VÄRSKE PIIM iga päev

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VÄRSKE PIIM iga päev"

Väljavõte

1 VÄRSKE PIIM iga päev

2 VÄRSKE PIIM iga päev

3 Tallinn 2010

4 VÄRSKE PIIM iga päev

5 4 Piimatootmine on Eesti põllumajanduse tähtsaim haru. Eestis toodetud piim jõuab inimeste toidulauale nii kodumaal kui ka piiri taga. Piimatooted on meie riigi jaoks olulised ekspordiartiklid. Aastas toodetakse Eestis umbes tonni piima. Siiski on Eesti piimalehmade arv oluliselt vähenenud aastaks on lehmade arv langenud loomani, nendest lehma andmed on Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasides. Jõudluskontrolli all olevate lehmade kohta teame täpselt, kui palju ja millist piima nad annavad.

6 Eesti lehmade piimaand suureneb Kolm neljandikku Eesti piimast toodavad eesti holsteini tõugu musta-valgekirjud lehmad. Suurema osa ülejäänud kogusest toodavad eesti punast tõugu lehmad. Kahjuks on Eestis väga vähe alles jäänud põlise eesti maakarja tõugu lehmi. Koos lehmade arvuga on vähenenud ka piimatootjate arv. Eesti liitumisel Euroopa Liiduga aastal oli meil piimavoodiomanike umbes Tänaseks on kvoodiomanike arv vähenenud 1100 tootjani. Kindlasti on piimatootjaid Eestis rohkem kui kvoodiomanikke, kuid just nendest ettevõtetest jõuab piim Eesti piimameistrite kaasabil tarbijateni poodidesse ja turgudele. Tootjate vähenedes on suurenenud piimakarjade keskmine suurus aastal oli Eesti piimakarjades keskmiselt 70 lehma, kuid tegelikult on ettevõtete suurus väga erinev. Palju on neid talusid, kus piimalehmade arv jääb alla 10 või 20. Suurimates põllumajandusettevõtetes on üle 1000 lehma. Valdav osa piimast tuleb nendest taludest ja ettevõtetest, kus on üle 100 lehma. all olevad Eesti lehmad keskmiselt 4530 kg piima aastas aastaks on keskmine toodang lehma kohta tõusnud juba 7447 kilogrammini. Parimates karjades annavad lehmad üle kilogrammi piima aastas. See kõik on järjepideva aretustöö, paranenud tootmistehnoloogiate ja täpsema söötmise tulemus. Kui varem oli Eestis levinud valdavalt lehmade lõaspidamine, siis nüüd valmib igal aastal arvukalt uusi vabapidamislautasid. Harv pole enam seegi, et lehmi lüpsavad inimeste asemel robotid. Investeeringud uutesse lautadesse, tootmistehnoloogiasse ja loomade heaolu tõstmisesse aitavad tõsta nii piimatoodangut kui selle kvaliteeti. Üle 97% Eestis toodetud piimast kuulub eliitsorti, st et selles piimas on nii bakterite kui somaatiliste rakkude arv väike. Piimakarjakasvatus nõuab palju teadmisi ja armastust loomade vastu. Lehmi peab järjepidevalt mitu korda päevas lüpsma. Tänu piimatootjate sihikindlale tööle jõuab värske piim iga päev meie toidulauale. Hoidkem ja hinnakem seda väärtust! Värske piim. Iga päev 5 Rõõmustava poole pealt on meie lehmade keskmine piimaand aasta-aastalt suurenenud aastal andsid jõudluskontrolli

7 6

8 Avo Samarüütli mustakirjusid lehmi lüpsavad robotid Kõrge männimetsa veerel laiutab moodne lüpsilaut, kus robotid suristavad ööpäev ringi eesti holsteini tõugu lehmanisade all. Oleme Tartumaal Haaslava vallas Roiul, kus asub heakorrastatud loomakasvatuskompleks lilleklumpide ja kiviktaimlate vahel. Igal hommikul on mul esimene käik lauta, vaatan robotid üle, räägib Avo Samarüütel - rahulik ja tasakaalukas mees, kes on kogu osaühingu töö inimväärseks muutnud. Eesti Põllumajanduse Akadeemias põllumajanduse mehhaniseerimise eriala lõpetanud mees on aastatega ettevõtte kaasajastanud - moodsad masinad põldudel ning loomakasvatustehnika viimane sõna laudas. Täna pole mõtet ainult tänaseid asju teha, juba täna tuleb teha homseid investeeringuid, rakendada teadussaavutusi, muidu ettevõte ei arene, rõhutab Samarüütel. Igal aastal käin õppereisidel välismaal - rohumaade või teraviljamessil, tehnikanäitustel, et kõige uuega kursis olla, lisab mees. Ta loetleb näppudel, et kõik alad taimekasvatusest põllutehnikani on tema rida, aga laudas juhib vägesid ja kureerib roboteid loomakasvatusjuht Helin Õkva. Kui Helin puhkab, võtan ka laudatöö koos robotitega üle, räägib firmajuht. Kunagine Kuuste sovhoos ei hiilanud eriti majandusnäitajate poolest. Kui aastal sovhoos lagunes ning loodi uus ettevõte, lüpsid lehmad alla 3000 kg aastas. Nüüd annavad lehmad 8000 kg aastas ja firma harib üle 1000 ha maid. Vana laut oli ehitatud juba aastal. Nii leidsingi, et uues laudas olgu robotid, ütleb firmajuht, kes on uurinud robotlautu Taanis, Rootsis, Hollandis, Kanadas. Nii projekteeriti ka oma laut. Kopp löödi maasse aasta kevadel ja juba sama aasta 28. septembril olid esimesed lehmad uues laudas. Koos kaasaegse sõnnikuhoidlaga läks laut maksma 24 miljonit krooni. Nii said huvilised uudistada nelja toona Eestis ainukest omalaadset lüpsirobotit, mis lüpsavad ühte lehma keskmiselt 8 minutit, iga robot lüpsab ööpäevas umbes 70 lehma. Kõigepealt otsib lasersilm lehma nisad üles, robotkäsi peseb nisad puhtaks, kinnitab nisakannud ning lüps võib alata. Arvuti fikseerib lüpsil kõik andmed, loendur määrab automaatselt somaatiliste rakkude arvu piimas, lehm nosib seni granuleeritud jõusööta. Värske piim. Iga päev 7

9 8 Eesti holsteini ehk mustakirju tõug on aretatud eesti maakarja baasil. Tõu aretus algas aastal, mil Põhja-Eesti mõisatesse toodi Hollandist mustakirjusid hollandi-friisi tõugu veiseid aastal hakati mustakirjut tõugu parandama maailma tunnustatumate USA mustakirjude holsteinidega. Eesti holsteini tõugu veised on rahuliku loomuga. Hea isuga loomad kasutavad väga hästi rohusöötasid ning nende piimatoodang tunduvalt kõrgem kui kahel teisel tõul. Eesti holsteini tõug 2009 Kokku lehma Lehma kohta 7614 kg piima Piimas rasva 4,09% Piimas valku 3,35% allikas: Jõudluskontrolli Keskus

10 Samarüütel toonitab: Ärge kunagi inimest unustage! Ega robot üksi imet tee! Tähtis on üle keskmise taseme inimene tööle võtta, siis teevad ka robotid imet. Ta kiidab loomakasvatusjuhti ja teisi laudatöötajaid. kõrged on väetiste hinnad, nii et sõnnik ja läga kuluvad hädasti ära, räägib Avo. Piim ja vili on võrdselt tähtsad, sest üks haru täiendab teist, aga kõige tähtsam meie firmas on inimene, ütleb Samarüütel. Uues laudas on 300 loomakohta, loomi osteti juurde üle Eesti, see viis senise keskmise taseme (8300 kg lehma kohta aastas) alla. Lehmad on jagatud kahte gruppi piimatoodanguga üle ja alla 30 kg piima päevas. Grupid suunatakse eri robotite alla, neil on tööd tundi ööpäevas. Nii et karja saaks laiendada veelgi. Lehma küljes olev responder selekteerib, et lehma lüpstaks iga 5 tunni järel. Söötmisalalt lüpsile liikuvad lehmad suunatakse väravas vastavalt responderi näidule kas puhkealale või siis lüpsma. Loomad harjusid robotitega kiiresti, enamik sai põhiliikumise selgeks kolme-nelja päevaga, selgitab Avo ja lisab, et tasapisi hakkab ka piimatoodangu tase tõusma. Lisaks piimatootmisele on ettevõte ka edukas teraviljakasvataja. Viljelusvõistlustel on tulnud mitmeid esikohti. Avo kasutab oma põldudel kaasaegseid lägalaotamise süsteeme, järgides teadlase Peeter Viili mullaharimise tehnoloogiaid. Vaadake, kui Mul ei ole suurusehullustust, et peame üha suurenema. Mille nimel? Kas tõesti selleks, et lõputult rabada? arutleb Avo. Rajasime sellise üksuse, kus saab inimlikult majandada. Tööpäevad on reeglina kaheksa tundi ja puhkepäevi on kaks! Ettevõttes on tööl 16 inimest. Kõik on minust nooremad, alla viiekümne, naerab firmajuht. Põllumajanduspoliitikale tal etteheiteid ei ole, muret teeb aga see, miks eestlased annavad põllumajanduse käest. Käesoleva loo aluseks on Silja Lättemäe artikkel ajalehes Maaleht (juuli 2008) Värske piim. Iga päev 9

11 10

12 Edda Vahtramäe: Punane kari on super! Edda Vahtramäe peab Valgamaal Laatres 860pealist piimakarja. Kokku on ettevõttes veiseid Laatre piimast valmib Võru juustumeistrite käe all Eesti juust. Edda on üle 30 aasta Laatres piimakarjakasvatust edendanud, algul zootehnikuna ja alates aastast ettevõtte Laatre Piim juhina. Majandite lagunemise aegu aastail hoidis Edda piimakarja hävimast. Nüüd on tema ettevõte Tõlliste valla suurim tööandja. Naise põhimõte on: ei mingit hädaldamist! Seda sünergiat suudab firma juhataja üle anda ka teistele. Laatres peetakse peamiselt eesti punast tõugu lehmi. Eesti punane tõug on ajalooliselt välja kujunenud eesti maakarja baasil. Tõu sihipärane aretus algas 19. sajanadi teisel poolel, mil Eestisse toodi Saksamaalt angleri ja Taanist füüni tõugu veiseid. Tänaseks on eesti punase tõu värvus väga heterogeenne esineb heledamaid ja tumedamaid punase värvusega loomi, on valgete märgistega punaseid, on mustjaspruune ning punasevalgekirjusid veiseid. Punane kari on super! Oleme tublid, et suutsime õige aretustöö ja söötmisega karja toodangut tõsta, kiidab Edda. Ettevõtet eristab paljudest teistest eesti punase karja järjekindel aretus, nii et viimaste aastatega on lehmade aastalüps tõusnud mitme tuhande kilo võrra. Kui Laatre lehmad aastal uude karussell-lüpsiplatsiga lauta koliti, hakkaski tasapisi piimatoodang tõusma. Praegu annavad lehmad keskmiselt 8006 kg piima aastas. Laatresse ehitatud karussell-lüpsiplats oli taasiseseisvunud Eesti esimene. Karjamaadel on noorkari ja kinnislehmad, kokku üle 500 looma. Kuuma ilmaga ajame lehmad lauta, karjamaad ju lauda lähedal, selgitab Edda Vahtramäe ja lisab, et aasta ringi laudas vabapidamisel lehmad ongi tegelikult otsekui katusega karjamaal, sest suvel on lauda seinad maas, ainult katus pea kohal. Laatre uus farm 650 lehmale jääb juhataja sõnul nüüd juba väikseks, sest eesmärk on lüpsile saada kuni 1000 lehma. Küsimusele, kas oleks kohe pidanud veel suurema lauda ehitama, vastab firmajuhataja: Sugugi mitte! Oleks tulnud kõik vanad laudad rekonstrueerida, aga praegu ei käi jõud kõigest üle. Laatre Piim harib rohkem kui 1800 ha maad. Lisaks heintaimedele kasvatatakse Värske piim. Iga päev 11

13 12 ka teravilja ja rapsi. Põldude väetamiseks kasutatakse põhiliselt oma lehmade läga, mida tuleb aastas umbes tonni. Sõnnikumajandus on Laatre Piimas korras. Ehitatud on tänapäevased lägahoidlad ja vanemate lautade juures renoveeritakse tahesõnnikuhoidlaid. Läga läheb põldu unikaalse vedelsõnnikulaoturiga, mis viib selle otse mulla pindmisse kihti. Vili kasvab sellise tehnoloogia toel jõudsamalt. Edda Vahtramäe meelest on loomulik, et suurtootmine tegutseb kõrvuti taludega, sest mitmekesisus tõstab maaelu väärtust. Mul oleks südamest kahju, kui talud kaoksid. Tore on, kui mõni kümne lehmaga talu siin metsade vahel talitab, maal on ruumi kõigile, arvab Laatre kandi piimanduse eestvedaja. Käesoleva loo aluseks on Silja Lättemäe artikkel ajalehes Maaleht (2010). Eesti Maaülikooli professor Olav Kärt: Vaid lähedased inimesed teavad, kui palju on Eddalt nõudnud sellise suurepärase karja kujundamine ja farmi juhtimine. Edda on jäänud truuks eesti punasele veisetõule ja on kasutanud nii aretuslikke kui söötmistehnoloogilisi võimalusi produktiivsuse suurendamiseks. Eesti punane tõug 2009 Kokku lehma Lehma kohta 6995 kg piima Piimas rasva 4,28% Piimas valku 3,44% allikas: Jõudluskontrolli Keskus

14 Liia Sooäär hoiab elus põlist maakarja Kange saare naine Liia Sooäär hoiab elus põlist eesti veisetõugu maakarja. Minu elu sisu on maakari, mahetootmine ja talupidamine, ütleb Eesti parima maakarja omanik. Liia on särav ja kergejalgne naine, kes teab oma missiooni väga täpselt. Saaremaal Uustla ökotalu koplites toimetab pull Aadu järelevalve all 21 helebeeži lehma. Karja piimaand on 5872 kilo lehma kohta. Talu kasutuses on 85 ha maad, sellest 12 ha teravilja ja 59 ha rohumaad. Ma pean nad koju vilistama, ütleb perenaine lüpsiaja saabudes ja laseb kuuldavale kerge viletrilleri. Mispeale kari end juba aastal ehitatud 35kohalisse vabalauta lüpsiootele sätib. Teiste hulgas ka viieaastane Kelli, kes pärjati tänavu saarte vissiks maakarja arvestuses. Eesmärk maakarja elus hoida Liia on lõpetanud põllumajandusakadeemia ja tuli pärast kõrghariduse omandamist kodukanti agronoomiks aastal tuli võimalus uuesti talu pidama hakata. Kui Ain-Ilmar Leesment aastal maakarja seltsi taastas, otsis ta inimesi, kes sooviksid põlist ja väljasuremisohus tõugu kasvatama hakata. Liiale tundus, et see on koht, kus teda vajatakse ostis ta kaks maakarja mullikat. Leesmendi innustunud jutust sain teada, kui oluline on maakari eestlastele olnud ja kui palju on sellel tõul häid omadusi. See andis mulle tohutu motivatsiooni ja tahtmise maakarja päästma hakata, räägib Sooäär. Sellest hetkest peale hakkas Uustla kari muutuma. Liia ostis maakarja lehmi juurde kust sai. Haapsalu külje alt tõi lehma ja vasika, Hiiumaalt sai kolm korralikku maakarja looma. Saaremaa lihatööstusega oli kokkulepe, et kui sinna tuuakse tapale mõni maakarja lehm, saab Liia ta endale. Maakarja praakloomi ostes on ta päästnud 15 looma elu. Neid lehmi on ainult viiesaja ringis, kedagi ei saa tapamajja lasta. Kehvemad või praaklehmad paaritan heade pullidega ja järgmine põlvkond on juba parem, selgitab Liia. Ma ei aja taga suurt raha. Minu eesmärk on eesti maakarja elus hoida, seda propageerida ja levitada, ütleb ta. Kui talu pidama hakkasin, mõtlesin väga põhjalikult, millega tegelda, meenutab Liia Sooäär, kelle põhimõte on säästa keskkonda ja loodust. Käisin läbi mahetootmise koolituse, kus saksa teadlased tegid selgeks, Värske piim. Iga päev 13

15 14 Eesti maatõug 2009 Kokku 475 lehma Lehma kohta 4701 kg piima Piimas rasva 4,64% Piimas valku 3,42% allikas: Jõudluskontrolli Keskus

16 kuidas mikroorganismid mullas tegutsevad, milline peab olema külvikord ja kuidas loodus end ise taastab, kui inimene liiga palju vahele ei sega. Puhas koorejäätis maalehma piimast Kui mahedalt toodetud maakarja piimast saaks rohkem raha, peaksid inimesed maakarja enam, arvab Liia. Maakarja piim on rasva- ja valgurikkam ning paremate laapumisomadustega, mis on tähtis juustutootmiseks. Kahjuks pannakse suurtes kombinaatides mahepiim ja maakarja piim tavalise piimaga ühte pütti. Nii läheb maakarja piima eriline maik, magusus, tervislikkus, rasva- ja valgurikkus ostjate jaoks täiesti kaduma. Sellest peab midagi erilist tegema, mõtiskleb Liia Sooäär. Sellel naisel ei jää mõte ainult mõtteks. Kevadel hakkas ta käima toidukäitlemise koolitusel. Tema kodukülas asuv pood tahtis müüa mahevõid ja puhast koorejäätist. Külaaktivistide eestvedamisel hakati kohapeal neid tootma, tooraineks valiti Liia Sooääre karja mahe maalehmapiim. Kolme lüpsikorra piim läheb kombinaati, neljas lüps mahevõi ja koorejäätise tegemiseks, selgitab ta. Liia Sooääre meelest võiks kogu tema rikka loodusega omapärane kodusaar olla täis mahetootjaid talusid. Talud ei koorma keskkonda, nad hoiavad küla ning äärealad elus ning päästavad kenad looduslikud karjamaad võsastumast, ütleb Uustla ökotalu perenaine. Käesoleva loo aluseks on Lii Sammleri artikkel ajalehes Maaleht (juuli 2010) Värske piim. Iga päev 15 Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi eestvedaja Käde Kalamees: Liia on tõeline maakarja fanaatik, kes ei muretse ainult oma karja, vaid kogu maakarja tuleviku pärast. Ta on järjekindla tõuaretusega jõudnud sinnamaani, et tal on Eesti kõige kenam maakari, kes ka lüpsab väga hästi. Liia teab, et seda Eesti põlist tõugu on vaja säilitada ja paremaks aretada. Liia Sooääre prioriteedid on looduse bioloogiline mitmekesisus ja tasakaal ning mahetootmine.

17 16 Piimasaadused 1 portsjon kcal: 2 dl piima, keefirit, petti, maitsestamata jogurtit (kuni 2,5%) 1 dl puuvilja- või marjajogurtit 80 g kodujuustu (kuni 4%) 100 g kohupiima (kuni 5%) 80 g hapukoort (10%) 50 g kohupiimakreemi g juustu (rasvasisaldus alla 25%) 20 g juustu (rasvasisaldus üle 25%) 30 g toorjuustu allikad: Tervise Arengu Instituut, Eesti Piimaliit

18 Värsked piimatooted iga päev Eestit iseloomustab sarnaselt teiste põhjamaadega suur piimalembus. Piima on meie toidulaua igapäevane loomulik osa. Piim on üks tervisliku ja tasakaalustatud toiduvaliku põhisambaid. Piimatooted on inimorganismile sobiv toit kogu elu jooksul. Inimene peaks iga päev sööma 2 4 portsjonit piimatooteid. Üks portsjon on olenevalt rasvasisaldusest kcal ehk päevas on piimatoodetest vajalik saada kokku kcal energiat. Piim ja piimasaadused on kasulikud, sest need sisaldavad valke, kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi ning B-rühma vitamiine. Piimasaadustest saab meie organism kuni 75% vajalikust kaltsiumist. Rasvlahustuvatest vitamiinidest sisaldab piim eriti just kasvavale organismile vajalikku D-vitamiini, mis parandab kaltsiumi omastamist. Kui vere kolesteroolisisaldus on suur, tuleb eelistada rasvavaest piima. Piimasaaduste valikut rikastavad jogurtid, keefir, hapupiim ja pett. Hapendatud piimatoodetes on tavapiimaga võrreldes vähem laktoosi. Just väiksema piimasuhkrusisalduse tõttu sobib jogurt ja teised hapendatud piimatooted eriti hästi neile vähestele inimestele, kelle seedekulgla piimasuhkrut üldse ei talu. Ülekaalulistel ja südamehaigetel inimestel soovitame valida vähendatud rasvasisaldusega piimasaadusi, näiteks kuni 1,5% rasvasisaldusega piima, rasvata kohupiima jne. Kohupiim sisaldab lisaks väärtuslikele valkudele ka rohkesti mineraalaineid, kuid vitamiinide hulk on kohupiimas töötluse käigus vähenenud. Juust on suhteliselt rasvarikas, seetõttu ei ole kasulik seda iga päev suures koguses süüa. Kuid siingi on võimalik eelistada madalama rasvasusega juustusid. Värske piim. Iga päev 17 Mitmetele piimatoodetele on lisaks tavalistele piimhappebakteritele lisatud erilisi probiootilisi piimhappebaktereid. Need elavad bakterid mõjutavad inimese seedetrakti mikroobikooslust positiivses suunas ja parandavad organismi tervislikku seisundit.

19 18 Piim on üks tervisliku ja tasakaalustatud toiduvaliku põhisambaid. Piimatoodete valik on lai. Nende väheste jaoks, kes piimasuhkrut ei talu, on olemas terve rida hapupiimatooteid. Proovi järele!

20 KODUNE PIIMABAAR

21 20

22 Mustika-banaani kohupiimajook Kahele 1 banaan 300 g kohupiimapastat 2 dl värsket piima 2 dl värskeid või külmutatud mustikaid 2 sl kaerahelbeid 0,5 dl suhkrut 0,5 tl vanillisuhkrut Koori ja tükelda banaan. Pane kannmikserisse banaan, kohupiimapasta, piim, mustikad, kaerahelbed, suhkur ja vanillisuhkur. Püreesta kõik ühtlaseks ja serveeri kohe. Värske piim. Iga päev 21

23 22

24 Latte macchiato Ühele 2 dl värsket piima espresso kohv Vahusta piim espressomasina küljes oleva aurutoru abil ning vala siidine piim kõrgesse klaasi. Valmista espresso ning vala see piimale. Serveeri. Värske piim. Iga päev 23

25 24

26 Cappuccino Ühele 1 dl värsket piima 0,5 dl espresso kohvi Traditsiooniliselt on cappuccinos kolmandik espressot, kolmandik kuuma piima ja kolmandik piimavahtu. Lase tassi espresso. Vahusta piim espressomasina küljes oleva aurutoru abil. Vala piim kohvile. Cappuccino serveeritakse portselantassis, kuna portselan hoiab kuumust paremini kui teised materjalid. Tass peaks olema ümara põhjaga ning ülalt laienev, vaid siis seguneb vahustatud piim espressoga õigel moel. Ülalt laienev serv teeb lihtsamaks ka joogi pinnale piimavahuga kujundite joonistamise. Värske piim. Iga päev 25

27 26

28 Jäine kohvikokteil Neljale 300 g piima- või koorejäätist 2 dl värsket piima 1 dl espresso kohvi Pane kannmikserisse jäätis, piim ja jahtunud espresso. Mikserda ühtlaseks joogiks. Värske piim. Iga päev 27

29 28

30 Jääkohv Viiele 4 dl kanget kohvi 1 tl kaneeli 0,5 tl vanillsuhkrut 4 spl suhkrut 3 dl värsket piima Sega kange kohvi hulka kaneel, suhkur ja piim. Jahuta ja aseta külmikusse. Serveeri koos jääga. See on suurepärane jook kuumal suvepäeval. Värske piim. Iga päev 29

31 30

32 Kohupiima-banaani jook Kahele 3 dl värsket piima 2 dl apelsinimahla 1 banaan peotäis maasikad 100 g lahjat kohupiima 0,5 dl suhkrut Koori banaan ja tükelda. Pane kõik ained kannmikserisse ja püreesta ühtlaseks. Serveeri kohe. Värske piim. Iga päev 31

33 32

34 Maasika-jogurti jook Kahele 200 g maitsestamata jogurtit 200 g külmutatud maasikaid poole sidruni mahl 2 sl suhkrut 0,5 tl vanillsuhkrut Pane kõik ained kannmikserisse ja püreesta ühtlaseks. Serveeri kohe. Värske piim. Iga päev 33

35 34

36 Suvine hapupiima-maasika jook Kuuele 5 dl hapupiima 2 dl apelsinimahla 100 g maasikaid 2 sl suhkrut Vala kannmikserisse maasikad. Kalla peale pett ja apelsinimahl. Püreesta ühtlaseks ja serveeri kohe. Värske piim. Iga päev 35

37 36

38 Tõhus hommikujook Kahele 3 dl värsket piima 2 dl õunamahla 1 banaan 4 kuivatatud ploomi või aprikoosi 2 sl müslit 4 sl lahjat kohupiima 1 sl suhkrut Koori banaan ja tükelda. Pane kõik ained kannmikserisse ja püreesta ühtlaseks. Serveeri kohe. Värske piim. Iga päev 37

39 38

40 Marjane petijook kamaga Kahele 2 dl petti 1 dl punaseid sõstraid või jõhvikaid 3 sl suhkrut 2 sl kamajahu Vala kannmikserisse jõhvikad, lisa suhkur ja püreesta. Lisa pett ja kamajahu ning sega hästi ühtlaseks. Serveeri kohe. Värske piim. Iga päev 39

41 40

42 Banaani-ananassilassi Kahele 2 dl keefirit 2 dl naturaalset ananassimahla 1 banaan suhkrut jääkuubikuid Püreesta kõrges nõus saumikseriga või mikserkannus banaanid, lisa keefir, mahl ja pisut suhkrut ning jätka vahustamist kuni jook muutub kohevaks. Vala segu klaasidesse, lisa paar jääkuubikut ja serveeri magustoiduks või värskendava joogina toidukordade vahel. Soovi korral võid punaseid sõstraid lisades lassi veel põnevamaks muuta. Värske piim. Iga päev 41

43 42

44 Mangolassi Kolmele 3 dl maitsestamata jogurtit 1 dl mangopüreed 2 tl sidrunimahla 3 sl suhkrut 1 tl värsket hakitud münti jääkuubikuid Valmista jook saumikserit või köögikombaini kasutades. Sega kokteili koostisained kohevaks vahuks, kalla klaasidesse, lisa jääkuubik ja paku kohe peale valmimist. Saad veel huvitavama maitsega joogi, kui kasutad tavaliste jääkuubikute asemel mahlajääd. Värske piim. Iga päev 43

45 44

46 Piimatee Neljale 4 dl vett 2 kaneelikoort 2 tera nelki või 0,5 sl purustatud värsket ingverit 1 tl kardemoniseemneid 2 pakki musta teed 0,5 dl fariinsuhkrut või mett 5 dl värsket piima jahvatatud kaneeli Keeda madalal kuumusel vett ja maitseaineid umbes 10 minutit. Võta nõu tulelt, lisa teepakid ja lase teel kaanega kaetult 5 minutit tõmmata. Maitsesta suhkru või meega, sega ja lisa 4 dl piima. Vala valmis jook kuumakindlatesse klaasidesse. Vahusta 1 dl piima, kalla vaht klaasidesse piimatee peale, puista kaunistuseks pisut kaneeli ja naudi sooja või külma joogina. Värske piim. Iga päev 45

47 46

48 Rabarberilassi Viiele 2,5 dl rabarberitükke 1-2 dl vett 1 dl fariinsuhkrut 1 kaneelikoor 200 g maitsestamata jogurtit 2 dl värsket piima 1 tl vanillisuhkrut Keeda fariinsuhkru ja kaneelikoorega maitsestatud vees rabarberitükke kuni need lagunema hakkavad. Jahuta, eemalda kaneelikoor ja püreesta keedis kõrges nõus saumikserit kasutades. Lisa jogurt, piim ja vanillisuhkur ja jätka vahustamist kuni jook muutub kohevaks. Kalla klaasidesse ja kaunista jahvatatud kaneeliga. Värske piim. Iga päev 47

49

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete tootja- ja jea Eestis 4 Piima ja piimatoodete tootmisest Eestis 5 Eksport ja Import 6 Hinnad

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

HARAKA LASTEAED MEIE LASTE LEMMIKRETSEPTID 2010

HARAKA LASTEAED MEIE LASTE LEMMIKRETSEPTID 2010 HARAKA LASTEAED MEIE LASTE LEMMIKRETSEPTID 2010 ANDERI JA ARONI LEMMIKSALAT Meie pere tervislik toit, mis ka lastele maitseb, on salat. Koosis: hiinakapsas, tomat, värske kurk, mais. Natukene oliiviõli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Vaatamata turuolukorda tugevasti muutnud sündmustele on suurematel piimaturgudel täheldatav olnud elavnemine impordi osas ja positiivsed

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Tupperware Koogivorm Lahtikäivas koogivormis saab teha kõiki torte, kooke, tarretisi mis Päevalilles. Väga hea on selles koogivormis teha soolaseid ku

Tupperware Koogivorm Lahtikäivas koogivormis saab teha kõiki torte, kooke, tarretisi mis Päevalilles. Väga hea on selles koogivormis teha soolaseid ku Tupperware Koogivorm Lahtikäivas koogivormis saab teha kõiki torte, kooke, tarretisi mis Päevalilles. Väga hea on selles koogivormis teha soolaseid kui ka magusaid šarlotte kui ka võileivatorte. Enam ei

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

SÖÖDARATSIOONI MUUTUSE MÕJU EESTI MAATÕUGU LEHMADE

SÖÖDARATSIOONI MUUTUSE MÕJU EESTI MAATÕUGU LEHMADE SÖÖDARATSIOONI MUUTUSE MÕJU EESTI MAATÕUGU LEHMADE PIIMAJÕUDLUSELE K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart Eesti maatõugu lehma omanik teab selle tõu eeliseid ja puudusi, kuid laiem veisekasvatajate ring tunneb

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

PDF

PDF Renault cognac 25aastane Charente i ärimees Jean Antonin Renault lõi Renault konjaki 1835. aastal Cognaci linnas. Täiusliku konjaki valmistamisel on tähtsaim osa segamine. Eri aastaköikudest ja istandustest

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD 20.09.2012 Päeva programm 9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv. 10.00-10.15 Sissejuhatus Tootearenduspäevale.

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona 36 muffinit Berliin 36 muffinit 1000 g Muffin Mix, küpsetussegu muffinite ja plaadikookide valmistamiseks 400 g vesi

MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona 36 muffinit Berliin 36 muffinit 1000 g Muffin Mix, küpsetussegu muffinite ja plaadikookide valmistamiseks 400 g vesi MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona Berliin 40 g Dessertpasta Apelsin Kõiki koostisosi segada aeglaselt 2-3 minutit. 360 g Fruttifine Limone, kasutusvalmis küpsetuskindel sidrunitäidis Apelsinikreem 1000

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Pallini ajalugu 1875 Nicola Pallini asutas Antica Casa Pallini ja oli kõige tuntum kaupleja Abruzzos. Ta eksportis pähkeid, importis kivimeid Saksamaalt, oli pankur ja suurima poe omanik, valmistas veini

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS

Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS Sisukord Sissejuhatus... 3 Mahe- ja tavalihaveisekasvatus Eestis... 3 Üleminek maheveisekasvatusele... 4 Pidamine... 6 Tervis... 9 Söötmine...11 Loomade toomine ettevõttesse...

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

224 EESTI VEISETÕUGUDE ARETUSKOMPONENTIDE VÕRDLEV HINNANG JA KASUTAMINE ARETUSPROGRAMMIDES O. Saveli, T. Bulitko, T. Kaart, U. Kaasiku, K. Kalamees, A

224 EESTI VEISETÕUGUDE ARETUSKOMPONENTIDE VÕRDLEV HINNANG JA KASUTAMINE ARETUSPROGRAMMIDES O. Saveli, T. Bulitko, T. Kaart, U. Kaasiku, K. Kalamees, A 224 EESTI VEISETÕUGUDE ARETUSKOMPONENTIDE VÕRDLEV HINNANG JA KASUTAMINE ARETUSPROGRAMMIDES O. Saveli, T. Bulitko, T. Kaart, U. Kaasiku, K. Kalamees, A. Kureoja, E. Orgmets, H. Pulk, E. Siiber, M. Uba ABSTRACT:

Rohkem

PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn

PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn 2016 2017 Sissejuhatus See dokument on koostatud Targa tarbija koolituse raames. Projekt sisaldab töö pealkirja, teema kirjeldust, eesmärke,

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word - Koolitoit Hallistes mercedes

Microsoft Word - Koolitoit Hallistes mercedes Kuidas toituda tasakaalukalt Loodus on loonud tervikliku toidu. Mercedes Merimaa Delfi Noorte hääl käis Tabasalu Ühisgümnaasiumis, mille koolisöökla pälvis toidumessi Tallinn FoodFest raames tiitli "Parim

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

0619.vp

0619.vp 15 2/2012 EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT EMÜ VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT Eesti holsteini ja eesti punase tõu vissikonkurss Ülenurmel 8. juunil 2012 Eesti holsteini Viss 2012 Monita Tartu

Rohkem

Riikliku programmi “Põllumajanduslikud

Riikliku programmi “Põllumajanduslikud Riikliku programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009 2014 lisa 4 Eesti Maaülikool Põllumajandusloomade aretusmeetmete ja kohalike ohustatud tõugude säilitusmeetmete täiustamine

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mart2.ppt

Microsoft PowerPoint - Mart2.ppt Üldindeksi järjestuse tutvustamine ja põhjendamine Mart Uba Biomeetria sektor mart.uba@jkkeskus.ee Üldindeksi arvutamine Sobivaks üldindeksi mudeliks kõrge elupäevatoodanguga lehmade eluajatoodangu suurendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus Sisukord Sissejuhatus... 3 Mahe- ja tavalihaveisekasvatus Eestis... 3 Peamised lihaveisetõud Eestis... 4 Üleminek mahelihaveisekasvatusele... 12 Pidamine... 13 Tervis...

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA Otsus Tallinn 15.mai 2006 nr 21-L Konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Tallinna Piimatööstuse AS-i ja tema toodete edasimüüjate tegevuse osas

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Leo Artur Skott ROOTSIKEELSE RAAMATU AASTA JAGU TOIDUNAUDINGUT TÕLKIMINE EESTI KEELDE Loovtöö Juhendajad: Katrin Planhof Skott Ke

Haanja Kool 8. klass Leo Artur Skott ROOTSIKEELSE RAAMATU AASTA JAGU TOIDUNAUDINGUT TÕLKIMINE EESTI KEELDE Loovtöö Juhendajad: Katrin Planhof Skott Ke Haanja Kool 8. klass Leo Artur Skott ROOTSIKEELSE RAAMATU AASTA JAGU TOIDUNAUDINGUT TÕLKIMINE EESTI KEELDE Loovtöö Juhendajad: Katrin Planhof Skott Kersti Leit Haanja 2015 Sisukord Sissejuhatus..3 Raamatu

Rohkem

Üldindeksi seletamine

Üldindeksi seletamine Üldindeksi järjestuse tutvustamine ja põhjendamine (Aretusseminar 2005 Pühajärve Puhkekeskuses) Mart Uba Kõrge elupäevatoodanguga lehmade eluajatoodangu suurendamiseks ja sunnitud väljamineku vähendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 Sisukord Sinu WE8 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutuse

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Lihaveisekasvatus aastal 2011

Lihaveisekasvatus aastal 2011 Lihaveiste käitlemine Targo Pikkmets OÜ Talu ja tulu juhatuse liige 16. - 30. märts 2017 OÜ Talu ja tulu mahetootja, maad kasutuses 125 ha, sellest omandis 97 ha, kõik püsirohumaad heinaküün 300 m 2, kiletunnel

Rohkem

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient!

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele HD8969, HD8977 ja HD8978 0051 Tahvelarvuti ei kuulu

Rohkem