AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusa

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusa"

Väljavõte

1 AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus Äriregistrikood: Aadress: Järvevana tee 9G, Tallinn Postiaadress: Pärnu mnt 141, Tallinn Telefon: Faks: E-post: Kodulehekülg: group.merko.ee Majandusaasta: Aruandeperiood: Nõukogu: Juhatus: Toomas Annus, Teet Roopalu, Indrek Neivelt Andres Trink, Tõnu Toomik Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers 1

2 SISUKORD KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS... 3 TEGEVUSARUANNE... 5 JUHATUSE DEKLARATSIOON TEGEVUSARUANDELE KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANNE KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE LISAD LISA 1 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED LISA 1.1 MUUDATUSED INFORMATSIOONI ESITLUSVIISIS LISA 1.2 UUED RAHVUSVAHELISE FINANTSARUANDLUSE STANDARDID JA AVALDATUD STANDARDITE MUUDATUSED LISA 2 ÄRISEGMENDID LISA 3 MÜÜDUD TOODANGU KULU LISA 4 PUHASKASUM JA DIVIDENDID AKTSIA KOHTA LISA 5 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID LISA 6 NÕUDED JA ETTEMAKSED LISA 7 VARUD LISA 8 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD LISA 9 KINNISVARAINVESTEERINGUD LISA 10 MATERIAALNE PÕHIVARA LISA 11 IMMATERIAALNE PÕHIVARA LISA 12 LAENUKOHUSTUSED LISA 13 VÕLAD JA ETTEMAKSED LISA 14 LÜHIAJALISED ERALDISED LISA 15 MUUD PIKAAJALISED VÕLAD LISA 16 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA LISA 17 TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE SUHTARVUDE DEFINITSIOONID

3 KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS AS Merko Ehitus on ehitus- ja kinnisvara arenduse kontsern, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. TEGEVUSVALDKONNAD EESTI LÄTI LEEDU NORRA Üldehitus Insenerehitus Elektriehitus Teedeehitus Elukondliku kinnisvara arendus ja investeeringud Üldehitus Insenerehitus Elektriehitus Elukondliku kinnisvara arendus ja investeeringud Üldehitus Elukondliku kinnisvara arendus ja investeeringud Üldehitus Suurima omakapitaliga Balti ehitusettevõte, võimeline projekte ise pikaajaliselt finantseerima Tugev positsioon Baltikumi ehitusturul, juhtiv elukondliku kinnisvara arendaja Rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001, OHSAS AKTSIAD Noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates aastast Suurim aktsionär AS Riverito (72%) 2017 NÄITAJAD Müügitulu 317,6 mln eurot Puhaskasum 14,7 mln eurot 757 töötajat 3

4 VISIOON Usaldusväärsed lahendused ja kvaliteetne teostus teie ideedele. VÄÄRTUSED VASTUTUS LUBADUSTE PIDAMINE PÄDEVUS INITSIATIIVIKUS LOOVUS Otsustame, lähtudes ärilisest mõtlemisest, teadlikkusest ja eetilistest tõekspidamistest. Pakume kestvaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi. Anname aktsionäridele, tellijatele, koostööpartneritele ja töötajatele realistlikke lubadusi ning peame neist kinni. Head lahendused sünnivad koostöös, lubadustest kinnipidamine on vastastikune. Hindame kvaliteeti ja erialast professionaalsust. Arendame pidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskusi. Juhime protsesse ja oleme orienteeritud tulemusele. Võtame vastu väljakutsed, mis eeldavad pingutusi. Oleme avatud, uuendusmeelsed ja loomingulised nii lahenduste väljatöötamisel kui ka teostamisel. Meil jagub head tahet edumeelsete mõtete elluviimiseks. STRATEEGIA ASi Merko Ehitus äristrateegia fookus on ettevõtte väärtuse kasvatamisel, pakkudes peatöövõtu teenust hoonete ja infrastruktuuri ehituse valdkonnas ning arendades elukondlikku kinnisvara oma peamistel koduturgudel Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. Merko Ehituse eesmärgiks on olla oma tellijatele eelistatud partner ehitustööde teostamisel. 4

5 TEGEVUSARUANNE JUHTKONNA KOMMENTAAR Merko Ehituse aasta esimese kvartali müügitulu kasvas varasema ehituslepingute portfelli toel 80,3 miljoni euroni. Kontserni puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot. Esimeses kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid kogumahus 22 miljonit eurot ja ehituslepingute portfell oli 292 miljonit eurot. Arvestades Merko Ehituse olemasolevate ehituslepingute mahtu ja töös olevaid suurobjekte, oli kontserni müügitulu kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ootuspärane. Enim kasvas müügitulu Lätis ning väljaspool Eestit teostatud ehitustööde maht oli esimeses kvartalis suurem kui Eestis. Esimeses kvartalis jätkusid eelmise aasta trendid ehitusturul: surve sisendhindade kasvule ja ehitusressursi piiratud kättesaadavus. Ehituse väärtusahelas toimub riskide nihutamine osapoolte vahel, mis mõjutab teiste seas ka ehituse peatöövõtuettevõtteid ja lõppkokkuvõttes tellijaid. Kuigi eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ehitusmahud kasvasid ja ehitusteenuse kasumlikkus paranes, siis tervikuna tellijale ehitamise valdkonna kogutulemusega kontserni juhtkond rahul ei ole. Merko grupp otsib jätkuvalt suuremat efektiivsust nii projektijuhtimises kui kulude poolel ning optimaalsemat riski ja tulu suhet, ent mitte ehituskvaliteedi arvelt. Ühe kvartaliga suuri muutusi ei too, aga pelgalt ehitusmahtude kasv ei ole eesmärk omaette AASTA 3 KUU MÜÜGITULU 80 MILJONIT EUROT KASUM ENNE MAKSE 1,3 MILJONIT EUROT Merko Ehitus müüs esimeses kvartalis 51 korterit, eelmise aasta samal perioodil 141 korterit. Kuigi korterite arenduse valdkonna osakaal esimese kvartali tulemustes vähenes, oli see pigem tehnilist laadi: müük sõltub objektide kasut usloa saamise hetkest, mil Merko Ehitus saab asuda kortereid ostjatele üle andma. Eellepingutega müüdud korterite arv kasvas ja need müügid realiseeruvad järgnevates kvartalites. Suuri muutusi kontserni juhtkond aasta esimese kolme kuuga Eesti, Läti ega Leedu pealinnade korteriturul ei näinud. Majanduskeskkond on Balti riikides hetkel hea, finantseerimistingimused soodsad ja ostujõud püsib. Klientide soovil tuleb korteriarenduses jätkuvalt ja üha enam pöörata tähelepanu läbimõeldud ja kestlikele lahendustele ning terviklikule elukeskkonnale. Korterite arenduse mahtusid aitaks tõsta efektiivsem ja mõistuspärasem ehituslubade ja planeeringute menetlemine. Esimeses kvartalis käivitas Merko Ehituse grupp neli uut arendusprojekti enam kui 140 korteriga ja plaanib sel aastal turule tuua mitu uut arendusprojekti nii Vilniuses, Tallinnas kui Riias. Merko Ehituse aasta esimese kvartali müügitulu oli 80,3 miljonit eurot (eelmise aasta sama perioodi 58,1 miljoni euroga võrreldes kasv +38%), EBITDA 1,8 miljonit, kasum enne makse 1,3 miljonit ning puhaskasum 1,1 miljonit eurot aasta 3 kuuga sõlmis kontsern uusi lepinguid kogumahus 22,3 miljonit eurot, sealhulgas Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi rajamiseks Eestis ning Z-Towers kompleksi lisatööde teostamiseks Lätis. Seisuga oli Merko Ehituse kontserni lepingute portfell 291,9 miljonit eurot. Esimeses kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus, Maakri Kvartal, Öpiku Ärihoone B-maja, Noblessneri elamukvartal, Pärnu mnt 22 ärihoone, Wendre tootmishoone laiendus, Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonna residents, Tallinki büroohoone, Viimsi riigigümnaasium ja Toom-Kuninga 21 korterelamu. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Akropole ja Alfa kaubanduskeskused, Z-Towers kompleks ja Ventspilsi muusikakool-kontserdihall; Leedus Radisson Blu Hotel Lietuva laiendus, Neringa Hotel, Philip Morrise tehas ning Rinktines Urban ja Basteja Life arendusprojektid. Norras olid esimese kvartali suuremaks töös olevaks objektiks Akersgata 8 büroohoone renoveerimine ja ümberehitus Oslos. 5

6 KOKKUVÕTE 3 KUU TULEMUSTEST KASUMLIKKUS aasta 3 kuu puhaskasum oli 1,1 mln eurot (3 kuud 2017: 1,0 mln eurot), kasvades 7,3%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Puhaskasumi marginaal langes 1,4%-ni (3 kuud 2017: 1,8%) aasta 3 kuu kasum enne makse oli 1,3 mln eurot (3 kuud 2017: 1,1 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 1,6% (3 kuud 2017: 1,9%). MÜÜGITULU aasta 3 kuu müügitulu oli 80,3 mln eurot (3 kuud 2017: 58,1 mln eurot). 3 kuu müügitulu suurenes 38,1%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 3 kuu müügitulu osakaal oli 57,5% (3 kuud 2017: 29,2%). LEPINGUTE PORTFELL 31. märts 2018 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 291,9 mln eurot (31. märts 2017: 287,7 mln eurot) aasta 3 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 22,3 mln eurot (3 kuud 2017: 58,6 mln eurot). KINNISVARAARENDUS aasta 3 kuuga müüs kontsern 51 korterit (sh 25 korterit ühisprojektis) kogumaksumusega 4,3 mln eurot (käibemaksuta), aasta 3 kuuga müüdi 141 korterit (sh 1 korterit ühisprojektides) kogumaksumusega 16,3 mln eurot. RAHAPOSITSIOON Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 27,6 mln eurot ning omakapital 131,3 mln eurot (47,6% bilansimahust). Võrreldavad andmed aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 33,8 mln eurot ning 123,8 mln eurot (53,6% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2018 oli kontserni netovõlg 23,1 mln eurot (31. märts 2017: 6,9 mln eurot). DIVIDENDID 9. mail 2018 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas kinnitada aasta kasumi jaotamise otsuse maksta aktsionäridele eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab aasta dividendimääraks 120%. 6

7 EHITUS- JA KINNISVARATURU VÄLJAVAATED EHITUSTEENUS BALTI RIIKIDE EHITUSTURUD (OMA JÕUDUDEGA) VIIMASED 12 KUUD miljonites eurodes EHITUSHINNAINDEKSI 3 KUU MUUTUS prosentides 4 2 3,6 2,9 1, Eesti Läti Leedu -2 3k k k k k 2018 Eesti Läti Leedu Allikas: Kohalikud statistikaametid Allikas: Kohalikud statistikaametid Eelmise aasta IV kvartaliga võrreldes pole ehitussektoris suuri trendimuutusi toimunud. Veel selgemalt on aga välja joonistunud sisendhindade tõus. Ehitusmahud püsivad kõrgel, mis hoiab tööjõuolukorra pingelisena. Turgudel valitseb kvalifitseeritud tööt ajate ja allhankijate nappus. See tähendab, et palgad jätkavad tõusmist ning peatöövõtjate jaoks on probleemiks piisaval hulgal allhankijate leidmine, et tagada kvaliteetne ja graafikus püsiv ehitustegevus. Peatöövõtjate tugeva hinnakonkurentsi olukorras on veelgi keerulisem tõusvaid sisendhindasid kanaliseerida tellijateni. Ettevaatavalt on õhus kolm suuremat teemaderingi, mis peaksid ehitusturu aktiivsust edaspidi mõjutama: Euroopa Liidu praeguse finantseerimisperioodi lõppemine aastal 2020; Rail Balticu ehitustegevuse võimalik alustamine; liginullenergia nõuded uutele hoonetele. Kuigi kontserni koduturgude lõikes on pilt veidi erinev, võib üldistatult öelda, et nii elamu- kui kommertskinnisvara segmendis on aktiivsus olnud küllalt kõrge juba mõnda aega. Pigem võib neis oodata stabiliseerumist. Eraldi küsimus on küll Riia, kus ehitusaktiivsus pole pärast eelmise kümnendi majanduskrahhi veel korralikult taastunud. Võimalik, et sealne aktiviseerumi ne toimub viibega. Eelmainitud teemadest tulenevalt aga võib turule lisanduda nõudlust avalikust sektorist. Euroopa Liidu finantseerimisperioodi lõpuks on vaja rahastus ära kasutada, mis võib mingis osas tähendada selle suunamist ka ehitusse (taristu, aga ka hooned). Ju hul, kui Rail Balticu ehitusega peaks algust tehtama, tähendaks see mitmeks aastaks olemasoleva ehitusressursi (töötajad, masinad jm) suurt hõivatust. Lisaks on Eestis alates 1. jaanuarist 2020 rakendumas ehituslubade saamisel uutele hoonetele Euroopa Liidu l iginullenergia nõuded. Lätis ja Leedus on regulatiivsed arengud olnud tagasihoidlikumad, kuid arvestades, et tegemist on reeglitega, mis kehtivad kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, on vaid aja küsimus, mil need ka sealsetel kohalikel tasemetel täpsemalt kehtestatakse. Lühiajaliselt võib uus regulatsioon tähendada ehitusaktiivsuse tõusu, kuna ehitusload soovitakse kätte saada veel enne uute reeglite saabumist. Pärast vahepealset aktiviseerumist võib aga järgmisel paaril aastal oodata hoonete ehitustempo vaibumist, kuni turg, sh tellijad, lõpptarbijad, kohanevad uute tingimustega (kõrgemate hindadega). Suures osas on küsimus eeltoodud arengute ajastamises ideaalis võiks avaliku sektori poolne nõudluse kasv tasakaalustada eeldatavat aktiivsuse langust pärast liginullenergia nõuete rakendumist. Halvemal juhul aga kuhjub nõudlus erinevatest valdkondadest samale ajale, mis kuumendaks niigi aktiivset ehitussektorit, muutes senisest veel teravamaks küsimuse piisava ressurssi olemasolust. KORTERITE ARENDUS Tallinnas ja Vilniuses on korterituru kasvutempo üldiselt rahunemas, kuid vaatamata lisandunud pakkumisele on endiselt näha hindade tõusu, mis enamjaolt järgib palgakasvu. Mida aeg edasi, seda olulisemaks saab kvaliteet, asukoht ning arenduspiirkonna terviklikkus. Müügiperioodid pikenevad vähem atraktiivsete projektide puhul. Riia korteriturg püsib Tallinna ja Vilniusega võrreldes madalama aktiivsusega, kuigi ka siin on olnud näha hinnatõusu teatud kiirenemist. Makromajanduslik keskkond on korteriostjate jaoks endiselt soodne majanduskasv on kiirenenud ning püsib prognooside kohaselt heal tasemel, sissetulekud ja säästud suurenevad, laenuintressimäärad püsivad madalal ning pangalaenud on hästi kättesaadavad. Norra eluasemeturul toimus aasta jooksul mõningane hinnakorrektsioon ja müügiperioodid on pikenenud. Eelmise aasta lõpus ja nüüd esimeses kvartalis on hinnad tipust mõne protsendi võrra madalamal stabiliseerunud. UUTE JA KÕIGI (punktiirjoon) EHITISTE KVARTAALNE ELUASEME HINNAINDEKS (VIIMASE 4 KVARTALI KESKMINE) (2013=100) Eesti Läti Leedu Allikas: Eurostat 7

8 ÄRITEGEVUS Kontserni äritegevuse aruandlus on jagatud kolme valdkonda: Eesti ehitusteenus; muude koduturgude ehitusteenus; kinnisvaraarendus. Vaata lisaks leheküljel 17 toodud juhtimisstruktuuri. EESTI EHITUSTEENUS Eesti ehitusteenus hõlmab üld-, insener-, elektri-, välisvõrkude ja teedeehitust ning betoonitöid. miljonites eurodes 3K K 2017 MUUTUS 12K 2017 Müügitulu 27,8 26,7 +4,0% 135,2 Osakaal kogu müügitulust 34,6% 46,0% 42,6% Ärikasum (kahjum) 0,3 (0,5) 5,9 Ärikasumi marginaal 1,1% (5,3%) 4,3% aasta 3 kuu Eesti ehitusteenuse müügitulu oli 27,8 mln eurot (3 kuud 2017: 26,7 mln eurot), olles 4,0% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga aasta 3 kuu lõikes moodustas Eesti ehitusteenuse valdkond kontserni müügituludest 34,6% (3 kuud 2017: 46,0%). Eesti ehitusteenuse valdkonnas teenis kontsern 3 kuu lõikes ärikasumit 0,3 mln eurot (3 kuud 2017: ärikahjum 0,5 mln eurot). Ärikasumi marginaal oli 1,1%, (3 kuud 2017: -5,3%). Eesti ehitusteenuste turul valitseb üldehituse peatöövõtu valdkonnas üha tihedam konkurents. Ehitusobjektide arv turul on pii ratud, mistõttu kiputakse hinnas konkureerides jätma kasumlikkuseks ning ebasoodsate arengute puhvriks üha väiksemat osa. Eriti ilmne on see riigihangetel, kus Merkol on üha keerulisem edukalt osaleda. Nii on riigisektori osakaal Merko Eesti ehitusteenuse portfellis oluliselt vähenenud. Müügihindade surutisele lisandub tõusev kulusurve ehitushinna kasvu näol. Kallimaks on läinud nii tööjõud, ehitusmasinad kui ehitusmaterjalid. Jätkusuutliku kasumlikkuse tagamiseks tuleb kontsernil jätkata sisemiste projektijuhtimise protsesside efektiivsuse parendamist ning ressursside paigutuse ja kulubaasi optimeerimist. Suuremate objektidena olid I kvartalis Eesti ehitusteenuse valdkonnas töös Maakri Kvartali ärihoone, T1 kaubanduskeskuse, Öpiku Ärihoone B maja, Pärnu mnt 22 ärihoone, Lennujuhtimiskeskuse juurdeehituse, Tallinki büroohoone, Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonna residentsi, Wendre tootmishoone laienduse, Viimsi riigigümnaasiumi ja Toom-Kuninga 21 korterelamu ehitustööd ning Maadevahe ja Priimetsa asfaltbetoontehase jääkreostuse ohustustamine. MUUDE KODUTURGUDE EHITUSTEENUS Muude koduturgude ehitusteenus hõlmab üldehitustöid Lätis, Leedus ja Norras ning lisaks insener- ja elektriehitustöid Lätis. miljonites eurodes 3K K 2017 MUUTUS 12K 2017 Müügitulu 43,5 11,2 +289,2% 108,4 Osakaal kogu müügitulust 54,2% 19,2% 34,1% Ärikasum (kahjum) 0,1 (0,6) 1,8 Ärikasumi marginaal 0,3% (5,3%) 1,7% Muude koduturgude ehitusteenuse müügitulu oli aasta 3 kuuga 43,5 mln eurot (3 kuud 2017: 11,2 mln eurot), mis on aasta 3 kuuga võrreldes 289,2% kasvanud. Kui aasta 3 kuuga oli muude koduturgude ehitusteenuse valdkonna osakaal kontserni müügituludest 19,2%, siis aasta 3 kuuga on see kasvanud 54,2%-ni. Kasvu on toetanud peamiselt suured ehituslepingud Lätis. Lätis on Merko saavutanud peatöövõtjate seas varasemast tugevama positsiooni, mis annab võimaluse ärimahtude kasvatamiseks. Leedus jätkame strateegilist plaani keskenduda välistellijatele, kes moodustavad valdava osa kontserni Leedu ehituslepingute portfellist. Lisaks oleme Leedus senisest aktiivsemalt osalenud üldehituse valdkonna riigihangetel. Norras on töös mitu väiksemamahulist lepingut. 8

9 Ka muudel koduturgudel (eelkõige Lätis ja Leedus) on kontsern silmitsi tugeva konkurentsi ning tõusvate kuludega. Seetõttu ol eme ka sealsetel turgudel hangetel osaledes kaalutlevad ning teeme pakkumusi objektidele, mille puhul peame riski-tulu suhet piisavalt heaks. Esmane fookus muudel koduturgudel on aastal töös olevate suurte projektide edukal lõpetamisel. Muude koduturgude ehitusteenuse 3 kuu ärikasum oli 0,1 mln eurot (3 kuud 2017: ärikahjum 0,6 mln eurot) ja ärikasumi marginaal 0,3% (3 kuud 2017: -5,3%). Suuremate objektidena olid I kvartalis töös Riias Akropole multifunktsionaalse keskuse ja Alfa kaubanduskeskuse ehitustööd, Z-Towers kompleksi sisetööd ning Ventspilsis muusikakooli ja kontserdihalli ehitustööd. Vilniuses olid suuremateks objektideks Radisson Blu Hotel Lietuva laienduse projekteerimise, Hotel Neringa ja kortermajade kompleksi ehitustööd Šaltiniu Namai kvartalis ning Klaipedas Philip Morrise tehase rekonstrueerimise ja laiendusega seotud ehitustööd. Norras oli suuremaks objektiks Akersgata 8 büroohoone renoveerimis- ja ehitustööd Oslos. KINNISVARAARENDUS Kinnisvaraarendus hõlmab elukondliku kinnisvara arendust ja kaasinvestoritega teostatavate ühisprojektide ehitust, pikaajalisi kinnisvarainvesteeringuid ning äriotstarbelisi kinnisvaraprojekte Eestis, Lätis ja Leedus. Parima kvaliteedi ja korteriostjatele mugavuse ning kindlustunde tagamiseks haldab Merko kinnisvaraarenduse kõiki etappe: kinnistu soetamine, arendusprojekti kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja turundus ning garantiiaegne teenindus. miljonites eurodes 3K K 2017 MUUTUS 12K 2017 Müügitulu 9,0 20,2-55,4% 74,0 sh korterite müük 4,3 16,3 47,1 sh ehitusteenus ühisprojektidele 3,5 2,5 18,5 sh kinnistute müük 0,7-5,2 Osakaal kogu müügitulust 11,2% 34,8% 23,3% Ärikasum 1,3 2,7-52,1% 13,8 Ärikasumi marginaal 14,3% 13,3% 18,6% aasta 3 kuuga müüs kontsern 51 korterit (sh 25 korterit ühisprojektis) kogumaksumusega 4,3 mln eurot (käibemaksuta), aasta 3 kuuga müüdi 141 korterit (sh 1 korterit ühisprojektides) kogumaksumusega 16,3 mln eurot aasta 3 kuu kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 55,4% vähenenud, moodustades 11,2% kontserni kogutuludest (2017. aasta 3 kuud: 34,8%) aasta 3 kuu ärikasum oli 1,3 mln eurot (3 kuud 2017: 2,7 mln eurot) ja ärikasumi marginaal 14,3% (3 kuud 2017: 13,3%), mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 1,0 pp võrra. Korterarendusprojektide kasumlikkus on olenevalt projektist erinev ning sõltub paljuski konkreetse projekti kulude struktuurist, sh maa soetamishinnast. Valdkonna aasta 3 kuu kasumlikkust mõjutas positiivselt kontsernile strateegiliselt mittevajaliku kinnistu müük. Teisalt vähendab aastaga võrreldes ärikasumimarginaali ühisettevõtete arenduses olevate projektide ehitusteenuse mahu kasv. Selle puhul on paralleelselt ehita misele realiseerunud ehituskasum ning arenduskasum realiseerub kapitaliosaluse meetodil alles hilisemal korterite müügil lõppklientidele. Perioodi lõpus oli kontsernil varudes 322 eellepingutega müüdud korterit: 39 valmis ehitatud korterit (5 Eestis ja 34 Lätis) ja 283 ehitusjärgus korterit (207 Eestis ja 76 Leedus). Nende korterite müügi lõplik vormistamine ning üleandmine klientidele pole veel toimunud, kuna arendusobjekt on ehituses või objekt on valminud käesoleva aruandeperioodi lõpus ning müügitehingud pole veel kõik lõplikult vormistatud. Seisuga 31. märts 2018 oli kontsernil aktiivselt müügis kokku 403 korterit (31. märts 2017: 598 korterit; 31. detsember 2017: 317 korterit), mille kohta ei ole eellepinguid sõlmitud ning millest 138 on valminud (33 Eestis, 100 Lätis ja 5 Leedus) ja 265 ehitusjärgus (141 Eestis ja 124 Leedus). TÖÖS OLEVAD KORTERIPROJEKTID JA NENDE INDIKATIIVNE VALMIMISAEG PROJEKT KOHT/RIIK VALMIMISAEG MÜÜMATA KORTERITE ARV * SH EELLEPINGUTEGA KAETUD Fizikų 8 Vilnius, Leedu Valmis 2 - Tartu mnt 52 I & II etapp Tallinn, Eesti Valmis 13 - Krokuvos 73 Vilnius, Leedu Valmis 3 - Grostonas 12 I etapp (Skanstes parks) Riia, Läti Valmis 5-9

10 PROJEKT KOHT/RIIK VALMIMISAEG Grostonas 12 II etapp (Skanstes parks) Staapli 4 (Noblessneri Kodusadam) *** MÜÜMATA KORTERITE ARV * SH EELLEPINGUTEGA KAETUD Riia, Läti Valmis 33 2 Tallinn, Eesti Valmis 25 5 Gaiļezers I etapp (Gaiļezers nami) Riia, Läti Valmis Ceikiniu 3 (Rinktinės Urban) ** Vilnius, Leedu aasta teine poolaasta Staapli 3 (Noblessneri Kodusadam) *** / ** Staapli 8 (Noblessneri Kodusadam) *** Tallinn, Eesti aasta lõpp Tallinn, Eesti aasta lõpp 18 1 Paepargi 43 ja 47 (Paepargi) Tallinn, Eesti aasta suvi Paepargi 39, 41 ja 45 (Paepargi) Tallinn, Eesti aasta sügis Alustatud I kv 2018 Staapli 12 (Noblessneri Kodusadam) *** Tallinn, Eesti aasta lõpp 11 - Strazdelio 5 (Basteja Life)** Vilnius, Leedu aasta lõpp 77 3 Suur-Patarei 20 (Rand linnavillad) Tähepargi I etapp (Tähepargi elurajoon) Tallinn, Eesti aasta sügis 31 - Tartu, Eesti aasta kevad Kokku * Valmis korterite osas on näidatud müümata ja klientidele üle andmata korterite arv. ** Korterite arvu on korrigeeritud seoses projekti muudatustega. *** Ühisettevõtte arenduses olev projekt. Müügitulu realiseerub kontsernis ehitusteenuse osutamise kaudu ja arendustegevuse kasum vastavalt kapitaliosaluse meetodile aasta 3 kuuga käivitas kontsern Baltikumis kokku 145 korteri ehituse (2017. aasta 3 kuud: 408 korterit) aasta 3 kuuga on kontsern investeerinud tänavu käivitatud arendusprojektidesse ja juba töös olevatesse projektidesse kokku 7,1 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: 7,5 mln eurot). Kontsern jätkab investeerimist elukondliku kinnisvara projektidesse ka aastal. Sõltuvalt Balti riikide korterituru aren gutest, on plaanis alustada kokku ligikaudu uue korteri ehitusega aastal plaanib kontsern investeerida nii varem alustatud töös olevatesse projektidesse kui aastal käivitavatesse uutesse arendusprojektidesse ligi 60 miljonit eurot (2017. aastal tehtud investeeringud 48,4 mln eurot). Samas sõltub kontsern investeeringute tegemisel jätkuvalt sellest, milline on ehituslubade menetlemise kiirus. Kontserni üheks eesmärgiks on piisava kinnistute portfelli hoidmine, tagamaks stabiilset, turutingimusi arvestavat arendusprojektide varu. 31. märts 2018 seisuga oli kontserni varudes arenduspotentsiaaliga kinnistuid, kus ehitustegevusega pole alustatud, summas 62,1 mln eurot ( : 67,0 mln eurot). KONTSERNI ARENDUSPOTENTSIAALIGA VARUDE JAOTUS RIIGITI miljonites eurodes Eesti 27,4 26,6 28,9 Läti 26,5 31,9 26,5 Leedu 8,2 8,5 8,2 Kokku 62,1 67,0 63, aasta 3 kuuga kontsern arendustegevuse eesmärgil uusi kinnistuid ei soetanud (2017. aasta 3 kuud: 4,1 mln eurot; aasta 12 kuud: omandati erinevaid uusi kinnistuid Tallinnas, Eestis soetusmaksumuses 5,1 mln eurot ja Riias, Lätis soetusmaksumuses 4,1 mln eurot). 10

11 LEPINGUTE PORTFELL 31. märts 2018 seisuga oli kontserni teostamata ehituslepingute portfell 291,9 mln eurot, võrreldes 287,7 mln euroga 31. märts 2017 seisuga. Portfell on aastases võrdluses kasvanud 1,4%. Lepingute portfellis ja sõlmitud uutes lepingutes ei kajasta kontsern omaarenduslikke elamuehitusprojekte ega kinnisvarainvesteeringute arendamisega kaasnevaid ehitustöid. Uusi ehituslepinguid sõlmiti aasta 3 kuuga 22,3 mln euro ulatuses võrreldes 58,6 mln euroga samal perioodil eelmisel aastal. SUUREMAD AASTA I KVARTALIS SÕLMITUD EHITUSLEPINGUD LEPINGU LÜHIKIRJELDUS RIIK VALMIMISAEG Projekteerimis- ja ehitusleping linnakeskuse avaliku ruumi rajamiseks Kuressaares MAKSUMUS MLN EUROT Eesti a. september 3,5 Bilansipäevajärgselt on kontsern sõlminud järgmised suuremad ehituslepingud: 2. aprillil 2018 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja OÜ Hansa Hotell lepingu büroohoone teise etapi ehitustööde teostamiseks aadressil Sadama 9 Tallinnas. Lepingu maksumus on ligikaudu 4 miljonit eurot ja hoone valmib tervikuna märtsis aprillil 2018 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja Fausto Capital OÜ vahel ehitusleping Tartu mnt 80 büroohoone esimese etapi ehitustööde teostamiseks Tallinnas. Lepingu maksumus on ligikaudu 3,8 miljonit eurot ja tööde teostamise tähtaeg on aasta juulis. 18. aprillil 2018 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Infra ja Elering AS vahel ehituslepingud Kilingi-Nõmme alajaama ja Tsirguliina alajaama ehitustööde teostamiseks. Kilingi-Nõmme alajaama lepingu maksumus on ligikaudu 3,1 miljonit eurot ja Tsirguliina alajaama lepingu maksumus on ligikaudu 4,3 miljonit eurot. Tööde teostamise tähtaeg on aasta novembris aasta 3 kuul sõlmitud lepingutest moodustasid valdava enamuse eratellimused, moodustades lepingute portfelli jäägis olevate projektide osakaalust ca 84% ( ca 70%; ca 86%). Mitmekesistamaks kontserni tegevusportfelli on kontserni strateegiliseks eesmärgiks suurendada ehitustellimuste mahtu väljaspool Eestit. Seega jätkab kontsern oma konkurentsieeliste väljaselgitamist ja tugevdamist ning jälgime tähelepanelikult arenguid ja võimalusi nii Baltikumis kui Põhjamaades, eelkõige Norras. Samas tuleb tagada, et kasv toimuks kasumlikult. Seetõttu jälgib kontsern hoolikalt, et müügitulu kasvatamine toimuks ainult selliste projektide baasil, mille riski-tulu suhe on aktsepteeritav. RAHAVOOD Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 27,6 mln eurot ( : 33,8 mln eurot; : 39,2 mln eurot). Kontserni rahaliste vahendite positsioon on jätkuvalt hea, mistõttu pole aruande perioodil kasutatud kõiki sõlmitud arvelduskrediidija laenulepingute limiite. Aruandeperioodi lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel sõlmitud pankadega arvelduskrediidi lepinguid kogusummas 17,5 mln eurot, millest kasutamata oli 9,7 mln eurot ( : 11,2 mln eurot, millest kasutamata oli 9,7 mln eurot). Lisaks arvelduskrediitidele oli ettevõttel 3,5 mln euro suurune käibelaenu limiit ASilt Riverito, mis oli kogu ulatuses kasutamata ( : 3,5 mln eurot, mis oli täies ulatuses kasutamata) aasta 3 kuu äritegevuse rahavoog oli negatiivne 3,0 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: positiivne 5,6 mln eurot), investeerimistegevuse rahavoog positiivne 0,1 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: negatiivne 0,1 mln eurot) ja finantseerimistegevuse rahavoog negatiivne 8,7 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: negatiivne 5,2 mln eurot). Võrreldes aasta äritegevuse rahavoogudega, mõjutas aruandeaasta rahavoogu positiivselt EBITDA 1,8 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: 1,9 mln eurot) ja äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 4,5 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: negatiivne mõju 5,0 mln eurot) ning negatiivselt mõjutas äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3,6 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: positiivne muutus 10,8 mln eurot), varude muutus 3,3 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: positiivne muutus 2,6 mln eurot) ja eraldiste muutus 1,6 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: negatiivne muutus 2,0 mln eurot). Äritegevuse rahavoogude toetamiseks on kontsern kaalutletult kaasanud täiendavaid võõrvahendeid. Laenukohustuste määr on seejuures püsinud mõõdukal tasemel ( seisuga 18,4%; seisuga 17,7%; seisuga 21,4%). Investeerimistegevuse rahavoogudes on negatiivne mõju põhivara soetustest summas 0,2 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: 0,4 mln eurot) ning positiivne rahavoog põhivara müügist 0,3 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: 0,3 mln eurot). Suuremad mõjutused finantseerimistegevuse rahavoos olid projektipõhiste kinnisvarainvesteeringute tagatisel saadud laenude tagasimaksed summas 0,1 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: negatiivne rahavoog netosummas 0,1 mln eurot) ning arendusprojektidega seotud saadud ja tagasimakstud laenude saldo moodustas negatiivse rahavoo netosummas 8,1 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: positiivne rahavoog netosummas 9,1 mln eurot) ning kapitalirendi põhiosa tagasimaksed summas 0,2 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: 0,2 mln eurot). 11

12 SUHTARVUD (arvutatud emaettevõtte omanike osale) KASUMIARUANDE KOKKUVÕTE 3K K K K 2017 Müügitulu mln eurot 80,3 58,1 46,8 317,6 Brutokasum mln eurot 4,1 4,1 3,1 30,9 Brutokasumimarginaal % 5,1 7,1 6,5 9,7 Ärikasum mln eurot 1,3 1,3 0,5 19,5 Ärikasumimarginaal % 1,6 2,2 1,0 6,2 Kasum enne maksustamist mln eurot 1,3 1,1 0,3 18,8 Maksude-eelse kasumi marginaal % 1,6 1,9 0,6 5,9 Puhaskasum mln eurot 1,2 1,0 0,0 15,8 emaettevõtte omanike osa mln eurot 1,1 1,0 0,1 14,7 mittekontrolliva osaluse osa mln eurot 0,1 (0,0) (0,1) 1,1 Puhaskasumimarginaal % 1,4 1,8 0,2 4,6 Muud kasumiaruande näitajad 3K K K K 2017 EBITDA mln eurot 1,8 1,9 1,2 22,2 EBITDA marginaal % 2,2 3,3 2,5 7,0 Üldkulud müügitulust % 4,5 5,8 6,8 4,6 Tööjõukulud müügitulust % 9,0 13,2 14,2 10,1 Müügitulu töötaja kohta tuhat eurot MUUD OLULISED NÄITAJAD Omakapitali tootlus % 11,8 5,8 7,5 11,9 Varade tootlus % 5,6 3,1 4,3 5,8 Investeeritud kapitali tootlus % 11,2 5,5 7,8 11,4 Omakapitali määr % 47,6 53,6 62,3 47,0 Laenukohustuste määr % 18,4 17,7 12,9 21,4 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja korda 2,3 2,7 3,4 2,2 Maksevõime kordaja korda 1,1 1,1 1,3 1,1 Debitoorse võlgnevuse käibevälde päeva Tarnijate käibevälde päeva Keskmine töötajate arv inimest Teostamata tööde jääk mln eurot 291,9 287,7 243,5 344,4 Suhtarvude arvutuskäik on esitatud aruande leheküljel

13 RISKIDE JUHTIMINE Riskide juhtimine on osa strateegilisest juhtimisest ning on ettevõtte igapäevategevuse lahutamatuks osaks. Riskide juhtimise l on ettevõtte peamiseks eesmärgiks määratleda olulisemad riskid ning optimaalselt juhtida riske selliselt, et ettevõte saavutaks oma strateegilised ja finantsilised eesmärgid. Merko Ehitus jagab riskid nelja põhikategooriasse: äririskid, tururiskid (sh intressirisk ja valuutarisk), finantsriskid (sh krediidirisk ja likviidsusrisk) ning tegevusriskid (sh tervise ja ohutuse riskid ning keskkonnaohutuse riskid). Riskide juhtimist on põhjalikumalt käsitletud kontserni kodulehel: Juriidiline risk Tulenevalt kontserni põhitegevusega seotud lepingute, regulatsioonide ning seaduste erinevast tõlgendusest eksisteerib risk, et mõni tellija, töövõtja või järelevalveorgan hindab ettevõtte tegevust lepinguliste kokkulepete või õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisel ettevõttest erinevatel alustel ning vaidlustab ettevõtte tegevuse seaduslikkuse. Erinevatest juriidilistest vaidlustest tulenevate võimalike kahjunõuete ning õigusabikulude katteks on kontsernis seisuga moodustatud eraldis summas 0,1 mln eurot ( : 0,3 mln eurot). Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kontserni ettevõtete olulisematest aasta jooksul lõppenud ning seisuga pooleliolevatest juriidilistest vaidlustest: Eesti Hagi endise töötaja vastu 17. detsembril 2014 esitas AS Merko Infra Harju Maakohtule hagiavalduse AS Merko Infra endise töötaja Maksim Vihharevi vastu kahju hüvitamise nõudes summas 97 tuhat eurot (84 tuhat eurot põhinõue ja 13 tuhat eurot viivised) koos hagi tagamise taotlusega. Hagiavalduse esemeks on Maksim Vihharevi poolt elektritööde projektijuhina ASile Merko Infra fiktiivsete tehingute sõlmimise ning lepingulisteks töödeks mittevajalike esemete ostmisega tahtlikult kahju tekitamine. Nimetatud hagi võimaliku positiivse tulemuse mõju ei ole kajastatud kontserni aruandes. Kaebus keskkonnaministri määruse tühistamiseks Pooleli on mitu kohtuasja seoses keskkonnaministri määrusega nr 22, millega muudeti püsielupaiga kaitse -eeskirja selliselt, et ASi Merko Ehitus tütarettevõtetele Suur-Paekalda OÜ ja Väike-Paekalda OÜ kuuluvad Paekalda tänava kinnisasjad jäeti püsielupaiga piiridest välja. 2. veebruaril 2016 esitasid Merko Ehitus kontserni kuuluvad Suur-Paekalda OÜ ja Väike-Paekalda OÜ Tallinna Halduskohtusse kaebuse kahju hüvitamiseks. Kaebajad paluvad kohtul mõista Eesti Vabariigilt välja Suur-Paekalda OÜ kasuks kahju summas ligikaudu 3,2 mln eurot (kahjusumma täpsustub) ja Väike-Paekalda kasuks kahju summas ligikaudu 1,6 mln eurot (kahjusumma täpsustub) ning viivisevõlgnevuse VÕS 113 lõikes 1 sätestatud määras hüvitisnõudest alates 2. veebruarist 2016 kuni hüvitisnõude kohase täitmiseni. Nõuded koosnevad otsese varalise kahju (kinnistute väärtuse vähenemine ning arendustegevuseks tehtud kulutused) ja saamata jäänud tulu nõuetest (luhtunud arendustegevus aastatel ). Nimetatud esitatud nõude võimalikku positiivset mõju ei ole kontsern aruandes kajastanud. Läti Hagi endise töötaja vastu 5. mail 2015 esitas SIA Merks Riia Ringkonnakohtule hagiavalduse SIA Merks endise töötaja Rolands Mēnesise vastu kahju hüvitamise nõudes summas 337 tuhat eurot. Hagiavalduse esemeks on Rolands Mēnesise poolt ehitustööde projektijuhina SIA Merksile fiktiivsete tehingute sõlmimise ning lepingulisteks töödeks mittevajalike materjalide ostmisega tahtlikult kahju tekitamine. Kohtuotsust oodatakse aasta esimeses pooles. Nimetatud hagi võimaliku positiivse tulemuse mõju ei ole kajastatud kontse rni aruandes. Starptautiskā lidosta Rīga 21. septembril 2017 algatas SIA Merks kohtumenetluse VAS Starptautiskā lidosta Rīga (edaspidi Riia rahvusvaheline lennujaam) vastu. Kohtumenetlus on tingitud vaidlusest uue reisiterminali tööde üleandmise akti allkirjastamise tingimuste üle Riia rahvusvahelises lennujaamas. SIA Merks taotleb kohtult otsust, millega nõutakse Riia rahvusvaheliselt lennujaamalt tööde üleandmise akti allkirjastamist, andes seega SIAle Merks õiguse 449 tuhande euro (414 tuhat eurot põhinõue ja 35 tuhat eurot viivised) suurusele maksele tööde eest. Esimene kohtuistung on määratud 16. maiks märtsil 2018 koostas SIA Merks täiendava nõude kohtule, saamaks kinnituse, et tööd on tehtud täielikult ja nõuetele vastavalt ning Riia rahvusvaheline lennujaam peab need korrakohaselt vastu võtma ning tasuma garantiiaegse tagatisena kinni peetud summa 920 tuhande euro väärtuses. Kõnealuse hagi võimaliku mõju osas ei ole kontsern teinud täiendavaid eraldisi. Leedu Vilniaus vandenys 18. mail 2016 esitasid AS Merko Ehitus ja UAB Merko Statyba, tegutsedes vastavalt ühisettevõtte lepingule, hagiavalduse UAB Vilniaus vandenys vastu, kogusummas 183 tuhat eurot. Hagejad on seisukohal, et UAB Vilniaus vandenyse tegevusest tingituna pikenes nii ehitusaeg kui suurenes teostatud lisatööde maht, mille eest tellija keeldus hiljem maksmast. 9. jaanuari 2018 otsusega määras kohus ekspertiisi. Nimetatud hagi võimaliku positiivse tulemuse mõju ei ole kontserni aruandes kajastatud. 13

14 TÖÖTAJAD JA TÖÖJÕUKULUD Merko Ehitus kontsernis töötas 31. märts 2018 seisuga 764 inimest (sh nii tähtajalise kui ka osalise tööajaga töötajad). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kontserni töötajate arv vähenenud 35 võrra (-4,4%). Töötajate arv suurenes ehitusmahtude kasvu tõttu Lätis ja Leedus ning vähenes teehooldustööde valdkonna osalise võõrandamise tõttu Eestis. Pikaajaliste kogemustega oma ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus. Kontserni eesmärk on maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist töötasu. Töötajate ja ettevõtte huve tasakaalustab tulemustest sõltuv tasustamine. Kontsern loeb tööjõukuludeks töötasu (sh põhitöötasu, lisatöötasu, puhkusetasu ning tulemustasu), töötasult arvestatud makse, erisoodustusi ning erisoodustustelt arvestatud makse aasta 3 kuu tööjõukulu oli 7,2 mln eurot (2017. aasta 3 kuud: 7,7 mln eurot), mis vähenes, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 5,7%, ning tööjõukulude osakaal müügituludest vähenes 4,2 pp võrra 13,2%-lt 9,0%-ni. Kontserni kuuluv Eesti suurim ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti on 3 kuuga tasunud 1,5 mln eurot tööjõumakse Eestis, olles sellega aasta I kvartali suurim ehitusvaldkonna tööjõumaksude maksja. EETILISED ÄRITAVAD Kontserni põhiväärtuste hulka kuulub eetiline äritegevus, mis on pikas perspektiivis oluline edufaktor. Kõrgeid eetilisi põhimõtteid järgides edendame kasumlikku kasvu, võidame oma sidusrühmade usalduse ning toetame ausat konkurentsi ja võrdset kohtlemist. Teeme äri ausalt, juhindume oma tegevuses eetilistest põhimõtetest ning hoolitseme selle eest, et meie töötajad tunneksid ja järgiksid eetilisi äritavasid oma igapäevatöös. Põhimõtete kinnistamiseks on kontsernis kehtestatud ärieetika koodeks. Ärieetika teemat on põhjalikumalt käsitletud kontserni kodulehel: 14

15 aktsia hind eurodes tehingute maht, tuhat eurot AKTSIA JA AKTSIONÄRID VÄÄRTPABERI INFORMATSIOON Emitent AS Merko Ehitus Väärtpaberi nimi Merko Ehitus aktsia Väärtpaberi lühinimi MRK1T Emitendi residentsus Eesti Turg NASDAQ Tallinn, Balti põhinimekiri Tööstusharu Ehitus ISIN EE Nimiväärtus Nimiväärtuseta Väärtpaberite arv Emissiooni maht nimiväärtuses Valuuta EUR Noteerimise kuupäev Merko Ehitus aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinn põhinimekirjas. Seisuga 31. märts 2018 on ettevõttel aktsiat. Aktsiate arv ei ole aastal muutunud aasta 3 kuuga sooritati Merko Ehitus aktsiatega 1071 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 0,27 mln aktsiat (1,5% kõigist aktsiatest) ning tehingute käive oli 2,79 mln eurot (võrreldavad andmed aasta 3 kuu kohta: 634 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 0,15 mln aktsiat (0,9% kõigist aktsiatest) ja tehingute käive oli 1,39 mln eurot). Madalaim tehing aktsiaga sooritati tasemel 8,70 eurot ning kõrgeim tasemel 11,80 eurot aktsia kohta (2017. aasta 3 kuul: vastavalt 8,75 eurot ja 9,39 eurot). Aktsia sulgemishind seisuga 31. märts 2018 oli 11,50 eurot ( : 8,96 eurot; : 8,81 eurot). ASi Merko Ehitus turuväärtus seisuga 31. märts 2018 oli 203,6 mln eurot, mis on tõusnud 28,3%, võrreldes eelmise aasta sama perioodi lõpu seisuga ( : 158,6 mln eurot; : 155,9 mln eurot) Aktsiate arv Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,06 0,06 0,01 0,83 Omakapital aktsia kohta, eurot 7,09 6,87 6,99 6,99 P/B suhtarv 1,62 1,30 1,29 1,26 P/E suhtarv 13,78 22,53 17,13 10,61 Turuväärtus, mln eurot 203,6 158,6 159,3 155,9 MERKO EHITUS AKTSIA HINNA JA KAUPLEMISMAHU DÜNAAMIKA NASDAQ TALLINN BÖRSIL AASTAL dets/17 jaan/18 veebr/18 märts/18 aktsia hind tehingute maht 15

16 AKTSIONÄRIDE STRUKTUUR AKTSIATE ARVU JÄRGI SEISUGA AKTSIATE ARV AKTSIONÄRIDE ARV % AKTSIONÄRIDEST AKTSIATE ARV % AKTSIATEST ,05% ,99% ,51% ,70% ,57% ,37% ,23% ,38% ,93% ,33% ,71% ,23% Kokku % % AS MERKO EHITUS AKTSIONÄRID SEISUGA JA MUUTUS VÕRRELDES EELMISE KVARTALIGA AKTSIATE ARV OSALUS OSALUS MUUTUS AS Riverito ,99% 71,99% - ING Luxembourg S.A. AIF Account ,50% 5,50% - Firebird Republics Fund Ltd ,05% 2,05% - SEB S.A. UCITS kliendid ,31% 1,31% - Firebird Avrora Fund Ltd ,26% 1,25% OÜ Midas Invest ,99% 0,92% Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid ,96% 1,19% (41 451) State Street Bank and Trust Omnibus Account A Fund No OM ,86% 0,86% - SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS ,81% 0,81% - Firebird Fund L.P ,74% 0,74% - Suurimad aktsionärid kokku ,48% 86,64% (27 651) Väikeaktsionärid kokku ,52% 13,36% Kokku % 100% - MERKO EHITUS AKTSIA HINNA JA VÕRDLUSINDEKSI OMX TALLINN MUUTUSED AASTAL 16

17 DIVIDENDID JA DIVIDENDIPOLIITIKA Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, mil dividendide väljamaksmine ettevõtte aktsionäride poolt kinnitatakse. Kehtiva dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta aktsionäridele dividendidena välja 50-70% aastakasumist. 9. mail 2018 toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati nõukogu ettepanek maksta aktsionäridele aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis andis aasta dividendimääraks 120% ja dividenditootluseks 11,4% (arvestades aktsia hinda seisuga 31. detsember 2017). Võrreldavad andmed aasta kohta: dividendid summas 7,3 mln eurot (0,41 eurot ühe aktsia kohta), mis andis aasta dividendimääraks 119% ning dividenditootluseks 4,5% (arvestades aktsia hinda seisuga 31. detsember 2016). Eestis kehtiva tulumaksuseaduse 50 lõige 1 1 kohaselt on ASil Merko Ehitus võimalik maksta dividende täiendavat tulumaksukulu ja -kohustust tekkimata ulatuses, milles Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residentidest ja tulumaksukohustuslastest tütarettevõtetelt on saadud dividendide väljamakseid. Võttes arvesse välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividende, ei teki kontsernil Eestis aasta dividendide väljamaksmisega kaasnevat tulumaksukulu (II kvartal 2017: 0,9 mln eurot). Dividendide väljamakse aktsionäridele toimub 15. juunil ÜHINGU JUHTIMINE ÜHINGUJUHTIMINE JA STRUKTUUR AS Merko Ehitus tegutseb valdusettevõttena, mille kontserni kuuluvad Eestis, Lätis, Leedus ja Norras ehitusalaseid terviklahendusi pakkuvad ehitus- ja kinnisvaraarenduse ettevõtted. Suuremad valdusettevõttele kuuluvad ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba (100%) ning ASi Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede AS (100%) ja AS Merko Infra (100%). Valdusettevõtte põhitegevuseks on Merko Ehitus kontserni erinevate ärivaldkondade strateegiate väljatöötamine ning elluviimine ressursside planeerimise, olulisemate investeeringute üle otsustamise, tütarettevõtete tegevuse eesmärgistamise ja järelevalve ning partnersuhete koordineerimise kaudu. Valdusettevõtte AS Merko Ehitus juhatus tegutseb kaheliikmelisena: Andres Trink ja Tõnu Toomik. Juhatuse ja nõukogu tutvustus on toodud aruande lehekülgedel ja konsolideeritud finantsaruande lisas 16 ning täiendavalt avalikustatud koos teenistuskäigu ja piltidega ettevõtte kodulehel: Kontsernis on oluline pidada organisatsiooni struktuuri lihtsana ning juhtimisel lähtuda eelkõige kontserni eesmärkidest ja vajadustest. Kontserni võimalikult efektiivse juhtimise eesmärgil eristame teatud juhtudel juhtimisstruktuuri ja juriidilist struktuuri. Kontserni äritegevuse juhtimine toimub riikide põhiselt ja seda koordineeritakse valdusettevõtte tasandil. Juhtimisstruktuur seisuga 31. märts 2018 on alljärgnev: AS MERKO EHITUS EESTI LÄTI LEEDU NORRA KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR Seisuga 31. märts 2018 kuulus kontserni 33 ettevõtet ( : 42; : 45). Kontserni juriidiline struktuur lähtub eelkõige regulatiivsetest nõuetest ning ei ole kõikidel juhtudel üks-ühele vastavuses kontserni juhtimisstruktuuriga. Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud konsolideeritud finantsaruande lisas 16. Muudatused kontserni juriidilises struktuuris aasta 17. märtsil algatasid AS Merko Ehitus ja AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg protsessi kummagi 50% ühisomanduses oleva ühisettevõtte Poolkoksimäe Sulgemise OÜ likvideerimiseks. Likvideerimine viidi lõpuni ja kustutamiskanne äriregistris tehti aasta 26. jaanuaril. 20. novembril otsustas ASi Merko Ehitus nõukogu alustada Venemaal asuva 100% tütarettevõtte OOO Lenko Stroi likvideerimisega. Ettevõtte likvideerimine plaanitakse lõpule viia aasta jooksul. Seoses ASi Merko Ehitus kontserni Eesti ettevõtete äritegevuse efektiivsemaks muutmisega sõlmiti 21. detsembril 2017 AS Merko Ehitus ja AS Merko Ehitus Eesti vahel kinnistute ja osaühingute osaluste omandiõiguse üleandmise asjaõigusleping, millega AS Merko Ehitus andis, 1. jaanuaril 2018, 100%lisele tütarettevõttele AS Merko Ehitus Eesti üle kinnisvaraga seotud ettevõtete osalused ja arendusvaldkonna kinnistud. Nendeks ettevõteteks olid AS Merko Ehitus 100%lised tütarettevõtted OÜ Tähelinna Kinnisvara, OÜ 17

18 Metsailu, OÜ Paekalda 2, OÜ Paekalda 3, OÜ Paekalda 7, OÜ Paekalda 9, OÜ Unigate, Suur-Paekalda OÜ, Väike-Paekalda OÜ ja 50%line ühisettevõte OÜ Kodusadam. Vastavalt eelnevalt sõlmitud ühinemislepingule, bilansipäevaga 01. jaanuar 2018, ühendas AS Merko Ehitus Eesti endaga AS Merko Tartu ja eelnimetatud saadud tütarettevõtted, v.a OÜ Tähelinna Kinnisvara. Lõplik ühinemiskanne äriregistris toimub aasta esimesel poolaastal. 21. detsembril 2017 algatasid ASi Merko Ehitus kontserni kuuluvad AS Merko Infra ja OÜ Mineraal protsessi omavaheliseks ühinemiseks. Ühendavaks ühinguks on AS Merko Infra. Ühinemise tulemusel lõppeb ühendatav ühing OÜ Mineraal likvideerimismenetluseta ning AS Merko Infra saab ühendatava ühingu õigusjärglaseks. Ühinemise bilansipäev, alates millest loetakse kõik ühendatava ühingu tehingud tehtuks ühendava ühingu arvelt, on 1. jaanuar Lõplik ühinemiskanne äriregistris toimub aasta esimesel poolaastal. Bilansipäevajärgselt, 12. aprillil 2018, võõrandas AS Merko Ehitus 100% osaluse OÜs Jõgeva Haldus. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK Ettevõtte kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek, mille pädevus on reguleeritud seadusandluse ning ettevõtte põhikirjaga. 9. mail aastal toimus aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolek kinnitas aasta majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku. Dividendide väljamakse, summas 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta) aktsionäridele toimub 15. juunil Lisaks otsustati aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks kuni 2020.a. majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule. Juhatus tegi ettekande ettevõtte majandustulemustest ning väljavaate perspektiividest. Vastavalt äriseadustikule, ettevõtte põhikirjale ning Hea Ühingujuhtimise Tavale kutsub AS Merko Ehitus nii aktsionäride korralise kui ka erakorralise üldkoosoleku kokku, teavitades sellest aktsionäre läbi Tallinna Börsi ning avaldades koosoleku kutse ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 3 nädalat ette. Üldkoosolek viiakse läbi kutses näidatud kohas, tööpäeval ning ajavahemikus kella , mis tagab enamikule aktsionäridele koosolekul osalemise võimaluse. Ettevõtte aktsionäride korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute päevakord kinnitatakse enne avaldamist nõukogu poolt, kes ühtlasi esitab üldkoosolekule teemasid arutamiseks ja hääletamiseks. Üldkoosoleku päevakorrapunktid, nõukogu ettepanekud koos vastavate selgitustega, protseduurilised juhised üldkoosolekul osalemiseks ning see, kuidas ja millal teha ettepanekuid uue päevakorrapunkti lisamiseks, avaldatakse koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega. Üldkoosolekust võib osa võtta aktsionär või tema volitatud esindaja. AS Merko Ehitus ei võimalda elektroonilist osavõttu aktsionäride üldkoosolekutest, kuna usaldusväärsete lahenduste rakendamine aktsionäride isikute tuvastamiseks, kellest osa as ub välisriikides, ning osalevate aktsionäride privaatsuse tagamiseks oleks üleliia keeruline ja kulukas. Üldkoosolekul ei ole lubatud pildistamine ega filmimine, kuna see võib häirida aktsionäride privaatsust. Korralise või erakorralise aktsionäride üldkoosoleku juhataja on sõltumatu isik aastal juhatas üldkoosolekut vandeadvokaat Vesse Võhma, kes tutvustas üldkoosoleku läbiviimise protseduuri ning juhatuselt ja nõukogult ettevõtte tegevuse kohta küsimuste esitamise korda. ASi Merko Ehitus üldkoosolekul osalevad tavaliselt ettevõtte poolt aktsiaseltsi juhatuse esimees, vajadusel kaasatakse teisi juhatuse ning nõukogu liikmeid. Koosolekul osaleb ettevõtte audiitor aastal toimunud ASi Merko Ehitus aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalesid Andres Trink (juhatuse esimees), Tõnu Toom ik (juhatuse liige), Priit Roosimägi (kontserni finantsüksuse juht) ja Ago Vilu (audiitor). NÕUKOGU Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja seadusandlusest. Vastavalt ASi Merko Ehitus põhikirjale koosneb nõukogu 3-5 liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks. Seisuga 31. märts 2018 oli ASi Merko Ehitus nõukogu kolmeliikmeline, kellest, vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tava nõuetele, oli Indrek Neivelt sõltumatu liige. 18

19 JUHATUS Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi Merko Ehitus igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest, ning tagab ettevõtte jätkusuutliku arengu, vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord k vartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte seatud lühi - ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab igakordselt nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks. Juhatus koostab nõukogule aruandeid ka koosolekute väliselt, kui seda peab vajalikuks nõukogu või nõukogu esimees. Vastavalt aasta üldkoosolekul kinnitatud põhikirjale võib juhatus koosneda kuni kolmest liikmest. Juhatuse esimehe Andres Trinki ülesanneteks on muuhulgas täita ASi Merko Ehitus tegevjuhi igapäevaseid kohustusi, juhtides ja esindades ettevõtet, tagades vastavuse põhikirjale, seadustele, korraldades juhatuse ja olulisemate tütarettevõtete nõukogude tööd, koordineerides strateegiate väljatöötamist ja tagades nende rakendamist, vastutades äriarenduse ja finantside eest. Tõn u Toomiku vastutusalaks on kinnistute portfelli juhtimise ja ehitusvaldkonna arendustegevuse koordineerimine üle kontserni ettevõtete. TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED ASi Merko Ehitus tütarettevõtete nõukogude volitused ja vastutus tulenevad nende põhikirjast ning kontsernisisestest reeglite st. Nõukogud on üldjuhul moodustatud vastava tütarettevõtte põhiosanikuks oleva ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetest. Olulisemate tütarettevõtete nõukogude koosolekud toimuvad tavaliselt kord kuus, muudel juhtudel lähtutakse kontserni vajadustest, tütarettevõtte põhikirjast ja õigusaktidest. Tütarettevõtete nõukogu liikmetele üldjuhul eraldi tasu ei maksta. Samuti ei maksta nõukogu liikmele teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel või mittepikendamisel lahkumishüvitist. Tütarettevõtte juhataja või juhatuse liikme nimetab ametisse tütarettevõtte nõukogu. Alljärgnevalt on toodud ASi Merko Ehitus 100% omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 31. märts 2018: ETTEVÕTE NÕUKOGU JUHATUS AS Merko Ehitus Eesti Tallinna Teede AS Andres Trink (esimees), Teet Roopalu, Tõnu Toomik Tõnu Toomik (esimees), Keit Paal, Alar Lagus, Veljo Viitmann Keit Paal (esimees), Jaan Mäe, Alar Lagus, Veljo Viitmann Jüri Läll (esimees), Jüri Helila OÜ Merko Investments - Andres Trink, Priit Roosimägi SIA Merks Andres Trink (esimees), Tõnu Toomik, Priit Roosimägi Oskars Ozoliņš (esimees), Jānis Šperbergs SIA Merko Investments - Andres Trink (esimees), Oskars Ozoliņš UAB Merko Statyba Andres Trink (esimees), Tõnu Toomik, Priit Roosimägi Saulius Putrimas (esimees), Jaanus Rästas Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises ASi Merko Ehitus juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega pikendati AS Merko Ehitus Eesti nõukogu liikmete Andres Trinki, Tõnu Toomiku ja Teet Roopalu volitusi alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini AS Merko Ehitus Eesti nõukogu jätkab kolmeliikmelisena: Andres Trink (esimees), Tõnu Toomik ja Teet Roopalu. AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti juhatus otsustas 18. aprillil 2018 pikendada tütarettevõtte Tallinna Teede ASi nõukogu liikmete Veljo Viitmanni ja Alar Laguse volitusi kolmeks aastaks, s.o. kuni 18. aprillini Tallinna Teede ASi nõukogu jätkab neljaliikmelisena: Tõnu Toomik (esimees), Keit Paal, Veljo Viitmann ja Alar Lagus. 19

AS MERKO EHITUS aasta 3 kuu vahearuanne 10. mai 2018 Noblessneri Kodusadam Eestis

AS MERKO EHITUS aasta 3 kuu vahearuanne 10. mai 2018 Noblessneri Kodusadam Eestis AS MERKO EHITUS 2018. aasta 3 kuu vahearuanne 10. mai 2018 Noblessneri Kodusadam Eestis Sisukord 1. Majandustulemused 5. Väärtpaberiturg 2. Äritegevuse ülevaade 6. Turgude väljavaated 3. Rahapositsioon

Rohkem

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinim

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinim AS MERKO EHITUS KONTSERN 2019. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

AS MERKO EHITUS

AS MERKO EHITUS AS MERKO EHITUS KONTSERN 2013. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: AS Merko Ehitus Põhitegevusalad: valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2017 31.12.2017 Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014 AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinim

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014 AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinim AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2014 31.12.2014 Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus Äriregistrikood:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus MUDELPROJEKTEERIMINE MERKO EHITUSES Sammud BIM-i juurutamises 1 AS Merko Ehitus kontsern Baltimaade juhtiv ehituskontsern Pakub ehitusteenuseid ja teostab kinnisvaraarendust Eestis, Lätis, Leedus Aktsiad

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MERKO aastaaruanne 2010

MERKO aastaaruanne 2010 2 0 1 0 SISUKORD Ettevõttest...3 Visioon, väärtused...3 Nõukogu esimehe pöördumine...4 Tegevusaruanne...8 Raamatupidamise aastaaruanne...25 Konsolideeritud koondkasumiaruanne...25 Konsolideeritud finantsseisundi

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem