Head uut algavat kooliaastat!

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Head uut algavat kooliaastat!"

Väljavõte

1 Head uut algavat kooliaastat! Korraldatud jäätmevedu hõlmab sügisest kogu linnaosa Alates oktoobrist läheb terve Kesklinn korraldatud jäätmeveole. Elanikud, korteriühistud ja ettevõtjad, kel tekivad jäätmed, peavad septembri jooksul sõlmima jäätmeveolepingu AS-iga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Seni oli vaba turu tingimustes võimalik valida mitme jäätmevedaja vahel ja linnal polnud mõju hinnakujundusele ega ülevaadet jäätmeveoga hõlmatusest. Nüüd on linn leidnud hankega parima pakkuja ja ettevõtlusamet sõlminud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusega (TJT) lepingu viieks aastaks. Sellega koos on kehtestatud hinnad, mida saab muuta vaid omavalitsuse nõusolekul. Jäätmeveolepingut saab sõlmida alates 1. septembrist. Selleks on kolm võimalust: 4 iseteeninduskeskkonnas 4 TJT kontoris Suur-Sõjamäe 29a 4 Kesklinna valitsuses Nunne 18 esmaspäeviti kl TJT juht Kertu Tiitso rõhutab eesmärki hakata 1. oktoobrist osutama nüüdisaegset teenust. Ennekõike tähendab see võimalust koguda ja ära anda oma jäätmed liikide kaupa ning tänu sellele hoida keskkonda. Ettevõte on hankinud uued autod, et liigiti sorteeritud prügi oleks mugavam ära vedada. Kuna meie ettevõte on ka jäätmete käitleja, siis on prügi sorteerimine selle tekkekohas ka meie huvides. Esmalt on see aga kasulik igale elanikule ja ettevõtjale, sest liigiti kogutud prügi äraandmine on soodsam. Teiseks sorteerib jäätmeid kogu arenenud maailm ja Euroopa roheliseks pealinnaks pürgides ei saa ka Tallinnas teisiti, märgib Tiitso. Kolm prügikonteinerit TJT pakub rentida või osta vastava kleebisega tähistatud konteinereid kolme liiki prügi jaoks: biolagunevatele jäätmetele, paberile-kartongile ja segaolmejäätmetele, lisaks klaasijäätmetele. Eraldi saab tellida suurjäätmete ja puulehtede äravedu. Kui konteinerisse on pandud mittesobivaid jäätmeid, siis jäetakse mahuti tühjendamata ja antakse kliendile sellest järgmisel päeval teada, maksta tuleb aga siiski pool hinnast. Viimane aeg on hakata prügi sorteerimist harjutama, sest Tiitso sõnul näeb uus jäätmeseaduse eelnõu ette hiljemalt 31. detsembriks 2023 korraldada igal kinnistul biojäätmete eraldi kogumine ja/või kompostimine. Kui TJT teenindab juba praeguseks Kesklinnas suuremat osa klientidest (ca 2500), siis vanalinn lisandub sügisest uue piirkonnana. Sestap tuleb kõigil vanalinna elanikel (korteriühistutel) ja ettevõtjatel sõlmida septembri jooksul uus jäätmeveoleping. Ülejäänud Kesklinna kliendid, kel juba on leping TJT-ga, ei pea uut sõlmima, aga soovi korral saab seda teha. Senised linnaosa antud vabastused ja konteinerite ühiskasutused alates 1. oktoobrist enam ei kehti, vaja on esitada uus taotlus Kesklinna valitsusele. Lisainfot jagab AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kodulehel telefonil või e-postiga Muinastuli Inglirannas 29. augustil, muinastulede öö hakul, süütame Inglirannas Russalka mälestusmärgi kõrval (Reidi tee promenaadi ääres) muinastule otse meres. Suveõhtu õdusat õhustikku loob akustilise kontserdiga Vaiko Eplik. Üritus algab päikeseloojangul kell 20. Võtke piknikukorviga head-paremat kaasa ja tulge nautima imelist vaadet muinastuledele ja õhtusele linnale! TALLINNA KESKLINNAS ELAB INIMEST. Viimase kahe kuu jooksul suurenes Kesklinna elanike arv 154 võrra, sellest juulis 93. Aasta algusest on lisandunud Kesklinna 684 elanikku linnaosadest enim. Tallinna rahvaarv tervikuna on tänavu kasvanud 1562 võrra ja augusti alguses elas pealinnas kokku inimest. Allikas: rahvastikuregister, 1. august 2020 Kesklinna Sõnumite järgmine number ilmub 16. septembril. Loe lk 2 Roosikrantsi tänavast Loe lk 5 Keskkonna heaks Loe lk 7 Ajaloost Loe lk 11 First time in English! Väljaandja: Tallinna Kesklinna Valitsus tel: e-post: Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

2 2 TÄHTSAD TEEMAD Mis on uus septembrikuus? Augustis meenub ikka see rida Olivia Saare lasteluuletusest: Kõik, kõik on uus septembrikuus. Sest kohe on algamas uus kooliaasta, teatrites uus hooaeg, paljud asutused lähevad üle uuele, sügisrežiimile jne. Muidugi tähendab see paljuski igasügisese rutiini kordumist, aga sel aastal erineb ka sügis mõneti varasematest kasvõi jätkuva koroonaohu tõttu. Ka meile Kesklinna toob saabuv sügis mõndagi uut. Näiteks läheme tervenisti üle korraldatud jäätmeveole ja prügi sorteerimisele liikide kaupa. Sellest saate lähemalt lugeda tänase lehe avaloost. Kuid uus on samuti siinses ajalehes olev ingliskeelne lehekülg. Suvest alustasime koostöös siseministeeriumiga projekti uussisserändajate informeerimiseks ja kaasamiseks. Just selle projekti raames hakkame kord kuus ilmuvas linnaosalehes peale eesti- ja venekeelse teabe avaldama ingliskeelset. Loodetavasti aitab uusasukatel meie linnas kergemini kohaneda ja siin toimuvast osa saada ingliskeelne Facebooki grupp, mille lõime juba eelmisel aastal. Kel kodune keel on inglise keel või kes suhtlevad Tallinnas selles keeles, on oodatud liituma FB-grupiga Tallinn City Centre for Expats. Kesklinna valitsuses on tööle asunud projektijuht, kes tegeleb spetsiaalselt uusimmigratsiooni teemaga. Kindlasti on nüüd paljudel tekkinud küsimus, miks pidasime vajalikuks niisugust projekti alustada. Kellelegi pole uudis, et Tallinn on paljurahvuseline linn. Kesklinnas kogeme seda eriti ja seda nii igapäevases suhtluses kui ka statistikat vaadates. Meie linnaosas elab praegu üle inimese. Neist on 73% eestlased, 19% venelased, ligi 2% on nii ukrainlasi kui ka soomlasi ning umbes 4% neid, kes arvatavasti kasutavad suhtlemiseks inglise keelt. Ja statistika näitab, et nende elanike osakaal meie linnaosas üha kasvab. Kesklinna rahvastikuregistri ja elukoha registreerimise andmed näitavad, et ainuüksi aastal registreeris end siin umbes 2000 Euroopa Liidu kodanikku ja elamisloaga isikut. Osa neist on tudengid, aga paljud siia koos pereliikmetega tööle tulnud, võimalik, et püsivalt elama asunud. Nad on meie igapäevased naabrid, töö- või mängukaaslased. Soovime, et nad tunneksid end siin koduselt! Roosikrantsi tänavast saab arheoloogide töömaa Ehitustöid juunis alustades tulid Roosikrantsi tänava alt välja väärtuslikud leiud, mistõttu tänava remont seiskus ja ees seisavad arheoloogilised uuringud. Kohe vee- ja kanalisatsioonitrassi kaevetööde alguses tuli Vabaduse väljaku poolses Roosikrantsi tänava otsas välja väga vana kultuurkiht. Selle väärtusliku leiu tõttu peatasime ajutiselt ehitustööd ja alustasime hankemenetlust arheoloogiliste uuringute teostamiseks. Nendega on plaanis alustada septembrikuust ja lõpetada tööd hiljemalt novembris. Tänava taastusremont hakkab toimuma esimesel võimalusel ja etapiti läbiuuritud teelõikude kaupa, selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. Linnaplaneerimise ameti arheoloog Ragnar Nurk selgitas, et kultuurkihi vanim osa loodusliku liiva peal on keraamikaleidude järgi dateeritav varasesse rauaaega (u 500 ekr 100 pkr). Mitte vähem oluline pole ka keskaja alguse (13. saj) asustuskiht. Praeguse Roosikrantsi tänava varaseimaks eelkäijaks oli Harju väravasse suundunud maantee, mida esindavad kaks sillutise kihti esmasel hinnangul 14. ja 16. sajandist. Sügisel tehakse tänaval lõiguti arheoloogilised kaeve- ja uurimistööd: projekteeritud tehnovõrkude ja sõidutee aluskihtide käsitsi läbikaevamine ja muinasaegse kultuurkihi sõelumine. Arheoloogiliste uuringute ja kaevetööde ala eeldatav maht ca 4700 m 3. Uuringute alustamiseni kehtib Roosikrantsi tänaval ajutine liikluskorraldus. Peatumine ja parkimine on lubatud vaid paarisnumbritega kinnistute poolsel teeserval. Kinnistutele pääseb ainult Pärnu maantee poolt, sest tänava teine ots on suletud. Arheoloogiliste uuringute kiirusest ja ilmastikuoludest olenevalt võib tänava taastusremondi lõpetamine lükkuda tuleva kevade lõppu. Anu Aus Kesklinna vanema kohusetäitja Harjumäel tuleb taas ühislaulmine Taasiseseisvumispäeva hilisõhtul on Harjumäel traditsiooniliselt kavas laulda üheskoos Eesti Vabariigi hümni ja samuti laulva revolutsiooni aegseid lemmiklaule. Juba mitu aastat oleme meie riigi iseseisvuse taastamise aastapäeva tähistanud 20. augustil Tallinna samanimelisel väljakul ühislaulmisega. See algab hümniga kell see tähendab täpselt samal ajal, kui ülemnõukogu kuulutas aastal Eesti Vabariigi taas iseseisvaks. Pärast hümni laulame koos Raekooriga veel mõned tolleaegsed armastatud laulud, selgitas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. Kõik Tallinna Raekooriga kaasa laulda soovijad on oodatud mõni minut enne kella 23 Harjumäele 20. Augusti väljakule. Pärast riigihümni on võimalus laulda ammuseid ja paljude lemmikuid Mu isamaa on minu arm, Ärkamise aeg ja Ta lendab mesipuu poole. Eelmisel aastal kogunes taasiseseisvumispäeva hilisõhtul Vabadussõja võidusamba juurde Eesti hümni ühislaulmisele mitusada inimest. Kadriorus toimub neljas kirjandusfestival Kirjandustänava festival on laupäeval, 5. septembril algusega kell 12 Lydia Koidula tänaval. Koos festivaliga avatakse siis ka avalik lugemisnurk Koidula ja Faehlmanni tänava ristmiku kõrval. Tallinna kirjanduskeskuse, Kadrioru seltsi ja Kesklinna valitsuse koostöös küpsenud idee põhjal kavandasid paviljoni arhitektid Jaan Tiidemann ja Jarmo Vaik. Esimest korda tutvustati Koidula lugemisnurga eskiisi läinud aasta Kirjandustänava festivalil. Paviljon on raamatute lugemiseks ja jagamiseks avatud kõigile. Koidula tänav on kirjanduse ja kirjanikega eriliselt seotud. Tänava ühes otsas asub Tammsaare muuseum, teises Vilde muuseum ja keskpaigas elab eesti kirjanikele ehitatud kortermajas mitu armastatud kirjanikku. Tänaval toimuv festival toob peale kirjandusrahva kokku kohaliku kogukonna, kes lööb kaasa nii programmis kui ka hoovikohvikutega on mitme endisaegse kirjamehe juubeliaasta: Jaan Krossi ja Kalju Lepiku sünnist möödub 100 aastat, Eduard Vildel 155, Johannes Aavikul 140, Henrik Visnapuul 130, Vaino Vahingul 80. Festivali kavas on neil oma osa.

3 3 TÄHTSAD TEEMAD Postimaja ehitati Narva mnt 1 puithoone asemele, mille kohta Aare Olander märgib raamatus Kadunud vaated, et aasta paiku tehtud pildi ajal oli sajandivanune maja veel kasutusel lasteaiana. Vana foto on säilitatud ajaloomuuseumis. Olümpia tegi Tallinnast suurlinna Tallinn on aegade jooksul üle elanud mitu suurt ehitusbuumi. Viimane algas pärast iseseisvuse taastamist ja kestab tänini, kuid enne seda ja ühtlasi kogu nõukaaja viimaseks jäi olümpiamängudele eelnenud tormiline linnaarendus. See sai alguse juba 1970-ndate keskel, kui Moskva oli valitud aasta olümpialinnaks ja Tallinn koos sellega purjeregati võõrustajaks. Kohe moodustati vabariiklik organiseerimiskomitee suunama ja kontrollima tegevusi kõikvõimalikes eluvaldkondades. Komitee eesotsas oli ENSV ministrite nõukogu aseesimees Arnold Green, tema asetäitja aga Tallinna linna TSN täitevkomitee esimees (praeguses mõistes linnapea) Ivar Kallion. Orgkomitee alla moodustati omakorda 14 komisjoni, mille tegevusväli ulatus ehitustest meditsiinini, kultuuriprogrammist kuni julgeolekuni. Esinduslikus 33-liikmelises orgkomitees allusid Greenile mitu ministrit, plaanikomitee ja partei keskkomitee tippjuhid ning Tallinna peaarhitekt Dmitri Bruns. Just viimane oskas olümpiaks avatud Moskva rahakraanid panna Tallinna hoogsa arendamise teenistusse. Seejuures ei seostunud kaugeltki kõik uusehitised olümpiaga aastast pärineb ja kannab märget Ametialaseks kasutamiseks Tallinna täitevkomitee Informatsiooniline materjal Tallinna linna ettevalmistamise kohta Moskva olümpiamängude purjeregatiks. Dokument sisaldab kroonikat alates 14. septembrist 1971, kui NSVL olümpiakomitee vaatas läbi Moskva olümpialinnaks esitamise ettepaneku. 24. septembril 1971 võttis Tallinna täitevkomitee vastu otsuse taotleda aasta olümpia purjespordivõistluste korraldamist. Edasi loetleb kroonika aastate kaupa ja kuupäevalise täpsusega nii Tallinna külastanud tähtsaid isikuid idast ja läänest kui ka ettevalmistustöid olümpiaks. 17. detsembril 1974 kuulati linna täitevkomitees ära peaarhitekt Brunsi ettekanne olümpiaks valmistumise plaanist ja kaks nädalat hiljem moodustati spetsiaalne osakond. Juunist septembrini toimus olümpiasuveniiride konkurss (mille tulemusena valiti välja Vigri). Jne. Pardipojast sai luik Veel aastat tagasi seisid südalinnas suuresti puithooned, ainus kõrghoone oli 1972 valminud Viru hotell. Kesklinn oli tihedalt täis tööstusettevõtteid: Narva maanteed palistasid suured tehasehooned Vihur, Punane RET ja Eesti Kaabel, Tartu maanteel asusid Marat ja Leek, kaubamaja taga Linda, Rotermanni kvartalis toodeti jahu, leiba ja muudki. Kroonika teatab, et aprillis 1975 tehti algust uue teletorni ehitamisega. Kohe aasta alguspäevil hakati rajama kaldakindlustusi Tallinna lahele ja sadama jahtklubi, 25. mail alustati töid 800-kohalise hotelli ehitamisel ning 16. juunil spordikompleksi rajamisel Piritale. 18. septembril 1976 peeti esimene purjespordikeskuse olümpiaobjektide ehitamise laupäevak. Osavõtjaid oli 35 H. Pöögelmanni nim. tehasest ja RET-ist. Hiljem oli laupäevakuid ja muid hoogtööüritusi teatavasti ridamisi. Kroonika annab teada sedagi, et algas universaalse etendus- ja spordisaali ehitamine ning 4. novembril paigaldati nurgakivi peapostkontori ehitusel. Valmides said need rajatised nimeks vastavalt V. I. Lenini nimeline kultuuri- ja spordipalee, mida hiljem hakati nimetama linnahalliks, ning Postimaja. Viimasest on küll nüüdseks saanud lihtsalt üks paljudest ärimajadest. Seega võib öelda, et aastal toimunud Moskva olümpiamängude tähendus Tallinnale oli vähemalt kaheti oluline. Sündmus kandis Tallinna maailma spordiajalukku kui olümpiaregati võõrustaja. Lisaks muutis see tundmatuseni kesklinna ja Pirita ilmet. Olümpia jaoks ja seda sündmust linna arengu huvides oskuslikult ära kasutades ehitati Tallinnas üle poolesaja uue rajatise: peale eelnimetatute näiteks lennujaama uus terminal, lai tee Piritale, kvartalite kaupa renoveeriti vanalinna maju jne. Kõige selleta oleks Tallinna praegu isegi raske ette kujutada. Vanim kesklinlane tähistas 105. sünnipäeva Kesklinna vanim elanik Erna Asu sai 13. augustil 105-aastaseks. Juubilarile andis tema kodus üle lillekimbu ja õnnesoovid Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. Nii kõrges eas inimesele tahaks ennekõike soovida, et tervis muret ei teeks ning lubaks tunda rõõmu igast päevast ja kõigist oma lähedastest, ütles ta lisaks õnnesoovile. Meie linnaosas on juba aastaid olnud nii, et kõige eakamal elanikul on vanust tublisti üle saja aasta. Selliste auväärses eas inimestega kohtumine on alati väga liigutav ja õpetlik. Proua Asu võiks olla kõigile eeskujuks oma optimistliku ellusuhtumisega. Erna Asu sündis 1915 Narva- Jõesuus, aga suurem osa tema elust on möödunud Tallinnas. Siin töötas ta aastaid juuksurina. Oma tervise üle juubilar ei kurda, vaid liikuda on viimastel aastatel raske. 13. augustil jõudis kõrgesse ikka teinegi Kesklinna elanik: Erika-Lydia Ande sai 100-aastaseks. Praegu elab Kesklinnas seitse inimest, kel on täitunud sada või enam eluaastat. Seni vanim kesklinlane Leo Ginovker saanuks nädala pärast 106-aastaseks, kuid on kahjuks lahkunud. Eakate ülikool jätkab uutmoodi Kesklinna seenioride ülikool alustab septembris juba kaheksandat hooaega, kuid tänavu tehakse mõndagi varasemast erinevalt. Eelnenud aastatel on eakaid huvitavad loengud toonud Hopneri maja suure saali puupüsti täis. Algaval hooajal tuleb aga osalejaid hajutada ja seetõttu muudetakse tavapärast tegevusvormi. Kohtade arv loengutel on edaspidi piiratud ja saali pääsemiseks peab eelregistreerima. Reegleid ja riskirühma silmas pidades saab loengule lubada korraga 60 huvilist. Oodatud on Kesklinna elanikud alates 60. eluaastast. Varasemast erinev on seegi, et loengud on üle nädala kolmapäeviti. Esimene kokkusaamine on 9. septembril. Eestikeelse loengu algus on endiselt kell 12 ja sinna saab registreerida hopnerimaja.eu või telefonil Venekeelsed loengud algavad kell 14 ja nendesse saab end kirja panna või telefonil Avaloengus räägib eestikeelsetele huvilistele lavastaja ja teatritegelane Arne Mikk legendaarsest lauljast Georg Otsast. Venekeelses rühmas on loeng Koroonaviirus Eestis ja maailmas, lektor terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov. Seenioride ülikooli tegevus on loengute, vestluste ja külastuste vormis. Jutuks võetakse ühiskonnas aktuaalsed, silmaringi laiendavad teemad eakate vajadustest lähtudes. Valdkonnad hõlmavad kultuuri, tervist, psühholoogiat, ajalugu ja riigiteadusi. Loengupidajad on tunnustatud lektorid, osa neist populaarsed juba mitme hooaja kuulajate seas. Edaspidi on kavas alustada ka veebiloenguid. Elukestva õppe eesmärke järgides on loengukava kokku pannud Hopneri maja programmijuhid Nele Talussaar ja Roman Ljagu. Infot loengute kohta saab kodulehelt hopnerimaja.eu. Kesklinna eakad huvilised on oodatud!

4 4 LINNAELU Giidiga jalutuskäigud Kesklinna asumites Russalka ristmiku kiiruskaamerad pandi tööle Alates augustist rakendatakse tööle kiirus- ja keelava fooritule rikkumisi fikseerivad automaatsed liiklusjärelevalve lisakaamerad. Reidi teel fikseeriti ainuüksi esimese 24 töötunni jooksul ligemale 2000 rikkumist. Selle suve rasked liiklusõnnetused tõestavad vajadust suurendada liiklusjärelevalvet ka linnas. Liiklusreeglid ei ole kehtestatud kellegi kiusamiseks, vaid meie vara, tervise ja elu hoidmiseks. Juhid, kes täidavad liiklusreegleid, ei pea automaatsete liiklusjärelevalve seadmete pärast muretsema. Kaamerad võimaldavad fikseerida liiklusrikkumisi kõigil sõiduradadel nii sõiduki eest- kui ka tagantvaates. Linn ei avalda informatsiooni, kus kiiruskaamerad trahve juba väljastavad ning kus veel väljastama hakkavad, sest juhid peavad liiklusreegleid täitma kõikjal ja alati. Töö liiklusohutuse suurendamiseks on Tallinna prioriteet. Oleme olnud kontaktis ka politseiga, kes on linnas võtnud senisest enam kasutusele mobiilseid automaatseid kiiruskaameraid. Nende asukohta muudetakse päeva jooksul korduvalt. Andrei Novikov abilinnapea Veerenni (13.09) Kohtume Uue Maailma haljakul kell 15:00. Sibulaküla (20.09) Kohtume Islandi väljakul kell 15:00. Kassisaba (27.09) Kohtume Falgi pargis kell kell 15:00. Osalemine on tasuta! Linn toetab tänavu korteriühistuid ligi miljoni euroga Korteriühistute tegevus määrab suuresti linna näo selle, kui atraktiivse, ohutu või kodusena nii elanikud kui ka külalised linna tajuvad aastal panustame korteriühistutesse mitmesuguste toetuste kaudu kokku ligi miljon eurot. Tallinn pakub korteriühistutele nii rahalist toetust hoonete renoveerimiseks ja hoovialade korrastamiseks kui ka seminarides osalemise võimalust. Hoovide korrastamiseks saab ühistu toetust taotleda kahe meetme kaudu. Suuremahulisi tegevusi hooviala turvalisemaks, atraktiivsemaks ja funktsionaalsemaks muutmisel rahastame kuni euroga. Näiteks saab toetust parkimisala, prügimaja või -konteinerite platsi rajamiseks, istumisala ehitamiseks, abihoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks, tee remondiks. Uuendusena hakkab linn toetama ka rattahoidjate ja elektrijalgrataste laadimisvõimaluste paigaldamist. Sel aastal on toetussumma juba jagatud, kuid järgmisel aastal plaanime meetmega jätkata. Kõiki teisi toetusi saavad korteriühistud taotleda aasta ringi kuni eelarve ammendumiseni. Rohelise õue väiketoetuse (kuni 600 eurot) abil saab haljastada korterelamu ümbrust, osta betoonvaase ja ampleid taimedele, istutada lilli või hekki, teha puude hoolduslõikust või rajada muru. Tallinn toetab ka korterelamu energiatõhususe ja ohutusega seotud tegevusi. Mahukaim on Fassaadid korda korterelamu fassaadi, katuse või tehnosüsteemide ümberehitustööde kaasrahastamiseks. Toetuse suurus on kuni 10% ehitustööde maksumusest, maksimaalselt eurot. Lisaks on võimalik taotleda kuni 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu loomiseks, kui kavandi on kooskõlastanud linnakujunduskomisjon. Rõdude ja varikatuste auditi toetus aitab katta kulud, et palgata spetsialist enne aastat ehitatud elamu seisukorda hindama. Panustades ohutusse, alustame sel aastal uue toetusena auditi jätkutegevusega. Seeläbi saab katta kuni 10% auditi järel vajalike ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt eurot. Teine uus toetus on tuleohutustoetus rahalist abi võib küsida hoone tuletõkkesektsioonide moodustamiseks. Linn aitab ka nõuga Linnaosavalitsustel on õigus anda olemasolev parkimisrajatis, mis piirneb korterelamu kinnistuga, ühistule tasuta kasutusse tavapäraselt viieks aastaks. Siinjuures on tingimus, et sellega ei rikuta naaberkinnistute huve. Kui ühistu on omavahendite arvelt ehitanud linna maale ehitusprojekti alusel parkimisala, siis on tal võimalik taotleda see enda kasutusse. Linna maale parkla rajamiseks tuleb pöörduda linnaosavalitsusse. Isiklik kasutusõigus seatakse tasuta 15 aastaks. Ühistu peab hooldama ja tagama parkimisrajatise heakorra Tallinna heakorra eeskirja kohaselt. Eelmise aasta oktoobris alustas tegevust Tallinna korteriühistute teabekeskus. Sealt saavad probleemide lahendamiseks tasuta nõu ja abi nii ühistujuhid kui ka kõik teised korteriomanikud. Teabekeskus tegeleb nõustamise, lepitamise, arenguseminaride ja koolituste korraldamise, toetuste jagamise ja linnaametite vahelise koordineeriva tegevusega. Keskuse tegevusega saadud info ja halduspraktika põhjal võib linn edaspidi esitada vajaduspõhiseid ettepanekuid korteriomandi- ja korteriühistuseaduse täiendamiseks. Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) saavad ühistujuhid ja korteriomanikud tasuta nõu ning tarvidusel lepitusteenust või saadetakse abivajaja spetsialisti juurde, kui nõustaja mõnele küsimusele süvitsi vastata ei oska. Traditsiooniliselt nõustab teenindussaalis juba mitmendat aastat ka linna hea partner Eesti Korteriühistute Liit. Linnaosavalitsused korraldavad regulaarselt nõupäevi ühistutele olulistel teemadel ning sügiseti korraldab linn juba traditsiooniks saanud elamumajanduskonverentsi, PLANEERINGUD Järvevana tee 5 ja 5a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul Järvevana tee 5 kinnistu, Järvevana tee 5a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eelnõu. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 1114-k. Tallinna Kesklinna linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 1,14 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistute piire ning määrata ehitusõigus maapinnast kuni 40 meetri kõrguse ärihoone ja kuni 3-korruselise parkimismaja ehitami- kus lahatakse erinevaid ühistute toimimist mõjutavaid teemasid. Korteriomanike teadmiste täiendamiseks jätkuvad samuti eesti- ja venekeelsed tasuta arenguseminarid ja koolitused. Ühistus oleneb palju korteriomanike tahtest ja huvist panustada omandi ja ühistu arengusse. Tähtis on ka omavaheline usaldus. Korteriomanikud ja ühistujuhid tunnevad puudust lepitavast vahemehest, kes aitaks pooltel ühist arusaama kujundada ja probleeme lahendada. Siin tulebki korteriomanikele appi linn. Eha Võrk abilinnapea seks ning kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringus on ette nähtud hoone projekteerimisel aluseks võtta Kadarik Tüür Arhitektid OÜ eskiis Kivi maja, mis on külgnevatest hoonetest kõrgem hoone, mõjub omanäolise maamärgina ning mille kujundusel on kontseptuaalne seos piirkonna legendidega. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane eriotstarbelise ala juhtotstarve planeeritava ala ulatuses ettevõtluse segahoonestusalaks. Detailplaneeringu eelnõu ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registri veebiaadressil detailplaneeringu nr DP juurest rubriigist Dokumendid (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima). Samuti saab materjalidega tutvuda ajavahemikul tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne 18 hoovimaja toas nr 32. Soovitame materjalidega tutvuda elektroonilise kanali kaudu. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlevale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

5 Uued tuuled kortermajade terviklikus korrastamises 5 KESKKOND Taas on hoo sisse saanud kortermajade korrastamine, milleks on avatud ka SA KredEx toetusvoor. Sellel aastal on lisandunud võimalus saada KredExilt renoveerimislaenu nendel korteriühistutel, kel pangast laenu saada on raske ehk kellele kinnisvara madala hinna tõttu laenu ei anta. Samuti juhul, kui pangast saadud laenutingimused on samal põhjusel ebamõistlikud. Eesmärk on, et kõik kortermajade elanikud igal pool Eestis saaksid toetust kasutada ja hooneid korrastada. Peale erakorralise rekonstrueerimistoetuse on peagi võimalik toetust saada hoonete korrastamise uuenduslikele projektidele, nagu tehases eeltoodetud soojustuselementidega korrastatud kortermaja. Tallinnas on selline projekt Mustamäe linnaosas Akadeemia tee 5 tehnikaülikooli ühiselamu (pildil). KredExi innovatsiooniprojekti toetusega on võimalik korrastada tüüpprojekti järgi ehitatud korterelamuid, mida on pea kõigis Tallinna linnaosades. Toetusmäär on igal pool 50%. Oluline on korteriühistu valmisolek uuenduslikuks lähenemiseks. Lahendus on tõenäoliselt tavalahendusest kallim, kuid kogu kortermaja uuendamine on palju kiirem ning valminud lahendused kvaliteetsed ja kestvamad. Tehases toodetud eelsoojustuselemente ilmastik ei mõjuta. Lisaks paigaldatakse tehases soojustuse sisse ka soojustagastusega õhuvahetuse tarbeks õhukanalid ja uued, väikese soojuskaoga aknad. Sõlmed ja ühendused valmivad tehase siseruumides kontrollitult ja kvaliteetselt. Valmis elemendid tõstetakse moodulhaaval kortermaja seinale. Paigaldus on kiire ja segab elanikke vähe. Kõige häirivamaks kujuneb vanade akende eemaldamine ja sellest tingitud siseviimistlus. Kuna tegemist on uuendusliku projektiga, siis KredEx võtab enda kanda avaliku konkursi ehitaja ja projekteerija valikuks ning osaleb ka koordineerivas rollis. Korteriühistule jääb vaid elanike veenmine ja julgus liikuda uuel suunal. Lisaks on toetuse suurus 50%, tavalise tervikliku uuendamise puhul aga Tallinnas vaid 30%. Avatud toetusvooru detailseid tingimusi saab lugeda KredExi kodulehelt. Tallinna Energiaagentuur Akadeemia tee 5 uuendamine tehases eeltoodetud elementidega. Foto: A. Vabamägi Uus kergliiklustee Juuli lõpus algas Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee ehitus. Umbes kahe kilomeetri pikkune teelõik aitab kujundada terviklikumat kergliiklusteede võrgustikku Kesklinnas ja Lasnamäel. Tehnika tn ja Filtri tee ühendatakse Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga Odra, Konstantin Türnpu, Jüri Vilmsi ja Vesivärava tn kergliiklustee kaudu. Projekti teises etapis rajatakse sild koos vaateplatvormiga Gonsiori ja Majaka tn ühendamiseks. Tee-ehituse tellija on kesk- konna- ja kommunaalamet. Ehitustöid lepingulise maksumusega eurot teeb Tallinna Teede AS. Valmimistähtaeg on novembris. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest Linnapiirkondade jätkusuutlik areng. Pealinnas katsetati biogaasibusse Juuli algusnädalal jõudis Tallinna ja hakkas siin proovisõite tegema kaks esimest biometaanil sõitvat bussi. Kuu jooksul lisandus veel kümmekond gaasibussi. Viimaste aastate suurima keskkonnahoidliku uuendusega algas uus ajastu Tallinna ühistranspordis, märgib Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse liige Otto Popel. Kui uued sõidukid vastavad kõikidele nõudmistele, siis jäävad need prooviperioodi lõpul Tallinna. Novembriks tahetakse asendada juba sada kõige vanemat ühissõidukit uute surugaasil sõitvate bussidega. Lähiaastatel jäävad senistest bussidest sõitma veel vaid uuemad, saastenormidele vastavad bussid. Uute sõidukite kasutegur keskkonnasäästlikkuse kõrval on ka kokkuhoid remondi- ja ülalpidamiskuludelt. TLT AS nõukogu esimehe Andrei Novikovi sõnul on see oluline samm, täitmaks mitut eesmärki. Ühelt poolt on strateegiline eesmärk asendada aastaks 2025 kõik tänased diiselbussid keskkonnasõbraliku ja kaasaegse alternatiiviga, millel on standardvarustuses nii konditsioneer kui ka näiteks USB-pistikud ja turvakaamerad. Kindlasti on see samm oluline ka Tallinna pürgimisel rohelise pealinna tiitlile. Me tahame, et pealinna ühistransport oleks veelgi mugavam ja turvalisem reisijate jaoks, ütles Novikov. Kadrioru parki tuuakse tulevik! 26. augustil kell toimub Kadrioru kunstimuuseumi alumises aias väljanäitus, kus on võimalik tutvuda uut moodi transpordivahenditega, ka isejuhtivate sõidukitega. Kohal on palju põnevaid masinaid, mis kasutavad uusimaid tehnoloogilisi lahendusi ja aitavad nõnda linnakeskkonnas kaasa liikuvuse parandamisele. Näitusel saab lähemalt vaadata isejuhtivaid busse Navya ja Iseauto, elektrisõidukeid Volkswagenilt, BMW-lt ja teistelt tootjatelt. Samuti toob TalTech kohale Retro EV ehk vanad sisepõlemismootoriga autod, mis on muudetud isejuhtivateks elektrisõidukiteks. Näitusel toimub tõukerataste vigursõit Tuule eestvedamisel. Tuul on esimene ja ainus elektritõukerataste tootja Eestis. Nende tõukerattast üle 90% on taaskäideldav ning 42% kasutatud komponentidest taaskasutatavad. Teadushimulisi avastajaid tervitab legendaarne leiutaja Aare Baumer, kelle juhtimisel toimub elamusi ja põnevust pakkuv teadusteater. Näituse lõpetab ansambel Traffic. Kogu üritus on tasuta. Näitus on osa suurejoonelisest kahepäevasest üritusest Autonoomse transpordi tulevik Läänemere regioonis, mida korraldab linna transpordiamet koos Helsingi Metropolia ametikõrgkooli ja Tal- Techiga. Ürituse raames peetakse peale näituse Kadrioru pargis ka kõrgetasemeline konverents 27. augustil PROTO Avastustehases. Konverentsil kohtuvad poliitika kujundajad uudseid tehnoloogiaid rakendavate autotööstuse esindajatega. Kesklinna parkides patrullib kuu aega turvafirma Kesklinna valitsus sõlmis lepingu turvafirmaga USS Security, kes sellest nädalast kuni septembri keskpaigani patrullib lisaks politseile meie linnaosa parkides ja haljasaladel. Suvi on kulgenud päris rahulikult ja turvaliselt, varasematel aastatel probleeme põhjustanud kambad ei ole korrarikkumistega silma jäänud. Loodame, et samasuguseks kujunevad ka suve viimased nädalad. Samas oleme valmis selleks, et kooliaasta saabudes tulevad noored tagasi linna, hakkavad rohkem kogunema ja tegutsema. Et ennetada võimalikke pahategusid ja inimesi lihtsalt distsiplineerida, otsustasime jätkata eelmiste suvede praktikat ja kasutada kriitilisemal ajal turvateenust, selgitas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. Põhja politseiprefektuuri Kesklinna jaoskonna juhi Kaido Saarniidu sõnul võivad inimesed Kesklinnas liikudes tunda end turvaliselt. Parkides toime pandud korrarikkumised on märgatavalt vähenenud. Seda suuresti tänu heale koostööle linnaosavalitsuse, noorsootöötajate ja noortekeskusega, kellega oleme leidnud noortele alternatiivseid lahendusi vaba aja sisustamiseks, ütles Saarniit.

6 6 KULTUUR Vene Teatri hooaeg algab esietendustega Ooperilavade täht esineb Tallinnas Vene Teatri 73. hooaeg algab 5. septembril suurejoonelise muusikalavastusega Minu veetlev leedi, mille peaosades mängivad Elina Nechayeva (Eliza Doolittle) ja Aleksandr Ivaškevitš (professor Higgins). Bernhard Shaw näidendi Pygmalion ja Gabriel Pascali samanimelise filmi ainetel loodud muusikal tõotab Vene Teatris kujuneda tõeliseks publikumagnetiks. Kõik septembrikuu etendused on tänaseks välja müüdud. Tallinnas 5. septembril toimuva esietendusega tähistatakse ühtlasi Aleksandr Ivaškevitši 60. juubelisünnipäeva. Septembris on lisaks muusikalile ees ootamas veel kaks esietendust. 10. septembril jõuab vaatajate ette Mihhail Durnenkovi Utoopia, mille toob väikeses saalis lavale Eesti teatri üks edukaim ja säravaim loominguline tandem Karl Laumets (lavastaja) ning Kristjan Suits (kunstnik ja valguskunstnik). 25. septembril esietendub aga suures saalis krimikomöödia 8 armastavat naist. Seda Robert Tomas lugu on Eesti teatrites mitmel korral edukalt mängitud. Praegu on sama näidend ka Rakvere Teatri mängukavas. Vene Teatris pakub oma lavastajaversiooni välja Tatjana Kosmõnina. Lavalugu tõotab tulla kerge, hoogne ja elurõõmus, hoolimata dramaatilisest elusündmusest, mis peategelased kokku toob. Septembris jõuab pärast pausi taas lavale romantiline komöödia Viimane korrus, kus peaosi mängivad Elina Purde (külalisena) ja Aleksandr Ivaškevitš. Publik näeb etendust 10. ja 26. septembril. Uue hooaja alguses on teatrisse oodatud ka lapsed. 17. septembril on mängukavas särav ja vaatemänguline lavastus Muinasjutt tsaar Saltaanist (pildil). See kaasahaarav lavalugu Puškini samanimelise muinasjutu põhjal sobib vaatamiseks nii lastele kui ka nende vanematele. Loomulikult on ka lasteetendustel sünkroontõlge eesti keelde. XVI Tallinna kammermuusika festivali peaesineja on maailmakuulus ooperitäht Camilla Nylund augustini toimuva festivali teema on tänavu Põhjala perspektiivid ning kuulata saab seitset temaatilist kontserti tippmuusikute esituses. Peaesinejana tuleb 28. augustil Eesti publiku ette esimest korda sopran Camilla Nylund, kes esineb galakontserdil Jaani kirikus koos festivali kammerorkestriga. Festivali avakontsert GRANDE toimub 22. augustil Mustpeade maja Valges saalis, kus esinevad viiuldajad Anna-Liisa Bezrodny ja Maano Männi, vioolamängija Andres Kaljuste, tšellistid Jan-Erik Gustafsson (Rootsi) ja Vladimir Reshetko (Venemaa/Soome), kontrabassist Pontus Grans (Soome), klarnetist Toomas Vavilov, fagotimängija Peeter Sarapuu, metsasarvemängija Kreete Perandi ja pianist Sten Lassmann. Festivali korraldab Muusikute fond PLMF. FESTIVAL TALLINNA TORNID 10! augustini toimuval muusikafestivalil ühendab Corelli Music linna ajaloo ja tornitipud muusikaliste tippudega. Lisaks piletitega kontsertidele 26. augustil Katariina kirikus, 27. augustil Kellerteatris ja 28. augustil Rootsi-Mihkli kirikus, pakub festival ka tasuta kontserte: laupäeval, 29. augustil kell 16 astuvad koostöös Tallinna Kultuuriööga Harjumäe välilaval üles Raivo Tafenau (saksofon) ja Ramuel Tafenau (trummid); samal päeval kl 18 Raekoja platsil esinevad Rita Ray (vokaal), Artis Boriss (klahvpillid), Kristen Kütner (kitarr), Jasper Alamaa (bass) ja Ott Adamson (trummid). Rohkem infot internetis: ja Intrigeeriv näitus Põhjala Tehase 5. angaaris (Marati 5) on 30. augustini avatud näitus ida ots(as)? / east end(s)? / край Востоку?. Kunstnikud Marko Mäetamm, Flo Kasearu, Alexei Gordin, Madlen Hirtentreu, Sandra Kosorotova, Tanja Muravskaja, Evi Pärn ja Tanel Rander esindavad Eesti kunsti eri põlvkondi. Nende ühisnäitus vaatab värske pilguga üle ja küsib, millised on ida-eurooplaste identiteediga seonduvad sotsiaalpsühholoogilised kogemused. Kunstnikud esitlevad oma töid erinevates meediumites, luues sel keerulisel teemal võimaluse avatud aruteluks. Mida tähendab olla riik, mis geograafiliselt paikneb ja mida määratletakse Põh- Tanja Muravskaja näitusetöö. ja- ja Ida-Euroopana? Kuidas kujundavad Eesti identiteeti sisemised ja välised ootused? Millal suudame vastata Lääne-Euroopa majanduslikele, sotsiaalsetele arengustandarditele või on meil tahtejõudu leida oma tee? Näituse kuraator on Maria Helen Känd. Avatud iga päev kl augusti õhtul kl 18 toimub performance.

7 7 AJALUGU AVASTUSRETK: Kas Oleviste kirikust leiti keskaegne portaal? Oleviste on Tallinna suurim keskaegne kirik, mida mainiti esimest korda aastal. Keskajast on seal peale müüride, koorivõlvide ja portaalide säilinud vähe. Põhjus linna kõrgeima ehitise teravatipuline tornikiiver (124 m), mis on äikest ligi tõmmanud ja mitmele põlengule alguse pannud. Viimane suurem tulekahju oli 1820, misjärel kirik taastati. Vana lõunakabel lammutati ja ehitati uus. Selle seinast leiti nüüd restaureerimise käigus keskaegse portaali detailid. Lõunakabeli seinast leitud raidkivide asukoht. Foto: Eero Kangor Raidkivil säilinud värv ja mustrid. Foto: Joe Joosep Keskaegse kiriku ehituslugu Kiriku esimene ehitusetapp valmis teadaolevalt aastate algul on mainitud kiriku juurde kuulunud Püha Laurentsiuse kabelit, mis asus oletatavalt praeguse lõunakabeli kohal, ja aastal Püha Maarja kabelit, mille asukoht pole teada. Algkiriku juurde kuuluvat torni mainiti Kirik rekonstrueeriti põhjalikult 15. sajandil, mil see sai põhijoontes tänini püsinud mahu ja hiliskeskaegse ilme aasta paiku valmis avar mitmetahulise väliskuju ja tähtvõlvidega kooriruum alustati Oleviste kiriku pikihoone rekonstrueerimist kõrgema kesklööviga basiilikaks. Osaliselt lammutati pikihoone, kabelid ja tornikehand. Kirik sai aastaks Tallinna kõrgeima kesklöövi (31 m) ja torni (ca 125 m), muutus pindalalt ja mahult palju suuremaks. 15. sajandi lõpus valmis tähtvõlviga kaetud lõunakabel. Viimane lisandus tehti , mil kooriruumi lõunaküljel valmis Bremeni (Maarja) kabel. Erinevalt ülejäänud kirikust, mis ehitati kohalike meistrite juhtimisel, kutsuti Bremeni kabeli rajamiseks arhitektid Münsterist. Kui kiriku põhikehand viimistleti krohviga, siis Vestfaali meistrite käekirja iseloomustab tahutud raidkividest fassaad paekivist ehisdetailidega. Bremeni kabeli idaküljele rajati selle ehitamist toetanud Tallinna raehärra ja kaupmehe Hans Pawelsi kenotaaf. Põlengud ja häving aastal oli esimene pikselöögist alguse saanud põleng, mis hävitas kiriku sisustuse ja tornikiivri, kuid nähtavasti säilisid siis veel kiriku võlvid. Tornikiiver taastati aastaks. Väiksemad äikesest põhjustatud tulekahjud olid teadaolevalt aastatel 1693, 1698, 1700, 1707, 1719 ja Põhjalikult laastas kiriku aasta tulekahju, mis sai alguse äikesetormi ajal 16. juunil. Tornikiivri puitkonstruktsioon kaotas püsivuse paari tunniga ja kukkus üle Laia tänava, purustades ja süüdates põlema kiriku vastas paiknenud keskaegsed hooned. Katteta jäänud tornikehand muutus korstnaks ja hävitas hommikuks kogu kiriku. Kahjutuld takistas ümbritsevale kvartalile levimast tugev vihmasadu. Kirikus hävisid barokne, valminud orel ja 17. sajandi teisel poolel kirikule kingitud suured tornikellad. Pärast tulekahju koguti kokku hulk sulanud kellapronksi, oreli ja kroonlühtrite messingit, katuseplekkidest jäänud vaske, tina, tsinki jm materjali. Juba sama aasta sügisel valmisid esimesed kiriku taastamise joonised. Eesmärk oli taastada pühakoda põlemiseelsel kujul ilma kõrge tornikiivrita, sest rahalised võimalused olid väga piiratud külastas Tallinna Vene tsaar Aleksander I ja käis ka Oleviste varemetes. Talle tutvustati kiriku taastamise jooniseid ja maksumuse arvestust. Tsaar määras taastamistöödeks paberrubla, kuid tema peatse surma tõttu raha eraldamine viibis. Järglase Nikolai I lauale jõudis aastal Tallinna insenerikomando uus projekt, mille alusel eraldati paberrubla tingimusel, et see kulutatakse ära kuue aasta jooksul ja et kukk kirikutornis asendatakse ristiga. Oleviste kiriku varemed C. S. Waltheri litograafia. Eesti kunstimuuseumi kogust Taastamisel valmis uus lõunakabel Friedrich Ludwig von Maydelli kavandite järgi alustati kiriku taastamist Vihmast rikutud kesklööv ja Maarja kabeli võlvid lammutati, kooriruumi aastal valminud võlvid säilisid. Lõunakabel oli nii halvas seisukorras, et tuli täielikult lammutada ning ehitati veidi suuremana keldrist alates uuesti üles. Tänapäeval on lõunakabelil kaunis paekivist teravkaarne portaal, mis sarnaneb teiste Tallinna keskaegsete kirikute ja kaupmehemajade portaalidega. Sarnaselt Oleviste kiriku peaportaaliga on see tehtud Lasnamäe paest. (Kiriku uued raidraamidega aknad valmistati Ungru paest ning uus altar ja kantsel tahuti Orgita paekivist.) Põlengujärgsetelt joonistustelt on näha, et lõunakabeli portaal säilis. Tõenäoliselt võeti see uues kabelis taaskasutusele ja on tänini säilinud. Uue osana lisati portaalile vaid graniidist sokkel, mis võis olla lagunenud või taheti portaal muuta senisest kõrgemaks. Tänavu juulis alanud lõunakabeli fassaadide restaureerimisel ei olnud ehitusuuringuid esialgu plaanis, sest oli teada, et tegemist on 19. sajandi ehitusjärguga. Fassaadide halva seisukorra tõttu tuli vana krohv osaliselt eemaldada ja paljastus paekivist seinapind. Lõunakabeli portaali kõrval leiti aga kõigepealt maapinnast 1,7 m kõrguselt tellistega täidetud avad. Oletati, et tegemist on tellingute jaoks jäetud aukudega, mis pärast tellistega täideti. Et hüpoteesi kontrollida, eemaldati krohv samal kõrgusel ka teisel pool portaali. Sealt leiti samuti tellistega täidetud augud, kuid üllatuslikult oli aukude vahel kolm profileeritud raidkivi. Avastuse võimalik selgitus Tegemist on tõenäoliselt keskaegsete teravkaarsele portaalile kuuluvate raidkividega, mida on kasutatud müüritäiteks. Eriliseks teeb need kivil säilinud värv. Esialgu olid vanalinna portaalid, aknad ja muud raiddetailid mitmevärvilised, kuid ilmastik on aastasadade jooksul värvid hävitanud. Ainus säilinud värviline portaal on Vana Tallinna troll aastat tagasi alustanud üheksast trolliliinist neli toimib Tallinnas tänini. Kuigi trolliliine hakati kavandama juba aastate teises pooles, avati esimene alles aastal Mustamäe ja Kaubamaja marsruudil. 22 aastaga rajati üheksa trolliliini, millest siiani toimib sarnastel marsruutidel veel neli. Ülejäänud viis on asendatud bussiliinidega. Üle poole sajandi reisijaid teenindanud trollid, mida rahvasuus on kutsutud sarvedega bussideks, muutuvad aga lähitulevikus elektribussideks. Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse liikme Otto Popeli sõnul on elektribussid nüüdisliikluses efektiivsemad. Täna pole elektrijõul sõitvatel bussidel enam sarvi tarvis. See lisab liinitoimimisele paindlikkust ning tagab reisijatele sõidukindlust, nentis Popel. Troll sõltub elektriliinidest. Elektribuss on aga n-ö sõltumatu ehk saab mugavamalt läbi pääseda ka juhul, kui tavaliini juures on takistus, näiteks turg 6 asuval hoonel, kuid see pandi sinna alles aastatel, kui keldrist leitud tükid kokku sobitati. Raidkivist kaunistuste fragmente on vanalinnas hoonefassaadide restaureerimisel omajagu leitud ja eksponeeritud või nende põhjal raidaknaid taastatud. Värvilisi raidkive on aga leitud väga harva, viimati näiteks Lai 13 müüride avamisel. Et nüüd leitud raidkividel on säilinud värve, asus portaal tõenäoliselt siseruumis. Kõige tõenäolisemalt oli see Oleviste kiriku mõni portaal, mis hävis suurpõlengus Kiriku välisfassaadil on kaks portaali. Laia tänava poolne valmis arvatavasti aastatel, kui Aasta 1965, troll ZIU-5 ja buss LAZ-695. pikihoone külge ei ehitatud veel lõunakabelit, kuid lõunaküljele tehti sissepääs kirikuaiast. Kuna leitud raidkivide profiil on väga sarnane peaportaalile, siis võib leid pärineda keskaegsest lõunaportaalist. See muutus pärast lõunakabeli ehitamist siseportaaliks, mistõttu ka värvid säilisid. Sellest portaalist jäi suurpõlengus alles vaid mõni osa, nii et taastada seda endises kohas ei saanud. Eero Kangor kunstiajaloolane avarii või kui liin on ilmastiku tõttu katkenud. Sel aastal algab ettevõttele uus ajastu: juba suve lõpul jõuavad Tallinna uued biometaanil sõitvad gaasibussid ning nende saabumisega läheb pealinna ühistransport üle keskkonnahoidlikele kütustele. Eesmärk on juba aastaks täielikult loobuda diiselbussidest. Sel aastal jõuavad liinile sada gaasibussi ja lähitulevikus on pealinnas vähemalt 350 bussi, mis sõidavad biometaanil. Üle poole tuhande bussi kõrval on endiselt liinil 50 trollibussi, mis sõidavad liinidel 1, 3, 4 ja 5. Uusi trolle ei ole plaanis rohkem soetada.

8 8 TEATED 105 Erna Asu 100 Erika-Lydia Ande 99 Jaanus-Ferdinand Romandi 98 Elfriide Kallas 95 Pavel Raud Lilian Osolin Glafira Eremeeva Alfred Kõmmos Evdokia Makeeva Aino Pulk Stella Seen 94 Viktoria Kulabuhhova Jaan Tamm Reet Kalmet Liidia Mardiste Vallija Purgina Karin Ivand Õie Süsi Anatoli Vanatski Helmut Anis 93 Peeter-Philipp Prost Asta Tuberik Lille Koska Mall Tomberg Valentina Krasnikova Salme Jugaste Hilja Sõerd Ludmilla Peganova Ingeborg Trofimova Liivi Orgmets Õiela Jegerson Vilma Keer Hilda Ramat Olga Vladimirova 92 Einike Ader Evi Herkel Aare Põder Ülo Klein Helgi Koord Kalju Pidar Asta Riismann Virve Laev Helju Kalamees Anna Ogneva Palju õnne! Lea Haitov Olga Põder Nadežda Orgmets August Laksberg Marianna Trumm 91 Vaike Einlo Lehti Merilo Juta Sauga Ludmilla Sergejeva Emma Komarova Vaike Seier Lii Jannus-Pruljan Evi Raup Ants Viro Endel Perlestik Eevi Kuusk Klavdiya Verbitskaya Anna Terekhova Harald Põldemaa Zinaida Bogdanova Silvia Esimäe Ellen Reimets Alexey Lazarev Meedi Kurbas Harri Kivilo Valve Pindus 90 Jelena Moroz Paul Martin Heldur Harak Kalju Luik Valve Sirak Olga Šimkevitš Ita Märtin Eda Müürsepp Vaike Niinepuu Tamara Sidorova Adi Metsis Elfriede Haab Kuno-Aleksander Grünstamm Hilda Lillemaa Imbi Lind Kiira Subi Lilian Kosenkranius Tatjana Poljakova 85 Valentina Savina Laine Randma Aita Kuuskmann Sulev Pohlak Nikolay Bulychev Tatjana Latõrtseva Liudmila Tšugunova Kaarel Orviku Lehte Vainamäe Zinaida Kaukver Meta Artjuškina Vivi-Helin Sõmermaa Silvia Piiroja Eeva-Luule Rumma Mall Põder Advig Kiris Leida Silajeva Maret Suurorg Villar Aron Linda Piirsalu Leo Valter Irja Aamisepp Paul-Ilmar Raudsepp Harriet-Jenni Virves Tiiu Olm 80 Eduard Tikhonov Ellen Kotkas Viivi-Ilve Rom Aavo Vakker Ljubov Senina Ljudmilla Komarova Malle Lootus Vello Jäätes Leif Rafael Lindberg Elli Uiboaid Anatoli Senin Alexander Yuriev Siiri Tammeraja Valentina Yurusova Valeri Vaisberg Tamara Vasilieva Ott Raun Maria Potapenko Antonina Budza Tõnu Kull Sirje Liblik Kalju Garden Tõnu Kruus Arvo Randlaid Kanni Sotsilovski Virve Tibar Leonard Järv Alina Krasnova Arvo Aaviste Andres Elbrecht Helgi Sikkar Alexey Chaplygin Arkadi Refes Seyran Mamedov Jüri Tombak Linda Kont Asta Härm Vladimir Berezhnoy Azija Kamalova *Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest kirjalikult teatada aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18, Tallinn või e-kirjaga SOTSIAALKESKUS ON TAAS AVATUD Kesklinna sotsiaalkeskus tegi pärast koroonast ja suvepuhkustest tingitud pausi augusti algul jälle uksed lahti. Esialgu on avatud söögisaal ja mäluhäiretega eakate päevahoid. Söögisaali lubatakse korraga kuni kümme inimest, kes on end enne registreerinud. Seda saab teha telefonil eelmisel tööpäeval kella Helistajale antakse teada kellaaeg, millal ta võib lõunale tulla. Süüa saab nii kohapeal kui ka osta toit koju kaasa keskuse pakutavate ühekordsete nõudega. Huviringe ja üritusi augustis sotsiaalkeskuses veel ei toimu. Pesu palume pesemiseks tuua kohale kell Juuksur, maniküür ja pediküür: Uusi kliente ootab mäluhäiretega eakate päevahoid Raua 1, info telefonil KODULINNA MAJA ANNAB TEADA Tavaliselt alustame oma hooaega septembris ja lõpetame juunis, vahepeale mahutame suve ja siis tegeleb ilmselt igaüks omapäi oma asjadega. Sel aastal on kõik ju üsna sassis ja nii meiegi ettevõtmistes väikesed nihked siia-sinnapoole. Mõndagi kevadeks plaanitut on jäänud sügise peale ja esimesel võimalusel anname teada kindlad kuupäevad. Päris kindel on, et terveks sügistalveks planeeritud õppetubade ja meistrikodade teine tutvustuspäev on laupäeval, 22. augustil. Alustab Aino Jakobi siidimaaliga, Maimu Johhanson õpetab tegema näpunukke, Kaie Pärn klaasmosaiiki, Rovshan Nur tutvustab aserbaidžaani rahvuskunsti vaibapunumist, Külli Viil põimevaipade kudumist ja Anshiel Ho seletab lähemalt, kuidas teha koomikseid. Igasse meistrikotta oli eelregistreerimine, aga kui keegi alles nüüd sellest teada saab, siis tuleb tal kiiresti tegutseda 21. augusti lõunaks vaatame üle, kui palju huvilisi end kirja pannud on ja seejärel otsustame, kas laupäeval teha meistrikoda. Tavakohaselt on septembrikuu esimesel laupäeval Helisev linnamüür VIII. Tuletame meelde: see on suur ettevõtmine, mis pakub muusikat, koreograafiat ja ajaloost rääkimist igas linnamüüri tornis ja väravas kokku 37 kohas mitmesaja osalejaga. Seetõttu tunnistame ausalt, et ei julgenud riskida, sest nõutavat hajutamist ei saa keskaegsetel kitsastel tornitreppidel kindlasti järgida. Asendasime siis varasema suure programmi tagasihoidlikuma variandiga: alustame kell 12 Nunnadetaguse torni ees Tornide väljakul Tallinna Muusikakooli bigbändiga ja lõpetame ḱell 18 Kodulinna majas Helin-Mari Arderi lauludega. Mis vahepeal toimub, võib vaadata Facebookist alates 17. augustist. Väärtuse sarjas on lähiajal plaanis käia kahel korral Patareis. 16. augustil juba tutvustas Artur Ümar seal hiljaaegu toimunud arheoloogilisi kaevamisi ja 13. septembril selgitab Urmas Sõõrumaa oma plaane kogu kompleksi kasutuselevõtuks. Kevadel ära jäänud Oliver Orro juhitav käik kunstiakadeemiat ümbritseva kvartaliga tutvumiseks on 4. oktoobril. Kõikidele Väärtuse ettevõtmistele on kohustuslik eelregistreerida Kodulinna majas. Linnamüürile saab Nunnatorni kaudu minna augusti lõpuni iga päev kell 11 18, septembrist alates neljapäeviti enam ei saa. Millised näitused meie majas parasjagu on ja mida põnevat veel lähiajal näha ja teha saab, seda võite alati küsida telefonilt Teie kõnedele vastatakse kella Tiina Mägi sügishooaeg 2020 Kursused ja loengud: Loengusari Taimeabi ihule ja hingele taimetark ja apteeker Maret Makko loengud / alates 9. sept. Hopneri Maja Seenioride Ülikool /alates 9. sept. Lastevanemate kool Ta käib alles lasteaias, 4 loengut, erinevad lektorid / alates 10. sept. Jüri Kuuskemaa loengud Tallinna Pühakojad / alates 10. sept. Käsitöökursus Ise tehtud, ilusake. 3-osaline kursus mütsi kudumise, helkuri ning nahast käevõru valmistamise töötoaga / alates 17. sept. Ukulele koolitus täiskasvanutele Sel aastal üllatan Jõuluvana / alates 28. sept. Looduskosmeetika õpitoad / alates sept. Patsipunumise õpituba, punutised iseendale / alates sept. Vanade Tantsude Klubi / alates sept. Venekeelsed kursused ja loengud: Lastevanemate kool / alates 7. sept. Hopneri Maja Seenioride ülikool / alates 9. sept. Ajalookursus Tallinna ajalugu: Taani kuningast kuni Eesti presidendini / alates 15. okt. Loengud Tallinna Vene Kultuurikoolis /alates okt. Veel: 23. septembril kell SEPO SEEMANI MONOETENDUS Eesti mees ja tema naine Registreerimine: tel Raekoja plats Tallinn Tel

9 Hopneri majas jätkuvad loengusarjad Mõndagi kevadel pooleli jäänut tahetakse sügisel jätkata, kui olukord vähegi lubab. Nii ka loenguid Hopneri majas, mis on jälle kavas alates septembrist. Loodetavasti võimaldab sügis huvilistel omandada uusi teadmisi-oskusi. Loengusarjas lasteaialaste vanematele Ta käib alles lasteaias räägivad oma ala parimad lapse arendamise, kasvatamise ja talle kaasteeliseks olemise teemadel. Kõik loengud algavad kell 18, kestavad 1,5 tundi ning aega on ka küsimusteks ja vestluseks. N, Lapse psühhoseksuaalne areng pereterapeut ja seksuaalnõustaja Pille Kütt; N, Lapsed ja uni psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik; N, 1.10 Väikelaps ja ekraanid: mida vanem peaks kindlasti teadma? psühholoog ja pereterapeut Meelike Saarna; T, 6.10 Kui laps on teistsugune autismikooli looja, nõustaja ja terapeut Ivica Mägi. Taimetarga ja apteekri Maret Makko loengusari Taimeabi ihule ja hingele annab teadmisi ravimtaimedest MTÜ Põlvkondade Maja kutsub külla puudega lapsi ja noorukeid ning nende vanemaid! Ootame teid 19. ja 26. augustil kell Karjamaa 18 (Põhja-Tallinn), et tutvustada hooajal 2020/2021 osutatavaid teenuseid puuetega lastele, noortele ja täiskasvanutele. Palun andke osalemissoovist teada meiliaadressil Täpsustav info telefonil ja kodulehel mida korjata kevadel ja suvel, kuidas kuivatada ja säilitada, millal ja kuidas kasutada. Loengud on kolmapäeviti algusega kell 18: 9.09 Kevadine organismi-ja maksapuhastamine; Kevadised rohelised vitamiinirikkad ravimtaimed ja salatid; Nuhtlus või õnnistus aias: naat, harilik kirikakar, põdrakanep ja orashein; Kevadised ravimtaimed: vereurmarohi, varsakabi, sinilill, vesihein, harilik kopsurohi, harilik kalmus, varemerohi; 7.10 Toomingate ja sookailu õitsemise aeg. Jüri Kuuskemaa loengusari Tallinna pühakojad viib jalutuskäigule kahte kirikusse: N, kell Rootsi-Mihkli kirik (Rüütli 9); N, kell Jaani seegi kirik (Tartu mnt 16a). Kõigi loengusarjade ühe loengu hind on 15 eurot ja pääsme saab soetada Fienta.com. Info: tel Õigusnõustamine jätkub Augusti lõpuni saab tasuta õigusabi E R kl 9 17: 4 telefonidel , või ; 4 e-posti teel 4 Skype is Septembris teatame edasise nõustamise kohta 9 VARIA Saksa vabatahtlik nautis poolaastat Südamekeses Lasteaed Südameke on mitu aastat teinud koostööd Euroopa Solidaarsuskorpuse programmiga. Jaanuarist tuli meile Saksamaalt vabatahtlikuna tööle särasilmne ja imeliste lokkidega Nadja Günther. Eestis soovis Nadja töötada lastega ja õppida eesti keelt. Kõigi võimalike projektide seast valis ta oma vabatahtliku teenistuse kohaks just Tallinna kesklinna lasteaia Südameke. Teda paelus meie maja kakskeelsus, erirühmade töö, looduslik keskkond ja haridusrobotid. Nadja sõnul jäävad talle meie juures lastega veedetud ajast eriti meelde uisutamine Tondiraba jäähallis, riigikogu külastus, vastlapäev vabaõhumuuseumis. Talle meeldisid samuti lasteaias korraldatud üritused, kus osalesid nii väikesed kui ka suured südamekesed. Vabatahtlikuna tõi Nadja meie lasteaeda juurde arusaamist teisest kultuurist ja keelest. Ta õpetas lastele suhtlemist ja tegutsemist koos inimestega, kelle keelt ei mõista; oli toeks õppetegevustes ja hea kolleeg lasteaia personalile. Kevadel, kui kehtestati eriolukord, ei istunud Nadja käed rüpes. Ta tegi kodus vahvaid meisterdamisvideosid, mida jagasime Südamekese Facebooki lehel ja kodulehel. Kui ilm ja eriolukord lubas, aitas Nadja õpetajatel ellu viia üht ammust unistust: muuta lasteaia õuealal asuvad paviljonid toredateks mängumajadeks ja õppetegevusi toetavateks kohtadeks. Eesti keele õppimisel oli Nadja tubli ta õppis keelt suuresti iseseisvalt, sest eriolukord seadis omad piirid. Nüüdseks saab ta juba paljustki aru ja oskab lihtsamaid mõtteid eesti keeles edastada. Nadja on pärit väikesest Saksa linnast nimega Schemmerhofen. Tallinn on talle suurlinn ja ta on nautinud siin elamist. Võimalusel on Nadja tutvunud nii meie linna vaatamisväärsuste kui ka Eesti kaunite paikadega. Tulevikus soovib ta külastada Tallinna koos perekonna ja sõpradega, et neile tutvustada meie linna ja lasteaeda, kus ta töötas. Lasteaias Südameke ja Eestis veedetud aja võtab Nadja kokku nii: Põnev alati toimub midagi ja kunagi ei ole igav! Soovime Nadjale ilusat kojujõudmist ning ootame alati külla! Mirjam Saia ja Janika Oleinikova lasteaia Südameke õpetajad MAALILAAGER VANALINNAS 7 9 aastastele lastele august kell aastastele lastele august kell Maalilaagri eesmärk on luua ja õppida kunsti õues. Märgata ümbritsevat ilu ja püüda seda omal moel jäädvustada. Liigume linnaruumis ringi ning kavas on külastada ka näituseid, et tutvuda erinevate kunstnike omapärase stiiliga. Juhendaja Belliisi Seenemaa 10 last grupis Hind 60 (sisaldab töövahendeid ja sooja lõunasööki) Pääsmed müügil Fienta.com Info: või tel Eelmise ristsõna õige vastus oli OLID ALLES AJAD. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna Ranal Saron. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 28. augustini samal aadressil või e-kirjaga Taas läheb loosi auhind!

10 10 REKLAAM VEENILAIENDITE RAVI al. EUR 65. saatekirjata ja järjekorrata Registratuuri tel Kaardid ennustavad 24/7 Tel Vaata, kes on liinil: ennustus.ee ABC Laenude OÜ / Lombard Laenud tagatise vastu Kulla ja hõbeda kokkuost KOMISJONIMÜÜK Tel Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa SIIN VÕIB OLLA SINU REKLAAM! Meditatiivne kontsert LILLE HÄÄL Väikesed kontserdid VANALINNAS KARL NIELER fagott, 20 helisfääri ja paljud teised pillid. 25. augustil kell Hopneri Majas Tänapäeval püüavad inimesed endasse koguda palju head, aga kahjuks unustavad paljud ära vaikuse, unustatakse olla lihtsalt tühi nagu üks kõlakauss, mis saab alles tühjana kõlada. Tulge kontserdile ja laske oma hingel heliseda, tühjaks saada on hea! Kaasaegse soulmuusika artist Anett Kulbin Kitarril Johannes Laas 23. augustil kell Toom-Rüütli 10 hoovis (vihma korral Püha Katariina kirikus) Piletid 15 Fientas ja Piletilevis Publiku arv on piiratud! Piletid 15 müügil Fientas ja Piletilevis

11 11 IN ENGLISH Tallinn vying for title of European Green Capital Tallinn is making every effort to win the prestigious title of European Green Capital In order to do this, the city has a number of big steps still to take to outperform the other finalists: Torino in Italy and the French cities of Dijon and Grenoble. The title of Green Capital is awarded by the European Commission to a city in which environmental management as a whole is planned and improved through a range of activities. The winning city receives a prize of 350,000 to kick-start new green projects. A total of 18 cities entered the race for the title of European Green Capital The winner from the four finalists will be announced in Lisbon this autumn. Integrated development of the region plays an enormous role on the path to victory. The modernisation of waste management is also very important. Organised waste collection is to be implemented throughout the city centre starting from October. First and foremost this will involve providing opportunities to collect and dispose of waste according to type, thereby protecting the environment. Residents, apartment associations and entrepreneurs producing waste will be obliged to enter into a contract for waste collection with AS Tallinn Waste Centre (TWC) during September. TWC director Kertu Tiitso says: Sorting waste at its source is beneficial to every resident and business owner because it costs them less to dispose of waste according to type. Plus with the rest of the world already sorting its waste, there s no other option for Tallinn when it s aspiring to win the title of European Green Capital. Although the TWC already provides waste collection for the majority of the city centre, Contracts for waste collection can be entered into from 1 September. There are three ways to do this: 4 online at 4 at the TWC office (Suur-Sõjamäe 29a) 4 at the Tallinn City Centre Government office (Nunne 18) from 14:00-17:00 on Mondays Tallinn has lived through a number of construction booms over the years. The most recent one began following the restoration of independence in the 1990s and continues to this day, but the rapid urban development ahead of the Olympic Games preceded it and was also the last boom of the Soviet era. This boom had started to develop in the mid- 70s when Moscow was chosen as the host city of the 1980 Olympic Games, with Tallinn to host the sailing regatta. A national organising committee was formed immediately to direct and control related activities in all areas of life. At the head of the committee were Deputy Head of Government Arnold Green and Mayor of Tallinn Ivar Kallion. The organising committee itself formed 14 subcommittees in order to oversee tasks ranging from construction to medicine and from culture programmes to security. In addition to a number of ministers and senior leaders from the Communist Party, Dmitri Bruns, the chief architect for Tallinn, was also a member of the 33-strong organising committee. He was able to channel the money taps that had been turned on in Moscow for the Olympics into the rapid development of the city of Tallinn. Not all of the new structures were directly linked to the Olympics. Information regarding preparations for the Sailing Regatta of the 1980 Moscow Olympic Games in Tallinn dates back to 1977 and is marked For official use only. This document features a timeline starting from 14 September 1971 when the Olympic Committee of the USSR reviewed the proposal to nominate Moscow as a host city for the Olympic Games. The timeline lists the preparations for the Olympics chronologically and names the key figures who visited Tallinn from East and West. the Old Town will be added as its latest area on 1 October. All residents of the Old Town (apartment associations) and entrepreneurs are obliged to sign a new contract for waste collection during September. The TWC offers bins marked with specific stickers for three types of waste (biodegradable waste, paper/ cardboard and mixed municipal waste and glass waste) for rental or purchase. The collection of bulky waste and leaves can also be ordered. The bins will not be emptied if they contain waste not intended for them and the client will be notified of this the following day, with half of the price still having to be paid. For more information, go to the Tallinn Waste Centre website at or contact the centre by calling or ing HISTORY Hosting the Olympics helped turn Tallinn into a big city Before and after. Postimaja was constructed on Narva Highway in the place of a 100-year-old wooden building that was still being used as a kindergarten as late as 1970 or so. Ugly duckling no more As recently as years ago, the heart of Tallinn mostly comprised wooden buildings: the only high-rise was the Viru Hotel, completed in The city centre was densely packed with industrial companies that manufactured cables, cigarettes, handbags, flour, bread and more. According to the timeline, the construction of the city s new TV tower commenced in April The shoreline fortification structures on Tallinn Bay and the Old City Marina yacht club began to be built in the earliest days of 1976, followed by the construction of an 800-bed hotel and a sports complex in Pirita. It is also revealed in the timeline that the construction of a universal performance and sports hall began and the cornerstone of the central post office was laid in autumn that year. Upon their completion, the buildings were named the V. I. Lenin Palace of Culture and Sports (later being renamed Linnahall or city hall ) and Postimaja or Post house, respectively. The latter has since become yet another commercial centre. As such, it is fair to say that Tallinn benefitted from hosting the 1980 Olympics in at least two important ways. Firstly, the event wrote Tallinn into the history of world sports as the host of the Olympic Regatta. Secondly, it changed the appearance of the city centre and Pirita beyond recognition. 50 new buildings were constructed for the Olympics, and skilfully using the event for the benefit of the development of the city as a whole, a new airport terminal and a wider road between the city centre and Pirita were constructed, plus buildings in the Old Town were renovated quarter by quarter and more. It would be difficult to imagine Tallinn today without it all. What to do in the city 20 August Celebrate the Day of Restoration of Independence by: 4 attending a concert on Harjumägi Hill at 14:00 (free of charge) 4 singing along to the national anthem of Estonia and popular folk songs on Harjumägi Hill at 23:00 29 August The Night of Ancient Bonfires by the Russalka memorial on Inglirand beach at 20:00 With music by Vaiko Eplik, we will light bonfires and enjoy the wonderful views of Tallinn Bay and the city. Don t forget to pack a picnic basket! Tallinn Culture Night invites everyone to visit exhibitions, concerts and workshops and go on excursions on 29 August. For more information, see tallinn.ee/kultuurioo. A new direction in autumn There s a line in a children s poem that Estonians love to quote: Everything is new in the month of September. This refers to the start of the school year, the new season for theatres, many institutions switching back to autumn time and more. We here in Tallinn City Centre Government are also heading into autumn with quite a bit that s new take this page in English, for example. This summer, in collaboration with the Ministry of the Interior, we launched a project to inform and engage new arrivals. As part of this project, information in a monthly district-based newsletter will now be published in English in addition to Estonian and Russian. We hope this helps newcomers adjust to life in our city a bit better and get involved in events here. We ve also set up a Facebook group called Tallinn City Centre for Expats. Everybody whose home language is English or who uses it in Tallinn is welcome to join the group. This will help you stay informed of news regarding the city centre, take part in questionnaires on districtrelated topics, give us feedback on our projects and also ask questions and make suggestions on topics that are of interest to you. Tallinn City Centre Government has appointed a project manager to deal specifically with the issue of new arrivals. She is the one you should turn to if any questions arise regarding the district you live in or integration in the city. You can contact her by ing or calling Svetlana speaks English, Russian and Estonian. Finally, a few words on why it was important to us to launch this project. Statistics from the city centre s population register and residence registration data show that in 2019 alone approximately 2000 EU citizens and people with residence permits registered the city centre as their place of residence for the first time. Some of them are students, while others have moved here for work, bringing their family members with them, some possibly with the intention of remaining here permanently. The city centre district is currently home to more than 63,000 people, 4% of whom communicate in English. Their proportion is growing in our district. They are the neighbours, colleagues and playmates we see every day. We want them to feel at home here! Anu Aus Acting Head of Tallinn City Centre

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

KALENDER 2018

KALENDER 2018 KALENDER 2018 15 5. - 13. VEEBRUAR 2018 T Õ S T A P I L K XI TALLINNA TALVEFESTIVAL A V A S Ü D A 5.02 19.00 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Pille Lill (sopran), Sofia Mazar (klaver, Iisrael) 6.02

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem