LISA 3 (MITTE-VEEBILISTE DOKUMENTIDE SEIRE HINDAMISVORM), ARUANNE EESTI AVALIKU SEKTORI DIGILIGIPÄÄSETAVUS AASTAL.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA 3 (MITTE-VEEBILISTE DOKUMENTIDE SEIRE HINDAMISVORM), ARUANNE EESTI AVALIKU SEKTORI DIGILIGIPÄÄSETAVUS AASTAL."

Väljavõte

1 LISA 3 (MITTE-VEEBILISTE DOKUMENTIDE SEIRE HINDAMISVORM), ARUANNE EESTI AVALIKU SEKTORI DIGILIGIPÄÄSETAVUS AASTAL. Vastavustabel, mis näitab, kuidas veebiliste dokumentide seires kontrolliti vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 6 (eur-lex.europa.eu) osutatud ( (etsi.org)) esitatud nõuetele (tulpade nimetused selles on lühendatud, aruande põhiosa alapeatükis on tulpade täispikkuses kirjeldused). EN kohustuslik.

2 EN kohustuslik. 01 (82; 39) Non-text content Kontrolli ekraanilugejaga, kas see loeb kõigi informatiivsete piltide juures ette kirjelduse, mis annab edasi sama informatsiooni nagu pilt ise (st. piltidele on korrektselt kirjutatud alt-atribuut / aria-label). Dekoratiivsete piltide (st. selliste, mis ei anna lisainformatsiooni) ei tohi ekraanilugeja midagi ette lugeda.

3 EN kohustuslik. 02 (83; 40) Audio-only and video-only (pre-recorded) Kontrolli, kas eellindistatud helisalvestisele või ilma helita videole (nt. animatsioon või tummfilm) on lisatud selle sisu edasi andev alternatiiv. Helisalvestise puhul näiteks tekstiline sisukirjeldus (transcription) nagu salvestise sisu käsikiri; helitu video puhul näiteks heliline kirjeldustõlge (audio description; heliline kirjeldustõlge on pealeloetav kirjeldus, kus dialoogide vahel kirjeldatakse ka ekraanil nähtavat). Erand on audio- ja videosisu, mis on ise alternatiiviks veebis olevale sisule (nt. helitu viipekeelne ülevaade veebis olevast tekstist) ning on vastavalt ka märgistatud.

4 EN kohustuslik. 03 (84; 41) Captions (prerecorded) Kontrolli, kas eellindistatud helile mistahes vormis (nt. taskuhääling, helindatud video) on lisatud selle sisu sünkroonselt edasi andvad subtiitrid. Erand on audio- ja videosisu, mis on ise alternatiiviks veebis olevale sisule (nt. helitu viipekeelne ülevaade veebis olevast tekstist) ning on vastavalt ka märgistatud.

5 EN kohustuslik. 04 (85; 42) Audio description or media alternative (pre-recorded) Kontrolli, kas eellindistatud videole on lisatud selle sisu sünkroonselt edasi andev tekstiline sisukirjeldus (transcription; nt. salvestise sisu käsikiri) või heliline kirjeldustõlge (audio description; heliline kirjeldustõlge on pealeloetav kirjeldus, kus dialoogide vahel kirjeldatakse ka ekraanil nähtavat).

6 EN kohustuslik. 05 (86; 43) Audio description (pre-recorded) Kontrolli, kas eellindistatud videole on lisatud selle sisu sünkroonselt edasi andev heliline kirjeldustõlge (audio description; heliline kirjeldustõlge on pealeloetav kirjeldus, kus dialoogide vahel kirjeldatakse ka ekraanil nähtavat).

7 EN kohustuslik. 06 (87; 44) Info and relationships Kontrolli, kas kogu informatsioon, struktuur ja seosed, mida antakse visuaalselt edasi, on olemas tekstina ja ekraanilugejaga (st. tarkvaraliselt) kindlaks tehtav.

8 EN kohustuslik. 07 (88; 45) Meaningful sequence Kontrolli ekraanilugejaga, kas see loeb dokumendi sisu välja loogilises järjekorras.

9 EN kohustuslik. 08 (89; 46) Sensory characteristics Testi eesmärk on kontrollida, et kasutajal on võimalik mõista veebilehe sisu kasutamise juhendeid ka juhul, kui nad ei taju elementide kuju, suurust ja asukohta (näiteks värvilise edasimineku noole peal peab ka kirjas olema selle nimetus "edasi" ning instruktsioonid peavad mainima nii noole värvi kui ka nimetust). Teosta kontroll visuaalselt.

10 EN kohustuslik. 09 (90; 47) Orientation Kontrolli nutitelefoniga, kas dokumenti on võimalik kasutada nii püstises kui ka külje peal olevas asendis (luba telefonis pöörata sisu vertikaalseks või horisontaalseks vastavalt telefoni asendile ning kontrolli dokumenti läbi telefoni veebibrauseri; kasutatud telefoni info tuleb märkida tiitellehele).

11 EN kohustuslik. 10 (91; 48) Identify Input Purpose Kontrolli, kas kõikidel kasutaja kohta infot koguvatel vormiväljadel (näiteks meiliaadressi sisestusväli või nime sisestusväli, kuid mitte näiteks otsingukast) on ekraanilugejaga (st. tarkvaraliselt) kindlaks tehtav aktiveeritud autocomplete atribuut (korrektsed on täpse väärtusega atribuudid; näiteks , name, tel jne).

12 EN kohustuslik. 11 (92; 49) Use of Colour Testi eesmärk on kontrollida, et värv ei ole ainus vahend info edastamiseks. Seega kontrolli visuaalselt muuhulgas, et ei ole kasutatud üksnes värve mõne elemendi eristamiseks (nt. kas lingid on lisaks värvile eristatud joonega muust tekstist jne).

13 EN kohustuslik. 12 (93; 50) Audio control Juhul kui hakkab automaatselt mängima heli, mis kestab kauem kui 3 sekundit, siis kontrolli, kas seda on võimalik katkestada, kinni panna või selle helitugevust muuta.

14 EN kohustuslik. 13 (94; 51) Contrast (Minimum) Teksti ja tema tausta värvid peavad olema piisavalt erinevad, et nende kontrastsus oleks minimaalselt 4,5:1 või suurte tekstide (st. tekstid tähemärgi suurus on vähemalt 18 või paksus kirjas 14 punkti) puhul 3:1. Tee kuvatõmmis, uuri välja värvikoodid (kasuta värvimäärajat: ning värvide kontrastsust saab kontrollida värvikoodide järgi WEBAIM tööriistas (

15 EN kohustuslik. 14 (95; 52) Resize text Vii faili suurendus (zoom) 200% peale ja kontrolli visuaalselt, kas dokumendi sisu on loetav ja funktsionaalne. 15 (96; 53) Images of text Kontrolli, et dokument ei sisalda pildivormingus teksti või pildivormingus teksti olemasolul on sellele on lisatud

16 EN kohustuslik. tekstiline alternatiiv. Erand on kehtestatud logodele ja brändi nimedele (st. nendel piltidel võib teksti esitleda).

17 EN kohustuslik. 16 (97; 54) Reflow Vii faili suurendus (zoom) 400%'ndini ja vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+4. Fail peab olema kohanduv, st sisu peab olema kasutatav ning ei tohi tekkida teist kerimisriba. Kriteeriumi erandiks on pildid, kaardid, diagrammid, presentatsioonid ja tabelid. Ühtlasi ei saa kohandada pdffaile, mis sisaldavad muid komponente peale sisuloome (artifacts; näiteks päis, jalus, sisu peatükke jagavad jooned jne). Enne testidega jätkamist tuleb algsätted taastada (nt. uuesti Ctrl+4 vajutades).

18 EN kohustuslik. 17 (98; 55) Non-text contrast Mittetekstilise visuaalse elemendi (nt. ikoonid, diagrammid jne) ja tema tausta värvide kontrastus peab olema vähemalt 3:1 erinevates olekutes (elemendil on fookus/ei ole ole fookust jne). Tee kuvatõmmis, uuri välja värvikoodid (kasuta värvimäärajat: ning värvide kontrastsust saab kontrollida värvikoodide järgi WEBAIM tööriistas (

19 EN kohustuslik. 18 (99; 56) Text spacing Juhul kui dokument kasutab tehnoloogiat, mis muudab võimalikuks teksti vahekauguse muutmise, siis kontrolli, kas kogu dokumendi tekst ja funktsionaalsus on kättesaadav ja kasutatav, kui teksti vahekaugus on suurendatud nii kaugele nagu seda käesolev nõue näeb (reavahe 1,5 korda suurem kui font; lõikude vahe 2 korda suurem kui font; tähtede vahe 0,12 ühikut fondi suurusest; sõnade vahe 0,16 ühikut fondi suurusest).

20 EN kohustuslik. 19 (100; 57) Content on hover or focus Nõue käsitleb sellist sisu, mis ilmub välja alles siis, kui mingi elemendi peal kursorit nii-öelda hõljutada (hover) või sellele elemendile klaviatuuriga fookust anda (nt. olukord, kus hõljutades kursorit menüü ühe nupu peal, ilmub kursori alla lisatekst, mis varjab ära menüü mõne teise nupu). Kontrolli nii klaviatuuri kui hiirega, kas: - tekkinud sisu on võimalik kinni panna ilma kursorit või fookust liigutamata (näiteks ESC klahviga) JA - kursori saab liigutada tekkinud sisu peale ilma, et see ära kaoks JA - tekkinud sisu ei kao ära enne, kui kasutaja selle tahtlikult kinni paneb, kursori või fookuse mujale liigutab või kui tekkinud sisu (näiteks veateade) pole enam aktuaalne.

21 EN kohustuslik. 20 (101; 58) Keyboard Kontrolli, kas kogu dokumendi funktsionaalsust on võimalik kasutada üksnes klaviatuuriga: liigu tab-nupuga veebilehel ringi (Shift+Tab saab tagasi liikuda), ava-sulge akordione, menüüsid jne.

22 EN kohustuslik. 21 (102; 59) No keyboard trap Kontrolli, et ei oleks nn klaviatuurilõksusid, kus klaviatuuri fookus jääks kinni kindla elemendi külge, kust ei saa edasi ega tagasi navigeerida.

23 EN kohustuslik. 22 (103; 60) Character Key shortcuts Vajuta klaviatuuril ükshaaval läbi kõik tähed ja numbrid kontrollimaks, kas klaviatuuri kiirvalikud selles koosnevad ainult üksikutest tähe- või numbriklahvidest (see funktsionaalsus sobib klaviatuuri kasutajatele, aga segab näiteks häälkäskluste kasutajaid). Juhul kui mõni üheklahviline kiirvalik aktiveerub (nt. otsingufunktsiooni saab vaikimisi aktiveerida vaid ainult tähega s), siis peab olema võimalik sellised kiirvalikud välja lülitada või ümber seadistada (nt. lisada kiirvalikusse muuteklahvi (modifier key) nagu näiteks Shift). erandid on sellised ühe-klahvilised kiirvalikud, mida saab kasutada ainult siis, kui mõni konkreetne kasutajaliidese element on fookuses.

24 EN kohustuslik. 23 (104; 61) Timing adjustable Juhul, kui dokumendil on lühem kui 20 tundi ajalimiit, peab kasutajat sellest hoiatama ning lubama limiidi välja lülitamist või pikendamist (selleks toiminguks peab andma vähemalt 20 sekundit aega).

25 EN kohustuslik. 24 (105; 62) Pause, stop, hide Kontrolli: - kas on võimalus peatada, panna pausile või peita sisu, mis on automaatselt liikuv või sähviv (animatsioonid jne) ja kestab kauem kui 5 sekundit. - kas dünaamilist sisu saab panna pausile, peatada, peita või on võimalus kohandada uuenduste tihedust.

26 EN kohustuslik. 25 (106; 63) Three flashes or below threshold Kontrolli, et ei ole sisu, mis sähviks rohkem kui 3 korda sekundis. Erandiks on piisavalt väike sisu, sähvatused on madala kontrastsusega ja ei sisalda liialt palju punast värvi.

27 EN kohustuslik. 26 (107; 64) Page titled Kontrolli, kas dokumendil on pealkiri ning kas see kirjeldab dokumendi teemat või otstarvet. Selleks vajuta vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+D ja vaata, mis on kirjas Title real.

28 EN kohustuslik. 27 (108; 65) Focus Order Kontrolli, kas elementide fokusseerimise on loogiline ja intuitiivne.

29 EN kohustuslik. 28 (109; 66) Link purpose (in context) Kontrolli ekraanilugejaga, et linkide otstarve on arusaadav ainuüksi lingi tekstist või koos seda ümbritseva ekraanilugeja poolt etteloetava kontekstiga.

30 EN kohustuslik. 29 (110; 67) Headings and Labels Kontrolli visuaalselt, kas dokumendi pealkirjad kirjeldavad järgnevat sisu.

31 EN kohustuslik. 30 (111; 68) Focus Visible Kontrolli, kas fookus on kogu dokumendi ulatuses alati nähtav ega kao kordagi ära.

32 EN kohustuslik. 31 (112; 69) Pointer Gestures Kontrolli, kas tegevusi, jaoks peab hiirt liigutama konkreetset teekonda pidi (lohistamine (drag), libistamine (slide) jne), saab teha ka tavalise hiireklõpsuga. 32 (113; 70) Pointer Kontrolli, kas on võimalik ühe puutega päästiksündmust nagu hiire allavajutus (onmousedown) tagasi võtta. Nt. kui

33 EN kohustuslik. cancellation hiirega nupu peale vajutada, kuid lahti laskmata nupu pealt kursoriga ära liikuda, siis ei tohi seda lugeda nupu aktiveerimiseks. 33 (114; 71) Label in Name Liigu ekraanilugejaga läbi dokumendi ning kontrolli, et linkide, nuppude ja sisendite nähtav silt kattub nimega, loeb ette ekraanilugeja, või kattub nime algusega, loeb

34 EN kohustuslik. ette ekraanilugeja. 34 (115; 72) Motion actuation Kui mõni tegevus testitavas eeldab seadme liigutamist (nt. raputamine) või kasutaja liigutamist (nt. lehvitamine kaamerasse), siis kontrolli, kas seda tegevust saab teha ka muud moodi (nt. vajutades nupule).

35 EN kohustuslik. 35 (116; 73) Language of Kontrolli, kas dokumendile on määratud keel, mis vastab selles kasutatavale põhilisele keelele (klahvikombinatsioon Ctrl+D>vahekaart "Advanced">vaata "Reading Options" peatükis olevat Language rida).

36 EN kohustuslik. 36 (117; 74) Language of parts Kontrolli Adobe Acrobat Pro accessibility check funktsiooni või PAC PDF Accessibility Checker 2021'ga ( ), kas dokument on vastav sellekohasele WCAG kriteeriumile.

37 EN kohustuslik. 37 (118; 75) On Focus Kontrolli, et elemendi fookussesse võtmisel ei toimu olulist ja ootamatut muutust. Näiteks nõue on mittevastav siis, kui liigutada klaviatuuriga lingile ning ilma seda nuppu vajutamata (st. ilma lingi avamise käsklust andmata) avab dokument lingi.

38 EN kohustuslik. 38 (119; 76) On Input Juhul kui on täidetav ja ärasaadetav vorm, siis kontrolli, kas on olemas ka nupp, mis vormi ära saadab. Ühtlasi kontrolli, et vorm ei saada end automaatselt ära peale väljade täitmist.

39 EN kohustuslik. 39 (120; 77) Error Identification Juhul kui dokument sisaldab sisestusvorme, siis kontrolli, kas vigane väli on teistest eristatud ning juurde tekkis tekstiline veateade.

40 EN kohustuslik. 40 (121; 78) Labels or Instructions Kontrolli visuaalselt: - kas kasutaja sisendit eeldavates kohtades (nt. vormid) on selgitused, mida kasutajalt eeldatakse. - juhul, kui osa sisendit eeldatavatest väljadest on kohustuslikud ja osa vabatahtlikud, siis saab selgelt aru, mis

41 EN kohustuslik. on mis. 41 (122; 79) Error Suggestion Kontrolli, kas veateates on soovitus selle parandamiseks.

42 EN kohustuslik. 42 (123; 80) Error prevention (legal, financial, data) Juhul kui testitavas on vorm, ära saatmisel on õiguslikud või finantsilised tagajärjed, siis kontrolli, kas kasutajal on võimalik sisestatud info üle vaadata, seda parandada ning vajadusel vormi ärasaatmine tagasi võtta.

43 EN kohustuslik. 43 (124; 81) Parsing Kontrolli, kas dokumenti saab avada mitme programmiga ja kas see on samasugune erinevates programmides. Näiteks kui dokument on hetkel avatud Adobe Acrobat Readeris, siis kliki hiire parema klahviga dokumendi ikoonil, järgmisena valik "open with" ning vali avanenud nimekirjast mõni teine programm (nt. Google Chrome).

44 EN kohustuslik. 44 (125; 82) Name, Role, Value Kontrolli, kas ekraanilugeja teatab iga kasutajaliidese elemendi (nt. vormiväli, nupp, ikoon, link jne) nimetuse ja eesmärgi ning teatab ka sellest, kui selle väärtus (nt. element on fookuses, valitud, märgitud jne) muutub. eesmärk on tagada, et kasutajaliidese elemendid on tugitehnoloogiatega sama kasutatatavad nagu need on ilma tugitehnoloogiateta.

45 EN kohustuslik. 45 (126; 83) Status Messages Kontrolli ekraanilugejaga, kas olekumuudatused (nagu veateated või Otsin..., Leiti 12 vastet, Vasteid ei leitud ) loetakse ette ilma, et kasutaja selle ekraanilugejaga fookusesse võtab.

46 EN kohustuslik. EN kohustuslik.

47 EN kohustuslik. 01 (82; 39) Non-text content Kontrolli ekraanilugejaga, kas see loeb kõigi informatiivsete piltide juures ette kirjelduse, mis annab edasi sama informatsiooni nagu pilt ise (st. piltidele on korrektselt kirjutatud alt-atribuut / aria-label). Dekoratiivsete piltide (st. selliste, mis ei anna lisainformatsiooni) ei tohi ekraanilugeja midagi ette lugeda. 02 (83; 40) Audio-only and video-only VEEBIS Kontrolli, kas eellindistatud helisalvestisele või ilma helita videole (nt. animatsioon või tummfilm) on lisatud selle sisu

48 EN kohustuslik. (pre-recorded) edasi andev alternatiiv. Helisalvestise puhul näiteks tekstiline sisukirjeldus (transcription) nagu salvestise sisu käsikiri; helitu video puhul näiteks heliline kirjeldustõlge (audio description; heliline kirjeldustõlge on pealeloetav kirjeldus, kus dialoogide vahel kirjeldatakse ka ekraanil nähtavat). Erand on audio- ja videosisu, mis on ise alternatiiviks veebis olevale sisule (nt. helitu viipekeelne ülevaade veebis olevast tekstist) ning on vastavalt ka märgistatud. 03 (84; 41) Captions (prerecorded) Kontrolli, kas eellindistatud helile mistahes vormis (nt. taskuhääling, helindatud video) on lisatud selle sisu sünkroonselt edasi andvad subtiitrid.

49 EN kohustuslik. Erand on audio- ja videosisu, mis on ise alternatiiviks veebis olevale sisule (nt. helitu viipekeelne ülevaade veebis olevast tekstist) ning on vastavalt ka märgistatud.

50 EN kohustuslik. 04 (85; 42) Audio description or media alternative (pre-recorded) Kontrolli, kas eellindistatud videole on lisatud selle sisu sünkroonselt edasi andev tekstiline sisukirjeldus (transcription; nt. salvestise sisu käsikiri) või heliline kirjeldustõlge (audio description; heliline kirjeldustõlge on pealeloetav kirjeldus, kus dialoogide vahel kirjeldatakse ka ekraanil nähtavat).

51 EN kohustuslik. 05 (86; 43) Audio description (pre-recorded) Kontrolli, kas eellindistatud videole on lisatud selle sisu sünkroonselt edasi andev heliline kirjeldustõlge (audio description; heliline kirjeldustõlge on pealeloetav kirjeldus, kus dialoogide vahel kirjeldatakse ka ekraanil nähtavat).

52 EN kohustuslik. 06 (87; 44) Info and relationships Kontrolli, kas kogu informatsioon, struktuur ja seosed, mida antakse visuaalselt edasi, on olemas tekstina ja ekraanilugejaga (st. tarkvaraliselt) kindlaks tehtav.

53 EN kohustuslik. 07 (88; 45) Meaningful sequence Kontrolli ekraanilugejaga, kas see loeb dokumendi sisu välja loogilises järjekorras. 08 (89; 46) Sensory Testi eesmärk on kontrollida, et kasutajal on võimalik mõista veebilehe sisu kasutamise juhendeid ka juhul, kui nad ei taju

54 EN kohustuslik. characteristics elementide kuju, suurust ja asukohta (näiteks värvilise edasimineku noole peal peab ka kirjas olema selle nimetus "edasi" ning instruktsioonid peavad mainima nii noole värvi kui ka nimetust). Teosta kontroll visuaalselt. 09 (90; 47) Orientation Kontrolli nutitelefoniga, kas dokumenti on võimalik kasutada nii püstises kui ka külje peal olevas asendis (luba telefonis pöörata sisu vertikaalseks või horisontaalseks vastavalt telefoni asendile ning kontrolli dokumenti läbi telefoni

55 EN kohustuslik. veebibrauseri; kasutatud telefoni info tuleb märkida tiitellehele).

56 EN kohustuslik. 10 (91; 48) Identify Input Purpose Kontrolli, kas kõikidel kasutaja kohta infot koguvatel vormiväljadel (näiteks meiliaadressi sisestusväli või nime sisestusväli, kuid mitte näiteks otsingukast) on ekraanilugejaga (st. tarkvaraliselt) kindlaks tehtav aktiveeritud autocomplete atribuut (korrektsed on täpse väärtusega atribuudid; näiteks , name, tel jne).

57 EN kohustuslik. 11 (92; 49) Use of Colour Testi eesmärk on kontrollida, et värv ei ole ainus vahend info edastamiseks. Seega kontrolli visuaalselt muuhulgas, et ei ole kasutatud üksnes värve mõne elemendi eristamiseks (nt. kas lingid on lisaks värvile eristatud joonega muust tekstist jne).

58 EN kohustuslik. 12 (93; 50) Audio control Juhul kui hakkab automaatselt mängima heli, mis kestab kauem kui 3 sekundit, siis kontrolli, kas seda on võimalik katkestada, kinni panna või selle helitugevust muuta.

59 EN kohustuslik. 13 (94; 51) Contrast (Minimum) Teksti ja tema tausta värvid peavad olema piisavalt erinevad, et nende kontrastsus oleks minimaalselt 4,5:1 või suurte tekstide (st. tekstid tähemärgi suurus on vähemalt 18 või paksus kirjas 14 punkti) puhul 3:1. Tee kuvatõmmis, uuri välja värvikoodid (kasuta värvimäärajat: ning värvide kontrastsust saab kontrollida värvikoodide järgi WEBAIM tööriistas (

60 EN kohustuslik. 14 (95; 52) Resize text Vii faili suurendus (zoom) 200% peale ja kontrolli visuaalselt, kas dokumendi sisu on loetav ja funktsionaalne. 15 (96; 53) Images of text Kontrolli, et dokument ei sisalda pildivormingus teksti või pildivormingus teksti olemasolul on sellele on lisatud

61 EN kohustuslik. tekstiline alternatiiv. Erand on kehtestatud logodele ja brändi nimedele (st. nendel piltidel võib teksti esitleda). 16 (97; 54) Reflow Vii faili suurendus (zoom) 400%'ndini ja vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+4. Fail peab olema kohanduv, st sisu peab olema kasutatav ning ei tohi tekkida teist kerimisriba.

62 EN kohustuslik. Kriteeriumi erandiks on pildid, kaardid, diagrammid, presentatsioonid ja tabelid. Ühtlasi ei saa kohandada pdf- faile, mis sisaldavad muid komponente peale sisuloome (artifacts; näiteks päis, jalus, sisu peatükke jagavad jooned jne). Enne testidega jätkamist tuleb algsätted taastada (nt. uuesti Ctrl+4 vajutades). 17 (98; 55) Non-text contrast Mittetekstilise visuaalse elemendi (nt. ikoonid, diagrammid jne) ja tema tausta värvide kontrastus peab olema vähemalt 3:1 erinevates olekutes (elemendil on fookus/ei ole ole fookust jne). Tee kuvatõmmis, uuri välja värvikoodid (kasuta värvimäärajat:

63 EN kohustuslik. image/) ning värvide kontrastsust saab kontrollida värvikoodide järgi WEBAIM tööriistas ( 18 (99; 56) Text spacing Juhul kui dokument kasutab tehnoloogiat, mis muudab võimalikuks teksti vahekauguse muutmise, siis kontrolli, kas kogu dokumendi tekst ja funktsionaalsus on kättesaadav ja kasutatav, kui teksti vahekaugus on suurendatud nii kaugele nagu seda käesolev nõue näeb (reavahe 1,5 korda suurem kui font; lõikude vahe 2 korda suurem kui font; tähtede vahe 0,12 ühikut fondi suurusest; sõnade vahe 0,16 ühikut fondi

64 EN kohustuslik. suurusest). 19 (100; 57) Content on hover or focus Nõue käsitleb sellist sisu, mis ilmub välja alles siis, kui mingi elemendi peal kursorit nii-öelda hõljutada (hover) või sellele elemendile klaviatuuriga fookust anda (nt. olukord, kus hõljutades kursorit menüü ühe nupu peal, ilmub kursori alla lisatekst, mis varjab ära menüü mõne teise nupu). Kontrolli nii klaviatuuri kui hiirega, kas: - tekkinud sisu on võimalik kinni panna ilma kursorit või fookust liigutamata (näiteks ESC klahviga) JA - kursori saab liigutada tekkinud sisu peale ilma, et see ära

65 EN kohustuslik. kaoks JA - tekkinud sisu ei kao ära enne, kui kasutaja selle tahtlikult kinni paneb, kursori või fookuse mujale liigutab või kui tekkinud sisu (näiteks veateade) pole enam aktuaalne. 20 (101; 58) Keyboard Kontrolli, kas kogu dokumendi funktsionaalsust on võimalik kasutada üksnes klaviatuuriga: liigu tab-nupuga veebilehel ringi (Shift+Tab saab tagasi liikuda), ava-sulge akordione, menüüsid jne.

66 EN kohustuslik. 21 (102; 59) No keyboard trap Kontrolli, et ei oleks nn klaviatuurilõksusid, kus klaviatuuri fookus jääks kinni kindla elemendi külge, kust ei saa edasi ega tagasi navigeerida.

67 EN kohustuslik. 22 (103; 60) Character Key shortcuts Vajuta klaviatuuril ükshaaval läbi kõik tähed ja numbrid kontrollimaks, kas klaviatuuri kiirvalikud selles koosnevad ainult üksikutest tähe- või numbriklahvidest (see funktsionaalsus sobib klaviatuuri kasutajatele, aga segab näiteks häälkäskluste kasutajaid). Juhul kui mõni üheklahviline kiirvalik aktiveerub (nt. otsingufunktsiooni saab vaikimisi aktiveerida vaid ainult tähega s), siis peab olema võimalik sellised kiirvalikud välja lülitada või ümber seadistada (nt. lisada kiirvalikusse muuteklahvi (modifier key) nagu näiteks Shift). erandid on sellised ühe-klahvilised kiirvalikud, mida

68 EN kohustuslik. saab kasutada ainult siis, kui mõni konkreetne kasutajaliidese element on fookuses. 23 (104; 61) Timing adjustable Juhul, kui dokumendil on lühem kui 20 tundi ajalimiit, peab kasutajat sellest hoiatama ning lubama limiidi välja lülitamist või pikendamist (selleks toiminguks peab andma vähemalt 20 sekundit aega).

69 EN kohustuslik. 24 (105; 62) Pause, stop, hide Kontrolli: - kas on võimalus peatada, panna pausile või peita sisu, mis on automaatselt liikuv või sähviv (animatsioonid jne) ja kestab kauem kui 5 sekundit. - kas dünaamilist sisu saab panna pausile, peatada, peita või on võimalus kohandada uuenduste tihedust.

70 EN kohustuslik. 25 (106; 63) Three flashes or below threshold Kontrolli, et ei ole sisu, mis sähviks rohkem kui 3 korda sekundis. Erandiks on piisavalt väike sisu, sähvatused on madala kontrastsusega ja ei sisalda liialt palju punast värvi.

71 EN kohustuslik. 26 (107; 64) Page titled Kontrolli, kas dokumendil on pealkiri ning kas see kirjeldab dokumendi teemat või otstarvet. Selleks vajuta vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+D ja vaata, mis on kirjas Title real.

72 EN kohustuslik. 27 (108; 65) Focus Order Kontrolli, kas elementide fokusseerimise on loogiline ja intuitiivne.

73 EN kohustuslik. 28 (109; 66) Link purpose (in context) Kontrolli ekraanilugejaga, et linkide otstarve on arusaadav ainuüksi lingi tekstist või koos seda ümbritseva ekraanilugeja poolt etteloetava kontekstiga.

74 EN kohustuslik. 29 (110; 67) Headings and Labels Kontrolli visuaalselt, kas dokumendi pealkirjad kirjeldavad järgnevat sisu.

75 EN kohustuslik. 30 (111; 68) Focus Visible Kontrolli, kas fookus on kogu dokumendi ulatuses alati nähtav ega kao kordagi ära.

76 EN kohustuslik. 31 (112; 69) Pointer Gestures Kontrolli, kas tegevusi, jaoks peab hiirt liigutama konkreetset teekonda pidi (lohistamine (drag), libistamine (slide) jne), saab teha ka tavalise hiireklõpsuga.

77 EN kohustuslik. 32 (113; 70) Pointer cancellation Kontrolli, kas on võimalik ühe puutega päästiksündmust nagu hiire allavajutus (onmousedown) tagasi võtta. Nt. kui hiirega nupu peale vajutada, kuid lahti laskmata nupu pealt kursoriga ära liikuda, siis ei tohi seda lugeda nupu aktiveerimiseks.

78 EN kohustuslik. 33 (114; 71) Label in Name Liigu ekraanilugejaga läbi dokumendi ning kontrolli, et linkide, nuppude ja sisendite nähtav silt kattub nimega, loeb ette ekraanilugeja, või kattub nime algusega, loeb ette ekraanilugeja. 34 (115; 72) Motion Kui mõni tegevus testitavas eeldab seadme liigutamist (nt. raputamine) või kasutaja liigutamist (nt.

79 EN kohustuslik. actuation lehvitamine kaamerasse), siis kontrolli, kas seda tegevust saab teha ka muud moodi (nt. vajutades nupule). 35 (116; 73) Language of Kontrolli, kas dokumendile on määratud keel, mis vastab selles kasutatavale põhilisele keelele (klahvikombinatsioon Ctrl+D>vahekaart "Advanced">vaata

80 EN kohustuslik. "Reading Options" peatükis olevat Language rida).

81 EN kohustuslik. 36 (117; 74) Language of parts Kontrolli Adobe Acrobat Pro accessibility check funktsiooni või PAC PDF Accessibility Checker 2021'ga ( ), kas dokument on vastav sellekohasele WCAG kriteeriumile.

82 EN kohustuslik. 37 (118; 75) On Focus Kontrolli, et elemendi fookussesse võtmisel ei toimu olulist ja ootamatut muutust. Näiteks nõue on mittevastav siis, kui liigutada klaviatuuriga lingile ning ilma seda nuppu vajutamata (st. ilma lingi avamise käsklust andmata) avab dokument lingi.

83 EN kohustuslik. 38 (119; 76) On Input Juhul kui on täidetav ja ärasaadetav vorm, siis kontrolli, kas on olemas ka nupp, mis vormi ära saadab. Ühtlasi kontrolli, et vorm ei saada end automaatselt ära peale väljade täitmist.

84 EN kohustuslik. 39 (120; 77) Error Identification Juhul kui dokument sisaldab sisestusvorme, siis kontrolli, kas vigane väli on teistest eristatud ning juurde tekkis tekstiline veateade.

85 EN kohustuslik. 40 (121; 78) Labels or Instructions Kontrolli visuaalselt: - kas kasutaja sisendit eeldavates kohtades (nt. vormid) on selgitused, mida kasutajalt eeldatakse. - juhul, kui osa sisendit eeldatavatest väljadest on kohustuslikud ja osa vabatahtlikud, siis saab selgelt aru, mis on mis. 41 (122; 79) Error Kontrolli, kas veateates on soovitus selle parandamiseks.

86 EN kohustuslik. Suggestion 42 (123; 80) Error prevention (legal, Juhul kui testitavas on vorm, ära saatmisel on õiguslikud või finantsilised tagajärjed, siis kontrolli, kas kasutajal on võimalik sisestatud info üle vaadata, seda

87 EN kohustuslik. financial, data) parandada ning vajadusel vormi ärasaatmine tagasi võtta. 43 (124; 81) Parsing Kontrolli, kas dokumenti saab avada mitme programmiga ja kas see on samasugune erinevates programmides. Näiteks kui dokument on hetkel avatud Adobe Acrobat Readeris, siis kliki hiire parema klahviga dokumendi ikoonil, järgmisena valik "open with" ning vali avanenud nimekirjast mõni teine

88 EN kohustuslik. programm (nt. Google Chrome). 44 (125; 82) Name, Role, Value Kontrolli, kas ekraanilugeja teatab iga kasutajaliidese elemendi (nt. vormiväli, nupp, ikoon, link jne) nimetuse ja eesmärgi ning teatab ka sellest, kui selle väärtus (nt. element on fookuses, valitud, märgitud jne) muutub. eesmärk on tagada, et kasutajaliidese elemendid on tugitehnoloogiatega sama kasutatatavad nagu need on ilma tugitehnoloogiateta.

89 EN kohustuslik. 45 (126; 83) Status Messages Kontrolli ekraanilugejaga, kas olekumuudatused (nagu veateated või Otsin..., Leiti 12 vastet, Vasteid ei leitud ) loetakse ette ilma, et kasutaja selle ekraanilugejaga fookusesse võtab.

90 EN kohustuslik.

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

MINIMED 640G JA NIGHTSCOUT 640G pumbaga Nightscouti kasutamiseks on vaja: 1. Telefoni, mis töötaks info kogujana. Telefonil peab olema USB OTG ühendus

MINIMED 640G JA NIGHTSCOUT 640G pumbaga Nightscouti kasutamiseks on vaja: 1. Telefoni, mis töötaks info kogujana. Telefonil peab olema USB OTG ühendus MINIMED 640G JA NIGHTSCOUT 640G pumbaga Nightscouti kasutamiseks on vaja: 1. Telefoni, mis töötaks info kogujana. Telefonil peab olema USB OTG ühendus ja vähemalt Android 4.0.3 2. Contour Next Link 2.4

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

MTAT Loeng 2 ( )

MTAT Loeng 2 ( ) Disainiprotsessi juhtimine. Juhisdokumendid (1/28) Disaini protsess (2/28) Kasutajasõbraliku disaini protsess Disaini ülesanne on tagada tellijate ja tegijate ühtne arusaam süsteemi käitumisest ja välimusest

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

CSS juhend

CSS juhend Lehekülg 1/5 31.12.2012 21:11 CSS (Cascading Style Sheets) CSS on keel kujunduse loomiseks veebidokumentidele. Tänases praktikumis rakendame CSS-i veebidokumendile, kasutades programmi Dreamweaver. Töö

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

MTAT Loeng 11 ( )

MTAT Loeng 11 ( ) Reageerimisaeg. Otsingud tekstis, andmebaasis ja multimeedias. Professionaalsed otsingu liidesed. Visualiseerimine (1/37) Reageerimisaeg (2/37) Reageerimisaeg ja selle mõjud Reageerimisaeg Sekundite arv,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Microsoft Word - 23jaan07.doc

Microsoft Word - 23jaan07.doc Õppijate haldamine hindamine, tulemuste vaatamine, tegevuste jälgimine jne. Aadress: http://webct6.e-uni.ee Disainerijuhend: http://portaal.e-uni.ee/webct6/webct6_disainerijuhend.pdf Kursuse ülekandmine

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem