RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RÜ (retinoolpalmitaadina) 2. Kolekaltsiferool 0,005 mg vastab D 3 -vitamiinile 200 RÜ 3. Ratseemiline alfa-tokoferool

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RÜ (retinoolpalmitaadina) 2. Kolekaltsiferool 0,005 mg vastab D 3 -vitamiinile 200 RÜ 3. Ratseemiline alfa-tokoferool"

Väljavõte

1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Viant infusioonilahuse pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks viaal 932 mg kuivainega (pulber) sisaldab järgmist. 1. Retinool (A-vitamiin) 0,99 mg vastab retinoolile 3300 RÜ (retinoolpalmitaadina) 1,82 mg (A-vitamiin) 2. Kolekaltsiferool 0,005 mg vastab D 3 -vitamiinile 200 RÜ 3. Ratseemiline alfa-tokoferool 9,11 mg (E-vitamiin) 4. Fütomenadioon (K 1 -vitamiin) 0,15 mg 5. Askorbiinhape (C-vitamiin) 200 mg 6. Tiamiin (B 1 -vitamiin) (tiamiinvesinikkloriidina) 6,00 mg 7,636 mg 7. Riboflaviin (B 2 -vitamiin) (riboflaviinnaatriumfosfaadina) 3,60 mg 4,585 mg 8. Püridoksiin (B 6 -vitamiin) (püridoksiinvesinikkloriidina) 6,00 mg 7,30 mg 9. Tsüanokobalamiin 0,005 mg (B 12 -vitamiin) 10. Foolhape (B 9 -vitamiin) 0,60 mg 11. Pantoteenhape (B 5 -vitamiin) (dekspantenoolina) 15,0 mg 14,0 mg 12. Biotiin (B 7 -vitamiin) 0,06 mg 13. Nikotiinamiid (B 3 -vitamiin) 40,0 mg Teadaolevat toimet omav abiaine: ravim sisaldab kuni 2 mmol (46 mg) naatriumi ühes viaalis pulbris. Abiainete täielik loetelu vt lõik RAVIMVORM Infusioonilahuse pulber Kollakasoranž paakunud pulber või pulber 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused Vitamiinide parenteraalne asendusravi täiskasvanutel ja lastel alates 11 aasta vanusest, kui suukaudne või enteraalne toitmine on võimatu, ebapiisav või vastunäidustatud. 4.2 Annustamine ja manustamisviis Annustamine Täiskasvanud, noorukid ja lapsed alates 11 aasta vanusest 1 viaal ööpäevas.

2 Eakad Täiskasvanutele mõeldud annust ei pea kohandama puht vanusepõhiselt. Samas peavad arstid olema teadlikud selles ravirühmas annuse määramist mõjutada võivate haigusseisunditega kaasneva riski suurenemisest (vt lõik 4.4). Maksa- ja neerukahjustusega patsiendid Manustamise ajal tuleb jälgida vitamiinide sisaldust plasmas ning annust sellekohaselt kohandada. Alla 11-aastased lapsed Viant on vastunäidustatud vastsündinutele, imikutele ja lastele vanuses alla 11 aasta. Märkus Vianti manustamisel koos muude vitamiine sisaldavate ravimpreparaatidega tuleb üleannustamise vältimiseks arvestada vitamiinide koguannusega. Manustamisviis Intravenoosne. Vianti tuleb manustada aeglaselt. Manustamisaja ja infundeerimiskiiruse määramisel tuleb lähtuda infusioonilahusele rakenduvatest soovitustest (vt lõik 6.6). Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid Vianti võib kasutada ainult infusioonilahustele lisatuna. Pärast süstevees või NaCl lahuses (9 mg/ml) või glükoosilahuses (50 mg/ml) manustamiskõlblikuks muutmist lahjendatakse see sobivate infusioonilahuste/-emulsioonidega (vt lõik 6.6). Kasutada tohib ainult manustamiskõlblikuks muudetud lahust, mis on selge ja värvilt kollakasoranž. 4.3 Vastunäidustused Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete, sh sojavalgu/sojatoodete või maapähklivalgu/maapähklitoodete suhtes. Vastsündinud, imikud ja lapsed vanuses alla 11 aasta. Ravieelne hüpervitaminoos. Raske hüperkaltseemia, hüperkaltsiuuria või mis tahes ravi, haigus ja/või häire, mis võib põhjustada rasket hüperkaltseemiat ja/või hüperkaltsiuuriat (nt kasvajad, luumetastaasid, primaarne hüperparatüreoidism, granulomatoos jms). Kombineerimine A-vitamiini või retinoididega (vt lõik 4.5). 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Hoiatused Teatatud on Vianti koostisosade suhtes tekkinud kergetest kuni rasketest süsteemsetest ülitundlikkusreaktsioonidest (sh reaktsioonid vitamiinidele B 1, B 2, B 12, foolhappele, sojaletsitiinile ning allergilised ristreaktsioonid sojaubadele ja maapähklivalgule), vt lõik 4.8. Ülitundlikkusreaktsiooni nähtude või sümptomite tekkimisel tuleb infusioon või süst viivitamatult peatada. Üks viaal ööpäevas on ette nähtud rahuldama normaalset ööpäevast vitamiinivajadust ning säilitama vitamiinide homöostaasi. Konkreetsete üksikute vitamiinide puuduse korral on vajalik individuaalne asendusravi nende vitamiinidega. Üleannustamise ja toksilise toime vältimiseks tuleb arvestada muudest allikatest lisanduvate vitamiinidega. A-hüpervitaminoosi ja A-vitamiini mürgistuse oht on suurenenud nt valguvaeguse, neerukahjustuse (isegi täiendava A-vitamiinita) või maksakahjustusega patsientidel ning lastel ja pikaajalisel ravil olevatel täiskasvanud patsientidel. Äge maksahaigus patsientidel, kelle maks on A-vitamiinist küllastunud, võib põhjustada A-vitamiini mürgistust.

3 Alkoholi mõjul tühjenevad A-vitamiini varud maksas ning A-vitamiini mürgistuse risk suureneb. Seetõttu tuleb krooniliste alkohoolikute ravimisel olla eriti ettevaatlik. D-vitamiini liigtarbimine võib põhjustada hüperkaltseemiat ja hüperkaltsiuuriat. Patsiente, kellel on hüperkaltseemiat ja/või hüperkaltsiuuriat põhjustada võivad haigused ja/või häired, ja pikaajalisel vitamiiniravil olevaid patsiente ohustab suurem D-vitamiini mürgistuse risk. Ehkki seda esineb äärmiselt harva, võib E-vitamiini liigtarbimine sellega kaasneva trombotsüütide funktsioonihäire ning koagulatsioonihäire tõttu takistada haavade paranemist. Patsiente, kelle maksafunktsioon on kahjustatud, kellel esineb koagulatsioonihäireid või kes saavad suukaudset antikoagulantravi, ning pikaajalisel vitamiiniravil olevaid patsiente ohustab suurem E-vitamiini mürgistuse risk. Suurte annuste kasutamisel võivad foolhape ja K-vitamiin põhjustada seedetrakti häireid. Eriettevaatusabinõud kasutamisel Jälgimine Arvestada tuleb kõigist allikatest, nagu toitesegudest (nt rasvemulsioonid), muudest vitamiinilisanditest või Viantiga koostoimida võivatest ravimpreparaatidest (vt lõik 4.5) omandatavate vitamiinidega. Kliinilist seisundit ja vitamiinide (eriti A-, D- ja E-vitamiinide) sisaldust plasmas tuleb regulaarselt jälgida, seda eriti maksafunktsiooni häirete ja neerupuudulikkusega patsientidel ning neil, kes vajavad pikaajalist ravi. Patsiente, kelle ainsaks vitamiiniallikaks on pikaajaline parenteraalne multivitamiinravi, tuleb jälgida veendumaks, et piisavad vitamiinikogused on tagatud. Alatoitumuse või toitumisvaegusega patsientide kiire taastoitmine võib põhjustada taastoitmise sündroomi, millele on iseloomulikud elektrolüütide ja vedeliku tasakaalu ägedad kõikumised, mida seostatakse metaboolsete tüsistustega. Taastoitmisel tuleb lisada mineraalaineid nagu fostaat ja magneesium ning kofaktoreid nagu tiamiin. Seetõttu tuleb samaaegselt taastoitmisega alustada ka vitamiinide manustamist. Manustada tuleb ka piisavas koguses tiamiini. K-vitamiinisisalduse tõttu tuleb regulaarselt jälgida patsiendi koagulatsioonifaktoreid. Multivitamiine saavatel patsientidel on teatatud sapphappe (nii sapphappe üldsisalduse kui eraldi sapphapete, sh glükohoolhappe) sisalduse tõusust. Kuna Viant sisaldab glükohoolhapet, on soovitatav hoolikalt jälgida maksafunktsiooni. Mõned vitamiinid (eriti A, B 2 ja B 6 ) on tundlikud ultraviolettvalguse (nt otsene või kaudne päikesevalgus) suhtes. Lisaks võib lahuse suurenenud hapnikusisaldus põhjustada vitamiinide, eriti A-, B 1 -, C- ja D-vitamiini kadu. Kui piisavat vitamiinisisaldust ei õnnestu saavutada, tuleb põhjuste väljaselgitamisel arvestada nende teguritega. Üldine jälgimine parenteraalse toitmise ajal Mõnedel parenteraalset toiteravi (sh vitamiinidega täiendatud parenteraalne toiteravi) saavatel patsientidel võivad välja kujuneda maksa ja sapiteede häired, sh kolestaas, maksa steatoos, fibroos ja tsirroos, mis võivad põhjustada maksapuudulikkust, samuti koletsüstiit ja kolelitiaas. Seetõttu on Vianti saavatel parenteraalsel toiteravil olevatel patsientidel soovitatav jälgida maksafunktsiooni parameetreid. Patsiente, kelle maksafunktsiooni laborianalüüsides esineb kõrvalekaldeid või tekib muid hepatobiliaarsele häirele viitavaid märke, peab esimesel võimalusel hindama maksahaiguste kogemusega arst, kes aitaks tuvastada võimalikke põhjuslikke ja soodustavaid tegureid ning soovitada ravialast ja profülaktilist sekkumist. Maksakahjustusega patsiendid

4 Maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel võib vajalikuks osutuda individuaalse vitamiinikuuri koostamine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata A-vitamiini sisaldusele, kuna maksahaiguseid seostatakse suurenenud vastuvõtlikkusega A-vitamiini mürgistusele, seda eriti krooniliselt alkoholi kuritarvitavate patsientide puhul. Kuna Viant sisaldab glükohoolhapet, on maksafunktsiooni hoolikas jälgimine Vianti korduva või pikaajalise ravi korral kohustuslik. Neerukahjustusega patsiendid Neerukahjustusega patsiente ohustab üleannustamise/mürgistuse risk dialüüsieelses faasis, kuna neerude suutlikkus eritada liigseid vesilahustuvaid vitamiine on vähenenud. Dialüüsi ajal võib vitamiinikadu, eriti vesilahustuvate vitamiinide kadu tingida vitamiinivajaduse suurenemist. Vajalikuks võib osutuda individuaalse vitamiinikuuri koostamine; otsustamisel tuleb lähtuda neerukahjustuse raskusastmest ja kaasuvatest haigustest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata raske neerupuudulikkusega patsientidele, eelkõige D-vitamiini püsivate varude tagamiseks ja A-vitamiini mürgituse ennetamiseks. Kasutamine B 12 -vitamiini puudulikkusega patsientidel B 12 -vitamiini (tsüanokobalamiini) puudulikkuse riskiga patsientidel, nt patsiendid, kellel on lühikese soole sündroom või põletikuline soolehaigus, metformiini kasutamisel kauem kui neli kuud, prootonpumba inhibiitorite või histamiini H2-retseptorite blokaatorite kasutamisel kauem kui 12 kuud, täistaimetoitlastel või rangetel taimetoitlastel ja üle 75-aastastel täiskasvanutel ja/või kui plaanitakse mitmenädalast ravi on soovitatav enne Viant-ravi alustamist hinnata B 12 -vitamiini sisaldust. Pärast mitmepäevast manustamist võivad Viantis sisalduva tsüanokobalamiini (B 12 -vitamiin) ja foolhappe individuaalsed kogused olla piisavad selleks, et põhjustada mõnedel B 12 -vitamiini puudusega seostatud megaloblastaneemiaga patsientidel vere punaliblede ja retikulotsüütide arvu ning hemoglobiini väärtuste suurenemist. See võib varjata olemasolevat B 12 -vitamiini puudulikkust, mille raviks on vaja suuremaid tsüanokobalamiini annuseid kui Viantis. B 12 -vitamiini väärtuste tõlgendamisel tuleb arvestada sellega, et hiljuti manustatud B 12 -vitamiin võib anda tulemuseks normaalsisalduse näidu vaatamata vitamiinipuudulikkusele kudedes. Lapsed Viant on vastunäidustatud vastsündinutele, imikutele ja lastele vanuses alla 11 aasta. Eakad patsiendid Eakate patsientide annuse kohandamisel (annuse vähendamisel ja/või manustamisvahemiku pikendamisel) tuleb üldjuhul lähtuda nende kõrgest east ning sellega kaasnevast maksa-, neeru- või südamefunktsiooni languse sagenemisest; samuti tuleb arvestada kaasuvate haiguste ja samaaegselt kasutatavate ravimitega. Abiainetele kohalduvad erihoiatused/ettevaatusabinõud Ravim sisaldab kuni 2 mmol (46 mg) naatriumi ühes viaalis, mis on võrdne 2,3%-ga WHO poolt soovitatud naatriumi maksimaalsest ööpäevasest kogusest täiskasvanutel, s.o 2 g. Koostoime seroloogiliste analüüsidega Ravimit ei tohi manustada enne megaloblastaneemia (B 12 -vitamiini puudulikkusest tingitud aneemia) tuvastamiseks võetavate vereproovide kogumist, kuna ravimis sisalduv foolhape võib varjata tsüanokobalamiini puudulikkust ja vastupidi. Veres ja uriinis leiduv askorbiinhape võib mõnes vere/uriini glükoosisisalduse analüüsimissüsteemis põhjustada väärtulemusi (liiga suur või liiga väike glükoosisisaldus). Biotiin võib mõjutada biotiini/streptavidiini koostoimel põhinevate laborianalüüside tulemusi, mistõttu võib see olenevalt analüüsimeetodist anda kas liiga kõrgeid või liiga madalaid tulemusi. Selle mõju risk on suurem lastel ja neerukahjustusega patsientidel ning risk suureneb annuse suurenedes. Laborianalüüside tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada biotiini võimalikku mõju, eriti juhul, kui tulemused ei vasta kliinilisele pildile (nt Gravesi tõvele iseloomulikud kilpnäärme laboriuuringu tulemused biotiini võtvatel

5 asümptomaatilistel patsientidel või valenegatiivsed tulemused troponiini määramisel müokardiinfarktiga patsientidel, kes võtavad biotiini). Kui kahtlustatakse sellist mõju, tuleb võimalusel kasutada muid laborianalüüse, mis ei ole biotiini mõjule vastuvõtlikud. Laborianalüüside määramisel biotiini võtvatele patsientidele tuleb nõu pidada laboritöötajatega. Sobivus Sobivust tuleb kontrollida enne muude infusioonilahuste/emulsioonidega segamist (vt lõigud 6.2 ja 6.6). 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Mõned ravimid võivad erinevate koostoimete tõttu vitamiinisisaldust suurendada või vähendada. Vitamiinisisaldust suurendavad ravimid on muu hulgas järgmised: retinoidid (nt beksaroteen või atsitretiin) suurendavad A-hüpervitaminoosi tekkeriski (vt lõigud 4.3 ja 4.4). Vitamiinisisaldust vähendavad ravimid on muu hulgas järgmised: D-vitamiini ainevahetust häirivad ravimid, sh antiepileptikumid (nt karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin ja primidoon), kasvajavastased ravimid (nt antratsükliinid, taksaanid), rifampitsiin, glükokortikoidid, efavirens, sidovudiin ja ketokonasool võivad suurendada D-vitamiini inaktivatsiooni kiirust; püridoksiini antagonistid, sh tsükloseriin, hüdralasiin, isoniasiid, penitsillamiin, fenelsiin ja teofülliin ning teatavad ensüüme indutseerivad antikonvulsandid (nt fenütoiin või karbamasepiin) võivad suurendada püridoksiinivajadust; etionamiid võib põhjustada püridoksiinivaegust; foolhappe antagonistid (nt metotreksaat, pürimetamiin), ensüüme indutseerivad antiepileptikumid (nt fenütoiin, fosfenütoiin, karbamasepiin, primidoon) ja tee katehhiinide suured kogused võivad põhjustada folaadivaegust, blokeerides foolhappe konversiooni inaktiivsest vormist aktiivseks vormiks; rifampitsiinravi vähendab D-vitamiini kontsentratsiooni. Muud koostoimed: foolhape võib takistada mõne antikonvulsandi, nt fenobarbitaali, fenütoiini, fosfenütoiini ja primidooni efektiivset toimimist, põhjustades seega krambihoogude sagenemist; suur foolhappesisaldus võib suurendada fluoropürimidiinipõhise keemiaravi tsütotoksilisust; deferoksamiin suurendab rauasisaldusest tingitud südamepuudulikkuse tekkeriski, kuna C-vitamiini toimel mobiliseerub rohkem rauda (> 500 mg). Konkreetsete ettevaatusabinõudega tutvumiseks vt deferoksamiini ravimi omaduste kokkuvõte; Viant sisaldab A-vitamiini, mis kasutamisel koos idiopaatilist intrakraniaalset hüpertensiooni põhjustada võivate ravimitega (nt teatud tetratsükliinid) võib viia idiopaatilise intrakraniaalse hüpertensiooni ägenemiseni; Viant sisaldab K-vitamiini, mis võib nõrgendada kumariini derivaatidel (nt atsenokumarool, varfariin, fenprokumoon) põhineva antikoagulantravi toimet. Seetõttu tuleb seda tüüpi antikoagulantidega ravimise ajal sagedamini ja hoolikamalt jälgida vere koagulatsioonitegureid (protrombiiniaeg [PT] ja rahvusvaheline normaliseeritud suhe [INR]); tipranaviiri suukaudne lahus sisaldab 116 RÜ/ml E-vitamiini, mis on rohkem kui soovitatav ööpäevane annus. Koostoimed täiendavate vitamiinilisanditega Mõnel ravimil võivad tekkida koostoimed teatavate vitamiinidega annustes, mis on märgatavalt suuremad kui Viantis sisalduvad kogused. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes saavad vitamiine mitmest allikast. Vajadusel tuleb patsiente selliste koostoimete osas jälgida ning asjakohaselt ravida. 4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine Enne Vianti määramist peavad arstid hoolikalt kaaluma võimalikku kasu ja riske eraldi iga patsiendi jaoks.

6 Rasedus Vianti kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsete põhjal ei saa välistada kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Vajadusel võib kaaluda Vianti kasutamist raseduse ajal tingimusel, et vitamiinide üleannustamist välditakse näidustuste ja annuste jälgimisega. Soovitatavat ööpäevast annust ei tohi ületada, kuna raseduse ajal võivad A-vitamiini suured annused põhjustada loote väärarenguid. Imetamine Viant ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Vastsündinut ohustava A-vitamiini üleannustamise tõttu ei ole Vianti kasutamine imetamise ajal soovitatav. Fertiilsus Andmed puuduvad. 4.7 Toime reaktsioonikiirusele Viant ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 4.8 Kõrvaltoimed Multivitamiinide parenteraalse manustamise järgselt on harva teatatud anafülaktoidsetest reaktsioonidest. Anafülaktoidsetest reaktsioonidest on harva teatatud ka tiamiini suurte annuste intravenoosse manustamise järgselt, seda eelkõige allergiliste reaktsioonide eelsoodumusega patsientidel. Tiamiini koosmanustamisel muude B-rühma vitamiinidega on see risk aga ebaoluline. Kõrvaltoimete loend Kõrvaltoimed on loetletud esinemissagedusest lähtuvalt. Väga sage: ( 1/10) Sage: ( 1/100 kuni <1/10) Aeg-ajalt: ( 1/1000 kuni < 1/100) Harv: ( 1/ kuni < 1/1000) Väga harv: (< 1/10 000) Teadmata: (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Seedetrakti häired Teadmata: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Teadmata: reaktsioonid süstekohas, nt põletustunne, lööve Immuunsüsteemi häired Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid kuni anafülaktilise šokini Uuringud Teadmata: transaminaaside aktiivsuse tõus, alaniinaminotransferaasi aktiivsuse tõus, sapphapete sisalduse suurenemine, gammaglutamüültransferaasi aktiivsuse tõus, glutamaatdehüdrogenaasi aktiivsuse tõus, aluselise fosfataasi sisalduse suurenemine veres Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest kaudu.

7 4.9 Üleannustamine Üleannustamise oht on eriti suur juhul, kui patsient saab vitamiine mitmest erinevast allikast või kui vitamiinilisandite kogused ei ühildu patsiendi individuaalsete vajadustega või kui patsiendil on suurem eelsoodumus hüpervitaminoosi tekkeks (nt maksa- või neerukahjustusega patsiendid) (vt lõik 4.4). Üleannustamise sümptomid Multivitamiinide üleannustamist seostatakse enamjuhtudel iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisusega. Lisaks võib äge või krooniline vitamiinide üleannustamine esile kutsuda sümptomaatilist hüpervitaminoosi, mis avaldub järgmiselt. - A-vitamiin: kuiv, ketendav nahk ja märgid intrakraniaalse rõhu tõusust; maksakahjustus võib põhjustada kollatõbe ja astsiiti; - C-vitamiin: kaltsiumoksalaadi kristallid võivad põhjustada ägedat neerupuudulikkust või kroonilist nefropaatiat; - D-vitamiin: hüperkaltseemia; - E-vitamiin: iiveldus, peavalu, nõrkus; - K-vitamiin: võib põhjustada koagulatsioonihäireid; - B 6 -vitamiin: perifeerne neuropaatia; - B 2 -vitamiin: võib põhjustada higi kollaseks värvumist; - B-vitamiinid: võivad uriini kollast värvi võimendada. Ravi Vitamiinide üleannustamise ravi on üldjuhul vitamiinide manustamise katkestamine ja muude kliiniliselt näidustatud meetmete kasutamine. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 5.1 Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline rühm: intravenoossete lahuste lisandid, vitamiinid ATC-kood: B05XC Vitamiinid on toitumise asendamatu osa. Nende ülesanne on tagada organismi ja selle funktsioonide jätkuv terviklikkus. Parenteraalselt manustatavad vitamiinid ennetavad vitamiinipuudulikkuse kliinilisi tagajärgi olukordades, kus toidu suukaudne manustamine ei ole võimalik või on keelatud. 5.2 Farmakokineetilised omadused Imendumine Ravimpreparaadis sisalduvad toimeained kuuluvad organismi füsioloogilisse koostisse ning kuna manustamine toimub intravenoosselt, on need 100% biosaadavad. Jaotumine ja metabolism Vitamiinid jaotuvad kehas samamoodi nagu suukaudselt toiduga omandatud vitamiinid. Sama kohaldub ka ainevahetusprotsessile. Eritumine Rasvlahustuvad vitamiinid ladestuvad peamiselt maksa ja rasvkoesse. Rasvlahustuvad vitamiinid (v.a K-vitamiin) erituvad üldjuhul aeglasemalt kui vesilahustuvad vitamiinid; A- ja D-vitamiin võivad akumuleeruda ja põhjustada mürgistust. K-vitamiin ladestub peamiselt maksa, kuid seda talletatakse organismis lühikest aega. Vesilahustuvaid vitamiine, nt C- ja B-vitamiini talletatakse vaid lühiajaliselt ning eritatakse seejärel koos uriiniga. 5.3 Prekliinilised ohutusandmed

8 Mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid vaid soovitatud kliinilistest maksimaalsetest annustest tunduvalt suuremate annuste manustamisel. Üksikasjalikumad andmed on järgmised. a) Toksilisus Toimeainete üksikannuse toksilisus ja korduvtoksilisus on väga madal. Olemasolevate andmete põhjal ei ole alust eeldada võimalikku ohtu inimestele. b) Mutageenne või tumorigeenne potentsiaal Vianti mutageense või tumorigeense potentsiaali prekliiniliste uuringute andmed ei ole saadaval. Kliinilise kasutamise tingimustes ei ole ette näha toimeainete mutageenset ega kartsinogeenset toimet. c) Teratogeensus Vianti reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringute andmed ei ole saadaval. Üksikute vitamiinide suuri annuseid analüüsivates uuringutes on teatatud kõrvalekalletest loote arengus. d) Reproduktsioonitoksilisus Embrüotoksilisuse uuringuid ei ole Viantiga tehtud. Uuritud on maatriksit, nn segamitselle (glükokoolhape + letsitiin). Rottidel ja küülikutel läbi viidud embrüotoksilisuse uuringute tulemuste põhjal ei ole teratogeensust ette näha. Küülikutel põhjustasid raviannusest 10 korda suuremad annused iseeneslikku aborti. Rottidel põhjustasid peri- ja postnataalsel perioodil manustatud raviannusest korda suuremad annused järelkasvu suremuse suurenemist. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1 Abiainete loetelu Glütsiin Vesinikkloriidhape (ph reguleerimiseks) Naatriumglükokolaat Sojafosfatidüülkoliin Naatriumhüdroksiid (ph reguleerimiseks) 6.2 Sobimatus Kui sobivus ja stabiilsus ei ole kinnitatud, ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada. Lisateabe saamiseks vt lõik 6.6. Kui Viantiga sobimatute ravimite samaaegne manustamine on vajalik, tuleb nende manustamiseks kasutada eraldi infusioonivoolikuid. Lisaained ei pruugi sobida kasutamiseks Vianti sisaldava parenteraalse toitelahusega. Viantis sisalduvad A-vitamiin ja tiamiin võivad omada koostoimet parenteraalsetes toitelahustes sisalduvate bisulfititega (mis võivad tekkida nt ravimitega segamise tagajärjel), mille tulemusel A-vitamiin ja tiamiin degradeeruvad. Lahuse ph tõus võib kiirendada mõne vitamiini degradeerumist. Sellega tuleb arvestada aluseliste lahuste lisamisel Vianti sisaldavasse ravimisegusse. Lisasegu suurem kaltsiumisisaldus võib häirida foolhappe stabiilsust. 6.3 Kõlblikkusaeg Avamata: 2 aastat.

9 Pärast manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist: Manustamiskõlblikuks muudetud ja lahjendatud ravimpreparaat tuleb kohe ära kasutada. 6.4 Säilitamise eritingimused Hoida külmkapis (2 C...8 C). Toatemperatuuril (kuni 25 C) hoitud ravimi kõlblikkusaeg on 3 kuud. 6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu Merevaiguvärvi I tüüpi klaasist viaalid, mis on suletud bromobutüülkummist punnkorgiga ja sisaldavad 932 mg kuiva pulbrit. Saadaval pakendites, milles on 5 viaali või 10 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Käsitsemisjuhend Ravimi manustamiskõlblikuks muutmisel ja sobiva infusioonilahuse/-emulsiooniga lahjendamisel tuleb järgida rangeid aseptikareegleid. Viaali sisu tuleb lahjendada, lisades sellele 5 ml sobivat lahustit (süstevesi või glükoosilahus [50 mg/ml] või naatriumkloriidi lahus [9 mg/ml]) ning seejärel õrnalt raputades, et lüofiliseeritud pulber lahustuks. Kasutage ainult sel juhul, kui manustamiskõlblikuks muudetud lahus on selge ja värvilt kollakasoranž. Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb kohe ära kasutada. Pulber peab olema täielikult lahustunud enne selle lisamist: glükoosilahusele (50 mg/ml); naatriumkloriidi lahusele (9 mg/ml); rasvemulsioonile; kahekomponentsele parenteraalsele toitesegule, mis sisaldab glükoosi, elektrolüüte ja aminohappelahuseid või kolmekomponentsele segule, mis sisaldab glükoosi, elektrolüüte, aminohappelahuseid ja lipiide. Lõplik lahus tuleb korralikult ära segada. Pärast Vianti lisamist parenteraalsele toitelahusele tuleb lahust kontrollida ebatavaliste värvimuutuste ja/või sademete, lahustumatute osakeste või kristallide osas. Kui sobivus ja stabiilsus ei ole kinnitatud, ei tohi seda ravimpreparaati segada teiste ravimitega, v.a need, mis on loetletud ülalpool. Kasutage ainult kahjustamata kollakasoranži paakunud pulbrit või pulbrit kahjustamata konteineris, mille originaalkork on terve. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Konteiner ja kasutamata toitelahuse jäägid tuleb pärast kasutamist ära visata. 7. MÜÜGILOA HOIDJA B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße Melsungen Saksamaa

10 8. MÜÜGILOA NUMBER ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV September 2020

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS URSOSAN, 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet. INN. Acidum ursodeoxycholicum

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Tazocin - CHMP Opinion Art 30

Tazocin - CHMP Opinion Art 30 LISA III Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on komisjoni otsuse tegemise ajal kehtiv versioon.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

DIACOMIT, INN-stiripentol

DIACOMIT, INN-stiripentol LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diacomit 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli. Teadaolevat toimet omav abiaine

Rohkem

Toujeo, INN-insulin glargine

Toujeo, INN-insulin glargine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Toujeo 300 ühikut/ml SoloStar, süstelahus pen-süstlis Toujeo 300 ühikut/ml DoubleStar, süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid FOSAVANCE 70 mg/5600 RÜ tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid

Rohkem

Cyanokit, INN-hydroxocobalamin

Cyanokit, INN-hydroxocobalamin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cyanokit 2,5 g infusioonilahuse pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks viaal sisaldab 2,5 g hüdroksükobalamiini. Pärast manustamiskõlblikuks

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati. Abiainete

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diflucan 150 mg, kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli. INN: Fluconazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Symbicort Turbuhaler, 320/9 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga pihustatud annus (annus, mis on

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Kyprolis, INN-carfilzomib

Kyprolis, INN-carfilzomib I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Accord, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 90 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Spinraza, INN-nusinersen

Spinraza, INN-nusinersen I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem