Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri ( ) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Ma

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri ( ) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Ma"

Väljavõte

1 Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri ( ) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Majanduskooli (edaspidi kool) vastuvõtueeskiri reguleerib õpilaskandidaatide vastuvõttu kutseõppe erialadele. 1.1 Tasuta õppimine Kõikidel erialadel toimub 2018/2019. õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele õppekohtadele (ehk õpilase jaoks tasuta) vastuvõtuarvu piires (vt punkt 2). 1.2 Õppimine õppeteenustasu eest Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele (kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu) kuni viis õpilast igasse õpperühma. Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2018/2019. õppeaastal on 1600 eurot, mille maksmine toimub 10 kuulise perioodi jooksul (september-juuni), igakuiselt 160 eurot. 1.3 Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat omama vähemalt keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; esitama sisseastumisavalduse sisseastumise infosüsteemis (edaspidi SAIS) (vt punkt 2.5) ja muud nõutavad dokumendid (lisa 1) täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud. 1.4 Keele miinimumnõuded õpilaskandidaadile Kõikidele erialadele kandideerimisel peab õpilaskandidaat oskama inglise keelt vähemalt algtasemel A2 (lisa 3) Järgmistele erialadele kandideerimisel: - kindlustusspetsialist, - personalispetsialist, - sekretär, - õigusassistent peab õpilaskandidaat oskama vene keelt vähemalt algtasemel A2 (lisa 3) Mitte-eesti keeles keskhariduse omandanud õpilaskandidaat, kes soovib alustada õpinguid eesti keeles, peab tõendama oma eesti keele oskust:

2 (1) õpilaskandidaat, kelle keeleoskus ei vasta keeleoskustasemele C1, või kellel eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähem kui 80 punkti, sooritab sisseastumiseksamina kaheosalise eesti keele eksami. Eksami esimene osa on kirjalik ja koosneb kahest ülesandest: ümberjutustus ja grammatikatest. Kui eksami esimeses osas on tulemus vähemalt 75 punkti 100 punktist, pääseb sisseastuja eksami teise vooru suulisele vestlusele, mille järgi langetatakse lõplik otsus sobivuse kohta õppimiseks eesti õppekeelega grupis. Vastavad eesti keele eksamid toimuvad ajavahemikul (vt lisa 2); (2) õpilaskandidaadid, kes soovivad kandideerida päevasesse õppesse ega ei ole sooritanud riigieksameid, sooritavad koolis sisseastumiseksamid alates (vt lisa 2). (3) õpilaskandidaat, kelle keeleoskus vastab tasemele C1 või kellel eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on rohkem kui 80 punkti, sooritab sisseastumiseksamina suulise eesti keele eksami. Vastav eesti keele eksam toimub (vt lisa 2); (4) õpilaskandidaadid, kes on omandanud mitte-eesti keeles keskhariduse, kuid enne Tallinna Majanduskooli astumist on omandanud kutse- või kõrghariduse eesti keeles, vabastatakse eesti keele eksami sooritamisest. 1.5 Välisriigi haridust tõendavate dokumentide tunnustamine Välisriigi haridust tõendavate dokumentide tunnustamise otsustab vastuvõtukomisjon, võttes aluseks kandidaadi toodud Eesti ENIC/NARIC (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnangu ja soovituse. 1.6 Erivajadustega isikute kandideerimine Erivajadustega isikuid võetakse vastu samadel alustel teistega, tingimusel, et erivajadus ei ole vastunäidustuseks õppekava omandamisel (arsti vastav otsus). 2

3 2. Vastuvõtt kutseõppe erialade õppekohtadele (tasuta õpe ja õpe õppeteenustasu eest) 2.1 Kutseõppe 5. taseme esmaõppesse toimub 2018/2019. õppeaastal õpilaste vastuvõtt paremusjärjestuse alusel vastuvõtuarvu piires järgmistele erialadele: Eriala Õppevorm ja -keel Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Arvesse minevad riigieksamid ja/või testid ja vestlus ning saadavad punktid Tasuta Tasulisele 1. Kindlustusspetsialist 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö vestlus (kuni 50 punkti) 38 kuni 5 kolmapäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel 2. Kinnisvaramaakler 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, vestlus (kuni 50 punkti) 50 kuni 5 kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel 3. Kvaliteedispetsialist 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel 4. Personalispetsialist 2 a / 120 EKAP õhtune õpe, eesti keel vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 5. Projektijuhi assistent 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö vestlus (kuni 50 punkti) 28 kuni 5 kolmapäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel 6. Raamatupidaja 2 a / 120 EKAP päevane õpe, eesti keel 1) eesti keel (riigieksam) või kirjand (riigieksam) eesti õppekeelega keskhariduse omandanutele või eesti keel teise keelena (riigieksam) vene õppekeelega keskhariduse omandanutele (kuni 50 punkti), 2) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 3) vestlus (kuni 50 punkti) 40 kuni 5 3

4 Eriala Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Õppevorm ja -keel 7. Raamatupidaja 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani iga kolmas nädal), eesti keel 8. Raamatupidaja 2 a / 120 EKAP päevane õpe, vene keel (60% ulatuses eesti ja 40% ulatuses vene õppekeelega) 9. Raamatupidaja 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani iga kolmas nädal), vene keel (60% ulatuses eesti ja 40% ulatuses vene õppekeelega) 10. Sekretär 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel 11. Sotsiaalmeedia spetsialist 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö kolmapäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel Arvesse minevad riigieksamid ja/või testid ja vestlus ning saadavad punktid 1) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 2) vestlus (kuni 50 punkti) 1) eesti keel teise keelena (riigieksam) (kuni 50 punkti), 2) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 3) vestlus (kuni 50 punkti) 1) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 2) vestlus (kuni 50 punkti) Tasuta Tasulisele 50 kuni 5 30 kuni 5 45 kuni 5 vestlus (kuni 50 punkti) 30 kuni 5 vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni Turundusspetsialist 2,5 a / 150 EKAP päevane õpe, eesti keel 1) eesti keel (riigieksam) või kirjand 34 kuni 5 (riigieksam) eesti õppekeelega keskhariduse omandanutele või eesti keel teise keelena (riigieksam) vene õppekeelega keskhariduse omandanutele (kuni 50 punkti), 2) vestlus (kuni 50 punkti) 13. Turundusspetsialist 2,5 a / 150 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel vestlus (kuni 50 punkti) 42 kuni 5 4

5 Eriala Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Õppevorm ja -keel 14. Turundusspetsialist 2,5 a / 150 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), vene keel (60% ulatuses eesti ja 40% ulatuses vene õppekeelega) 15. Väikeettevõtja 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel Arvesse minevad riigieksamid ja/või testid ja vestlus ning saadavad punktid Tasuta Tasulisele vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 1) õppepäev (20 punkti), 2) vestlus (kuni 50 punkti) 16. Õigusassistent 2 a / 120 EKAP päevane õpe, eesti keel 1) eesti keel (riigieksam) või kirjand (riigieksam) eesti õppekeelega keskhariduse omandanutele või eesti keel teise keelena (riigieksam) vene õppekeelega keskhariduse omandanutele (kuni 50 punkti), 2) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 3) õppepäev (20 punkti), 4) vestlus (kuni 50 punkti) 17. Õigusassistent 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö kaks korda kuus neljapäevast laupäevani), eesti keel 18. Ärikorralduse spetsialist 19. Ärikorralduse spetsialist 1) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 2) õppepäev (20 punkti), 3) vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 28 kuni 5 40 kuni 5 2 a / 120 EKAP õhtune õpe, eesti keel vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 2 a / 120 EKAP õhtune õpe, vene keel (60% ulatuses eesti ja 40% ulatuses vene õppekeelega) vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 5

6 2.2 Kutseõppe 5. taseme jätkuõppesse toimub 2018/2019. õppeaastal õpilaste vastuvõtt paremusjärjestuse alusel vastuvõtuarvu piires järgmistele erialadele: Eriala Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Õppevorm ja -keel 1. E-turundusspetsialist 1 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö üks kord kuus kolmapäevast laupäevani), eesti keel 2. Maksuspetsialist 1,5 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel 3. Meeskonnajuht 1 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani kord kuus), eesti keel Õppima asumise eeldus. Vestlus ning saadavad punktid 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme väikeettevõtja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme raamatupidaja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealadel: põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus; teenindus; tehnika, tootmine ja töötlemine või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) on esitanud tööandja taotluskirja (lisa 1) 3) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) Tasuta Tasulisele 28 kuni 5 24 kuni 5 28 kuni 5 6

7 Eriala Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Õppevorm ja -keel 4. Ostu- ja hankespetsialist 1 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö üks kord kuus kolmapäevast laupäevani), eesti keel Õppima asumise eeldus. Vestlus ning saadavad punktid 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealadel: transport ja logistika ning ärindus, haldus või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) Tasuta Tasulisele 28 kuni 5 7

8 2.3 Õpilaskandidaat, kellel enne Tallinna Majanduskooli astumist on kõrgharidus, vabastatakse tema soovil emakeele riigieksamist ja tema tulemuseks arvestatakse emakeele riigieksami keskmine tulemus aastal (avaldatakse SA Innove kodulehel innove.ee) 2.4 Õpperühm avatakse kui vastuvõtukomisjoni otsusega on vastu võetud vähemalt 24 õpilast. 2.5 Sisseastumisavalduste esitamine Kandideerida saab ühele erialale Käesoleva eeskirja punktis 2.1, 2.2 toodud erialadele toimub sisseastumisavalduste esitamine elektroonselt sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul a. aadressil Soovi korral saab avaldusi sisestada SAISi vastuvõtukomisjonis , esmaspäevast reedeni kell Avaldused registreeritakse SAISis Andmed lõpetatud kooli ja riigieksami tulemuste kohta lisatakse avaldusele automaatselt riiklikest registritest. Isikud, kelle haridusandmed või vajalikud õpitulemused (andmed gümnaasiumi, kutseõppeasutuse või kõrgkooli lõpetamise kohta) ei kajastu riiklikes registrites, laevad üles manusena avalduse juurde haridustõendavad dokumendid SAISi või esitavad haridustõendavad dokumendid (originaalid paberkandjal) vastuvõtukomisjoni. 2.6 Kandidaat peab sisseastumistestile ja vestlusele pääsemiseks esitama isikut tõendava dokumendi. 2.7 Vastuvõetud õpilased esitavad õppeosakonda hiljemalt ID-kaardi või passi koopia. 2.8 Riigieelarvevälistele õppekohtadele (õpilane tasub õppeteenustasu) õppimisvõimalust pakutakse õpilaskandidaatidele, kes ei saanud riigieelarvelisele (tasuta) sisseastumistulemuste paremusjärjestuse alusel ja õppekohtade arvu piires. Pakkumine asuda õppima riigieelarvevälisele (tasulisele) tehakse teatavaks e-kirjaga. Õpilaskandidaat, kes soovib õppida riigieelarvevälisel õppekohal esitab digitaalallkirjaga avalduse õppeosakonda 2 kalendripäeva jooksul pärast e-kirjaga tehtud pakkumist. 8

9 2.9 Õpilaste vastuvõtt toimub kutseõppe 5. taseme õppesse paremusjärjestuse alusel järgmiselt: esmaõppe erialadele (punktis 2.1 nimetatud erialadele) kas vestluse või kombineeritud tegevuste (riigieksami, sisseastumistesti, õppepäeva ning vestluse) alusel, mida hinnatakse punktidega. - Arvestatakse sooritatud riigieksameid. Kui õpilaskandidaat on sooritanud sama riigieksamit erinevatel aastatel, siis arvestatakse parimat tulemust. Riigieksami tulemus annab kuni 50 punkti, st riigieksami tulemus jagatakse kahega. - Sisseastumistesti tulemus annab kuni 50 punkti. - Õppepäeval kõikidest loengutest osavõtt annab 20 punkti. - Vestluse tulemus annab kuni 50 punkti jätkuõppe erialadele (punktis 2.2 nimetatud erialadele) kui sisseastumiseelduseks olev haridus- ja/või kompetentsinõue (vt lisa 1) on täidetud, mille tõendamiseks võib vastuvõtukomisjon anda täiendavaid ülesandeid ning nõutav lisa dokument (vt lisa 1) on esitatud. Õpilaskandidaadiks kvalifitseerunud isikutega toimub vestlus, mille tulemus annab kuni 50 punkti Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiseksamid vastavalt lisale Orienteeruv aeg õpilaskandidaadiga vestlemiseks tehakse teatavaks pärast õppekorralduse tutvustust (vestluse ajakavaga saab tutvuda vestluse toimumise ruumi uksel) Vastuvõtuvõtukomisjoni otsus õpilaste vastuvõtmise kohta lähtub õpilaskandidaatide tulemustest saadud pingereast ja olemasolevatest õppekohtadest. Vastuvõtukomisjoni otsus isiku õpilaseks vastuvõtmise kohta avaldatakse SAISis vestlusele järgneval tööpäeval hiljemalt kell Täiendav vastuvõtt Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse kuni 15. augustini nendele erialadele, kus põhivastuvõtu järgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad. Info täiendava vastuvõtu kohta avaldatakse kooli kodulehel. Vastuvõtuvestlus toimub 21. augustil kell 10. 9

10 2.14 Teatise edastamine ja õppetööle registreerumine Isikutele, kes on vastuvõtukomisjoni otsuse põhjal vastu võetud, saadetakse SAISi kaudu elektroonsed teatised, milles märgitakse õppetööle registreerumise tähtaeg Direktori käskkirjaga arvatakse õpilaste nimekirja ainult need isikud, kes on SAISis kinnitanud õppima asumiseks õppekoha määratud tähtajaks. Tähtajaks õppekoha kinnitamata jätnud isikute õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel konkursiga välja jäänud isikutega Põhivastuvõtuga vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse SAISis hiljemalt 21. augustil 2018 kell 16 ja täiendava vastuvõtuga vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse SAISis hiljemalt 24. augustil 2018 kell Vastuvõetud õpilased saavad õppeosakonnast tellida õpilaspileti Õppetööle mitteilmumine Päevase või õhtuse õppe õpilased, kes ei ilmu mõjuvat põhjust teatamata õppetööle kahe nädala jooksul õppeaasta algusest, arvatakse õpilaste nimekirjast välja Sessioonõppe õpilased, kes ei ilmu mõjuvat põhjust teatamata esimese õppesessiooni jooksul, arvatakse õpilaste nimekirjast välja Õppetöö algab 3. septembril 2018 vastavalt tunniplaanile ja õppetöögraafikule. 10

11 LISA 1 Jätkuõppe erialadele sisseastumiseks esitatavad haridus- või kompetentse tõendavad dokumendid Kutseõppe 5. taseme jätkuõpe Eriala Haridusdokument / tööandja taotluskiri Kompetentse tõendavad dokumendid 1. Maksuspetsialist 1) majandusarvestuse või raamatupidaja eriala lõputunnistus või 2) finantsarvestuse või majandusarvestuse eriala rakenduskõrgkooli/ülikooli diplom 2. Ostu- ja hankespetsialist 1) transport/logistika/ärindus/haldus kutseala (vähemalt 4. kvalifikatsioonitase) lõputunnistus või 2) rakenduskõrgkooli/ülikooli diplom eelnimetatud kutsealadel 3. Meeskonnajuht 1) põllumajandus/kalandus/ metsandus/toiduainetööstus/ teenindus/tehnika/tootmine ja töötlemine kutseala (vähemalt 4. kvalifikatsioonitase) lõputunnistus ja lisaks tööandja poolt allkirjastatud taotluskiri isiku õppesse vastu võtmiseks ja kinnitus, et õppesse vastuvõetud isikule (töölepinguga töötamise ajal) on tagatud praktika sooritamise võimalus õpingute ajal. Soovitatavalt on taotluskirjas märgitud, kas isik töötab meeskonna juhina või tööandja planeerib isiku edaspidist töökarjääri meeskonna juhina. raamatupidaja kutsetunnistus või portfoolio (lisa 4) ja erialast töötamist tõendav dokument (töölepingu koopia, tööandja kiri, vms) kui isik pole omandanud haridust raamatupidamise/majandusarvestuse/finantsarvestuse valdkonnas, kuid on vähemalt 3 viimast aastat töötanud raamatupidajana vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutsetunnistus transport/logistika/ärindus/haldus kutsealal või portfoolio (lisa 4) kui isik pole omandanud haridust transport/ logistika/ ärindus/haldus valdkonnas vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutsetunnistus põllumajandus/kalandus/ metsandus/toiduainetööstus/ teenindus/tehnika/tootmine ja töötlemine kutsealal ja lisaks tööandja poolt allkirjastatud taotluskiri isiku õppesse vastu võtmiseks ja kinnitus, et õppesse vastuvõetud isikule (töölepinguga töötamise ajal) on tagatud praktika sooritamise võimalus õpingute ajal. Soovitatavalt on taotluskirjas märgitud, kas isik töötab meeskonna juhina või tööandja planeerib isiku edaspidist töökarjääri meeskonna juhina. 4. E-turundusspetsialist 1) väikeettevõtja või väikeettevõtluse eriala lõputunnistus portfoolio (lisa 4) kui isik pole õppinud väikeettevõtja/väikeettevõtluse erialal, kuid on vähemalt 2 aastat tegutsenud ettevõtjana mida tõendab B-kaardi koopia ja vähemalt kahe tegutsemisaasta aastaaruanded Kompetentside tõendamiseks võib vastuvõtukomisjon anda täiendavaid ülesandeid. 11

12 LISA 2 Sisseastumiseksamite graafik 30. juuli 21. august 2018 p - päevane õpe õ - õhtune õpe s- sessioonõpe eesti - eesti õppekeel vene - 40% ulatuses vene õppekeel Kuupäev Sisseastumiseksam Kellaaeg/ruum komisjon eesti keel (kirjalik osa mitte-eesti õppekeelega gümnaasiumite lõpetanutele, kes soovivad õppida eesti õppekeelega rühmas ning kelle K.Kask, /C214 riigieksami tulemus oli väiksem kui 80 punkti) Õ.Saul eesti keel teise keelena (riigieksami asenduseksam vene õppekeelega gümnaasiumite lõpetanutele, kes soovivad õppida vene õppekeelega K.Kask, /C212 rühmas) Õ.Saul emakeel (riigieksami asenduseksam) /C212 M.Raidma K.Kask, /C214 eesti keel (suuline osa mitte-eesti õppekeelega gümnaasiumite lõpetanutele, kes soovivad õppida eesti õppekeelega rühmas) Õ.Saul Kuupäev Eriala Õppekorralduse tutvustus (aulas) Test Õppepäev Vestluse algusaeg /ruum Liikmed Vestluskomisjoni koosseis Tööandja esindaja E.Saska 3.08 Sekretär (s) H.Raid, A.Ilp /B309 A.Ilp, L.Knõš, J.Kerdo, G.Pesur 3.08 Ärikorralduse spetsialist (õ, vene) N.Demidova, /A307 I.Jänes, T.Moroz, A.Pshenichny /C214 I.Jänes O.Jelfimova 3.08 Projektijuhi assistent (s) H.Raid, A.Radik /A320 A.Radik, E.Raudsepp L.Loidap 3.08 E-turundusspetsialist (s) H.Raid /A219 I.Jänes, R.Raasuke V.Ristissaar 6.08 Kindlustusspetsialist (s) H.Raid, A.Radik /B317 A.Radik, L.Knõš A.Piirsalu 6.08 Meeskonnajuht (s) H.Raid, I.Jänes /A324 I.Jänes, S.Sarapuu, K.Laever R.Rohelaan 6.08 Õigusassistent (p) H.Raid, A.Õige A.Õige, 7.08, A.Radik, K.Saar /C214 L.Knõš, K.Alas /B317 A.Õige,K.Alas, L.Knõš 6.08 Kvaliteedispetsialist (s) H.Raid, V.Paat /A219 A.Radik, K.Pärn A.Sistok 7.08 Sotsiaalmeedia spetsialist (s, eesti) H.Raid, I.Jänes /A307 R.Raasuke, R.Arro V.Ristissaar 7.08 Kinnisvaramaakler (s) H.Raid, A.Radik /A219 A.Radik, A.Mändlo T.Toompark 7.08 Raamatupidaja (p, vene) N.Demidova, A.Sidorenko /A407 A.Sidorenko, O.Jelfimova, V.Arhipov, K.Vanatoa M.Kikerpill 12

13 Kuupäev Eriala Õppekorralduse tutvustus (aulas) Test Õppepäev Vestluse algusaeg /ruum Liikmed Vestluskomisjoni koosseis Tööandja esindaja 7.08 Ärikorralduse spetsialist (õ, eesti) H.Raid, I.Jänes /A320 I.Jänes, M.Muskat, O.Alemaa 7.08 Õigusassistent (p) /B317 A.Radik, K.Saar A.Õige,K.Alas, L.Knõš 8.08 Maksuspetsialist (s) /A308 V.Arhipov, K. Randlane A.Sidorenko 8.08 Väikeettevõtja (s, eesti) H.Raid, I.Jänes /C212 R.Arro, M.Muskat, A.Õige, L.Knõš 9.08, 9.00 /A320 I.Jänes, M.Muskat O.Alemaa 8.08 Õigusassistent (s) H.Raid, A.Õige /C214 A.Õige, L.Knõš, K.Alas 9.08, /B317 A.Radik, A.Õige, K.Alas, L.Knõš 8.08 Turundusspetsialist (p, eesti) H.Raid, I.Jänes /A320 I.Jänes, M.Muskat O.Alemaa 9.08 Väikeettevõtja (s, eesti) 9.00 /A320 I.Jänes, M.Muskat O.Alemaa 9.08 Õigusassistent (s) /B317 A.Radik, A.Õige, K.Saar K.Alas, L.Knõš 9.08 Raamatupidaja (p, eesti) H.Raid, A.Radik /A219 V.Arhipov, E.Altpere R.Sikk 9.08 Ostu- ja hankespetsialist (s) H.Raid, /A324 A.Radik, R.Reinola K.Golubeva R.Reinola Raamatupidaja (s, vene) N.Demidova, /A407 A.Sidorenko, R.Sikk A.Sidorenko O.Jelfimova, V.Arhipov, K.Vanatoa Turundusspetsialist (s, vene) N.Demidova, /A307 I.Jänes, T.Moroz, A.Pshenichny I.Jänes O.Jelfimova Raamatupidaja (s, eesti) H.Raid, A.Radik /A219 V.Arhipov, E.Altpere R.Sikk Turundusspetsialist (s, eesti) H.Raid, I.Jänes /A320 I.Jänes, M.Muskat O.Alemaa Personalispetsialist (s) H.Raid /A324 R.Rohelaan, E.Saska A.Feldschmidt, L.Knõš, H.Raid Täiendav vastuvõtt /A219 A.Radik, I.Jänes, V.Arhipov O.Alemaa K.Saar 13

14 Lisa 3 Võõrkeele keeleoskus algtasemel A2 MÕISTMINE KUULAMINE Saan aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja mu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust. LUGEMINE Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, brošüürid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. RÄÄKIMINE SUULINE SUHTLUS SUULINE ESITLUS KIRJUTAMINE KIRJUTAMINE Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskan kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. Oskan teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. 14

15 Lisa 4 Portfoolio vorm PORTFOOLIO töökogemuse kaudu erialaste oskuste kirjeldamiseks Ees- ja perekonnanimi Isikukood 1. Töökogemus, staaž, töösisu kirjeldus (alustades viimasest töökogemusest). 2. Läbitud erialased koolitused (viimase viie aasta jooksul). 3. Üksikasjalik kirjeldus oma erialastest oskustest ja teadmistest. 4. Hinnang oma oskustele, teadmistele (hinnata tugevusi ja nõrkusi). 5. Õpimotivatsioon. 6. Lisainformatsioon. 15

PROJEKT 5

PROJEKT 5 Lisa 4. Vastuvõtueeskiri 2019/2020. õppeaastal TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2019/2020. ÕPPEAASTAL 1. Üldsätted Tallinna Majanduskooli (edaspidi kool) vastuvõtueeskiri reguleerib õpilaskandidaatide

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 22,

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 28.08.2017 protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA REGULEERIMISALA 1. Üldsätted 1. Õppekorralduseeskiri

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

EESTI HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL

EESTI  HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL KINNITAN Valvo Paat EHTE rektor EHTE ÕPPEKORRALDUSEESKIRI SISUKORD 1 ÜLDSÄTTED... 3 1.1 Õppekorralduseeskirja reguleerimisala... 3 1.2 Õpetatavad kutse- ja erialad, haridustasemed... 3 2 ÕPPEKORRALDUSE

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud]) Gümnaasiumi lõpetamisest Ajakava Kolm päeva enne eksamit pannakse välja kõik lõpuhinded (~25. aprill). Eesmärk: kõik kursused/ained positiivseks hindeks! Lõpetamiseks vajalik: Registreeru eksamitele veebis

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Projekt

Projekt KINNITATUD Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu 26.04.2017 nr 6.1-7/6 otsusega nr 3.3 MTÜ EESTI MÄESELTSI KUTSE ANDMISE KORD Mäetehniku ja mäeinseneride kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleer

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleer KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleerib õpilaste vastuvõttu Gustav Adolfi Gümnaasiumisse.

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K KUTSESTANDARD Dekoraator III 19-20112012-4.3/4 Dekoraator IV 19-20112012-4.4/4 Dekoraator-kunstnik V 19-20112012-4.5/4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-KUNSTNIK V KULTUURI KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni

Rohkem