No9

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "No9"

Väljavõte

1 Puhas Leht Kolmapäev, 15. jaauar 016 No. 9 AGA TEGELIKULT EI OLE SAVI... M i k s o t s u s t a s i t e k a n d id e e r i d a P õ l va s p e a t s e l t alustava riigigümnaasiumi direktoriks olles ise i direktor? Sest Põlva vajab ka r iigigümnaasiumit. Seal oli hästi palju erinevaid põhjuseid. Üks põhjus on selles, et Põlva kool tuleb täiesti teistsugune. Pole nii ilusat kooli kui i maja, aga sinna tuleb väga huvitav uus maja, kus tuleb väga palju õpipinda ning ma pole kunagi sellises töötanud. Teiseks põhjuseks on see, et Jõgeval on juba Täiskasvanute Gümnaasium, ent Põlvas mitte ning see tuleb riigigümnaasiumi juurde. Kolmas põhjus on selles, et tegelikult tahaks ühe korra veel teha. Jõgevamaa Gümnaasiumi kolm aastat on olnud hästi lahedad ja see kool on saanud väga hea ja ma arvan, et minu töö siin on tehtud. Need õpetajad, kes on siia tööle on võetud ning need õpilased, kes siin õpivad teavad täpselt, miks nad siin on ning nende kätte võib selle kooli täiesti rahumeeli usaldada. Arvan, et olen siin oma töö ja eesmärgi juba saavutanud. Aeg on edasi minna ning see on hea võimalus end jälle proovile panna. Kes saab Jõgevamaa Gümnaasiumi järgmiseks direktoriks? Kas õpilastel on SELLES NUMBRIS: Direktor teeb uue kooli Tulevikutalent Kristjan Variksoo Intervjuu Silja Piiriga Jõuluball Jõuluhommik 7 sammu edu saavutamiseks ka sõnaõigust? Seda ei tea veel mitte keegi. Pole veel konkurssigi avatud, kuid loodan, et valitakse sellele koolile vääriline direktor. Nii koolist seest on väga häid kanddaate kui ka väljaspool kooli. See on hea küsimus. Hetke s e i s u g a e i o l e s e d a p l aneeritud, kuid kui sa nüüd selle üles võtsid, siis ma teen ministeeriumile vastava- sisulise ettepaneku. Miks ei lõpeta Te kooliaastat is? S i i a, J õ geva m a a G ü m n a asiumisse, direktori ametisse astusin ka alles 14. jaanuaril. S e n i o n J õ geva m a a G ü mnaasium kõige lühema ajaga tehtud gümnaasium. Kõik teised direktorid on ametisse võetud vähemalt aasta. Mulle jääb pool aastat, et kõike ette valmistada. Tuleb nii nagu Jõgevalgi kuulutada välja ko n k u r s s õ p e t a j a t e t ö ö l e v õ t m i s e k s, t u l eb ko h t u d a õpilastega, tuleb vaadata, et õppematerjalid oleksid olemas. Hirmus palju tööd on ning ma kardan, et sellest tuleb üks väga unetu kevade. Kuigi Põlva koolimaja saab valmis alles aasta lõpuks, siis miks lahkute nii vara? Ma ei usu, et see saab aasta lõpuks valmis. Arvestades seda, kuidas on valminud õppeasutused selle aasta jooksul, siis arvan, et sinna võib veel julgelt kolm kuud otsa lisada. E s i m e n e a a s t a t u l eb t õ enäoliselt töötada asenduspindadel ja ka seda kogemust mul veel pole. Kas midagi hinge kripeldama ka jääb? Ikka jääb. Need inimesed jäävad ju siia. See ilus koolimaja ilusaks koolimajaks, aga need kolleegid, kes siin on ning kõik õpilased. Liis Arras

2 TEADUSTALENT JUHTKIRI Meie oma teadustalent Kristjan Pika ja kosutava vaheaja l õ p u l saabus teade meie koolidirektori töökohavahetusest, uurime miks ja kuidas. Vaatame koos, kuidas motivatsioon üles leida. Samuti saab lugeda meie kooli teadustalendist Kristjan Variksoost, kes pälvis k o n k u r s i l T u l ev i k u t a l e n t 015 tiitli. Va a t a m e t a g a s i jõuludele. Õpetajatest räägib selles lehenumbris Silja Piir koolinoortest ja natuke ka iseendast. Loodame et teist igaüks leiab aega sirvida ajalehte ning mõtetest eelneva aasta head ja ve a d. S a m u t i, e t igaüks leiaks soojust südamesse selle karges talves. Variksoo i G klassi õpilane Kristjan Variksoo pälvis konkursil Tulevikutalent 015 teadustalendi tiitli. Kategooriasse kuulusid matemaatika, programmeerimine, bioloogia, füüsika, joonestamine, loodusõpetus ja keemia. Kristjan lõi virtuaalse väikekandle, mis kulub marjaks ära põhikooli õpilastele, kes peavad õppekava järgi seda pilli õppima. Kristjan on veel programmeerinud lastele suunatud värvide ja kujundite õppimise mängu ja veebilehe, mis aitab prügi sorteerida. Tegin noore teadlasega juttu, et uur ida saavutuse tagamaid. Milline nägi välja ettevalmistus konkursiks? Tegelikku ettevalmistust kui sellist ei toimunud. Konkurss ei olnud mingisuguse asja jaoks ja midagi ma ekstra selle konkursi jaoks ei valmistanud ka. Virtuaalne väikekannel oli lihtsalt midagi, mille ma olin eelnevalt valmistanud ja siis panin oma avaldusse kirja. Kristjan Variksoo (paremal) koos teiste talentidega. Foto: virutaalnekannel.wordpress.com oli 600 eurone stipendium. Selle siis sai põhimõtteliselt kohe kätte. Jagati veel välja igas kategoorias neli II koha stipendiumi, mis oli 450 eurot 9 kuu jooksul. Kui tihe oli konkurents? Kas olid ka vanuseklassid, milles võisteldi? Konkurents oli üsna tihe. Avaldusi laekus üle kogu Eesti ja nende seast valiti välja igast kategooriast ainult 5, kes üldse finaali pääsesid. Vanuseklassideks konkurss jagatud ei olnud. Kust tuli huvi programmeerimise vastu? Kui kaua oled sellega juba tegelenud? Mul on väiksest saati olnud suur huvi arvutite vastu ja kui sa oled õppinud kasutama juba kõiki neid tähtsaid programme, mis juba eksisteerivad ja ikka ei leia kõik probleemid lahendusi, siis tuleb õppida programmeerima, et lahendada neid probleeme, mida pole veel keegi lahendanud. Programmeerimisega laiemalt ma ütleks umbes 4 aastat. Ve eb i l e h t e d e n a g u v i r t u a a l n e väikekannel valmistamisega umbes 3 aastat. Sel aastal võtsid osa Teadustalendi kategoor iast. Miks just selle kategooria valisid? Oli Teadustalendi, Sporditalendi, H u m a n i t a a r t a l e n d i, E t t e v õ tlikkustalendi ja Kultuuritalendi kateliis Arras gooriad ja mina võtsin osa Teadustalendi kategooriast. Teadus oli minu jaoks kõige südamelähedasem, seega valisin selle kategooria. Mari Meos A Kui suur oli võidetav stipendium? Johanna Maria Mina võitsin I koha, mille auhinnaks Vilgats A Liis Arras D Virtuaalne väikekannel, mida võhiku pilk ilmselt füüsilisest Liina Kinks H pillist ei eristaks. TOIMETUS Foto: virtuaalnekannel.wordpress.com Juhendaja Andra Kirna

3 7 3 7 JÕULUPÄEV Kuigi oled alles I astme õpilane küsiksin siiski: mis eriala plaanid tulevikus õppida? Peale gümnaasiumi plaanin edasi minna õppima IT Kolledžisse mingisugusel informaatika erialal: olgu see siis programmeerimine või midagi muud. Palun kirjelda vir tuaalse väikekandle loomise protsessi. Kui kaua selle tegemine aega võttis? Muusikaõpetaja tuli minu juurde probleemiga. Õppekavas on kirjas, et on vaja väikekannelt lastele õpetada, aga lastel ei ole kodus väikekandleid, niiet väljaspool väheseid koolitunde on neil võimatu harjutada. Ja siis ma mõtlesin, et seda peab kuidagi saama arvutiga teha. Mõtlesin ja pusisin, et kuidas ja mis pidi. Ja lõpuks mõistsingi, et klaviatuuri ja hiirt saab kasutada, et simuleerida kandle keeli ja üle nende tõmbamist. Protsess ise võttis üsna kaua aega, kuna mul oli kooli ja muude robootikaasjadega üsnagi kiire, aga tasapisi sai ta kokku. Ma ütleks, et umbes kuu ajaga. Mis sinu leiutisest edasi saab? On plaan teha väikekandlele palju nõutud uuendusi ja panna ta telefonides ja tahvelarvutites korralikult tööle. Kooliga on küll üsna kiire olnud, aga ma loodan, et aastavahetuse paiku, kui on pikem vaheaeg, jõuab sellega tegeleda. Maris Meos Fotod: Liina Laurikainen Nele Graverson Jõulupäev is toimus viimasel päeval enne talvevaheaega jõulupäev. Kogu päeva korraldamine oli erinevate klasside vahel ära jagatud. Alates kella kaheksast sai koolimaja fuajees kuulata Maret Oja juhendamisel õpetajate lauluhääli. Kõlasid tuntud jõululaulud, mille igaüks võis ära tunda. Kell.30 avati mõttetoad, kus oli võimalik oma mõtteid kirja panna, näiteks ühes toas kirjeldati end minevikus, olevikus ja tulevikus ning mida ümbritsevad inimesed arvavad. Kokku oli mõttetubasid kuus. Samal ajal levisid koolimajas ka magusad lõhnad, mis tulid jõululaada lettidelt. Jõululaata korraldasid I-klassi õpilased ning kõikidel klassidel oli võimalus panna lettidele müügiks isetehtud koogikesi, muf f ineid ja muid maiustusi. Vahepeal sai aulas näha tüdrukute tantse. Töötubasid korraldasid E-klassi õpilased ning neid oli viis jõuluteemaline mälumäng, muusika viktoriin, piparkookide kaunistamine, õlgedest meisterdamine ja Just Dance'i tantsimine ehk tantsutuba. Koolimaja kaunistas ja koristas oli D-klass. Pärast töötubasid toimus klassijuhatajatund ning koolipäev lõppes piduliku aktusega, mille korraldajaks oli F-klass. Esinesid Jõgevamaa G ü m n a a s i u m i s e ga ko o r, H - k l a s s, ke l l e ülesandeks oli aktusel esineda, Martin Kalm ja Siim-Sander Lõoke kitarr ide ja lauluga, tantsugrupp Fööniks ning direktor Alo Savi kõnega. Nii saadeti õpilased ja koolitöötajad pikale talvevaheajale. Liina Kinks

4 4 JÕULUBALL,,The Great Gatsby i 015. aasta viimase ko o l i p ä e v a e e l n e õ h t u o l i t ä i s k a h ekümnendate hõngu, 17.detsembril toimus koolis jõuluball The Great Gatsby, mis haaras kaasa ligi kolmandiku meie kooli õpilastest. Peale sügisvaheaega asus õpilasesindus korraldama meie kooli kolmandat jõuluballi. Ettevalmistusteks kulus umbes poolteist kuud, selle aja jooksul otsiti balliks sponsorid ning tegeleti dekoratsioonidega. Balli teemaks olid kahekümnendad, valdavateks aksessuaarideks olid suled ning narmad. Nädal enne balli algas kooli fuajees piletite müük. Osalejaid oli ka väljaspool kooli, mis tegi seltskonna kirjumaks, ka õpetajad hoidsid oma lippu kõrgel ning võtsid julgesti osa. Ballieelsed koolipäevad olid ärevust täis. Ballipäeval peale tunde oli õpilasesinduse kaunistustiim väljas ning tegeleti hoogsalt koolimaja kaunistamisega. Ballisaali kaunistasid küünlad, küünlajalgadeks olid spreitatud klaaspudelid. Üle maja oli 00 heeliumipalli. Lava tagumist seina kaunistas maaling hämarast linnast tuledega. Kui kell sai kuus, oli näha juba esimesi ballilisi. Ka pildistamisnurk sai hetkega hõivatud, asuti koosolemist jäädvustama. Kell seitse võis ball alata. Nagu kord ja kohus, algas ka meie ball avavalsiga, mida alustasid õhtujuhid ning iga klassi esinduspaarid. Enne avavalssi tervitasid õhtujuhid kõiki külalisi, tutvustasid sponsoreid ning tegid teatavaks klasside esinduspaarid. Õhtu kulges edukalt. Viidi läbi erinevaid mänge nii esinduspaaridega kui ka kogu rahvaga. Vaheesinejateks tantsule olid meie kooli õpilased ning õpetajad. Kella üheksaks oodati lavale peaesinejat Artjom Savitskit, kes koos oma bändiga tõmbas jala tatsuma ka kõige tagasihoidlikumal. Järgmisel koolipäeval oli esinejate kohta kuulda vaid kiidusõnu. Balliõhtu lõppes Kuninga ja Kuninganna väljakuulutamisega. Kuningapaariks sai rahva poolt enim hääli saanud esinduspaar, kelleks see aasta oli C klassi esindajad Jaanus Vaabla ja Helje Malm. Peale autasustamist lõpetati ball lõpuvalsi ning tordi söömisega. Jõuluball on sündmus, mis toob üheks õhtuks kokku koolikaaslased, unustamaks argipäeva mured, luues mõnusa meeleolu, see on õhtu täis tantsu, elegantsi ning rõõmu. Sellel aastal toimis see kõik ning tagasiside oli positiivne.

5 JÕULUBALL Kaisa Saluste Fotod: Liina Laurikainen Nele Graverson 5

6 6 ÕPETAJA,,Peaasi, et sa ei oleks oma elus üksinda. Kõik teavad is särasilmset Silja Piiri, kelle tööks on õpilaste ära kuulamine ning nende mõistmine. Üritasime meiegi teda mõista ning uurisime, kuidas leidis naine tee i. Kes sa erialalt oled? Kõigepealt asusin ma pärast Nuia Keskkooli lõpetamist õppima Tartu Pedagoogilisse Kooli muusikaõpetaja erialale. Tööl ja eraelus panin ma tähele, et minuga püüavad suhelda ja nõu küsida inimesed, kellel olid mured. Kuna tundsin, et ei oma piisavalt oskusi ja teadmisi, siis asusin Tallinna Ülikoolis õppima sotsiaaltööd. Eriala huvitas mind väga ja üha rohkem tekkis tahtmine selles valdkonnas töötada. Foto: Liis Arras Miks valisid töö is? Kui Jõgeval oli koolireform, siis tehti mulle päris mitu huvitavat ja arvestatavat tööpakkumist. Minu esimene valik oli just tööle asuda isse- paelus uues koolis kogu süsteemi nullist ülesehitamine. Samuti kallutas selle töö poole võimalus anda inimeseõpetuse tunde, mis on olnud minu armastus ja hobi palju aastaid. juurde. On noori, kes on saanud abi suhete valdkonnas ja seksuaalsusega seotud muredega. Kahjuks on mõnikord noorel lihtsalt vaja täiskasvanut, kellega rääkida, sest ei ole ju saladus, et Eestis on liiga palju üksinda jäetud noori, kes lähevad õhtul koju pimedasse tuppa, kus pole mitte kedagi kellega rääkida, pole kedagi, kes on sulle süüa teinud ja sind oodanud. Pole kedagi, kes küsiks, kuidas sul läheb jne. Miks Sind paeluvad noorte probleemid ning mida oled suutnud paremaks teha nii enda kui noorte jaoks? Ega see ei ole tore, et noortel üldse probleemid on. Aga kuna probleemid ja mured käivad eluga kaasas, siis on ju vaja kedagi, kes aitaks natukenegi nendega toime tulla. Juba võimalus, et keegi on valmis sind kuulama, võtab osa murest vähemaks. Ma ei ela illusioonides ja tean, et minuni jõuab tegelikult väga väike osa ning et kindlasti on noori, kellele mina nõustajana ei sobi. Reegel ongi selline, et kui inimestel omavahe sobib, siis on tööl tulemust, aga kui ei sobi, pole mõtet aega raistata. Mida ma olen paremaks teinud? Kindlasti on noori, kes on saanud ennast tühjaks rääkida ja ka nutta ning sellest on juba olnud abi. On olnud noori, keda olen suunanud edasi järgmiste spetsialistide Kas see, kellena hetkel töötad, on see, mida oled soovinud kogu aeg teha? Praegu ma tunnen küll, et see on töö, mida ma tahan teha. Muusikaõpetajaks õppimine ja muusikaõpetajana töötamine on aidanud mind olla omadega nn mäel. Muusika on see, kus ma olen näinud palju säravaid silmi ja läbinisti positiivseid emotsioone ning see on aidanud mul teist ja palju raskemat tööd teha. Kas õpilased usaldavad Sind? Õpilaste usaldus tuleb välja teenida. Kas nad mind päris usaldavad, ei oska öelda. Küll aga võin öelda, et järjest rohkem leitakse mind üles ja järjest intiimsemate muredega minu poole pöördutakse. Samuti on tore see, et abi saanud noored toovad teisi abivajajaid ise juba minu juurde. Ju ma siis olen midagi ikka õigesti teinud.

7 REKLAAM 7 7 Kas on olnud mõni probleem või juhtum, mis on jäänud Sind painama? Kõige painavam probleem on lõppenud aasta lõpust. Ma ei saa sellest rohkem rääkida, kuid see oli asi, mis ei unune mitte kunagi ja mis mõjus mulle väga. Loodan, et sellel noorel läheb edaspidi kõik ainult paremaks. Kuidas saad aru, et noorel on probleem/mu re? Kuidas ennetad? Üks on kindlasti kehakeel ja olek. See, kuidas ta koolimaja peal liigub. Paljudel juhtudel langeb õppeedukus või muutub käitumine. Mõned noored loobuvad oma senistest hobidest ja huviringidest. Mõnedel on silmad märjad, mõned lähevad kurjaks. Siinkohal pean kiitma meie kooli töötajaid, kes väga kenasti märkavad noores toimuvaid muutusi ja siis minule sellest teada annavad. is töötavad haruldased inimesed. Ennetamine on kindlasti väga vajalik tegevus, sest tegelikult tegelen rohkem juba tagajärgedega. See aasta on meie koolis vaimse tervise aasta ja seoses sellega on kooli õpetajatele korraldatud ja korraldatakse veelgi antud teemaga seotud koolitusi. Samuti räägiti vaimsest tervisest lastevanemate üldkoosolekul. Ka vastavad valikained on meil olemas- näiteks enesejuhtimise tund. Ennetada aitab ka mitmekülgne huvitegevus, mis meie koolis ja linnas väga hästi organiseeritud on. Ja kõige parem ennetus on muidugi head suhted. Et sul on inimene, kellega rääkida, kelle käest nõu küsida, keda usaldada. Olgu selleks inimeseks kas ema, isa, õde, vend, pinginaaber või naabritädi. Peaasi, et sa ei oleks oma elus üksinda. Mida sooviksid öelda neile, kellel on mõni tõsine probleem, ent on jäänud sellega üksi? Inimesele, kes on jäänud oma mures üksinda, soovitan otsida keegi kellega saab rääkida. Mõnikord ja üsna tihti saad rääkides aru, et muret tegelikult nagu polnudki. Teinekord aga saad väga vajalikku nõuannet, kuidas edasi tegutseda. Jagatud mure on tegelikult ka pool muret. Minu sooviks on, et igal inimesel oleks keegi, kellega suhelda ja kelle seltsis ennast vajalikuna ja väärtuslikuna tunda. Liis Arras OTSIME REPORTEREID Puhas Leht on i koolileht, mis ilmub alates 014. aastast. Leht ilmub kord paari kuu tagant ning kajastab kooli tähtsamaid sündmusi, huvitavaid intervjuusid ja palju muud. Oleme pidevas uuenemises ning otsime enda töökasse kollektiivi uusi liikmeid. Reporterilt ootame: - huvi koolielus toimuva kohta - head kirjutamisoskust - loovust ja ideid Omalt poolt pakume: - toredaid ja toetavaid kaaslasi - häid kogemusi - põnevaid ja vaheldusrikkaid tööülesandeid Eelnev kogemus ei ole tähtis! Kui soovid meiega ühineda, pöördu julgelt meie toimetuse liikmete või juhendaja Andra Kirna poole.

8 Ära anna alla pärast esimest EI-d Asel koges Londonisse kolides, kui karm võib olla pidev äraütlemine. Mida rohkem ta aga eitusi sai, seda tugevamaks muutus soov ja tahtmine kuhugi jõuda.edu saavutamiseks peab ronima üle mitmete mägede ehk teisisõnu hakkama saama väga paljude ei-dega, kuniks tuleb üks ja määrav jah. Tugevus seisneb vastupidamises seal, kus nõrgad alla annavad. Iga ebaõnnestumine on õppetund, saavutus ja tugevamaks muutumine. Me vajame nii motivatsiooni kui ka juhiseid Inimeste sisemine tahe, elujõud ja sihikindlus võivad olla tugevad ning suured, aga kui nad ei oska kuskilt alustada, siis on need kasutud. Selleks, et saada edukaks ja õnnelikuks, on vaja mõlemat nii sisemist motivatsiooni kui ka õiget juhendamist. Mul võib olla palju raha, kuid vajan ikkagi nõu, kuhu ja kuidas investeerida, toob Asel näite, miks meil kõigil on vaja mentoreid ja treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Energia, ambitsioon, soovid ja unistused peavad olema kombineeritud õpetuste, strateegiate ja julgustustega. Ainult nii oleme edukad. Ütle vahelduseks JAH Enesele teadmata oleme me harjunud oma sissetallatud radadega. Kõrvale astumine ja millegi uue, ekstreemse ning tundmatuga kaasa minemine võib olla julgustükk, mida paljud ei tihka võtta. Asel Sydykova julgustab ütlema vahelduseks pideva EI asemel hoopis JAH. Nii paned end proovile, astud välja mugavustsoonist, avad uusi uksi ja aknaid ning võimalused, millest polnud osanud unistada, hakkavad suurema tõenäosusega tulema ise su juurde. VARIA 7 sammu edu saavutamiseks Me kõik soovime, et uus aasta tuleks eelmisest veelgi parem, produktiivsem ja edukam. Käisin eelmise aasta oktoobris Tallinnas koolitusel nimega Wealth Forum, kus astusid üles mitmed maailmakuulsad ja edukad inimesed, kes jagasid praktilisi nõuandeid edu ja eesmärkide saavutamiseks, nende seas ennast mägikülast miljonäriks töötanud Asel Sydykova. Jagaksin teiega kokkuvõtet tema ettekandest, kus ta toob välja seitse sammu edu saavutamiseks. Tõsta oma standardeid ja limiite Me ise seame endale piirid, limiidid ja normid, mille järgi töötame, elame, sööme ja lähtume. Aastaid oli arvatud, et inimloomusele on võimatu joosta ühte miili kiiremini kui 4 minutit purustas Roger Bannister selle müüdi. Pärast seda on mitmed sportlased jooksnud miili kiiremini kui 4 minutit. See näide on selge märk sellest, et me ise, ühiskond ja kirjutamata reeglid panevad meile peale standardeid, mis ei pruugi lubada meil elada täie võimsuse kohaselt. Sea ise endale oma standardid ja limiidid, vabasta oma tõeline potentsiaal! Arvesta, et edukad ebaõnnestuvad rohkem Edu saavutamiseks tuleb rohkem riskida, kukkuda ja ebaõnnestuda kui neil, kes rahulduvad keskpärasusega. Ambitsioonikus on alati nii tugevus kui ka nõrkus, tuues kaasa ühelt poolt kõrget lendu ja edukat elu, kuid teisalt ka valusaid kukkumisi ja unetuid öid. Edu saavutamiseks tuleb riskida, osata võita ja kaotada, näha suuremat pilti, läheneda strateegiliselt, õppida ja jätkata valitud rada. Asel toonitab, et kurtmine ja halamine ei too midagi head. Pigem vastupidi, viib moraali ja hoiaku alla. Kõik oleneb sellest, kuidas me asjadesse suhtume ja maailma tajume. Mõni näeb ületamatuid takistusi, teised põnevaid väljakutseid, ütleb ta Wealth Forumil. Naudi kriitikat Tõde on, et kõigile me meeldida ei saa ja ükskõik, mida me teeme, alati on neid, kes seda kritiseerivad. See, kui sind ei kritiseerita, tähendab tegelikult, et sa pole piisavalt mõjukas, tähtis ja silmatorkav. Kui me ei julge alustada, sest arvame, et me pole täiuslikud, siis jäävadki asjad tegemata. Ära oota, kuni oled 100% valmis, alusta kohe! on Asel veendunud. Ole julge, kuid analüüsi võetavaid riske. Rumalaid vigu ei taha keegi teha, kuid kartusest otsustada võime magada maha head võimalused. Arvesta, et elu on lihtne ja miski ei saa kunagi lõplikult valmis. Nii inimesed kui ka asjad on pidevas arengus. Täpselt nagu ei saa redelist üles ronida käed taskus, ei tule ka edukus pidevast kartusest ja turvalisust otsides. Johanna Maria Vilgats

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig Märts, 2015 Vene laulude konkurss 6.-9. klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas 1.-4. klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõigi rõõmuks. Etiketiloengud erinevatele klassidele. 21.

Rohkem

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga 1. koha Kevin Kruusmann I ja II etapi kokkuvõttes 8761 punktiga 2. koha Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Tauri

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Tu

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Tu Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Turu 2, Tartu 9.30-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem