magistriöö.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "magistriöö.doc"

Väljavõte

1 Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor: Juhendaja: Osakonna juhataja: Tallinn 2005

2 ?????????????????? ??????????????????????? web c???????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????? ??????? "??????????"??????????????????? ????????????? web-????????????? ????????????????????????????????????? web-?????? ???????????????????????????????????????? web-?????? ???????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????? CMS ???????????? CMS ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? web-?????? ????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????? web-?????? ????????? ???????????????????????? ??????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????? web-??????

3 3.4.1????????????? ???????????????? ??????????????????????-????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-?????? ?????????????????????????????-?????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????... 43??????????... 47???????????????????????? Resümee... 52??????????

4 ????????????????????????????????????????????-?????????????????????????.????????-c???????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????,???????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????-????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????? [6].?????????????????????????????????????????????????,??????????????????,??????????????????????????.????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????,????????????????,?????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????? «????????».???????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????? web-?????????????,???????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????? web c????????????? 4

5 ???????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????? web-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????????????;?????????????????????,??????????????????????????-?????????????,?????????????????;???????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-??????;??????????????????????????????-?????????????????????????????????????;??????????????????????????????????? web-?????????????????.????????????????????????????????,????????,???????,???????????????????????????????????.?????????????? 5??????? 7????????. 5

6 1??????????????????????? web c????????????????????-?????????????????????????? web-????????,?????????????,????????????????????,??????????????????????????????????????????????.????????????,????????-??????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????.??????,??????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????.?????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????,?????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????.?????????,???????????????????????????????????????,????????????????,?????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????,???????????????????[18: 12]. 1.1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????,?????????????????????????????????,????????????????? 6

7 ?????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????,?????????????????????????,???????????????????.????????????????????????:???????????????????????????????????,?????????????????????????.????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????,???,?????????????????????????????????????????????,????????????????,??????????????????????????????????????????????????. 1.2?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????? -????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????,????????,????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????,???????????????????,????????????????????????,??????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????? (???????????,?????,???????????????????.),?????????????????.?.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????. 1.3??????????????????????????????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????,???????????????????????????,??? 7

8 ????????????????.??????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????.??????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????. 1.4?????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????? (????????,??????????????????????????)????????,???????????????????????? «??????»???????.??????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????,???????????????????????,???????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????. 1.5??????? "??????????"?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????.???,??????????,???????????????????????????????????????,??????,????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????,???????.?????????? "??????????" [22]???????????????????.????????,????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????? 8

9 ???????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [31].??????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????? web-??????,?????????????????????,???????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????,????????????????????????????????. 9

10 2????????????? web-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????,???????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????? :????????????????,?????????,?????????????????,????????????????????????????,????????????????.?????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????,???????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????? «?????»,??????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????? 10

11 ??????????????????????????????????????????????????????????????????? -??????????????????? [??.??????? 1].???????1.????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????-???????????????????????????????? 37 [??.??????? 2],???????????????????????????. 11

12 ??????? 2.????????-???????????????????????????????? 37??????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????,???????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????? web-??????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [??.??????? 3]. 12

13 ??????? 3.????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????,??????????????????? ????.?????????????????????????,??????????????????,?????????????????????????????????????????????????????,????????????????????,?????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????? «???????????».????????,?????????????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????,???????????,????????????????? 13

14 ????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????,??????????,????????,?????????????????????,??????????????????.?.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 14

15 3????????????????????????????????????? web-??????????????????????????????????? web-?????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????? 4??????????????? [4]:???????????-?????????????????????????????????-??????.?????????? -????????????????,????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [23: 133].?????????????????????????????????????????????-?????.?????? -???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????,????????????????????????????????,??????????????????????????????? [25].???????????????-???????????????????????????????????-??????.???????????? -??????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????? [23: 153].??????????????-??????????????????????????????????-?????.?????????? -????????????????????????????? (?????????????????????)?????????????????????????,???????????????????????????? web-??????,????????????????????????????????????????? [23: 64]. 15

16 3.1???????????????????????????????????????? web-???????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????-???????????????????????????.?????,???????????????????????????????? ADSL [26].??????????????????????????????????????????????????????????????????? 33,6?? 56????/?,???? ADSL 256????/?.???????????????????????????????????????????????????????????? web-?????.?????????????????,????????????????????????? web-????????????????? 50??.?????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????,???????????????? ?????????????????????????????????????????? web-???????????????????????????? (?????????????????????????????????????????,????????, web-???????)?????????,?????????????????-??????????????????? HTML????????? [26].????????????? web-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????: Netscape Navigator? Microsoft Internet Explorer.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? HTML-?????,???????????????????????????????????????????????? (Dynamic HTML, JavaScript? Cascading Style Sheets 16

17 ??????????????????????).???????????????,????????????????????????????????? web-??????????????????????????????????????????????????? (????????????????????),??????????????????,?????????????????????,??????????????????????????????????????? [1] ???????????????????????????????????????????????? web-??????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????,???????????????????? web-?????????????????????,????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????? Web-???????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-?????.????? web-??????????????????????????,????????????????????????????,??????????????????.???????????????????????????? web-????????????????????????????? [5].????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????,???????:????????????????????????????????????????????????????;??????????????????????????????????? web-??????????????????????????????,??????????????????????????????????????;??????????????????????????????????????????????????????????????????? web-?????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????.?????????????? 17

18 ????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????? CMS.???????????? CMS??????????????????? «...????????????????????????????,??????????-???????? (????. Content management system, CMS)?????? 1 web-?????,???????????????????????????????????????????????????? (????. content) web-?????,?.?.???????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????? web-??????? 2» [14].??????????????????????? c????????????????????????? CMS ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????? html-??????,??????????????????????????????.??????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????? "??????",????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-??????????????????????????????????????????. 1?????? (???????????????????)??????????????????????????????????????????????? «engine»,???????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????. 2 Web-???????? (????. Web page)????????????????????????????????????,?????????????????????? HTML. Web-???????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????. 18

19 CMS?????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????? [17]:?????????????????????????????????????? (??????,???????,??????,???????????????,??????,?????????????.?.);??????????????????????????? (???????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????-??????????????);?????????????????,?????????????????;????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????;???????????????????????? (?.?.???????,??????????????????,?????????????????????????????????????????????????????);????????????????????????????????????????????????????.????????? CMS?????????????????????????????,??????????????????????????????? [11]:????????????? «????????????????????» ;?????????????????????????????????????????;????????????????????????? web-??????????;???????????????????????????????????,?????????????????????????? ??????? CMS????????????????????????????????????????????????????????????????.???????,??????????? CMS,?????????????????????????????? [21]:????????????????????????;??????????????????????????????;??????????????????. 19

20 1.????????????????????????.???????????????????????????????? CMS?????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????: CMS??????????????????,??????????????????????????????????????????????; CMS????????????????????????????????????????????????????? (??????,?????????????,??????????,?????????????,??????????????????????????.?.); CMS???????????????????????????????? (??????,??????????????,??????,???????????????,?????????????,??????,?????????????.?.); CMS???????????????????????????????????????????????? (?????,???????????,??????,?????????.?.). 2.??????????????????????????????????????????????????????????????? CMS??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????;??????????????????????????????;????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????.???????????,??????????????,????????????????,?????????????????????????????????????????. 3.????????????????????????? CMS?????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????,??????????????????????????????. 20

21 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????? (????????????????????????);????????????????????????????? ???????????? CMS??????????????????????????????? (CMS) -???????,????????????????????????????????????????.?????????? CMS?????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????? [??.??????? 1].????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????? «????????????»????????-?????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????? 1.???????????????????????????????????????????????? 1.???????????????,?????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-???????????? 2.???????????????????????????????????????????????????????????? 21

22 ??????????????????????????????????????????????????????. 3.??????????????????????????????????????????*???????????????? 4.????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????? «??????????»???????????????????,?????????????????????? 5.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 6.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????: *?????????????????????????????????????????????,????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????-????????.????????????????????????? [19]??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????,???????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????,??????????????????????????????????????. 22

23 ????????? CMS?????????????????????????????????????????-??????????,????????????????????????????????????????????????????????????, html-???????????,???-???????,???????????????????????????????.???????????????????????????? CMS?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????? CMS????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????:??????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????? 640X480?????????????????? 256??????.???????????????????????????????????????? Netskap`?????? Internet Explorer`???????????????????????? (640X480, 800X600, 1024X784),????????????????????????????????????????? 640X480???????,????????????????????????????? 800X600???????????????????? 1024X768.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????.??????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????,???????????????????????????,????????????????? 8??????????,????????????????????????????????????????????? 256???????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [2]. 23

24 3.2???????????????????????????????????????????? web-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????? [8].???????????????????????? 5???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (??????.??. usability) -?????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????,????????, web-??????,?????????????????????? [13].?????????????????? [21]: "?????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????.??????????????????????,????????????????????????????????.??????????????????????,??????????????-???????????????????????-?????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????".?????????????????????????????????????,???????????,???????????????,???????????,??????????????????????????????????????:???????????????????????????????????,???????,??????????,????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????,????????,????? 24

25 ?????????,????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????,????????,???????????????)????????,?????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????,???????????????????????????????????????????????,???????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????. 25

26 3.2.5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????-????????????????????????????????,??????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????,????????????????????????????.?????????????????????????????????????????.???????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????. 3.3???????????????????????????????????????????? web-???????????????????????????????????????????????????????????? (??????.??. acceptability)???????.?????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????? (?????????,???????????,???????????,??????????????????) [9] ????????????????????????????????????? web-c????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????? web-c???????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????-???????. 26

27 3.3.2?????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-???????????????????????????????,????,????????????????,????????,???????????????.??????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????,?????????????????,??????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????,?????????????????????????????????????????.???? 27

28 ??????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????,?????????,?????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????. 3.4??????????????????????????????????????????? web-????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????.????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????.????????????????????????,????????????????????????????????????????:?????????????????? ???????????????-??????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (???????,???????,????????),???????????????????????????????. 28

29 ?????????????.????????????????????,??????????????????????????????????,??????????,??????????,????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????.?????????????????? -?????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????.????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????.?????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????????????????????,???????????????????,???????????????????????????????.????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????-???????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????,?????????????????????????????,?????????????????????????,????????????????????????????????????. 29

30 4??????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????? web-????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????? (??????? -????????????????,????????????????????????????????????????????????????.???????????????) [20: 12]??????????.????????????????????????????????????????-???????????????????,????????????????????,????????????????????????????????????????????,??????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????-??????.??????????????????????????????????????????,???????????????????????????????.?????????????? «?????????????????????,???????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????» [23].?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????.??????????????????????? 2-3????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????.???????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????. 30

31 4.1?????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????:??????????????????;????????????????????????????????????????;???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [3]:?????????????????????.?????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????? [??.??????? 2].??????? 2.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????? 24????.????????????????????????????????????????????????,?????????? 30???.???????????????????????????????????? GNT Eesti AS.?????????? 9???.???????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????? 5???.?????????????????????????????????? «NetLab».?????????? 2????. 31

32 4.1.2????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????? [26]:????????????????????;???????????????? (????????????????)??????????????????????????;??????????????????????????????;????????????????????????;???????????????????????????????????????????????????????????????????????;????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????? 5-???????????????????????? [20: 91]: «5» -????????????, «4» -???????, «3» -???????, «2» -??????, «1» -???????????.??????????????????????????,?????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????? 21?? 29 [??.??????? 3],???????????????????????????????????,?????????????????????????????????????.??????? 3.???????????????????????????????????????????????????????????????? 1.????????

33 2.???????? ???????? ???????? ????????5 21?????????????????????????????,??????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? web-??????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????: «???????????????????????????????????????????????????????????????».????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[20: 96]: (1)??????????????????? 2/3, k max -???????????????????????????????????????????????????????????????????, k i -?????????????? i-??????????.???????????????????????,??????????????????? 3,??????????????????????????????????????????????? 6???????.???????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1. 33

34 4.2?????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????: 1.??????????????????????????????????????-?????? 2.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.?????????????????????????????????????????????? web-?????????????? 4.?????????????????????????????????????????????????????? web-??????? 5.????? «????»??????????????????????? web-??????????????????????? (???????,???????,???????????????)? (?.?.???????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-?????).??????????????????????????????????? [??.?????????? 1]???????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????? web-??????,?????????????????????????,??????????????,??????????????????????????????????? [??.??????? 4].??????? 4??????????????????,????????????????????????????????????????????? web-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????, 34

35 ????????,????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????,?????????????????????? (???????????),???????????????.???????????????????????????????????,???????????????????????????????????,????????????????????????????.???????????????????????? -????????????????????????????????????,????????????????,?????????????????,???????????????????????.??????????????? -???????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????-???????? [??.?????????? 2],???????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????. 35

36 ????????????????????????????????????????????????? 24????????????????-???????? [??.?????????? 3],?????????????????,??????????,?????????????????????????????????????,?????????????????????????????,????????????????????????????. 4.3?????????????????????????????-??????????????????????????? web-?????????????????????????.????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????? [??.?????????? 2],???????????????????????????? 25????????????????-???????? 5-????????????????.??????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-?????,??????????????????????????????????????? [??.?????????? 4] ???????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????? 1-??????????????????????????????????????????????????????????? web-????? [??.?????????? 5]. 36

37 4.3.3??????????????????????,??????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-??????????.?????????????????????????????????????????? 2-?????????????????????????????????????????????????????????????? web-????? [??.?????????? 6].?????????????????????????????????????????,????????????????????????,????????????????????????????????????????????,??????????,??????????.?????????????????????????????????????????????????????????? web-?????????????????????????????????????????????? web-????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [??.?????????? 7].?????????????????????????????????????? 20-???????????????????????????????????????????? (????????????????????????????). 4.4?????????????????????????????????????????????????????? web-???????????????????????? 13??????????????:???????,?????,?????,?????,???????,???????,?????,?????,?????,?????,?????,?????,???????????????????????????????????????.?????????????????????-???????????? 25.???????????????????????????????????-???????????????????????? [??.?????????? 7],???????????????????????????????????????????????,????????????????????????????.????????????????????????????????????????????,?????????????,?????????????????,?????????????????,???????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????? web-???????????????????????????? 20????????? [??.??????? 5]. 37

38 ??????? 5.???????????????????????? web-??????????????????????????????????????? 1???????? A??? 14,38 2????????????????????????????????? 15,66 3???????? EBS 12,61 4????????????? 11,09 5????????????? 18,43 6?????????????????? 13,92 7?????????????????? 12,52 8????????????????????????????? 11,71 9 v??????? 13,99 10?????????????????? 15,04 11????????????????????????????? 13,56 12????????????????????????? 16,04 13?????????????????????? 17,44 14?????????????????????????? 14,08 15???????????? 15,42 16??????????????????????????? 15,33 17??????????????????????????????????? 15,36 18??????????????????????????? 10,92 19???????????????????????? 18,3 20??????????????????????????????????????????? 19,28 21?????????????????????? 18,74 22???????????????????????? 11,99 23????????????????????????? 13,98 24???????????????? 15,07 38

39 ????????????????????????????,???????,????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????.?????????? 20????????????????????? 19,28.????????????,?????????,?????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????? 18,74-18,30?????????????????????????????,?????????????????????????????????????? [??.??????? 4].???????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????,??????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????? web-????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????? ,43 18,30 19,28 18, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.????????????????????????????????? web-?????????? 39

40 ?????????????????????????????? web-????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????,?????,????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????.????????????????????????,?????????????????????????????????,???????????????????????????????? [??.??????? 5] ,04 17, ??????????????????????????????????????????????????????????????? 5.???????????????????????? web-???????????????????????????????????????,?????????? 15,66-15,04??????????????????????????. Web-????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????,????????????.???????????????????????????????????????????????,?????,???????,?????,?????,?????,?????,????? [??.??????? 6].?????????????????????????????????? 11,09?? 14,38.???????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????.??????????????????????,????????????????????????,?????????????????????,??????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 40

41 ,38 11,09 0????????????????? A???????????????????????????????????? EBS????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6.???????????????????????? web-??????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. (????? 10,92?????).??????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????.?????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [??.??????? 7].??????? 7. Web-????????????????????????????????? 41

42 ??????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 42

43 5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-???????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????,???????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????: 1.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????-?????????????????????????????????????????-?????.????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????? web-?????????????????????????????.???????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????? 43

44 2.???????????????????????????????????,???????????????????????????????.??????,???????????????????????? -????????????????,?????????????????????,????????????????.????????????????????????????,????????????????????????????????????.??????????????????????????,????????????????????????????,??????????????????????????,???????:?????????????????? (????,?????,???????);???????????????????????????????????;???????????????;????????????????;??????????????????????????????????????;?????????????. 3.????????? (?????????,????????,????????)????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????.???????????????????????? "??????"????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????? web-??????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????;?????????????????????; 44

45 ??????????????????????????????;?????????????????;??????;????????????????????;??????????. 4.????????????????????? (????????????????)????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????,????????????????????????,??????????????? "?????",????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????? -?????????????,????????????????????????.????????????????????????????????????:??????????????????????;???????????????;???????????????????????????????? ;???????????????????????; 5.?????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????? "?????".????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????,????????????????. 45

46 6.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????,???????????????????????????????????????,??????????????????????????????????,??????????????,?????????????,??????.?????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????.?????????????????????????? -?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 9.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 46

47 ??????????????????????????????????????,?????????????????????????? web-????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????,???????????????????????,?????????????????????????????????????,???????????????????? 25?????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? web-c???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????.???????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????? web-??????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????;??????????;????????? (?????????,????????,????????);????????????????????? (????????????????);?????????????????;???????????????;????????????????. 47

CSS juhend

CSS juhend Lehekülg 1/5 31.12.2012 21:11 CSS (Cascading Style Sheets) CSS on keel kujunduse loomiseks veebidokumentidele. Tänases praktikumis rakendame CSS-i veebidokumendile, kasutades programmi Dreamweaver. Töö

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Taavi Pauskar Vabavaraliste sisuhaldussüsteemide kasut

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Taavi Pauskar Vabavaraliste sisuhaldussüsteemide kasut TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Taavi Pauskar Vabavaraliste sisuhaldussüsteemide kasutajasõbralikkus Bakalaureusetöö (6 EAP) Juhendaja: Gunnar

Rohkem

Microsoft Word - miksa_informaatika_2019.docx

Microsoft Word - miksa_informaatika_2019.docx TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Valeria Mikša Veebilehtede loomise e-kursus edasijõudnutele Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Lidia Feklistova, MSc Tartu 2019 Veebilehtede

Rohkem

00.book

00.book Barricade TM Traadita kaabel-/dsl lairibamarsruuter Wireless Cable/DSL Broadband Router Multi-user Internet access via single user account EZ 3-Click Installation Wizard IEEE 802.11b compliant Wireless

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Kursuseprogramm Ainekood IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Maht 3.0 EAP Kontakttundide maht: 16 h Õppesemester: S Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Kolm põhistiili: RPC REST SOA (Service Oriented Architecture)

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Sülearvutikasutaja ABC MTAT Kersti Taurus

Sülearvutikasutaja ABC MTAT Kersti Taurus Sülearvutikasutaja ABC MTAT.03.226 Kersti Taurus Kersti.Taurus@ut.ee Kursuse korraldusest 1 ainepunkt 4 tunni jagu loengut 12 tundi praktikume 24 tundi iseseisvat tööd Kursus toimub neli nädalat kaks korda

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem

IFI7052_6pikeskkonnad_ja_6piv6rgustikud

IFI7052_6pikeskkonnad_ja_6piv6rgustikud Kursuseprogramm Ainekood IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Maht 3.0 EAP Kontakttundide maht: 16 h Õppesemester: S Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Side loeng 21

Side loeng 21 SIDE (IRT 3930) Loeng 21 Võrkude kasutus () Teema teenusekvaliteet Põhipunktid Infoülekande salastamine (krüptimine) utentimine utoriseerimine rveldus PKI avaliku võtme infrastruktuur vo Ots telekommunikatsiooni

Rohkem

Curriculum vitae

Curriculum vitae ÜLDANADMED Ees- ja perekonnanimi Merle Leiner Sünniaeg ja koht 02.11.1978, Tartus Kodakondsus eesti Aadress Jõgeva maakond Tabivere vald Pataste küla Põlluvahi talu Telefon + 372 55 646 906 E-post merle.leiner@vireo.ee

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

11.06.2019 15.07.2019 11.06.2019 15.07.2019 1 19 2 8718951096370 COLGATE hambapasta Kids 3-5 aastastele 50ml 8718951096318 COLGATE hambapasta Kids 6+ aastastele 50ml 8714789988566 COLGATE hambapasta Maximum

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

(Microsoft Word - seminarit\366\366_hundt.doc)

(Microsoft Word - seminarit\366\366_hundt.doc) TALLINNA ÜLIKOOL Matemaatika Loodusteaduskond Informaatika osakond Investor.portoftallinn.com Seminaritöö Autor: Toomas Hundt Juhendaja: Jaagup Kippar Tallinn 2007 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus...

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Microsoft Word - Chapter N - Draws.doc

Microsoft Word - Chapter N - Draws.doc N Draws Round Robins Figure 1. Five Teams ice 1 ice 2 byes 1 vs 2 3 vs 4 5 3 vs 5 4 vs 2 1 2 vs 3 5 vs 1 4 5 vs 4 1 vs 3 2 4 vs 1 2 vs 5 3 Figure 2. Six Teams ice 1 ice 2 ice 3 1 vs 2 5 vs 6 3 vs 4 3 vs

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Veebirakenduste arendamise koolitus

Veebirakenduste arendamise koolitus BCS KOOLITUS Veebirakenduste arendamise koolitus Sisukord Õppe alustamise tingimused... 3 Õppekava alused ja maht... 3 Õpiväljundid... 4 Õppe sisu... 4 Sissejuhatus... 4 Teema 1 - Programmeerimise alused...

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Loeng05

Loeng05 SIDE (IRT 3930) Loeng 5/2009 Võrgu- ja kanaliprotokollid Teema - kanalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee Kanalid 145 Ühendamise mudel 7 7 6 5 4 3

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Veeb Jaagup Kippar

Veeb Jaagup Kippar Veeb Jaagup Kippar Tööpõhimõte Arvutid ühendatud võrguks Igal arvutil oma nimi / number Arvutite vahel suudavad liikuda tekstid/baidid Kasutaja saadab serverarvutile päringu, millist lehte soovitakse vaadata.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

DNA

DNA Infosüsteemid: Loeng 11-12 Infosüsteemid MTAT.03.139 2017 sügis Indrek Sander 1 Suur pilt Tarkvarasüsteemide omavaheline suhe Andmed andmevoodiagramm (AVD) keskne (vaatlusalune) tarkvarasüsteem Initsiatiiv

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Platvormist sõltumatu mobiilirakendus lõunatajatele

Platvormist sõltumatu mobiilirakendus lõunatajatele TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Janer Gorohhov Platvormist sõltumatu mobiilirakendus lõunatajatele Bakalaureusetöö (6 EAP) Juhendaja: Pelle Jakovits Tartu 2016 Platvormist sõltumatu

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

birgy_lorenz.doc

birgy_lorenz.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-Loodusteaduskond Informaatika osakond Birgy Lorenz KUNSTIÕPETUSE ÕPIKESKKOND VEEBIS - UURIMUSTÖÖ JA ÕPIPORTAALI PROTOTÜÜP Magistritöö Juhendajad: Ülle Linnuste Hans Põldoja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode] GIS pilvelahendused Nils Nitov, AlphaGIS Millest räägime? AlphaGIS tutvustus Pilvetehnoloogiast Amazon valmislahendustest Näide pilvelahendusest AlphaGIS põhitegevusalad Põhitegevusalad - Esri tarkvara

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

These completion instructions relate to the use of Form 44 – Technical Occurrence Report for the reporting of occurrences to EASA

These completion instructions relate to the use of Form 44 – Technical Occurrence Report for the reporting of occurrences to EASA Käesolev juhend on mõeldud Technical Ocurrence Report Form i täitmiseks EASA teavitamisel vahejuhtumitest. Täitke nii palju andmevälju, kui vahejuhtumi aruande koostamisel on võimalik. 1. VIITETEAVE 1.1.

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document.idl IDL kompilaator document_cstub.o document.h document_sstub.o #include document_client.c

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Ülevaade Maa-ameti avaandmetest Tanel Hurt Maa-amet / Geoinformaatika osakond 9. mai 2019 Teemad Andmekogud Ruumiandmete / avaandmete uuendamine Eesti topograafia andmekogu andmed Andmete korraga allalaadimine,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Registreeritud_magistritoode_nimekiri_21_11_2005.doc

Registreeritud_magistritoode_nimekiri_21_11_2005.doc REGISTREERITUD MAGISTRITÖÖDE NIMEKIRI, SEISUGA NOVEMBER 2005 Kevad 2005 ITj 2004. a. sisseastujad Marius Arras Eesti suurettevõtte IT strateegilised valikud (Taivo Kangilaski) Triinu Gross Tarkvara omaksvõtt.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

PHP

PHP PHP Autorid: Aleksandr Vaskin Aleksandr Bogdanov Keelest Skriptikeel skript teeb oma tööd pärast seda, kui toimus mingi sündmus* Orienteeritud programmeerija eesmärkide saavutamiseks (mugavus on tähtsam

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Lauri Sokk INTEGREERITUD MEETODITEGA VEEBISAIDI KASUTAJASÕBRALIKKUSE HINDAMISE TÖÖRIISTA LOOMINE Magistritöö sotsiaal

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Lauri Sokk INTEGREERITUD MEETODITEGA VEEBISAIDI KASUTAJASÕBRALIKKUSE HINDAMISE TÖÖRIISTA LOOMINE Magistritöö sotsiaal TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Lauri Sokk INTEGREERITUD MEETODITEGA VEEBISAIDI KASUTAJASÕBRALIKKUSE HINDAMISE TÖÖRIISTA LOOMINE Magistritöö sotsiaalteaduse magistrikraadi taotlemiseks majandusteaduses

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

sotsiaalne_tarkvara

sotsiaalne_tarkvara Sotsiaalne tarkvara ja avatud sisu e-kursusel Hans Põldoja Tallinna Lilleküla Gümnaasium / UIAH Media Lab Millest juttu tuleb? Mis on sotsiaalne tarkvara? Jalutuskäik erinevates sotsiaalse tarkvara keskkondades

Rohkem

Loeng05

Loeng05 Sissejuhatus GNU/Linux süsteemi ja selle haldamisse Linux administreerimine I357 Margus Ernits Katrin Loodus 2014 Facter Puppet agendi masinas saame kasutada eeldefineeritud fakte, mida saame muutujatena

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc Õnnitlus 1 Õnnitleme! Täname Teid, et ostsite Creative ZEN V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Maht: 4 EAP Kontakttundide maht: 20 Õppesemester: Sügis 2016 Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh isesei

IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Maht: 4 EAP Kontakttundide maht: 20 Õppesemester: Sügis 2016 Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh isesei IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Maht: 4 EAP Kontakttundide maht: 20 Õppesemester: Sügis 2016 Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem