Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems"

Väljavõte

1 Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems

2 Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 6 Osad ja nimetused 7 Juhtnupud 10 Kuulmisprogrammid 11 Funktsioonid 12 Patareid 13 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded 13 Akude vahetamine 14 Igapäevane kasutamine 15 Sisse- ja väljalülitamine 15 Kuuldeaparaatide sisestamine ja eemaldamine 16 Helitugevuse reguleerimine 20 Kuulmisprogrammi muutmine 21 Täiendav kohandamine (valikuline) 21 Erilised kuulmisolud 22 Kasutamine telefoni teel suhtlemisel 22 Heli voogesitus iphone iga 23 Lennukirežiim 23 Heli induktsioonsilmused (valikuline) 24 2

3 Hooldus 25 Kuuldeaparaadid 25 Kuularid 26 Professionaalne hooldus 28 Lisateave 29 Ohutusteave 29 Tarvikud 29 Selles dokumendis kasutatavad sümbolid 29 Tõrkeotsing 30 Riigipõhine teave 32 Hooldus ja garantii 35 3

4 Tere tulemast! Täname, et valisite oma igapäevasteks saatjateks meie kuuldeaparaadid. Nagu kõige uuega, võtab ka nendega tutvumine veidi aega. See juhend koos kuulamisspetsialisti toega aitab teil mõista eeliseid ja paremat elukvaliteeti, mida kuuldeaparaadid pakuvad. Kuuldeaparaatide kõige tõhusamaks ärakasutamiseks on soovitatav kanda neid iga päev kogu päeva jooksul. See aitab teil nendega kohaneda. ETTEVAATUST Lugege kindlasti see kasutus-, samuti ohutusjuhend põhjalikult läbi. Kahjustuste või vigastuste vältimiseks järgige ohutusteavet. 4

5 Teie kuuldeaparaadid Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse valikulisi funktsioone, mis võivad teie kuuldeaparaatidel olemas olla või puududa. Paluge oma kuulamisspetsialistil näidata funktsioone, mis teie kuuldeaparaatidel olemas on. Aparaadi tüüp Teie kuuldeaparaatide mudel on RIC (vastuvõtja kanalis). Vastuvõtja asub kõrvakanalis ja on aparaadiga ühendatud vastuvõtja kaabli kaudu. Need aparaadid ei ole mõeldud alla 3 aastastele lastele ega isikutele, kelle arenguline vanus jääb alla 3 aasta. Juhtmeta funktsioonid võimaldavad kasutada täiustatud audioloogilisi funktsioone ja kahte kuuldeaparaati sünkroonida. Teie kuuldeaparaadil on funktsioon Bluetooth low energy* tehnoloogia, mis võimaldab lihtsat andmevahetust nutitelefoniga ja sujuvat heli voogesitust iphone iga**. * Seadme Bluetooth sõnatähis ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning selle toote seaduslik tootja kasutab neid tähiseid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende omanikele. ** iphone on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk. 5

6 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine On soovitatav, et oma uute kuuldeaparaatidega tutvuksite. Proovige aparaate käes hoides juhtelemente kasutada ja pöörake tähelepanu nende asukohale aparaadil. See muudab teie jaoks kuuldeaparaatide kandmisel juhtelementide tunnetamise ja nende vajutamise lihtsamaks. Kui teil on kuuldeaparaadi kandmisel raskusi juhtseadiste vajutamisega, võite kasutada seadmete juhtimiseks kaugjuhtimispulti. Spetsiaalse nutitelefoni rakendusega on teil veelgi rohkem juhtimisvõimalusi. 6

7 Osad ja nimetused Kasutusjuhendis kirjeldatakse mitut liiki kuuldeaparaate. Vaadake järgmistelt piltidelt, mis tüüpi kuuldeaparaati te kasutate. Pure 312 Nx ➌ ➊ Kuular ➋ Vastuvõtja ➌ Vastuvõtja kaabel ➍ Mikrofoni avad ➎ Klahvlüliti (juhtnupp) ➏ Akukamber (toitelüliti) ➐ Poolenäidik (punane = parem kõrv, sinine = vasak kõrv) ja vastuvõtja ühendus 7

8 Pure 13 Nx ➊ ➌ ➊ Kuular ➋ Vastuvõtja ➌ Vastuvõtja kaabel ➍ Mikrofoni avad ➎ Klahvlüliti (juhtnupp) ➏ Akukamber (toitelüliti) ➐ Poolenäidik (punane = parem kõrv, sinine = vasak kõrv) ➑ Vastuvõtja ühendus 8

9 Saate kasutada järgmiseid standardseid kuulareid. Standardsed kuularid Click Sleeve (ventilatsiooniga või suletud) Ühekordne Click Dome (avatud või suletud) Suurus Click Dome poolavatud Kahekordne Click Dome Standardseid kuulareid saab hõlpsasti vahetada. Lisateavet vt jaotisest Hooldus. Kohandatud kuularid Kohandatud kest Click Mold 9

10 Juhtnupud Klahvlülitiga saate näiteks helitugevust reguleerida või kuulmisprogramme vahetada. Teie kuulmisspetsialist on programminud klahvlülitile teie soovitud funktsioonid. Klahvlüliti funktsioon L R Lühike vajutus: Programm üles/alla Helitugevuse suurendamine/vähendamine Tinnituse ravisignaali taseme suurendamine/vähendamine Teleri voogedastus sees/väljas Hoidke umbes 2 sekundit all. Programm üles/alla Helitugevuse suurendamine/vähendamine Tinnituse ravisignaali taseme suurendamine/vähendamine Teleri voogedastus sees/väljas 10

11 Klahvlüliti funktsioon L R Hoidke üle 3 sekundi all. Ooterežiim/sisselülitamine Lennurežiimi aktiveerimine ja inaktiveerimine. L = vasak, R = parem Kuulmisprogrammide muutmiseks ja kuuldeaparaadi helitugevuse reguleerimiseks võib ka kaugjuhtimispulti kasutada. Meie nutitelefoni rakendusega on teil veelgi rohkem juhtimisvõimalusi. Kuulmisprogrammid Lisateavet vt jaotisest Kuulmisprogrammi muutmine. 11

12 Funktsioonid Viivitusega käivitus võimaldab kuuldeaparaate ilma vilinata sisestada. Lisateavet vt jaotisest Sisse- ja väljalülitamine. Tinnituse ravifunktsioon loob heli, mis juhib tähelepanu tinnituselt eemale. telecoil' on integreeritud akukambrisse, võimaldades kuuldeaparaadil ühenduda heliinduktsiooni ahelatega. Lisateavet vt jaotisest Heli induktsioonsilmused. 12

13 Patareid Kui aku on tühjenemas, muutub heli nõrgemaks või kuulete hoiatussignaali. Aku tüüp määrab, kui pika aja tagant peate neid vahetama. Aku suurus ja käsitsemisnõuanded Küsige kuulmisspetsialistilt soovitatavate akude kohta. Aku suurus: Kasutage kuuldeaparaadi korral alati õiges suuruses akusid. Kui te ei plaani kuuldeaparaati mitu päeva kasutada, eemaldage sellest akud. Kandke varuakusid alati kaasas. Eemaldage tühjad akud kohe ja järgige akude lõpphoiustamisel kohalikke utiliseerimisreegleid. 13

14 Akude vahetamine Aku eemaldamine. X Avage akukamber. X Kasutage aku väljatõmbamiseks magnetpulka. Magnetpulk on saadaval tarvikuna. Aku sisestamine. X Kui akul on kaitsekile, eemaldage see ainult siis, kui akut kasutate. X Sisestage aku nii, et sümbol + jääks ülespoole (vt pilti). X Sulgege akukamber ettevaatlikult. Kui tunnete takistust, ei ole aku õigesti sisestatud. Ärge proovige akukambrit jõuga sulgeda. See võib kahjustuda. 14

15 Igapäevane kasutamine Sisse- ja väljalülitamine Teil on kuuldeaparaatide sisse- või väljalülitamiseks järgmised võimalused. Akukambri kaudu X Sisselülitamine Sulgege akukamber. Seatakse vaikimisi määratud helitugevus ja kuulmisprogramm. X Väljalülitamine Avage akukamber esimese tõkkeni. Klahvlüliti kaudu. X Sisse- või väljalülitamine: vajutage klahvlülitit ja hoidke seda mitu sekundit all. Klahvlüliti sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud. Pärast sisselülitamist säilitatakse varem kasutatud helitugevus ja kuulmisprogramm. Kuuldeaparaate kandes võib hoiatustoon märku anda, kui aparaat sisse või välja lülitatakse. Viivitusega käivituse aktiveerimisel lülituvad kuuldeaparaadid pärast mitmesekundilist viivitust sisse. Selle aja jooksul saate kuuldeaparaadid ilma ebameeldivat kajavat vilinat kuulmata kõrva sisestada. Viivitusega käivituse saab aktiveerida teie kuulmisspetsialist. 15

16 Kuuldeaparaatide sisestamine ja eemaldamine Teie kuuldeaparaadid on teie vasaku ja parema kõrva jaoks peenhäälestatud. Värvilised märgid näitavad pooli järgmiselt: punane märk = parem kõrv; sinine märk = vasak kõrv. Kuuldeaparaadi sisestamine. X Click Sleeves jaoks jälgige hoolikalt, et Click Sleeve looge joonduks vastuvõtja kaabli lookega. Õige: Väär: 16

17 X Hoidke vastuvõtja kaablit kuularile lähemal olevast lookest. X Suruge kuular ettevaatlikult kuulmekäiku ➊. X Pöörake seda kergelt, kuni see hästi paigal püsib. Avage ja sulgege suu, et vältida õhu kogunemist kõrvakanalisse. X Tõstke kuuldeaparaati ja lükake see kõrva peale ➋. ETTEVAATUST Vigastusoht! X Sisestage kõrva käiv osa ettevaatlikult ja mitte liiga sügavale kõrva. Lihtsam on sisestada parem kuuldeaparaat parema käega ja vasak kuuldeaparaat vasakuga. Kui teil on kuulari paigaldamisega raskusi, kasutage kõrvanibu kergelt allapoole tõmbamiseks teist kätt. See avab kuulmekäigu ja hõlbustab kuulari paigaldamist. 17

18 Valikuline kinnitusjuhe aitab kuularil kindlalt kõrvas püsida. Kinnitusjuhtme paigutamiseks toimige järgmiselt: X Painutage kinnitusjuhet ja paigutage see ettevaatlikult kõrva kuulmekäigu põhja (vt pilti). 18

19 Kuuldeaparaadi eemaldamine. X Tõstke kuuldeaparaati ja libistage see kõrva peale ➊. X Kui teie kuuldeaparaat on varustatud kohandatud kesta või üksusega Click Mold, eemaldage see, tõmmates väikest eemaldamisjuhet kukla poole. X Kõikide teiste kuularite puhul toimige järgmiselt: Haarake kõrvakanalis olevast kuularist kahe sõrmega ja tõmmake see ettevaatlikult välja ➋. Ärge tõmmake vastuvõtja kaablit. ETTEVAATUST Vigastusoht! X Väga harvadel juhtudel võib kõrva käiv osa kuuldeaparaadi eemaldamisel teie kõrva jääda. Kui nii juhtub, laske kõrva käiv osa eemaldada arstil. Pärast kasutamist puhastage ja kuivatage kuuldeaparaate. Lisateavet vt jaotisest Hooldus. 19

20 Helitugevuse reguleerimine Teie kuuldeaparaadid reguleerivad heli kuulmisolukorrale vastavaks automaatselt. X Kui eelistate helitugevust käsitsi reguleerida, vajutage klahvlülitit. Klahvlüliti sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud. Lisasignaal võib näidata helitugevuse muutumist. Kui on saavutatud maksimaalne või minimaalne helitugevus, võite kuulda lisasignaali. 20

21 Kuulmisprogrammi muutmine Teie kuuldeaparaadid reguleerivad heli kuulmisolude järgi automaatselt. Teie kuuldeaparaatidel võib olla ka mitmeid kuulmisprogramme, mis võimaldavad vajaduse korral heli muuta. Lisasignaal võib näidata programmi muutumist. X Kuulmisprogrammi muutmiseks vajutage klahvlülitit. Klahvlüliti sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud. Kuulmisprogrammide loendi nägemiseks vt jaotist Kuulmisprogrammid. Rakendatud on vaikimisi helitugevus. Täiendav kohandamine (valikuline) Kuuldeaparaadi juhtseadistega saab muuta ka muid funktsioone, nt tinnituse ravisignaali taset. Juhtnuppude sätete vaatamiseks vt jaotist Juhtnupud. 21

22 Erilised kuulmisolud Kasutamine telefoni teel suhtlemisel Kui suhtlete telefoni teel, hoidke telefoni vastuvõtjat veidi kõrvast kõrgemal. Kuuldeaparaat ja telefoni vastuvõtja peavad olema vastakuti. Keerake vastuvõtjat veidi nii, et kõrv ei oleks täiesti kaetud. Telefoniprogramm Võite telefoni kasutamisel eelistada kindlat helitugevust. Paluge oma kuulmisspetsialistil telefoniprogramm konfigureerida. X Lülitage telefoniga rääkimisel mis tahes ajal telefoniprogrammile. Kui telefoniprogramm on teie kuuldeaparaatide jaoks konfigureeritud, on see loetletud jaotises Kuulmisprogrammid. 22

23 Heli voogesitus iphone iga Teie kuuldeaparaat vastab nõuetele Valmistatud iphone i jaoks. See tähendab, et saate oma telefoniga võtta vastu telefonikõnesid ja edastada muusikat otse iphone ist kuuldeaparaati. Lisateavet ühilduvate ios i seadmete, paarisühendamise, heli voogesituse ja muude kasulike funktsioonide kohta saate oma kuulmisspetsialistilt. Lennukirežiim Kohtades, kus tehnoloogia Bluetooth kasutamine pole lubatud (nt mõnes lennukis) võite aktiveerida lennurežiimi. See lülitab tehnoloogia Bluetooth teie kuuldeaparaadis ajutiselt välja. Kuuldeaparaat töötab ka ilma tehnoloogiata Bluetooth, kuid otsene heli voogesitus pole võimalik ja muid funktsioone ei saa kasutada. X Lennurežiimi aktiveerimiseks vi inaktiveerimiseks kasutage nutitelefoni rakendust või oma kuuldeaparaadi juhtelemente. Lisateavet leiate jaotisest Juhtnupud. Märguandetoon näitab lennurežiimi aktiveerimist või inaktiveerimist. 23

24 Heli induktsioonsilmused (valikuline) Mõni telefon ja avalik koht (nt teater) pakub helisignaali (muusika ja kõne) heli induktsioonsilmuste kaudu. Selle süsteemiga saavad teie kuuldeaparaadid võtta soovitud signaali vastu ilma häiriva keskkonnamürata. Üldjuhul on heli induktsioonsilmuseid võimalik ära tunda kindlate märkide järgi. Kui soovite seda süsteemi kasutada, on nõutav spetsiaalne patareikamber. See on tarvikuna saadaval ainult teatud tüüpi kuuldeaparaatide puhul. Küsige lisateavet oma kuulmisspetsialistilt. Kui olete heliinduktsiooni ahelaga kohas: X lülituge telefonipooli programmile. Kui telefonipooli programm on teie kuuldeaparaatide jaoks konfigureeritud, on see loetletud jaotises Kuulmisprogrammid. Telepooli programm ja kaugjuhtimine TÄHELEPANU Traadita ühenduvusega aparaatide korral: kui telepooli programm on aktiivne, võib kaugjuhtimispult põhjustada pulseerivat müra. X Kasutage kaugjuhtimispulti üle 10 cm (4 tolli) vahemaa puhul. 24

25 Hooldus Kahjustuste vältimiseks on oluline, et hooldate oma kuuldeaparaate ja järgite mõnd põhireeglit, millest saab peagi teie igapäevane tegevus. Kuuldeaparaadid Kuivatamine ja hoiustamine X Laske kuuldeaparaatidel terve öö kuivada. X Kui te kuuldeaparaate pikema aja jooksul ei kasuta, hoidke neid kuivas keskkonnas avatud akukambri ja eemaldatud akudega. X Küsige lisateavet oma kuulmisspetsialistilt. Puhastamine Kuuldeaparaatidel on kaitsekate. Kuid ebaregulaarse puhastamise korral võite kuuldeaparaati kahjustada või põhjustada kehalisi vigastusi. X Puhastage kuuldeaparaati iga päev pehme kuiva lapiga. X Ärge kasutage kunagi voolavat vett ega kastke seadet vette. X Ärge aparaati puhastades suruge seda. X Küsige kuulmisspetsialistilt soovitatavaid puhastusvahendeid, spetsiaalseid hoolduskomplekte või lisateavet kuuldeaparaatide heas seisukorras hoidmiseks. 25

26 Kuularid Puhastamine Kuularitele võib koguneda kõrvavaiku. See võib mõjutada helikvaliteeti. Puhastage kuulareid iga päev. Kõikide kuularitega toimige järgmiselt: X Puhastage kuularit kohe pärast eemaldamist pehme kuiva lapiga. See hoiab ära kõrvavaigu kuivaks ja kõvaks muutumise. Click Domes või Click Sleeves jaoks: X Pigistage kuulari otsa. 26

27 Vahetamine Vahetage standardseid kuulareid umbes iga kolme kuu tagant. Asendage need varem, kui märkate mõrasid või muid muutusi. Standardsete kuularite vahetamise protseduur oleneb kuulari tüübist. Jaotises Osad ja nimetused on teie kuulmisspetsialist märkinud teie kuulari tüübi. Vahetamine Click Domes X Vanade kuularite Click Dome eemaldamiseks kasutage eemaldamistööriista või järgige kuularite Click Domes pakendil olevaid juhiseid. Olge ettevaatlik, et te vastuvõtja kaablit ei tõmbaks. Eemaldamistööriist on saadaval tarvikuna. X Jälgige eriti hoolikalt, et uus Click Dome märgatavalt paigale klõpsataks. X Kontrollige, et uued kuularid Click Dome istuksid kindlalt paigas. 27

28 Detaili Click Sleeves vahetamine X Keerake Click Sleeve pahempidi. X Võtke detailist Click Sleeve ja vastuvõtjast (mitte vastuvõtja juhtmest) sõrmedega kinni ja tõmmake Click Sleeve ära. X Jälgige eriti hoolikalt, et uus Click Sleeve märgatavalt paika klõpsataks. Professionaalne hooldus Teie kuulmisspetsialist saab teha põhjaliku professionaalse puhastamise ja hoolduse. Kohandatud kuularid ja vaigufiltrid peab vajaduse korral välja vahetama kuulmisspetsialist. Küsige kuulmisspetsialistilt isiklikke soovitusi hooldusintervallide ja toe kohta. 28

29 Lisateave Ohutusteave Täiendavat ohutusteavet leiate seadmega kaasas olnud ohutusjuhendist. Tarvikud Saate kasutada pulti mycontrol App kuuldeaparaadi mugavaks kaugjuhtimiseks. Rakenduse abil saab inaktiveerida ka signaaltoone, luua eraldi heliprofiile ja kasutada paljusid muid funktsioone. Saate kasutada ka kaugjuhtimispulti. Küsige lisateavet oma kuulmisspetsialistilt. Selles dokumendis kasutatavad sümbolid Viitab olukorrale, mille tõttu võib tekkida tõsiseid, keskmisi või kergeid vigastusi. Näitab võimalikku varakahju. Nõuanded ja näpunäited seadme paremaks käsitsemiseks. Valmistatud iphone i jaoks tähendab, et antud elektrooniline lisaseade on mõeldud spetsiaalselt iphone iga ühendamiseks ning arendaja on selle sertinud vastavana Apple i töönäitajate standarditele. Apple ei 29

30 vastuta selle seadme toimimise ega ohutus- ja seaduses sätestatud standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisatarviku kasutamine koos iphone iga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse jõudlust. Tõrkeotsing Probleem ja võimalikud lahendused Helitugevus on nõrk. Suurendage helitugevust. Vahetage tühi aku välja. Puhastage kuularit või vahetage see välja. Kuuldeaparaat tekitab vilistavat heli. Pange kuular uuesti kõrva, kuni see on kindlalt paigas. Vähendage helitugevust. Puhastage kuularit või vahetage see välja. Heli on moonutatud. Vähendage helitugevust. Vahetage tühi aku välja. Puhastage kuularit või vahetage see välja. Kuuldeaparaat tekitab signaaltoone. Vahetage tühi aku välja. 30

31 Probleem ja võimalikud lahendused Kuuldeaparaat ei tööta. Lülitage kuuldeaparaat sisse. Pange akukamber ettevaatlikult täiesti kinni. Vahetage tühi aku välja. Veenduge, et aku on õigesti sisestatud. Viivitusega käivitus on aktiivne. Oodake mõni sekund ja proovige uuesti. Muude probleemide ilmnemisel küsige nõu kuulmisspetsialistilt. 31

32 Riigipõhine teave Ameerika Ühendriigid ja Kanada Traadita funktsionaalsusega kuuldeaparaatide sertifitseerimisteave: Pure 312 Nx FCC Nr: SGI-RIC002 IC: 267AB-RIC002 Pure 13 Nx (telecoil i valikuta) FCC Nr: SGI-RIC001 IC: 267AB-RIC001 Pure 13 Nx [T] (telecoil i valikuga) Sisaldab FCC ID-d: SGI-RFM001, SGI-MIM001 IC: 267AB-WP4N1 32

33 33

34 34

35 Hooldus ja garantii Seerianumbrid Seade Vastuvõtuseade Vasak: Parem: Hoolduse kuupäevad 1: 4: 2: 5: 3: 6: Garantii Ostukuupäev: Garantiiaeg kuudes: Teie kuulmisspetsialist 35

36 Seaduslik tootja Signia GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Saksamaa Telefon Document No T02-8V00 ET Order/Item No Master Rev03, , Signia GmbH. All rights reserved

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Pure primax Kasutusjuhend

Pure primax Kasutusjuhend Pure primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 11 Patareid 13 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Motion SX primax, Motion SA primax Kasutusjuhend

Motion SX primax, Motion SA primax Kasutusjuhend Motion SX primax, Motion SA primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 10 Patareid 12

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13 S9BE8832-12 (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL131, PL161ja G0100 Süsteemid PL6 1-Algusesse (Masina

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewflett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Corel on Corel Corporationi või Corel

Rohkem

User Guide

User Guide Kasutusjuhend Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem