3. PAKENDIETTEVÕTJA 3.1. Lepingu sõlmimine EPP Pandisüsteemiga liitumiseks tuleb Teil sõlmida EPP-ga Pakendiettevõtja Leping. Sõltuvalt sellest, milli

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "3. PAKENDIETTEVÕTJA 3.1. Lepingu sõlmimine EPP Pandisüsteemiga liitumiseks tuleb Teil sõlmida EPP-ga Pakendiettevõtja Leping. Sõltuvalt sellest, milli"

Väljavõte

1 3. PAKENDIETTEVÕTJA 3.1. Lepingu sõlmimine EPP Pandisüsteemiga liitumiseks tuleb Teil sõlmida EPP-ga Pakendiettevõtja Leping. Sõltuvalt sellest, millist liiki pakendeid Te plaanite kasutada, tuleb Teil sõlmida kas Ühekorrapakendite Leping või Ühiskasutuspakendite Leping (või mõlemad). Pakendiettevõtja Lepingu ja sellega seotud dokumentatsiooni leiate EPP koduleheküljelt aadressil: Ühekorrapakendite Lepingu ja/või Ühiskasutuspakendite Lepingu sõlmimiseks on vaja täita vastavas lepingus olevad lüngad ning leping allkirjastada. Pakendiettevõtja Lepingu tüüptingimusi ja lisasid ei ole vaja eraldi allkirjastada. Pakendiettevõtja Lepingu tüüptingimused ja lisad on Pakendiettevõtja Lepingu osaks. Allkirjastades Pakendiettevõtja Lepingu, nõustute ka Pakendiettevõtja Lepingu tüüptingimustes ja lisades sätestatuga. Rohelise kontori kontseptsiooni kohaselt sõlmib EPP Lepinguid digitaalselt. Juhul, kui Pakendiettevõtjal ei ole võimalik allkirjastada Pakendiettevõtja Lepingut digitaalselt, aktsepteerib EPP erandkorras ka paberkandjal kirjalikult allkirjastatud lepingut. Pärast Pakendiettevõtja Lepingu sõlmimist saadab EPP Teile EPP E-keskkonda sisenemiseks vajalikud koodid. Koodid saadetakse Teie poolt Pakendiettevõtja Lepingus viidatud e-posti aadressile. EPP E-keskkonna vahendusel on Teil võimalik esitada EPP-le Pakendiartiklite registreerimistaotlusi ja Müügiaruandeid. EPP E-keskkond asub aadressil: EPP Pandisüsteemiga liitumine on tasuline. Liitumistasu eesmärgiks on katta kulud, mida EPP seoses Pakendiettevõtja EPP Pandisüsteemiga liitumisega kannab. Liitumistasu suurus on sätestatud Pakendiettevõtja Lepingu lisas Tooted, millele on kehtestatud Pant (ehk tagatisraha) Pakendiseaduse 21 lõike 2 alusel kehtestatakse tagatisraha õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi korduskasutuspakendile, milleks on: klaaspakend; plastpakend. Pakendiseaduse 21 lõike 3 alusel kehtestatakse tagatisraha õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi ühekorrapakendile, milleks on: klaaspakend; plastpakend; metallpakend.

2 Pakendiseaduse 21 lõike 4 1 punkti 3 alusel ei kehtestata tagatisraha pakendile, mille maht on kuni 0,1 liitrit, ega pakendile, mille maht on vähemalt 3 liitrit. Õlut, vähese etanoolisisaldusega alkohoolset jooki, siidrit, perryt ja karastusjooki mõistetakse pakendiseaduse 21 lõike 4 alusel järgmiselt: Õlu (olenemata etanoolisisaldusest) on linnastest või linnastest ja linnastamata materjalist ning humalatest ja veest pärmi abil kääritamisel valmistatud jook, mis võib olla pastöriseeritud. Vähese etanoolisisaldusega alkohoolne jook on alkohoolne jook etanoolisisaldusega kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti (näiteks LongDrink, alkoholikokteilid jne). o NB! Jooke, mille etanoolisisaldus on üle 6%, ei loeta vähese etanoolisisaldusega alkohoolseteks jookideks ega kuulu Pandi alla. o NB! Õlu, siider ja perry kuuluvad Pandi alla olenemata nende etanoolisisaldusest. Siider (olenemata etanoolisisaldusest) on alkohoolne jook, mis on valmistatud õunamahla või kontsentreeritud õunamahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu täielikul või osalisel kääritamisel. Siidri valmistamisel võib lisada piiratud koguses pirnimahla, vett ja suhkrutooteid enne või pärast kääritamist ning värsket või kontsentreeritud õunamahla pärast kääritamist. Perry (olenemata etanoolisisaldusest) on alkohoolne jook, mis on valmistatud pirnimahla või kontsentreeritud pirnimahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu täielikul või osalisel kääritamisel. Perry valmistamisel võib lisada piiratud koguses õunamahla, vett ja suhkrutooteid enne või pärast kääritamist ja värsket või kontsentreeritud pirnimahla pärast kääritamist. Perry võib olla karboniseeritud teisese kääritamise või süsihappegaasi lisamise teel. Karastusjook on jook, mille kombineeritud nomenklatuuri (KN) rubriigid on 2009, 2201 või ehk vastavalt: o kääritamata, piirituselisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, mille kombineeritud nomenklatuuri esimesed neli numbrit on 2009; o vesi, k.a looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja lumi, mille kombineeritud nomenklatuuri esimesed neli numbrit on 2201; või o vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, mille kombineeritud nomenklatuuri esimesed neli numbrit on Vastavalt nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, , lk 1-675). 22

3 NB! Karastusjoogiks ei loeta ning Pandi alla ei kuulu muu hulgas siirup. Siirupina mõistetakse siin kontsentreeritud mahla, mis kuulub kombineeritud nomenklatuuri rubriikidesse 2106 või 1702 (sõltuvalt lõhna- ja lisaainete lisamisest). 23

4 3.3. Pakendiettevõtjale osutatavad teenused Sõltuvalt sellest, kas olete EPP-ga sõlminud Ühekorrapakendite Lepingu või Ühiskasutuspakendite Lepingu (või mõlemad) osutab EPP Teile EPP Pakendiregistris registreeritud Pakendite osas järgmisi teenuseid: Ühekorrapakendite Leping: o EPP täidab Pakendiettevõtja eest Pakendiettevõtjale pakendiseadusest tulenevat kohustust: võtta Pakendiettevõtja poolt Eesti Vabariigis turule lastud Ühekorrapakendid Jaemüüjatelt tagasi; korraldada kogu Eesti Vabariigi territooriumil Pakendiettevõtja poolt turule lastud Ühekorrapakendite kogumine ja kogutud Ühekorrapakendite taaskasutamine; o EPP täidab Pakendiettevõtja eest pakendiaktsiisiseadusest Pakendiettevõtjale tulenevaid kohustusi, sealhulgas: kohustust maksta Ühekorrapakenditelt kohalduvas õiguses ette nähtud juhtudel ja korras aktsiisi maksu; Ühiskasutuspakendite Leping: o EPP korraldab Ühiskasutuspakendite kasutamist andes konkreetset Ühiskasutuspakendit kasutavatele Pakendiettevõtjatele: litsentsi Ühiskasutuspakendi kasutamiseks; juhiseid Ühiskasutuspakendite hankimiseks, võõrandamiseks ja kasutusest kõrvaldamiseks (sealhulgas purustamiseks). Ühiskasutuspakendite Lepingu alusel ei täida EPP Pakendiettevõtja eest Pakendiettevõtja eest Pakendiettevõtjale pakendiseadusest tulenevat kohustust Ühiskasutuspakendeid koguda, taaskasutada ega korduskasutada (ega korraldada Ühiskasutuspakendite taaskasutust ega korduskasutust). Ühiskasutuspakendite Lepingu alusel tegutseb EPP üksnes Ühiskasutuspakendite süsteemi haldajana, eesmärgiga hoida Ühiskasutuspakendite kogus turul optimaalsena ning Ühiskasutuspakendi kasutamisega seotud kulud kõigi turuosaliste jaoks minimaalsena EPP Märk EPP Märk on Pakendiseaduse alusel valdkonna eest vastutatava ministri poolt välja antud määrusega kehtestatud EPP tagatisraha märk, mida on vastavalt pakendiseadusele kohustatud kasutama pakendiettevõtjad, kes on oma kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, või muu märk, mida EPP kasutab nende Pakendite tähistamiseks, mille osas osutab EPP Pakendiettevõtjale teenuseid, ning mille kasutamisest EPP on Pakendiettevõtjat Pakendiettevõtja Lepingu alusel kohaselt teavitanud. EPP Märk on registreeritud kaubamärgina EPP nimele. Sellest tulenevalt on EPP-l ainuõigus lubada ning keelata EPP märgi kasutamist. Juhul, kui EPP Märki kasutatakse ilma õigusliku aluseta on EPP-l õigus nõuda mis tahes EPP Märki õigusliku aluseta kasutavalt isikult: 24

5 EPP Märgi kasutamise lõpetamist; õigusliku aluseta EPP Märgiga tähistatud pakendite turult eemaldamist; ja/või EPP-le kaubamärgi rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. NB! Pakendiettevõtja puhul on EPP-l EPP Märgi õigusliku aluseta kasutamise korral õigus kasutada Pakendiettevõtja vastu lisaks ülal toodule ka Pakendiettevõtja Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Vastavalt Pakendiettevõtja Lepingu punktile 6.2 on Pakendiettevõtjal keelatud lasta turule pakendeid, millele vastav Pakendiartikkel ei ole EPP Pakendiregistris registreeritud, kuid millele on kantud EPP Märk. Juhul, kui Pakendiettevõtja ülal viidatud keeldu rikub, siis vastavalt Pakendiettevõtja Lepingu punktile 6.2 on Pakendiettevõtja kohustatud: maksma EPP-le iga sellise pakendi eest Pandi ja Käitlustasu; ja taotlema sellise pakendi pakendiartikli registreerimist EPP Pakendiregistris (kui pakendile on kehtestatud Pant ning tegemist ei ole Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendiga ega Alkohoolse Joogi pakendiga); ja maksma EPP-i nõudmisel EPP-le iga sellise pakendi eest leppetrahvi summas kuni eurot. Vastavalt Pakendiettevõtja Lepingu punktile 6.3 on Pakendiettevõtja juhul, kui Pakendiettevõtja ülal viidatud kohustusi ei täida, kohustatud kõik ülal viidatud keeldu rikkuvad pakendid koheselt turult eemaldama. Pakendiettevõtja õigus ja kohustus EPP Märki kasutada tuleneb Pakendiettevõtja Lepingust: Pakendiettevõtja on kohustatud tähistama EPP Märgiga iga Pakendi, millele vastav Pakendiartikkel on kohaselt registreeritud EPP Pakendiregistris (Pakendiettevõtja Lepingu punkt 5.4.1); Pakendiettevõtjal on keelatud tähistada EPP Märgiga mis tahes EPP Pandisüsteemi mittekuuluvaid pakendeid (Pakendiettevõtja Lepingu punkt 5.4.2); Muu hulgas on Pakendiettevõtjal keelatud tähistada EPP Märgiga Alkohoolsete Jookide pakendeid, mida lastakse turule väljaspool Eesti Vabariiki (Pakendiettevõtja Lepingu punktid ja 5.3.4); Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendeid võib Pakendiettevõtja tähistada EPP Märgiga üksnes EPP-i loal (Pakendiettevõtja Lepingu punkt 5.4.3). Pakendiettevõtja Lepingu punkti alusel on Pakendiettevõtja kohustatud tagama, et Pakendile kantud EPP Märk, selle asetus ja suurus vastavad EPP Käsiraamatus ning kehtivas õiguses sätestatud nõuetele. Vastavalt pakendiseaduse 23 lõike 6 alusel kehtestatud määruse Pakendi tagatisraha märgid lisa OÜ Eesti Pandipakend tagatisraha märgi kirjeldus ja kujutis punktile 1 peab Pakendile kantud EPP Märk vastama järgmisele kirjeldusele: EPP Märk on ristkülik, mille külje väikseim kõrgus Ühekorrapakendil on 15 mm ja Ühiskasutuspakendil 17 mm ning väikseim laius 9 mm. EPP Märgi mõõtude 25

6 suurendamisel tehakse seda proportsionaalselt. EPP Märgi värv järgib pakendi teksti ja muu graafilise märgistuse värvi pakendil ning on taustavärvist eristuv. EPP Märgile on kantud noolega pudeli kujutis, pakendi liiki tähistav tähemärk ja raam. EPP Märgi kujutised: plastist Ühekorrapakend mahuga kuni 0,5 liitrit: plastist Ühekorrapakend, mille maht on suurem kui 0,5 liitrit: metallist Ühekorrapakend: klaasist Ühekorrapakend: klaasist Ühiskasutuspakend: Kujundusfailid leiate EPP kodulehelt: 26

7 3.5. Pakendite registreerimine Pakendi registreerimiseks EPP Pakendiregistris on esmalt vaja täita EPP E-keskkonnas pakendi registreerimise taotlus (E-keskkonnas valik pakendite registreerimine, Joonis 15). Joonis 15 - Pakendite registreerimisvorm EPP E-keskkonnas Pakendi registreerimistaotluses täidetakse järgmised väljad: Vöötkood: o Toote GTIN / EAN kood. Vöötkoodi tüüp: Siseriikliku Vöötkoodiga Pakend o ehk Pakend, mida lastakse turule üksnes Eestis. o NB! Alkohoolsete Jookide Pakendeid on lubatud tähistada üksnes Siseriikliku Vöötkoodiga. Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakend o ehk Pakend, mida lastakse turule nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. o NB! Alkohoolsete Jookide Pakendeid on keelatud tähistada Rahvusvahelise Vöötkoodiga. Toote nimetus: Maksimaalne tähemärkide arv on kuni 50. Toote kategooria: õlu; siider; muu alkohoolne jook kuni 6%; vesi; mahlatoode; energiajook; muu karastusjook; Pakendi tüüp: o A_PET kuni 50cl; o B_PET üle 50cl; o C_CAN_teras; 27

8 o C_CAN_alumiinium; o D_ühekordne klaas; o K_klaas-korduv; Maht: o Toote maht (cl); Kaal: o Tühja pakendi kaal grammides. NB! Plast ja klaaspudel koos korgiga, plekkpurk koos kaanega. Vastavalt Pakendiettevõtja Lepingu punktile ei registreeri EPP EPP Pakendiregistris uut pakendiartiklit, kui: Pakendiettevõtja poolt uue pakendiartikli registreerimiseks esitatud avaldus ei vasta Pakendiettevõtja Lepingus ja EPP Käsiraamatus sätestatud tingimustele; registreeritavale pakendiartiklile vastav pakend ei vasta Lepingus ja EPP Käsiraamatus Pakendile sätestatud tingimustele; Pakendiettevõtja ei ole EPP-le tasunud Pakendiettevõtja Lepingus sätestatud Liitumistasu ja/või Registreerimistasu; või registreeritava pakendiartikli Vöötkood on EPP Pakendiregistris juba registreeritud või olnud EPP Pakendiregistris varasemalt registreeritud, kuid on sealt hiljem kustutatud (välja arvatud Pakendiettevõtja Lepingu punktis sätestatud juhul); registreeritava Alkohoolse Joogi pakendiartikli Vöötkood ei ole Siseriiklik Vöötkood. Vastavalt Pakendiettevõtja Lepingu punktile on EPP-l õigus keelduda pakendiartikli registreerimisest EPP Pakendiregistris, kui: Pakendiettevõtjal on EPP ees võlgnevus; Pakendiettevõtja rikub mistahes EPP-ga sõlmitud lepingut; registreeritavale pakendiartiklile vastavate pakenditega on EPP Pandisüsteemis varasemalt esinenud pettusi; või EPP-i andmetel on registreeritavale pakendiartiklile vastavatesse pakenditesse pakendatud kauba müük lõppenud. Kui taotlus pakendi registreerimiseks on EPP E-keskkonda esitatud, tuleb Teil saata EPP-sse füüsilised pakendinäidised, hiljemalt kolm nädalat enne pakendi turule paiskamist. Igast erinevast Pakendiartiklist tuleb saata testimiseks neli füüsilist pakendinäidist. Pakendinäidis peab olema pakendiga identne selliselt nagu see paisatakse turule. Praktika näitab, et kui pakendi etiketikujunduse on EPP eelnevalt kinnitanud ja trükikvaliteediga probleeme ei ole, siis pärast füüsilise pakendinäidise saatmist EPP-sse on võimalik pakendi müügivalmidus saavutada ka 2 nädalaga. Seega, kui vähegi võimalik, siis hilisemate ebameeldivuste vältimiseks on soovitatav pakendi etiketikujundus enne vastavate etikettide trükkimist EPP-ga kooskõlastada. 28

9 Kui pakendinäidis on EPP-sse jõudnud, viiakse läbi esmane visuaalne kontroll EPP-s GS1 rahvusvahelisest standardist lähtuvalt väljastatud mõõdikute alusel. Esmase visuaalse kontrolli järel on EPP-l on õigus määrata, kas pakend suunatakse Automaadi ja/või GS1 Estoniasse testi või mitte. Pakendi testimine GS1 Estonias (testitakse Vöötkoodi suurust, loetavust, kontrastsust, paigutust): Joonis 16 - Pakendi testimine GS1 Estonias Kui pakend läbib testi Automaatide ja/või GS1 Estonia testi läbimisel edastab EPP Pakendiettevõtjale pakendi testi tulemused. Testi edukast läbimisest informeeritakse Pakendiettevõtjat koheselt e-posti teel, kus märgitakse kuupäev, millest alates võib Pakendiettevõtja Pakendi turule paisata. Kui testi läbinud Pakendi etiketil puudub EPP Märk, siis peab Pakendiettevõtja tellima EPP-st EPP Märgi kleebise. Selleks peab Pakendiettevõtja edastama EPP-le tellimuse, märkides ära milliseid EPP Märke ja millistes kogustes soovitakse osta. Üldjuhul on EPP-l EPP Märgi kleebistest teatud varu juba valmis trükitud. EPP Märgid on varustatud spetsiaalsete turvatunnustega. Seetõttu on Pakendiettevõtjal keelatud EPP Märke ise trükkida. Pärast testi läbimist Automaatides ja/või GS1 Estonias seadistatakse Automaadid selliselt, et kõik Automaadid üle Eesti oleksid valmis Pakendit vastu võtma. Automaat võrdleb Vöötkoodi ja pakendi kuju vastavust. Seetõttu on vaja esitada pakendi näidis ka Automaatide haldajatele. Pakendi näidised annab Automaatide haldajatele EPP Kui pakend ei läbinud testi Automaatide ja/või GS1 Estonia testi mitteläbimisel informeeritakse Pakendiettevõtjat koheselt e-posti teel, et testitud pakend ei läbinud testi ja sellisel kujul ei saa seda pakendit turule paisata, kuna pakend ei ole Automaatides tagastatav. Lahendusena pakub EPP välja toote ülekleepimise standardile vastava Vöötkoodi kleepsuga. Kleebiseid on kolme sorti: 29

10 kui pakendi etiketile on tootja juba peale pannud EPP Märgi, aga Vöötkood ei vasta kehtivale standardile, siis on võimalik üle kleepida ainult Vöötkood (joonis 18); kui pakendil puudub EPP Märk ja standardist on väljas ka Vöötkood, siis on Pakendiettevõtjal võimalus tellida kleeps, kus on peal nii EPP Märk, kui ka standardile vastav Vöötkood (joonised 17 ja 19); kui pakendil puudub EPP Märk, standardist on väljas Vöötkood ja lisaks on vaja eestikeelset teksti, siis on olemas ka sellekohane kleebisemõõt tellimiseks (joonised 20 ja 21). NB! Kleebised trükitakse niiskust ja valgust kannatavale kilejale materjalile (RP White), mistõttu kleebisel olev tekst ja Vöötkood ei tuhmu ega lähe kokkupuutel niiskusega laiali. Joonis 17 - Kleebis 30 x 40mm Joonis 18 - Kleebis 40 x 18mm Joonis 19 - Kleebis 30 x 40mm Joonis 20 - Kleebis 50 x 60mm Joonis 21 - Kleebis 68 x 38mm Pakendi registreerimine EPP Pakendiregistris on tasuline, kuna iga uue pakendi lisandumisel uuendatakse ca 670 Automaadi andmeid. Pakendile kleebitavad EPP Märgi kleebised ja lisakleebised standardse Vöötkoodiga on tasulised. Kleebiste hinnad on avaldatud EPP kodulehel olevas hinnakirjas aadressil: NB! Vastavalt Pakendiettevõtja Lepingule on Pakendiettevõtjal keelatud lasta turule Pakendeid, millele kantud EPP Pakendiregistris registreeritud Vöötkood on vastuolus Pakendiettevõtja Lepingus või EPP Käsiraamatus sätestatud nõuetega. 30

11 Juhul, kui Pakendiettevõtja ülal viidatud keeldu rikub, siis vastavalt Pakendiettevõtja Lepingu punktile 6.2 on Pakendiettevõtja kohustatud: maksma EPP-le iga sellise pakendi eest Pandi ja Käitlustasu; ja taotlema sellise pakendi pakendiartikli registreerimist EPP Pakendiregistris (kui pakendile on kehtestatud Pant ning tegemist ei ole Rahvusvahelise Vöötkoodiga Pakendiga ega Alkohoolse Joogi pakendiga); ja maksma EPP-i nõudmisel EPP-le iga sellise pakendi eest leppetrahvi summas kuni eurot. Vastavalt Pakendiettevõtja Lepingu punktile 6.3 on Pakendiettevõtja juhul, kui Pakendiettevõtja ülal viidatud kohustusi ei täida, kohustatud kõik ülal viidatud keeldu rikkuvad pakendid koheselt turult eemaldama Pakendi nõuded Joonis 22 - Pakendi nõuded 31

12 Metallpakend (CAN) Metallpakend suurus/kuju Materjal metallpakend Materjal kaas ja põhi etikett KOHUSTUSLIK kõrgus: mm diameeter: mm 0,1 liitrit<maht<3,0 liitrit pakendi materjal: alumiinium, teras kaane ja põhja materjal: alumiinium, teras etiketi materjal: paber, OPP, PE, PET. Ei tohi olla krobeline (raskendab Vöötkoodi lugemist) etiketi liim: eraldub pesul +70 C SOOVITUSLIK Pakend peaks olema sümmeetriliselt ümber oma telje keerutatav st ümara kujuga. Kandiline pakend hüpleb keerutamisel ning Vöötkood on selliselt pakendilt halvasti loetav. Ümber oma telje keerutamist mõjutab ka pakendi põhiosa kõrgus muu pakendi suhtes st pakendi raskuskese võiks jääda selliselt, et horisontaalasendis olles ei kaotaks pakend tasakaalu (nt liiga pikk kael põhjustab sellist olukorda). Pakendi osaks olevad välised lisadetailid (sangad jms) raskendavad või teevad suisa võimatuks selliste pakendite pressimise ja liikumise läbi Automaadi sõlmede. Liikumisel läbi Automaadi mõjutab veel ka pakendi põhiosa kõrgus muu pakendi suhtes ning suured variatsioonid pakendi diameetris. Pressitavate pakendite materjali tihedus mõjutab neid käitleva tehnika eluiga ning töövõimet. Soovituslik tihedus pakenditel oleks järgmine [Pakendi kaal (g)/maht (cl) suhe]: Pakendid <50 cl suhe vahemikus 0 0,8 Pakendid >50 cl suhe vahemikus 0 0,4 EPP Märk Vöötkood C Metallist Ühekorrapakendi kõik mahud asetus: ei tohi panna kaanele, põhjale, randile (st EPP Märk peab olema pakendi siledal pinnal). asetus: Pakendi suhtes vertikaalselt, v.a juhul, kui Vöötkood on 100% suurendussuhtega ja läbib Automaadi testi siis on lubatud ka horisontaalne Vöötkoodi paigutus. suurus: minimaalselt 80% suurendussuhe, v.a kui tegu on pakendil horisontaalselt asetseva Vöötkoodiga siis peab suurendussuhe olema 100%. Joonis 23 - Nõuded metallpakendile Soovituslik on EPP Märk panna Vöötkoodi vahetusse lähedusse, samuti on soovituslik asetada EPP Märk pakendile püstises asendis. Iga uue kujundatava etiketi puhul lasta see enne trükkiminekut kontrollida EPP-s, et veenduda, kas kõik Vöötkoodile kehtestatud nõuded on täidetud. Vöötkoodi puhul on soovituslik mitte kasutada suuremat suurendussuhet kui 115%. 32

13 Klaaspakend (OWG) Klaaspakend suurus / kuju Materjal pudel Materjal kork etikett EPP Märk Vöötkood KOHUSTUSLIK kõrgus: mm diameeter: mm 0,1 liitrit<maht<3,0 liitrit pakendi materjal: klaas korgi materjal: PET, PP, PE, metall etiketi materjal: paber, OPP, PE, PET. Ei tohi olla krobeline (raskendab Vöötkoodi lugemist) etiketi liim: eraldub pesul +70 C sleeve (tervet pakendit kattev etikett) materjal: PE, OPP, PET o NB! Sleeve i kasutades ei tohi Vöötkoodi ala lainetada D klaasist Ühekorrapakendi kõik mahud. K klaasist Ühiskasutuspakendi kõik mahud asetus: ei tohi panna korgile, põhjale, randile (st EPP märk peab olema siledal pinnal). Muud kohad on lubatud. asetus: peab asuma siledal pinnal ja pakendi suhtes vertikaalselt, v.a juhul, kui Vöötkood on 100% suurendussuhtega ja läbib Automaadi testi siis on lubatud ka horisontaalne Vöötkoodi paigutus. Vöötkood ei tohi asuda etiketi kokkuliimimise kohapeal. suurus: minimaalselt 80% suurendussuhe, v.a kui tegu on pudeli kaelal asetseva Vöötkoodiga või pakendil horisontaalselt asetseva Vöötkoodiga siis peab suurendussuhe olema 100%. Joonis 24 - Klaaspakendi nõuded SOOVITUSLIK Pakend peaks olema sümmeetriliselt ümber oma telje keerutatav st ümara iseloomuga. Kandiline pakend hüpleb keerutamisel ning Vöötkood on selliselt pakendilt halvasti loetav. Ümber oma telje keerutamist mõjutab ka pakendi põhiosa kõrgus muu pakendi suhtes st pakendi raskuskese võiks jääda selliselt, et horisontaalasendis olles ei kaotaks pakend tasakaalu (nt liiga pikk kael põhjustab sellist olukorda). Pakendi osaks olevad välised lisadetailid (sangad jms) raskendavad või teevad suisa võimatuks selliste pakendite liikumise läbi Automaadi sõlmede. Liikumist läbi Automaadi mõjutab veel ka pakendi põhiosa kõrgus muu pakendi suhtes ning suured variatsioonid pakendi diameetris. Soovituslik on EPP Märk panna Vöötkoodi vahetusse lähedusse, samuti on soovituslik asetada EPP Märk pakendile püstises asendis. Iga uue kujundatava etiketi puhul lasta see enne trükkiminekut kontrollida EPP-s, et veenduda, kas kõik Vöötkoodile kehtestatud nõuded on täidetud. Soovituslik on Vöötkoodi puhul mitte kasutada suuremat suurendussuhet kui 115%.

14 Plastpakend (PET) Plastpakend suurus / kuju materjalpudel materjalkork,krae etikett EPP Märk KOHUSTUSLIK kõrgus: mm diameeter: mm 0,1 liitrit<maht<3,0 liitrit SOOVITUSLIK Pakend peaks olema sümmeetriliselt ümber oma telje keerutatav st ümara iseloomuga. Kandiline pakend hüpleb keerutamisel ning Vöötkood on selliselt pakendilt halvasti loetav. Ümber oma telje keerutamist mõjutab ka pakendi põhiosa kõrgus muu pakendi suhtes st pakendi raskuskese võiks jääda selliselt, et horisontaalasendis olles ei kaotaks pakend tasakaalu (nt liiga pikk kael põhjustab sellist olukorda). Pakendi osaks olevad välised lisadetailid (sangad jms) raskendavad või teevad suisa võimatuks selliste pakendite liikumise läbi Automaadi sõlmede. Liikumist läbi Automaadi mõjutab veel ka pakendi põhiosa kõrgus muu pakendi suhtes ning suured variatsioonid pakendi diameetris. pakendi materjal: PET Pressitavate Pakendite materjali tihedus mõjutab neid käitleva tehnika eluiga ning töövõimet. Soovituslik tihedus Pakenditel oleks järgmine [Pakendi kaal(g)/maht(cl) suhe]: Pakendid <50 cl suhe vahemikus 0-0,8 Pakendid >50 cl suhe vahemikus 0-0,4 korgi/krae materjal:pet,pp,pe etiketi materjal: paber, OPP, PE, PET. Ei tohi olla krobeline (raskendab Vöötkoodi lugemist). Ei tohi olla PVC etiketi liim: eraldub pesul +70 C sleeve (tervet pakendit kattev etikett) materjal: PE, OPP, PET o NB! Sleeve i kasutades ei tohi Vöötkoodi ala lainetada A Plastist Ühekorrapakend kuni 0,5 L (0,5 L kaasa arvatud) B Plastist Ühekorrapakend suurem kui 0,5 l (0,5 l välja arvatud) asetus: ei tohi panna korgile, põhjale, randile (st. EPP Märk peab olema siledal pinnal). Muud kohad on lubatud Vöötkood asetus: peab asuma siledal pinnal ja pakendi suhtes vertikaalselt, v.a juhul, kui Vöötkood on 100% suurendussuhtega ja läbib Automaadi testi siis on lubatud ka horisontaalne Vöötkoodi paigutus. Vöötkood ei tohi asuda etiketi kokkuliimimise kohapeal. suurus: minimaalselt 80% suurendussuhe, v.a kui tegu on pudeli kaelal asetseva Vöötkoodiga või pakendil horisontaalselt asetseva Vöötkoodiga siis peab olema suurendussuhe 100%. Joonis 25 - Plastpakendi nõuded Soovituslik on EPP Märk panna Vöötkoodi vahetusse lähedusse, samuti on soovituslik asetada EPP Märk pakendile püstises asendis. Iga uue kujundatava etiketi puhul lasta see enne trükkiminekut kontrollida EPPs, et veenduda, kas kõik Vöötkoodile kehtestatud nõuded on täidetud. Soovituslik on Vöötkoodi puhul mitte kasutada suuremat suurendussuhet kui 115%.

15 3.7. Pakendil oleva Vöötkoodi nõuded EPP-ga Pakendiettevõtja Lepingu allkirjastanud Pakendiettevõtja võtab endale kohustuse tagada pakendil oleva Vöötkoodi vastavus mittetulundusühingu GS1 Estonia kehtestatud spetsifikatsioonidele ja standarditele. Mittetulundusühingu GS1 Estonia eesmärk on kaupade identifitseerimist võimaldavate GS1 standarditele vastavate Vöötkoodi väljaandmine ja selle kasutamise edendamine Eestis, nii tootmissfääris kui jae - ja hulgikaubanduses, samuti laoarvestussüsteemide loomisele kaasaaitamine. Mittetulundusühingu GS1 Estonia põhitegevuseks on: GS1 standardile vastavate numberkoodide (GTIN/GLN-numbrite) registreerimine; Vöötkoodide genereerimine; GS1 süsteemi standardite tutvustamine; vöötkoodidealane konsultatsioon ja koolitus; GS1 Tooteregistri haldamine. Automaadid loevad pakendil olevat Vöötkoodi ja võrdlevad seda pakendi kujuga. Standarditele vastav Vöötkood on aluseks, et pakendit saaks probleemideta tagastada Automaati. See aga tagab tarbijate rahulolu tagastuse ja tagastatava toote suhtes Vöötkood EAN13 EAN13 kood peab vastama vähemalt 80% suurendussuhtele algsest (Joonis 26) (see on väikseim lubatud suurus) ja asetsema pakendil vertikaalselt (Joonis 27). Horisontaalne EAN13 koodi paigutus on lubatud juhul kui EAN13 kood vastab vähemalt 100% suurendussuhtele. NB! Kuna horisontaalse asetusega kood on Automaadi jaoks raskemini loetav, siis selgub horisontaalse asetusega koodi sobivus peale Automaadi testi läbimist. 35

16 Siinkohal on välja toodud väikseim lubatud suurus EAN13 koodile (80% suurendussuhe). Joonis 26 EAN13, 80% suurendussuhtega (millimeetrites) vertikaalne paigutus horisontaalne paigutus Joonis 27 - EAN13 paigutus pakendil

17 Soovituslik on piisava ruumi olemasolul kasutada 100% suurendussuhet. Siinkohal toome välja 100% suurendussuhte mõõdud EAN13 koodil (Joonis 28). Joonis 28 - EAN13, 100% suurendussuhtega (millimeetrites) Lubatud on ka muud suurendussuhted alates 80%-st. nt 85%, 90%, kuni 115%. Üle 115% suurendussuhe ei ole enam soovituslik, kuna see jääb Automaatide jaoks liiga suureks ja võivad tekkida probleemid Vöötkoodi lugemisel. Lisatud tabel toob välja erinevad lubatud suurendussuhted ja nende täpsed mõõdud (mm): EAN13 EAN13 Vöötkoodi vasak parem SUURENDUS- Vöötkoodi laius laius esimesest EAN13 valge ala valge ala SUHE KOOS valgete mustast triibust kõrgus (x 11) (x 7) aladega viimaseni 80% 0,264 2,904 1,848 29,83 25,08 20,73 85% 0,281 3,091 1,967 31,7 26,64 22,02 90% 0,297 3,267 2,079 33,56 28,21 23,32 95% 0,313 3,443 2,191 35,43 29,80 24,61 100% 0,33 3,63 2,31 37,29 31,35 25,91 105% 0,346 3,806 2,422 39,15 32,92 27,21 110% 0,363 3,993 2,541 41,02 34,49 28,5 115% 0,379 4,169 2,653 42,88 36,06 29, Vöötkood EAN8 EAN8 kood peab vastama vähemalt 80% suurendussuhtele algsest (Joonis 29) (see on väikseim lubatud suurus) ja asetsema pakendil vertikaalselt. Horisontaalne EAN8 koodi paigutus on lubatud juhul kui EAN8 kood vastab vähemalt 100% suurendussuhtele. Kuna horisontaalse asetusega kood on Automaadi jaoks raskemini loetav, siis selgub horisontaalse asetusega koodi sobivus peale Automaadi testi läbimist.

18 Siinkohal on välja toodud väikseim lubatud suurus EAN8 koodile (80% suurendussuhe). Joonis 29 - EAN8, 80% suurendussuhtega (millimeetrites) Soovituslik on piisava ruumi olemasolul kasutada 100% suurendussuhet (joonis 30). Siinkohal toome välja 100% suurendussuhte mõõdud EAN8 koodil. Joonis 30 - EAN8, 100% suurendussuhtega (millimeetrites) Lubatud on ka muud suurendussuhted alates 80%-st. nt 85%,90%, kuni 115%. Üle 115% suurendussuhe ei ole enam soovituslik, kuna see jääb Automaatide jaoks liiga suureks ja võivad tekkida probleemid Vöötkoodi lugemisel. 38

19 Lisatud tabel toob välja erinevad lubatud suurendussuhted ja nende täpsed mõõdud (mm): EAN8 vasak parem Vöötkoodi laius KOOS EAN8 Vöötkoodi laius esimesest SUURENDUS- valge ala (x valge valgete mustast triibust EAN8 SUHE 7) ala (x 7) aladega viimaseni kõrgus 80% 0,264 1,848 1,848 21,38 17,68 17,05 85% 0,281 1,967 1,967 22,72 18,79 18,11 90% 0,297 2,079 2,079 24,06 19,90 19,18 95% 0,313 2,191 2,191 25,39 21,01 20,24 100% 0,33 2,31 2,31 26,73 22,11 21,31 105% 0,346 2,422 2,422 28,07 23,23 22,38 110% 0,363 2,541 2,541 29,40 24,32 23,44 115% 0,379 2,653 2,653 30,74 25,43 24, Vöötkood UPC-A Joonis 31 UPC-A 100% suurendussuhtega (millimeetrites) 39

20 Vöötkood UPC-E Joonis 32 - UPC-E, 80% suurendussuhtega (millimeetrites) Värvivalik Lisaks Vöötkoodi suurusele on sama tähtis värvide valik Vöötkoodil. Siinkohal toome välja lubatud (BEST/YES) ja mittelubatud (NO) värvid Vöötkoodil (Joonis 33). NB! Parimad on mustad vöödid. Joonis 33 - Vöötkoodi lubatud ja mittelubatud värvivalik

21 NB! Taustadest on parim valge. Siinkohal toome välja lubatud (BEST/YES) ja mittelubatud (NO) taustavärvid Vöötkoodidel (Joonis 34). Joonis 34 - Vöötkoodi tausta värvivalik Skanneri korrektse vöötkoodi lugemiseks peab Vöötkoodil olema piisav kontrast tumedate triipude ja heleda tagapõhja vahel. Ideaalseimaks variandiks on mustad vöödid valgel taustal, kuid olenevalt pakendi värvusest on lubatud ka teiste värvide kombinatsioonid. Üldjuhul on heledad ja soojad värvitoonid (valge, punane, oranz, kollane) sobivamad taustavärviks ja tumedad toonid (must, sinine, roheline) triipudeks. Et vöötkood oleks skanneriga loetav, tuleb jätta Vöötkoodi esimese triibu ette ja viimase triibu taha natuke tühja heledat (trükisümboliteta) tausta. Hele taust võib olla Vöötkoodi tagapõhjaga sama värvi. Vöötkoodi loetavuse või mitteloetavuse teeb lõplikult selgeks Automaadi ja/või GS1 Estonia test OLULINE Vöötkood ei tohi asetseda koonuselisel pinnal ehk pudeli kaelal, v.a juhul, kui Vöötkood on vertikaalasendis ja 100% suurendussuhtega. Koonuseliselt pinnalt on Automaadi skanneril Vöötkoodi raske lugeda. Vöötkood ei tohi asetseda etiketi kokkuliimimise koha peal. Vöötkoodi ja EPP Märki ei tohi panna pakendi korgile, põhjale või randile (s.t. Vöötkood ja EPP Märk peab asetsema pakendi siledal pinnal). Etiketi materjal ei tohi olla krobeline. Etiketi alusmaterjal ei tohi olla krobeline ega muul viisil ebatasase struktuuriga. Kui pakendi materjal ja maht muutub, siis tuleb alati võtta UUS Vöötkood! Kui pakendi kuju ja/või kaal muutub üle 20%, tuleb alati võtta UUS Vöötkood! Vöötkoodi muutus on vajalik ka siis, kui nt Ühekorrapakendina kasutatud klaaspakend muutub Ühiskasutuspakendina kasutatavaks klaaspakendiks või vastupidi. Ühekorrapakendi Pakendiartikli kuju peab olema välisel vaatlusel selgelt eristatav EPP Pakendiregistris juba registreeritud Ühiskasutuspakendite Pakendiartiklitest. Ühiskasutuspakendi Pakendiartikli kuju peab olema välisel vaatlusel selgelt eristatav EPP Pakendiregistris juba registreeritud Ühekorrapakendi Pakendiartiklitest. Klaaspakendi puhul tuleb Vöötkoodi muuta, kui muutub pakendi värv. Ühel pakendil ei tohi olla kahte erinevat nähtavat Vöötkoodi.

22 Tagamaks probleemideta pakendi testimine, on ülimalt soovituslik eelnev etikettide kujundusfailide saatmine EPP-sse. Kujundusfailid tuleb saata kinnitamiseks meilile: Vöötkoodi kõrgust on lubatud vähendada 15 millimeetrini. See tähendab, et kui nt EAN13 80% suurendussuhte standard näeb EAN13 kõrguseks ette 20,73 mm, siis on lubatud seda vähendada 15 millimeetrini. o Selline vähendamine on lubatud kõigi suurendussuhete korral, välja arvatud horisontaalse Vöötkoodi puhul. Horisontaalne Vöötkood peab olema vähemalt 20 millimeetrit kõrge ( Joonis 35). Joonis 35 - Vöötkoodi kõrgus (millimeetrites) o Vöötkood ei tohi olla madalam kui 15 mm, sest skanner ei suuda madalamat Vöötkoodi probleemideta tuvastada. Toome välja illustratiivse pildi, kuidas skanneri kiired Vöötkoodi loevad (Joonis 36): 3.8. Eripakend Joonis 36 - Skänneri kiirte paigutus Eripakendiks loeb EPP kõiki neid pakendeid, mis ei vasta EPP Käsiraamatu punkti 3.5 nõuetele. EPP jätab endale õiguse teha erandeid Aruandlus Pakendiettevõtja esitab EPP-le iga kalendrikuu kohta aruande Pakendiettevõtja poolt eelneval kalendrikuul Eesti Vabariigis turule lastud Pakendite koguse kohta (näidates eraldi ära kogused erinevate pakendiartiklite järgi koos igale pakendiartiklile vastava Vöötkoodiga) ( Müügiaruanne ) (Joonis 37). NB! Müügiaruandes peavad olema esitatud andmed ka selliste Pakendite kohta: mille Pakendiettevõtja on maha kandnud; mis on ületanud realiseerimisaja; mida Pakendiettevõtja on kasutanud omatarbeks, reklaamiks ja/või kingituseks. 42

23 Joonis 37 - Müügiaruande esitamise vorm EPP E-keskkonnas Müügiaruanne esitatakse EPP-le EPP E-keskkonnas ( hiljemalt iga kalendrikuu seitsmendal päeval KKK 1. Palju maksab pakendi registreerimine? Pakendi registreerimistasu on sätestatud Pakendiettevõtja Lepingu lisas Mida teha, kui pakendil olev Vöötkood ei läbi testi? Kui pakend ei läbi testi, siis tuleb pakendi etiketil olev Vöötkood vahetada välja nõuetele vastava Vöötkoodiga. Alternatiivina on võimalik pakendil olev Vöötkood üle kleepida standardile vastava Vöötkoodiga. Kindlasti konsulteeri EPP Pakendiregistri spetsialistiga. 3. Kust saab tellida EPP Märke? Kui pakendi etiketil puudub EPP Märk, siis spetsiaalsete turvatunnustega EPP Märke saab tellida AINULT EPP-st, neid ise trükkida on keelatud. 4. Palju maksab EPP Pandisüsteemiga liitumine? Liitumistasu on sätestatud Pakendiettevõtja Lepingu lisas 1 5. Mis on pakendiaktsiisi määrad? Vastavalt pakendiaktsiisi seaduse lisale Pakendiaktsiisi määrad on pakendiaktsiisi määrad alljärgnevad: Maksustatav pakend Aktsiisimäär eurodes kg kohta klaas 0,6 plastik 2,5 metall 2,5 paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 1,2 puit 1,2 43

24 Aktsiisist on täielikult vabastatud: pakend, millele on pakendiseadusega kehtestatud Pant, välja arvatud metallist joogipakend, ja millest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 85%; metallist joogipakend, millest taaskasutatakse vähemalt 50%; muu pakend, mida taaskasutatakse pakendiseaduse -s 36 sätestatud määral. Vastavalt pakendiaktsiisi seaduse -le 1 maksustatakse pakendiaktsiisiga Eestis turule lastud kauba pakend ning teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud ja imporditud pakend. Pakendiaktsiisi seaduse 11¹ sätestab, et aktsiisimaksja võib oma pakendiaktsiisi seadusest tulenevad kohustused kirjaliku Lepinguga taaskasutusorganisatsioonile üle anda. 6. Kuhu tohib pakendil panna EPP Märgi? EPP märk peab asetsema pakendil nii, et see oleks tarbijale nähtav. Kindlasti ei tohi EPP Märki panna pakendi põhjale ja/või korgile, samuti mitte Vöötkoodile. Vt lisaks käesoleva dokumendi punkte 3.6 ja 3.7. KONTAKTID Klienditeenindus (Jaemüüja esmane kontakt): telefon: mobiil: meil: Lepingute sõlmimine ja pakendite registreerimine (Pakendiettevõtja esmane kontakt): telefon: mobiil: meil: Raamatupidamine: telefon: meil: 44

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Microsoft Word - Paalimaa.M.doc

Microsoft Word - Paalimaa.M.doc Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Mari Paalimaa AKTSIISIGA MAKSUSTAMISE MÕJUD ALKOHOLITURU ARENGUTELE TAASISESEISVUNUD EESTIS Lõputöö Juhendaja: Enno Puhm, MSc Kaasjuhendaja: Uno Silberg, PhD Tallinn

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem