Kokkuvõte aineolümpiaadidest 2013/2014. õppeaastal. I Lääne-Virumaa õpilased esindamas maakonda Juba mitmendat aastat kutsutakse kõik üleriigiliste ai

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kokkuvõte aineolümpiaadidest 2013/2014. õppeaastal. I Lääne-Virumaa õpilased esindamas maakonda Juba mitmendat aastat kutsutakse kõik üleriigiliste ai"

Väljavõte

1 Kokkuvõte aineolümpiaadidest 0/0. õppeaastal. I Lääne-Virumaa õpilased esindamas maakonda Juba mitmendat aastat kutsutakse kõik üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorudes osalenud õpilased ja neid juhendanud õpetajad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Ainetundjate aupäevale. 0/0. õppeaastal oli Ainetundjate aupäevale kutsutud õpilast, õpetajat ja esindatud oli 0 kooli. Koole oli ka eelmisel aastal kümme, kuid õpilasi oli käesoleval aastal kümmekond ja õpetajaid paarkümmend rohkem kui eelmisel aastal. Õpetajate arv on õpilaste arvust suurem, sest mitmed õpilased on osalenud rohkem kui ühel aineolümpiaadil ning loodusteaduste olümpiaadile, kus meie maakonna õpilased olid suhteliselt edukad, valmistasid õpilast ette mitu õpetajat. Koolidest olid esindatud Haljala Gümnaasium, Kadrina Keskkool, Kunda Ühisgümnaasium, Rakke Gümnaasium, Rakvere Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Tapa Gümnaasium, Tapa Vene Gümnaasium, Vasta Kool, Vinni-Pajusti Gümnaasium, Võsu Kool. Üle mitme aasta oli lõppvoorus osalejate hulgas ka kaks väikese kooli (Võsu ja Vasta) õpilast. Veidi enam kui poolesajast õpilasest, kes osalesid üleriigilistel olümpiaadidel said koha esikümnes noort: Adele Alavere Vinni-Pajusti Gümnaasiumist lausa kahes aines - geograafias ja inimeseõpetuses. Olümpiaadi lõppvoorus ei olnud Lääne-Virumaa õpilasi informaatikas, filosoofias ja usundiõpetuses. Kui informaatikas võib meie õpilastel puudu jääda teadmistest, siis filosoofias ja usundiõpetuses ilmselt pealehakkamisest. Maakonna parim sai kindlasti olümpiaadi lõppvooru kunsti-, muusika ja vene keele olümpiaadil ning õpioskuste võistlusel. Teistes ainetes oli lõppvooru pääsemiseks kehtestatud, või tekkis pingerea järgi, lävend. Nii valitsebki juba aastaid Lääne-Virumaal olukord, kus üleriigilise olümpiaadi lõppvoorudes osaleb suhteliselt palju õpilasi ajaloos, bioloogias, emakeeles, geograafias ja loodusteadustes. Nendes ainetes on meie maakonna õpilased edukad. Need on ained, kus meil on olemas kogemustega õpetajad, õpetajad, kes on pühendunud õpilaste ettevalmistamisele olümpiaadideks ja ainevõistlusteks. Seevastu reaalainetes matemaatikas, füüsikas ja keemias ei pääse mõnel aastal ükski õpilane lõppvooru. Käesolev aasta on seejuures eriline, sest nii füüsika kui ka keemiaolümpiaadi lõppvoorus osalesid ka meie maakonna noormehed: füüsikas Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilane Hendrik Eerikson ja keemias sama kooli õpilane Andres Märtin Metsallik. Matemaatikas toodi lisaks huvipäevale kutsumisele välja üleriigilise olümpiaadi. ja. klassi järjekord piirkonnavooru tulemuste põhjal. Nii saabki öelda, et Tamsalu noormees Kauri Suur saavutas matemaatikas üleriigiliselt. koha. Enamik aineolümpiaadide lõppvoore korraldatakse alates. klassist. Nooremad õpilased on saanud osaleda inimeseõpetuse olümpiaadil, õpioskuste võistlusel ning muusika -ja kunstiolümpiaadil.

2 Kunstiolümpiaad, mida korraldatakse teist aastat ja kus eelmisel aastal meie maakonna õpilased ei osalenud, oli Lääne-Virumaa noortele igati edukas saavutati neli kohta esikümnes ning nende hulgas põhikooli osas. koht. Võitja oli Võsu kooli. klassi tütarlaps Helena Nõmm. Nagu näha allolevat tabelist, osaleti kõige enam lõppvoorudes jällegi ajaloos (9 korda), järgnesid bioloogia korraga ja geograafia ning kunst korraga. Osalemisi Aine lõppvoorus Õpetajaid.-0. koht Õpetajaid Ajalugu 9 Bioloogia Eesti keel võõrkeelena Emakeel Füüsika 0 0 Geograafia Inglise keel Keemia 0 0 Kunst Lingvistika Loodusteadused 0 0 Matemaatika Majandus Saksa keel Soome keel Vene Keel emakeelena 0 0 Vene keel võõrkeelena Õpioskuste konkurss 0 0 Inimeseõpetus KOKKU Üleriigilistel aineolümpiaadidel.-0.kohad Vene keel Inimeseõpetus; võõrkeelena; Soome keel ; Saksa keel ; Majandus; Ajalugu; Matemaatika; Kunst; Inglise keel ; Geograafia ; Bioloogia; Emakeel; Eesti keel võõrkeelena;

3 Kohti esikümnes aga said bioloogiaolümpiaadil osalejad ajaloo-olümpiaadil osalejatest ühe võrra rohkem (). Ja nagu eelpool mainitud, saadi ka kunstiolümpiaadil neli kohta esikümnes. Järgmises tabelis on nimetatud ära kõik õpilased, kes üleriigilisel olümpiaadil saavutasid koha esikümnes: Aine Klass Nimi Koht Kool Õpetaja Ajalugu (Maailm XX saj) Heivo Reinek.-0. Kadrina Keskkool Evelin Tiiter Ajalugu (Eesti ajalugu) Johannes Luht 0.-. Vinni-Pajusti Gümnaasium Jaan Nõmmik Ajalugu (Teadus ja tehnika) Andres Kasekamp.-. Tamsalu Gümnaasium Maie Nõmmik Ajalugu (Teadus ja tehnika) Risto Põlluste 9. Vinni-Pajusti Gümnaasium Jaan Nõmmik Bioloogia Kaisa Rooba. Kadrina Keskkool Siret Pung Bioloogia Meryl Komp. Kadrina Keskkool Siret Pung Bioloogia Ingrid Räästas. Rakvere Gümnaasium Rutt Nurk Bioloogia Raili Hahndorf. Vinni-Pajusti Gümnaasium Mare Hirtentreu Bioloogia Eesti keel Tiit Vaino 9. Vinni-Pajusti Gümnaasium Mare Hirtentreu võõrkeelena Lolita Bagojan.-9. Tapa Vene Gümnaasium Viktoria Belitšev Emakeel Mariliis Kütt. Rakke Gümnaasium Leonoore Meerja Füüsika 9 Hendrik Eerikson. Rakvere Reaalgümnaasium Toivo Reinsoo Geograafia Taniel Paju. Tapa Gümnaasium Eve Kasekamp Geograafia 9 Adele Alavere 9. Vinni-Pajusti Gümnaasium Siiri Seljama Hans Johan Erikson Kadrina Keskkool Hegi Soosaar, Inglise keel 0. Maarja Vaikmaa Karmen Floren Kadrina Keskkool Hegi Soosaar, Inglise keel 0. Maarja Vaikmaa Inimeseõpetus. Reio Opromei. Kadrina Keskkool Marianne Annula Inimeseõpetus 9. Adele Alavere Vinni-Pajusti Gümnaasium Maie Nõmmik Kunst Irina Guljavina 0. Rakvere Gümnaasium Ursula Vaimets Kunst Annegret Reisi. Rakvere Reaalgümnaasium Heidi Reisi Kunst Dagne Aaremäe. Rakvere Reaalgümnaasium Heidi Reisi Kunst Helena Nõmm. Võsu Kool Jana Ever Majandus Jaanus Aru.-. Rakvere Gümnaasium Reet Bobõlski Matemaatika Kauri Suur. Tamsalu Gümnaasium Maire Tamm Saksa keel 0 Laura Laks.-. Vinni-Pajusti Gümnaasium Sirje Püss Soome Vene keel keel Karin Leevald. Tapa Gümnaasium Katri Lehtsalu võõrkeelena Karolina Orav. Kadrina Keskkool Erika Saaren Vanuse järgi jagunesid õpilased, kes osalesid olümpiaadi lõppvoorudes:.klassist viieliikmeline võistkond;. klassist õpilast;. klassist ; 9. klassist,, 0. klassist,. klassist ja. klassist klassi õpilaste väiksem ja. klassi õpilaste suurem osalus võib olla tingitud kahest asjaolust: ) mitmes aines on (bioloogia, geograafia, füüsika) samad ülesanded kogu gümnaasiumile, st 0.-.

4 klassile ja ) on 0. klassis tihti õpilase õpetajad vahetunud. Aasta tagasi tehtud väike uurimus näitas, et õpetajal on õpilase suunamisel olümpiaadile väga oluline osa. Kõige rohkem osalesid lõppvoorudes Kadrina Keskkooli õpilased ( korral), järgnesid Vinni-Pajusti Gümnaasium ( korral) ja Rakvere Gümnaasium ( korral). Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilased osalesid lõppvoorudes korda, Tamsalu Gümnaasiumi õpilased korda, Tapa Vene Gümnaasiumi õpilased korral, Haljala Gümnaasiumi ja Tapa Gümnaasiumi õpilased kahel korral, ülejäänud neli kooli ühel korral. Esikümnesse tulnud õpilasi olid Kadrina Keskkoolis ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ning Rakvere Gümnaasiumil ja Rakvere Reaalgümnaasiumil. Kool Osalemisi Õpilasi Ained.-0. koht Juhendajaid õpetajaid Haljala Gümnaasium 0 Kadrina Keskkool +võistkond 0 Kunda Ühisgümnaasium 0 Rakvere Gümnaasium 0 0 Rakvere Reaalgümnaasium Tamsalu Gümnaasium Tapa Gümnaasium Tapa Vene Gümnaasium Vinni-Pajusti Gümnaasium Võsu Kool Vasta Kool 0 KOKKU Osalemised üleriigilistel aineolümpiaadidel Võsu Kool ; Vasta Kool; Haljala Gümnaasium; Tapa Vene Gümnaasium; Tapa Gümnaasium; Vinni-Pajusti Gümnaasium; Tamsalu Gümnaasium; Rakvere Reaalgümnaasium; Kadrina Keskkool; Rakvere Gümnaasium; Kunda Ühisgümnaasium; Edukam aasta kui eelmine oli kindlasti Kadrina keskkoolile, kuigi õigem oleks öelda, et eelmine aasta oli Kadrinale ebatraditsiooniliselt mitte kõige edukam. Stabiilselt püsivad olümpiaaditulemustega esirinnas Vinni-Pajusti Gümnaasium ja Rakvere Gümnaasium. Rakvere Reaalgümnaasiumi arvulised

5 näitajad on küll veidi väiksemad, kuid nende taga on maakonna ainukesed füüsika ja keemia tulemused. Õpilaste olümpiaadi-edule aitavad kaasa mitmed asjaolud, näiteks see, kuidas koolides antud teemasse suhtutakse, kas on võimalik ja kas korraldatakse koolisiseseid ainealaseid võistlusi; kas õpilasi suunatakse ennast ainealaselt täiendama ka väljaspool tundi (lisakonsultatsioonid koolis, suunamine Tartu Ülikooli Teaduskooli, jms). Kindlasti on oluline kodu toetus. Aga nagu eelpool juba mainitud, sõltub õpilaste edu väga palju õpetajast. On üksikud erijuhud, kus õpilane saavutab ainevõistlusel edu ilma õpetajata. Reeglina töötab asjast huvitatud õpetaja tavalise õpilasega nii, et õpilane jõuab maakonna ainevõistlusel tippu ja mõnikord sealt edasi ka üleriigilistele võistlustele. Kas tulenevalt asjaolust, et õpilasel on kergem areneda edasi kõrgema keskmise tasemega õppegrupis või ajendatuna millestki muust, peame tõdema, et sageli lähevad meie parimad põhikooli lõpetajad edasi õppima Tartusse, Tallinnasse või Nõosse. Kadrina Keskkooli õpetajatest aitasid oma õpilastel jõuda üleriigilise olümpiaadi esikümnesse Erika Saaren, Evelin Tiiter, Hegi Soosaar koos Maarja Vaikmaaga, Marianne Annula ja Siret Pung; Rakke Gümnaasiumist Leonore Meerja; Rakvere Gümnaasiumist Reet Bobõlski, Rutt Nurk, Ursula Vaimets; Rakvere Reaalgümnaasiumist Heidi Reisi ja Toivo Reinsoo, Tamsalu Gümnaasiumist Maie Nõmmik ja Maire Tamm; Tapa Gümnaasiumist Eve Kasekamp ja Katri Lehtsalu; Vinni-Pajusti Gümnaasiumist Maie Nõmmik, Jaan Nõmmik, Mare Hirtentreu, Siiri Püss ja Siiri Seljama; Tapa Vene Gümnaasiumist Viktoria Belitšev; Võsu Koolist Jana Ever. II Erineva te ainete olümpiaadidest Selleks, et õpilased jõuaksid üleriigilistele aineolümpiaadidele ja seal hästi esineksid, eelnevad maakondlikud võistlused. Eesti keele uurimistöövoorus, inglise keeles, vene keeles emakeelena ja eesti keeles teise keelena. esitatakse olümpiaaditööd otse üleriigilisele žüriile. Käesoleval aastal läks nende tööde osas hästi. Inglise keeles kutsuti lõppvooru kaks õpilast, Tapa Vene Gümnaasiumi õpilased, kes saatsid tööd eesti keel teise keelena ja vene keel emakeelena olümpiaadidele, said samuti lõppvooru. Emakeeles pääsesid edasi kuue töö autorid. Ajaloo-olümpiaade korraldatakse üle aasta vaheldumisi ühiskonnaõpetuse olümpiaadiga. Ülesanded piirkonnavoorus on samad üle riigi. Ajaloos kutsutakse osalema õpilased alates. klassist. 0/0.õppeaastal oli osalejaid põhikooli osas. klassis, teistes põhikooli klassides keskmiselt, gümnaasiumiosas kolmes eri valdkonnas kokku. Põhikooli osas oli esindatud kooli ja gümnaasiumiosas 0 kooli õpilasi. Arvestades, et üleriigilisse vooru pääses 9 õpilast, võivad ajalooõpetajad olla oma tööga igati rahul. Bioloogiaolümpiaadil osalevad õpilased nagu ajalooski alates. klassist. Ülesanded on ühesugused üle riigi. Põhikooli osas on osavõtt küllaltki aktiivne: igas klassis osales keskmiselt õpilast, kokku

6 0, esindatud oli kooli. Gümnaasiumiosas osavõtu aktiivsus suur ei ole: kolmes gümnaasiumi klassis kokku osales õpilast koolist. Gümnaasiumiõpilaste osalus oli natuke suurem paar-kolm aastat tagasi, kuid on püsinud aastaid -0 lähedal. Üleriigilisele olümpiaadile kutsuti põhikoolist õpilast (kõik saavutasid koha esikümnes) ja gümnaasiumis õpilast, kellest üks sai koha esikümnes. Huvitav, mis võib olla gümnaasiumiõpilaste maakonna bioloogiaolümpiaadist tagasihoidliku osavõtu põhjus? Samas on bioloogia aineolümpiaadil võistlejad Lääne-Virumaale kuulsust toonud palju aastaid järjest ja seda tänu eelkõige nelja gümnaasiumi neljale õpetajale: Mare Hirtentreu, Siret Pung, Rutt Nurk ja Tiina Sirelpuu Aineolümpiaadidelosalenud koolide arv Põhikoolid Gümnaasiumid põhikoolide olümpiaadil Gümnaasiumid KOKKU Aineolümpiaadidel oslenud koolide arv Põhikoolid Gümnaasiumid põhikoolide olümpiaadil Gümnaasiumid KOKKU

7 ÕPIOSKUSED VENE KEEL(VÕÕRKEEL) VENE K (EMAKEEL) SOOME KEEL SAKSA KEEL MUUSIKA MATEMAATIKA MAJANDUS LOODUSTEADUS LINGVISTIKA KUNST KEEMIA INFORMAATIKA INGLISE KEEL GEOGRAAFIA FÜÜSIKA EMAKEELE UURIMIS EMAKEEL EESTI K (võõrkeelena) BIOLOOGIA AJALUGU Aineolümpiaadidel osalenud õpilased Gümnaasiumiõpilasi Põhikooliõpilasi Üleriigiliselt korraldatakse emakeele olümpiaadi alates. klassist. Ülesanded koostab üleriigiline žürii klassi õpilastel on võimalik pääseda lõppvooru ka uurimistöö koostamisega. Uurimistöö saadetakse otse üleriigilisele žüriile. Käesoleval õppeaastal pääses lõppvooru üks 9. ja üks. klassi õpilane ning kuus. klassi õpilast. Ainult üks õpilane. klassist sai loa osaleda lõppvoorus piirkonnavooru punktisumma alusel. Kõik ülejäänud õpilased pääsesid lõppvooru läbi uurimistöö.. Uurimistööga, mis nõuab võib-olla veel suuremat õpetaja toetust kui tavaline olümpiaadiks valmistumine, tegeleti 0/0. õppeaastal ainult Haljala Gümnaasiumis, Kadrina Keskkoolis ja Rakvere Gümnaasiumis. Maakonnas selgitatakse eraldi parimad välja tavalisel olümpiaadil ja uurimistöös. Kui esikoha uurimistööd selguvad tavaliselt üleriigilise žürii otsusest, siis need tööd, mis üleriigilise žürii poolt kõrvale jäetakse, tuleb läbi lugeda ja reastada maakondlikul komisjonil. Lisaks korraldab maakonna eesti keele õpetajate ainesektsioon emakeele olümpiaadi veel. ja. klassi õpilastele. Kokkuvõttes on eesti keele olümpiaad matemaatika järel nii osavõtvate koolide arvu kui ka õpilaste arvu poolest teisel kohal. Osa võtsid kõigi eesti õppekeelega gümnaasiumi ja 0 põhikooli õpilased. Aastaid on oma õpilased üleriigilise olümpiaadi lõppvooruni aidanud Liivi Heinla ja Külli Heinla, Anneli Särg, Reet Bobõlski, käesoleval õppeaastal Leonoore Meerja. Lääne-Virumaa jaoks on edukaks olümpiaadiks aastaid olnud ka geograafia ja seda eelkõige tänu kolmele õpetajale: Siiri Seljama, Kadri Marksoo ja Eve Kasekamp. Gümnaasiumiosas osalevadki olümpiaadil ainult nende kolme õpetaja õpilased neljast koolist. 0/0. aastal oli neid osalejaid

8 kokku, igast koolist - õpilast. Raske on uskuda, et ülejäänud kuues gümnaasiumis ei leidu geograafiahuvilisi õpilasi. Karta on, et pigem jääb see õpetajate või nende tahtmise puudumise taha. Geograafiaolümpiaadil osalevad õpilased alates. klassist, kokku osales seekord maakonnas õpilast, keskmiselt õpilast igas klassis. Esindatud koolide arv oli, seejuures kõik gümnaasiumid välja arvatud Tapa VG ja Rakvere EG. Põhikoole oli esindatud. Füüsika olümpiaad ei ole kunagi olnud eriti populaarne. Füüsikaõpetajad, kelle õpilased maakonna olümpiaadil osalevad, jõuab kõik nimetada (sest neid on nii vähe võrreldes teiste ainetega): Ljudmila Sergušina (Tapa G ja Tapa VG), Riina Loorand, Tatjana Tommik (Rakvere G), Toivo Reinsoo, Laura Herm (Rakvere RG,) Liilia Sepp (Haljala G, Rakvere G, Vasta Kool), Tanel Kümmik (Kiltsi PK), Alis Langemets (Kadrina KK). Et füüsikaõpetajaid, kes olümpiaadiga ennast seovad on vähe, ei ole osalevate õpilaste hulk suur - põhikoolist osales õpilast ja gümnaasiumist õpilast. Esindatud oli põhikooli ja kuus gümnaasiumi, neis gümnaasiumiosas ja põhikooliosas. Üks suurema osalusega olümpiaade on ka inglise keele olümpiaad. Üleriigiliselt korraldatakse seda ainult gümnasistidele, kuid Lääne-Virumaa õpetajad on juba aastaid läbi viinud olümpiaadi ka.-9. klassi õpilastele, koostades olümpiaaditöö ise. Käesoleval õppeaastal osales põhikooli osas 0 õpilast ja gümnaasiumis. Gümnaasiumiõpilaste osavõtu poolest ületab inglise keel tublisti kõiki teisi aineolümpiaade (rohkem kui kaks korda rohkem osalejaid kui teisel kohal olevas matemaatikas). Gümnaasiumidest olid esindatud 0 kooli. Üleriigilisele inglise keele olümpiaadile oli võimalik pääseda aga ainult läbi uurimistöö koostamise. Selle tee võtsid ette ainult Kadrina Keskkooli õpilased. Põhikooli õpilaste suurima osavõtuga paistab silma matemaatika olümpiaad. Korraldatakse olümpiaadi alates. klassist: Käesoleval aastal oli osalejaid põhikoolist ja (ehk kõikide) gümnaasiumi põhikooli osast. Kahjuks kahaneb olümpiaadi populaarsus gümnaasiumiosas, kus osalejaid oli kolme klassi kohta ainult 9 ( koolist). Üleriigiliselt korraldatakse matemaatikaolümpiaadi alates. klassist, kuid maakonnas toimub olümpiaad juba alates. klassist. Viimastel aastatel on Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatematemaatika ühendus vastu tulnud maakondade matemaatikaõpetajatele ning tellinud ja koostanud.-. klassi olümpiaaditööd. Varasematel aastatel koostasid tööd maakonna õpetajad ise. Saksa keele olümpiaadil osalevad ainult koolid, kus seda keelt õpetatakse. Ja neid koole on viis. Seda enam rõõmustab, et vaatamata väikesele baasile on tipp kõrgel - üleriigiline.-. koht. Üleriigilist vooru korraldatakse ainult 0.-. klassi õpilastele: algul maakonnas ja seejärel lõppvoor neile, kes on ületanud lävendi. Maakonna saksa keele õpetajate ainesektsioon on aastaid korraldanud olümpiaadi ka põhikooli õpilastele. 0/0. Õppeaastal osales sellel õpilast. Keemia olümpiaad ei saa samuti kiidelda suure populaarsusega, kuid füüsikast on olukord parem. Osalejaid kokku 9 ( põhikoolist, gümnaasiumist). Koolidest oli esindatud kooli.

9 Soome keele, eesti keel teise keelena ja vene keel emakeelena olümpiaadidel piirkonnavoore ei toimu, vaid olümpiaaditööd saadetakse otse üleriigilisele žüriile. Nende tööde põhjal kutsutakse õpilased olümpiaadi lõppvooru. Majandusolümpiaadist võtsid aastaid osa ainult Rakvere Gümnaasium ja Tamsalu Gümnaasium. Käesoleval aastal lisandusid ka Vinni-Pajusti Gümnaasium ja Rakvere Reaalgümnaasium. Kuna olümpiaad viiakse läbi arvutiklassis, siis on kohtade arv piiratud. Kui huvi veel suureneks, saaks planeerida olümpiaadi juba kahte ruumi. Auhinnakohti saanud koolide arv ÕPIOSKUSED VENE KEEL(VÕÕRKEEL) TÖÖÕPETUS SAKSA KEEL MUUSIKA MATEMAATIKA KUNST KEEMIA INGLISE KEEL INFORMAATIKA GEOGRAAFIA FÜÜSIKA EMAKEELE UURIMIS EMAKEEL BIOLOOGIA AJALUGU KOKKU G G-PK PK 9

10 Üle aasta korraldatakse muusikaolümpiaadi, mis on oma korralduselt teiste ainetega võrreldes omanäoline. Maakonnas põhikooli ja gümnaasiumi parimad saavad õiguse osaleda üleriigilisel olümpiaadil, kus neile antakse kuld-, hõbe- või pronksdiplom. Meie maakonna võitjad pälvisid käesoleval aastal pronksdiplomid. Teist aastat korraldatakse üleriigiliselt kunstiolümpiaadi. Meie maakonna õpilased osalesid sellel esimest korda. Arvestust peetakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Üleriigilisse vooru kutsuti maakonna parimad tingimusel, et koolist osaleb üks õpilane. Nagu artikli I osas kirjas, olid meie kunstiolümpiaadist osavõtjad väga tublid. Põhikooli õpilastele toimuvad veel õpioskuste võistlused. ja. klassile, loodusõpetuse olümpiaad, kodunduse ja käsitöö konkurss ning töö-ja tehnoloogiakonkurss. Kaks viimati nimetatud konkurssi toimuvad üleriigiliselt üle aasta ja käesoleval aastal ei toimunud. III Põhikooli õpilased aineolümpiaadidel Maakonna aineolümpiaadidel osales maakonna 0-st põhikoolist kooli (nende hulgas ka Veltsi Lasteaed-Algkool ja ei osalenud ainult Lahu Algkool ja Vohnja Lasteaed-Algkool) ja gümnaasiumi (Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium ei osale). Neis koolides õpib põhikooli osas riikliku õppekava alusel 09 õpilast, neist õpilast põhikoolides. 0/0. õppeaastal osaleti aineolümpiaadidel kokku põhikooliklassides 0 korral, mis moodustab,% õpilaste arvust. Aineolümpiaadide arv, millest võtsid osa põhikooli õpilased Rakvere G Kadrina KK Tapa G Rakvere RRG Sõmeru PK Väike-Maarja G Tamsalu G Kunda ÜG Vinni-Pajusti G Haljala G Rakke G Vasta PK Uhtna PK Rakvere PK Kiltsi PK Simuna Kool Võsu PK Laekvere PK Lehtse PK Põlula Kool Lasila PK Jäneda PK Tapa VG Salla PK Roela L-PK Rakvere EG Muuga PK Vajangu PK Tudu PK Veltsi LA

11 Põhikooli õpilastel oli võimalik osaleda aineolümpiaadil, kusjuures gümnaasiumide põhikoolide õpilased osalesid keskmiselt olümpiaadil, põhikoolid olümpiaadil. Tragimad olümpiaadidel osalejad olid Sõmeru Põhikool ( korda), Kadrina Keskkool ja Rakvere Gümnaasium ( korda), Rakvere Reaalgümnaasium ( korda), Tapa Gümnaasium korda. Aineolümpiaadidest osavõtjate arvusid illustreerivad kaks järgnevat diagrammi. Põhikoolide õpilaste osalemine aineolümpiaadidel Võsu Kool Vasta Kool Vajangu PK Uhtna PK Tudu LA-PK Sõmeru PK Simuna Kool Salla PK Rakvere PK Põlula Kool Muuga PK Lehtse Kool Lasila PK Laekvere PK Kiltsi PK Jäneda Kool Roela LA-PK Gümnaasiumide põhikoolide õpilaste osalemine aineolümpiaadidel Väike-Maarja G Vinni-Pajusti G Tapa VG Tapa G Tamsalu G Rakvere RG Rakvere G Rakvere EG Rakke G Kunda ÜG Kadrina KK Haljala G

12 Suurema õpilaste arvuga koolidest osaleb olümpiaadidel samuti rohkem õpilasi. Kui Rakvere Gümnaasiumist osaleti põhikoolide olümpiaadidel kokku korral, siis väike Tudu kool osales ainult ühel korral. Kui võrrelda olümpiaadidel osalemiste kordi kooli õpilaste arvuga, siis tuleks Kiltsi Põhikoolil 00 õpilase kohta osalemisi,; Väike-Maarja Gümnaasiumil 0,; Vinni-Pajusti Gümnaasiumil ; Lehtse Koolil,9; Võsu Koolil, ja Salla Põhikoolil,, Simuna Koolil,; Uhtna Koolil 9, ja Kadrina Keskkoolil,. Osalemiste suhtarvude illustreerimiseks on kaks järgnevat diagrammi Põhikooli õpilaste osalemine aineolümpiaadidel arvestatuna 00 õpilase kohta Võsu Kool Vasta Kool Vajangu PK Uhtna PK Tudu LA-PK Sõmeru PK Simuna Kool Salla PK Rakvere PK Põlula Kool Muuga PK Lehtse Kool Lasila PK Laekvere PK Kiltsi PK Jäneda Kool Roela LA-PK Veltsi LA,0,9 0, 9, 0,0,,0,0, 9,,9,, 0,0,,,9, Gümnaasiumide põhikoolide õpilaste osalemine aineolümpiaadidel arvestatuna 00 õpilase kohta Väike-Maarja G Vinni-Pajusti G Tapa VG Tapa G Tamsalu G Rakvere RG Rakvere G Rakvere EG Rakke G Kunda ÜG Kadrina KK Haljala G,9 9,, 9,,,,9,9,0,, 0,

13 0-st koolist, kelle õpilased osalesid maakonna põhikoolide aineolümpiaadidel, said vähemalt ühe koha esikolmikus kooli, so %. On rõõmustav, et nende koolide arv, kelle õpilastele VIROL saab saata aukirja.-. koha saavutamise eest maakondlikul aineolümpiaadil, saab suureneda ja on suurenenud just väikeste põhikoolide arvel. Nii on võrreldes eelmise aastaga lisandunud Võsu, Laekvere, Uhtna ja Sõmeru kool. Auhinnakohad jagunesid koolide vahel järgmiselt: Väike-Maarja G Võsu Kool Vinni-Pajusti G Vasta Kool Uhtna PK Tudu LA-PK Tapa G Tamsalu G Sõmeru PK Simuna Kool Roela LA-PK Rakvere RRG Rakvere PK Rakvere G Rakvere EG Rakke G Lehtse Kool Laekvere PK Kunda ÜG Kiltsi PK Kadrina KK Haljala G Auhinnakohtade arv põhikooli olümpiaadidel Põhikooliõpilaste aineolümpiaadidel jäi käesoleval õppeaastal gümnaasiumidest ilma auhinnakohata ainult Tapa Vene Gümnaasium. Kui 0/0. õppeaastal said põhikoolide õpilased auhinnakohta ( põhikooli), siis käesoleval õppeaastal said kooli õpilased kokku auhinnakohta. Seega gümnaasiumide põhikoolide õpilastele jäeti auhinnakohti vähem. Auhinnakohti 00 õpilase kohta põhikoolis Väike-Maarja G Võsu Kool Vinni-Pajusti G Vasta Kool Uhtna PK Tudu LA-PK Tapa G Tamsalu G Sõmeru PK Simuna Kool Roela LA-PK Rakvere RRG Rakvere PK Rakvere G Rakvere EG Rakke G Lehtse Kool Laekvere PK Kunda ÜG Kiltsi PK Kadrina KK Haljala G 0, 0,,0,,0,,,9,,0,0,,,9,,,,00,99,,,

14 Absoluutarvult oli auhinnakohti kõige rohkem Rakvere Gümnaasiumil, auhinnakohtade arvult 00 õpilase kohta ületavad Vinni-Pajusti Gümnaasium ja Kadrina Keskkool teisi koole. Vinni kooli auhinnakohta arvestatuna 00 õpilase kohta on, ( eelmisel aastal,) ja Kadrina Keskkoolil,9 (eelmisel aastal,). Rakvere Reaalgümnaasiumil oli auhinnakohti ligilähedaselt sama palju kui eelmisel aastal. Rakvere Gümnaasiumil viie võrra vähem kui mullu ning arvestatuna 00 õpilase kohta on näitaja muutunud,-lt,-le. IV Gümnaasiumi õpilased aineolümpiaadidel Maakonna gümnaasiumis õpib kokku 00 õpilast. Aineolümpiaadidel osaleti 0 korral, mis moodustab õpilaste arvust %, mis näitab, et aineolümpiaadidel osalemine on suhteliselt aktiivne. Erinevaid olümpiaade, millest osa sai võtta, oli. Rakvere Gümnaasium, nagu näitab allolev diagramm, osales kõikidel olümpiaadidel, Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilased, Tamsalu ja Kadrina Keskkooli õpilased 0 olümpiaadil. Olümpiaadide arv, millest gümnaasiumiõpilased osa võtsid Osalenud õpilaste arvud jaotuvad proportsionaalselt osavõetud olümpiaadide arvudega.

15 Olümpiaadidest osa võtnud gümnaasiumiõpilaste arv Kui võrrelda osalemisi aga osalemisi 00 õpilase kohta, siis võib öelda, et kõige aktiivsemad gümnaasiumi-olümpiaadidel osalejad on Kadrina Keskkool ja Vinni-Pajusti Gümnaasium Gümnaasiumiõpilaste, osalemised 00 õpilase kohta,,9,,,9, 0, 0,,, Auhinnakohad jagunesid koolide vahel järgmiselt

16 Auhinnakohti gümnaasiumi olümpiaadidel Väike-Maarja Gümnaasium Vinni-Pajusti Gümnaasium Tapa Vene Gümnaasium Tapa Gümnaasium Tamsalu Gümnaasium Rakvere Reaalgümnaasium Rakvere Gümnaasium Rakke Gümnaasium Kunda Ühisgümnaasium Kadrina Keskkool Haljala Gümnaasium Auhinnakohti 00 õpilase kohta gümnaasiumis Väike-Maarja Gümnaasium Vinni-Pajusti Gümnaasium Tapa Vene Gümnaasium Tapa Gümnaasium Tamsalu Gümnaasium Rakvere Reaalgümnaasium Rakvere Gümnaasium Rakke Gümnaasium Kunda Ühisgümnaasium Kadrina Keskkool Haljala Gümnaasium,,,,, 9,,0, 0,9,9 0 V Olümpiaaditööde koostamisest ja parandamisest Suurem osa aineolümpiaade korraldatakse tsentraliseeritult saadetud materjalide alusel ja kohapeal jääb ette valmistada ruumid, paljundada olümpiaadimaterjalid, leida võistluse läbiviijad ja tööde parandajad. Kui üleriigiliselt koordineerib aineolümpiaadide läbiviimist Tartu Ülikooli Teaduskool, siis maakonnas on see ülesanne olnud Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnal. Samas tuleb kohe märkida, et osakond on tõepoolest olnud ainult vahendaja, tegelikud korraldajad (sealhulgas kokkuvõtete tegemine ja ärasaatmine) on ikka alati olümpiaadikomisjoni ülesanne. Siinkohal nimetaks ära selle aasta olümpiaadikomisjonide juhid: Harry Laiv, Rutt Nurk, Aime Tops, Kadri Marksoo, Hegi Soosaar, Eve Kangur, Eve Allsoo, Anu Kippel, Raili Veelmaa, Elene Altmäe, Ingela Siniallik, Kalle Lina, Toivo Reinsoo ja Annika Piho, Reet Bobõlski ja Maire Tamm.

17 Kokkuvõte Paljudel olümpiaadidel väheneb õpilaste vanuse kasvades osavõtt. On selge, et nooremates klassides, kus õpilastel ongi veel vähem teadmisi ja kus neilt ei nõuta väga suurt analüütilise mõtlemise oskust, saab õpilane olümpiaadil maksimumpunktidega võrreldes suhteliselt suure punktisumma. Mida vanema klassiga on tegemist ja kus kasvab vajaminevate teadmiste hulk ning eeldatakse kõrgemal tasemel mõtlemist, saavutab suur osa õpilastest maksimumpunktidega võrreldes üpriski tagasihoidliku tulemuse. Selline olukord võtab mõnikord tahtmise olümpiaadil osaleda nii õpilaselt kui ka õpetajalt. Probleemi on arutatud ka üleriigilistel nõupidamistel, kuid on jäädud vanema astme olümpiaadidel ülesannete raskusastme juurde, mis kindlustaks üle riigi nende õpilaste väljaselgitamise, kes suudavad Eestit rahvusvahelistel võistlustel edukalt esineda. Sellest tulenevalt on ka olümpiaadiülesannete osas mitmeid õppekava väliseid teadmisi ja oskusi. Eelpool kirjeldatusse ei peaks siiski suhtuma negatiivselt ja eitavalt. Selle asemel, et muretseda olümpiaadil saavutatud väikese punktisumma üle, võib tunda rõõmu õppimise protsessist, nautida eelnevate aastate olümpiaadiülesannetest arusaamist, õppida ja areneda ja ikkagi osaleda olümpiaadi piirkonnavoorus. Kooli tasandil lugeda osalemine piirkonnavoorus juba saavutuseks. Arvestada sellega, et iga tavatunnile juurde õpitud teadmine ja oskus, samuti lisaharjutamine, aitavad õpilasel saavutada kõrgemaid tulemusi eksamitel, rahvusvahelistel testidel ja järgmise kooliastme testidel ja eksamitel. Olümpiaadideks valmistumine (rõhutan valmistumine) arendab noort inimest mitme kandi pealt. Kas mitte ei näita seda ka meie koolide riigieksamite keskmised tulemused koolid, kus on rohkem olümpiaadidel osalejaid ja paremad tulemused olümpiaadidel seal on ka paremad riigieksamite ja põhikoolieksamite tulemused. Rõõmu õpilastele ja õpetajatele tööks suurema raskusastmega ülesannete lahendamisel järgmisel õppeaastal! Kokkuvõtte koostas Maaja Valter Mai 0

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

AINEAALASTEST VÕISTLUSTEST, KONKURSSIDEST JA ETTEVÕTMISTEST 2015/2016. ÕPPEAASTAL. Lisaks aineolümpiaadidele korraldatakse nii üleriigiliselt kui ka m

AINEAALASTEST VÕISTLUSTEST, KONKURSSIDEST JA ETTEVÕTMISTEST 2015/2016. ÕPPEAASTAL. Lisaks aineolümpiaadidele korraldatakse nii üleriigiliselt kui ka m AINEAALASTEST VÕISTLUSTEST, KONKURSSIDEST JA ETTEVÕTMISTEST 2015/2016. ÕPPEAASTAL. Lisaks aineolümpiaadidele korraldatakse nii üleriigiliselt kui ka maakonnas mitmeid ainevõistlusi, uurimistööde või esseede

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga 1. koha Kevin Kruusmann I ja II etapi kokkuvõttes 8761 punktiga 2. koha Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Tauri

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Õpetaja õpiabi

Õpetaja õpiabi LÄÄNE-VIRUMAA VÄLISHOOAJA KERGEJÕUSTIKU EDETABEL 2009 MEHED 100 m 10,90-0,6 Mikk-Mihkel Arro 28.03.84 Tudu 27.06 Szczecin 11,36 +0,9 Egon Keinaste 23.01.88 Rakvere 19.05 Rakvere 11,36 +1,9 Georg Vladimirov

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4

Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4 Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU 14 60 m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4 3. Mailee METSARU 2006 Sõmeru 8,79 +1,4 4. Madle Helena

Rohkem

aruanne2016_v2

aruanne2016_v2 TÜ teaduskooli tegevusaruanne 2016 1. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatavad tegevused Õppetöö: kursused Möödunud, 2015/2016 õppeaastal viidi teaduskoolis läbi 42 kursust, kus osales 1866 õppijat,

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG 04.06.2017, Laekvere Põhikool Korraldaja - Muuga spordiklubi, Vaimar Abel Rada: asfalt. Ilm: temperatuur +16 kraadi C, tuule kiirus 3-5 m/s, kohati pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

2017/18 õ.a. Aastaraamat MATEMAATIKA AINEKOMISJONI TÖÖST Fotol: Matemaatika ainekomisjoni liikmed I rida: Monika Raudsik, Marek Schapel, Linda Kuuseok

2017/18 õ.a. Aastaraamat MATEMAATIKA AINEKOMISJONI TÖÖST Fotol: Matemaatika ainekomisjoni liikmed I rida: Monika Raudsik, Marek Schapel, Linda Kuuseok 2017/18 õ.a. Aastaraamat MATEMAATIKA AINEKOMISJONI TÖÖST Fotol: Matemaatika ainekomisjoni liikmed I rida: Monika Raudsik, Marek Schapel, Linda Kuuseok, Marit Kikas II rida: Viljar Aro, Anu Ausmees, Kristi

Rohkem

32. Rakvere Rahvajooks Rakveres Tulemused 10 km Koht Nimi Elukoht/klubi Sünniaasta Vanuseklass Aeg 1 Jan Õiglane Vändra 1991 M 33,53 2 Ago

32. Rakvere Rahvajooks Rakveres Tulemused 10 km Koht Nimi Elukoht/klubi Sünniaasta Vanuseklass Aeg 1 Jan Õiglane Vändra 1991 M 33,53 2 Ago 10 km Koht Nimi Elukoht/klubi Sünniaasta Vanuseklass Aeg 1 Jan Õiglane Vändra 1991 M 33,53 2 Ago Veilberg KJK Vike 1963 M50 36,05 3 Jaanus Bauman Sõmeru vald 1976 M 37,32 4 Christjan Lään Jäneda 1974 M40

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

(Microsoft Word - Edukad SG \365pilased 2012.doc)

(Microsoft Word - Edukad SG \365pilased 2012.doc) Saue Gümnaasiumi edukad õpilased olümpiaadidel ja ainevõistlustel 2011. 2012. õppeaastal 1. Alexis Alliksaar 4c väga edukas esinemine rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel 2. Arolyn Roog; 11a klass - üleriigilise

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr mai 2013 Algus: Lõpp: Kohal: Külli Nõmmiste, Kalle Pirk, Eve Kottise, Janno Vool

Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr mai 2013 Algus: Lõpp: Kohal: Külli Nõmmiste, Kalle Pirk, Eve Kottise, Janno Vool Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL nr. 3 14. mai 2013 Algus: 18.00 Lõpp: 20.20 Kohal: Külli Nõmmiste, Kalle Pirk, Eve Kottise, Janno Vool, Raino Erlich, Tamara Põlevina, Kristelle Kaarmaa,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2012a

Microsoft Word - Aastaraamat 2012a LOODUSAINETE AINEKOMISJONI TÖÖST KOOSSEIS Fotol: Loodusainete ainekomisjoni liikmed I reas vasakult: Anne Teigamägi, Inge Vahter, Merike Kuldsaar, Raili Tamm II reas: Mart Mölder, Arne Loorpuu, Indrek

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Microsoft Word - ELO pv2015 tagasiside vabavastused

Microsoft Word - ELO pv2015 tagasiside vabavastused Tagasiside uuringu kokkuvõte (osa V vabavastused) Jaanus Uibu, 11.04.15 Vabavastuselises küsimusteplokis oli piirkonnavoorus osalenud õpilastel tavapäraselt võimalus täiendada oma eelnenud valikvastuseid.

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Rahvaraamatukogude aastaaruande struktuur 2005

Rahvaraamatukogude aastaaruande struktuur 2005 1 Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogude 2013. aasta aruanne Maakonna/linna nimi Elanike arv (01.01.13) Üldkasutatavate raamatukogude arv Harukogude arv Lääne-Virumaa 63574 29 14 43 1. Põhilised tegevussuunad

Rohkem

RakvereRahvaj doc

RakvereRahvaj doc Rakvere XXIV rahvajooks 16. septembril 2007 Rakveres MINIJOOKSUD 3-aastased 1. Lisette Marie Tilk Haljala 2. Maian Reinkubjas Näpi 3. Madli-Riin Veski Rakvere 4. Kertu Vähi Uhtna 5. Kirstten Rohtla Rakvere

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Klass Õpilane Õ K Osalemine olümpiaadidel Klassiväline tegevus, muu 1 Kaur Markus Esnar VH E 2 Katarina Kahre VH E 1a 1b 2a 2b 3 Katriin Krünberg VH E

Klass Õpilane Õ K Osalemine olümpiaadidel Klassiväline tegevus, muu 1 Kaur Markus Esnar VH E 2 Katarina Kahre VH E 1a 1b 2a 2b 3 Katriin Krünberg VH E Klass Õpilane Õ K Osalemine olümpiaadidel Klassiväline tegevus, muu 1 Kaur Markus snar 2 Katarina Kahre 1a 1b 2a 2b 3 Katriin Krünberg 4 5 Sander Kütt Pille Pedak Väga tubli lilleringis 6 Julija audkivi

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA TEGEVUSKAVA PERIOODIKS

LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA TEGEVUSKAVA PERIOODIKS LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2030+ TEGEVUSKAVA PERIOODIKS 2019-2022 2019 PÕHISUUND INIMARENG VALDKOND AVALIKUD TEENUSED Eesmärk, tegevussuund, tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Koduvalla Sõnumid Tasuta Vinni valla infoleht Mai 2019 Volikogu istungitelt 18. aprillil Volikogu liikmete ühise otsuse tulemusena ki

Koduvalla Sõnumid Tasuta Vinni valla infoleht   Mai 2019 Volikogu istungitelt 18. aprillil Volikogu liikmete ühise otsuse tulemusena ki Koduvalla Sõnumid Tasuta Vinni valla infoleht www.vinnivald.ee Mai 2019 Volikogu istungitelt 18. aprillil Volikogu liikmete ühise otsuse tulemusena kinnitati: Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud]) Gümnaasiumi lõpetamisest Ajakava Kolm päeva enne eksamit pannakse välja kõik lõpuhinded (~25. aprill). Eesmärk: kõik kursused/ained positiivseks hindeks! Lõpetamiseks vajalik: Registreeru eksamitele veebis

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) 31 lõike 2, tuleb gümnaasiumi õpilastel kooli lõpetamiseks sooritada koolieksam.

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem