii, et hüppeliiges võtab üle põlveliigese rolli imiteerides dorsaalfleksioon liigutusega "põlveliigese" painutus liigutust (Gradl et al., 2015), mis võimaldab saavutada maksimaalse funktsionaalsuse põlveliigeses. (Carroll, 2005) Reguleeritakse reieluu pikkust ning sääreluu ühendatakse reieluu proksimaalse osaga. Varbad vastutavad sensoorse tagasiside eest. (Carroll, 2005) Rotatsioonplastika teostamise võimalus sõltub patsiendi bioloogilisest vanusest, hüppeliigese liikuvuse ulatusest, vähkkasvaja raskusastmest ja ulatusest. (Herdes et al., 2008) Kuna luukasvaja esineb sagedamini lastel ja noortel patsientidel, teostatakse tavaliselt rotatsioonplastika sellele vanuserühmale. (Gradl et al., 2015) Vanemaealistele patsientidele on võimalik samuti teostada rotatsioonplastika. Üldiselt on komplikatsioonide tekke risk peale rotatsioonplastika protseduuri teostamist madal, kuid vanemaealised patsiendid on rohkem ohustatud komplikatsioonide tekkest. Tõsisemaks komplikatsiooniks on veresoonte läbitavuse taastamise ebaõnnestumine. (Herdes et al., 2008) Rotatsioonplastika võimaldab transfemoraalse amputatsiooni patsientidele funktsionaalsuse taset, mis sarnaneb transtibiaalse amputatsiooni tasemega. (Carroll, 2005) Labajala lihased adapteeruvad hästi uue anatoomilise seisundiga, mis võimaldab kasutada hüppeliigest põlveliigese asemel andes patsiendile väikse funktsionaalse võimekuse häirega. (Herdes et al., 2008) Rotatsioonplastika järgsed patsiendid näitavad mitte ainult head funktsionaalse soorituse taset kuid ka head sotsiaalintegratsiooni võimet. (Gradl et al., 2015) 15

16 Tibia ülestõstmise meetodit kasutatakse osteosarkoomi korral. Antud meetodi eesmärgiks on moodustada peale transfemoraalset amputatsiooni tugevam ja pikem könt proteesi kohandamiseks. Jalg amputeeritakse ülevalt poolt põlveliigest, sääreluu pööratakse tagurpidi nii, et oleks võimalik ühendada sääreluu alumist osa reieluu alumise osaga. Tibia ülestõstmise meetod soodustab paremat funktsionaalsuse taset transfemoraalse amputatsiooni patsientidele vaatamata sellele, et nad saavad põlveliigese endoproteesi. (Carroll, 2005) Mõlema protseduuri läbiviimisel lapse- või noorukieas tuleb arvestada kasvupotentsiaaliga: puusaliigese kasvuplaatidest sõltub 30% reieluu kasv, põlveliigese kasvuplaatidest ülejäänud 70%. Hüppeliigese kasvuplaatidest sõltub 40% sääre- ja pindluu kasv, põlveliigese kasvuplaatidest ülejäänud 60%. Juhul kui amputatsiooni korral eemaldatakse põlveliigese piirkonnast kasvuplaate, peab arst sellega arvestama ja moodustama pikema köndi edaspidise kasvu vahe kompenseerimiseks. Kui tulevikus hakkab amputeeritud kehapool "üle" kasvama võib kirurg peatada kasvu, õmmeldes kasvuplaadid kokku. (Carroll, 2005) 16

17 4. TRAUMAATILINE AMPUTATSIOON Traumaatiline amputatsioon - keha osa kaotus, tavaliselt sõrm, varvas, käsi, jalg - mis on trauma või õnnetuse tagajärjeks. (Ma, Zieve, 2016.) Traumaatiline amputatsioon on teiseks levinumaks jäseme kaotuse põhjuseks. (Blank-Reid, 2003) Võib eristada kahte traumaatilise amputatsiooni liiki - täielik ja osaline amputatsioon. (Blank-Reid, 2003) Kui trauma või õnnetus viivad täieliku amputatsioonini, võib osadel juhtudel kui traumast tulenev lõige on korrektse pinnaga ja närvi-, lihas- ja teised pehmed koed on ära lõigatud võimalik ära lõigatud pinnad omavahel kinnitada ning saab amputeeritud osa tagasi kinnitada endisele kohale. (Ma, Zieve, 2016.) Osalise amputatsiooni korral (pehmete kudede ühenduse olemas olu korral) sõltub vigastatud jäseme tagasi opereerimise võimalus trauma raskusastest. (Day, 2006) Teisteks teguriteks, mis mõjutavad amputeeritud kehaosa tagasi kinnitamise edukust on trauma koht (ülajäsemete tagasi kinnitamine on reeglina edukam kui alajäseme oma), isheemiline aeg, patsiendi vanus. (Blank-Reid, 2003) Traumaatilise amputatsiooni sümptomid: keha osa, mis on täielikult või osaliselt ära lõigatud verejooks valu purustatud kehakoed (nahk, luud, lihased, kõõlused) (Ma, Zieve, 2016) Traumaatilise amputatsiooni tüsistuseks võib olla verejooks, šokk, infektsioonid. (Ma, Zieve, 2016) Trauma korral mängib olulist rolli esmaabi. Kui isik on kaotanud jäseme, sõrme, varba või mõne muu kehaosa, tuleb kohe kutsuda kiirabi. (Day, 2006) Kiirabi oodates tuleb kontrollida verejooksu, rakendades otsest survet haavale. Kui verejooks on tugev tuleb kasutada tihedat sidet või žgutti, kuid seda ei tohi pikalt kasutada. (Laskowski-Jones, 2006) Oluline on päästa traumaatiliselt amputeeritud kehaosa. Tuleb eemaldada haava piirkonnast kõik määrdunud materjalid, mis võivad haava infitseerida. Mähkida äralõigatud kehaosa puhta niiske lapi sisse, panna kilekotti ja asetada kott jäävanni. (Laskowski-Jones, 2006) Kui külma vett ei ole, tuleb hoida äralõigatud kehaosa eemal soojusest. Jahutatud kehaosa võib säilitada 18 tundi, mitte jahutatud tundi. (Ma, Zieve, 2016) 17

18 Trauma ennetamine on parim viis vähendada traumaatilise amputatsiooni esinemissagedust. On oluline meeles pidada, et nii kodus kui ka tööl on vaja kasutada turvavarustust ja tähelepanelikult lugeda ja järgida juhiseid töötades tööristadega, mis võivad põhjustada raskeid traumasid. Samuti on oluline traumat ennetavate haridusprogrammide väljatöötamine ja tööalase ohutunõuete täiustamine. (Blank-Reid, 2003) Kokkuvõtteks trauma on üheks sagedasemaks alajäseme amputatsiooni põhjuseks. Trauma raskusest ja iseloomust sõltub millise alajäseme amputatsiooni liigiga tegemist on - täielik või osaline amputatsioon. Amputatsiooni liigist sõltub vigastatud jäseme tagasi opereerimise võimalus - täieliku amputatsiooni korral on vigastatud jäseme tagasi opereerimise võimalus suurem kui osalise amputatsiooni korral. Traumaatilise amputatsiooni korral mängib olulist rolli esmaabi. Oluline on kohe kutsuda kiirabi, kiirabi oodates tuleb kontrollida kannatanul verejooksu ning päästa traumaatiliselt amputeeritud kehaosa. 18

19 5. ALAJÄSEMETE AMPUTATSIOONI JÄRGNE TAASTUSRAVI 5.1. Kinemaatilised parameetrid Alajäseme amputatsiooni järgsed patsiendid puutuvad kokku probleemidega nagu uute liikumistingimustega adaptatsioon, kompensatoorsed ja asümmeetrilised liigutused. (Beyaert et al., 2008) Proteesi mehhaaniliste piirangute ja amputeeritud alajäseme lihasjõu vähenemise tõttu kannavad patsiendid kõndimisel kompensatoorselt keharaskuse rohkem tervele jalale, mistõttu esinevad patsientidel kompensatoorsed liigutused puusaliigeses, vaagna ja lülisamba segmentides. (Prinsen et al., 2011) Tihti esineb patsientidel asümmeetriline lülisamba ja alajäseme liigeste liikumine. (Devan et al., 2015) Kuna kompensatoorsed liigutused on adaptatsiooni vormiks on võimalik, et need liigutused on maladaptiivsed ja võivad soodustada luu- ja lihaskonna häirete esinemist/tekkimist, nagu alaseljavalu (Devan et al., 2014) ja osteoartriit. (Morgenroth et al., 2012) Eelnimetatud liigutused väsitavad seljalihaseid ja võivad viia kumulatiivse stressi tekkimiseni osteoligamentide struktuurides, mis omakorda põhjustab lülisamba ebastabiilsust ja alaseljavalu. (Devan et al., 2015) Kroonilist alaseljavalu peetakse kõige sagedamini esinevaks probleemiks alajäseme amputatsiooni järgsetel patsientidel. Kroonilise alaseljavaluga amputatsiooni patsientidel esineb suurenenud lülisamba transversaal rotatsioon ja teised asümmeetrilised liigutused. (Morgenroth et al., 2010) Sõltuvalt alajäseme amputatsiooni tüübist (transfemoraalne või transtibiaalne) esinevad patsientidel erinevad kinemaatilised häired. Reeglina esinevad suuremad kõrvalekalded alajäseme kõrgemal tasemel amputatsiooni korral. (Darter, Wilken, 2011) Transfemoraalse amputatsiooni järgsetel patsientidel esineb toefaasis suurenenud lülisamba lateraal fleksioon liigutus amputeeritud jäseme suunas ja suurenenud lülisamba ekstensioon liigutus kõnni ajal. (Devan et al., 2015) Kõndides esineb suurenenud lülisamba liikuvus sagitaal ja frontaal tasapinnas. Samuti esineb toefaasis ühele jalale toetudes liikuva jala puusaliigeses suurem vaagna elevatsioon frontaal tasapinnas võrreldes toetatud jalaga. Sagitaal tasapinnas esineb suurenenud antrerioorne vaagna kalle amputeeritud jäsemes võrreldes terve jäsemega. (Devan et al., 2015) Transversaal tasapinnas esineb amputeeritud jäsemes vähenenud transversaal rotatsioon. Algkontakti loomise faasis esineb amputeeritud jäsemes piiratud puusaliigese painutus, ülekande faasis esineb suurenenud puusaliigese ekstensioon liigutus. (Darter, Wilken, 2011) Jooksmisel esineb vähenenud vaagna transversaal rotatsioon ja vähenenud puusaliigese fleksioon liigutus amputeeritud jäsemes, 19

20 mille tulemuseks on lühenenud sammupikkus jooksmisel. Mäkke kõndimisel esineb vähenenud puusaliigese fleksioon liigutus, mäest alla kõndimisel esineb kompensatoorne puusaliigese ekstensioon liigutuse suurenemine amputeerirud jäsemes. Trepist alla laskudes esineb amputeeritud jäseme puusaliigese ekstensioon liikuvuse piiratus. (Devan et al., 2015) Transtibiaalse amputatsiooni patsientidel esineb suurenenud lülisamba fleksioon liikuvus proteesitud alajäseme suunas. Samuti esineb toefaasis vähene puusaliigese ekstensioon liikuvuse suurenemine sagitaal tasapinnas. Frontaal tasapinnas esineb proteesitud jäseme abduktsioon liigutus kogu kõnnitsükli vältel. (Molina et al., 2013) Jooksmisel esineb vähenenud puusaliigese ülemise osa ekstensioon toefaasi vältel. Mäkke ja mäest alla kõndimisel esinevad muutused puusaliigeses sagitaal tasapinnas: proteesitud jäseme puusaliigeses on vähenenud ekstensioon liikuvus toefaasi lõpu osas. Treppidel liikumisel esineb suurenenud puusaliigese fleksioon liikuvus proteseeritud jäseme toefaasis. (Schmalz et al., 2007) Töö autori arvates esinevad patsientidel amputatsiooni järgselt tõsised muutused kõnnimustris, mis mõjutavad mitte ainult alajäset vaid ka kehatüve ning võivad põhjustada terviseprobleeme. Seetõttu mängib alajäseme amputatsiooni järgselt füsioteraapia olulist rolli. Füsioteraapia aitab saavutada normi lähedast kõnnimustri ning vältida teiste probleemide tekkimist Rehabilitatsiooni tähtsus Taastusravi on eesmärgile orienteeritud protsess, mis aitab amputeeritud patsiendil saavutada võimalikult kõrge motoorse soorituse tase ja kohaneda uute tingimustega. (Douglas, 2003) Rehabilitatsiooniprogramm aitab amputeeritud patsientidel parandada liikumisvõimet, omandada sobivamat liigutuste sooritamise mustrit, kohaneda proteesiga ja säilitada kahjustatud jäseme liigesliikuvus ja lihasjõud, samuti parandada patsiendi psühholoogilist ja emotsionaalset seisundit ning tagada sotsiaalne ja ühiskondlik integratsioon. (Hordacre et al., 2013) Rehabilitatsiooniteenused peavad põhinema puude sotsiaalsele mudelile, mille põhirõhk on võrdsete võimaluste tagamine puuetega inimestele ning nende sotsiaalmajanduslik integratsioon ühiskonda. (Frederiks, Visagie, 2013) Rehabilitatsiooniprogramm on multidistsiplinaarne taastusravi teenus, mis sisaldab füsioteraapiat, meditsiinilist konsultatsiooni, sotsiaalset ja psühholoogilist teenust, tegevusteraapiat. (Hordacre et al., 2013) 20

21 Füsioteraapiaga tuleb alustada võimalikult kiiresti peale amputatsiooni. Tähelepanu tuleb pöörata ülakeha tugevdamisele ja alajäsemete lihasjõu suurendamisele ning puusaja/või põlveliigeste liikuvuse säilitamisele. (Seaman, 2011) Füsioteraapia aitab taastada maksimaalse patsiendi funktsioonalsuse taseme läbi patsiendi harimise, praktilise treenimise, manipulatsiooni meetodite ja terapeutilise harjutuse sooritamise. Füsioteraapia protsess on individuaalne ja sõltub paljudest aspektidest, nagu näiteks patsiendi eelnev ja antud hetke funktsionaalsuse tase, lihasjõud, vastupidavus, tervislik seisund ning patsiendi vajadused. (Highsmith, Kahle, 2008) Täisväärtusliku paranemise tagamiseks peab füsioteraapia olema suunatud järgmiste aspektide kvaliteedi parandamisele: lihaskorseti tugevdamine tasakaalu parandamine köndi liikuvusulatuse parandamine kõnni treenimine nii siseruumides kui ka välitingimustes kardiovaskulaarse võimekuse parandamine proteesi kohandamine ja vajadusel modifitseerimine (Gupta, 2015) Rehabilitatsiooniprogrammi võib jagada proteesi kasutamise järgi proteesi eelse ja proteesi kohanemise rehabilitatsiooniks. (Hordacre et al., 2013) Füsioteraapial on tähtis koht proteesiga kohanemisel ja kohandamisel ning selle kasutama õpetamisel. Proteesi kasutamise treeningu peamiseks eesmärgiks on tasakaalu taastamine ja keharaskuse kandmine proteesitud jalale. (Highsmith, Kahle, 2008) Patsiendid, kes ei saa proteesi, vajavad treeningut ülajäsemete tugevdamiseks ratastooli või karkude kasutamise eesmärgil. Tähtis on arendada osavust ja ratastooli kasutamise oskust paremaks ühiskonda integratsiooniks. Samuti on oluline kodus oleva sisestuse ümberkorraldamine paremaks igapäevategevustega hakkama saamiseks. (Frederiks, Visagie, 2013) 5.3. Amputatsiooni järgse taastusravi faasid Kahle, 2008): Alajäseme amputatsiooni järgset taastusravi võib jagada mitmeks faasiks (Highsmith, pre-operatiivne faas post-operatiivne faas proteesimise eelne faas proteesiks ettevalmistav treeningfaas 21

22 proteesiga kohanemise lõplik treeningfaas taasintegreerimise faas proteesi hooldamine vajaduse korral Erinevate juhtude korral võivad patsiendid läbida mõned eelnimetatud faasidest. Traumaatilise amputatsiooni korral, kui jäset ei ole võimalik päästa, ei saa patsient läbida preoperatiivset faasi. Teraapia faasid toimuvad erinevates tingimustes ning reeglina erinevate füsioterapeutidega. (Highsmith, Kahle, 2008) Esimeseks faasiks on pre-operatiivne faas. Selles faasis püütakse säilitada traumeeritud/haigejäse ning ennetada amputatsiooni. (Highsmith, Kahle, 2008) Juhul kui jäseme päästmine ebaõnnestub, teostatakse amputatsioon. Enne amputatsiooni teostamist on oluline tugevdada kahjustatud jäset, eriti reie nelipealihast ja puusaliigese sirutajalihaseid, mis mängivad olulist rolli post-operatiivse rehabilitatsiooni varastes faasides. Oluline on amputeeritud kohale kinnituvate lihaste venitus harjutuste sooritamine kontraktuuride vältimiseks ja liigesliikuvuse säilitamine. (Highsmith, Kahle, 2008) Füsioteraapia efektiivsuse tõstmiseks tuleb enne amputatsiooni õpetada patsiendile selgeks post-operatiivse liikumise võimalused, näiteks küünarkarkude kasutamine või ratastooliga liikumine. (Hordacre et al., 2013) Tavaliselt õpetakse patsiendile liikumise võimalusi kahjustamata jäsemega, et kergendada amputatsiooni ja proteesi kasutamise vahelist perioodi kui patsient saab kasutada ainult oma tervet jäset. Pre-operatiivne faas toimub reeglina ambulatoorses keskkonnas. (Highsmith, Kahle, 2008) Teiseks faasiks on post-operatiivne faas. Füsioteraapiaga alustatakse 1-2 postoperatiivsel päeval. (Hordacre et al., 2013) Selle faasi põhieesmärgiks on kvaliteetse köndi moodustamine ja selle mobiliseerimine. (Saraf, Gupta, 2015) Selles faasis saavutatud köndi liikuvus mängib olulist rolli edaspidises teraapias. Teraapias treenitakse põhiliikumisi: lamamine, pööramine- ja siirdumine voodis, istumine, seismine, püsti tõusmine, kõndimine terve jalaga, amputeeritud jäset kasutatakse vähesel määral. Samuti teostatakse amputeeritud jäsemega kergeid venitusharjutusi, esialgul lihtsad staatilised venitused ja amputeeritud jäset tugevdavad tegevused. (Highsmith, Kahle, 2008) Sama olulist rolli mängib ka köndi kvaliteet, mis on oluline edukaks proteesi kasutamiseks. Könti jälgitakse pidevalt infektsiooni ja komplikatsioonide vältimiseks. Turse ja valu vähendamiseks kasutatakse kompressioonsidet. See on üks raskematest faasidest, kuna patsientidel esinevad tihti nii psühholoogilised kui ka füüsilised probleemid. Antud faas toimub haiglas. (Highsmith, Kahle, 2008) 22

23 Järgmiseks faasiks on proteesimise eelne faas - selleks faasiks on omandatud ja edeneb hästi liikumine ilma proteesita. Faasi põhieesmärgiks on jätkata jäsemete tugevdamisega, painduvuse parandamisega ja köndi lõpliku vormi saavutamisega. (Highsmith, Kahle, 2008) Patsientidele, kes saavad proteesi (56-97%), peab olema tagatud korralik köndi ettevalmistamine proteesi kandmiseks. Proteesi kasutamine on võimalik kohe peale haava paranemist. (Frederiks, Visagie, 2013) Proteesi kasutamise kandidaate valitatakse järgmiste kriteeriumite järgi: vanus - mida noorem, seda suurem tõenäosus proteesi saamiseks küünarkarkude kasutamise oskus hea üla- ja alajäsemete lihasjõud hea kardiorespiratoorne võimekus kaasuvate neuroloogiliste haiguste puudumine (Frederiks, Visagie, 2013) Faasi lõpptulemuseks on proteesi kohandamine. Alustatakse kergemate situatsioonide praktiseerimisega liikuvuse parandamiseks (kasutades traumeerimata jäsemet), tasakaalu parandamine. Terapeutilised harjutused muutuvad raskemaks ja intensiivsemaks. (Highsmith, Kahle, 2008) Proteesimise eelsele faasile järgneb proteesiks ettevalmistav treeningfaas - selles faasis õpetatakse patsiendile proteesi peale panemist ja proteesi erinevate osade ära võtmist, sobivate jalanõude valimist, proteesi hooldamist ja köndi naha kontrolli. Toimub amputeeritud jäseme sensoorne integratsioon ja lihaste ümberõppimine. (Highsmith, Kahle, 2008) Proteesi kasutamine toimub kindla graafiku järgi, et patsient saaks adapteeruda uute tingimuste ja tunnetega. Treenitakse keharaskuse ülekandmist proteesiga jäsemele ja tasakaalu hoidmist, mis on kõnnitreeningu eelfaasiks. (Frederiks, Visagie, 2013) Kõnnitreening algab tasasel pinnal kontrollides aega ja vahemaad, mida patsient on võimeline läbima. Kõnnitreeningu järgmiseks etapiks on kõnd ebatasasel tasapinnal - ilma rööbaspuudeta, treppidel, kaldpinnal, takistuste ületamine. (Frederiks, Visagie, 2013) Oluline, et patsient saaks selles faasis aru, et kindla kõnnimustri saavutamine liikumiseks erinevatel tasapindadel nõuab treenimist ja võib võtta kuid ja isegi aastaid eesmärgi saavutamiseni. (Highsmith, Kahle, 2008) Järgmiseks faasiks on proteesiga kohanemise lõplik treeningfaas - proteesi kasutamise treening peab keskenduma proteesi kasutamisoskuse edasi arendamisele: liikumine välitingimustes, liikumine ebatasasel pinnal, liikumine suure liiklusega tänavatel, autosse 23

24 sisse- ja välja saamine, bussi või rongi kasutamine. (Gupta, 2015) Protees annab amputeeritud patsiendile võimaluse iseseisvalt liikuda nii kodus kui ka väljaspool kodu, võtta maast esemeid, põrandalt püsti tõusta, liikuda treppidel üles ja alla, ning soodustab paremat integratsiooni ühiskonda ja annab patsiendile võimaluse elada täisväärtuslikku elu. (Frederiks, Visagie, 2013) Selles faasis muutub teraapia individuaalseks põhinedes patsiendi iseärasusel ja eesmärkidel. Terapeutilised harjutused muutuvad raskemaks ja intensiivsemaks, harjutuste valik selles sõltub patsiendi eesmärkidest ja kehalise aktiivsuse tasemest. (Highsmith, Kahle, 2008) Eelviimaseks faasiks on reintegratsiooni faas - selles etappis valmistub patsient tagasi pöörduma tegevuste juurde, nagu tööl käimine, või toimub uute tegevuste/oskuste omandamine. Oluline on igas olukorras pöörata tähelepanu tegevuse spetsiifikale, et aidata patsienti maksimaalselt eesmärkide saavutamisel. (Highsmith, Kahle, 2008) Viimaseks faasiks ja rehabilitatsiooniprogrammi osaks on amputeeritud patsientide pidev järelkontroll ka peale haiglast väljakirjutamist ning abivahendite, proteeside ja ratastoolide hooldus ja vajadusel asendamine. Antud perioodil toimub suurem osa tööst ambulatoorselt ja kodus. (Frederiks, Visagie, 2013) Füsioteraapia efektiivsust saab hinnata sõltuvalt patsiendi iseseisva liikumisoskuse omandamise kaudu kindlal ajaperioodil. (Hordacre et al., 2013) Oluline on, et patsient saaks aru, et suurem osa rehabilitatsiooni edukusest sõltub temast endast - tema iseseisvast tööst, tahtmisest ja motiveeritusest. Füsioterapeut saab näidata ja õpetada, mida tuleb teha, et saavutada oma eesmärke. (Highsmith, Kahle, 2008) 5.4. Sobiva proteesi valik ja kõnnitreening Peamiseks eesmärgiks peale alajäseme amputatsiooni on proteesiga võimalikult hea liikumisvõime saavutamine. (Hordacre et al., 2013) Selle eesmärgi saavutamisel mängivad olulist rolli kaks aspekti: õige proteesi valimine ja pidev kõnnitreening. (Cummings, 2011) Kõnnitreening sisaldab nii pre- ja post-operatiivset kõnnitreeningut, mis toimub füsioterapeudi järelevalve all, kuid ka proteesi valmistaja patsiendi esialgset nõustamist ja koolitamist, mis on proteesi kohandamise osaks. (Cummings, 2011) Õige proteesi otsimine võtab aega. Patsient peab olema valmis, et esimese aasta jooksul on tal vaja tihti kohtuda proteesi valmistajaga, et saada sobivaim protees. Esimesel kohtumisel proteesi valmistajaga toimub konsultatsioon ja köndi hindamine. (Seaman, 2011) Proteesi valmistaja peab selgitama 24

25 patsiendile millistest komponentidest protees koosneb ning kuidas need komponendid töötavad. (Cummings, 2011) Järgmisel kohtumisel kohandatakse patsiendile spetsiaalne elastne sukk, mis hakkab formeerima könti esmase proteesi kohandamiseks. Kui patsiendile on kohandatud protees, saab ta arstilt saatekirja füsioteraapiasse. (Seaman, 2011) Selles etapis on füsioteraapia põhiosaks kõnnitreening. Proteesi valmistaja ja füsioterapeudi koostöö peab olema tihe. Iga muutus proteesis võib mõjutada kõnnimustri ja vastupidi. (Cummings, 2011) Kõnnitreeningu eesmärgiks on tagada patsiendile ohutu liikumisevõimalust, mis ei põhjusta suurt energia kulu. (Cummings, 2011) Rehabilitatsiooni seansid peavad toimuma füsioterapeudi ja proteesi valmistaja juuresolekul. (Hordacre et al., 2013) Kõnnitreening algab rööbaspuude vahel, et tagada ohutu keskkond. Sageli kasutatakse spetsiaalset vööd, juhuks kui patsient tasakaalu kaotab. Kõnnitreeningud peavad toimuma suure peegli ees, et patsient saaks jälgida oma liikumismustri. (Cummings, 2011) Selles etapis peab kõnnitreening olema pidev ning reeglina on see treeningu osa kõige energiakulukam. Sel ajal treenitakse keharaskuse ülekannet küljelt küljele, kõndi kohapeal ja hiljem kõndi edasi-tagasi rööbaspuude vahel, tasakaalu hoidmist ühel jalal ning juurdevõtu sammuga kõndi. Peale stabiilse kõnni saavutamist rööbaspuude vahel soovitatakse patsiendile kõndimiseks küünarkarke või kõnniraami. Lõpptulemusena omandavad proteesi kasutajad kõnni kepiga või ilma abivahendita. (Cummings, 2011) Kõnni treenimist võib teostada erinevates tingimustes. (Highsmith, Kahle, 2008) Esialgul toimub see haiglas, peale haiglast väljakirjutamist võib kõnnitreeningut teostada patsiendi kodus, mis võimaldab treenida kõndi patsiendile tuttavas keskkonnas reaalsete takistustega, millega ta hakkab kokku puutama igapäeva elus. (Cummings, 2011) Eristatakse kahte efektiivset kõnnitreeningu sekkumismeetodit: 1) tasapinnal kõnnitreening ja 2) kõnnitreening jooksulindil, mida võib kasutada nii iseseisva kõnnitreeningu meetodina kui ka mõlemat koos. (Highsmith et al., 2016) Kõnnitreening jooksulindil on efektiivne kõnnitreeningu lisana, iseseisva treeningu meetodina koos visuaalse tagasisidega või koduharjutuskava osana. (Darter et al., 2013) Võib eristada kaht kõnnitreeningu vormi. Esimene vorm põhineb kõnnitsükli erinevate osade treenimisele üks teisest eraldi, teise vormi korral treenitakse kõnnitsüklit korraga, tuginedes organismi oskusele leida stabiilsem ja energiasäästlikum kõnniviis. (Cummings, 2011) Gabay, (2015) uuring näitas, et visuaalse tagasisidega kõnnitreening jooksulindil mõjutab kõnnimustri ja sooritusvõimet. Uuringu eesmärgiks oli võrrelda visuaalse tagasiside ja visuaalse tagasisideta kõnnitreeningu efektiivsust jooksulindil alajäseme amputatsiooni 25

26 järgsetel patsientide. Uuringus osalesid neli täiskasvanud uuritavat. Kokku teostati 15 teraapia seanssi, iga seanss koosnes soojendusest, 30-minutilisest kõnnitreeningust jooksulindil ja jahtumise osast. Osalejatel mõõdeti kinemaatilised-, ajalis-ruumilised-, tasakaalu näitajad ja elukvaliteet. Uuringu tulemused näitasid kõikide hinnatud näitajate paranemist, mis tõestab, et kõnnitreening visuaalse tagasisidega jooksulindil on efektiivne meetod kõnni näitajate, tasakaalu ja elukvaliteedi tõstmiseks alajäseme amputatsiooni järgsetel patsientidel. Kõnnitreeningud on kasulikud ka patsientidele, kes kasutavad proteesi aastaid. Füsioterapeudi külastamine paar korda aastas aitab omandada uusi oskusi, näiteks kõnd treppidel, kõnd ebatasasel tasapinnal, jooks, või parandada juba omandatud oskusi. (Cummings, 2011) 26

27 KOKKUVÕTTE Antud bakalaureusetöö kokkuvõtteks võib öelda, et alajäseme amputatsioon on suureks probleemiks tänapäeval. Alajäseme amputatsioon võib olla kas iseseisvaks probleemiks, nt trauma järgselt, kuid ka haiguse tüsistuseks. Alajäseme amputatsiooni sagedasemaks põhjuseks on trauma ja haigused nagu Diabetes Mellitus ja luukasvaja. Seega on üheks amputatsiooni vältimise meetodiks nimetatud haiguste tüsistuste vältimine. Mõningatel juhtudel võib alajäseme amputatsiooni asemel kasutada rotatsioonplastika ja tibia ülestõstmise meetodit. Kuna antud meetodite kasutamine võimaldab säilitada patsiendil suuremat liikumisvõimet ja soodustab paremait taastumise võimaluse oleks oluline uurida täpsemalt antud meetodite olemust, et suurendada antud meetodite kasutamise võimalusi ning tõsta patsientide teadlikkust nendest võimalustest. Üheks sagedasemaks probleemiks amputatsiooni patsientidel on fantoomvalu, mille ravis kasutatakse erinevaid meetodeid, nagu peegelteraapia ja TENS ravi. Vaatamata erinevate fantoomvalu leevendamise meetodite olemasolule, ei ole ükski nendest piisavalt efektiivne. Oluline on edaspidiste uuringute läbi viimine, et saada paremini aru fantoomvalu patomehhanismist, mis soodustab parema ravi võimaluse leidmist. Taastusravil on oluline koht amputatsiooni järgsel rehabilitatsiooniprogrammil, füsioteraapiaga alustatakse kohe peale haava paranemist. Taastusravi peab põhinema patsiendi vajadusel. Oluline on füsioterapeudi ja proteesi valmistaja tihe koostöö, et saavutada paremat tulemust ja pakkuda patsiendile sobivamat proteesi. Iga patsient ja iga amputatsioon on individuaalne, seetõttu on oluline leida sobivaim taastumise meetod igale patsiendile lähtudes tema eesmärkidest, huvidest, ootustest. Olulist rolli mängib ka patsiendi motivatsioon, tahtmine ja iseseisva töö olulisusest aru saamine. Edasise uurimise teemadeks soovitaks: fantoomvalu ja selle ravimeetodid virtuaalse reaalsuse kasutamise võimalused amputeeritud patsientidel 27

28 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Arndt, C., Rose, P., Folpe, A., Laack, N Common musculoskeletal tumors of childhood and adolescence. Mayo Clinic Proceedings. 87(5): Barbin, J., Seetha, V., Casillas, J., Paysant, J., Pérennou, D The effects of mirror therapy on pain and motor control of phantom limb in amputees: A systmatic review. Annals Of Physical And Rehabilitation Medicine. 59(4): Beyaert, C., Grumillier, C., Martinet, N., Paysant, J., André, J. M Compensatory mechanism involving the knee joint of the intact limb during gait in unilateral below-knee amputees. Gait & Posture.28(2): Blank-Reid, C Traumatic amputations. Nursing. 33(7): Bosmans, J. C., Suurmeijer, T. M., Hulsink, M., van der Schans, C. P., Geertzen, J. B., Dijkstra, P. U Amputation, phantom pain and subjective well-bwing: a qualitative study. International Journal Of Rehabilitation Research. 30(1): Carroll, K An Explanation of the Rotationplasty and Tibia Turn-Up Procedures. InMotion Magazine. 15(2): Cox, P., Williams, S., Weaver, S Life after lower extremity amputation in diabetics. The West Indian Medical Journal. 60(5): Cummings, S The Importance of Gait Training. InMotion Magazine. 21(1): Darter, B. J., Nielsen, D. H., Yack, H. J., Janz, K. F Home-based treadmill training to improve gait performance in persons with a chronic transfemoral amputation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 94: Darter, B. J., Wilken, J. M Gait Training With Virtual Reality - Based Real - Time Feedbacks: Improving Gait Perfomance Folloeing Transfemoral Amputation. Physical Therapy. 91(9): Day, M. W Traumatic amputation. Nursing. 36(10): Devan, H., Carman, A., Hendrick. P., Hale, L., Ribeiro, D Spinal, pelvic, and hip movement asymmetries in people with lower-limb amputation: Systematic review. Journal Of Rehabilitation Research &Development, 52(1): Devan, H., Hendrick, P., Ribeiro, D. C., Hale, L. A., Carman, A Assymetrical Movements of the Lumbopelvic Region: Is this a Potential Mechanism for Low Back Pain in People with Lower Limb Amputation? Med Hypotheses. 82(1): DiLiberto, F., Baumhauer J., Nawoczenski, D The prevention of diabetic foot ulceration: how biomechanical research informs clinical practice. Brazilia Journal Of Physical Therapy. 20(5):

29 15. Douglas, G.S Partial Foot Amputation. InMotion Magazine. 13(2): Fosse, S., Hartemann-Heurtier, A., Jacqueminet, S., Ha Van, G., Grimaldi, A., Fagot- Campagna, A Incedence and characteristics of lower limb amputations in people with diabetes. Diabetic Medicine. 26(4): Frederiks, J.P., Visagie, S The rehabilitation programme and functional outcomes of persons with lower limb amputations at a primary level rehabilitation centre.south African Journal of Occupational Therapy, 43(3), Gabay, L The Effects Of Gait Training With Visual Feedback in Individuals With Lower Limb Amputations. Palaestra. 29(4): Gebhardt, M. C., Springfield, D., Neff, J. R Sarcomas of bone. Clinical Oncology. 4: Graczyk, M., Krajnik, M., Malec-Milewska, M Phantom Pain: a therapeutic challenge. Advances in Palliative Medicine. 9(1): Gradl, G., Postl, L.K., Lenze, U., Stolberg-Stolberg, J., Pohlig, F., Rechl, H., Schmitt- Sody, M., Eisenhart-Rothe, R., Krichhoff, C Long-term functional outcome and quality of life following rotationplasty for treatment of malignant tumors. BMC Musculoskeletal Disorders. 16(1): Greene, F., Page, D., Fleming, I., Fritz, A., Balch, C., Haller, D., Morrow, M Musculoskeletal Sites. Bone. AJCC Cancer Staging Manual. Sixth Edition Griffin Kellicker, P., BSN Amputation - General Overview. Health Library website. EBSCO Publishing. ( ) 24. Herdes, J., Exner, G., Rosenbaum, D., Streitbuerger, A., Gebert, C., Gosheger, G., Ahrens, H Rotationplasty in the elderly. Sarcoma, Highsmith, M. J., Andrews, C. R., Millman, C., Fuller, A., Kahle, J. T., Klenow, T. D., Lewis, K. L., Bradley, R. C., Orriola, J. J Gait Training Interventions for Lower Extremity Amputees: A Systematic Literature Review. Technology Innovation. 18(2-3): Highsmith, M.J., Kahle, J.T Getting the Most out of Physical Therapy. InMotion Magazine. 18(6): Hordacre, B., Birks, V., Quinn, S., Barr, C., Patritti, B., Crotty, M Physiotherapy Rehabilitation for Individuals with Lower Limb Amputation: A 15- Year Clinical Series. Physiotherapy Research International, 18(2): Kim, S. Y., Kim, Y. Y Mirror Therapy for Phantom Limb Pain. Korean Journal Pain. 25(4):

30 29. Kurichi, J., E., Bates, B., E., Stineman, M.,G Amputation. In: JH Stone, M Blouin, editors. International Encyclopedia of Rehabilitation. 30. Laskowski-Jones, L First aid for AMPUTATION. Nursing. 36(4): Luo, Y., Anderson, T Phantom Limb Pain: A Review. International Anesthesiology ClinIics. 54(2): Ma, C.B., Zieve, D Amputation - traumatic. The A.D.A.M. Medical Encyclopedia. 33. Malawer, M. M., Helman, L. J., O'Sullivan, B Sarcomas of bone. Cancer: Principles and Practice of Oncology. 9: Morgenroth, D. C., Gellhorn, A. C., Suri, P Osteoarthritis in the Disabled Population: A Mechanical Perspective. PM&R. 4(5):S Morgenroth, D. S., Orendurff, M. S., Shakir, A., Segal, A., Shofer, J., Cherniecki, J. M The Relationship Between Lumbar Spine Kinematics during Gait and Low- Back Pain in Transfemoral Amputees. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 89(8): Perry, J Below-the-Knee Compared with Above-the-Knee Amputation. Journal of Bone & Joint Surgery. 87(5): Pinto, C., B., Saleh Velez, F., G., Bolognini, N., Crandell, D., Merabet, L., B., Fregni, F Optimizing Rehabilitation for Phantom Limb Pain Using Mirror Therapy and Transcranial Direct Current Stimulation: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial Study Protocol. JMIR Research Protocols. 5(3): e Price, B., Moffat, B., Crofts, D Managing patients following a lower limb amputation... (with commentary by Mike Ellis). Journal Of Community Nursing, 29(3): Prinsen, E. C., Nederhand, M. J., Rietman, J. S Adaptation Strategies of the Lower Extremities of Patients with a Transtibial or Transfemoral Amputation during Level Walking. Archives of Physical Med icine and Rehabilitation. 92(8): Quddus, M. A., Uddin, M. J Evaluation of foot ulcers in diabetic patients. Mymensingh Medical Journal. 22(3): Rizzolatti, G., Fogassi, L., Gallese V Mirrors in the mind. Scientific American. 295: Rueda, F. M., Diego, I. A., Sanchez, A. M., Tajada, M. C., Montero, F. R., Page, J. M Knee and hip internal moments and upper-body kinematics in the frontal plane in unilateral transtibial amputees. Gait & Posture. 37(3):

31 43. Saberi, O Coping With Aging and Amputation: How Changing the Way You Think Could Change Your Health. Senior-Step - Volume 1: Sabzi Sarvestani, A., Taheri Azam, A Amputation: a ten-year survey. Trauma Monthly. 18(3): Saraf, A., Gupta, A Effect of Diabetes on Postoperative Ambulation following Below Knee Amputation. Indian Journal Of Physiotherapy &Occupational Therapy, 9(1): Schmalz, T., Blumentritt, S., Marx, B Biomechanical analysis of stair ambulation in lower limb amputees. Gait & Posture. 25(2): Seaman, J. P What You Might Expect During the First 12 Months as a Lower- Limb Amputee. InMotion Magazine. 21(1): Swiniarski, D., Fabi, J., Kubiak G Comparison of cost-effectiveness in knee arthroscopy performed under local, general intravenous and spinal anesthesia. Chirurgia Narzadow Ruchu / Ortopedia Polska. 70(3): Zhu-Lin, L., Chun, W., Hui-Jiao, C., Xue, L., Li-Jun, D., Zhen-Yu, D Bone metastasis from lung cancer identified by genetic profiling. Oncology Letters. 13(2): Tilak, M., Isaac, S.A., Fletcher, J., Vasanthan, L. T., Subbaiah, R. S., Babu, A., Bhide, R., Tharion, G Mirror Therapy and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for Management of Phantom Limb Pain in Amputees - A Single Blinded Randomized Controlled Trial. Physiotherapy Research International. 21(2): Trevelyan, E. G., Warren, A. T., Summerfield-Mann, L., Robinson, N Acupuncture for the treatment of phantom limb syndrome in lower limb amputees: a randomised controlled feasibility study. Trials. 17(1): Verrone Quilici, M. T., Del Fiol, F. S., Franzin Vieira, A. E., Toledo, M Risk Factors for Foot Amputation in Patients Hospitalized for Diabetic Foot Infection. Journal Of Diabetes Research. 53. Yasar, E., Tok, F., Kesikburun, S., Ada, A. M., Kelle, B., Göktepe, A., Tan, A Epidemiologic data of trauma-related lower limb amputees: A single centre 10-year experience. Injury. 48(2): Yildirim, M., Nevin, K The effect of mirror therapy on the management of phantom limb pain. The Journal Of The Turkish Society Of Algology. 28(3):

32 SUMMARY Lower limb amputation is becoming one of the most frequent operations, and the health issues connected to it present a variety of challenges to different fields of medicine. There are a few forms of lower limb amputation, the most practised of which are the transtibial amputation and the trasfemoral lower limb amputation. Lower-limb amputation not only results in restricted mobility of an individual, but also may affect their socio-economic status. Lower limb amputation can be a result of a trauma or a consequence of such illnesses as cancer or Diabetes Mellitus. In some cases, lower-limb amputation can be avoided and several treatment methods used in order to preserve mobility and aid patient s rehabilitation. Those include rotationplasty and tibia turn-up methods. Patients underwent lower-limb amputation exhibit a change in kinematic parameters of the hip joint, the pelvis, and the spine. A change in gait pattern after the amputation can cause a chronic lower back pain. Another frequent issue is a phantom pain, which is normally treated by mirror therapy and TENS. However, none of the phantom pain treating methods prove to be effective enough. Physiotherapy plays an important role in the rehabilitation of patients who underwent the lower-limb amputation. Physiotherapy is applied directly after the wound has healed up. Rehabilitation program is specifically complied in accord with the needs of a particular patient. It is crucial that the physiotherapist and prosthetist coordinate and cooperate in order to select the best prosthesis for a patient. Each amputation is unique, thus rehabilitation methods for each patient should be chosen carefully, taking into consideration the patient s aims, interests, and hopes. Patient s motivation and understanding of the necessity of the individual work and effort also play an important role in rehabilitation. 32

33 LISAD Lisa 1. Transtibiaalne amputatsioon. Lisa 2. Transfemoraalne amputation. 33

34 Lisa 3. Rotatsioonplastika. Lisa 4. Peegelteraapia 34

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades The implementation opportunities of stretching exercises

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Amputatsiooniköndi kaasaegsest käsitlusest proteesitööstuse viimaste saavutusteni Maarika Nurm AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus Aktiivsuse tasemed proteesimisel. Eestis kasutusel olev süsteem Abivahendite

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Labakäte taastusravi võimalusi

Labakäte  taastusravi võimalusi Kairi Lees, tegevusterapeut Ida-Tallinna Keskhaigla II taastusravi osakond Osteoartroosi võib nimetada liigeste kulumise haiguseks ehk liigesekulumuseks. Haigus ei kahjusta üksnes liigese kõhre, vaid haarab

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd Omal jõul HARJUTUSED alajäsemetele TALLINNA REUMAÜHENDUS 2010 Igale inimesele on antud üks kord olla noor, kuid ta ise valib aja selle jaoks Omal jõul on võimlemisharjutuste komplekt reumatoloogilistele

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTATUD ISIK...1 3. SOODUSTATUD ISIK...1 4. USALDUSARST, AKTIIVRAVI, TAASTUSRAVI...1 5. KINDLUSTUSJUHTUM JA ÕNNETUSJUHTUM...1

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-i

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-i TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-insertional Achilles tendinopathy and physiotherapy

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Diana Tamberg KOLMEKUULISE FÜSIOTERAAPIA MÕJU KROONILISE KAELA- JA ÕLAVÖÖTME MÜOFASTSIAALSE VALUGA NAISPATSIENTIDELE Magistritöö

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoulder grindle complaints caused by text-neck and physiotherapy

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - Massakova_Irina_Bakatöö_

Microsoft Word - Massakova_Irina_Bakatöö_ TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Irina Massakova Plantaarne fastsiit sportlastel ja selle ravi Plantar fasciitis in sportsmen and it s treatment Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc)

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc) KUULMISHÄIRETE PÕHJUSED, VANADUSKUULMISNÕRKUS. KUULDEAPARAADID. KUIDAS MEIE KUULEME? Kuulmisanalüsaator koosneb: 1. Väliskõrvast 2. Keskkõrvast 3. Sisekõrvast 4.Peaajus olevatest juhteteedest ja peaajukoores

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem