Termopilt OÜ Registrikood: MTR kanne: EEP000638, TEL Aadress: Riia mnt 106, Pärnu E-post: Töö nr: 528 Tellija:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Termopilt OÜ Registrikood: MTR kanne: EEP000638, TEL Aadress: Riia mnt 106, Pärnu E-post: Töö nr: 528 Tellija:"

Väljavõte

1 Termopilt OÜ Registrikood: MTR kanne: EEP000638, TEL Aadress: Riia mnt 106, Pärnu E-post: Töö nr: 528 Tellija: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Kontakt: Anita Hainsoo e-post: Tel. (+372) KORTERELAMU TEHNOSÜSTEEMID UUS TN 7, VERIORA, RÄPINA VALD KAUST I KÜTTESÜSTEEM, SOOJUSVARUSTUS PÕHIPROJEKT SELETUSKIRI JA JOONISED Projektijuht: M. MÄTAS Vastutav spetsialist: Insener: T. RÄHMONEN (Diplomeeritud KVJ insener, tase 7 Kutsetunnistus nr: ) R. MARRANDI 30. juuni 2018 Pärnu 528_PP_KVK-0-01_tiitelleht.docx

2 Termopilt OÜ Riia mnt 106, Pärnu Tel: Projektijuht: Meelis Mätas Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ Projekti nimetus: Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora, Räpina vald Projekti üldandmete leht Projekti nr: Üle antud: Leht/Lehti /1 Tellija: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Kontaktisik: Anita Hainsoo e-post: tel Tähis Nimetus Staadium Üleandmise kuupäev Vastutav spetsialist Kontakt I-KVK Küttesüsteem PP Toomas Rähmonen ,

3 Termopilt OÜ Riia mnt 106, Pärnu Tel: Projektijuht: Eriosa nimetus: Meelis Mätas Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Uus tn 7, Veriora Kausta dokumentide nimekiri Projekti nr Staadium: Eriosa: Koostatud: Leht/Lehti Küttesüsteem 528 Põhiprojekt KVK /2 Järjekorra Muudatus Dokumendi nimetus tähis Versioon Kuupäev Faili nimetus 0. Üld-dokumendid 01 Tiitelleht 528_PP_KVK-0-01_tiitelleht.pdf 02 Üldandmete leht 528_PP_KVK-0-02_yldandmete-leht.pdf 03 Kausta dokumentide nimekiri 528_PP_KVK-0-03_dok-nimekiri.pdf 1. Lähtedokumendid 2. Kooskõlastused 3. Seletuskiri 01 Seletuskiri 528_PP_KVK-3-01_seletuskiri.pdf 4. Asendiplaanilised joonised 5. Plaanijoonised 01 KÜTE - Keldri plaan 528_PP_KVK-5-01_kelder.pdf 02 KÜTE - Esimese korruse plaan 528_PP_KVK-5-02_1-kor.pdf 03 KÜTE - Teise korruse plaan 528_PP_KVK-5-03_2-kor.pdf 04 KÜTE - Kolmanda korruse plaan 528_PP_KVK-5-04_3-kor.pdf 6. Vaated, lõiked 01 KÜTE Püstikud _PP_KVK-6-01_pystikud1.pdf 02 KÜTE Püstikud _PP_KVK-6-02_pystikud2.pdf

4 2/2 7. Sõlmejoonised 01 KÜTE Katla skeem 528_PP_KVK-7-01_skeem.pdf 8. Spetsifikatsioonid, mahtude loetelu 01 Materjalide kokkuvõte 528_PP_KVK-8-01_mat-kokkuvote.pdf 9. Lisad 01 Tehniline väljatrükk 528_PP_KVK-9-01_tehn.pdf

5 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora SISUKORD 1. ÜLDOSA Normatiivne baas Lähteandmed Olemasolev olukord Kavandatud lahendus KÜTTESÜSTEEMIDE KIRJELDUS Projekteerimise alused Ruumide siseõhu arvutuslikud temperatuurid Välisõhu arvutuslik temperatuur Küttesüsteemi soojuskoormuse arvutus Küttesüsteemide tehnilised andmed Radiaatorküttesüsteemid Süsteemi komponendid Küttekehad Radiaatoriventiilid Torustik Torustike toestamine Soojuspaisumiste kompenseerimine Soojusisolatsioon ja katted Tuletõkkesekstsioonide läbimine Sulgemis- ja reguleerimisarmatuur SOOJUSKESKUS EHITUSKIRJELDUS Töövõtupiirid Lammutustööd Montaažiavade puurimine konstruktsioonidesse Seadmete ja materjalide tarne ja paigaldus Survekatsetused Tulekaitse Süsteemide ja seadmete märgistus Reguleerimine ja mõõdistamine Soojuskandja temperatuurigraafikute seadistamine Ekspluatatsioonipersonali koolitus Üleandmis- ja kasutusdokumendid Garantiihooldus Lk.1/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

6 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora SELETUSKIRI 1. ÜLDOSA Käesolev töö käsitleb Räpina vallas, Veriora alevikus, Uus tn 7 asuva hoone küttesüsteemi rekonstrueerimist, põhiprojekti mahus, vastavalt Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015.a määrusele nr. 97, arvestades Eesti Vabariigi Standardi EVS 932:2017 "Ehitusprojekt" nõudeid Normatiivne baas Hoonete keskkütte projekteerimisel lähtutakse järgmistest teineteist täiendavatest normdokumentidest: Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse arvutusmeetodid EVS-EN 12831:2003 Hoone kütte projekteerimine EVS 844:2016 Hoone tehnosüsteemide RYL2002 Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast EVS-EN 15251:2007 Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded nagu seadused, määrused, ministeeriumite otsused, samuti tuletõrje- ja töökaitseametite määrused. Kõigist tööde käigus ette tulnud jooniste ebatäpsustest peab töövõtja teatama projekteerijale Lähteandmed Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest lähteandmetest: Küttesüsteemi algne projekt Hoone kohapealne ülevaatus Hoone arhitektuurne projekt Lk.2/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

7 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora 1.3. Olemasolev olukord Hoones tsentraalne küte puudub. Köetakse lokaalsete korteripõhiste küttekehadega Kavandatud lahendus Käesoleva projektiga antakse lahendus uue altjaotusega kahetoruskeemis küttesüsteemi ehitamiseks. Küttesüsteemide hüdraulika lahendatakse rõhust sõltumatute dünaamiliste radiaatoriventiilide abil. Hoone soojusvarustus toimub hoone keldrikorrusele planeeritava puuküttel baseeruva soojuskeskuse kaudu. Soojusvarustus on kirjeldatud peatükis 3. Lk.3/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

8 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora 2. KÜTTESÜSTEEMIDE KIRJELDUS 2.1. Projekteerimise alused Ruumide siseõhu arvutuslikud temperatuurid Küttesüsteemi koormuste arvutuste aluseks on järgmised keskmised temperatuurid: Korterid eluruum köök trepikoda +21ºC +21ºC +17ºC Välisõhu arvutuslik temperatuur Kalkulatsioonides on kasutatud välisõhu arvutusliku temperatuuri (VAT) -25 C, mille määramisel on lähtutud järgmistest parameetritest: Asukoht: Põlva Küttesüsteemi soojuskoormuse arvutus Arvutuste põhialuseks võetud välispiirete omadused on järgmised: U välissein 0,80W/m² C U sokkel 0,70 W/m² C U lagi 1,00 W/m² C U aken 2,00 W/m² C U välisuks 1,80 W/m² C Lisaks on soojuskoormuste määramisel arvestatud soojusvoogu keldrikorrusele ning infiltratsiooniõhu ülessoojendamise ning geomeetriliste külmasildade mõjuga Küttesüsteemide tehnilised andmed Radiaatorküttesüsteemid Projekteeritud korterite radiaatorküttesüsteemi tehnilised andmed: Soojuskandja Lk.4/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372) vesi Soojuskandja temperatuurigraafik 60/40 C

9 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Arvutuslik koormus 110 kw Arvutuslik vooluhulk 4,9 m 3 /h Arvutuslik süsteemi takistus 70 kpa Arvutuslik veemaht 1500L+7500L 2.3. Süsteemi komponendid Küttekehad Küttekehadena ette nähtud kasutada uusi teraspaneelradiaatoreid. Küttekehad ühendada jaotustorustikuga paralleelselt (nn kahetorusüsteemis). Küttekehade koormusena on projektis väljendatud iga küttekeha poolt köetava ruumi küttevajadus arvutuslikel parameetritel. Küttekehad komplekteerida õhutus-tühjenduskraanidega ning sulgemisseadmetega. Õhu eemaldamine küttesüsteemist toimub radiaatoritele paigaldatud õhutusventiilide kaudu. Juhul, kui montaaži käigus jääb torustik osaliselt küttekehadest kõrgemale, tuleb süsteemi kõrgematesse punktidesse paigaldada täiendavad automaatsed õhueemaldajad Radiaatoriventiilid Arvutuslike vooluhulkade tagamiseks paigaldatakse radiaatoritele radiaatoriventiilid koos termoajamitega (termostaatidega). Radiaatoriventiilidena on projektarvutustes kasutatud firma Danfoss RA-DV tüüpi rõhust sõltumatuid dünaamilisi radiaatoriventiile, mis tagavad küttesüsteemi tasakaalu jooksvalt hüdrauliliselt järelhäälestudes. Radiaatoriventiilide seadistuse alusel toimub vooluhulkade jagunemise tagamine hoone küttesüsteemis. Kasutades ruumitemperatuuri juhtimiseks ka termoajameid ehk termostaate on võimalik tagada ruumide optimaalseim soojusvarustus ning seeläbi viia hoone kütteenergiakasutus miinimumini ilma sisekliima kvaliteedis kaotamata. Kortermajades kasutatavatel termostaatidel peab jääma tööpiirkonna piirang vahemikku C. Radiaatoriventiilide häälestusparameetritena on välja toodud radiaatori tööks vajalik soojuskandja vooluhulk ja seadearv. Radiaatoriventiilide häälestusandmed on esitatud plaanidel KVK KVK Seadmete asendamisel tuleb lähtuda tehnilisest sobivusest ja seadearvud vooluhulkadest lähtuvalt ümber arvutada. Lk.5/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

10 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Torustik Jaotustorustikuna ja magistraaltorudena on ette nähtud kasutada pressterastorusid. Torustike, küttekehade ja armatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda materjalide tootja soovitustest ja ettekirjutustest. Alternatiivsete materjalide kasutamisel tuleb lähtuda samaväärsetest tehnilistest näitajatest. Keldrikorrusel asuvatele püstikute sulgemisseadmetele peab olema tagatud pidev juurdepääs ehk need peavad eelistatavalt asuma üldkasutatavates ruumides. Ehituskonstruktsioonidest läbiminekul kasutada hülsse, hülsid täita tulekindla täidisega. Konstruktsioonidest läbiminekul peab kasutama jätkamata materjali s.t. vältida torumaterjali jätkamist konstruktsiooni sees. Kõik tarvilikud kinnitused, tühjendused ja õhutused on töövõtja määrata. Püstikutele on ette nähtud eraldi sulgemisseadmed ja keermestatud korkidega suletavad tühjendusventiilid. Tugede puhul tuleb arvestada ruumidele esitatavaid nõudeid. Torud monteerida nii, et nad saavad müra põhjustamata vabalt liikuda ning sellise kaldega, et saab eraldada õhu ja teostada tühjendamist Torustike toestamine Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude valmistajatehase soovitustest, kuid kinnituste orienteeruvad maksimaalsed vahekaugused on esitatud alljärgnevas tabelis: Toru Fe Pex Al-pex PP Fe Pex Al-pex PP DN Horisontaalsed torud, cm Vertikaalsed torud, cm Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Lk.6/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

11 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Soojuspaisumiste kompenseerimine Torustike soojuspaisumise reguleerimiseks kasutada torustikes esinevaid käändusid ja vajadusel kompensaatoreid. Kinnituspunktid tuleb teha hoolikalt ja töövõtja peab välja arvestama nendele suunatud koormused. Kinnituspunktide kinnitusraud tuleb paigaldada nii, et konstruktsioonid ei saaks vigastada. Hargnemised ja väljavõtted tuleb teostada nii, et toru ei pääse külgsuunas liikuma ja toru pikkusvenimise pinge on juhitud kompensaatorite või käänupunktide suunas Soojusisolatsioon ja katted Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Isolatsioonimaterjalidena kasutada klaasvilla- või kivivilla valmiselemente vastavalt torude ja kanalite isolatsiooni tootja soovitustele. Järgnevat ei isoleerita: sulgemis- ja reguleerimisarmatuur; tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisumispaagi torud; pumbad; küttepüstikud köetavates ruumides; radiaatorite ühendused. Isolatsiooni ja kattekihi materjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev. Torustikud keldris isoleerida vastavalt seeria 22 nõuetele: Nähtvale jäävate torude isolatsioon katta heleda PVC kattega. Plekist katet kasutada kohtades, kus on kõrgendatud oht isolatsioonile mehhaaniliste vigastuste tekkeks. Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt RYL 2002 järgi on järgmised: Toru ø Seeria 21 Seeria 22 Seeria 23 Seeria 24 Seeria 25 d välis s a b s a b s a b s a b s a b mm mm mm mm mm mm Lk.7/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

12 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Tuletõkkesekstsioonide läbimine Torude läbiminekud hoone konstruktsiooniosadest peavad olema teostatud nii, et need ei kahjustaks läbitavaid konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust. Nõue käib hoonekonstruktsiooni niiskus- ja helitiheduse kohta. Niiskuseohtlikud läbiminekud tuleb ehitada niiskuskindlad. Seintest ja põrandatest läbiminekutel ei või torud kokku puutuda vahetult konstruktsiooniga. Selleks varustada läbiminemisavad kaitsehülsiga. Tuletõkketsoonidest läbiminekul konstruktsiooni ja hülsi vaheline tühimik täita mittepõleva materjaliga, mille tulepüsivus vastab konstruktsiooni tulepüsivusele. Hülsi ja torudevaheline tühimik täita tuletõkkemastiksiga, mineraalvilla või tuletõkkemansetiga. Täpsemad lahendused sõltuvalt konkreetsest olukorrast on töövõtja määrata. Tuletõkketsooni piiridest läbiminekul jälgida torumaterjali tootja juhiseid Sulgemis- ja reguleerimisarmatuur Sulgemisarmatuurina on ette nähtud kasutada pressliitmikutega kuulventiile. Sulgemisarmatuuri läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne. Tühjenduseks kasutada keermestatud korgiga kuulventiile. Kui soojuskandja vooluhulkade mõõtmiseks ja reguleerimiseks kasutatakse tasakaalustusventiile, siis nende läbimõõt määratakse tulenevalt vooluhulkadest. Lk.8/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

13 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Reguleerimisarmatuur peab olema varustatud mõõteriista ühendamiseks vajalike niplitega ja paigaldatud viisil, mis võimaldab selle teenindamist. Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutada nii, et süsteemi oleks võimalik kõikidest osadest õhutada ning süsteemi tühjendada. 3. SOOJUSKESKUS Hoone keldrikorrusele rajatakse lokaalne soojuskeskus. Kütteks paigaldatakse kaks 80kW halupuukatelt. Vajalik summaarne katelde võimsus on ca 150 kw. Kasutada võib näiteks Rapla metall 80 KW seadet LUK 80. Katel ühendatakse küttesüsteemiga läbi akumulatsioonipaagi, maht vähemalt 7500 l. Suitsugaaside ärajuhtimiseks rajatakse uus korsten Ø400 mm, pikkusega vähemalt 13m. Katla ringlussüsteemiks on ette nähtud paigaldada laadimissõlm, näiteks Laddomat või analoog. Katla primaarpoole ringluspump peab tagama katlasse tagastuva vee temperatuuri hoidmise etteantud tasemel 65 ºC. Katla ja akumulatsioonipaagi vaheline torustik tuleb rajada viisil, et oleks tagatud loomulik tsirkulatsioon elektrikatkestuse või pumbatõrke korral, vältimaks ohtliku temperatuuritõusu katlas. Kütte automaakikaploki ja ringluspumba toide lahendada läbi UPSi, vältimaks elektrikatkestuse korral ohtlikku temperatuuri tõusu süsteemis. Projektarvutustes on lähtutud küttesüsteemi küttegraafikust 60/40. Küttesüsteemi ringluspumbaks on projektis ette nähtud tagasivoolul paigaldada näiteks firma Grundfos pump Magna Küttesüsteemi segamisventiiliks on firma ESBE ventiil VRG130, mida juhitakse sama firma komplektse juhtautomaatikaga 90C. Küttesüsteemi paisumise kompenseerimiseks on valitud kaks paisupaaki mahuga 600l. Sooja tarbevee valmistamist katlaga ette nähtud ei ole. Soojuskeskuse ühenduskeem on ära toodud joonisel KVK EHITUSKIRJELDUS Töövõtja väljastab vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule ja oma hangete kohale toimetamise aegadele õigeaegselt teistele töövõtjatele, Tellijale ja tööde järelevalve teostajale. Lk.9/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

14 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Juhul kui töövõtja kasutab seletuskirjas ja joonistel soovitatud seadmete ja materjalide asemel alternatiivseid, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt karateristikutelt vastama töövõtudokumentides määratud seadmetele ja materjalide. Nende seadmete ja materjalide valimisele on vajalik Tellija ja tööde järelvalvaja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab vaid töövõtja. Juhul kui konkreetne materjal või koostisosa ei ole projektis määratud, valib töövõtja otstarbekohase materjali või seadme lähtudes projektis esitatud nõuetest ning võttes arvesse soojuskandja parameetreid ning keskkonna tingimusi. Lk.10/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

15 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora 4.1. Töövõtupiirid Kaetavad tööd Ventilatsioon Töövõtja Küte Jahutus Vesija kanal Märkused Lammutustööd Küttetorustike paigaldus (sisaldab kogu paigaldamiseks vajalikke töid ja materjale) Küttekehade tarne ja paigaldus Konstruktsiooniavade puurimine Avatäited tuletõkkekonstruktsioonide läbimisel X X X X X Torustiku isoleerimistööd Torustiku ja küttekehade värvimine (vajadusel) Üldehitus- ja viimistlustööd (vajadusel) X X X Survekatsetused Süsteemide ja -toodete märgistus objektil X X Süsteemide käivitamine Reguleerimine ja mõõdistamine (vajadusel) Ekspluatatsioonipersonali koolitus Üleandmis- ja kasutusdokumendid X X X X Garantiihooldus X Lk.11/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

16 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora 4.2. Lammutustööd Olemasolevad küttekehad ja torustik tuleb demonteerida ja utiliseerida vastavalt ettenähtud korrale. Kütteseadmete demonteerimisel tuleb võimalikult vältida hoone konstruktsioonide kahjustamist Montaažiavade puurimine konstruktsioonidesse Avade joonise puudumisel või avade joonisele märkimata avasid kandetarinditesse tehes tuleb tagada kandetarindite püsivus. Lepingudokumentides määratakse, kuidas ja kus esitatakse kandetarindisse tehtavad vajalikud paigaldusavad ning veoavad ja- teed Seadmete ja materjalide tarne ja paigaldus Objektile tarnitavad tooted peavad olema uued ja terved ning nende sise- ja välispinnad peavad olema puhtad. Tooteid tuleb kaitsta kogu ehituse- ja kasutuselevõtu aja jooksul määrdumise ja vigastumise eest. Tööde teostaja vastutab ise objekti tarnete kalenderplaani koostamisel ja tarnete ja tegevuste järelvalves. Paigaldus tehakse järgides hea töö tava ning tootja, töö vastuvõtja või heakskiidetud kontrollasutuse eeskirjade põhiselt. Enne paigalduse algust tuleb kontrollida paigaldusruumi piisavust Survekatsetused Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisaldavad töövõtumahus. Survekatsetused teostada Tellija kontrollimisel ja need peavad olema Tellija poolt kinnitatud. Kaetavate torustike survekatsetused teostada enne katmist, võimaldamaks visuaalset kontrolli. Töövõtja koostab Tellijale survekatsetuste kohta protokolli(d). Torustike osas protokollis näidatakse ära: mõõtmiste aeg teostaja mõõtja mõõdetava võrgu osa katsetussurve defektide puudumise kinnitaja allkiri Eelnevalt tuleb eemaldada süsteemist väiksema rõhutaluvusega seadmestik, et vältida nende kahjustamist. Surveproov teostada külma veega. Surveproovi proovirõhuks võetakse üldjuhul Lk.12/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

17 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora 1,5 kordne töörõhk (soovitatav võtta katsetuse rõhuks vähemalt 6 bar), proovi pikkuseks minimaalselt 30 minutit või vähemalt nii kaua kuni kõik osad on korrektselt inspekteeritud Tulekaitse Katla paigaldamiseks ehitatakse EI 30 tulekindlusega ruum. Paigaldatakse uus EI 30 uks. Projekteeritud katel ei nõua paiskpindade olemasolu. Kõik tuld tõkestavatest tarinditest läbiminekud ehitada kinni spetsiaalse tulekindla seguga, näit GPG. Korstna valikul ja paigaldusel jälgida kõiki tulekaitse eeskirju Süsteemide ja seadmete märgistus Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid Juhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud tekstid peavad olema eesti keeles. Ehitamisaegsed markeeringud Kõik siltidega varustatavad seadmed markeerida vahetult pärast paigaldamist ajutiste markeeringutega, milledest on näha seadmete tunnused ja paigaldamiskuupäevad. Markeering teha näiteks markerpliiatsiga (vees lahustumatu värv) seadmete külge hästi kleepuvale lindile. Töövõtja peab hoolitsema, et ajutine markeering säilib kuni tunnussildid on paigaldatud ja selle eest, et pärast seda eemaldatakse ajutised markeeringud ning kõik muud ajutised märked. Seadmete tunnussildid Tunnussiltidega varustada kõik KVJ- seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeritud seadmed. Tunnussildile märkida KVJseadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning kasutamisotstarve või teenindusala. Tunnussildid valmistada valgest lamineeritud plastmassist, millele kantud tekst on must. Teksti tähekõrgus on u. 10 mm. Sildid kinnitada ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajaduse korral eraldi alusele. Masinate sildid Lk.13/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

18 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Reservuaaridel, pumpadel, soojusvahetitel jm. seadmetel peab peale tunnussildi olema täiendavalt masinasilt, millele on märgitud valmistaja (ja importija), valmistusaasta, tehnilised näitajad ning tüübimärge, mille alusel seadme andmed on võimalik leida valmistaja kataloogidest. Masinate siltidele märgitakse seadmete tegelikud tehnilised andmed, kui need erinevad projektiandmetest. Masinate sildid kinnitatakse nii, et need oleks isolatsiooni peal. Torustiku markeeringud Torustiku markeerida vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna noolte kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamisotstarvet või teenindamisala, näiteks: radiaatorküte kalorifeerid jne. Kleebiseid kinnitada torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata. Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga umbes 5 m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtade mõlemal pool, torustikuriiulite hooldusplatvormidel, kõikide kontroll-luukide kohal jne Reguleerimine ja mõõdistamine Reguleerimistöid võib alustada kui süsteemid on ühendatud, läbi pestud, täidetud ja õhutatud. Töövõtja häälestab välja regulaatorite eelseadeväärtused, kui need on projektis esitatud. Seadeventiilide kasutamisel kuuluvad mõõteprotokollid töövõtja töövõttu. Kasutatavad mõõteriistad peavad olema kalibreeritud. Nõudmise korral tuleb esitada kehtiv kalibreerimistunnistus. Mõõtmiste täpsus: Vedelikevoolud Mõõtmismeetod: digitaalne diferentsiaalmanomeeter (mõõtmine seadeventiilidelt) Täpsusnõue: seadmekohased vedelikuvoolud ±10% Müratasemed Lk.14/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

19 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Mõõtmismeetod: sotsiaalministri määrus nr. 42 ( ) Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid Lubatud kõrvalekalle: +3 db (A) Vormistusnõuded: Kõik mõõtmised: mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja, kasutatud mõõteriist; reguleerimise ja mõõtmise objekt selgelt identifitseeritaval viisil; mõõteriista näidud; projektile vastava ja mõõdetud näidu võrdlus. NB! Küttesüsteemi vooluhulkade mõõtmiseks on harudele ette nähtud tasakaalustusventiilid. Küttekehade jaoks vajalikku vabarõhku mõõdetakse dünaamilistelt radiaatoriventiilidelt. Dünaamiliste radiaatorventiilide kasutamisel mõõdistatakse kasutada olev vabarõhk kriitilistel (soojuskeskusest kaugeimatel) ventiilidel. Kui ventiilide tööks vajalik vabarõhk on tagatud, võib küttesüsteemi lugeda häälestatuks Soojuskandja temperatuurigraafikute seadistamine Arvutustes on radiaatorküttesüsteemide disainimisel kasutatud arvutuslikku küttegraafikut 60/40 C. Pärast süsteemide ehitust ja enne tööde üleandmist tuleb tööde teostajal hoone kütteautomaatika esmalt ka vastavalt välja häälestada. Kuivõrd esitatud radiaatorküttesüsteemi soojuskandja temperatuurigraafik ei arvesta hoone vabasoojusega, kujuneb reaalne temperatuurigraafik mõnevõrra erinevaks (madalamaks). Küttetemperatuuride järelhäälestus tuleb teostada vastavalt kasutuspraktikale. Küttevee temperatuur on soovitatav viia võimalikult lähedale hoone tegelikule vajadusele. Sellisel juhul töötab küttesüsteem minimaalsete jahtumiskadudega ning termostaadid peavad reguleerima vooluhulki minimaalselt ja on minimaalseks viidud risk, et küttesüsteem tekitab töötamisel elanikke häirivat müra. Küttegraafiku järelhäälestuse korraldamine on Tellija kohustus. Lk.15/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

20 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora Joonis 1. Radiaatorküttesüsteemide soojuskandja temperatuurigraafik Ekspluatatsioonipersonali koolitus Tehnilistele kasutajatele ja muule hoone tehnilise haldamisega tegelevale personalile korraldab töövõtja kokkulepitud ajal paigaldatud süsteemide ja toodete toimimise, kasutuse ja hoolduse koolituse. Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvate seadmete ja toodete eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid, milledest on näha: seadmetele perioodiliselt teostatavate ülevaatuste ja hoolduste vajadus; Lk.16/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

21 Töö nr: 528 Projekti nimetus: Korterelamu tehnosüsteemid Aadress: Uus tn 7, Veriora seadmenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused (mida kontrollitakse või katsetatakse, millal ja kuidas); üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida ekspluatatsioonipersonal võib teostada ise, näiteks süsteemi õhutamine jms; tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta. Juhendeid antakse üle kaks komplekti kogutuna ja köidetuna. Juhendid peavad olema näitlikud ja eesti keeles. Valmistajate käsiraamatutest lisatakse juhenditele ainult konkreetselt kasutatud seadmeid puudutavad leheküljed Üleandmis- ja kasutusdokumendid Üleandmisdokumentide ulatus, eksemplaride arv, nende sisukorrad, mappide tüüp jms. küsimused mis on seotud üleandmisdokumentide sisuga ja vormistamisega tuleb eelnevalt Tellijaga kinnitada. Üleandmisdokumendid teostatakse eestikeelsetena. Kui Tellijaga ei ole teisiti kokku lepitud, esitatakse minimaalselt järgmised dokumendid: teostusjoonised; täidetud masinakaardid kõikide töövõttu kuuluvate seadmete kohta; reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid vastavalt punktile "Reguleerimised ja mõõtmised" Garantiihooldus Küttesüsteemide garantiihoolduse teostus või hoolduslepingu koostamine määratakse kütte töövõtu lepingudokumentides. Lk.17/17 TERMOPILT OÜ Vastutav spetsialist: T.Rähmonen Riia mnt 106 Kuupäev: Pärnu tel.(+372)

22 1 Projekteeritud tuletõkkeuks EI30 D VÄLISREST 1000X500 C SOOJUSTATUD REGULEERKLAPP 1000X500 Halupuukatel näit. LUK 80 Katla suitsutoru Ø250mm -2,39-2,39-2,39-2,39 TU-1 EI30 DN80 lae all ISOLEERITUD MOODULKORSTEN Ø400; 13jm KINNITUS FASSAADILE Kahe katla suitsutorude ühenduse vahe min.600mm Halupuukatel näit. LUK 80 B A PAISUNÕU 2 x 600 L DN80 põranda kohal AKUMULATSIOONIPAAGID 3x2500L TINGMÄRGID: 25 Magistraaltorustiku pealevool Magistraaltorustiku tagasivool Toru tingläbimõõt Püstiku number Tagasivoolu püstik Pealevoolu püstik Tagasivoolu sulgventiil Pealevoolu sulgventiil Torustiku ahenemine Püstiku sulgventiil 40 C 60 C Tühjenduskolmikud Püstiku sulgventiil MÄRKUSED: 1. Püstikute asukohad on hinnangulised ja neid võib olemasolevate montaažiavade tegelike asukohtade ja suuruste järgi korrigeerida. 2. Keldritorustikud toestada vastavalt võimalustele seina või laekonstruktsiooni külge, nii et need saavad vabalt termiliselt pikeneda. Konstruktsioonidest läbiminekul kasutada jätkamata materjali. 3. Magistraaltorustike paigaldamisel anda neile kalded min i=0,002, nii et süsteemi täitmisel õhumullid liiguks vabalt püstikute suunas. 4. Keldritorustikud isoleerida 30 mm isolatsioonimaterjaliga. Nähtavalejääv isolatsioon katta PVC kattega. 5. Süsteemi õhutus toimub küttekehade õhutuste kaudu. Juhul kui püstikutorustik ulatub küttekehadest kõrgemale, tuleb õhutusventiil paigaldada süsteemi kõrgeimasse punkti. ISOLEERITUD MOODULKORSTEN TÕMBEREGULAATOR PUHASTUSLUUK SUITSUGAASIDE TERMOMEETER PUUKATEL 80kW Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) TERMOPILT OÜ Registrikood: MTR: EEP TEL Tellija: Projektijuht Vastutav spets. Insener Faili nimi: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora Räpina vald M. Mätas T. Rähmonen R. Marrandi 528_PP_KVK.dwg KÜTE - Keldri plaan /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 528 PP I-KVK Joonise nr: 5-01 Mõõtkava: 1:100 Trükitud:

23 1 D C 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 21 C/1085W 21 C/875W 21 C/970W 21 C/970W 21 C/875W 21 C/970W 21 C/1425W 21 C/1360W 21 C/875W 21 C/970W 21 C/970W 21 C/875W 21 C/970W 21 C/955W 13 ±0, ±0, ±0, ±0, C/1200W 21 C/1200W 21 C/1200W 21 C/1555W 21 C/840W 21 C/840W 21 C/1200W 21 C/1200W 21 C/840W 21 C/840W 21 C/1200W 21 C/1110W 21 C/840W 21 C/840W 21 C/840W 21 C/840W 21 C/1200W 21 C/1425W B A Küttekeha MÄRKUSED: 1.Juhul kui püstikutorustik ulatub ülemistel korrustel küttekehadest kõrgemale, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgeimasse punkti. 2. Eelseadearv on arvutatud firma Danfoss dünaamilisele radiaatorventiilile RA-DV. Seadistamisel ümardada suurema täisarvuni 40 C 60 C Küttekeha Termostaatventiil Õhutus Sulgventiil Termostaatventiil Sulgventiil Õhutus TINGMÄRGID: 21 C/755 W 25 Ø Ø 18 Arvestuslik ruumi temperatuur ( C)/ ruumi arvutuslik jahtumisvõimsus (W) Püstiku number Küttekeha tüüp-kõrgus-pikkus(mm) küttekeha arvestusklik võimsus (W)/ vooluhulk, eelseadeväärtus Püstikutorustike välisläbimõõt vastavalt tõusval ja laskuval torustikul TERASPRESS TORUD DN toll välisläbimõõt seinapaksus siseläbimõõt DN 10 3/8" 15 1,2 12,6 DN 15 1/2" 18 1,2 15,6 DN 20 3/4" 22 1,5 19 DN 25 1" 28 1,5 25 DN /4" 35 1,5 32 DN /2" 42 1,5 39 DN 50 2" 54 1,5 51 DN /2" 76,1 2,0 72,1 DN 80 3" 88,9 2,0 84,9 DN 100 4" 108 2,0 104 Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) TERMOPILT OÜ Registrikood: MTR: EEP TEL Tellija: Projektijuht Vastutav spets. Insener Faili nimi: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora Räpina vald KÜTE - Esimese korruse plaan M. Mätas T. Rähmonen R. Marrandi 528_PP_KVK.dwg /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 528 PP I-KVK Joonise nr: 5-02 Mõõtkava: 1:100 Trükitud:

24 1 D C 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 22 C/300W 21 C/860W 21 C/650W 21 C/725W 21 C/725W 21 C/650W 21 C/725W 21 C/1165W 21 C/1135W 21 C/650W 21 C/725W 21 C/725W 21 C/650W 21 C/725W 21 C/690W 15 +2, , , , C/1255W 21 C/635W 21 C/635W 21 C/840W 21 C/840W 21 C/635W 21 C/635W 21 C/840W 21 C/850W 21 C/840W 21 C/635W 21 C/635W 21 C/840W 21 C/840W 21 C/635W 21 C/635W 21 C/840W 21 C/1215W B A Küttekeha MÄRKUSED: 1.Juhul kui püstikutorustik ulatub ülemistel korrustel küttekehadest kõrgemale, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgeimasse punkti. 2. Eelseadearv on arvutatud firma Danfoss dünaamilisele radiaatorventiilile RA-DV. Seadistamisel ümardada suurema täisarvuni 40 C 60 C Küttekeha Termostaatventiil Õhutus Sulgventiil Termostaatventiil Sulgventiil Õhutus TINGMÄRGID: 21 C/755 W 25 Ø Ø 18 Arvestuslik ruumi temperatuur ( C)/ ruumi arvutuslik jahtumisvõimsus (W) Püstiku number Küttekeha tüüp-kõrgus-pikkus(mm) küttekeha arvestusklik võimsus (W)/ vooluhulk, eelseadeväärtus Püstikutorustike välisläbimõõt vastavalt tõusval ja laskuval torustikul TERASPRESS TORUD DN toll välisläbimõõt seinapaksus siseläbimõõt DN 10 3/8" 15 1,2 12,6 DN 15 1/2" 18 1,2 15,6 DN 20 3/4" 22 1,5 19 DN 25 1" 28 1,5 25 DN /4" 35 1,5 32 DN /2" 42 1,5 39 DN 50 2" 54 1,5 51 DN /2" 76,1 2,0 72,1 DN 80 3" 88,9 2,0 84,9 DN 100 4" 108 2,0 104 Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) TERMOPILT OÜ Registrikood: MTR: EEP TEL Tellija: Projektijuht Vastutav spets. Insener Faili nimi: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora Räpina vald KÜTE - Teise korruse plaan M. Mätas T. Rähmonen R. Marrandi 528_PP_KVK.dwg /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 528 PP I-KVK Joonise nr: 5-03 Mõõtkava: 1:100 Trükitud:

25 D C C W/65l/h/ C/1475W 22 C/300W C W/13l/h/1 C W/43l/h/ C/990W C W/13l/h/1 C W/48l/h/ C/1090W 1 C W/48l/h/ C/300W 22 C/300W 22 C/300W 21 C/1090W C W/13l/h/1 C W/43l/h/ C/990W C W/13l/h/1 C W/48l/h/ C/1090W C W/48l/h/ C/1085W C W/53l/h/ C/1200W 22 C/300W C W/13l/h/1 C W/43l/h/ C/990W 22 C/300W C W/13l/h/1 C W/48l/h/ C/1090W C W/48l/h/ C/1090W 22 C/300W C W/13l/h/1 C W/43l/h/ C/990W 22 C/300W C W/13l/h/1 C W/48l/h/ C/1090W C W/69l/h/ C/1560W 17 +5, , , ,60 12 B A 21 C/1705W C W/75l/h/6 21 C/945W C W/42l/h/ C/945W C W/42l/h/ C/1380W C W/61l/h/ C/1380W C W/61l/h/ C/945W C W/42l/h/ C/945W C W/42l/h/ C/1380W C W/61l/h/ C/1245W C W/55l/h/ C/1380W C W/61l/h/ C/945W C W/42l/h/ C/945W C W/42l/h/ C/1380W C W/61l/h/ C/1380W C W/61l/h/ C/945W C W/42l/h/ C/945W C W/42l/h/ C/1380W C W/61l/h/ C/1560W C W/69l/h/ Küttekeha MÄRKUSED: 1.Juhul kui püstikutorustik ulatub ülemistel korrustel küttekehadest kõrgemale, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgeimasse punkti. 2. Eelseadearv on arvutatud firma Danfoss dünaamilisele radiaatorventiilile RA-DV. Seadistamisel ümardada suurema täisarvuni 40 C 60 C Küttekeha Termostaatventiil Õhutus Sulgventiil Termostaatventiil Sulgventiil Õhutus TINGMÄRGID: 21 C/755 W 25 C W/51l/h/5.1 Ø Ø 18 Arvestuslik ruumi temperatuur ( C)/ ruumi arvutuslik jahtumisvõimsus (W) Püstiku number Küttekeha tüüp-kõrgus-pikkus(mm) küttekeha arvestusklik võimsus (W)/ vooluhulk, eelseadeväärtus Püstikutorustike välisläbimõõt vastavalt tõusval ja laskuval torustikul TERASPRESS TORUD DN toll välisläbimõõt seinapaksus siseläbimõõt DN 10 3/8" 15 1,2 12,6 DN 15 1/2" 18 1,2 15,6 DN 20 3/4" 22 1,5 19 DN 25 1" 28 1,5 25 DN /4" 35 1,5 32 DN /2" 42 1,5 39 DN 50 2" 54 1,5 51 DN /2" 76,1 2,0 72,1 DN 80 3" 88,9 2,0 84,9 DN 100 4" 108 2,0 104 Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) TERMOPILT OÜ Registrikood: MTR: EEP TEL Tellija: Tönimetus: Jonisenimetus: Projektijuht Vastutav spets. Insener Faili nimi: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora Räpina vald KÜTE - Kolmanda korruse plaan M. Mätas T. Rähmonen R. Marrandi 528-PP-KVK.dwg /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Töö nr. Kaust nr. Joonise nr: Mõõtkava: Trükitud: Staadium 528 PP I-KVK :

26 W 64 l/h 300W 13 l/h 990 W 43 l/h 300W 13 l/h 1090 W 48 l/h 1090 W 48 l/h 300W 13 l/h 990 W 43 l/h 300W 13 l/h 1090 W 48 l/h 1085 W 47 l/h 1200 W 52 l/h 300W 13 l/h 990 W 43 l/h 300W 13 l/h 1090 W 48 l/h 1090 W 48 l/h 300W 13 l/h 990 W 43 l/h 300W 13 l/h 1090 W 48 l/h 1560 W 68 l/h 1135 W 50 l/h 1360 W 59 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 650 W 28 l/h 875 W 38 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 725 W 32 l/h 970 W 42 l/h 725 W 32 l/h 970 W 42 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 650 W 28 l/h 875 W 38 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 725 W 32 l/h 690 W 30 l/h 970 W 955 W 42 l/h 42 l/h DN W 38 l/h 1085 W 47 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 650 W 28 l/h 875 W 38 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 725 W 32 l/h 970 W 42 l/h 725 W 32 l/h 970 W 42 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 650 W 28 l/h 875 W 38 l/h 300W 13 l/h 300W 13 l/h 725 W 32 l/h 970 W 42 l/h DN W 51 l/h 1425 W 62 l/h Püstiku sulgventiil Tühjenduskolmikud Püstiku sulgventiil MÄRKUSED: 1. Küttekehadele on märgitud ruumi arvutuslik jahtumisvõimsus (W) ja vajaminev vooluhulk (l/h). 2. Juhul kui püstikutorustik ulatub ülemistel korrustel küttekehadest kõrgemale, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgeimasse punkti. 40 C 60 C Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) TERMOPILT OÜ Registrikood: MTR: EEP TEL Tellija: Tönimetus: Jonisenimetus: Projektijuht Vastutav spets. Insener Faili nimi: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora Räpina vald Töö nr. Kaust nr. Staadium 528 PP I-KVK KÜTE - püstikud 1-20 Joonise nr: (vaade ruumist) 6-01 M. Mätas /allkirjastatud digitaalselt/ Mõõtkava: T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/ 1:100 R. Marrandi /allkirjastatud digitaalselt/ Trükitud: PP-KVK.dwg

27 W 68 l/h 1380W 60 l/h 945W 41 l/h 945W 41 l/h 1380W 60 l/h 1380W 60 l/h 945W 41 l/h 945W 41 l/h 1380W 60 l/h 1245W 54 l/h 1380W 60 l/h 945W 41 l/h 945W 41 l/h 1380W 60 l/h 1380W 60 l/h 945W 41 l/h 945W 41 l/h 1705W 74 l/h 840W 37 l/h 1200W 52 l/h DN W 51 l/h 635W 28 l/h W 28 l/h 840W 37 l/h 840W 37 l/h 1425W 62 l/h 840W 37 l/h 1700 W 74 l/h 840W 37 l/h 1200W 52 l/h 1200W 52 l/h DN20 DN20 635W 28 l/h W 28 l/h 840W 37 l/h 840W 37 l/h 840W 37 l/h 1700 W 74 l/h 840W 37 l/h 1200W 52 l/h 1200W 52 l/h DN20 DN20 DN20 850W 37 l/h 635W 28 l/h W 28 l/h 840W 37 l/h 840W 37 l/h 1110W 49 l/h 840W 37 l/h 1700 W 74 l/h 840W 37 l/h 1200W 52 l/h 1200W 52 l/h DN20 DN20 635W 28 l/h W 28 l/h 1255W 55 l/h DN20 840W 37 l/h 1700 W 74 l/h 840W 37 l/h 1555W 68 l/h DN20 Püstiku sulgventiil 40 C 60 C Tühjenduskolmikud Püstiku sulgventiil MÄRKUSED: 1. Küttekehadele on märgitud ruumi arvutuslik jahtumisvõimsus (W) ja vajaminev vooluhulk (l/h). 2. Juhul kui püstikutorustik ulatub ülemistel korrustel küttekehadest kõrgemale, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgeimasse punkti. Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) TERMOPILT OÜ Registrikood: MTR: EEP TEL Tellija: Tönimetus: Jonisenimetus: Projektijuht Vastutav spets. Insener Faili nimi: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora Räpina vald Töö nr. Kaust nr. Staadium 528 PP I-KVK KÜTE - püstikud Joonise nr: (vaade ruumist) 6-02 M. Mätas /allkirjastatud digitaalselt/ Mõõtkava: T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/ 1:100 R. Marrandi /allkirjastatud digitaalselt/ Trükitud: PP-KVK.dwg

28 Kaitseklapp 2,5 bar; DN65 DN65 El. toide UPS AUTOMAATIKA TINGMÄRGID Kuulkraan Liiniseade ventiil Tagasilöögiklapp Kaitseklapp 2,5 bar; HALUPUUKATEL 80kW DN65 DN65 DN32 Laadimissõlm näit. Laddomat DN65 DN65 DN80 AKUPAAK 2500L DN65 AKUPAAK 2500L DN50 DN50 AKUPAAK 2500L Paisunõu 600L Paisunõu 600L PUMP-P2 1,35l/s;70kPa 60 C DN50 KÜTTESÜSTEEM 110kW, 1,35l/s, 50kPa Filter Pump Manomeeter Veevoolu suund VÄLISÕHUANDUR TEMPERATUURIANDUR HALUPUUKATEL 80kW DN65 DN32 Laadimissõlm näit. Laddomat DN65 DN80 DN50 DN65 WM küttesüsteemi täide DN50 DN20 40 C TERMOMEETER MANOMEETER Märkused: 1. Tagada akupaakide laadimiseks loomulik tsirkulatsioon voolukatkestuse olukorras. 2. Esmane süsteemi täide teostada ettevalmistatud veega. 3. Ringluspumba P2 ja automaatika toide teostada läbi UPS-i. 4. Süsteemi kõrgeimasse punkti paigaldada automaatsed õhuärastid. Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) TERMOPILT OÜ Registrikood: MTR: EEP TEL Tellija: Projektijuht Vastutav spets. Insener Faili nimi: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu Elamu tehnosüsteemid Uus 7, Veriora Räpina vald 528 PP I-KVK KÜTE - Soojuskeskus Joonise nr: Katla skeem 7-01 M. Mätas /allkirjastatud digitaalselt/ Mõõtkava: T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/ 1:100 R. Marrandi /allkirjastatud digitaalselt/ Trükitud: _PP_KVK.dwg

29 Termopilt OÜ, Riia mnt 106, Pärnu Tel: (+372) , Materjalide kokkuvõte Töö: Elamu tehnosüsteemid, Uus tn 7, Veriora Osa: Küte Projektijuht: M. Mätas Töö nr: 528 Vastutav spetsialist: T. Rähmonen Kuupäev: Jrk Maksumus Kirjeldus Mõõt Kogus Mõõtühik Märkused nr ühikule kokku Soojuskeskus 1 Katelseade 80 kw 2 kompl. 0,00 näiteks LUK 80 2 Korstnaühenduse komplekt: Suitsugaaside termomeeter, puhastusluuk, Ø250mm 2 kompl. 0,00 tõmberegulaator. 3 Moodulkortsen Ø400mm 13 jm 0,00 4 Laadimissõlm pumba ja reguleerventiiliga 2 kompl. 0,00 näiteks Laddomat C 5 Akumulatsioonipaak (isoleeritud) 2500 l 3 kompl. 0,00 ovaalne 6 Paisupaak küttesüsteemile 600 l 2 kompl. 0,00 näit. Flamco 7 Kaitseklapp 2,5 bar, küttesüsteem 2 kompl. 0,00 8 Kütte reguleerventiil 3T; kv 16 DN32 1 tk 0,00 näiteks ESBE VRG Kütte juhtimise automaatika, koos täiturmootoriga 1 tk 0,00 näiteks ESBE 90C 10 Küttevee ringluspump 4,9 m³/h; 7 mvs 1 tk 0,00 näiteks Grundfos Magna Termomeeter C 5 kompl. 0,00 12 Manomeeter 0 6 bar 8 13 Ühendustorustik, sulgeseadmed, isolatsioon jms. 1 vastavalt montaaži vajadusele 1/5

30 Termopilt OÜ, Riia mnt 106, Pärnu Tel: (+372) , Jrk Maksumus Kirjeldus Mõõt Kogus Mõõtühik nr ühikule kokku Märkused Eeltöödetud täitevesi 9 m³ vastavalt vajadusele 15 Elektritoide ringluspumbale ja automaatikale 1 kompl. 16 Elektrikatkestuse toiteseade automaatikale ja pumbale 1 kompl. 17 Põlemisõhu lahendus läbi aknaava: välisrest+käsiajamiga soojustatud reguleerklapp 500x kompl. Mõõt täpsustada objektil 18 Küttekehade paigaldusega seotud tööd ja kogus täpsustada vastavalt 1 kompl. 0,00 abimaterjalid montaaži vajadusele 19 Katlaruumi seina tulepüsivaks ette valmistamine 1 kompl. 0,00 täpsustada objektil 20 Tuletõkkeuks katlaruumile 1 kompl. 0,00 mõõt täpsustada objektil Küttekehad 1 Paneelradiaator C kompl. 0,00 näiteks Compact (PURMO) 2 Paneelradiaator C kompl. 0,00 -"- 3 Paneelradiaator C kompl. 0,00 -"- 4 Paneelradiaator C kompl. 0,00 -"- 5 Paneelradiaator C kompl. 0,00 -"- 6 Paneelradiaator C kompl. 0,00 -"- 7 Paneelradiaator C kompl. 0,00 -"- 8 Õhutuskork 124 tk 0,00 9 Pimekork 124 tk 0,00 10 Radiaatori ühendusnippel 248 tk 0,00 11 Radiaatori seinakandur 124 kompl. 0,00 2/5

31 Termopilt OÜ, Riia mnt 106, Pärnu Tel: (+372) , Jrk Maksumus Kirjeldus Mõõt Kogus Mõõtühik Märkused nr ühikule kokku Küttekehade paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid 1 kompl. 0,00 kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele Radiaatoriventiilid 1 Dünaamiline radiaatoriventiil 1/2'' 100 tk 0,00 näiteks RA-DV (Danfoss) 2 Dünaamiline radiaatoriventiil 3/8'' 24 tk 0,00 näiteks RA-DV (Danfoss) 3 Vastavalt radiaatoriventiili Termostaat (termoajam) 120 tk 0,00 tüübile (näiteks Danfoss RASradiaatoriventiilile C) 4 Sulgemisventiil 1/2'' 124 tk 0,00 näiteks RLV-S (Danfoss) Jaotuspüstikud 1 Pressteras torumaterjal 130 0,00 Näiteks KAN-therm Steel 2 Pressteras torumaterjal 400 0,00 -"- 3 Pressteras torumaterjal DN ,00 -"- 4 Püstikute sulgemisseadmed 28 0,00 Näiteks kuulventiil cimpress 5 Püstikute sulgemisseadmed DN ,00 -"- 6 Püstiku tühjendus (kuulventiil keermestatud korgiga + kolmik) 68 kompl. 0,00 7 Torustike ühendamiseks vajalikud 1 kompl. 0,00 komplekteerida vastavalt 8 kolmikud ja üleminekud Püstikute ehitamisega seotud tööd ja abimaterjalid 1 kompl. 0,00 montaaži vajadusele kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele Magistraaltorustik 1 Pressteras torumaterjal 90 jm 0,00 Näiteks KAN-therm Steel 2 Pressteras torumaterjal DN20 90 jm 0,00 -"- 3/5

32 Termopilt OÜ, Riia mnt 106, Pärnu Tel: (+372) , Jrk Maksumus Kirjeldus Mõõt Kogus Mõõtühik nr ühikule kokku Märkused Pressteras torumaterjal DN25 60 jm 0,00 -"- 4 Pressteras torumaterjal DN32 90 jm 0,00 -"- 5 Pressteras torumaterjal DN40 90 jm 0,00 -"- 6 Pressteras torumaterjal DN50 10 jm 0,00 -"- 7 Harutorustike sulgemisseadmed DN40 2 tk 0,00 Näiteks kuulventiil cimpress 8 Harutorustike sulgemisseadmed DN50 2 tk 0,00 -"- 9 Tasakaalustusventiil DN40 1 tk 0,00 Näiteks Danfoss LENO MSV- B 10 Tasakaalustusventiil DN50 1 tk 0,00 -"- 11 Villkoorik torule jm 0,00 Paroc 12 Villkoorik DN20 torule jm 0,00 -"- 13 Villkoorik DN25 torule jm 0,00 -"- 14 Villkoorik DN32 torule jm 0,00 -"- 15 Villkoorik DN40 torule jm 0,00 -"- 16 Villkoorik DN50 torule jm 0,00 -"- 17 PVC kate isolatsioonikoorikutele 1 kompl. 0, Torustiku paigaldamiseks vajalikud kandurid, liitmikud, üleminekud, hargnemised, tühjendused Torustike paigaldusega seotud tööd ja abimaterjalid komplekteerida vastavalt montaaži vajadusele 1 kompl. 0,00 -"- 1 kompl. 0,00 kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele Täiendavad tööd Olemasoleva küttesüsteemi 1 demonteerimine ja utiliseerimine 1 kompl. 0,00 kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele 4/5

33 Termopilt OÜ, Riia mnt 106, Pärnu Tel: (+372) , Jrk Maksumus Kirjeldus Mõõt Kogus Mõõtühik nr ühikule kokku Märkused Küttesüsteemi reguleerimine ja mõõdistamine 1 kompl. 0,00 3 Küttesüsteemi täitmine 1 kompl. 0,00 Märkused: 1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse. 2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga 3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus. 4. Trepikodade küttekehale paigaldada radiaatorventiil ilma termoajami ja sulgeseadmeta, sulgemine toimub püstikul asuva sulgeventiiliga. 5/5

34 VEEKATEL LUK-80 LUK-100 Tahkekütusele Kasutamise ja paigaldamise juhend

35 Sisukord 1. ÜLDINFO Dokumendi sisu ja otstarve Seadme markeering Vastavusdeklaratsioon Garantii ja tootja vastutus TOOTEOHUTUS JA RISKID Seadme ohutus Riskid LUBATUD KASUTAMINE KEELATUD KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED JA EHITUS NING TÖÖPÕHIMÕTE Katla tööpõhimõte Katla töö kirjeldus KASUTATAVAD KÜTUSED TRANSPORT JA TEISALDAMINE Üldinformatsioon Transport ja teisaldamine PAIGALDAMINE JA KONTROLLIMINE Üldised paigaldusnõuded Paigalduskoht Suitsukäik ja tõmme SISSELÜLITAMINE JA KÄIVITAMINE (seadistamine) KATLA KÜTMINE KATLA PUHASTAMINE JA ÜLEVAATAMINE Üldine informatsioon MÜRA KASUTAMISE LÕPETAMINE JA UTILISEERIMINE KATLA ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTT LISAD Näidisühendus - katel LUK koos põletiga Näidisühendus - katel LUK koos akumulatsioonipaagiga

36 1. ÜLDINFO 1.1 Dokumendi sisu ja otstarve Rapla Metalli poolt koostatud kasutusjuhend on toote oluline osa. Antud juhendi eesmärk on edastada vajalik informatsioon seadme ohutuks kasutamiseks, tagamaks maksimaalse ohutuse inimestele, loomadele ja hoonetele. Antud seade ja juhend on koostatud vastavalt ``Surveseadme ohutuse seadusele `` vastu võetud RT I 2002, 49, 309 jõustumine vastavalt -le 56 ja seadusele ``Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord`` vastu võetud nr 129 RTL 2004, 63, 1051 jõustumine Tootja ärinimi: Rapla Metall OÜ Tallinna mnt. 7 Vastavusdeklaratsioon CE markeering Kasutamise ja hooldamise juhend Alu alevik Eesti 1.2 Seadme markeering Katlale paigaldatud markeeringul näidatakse tootja ärinimi koos järgnevate andmetega: Mudel Järjekorra number Valmistamise aasta Soojusvõimsus Töörõhk Maksimaalne töötemperatuur Veemaht Mõõdud Kaal 3

37 1.3 Vastavusdeklaratsioon Tootja: Rapla Metall OÜ Tallinna mnt. 7 Alu alevik Raplamaa Telefon: Fax: Koduleht: EÜ Vastavusdeklaratsioon Deklareerime järgmist: VEEKATEL LUK-25; LUK-35; LUK-50; LUK-80; LUK-100; LUK-150; LUK-200; LUK-300; LUK-500 On toodetud vastavuses järgmiste nõuetega: EN 303-5:2012 kuumaveekatlad Ja tõendame, et terasest tahkekütusel töötavad kuumaveekatlad võimsusega kw Konstruktsiooni projektilahendus vastab Eesti Vabariigi seadustele ``Surveseadme ohutuse seadus`` Vastu võetud RT I 2002, 49, 309 jõustumine vastavalt -le 56. Märkus: Rapla Metall OÜ kuumaveekatel ei ole ette nähtud omavoliliseks ümberehituseks. Rapla Metall OÜ kuumaveekatlale on võimalik paigaldada põletipea konsulteerides tootjaga. Kinnitan ülaltoodud teabe õigsust a Kuupäev 4 Valmistamise järelvaataja Karl Mardimäe

38 1.4 Garantii ja tootja vastutus Seadme garantii kaitseb seadme kasutajat tootmisvigade eest 2-aastase perioodi jooksul. Oluline! Seadmeid võib paigaldada ainult professionaalne paigaldaja, kellel on küttesüsteemide ehituseks vajalik kvalifikatsioon. Kõik elektrilised- ja toruühendused ning korstna pühkimine peavad olema tehtud pädevate isikute poolt ja vastama kõikidele seadusega kehtestatud nõuetele ja eeskirjadele. Garantii ei kehti, kui seadme vigastused on tekkinud: transpordi ja/või käsitsemise käigus; paigaldaja poolt paigaldamise käigus tehtud vigadest; vigadest, mis on tehtud seadme puhastamise ja hooldamise juhendite eiramisest või seadme hooldamata jätmisest; vigadest ja katkestustest mis ei ole tingitud seadme enda rikkest. toote konstruktsiooni muutmisest õnnetusjuhtumist, valest kasutamisest, asjatundmatust remondist, elektrivarustuse häiretest, hooletust puhastamisest, ebakvaliteetse kütuse kasutamisest, looduslikest teguritest Garantii on kehtiv ainult esmakasutaja jaoks ja ainult siis, kui seade on tervikuna ainult ühe kasutaja omanduses. Garantii algab ostuarvega (ostukuupäevaga), kui ostuhetkel ei ole kokku lepitud teisiti. Garantii ning tootja vastutuse alla ei kuulu inimeste või asjade vigastused, mis on tingitud: 1. Seadme valest paigutusest 2. Seadme valest kasutamisest 3. Seadmes tehtud muudatustest Seadme osad, mis ei kuulu tootjapoolse garantii alla ja on mõeldud kuluosade nimistusse: Katla tuharest Katlahari (suitutorude puhastamise hari) Ülerõhu klapp ehk kaitseklapp Katlaukse ja tagant slepe tihend Käepide Garantiikohustuste hulka kuulub ka komponentide tasuta välja vahetamine või remont, juhul kui neil leitakse tootmisdefekte. Seadme komponendid, millele kehtib garantii 6-kuud alates toote ostmisest. Garantiikorras asendatud komponendid kuuluvad garantii alla alates ostukuupäevast kuni garantiiperioodist 5

39 järele jäänud aja lõpuni. Garantii ei kehti komponentidele, mis on defektsed hooletu või ebaõige käsitsemise, ebapiisava hoolduse tõttu või selle tõttu, et komponendi paigaldus ei toimunud vastavalt tootja juhistele või neid ei ole kasutatud oma otstarbele kohaselt. 6-kuuline garantii kehtib järgnevatele komponentidele: Termomanomeeter - NB! Paigaldada pealevoolu torule. Ventilaator koos kontrolleriga (LUK150 kuni LUK-500 katlad) Kaksiktermostaat (kaasas põletikatlaga) Toote peab paigaldama volitatud paigaldaja vastavalt tootja paigaldusjuhendile ja paigaldise lõpliku ülevaatuse peab enne käiku andmist läbi viima ja heakskiidu andma ettevõte, kes omab MTR (majandustegevuse register) tunnustust 2. TOOTEOHUTUS JA RISKID 2.1 Seadme ohutus. Antud seadme konstrueerimisel on arvestatud ohutust reguleeritvate Euroopa ja rahvuslike standarditega. 2.2 Riskid Antud seade on kavandatud, konstrueeritud ja ehitatud vastavuses kõikide asjakohaste ohutusreeglitega. Kuigi kõiki võimalike ohtude põhjuseid on arvesse võetud, on siiski võimlik, et peale seadme valesti kasutamisest tingitud riskidele võivad ilmneda järgmised ohud: PÕLETUSE OHT MULJUMISE OHT ELEKTRILÖÖGI OHT RASKUSTE KUKKUMISE OHT LÄMBUMISE OHT Seadme puhastamisel on olulised kaitsekindad, kaitsekiiver ja kaitsemask. 2.3 LUBATUD KASUTAMINE Käesolev seade on tahkekütuse katel, mis toodab madala rõhuga sooja vett. Muul otstarbel katla kasutamine on keelatud. 2.4 KEELATUD KASUTAMINE Katla paigaldamine hoone väliselt, välistingimustesse, loetakse lubamatu kasutamise juhtumiks. 6

40 3. TEHNILISED ANDMED JA EHITUS NING TÖÖPÕHIMÕTE 3.1 Katla tööpõhimõte LUK tüüpi terasest veekatel on ette nähtud sooja küttevee tootmiseks elamute ja tootmishoonete küttesüsteemides. Tööpõhimõte ja tehnilised andmed on näidatud joonisel 3.1 ja tabelis 3.1 (järgmistel lehekülgedel). 7

41 Joonis 3.1. Katla tööpõhimõte. Märkus: termomanomeeter paigaldada pealevoolu torule. 8

42 Tabel 3.1. Katelde LUK tehnilised andmed. 3.2 Katla töö kirjeldus. Kõigis LUK tüüpi kateldes kantakse põlemiskambris tekkinud soojus konvektsiooni teel põlemiskambri ja suitsukäikude seintele, mis omakorda katlavett soojendavad. Kuumad suitsugaasid läbivad koldest lahkudes alumised suitsutorud, puhastusukse süvendi, ülemised suitsutorud ja kogunevad lõpuks suitsusleppesse, moodustades nii kolm suitsukäiku. Optimaalne põlemine saavutatakse primaar- ja sekundaarõhu seadistamisega ning kütuse koguse muutmisega. Põlemise kvaliteeti saab hinnata visuaalselt või mõõtes gaasianalüsaatoriga suitsugaase. 9

43 4. KASUTATAVAD KÜTUSED LUK tüüpi katlad on mõeldud erinevate tahkete kütuse põletamiseks. Katelde parima töö tagab alla 20% niiskusega tahkekütuse kasutamine. Eelkõige on mõeldud halupuu põletamiseks, kuid sobivad ka brikett ja kütteturvas ning põleti kasutamisel puiduhake, pellet, puidulaast ja viljajäägid. 5. TRANSPORT JA TEISALDAMINE 5.1 Üldinformatsioon Katlad tarnitakse täielikult koostatuna/ paigaldusvalmidusega. 5.2 Transport ja teisaldamine Katelde transportimisel ja tõstmisel soovitame kasutada vastava kvalifikatsiooniga personali ja sertifitseeritud tõsteseadmeid ning selleks ettenähtud kaitsevahendeid. Katla teisaldamisel tuleb arvestada katla nimiplaadil oleva tühikaaluga. 6. PAIGALDAMINE JA KONTROLLIMINE 6.1 Üldised paigaldusnõuded Termo-hüdrauliliste seadmete paigaldustöid ja hooldustöid tohib teha ainult vastavat koolitust omavad ja Majandustegevuse Registris (MTR) antud tööde teostamiseks vajalikku luba omavate ettevõtete töötajad. Oluline! Seadet võib paigaldada ainult professionaalne paigaldaja, kellel on küttesüsteemide ehituseks vajalik kvalifikatsioon. 6.2 Paigalduskoht Kütteseadmed, mille koguvõimsus ületab 25 kw, tuleb paigaldada omaette ruumi (tuletõkketsooni) ja peavad olema eraldatud ülejäänud ruumidest vastavalt EV tuleohutuse nõuetele (Vabariigi valitsuse määrus nr. 315 ``Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ja EVS 812-3:2013 ``Ehitiste tuleohutus``, jm tuleohutusalased nõuded). Katlamaja ruumi suurus peaks võimaldama seadmete korrektse paigalduse ja ligipääsu puhastus- ja teenindusluukidele. Katel peab olema stabiilselt ja loodi paigaldatud. 10

44 Katlaruumil peab olema ühendusava välisõhuga, et tagada piisav õhukogus kütuse põlemiseks katlas! Katel Tabel 6.1. Katlaruumi nõutava õhuava soovituslikud mõõdud. Nõutava õhuava ristlõikepindala [cm 2 ] Õhuava mõõdud (kandilise ava korral) AxA [mm] Õhuava läbimõõt (ümara ava korral) Ø [mm] LUK x 270 Ø 310 LUK x 300 Ø Suitsukäik ja tõmme Suitsukäik on kõige olulisem osa tagamaks katla korrektset töötamist. Üldiselt saavutatakse hea tõmme, kui isoleeritakse suitsukäik ja välditakse sellega suitsugaaside jahtumist suitsukäigus. Eelnev soodustab gaaside rõhu erinevuse teket suitsukäigus, mis tekitab korstnas tõmbe ülespoole. Suitsukäigu osade materjalina, mis puutuvad kokku suitsugaasiga, soovitame kastuada roostevaba terast, kaitsmaks suitsukäiku happelise kondendsaadi mõjude eest, sõltumata kasutatavate kütuste omadustest. Ümbritsevad hooned võivad mõjutada suitsukäigu ja korstna tööd: näiteks kõrvaloleva hoone kaugus ja kõrgus. Vastavalt kehtivatele normidele peab korstna tipp ületama hoone katuseharja või lähemal kui 10m teisi ehitisi 1m võrra. Ülemäärane tõmme võib mõjutada katla kasutegurit: osa puidus sisalduvast lendosast liigub koos põlemata kütuseosakestega suitsukäiku, suurendades nii kütusekulu. Korstna mõõt valitakse vastavalt katla ühendusmõõdule ja võimsusele projekteerija poolt. Mitme katla paigaldamisel samasse katlamajja peab olema igal katlal oma korsten või erladi lõõr. Minimaalne korstna hõrendus peab olema -20Pa. 7. SISSELÜLITAMINE JA KÄIVITAMINE (seadistamine) Tutvuge enne käivitamist Enne katla käivitamist veenduge järgmises: Paigaldaja on teostanud torustiku surveproovi ja vormistanud vastava akti. Avatud paisupaagiga süsteem on täidetud nõutud tasemeni või suletud süsteem täidetud ja süsteemi eelrõhk seadistatud. Avada korstna siiber. Avada primaarõhuklapp. Süüdata katlas olev kütus. Põlemise intensiivsust katlas reguleeritakse primaar- ja sekundaarõhuluugi abil. Küttesüsteemi suurema kasuteguri ja kütuse täielikuma põlemise nimel tuleb katlas töötemperatuur (70-90 ) saavutada võimalikult kiiresti. Alla 60 C temeperatuuril töötamisel kattub katla suitsukäik kondensaadiga/ pigiga, mis põhjustab madalatemperatuurilist korrosiooni ning lühendab seeläbi katla tööiga. 11

45 Leek peab olema võimalikult ere ja korstnast tulema hele suits. Tume suits näitab põlemisõhu vähesust ja liigne suits selle paljusust. Mõlemal juhul on tegemist kütuse raiskamisega. Katla võimsust reguleeritakse primaarõhu hulga suurendamise või vähendamise teel. Katla tavapärasest erineva töötamise korral või rikke esinemisel tuleks pöörduda sertifitseeritud küttesüsteemi paigaldaja poole. 8. KATLA KÜTMINE Primaarõhu reguleerimine toimub primaarõhuregulaatori abil automaatselt või suitsugaasitemperatuuri järgi käsitsi primaarõhu ava sulgedes/avades. Lisaks avada vajadusel ka vähesel määral sekundaarõhuluuki. Katlasse kütuse lisamiseks tuleks täiteluuk/uks avada ettevaatlikult, et põlemisleek ruumi sisse ei tungiks. Halupuude kasutamisel tuleks neid katlasse paigutada natuke diagonaalis ja kihiti, et puude vahele ka põlemisõhu jaoks ruumi jääks. Selliselt on võimalik puhtam ja täielikum puude põlemine. Halupuude kasutamisel tuleb jälgida kasutusjuhendis antud katla kolde pikkust, et kasutataks õige pikkusega halupuid. Katelt ei tohiks täiesti kütust täis laduda, vaid ~2/3 kolde mahust, et kütuse kohale jääks piisavalt ruumi põlemisõhu jaoks. Katla paremaks ja puhtamaks tööks on soovitatav halupuudega kütmisel paigaldada lisaks akumulatsioonipaak, mis katlaveest saadavat soojust salvestab ja seetõttu võimaldab katelt käitada nominaalvõimsusel. Katla siibrit ei tohiks enne sulgeda, kui tuli on koldes täielikult kustunud. Põleti kasutamisel tuleb hoida õhuavad suletuna, sest põletitel on endal ventilaator, mis kütusele õiges koguses õhku peale annab. 9. KATLA PUHASTAMINE JA ÜLEVAATAMINE 9.1 Üldine informatsioon Puhastamata küttepindade korral väheneb tõmme ja suureneb lahkuvate suitsugaaside temperatuur, mistõttu väheneb katla kasutegur. Lisaks suureneb ka kütusekulu. Kollet puhastada vastavalt vajadusele aga mitte vähem kui kord 8-10 päeva tagant. Suitsutorusid puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord nädalas, kasutades selleks katlaga kaasasolevat suitsutorude puhastamiseks mõeldud harja. Katla slepe puhastamine: kõigepealt eemaldada isolatsiooniplekk koos villaga. Seejärel eemaldada katla slepe peal olev neljakandiline puhastusluuk (vt joonis 9.1 ja 9.2) ning puhastada see tuhast ja muudest põlemata kütuse jääkidest. Mitte harvem kui kord nädalas. 12

46 Joonis 9.1. Tõsta ja eemaldada isolatsiooniplekk koos villaga. Joonis 9.2. Keerata lahti kuus mutrit ja eemaldada tagumine puhastusluuk. Vähemalt kord aastas tuleb läbi viia katla küttepindade, veesärgi, kolde ja ühendusstutside ülevaatus. Katla ülevaatusel vigastuste ja ebatiheduste ilmnemisel tuleb pöörduda spetsialistide poole katla remondiks ja edaspidiste kasutusvõimaluste selgitamiseks. Iga nelja aasta järel tuleb katsetada veesurveproovil rõhuga 3,0 bar, selgitamaks katla tugevust ja tihedust. Katla kasutamine peab olema vastavuses ``Surveseadme ohutuse seadusega`` Vastu võetud RT I 2002, 49, 309 jõustumine vastavalt -le MÜRA Mürataseme mõõtmine on tehtud tavakeskonnas. Müra tase jääb alla 76 db. 11. KASUTAMISE LÕPETAMINE JA UTILISEERIMINE Seade on ehitatud rauda sisaldavatest materjalidest ja ei sisalda keskkonna ohtlikke materjale. Vanarauast katla utiliseerimiseks tuleb kasutada volitatud jäätmefirmade teenuseid. 13

47 12. KATLA ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTT Katel LUK- nr. on katsetatud hüdrauliliselt 3,75 bar. Valmistamise järelvaataja Müüdud Müügijuht (Ees- ja perekonnanimi) (allkiri) Jätkuva toote arendamise tõttu jätame endale õiguse muuta selle tehnilisi näitajaid ja kujundust. 14

48 13. LISAD 13.1 Näidisühendus - katel LUK koos põletiga Joonis Katla ühendusskeem põletiga. 15

49 13.2 Näidisühendus - katel LUK koos akumulatsioonipaagiga Joonis Katla ühendusskeem akumulatsioonipaagiga. 16

50 Deklaratsioon Rapla Metall OÜ (registrikood ) poolt toodetavad katlad: LUK-25; LUK-35; LUK-50; LUK-80; LUK-100; LUK-150; LUK-200; LUK-300; LUK-500 Vastavad küttekatelde standardile EVS-EN 303-5:2012 ning selles esitatud ohutusnõuetele. Ohtliku (plahvatusohtliku) olukorra vältimiseks katlaruumis on katlale lisatud vastavalt ohutusseadmed: 1) Kaitseklapid avanemisrõhuga 2,5 bar. Rapla Metall OÜ poolt toodetavad katlad ei ole ohtlikud surveseadmed ja plahvatusoht nende käitamisel puudub. Lugupidamisega, Margus Maidre, juhatuse liige Rapla Metall OÜ

51 LADDOMAT Charging unit for a solid fuel boiler to a heat storage tank. Laddomat is a complete unit and is simple to install. Laddomat ensures perfect charging of the tank. Thanks to effi cient hot water control, Laddomat can have a higher opening temperature at high boiler output compared to other similar products. Laddomat enables the boiler to quickly attain the right working temperature and then charges with a slow fl ow and a high and even temperature. The vitally important boundary layer* between hot and cold water is therefore optimal. Laddomat increases the return temperature to the boiler bottom. It prevents corrosion and extends the service life of the boiler. During the fi nal part of fi ring, Laddomat charges the storage tank fully, thanks to the unique thermal valve, which closes the bypass port completely. After fi ring, Laddomat makes use of the residual heat in the boiler and embers by the self-circulation of hot water from the top of the boiler into the storage tank. In the event of a power failure Laddomat starts charging the tank automatically by self-circulation. The same happens if the pump fails = High operational reliability! Simple dimensioning - Laddomat is suitable for use with any boiler with maximum output up to 120 kw. Laddomat has a rugged design with generous sealing surfaces, for simple fi tting. Laddomat is manufactured for maximum service life and problem free function. For example, the valve does not have any cast seats that can cause corrosion and leakage and is designed to have a minimal risk of oscillation. Laddomat is extremely easy to service compared to other solutions. The shut-off valves mean that maintenance can be carried out easily without draining the system. The shut off valves have extra large openings to cope with the maximum fl ow demand at the end of the charging period and during self-circulation. Three thermometers offer full control over the charging cycle. Very small general dimensions and low weight allow easy installation. EPP-insulation is standard. *Layering = A thin border between the hot water on top and the colder, denser water underneath. Technical data Pump: Wilo RS25-7 (standard) Wilo Yonos Para 6, ErP-ready Connection: R32 R40 adapter kit (extra). R32 to R40. R50 adapter kit (extra). R32 to R50. Opening temperature: 53, 57, 63, 66, 72, 78, 83 or 87 Max. boiler output: 120 kw (standard) 80 kw (ErP-ready) LM21-100_E.indd E Termoventiler AB, Sweden,

52 TOPELTSEINAGA KORSTNASÜSTEEM DW-25 JA DW-25M PAIGALDUSJUHEND v Pealmine kate Seinakronstein Riputusega seinatoend Enne korstna paigaldamist tuleb tarnitud tootekomplekt üle vaadata ja veenduda, kas kõik spetsifikatsioonile vastavad korstnadetailid on olemas. Kui korstna välistoru läbimõõt on D 300 mm, kinnitatakse korstna liitekohad lukustusvõrudega, mis liitekohad katavad. Sellisel juhul ei ole neetkinnitust vaja. Kui korstna välistoru läbimõõt on D 350 mm, tuleb paigaldamisel kasutada roostevabast terasest 4 8 neete. Iga liitekoha jaoks läheb vaja all näidatud kogus neete. Kui neetimine on lõpetatud, tuleb korstna liitekohad kindlustada lukustusvõrudega. Välistoru läbimõõt Neetide arv mm liitekohal Topeltseinaga korsten Sein T-liitmik Topeltseina vaatlusluuk Tulekindel isolatsioon Põlv Põhjakate Topeltseinaga korstnat hakatakse seinale paigaldama kohas, kus seinast väljub ühendustoru. Korstna võib kinnitada toendile, riputusega seinatoendile, alusplaadile või reguleeritavale põrandatoendile. Kui valitakse kinnitamine riputusega seinatoendile, ühendage esmalt T- liitmik ja vaatlusluugi elemendid, seinatoend ja äravoolukork. Vajaduse korral neetige liitekohad, seejärel fikseerige lukustusvõrudega. Põlemissaaduste voolusuund on näidatud toote tähistuskleebistel. Riputusega seinatoend Katel Topeltseina vihmaveekork Tõmmake ühendatud elemendid üle ühenduslõõri toruharu ja märkige toendite paigaldamise kohad seinale. Kinnitage seinale riputusega seinatoend. Paigaldaja valib kandvate elementide seinale paigaldamise meetodi. Neetige ühenduslõõri toruliitmik ja T-liitmik ning vajadusel fikseerige liitekoht lukustusvõruga. Korstna välisseina ja hoone seina soovituslik vahekaugus on 100 mm. Kui korsten paigaldatakse riputusega seinatoendile, on korstna ja hoone seina vahekauguse reguleerimisvahemik mm. Korstna võib paigaldada ettevalmistatud alusele. Aluse kõrgus ja asukoht tuleb leida arvutuste abil, sõltuvalt ühenduslõõri torusuudme asukohast ja ühendatud alusplaadi, vaatlusluugi ja T-liitmike kõrgusest.

53 Kui korsten paigaldatakse ettevalmistatud alusele, on korstna välisseina ja hoone seina soovituslik vahekaugus 100 mm. Vahekaugust saab reguleerida vahemikus mm. Paigaldaja valib seinakronsteinide seinale kinnitamise meetodi. Kui korstna välisseina ja hoone seina vahekaugus on 100 mm, tuleb kasutada ainult L-100 seinakronsteine. Kui vahekaugus on suurem, läheb vaja ka seinakronsteini pikendusi. Korstna välisseina ja hoone seina võimalikud vahekaugused on näidatud selle juhendi eelmistes osades. Seejärel monteerige korstna püstised elemendid T-liitmikule. Neetige ühendused ja vajadusel fikseerige lukustusvõrudega. Olenemata sellest, kas korsten paigaldatakse riputusega seinatoendile või ettevalmistatud alusele, ei tohi alusplaadi ja seinakronsteini vahekaugus ületada väärtust A. Vahekaugused A on näidatud selle paigaldusjuhendi osas Tuulekoormuse takistamine. Tuulekoormuse takistamine Korstnad kinnitatakse seinale või moodulitest kandetarindile kinnituselementide abil (kronsteinid, tugitrossid, toendid), neid võib paigaldada toendile, riputusega seinatoendile, alusplaadile või reguleeritavale põrandatoendile. Kinnituselementide vahekaugused on esitatud allolevas tabelis. Moodulitest kandetarindid ja üle 600 mm nominaalläbimõõduga korstnate toendid tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt riiklikele õigusaktidele. Seinakronsteinide vahekaugus ei tohi ületada vahekaugust A ning korstna vabalt seisva sektsiooni pikkus ei tohi olla suurem kui vahekaugus B. Vahekaugused A ja B on näidatud selle paigaldusjuhendi osas Tuulekoormuse takistamine. Korstna tippu tuleb paigaldada pealmine kate. Neetige ühendus, vajadusel fikseerige liitekohad lukustusvõrudega. Korstna peale võib kinnitada eeskirjade ja määrustega nõutud vihmakatuse, sädemepüüduri jms. Mittepüstine paigaldus Kui topeltseinaga ühendatava mittepüstiselt paigaldatud lõõritoru pikkus on üle 2,0 m, tuleb kasutada täiendavaid toendeid. Täiendavate toendite vahekaugus ei tohi ületada 2,0 m. Topeltseinaga ühendatava lõõritoru minimaalne kaldenurk rõhtasendist on 5. Nom.d, mm. A, m. B, m. C, m. D, m. 80 3,0 1,5 20,0 20, ,5 1,0 15,0 15, ,5 1,0 10,0 10,0 Korstnasektsioonide liitmike vale paigaldusviis ,5 1,0 5,0 10, ,0 0,6 5,0 10,0 A seinakronsteinide vahekaugus, B vabalt seisva sektsiooni pikkus, C toendite vahekaugus, D toendite vahekaugus ilma vahepeal paikneva T-liitmikuta Survetugevus Topeltseinaga korstna survetugevus: nominaalläbimõõt alates 80 mm 20 m topeltseinaga korstna elemendid; nominaalläbimõõt 100 kuni 250 mm 15 m topeltseinaga korstna elemendid; nominaalläbimõõt 300 kuni 350 mm 10 m topeltseinaga korstna elemendid; nominaalläbimõõt 400 kuni 600 mm 5 m topeltseinaga korstna elemendid; nominaalläbimõõt 400 kuni 600 mm 10 m topeltseinaga korstna elemendid (ilma T- liitmikuta). Korstnasektsioonide liitmikke ei ole lubatud paigaldada kohtadesse, kus need läbivad põrandaid, katuseid või seinu.

54 Korstnasüsteemide DW-25 ja DW-25M paigalduskoha valimine Korstnasüsteemi sobivust konkreetsetesse oludesse tuleb hinnata, arvestades küttekeha tootja dokumentatsiooni, seda paigaldusjuhendit ja kehtivaid riiklikke õigusakte. Topeltseinaga korstnasüsteem DW-25 Paigalduskoht 1 EN T600 N1 W Vm L50050 G100 Paigalduskoht 1a EN T600 N1 W Vm L50060 G50 Paigalduskoht 2 EN T450 N1 W Vm L50080 G100 Paigalduskoht 3 (silikoontihenditega) EN T200 P1 W Vm L50100 O50 Topeltseinaga korstnasüsteem DW-25M Paigalduskoht 1 EN T600 N1 D Vm L20050 G100 Paigalduskoht 1a EN T600 N1 D Vm L20060 G50 Paigalduskoht 2 EN T450 N1 D Vm L20080 G100 Paigalduskoht 3 (silikoontihenditega) EN T200 P1 D Vm L20100 O50 Topeltseinaga korstnasüsteem / paigalduskoht Standardi number Temperatuuriklass: T600 = maksimaalne töötemperatuur kuni 600 C T450 = maksimaalne töötemperatuur kuni 450 C T200 = maksimaalne töötemperatuur kuni 200 C Surveklass: N1 = negatiivne rõhk; P1 = positiivne rõhk Vastupidavus kondensaadile: W = mõeldud kasutuseks märgades keskkonnatingimustes; D = mõeldud kasutuseks kuivades keskkonnatingimustes Vastupidavus korrosioonile: Vm = deklareeritud materjali tüübi ja paksuse põhjal Lõõrivoodri materjali spetsifikatsioon: L50 = lõõrivoodri materjal on happekindlast roostevabast terasest (AISI 316L) L20 = lõõrivoodri materjal on roostevabast terasest (AISI 304) 050, 060, 080 või 100 = materjali paksus üksuse kordühikutes 0,01 mm. Võib olla valmistatud terasest paksusega 050 (0,5 mm), 060 (0,6 mm), 080 (0,8 mm), 100 (1,0 mm). Vastupidavus tahmapõlengule: G = jah, O = ei 50 või 100 = minimaalne kaugus süttivatest materjalidest (millimeetrites), kohaldatuna sisetoru läbimõõtudele kuni Ø 300 mm. DW-25M Paigalduskoht 1 EN T600-N1-D-Vm-L20xxx-G100 Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama loomuliku tõmbega (N1) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas- või vedelkütust (väävlisisaldus 0,2 massi %) või küttepuid (niiskusesisaldus 20%). Korstnasüsteem on mõeldud sise- ja välikasutuseks. Süsteem on tahmapõlengutele vastupidav (G), projekteeritud toimima kuivas keskkonnas (D) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 100* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud roostevabast terasest (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. DW-25M Paigalduskoht 1a EN T600-N1-D-Vm-L20xxx-G50 Kohaldatakse ainult neile korstnatele, mille välissein on valmistatud värvimata roostevabast terasest. Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama loomuliku tõmbega (N1) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas- või vedelkütust (väävlisisaldus 0,2 massi %) või küttepuid (niiskusesisaldus 20%). Korstnasüsteem on mõeldud sise- ja välikasutuseks. Süsteem on tahmapõlengutele vastupidav (G), projekteeritud toimima kuivas keskkonnas (D) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 50* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud roostevabast terasest (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm.. DW-25, Paigalduskoht 1 EN T600-N1-W-Vm-L50xxx-G100 Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama loomuliku tõmbega (N1) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas-, vedel- või tahkekütust. Korstnasüsteem on mõeldud sise- ja välikasutuseks. Süsteem on tahmapõlengutele vastupidav (G), projekteeritud toimima märjas keskkonnas (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 100* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud happekindlast roostevabast terasest (L50), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. DW-25 Paigalduskoht 1a EN T600-N1-W-Vm-L50xxx-G50 Kohaldatakse ainult neile korstnatele, mille välissein on valmistatud värvimata roostevabast terasest. Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama loomuliku tõmbega (N1) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas-, vedel- või tahkekütust. Korstnasüsteem on mõeldud sise- ja välikasutuseks. Süsteem on tahmapõlengutele vastupidav (G), projekteeritud toimima märjas keskkonnas (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 50* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud happekindlast roostevabast terasest (L50), mineraalvillakihi paksus on 25 mm DW-25 Paigalduskoht 2 EN T450-N1-W-Vm-L50xxx-G100 Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama loomuliku tõmbega (N1) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas-, vedel- või tahkekütust. Korstnasüsteem on mõeldud siseja välikasutuseks. Süsteem on tahmapõlengutele vastupidav (G), projekteeritud toimima märjas keskkonnas (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T450) on 450 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 100* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud happekindlast roostevabast terasest (L50), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. DW-25 Paigalduskoht 3 EN T200-P1-W-Vm-L50xxx-050 Silikoontihenditega Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama positiivse tõmbega (P1, 200 Pa) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas- või vedelkütust ning ei tooda tahma. Korstnasüsteem on mõeldud sise- ja välikasutuseks. Süsteem ei ole tahmapõlengutele vastupidav (O), on projekteeritud toimima märjas keskkonnas (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T200) on 200 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 50* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Korstnasüsteemi piisava hermeetilisuse saavutamiseks on elementide liitekohtadesse paigaldatud silikoontihendid. Elementide ühendamise hõlbustamiseks tuleb kasutada korstna tootja pakutavat määrdeainet. Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja isoleeritud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud happekindlast roostevabast terasest (L50), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. DW-25M Paigalduskoht 2 EN T450-N1-D-Vm-L20xxx-G100 Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama loomuliku tõmbega (N1) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas- või vedelkütust (väävlisisaldus 0,2 massi %) või küttepuid (niiskusesisaldus 20%). Korstnasüsteem on mõeldud sise- ja välikasutuseks. Süsteem on tahmapõlengutele vastupidav (G), projekteeritud toimima kuivas keskkonnas (D) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T450) on 450 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 100* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja isoleeritud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud roostevabast terasest (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. DW-25M Paigalduskoht 3 EN T200-P1-D-Vm-L20xxx-050 Silikoontihenditega Topeltseinaga korstnasüsteem on konstrueeritud põlemissaadusi välja tõmbama positiivse tõmbega (P1, 200 Pa) ja sobib paigaldamiseks küttekehadele, mis kasutavad gaas- või vedelkütust (väävlisisaldus 0,2 massi %) ning ei tooda tahma. Korstnasüsteem on mõeldud sise- ja välikasutuseks. Süsteem ei ole tahmapõlengutele vastupidav (O), on projekteeritud toimima kuivas keskkonnas (D) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T200) on 200 C. Korsten tuleb paigaldada nii, et selle välispinna ja süttivate materjalide vahekaugus oleks minimaalselt 50* mm (kui riiklikud õigusaktid ei nõua suuremat vahekaugust). Korstnasüsteemi piisava hermeetilisuse saavutamiseks on elementide liitekohtadesse paigaldatud silikoontihendid. Elementide ühendamise hõlbustamiseks tuleb kasutada korstna tootja pakutavat määrdeainet. Süsteemi on testitud mittesuletud tingimustes ja isoleeritud põranda läbimise keskkonnas, seetõttu, kui korsten läbib ehituskonstruktsioone, tuleb järgida teavet, mis on esitatud selle juhendi osas Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine. Sisetoru on valmistatud roostevabast terasest (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. * *Kaugus süttivatest materjalidest on testide ajal määratletud 200 mm läbimõõduga sisetorudele. Suurema läbimõõduga korstnate kaugust süttivatest materjalidest tuleb tõsta kohase teguriga korrutades. Näiteks läbimõõdu mm puhul tuleb 200 mm läbimõõduga sisetorude kaugus süttivatest materjalidest korrutada teguriga 1; mm sisetorude puhul teguriga 1,5; mm läbimõõdu puhul teguriga 2 ja üle 600 mm läbimõõdu puhul teguriga 4. Kui võib tekkida olukord, kus inimene juhuslikult korstnaga kontakti satub, tuleb korstnale paigaldada kaitsekate või kaitsevõrk!

55 Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine Korstna välispinna tegelik minimaalne kaugus süttivatest materjalidest tuleb määratleda vastavalt korstna asukohale, nagu kirjeldatud nende tähistuses ja riiklikes õigusaktides. Juhul, kui õigusaktid ja korstna asukoht viitavad erinevatele järgitavatele vahekaugustele, tuleb valida kõige suurem vahekaugus. Testide käigus määratleti 200 mm läbimõõduga sisetoru vajalik kaugus süttivatest materjalidest. Suurema läbimõõduga korstnate kaugust süttivatest materjalidest tuleb tõsta kohase teguriga korrutades. Näiteks läbimõõdu mm puhul tuleb 200 mm läbimõõduga sisetorude kaugus süttivatest materjalidest korrutada teguriga 1; mm sisetorude puhul teguriga 1,5; mm läbimõõdu puhul teguriga 2 ja üle 600 mm läbimõõdu puhul teguriga 4. DW-25 Paigalduskoht 1. EN T600-N1-W-Vm-L50xxx-G100 DW-25M Paigalduskoht 1. EN T600-N1-D-Vm-L20xxx-G100 DW-25 Paigalduskoht 1a. EN T600-N1-W-Vm-L50xxx-G50 DW-25M Paigalduskoht 1a. EN T600-N1-D-Vm-L20xxx-G50 Korsten Süsteeme testiti mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas. Niisuguste süsteemide tootja poolt nõutud minimaalne vahekaugus süttivate materjalidega on 100 mm. Kui korsten paigaldatakse süttivate konstruktsioonide kõrvale (näiteks seinad), peab korstna ja niisuguste konstruktsioonide vahele alati jääma vähemalt 100 mm vaba ruumi. Süttiva seina ja korstna vahelises pilus peab olema õhuvahetus. Juhul, kui korsten läbib süttivaid ehituskonstruktsioone (näiteks põrand), tuleb need varustada sobivas mõõdus avadega, mis võimaldavad jätta korstna pinna ja süttiva materjali vahele turvalise vahe. Süttiva konstruktsiooni paksus, millest korsten läbi läheb, ei tohi olla üle 200 mm, ning korstna välisseina ja süttiva materjali vahelises pilus peab olema õhuvahetus. DW-25 Paigalduskoht 2. EN T450-N1-W-Vm-L50xxx-G100 DW-25M Paigalduskoht 2. EN T450-N1-D-Vm-L20xxx-G100 Korsten (värvimata) Süsteeme testiti mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas. Niisuguste süsteemide tootja poolt nõutud minimaalne vahekaugus süttivate materjalidega on 50 mm. Kui korsten paigaldatakse süttivate konstruktsioonide kõrvale (näiteks seinad), peab korstna ja niisuguste konstruktsioonide vahele alati jääma vähemalt 50 mm vaba ruumi. Süttiva seina ja korstna vahelises pilus peab olema õhuvahetus. Juhul, kui korsten läbib süttivaid ehituskonstruktsioone (näiteks põrand), tuleb need varustada sobivas mõõdus avadega, mis võimaldavad jätta korstna pinna ja süttiva materjali vahele turvalise vahe. Süttiva konstruktsiooni paksus, millest korsten läbi läheb, ei tohi olla üle 200 mm, ning korstna välisseina ja süttiva materjali vahelises pilus peab olema õhuvahetus. Kohaldatakse ainult neile korstnatele, mille välisseinad on valmistatud värvimata roostevabast terasest. DW-25 Paigalduskoht 3. EN T200-P1-W-Vm-L50xxx-050 DW-25M Paigalduskoht 3. EN T200-P1-D-Vm-L20xxx-050 Korsten Korsten (silikoontihenditega) Kivivill Kivivill Dekoratiiv.plaat Dekoratiiv.plaat Süsteeme testiti mittesuletud tingimustes ja isoleeritud põranda läbimise keskkonnas. Niisuguste süsteemide tootja poolt nõutud minimaalne vahekaugus süttivate materjalidega on 100 mm. Kui korsten paigaldatakse süttivate konstruktsioonide kõrvale (näiteks seinad), peab korstna ja niisuguste konstruktsioonide vahele alati jääma vähemalt 100 mm vaba ruumi. Süttiva seina ja korstna vahelises pilus peab olema õhuvahetus. Juhul, kui korsten läbib süttivaid ehituskonstruktsioone (näiteks põrand), tuleb need varustada sobivas mõõdus avadega, mis võimaldavad jätta korstna pinna ja süttiva materjali vahele turvalise vahe. Juhul, kui korstna läbitava konstruktsiooni paksus ei ole üle 300 mm, täidetakse korstna välisseina ja süttiva materjali vaheline pilu täielikult joonisel näidatud isoleermaterjalidega. Kui korstna läbitava konstruktsiooni paksus on mm, täidetakse konstruktsiooni madalamas osas kuni 300 mm kõrguseni jääv korstna välisseina ja konstruktsiooni vaheline pilu joonisel näidatud isoleermaterjalidega; pilu ülejäänud kõrgus täidetakse samuti isoleermaterjalidega, kuid korstna ümber tuleb jätta 50 mm laiune õhuvahe Süsteeme testiti mittesuletud tingimustes ja isoleeritud põranda läbimise keskkonnas. Niisuguste süsteemide tootja poolt nõutud minimaalne vahekaugus süttivate materjalidega on 50 mm. Kui korsten paigaldatakse süttivate konstruktsioonide kõrvale (näiteks seinad), peab korstna ja niisuguste konstruktsioonide vahele alati jääma vähemalt 50 mm vaba ruumi. Süttiva seina ja korstna vahelises pilus peab olema õhuvahetus. Juhul, kui korsten läbib süttivaid ehituskonstruktsioone (näiteks põrand), tuleb need varustada sobivas mõõdus avadega, mis võimaldavad jätta korstna pinna ja süttiva materjali vahele turvalise vahe. Juhul, kui korstna läbitava konstruktsiooni paksus ei ole üle 500 mm, täidetakse korstna välisseina ja süttiva materjali vaheline pilu täielikult joonisel näidatud isoleermaterjalidega. Korstnad projekteeritakse, paigaldatakse ja neid kasutatakse kooskõlas riiklike õigusaktide ning selles paigaldusjuhendis esitatud nõuetega. Kui riiklike õigusaktide ja paigaldusjuhendi nõuded on erinevad, tuleb järgida karmimaid nõudeid. Tööohutus. Korstnate paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb rangelt järgida tööohutusnõudeid. Kasutage paigaldamise ajal isiklikke kaitsevahendeid. Korstnasüsteemi kasutamine. Topeltseinaga korstnasüsteemi tuleb kasutada vastavalt selle sihtotstarbele. Küttekoldes ei ole soovitatav põletada puidutööstuse jäätmeid, mis sisaldavad kohesiivseid materjale; need eraldavad põlemisprotsessis süsteemi kahjustavaid aineid. Rangelt on keelatud põletada koldes materjale, mis ei sobi põletamiseks (olmejäätmed, krohv, kummi jms). Katlaruumis on keelatud hoida ja ladustada kemikaale (aerosoolid, värvid, lahustid, puhastusvahendid, liimid, lakid, bensiin jms), kuna nende ainete teatud kontsentratsioonid võivad koos põlemisõhuga koldesse imbuda. Tagajärjeks võib olla korstna ja katla korrodeerumine. Niisugustes ettevõtetes nagu juuksurisalongid, värvimis- või puidutöökojad, keemilise puhastuse töökojad jne, tuleb küttekehad paigaldada eraldi ruumi, et põlemisõhk ei sisaldaks eelmainitud aineid. Korstnaid tuleb kütteperioodil puhastada vähemalt iga kolme kuu järel ning enne kütteperioodi algust. Korstnate puhastamiseks tuleb kasutada spetsiaalseid roostevabast terasest või polümeermaterjalidest tööriistu. Korstna ja tugielementide seisukorra hindamiseks käitamise ajal tuleb vähemalt iga kuue kuu järel läbi viia visuaalne väline kontrollimine. Selle käigus leitud lahtised kruvid või kandeelemendid tuleb kinni pingutada. Juhime teie tähelepanu tõsiasjale, et puhastamata korstnate kasutamine on ohtlik, kuna võib põhjustada hoones tulekahju. Kõik õigused kuuluvad ettevõttele UAB Vilpros pramone. Kogu selles paigaldusjuhendis esitatud teave on ettevõtte omand. Juhendi kopeerimine või levitamine ilma UAB Vilpros pramone kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr www.herz.eu HERZi tasakaalustusventiilid Eelseade kuvamine käepidemel Kasutajasõbralik ja ergonoomiline käepide Täpne eelseade Lihtne diferentsiaalrõhu mõõtmine mõõteventiili kaudu Kere tsingitustuskindlast

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300)

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300) Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise päikesekütte komplektile, mis sisaldab endas päikeseküte süsteemi toimimiseks

Rohkem

Äriregistri kood MTR REG. NR. EP MKA tegevusloa reg.nr. E 273/2006 TÖÖ NR TELLIJA: OÜ SAKKOSE AADRESS: Rebaase kü

Äriregistri kood MTR REG. NR. EP MKA tegevusloa reg.nr. E 273/2006 TÖÖ NR TELLIJA: OÜ SAKKOSE AADRESS: Rebaase kü Äriregistri kood 11005153 MTR REG. NR. EP 11005153-0001 MKA tegevusloa reg.nr. E 273/2006 TÖÖ NR. 2014-1413-23 TELLIJA: OÜ SAKKOSE AADRESS: Rebaase küla, Kambja vald, Tartumaa 62021 TELEFON: 74 181 85,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

MTR reg. nr EEP EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr Sõpruse pst 121a, TALLINN tel: TÖÖ nr: VK-

MTR reg. nr EEP EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr Sõpruse pst 121a, TALLINN tel: TÖÖ nr: VK- MTR reg. nr EEP002543 10.01.2018 EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Sõpruse pst 121a, TALLINN tel: 516 1092 e-mail: TÖÖ nr: VK-1773 TELLIJA: KÜ Jaama 2 reg. nr. 80404705 EHITISE AADRESS: Jaama tn 2 Sindi linn Tori

Rohkem

LM21_Bipackas_Est.PMD

LM21_Bipackas_Est.PMD Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Seade boileriga varustatud ökoloogiliselt puhta puiduküttel katla soojuse salvestamiseks akumulatsioonipaaki. Eritemperatuuriga veekihtide tekkimine akumulatsioonipaagis on

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust 2-, 3- ja 4 - tee ventiili VZ Kirjelus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiili pakuva kõrgekvaliteeilist ja kulusi kokkuhoivat lahenust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettie (fan-coil), väikeste

Rohkem

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 15251 Tsentraalne soojustagastiga ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc Kui katel ajab suitsu sisse, on peamiseks põhjuseks kas halb tõmme või kütteseadme enese puudused. Katla normaaltõmme on tootja poolt antud katla tehnilises passis. Üldjuhul väikese võimsusega katelde

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation TJ SOLAR 7 head omadust ühes kollektoris TJ SOLAR INFOLEHT TJ SOLAR toote head omadused TJ SOLAR kollektori spetsifikatsioon Kasutegur Konstruktsioon Paigaldamine ja kinnitamine TJ SOLAR pakend TJ SOLAR

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Auslegungstabellen xlsm

Auslegungstabellen xlsm PROJEKTEERIMISTABELID SOOJUSPUMP IMP 09/15 Lk 2 Lk 3 Lk 8 Lk 12 Lk 16 Lk 17 Lk 22 Lk 23 Lk 25 Lk 26 Lk 28 Lk 29 Lk 31 Lk 33 Lk 34 Lk 35 Lk 36 Lk 37 Hüdraulika- ja elektriskeemi legend Õhk-vesi-soojuspumpade

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Untitled

Untitled MOS EE 1210-1 PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND 431115 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 Sisukord Majaomanikele Üldteave 3 Paigaldusinfo 3 Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave 4 NIBE SPLIT omadused 4 Tööpõhimõte

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Sisukord

Sisukord OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 Autoriõigused: Tallinna Tehnikaülikool, 2016 I Sisukord 1 Sissejuhatus 8 2 Hoone sisekliima

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem