METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks"

Väljavõte

1 METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate õigusaktidega. Kinnistu nimi: nr: nr Küla Katastritunnus Pindala Metsamaa 1. Tatruse 19002:002: ,5 ha 20,7 ha Omanik: Vald: Maakond: MALLE RINGO aljala Lääne-Viru Kasvava metsa tagavara: 1350 tm 65,2 juurdekasv aastas: 95 tm 4,6 Arvutatud metsakasutuse maht: 540 tm 26,1 sellest: lageraied 540 tm 4,2 ha Metsamajanduse kitsendused: ranna või kalda piiranguvöönd 1,1 ha 1,1 ha Metsamaa pindala lagedad alad selguseta alad puistud kaasik kuusik haavik hall-lepik 20,7 ha sellest: 1,9 ha 4,7 ha 14,1 ha sellest: 8,9 ha 2,7 ha 1,5 ha 1,0 ha Metsade kirjeldused ja majanduslike tööde skeemi koostas välitööde käigus: LAURI SALUMÄE Litsentsi nr. 15 Kava on koostatud: Inventeerimiseandmed registris: METSAKORRALUSE BÜROO OÜ Puiestee-2, Sõmeru, Lääne-Viru maakond Telefon: e-post:

2 KASUTATU MÕÕTÜIKU JA LÜENI Üldmõisted Mõõtühikud T täius ha hektar kõrgus tm tihumeeter (m³ puitu) diameeter tihumeetrit hektari kohta Bon boniteet /a tihumeetrit hektari kohta aastas G rinnaspindala tk/ha tükki hektari kohta 100 Baaskõrgus - prognoositav puistu kõrgus saja aasta vanuses Ak Kaalutud keskmine vanus k Enamuspuuliigi keskmine rinnasdiameeter Akr Kaalutud keskmine raievanus kr Kaalutud keskmine küpsusdiameeter Okaspuud: MA mänd KU kuusk NU nulg L lehis S seedermänd TS ebatsuuga TO teised okaspuuliigid Lehtpuud: TA tamm B haab SA saar LM sanglepp VA vaher LV hall lepp JA jalakas PN pärn KP künnapuu PP pappel KS kask RE remmelgas TL teised lehtpuuliigid Põõsad: PA paju SP sarapuu TM toomingas PI pihlakas PK paakspuu TY türnpuu KL kuslapuu K kadakas TP Teised põõsaliigid Arenguklassid: Lage ala Selguseta ala Noorendik Latimets Keskealine mets Valmiv mets Küps mets Ala, kus puude põhirinne puudub ja kultiveeritud või looduslikult tärganud peapuuliigiks sobivad taimed puuduvad või neid on vähem kui 500 tk/ha. Kultiveeritud või looduslikult uuenev ala, kus kasvab ülepinnaliselt vähemalt 500 elujõulist uuenemiseks sobiva puuliigi taime hektari kohta. Kultiveeritud või looduslikult uuenenud ala, kus hektaril kasvab ülepinnaliselt vähemalt ,3 m kõrgust või kõrgemat puutaime ja kus peapuuliigi puude keskmine rinnasdiameeter on kuni 6 cm (kaasa arvatud). Puistu peapuuliigi keskmise rinnasdiameetriga üle 6 cm ja kuni 12 cm (kaasaarvatud) ning keskmise vanusega alla 1/2 küpsusvanusest. all-lepikutes latimetsa arenguklassi ei määrata. Puistu, mille vanus on üle kümne aasta väiksem küpsusvanusest ja mille peapuuliigi keskmine rinnasdiameeter on suurem kui 12 cm või peapuuliigi keskmine rinnasdiameeter on väiksem kui 12 cm, kuid vanus 1/2 küpsusvanusest või enam. Puistu, mille vanus on kümme või vähem aastat väiksem küpsusvanusest. Puistu, mille vanus on võrdne küpsusvanusega või ületab selle. Metsakasvukohatüübid: LL leesikaloo JK jänesekapsa L lodu LU lubikaloo SL sinilille M madalsoo KL kastikuloo N naadi SS siirdesoo SM sambliku SJ sõnajala MP mineraalne puistang KN kanarbiku OS osja TP turbane puistang P pohla TR tarna MO mustika-kõdusoo JP jänesekapsa-pohla AN angervaksa JO jänesekapsa-kõdusoo MS mustika TA tarna-angervaksa RB raba KM karusambla-mustika SN sinika JM jänesekapsa-mustika KR karusambla järjekord: 1. järjekord raiuda tuleks esimese viie aasta jooksul 2. järjekord raiuda tuleks järgmise viie aasta jooksul Kiire raiuda esimesel võimalusel

3 KINNISTU KATASTRIÜKSUSE JA ERALISE Aluskaart: Riigi Maa-amet METSAKORRALUSE BÜROO OÜ 2016 Kaardi mõõtkava 1 : :002:0040 Tatruse küla Lääne-Viru maakond

4 Eraldis 1 Pindala: 1,5 ha Mha = 2 tm Mer = 3 tm Selguseta ala jänesekapsa-kõdusoo kuusik; I bon; 100 = 30,0; Keskmine tuleoht (III) Rinne I: 918 tk/ha Alusmetsa liitus 30 % Jooksev juurdekasv: 0.5 /a 1 59 KU 12 0,8 I KS 10 2,0 3 S TA 15 3,0 5 S 18 A 100 SP 3, Tehtud tööd: Istutamine, Kuusk 1. järjekord, pindala 1,5 ha, 1000 tk/ha Valgustusraie 1. järjekord, pindala 1,5 ha 2007 Istutamine, Kuusk, pindala 1,5 ha, 2000 tk/ha Valgustusraie, pindala 1,5 ha Eraldis 2 Pindala: 0,2 ha Mha = 80 tm Mer = 16 tm Keskealine jänesekapsa-kõdusoo kaasik; II bon; 100 = 26,3; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 55 % G = 12 m²/ha Mha = 80 tm Ak = 30 Akr = 71 k = 14 kr = 24 Jooksev juurdekasv: 7.3 /a 80, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 30 14,0 14 S KU 30 12,0 14 S B 30 15,0 16 S METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

5 Eraldis 3 Pindala: 0,4 ha Mha = 126 tm Mer = 50 tm Keskealine jänesekapsa-kõdusoo kaasik; II bon; 100 = 24,6; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 60 % G = 15 m²/ha Mha = 126 tm Ak = 49 Akr = 71 k = 19 kr = 24 Jooksev juurdekasv: 4.8 /a 126, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 50 18,0 19 S KU 40 15,0 22 S Iseärasused: Kuusk osaliselt teises rindes Eraldis 4 Pindala: 1,2 ha Mha = 82 tm Mer = 98 tm Küps jänesekapsa-kõdusoo kaasik; III bon; 100 = 21,1; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 40 % G = 10 m²/ha Mha = 82 tm Ak = 70 Akr = 70 k = 23 kr = 22 Lamapuitu 10 Jooksev juurdekasv: 1.8 /a 82, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 70 18,0 23 S Iseärasused: Täius või liitus ebaühtlane Lageraie 1. järjekord, pindala 1,2 ha Maapinna mineraliseerimine 1. järjekord, pindala 1,2 ha Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 1. järjekord, pindala 1,2 ha METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

6 Eraldis 5 Pindala: 0,2 ha Mha = 172 tm Mer = 34 tm Küps jänesekapsa-kõdusoo kaasik; III bon; 100 = 22,9; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 60 % G = 17 m²/ha Mha = 172 tm Ak = 80 Akr = 72 k = 24 kr = 22 Lamapuitu 5 Jooksev juurdekasv: 2.5 /a 172, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 80 21,0 24 S KU 90 24,0 34 S KU 50 18,0 22 S Lageraie 1. järjekord, pindala 0,2 ha Maapinna mineraliseerimine 1. järjekord, pindala 0,2 ha Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 1. järjekord, pindala 0,2 ha Eraldis 6 Pindala: 0,8 ha Mha = 111 tm Mer = 89 tm Ranna või kalda piiranguvöönd, 0.3 ha Küps jänesekapsa-kõdusoo kaasik; III bon; 100 = 23,1; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 45 % G = 12 m²/ha Mha = 111 tm Ak = 70 Akr = 70 k = 24 kr = 22 Jooksev juurdekasv: 2.3 /a 111, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 70 20,0 24 S KU 50 18,0 23 S MA 75 20,0 30 S Tehtud tööd: Lageraie 1. järjekord, pindala 0,8 ha Maapinna mineraliseerimine 1. järjekord, pindala 0,8 ha Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 1. järjekord, pindala 0,8 ha arvendusraie, pindala 0,8 ha METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

7 Eraldis 7 Pindala: 0,4 ha Mha = 201 tm Mer = 80 tm Küps jänesekapsa-kõdusoo kuusik; II bon; 100 = 26,4; Väike tuleoht (IV) Rinne I: T = 60 % G = 19 m²/ha Mha = 201 tm Ak = 87 Akr = 77 k = 34 kr = 26 Lamapuitu 15 Jooksev juurdekasv: 5.6 /a 201, prognoositav tagavara 10a. pärast KU 90 25,0 34 S KS 80 20,0 25 S Lageraie 1. järjekord, pindala 0,4 ha Maapinna mineraliseerimine 1. järjekord, pindala 0,4 ha Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 1. järjekord, pindala 0,4 ha Eraldis 8 Pindala: 2,8 ha Mha = 3 tm Mer = 8 tm Selguseta ala jänesekapsa-kõdusoo kaasik; I bon; 100 = 30,0; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: 850 tk/ha Alusmetsa liitus 20 % Jooksev juurdekasv: 2.6 /a KS 10 3,0 4 S A 100 TM 4,0-3 8 Istutamine, Kuusk 1. järjekord, pindala 2,8 ha, 1500 tk/ha METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

8 Eraldis 9 Pindala: 0,8 ha Mha = 112 tm Mer = 90 tm Keskealine jänesekapsa-kõdusoo kaasik; II bon; 100 = 24,4; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 80 % G = 16 m²/ha Mha = 112 tm Ak = 35 Akr = 70 k = 13 kr = 24 Jooksev juurdekasv: 6.6 /a 112, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 35 14,0 13 S KU 45 15,0 22 S Eraldis 10 Pindala: 1,4 ha Mha = 59 tm Mer = 83 tm Ranna või kalda piiranguvöönd, 0.8 ha Latimets jänesekapsa-kõdusoo kaasik; II bon; 100 = 26,5; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 45 % G = 7 m²/ha Mha = 39 tm Ak = 20 Akr = 70 k = 11 kr = 24 Üksikpuude rinne: 25 tk/ha Mha = 20 tm Alusmetsa liitus 25 % Jooksev juurdekasv: 6.7 /a KS 20 10,0 11 S A 100 TM 5,0 - Y 100 MA 90 21,0 32 S METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

9 Eraldis 11 Pindala: 0,4 ha Mha = 36 tm Mer = 14 tm Latimets jänesekapsa-kõdusoo kuusik; III bon; 100 = 23,0; Keskmine tuleoht (III) Rinne I: T = 50 % G = 8 m²/ha Mha = 36 tm Ak = 26 Akr = 89 k = 7 kr = 26 Jooksev juurdekasv: 4.8 /a 1 80 KU 25 6,0 7 S KS 35 10,0 12 S Tehtud tööd: Lageraie, pindala 0,4 ha Eraldis 12 Pindala: 1,9 ha Mha = 4 tm Mer = 8 tm Lage ala jänesekapsa-kõdusoo kaasik; III bon; 100 = 22,0; Väga väike tuleoht (V) Üksikpuude rinne: 9 tk/ha Mha = 4 tm Alusmetsa liitus 50 % - KS KS 5 1,0 400 A 100 TM 1,0-100 Y 100 KS 80 19,0 25 S Sanitaarraie 1. järjekord, pindala 1,9 ha Maapinna mineraliseerimine 1. järjekord, pindala 1,9 ha Külv, Kuusk 1. järjekord, pindala 1,9 ha, 1500 tk/ha METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

10 Eraldis 13 Pindala: 1,2 ha Mha = 154 tm Mer = 185 tm Küps jänesekapsa-kõdusoo kaasik; III bon; 100 = 23,1; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 60 % G = 16 m²/ha Mha = 154 tm Ak = 70 Akr = 71 k = 24 kr = 22 Lamapuitu 10 Jooksev juurdekasv: 2.8 /a 154, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 70 20,0 24 S MA 90 23,0 35 S KU 90 24,0 35 S Iseärasused: Koosseis ebaühtlane Lageraie 1. järjekord, pindala 1,2 ha Maapinna mineraliseerimine 1. järjekord, pindala 1,2 ha Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 1. järjekord, pindala 1,2 ha Eraldis 14 Pindala: 0,7 ha Mha = 43 tm Mer = 30 tm Latimets jänesekapsa-kõdusoo kuusik; I bon; 100 = 30,4; Keskmine tuleoht (III) Rinne I: T = 50 % G = 9 m²/ha Mha = 43 tm Ak = 20 Akr = 79 k = 8 kr = 26 Jooksev juurdekasv: 8.0 /a 1 85 KU 20 7,0 8 S KS 20 10,0 12 S Iseärasused: Täius või liitus ebaühtlane METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

11 Eraldis 15 Pindala: 0,4 ha Mha = 168 tm Mer = 67 tm Valmiv angervaksa kaasik; II bon; 100 = 23,8; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 65 % G = 18 m²/ha Mha = 168 tm Ak = 66 Akr = 71 k = 24 kr = 24 Jooksev juurdekasv: 3.4 /a 168, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 65 20,0 24 S KU 75 21,0 28 S Lageraie 2. järjekord, pindala 0,4 ha Maapinna mineraliseerimine 2. järjekord, pindala 0,4 ha Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 2. järjekord, pindala 0,4 ha Eraldis 16 Pindala: 1,0 ha Mha = 4 tm Mer = 4 tm Noorendik kuivendatud angervaksa hall-lepik; II bon; 100 = 26,0; Väike tuleoht (IV) Rinne I: tk/ha Jooksev juurdekasv: 1.7 /a LV 5 2,0 1 S Tehtud tööd: Lageraie, pindala 1,0 ha Looduslikule uuenemisele jätmine, pindala 1,0 ha METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

12 Eraldis 17 Pindala: 1,5 ha Mha = 98 tm Mer = 147 tm Keskealine naadi haavik; I bon; 100 = 30,2; Väike tuleoht (IV) Rinne I: T = 75 % G = 16 m²/ha Mha = 98 tm Ak = 20 Akr = 38 k = 12 kr = 20 Jooksev juurdekasv: 13.3 /a 98, prognoositav tagavara 10a. pärast B 20 13,0 12 S LV 20 11,0 12 S Iseärasused: Koosseis ebaühtlane Täius või liitus ebaühtlane Eraldis 18 Pindala: 0,6 ha Mha = 53 tm Mer = 32 tm Latimets jänesekapsa-kõdusoo kuusik; I bon; 100 = 30,4; Keskmine tuleoht (III) Rinne I: T = 62 % G = 11 m²/ha Mha = 53 tm Ak = 20 Akr = 74 k = 7 kr = 26 Alusmetsa liitus 25 % Jooksev juurdekasv: 9.3 /a 1 60 KU 20 7,0 7 S KS 20 10,0 11 S A 100 PA 6, Iseärasused: Kuusk osaliselt teises rindes METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

13 Eraldis 19 Pindala: 0,7 ha Mha = 82 tm Mer = 57 tm Latimets jänesekapsa-kõdusoo kaasik; II bon; 100 = 26,2; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 75 % G = 14 m²/ha Mha = 82 tm Ak = 25 Akr = 69 k = 12 kr = 24 Jooksev juurdekasv: 8.0 /a 1 85 KS 25 12,0 12 S RE 25 10,0 10 S KU 25 10,0 12 S Eraldis 20 Pindala: 1,6 ha Mha = 144 tm Mer = 230 tm Keskealine jänesekapsa-kõdusoo kaasik; I bon; 100 = 28,4; Väga väike tuleoht (V) Rinne I: T = 85 % G = 19 m²/ha Mha = 144 tm Ak = 30 Akr = 60 k = 14 kr = 26 Jooksev juurdekasv: 9.1 /a 144, prognoositav tagavara 10a. pärast KS 30 16,0 14 S LV 25 14,0 12 V METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

14 Eraldis 21 Pindala: 0,6 ha Mha = 43 tm Mer = 26 tm Latimets jänesekapsa-kõdusoo kuusik; I bon; 100 = 27,8; Keskmine tuleoht (III) Rinne I: T = 60 % G = 9 m²/ha Mha = 43 tm Ak = 20 Akr = 77 k = 8 kr = 26 Alusmetsa liitus 35 % Jooksev juurdekasv: 7.8 /a 1 65 KU 20 6,0 7 S KS 20 8,0 8 S KU 40 13,0 16 S A 100 PA 5, Iseärasused: Kuusk osaliselt teises rindes Eraldis 22 Pindala: 0,4 ha Mha = 0 tm Mer = 0 tm Selguseta ala naadi kuusik; I bon; 100 = 30,0; Keskmine tuleoht (III) Rinne I: 2200 tk/ha 1 82 KU 8 0,5 I LV 5 2,0 1 V Tehtud tööd: 2011 Istutamine, Kuusk, pindala 0,4 ha, 2000 tk/ha 2011 Maapinna mineraliseerimine, pindala 0,4 ha METSAKORRALUSE BÜROO OÜ tel

15 PUISTU PLAAN Aluskaart: Riigi Maa-amet METSAKORRALUSE BÜROO OÜ 2016 Kaardi mõõtkava 1 : :002:0040 Tatruse küla Lääne-Viru maakond

16 METSAMAJANUSLIKE TÖÖE PLAAN Aluskaart: Riigi Maa-amet METSAKORRALUSE BÜROO OÜ 2016 Kaardi mõõtkava 1 : :002:0040 Tatruse küla Lääne-Viru maakond

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Eesti metsad 2010

Eesti metsad 2010 ISSN-L 1736-8847 ISSN 1736-8847 (trükis) ISSN 1736-8855 (võrguväljaanne) E E S T I M ETSAD 2 0 1 0 Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil Keskkonnateabe Keskus Tallinn 2012 ISSN-L 1736-8847 ISSN

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 Autorid: A. Sims, M. Raudsaar, U. Tamm, T. Timmusk Toimetajad: Madis Raudsaar, Kaia-Liisa Siimon, Mati Valgepea Kaanefoto: Tõnis Teras

Rohkem

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar 2012. Marko Trave Saaremaa metskonna metsaülem. Foto: Vilma Rauniste Eesti on

Rohkem

Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013

Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013 Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel 1998-2013 SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013 Käesoleva analüüsi koostas SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) projekti ELFi

Rohkem

(Valgj\344rve_metsapargi_dendroloogiline_hinnang11.xls)

(Valgj\344rve_metsapargi_dendroloogiline_hinnang11.xls) 1 Ü harilik tamm Quercus robur 5 Tüvi osaliselt kaetud samblaga, tüve alumises osas esinevad üksikud kuivanud oksad. ca 6m 21 60 2 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 2 Tüvi osaliselt murdunud, latv puul

Rohkem

MAK2030 probleemide rühm: METSANDUSE ROLLI MAJANDUSES JA TÖÖHÕIVES EI TEADVUSTATA PIISAVALT FE Üldine kriteerium 5: Informatsioon ja kommunikatsioon F

MAK2030 probleemide rühm: METSANDUSE ROLLI MAJANDUSES JA TÖÖHÕIVES EI TEADVUSTATA PIISAVALT FE Üldine kriteerium 5: Informatsioon ja kommunikatsioon F MAK2030 de rühm: METSANDUSE ROLLI MAJANDUSES JA TÖÖHÕIVES EI TEADVUSTATA PIISAVALT FE Üldine kriteerium 5: Informatsioon ja kommunikatsioon FE Kriteerium 3: Metsade tootlike funktsioonide säilitamine ja

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Sisukord Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Arengukava koostamise

Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Sisukord Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Arengukava koostamise Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Sisukord Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek... 1 1. Arengukava koostamise vajaduse põhjendus ja eesmärk... 2 2. Olukorra analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI KESKKONNAKORRALDUSKAVA 15.septembe…

Microsoft Word - KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI KESKKONNAKORRALDUSKAVA 15.septembe… KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI KESKKONNAKORRALDUSKAVA 2004-2015 Tellijad: Toetajad: Teostaja: Kaitseväe Keskpolügoon Kaitsejõudude Peastaap Eesti Vabariigi Kaitseministeerium U.S. Environmental Protection Agency

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018 Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventeerimise juhend Koostaja: Anneli Palo Toimetajad (2008-2010): Kaili Viilma, Jaanus Paal, Taimo Türnpu, Lembit Maamets, Merit Otsus, Ants Animägi Toimetajad (2018):

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart Remm, K. 2002. Otepää looduspargi taimkatte kasvukohatüüpide kaart. In: T. Frey (toim.) Eesti süsinikubilansi ökoloogiast ja ökonoomikast. Eesti XIII ökoloogiapäev 03. mail 2002 Tartus EPMÜ aulas. Tartu.

Rohkem

2/21/2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Lugupeetud aasta Riigikogu valimistel kandideerija

2/21/2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Lugupeetud aasta Riigikogu valimistel kandideerija Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Lugupeetud 2019. aasta Riigikogu valimistel kandideerijad Pöördume teie poole kodanikuühendusest Eesti Metsa Abiks (EMA), et saada rohkem informatsiooni Riigikokku

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4

Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4 Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU 14 60 m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4 3. Mailee METSARU 2006 Sõmeru 8,79 +1,4 4. Madle Helena

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

(Microsoft Word - 40HK12 - seletuskiri K\366rdi\366\366biku pargi hoolduskava.doc)

(Microsoft Word - 40HK12 - seletuskiri K\366rdi\366\366biku pargi hoolduskava.doc) Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel: 742 0218 Koduleht: http:\\www.artes.ee Majandustegevuse registri nr EP 10914072-0001 Töö nr: Asukoht: Tellija: 40HK12 Põltsamaa linn Põltsamaa linnavalitsus

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURING

Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURING Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURINGU ARUANNE Märts 2017 Tallinn SISUKORD 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

2/20/2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Lugupeetud aasta Riigikogu valimistel kandideerija

2/20/2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Lugupeetud aasta Riigikogu valimistel kandideerija Eesti Metsa Abiks kandidaadiküsitlus 2019 Lugupeetud 2019. aasta Riigikogu valimistel kandideerijad Pöördume teie poole kodanikuühendusest Eesti Metsa Abiks (EMA), et saada rohkem informatsiooni Riigikokku

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Dok reg

Dok reg 2017-2018 Regist. Kuidas saabus, Juurdepääsu Dok. liik Dok. number Kellelt, kellele Lühikokkuvõte väljastati meetod kuupäev 01.09.2017 kiri 2-7/1 Võru Vallavalitsus e-post taotlus 04.09.2017 ettepanek

Rohkem

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35 ZOOM 350-03 Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 350-04 Ukselink pikal plaadil* matt messing 77,72 350-26 Ukselink pikal plaadil* kroom 75,42 350-26D Ukselink pikal plaadil* matt kroom 80,53 350-AB Ukselink

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Microsoft Word - Vinni dendrohinnang.doc

Microsoft Word - Vinni dendrohinnang.doc DENDROLOOGILINE HINNANG Vinni mõisa pargi kõrghaljastusele TELLIJA: VINNI VALLAVALITSUS reg. kood. 75008746 L-Viru mk. Vinni vald, Tartu mnt. 2, Pajusti, 45201 TEOSTUS: OÜ VIRU HALJASTUS Reg. nr. 11131449

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

"Luua arboreetum 55"

Luua arboreetum 55 LUUA ARBOREETUM 1952 2007 Selle väikese infovihikuga teeme kummaduse meie isa ja vanaisa elutööle Infovihiku koostamisel on kasutatud Alfred Ilvese käsikirjalisi materjale Ene ja Priit Ilves ÜLDANDMED

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Dendroloogia ja pargindus Eino Laas Atlex Tartu 2019

Dendroloogia ja pargindus Eino Laas Atlex Tartu 2019 Dendroloogia ja pargindus Eino Laas Atlex Tartu 2019 Raamatu väljaandmist on toetanud: Juhani Puukool, Kekkilä Eesti OÜ, MFO OÜ, Ignase Puukool, Elise Aed, Forestex Tartu OÜ ja Kaamos Group OÜ. Keeletoimetaja:

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

Profiline kataloog_est_2019.indd

Profiline kataloog_est_2019.indd TOOTEKATALOOG Seina- ja laeprofiilid Profiline profiilidest saab kiirelt ja lihtsalt ehitada kergvaheseinu, ühetasapinnnalisi ja astmelisi ripplagesid, karniise ning katusekorruseid. Koos õige plaadi ja

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem