Hoonete sisesed ja välised süsteemi lahendused soojuspumbaga hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hoonete sisesed ja välised süsteemi lahendused soojuspumbaga hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks"

Väljavõte

1 Korterelamute renoveerimisel saavutatav rahaline ja energia sääst Lembit Ida Bravaoberg OÜ

2 1.Sissejuhatus 1.1. Korrusmajade energeetilist olukorda määravad dokumendid Energiamärgis Energiamärgise arvutamisel energiatõhususe arv näitavad kogu hoone kütte, sooja tarbevee, gaasi ja elektri keskmisi kulusid ruutmeetri kohta aastas. Korterelamutel on selle skaala vahemikud järgmised: Energiatõhususe arv ETA; kwh/(m2*a) Klass: A - 120; B ; C ; D ; E F ;G-321 või enam

3 Energiaaudit Energiaaudit sisaldab endas loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks. Samuti saab energiaauditit kasutada alusdokumendina hoone renoveerimiseks vajaliku laenu taotlemisel pangas ja SA Kredex toetusteks. Hoone energiaaudit sisaldab: Soovitusi, millises järjekorras teostada renoveerimistööd Erinevaid renoveerimistööde pakette, koos eeldatava säästu ning tasuvusajaga Kütte-, torustiku-, ventilatsiooni- ning nõrkvoolu ja automaatikasüsteemide kirjeldust Elektrivarustuse kirjeldust Niiskuse ja temperatuuri mõõtmist Hoone energiabilansi koostamist

4 1.2.Renoveerimata korrusmaja ühe aasta soojusbilanss ja kütte maksumus Soojusenergia kaugküttesüsteemist kogus:500 MWh/a maksumus:37000 /a Kaugkütte hind:74 /MWh Hoone 3D 3000m2 Klass E Tasakaalu temperatuur 16 C Hoone temperatuur 21 C 35 C Soojusenergia kokku: 725 MWh/a Maksumus /a Vabasoojusenergia (päike, inimene,olmeelektroonika) kogus: 225 MWh/a maksumus: 0 /a Soojusenergia kadu läbi piirete kogus:300 MWh/a ; 470 MWh/a osakaal: 60% ; 65% maksumus: /a; /a Soojusenergia kadu õhuvahetusest kogus:100 MWh/a ; 155 MWh/a osakaal: 20% ; 21% maksumus:7400 /a ; 7770 /a Õhuvahetuse kordsus 0,35 Soojusenergia kadu heitveega kogus:100 MWh/a ; 100 MWh/a osakaal: 20% ; 14% maksumus:7400 /a ; 5180 /a

5 1.3.KredExi toetuse tingimused korterelamutele % (35%)toetuse tehnilised tingimused (soojuspidavus) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U 0,25 W/(m2 K); vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U 1,10 W/(m2 K) või olema korterelamu kõik aknad eelnevalt vahetanud soojapidavamate akende vastu. Aknad, mille vahetamata jätmine ei mõjuta hoone energiakulu, võib jätta vahetamata; soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse soojusläbivuse tasemega U 0,15 W/(m2 K);

6 25%(35%) toetuse tehnilised tingimused (ventilatsioon ja küte) energiatõhususarvu D klass, ETA 180 kwh/(m2 a) piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus kraadi ventilatsioon vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või: 1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h; 2) sissepuhke või -võetavad välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 db(a); 3) väljatõmbe õhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s WC, 15 l/s vannituba/pesuruum ja 8 l/s köök, erandina 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s; 4) keskkütte puhul peab värske õhu klapi paiknemine tagama õhu eelsoojendamise (paiknema kas radiaatori taga või kohal või paigaldama värskeõhuradiaatori).

7 % (50%) toetuse tehnilised tingimused (soojuspidavus) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U 0,22 W/(m2 K); vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U 1,10 W/(m2 K) ning paigaldama need soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled. Soojustuse tasapinda paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välissein/aken liitekoha arvutuslik joonsoojusläbivus 0,05 W/(mK) ja temperatuuriindeks > 0,8. Aknad, mille vahetamata jätmine ei mõjuta hoone energiakulu, võib jätta vahetamata; soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse (soojusläbivuse tase U 0,12 W/(m2 K);

8 40% (50%) toetuse tehnilised tingimused (kütte ja ventilatsioon) energiatõhususarvu C klass, ETA 150 kwh/(m2 a) radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus kraadi paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume; või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu radiaatorid; ventilatsioon vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või: 1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h; 2) ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmed; sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 db(a); 3) väljatõmbe õhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s WC, 15 l/s vannituba/pesuruum ja 8 l/s köök, erandina 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s.

9 2. Korrusmajade elukaare pikendamine renoveerimise ja energiasäästu lahendustega Korrusmajade renoveerimise ja energiasäästu lahendused: 2.1.korrusmajade piirete /katuse soojustamine /renoveerimine ja avatäidete vahetamine. Rõduklaaside paigaldus 2.2.üldkasutuses olevate ruumide remont (sissepääsu trepid, tamburid), varikatuste paigaldus. 2.3.kütte-, jahutussüsteemi renoveerimine/paigaldamine 2.4. ventilatsioonisüsteemi renoveerimine/paigaldamine 2.5. vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine/paigaldamine 2.6.liftide renoveerimine 2.7.elektrisüsteemi renoveerimine 2.8.nõrkvoolu ja automaatika süsteemide paigaldamine 2.9.taastusenergia süsteemide paigaldus

10 2.1.Korrusmajade piirete/katuse soojustamine/renoveerimine ja avatäidete vahetamisega kaasnevad tööd. Rõduklaaside paigaldus Korrusmaja fassaadi lammutamine/ puhastamine, fassaadi soojustastamiseks tasapinna ettevalmistamine Avatäidete vahetus ja paigaldus soojustuse tasapinda. Avatäidete palede viimistlus väljast ja seest. Rõduklaaside paigaldus Fassaadi soojustussüsteemi paigaldus- soojustus, armeering, viimistluskrohv Fassaadi soojustussüsteem paigaldus-soojustus karkasi vahel, tuuletõkkeplaat,dekoratiivplaat Lamekatuse soojustus ja SBS kattega katmine ja tuulutite paigaldamine Viilkatuse puitkonstruksiooni ankurdus ja katusekatte ja tuulekasti paigaldus ning puistevillaga pööningu soojustamine. Vihmavee süsteemi paigaldus

11 2.1.2 Avatäidete vahetus ja paigaldus soojustuse tasapinda Avatäidete palede viimistlus väljast ja seest. Rõduklaaside paigaldus Avatäidete raami paigaldus avasse Avatäidete paigaldus soojustuse tasapinda ja auruja tuuletõkke lindi paigaldus Soojustatud välimiste ja sisemiste palede ehitus/viimistlus Akendele aknalaudade ja veeplekkide paigaldus Ustele lävepakkude paigaldus

12 Rõdu piirete ja klaaside paigaldus Rõdu piirete korrastamine või uute paigaldamine Rõdu raamideta klaaside paigaldus

13 2.1.3 Fassaadi soojustussüsteemi paigaldus- soojustus, armeering, viimistluskrohv Soklisiini paigaldus Puhastatud võõpega fassaadile soojustuse EPS või jäikvilla paigaldus ja tüübeldamine Armeerimiskrohvi paigaldamine armeerimisvõrgule, viimistlus Viimistluskrohvi paigaldus

14 2.1.4.Fassaadi soojustussüsteem paigaldus-soojustus karkasi vahel, tuuletõkkeplaat,dekoratiivplaat Puitkonstruktsioonil soojustusisolatsiooniga TEMPSI VARIO fassaadi ristlõige Legend: 1. Horisontaal või vertikaal puitprofiilid 2. Vertikaalsed või horisontaal puitlatid 100x25- tuulutus 3. Vertikaalsed või horisontaapuitlatid 50x25- tuulutus 4. Kandekonstruktsioon 5. Soojusisolatsioon 6. TEMPSI tsementkiudplaat

15 Fassaadi soojustussüsteem paigaldus-soojustus karkasi vahel, tuuletõkkeplaat,dekoratiivplaat

16 2.1.5Lamekatuse soojustus ja SBS kattega katmine ja tuulutite paigaldamine Vana katusekatte augustamine Katuse soojustamine villaga k.a tuulutussoontega vill Katusetuulutite paigaldamine Ventilatsioonikorstnate renoveerimine ja kanalituulutite paigaldus SBS katte paigaldamine Parapeti ehitamine, soojustamine Katusele turvaelementide paigaldamine

