Lakewoodi koguduse teated

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lakewoodi koguduse teated"

Väljavõte

1 EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED Detsember 2016-aprill 2017 TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00 Service in English every third Sunday at 11 am Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Luuka 13: East 7th Street, Lakewood New Jersey Õpetaja tel.: ja kantselei tel.: website: TEENISTUSED DETSEMBRIS, PÜHAPAEVADEL UUEL KIRIKUAASTAL SERVICES IN DECEMBER Vaata, sulle tuleb siin kuningas, õiglane ja aitaja prohvet Sakarja 9:9 See, your king comes to you, righteous and victorious. Zec. 9:9 Pühapäeval 27. novembril, 1. advendi e. Kristuse tulemise pühapäeval kell 11. Koguduse õpetaja. Jutlus: Matteuse 24:36-44: Jeesus tuleb keset meie argipäeva. Epistel: Roomlastele 13: Pühapäeval 4. detsembril, 2. advendi e. Kristuse tulemise pühapäeval kell 11. Koguduse õpetaja Epistel: Roomlastele 15:4-13: Kiitke Issandat kõik rahvad. Evangeelium: Matteuse 3:1-12. Pühapäeval 11. detsembril, 3. advendi e. Kristuse tulemise pühapäeval kell 11. Koguduse õpetaja. Epistel: Jakoobuse5:7-10: Kinnitage oma südameid, Issanda tulemine on lähedal. Evangeelium: Matteuse 11:2-11. Sunday, December 18th, 4. Advent Service in English at 11 a clock. Pastor Thomas Vaga. Christmas Carols and readings of the Christmas Gospel. TEENISTUSED JÕULUPÜHADE AJAL/CHRISTMAS TIME SERVICES Meile on sündinud Päästja! To us is born a Savior! Jõululaupäeva teenistus, 24. detsembril (laupäeval) kaks teenistust:kell 11:00 ja kell 5:30. Liturgiline teenistus, jõulu-koraalide laulmise ja jõuluevangeeliumi lugemisega. Koguduse õpetaja. Kinkepakid lastele. Kristus on sündinud: Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav püha, kallis jõuluaeg. Pühapäeval 25. detsembril, Jõulupäeva jumalateenistus kell 11:00. Koguduse õpetaja. Jutlus: Luuka 2:1-20: Issand tuli kui päevatõus üle öö. Epistel: Tiitus 3:4-7. UUS ISSANDA AASTA 2017 / ANNO DOMINI 2017 Jeesus Kristus on seesama, eile täna ja igevesti!heebrealastele 13:8 Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Heb. 13:8 Pühapäeval 1. jaanuaril, uue aasta alguse teenistus kell 11. Koguduse õpetaja. Jutlus: Johannese 1:10-18: Tõde ja arm on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Epistel: Efeslastele 1:3-14. Armulaud.

2 Pühapäeval 8. jaanuaril, kolmekuningapüha teenistus 1. pühapäeval pärast kolmekuningapüha kell 11. Koguduse õpetaja. Jutlus: Matteuse 2:1-12: Jumala lubadused säravad ka keset ööd. Epistel: Efeslastele 3:2-11. Sunday, January 15th, 2 Sunday after Epiphany at 11 a clock Service in English. Served by Deacon Kalju Ets. Gospel John 1: Epistle: Corinth. 1:1-9. Pühapäeval 22. jaanuaril, 3. pühapäeval pärast kolmekuningapüha kell 11. Koguduse õpetaja. Jutlus: Matteuse 4:12-23: Jeesuse kuulutus haarab inimesi : Epistel 1. Korintlastele 1: Pühapäeval 29. jaanuaril, 4. pühapäeval pärast kolmekuningapüha. Koguduse õpetaja. Jutlus: Matteuse 5:1-12: Jeesus kirjeldab taevalist käitumist Epistel: 1. Korintlastele 1: TEENISTUSED VEEBRUARIS, KOLMEKUNINGAPÜHA AJAS SERVICES IN FEBRUARY Meie ei heida oma anumisi su palge ette mitte õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Taaniel 9:18 Lord, we do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. Dan.9:18 Pühapäeval 5. veebruaril, 5. pühapäeval pärast kolmekuningapüha. Jutlus: Matteuse 5:13-20: Maa sool ja maailma valgus tuleb taevast. Epistel: 1. Korintlastele 2:1-12 (13-16) Koguduse õpetaja. Armulaud. Pühapäeval 12. veebruaril, 6. pühapäeval pärast kolmekuningapüha. Jutlus: Matteuse 5:21-37: Jumala omad ületavad inimlikud nõuded Epistel 1. Korintlastele 3:1-9. Koguduse õpetaja. Sunday, February 19th, 7th Sunday after Epiphany. Service in English at 11 a clock. Served by deacon Kalju Ets. Gospel: Matthew 5:38-48.Epistle: 1. Corinthians 3:10-11, Pühapäeval 26. veebruaril, Jeesuse auhiilguse pühapäev. Eesti Vabariigi aastapäeva teenistus kell 11. Koguduse õpetaja. Jutulus: Matteuse 17:1-9: Auhiilgus viib läbi kannatuste Epistel: 2. Peetruse 1:16-2. Koguduse õpetaja. TEENISTUSED MÄRTSIS, PÜHAPÄEVADEL PAASTU AJAS SERVICES IN MARCH DURING LENT Andke endid lepitada Jumalaga. 2. Korintlastele 5:20/ Be reconciled to God. Corinth. 5: 20 Pühapäeval 5. märtsil, 1. pühapäev paastuajas kell 11. Matteuse 4:1-11: Jeesus kandis kiusatusi koos meiega Epistel: Roomlastele 5: Koguduse õpetaja. Armulaud. Pühapäeval 12. märtsil, 2. pühapäev paastuajas kell 11. Jutlus: Johannes 3:1-17: Me sünnime püha ellu. Epistel: Roomlastele 4:1-5, Koguduse õpetaja. Täna öösel keeratakse kellad üks tund edasi, algab Daylight Saving Time starts Sunday March 1th, 3. Sunday in Lent.Service in English at 11. Gospel text: John 4:5-42. Epistle Romans 5:1-11. Deacon Kalju Ets. Pühapäeval 26. märtsil. 4. pühapäeval paastuajas aasta suurküüditamise ohvrite mälestamine. Jutlus: Johannese 9:1-41: Jeesus toob Jumala teo meie ellu. Epistel: Efeslastele 5:8-14. Koguduse õpetaja..

3 TEENISTUSED APRILLIS, PÜHAPÄEVADEL PAASTUAJAS, KANNATUSNÄDALAL JA ÜLESTÕUSMISAJAS SERVICES IN APRIL, DURING LENT, PASSION WEEK AND SUNDAYS IN EASTER Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1.Peetruse 1:3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1. Peter 1: 3 Pühapäeval 2. aprillil, 5. pühapäeval paastuajas kell 11. Jutlus: Johannese 11:1-45: Jeesuse sõber ei jää abita Epistel:Roomlastele 8:6-11. Koguduse õpetaja Pühapäeval 9. aprillil, Palmipuudepühal kell 11. Jutlus: Matteuse 21:1-11: Jeesuse tee viib läbi kiituse ja kannatuse Epistel: Filiplastele 2:5-11. Koguduse õpetaja. KANNATUSNÄDALAL/ PASSION WEEK Kristus Jeesus ütleb: Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ilmutuse 1:18 Jesus Christ says: I was dead, and now look, I am alive for ever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Revelation 1: 18 Suurel reedel, 14. aprillil hommikune liturgiline teenistus kell 11:00. Armulaud. Kannatuseloo video näitamine pärast teenistust. Koguduse õpetaja. Kristuse ülestõusmispüha teenistus pühapäeval 16. Aprillil. Liturgiline teenistus kell 11:00. Koguduse õpetaja. Teenistusele järgneb hommikueine ja munakoksimine. Ülestõusmispüha kuupäev on liikuv sest selle määrab Jeesuse ajal maksnud kuu aegade ehk faaside kaleneder. Uuest testamendist loeme, et Jeesuse kannatus, surm ja ülestõusmine leidsid aset Iisraeli paasa-pühade ajal. Paasapühi pühitseti (ja pühitsetakse ka tänapäeval) esimese täiskuu ajal pärast kevadist pööripäeva. Sellepärast pühitseme Jeesuse ülestõusmispüha alati esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva (20. märtsil). Tänavu algab esimene täiskuu aeg pärast kevadist pööripäeva 10. aprillil. Ülestõusmispüha kuupäevast arvestatakse Uue testamendi järgi ka taevaminemispüha kuupäev, mis on 40 päeva pärast ülestõusmispüha ja nelipüha kuupäev, mis on 50 päeva pärast ülestõusmispüha. TEENISTUSED APRILLIS, KRISTUSE ÜLESTÕUSMISAJAS SERVICES IN APRIL, SUNDAYS AFTER RESURRECTION Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Johannese 20:20-31 The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again Jesus said: Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you. John 20: Pühapäeval 23. aprillil 2. ülestõusmisaja pühapev. Koguduse õpetaja. Jutlus: Johannese 20:19-31: Me läheme ellu Issanda Jeesuse juhtimisel ja väel Epistel: 1 Peetruse 1:3-9. Pühapäeval 30 aprillil, 3. ülestõusmisaja pühapäeval. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste sinodi ehk aastakoosoleku jumalateenistus Trinity Lutheran kirikus. Sinod algab reede õhtul 28. aprillil; peakoosolek on laupäeval 29. aprillil. Koguduste esindajad: Bergen Countyst, Chicagost, Clevelandist, Connecticutist, Los Angelesist,New Yorgist, Schenectady-Albanyst, Seabrookist, Syracusest ja Torontost. Service in Bogota, Trinity Lutheran Church.

4 ESTONIAN LUTHERAN CHURCH OF THE HOLY SPIRIT 607 East 7th Street, Lakewood, NJ 08701, phone Rev. Thomas Vaga, pastor, phone (home), (cell) Council chairman: Valter Must, telefon: Organistid/Organists: Maria Star Zumpano, Luule Prima Altari lilled/altar flowers: Imbi Sepp Õpetaja abi diakon/deacon: Kalju Ets Esimees /President of the Church board: Valter Must, telefon: Abiesimee/ Vice President of the Church board: Eda Taps Altari toimkond/altar team: Imbi Sepp, Luule Prima ja Hille Carpino Kassapidajad/Treasurers: Luule Prima, telefon ja Maria Star Zumpano Sekretär/ Sercretary: Ingrid Kangur Abisekretärid/Secretaries: Ilve Must ja Hille Carpino Raamatupidaja/ Bookkeeper: Harry Tuul Ehitustoimkond/Building committee: Raivo Reinup ja Erik Must Revisjoni komisjon/auditors: Anita Pallop, Imbi Sepp ja Uno Taps Nõunikud/Councelors: Karin Must, Andres Simonson, Helgi Tarmo, Irene Verder, Airi Vaga ja Tõnis Vaga Armas koguduse liige, Täname teid, kes te olete liikmemaksud tasunud ja neid, kes seda kavatsevad teha. Eelmises saadetises meil ei olnud veel eraannetusümbrikke, milliseid oleme nüüd kätte saanud. Paneme kaasa hilinenud lõikustänupüha eraannetusümbrikud, samuti ka jõuluannetuste ümbrikud. Oleme rõõmsad, kui saaksite lõikustänupüha annetused teha nüüd Ameerika Thanksgivingu perioodi kestel, sest ümbrikute puudumise tõttu tuli kogudusele vaid paar lõikustänupüha annetust. Peale meie oma koguduse tegevuse toetamise paneksime teie südamele Tartu Teoloogia Akadeemia olukorra. Tartu Teoloogia Akadeemia asutas meile tuntud, palju kannatanud õpetaja Harri Haameri poeg Eenok Haamer. Saime hiljuti e-posti teel kirja Eenoki poja Siimon Haameri käest, kelle teatel Tartu Teoloogia Akadeemia lõpetab selle tegevusaasta puudujäägiga. Paneme kaasa Siimoni kirja, kus ta annab ka aadressid, kuhu võime oma annetusi saata. Ja muidugi on võimalik teha annetusi Tartu Teoloogia Akadeemiale ehk ingliskeelse nimega Tartu Academy of Theology, TAT, ka meie koguduse vahendusel, kuid siis palume selgesti tseki peale märkida, et annetus on mõeldud Teoloogia Akadeemiale. Vaadake kaasa pandud koopiat Siimon Haameri kirjast. Tartu Teoloogia Akadeemia koolitab uusi õpetajaid. Kuna meie koguduse liikmete arv kahaneb igavikku lahkunud liimete tõttu, kahaneb ka sisse-tulekud. Tänu Jumalale, oleme saanud kirikusse teisi kristlikke kogudusi, kes maksavad meile üüri ja nende abil saame hoida kirikut elus edasi. Pühapäeviti kasutavad kirikut peale meie oma koguduse kaks kogudust. Nende teenistused on vabas vormis, ja noori kõnetava muusikaga. Laupäeval kasutab kirikut üks Ameerika adventistide kogudus.

5 Oktoobrikuu alguses korraldas õpetaja meie kiriku, s.o. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste liikmetele Agendaga, ehk kiriku käsiraamatuga tutvumise kursuse Keswick-nimelises kristlikus keskuses. Loenguid pidas Usuteadusliku instituudi rektor dr. Ove Sander ja osavõtjaid oli mitmest kogudusest ja isegi Los Angelesest. Toimus ka kursuse lõpu jumalateenistus meie kirikus. Jutlustas dr. Ove Sander. Kaasa teenisid (vaata fotot-vasakult järjekorras): Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksman, Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves, lugejana advokaat Aleksander Lamvol Connecticuti kogudusest, Chicago koguduse õpetaja Gilda Karu, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander, lugeja Sven Sander Tartu Pauluse kogudusest, piiskop electus Thomas Vaga, solist Maarit Vaga, kes laulis Meie Isa palve ja klaveril saatis Ove Sander. Õppepäev õnnestus hästi. Dr. Ove Sander avaldas soovi jätkata selliste kursuste pidamist edasi. All õpetaja Uudo Tari poolt koostatud graafika kahe kiriku vahekorrast. ÕPETAJA SÕNUM Issand, keset kogudust ma tahan kiita Sind! Psalm 22:23 Oh kui iga päev oleks jõulud! on soov, mis on mitmel meist, lapsel ja täiskasvanul. Lapsed soovivad, et neil oleks kingitusi, maiustusi ja mänge iga päev; täiskasvanud soovivad rõõmu ja mugavust kodus ja seltskonnas, sõprade ja sugulaste seltsis. Mida soovime meie ristiinimestena ehk kristlastena? Ka kristlastena me soovime, et jõulud oleks iga päev. Me soovime jõulude püha ja puhta rõõmu jätkumist läbi aasta, sest jõulud tähistavad ja pühitsevad seda, et Jumal on tulnud meie keskele Õnnistegijana. Õnnistegija on jumalikult ja pühalt rõõmsaks tegija. Kuigi meie ei saa täita igat päeva kingituste, maiustuste ja mängudega ega ka mugavusega, me saame siiski täita iga päeva jumaliku rõõmuga, ja eriti iga pühapäeva. See on võimalik igale kellele on kristlik soov võtta enesesse jumalikku rõõmu. Tunneme jõulupüha kristlikku rõõmu igal jumalateenistusel kogudusena püha-

6 kojas või kodus palves. Jumalateenistusel avanevad meie süda ja suu laulude läbi. Meie süda ja suu avanevad laulma palveid ja tänu Jumalale. Süda ja suu avanevad laulma meie usust Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse meie Õnnistegijasse. Usupuhastus, mille alguse 500. aastat me pühitseme tänasest peale, tõi kogudusse ja kirikusse ristiusu tunnistamise laulude läbi. Võtke ja lugege kiriku lauluraamatust koraalide sõnu. Laulge tuttavaid koraale, mis igal on meelde jäänud jumalateenistustelt ja matustelt kas või üht ainust. Mõtelge südame ja mõistusega sellele mida ütlevad usuhastaja Martin Lutheri kirjutatud Ma tulen taevast ülevalt lihtsad, südamlikud ja tõetruud sõnad. Mõtelge südame ja mõistusega teiste koraalide sõnadele: Oh sa õnnistav, Oh Jeesus,sinu valu kuus salmi, Kalla, kallis Isa käsi, Ma kummardan Sind, Armuvägi, Jumal, mu süda igatseb Sind, ja Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat kiita. Need koraalid katavad peaaegu kogu kristliku kirikuaasta sõnumi Jumalalt meile ja meilt Jumalale. Kui teie pole harjunud laulma, siis lugege. Koraalid on suurepärased lühijutlused. Nad on palved ning tänu ja kiituse avaldused. Nad on Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse usu tunnistused. Need toovad meisse jõulude püha jumaliku meele kirikus ja kodus. Nende läbi oleme ühendatud kõigi koguduse ja kiriku liikmetega üheks kiitvaks jumalateenistust pühitsevaks kristlaste koguks, ja meil on jõulupühad, mis ei lõpe päevade ega aastate jooksul. Koguduse õpetaja THomas Vaga WHY DO WE CELEBRATE CHRISTMAS? CHRIST S MISSION ON EARTH Therefore your minds must be clear and ready for action. Place your confidence completely in what God s kindness will bring you when Jesus Christ appears again. 1 Peter 1:13 The Gospel tells us who Christ is. Through it, we learn that He is our Savior. He delivers us from sin and death, helps us out of all misfortune, reconciles us to the Father, makes us godly, and saves us apart from our own works. Anyone who doesn t acknowledge Christ is this way will fail. For even if you already know that He is God s Son, that He died, rose again, and sits at the right hand of the Father, you still haven t known Christ in the right way. This knowledge doesn t help you. You must also know and believe that He has done all of this for your sake -- in order to help you. Some have contemplated only Christ s pain and suffering and mistakenly think He is now sitting in heaven with nothing to do, enjoying himself. As a result, faith cannot come alive, and their hearts remain barren. We should not think the Lord Christ belongs to Himself alone. We must preach that He also belongs to us. Otherwise, why would it have been necessary for Him to come to earth and shed His blood? As Jesus said, God sent his Son into the world, not to condemn the world, but to save the world (John 3: 17). So Jesus must have accomplished what the Father sent him to do. God sent to earth not only Christ s divine nature, but also His human nature. As soon as He was baptized, He began what He had been sent to the world to accomplish. God sent Him to proclaim the truth and win us over so that all who believe in Him would be saved. MARTIN LUTHER. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believed in him shall not perish but have eternal life. John. 3: 16

Lakewoodi koguduse teated

Lakewoodi koguduse teated EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED TEENISTUSED märts-juuni 2019 SERVICES from March to the end of June 2019 Teenistused iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval kell

Rohkem

Microsoft Word - Lakewoodi teated juuli--november doc

Microsoft Word - Lakewoodi teated juuli--november doc E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED juuli 2015 November 2015 ANNOUNCEMENTS and MESSAGE IN ENGLISH BACK PAGE Teenistused algavad kell 10:00 e.l. TEENISTUSED PÜHAPÄEVADEL PÄRAST NELIPÜHA TEENISTUSED

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Head Elu lugejad! aasta oli meie koguduse jaoks juubeliaasta, sest möödus 60 aastat meie kodukiriku valmimisest ja pühitsemisest. See väärikas t

Head Elu lugejad! aasta oli meie koguduse jaoks juubeliaasta, sest möödus 60 aastat meie kodukiriku valmimisest ja pühitsemisest. See väärikas t Head Elu lugejad! 2015. aasta oli meie koguduse jaoks juubeliaasta, sest möödus 60 aastat meie kodukiriku valmimisest ja pühitsemisest. See väärikas tähtpäev oli meie koguduse suurim sündmus, mille meenutamine

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Koguduse Teated

Koguduse Teated MAI 2019 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church 1927 Riverside Dr. Los Angeles CA 90039 Õpetaja: Enn Auksmann 18 Flaxwood Irvine, CA 92614 Tel. (949) 387-4109 Mob. (310) 745-0450 padrepaul@mac.com Esimees:

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED OKTOOBER 2011 NR. 5 Kirik: Latv

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED OKTOOBER 2011 NR. 5 Kirik: Latv EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED OKTOOBER 2011 NR. 5 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039 Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole veel saabunud 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Microsoft Word - KK doc

Microsoft Word - KK doc KIRIKUKAJA 15. - 22. märts 2013 EESTI UUDISED Mustamäele kiriku rajamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus 19.03.2013 Delfi Mustamäele - Kiili tn 9 kinnistule, on plaanis rajada Maarja Magdaleena kiriku

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

KALENDER 2018

KALENDER 2018 KALENDER 2018 15 5. - 13. VEEBRUAR 2018 T Õ S T A P I L K XI TALLINNA TALVEFESTIVAL A V A S Ü D A 5.02 19.00 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Pille Lill (sopran), Sofia Mazar (klaver, Iisrael) 6.02

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI juuni 2014 RIS UULES Viimaste aegade Eesti parim linateos on vaieldamatult Martti Helde Risttuules. Kunsti- ja elukeeles sügavalt mõtlemapanev jutustus ühe eesti perekonna saatusest paneb

Rohkem

läkitused_final.doc

läkitused_final.doc Eesti Kirikute Nõukogu läkitused aastast 1991 Sisukord 1991... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE SEOSES LEEDU TERRORIAKTSIOONIDEGA... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU SOTSIAALNE

Rohkem

Finale [151ple~2.mus]

Finale [151ple~2.mus] 5 Kui nad inimesi a elusolendeid maa eale lõid, siis ei teinud Vanatühi umala meelt mööda Ta töötas vääriti, kuigi nad alustasid ühel nõul umal keelas teda: "Ära tee nii ahasti!" "See on minu maailm ka,

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box 540271 Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel www.kad-esh.org Copyright

Rohkem

Scanned Image

Scanned Image EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL TARTU ÜLIKOOL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri 70. sünnipäevale pühendatud konverentsi

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus DETSEMBER 2017 ADVENTUS DOMINI. Advent on ettevalmistusaeg ja teiste peale mõtlemise aeg. Advendi sisu ei piirdu

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus DETSEMBER 2017 ADVENTUS DOMINI. Advent on ettevalmistusaeg ja teiste peale mõtlemise aeg. Advendi sisu ei piirdu EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus DETSEMBER 2017 ADVENTUS DOMINI. Advent on ettevalmistusaeg ja teiste peale mõtlemise aeg. Advendi sisu ei piirdu ostlemise, advendiürituste, kirikukontsertide ja kõigi

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüh

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüh EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüha, nelipüha ja Püha Kolmainsuse päeva. Ülestõusmispühad

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Konfliktist osaduseni (ana)baptistlikult On aeg tunnustada anabaptistliku liikumise ajalugu osana meie omast, õppida anabaptistlikust traditsioonist ja tugevdada mõlemapoolset tunnistust dialoogi kaudu.

Rohkem

UA indd

UA indd KONFLIKTIST OSADUSENI JA OIKUMEENILINE LIIKUMINE LUTERLIKUST VAATEPUNKTIST 1 Tiit Pädamile 60. sünnipäevaks Thomas-Andreas Põder Abstrakt Luterlaste ja katoliiklaste üleilmse ühiskomisjoni uurimisraport

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - AjaLeht_NOVEMBER_2009.doc

Microsoft Word - AjaLeht_NOVEMBER_2009.doc 1 November AD 2009 Nr 10/159 Talvekuu Kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. 1Ts 4: 14 KRISTUSE KOHTUJÄRJE

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN 1736-3284 Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. (Ap. 22,15) Me tunnistame armu,

Rohkem

PA 9

PA 9 PÕHISEADUSLIKU ASSAMBLEE ÜHEKSAS ISTUNG 28. oktoober 1991 Juhataja T. Anton Lugupeetud külalised! Lugupeetud assamblee liikmed! Kell on 12 ja me alustame. Palun istuge oma kohtadele! Proua Laido, mul on

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Vastu võetud 22.11.1999 nr 24 Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538;

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

key_Opet_A4.indd

key_Opet_A4.indd You are what you wear Õppetsükli sisu: 7A Clothes Talk 7B Fashion day at the English Café 7C High noon Grammatika: Sõnade järjekord Tsükli teema: Milliseid riideid sa kannad ja miks? Key Talk: Viisakusväljendeid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Comenius Fairytales

Comenius Fairytales Contents Estonia...4 Jalgpalli seiklused...4 Adventures of the football...6 Uskuja, Lootusrikas ja Armastav...8 Believer, Hopeful and Loving...14 Germany...21 Der kleine Prinz Phillip...21 Little Prince

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons.

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons. Püha Keele Instituudi õpetab heebrea keeles Piiblit. Pakume tasuta forty õppetund video muidugi nn heebrea Quest ", et saab vaadata meie kodulehelt www.holylanguage.com Meie tasuta heebrea juhend õpetab,

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna LEHT No 2 (32) Veebruar 2015 Suure paastu läkitus EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna vaimulikele, kloostrielanikele ja koguduste liikmetele Kristuses armsad isad, vennad

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem