Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o"

Väljavõte

1 Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond Vaksali tn - Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused Koostas: Sulev Sannik Tartu 2015

2 Sisukord Sissejuhatus Olemasolev liikluskorraldus Olemasolevad liiklussagedused Läbilaskvused Liiklusohutus Liikluskorralduse eskiislahendused Ringristmikuga lahendusvariant Fooridega reguleeritud lahendusvariant Variantide võrdlus Ristprofiilid Lisa 1 Liiklusloenduste andmed Lisa 2 Väljavõte IB Stratum tööst Ringristmike kasutuspraktika analüüs ja soovitused nende rajamiseks

3 Sissejuhatus Käesolev töö Vaksali tn - Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused on koostatud Liikluslahendus OÜ poolt Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna tellimusel. Töös analüüsitakse Vaksali tn - Näituse tn ristmiku (edaspidi vaadeldav ristmik) olemasolevat liikluskorraldust ja võimalikke rekonstrueerimise lahendusvariante. Töös esitatakse kaks liikluskorralduse eskiislahendust: ringristmikuga lahendusvariant; fooriga reguleeritud lahendusvariant. 3

4 1. Olemasolev liikluskorraldus Käesoleval ajal on vaadeldav ristmik reguleerimata ristmik, kus Näituse tänav on sõidueesõigusega tee. Jalakäijatele on liiklusmärkidega tähistatud ülekäigurajad Vaksali tänava Betooni tänava poolsele harule (14 m pikk) ja Näituse tänava Toomemäe poolsele harule. Foto 1.1. Vaade Vaksali tn - Näituse tn ristmikule 1.1. Olemasolevad liiklussagedused Liiklusuuringud ristmikul viidi läbi 14. ja 15. oktoobril käesoleval aastal. Loendustulemused on esitatud lisas 1, tabelis 1.1 ja diagrammidel 1.1 kuni 1.3. Mootorsõidukiliikluses olulist erinevust liikluse jagunemisel vaadeldaval ristmikul hommikuse ja õhtuse tipptunni vahel ei ole. Siiski on õhtusel ajal Vaksali tänava otsesuunaline liiklus Betooni tänava poolt (126 a/h) ca 2 korda suurem kui hommikul (59 a/h) ja ristmiku koormus õhtusel tipptunnil ca 17% suurem kui hommikul. 4

5 Diagramm 1.1. Hommikune tipptund Diagramm 1.2. Õhtune tipptund 5

6 Tipptunnil ületab ristmikku keskmiselt 244 kergliiklejat, sealhulgas 100 jalgratturit (41%). Näituse tänava Taara puiestee ja Vaksali tn Riia tn haru ületavate jalakäijate arv ja jalgratturite liiklus hommikusel ja õhtusel ajal ei erine. Vaksali tänava Betooni tänava poolset haru ületab õhtusel ajal (124 JK/h) 2 korda rohkem jalakäijaid kui hommikul (67 JK/h). Kõige rohkem ületatakse Vaksali tänava Betooni tn poolset haru (161 JK+JR/h). Näituse tn raudteepoolset haru ristmikul ei ületatud. Tabel 1.1. Näituse tn (Taara pst) JK JR Kokku tunde JK+JR/tunnis Hommik Õhtu kokku Vaksali tn (Betooni tn) 63% 37% 100% Vaksali tn (Riia tn) JK JR Kokku tunde JK+JR/tunnis JK JR Kokku tunde JK+JR/tunnis Hommik Hommik Õhtu Õhtu kokku kokku % 40% 100% 51% 49% 100% JK JR Kokku tunde JK+JR/tunnis Hommik 0 Õhtu 0 kokku Hommik Ristmik kokku Näituse tn (raudtee) Õhtu JK JR Kokku tunde JK+JR/tunnis JK jalakäija Hommik JR jalgrattur Õhtu kokku % 41% 100% Diagramm 1.3. Kergliiklejate liiklus 6

7 1.2. Läbilaskvused Läbilaskvusarvutused on koostatud nii hommikuse kui õhtuse tipptunni kohta, kuid aruandes on esitatud tabelid ainult õhtuse tipptunni kui kõige koormatuma aja koha. Tabel 1.2. NELJAHARULINE RISTMIK lk.1 Ristmik: Tartu, Vaksali-Näituse Kuupäev: a. Analüüsi teostas: Sulev Sannik Analüüsitav periood: Voogude jagunemine Kalle 1 % n 12 n 11 n 10 Peatu ja anna teed Anna teed X n 6 1 Kalle 1 % n 5 Kalle 1 % Näituse tn n 1 n 4 n 2 1 n 3 Peatee raudtee Peatu ja anna teed X Anna teed n 7 n 8 n 9 Kõrvaltee Vaksali tn Kalle 2 % V= 50 km/h Voogude jagunemine Vasakpöörderaja reserv Kogu haru reserv Suund nr Liiklussagedus (a/h) Taandatud liiklussagedus (sa/h) 40 XXX XXX 93 XXX XXX Kõrvaltee liiklus suundadel 7, 8, 9 Suund m i (sa/h) C m (sa/h) C SH (sa/h) C R =C m -m i C R =C SH -m i TT 7 m i =m 8 +m 9 m i =m 7 +m 8 +m E D A Kõrvaltee liiklus suundadel 10, 11, 12 Suund m i (sa/h) C m (sa/h) C SH (sa/h) C R =C m -m i C R =C SH -m i TT m i =m 11 +m 12 m i =m 10 +m 11 +m E D A Peatee liiklus suundadel 1, 4 Suund m i (sa/h) C m (sa/h) C R =C m -m i TT A A

8 Allpool toodud tabelis on esitatud foorjuhtimiseta ristmike teenindustasemete väärtused. Nagu läbilaskvusarvutused näitavad, on Vaksali tn Riia tn poolse haru läbilaskvus ammendunud nii hommikusel tipptunnil (reserv ühiskasutusrajaga 68 sa/h, teenindustase E) kui õhtusel tipptunnil (reserv ületatud 9 sa/h, teenindustase F). Sisuliselt on läbilaskvus õhtusel tipptunnil ammendunud ka Vaksali tn Betooni tänava poolsel harul (reserv ühiskasutusrajaga 32 sa/h, teenindustase E). Kõrvaltee läbilaskvused on ammendunud vaadeldaval ristmikul eelkõige peatee suure liikluse tõttu Näituse tänavat mööda saabub ristmikule tipptunnil raudtee poolt keskmiselt 480 a/h ja Taara puiestee poolt 410 a/h, kokku ca 980 a/h. Seega kui Vaksali tänavale näha ette vasakpöörderajad jääksid ka nende reservläbilaskvused (20 kuni 42 sa/h) ja teenindustasemed madalateks (E). Reguleerimata ristmiku puhul lisanduks oht, et kõrvuti teed andvad sõidukid hakkavad varjama teineteise nähtavust. Foto 1.1 Vaade teeandekohast Vaksali tänaval Nõutavate teenindustasemete tagamiseks on vajalik liikluskorraldust ristmikul muuta. 8

9 2. Liiklusohutus Liikluskindlustusfondi andmetel toimunud liiklusõnnetuste statistika on esitatud diagrammil 2.1. Diagramm 2.1. Liiklusõnnetused vaadeldava ristmiku piirkonnas Liiklusõnnetused Näituse - Vaksali ristmiku piirkonnas asjakahju isikukahju 9

10 3. Liikluskorralduse eskiislahendused Aluseks võttes liiklusuuringute tulemusi on pakutud kaks võimalikku lahendusvarianti Ringristmikuga lahendusvariant Joonisel 3.1. on esitatud ringristmikuga lahendusvariant. Joonis 3.1. Arvestades ringristmike kujundamise head tava (vaata lisa 2) ei ole jalgrattaradasid ette nähtud ringi välisserva ja kergliiklejate ületuskohad on ette nähtud ühe auto pikkuse võrra ringi välisservast eemale. 10

11 Läbilaskvused Tabelis 3.1. on toodud arvutused õhtuse tipptunni kui kõige koormatuma aja kohta. Tabel 3.1. NELJAHARULINE RINGRISTMIK Ristmik: Tartu, Näituse-Vaksali Kuupäev: Analüüsi teostas: Sulev Sannik Analüüsitav periood: Voogude jagunemine (a/h) IV V IV = 50 km/h Kalle % 0 1 n 12 n 11 n 10 Näituse tänav n 4 +n 5 +n 7 n 4 +n 10 +n 11 Kalle % n 6 0 V I = 50 m/h n 5 1 I n 1 n 4 II 1 n 2 V II = 50 km/h 0 n 3 Kalle % n 1 +n 2 +n 10 n 1 +n 7 +n 8 raudtee n 7 n 8 n 9 Kalle % V III = 50 km/h III 1 0 Vaksali tn Voogude jagunemine Suund nr Liiklussagedus a/h Taandatud sagedus(sa/h) HARU NR. n cj (a/h) m j (sa/h) z j C mrj (sa/h) C mj =C mrj *k j (sa/h) TT I , A II , A III , A IV , A Kokku , A Nagu arvutused näitavad, tagab ringristmik läbilaskvuse kõikidele harudele ja teenindustase on A (Z 0,7). Näituse tänava harudel on kasutatud ca 40% läbilaskevõimest (läbilaskvuse kasutustegurid Z=0,41 ja Z=0,40) ja Vaksali tänaval ca 20% (Z=0,22 ja Z=0,20). 11

12 3.2. Fooridega reguleeritud lahendusvariant Joonisel 3.2. on esitatud fooridega reguleeritud lahendusvariant. Joonis 3.2. Vasakpöörete osatähtsus ristmikul on tagasihoidlik. Kõige suurem on vasakpööre Näituse tänavalt Vaksali tänavale Betooni tänava poole, kuid 60 sek fooritsükli korral tähendaks see 2 autot kolme fooritsükli kohta, samas kui ülejäänud suundades on pöörajaid keskmiselt igas teises kuni neljandas fooritsüklis. Seetõttu on eraldi vasakpöörderadadest loobutud (ristmikule on jäetud piisavalt ruumi 12

13 üksikust vasakpöörajast möödumiseks), mis võimaldab ristmiku kujundada kompaktsemana, otse kulgevad sõidurajad ja jalgrattarajad sirgematena ja bussipeatus ei jää läbivale sõidurajale. Ristmiku foorisüsteem tuleb ühendada raudtee tõkkepuude ja foorisüsteemiga ning raudteeülesõidu sulgemisel läheb ristmiku foorisüsteem kollasele vilkuvale režiimile välistades sellega järjekordade tekkimise ülesõidukohale. Nii toimib see juba mitmeid aastaid Võrus asuvas foorisüsteemis (foto 3.1). Foto 3.1 Vaade FR. R. Kreutzwaldi ja Kubja tee ristmikule Võru linnas Fooriprogrammi koostamisel saab määravaks minimaalne vajalik aeg Näituse tänavat ületavatele jalakäijatele (12 sek). Arvestades vajalikke kaitseaegasid kujunevad sõidukitele rohelise tule pikkusteks Vaksali tänavale 19 sek (grupid 1 ja 3) ja Näituse tänavale 30 sek (rühmad 2 ja 4). Fooriprogrammi aegade põhjal on koostatud läbilaskvusarvutused, millest selgub, et läbilaskvuse kasutustegurid on Vaksali tänaval vahemikus 0,38 kuni 0,44 ja Näituse tänaval vahemikus 0,55 kuni 13

14 0,61. Kuna fooriristmikul määratakse teenindustase keskmiste ooteaegade põhjal, siis on see kõikides suundades B (keskmine ooteaega 5,1 kuni 15 sek). LÄBILASKEARVUTUSED Tartu linn, Näituse-Vaksali ristmik TIPPTUND RISTMIK: PROGRAMM: 1 Tööpäev õhtu Ebaühtlust 1,5 C= 60 Suund man. Intens. R.L.% Red.INT. Rajakoef. M q g g val S Z d(sek/a) D(h) L Järjek. Teen.tase (sõid/rajale) 1 Vaksali > Vaksali linnast välja vop 188 1, ,3 7, ,38 14,3 0,75 0,32 B 3 2 Näituse > Näituse Toomemäe poole vop 469 1, ,3 18, ,61 9,7 1,26 0,50 B 6 3 Vaksali > Vaksali linna vop 215 1, ,3 8, ,44 14,6 0,87 0,32 B 4 4 Näituse > Näituse raudtee poole vop 435 1, ,3 16, ,55 8,8 1,06 0,52 B Sum.D= 3,94 tundi Läbilaskvuse arvutuste tabelites kasutatavad tähised: Intens - vastava suuna liiklussagedus (autot/h) Red.INT - sõiduautole taandatud liiklussagedus (üa/h) Rajakoef - rajakasutustegur M - liiklussagedus ühel sõidurajal (üa/h) q - keskmine autodevaheline intervall (sek) g - teoreetiline rohelise tule vajadus (sek) g val - valitud rohelise tule kestvus (sek) S - tegelik sõiduraja läbilaskvus (üa/h) Z - läbilaskvuse kasutustegur d - keskmine ooteaeg (sek) D - summaarne ooteaeg (tundi) L - rohelise tule osatähtsus fooritsüklist 3.3. Variantide võrdlus Ringristmiku eeliseks on mõnevõrra parem ohutustase (vähem konfliktpunkte, väiksemad sõidukiirused, lühemad teeületuse pikkused kergliiklejatele) ja veidi parem läbilaskevõime. Fooriristmiku eeliseks on asjaolu, et bussipeatus ei jää läbivale sõidurajale. Lahendusvariantide võrdlust läbilaskvuse seisukohalt arvestades ka raudteeülesõidu ja jalakäijate segavat mõju käsitletakse põhjalikumalt Liikluslahendus OÜ töös Vaksali-Näituse tn ristmiku liikluslahenduse modelleerimine ja visualiseerimine. 14

15 3.4. Ristprofiilid Vaksali tn Riia tn poolse haru kujundamisel (joonis 1.1) on arvestatud Tinter-Projekt OÜ poolt koostatud eskiislahendusega. Arvestades liiklussagedusi Näituse tänava Taara puiestee poolsel harul (mõlemas suunas kokku 800 a/h, ühissõidukiliiklus) ei ole järgitud Artes Terrae OÜ töös Tartu linnavalitsuse poolt kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojekt pakutud ristlõiget (sõidutee laius 4,6 m). Olemasolevale sõiduteele on ettenähtud ainult Veski tänavalt Vaksali tänava poole suunduv jalgrattarada arvestades jalgrattaraja vajadust tõusul Baeri tn ja Veski tn vahelisel lõigul. Vastassuunaliseks jalgrattaliikluseks on ettepanek korrastada Näituse tänava olemasolev kergliiklustee ja kõnnitee. 15

16 Ristmiku harude ristprofiilid on esitatud joonistel 3.1. kuni 3.4. Joonis 3.1. Joonis

17 Joonis 3.3. Joonis

18 Lisa 1 Liiklusloenduste andmed RISTMIKU SKEEM: Loenduse kuupäevad Loenduse kellaajad Loenduspunkti asukoht: Hommik Õhtu :15-8:45 16:15-17:45 Tartu linn, Vaksali tn - Näituse tn ristmik Näituse tn Taara pst poolt IV n 12 n 11 n 10 n 6 I n 5 II Vaksali tn Betooni tn poolt n 1 n 4 Vaksali tn Riia tn poolt n 2 n 3 n 7 n 8 n 9 III Näituse tn Ilmatsalu tn poolt

19 I II III IV Lähtesuund Manööver 1 vasak Vaksali tn Betooni tn poolt 2 otse 3 parem 4 vasak Vaksali tn Riia tn poolt 5 otse 6 parem 7 vasak Näituse tn Ilmatsalu tn poolt 8 otse 9 parem 10 vasak Näituse tn Taara pst poolt 11 otse 12 parem Kellaaeg SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR Kokku 7:15-7: :30-7: :45-8: :00-8: :15-8: :30-8: s Kokku (a/h) suund kokku (a/h) ristmik kokku (a/h) 1586 taandatud (sa/h) ristmik kokku (sa/h) 1634 keskmine taandamistegur 1,03 Kokku Osatähtsus Taandamistegurid SA - sõiduautod, väikebussid, % 1 sa pakiautod AB - bussid 13 1% 2 sa VA - veoautod 16 1% 3 sa AR - autorongid, liigendbussid 1 0% 4 sa Kontroll kokku I II III IV Lähtesuund Manööver 1 vasak Vaksali tn Betooni tn poolt 2 otse 3 parem 4 vasak Vaksali tn Riia tn poolt 5 otse 6 parem 7 vasak Näituse tn Ilmatsalu tn poolt 8 otse 9 parem 10 vasak Näituse tn Taara pst poolt 11 otse 12 parem Kellaaeg SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR SA AB VA AR Kokku 16:15-16: :30-16: :45-17: :00-17: :15-17: :30-17: Kokku (a/h) suund kokku (a/h) ristmik kokku (a/h) 1866 taandatud (sa/h) ristmik kokku (sa/h) 1916 keskmine taandamistegur 1,03 Kokku Osatähtsus Taandamistegurid SA - sõiduautod, väikebussid, % 1 sa pakiautod AB - bussid 9 0% 2 sa VA - veoautod 19 1% 3 sa AR - autorongid, liigendbussid 1 0% 4 sa Kontroll kokku

20 Lisa 2 Väljavõte IB Stratum tööst Ringristmike kasutuspraktika analüüs ja soovitused nende rajamiseks Jalgrattakonfliktid Jalgratturite ja mootorsõidukite puhul on olemas põhimõtteliselt sarnased konfliktid nii foorjuhitavatel kui ringristmikel. Ringristmikel on harilikult jalgratturitele antud võimalus valida - kas liikuda ringristmikul sõiduki või jalakäija rollis. Selle tulemusena on ka jalgratturi ja sõiduki vahelised konfliktid sõltuvad sellest, kuidas viimased otsustavad ringristmiku läbida. Sõidukina liikudes tekib üks lisakonfliktpunkt siis, kui jalgrattur otsustab liiklusvooga ühineda, ülejäänud konfliktid on samad, mis sõiduki puhul. Joonis 6. Jalgratturi ja sõiduki vahelised konfliktid ringristmikul (Federal Highway Administration, 2000) Suurbritannias teostatud ringristmike liiklusõnnetuste analüüsist selgus, et kuigi üldised ohutusnäitajad ringristmike rajamise tulemusel paranesid, siis jalgratturite olukord halvenes. Prantsusmaal läbiviidud uuring kinnitas sama. Samas leiti, et proportsionaalselt oli kaherattaliste sõidukite kasutajaid ringristmikel (võrreldes fooriga reguleeritavate ristmikega) kaasatud kokkupõrgetesse enam ning selliste õnnetuste tagajärjed olid tõsisemad. Ka Hollandis on suhteliselt pikka aega käimas arutelu selle üle, kas ringristmikul on jalgratturite ja mopeedijuhtide jaoks on ohutum omada eesõigust. Ringristmikud, kus neile eesõigus on antud, on olnud halvemate ohutusnäitajatega, aga jalgrattaliikumise üldise toetamise tõttu on jalgratturitele ja mopeedijuhtidele üldiselt linna ringristmikel prioriteet antud. Jalgratturite eelisõigusega ristmike halvemad ohutusnäitajad võivad olla tingitud kahest tegurist: - esmalt, juhid eeldavad ekslikult, et neil on jalgrataste ees prioriteet - teiseks, kuna mootorsõidukijuhtidel tuleb teha (liiga) palju tähelepanekuid lühikese aja jooksul, siis nad võivad jalgratturit märgata liiga hilja.

21 Foto 13. Kergliikluse lahendus ringristmikul, Holland Kuna ringristmikud eraldi paikneva jalgrattateega omavad tunduvalt paremaid ohutusnäitajaid võrreldes ringristmikega, kus on jalgrattarajad, siis Hollandis soovitatakse ringristmikele jalgrattaradasid mitte rajada[swov. 2007]. Kokkuvõtvalt on enamuses Euroopa riikides rakendatud alljärgnevat praktikat: Vältida jalgrattateede rajamist ringi välisserva; Lubada jalgratturitel seguneda sõidukiliiklusega ilma eraldi kergliiklusraja rajamiseta neil ringristmikel, kus liikluskoormus ei ole suur ning kus sõidukiirused on väikesed; Kui sõiduki- või jalgrattaliikluse sagedus on suur, on soovitav rajada eraldi teed jalgratturitele väljaspool ringristmikku. Need jalgrattateed peaksid ületama sisenevaid või väljuvaid ristmikuharusid vähemalt ühe auto pikkuse võrra ringi väliservast eemal, jalakäijate ülekäigu kõrval; Mõnes riigis on jalgratturitele tee ületamisel sisenevate ja väljuvate sõidukite ees ka eesõigus antud, kuigi näiteks Hollandis peavad just jalgratturid sõidukeile teed andma. Enamuses Euroopa maapiirkondades on tava, et jalgratturil ei ole ristmiku sisenevate või väljuvate harude ületamisel prioriteeti antud. Jalgratta liikumiskiirus ulatub km/h-ni ja kui sõidukite kiirus suudetakse hoida ligikaudu samal tasemel, vähenevad kiiruste erinevused ja selle tulemusel ka õnnetuse risk. Selliste ringristmiku projekteerimisparameetrite valiku tulemusena, nagu ringristmiku siseneva teeharu sisenemisnurk ja sõidutee laius selles lõikes, ringristmiku teeharude paiknemine ja ristmiku terviklik kompaktne lahendus- saab ringristmikul suurendada ka jalgrattaliikluse ohutust. Ei ole ühtegi usaldusväärset uuringut, mis kinnitaks jalakäijaliikluse ohutuse suurenemist ringristmikel, kus jalakäijatele on antud teeületuse eesõigus reguleerimata ülekäigu rajamise abil (nn sebra), mistõttu ei ole selline lahendus ka enamasti välisriikides kasutusel. Samas on arvatud seda, et reguleerimata ülekäigu olemasolu võib ringile lähenevate juhtide tähelepanu veelgi tõsta ja neid sundida oma kiirust vastavalt oludele kohandama. 21

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Keila lõunarajooni liiklusuuring

Keila lõunarajooni liiklusuuring 2016 INSENERIBÜROO STRATUM Keila lõunarajooni liiklusanalüüs 1. Üldinformatsioon Käesolev liiklusuuring on läbi viidud hindamaks Harjumaal, Keila linna lõunarajooni arendustega lisanduva liikluskoormuse

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3 LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE. PAIKNEMINE RISTMIKU ÜLETAMISEL. LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE Sõidu alustamine Sõiduki asukoht sõites Sõidu alustamine Seadusandlusest tulenevad

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021,

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, ELK000017, EEG000274, EEK000863, TEL001831, TGP000255

Rohkem

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs ÜMIS IIUSSÕM AVAMIS MÕJU AAÜÜS Foto: -rojekt AI 213 1 1. Sissejuhatus. öö ülesanne. Ülemiste liiklussõlme rajamine on olnud linnaruumis valminud kauaoodatud teerajatis, mis eesmärk oli muuta liikluse pealinna

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul - KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul ja Eve- Mai Valdna Kujundus, küljendus ja illustratsioonid:

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2 1 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2014 Eessõna Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (edaspidi LIMO) aastal 2014 läbiviidud projekti lõpparuandeks.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

Leping siirde7045 vahearuanne 3

Leping siirde7045 vahearuanne 3 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Microsoft Word - RKLTP_seletuskiri_ja?relevalve_ta?iendustega - kehtestatud variant

Microsoft Word - RKLTP_seletuskiri_ja?relevalve_ta?iendustega - kehtestatud variant Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering Planeeringu seletuskiri Tallinn-Tartu-Rapla 2016 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS. ÜLEVAADE PLANEERINGU KOOSTAMISE PROTSESSIST...

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Tallinn 2015

Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Tallinn 2015 Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Tallinn 2015 Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Autotehnika eriala Tallinn 2015 Mina, Paavo German..., tõendan, et

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.0

Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.0 Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 26.10.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2011 Avaldamismärge: A-kategooria ja A1-alamkategooria

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 1 Linnatranspordi strateegiad Miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? 1 Millised on Tallinna transpordisüsteemi peamised probleemid? Neli peamist puudust: Keskajal väljakujunenud tänavavõrk.... Selleks et

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz KOHALIKU OMAVALITSUSE ROLLIST LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISEL Dago Antov 1 1 Mis on ohutu liiklus? Häireteta liikumine Häiring Konflikt Kokkupõrge OHUTU? OHTLIK Materiaalne kahju Inimkahju 1 KUIDAS MÕÕTA OHUTUST?

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste ja Vana-Narva mnt kergliiklusteede kasutamine ja ohutus

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas Liikluskasvatuse temaatika lõiming õppe- ja kasvatustegevusesse EESMÄRK on ohutu liikumise õpetamine lasteaia siseruumides, lasteaia välisterritooriumil ning väljaspool lasteaeda. 1,5 3 aastased lapsed

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Portfolio_May2014

Portfolio_May2014 Liiklussüsteemi võimekuse suurendamine EE-LV-RU rahvusvahelise tähtsusega transpordikoridoris ESTLATRUS TRAFFIC ELRI-109 01.04.2012-30.06.2014 EESMÄRK Mobiliseerida enam piiriäärseid ressursse liiklusohutuse

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine 2015 Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine Liiklusohutuse osakond Maanteeamet 28.10.2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 Töö eesmärk... 5 1. Linnalähiala

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED 1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA... 5 1.1 ÜLDANDMED... 5 1.1.1 Ehitise asukoht... 5 1.1.2 Projekteerija... 5 2 ALUSDOKUMENDID... 6 2.1 LÄHTEANDMED... 6 2.1.1 Tellija lähteülesanne... 6 2.1.2 Eskiis, eelprojekt

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

VVm RT I 2001, 15, 66 Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48. Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6

VVm RT I 2001, 15, 66 Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48.  Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6 2 tund 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0 Liiklusloenduse tulemused 2009. aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel 2000-2009 15,0% 10,0% 5,0% 3,4% 2,7% 9,2% 8,0% 9,7% 6,9% 6,1% 6,6% 7,4%

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Inseneribüroo Stratum OÜ

Inseneribüroo Stratum OÜ Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 Tallinn 2002 Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 LÕPPARUANNE Tallinn 2002 2 SISUKORD

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

LIIKLUSÕPETUS III KLASSILE LIHTSUSTATUD RIIKLIKUS ÕPPEKAVAS VALIKAINE Koostaja: KÄTLIN TAMM I Liiklusõpetuse aine üldalused II Liiklusõpetuse õpetamis

LIIKLUSÕPETUS III KLASSILE LIHTSUSTATUD RIIKLIKUS ÕPPEKAVAS VALIKAINE Koostaja: KÄTLIN TAMM I Liiklusõpetuse aine üldalused II Liiklusõpetuse õpetamis LIIKLUSÕPETUS III KLASSILE LIHTSUSTATUD RIIKLIKUS ÕPPEKAVAS VALIKAINE Koostaja: KÄTLIN TAMM I Liiklusõpetuse aine üldalused II Liiklusõpetuse õpetamise eesmärgid III Liiklusõpetuse rõhuasetused, õppesisu

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas Liikluskasvatus on lasteasutuse õppe- ning kasvatustegevuse kohustuslik osa, mille käigus lapsed omandavad üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks.

Rohkem