17 2.1.6.Viilkatuse puit konstruksiooni ankurdus ja katusekatte ja tuulekasti paigaldus ning puistevillaga pööningu soojustamine. Vihmavee süsteemi paigaldus Müürilattide paigaldus Sarikate,talade paigaldus Roovituse paigaldus Tuuletõkkeplaadi paigaldus Katusekatte (plekk, eterniit, kivi) paigaldus ja otsaseinte ehitus Tuulekasti paigaldus Pööningule käiguteede ehitus Pööningu soojustamine puistevillaga Katusele vihmavee süsteemi turvaelementide paigaldamine

18 .2.üldkasutuses olevate ruumide remont (sissepääsud, trepid, tamburid), varikatuste paigaldus. Treppikoja sissepääsude remont(varikatused,trepimademed,käsipuud Trepikodade sanitaaremont,juhtmete süvistamine seina Pööningu,katuseluukide koos redelitega asendamine Trepikoja akendele aknalaudade paigaldamine Trepi käsipuude paigaldamine

19 2.3. Küttesüsteemi renoveerimine/paigaldamine Soojussõlme,katla(gaas,pellet,soojuspump) renoveerimine /uue paigaldus Küttemagistraalide renoveerimine 1-toru või 2-toruküttesüsteemile küttepüstikute ja radiaatorite paigaldamine Küttesüsteemi pesemine,survestamine ja tasakaalustamine Soojussõlme automaatika ja kaugjälgimis süsteemi paigaldamine

20 2.3.1.Lokaalsed õli-, elektri-, gaasi-, puidu-, pelleti kateldega küttesüsteemid Gaasikatlaga küttesüsteem Elektrikatlaga küttesüsteem

21 Lokaalne vesi-vesi soojuspumbasüsteem 1.Pinnasekollektor h:0,9-1,3m;l:1,0-1,2m; 1ha-250kW; t=5-6c; 2.Spiraalkollektor h:0,9-1,3m+ 2-3m spiraal d=600 mm; 2m spiraal 300W 3.Energiapuurkaev d=140 mm;l:15m ; h: kesk 15m; 2 ja3toru 40x2,4; 4toru 32x2,2 +raskused 12kg/100m 4.Põhjavee avatud süsteem-2 puurauku l:20 m; jahut.3-4c.tootlik 8kW-1,5m3/h,18kW- 3,2m3/h 5.Avatud veekogu kollektor- plastiktoru paigaldatakse liinidena või ringikujuliselt aasadena

22 Lokaalne maakütte soojuspumbasüsteem

23 Lokaalne maakütte soojuspumbasüsteem koos ventilatsiooni soojustagastusega

24 Lokaalne maakütte soojuspumbasüsteem koos ventilatsiooni soojustagastusega KÜ Mööblimaja;Anija vallas,3 korruseline 18 korterit elamu paigaldatud: SP Gapsal 42 kw, ventilatsiooniseade VS-21-R-C kompl.;pinnasekollektorit 2400m Soojuspumpadega toodetud ja tarbitud soojust maja kütte ja soojavee tegemiseks 61,6 MWh/ aastas, COP 3,0,elektritarbimine 20,5 MWh/ aastas Soojuse hind 36,7 /MWh

25 Lokaalne õhk-vesi soojuspumba süsteem

26 2.3.4 Soojussõlm.kütte ja soojaveesüsteem ning kaugküttesüsteem Soojussõlm Soojussõlm on tööstuslikult toodetud mõõtesõlme, tarbevee- ventilatsiooni- ja küttesüsteemi ning paisumisseadmetega liidetud seadmete tervik, mis sisaldab endas soojusvaheteid, primaar- ja sekundaar poole reguleerimisseadmeid, pumpasid, mõõteseadmeid, ventiile ja muud toruarmatuuri ning vajalikku torustikku. Soojussõlme abil kantakse kaugküttevõrgust saadav soojusenergia üle hoone kütte- ja sooja tarbevee võrku ning reguleeritakse kütte ja sooja tarbevee temperatuuri vastavalt vajadusele

27 Soojussõlm Soojussõlme soojusvaheti Soojussõlme automaatika ja JK kilbid

28 Hoone kütte ja soojaveesüsteem Hoone küttesüsteem, mis on ühendatud soojussõlmega, koosneb magistraaltorustikust, küttepüstikustest ja küttekehadest tagamaks sisekliima tingimustele vastava temperatuuri ruumides Hoone sooja tarbevee süsteemi, mis on ühendatud soojussõlmega, eesmärgiks on tagada soe vesi erinevatel tarbimistel ja ettenähtud temperatuuril (tavaliselt 55C) Hoone küttesüsteem ja sooja tarbevee süsteem on energiasäästlikud, kui nad tagavad maksimaalse tulemi hoones kaugküttesüsteemist võetava minimaalse energiaga puhul ( sõltuvalt väliskeskkonna temperatuurist)

29 Kaugküttesüsteem Kaugküttesüsteem- soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud ehitised Kaugküttesüsteem-koosneb (õli-, gaasi-, puidu-, pelleti) katlamajast ja kaugküttetrassist-(dest), milles voolav soojusekandja (pehmendatud vesi) annab üle katlamajas soojendatud vee soojusenergia läbi soojussõlme hoonete kütte ja soojavee süsteemidele Kaugküttesüsteem on energiasäästlik kui soojuskaod on süsteemis minimaalsed ja üleantav soojusenergia kogus maksimaalne (sõltuvalt väliskeskkonna temperatuurist)

30 2.4. ventilatsioonisüsteemi renoveerimine/ paigaldamine 1. Ventilatsioonilõõride kaardistus ja puhastamine. 2. Ventilatsiooni tööd korterites. Värskeõhu kanalite ja lõõride puurimine.torustiku,tuletõkke-,reguleerklappide ja plafoonide paigaldus. Korteripõhiste ventilatsiooniseadmete paigaldamine 3. Ventilatsioonitööd fassaadil ja trepikojas. Värskeõhu kanalite puurimine. Fassaadile ventilatsioonitorustiku paigaldus. Trepikojas asuvate kortereid ühendavate ventilatsiooniseadmete paigaldamine 4. Ventilatsiooni tööd keldris, pööningul, katusel. Tsentraalse ventilatsioonitorustiku paigaldus ja ühendamine ventilatsioonikorstnate ja fassaadile ventilatsioonitorustikuga ning liitmine (soojustagastusega ) ventilatsiooni seadmega/tega 5. Sundventilatsiooni süsteemi mõõdistamine ja tasakaalustamine

31 Soojustagastusega ventilatsiooni lahendused Korteripõhise ventilatsiooniseadmetega soojustagastusega sisse puhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteem Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega soojustagastusega sisse puhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteem Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega ja soojuspumpadega soojustagastusega ventilatsioonisüsteem Soojustagastusega ventilatsiooni lahenduste võrdlus

32 Korteripõhise ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke väljatõmbe ventilatsioon

33 Korteripõhise ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke väljatõmbe ventilatsiooni joonis

34 Tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke väljatõmbe ventilatsioon

35 Tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke väljatõmbe ventilatsiooni joonis

36 Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega ja soojuspumpadega soojustagastusega ventilatsioonisüsteem põhimõtteline skeem

37 Tsentraalse ventilatsiooniseadmetega ja soojuspumpadega soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi joonis ventilatsioonisüsteem joonis

38 Soojustagastusega ventpüstikute põhine, Heatcatcher seadmetega ventilatsioonisüsteem

39 Soojustagastusega tsentraalne, VTS seadmetega ventilatsioonisüsteem

40 Soojustagastusega tsentraalne, Pilpit seadmega ventilatsioonisüsteem jälgitav Ounetist

41 Soojustagastusega ventilatsiooni lahenduste võrdlus Soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi: puhul torustiku paigaldu tööd korterites minimaalsed soojusenergiat saab kasutada kütte soojuse ja soojavee tegemiseks aasta läbi; soojusenergia hind kütte soojuse ja soojavee tegemiseks on ~40 /MWh saab maa olemasolul liita maaküttesüsteemiga; puhul soovitav kasutada päikesepaneele,süsteemi elektrienergiaga varustamisel Korteripõhise ja tsentraalse ventilatsiooniseadmega soojustagastusega sissepuhke väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi: puhul torustiku paigaldustööd korterites olulises mahus suured soojusenergiat saab kasutada sissetuleva õhu eelsoojenduseks kütteperioodil (6 kuud) soojusenergia hind õhu eelsoojenduseks sõltub kütteperioodil ventilatsiooni soojusvaheti kaudu tarbitavast soojusest.

42 2.5 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine Vee-ja kanalisatsiooni püstikute šahtide avamine ja sulgemine Vee(külm, soe,tsikulatsioon)- ja kanalisatsiooni torustiku vahetus/isoleerimine ja liitumised korteritorustikuga Soojavee toruarmatuuri ühendamine soojussõlme soojusvahetiga, tasakaalustamine Veemõõtjate ja potentsiaali ühtlustuse paigaldus Vee-ja kanalisatsiooni magistraalide vahetus ja liitumised Kanalisatsiooni ja sadevee liitumised sadeveekaevudega Kanalisatsiooni soojusvahetite paigaldamine(vajadusel)

43 2.5.1 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine

44 2.6.Liftide renoveerimine/paigaldamine Olemasolevate liftide veomehhanismide ja liftikabiini renoveerimine Uute liftide paigaldamine(kone, Scindler) olemasolevasse liftiavasse

45 2.7.elektrisüsteemi renoveerimine Peakilbi ja korterite jaotuskilpide renoveerimine koos kaabelduse kaabelduse süvistamisega Uue JK paigaldus soojustagastusega ventilatsioonisüsteemile Valgustuse renoveerimine pööningul,trepikojas, sissepääsul, keldris.uute välisvalgustite paigaldus

46 2.8.nõrkvoolu ja automaatika süsteemide paigaldamine Kontrolleri paigaldamine ventilatsiooni seadmele ja soojussõlmele Andurite,mõõteriistade ja kaabelduse paigaldamine ventilatsiooni seadmele ja soojussõlmele ja soojuspumpadele Automaatikakilbi paigaldamine Ruuteri paigaldamine internetiühenduse saamiseks

47 2.8.1 Soojustagastusega tsentraalne,pilpit seadmega ventilatsioonisüsteemi skeem Ounetis

48 2.9 taastusenergia süsteemide paigaldus 1. päikesepaneelide paigaldamine 2. päikesekollektorite paigaldamine

49

50

51

52 3. Korterelamu renoveerimise eelarve ning energia ja rahaline sääst 3.1 Korterelamu renoveerimise eelarve. Saavutatav energiamärgis C Korterelamu 3000 m2 renoveerimise maksumus Eur, 3.1.1Vundamendid ja Kandetarindi (fassaad) Eur Fassaadielemendid(avatäited, rõdud) ja Katused Eur 3.1.3Treppikoda jm Eur Küttesüsteem Eur Ventilatsioonisüsteem Eur Vesi ja kanalisatsioon Eur Lift Eur Elektripaigaldis Eur Automaatika Eur Päikesepaneelid Eur Kokku: Eur

53 3.1.1 Renoveerimislaenu kalkulatsioon omafinanseeringa (s.h.toetus) Renoveerimislaenu kalkulatsioon (Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest) Aadress: KÜ Start Renoveerimise maksumus: ,00 EUR Omafinantseering (sh toetus): ,00 EUR (40,00%) Laenu summa: ,00 EUR Tagasimakse periood: 240 kuud Maksepuhkus: ei soovi Intressimäär: 3,50 % Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3000 m2 korral): 1,04 EUR/m2. Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi: 1,22 EUR/m2. Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku , , , ,78 KOKKU , , ,79

54 Renoveerimislaenu kalkulatsioon omafinanseeringuta (s.h.toetus) Renoveerimislaenu kalkulatsioon (Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest) Aadress: KÜ Start Renoveerimise maksumus: ,00 EUR Omafinantseering (sh toetus): 0,00 EUR (0,00%) Laenu summa: ,00 EUR Tagasimakse periood: 240 kuud Maksepuhkus: ei soovi Intressimäär: 3,50 % Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3000 m2 korral): 1,74 EUR/m2. Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi: 2,05 EUR/m2. Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku , , , ,64 KOKKU , , ,99

55 3.2 Korterelamu renoveerimise eelarve. Saavutatav energiamärgis D Korterelamu 3000 m2 renoveerimise maksumus Eur, 3.2.1Vundamendid ja Kandetarindi (fassaad) Eur Fassaadielemendid(avatäited, rõdud) ja Katused Eur 3.2.3Treppikoda jm Eur Küttesüsteem Eur Ventilatsioonisüsteem Eur Vesi ja kanalisatsioon Eur Lift Eur Elektripaigaldis Eur Automaatika Eur Päikesepaneelid- 0 Eur Kokku: Eur

56 3.2.1 Renoveerimislaenu kalkulatsioon omafinanseeringa (s.h.toetus) Aadress: KÜ Start Renoveerimise maksumus: ,00 EUR Omafinantseering (sh toetus): ,00 EUR (25,00%) Laenu summa: ,00 EUR Tagasimakse periood: 240 kuud Maksepuhkus: ei soovi Intressimäär: 3,50 % Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3000 m2 korral): 1,23 EUR/m2. Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi: 1,45 EUR/m2. Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku , , , ,49 KOKKU , , ,73

57 Renoveerimislaenu kalkulatsioon omafinanseeringuta (s.h.toetus) Renoveerimislaenu kalkulatsioon (Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest) Aadress: KÜ Start Renoveerimise maksumus: ,00 EUR Omafinantseering (sh toetus): 0,00 EUR (0,00%) Laenu summa: ,00 EUR Tagasimakse periood: 240 kuud Maksepuhkus: ei soovi Intressimäär: 3,50 % Taotletava laenu kuumakse 1 m2 kohta (korterite üldpinna 3000 m2 korral): 1,63 EUR/m2. Vajalik remonditasu kuumakse 1 m2 kohta arvestades laenumakset ja reservi: 1,92 EUR/m2. Kuu Põhiosa jääk Põhiosa makse Intressimakse Kokku , , , ,66 KOKKU , , ,31

58 3.3.Renoveerimata korrusmaja ühe aasta soojusbilanss ja kütte maksumus Soojusenergia kaugküttesüsteemist kogus:500 MWh/a maksumus:37000 /a Kaugkütte hind:74 /MWh Hoone 3D 3000m2 Klass E Tasakaalu temperatuur 16 C Hoone temperatuur 21 C 35 C Soojusenergia kokku: 725 MWh/a Maksumus /a Vabasoojusenergia (päike, inimene,olmeelektroonika) kogus: 225 MWh/a maksumus: 0 /a Soojusenergia kadu läbi piirete kogus:300 MWh/a ; 470 MWh/a osakaal: 60% ; 65% maksumus: /a; /a Soojusenergia kadu õhuvahetusest kogus:100 MWh/a ; 155 MWh/a osakaal: 20% ; 21% maksumus:7400 /a ; 7770 /a Õhuvahetuse kordsus 0,35 Soojusenergia kadu heitveega kogus:100 MWh/a ; 100 MWh/a osakaal: 20% ; 14% maksumus:7400 /a ; 5180 /a

59 3.4.Soojustagastus ventilatsioonisüsteemiga varustatud renoveeritud hoone ühe aasta soojusbilanss ja kütte maksumus Soojustatud hoone piirded, paigaldatud uued aknad, renoveeritud küttesüsteem, soojustagastusega ventsüsteem Päikese paneelid Energiasääst 53,5% Soojusenergia kaugküttesüsteemist kogus:150 MWh/a osakaal:50% maksumus:11100 /a Kaugkütte hind:74 /MWh Hoone 3000m2 Klass C. Tasakaalu temperatuur 12 C Hoone temperatuur 21 C Soojusenergia kokku: 405 MWh/a maksumus: /a Vabasoojusenergia (päike, inimene,olmeelektroonika) kogus: 225 MWh/a Kadu õhuvahetus kordsuse suurenemisest kogus: 120MWh/a =105MWh/a Soojusenergia kadu läbi piirete kogus:75 MWh/a ; 122 MWh/a osakaal: 25% ; 30% maksumus:4308 /a; 5170 /a Soojusenergiakadu ventilatsioonist kogus:125 MWh/a ; 183 MWh/a osakaal: 41,7% ; 45% maksumus:7185 /a; 7754 /a Õhuvahetuse kordsus 0,5 Soojusenergia kadu heitveega kogus:100 MWh/a ; 100 MWh/a osakaal: 33,3% ; 25% maksumus:5738 /a; 4308 /a Soojusenergia ventilatsioonist kogus: 150 MWh/a osakaal: 50% maksumus: 6132 /a soojusehind: 40,9 /MWh sääst : 4968 /a

60 Erinevate lahendustega soojustagastusega ventilatsioonisüsteemide säästuandmed 1.Soojustagastusega ventpüstikute põhine, Heatcatcher seadmetega ventilatsioonisüsteem-paigaldatud a Vilde tee 132 soojuspumpadega soojust toodetud üks aasta 320,2 MWh, tarbitud elektrit 124,0 MWh. Sääst Soojustagastusega tsentraalne, VTS seadmetega ventilatsioonisüsteem-paigaldatud a Muti tn 30 soojuspumpadega soojust toodetud üks aasta 234,8 MWh,tarbitud elektrit MWh. Sääst Soojustagastusega tsentraalne Pilpit seadmega ventilatsioonissteemi skeem Ounetis- paigaldatud a Sõpruse puiestee 251 soojuspumpadega soojust toodetud üks aasta 198,5 MWh,tarbitud elektrit 68,4 MWh. Sääst Kaugkütte hind 74 / MWh ja elekter 110 / MWh

61 3.5.Renoveeritud hoone ühe aasta soojusbilanss ja kütte maksumus Soojustatud hoone piirded, paigaldatud uued aknad, renoveeritud küttesüsteem Energiasääst 40% Soojusenergia kaugküttesüsteemist kogus:300 MWh/a maksumus:22200 /a Kaugkütte hind:74 /MWh Hoone 3000m2 Klass D. Tasakaalu temperatuur 12 C Hoone temperatuur 21 C Soojusenergia kokku: 405 MWh/a maksumus: /a Vabasoojusenergia (päike, inimene,olmeelektroonika) kogus: 225 MWh/a Kadu õhuvahetus kordsuse suurenemisest kogus:-120 MWh/a maksumus: 0 /a Soojusenergia kadu läbi piirete kogus:75 MWh/a ; 122 MWh/a osakaal: 25% ; 30% maksumus:4308 /a; 6628 /a Soojusenergiakadu õhuvahetusest kogus:125 MWh/a ; 183 MWh/a osakaal: 41,7% ; 45% maksumus:7185 /a; 9940 /a Õhuvahetuse kordsus 0,5 Soojusenergia kadu heitveega kogus:100 MWh/a ; 100 MWh/a osakaal: 33,3% ; 28% maksumus:7400 /a; 5432 /a;

62 3.6. Renoveeritud korterelamu energia ja rahaline säästu näitajad Näitajad Renoveeritud C energiamärgisega elamu Renoveeritud D energiamärgisega elamu Energiasääst aastas MWh piirete soojustamisest Rahaline sääst aastas EUR piirete soojustamisest Energiasääst aastas MWh ventilatsiooni soojustagastusest Rahaline sääst aastas EUR ventilatsiooni soojustagastusest Rahaline sääst aastas päikesepaneelidest Pangale maksed aastas EUR koos intressidega Panga maksete ja rahalise säästu vahe aastas EUR Pangale laenu kuumakse 1 m2 kohta EUR arvestades säästu Pangale laenu kuumakse 1 m2 kohta EUR koos reserviga arvestades säästu ,349 0,801 0,409 0,937

63 Lembit Ida Bravoberg OÜ Kadaka tee 5,Tallinn,

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kuidas planeerida ühistu renoveerimise finantseerimist Mirja Adler SA KredEx 9.12.2011 Mis on KredEx? Finantsasutus, mis: Aitab eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 ÜLEVAADE KOGU RIIGI HOONETEST... 2

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Tartu mnt 39 energiaaudit

Tartu mnt 39 energiaaudit Tellija: KÜ Tartu mnt. 39 (80160574) Aadress: Tartu mnt 39, Tallinna linn, Harju maakond, 10115 Tellija kontaktisik: Urmas Murre Telefon: 5034893 e-post: info@majaabi.ee TARTU mnt 39 ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Rakvere Koidula 9 energiaaudit

Rakvere Koidula 9 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Rakvere Koidula 9 (108010959) Aadress: L. Koidula 9, Rakvere 44314, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: l.koidula9@gmail.com KOIDULA 9, RAKVERE

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

document

document Kortermajade sisekliima ja Click to edit ventilatsioon Master title style Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Kortermajade ventilatsiooniuuringud 2014 Sissejuhatus Hoonete sisekliima Kortermajade ventilatsioonisüsteemid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx Pilvero OÜ NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016 2028 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 Nõva-Tallinn 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö alusel

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad Maja energiatarve Enamikus majapidamistes moodustavad küttearved olulise osa igakuistest väljaminekutest ning gaasi- ja õlihinna pideva tõusu

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Sisukord

Sisukord OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 Autoriõigused: Tallinna Tehnikaülikool, 2016 I Sisukord 1 Sissejuhatus 8 2 Hoone sisekliima

Rohkem

Eramaja rekonstrueerimine Väärt nõuanded, praktilised näpunäited ja kogu vajalik info kodu korrastamiseks kredex.ee

Eramaja rekonstrueerimine Väärt nõuanded, praktilised näpunäited ja kogu vajalik info kodu korrastamiseks kredex.ee Eramaja rekonstrueerimine Väärt nõuanded, praktilised näpunäited ja kogu vajalik info kodu korrastamiseks kredex.ee SISUKORD SIGNE SARIK Ehitusprotsess samm-sammult 4 EGLE TAMM, BRITA KARIN ARNOVER Miljööväärtuslikul

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks Estfeed Kalle Kukk Elering AS Strateegiajuht kalle.kukk@elering.ee 27.03.2014 110-330 kv liinid 5223 km kõrgepinge õhuja kaabelliine Ülepiirilised ühendused

Rohkem

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016-2030 Tallinn 2016 SISUKORD 1. Üldosa... 2 1.1. Töö nimetus... 2 1.2. Objekti

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation TJ SOLAR 7 head omadust ühes kollektoris TJ SOLAR INFOLEHT TJ SOLAR toote head omadused TJ SOLAR kollektori spetsifikatsioon Kasutegur Konstruktsioon Paigaldamine ja kinnitamine TJ SOLAR pakend TJ SOLAR

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

(Microsoft Word - Kanali 2c, P\344rnu linn ehitusprojekt, seletuskiri, korrireeritud)

(Microsoft Word - Kanali 2c, P\344rnu linn ehitusprojekt, seletuskiri, korrireeritud) Töö nr.: PP 2010/09-17 Staadium: Põhiprojekt Tellija: KÜ Kanali 2c KANALI 2c, Pärnu linn KORTERELAMU VÄLISPIIRETE RENOVEERIMINE EHITUSPROJEKT Projektijuht: Aleksander Paulman Pärnu linn, 2010 1 S I S U

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi 2015 1 Kokkuvõte. Ridala vald on tegelenud regulaarselt soojusmajanduse arendamisega, koostatud on eelnevalt 2 väga põhjalikku

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - Puhja SMAK docx

Microsoft Word - Puhja SMAK docx Pilvero OÜ Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2026 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report

BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report Energiatõhusa ehitamise hoonete ja ehitiste pilootkoolituse programm Õppekava nimetus Õppekava koostamise alus Õppe kogumaht ja Sihtrühm: Õppe eesmärk

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Microsoft Word V_EKA_vent_kirjeldus_30_09_2015.doc

Microsoft Word V_EKA_vent_kirjeldus_30_09_2015.doc 1(29) EHITUSKIRJELDUS VENTILATSIOON 1. ÜLDOSA 1.1. Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud EESTI KUNSTIAKADEEMIA õppehoone, Kotzebue 1 / Põhja pst 7, ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP ÜLIMALT EFEKTIIVNE MADAL MÜRATASE KÜTMINE GARANTEERITUD VÄLISTEMPERATUURIL KUNI -28 ºC A ++ TÄIUSLIK SÜSTEEM KÜTMISEKS JA SOOJA TARBEVEE TOOTMISEKS www.kliimaseade.ee Kulutused elektrile

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Ehitusinfo

Ehitusinfo Ehitusinfo Uus-Veerenni I hoonete etapp Arenduse kvaliteetse ehituse ja siseviimistluse garanteerib Merko. Uus-Veerenni arendus paikneb Tallinna Kesklinnas. Vahetus naabruses asub hubane Veerenni asum

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem