VIHULA MÕISAANSAMBEL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VIHULA MÕISAANSAMBEL"

Väljavõte

1 PROJEKTEERIJA: OÜ Lootusprojekt Reg nr EP KM Reg nr EE MK tegevusluba E230/2005-P MK tegevusluba VS 136/2004-P Olevimägi 10-1, Tallinn Fax GSM REIDI TEE MAASTIKUARHITEKTUURNE ESKIISPROJEKT Töö nr 1607 Tellija: K-Projekt AS Aadress: Ahtri 6A, Tallinn Kontakt: , Reg. Nr Tellija esindaja: Jekaterina Reinesberg Eaindaja kontakt: , Juuli 2016

2 Projekti koostajad: Peaprojekteerija: Projekteerija: K-Projekt AS Registrikood: Aadress: Ahtri 6A, Tallinn, Harjumaa Telefon: Maastikuarhitektuur: OÜ Lootusprojekt Vastutav spetsialist: Kersti Lootus, volitatud maastikuarhitekt, tase 7 Maastikuarhitekt: Kadri Uusen Projekteerija: Kiur Lootus, volitatud arhitekt, tase 7 LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 2/16

3 JOONISED Haljastuslik osa lõigul Jõe tn kuni Pikksilma tn Haljastuslik osa lõigul Pikksilma tn kuni Russalka ristmik MAASTIKUARHITEKTUURSED LÕIKED Maastikuarhitektuursed lõiked I Maastikuarhitektuursed lõiked II LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 3/16

4 SISUKORD: Seletuskiri Projekti eesmärk Kujundusprintsiip Kujundusprintsiip Jõe tänavast kuni Pikksilma tänavani Kujundusprintsiip Pikksilma tänavast kuni Russalka ristmikuni Kujundusprintsiip Pikksilma väljakul Haljastus Reidi teel Haljastus lõigul Lootsi tänavast kuni Pikksilma tänavani Haljastus lõigul Pikksilma tänavast kuni Russalka ristmikuni Ristmike vahetus läheduses asuvad väljakud Reidi teel Lootsi tn väljak 694m2, millega liitub Uus Hollandi väljak 1727m Uus Sadama tn väljak - linnapoolne osa 782m2, merepoolne osa 998m Petrooleumi tn väljak linnapoolne osa 1185m2, merepoolne osa 1149m Pikksilma tn väljak linnapoolne osa 782m2, merepoolne osa 859m Vesi Reidi teel Sillutised Reidi teel Linnaskulptuurid Reidi teel Lootsi tn merepoolne väljak Uus Sadama tn merepoolne väljak Petrooleumi tn merepoolne väljak Pikksilma tn merepoolne väljak Informatsioon Reidi teel Interaktiivsed infotahvlid Kahe klaasi vahele paigutatud kleebisega infotahvlid Härjapea jõgi, looduslik rannajoon, mere täitmine Tallinn sõja- ja kaubasadamana sajandil Tallinna Sadam 21. sajandil Laevavrakid Tallinna lahes ja sadama piirkonnas Tallinn suvitamise ja supeluslinnana Narva mnt läbi ajaloo Kadrioru park sajandil Russalka monument esimene avalikku ruumi paigaldatud mälestusmärk Eestis Pirita tee läbi ajaloo Laulupeod ja lauluväljak Valgustid Reidi teel Arhitektuursed erikujundusega detailid Reidi teel Lootsi tänavast Pikksilma tänavani kujuneva linnaruumi erijoonist vajavad arhitektuursed detailid Pergola Klaaspiire Klaasist stend (kile statsionaaarse informatsiooniga kahe klaasi vahel) Seest valgustatud tänavanimed klaasist ja metallist Jalgratturi ja jalakäija märk ühiskasutusega alale, asukoha märk sillutises (200m; 500m jne) LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 4/16

5 Ankrukiik Vee-elemendid Pikksilma tänavast Russalka ristmikuni kujuneva merelise linnaruumi erijoonist vajavad arhitektuursed detailid Promenaadilt läbi kaldakindlustuse liivale pääsu trepistik Promenaadilt läbi kaldakindlustuse kaldakindlustuse kividele pääsu trepistik Pikniku ala puitterrass Luidete puitplatvormid Russalka liiva-alal Astmeline lainekujuline platvorm ujuvkaiga Pikksilma väljaku merepoolses osas Muul Seotavad objektid Reidi teel Mänguseadmed Spordivahendid Interaktiivsed informatsioonikandjad Koostöö Tallinna Sadamaga Hoonestuse printsiip ja koostöö tudengitega Skulptuurid väljakutel JOONISED LISA 1. STILISTIKA LÕIGUL JÕE TN KUNI PIKKSILMA TN LISA 2. STILISTIKA LÕIGUL PIKKSILMA TN KUNI RUSSALKA RISTMIK LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 5/16

6 Seletuskiri 1 Projekti eesmärk Käesolevas projekti staadiumis lahendatakse Reidi tee maastikuarhitektuurne osa eskiisprojekti tasemel. Reidi tee kujuneb Tallinna üheks põhitänavaks, mille kaudu antakse võimalus Tallinna Sadamast tulevatele raskeveokitele kiire pääs Tallinna ringteele. Kasutusse võetakse mitmete omanike vahel killustatud mereäärsed alad, millele täna avalik juurdepääs puudub. Reidi tee asukoht on nii unikaalne, et teist sellist tänavat luua ei ole võimalik. Maastikuarhitektuurses projektis käsitletakse sõidutee kõrval ka ca 2km pikkust jalakäijate ala, millest peab kujunema Vanalinnast mere äärde kulgejatele otsetee, mis peab olema mugav, ohutu, esteetiline ning hariv. Mereäärne piirkond on Tallinna tekkes ja arengus läbi aegade tähtsat rolli mänginud. Reidi tee jalakäijate ala jaguneb põhimõtteliselt kaheks eriilmeliseks tsooniks. Jõe tänava ja Pikksilma tänava vaheline lõik on projekteeritud majadevahelise linnaliku miljööga jalutusalana. Pikksilma tn ja Russalka ristmiku vaheline lõik on projekteeritud juba olemas oleva rannapromenaadi pikendusena. Lootsi ja Pikksilma tänavate vahelisele alale on eesmärk luua Tallinna Sadama linnaruumiline visiitkaart. Pikksilma tn ja Russalka vahelisele alale luuakse liiklusmürast varjatud erinevate funktsioonidega ribapark rannapromenaad. Pikksilma tänava ots, kus toimub ka raskeveokite pööramine sadama-alale, on murdelise tähtsusega ning ka linnaruumiliselt tajutav. Seal toimub hoomatav miljööline muudatus. Teine murdeline punkt on Russalka ristmiku juures, kus nii promenaadilt kui ka Pirita teel liikuvatele sõidukitele avaneb üle mere avar vaade Tallinna vanalinnale. 2 Kujundusprintsiip 2.1 Kujundusprintsiip Jõe tänavast kuni Pikksilma tänavani Sellel lõigul täidab Reidi tee Tallinna kui sadamalinna peegeldamise funktsiooni avalikus ruumis. Tallinna Sadama linnaruumiline suhestumine Reidi teel Lootsi tn, Uus-Sadama tn, Petrooleumi tn ja Pikksilma tänava kaudu. Nendesse ristumispunktidesse on kujundatud väljakud, kus inimesed saavad nautida purskkaevude veemänge, tutvuda pakutava informatsiooniga ning seejärel mere poole liikuda. Käesoleva projekti eesmärk on tuua Reidi teele sadama meeleolu selle kõige paremas mõttes. Reidi tee peab aja jooksul muutuma atraktiivseks ühenduslüliks Tallinna Vanalinna LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 6/16

7 ja mere vahel, kus paiknevad lisaks peatumiskohtadele ka laste mänguseadmed, perspektiivsed kohvikute laiendused, sadamateemalised linnaskulptuurid, mere udust hõngu levitavad värviliste filtritega varustatud purskkaevud ning voolava veega markeeritud ajaloolise Härjapea jõe asukoht. Kuna sadama piirkond on äärmiselt informatsioonirohke, siis inimeste meelitamiseks Reidi teele on loodud kaht tüüpi infotahvlite jada, kus kajastub Tallinna Sadama ja Tallinna kui sadamalinna kujunemislugu. Väljakuid ühendavad jalakäiguteed on liikluse eest varjatud haljastuse ja arhitektuursete konstruktsioonidega pergolad, klaasvariseinad jms. Sadama-alaga piirneva jalakäigutee äärde (tulevane hoonefront) on ette nähtud paigaldada bänneriga 3d keevispaneelpiire, mille ees paiknevad nn päikesepingid. Jalakäiguteede laiendusena on projekteeritud tuleviku kohvikute ja istumispaikade jaoks sillutatud taskud, mis ootavad hoonestuse valmimist ja kohvikute avamist. Täna on sinna kavandatud laste jaoks mänguvahendeid ja istumiseks pinke. 2.2 Kujundusprintsiip Pikksilma tänavast kuni Russalka ristmikuni See kujundatav promenaadilõik vastandub nii eelpool kirjeldatud lõiguga ja ka juba olemas oleva promenaadiga, mis saab alguse Pirita Purjespordi keskuse juurest ja lõppeb Russalka mälestusmärgi juures. Selle lõigu kujundusprintsiip vastab ribapargi kujundusvõtetele. On loodud võimalikult tihe haljasriba laiusega ca 38m autotee ja mere ääres kulgeva jalgtee ja kergliiklustee vahel. Jalgtee ja kergliiklustee vaheline ala on kujundatud kolmnurksete istumistaskutega, kuhu on paigaldatud pingid ja ka mänguseadmeid lastele ning spordivahendeid tervisespordi tegijatele. Merega kontaktis oleva promenaadi südameks on Russalka mälestusmärk koos teda ümbritseva haljastusega. Russalka mälestusmärgi ümbruse ajalooline teedevõrk, mis on ka mitmetes etappides kujunenud, taastatakse võimalust mööda. Russalkast Pirita poole jääv ca 1950ndatel aastatel istutatud puudesaluga varjatud muruala on kujundatud aktiivse kasutusega pikniku pidamise alaks, laste mänguväljakute alaks ning tervisespordi seadmete alaks. Kõige Pirita-poolsemale alale on kavandatud kohvik ning avalikud tualettruumid. Sellelt kohalt avaneb suurepärane vaade Tallinna Sadamale ja selle kohal kõrguvale vanalinnale. 2.3 Kujundusprintsiip Pikksilma väljakul Kahe erineva miljöö ja identideediga promenaadilõiku kohtuvad Pikksilma tn ristmiku äärsel väljakul. Kujuneb oluline linnaruumiline sõlmpunkt, mis ühendab linnaliku atmosfääri mereäärsega. Mere äärde, kaldakindlustuse lõpetuseks on projekteeritud lainekujuline platvorm-trepistik, mille kõrge tagasein moodustab fooni linna poolt tuleva promenaadi arhitektoonidele betoonist ja plastikust tetrapodidest skulptuuri ning mööda LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 7/16

8 kaldakindlustuse kive kulgeva betoontee laienduse astmelise terrassi vahele. Siin kohtuvad kaks erinevat maailma. 3 Haljastus Reidi teel Haljastuskontseptsioon Reidi teel jaguneb kahte põhimõttelisse ossa haljastus linnalõigus ning haljastus mereäärsel alal. Mõlemas lõigus on projekteeritud nii kõrg- kui madalhaljastust. Reidi tee põhja- ja lõunakülge ääristab kõrghaljastus. Eraldi haljastuse joonis koostatakse projekti järgmises staadiumis. Orienteeruvat liigilist valikut on konsulteeritud Tallinna Botaanikaaiaga. 3.1 Haljastus lõigul Lootsi tänavast kuni Pikksilma tänavani Haljastus linnapoolsel promenaadilõigul on dekoratiivsem ning varieeruvam. Promenaadipoolses teeservas valgustingimuste säilitamiseks kaalutakse erinevate püramiidvormide kasutamist, nt püramiid tamme, musta leppa Sakari, Bolle haaba. Ribaparki läbiva madalamakasvuliste puuderea liigilise koosseisu moodustavad dekoratiivsed õunapuud, lodjapuud, viirpuud, pihlakad jne. Madalama- ja keskmisekasvulistest põõsastest nt ebajasmiinid, enelad, hortensiad, sirelid, must leeder, Himaalaja Bretschneideri hortensia, läikiv hõbepuu, roos John David jne. Pinnakatteks on sobilikud dekoratiivsed umbrohud, roomav sõstar, roomav hortensia, kurereha jne. 3.2 Haljastus lõigul Pikksilma tänavast kuni Russalka ristmikuni Haljastus mereäärses promenaadilõigus peaks olema tuulele ja soolale vastupidav, mistõttu kaalutakse vastavate liikide kasutamist. Ribapargi kõrghaljastuses on kasutatakse nt püramiid tamme, musta leppa Sakari, valget pihlakat, hõberemmelgat. Ribaparki läbiva madalamakasvuliste puuderea liikidest nt viirpuid, pihlakaid jne. Madala- ja keskmisekasvulistest põõsastest ebajasmiinid, enelad, sirelid, must leeder, Himaalaja Bretschneideri hortensia, lodjapuud, läikiv hõbepuu. Pinnakatteks kõrrelised nagu vareskaer, päideroog jne. 4 Ristmike vahetus läheduses asuvad väljakud Reidi teel Reidi teelt Tallinna Sadama alale suunduvate kergliiklusteede otstesse on kujundatud temaatilised eriilmelised sadamaelu tutvustavad ning sadama sümboolikat kasutavad väljakud. Tekkivad väljakud loovad igale ristmikule omailmelise identiteedi ning rikastavad avalikku ruumi lisaks skulptuuridele ka informatsiooni ja peatumisvõimalusi pakkudes. 4.1 Lootsi tn väljak 694m2, millega liitub Uus Hollandi väljak 1727m2 Väljaku lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. 4.2 Uus Sadama tn väljak - linnapoolne osa 782m2, merepoolne osa 998m2 Väljakute lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 8/16

9 4.3 Petrooleumi tn väljak linnapoolne osa 1185m2, merepoolne osa 1149m2 Väljakute lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. 4.4 Pikksilma tn väljak linnapoolne osa 782m2, merepoolne osa 859m2 Väljakute lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. 5 Vesi Reidi teel Veel on Reidi teel oluline roll. Lootsi ja Petrooleumi tn vahelisel lõigul on markeeritud ajaloolise Härjapea jõe asukoht, mis on kujutatud aasta Tallinna ajaloolisel plaanil. Ülemiste järvest alguse saanud jõgi on kulgenud alates Lootsi tänavast piki Reidi teed ja käändunud Uus Sadama tänaval mere poole. Käesolevas projektis on jõgi markeeritud kitsukese ca 15 cm laiuse ja 10 cm sügavuse voolava veega täidetud kanaliga (alternatiiviks on kasutada Instalight 1060 LED) ning jalakäijate alal paigaldatakse sillutisse üksikuid siniseid süvistatavaid LED valgusteid Instalight 3090 Single LED. Uus Hollandi väljakule on kavandatud stend informatsiooniga Härjapea jõgi, looduslik rannajoon, mere täitmine. Kuna Härjapea jõe orienteeruv asukoht on ajaloolistele kaartidele tuginedes hästi lokaliseeritud, on võimalik üsna täpselt markeerida selle eeldatav asukoht tänases linnaruumis. Selleks võiks kasutada stendi ja märki Sina oled siin. Lisaks on Reidi teele projekteeritud ka rida purskkaeve lõigus, kus Hrjapea jõgi ajalooliselt kulges. Purskkaeve on projekteeritud kokku neli 1. Lootsi tn otsa, 2. ja 3. Uus-Sadama tn otsa ning 4. Petrooleumi tn otsa. Tegemist on ca 30 cm süvistega, mis on täidetud erineva fraktsiooniga kividega, neist suurimad ca 1x1 m. Kivide vahele on paigaldatud purskkaevude düüsid, millest pihustatakse vett. Kavandatud on udu-purskkaevud, mis annavad märku mere lähedusest. Düüsid on paigaldatud nii, et neist purskkaevudest on võimalik ka läbi jalutada ilma märjaks saamata. Peale Pikksilma ristmikku on Reidi tee vee-elemendiks avar meri oma mõõtmatusega ja eripalgelisusega. 6 Sillutised Reidi teel Tallinna Sadama kontaktaladeks Reidi teega on Lootsi tänava, Uus Sadama tänava, Petrooleumi tänava ja Pikksilma tänava otsa kujundatud väljakud. Igale väljakule annab oma identiteedi eriilmeline sadama meeleolust inspireeritud linnaskulptuur. Väljakud ja neid ühendavad kergliiklusteed lõigul Lootsi tänavast kuni Pikksilma tänavani on kaetud erineva suuruse ja tooniga graniitplaatide ja -kividega. Lootsi tänava otsa projekteeritud väljakule on sillutise sisse kavandatud kujundada Põhja Lõuna suund. Pikksilma tänavast Russalka ristmikuni on jalakäijate tee sillutis analoogiline sillutisega, mis paigaldati 1980ndatel aastatel Purjespordi keskusest kuni Russalka ristmikuni - 2x2 m LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 9/16

10 monteeritavad raudbetoonplaadid. Kolmnurksed istumistaskud ja kahe kergliiklustee vahelised ühendusteed on projekteeritud kohapeal valatavate raudbetoonist teedena. Sillutiste joonised on vajalik vormistada eladi joonistena käesoleva projekti järgmises staadiumis. Reidi tee promenaadil kulgev 4m laiune asfaltkattega kergliiklustee on lõigust Pikksilma väljakust kuni Russalkani kahelt poolt piiratud 1m laiuse PlayTop kattega jooksurajaga. Kaitsealuses Kadrioru pargi looklev teedevõrk ning Russalka monumenti ümbritsev teedevõrk on ette nähtud segaliiklusega teedena, kus eelistatud on jalakäija. Need kergliiklusteed on vastavalt kehtivale Arboreetumite, parkide ja puistute kaitse-eeskirjale ajaloolise kaitsealuse keskkonna teed ning projekteeritud graniitsõelmekattega. 7 Linnaskulptuurid Reidi teel Reidi tee linnaruumilises projektis on ette nähtud erinevate sadamale iseloomulikest detailidest kavandatavate suurte linnaskulptuuride kohad kõigi Reidi teelt sadamasse suunduvate tänavate otstesse kujunevatele väljakutele. Skulptuurid vihjavad sadama lähedusele ning loovad tänavatele iseloomuliku miljöö. 7.1 Lootsi tn merepoolne väljak Sellele 694m2 suurusele linnaväljakule on kavandatud interaktiivne infokandja, kust on võimalik saada Tallinna Sadamat, promenaadi jne puudutavat informatsiooni. Lisaks on väljakul aurupurskkaev, sillutise sisse markeeritud põhja lõuna suund ning samuti võiks kavandada ankrutest loodud skulptuuri Ankur, mis võiks olla integreeritud purskkaevu mahtu ja olla seotud ka põhja lõuna suuna kujutisega. Lootsi tn väljak läheb sujuvalt üle Uus-Hollandi väljakuks (1726m2), kuhu on projekteeritud lisaks haljastusele ka klaasist stend (kleebis kahe klaasi vahel) Härjapea jõgi, looduslik rannajoon, mere täitmine, veekanalina markeeritud ajaloolise Härjapea jõe asukoht ning ankrukujulised kiiged. Väljakute lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. 7.2 Uus Sadama tn merepoolne väljak Sellele 998m2 suurusele linnaväljakule on projekteeritud stend (kleebis kahe klaasi vahel) Tallinn sõja- ja kaubasadamana sajandil. Sellest lähtuvalt võiks kavandada skulptuurigrupi Meremiin, kus kasutatakse betoonist valatud erineva vormiga meremiine ja ka ajaloolisi säilinud ning ohutuks tehtud meremiine. Betoonist meremiine saaks kasutada väljaku inventariseerimisel istumise, turnimise ja lesimise eesmärgil. Skulptuurigrupi valgustamiseks võiks kasutada ka mõningaid plastikust valatud meremiine valgusallikaid. Väljaku lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 10/16

11 7.3 Petrooleumi tn merepoolne väljak Sellele 1149m2 suurusele linnaväljakule on projekteeritud stend (kleebis kahe klaasi vahel) Tallinna Sadam 21. sajandil. Petrooleumi tn väljakule võiks kavandada skulptuurigrupi, mis on kujundatud erinevatest kütusemahutitest kanistritest, vaatidest jne. Neist võiks väljaku inventariseerimisel kujundada gruppe istumiseks, turnimiseks ja lesimiseks. Väljaku lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. 7.4 Pikksilma tn merepoolne väljak See 859m2 suurune linnaväljak on erilise funktsiooniga. Ta on lõpetuseks linnalikule promenaadilõigule ja alguspunktiks merelise atmosfääriga linnaruumile. Linnaliku ruumi lõpetuseks võiks kavandada tetrapodidest kujundatud skulptuurigrupi. Lisaks betoonile võiks valmistada ka plastikust tetrapode (on peetud nõu Keha3 esindaja Margus Triibmanniga), mida oleks võimalik kasutada ka valgusallikatena skulptuuri elavdamisel. Tetrapode nii betoonist kui ka plastikust (ka valgusobjektidena) on kavandatud paigaldada kogu trassi ulatuses nii kergliiklust organiseerivate kui ka piiravate elementidena. Linnaliku ja merelise atmosfääriga linnaruumi jagajaks on lainekujuline astmeline terrass koos ujuvkaiga, millelt avaneb vaade valgustatud Tveri vrakile. Sellelt terrassilt saab alguse mereäärne promenaad. Merepoolsele väljakule on projekteeritud klaasist stend (kleebis kahe klaasi vahel) Laeva vrakid Tallinna lahes ja sadama piirkonnas ning pikksilmad, millega on võimalik vaadelda sadamasse suunduvaid laevu jms. Eelpool kirjeldatud skulptuuride ettepanek on ideetasandil ja aluseks lähtetingimuste koostamiseks tulevikus. Samuti tuleb leida võimalus ideevõistluse korraldamiseks skulptuuride lõppvormi väljatöötamiseks. Uurida tuleb ka võimalust näiteks rahvusvahelise sümpoosioni korraldamiseks. On olemas vastavaid fonde ja linnu, mida on võimalik eeskujuks võtta. Selle projekti elluviimiseks oleks vaja projektijuhti ja koordinaatorit Tallinna linna poolt ja toetust ning abi Tallinna Sadama poolt. Nõu on peetud Kujurite Ühendusest Tiiu Kirsipuuga. Väljaku lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisetapis. Vajadusel koostatakse täiendavad joonised. 8 Informatsioon Reidi teel Sadama piirkond on väga informatsioonirohke. Inimeste suunamiseks Reidi teele võiks olla ka täiendava informatsiooni pakkumine Tallinna Sadama tekkimisele ja arengule mõju avaldanud piirkonna kohta. Eriti meeldiv on, et Lootsi tn juhatab sisse eraalgatuslikult paigaldatav püsiekspositsioon vanadest sadama kaartidest ja fotodest. Ekspositsioon on kavandatud kinnitada korrastatava kaarja maja müüri külge. Eksponeerimiseks kasutatavad stendid kahe klaasi LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 11/16

12 vahele paigaldatud informatiivne kleebis on oma konstruktsioonilt ja välisilmelt sarnane käesolevas projektis pakutavate stendidega. Antud projektis on välja pakutud kaht liiki informatsiooni kandjad. 8.1 Interaktiivsed infotahvlid Interaktiivsetel infotahvlitel kajastuks kogu Tallinnat ja promenaadi tutvustav informatsioon. Sellised stendid on projekteeritud igale ristmikule linnapoolsele väljakule. Lootsi tn-st kuni Pikksilma tn-ni on interaktiivseid stende 4tk ja Pikksilma tn-st kuni Russalka ristmikuni 3tk. 8.2 Kahe klaasi vahele paigutatud kleebisega infotahvlid Selliseid klaasist statsionaarse informatsiooniga stende on kogu promenaadi ulatuses projekteeritud 10tk. Lisaks ristmikele tekkivate merepoolsetele väljakutele (linnalõigus 4tk) on klaasist infotahvlid projekteeritud ka mereäärsele promenaadilõigule, kus neid on 4tk ning 2tk ajaloolisesse Kadrioru parki. Infotahvlitel kujutatud teemad on erinevad ning mitmekülgsed Härjapea jõgi, looduslik rannajoon, mere täitmine Tallinn sõja- ja kaubasadamana sajandil Tallinna Sadam 21. sajandil Laevavrakid Tallinna lahes ja sadama piirkonnas Tallinn suvitamise ja supeluslinnana Narva mnt läbi ajaloo Kadrioru park sajandil Russalka monument esimene avalikku ruumi paigaldatud mälestusmärk Eestis Pirita tee läbi ajaloo Laulupeod ja lauluväljak Oluline on käivitada vajaliku informatsiooni ettevalmistamine juba praeguses staadiumis. 9 Valgustid Reidi teel Valgustitena on Reidi tee promenaadil kasutatud kahte tüüpi 4m kõrguseid postvalgusteid, mille valgusreostus ei ületa 3000K. LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 12/16

13 Mereäärsel lõigul on projekteeritud täna olemasolevate valgustite jätkamine kuni Pikksilma ristmikuni. Tegu on Louis Poulseni valgustiga Kipp (LED variant). Linnalõigus on projekteeritud kasutada Louis Poulseni valgustit Nest (LED variant). Mõlemad on hästi linnaruumi sobituvad, hea põhjamaise disainiga ning meie ilmastikutingimustele vastupidavad. Ehisvalgustuses on välja pakutud Instalighti LED ribasid (Instalight 1060) ja LED punktvalgusteid (Instalight 3090 Single LED), millega saab esile tuua projekteeritud klaassein-valgusteid ja/või markeerida Härjapea jõge Uus-Hollandi väljakul. Lisaks on kavandatud kasutada plastikust valatud eridisainiga tetrapodi-kujulisi valgusteid. Reidi tee lõunapoolsel küljel on ette nähtud kasutada Philips SpeedStar valgusteid. 10 Arhitektuursed erikujundusega detailid Reidi teel 10.1 Lootsi tänavast Pikksilma tänavani kujuneva linnaruumi erijoonist vajavad arhitektuursed detailid Pergola Klaaspiire Klaasist stend (kile statsionaaarse informatsiooniga kahe klaasi vahel) Seest valgustatud tänavanimed klaasist ja metallist Jalgratturi ja jalakäija märk ühiskasutusega alale, asukoha märk sillutises (200m; 500m jne) Ankrukiik Vee-elemendid 10.2 Pikksilma tänavast Russalka ristmikuni kujuneva merelise linnaruumi erijoonist vajavad arhitektuursed detailid Promenaadilt läbi kaldakindlustuse liivale pääsu trepistik Promenaadilt läbi kaldakindlustuse kaldakindlustuse kividele pääsu trepistik Pikniku ala puitterrass Luidete puitplatvormid Russalka liiva-alal LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 13/16

14 Astmeline lainekujuline platvorm ujuvkaiga Pikksilma väljaku merepoolses osas Muul Muuli asukoht ning vajadus täpsustub projekti järgmises staadiumis. Erijoonist nõudvate arhitektuursete detailide kavandamine on suuresti projekteerija ettepanek, mis võib väljuda Reidi tee jaoks planeeritud tööde mahust. Samas on äärmiselt oluline lahendada ära Pikksilma tänava sõlmpunkt, kus kohtuvad mereline ja linnalik ruum. 11 Seotavad objektid Reidi teel Kujundusprojekti mahus seotakse ära terve rida lastele mõeldud mänguseadmeid ning treeningvahendeid Mänguseadmed Russalkast Pirita poole jääval alal, Russalka ja Pikksilma tn vahelistes jalakäijate tee taskutes, Reidi tn linnalõigus. Lõplikud mänguseadmed ning nende hulk täpsustatakse projekti järgmises staadiumis. Eelvalikuga võib tutvuda stilistika osas Spordivahendid Russalkast Pirita poole jääval alal, Russalka ja Pikksilma tn vahelisel alal kergliikulstee taskutes, Pikksilma väljakul. Lõplikud mänguseadmed ja treeningvahendid ning nende hulk täpsustatakse projekti järgmises staadiumis. Eelvalikuga võib tutvuda stilistika osas Interaktiivsed informatsioonikandjad Tüüp valitakse välja järgmises etapis. 12 Koostöö Tallinna Sadamaga Koostatav lahendus käsitleb Reidi teed kui Tallinna Sadama visiitkaarti. Reidi teel toimub Tallinna Sadama peegeldamine Tallinna avalikku ruumi. Sellist linnaruumi kuskile mujale Tallinnas kujundada ei ole võimalik. Sellest lähtuvalt on käesoleva projekti seisukohast äärmiselt oluline, et Tallinna Sadam huvituks välja pakutud projektist ning leitaks tahtmist ja vahendeid kaasa lüüa nii nõu kui ka jõuga. Reidi tee hea käekäik hea välimus, tihe külastatavus jne on oluline ka edaspidise kinnisvaraarenduse seisukohast. Kui inimesed on juba eelnevalt projekteeritava tänavaruumi omaks võtnud ja kasutavad seda aktiivselt liikumaks linnast mere äärde, sest sellel teel on ilus, mugav, huvitav, informatiivne ja turvaline, siis on ka hoonestuse kerkides juba vajalik külastajas- kasutajaskond välja kujunenud. Koostööks Tallinna Sadamaga on kaks ettepanekut. LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 14/16

15 12.1 Hoonestuse printsiip ja koostöö tudengitega Täna on Tallinna Sadama ala ja kavandatava Reidi tee jalakäijate tee vahel tekkimas konflikt. Kuna hoonestus puudub, siis on keeruline kujundada tuleviku avalikku linnaruumi. Käesolev eskiisprojekt on püüdnud arvestada Linnaplaneerimise Ameti soovitust lähtuda eelnevalt korraldatud konkursi võidutöö põhimõttel kujundatud tänavate ja hoonestuse võrku. Kuna täna on hoonestamise printsiip veel lahtine, siis loodame, et hoonete front (7 korrust) saab liigendatud nii, et 2 esimest korrust, mis suhtlevad jalakäijatega, on ette nähtud väikepoodidele, kohvikutele, kauplustele ja büroodele, mille maani ulatuvaid seinapaneele on võimalik avada nii, et nad liituvad tänava kohvikute, promenaadi jms. Alates kolmandast korrusest võiks hoonestuses olla tagasiaste, et moodustuks terass, mis pehmendab hoone liitumist jalakäijate tsooniga. Sobiva tänavafrondi kujundamise küsimuses võiks Tallinna Sadam teha koostööd kõrgkoolide arhitektuuriteaduskondadega. Igal aastal võiksid tudengid teha ühe kursusetöö Reidi tee fassaadi linnaruumiliselt parima lahenduse leidmiseks. Parima lahenduse võiks trükkida pikale esimese korruse mahus tehtavale bännerile M1:1. Bänneri võiks kinnitada sadama ala Reidi tee poolt piiravale keevisvõrk 3D paneelaiale. See trükis oleks ühtaegu nii sadama-alal toimuvale varjavaks kui ka huvi pakkuvaks ja turvalisust tekitavaks elemendiks tänaval liikujale. Kasu oleks mitmekülgne: tudengid saaksid praktilise kogemuse efektse ja funktsionaalse fassaadi kujundamisel ja Tallina Sadamal kujuneks arvamus tuleviku fassaadi kujundamisel. Selliselt muutuv kujundus kutsuks linlasi seda üha uuesti vaatama tulema ning tekitaks diskussioone juba projekteerimise-eelses ja -algstaadiumis Skulptuurid väljakutel Reidi tee Lootsi tänavast kuni Pikksilma tänavani kujundatavasse linnaruumi on kavandatud 4 linnalikku skulptuuri, mille materjaliks võiks olla sadama atribuutika tetrapodid, meremiinid, ankrud, poid, kütusemahutid jms, mis kõik aitavad tutvustada sadamat ja sadama elu. Ettepanekuna võiks Tallinna Sadam suhtuda oma territooriumiga piirneva avalikku ruumi väljaehitamisse konstruktiivselt ja abistada skulptuuride konkursside või rahvusvaheliste sümpoosionite korraldamise võimaluste loomisega. See mõjuks positiivselt kinnisvaraarendusele ning aitaks luua tänapäevastele vajadustele vastavat linnaruumi. Võimaluste väljaselgitamisel on nõu peetud Eesti kujurite Ühenduse liikme Tiiu Kirsipuuga. LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 15/16

16 JOONISED LOOTUSPROJEKT OÜ, vastutav spetsialist Kersti Lootus 16/16

Microsoft Word _PP_MA_Seletuskiri_II_ETAPP

Microsoft Word _PP_MA_Seletuskiri_II_ETAPP PROJEKTEERIJA: OÜ Lootusprojekt Reg nr EP 10844791-0001 KM Reg nr EE100752083 MK tegevusluba E230/2005-P MK tegevusluba VS 136/2004-P Olevimägi 10-1, 10123 Tallinn Fax 6411578 GSM +372 5086653 info@lootusprojekt.ee

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad 9.05 15.05 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. kuum! 1 29 BODI puuvillane, beebidele, pealetrükiga,

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

AB_esikaas.ai

AB_esikaas.ai 5Logo CMYK PANTONE 0, 100, 30, 65 RGB 88, 0, 30 0, 0, 0, 26 RGB 195, 195, 195 P209 Avery 513 P CoolGrey 4 Avery 546 0, 0, 0, 17 RGB 218, 218, 218 P CoolGrey 4 66% Avery 546 6 Logo värvilahendus Allomer

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

ELVA LINNAKESKUS SELETUSKIRI Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, põhiprojekt projekti nr: 1306 töö nr : AP16-07 ehitise aadress : Kesk tänav,

ELVA LINNAKESKUS SELETUSKIRI Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, põhiprojekt projekti nr: 1306 töö nr : AP16-07 ehitise aadress : Kesk tänav, SELETUSKIRI Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, põhiprojekt projekti nr: 1306 töö nr : AP16-07 ehitise aadress : Kesk tänav, Arbi järve ümbrus, vastavalt ala skeemile projekti koostaja : tellija

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd www.ruukki.ee LIHTNE ÕNNE VORM HYYGGE Lihtne õnne vorm See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: lähedustunnet, turvalisust, vabadust

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem