Ana Kontor Kaja Plado EESTI KEELE TÖÖRAAMAT VI klassile 4. osa

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ana Kontor Kaja Plado EESTI KEELE TÖÖRAAMAT VI klassile 4. osa"

Väljavõte

1 Ana Kontor Kaja Plado EESTI KEELE TÖÖRAAMAT VI klassile 4. osa

2 Ana Kontor Kaja Plado EESTI KEELE TÖÖRAAMAT VI KLASSILE 4. OSA Minu nimi on... Õpin

3 Ana Kontor, Kaja Plado Eesti keele tööraamat VI klassile. 4. osa (II trükk) Tööraamat vastab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele. Retsenseerinud Karl Karlep, Kaja Pastarus Toimetanud Tiina Helekivi Küljendanud Kristi Helekivi Kaane kujundanud Eve Kurm Tehniliselt toimetanud Andero Kurm Illustratsioonid: kirjastus Studium Fotod: Wikimedia Commons Raamatu väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine kaudu. Programmi viib ellu SA Innove. Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ettenähtud vastutuse. Autoriõigus: SA Innove, autorid, 2016 ISBN (kogu teos) ISBN (kogu teos: pdf) ISBN (I osa) ISBN (I osa: pdf) ISBN (II osa) ISBN (II osa: pdf) ISBN (III osa) ISBN (III osa: pdf) ISBN (IV osa) ISBN (IV osa: pdf) Trükiettevalmistus: Järeltrükk Kirjastus Studium AS Atlex Riia 15b, Tartu Kivi 23, Tartu Tel Tel

4 TEGUSÕNA Ühendtegusõna 1. Loe lause. Lapsed kirjutasid sõnu. Kõik lapsed kirjutasid. Igaühe kirjutamises oli midagi erinevat. Leia kirjutamist täpsustavad sõnad, ühenda kaarega. 1. Kerli kirjutas sõnu välja. 2. Kati kirjutas sõnu ümber. 3. Anu kirjutas sõnu maha. 4. Marten kirjutas sõnu üles. 5. Janne kirjutas sõnu juurde. 6. Kevin kirjutas lepingule alla. 7. Joonas kirjutas sõnad kokku. PANE TÄHELE! Tegusõna koos tegevust täpsustava abisõnaga moodustab ühendtegusõna (luges läbi). 3

5 2. Loe. Moodusta suuliselt lauseid ühendtegusõnadega. kirjutas kirjutas jäi lõikas luges sõitis murdis maha naeris välja kukkus aitas laadis viskas viskas otsis tõstma sõitma harima jooksma üles ehitama läbi lööma hüppama viskama andma kukkuma upitama vedama PANE TÄHELE! Ühendtegusõna koosseisu kuuluvad sõnad võivad olla lauses kõrvuti või ka teineteisest eemal. 3. A. Loe laused. Jälgi tegusõna ja abisõna järjekorda lauses. 1. Johan hüppas pingilt üles ja korjas tuulega laiali lennanud pabereid. 2. Johan hüppas pingilt üles ja korjas kokku tuulega laiali lennanud pabereid. 4

6 B. Kumb lause ütleb täpsemalt, mida Johan tegi? A. B. 1. Johan hüppas pingilt. 1. Ta korjas pabereid. 2. Johan hüppas pingilt üles. 2. Ta korjas pabereid kokku. 4. Loe. 1. Tartu kesklinnas nimetati kõige pikem tänav Rüütli tänavaks. 2. Tartu kesklinnas nimetati kõige pikem tänav ümber Rüütli tänavaks. Kummast lausest saad teada, et varem oli tänaval teine nimi? 5. Moodusta sõnaühendeid. jäi maha (millest?) jäi rongist maha,... jäi üle (mida?)... jäi ette (kellele?)... laadisid maha (kust?) laadisid vagunist maha,... 5

7 viskasid välja (mida?)... kirjutavad välja (mida?)... kirjutasid ümber (mida?) Sobita. Kirjuta sõnaühendid olevikus. MINEVIK Mõõtis üle (mille?) Käis läbi (kust?) Seisid (kus?) Võttis ära (mille?) Mahtusid ära (kuhu?) Õmmeldi kinni (mis?) Visati alla (kust?) Astuti sisse (kuhu?) laua taha otsad ruumi jõusaalist aknast koridori trepil valguse poodi OLEVIK Mõõdab üle ruumi Täida lüngad. Kasuta ühendtegusõnu joone alt. 1. Tugeva tormi ajal... tuul... liivapilvi. 2. Mõnikord... karavan kõrbes 6

8 inimesi kohtamata... sadu kilomeetreid. 3. Väike näriline hüpikhiir... kõrgele Tulekahju kustutamiseks lennuk. 5. Klaas rohkem valgust kui vilgukivi. 6. Meie naabriperele meeldis Euroopas oma autoga Ehitustööde ajal... ehitusplats... kaitse-taraga ja hoiatustahvlid. 8. Talvel... Peipsi järv harilikult... ja kalurid saavad jääle kalastama minna. üles keerutama, läbi käima, üles hüppama, ringi rändama, välja sõitma, läbi laskma, kinni külmuma, ümber piirama, üles panema 8. Täida lüngad. Kasuta ühendtegusõnu joone alt. Vana kool 1. Vanasse kooli... läbi eeskoja. 2. Eeskojast... nii õpilased kui õpetaja. 3. Koolmeistri sahvris... õpilaste söögikotid. 4. Nende mõlemad otsad olid Magamiskotid... õhtul pööningult Koolitoas... suure osa ruumist... ahi. 7. Lapsed... kahe laua taha.... sisse astuma, läbi käima, reas seisma, kinni õmblema, üles minema, alla viskama, ära võtma, ära mahtuma 7

9 Tingimust väljendavad tegusõna vormid 9. A. Loe laused. Kinos on õhtul huvitav film. Tüdrukud tahavad seda filmi näha. Rita läheb õhtul kinno. Rital on õhtul aega. Liisi ei lähe kinno. Liisil ei ole aega. 1. Rita läheb täna õhtul kinno, sest tal on aega. 2. Liisi läheks täna õhtul kinno, kui tal oleks aega. Vasta küsimustele: Miks Rita saab õhtul kinno minna? Mis sõnad seda näitavad? Mis põhjusel Liisi ei saa kinno minna? Mis sõnavorm näitab aja puudumist? Vanaisa ei leia oma prille. Ta ei näe ajalehte lugeda. 1. Vanaisa näeks ajalehte lugeda, kui ta oma prillid üles leiaks. 2. Vanaisa näeb ajalehte lugeda, sest ta leidis oma prillid üles. Vasta küsimustele: Kas vanaisa saab ajalehte lugeda? Mis tingimusel ta saaks lugeda? Mis sõnad seda näitavad? B. Otsusta, kummas lauses räägitakse kindlasti toimuvast tegevusest. Jooni tegusõna, mis seda näitab. Otsusta, kummas lauses räägitakse mingil tingimusel toimuvast tegevusest. Ringita tegusõna, mis seda näitab. 8

10 Rühmita tegusõnad. Tegevus toimub kindlasti tuleb Tegevus toimuks mingil tingimusel tuleks C. Arutle. Mida oleks vaja selleks, et Rita tuleks täna õhtul kinno? vanaisa näeks lehte lugeda? 10. A. Loe laused. 1. Kui õues oleks sulailm, saaksid lapsed lumelinna ehitada. 2. Kui õues oleks sulailm, saaksid lapsed lumesõda pidada. 3. Kui õues oleks sulailm, saaksid lapsed lumememme teha. B. Vasta täislausega. Mis tingimusel saaksid lapsed lumelinna ehitada? lumesõda pidada? lumememme teha? 9

11 11. Loe laused. Mis olukorras võib nii öelda? Jooni sobivad vastused. Kui Merili oleks terve, saaks ta tulla loodusparki matkale. Merili on looduspargis käinud. Merili ei hooli matkamisest looduspargis. Merili ema ei luba tütart matkale. Merilil on kõrge palavik. Kui ma oskaksin vene keelt, siis ma vestleksin naabripoisiga. Ma ei oska vene keeles rääkida. Naabripoiss ei taha minuga vestelda. Minu naabritel pole lapsi. Minu isa on rahvuselt venelane. Tegusõna tingimust väljendava sõnavormi (tingiva kõneviisi) tunneme ära tunnuste järgi: -ksi (oska/ksi/n, vestle/ksi/n) -ks (laula/ks, räägi/ks) Tingimust väljendavad tegusõna-vormid näitavad, et millegi toimumiseks on vaja teatud tingimusi. Kui tingimused puuduvad, siis tegevus ei toimu. 10

12 12. A. Moodusta tegusõnadest kohtama, lugema tingimust väljendavad sõnavormid. Näiteks: kohta/ma: kohta+ksi kohta/ksi+n kohta/ksi/n Sõna tüvi Tunnus Lõpp Sõnavorm Ma ksi n... kohtaksin Sa ksi d... Ta ks... Me ksi me... Te ksi te... Nad ksi d... Sõna tüvi Tunnus Lõpp Sõnavorm Ma ksi n... loeksin Sa ksi d... Ta ks... Me ksi me... Te ksi te... Nad ksi d... B. Jätka näidise järgi suuliselt tegusõnadega kiirustama, jätkama, pugema. 11

13 Tingimust väljendavate sõnade eitava vormi moodustamine 13. Loe. Vennad suusata/ksi/d meelsasti, kui oleks mõnus talveilm. Vennad ei suusata/ks mingil juhul tugeva pakasega. Suusatamiseks vajalik tingimus on hea ilm. Tugeva pakasega vennad suusatama ei lähe. PANE TÄHELE! Tegevuse tingimust väljendava vormi eitav kõne (ma ei reedaks) koosneb sõnast ei, tüvest ja tingiva kõneviisi tunnusest -ks. ei ks ma sa ei tüvi + tunnus ks ta ei reeda / ks me te nad 12

14 14. A. Moodusta tingiva kõneviisi vormid. Jaatus Eitus tulema ma tule/ksi/n ma ei tule/ks viima sa rõõmustama ta sööma me naerma te hellitama nad B. Vali kolm eitavat vormi. Moodusta laused. Kirjuta laused vihikusse. 15. A. Loe laused. Jooni tegevuse tingimust väljendavad vormid. B. Eralda tegusõnadel tüvi, tunnus ja lõpp. 1. Kui Paul ela/ks suusakeskuse lähedal, siis sõidaks ta iga päev lumelauaga. 2. Kas sina ka sõidaksid temaga koos? 3. Pauli vend küll sõidaks, kui tal vaid aega oleks. 4. Tema sõber sõidaks parema meelega mäesuuskadega. 5. Nemad sõidaksid meelsasti puhkuse ajal koos mägedesse. 6. Nad ei vedeleks vabal ajal teleka ees ja ei mängiks arvutimänge. C. Vasta küsimustele lühidalt. Kirjuta vastus. 1. Kas Paul sõidab iga päev lumelauaga? Miks Paul ei sõida iga päev lumelauaga?... 13

15 3. Kas Paulile meeldiks iga päev lumelauaga sõita? Mis tingimusel Paul sõidaks iga päev lumelauaga? 5. Mis tingimusel Pauli vend sõidaks lumelauaga? D. Jätka õpetaja esitatud küsimuste järgi. 16. Lõpeta laused. 1. Kui ma oleksin kahe meetri pikkune, siis ma Kui sa töötaksid pangas, siis sa Kui sa tunneksid looduskaitse seadusi, siis sa Kui te kuulaksite hoolega kõnelejat, siis te Kui me teaksime kõiki looduse saladusi, siis me Kui ma seda juttu teistele räägiksin, siis ma... 14

16 7. Kui nad oskaksid lugeda juhendit, siis nad Kui mul oleks palju raha, siis ma A. Loe laused. Jooni tegusõnad. 1. Okasmetsa all on põõsad kidurad, sest neile ei jätku valgust. ( ) 2. Kui taimed saaksid valgust, siis muutuksid nad roheliseks. ( ) 3. Kõrbes kasvavad saksauulid võivad olla kaua veeta. ( ) 4. Kui inimesed istutaksid kõrbesse kaski, siis kuivaksid need kohe. ( ) 5. Põhjamaade taimed ei karda isegi väga karmi pakast. ( ) 6. Kui aednik jätaks palmi välja öökülma kätte, siis külmuks puu juba hommikuks. ( ) B. Rühmita tegusõnad tabelisse. Tegevus/seisund on kindel Tegevus toimub mingil tingimusel Kontrolli: 1. tulp 4 sõna; 2. tulp 6 sõna. C. Loe harjutus uuesti lausete kaupa. Otsusta ja märgi sulgudesse, kas tegevus toimub kindlasti (+), või mingil tingimusel (?). 15

17 18. Mõtle, mis oleks olnud, kui Vasta täislausega. 1. Kui ma oleksin eksinud metsas maasikaid korjates, siis 2. Kui ma oleksin metsas kohanud nõiamoori, siis 3. Kui ma oleksin sattunud Metsamoori majja, siis 4. Kui ma oleksin tundnud Nukitsa peas sarvemügaraid, siis 5. Kui Nukitsamees ei oleks minu sõna kuulanud, siis ma 6. Kui ma oleksin leidnud rahapaja, siis O. Luts Nukitsamees KAS MÄRKASID? Sa kasutasid harjutuses 18 lausete lõpetamisel tingimuslauset. 16

18 PANE TÄHELE! Tingimuslausete moodustamisel on abiks skeem KUI, SIIS. Kui tiik oleks jäätunud, siis saaksid lapsed sellel uisutada. Kui mul ei oleks uiske, siis ma ei saaks uisutada. Kui ma oleksin sõitnud hoolikamalt, siis ei oleks õnnetust juhtunud. 19. A. Loe ja sobita lausepooled. B. Moodusta tingimuslaused ja kirjuta need vihikusse. Kui, siis. 1. Kui mu isal oleks purjepaat, õpiks ta kiiresti uisutama. 2. Kui me elaksime metsa ääres, aitaks ta mul koduseid töid teha. 3. Kui mul oleks raha, võiksime sügisel iga päev seeni korjata. 4. Kui Aigaril oleksid uisud, saaksime sageli järvel käia. 5. Kui mu vend oleks kodus, ostaksin endale

19 20. A. Loe laused. Jooni tegevuse tingimust väljendavad tegusõnad. 1. Kui mul oleks jalgratas, siis sõidaksin suvel Lõuna-Eestisse. 2. Ma peatuksin mõned päevad vanaema juures Pühajärvel ja tutvuksin lähemalt Otepää ümbrusega. 3. Tiirutaksin järve lähistel ja imetleksin Sõsarsaari. 4. Kindlasti otsiksin üles kuulsa sõjatamme Pühajärvel. 5. Otepäält siirduksin Haanjamaale ja püüaksin rattaga tõusta Suure Munamäe otsa. 6. Vaataksin Lõuna-Eesti maastikku ka kõrgest vaatetornist. 7. Võrumaal on veel palju kohti, kuhu võiksin sõita. 8. Jalutaksin Rõuge Suurjärve ääres ja pildistaksin Eesti sügavamat järve. 9. Sügisel jagaksin oma muljeid klassikaaslastega. 10. Ma näitaksin neile matkal tehtud fotosid. B. Väljenda laused meie-vormis. Kirjuta meie-vormis jutuke vihikusse. Näiteks: Kui meil oleksid jalgrattad, siis me sõidaksime A. Loe ja ühenda sõnapaarid. püüaksin (kuidas?) treeniksin (kui palju?) õpiksin (kelleks?) teeniksin (mida?) saaksin üle (millest?) saavutaksin (mille?) võiksin töötada (kus?) ostaksin (mille?) 18

20 B. Moodusta tingimuslaused. Kirjuta vihikusse. Kui, siis. 22. A. Loe ja jälgi tingimuslausete moodustamist. Selleks: 1. Jooni lauses tegusõnad, pane need tingiva kõneviisi vormi. 2. Moodusta tingimuslause. Kasuta skeemi: Kui, siis. 3. Loe saadud lause. Näiteks: Ilm muutub soojaks ja lumi sulab kiiresti. Kui ilm muutuks soojaks, siis lumi sulaks kiiresti. Kui ilm muutuks soojaks, siis sulaks lumi kiiresti. PANE TÄHELE! Lause teises pooles sõna siis järel võib muutuda sõnade järjekord. Tavaliselt järgneb sõnale siis tegusõna ( siis sulaks...). B. Muuda laused tingimuslauseteks. 1. Kraavikaldad on lumest paljad ja seal õitsevad esimesed kevadlilled. 2. Lapsed märkavad kevade saabumist ja hakkavad lindudele pesakaste meisterdama. 3. Pesakasti lennuava on liiga suur ja linnud ei võta seda omaks. 19

21 4. Inimesed on talvel lindude toidulauale toitu viinud ning linnud on harjunud inimeste läheduses elama. 5. Linnud ei hakka pesitsema majade läheduses ja nad ei hävita aias viljapuude kahjureid. 6. Kahjulikud putukad paljunevad ja nad võivad viljasaagi isegi hävitada. 23. Loe lausete kaupa. Arutle, mis tingimusel sa nii toimiksid. Mõtle lausele algus. 1. Kui ma oleksin metsas üksi, siis laulaksin ma valju häälega. 2. Kui..., siis näeksin toa-aknast kogu linna. 3. Kui..., siis käiksin igal hommikul ujumas. 4. Kui..., siis sõidaksin kooli metrooga. 5. Kui..., siis sõidaksin kindlasti olümpiamängudele. 6. Kui..., siis veaksin järel rasket vankrit. 7. Kui..., siis kappaksin ratsahobustel metsade vahel. 24. Kui ma oleksin kasepuu, siis.... Koosta jutuke. Kasuta järgmisi tegusõnu ja sõnaühendeid. kuuluksin (mille hulka?), mind nimetataks (milleks?), juured hargneksid (kus? kuidas?), tüvi oleks kaetud (millega?), oksad ripuksid (kuidas?), lehed oleksid (missugused?), õied koonduksid (kuhu?), viljad küpseksid (millal?), muutuksid (missuguseks?), kanduksid (kuhu?), kasvaksin (kus?), inimesed istutaksid mind (kuhu?), annaksin inimestele (mida?) 20

22 25. A. Muuda tabelis sõnavorme nii, et need väljendaksid kindlasti toimuvat tegevust. Tegevus toimub mingil tingimusel liigu/ksi/n saa/ksi/n Tegevus toimub kindlasti liigu/n saa/... suuda/ksi/n jälgi/ksi/n kuluta/ksi/n rühmita/ksi/n viibi/ksi/n tõuse/ksi/n oota/ksi/n B. Koosta esimese tulba sõnavormidega kolm lauset oma tegevuste kohta. Näiteks: Esmaspäeval ma saaksin... 21

23 26. A. Loe laused. Jooni tegusõnad. B. Sõnasta Liina jutustus nii, et see väljendaks kindasti toimunud tegevust. Selleks: 1. Jooni tegusõnad, mille vormi tuleb muuta. 2. Muuda tegusõna vormi: saaksin saan. Näiteks: Ma lähen õhtul õigel ajal magama, siis suudan ma.... Lõputa lugu 1. Kui ma saaksin õhtul õigel ajal magama minna, siis suudaksin ma hommikul õigel ajal üles tõusta. 2. Kui ma suudaksin hommikul varakult üles tõusta, siis jõuaksin ma õigel ajal kooli. 3. Kui ma jõuaksin õigel ajal kooli, siis ei hilineks ma tundi. 4. Kui ma ei hilineks tundi, siis ma kuuleksin õpetaja seletusi. 5. Kui ma kuuleksin õpetaja seletusi, siis ma saaksin ülesandest paremini aru. 6. Kui ma saaksin ülesandest paremini aru, siis ma oskaksin tööd kohe õigesti teha. 7. Kui ma oskaksin tööd kohe õigesti teha, siis võtaksid kodused ülesanded palju vähem aega. 8. Kui kodused ülesanded võtaksid mul vähem aega, siis lubaks isa mul arvutimänge mängida. 9. Kui mul oleks luba arvutimänge mängida, siis ma ei peaks neid salaja mängima. 10. Kui ma ei peaks arvutimänge salaja mängima, siis ma tüdineksin nendest kiiresti. 11. Kui ma tüdineksin arvutimängudest kiiresti, siis saaksin õhtul õigel aja magama minna. 22

24 Kaudne kõneviis 27. Loe laused. Arutle. 1. Peeter puudub täna koolist. Mart rääkis Jürile, et Peeter sõitvat rongiga Valka. Kes puudub täna koolist? Mida ütles Mart Jürile? Kas Mart teab seda? Kas Jüri teab seda? (Mart rääkis talle.) Mart arvas, et Peeter sõidab rongiga Valka. Kas tema juttu võib uskuda? Ei tea. 2. Peeter puudus eile koolist. Mart rääkis Jürile, et Peeter olevat käinud eile kalal. Kas Jüri teab, et Peeter käis kalal? Mart rääkis seda. Kas Mardi juttu võib uskuda? Ei tea. 3. Maril on jalas kõrgete kontsadega kingad. Krista rääkis Triinule, et vanaema olevat need Marile sünnipäevaks kinkinud. Kas Triin saab olla kindel, et kingad on sünnipäeva-kingitus vanaemalt? Kelle käest Triin kuulis, et Mari sai kingad vanaemalt? Kuidas Triin saaks teada, kust sai Mari kingad? 23

25 4. Külaline rääkis, et poisid olevat püüdnud jõest alamõõdulisi kalu. Ta olevat kuulnud möödujate käest, et poisid olid jõe ääres. Kas poisid olid kindlasti jõe ääres? Kas püütud kalad olid kindlasti alamõõdulised? PANE TÄHELE! Sõnavormid + vat ja olevat + nud märgivad, et teave ei ole kindel. See teave on kusagilt kuuldud ja vajab kontrollimist. 28. A. Loe laused. Otsusta, kas saad kirjapandud teavet uskuda. Jooni nud/tud-vormis sõnad, mis viitavad teabe täpsustamise vajadusele. 1. Eesti olevat saanud iseseisvaks alles möödunud sajandi lõpus. 2. Inimesed olevat seda aega kaua oodanud. 3. Enne seda olevat Eesti kuulunud Nõukogude Liidu koosseisu. 4. Siis ei olevat Eestil olnud mingisuguseid õigusi ise oma riigi asju ajada. 5. Kõik seadused olevat tulnud Moskvast. 6. Kuidas inimesed vanasti elasid, see olevat kirja pandud ajaloo raamatutes. B. Muuda lauseid ja loe jutt nii, et teave oleks kindel. Näiteks: Eesti olevat saanud iseseisvaks.... Eesti sai iseseisvaks

26 29. Muuda sõnavorme nii, et need väljendaksid kontrollimata tegevust. Täida tabel. kindel olevik vajab kontrollimist olevik kindel minevik vajab kontrollimist minevik vat olevat nud sõidab sõit/vat sõitis olevat sõit/nud lõpetab tahab paistab kohtub veedab saavutab võtab otsustab ootab jõuab jääb lõpetas tahtis paistis kohtus veetis saavutas võttis otsustas ootas jõudis jäi 30. A. Loe Riho juttu. Räägi Riho jutt edasi sõbrale. Sina ise Rihoga koos ei olnud. Sina ei tea, kas Riho rääkis tõtt. B. Muuda joonitud sõnavorme nii, et saad väljendada kõhklust. Riho rääkis: 1. Ma sõitsin mootorpaadiga mööda jõge allavoolu. 2. Olin umbes kaks kilomeetrit sõitnud. 3. Järsku hakkas kala hästi võtma. 4. Ma lasin ankru vette ja jäin kalu püüdma.5. Sain mitu suurt haugi ja paar kilo 25

27 ahvenat. 6. Siis tahtsin kodu poole tagasi sõita. 7. Paadimootor aga ainult turtsatas korra ja jäi siis päris vait. 8. Mul ei jäänud muud üle, kui hakkasin sõudma. 9. Õnneks olin aerud paadipõhja jätnud. 10. Sõuda tuli vastuvoolu ja see oli väga raske. 11. Lõpuks jõudsin kurnatult koju. 12. Seal selgus, et mootor oli korras. 13. Ma lihtsalt ei osanud seda enam käivitada. 14. Selline avastus ei lasknud mul isegi korralikust kalasaagist rõõmu tunda. Näiteks: Riho olevat sõitnud mootorpaadiga mööda jõge allavoolu. Ta olevat.... LAUSE 1. Arutle. Kas see on lause? HF ILG LKH OTIG H GHJAGE G. Miks ei ole lause? Lause on sõnadega väljendatud mõte. 26

28 PANE TÄHELE! 1. Lauses peavad olema tähendusega sõnad. Määrduma viima jope puhastus. Jope on määrdunud, viisin selle puhastusse. Kõikidel sõnadel on tähendus. Kas see on lause? Ei ole. 2. Lauses peavad sõnad omavahel tähenduse poolest sobima. Jope määrdunud puhastusse viisin. Kõikidel sõnadel on tähendus. Kõik sõnad sobivad tähenduse poolest. Kas see on lause? Ei ole. 3. Lauses peavad sõnad olema õiges vormis, sõnavormid peavad omavahel grammatiliselt sobima (ehk ühilduma). Määrdunud viisin jope puhastusse. Kas see on lause? Ei ole. 4. Lauses peavad sõnavormid olema õiges järjekorras. Viisin määrdunud jope puhastusse. Kas see on lause? Jah, see on lause. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused on täidetud: lauses on tähendusega ja omavahel sobivad sõnad, sõnad on õiges vormis ja õiges järjekorras. 27

29 2. Loe. Jälgi lause tähenduse muutust. Viisin määrdunud jope puhastusse. Kas tead selle lause põhjal missugune jope oli? kellele jope kuulus? millal jope mustaks sai? millal jope puhastusse viidi? PANE TÄHELE! Mida täpsemalt tahad mõtet edasi anda, seda rohkem on sul vaja sõnu lausesse panna. Pikka lauset peab väga tähelepanelikult lugema või kuulama. Sel juhul saad kõigest täpselt aru, mida lausega öeldakse. 3. Loe laused. Vasta küsimustele. 1. Viisin jope puhastusse. 2. Viisin eile jope puhastusse. 3. Viisin eile määrdunud venna jope puhastusse. 4. Viisin eile venna määrdunud jope puhastusse. Kuhu viidi jope? Millal viidi? Millal jope määrdus? Kelle jope määrdus? Kes või mis oli määrdunud? 28

30 4. A. Loe laused. Igas järgnevas lauses on üks uus sõna, mis varem öeldut täpsustab. Leia ja jooni see sõna. 1. Ema viis jope puhastusse. 2. Ema viis määrdunud jope puhastusse. 3. Ema viis eile määrdunud jope puhastusse. 4. Ema viis eile venna määrdunud jope puhastusse. 5. Ema viis eile õhtul venna määrdunud jope puhastusse. 6. Ema viis eile õhtul venna määrdunud punase jope puhastusse. 7. Ema viis eile õhtul venna määrdunud punase jope ja püksid puhastusse. 8. Ema viis eile õhtul venna määrdunud punase jope ja pikad püksid puhastusse. 9. Sõbra ema viis eile õhtul venna määrdunud punase jope ja pikad püksid puhastusse. 10. Minu sõbra ema viis eile õhtul venna määrdunud punase jope ja pikad püksid puhastusse. B. Vasta küsimustele. Märgi, mitmendast lausest (või lausetest) saad täpse vastuse esitatud küsimustele. Küsimus Mis viidi puhastusse? Kes viis? Kelle ema viis? Millal viis? Kelle jope? Missuguse jope? Millal määrdunud? Missugused püksid ema puhastusse viis? Vastus Jope ja püksid. Mitmes lause või laused? 29

31 Alus ja öeldis 5. Loe lihtlaused. Jooni tegevust väljendavad sõnad (öeldised) kahe joonega. 1. Me käisime sügisel maal vanaema juures. 2. Me abistasime teda aiatöödel. 3. Vanaisa juhtis kartulivõtmist. 4. Ta ise ajas vaod lahti. 5. Mina noppisin kartuleid korvi. 6. Vahepeal tegin vallatust ka. 7. Mõni kartul meenutas hernest. 8. See oli nii pisike. 9. Sellise hernetera lennutasin ma üle kraavi. 10. Vanaema pahandas minuga. 11. Me kasutame ka väikesi kartuleid. 12. Need paneme järgmisel kevadel jälle mulda. 13. Vend vedas korvid kottide juurde. 14. Kottidega viidi kartulid kuuri alla. 15. Vanaema hakkas neid järgmisel päeval sorteerima. 16. Meie pere talvevaru tõime linna keldrisse. Mitu öeldist on igas lauses?... TULETA MEELDE! Kui lauses on üks öeldis, siis see on lihtlause. Lihtlauses on enamasti ka tegijat väljendav sõna (alus). Näiteks: Rain naerab. 6. Loe veel kord laused harjutuses 5. Esita öeldise täpsustamiseks küsimusi (koos põhisõnaga). Näiteks: Käisime millal? Käisime kus? Käisime kelle juures? 30

32 7. Loe laused. Leia ja jooni tegijat väljendavad sõnad (alused). 1. Männid kasvavad väga paljudes Eesti metsades. 2. Roheline mets katab üle poole Eesti maismaast. 3. Elistvere loomapargis näevad lapsed Eesti metsloomi neile loomulikus keskkonnas. 4. Põldlõokese sulestik aitab tal nurmel nähtamatuks jääda. 5. Haljastusfirma vajab suveks abitöölisi. PANE TÄHELE! Vahel võib alus lausest ka puududa. Sel juhul on harilikult võimalik tegija (alus) tuletada öeldise vormi järgi. Näiteks: ehitan mina ehitan, ehitasite teie ehitasite, oleme ehitanud meie oleme ehitanud jne. Jälgi. Uurisin mitmesuguseid putukaid. Kes uuris? uurijale (tegijale) viitab tegusõna vorm: (uurisin) kõneleja räägib iseendast. Mina uurisin. Kuulsime põllu kohal lindude ärevat häälitsemist. Kes kuulis? kuulja(te)le (tegijatele) viitab tegusõna vorm: (kuulsime) kõneleja räägib iseenda ja oma kaaslase või kaaslaste tegevusest. Meie kuulsime. 31

33 8. Jooni öeldised. Otsusta, kes on tegija või tegijad. Kirjuta laused koos tegijat väljendavate sõnadega. 1. Põdesin lapsena mitmeid nakkushaigusi. Mina põdesin lapsena mitmeid nakkushaigusi. 2. Pärast lõunat tulime koolimajja näidendi peaproovi tegema. 3. Loodetavasti jõuate õigeks ajaks kohale! 4. Kas oled õhtul kodus? PANE TÄHELE! Mõnikord jääbki tegija teadmata (ei ole tuletatav) (veetakse, laoti). 1. Kakulisi kutsutakse rahvapäraselt öökullideks. Kes kutsub? Lause alusel vastata ei saa. Tegusõna on lauses umbisikulises vormis (kutsutakse), tegija on nimetamata. 2. Rapsiõli valmistatakse rapsiseemnetest kuumpressimise teel. Õli valmistajaid võib olla üks või mitu, see on lauses määratlemata. 32

34 3. Kambja kirik ehitati umbes 700 a tagasi. Kes ehitasid? Ehitajad on teadmata. 4. Maailma karikaetapp suusatamises korraldati sel aastal Otepääl. Kes korraldasid? Korraldajaid ei nimetata. 5. Põlevast majast päästeti kõik inimesed. Kes päästsid? Päästjad pole teada. Me võime oletada, et need olid tuletõrjujad. Aga päästjateks võisid olla ka juhuslikud möödujad. 9. A. Leia ja märgi lauses öeldis ja alus (kui see on). Ringita nende lausete numbrid, milles ei selgu tegija (alus puudub). 1. Suvist aega kasutavad loodushuvilised reisimiseks mööda Eestimaad. 2. Kütioru radadel saavad matkajad uusi teadmisi metsast. 3. Raba kutsub huvilisi igal aastaajal. 4. Rabas kulgevad erineva pikkusega õpperajad. 5. Nii saab igaüks valida omale matkamiseks jõukohase teeraja. 6. Saaremaal armastatakse liikuda Kalasma või Abula radadel. 7. Mõned rühmad liiguvad omapäi. 8. Sageli kasutatakse ka matkajuhi abi. 9. Vahel pääsevad külalised isegi vanadesse lossidesse. 10. Vanasti teenindasid mõisnikke uhketes riietes teenrid. 11. Mõisnikud kutsusid kohalikke pillimehi sageli end lõbustama. 12. Muusikud mängisid rahvapillidel tuntud lugusid. 13. Ka tänapäeval lõpetatakse matkapäev sageli lõkke ääres ühiste laulude ja tantsudega. C. Mitmes lauses alus puudus?... lauses. Kirjuta joonele nendes lausetes olevad öeldised. armastatakse,

35 Sõnade seos lauses 10. A. Leia harjutusest 9 kõige pikem lause (11 sõna). Kirjuta see lause. B. Ühenda lauses joonega kokkukuuluvad sõnad. C. Muuda lause võimalikult lühikeseks ja kirjuta see. 11. A. Leia harjutusest 9 kõige lühem lause (4 sõna). Kirjuta see. B. Muuda lühike lause pikemaks. Esita küsimusi koos põhisõnaga. Täpsusta liikumise aega, kestust, kohta, liikumise viisi. Abi: Missugused rühmad liiguvad? Liiguvad kus? Liiguvad millal? Liiguvad kui kaua? Liiguvad kuidas? Liiguvad kuhu? Kirjuta saadud lause.... C. Ühenda tegusõna seda täpsustavate sõnadega. 34

36 12. Loe laused. Laienda lauseid: täpsusta tegevuse aega, kestust, kohta, liikumise viisi. Ühenda saadud lausetes kokkukuuluvad sõnad. Näiteks: Õues põleb lõke. Naabri õues põleb lõke heleda leegiga. 1. Perenaine valmistab perele lõunat. 2. Kirjanik tutvustab uut raamatut. 3. Sportlased lõpetasid raske treeningu. 4. Metsamehed langetasid metsas puid. 5. Muusikud korraldasid Saaremaal meeldejääva kontserdi. 35

37 13. A. Moodusta lause, milles on kolm sõna. Kirjuta see lause. B. Täpsusta lausega väljendatud teavet. Esita küsimusi: mille?, millal?, kui kaua?, kus?, kuhu?, kust?, kuidas? jne. Laienda lauset vähemalt kolme sõnaga. Kirjuta saadud lause. 14. A. Loe lause. Muuda lause küsilauseks. Ära unusta küsimärki lause lõpus! Kingsepp parandab pruuni saapa lukku. Kes parandab saapa lukku? Mida... Missuguse... Mida teeb... B. Jätka küsilausete moodustamist õpetaja öeldud lausete alusel. 36

38 KOONDLAUSE 1. A. Loe laused. Jooni öeldis ja tegijat väljendav sõna (või sõnad). Kes? Mida tegi? 1. Vallo läks klubisse. Kes? Mida tegi? 2. Eike läks klubisse. Kes? Mida tegi? 3. Kärt läks klubisse. Kes? Kes? Kes? Mida tegid? 4. Vallo, Eike ja Kärt läksid klubisse. (Vallo, Eike ja Kärt on lapsed.) Kes? Mida tegid? 5. Lapsed läksid klubisse. B.Vasta küsimustele tabelis. Mitmest tegevusest on juttu? Mitmest tegijast on juttu? 1. lauses 1 1. lauses? 1 Vallo 2. lauses lauses lauses lauses lauses lauses lauses lauses... Nimeta tegija või tegijad. 37

39 2. A. Moodusta sõnaühendeid.... läksid (kuhu?) käisid (kus?) B. Kasuta koostatud sõnaühendeid lauses. 3. Loe. Jooni lausetes alused. 1. Peale õunapuude kasvavad meie aedades veel pirnipuud. 2. Peale õunapuude kasvavad meie aedades veel ploomipuud. 3. Peale õunapuude kasvavad meie aedades veel kirsipuud. Mitu lauset oli?... Sa said teada, mis puud kasvavad meie aedades. Meie aedades kasvavad Peale õunapuude kasvavad meie aedades veel pirnipuud, ploomipuud ja kirsipuud. Mitu lauset oli?... Sa said teada, mis puud kasvavad meie aedades. Meie aedades kasvavad... 38

40 PANE TÄHELE! Joonitud sõnad neljandas lauses on korduvad lauseliikmed. Korduvate lauseliikmetega lihtlause on koondlause. 4. Loe laused. Esita küsimus tumedalt trükitud sõnadele. Lihtlause 1. Priit kirjutab. 2. Priit loeb. 3. Priit arvutab. Mitmest Priidu tegevusest on juttu 1. lauses? lauses? lauses?... Koondlause 1. Priit loeb ja kirjutab. 2. Priit loeb ja arvutab. 3. Priit loeb, kirjutab ja arvutab. Mitmest Priidu tegevusest on juttu 1. lauses? lauses? lauses? A. Loe laused ja jooni tegusõnad. B. Ühenda kaarega tegusõna ja seda täpsustav sõna. Lihtlause Tüdrukud õmblesid rätikuid. Koondlause Tüdrukud õmblesid Tüdrukud õmblesid kleite. Tüdrukud õmblesid kardinaid. rätikuid, kleite ja kardinaid. Koer jooksis õues. Koer jooksis metsas. Koer jooksis põllul. Koer jooksis õues, metsas ja põllul. 39

41 Kuuseseemned maitsevad käbilindudele. Kuuseseemned maitsevad rähnidele. Kuuseseemned maitsevad oravatele. Kuuseseemned maitsevad käbilindudele, rähnidele ning oravatele. C. Esita küsimus koos põhisõnaga. Vasta. Õmblesid mida? Õmblesid rätikuid. KAS MÄRKASID? Korduvad lauseliikmed eraldame lauses koma ja sidesõnaga ja, ning, ega, ehk, või, kui ka.,, JA. Koondlauses sidesõna ette koma ei panda. 6. Loe. Jätka lauset loeteluga. Eralda loetelu komaga. 1. Me ostsime korteri remondi jaoks pintsli, ja Laupäeval värvisime ära põranda ning Ema pesi aknad ja Õhtul seisid koridorinurgas tühjad värvipurgid ning

42 7. A. Küsi kaaslastelt, mida nemad eile poest ostsid. Moodusta vastuse põhjal koondlauseid. Täida lüngad. Eralda loetelus sõnad komadega. Vastus: Nad ostsid ja.... Mu sõber ostis ning.... Mu pinginaaber ostis ja.... B. Küsi kaaslastelt, mida neile meeldib teha. Täida lüngad. Vastus: Talle meeldib ja.... Mu sõbrale meeldib ja.... Mu pinginaabrile meeldib ja.... Kontrolli: sidesõna ees koma ei ole. 8. A. Loe laused. Leia korduvad lauseliikmed ja jooni. 1. Aegviidu matkarajal on mitmed telkimiskohad ja lõkkeplatsid. 2. Vilsandi saarele kulgeb rada vees või meresaartel. 3. Rannamõnude nautijatele ei meeldi tuulised ega pilvised ilmad. 4. Ilus rannik, männik, rannapank, allikad ja mõisapargid jätavad saarelkäigust unustamatu mulje. 5. Piusa koobaste lähedal asuva matkaraja teabetahvlid ja teeviidad aitavad rajal õiget suunda hoida. 41

43 6. Vormsi on ajalooline saar, kus vaatamisväärsusteks on kirik ja kalmistud. 7. Saadan konkursile foto Vilsandi rahvuspargi tuulikust või saare tuletornist. 8. Telkimine ning lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. B. Ringita sidesõnad. 9. A. Loe laused. Jooni korduvad lauseliikmed. B. Ringita sidesõnad, mis ühendavad korduvaid lauseliikmeid. Vasta küsimustele. 1. Kõrgelt kaljult pudenes matkajatele kaela liiva ja kivikesi. Mida pudenes matkajatele kaela? 2. Kõrgelt kaljult pudenes matkajatele kaela liiva ning kivikesi. Mida pudenes matkajatele kaela? 3. Kõrgelt kaljult pudenes matkajatele kaela liiva või kivikesi. Mida pudenes matkajatele kaela? 42

44 PANE TÄHELE! Sidesõnad ja, ning näitavad, et pudenes mõlemaid, nii liiva kui ka kive. Sidesõna või näitab, et pudenes kas liiva või kivikesi, aga mitte mõlemaid ühel ajal. 10. A. Loe laused. Jooni korduvad lauseliikmed. Leia ja ringita sidesõnad. 1. Metsas saame tutvuda erinevate puuliikide ja põõsastega. 2. Sügisel metsa sattudes on raja ääres võimalik korjata seeni ning marju. 3. Metsast tulles toon ma alati koju kas lilli või puuoksi. 4. Meie klassi õpilased pole sattunud rabasse ega tihedasse ürgmetsa. 5. Ööbisime Saaremaal isa venna ehk lelle pool. JA NING kõik EGA ei ükski VÕI üks neist EHK nimetatakse teisiti 43

45 B. Jälgi lause tähendust. 1. Metsas saame tutvuda erinevate puuliikide ja põõsastega. JA Saame tutvuda mõlema nimetatud objektiga. 2. Sügisel metsa sattudes on raja ääres võimalik korjata seeni ning marju. NING Saab korjata kõike, mis lauses nimetatud. 3. Metsast tulles toon ma alati koju kas lilli või puuoksi. VÕI Toon kaasa kas lilli või oksi, aga mitte mõlemaid korraga. 4. Meie klassi õpilased pole sattunud rabasse ega tihedasse ürgmetsa. EGA Pole sattunud kumbagi kohta: ei ole käinud rabas, ei ole käinud ürgmetsas. 5. Ööbisime Saaremaal isa venna ehk lelle pool. EHK Üht inimest või olendit nimetatakse teisiti (isa venda kutsutakse ka lelleks). 11. Loe laused. Täida lüngad sobivate sidesõnadega. 1. Aastad mööduvad kiiresti... märkamatult. 2. Sageli mõtlen vanaisa... vanaema peale. 3. Ma imetlen nende töökust, taibukust, hoolivust... elujõudu. 4. Minu vanaisa... Taadu oli osav mees. 5. Ta oli Saaremaal... Muhumaal tuntud sepp. 6. Lisaks tarbeesemetele oskas ta teha ka põnevaid... keerulisi ehteasju. 44

46 7. Teda võis ikka näha toas... õues askeldamas. 8. Vanaema oli külas... linnas tuntud meisterkokk. 9. Kui oli kellelgi sünnipäev... pulmad, kutsuti Memm kohale. 10. Keegi ei osanud temast paremini keeta... küpsetada. 11. Memmele... Taadule meeldis väga metsas seeni... marju korjata. 12. Praegu puhkavad mu vanavanemad surnuaial... kalmistul. 13. Käin koos oma ema... isaga sageli nende hauaplatsi korrastamas. 14. Viime sinna ka lilli... oksi. 12. A. Loe laused. Leia ja jooni korduvad lauseliikmed. Näiteks: Vennad käivad koos staadionil ja ujulas. 1. Tööõpetuse tunnis meeldib tüdrukutele õmblemine ja kudumine. 2. Tikkimistööd ja heegeldamist peavad tüdrukud igavaks tegevuseks. 3. Hele, Hillar ja Hendrik sõitsid malevõistlustele. 4. Nad said mitu medalit ja aukirja. 5. Põhilised ehitusmaterjalid Eestis on liiv, savi, kruus ja lubjakivi. 6. Palju kasutatakse ka puitu ja klaasi. 7. Kevadel õitsevad kõige varem lõokannus, ülane ja lumikelluke. 8. Lilled ja rändlinnud kuulutavad meile kevade saabumist. lõokannus B. Esita küsimus korduvate lauseliikmete kohta koos põhisõnaga. Näiteks: Käivad kus? Mis meeldib? Jne. 45

47 PE A MEELES! Korduvatel lauseliikmetel võivad olla laiendid, mis eraldame lauses koma või sidesõnaga. Silver nägi rongiaknast kolletuvat viljapõldu, sügisest metsa ja lahkuvaid kureparvi. 13. Loe laused. Otsusta, mis järeldus on õige. Märgi õige järeldus. A. Nr Lause Järeldus 1. Must koer ja hall kass mängivad suures toas. Toas on koer ja kass. Toas ei ole koera ega kassi. Toas on ainult must koer. Toas on ainult hall kass. Toas on hall koer ja must kass Ma nopin emale peenralt punaseid tulpe ja kollaseid nartsisse. Õhtuti ma loen raamatut, kuulan raadiot või vaatan televiisorit. Toon emale ainult tulpe. Toon emale ainult nartsisse. Toon emale nii tulpe kui ka nartsisse. Toon punaseid nartsisse ja kollaseid tulpe. Õhtul loen ma alati ainult raamatut. Õhtul vaatan ma televiisorit. Aga kui pole huvitavat saadet, siis loen raamatut. Õhtul on mul võimalik valida kolme tegevuse vahel. Ma teen korraga ainult ühte asja. Õhtul vaatan ma telekat ja samal ajal kuulan ka raadiot. 46

48 4. Selles aias ei kasvanud puud ega õitsenud lilled. Aias kasvasid ainult puud. Aias kasvasid ainult lilled. Aias õitsesid lilled, aga puid ei olnud. Aias ei kasvanud ühtki puud. Aias ei õitsenud lilli. 5. Kas sa soovid suppi või praadi? Pakutakse suppi. Pakutakse praadi. Pakutakse mõlemat: suppi ja praadi. Pakutakse ainult ühte toitu. Pakutakse võimalust süüa praadi, kui supp on söödud. B. 1. Tartust saab rongiga sõita Tallinnasse, Valka ja Põlvasse. Tartust saab rongiga sõita ainult Tallinnasse. Tartust saab rongiga sõita Valka. Tartust saab rongiga sõita Põlvasse. Tartust saab rongiga sõita Tallinnasse, aga ka Valka ja Põlvasse. 2. Suvel sõidab Triinu rattaga või bussiga maale vanaema juurde marju korjama. Triinu sõidab maale alati rattaga. Triinu eelistab maale sõita bussiga, aga vahel sõidab ta ka rattaga. Marju korjama sõidab Triinu rattaga. 47

49 Kati ja Heti lähevad koos jooksma, suusatama või tennist mängima. Näitusel oli välja pandud tuntud kunstniku maalid talvisest metsast ning tormisest merest. Metssea vaenlasteks on hundid ehk susid. Kati ja Heti valivad, mida koos ette võtta. Kati läheb jooksma ja Heti suusatama. Kati ja Heti mängivad koos tennist, siis lähevad jooksma. Talvel käivad nad koos suusatamas. Seintel rippusid maalid metsast. Näitusel olid tormise mere pildid. Näitusel võis vaadata pilte merest ja metsast. Tuntud kunstnik maalib merd ja metsa. Metssea vaenlane on hunt, aga mitte susi. Metssea vaenlane on hunt ja susi. Metssea vaenlasteks ei ole hunt ega susi. Metssea vaenlane on hunt, keda kutsutakse susiks. 14. A. Loe laused. Jooni tegevust väljendavad sõnad ja korduvad lauseliikmed. B. Kirjuta koondlause järele KL. 1. Meie kooli laulukoor võtab vastu uusi liikmeid. (...) 2. Tairo ja Tõnis tahtsid poistekooris laulma hakata. (...) 3. Laulukoori proovid toimuvad kolmapäeval ja reedel. (...) 48

50 4. Nendel päevadel pole poistel korvpallitreeninguid. (...) 5. Kontserdi annab koor kas juulis või augustis. (...) 6. Koori dirigent lubas enne kontserti korraldada laululaagri Saaremaal või Hiiumaal. (...) 7. Laagris õpime kontserdil kavas olevad laulud korralikult selgeks. (...) 8. Laagri päevakavas on ka pallimängud ning ujumine. (...) Kontrolli. Võrdle naabriga, kas said 5 koondlauset (KL). Ülejäänud on lihtlaused. C. Loe väide ja leia vastav lause harjutuse A osast. Otsusta, kas väide on õige (+) või vale ( ). Kirjuta sulgudesse harjutuse A osast selle lause number, mille alusel otsustasid. 1. Tairo tahtis laulukoori minna. (...,...) 2. Tõnis avaldas soovi laulukoori minna. (...,...) 3. Laululaager toimub nii Saaremaal kui ka Hiiumaal. (...,...) 4. Kontserdid on juulis ja augustis. (...,...) 5. Kontsert toimub üks kord suve jooksul. (...,...) 6. Korvpallitreeninguid reedeti ei toimu. (...,...) D. Moodusta A osa koondlausetest lihtlaused. Näiteks: Tairo ja Tõnis avaldasid soovi poistekooris laulma hakata. (KL) 1. Tairo avaldas soovi poistekooris laulma hakata. (L) 2. Tõnis avaldas soovi poistekooris laulma hakata. (L) 49

51 15. Väljenda koondlausega öeldud teavet mitme lihtlause abil. Jälgi, et lausega väljendatud teave ei läheks kaduma. 1. Taimed vajavad kasvamiseks soojust, niiskust ja valgust. 2. Rohttaimedest on tuntumad kullerkupud ja jänesekapsas, nurmenukud ja vesiroosid. 3. Kandle, viiuli ja kitarri kõlakastide kaaned on tehtud kuusepuidust. 4. Kuusk on aastaringselt roheline ehk igihaljas. 50

52 16. A. Loe laused. Kirjuta tekst õigesti vihikusse. Soe kasukas heinakuhjas 1. Isa ja p/oek/ läksid talvel heinu koju tooma. 2. Tee oli pikk ja kurviline. 3. S/õid/eti mööda k/us/ikust ja k/as/ikust. 4. Poeg h/ak/as kaeblema ja kurtma, et tal on k/ülm/. 5. Isa lohutas poega, et ta j/ät/is suvel heinak/uhj/a sisse pehme kasuka ning s/oj/ad s/ap/ad. 6. Selle l/up/as isa külma peletamiseks ja sooja s/am/iseks pojal s/elk/a panna. 7. Poiss /ots/is kasukat, aga ei leidnud ei kasukat ega saapaid. 8. Kuid t/öt/ tehes h/ak/as poisil nii palav, et kasukat polnud selga vajagi. 9. Isa n/aer/is ja teatas: Kasukat polnudki. Kui tahad sooja s/at/a, tee t/öt/! Eesti rahvajutt B. Jooni lauses korduvad lauseliikmed. C. Leia koondlaused. Ringita koondlausete numbrid. 17. A. Loe. Leia koondlaused. Ringita lausenumbrid. Vanasõna ütleb, et sügisel on seitse söögilauda. Mida see tähendab? 1. Põllult on vili koristatud. 2. Peenralt on kapsad, kurgid ja tomatid korjatud. 3. Kartulid on üles võetud ja varju alla viidud. 4. Aiast on korvidesse pakitud õunad, kirsid, pirnid ning ploomid. 5. Aasalt on ravimtaimi kogutud. 6. On mustikal, pohlal ja jõhvikal käidud. 7. Mitu korvitäit puravikke, pilvikuid ja riisikaid on metsast koju toodud. 51

53 B. Kirjuta välja lihtlaused. Muuda need koondlauseks, selleks täpsusta loetelu. Näiteks: Põllult on vili koristatud. (L) Vili on rukis, nisu,.... Põllult on rukis, nisu,... ja... koristatud. (KL) C. Kirjuta vihikusse koondlaused. Moodusta neist lihtlaused. Selleks nimeta loetelu ühise nimetajaga. Näiteks: Peenralt on kapsad, kurgid ja tomatid korjatud. Peenralt on aedvili korjatud. 18. Loe laused. Leia koondlaused. Jooni korduvad lauseliikmed, ringita sidesõnad ja komad. 1. Kuusk on Eestis väga levinud igihaljas puu. 2. Noored käbid võivad olla punakad, rohekad, kollakad või helepruunid. 3. Seemned valmivad ning varisevad sama aasta sügisel. 4. Kuusel on läikivad, tumerohelised okkad. 5. Oksale kinnituvad okkad ühekaupa. 6. Kuusk on pesapuuks paljudele lindudele ja oravatele. 7. Kuuse vaiku kasutatakse haava ravimina. 8. Kuusk on meil tuntud ka uhke ja väärika jõulupuuna. 9. Loodussõbralikum on ehtida aias või õues kasvav kuusk. Harjutuses oli (mitu?)... koondlauset ja... lihtlauset. Mille järgi otsustasid? 52

54 LIITLAUSE 1. A. Loe laused. 1. Kohtusime klassikaaslastega õhtul pargis. 2. Meil oli vaja täita rühmatööks antud ülesandeid. Millest räägitakse 1. lauses? Millest räägitakse 2. lauses? B. Loe kolmas lause. 3. Kohtusime klassikaaslastega õhtul pargis, selleks et täita rühmatööks antud ülesandeid. Mida ühist on kolmandal lausel 1. ja 2. lausega? KAS MÄRKASID? Kas märkasid, et väljendatud on sama teavet, aga seda on erinevalt sõnastatud. KAS ON MEELES? Kas on meeles, et üht ja sama mõtet saab väljendada kas mitme lühikese lausega või ühe pika lausega. 53

55 2. Loe laused ja arutle. Mille poolest 1. ja 2. lause sarnanevad? Mille poolest erineb neist 3. lause? Kaks lühikest lauset (kaks lihtlauset) 1. Piusa koopad on kaitse alla võetud. 2. Nii tahetakse hoida Baltimaade suurimat talvituvate nahkhiirte kolooniat. 1. Turisti teejuht on raamat. 2. Raamat abistab turisti reisimarsruudi koostamisel. Üks pikk lause (liitlause) 3. Piusa koopad on kaitse alla võetud selleks, et hoida Baltimaade suurimat talvituvate nahkhiirte kolooniat. 3. Turisti teejuht on raamat, mis abistab teda reisimarsruudi koostamisel. 3. A. Loe laused. Jooni öeldised. Millest tunned ära liitlause? 1. Elevandid elavad karjades. 2. Vanade eest hoolitsevad noored loomad, kes abistavad vanemaid kõiges. 3. Elevandiema kasvatab oma poega viis aastat. 4. Peale ema hoolitseb väikese eest veel lapsehoidja, kes tema järele vaatab. 5. Täiskasvanud elevandid magavad püsti seistes, aga väikesed loomad lamavad ema jalgade juures. 6. Elevant jaksab kanda koormat, mida harilikult veavad paljud pakikandjad. 7. Õpetatud elevandid töötavad saagimisvabrikutes. 8. Inimesed õpetavad elevante välja kodustatud loomade abil ja nad muutuvad küllaltki ruttu taltsaks. B. Kirjuta joonele liitlausete numbrid. Liitlaused on nr

56 KAS ON MEELES? Liitlause moodustatakse kahest (või enamast) lihtlausest. Liitlause koosseisus olevad lihtlaused on liitlause osad ehk osalaused. Igal osalausel on oma öeldis. Seega on liitlauses kaks (või rohkem) öeldist. Näiteks: Turisti teejuht on raamat, mis abistab teda reisil. 1. osalause 2. osalause Osalausete vahel võib olla: koma, sidesõna või mõlemad (nii koma kui ka sidesõna). Näiteks: 1. Esimesed pühakojad ehitati puust, need pole enamasti meie ajani säilinud. 2. Esimesed pühakojad ehitati puust ja seepärast pole need enamasti meie ajani säilinud. 3. Esimesed pühakojad ehitati puust, seepärast pole need enamasti meie ajani säilinud. 4. A. Loe laused. Jooni öeldised. Märgi kas tegemist on lihtlausega (L) või liitlausega (LL). 1. Porgand on väga kasulik. (...) 2. Sellest saavad lapsed palju vitamiine. (...) 3. Kui porgandi seemned kevadel peenrale külvata, 55

57 siis ilmub seal varsti nähtavale palju rohelisi taimi. (...) 4. Porgandi taimi on vaja harvendada selleks, et tugevamad taimed saaksid paremini kasvada. (...) 5. Peenraid tuleb hoolsasti kasta (...) 6. Peenardel hakkab kasvama ka umbrohi, aga see tuleb porganditaimede vahelt välja kitkuda. (...) 7. Umbrohi takistab taimedel kasvamist. (...) 8. Mõned porgandi juured jäetakse sügisel hoidlasse, et neist järgmisel suvel seemneid saada. (...) 9. Teisel aastal moodustuvad porgandi õitest väikesed viljad. (...) 10. Viljades valmivad seemned, mis külvatakse järgmisel aastal jälle peenrale. (...) Kontrolli: lihtlauseid ja liitlauseid on võrdselt. B. Ringita liitlausetes osalauseid siduvad sõnad ja komad. Kirjuta joonele, mis siduvaid sõnu oli liitlausetes kasutatud. C. Moodusta liitlausest suuliselt lihtlauseid. PE A MEELES! Liitlauses on oluline, mis sidesõnu kasutatakse. Sidesõnast sõltub kogu liitlause tähendus. 56

58 5. A. Loe lauseid. Selgita tähendust. 1. Avage aken, sest toas on umbne õhk! 2. Avage aken, kuid pange see korralikult riivi! 3. Avage aken, mis on laua kohal! 4. Avage aken, millest paistab laste mänguplats! 5. Avage aken, selleks et tuba tuulutada! 6. Avage aken, mille ees on paksud kardinad! B. Leia, mitmes lause sobib vastuseks küsimusele. Milleks peab akna avama?... Miks on vaja aken avada?... Missugune aken tuleb avada? (3 vastust)...,...,... Mitmenda lause kohta küsimus puudub?... Vastandava teabega liitlause 6. Loe laused. Ringita osalauseid siduvad sõnad. 1. Onu valis kalaleminekuks kohaliku järve, aga isa eelistas sõita Peipsile. Kas onu ja isa tahtsid kalale minna samasse kohta? 2. Siiri tahtis õhtul kinno minna, kuid ema vajas aias Siiri abi. Kas Siiril ja emal olid õhtuks ühesugused plaanid? 3. Poiss tahtis sõbrale helistada, aga ta telefoni aku sai tühjaks. Kas poiss sai sõbrale helistada? 57

59 PANE TÄHELE! Liitlausega võib väljendada vastandlikke soove, mõtteid, tegevusi., AGA. Siiri tahtis kinno minna, aga ema vajas tütre abi aias., KUID. Oskar tahtis minna uisutama, kuid ilm läks sulale. Sidesõna või puhul väljendab liitlause mingeid valikuid., VÕI. Kas me läheme reedel koos suusatama või kohtume alles laupäeval ujulas. 7. Loe laused. Selgita liitlause tähendust. 1. Kas paneme lauale vaasi roosidega või meeldivad sulle lihtsamad lilled? 2. Rita ütles: Ma reisin sel suvel koos vanematega Itaaliasse või lähen koos õega Soome maasikaid korjama. 3. Pärast kooli lõpetamist tahan ma edasi õppida Tartu Kutsehariduskeskuses või lähen koos sõbraga Väimelasse. 4. Kristofer arutles: Ma veedan õhtu spordisaalis või sõidan sõpradega ujulasse. 58

60 8. Mõtle liitlausele lõpp. 1. Ragnar hüppas küll kaugele, kuid Tiit juhatas vanakesele teed, aga Juhan Liivi haridus oli küll väike, kuid Matkajad jälgisid tähelepanelikult kaarti, aga Mõtle liitlausele algus , aga jää ei olnud veel piisavalt tugev , kuid poisid ei teinud sellest väljagi , aga ruumid olid ikka külmad , kuid tal ei jätkunud raha selle ostmiseks. 10. A. Loe laused. Jooni osalauseid siduvad sõnad. 1. Siim pakkis reisikotti ja isa uuris Eesti kaarti. (...) 2. Siim pakkis reisikoti kokku, seejärel tõstis isa selle autosse. (...) 3. Siim pakkis reisikotti ja ema valmistas köögis hommikusööki. (...) 4. Siim pakkis reisikotti ning õde ulatas talle asju kätte. (...) 5. Siim pakkis reisikoti kokku veel enne seda, kui isa oli talle sõiduaja teatanud. (...) 6. Siim pakkis reisikoti kokku ning siis asus pere teele. (...) 7. Kui Siim oli reisikoti kokku pakkinud, siis kontrollis ta selle kaalu. (...) 59

61 B. Nimeta Siimu ja teiste pereliikmete reisi-eelsed tegevused. C. Otsusta, kas tegevused võisid toimuda samaaegselt või üksteise järel. Samaaegsed tegevused märgi (=), üksteise järel toimuvad tegevused ( ). Näiteks: Siim pakkis reisikotti ja isa uuris Eesti kaarti. ( = ) Põhjust väljendav liitlause 11. A. Moodusta lihtlausest liitlause. 1. Autojuht ei näe autot juhtida tiheda udu tõttu. Autojuht ei näe autot juhtida sellepärast, et Nooremate klasside õpilased ei tule kooli külma ilma tõttu. Nooremate klasside õpilased ei tule kooli sellepärast, et... B. Jooni liitlausetes öeldised. Kontrolli, kas igas osalauses on öeldis. 12. A. Loe. Ringita osalauseid siduvad sõnad. B. Esita ja kirjuta küsimused. 1. Kurjategijale saadi kiiresti jälile, sest helistaja oskas teda väga täpselt kirjeldada. 60

62 Miks ETV kannab olümpiamängudelt üle kergejõustikuvõistluse, sest seal osalevad Eesti sportlased. Miks... 3.Tuntud sportlane jättis võistlused pooleli, sest teda kahtlustati dopingu tarvitamises. Mis põhjusel Gerd Kanterilt oodatakse tipptulemust ka järgmisel võistlusel, sest tema nimel on juba mitu aastat Eesti kettaheite rekord. Miks Antsu oodatakse treeningule, sest ta on jalgpalli-võistkonna liige. Mis põhjusel... C. Esita küsimus naabrile. Kontrolli tema vastust. 13. A. Loe. 1. Mitme maa teadlaste tähelepanu on köitnud harilik kodukass. 2. Kassil on võime leida kodutee ka kauge maa tagant. 3. Kass näeb 61

63 umbes kuus korda paremini kui inimene. 4. Kassi silmad on väga hästi arenenud. 5. Kassi kompimiselundiks on vurrud. 6. Äralõigatud vurrudega kassid tunnevad end ebakindlalt. 7. Kass ei saa kukkudes haiget. 8. Tal on imepärane võime maanduda alati neljale käpale. 9. Teadlased on uurinud seda maandumist. 10. Nad tahavad seda tehnikat kohaldada kosmonautide tarbeks. B. Loe küsimused. Vasta täislausega. Mitmendast lausest leidsid vastuse, kirjuta sulgudesse. Vastamisel jälgi sõnade järjekorra erinevust küsilauses ja vastuses (3. ja 4. lause). 1. Miks on kodukass köitnud teadlaste tähelepanu? Kodukass on köitnud teadlaste tähelepanu sellepärast, et.... (...) 2. Miks tunneb kass end ilma vurrudeta ebakindlalt? Kass tunneb end (...) 3. Miks kass kunagi kukkudes haiget ei saa?.... (...) 4. Miks teadlased kasside maandumistehnika vastu huvi tunnevad?.... (...) 62

64 14. A. Moodusta kolm liitlauset. Käisin vaatamas filmi, sest... sõber oli mulle seda soovitanud.... lootsin saada head filmielamust.... see jooksis meie kinos väga lühikest aega. B. Mis põhjustel ma käisin filmi vaatamas? Vasta lühidalt C. Esitage kaaslasega teineteisele kolm miks-küsimust. Vastake küsimustele liitlausetega. 15. A. Loe liitlaused. Tõmba ring ümber osalauseid siduvatele sõnadele. B. Vasta küsimustele. 1. Tööle ruttavad inimesed sõitsid maanteel ettevaatlikult, sest teed olid muutunud väga libedaks. Mis põhjusel sõitsid inimesed ettevaatlikult? 2. Tavaliselt on linnas tänavad laiad ja sellepärast üllatavad turiste Tallinna vanalinna kitsad tänavad. Mis põhjusel on turistid üllatunud? 63

65 3. Lastele tuleb selgitada tulega seotud ohte sellepärast, et lapsed ei oska tagajärgi ette näha. Miks tuleb selgitada lastele tulega seotud ohte? 4. Markenil ei olnud toa võtit ja seepärast ei pääsenud ta tuppa. Miks Marken ei pääsenud tuppa? PANE TÄHELE! Liitlausega saab väljendada tegevuste või olukordade põhjust., SEST. SELLEPÄRAST, ET. JA SEEPÄRAST. JA SELLEPÄRAST. 16. Jooni osalaused, millest saad teada sündmuse või olukorra põhjuse. Mis põhjusel? 1. Valimiste tulemusel kuulutati linnapeaks Peeter Oksa, sest ta sai kõige rohkem hääli. 2. Kuna Peeter Oksa sai valimistel kõige rohkem hääli, siis kuulutati ta linnapeaks. 3. Kõige rohkem hääli sai valimistel Peeter Oksa ja ta kuulutati linnapeaks. 64

66 4. Peeter Oksa kuulutati linnapeaks seetõttu, et ta sai valimistel kõige rohkem hääli. 5. Jaan sõitis eile Rootsi, sest ta leidis seal tööd. 6. Mänguseltsiline haigestus ja seepärast mängib Taavi õues üksinda. 7. Eestlaste neljapaadi meeskond tundis pettumust, kuna jäid olümpial esimesena medalist ilma. 8. Martinil puudub luba jalgrattaga sõitmiseks ja seetõttu registreeris ta end kursustele. 9. Rasmus rõõmustas väga, sest ta pääses tenniseturniiril järgmisesse ringi. 17. A. Loe laused. Ringita osalauseid ühendavad sõnad. B. Arutle iga lause juures. Mis juhtus? Mis seda põhjustas? Mis oli tulemus või tagajärg? Märgi vastav täht osalausete järele sulgudesse: põhjus (P), tagajärg (T). 1. Priit sattus haiglasse (T), sest ta oli rattalt kukkudes tõsiselt jalga vigastanud (P). 2. Ta tahtis kohe püsti tõusta (...), seepärast ajas ta end istukile (...). 65

67 3. Poiss pandi ratastooli (...), sest ta ei tohtinud üldse jalale toetuda (...). 4. Priit lõhkus kodus pidevalt midagi ära (...), sest ta ei osanud korralikult ratastooliga sõita (...). 5. Ema otsustas viia poja delfiini-teraapiasse (...), sest ta lootis sealt abi saada (...). 6. Ratastool ei mahtunud autosse (...), seepärast tuli see osadeks lahti võtta (...). 7. Priit otsustas teha väikese uinaku (...), sest sõit oli teda väga väsitanud (...). 8. Poiss ei saanud korralikult sõidust välja puhata (...), sest teda viidi kohe delfiinide juurde vette (...). 9. Ta sai delfiiniga väga suureks sõbraks (...) ja seetõttu kurvastas Priit lahkumisel väga (...). 10. Priit saab nüüd kõikidest kooli üritustest osa võtta (...), sest ta saab juba ettevaatlikult ise liikuda (...). C. Jooni see osalause, mis väljendab põhjust. D. Ringita nende lausete numbrid, milles põhjus on väljendatud teise osalausega (7 lauset). 66

68 Eesmärki väljendav liitlause 18. Loe. Küsimus: Milleks peab ristsõna lahendamisel kõik ruudud õigesti täitma? Vastus: Selleks, et jõuda ristsõna lahenduseni. Küsimus: Mis eesmärgil peab ristsõna lahendamisel kõik ruudud õigesti täitma? Vastused: Kõik ruudud peab õigesti täitma selleks, et jõuda ristsõna lahenduseni. Selleks, et jõuda ristsõna lahenduseni, peab kõik ruudud õigesti täitma. Kõik ruudud peab õigesti täitma sel eesmärgil, et jõuda ristsõna lahenduseni. PANE TÄHELE! Liitlausega saab vastata küsimustele mis eesmärgil tegevus toimub, milleks on tegevus vajalik. SELLEKS, ET. SELLEKS, ET,. SEL EESMÄRGIL, ET. 67

69 19. A. Moodusta eesmärki väljendavaid liitlauseid. Selleks: sobita osalaused, kasuta sidendit selleks, et. 1. Saksa rüütlid tungisid Eestisse kaitsta end vaenlase relvade eest. 2. Rüütlid panid selga raudrüü eestlasi orjastada. 3. Osa liivlasi ühines sakslastega 4. Vanad eestlased tõid haldjatele ohvriande need ei pahandaks. saada sõjast eestlastega kasu. B. Esita iga lause kohta küsimus. 1. Mis eesmärgil Mis eesmärgil Mis eesmärgil Mis eesmärgil... 68

70 20. Loe esimene osalause. Lõpeta liitlause. 1. Põlde piserdatakse keemiliste ainetega selleks, et 2. Noored korraldasid töömaleva selleks, et 3. Vanasti valmistati kiivrid terava tipuga selleks, et 4. Nisu koristatakse enne täisküpseks saamist sel eesmärgil, et 5. Haigeid lapsi hoitakse teistest eraldi sel eesmärgil, et 21. A. Loe laused. Märgi osalauseid siduvad sõnad. B. Leia liitlaused. Ringita liitlausete numbrid. C. Liitlausetes jooni eesmärki väljendavad osalaused. Märgi vastav täht sulgudesse (E). 1. Tarmo vedas kive selleks, et nendega parandada teed. (E) 2. Tarmo vedas kive tee parandamiseks. (...) 69

71 3. Uues kliinikus kasutatakse ühte ruumi ooteruumina. (...) 4. Uues kliinikus kasutatakse ühte ruumi selleks, et inimestel oleks võimalik arsti vastuvõttu oodata. (...) 5. Selle nimel, et saavutada head tulemust ujumises, oli Jürgen valmis treenima mitu korda nädalas. (...) 6. Selleks, et saavutada head tulemust, tuleb nädalas mitu korda treenida. (...) 7. Hea tulemuse nimel on vaja mitu korda nädalas treenida. (...) 8. Nädalas tuleb mitu korda treenida selleks, et saavutada head tulemust. (...) Kontrolli: kas said 5 liitlauset. D. Vasta küsimustele lühidalt. 1. Mis eesmärgil vedas Tarmo kive? 2. Mis eesmärgil kasutatakse uues kliinikus ühte ruumi? 3. Mis eesmärgil oli Jürgen valmis treenima mitu korda nädalas? 70

72 4. Mis eesmärgil tuleb nädalas mitu korda treenida? 5. Mille nimel on Jürgen valmis nädalas mitu korda treenima? 22. Sobita. Koosta tegevuse eesmärki väljendavaid liitlauseid. Kasuta sõnu: et; selleks, et; sel eesmärgil, et. Tegevus ostis herneid käis turul sõitis rappa läks metsa läks metsa läks metsa Eesmärk keeta suppi osta juurvilju korjata jõhvikaid teha küttepuid tuua jõulukuusk korjata seeni Näiteks: 1. Memm ostis herneid selleks, et keeta hernesuppi. 2. Memm ostis herneid, et keeta hernesuppi. 3. Memm ostis herneid sel eesmärgil, et keeta hernesuppi. 4. Selleks et hernesuppi keeta, ostis memm herneid. 71

73 Kas põhjus või eesmärk? 23. Loe laused, täida lüngad. Otsusta, kas liitlausega väljendatakse tegevuste põhjust või eesmärki. Kasuta sobivaid sõnu: seetõttu, sest, ja seepärast, kuna, selleks et, selleks, et. Lihtlaused 1. Kalapüük on olnud eestlaste üks elatusallikaid. Elupaigad rajati vanasti veekogude lähedusse. 2. Saaremaa rannik on üks tähtsamaid elupaiku. Seal on kalarikkad lahesopid. 3. Paar poissi uurivad ajalooraamatut. Nende eesmärk on teada saada, mis nimesid kodulinn varem on kandnud. 4. Piret ja Pille ostavad teatripiletit. Nad tahavad veel kord vaadata oma lemmiketendust Helisev muusika. Liitlause Kalapüük on olnud eestlaste üks elatusallikaid... rajati elupaigad vanasti veekogude lähedusse. Saaremaa rannik on üks tähtsamaid elupaiku,... seal on kalarikkad lahesopid. Paar poissi uurivad ajalooraamatut...,... tahavad teada saada, mis nimesid nende kodulinn varem on kandnud. Piret ja Pille ostavad teatripiletit,... nad tahavad veel kord vaadata oma lemmiketendust Helisev muusika. 72

74 5. Poisid sõitsid iga päev ratastega kümneid kilomeetreid. Nende eesmärk oli läbida rattaralli marsruut eelmisel aastal saavutatust parema ajaga. 6. Jaak jälgis põnevusega uisumaratoni. Tema vend oli jõudnud juhtgruppi. Poisid sõitsid iga päev ratastega kümneid kilomeetreid, läbida rattaralli marsruut eelmisel aastal saavutatust parema ajaga. Jaak jälgis põnevusega uisumaratoni,... tema vend oli jõudnud juhtgruppi. 24. A. Loe laused ja otsusta, kas küsitakse tegevuse põhjust või eesmärki. B. Vasta küsimusele liitlausega. 1. Keskajal tungiti tihti linnadele kallale. 2. Elanikel tuli end kaitsta vaenlaste ja röövlite vastu. Miks valvasid keskajal linnaväravaid relvastatud sõdurid? (küsitakse...) Keskajal valvasid linnaväravaid relvastatud sõdurid, sest 73

75 Milleks kaitsesid keskajal linnaväravaid relvastatud sõdurid? (küsitakse...) Keskajal valvasid linnaväravaid relvastatud sõdurid selleks, et 25. A. Loe laused. Arutle: Mis põhjusel (miks?) tegevus toimub? Mis eesmärgil (milleks?) tegevus toimub? B. Kirjuta sulgudesse P (põhjus) või E (eesmärk). 1. Raielangil jäetakse noored puud kasvama, et uus mets kiiremini peale kasvaks. (...) 2. Raielangil jäetakse noored puud kasvama, sest muidu kulub uue metsa kasvamiseks palju aega. (...) 3. Selleks, et uus mets kiiremini kasvaks, jäetakse raielangil mõned noored puud kasvama. (...) 4. Metsaribasid istutatakse selleks, et kaitsta põldu kuivade tuulte eest. (...) 5. Spordilaagrid rajatakse metsa alla, sest metsaõhk on tervislik. (...) 6. Spordilaagrid rajatakse metsa alla selleks, et lapsed tervislikult puhkaksid. (...) 74

76 7. Spordilaagrid rajatakse metsa alla, sest seal saavad lapsed kõige tervislikumalt puhata. (...) 8. Lilli kastetakse, et need ei närbuks. (...) 9. Lilli kastetakse sellepärast, et muld potis on kuiv. (...) B. Esita lausete kohta küsimusi sõnadega miks? ja milleks? Vasta küsimusele lühidalt. 26. Tee paaristööd naabriga. Esitage kordamööda teineteisele küsimusi oma tegevuste kohta. Tegevused: treeningul käimine diivanil istumine tänaval kiirustamine kuulutuste lugemine kella küsimine... Esita küsimusi naabri tegevuse põhjuse kohta. Vastake täislausega. Esita küsimusi naabri tegevuse eesmärgi kohta. Vastake täislausega. Näiteks: Miks sa treeningul käid? Ma käin treeningul sellepärast, et

77 27. Loe laused. Esita naabrile küsimusi. Vasta küsimustele täislausega. 1. Inglismaal kasvatatakse palju lambaid, et saada liha ja villa. Milleks kasvatatakse...? 2. Oravad koguvad talvevarusid selleks, et talvel mitte nälga jääda. Mis eesmärgil...? 3. Paljud meresõitjad on hukkunud selle nimel, et avastada uusi maid. Mille nimel...? 4. Metssead püherdavad poris selleks, et puhastada oma nahka tülikatest putukatest. Mis eesmärgil...? 5. Suhkrupeeti kasvatatakse selleks, et tema juurikatest suhkrut saada. Milleks...? 6. Aednikud nägid palju vaeva selle nimel, et aretada mitmevärviliste õitega lilli. Mille nimel...? 28. Loe laused. Otsusta, kas saad teada tegevuse eesmärgi. Tee vastava lause ette (+). Selleks, et vedada üht sinivaala rongiga, oleks vaja kümmet platvormvagunit. Marju kuulutas kõigile, et sõidab jaanipäevaks Riiga. Et ilma õigesti ennustada, tuleb teada tuule suunda ja kiirust. 76

78 Äkki kustus elekter ja kogu maja mattus pimedusse. Liina saabus küll varem kohale, kuid tal ei õnnestunud enam etendusele piletit saada. Lülitasin sisse televiisori, et kuulata päevauudiseid. Et võidelda umbrohtudega aias, tuleb tunda umbrohtude pajunemise viise. Ats lehitseb loodusraamatut, sest talle meeldivad pildid mägisest maastikust. 29. A. Loe laused. Esita küsimusi kirjeldatud tegevuste põhjuste kohta. Alusta küsimusi küsisõnaga miks? B. Vasta küsimustele teksti põhjal. Leia vastused mitmest lausest. Näiteks: Miks eeldab aednikutöö head tervist? Aednikutöö eeldab head tervist, sellepärast et Aednikutöö eeldab head tervist. 2. Aednik ei saa töö tegemiseks endale sobivat ilma oodata. 3. Ta töötab ka siis, kui õues on külm või niiske, suvel ka väga palav. 4. Kasvuhoones on alati väga soe ja niiske. 5. Kui sealt õue minna, siis võib väga kergesti külmetuda. 6. Kuna kasvuhoone õhus on üsna palju õietolmu, ei sobi see töö allergilistele inimestele. 7. Allergiat võib põhjustada ka kokkupuude mõne väetise või kemikaaliga. 8. Nädalas tuleb tööl olla 40 tundi. 9. Kevadel käib töö ka nädalavahetustel. 77

79 30. A. Loe laused. Esita küsimusi kirjeldatud tegevuste eesmärkide kohta. Alusta küsimust küsisõnaga milleks? B. Vasta küsimustele. Leia vastused mitmest lausest. 1. Aednik peab tundma aiataimede sorte. 2. Taimede istutamisel tuleb alati arvestada nende kasvutingimusi. 3. Taimed vajavad kasvamiseks valgust ja soojust. 4. Mõnede taimede istutamiseks tuleb leida varjuline koht. 5. Aedniku ülesanne on tunda umbrohte ja aiakahjureid. 6. Neid tuleb osata õigel ajal ja sobivate vahenditega tõrjuda. Kokkuvõte. Küsisõna MIKS abil tahetakse teada saada tegevuse... Küsisõna MILLEKS abil tahetakse teada saada tegevuse 31. Loe. Moodusta eesmärki väljendavad liitlaused. Lugemisoskust on vaja selleks, et Looduskaitse-eeskirjad on kehtestatud selleks, et Teadmisi omandame selleks, et Soola lisame toidule selleks, et Me kõik armastame õues liikuda selleks, et paremini mõista ümbritsevat maailma. saaksime ajalehtedest ja raamatutest uusi teadmisi. oleksime terved ja tugevad. kaitsta loodust inimese mõtlematute tegude eest toit oleks maitsvam. 78

80 32. Lõpeta laused. 1. Aivar kogus raha sel eesmärgil, et osta endale uisud. otsida üles kadunud pall. sõita suvel Saaremaale. võita loteriil suurem summa. 2. Mina kogun raha sel eesmärgil, et Meie pere kogub raha sel eesmärgil, et Moodusta liitlaused. Vali lünka sobiv sõna: sest; seepärast; seetõttu; kuna; aga; sellepärast; selleks, et 1. Kreekas pandi alus olümpialiikumisele... sammub Kreeka meeskond rongkäigus alati esimesena. 2. Esimesena sammub staadionile alati Kreeka meeskond... olümpialiikumisele pandi alus Kreekas. 3. Esimestel kaasaegsetel olümpia-mängudel osales ainult 311 võistlejat... kohalesõit oli aeganõudev ja kallis. 4. Kohalesõit oli aeganõudev ja kallis... sõitis kaugemalt kohale vaid 81 sportlast. 5. Olümpiarõngad on sinist, musta, punast, kollast ja rohelist värvi... need värvid esindavad viit maailmajagu. 79

81 Täiendkõrvallause 34. Loe. Otsusta, mida täpsustab liitlause teine osalause. Mida saad teada mahla või siirupi kohta? 1. See on mahl, mis on valmistatud õuntest. 2. See on mahl, mis on valmistatud jõhvikatest. 3. See on siirup, mis on valmistatud vaarikatest. 4. See on siirup, mis on valmistatud maasikatest. Mida saad teada pudru või jahu kohta? 1. See on puder, mis on tehtud kartulitest. 2. See on puder, mis on keedetud riisihelvestest. 3. See on jahu, mis on jahvatatud nisust. 4. See on jahu, mis on jahvatatud rukkist. 5. See on jahu, mis on jahvatatud linast. 6. See on jahu, mis on jahvatatud odrast. PANE TÄHELE! Liitlausega saab täpsustada selle olendi (objekti) tunnuseid või omadusi, kellest/millest räägitakse esimeses osalauses., KES (MIS)., KELLE (MILLE)., KEDA (MIDA). Näiteks: Madis helistas sõbrale, kes puudus koolist. Viiu kaotas kinda, mille oli talle vanaema kudunud. 80

82 35. Loe laused. Vasta küsimusele. 1. Sain endale kassipoja, kes tahab kogu aeg mängida. Missuguse kassipoja sa said? Sain sellise, kes tahab mängida. 2. Missuguse kirja Andero sai? Andero sai sõbralt selle kirja, mida oli kaua oodanud. milles oli kutse sünnipäevale. mis oli posti pandud kuu aega tagasi. millele poiss kohe vastas. mis oli kirjutatud saksa keeles. 3. Missuguselt sõbralt Andero kirja sai? Andero sai kirja sellelt sõbralt, kes elab nüüd Soomes. kellega kohtusime suvel laagris. kes on käinud mägimatkal. keda huvitab motosport. kelle vanemad töötavad Tallinki laeval. kellelt õppisin mitmete kaarditrikkide tegemist. 36. A. Loe laused. Jooni sõnad, mille tähendust täpsustatakse teise osalausega. B. Arutle, mida saad teise osalausega täiendavalt teada. Võta jalad selga 1. Peep oli väike poiss, kes kuulas hästi vanemate sõna. 2. Vahel kuulis ta sõna, mille tähendus tundus kummaline. 81

83 3. Kord püüdis Peep õuel teha trikke, mida ta oli tsirkuses näinud. 4. Poiss katsus koerale õpetada kahel jalal käimise kunsti, mis talle lihtsana tundus. 5. See trikk ei olnud jõukohane Murile, kes õuelt varsti minema jooksis. 6. Siis hakkas Peep treenima kukke, kellel oli kahel jalal käimine juba selge. 7. Poiss ise laskis kukerpalli, mida ta oli tunnis harjutanud. 8. See oli trikk, mida Peep ei olnud tsirkuses veel varem näinud. 9. Kas Peebul õnnestus selga võtta oma jalgu, mida ta seni käimiseks oli kasutanud? E. Raua järgi 37. Loe laused. Jooni sõnad, mille tähendust täpsustatakse teise osalausega. Ühenda need sõnad osalauseid siduvate sõnadega. Jänes põues 1. Peebu sõber Mikk kartis kangesti kukke, kes õuel ringi jalutas. 2. Kuke vali kiremine ehmatas Mikku, kes pistis hirmuga toa poole jooksu. 3. Peebu vanaema arvates on Mikk poiss, kellel on jänes põues. 4. Peep kuulis vanaema sõnu, mis teda väga üllatasid. 5. Ta tahtis näha jänest, kes Miku põues pidi olema. 6. Peep sakutas Mikku, kes oli juba tuppa jõudnud. 7. Mikul olid aga põues sellised jänesed, keda ei ole võimalik teistele näidata. 82

84 8. Jänes põues öeldakse sellise inimese kohta, kes midagi kangesti kardab. 9. Raamatus Peep ja sõnad on teisigi kummalisi väljendeid, millest lugemise ajal päris täpselt aru ei saa. 10. Peep ja sõnad on väga põnev raamat, mille on lastele kirjutanud Eno Raud. E. Raua järgi 38. Lõpeta liitlaused. Kasuta osalauseid siduvaid sõnu: mis, mille, mida, millega. Kirjuta laused vihikusse. 1. Tänapäeval kannavad paljud inimesed teksapükse,... Teksapüksid on mugavad riideesemed. Teksapüksid on vastupidavad riideesemed. Teksapüksid sobivad nii tüdrukutele kui ka poistele. Teksapükse võib kanda nii kodus kui ka tööl. 2. Mõned noored mehed kannavad nahkpükse,... Nahkpüksid liibuvad tihedasti vastu reisi. Nahkpükste külge kinnitatakse neete. Nahkpükste peale riputatakse kette. Nahkpükstega ei ole mugav tööd teha. 3. Noormehed panevad jalga viigipüksid,... Viigipüksid sobivad pidulikel juhtudel. Viigipükstele on sisse pressitud teravad viigid. Viigipüksid peaksid olema iga noormehe riidekapis. Viigipükste juurde kuulub korralik triiksärk. 83

85 39. Lõpeta laused. 1. Missuguse kaaslasega sulle meeldib vestelda? Mulle meeldib vestelda kaaslasega, kes... kelle... keda... kellel... kellele... kellega Missugust muusikat sulle meeldib kuulata? Mulle meeldib kuulata muusikat, mis... mille... mida... millel... millega Missugust matemaatika-tundi Kristo kardab? Kristo kardab matemaatika-tundi, mis... milleks... milles... mille... 84

86 40. A. Loe. Otsusta, kellest räägitakse. 1. See on tüdruk, kellel on huvitavad patsid. 2. See on mees, kellel on propeller selja peal. 3. See on poiss, kes tahtis anda valu punanahkadele. 4. See on poiss, kellel on punased juuksed ja tedretähniline nägu. 5. See on naine, keda teavad kõik meie kooli õpilased. B. Jätka oma klassi õpilaste kirjeldusega. See on tüdruk, kellel on seljas... kes sai täna esimesena... kellele... See on poiss, kes suudab... keda õpetaja... kellega koos tahaksin... 85

87 41. Kirjelda, missugused riided on sinu arvates praegu moes. 1. Moes on seelikud, mis Moes on seelikud, millel on Moes on kleidid, mis Moes on kingad, mis Moes on jalanõud, millega Moes on püksid, mis Moes on püksid, mida Moes on pusad, mis Moes on joped, mis Moes on Mõistata kirjelduse järgi. 1. Jahimehed märkasid metsas looma, kes oli tumepruuni värvusega. kelle keha eesosa on kõrge ja tugev. kes kaalub umbes 200 kg. kes sööb nii taimi kui ka putukaid. kellega mina metsas kohtuda ei taha. Jahimehed märkasid

88 2. Fotol oli võimas puu, mis kasvab lagendikul. mille võra paistab kaugelt kera-kujulisena. mille tüvi on jäme. mille puit on kõva ja vastupidav. millest saab teha hinnalist mööblit. mille lehest on saanud looduskaitse sümbol. Fotol on.... Kas tead, et Eestis on palju ajaloolisi ja huvitavaid tammepuid? 43. A. Loe. Leia tunnuseid täpsustavad osalaused. 1. Kõige jämedam tamm Eestis on Tamme-Lauri tamm, mille ümbermõõt on 8 m. See on tamm, mis kasvab Urvastes. Urvaste Tamme-Lauri tamm on puu, mida kujutati ka Eesti 10-kroonisel rahatähel. 2. Otepää lähedal on veel alles Pühajärve sõjatamm, mille ümbermõõt on 698 cm. Selle tamme ümbermõõt on ühe meetri võrra... kui Urvaste tammel. Aga sõjatamm on Tamme- Lauri tammest 5 m kõrgem. Pühajärve sõjatamm on puu, mis on kasvanud 22 m kõrguseks. (Arvuta, kui kõrge on Tamme-Lauri tamm....) 87

89 3. Väga tuntud on tamm, mis kasvab Viljandi lähedal. See on Viiralti tamm, mida on kujutanud Eesti kunstnik Eduard Viiralt oma teosel Viljandi maastik. Tamme võib näha maanteelt, mis viib Viljandi linna. B. Kirjelda 1. Tamme-Lauri tamme 2. Pühajärve sõjatamme 3. Viiralti tamme Viiralti tamm Pühajärve sõjatamm Tamme-Lauri tamm 44. Loe laused. Otsusta, kas lausega väljendatakse tegevuse eesmärki (E), põhjust (P) või täpsustatakse midagi (T). 1. Kõige paremini naerab see, kes naerab viimasena. (...) 2. Looduses on palju märke, mis aitavad metsas õiget rada leida. (...) 88

90 3. Sipelgapesa paigutust tuleb vaadelda selleks, et teada saada asukoha põhja-lõunasuunda. (...) 4. Looduslikke märke tuleb otsida selleks, et teha kindlaks ilmakaarte asukoht. (...) 5. Selleks, et näha hommikul päikesetõusu, pead vaatama ida suunas. (...) 6. Jälgisime õhtul hoolega läänetaevast, sest tahtsime imetleda päikeseloojangut. (...) Kontrolli: E (eesmärk)... lauset, P (põhjus)... lauset, T (täpsustus)... lauset. Võrdle oma tulemust naabriga. 45. Moodusta ühest liitlausest vähemalt kolm lihtlauset. 1. Ma märkasin posti taga poissi, kellel oli käes riidest kott. Ma märkasin poissi. Poiss oli Thomas Alva Edison oli kuulus teadlane, kellele püstitati ausammas juba tema eluajal. 89

91 3. Ostsin endale uue õpiku, sest vana oli kusagile kadunud. 4. Tiirutasin ümber kõrghoone, kuna ma ei teadnud oma sõbra korterinumbrit. 5. Lootsin rannas sõbratari kohata, kuid kahjuks ma ei näinudki teda Mälestuseks ühest seikluspargi atraktsioonist on mul jalal sinikas, mis hirmsasti haiget teeb. 90

92 7. Eesti vanim puhkpilliorkester on Väägvere pasunakoor, mis asutati juba aastal. 8. Etenduse esimene vaatus oli igav, aga hiljem läks lugu väga põnevaks. 91

93 SISUKORD TEGUSÕNA...3 Ühendtegusõna... 3 Tingimust väljendavad tegusõna vormid... 8 Tingimust väljendavate sõnade eitava vormi moodustamine..12 Kaudne kõneviis LAUSE Alus ja öeldis Sõnade seos lauses KOONDLAUSE LIITLAUSE Vastandava teabega liitlause Põhjust väljendav liitlause Eesmärki väljendav liitlause Kas põhjus või eesmärk? Täiendkõrvallause... 80

94 ISBN

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Minu nimi on... Õpin...... 2013 Anneli Areng, Kaja Pastarus Matemaatika

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA

Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA Kaja Pastarus, Merle Varik Eesti keele lugemik-tööraamat

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

moonika Nerman ene Viilma loodusõpetuse tööraamat IV KlassIle 2. osa

moonika Nerman ene Viilma loodusõpetuse tööraamat IV KlassIle 2. osa moonika Nerman ene Viilma loodusõpetuse tööraamat IV KlassIle 2. osa Moonika Nerman Ene Viilma loodusõpetuse tööraamat 4. KLASSILE 2. OSA MINU NIMI ON ÕPIN Moonika Nerman, Ene Viilma Loodusõpetuse tööraamat

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

3. klassida emakeele olümpiaad

3. klassida emakeele olümpiaad TLÜ Haapsalu Kolledž Läänemaa klassiõpetajate nõukogu Läänemaa 3. klasside emakeeleolümpiaad 13.03.2014 NIMI: KOOL: Punktide arv: Koht: Haapsalu JÕENEITSI PÄRANDUS 16 p Läti muinasjutt KUULAMISÜLESANNE

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig Märts, 2015 Vene laulude konkurss 6.-9. klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas 1.-4. klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõigi rõõmuks. Etiketiloengud erinevatele klassidele. 21.

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem