^EE'$TI3C SPORDILEHT. 7 Neljapäeval, 16. weebruari! Väljaandja Eesti Spordi Liit.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "^EE'$TI3C SPORDILEHT. 7 Neljapäeval, 16. weebruari! Väljaandja Eesti Spordi Liit."

Väljavõte

1 ^EE'$TI3C SPORDILEHT 7 Neljapäeval, 16. weebruari! 1922 Toimetaja Tuntud Soome sportlane V. Smeds poksimas oma Hai*alfl TaillltieiN pojaga. Väljaandja Eesti Spordi Liit. \

2 74 EESTI SPORDILEHT Nr. 7 Koolide spordi-ringid ja nende tähtsus. Katsuge enesele ettekujutada, millises seisukorras on õppuri organism kuueseitsme tunnilise istuva koolipäeva järele õhuvaestes klassiruumides, antihügieeniliselt konstrueeritud pinkides! Otse hädatarvilik on siin just erilist rõhku panna liikumise, ja tugeva liikumise pääle, koolitöist vabal ajal. Sport kõigis tema kättesaadavamates avaldustes on see tegur, mis aitab istuva eluviisi läbi pooliti atrofeerunud lihaseid ja orgaane oma loomulikku seisukorda tagasi tõsta. Uisklemine, suusasõit, jääpall, suvel jalgpall, kergeatleetika ja veesport, ratsionaalselt läbiviiduna, peavad aitama vaimlise külje arendamise kõrval hooletusesse jäänud keha, tema tervise ja eluliste funktsioonide kordasäädmisele. Kuid raske on saada keskpärasel õppuril spordiseltsi liikmeks; puuduvad soovitused ja tutvus, et koduseks saada spordiseltsi õhkkonnas ja ammutada säält enesele võimalusi keha arendamiseks. Pääle selle on spordiseltside tegevuskavas ikka enam-vähem täiskasvanud inimestele kohane teguvõimalus loodud, kuna mitmeti erineva, kasvava organismi tarvetel tuntavalt teistsugused vajadused on. Silmnähtav, et noortel eriseltsi ja juhtimist tarvis on, et sport seda pakkuda suudaks, mis ta peab. Tuleme vana tõe juure: Ühendus on jõud."» Senni on tõusvatele nõudmistele vastavalt organiseeritud ettevõtlikumate keskkoolide õppurite poolt mitmete keskkoolide juures n. n. spordi-riiigid. Need on seltsid, mille liikmeteks on harilikult kooliõpilased, millel on ka oma valitud juhatus, väljatöötatud põhikiri ja tegevuskava. Viimasele Vastavalt katsutakse korraldada igasuguseid sportlisi toiminguid, milledest enam-vähem kättesaadavamad on kõik eelpool nimetatud spordiharüd. Hää tahtmise ja energilise juhatuse mõjul võivad nad läbi viia paljugi oma liikmete kehakasvatuse suhtes, abinõusid ja rahalist põhja muretsedes enesele pidude j. m. võimalikkude teede kaudu. Oks nõrgem külg mainitud organisatsioonide tegutsemises on vilunud juhatuse, instruktorite puudumises. Peaaegu ainsamaks autoriteetlikumaks allikaks sel alal saab pidada Lauri Pihhkala Poiste spordi õpetust", kus just nõutava ajajärgu kohta hulk väga hinnalisi teateid on. Praegu tegutsemasoleva spordiosakonna tegevuse kohta, mis Koolinoorsooliidu Tall. osakonna sektsioonina töötab, ei tea paljut lausuda, pääle turnikursuste oma liikmetele ja võistluste korraldajate äramääramise, milleks harilikult kohal, meesgümnaasiumi spordi-ringi määrab. Omalt poolt arvan, et nimetatud sektsioon, kui enam-vähem keskorgaan, võiks asjale lähemale paluda mitmeid meie vanematest ja tuntud sportlastest, kes vist ei keelduks vilunud juhatust andmast mõnesugustel korraldatud noorsportlaste kursustel, millest osa võtaksid koolide spordi-ringide juhid, mis, konverentsi laadi kandes, ülesse saeks ka tegevuskavasid ringide jaoks, mille puudumise pärast nüüd mitmete keskkoolide ringide tegevus üsna soikus on. L. P. ijjir Tallinn, s Pikk tän. 47. s soovitab suuski, liuraudu, tõuke- ja sportkelke ja muid - talvespordi abinõusid. üll Toim. märkus: Eeltoodud kirjutus, saadetud õppiva noorsoo hulgast, to-; hiks meie koolitegelaste ja võimlemisõpetajate tähelpanu pöörma sundida enam! kooli spordiringide, nende tegevuse korraldamise ja hõlbustamise pääle ja näi-i data kui selgesti õppiva noorsoo hulgas kehalise kasvatuse vajadust tuntakse. Ühtlasi oleks ka huvitav kui kirjutuses puudutatud koolinoorsoo-liidu spprdiosakond oma tegevusest ja kavatsustest avalikult midagi teataks.

3 Nr. 7 l EESTI SPORDILEHT 75 Sportline tõus Saksamaal. Ju enne ilmasõda omas sport Saksamaal silmapaistva koha, Saksamaa kerkis Stockholmi olümpiamängel ootamatult kõva konkurendina põlistele spordimaadele, viies mitmeid olümpia loorberisi. Pääle kaotatud ilmasõja on aga sport Saksamaal otse pöörase tõusu omand, kisendav nälg ja janu käib santidekarjaga koormatud rahval kehalise ilutsemise, vaimu kasvatamise ja karastamise järel. Nähakse spordis päästeinglit vaimlises ja kehalises kokkuvarisemises. V. Eklöv harjutamas. (Soome^karrikatuur.) Esinemise puhul Põhjamängudel. Sakslasele omase asjalikkuse ja põhjalikkusega on asund, silmapaistvamad õpetlased spordiktisimuste selgitamisele ja väljatöötamisele. On asutatud eeskujuliku korraga kehaharjutuste ülikool Berliini, kus teaduslikke katseid tehakse ja harjutusmetoode väljatöötakse, konstrueerides mitmesuguseid aparaate ja abinõusid. Nii näeme siis ka sakslasi imekiirelt arenevat igasugustel aladel, üleöö tõusvat esimese järgu jõude. On arvata järgmisel olümpiaadil hoopis teistsugust auhindade jagunemist (Saksamaa osavõtte puhul), mille tõenduseks järgnevad arvud kergejõustikust.1921 aastast toome alast mis mitte senni sakslastel tugev ei olnud, võrreldes näit. veespordiga. Fenomenaalsed tagajärjed. 100 m. Houben 10,5 sek.; Rau 10,6 sek.; 8 meest alla 11 sek. 200 m. Krüger 21,8 sek.; Voss 22,2 sek.; 9 meest alla 23 sek. 400 m. Duncker 49,6 sek.; Berchtold 49,8 sek.; 9 meest alla 52 sek. 800 m. Kerrr 1 m. 57,9 sek.; Peltzer 1 m. 58,3 sek.; 6 meest alla 2 min rn. Köppke 4 m. 1,4 sek.; Bedarff 4 m. 3,4 sek.; Ufer 4 m. 9,5 sek m. Bedarff 8 m. 48 sek m. Bedarff 15 m. 27,6 sek m. Bedarff 33 m. 5,5 sek. Kaugushüpe fiornberger 7,33 mtr.; Dickel 7,32 mtr.; Schelenz 7,23 mtr.; 7 meest üle 7 mtr. Kõrgushüpe 6 meest 1,80 mtr., eesotsas Fritzmann, Schuhmacher. Kepphüpe Fricke 3,70 mtr.; Schumacher 3,70; mtr.; Adams 3,65 mtr.; 5 meest üle 3,60 mtr. K u u 11 õ u g e Söllinger 13,47 mtr. D i s k u s h e i d e Steinbrenner 44,61 mtr. (harjutustel üle 46 mtr.); Leutholt 43,90 mtr.; Grafvallner 43,17 mtr. 6 meest üle 40 mtr. Odaviske Buchgeister 62,15 mtr.; Lösch 58,34 mtr.; Lüdecke 57,73 mtr.; Junium 56,68 mtr. N a i s v õ i s 11 us t e 1 on neiu Kiessling jooksnud 100 mtr. 12,6 sek. ja hüpanud kaugust 5,54 mtr.! Rätsepa tarvituste kauplus I. I. ORLOFF, ( S, Karja tän. 10, Tallinnas, I soovitab spordimeestele omast ladust: hääd inglise ülikonna-, fraki-, smokingi- ja voodririiet, kui ka kõiksugu muid rätsepa tarvitusi

4 76 EESTI SPORDILEHT Nr. 7 Vahekohtunik on nii jää- kui jalgpalli võistluste juhataja ja tihti, kui jõud ühesugused on, ka tagajärje otsustaja. Vahekohtuniku kompetentsust kritiseeritakse alati rohkem kui ühegi teise mängija oma ja täie õigusega tema autoriteedist oleneb pääasjalikult mängu iseloom. Vahekohtuniku kompetentsus ei seisa mitte määruste oskamises, vaid nende teostamises praktikas, liiatagi, kus mängus mitmesuguseid olukordi ette tuleb, mis määrustikus puuduvad või puudulikult mainitud. Kes vahekohtunikuna on tegutsend teab väga hästi, kui raske on mitmel juhusel määrustes ettenähtud karistusviisi J ääp all. K. Malten. Vahekohtunik. M o 11 o: Kindlust ja külmaverelsust. rel, kuid mille läbi mängija mingisugust kasu oma poolele pole saavutanud, vaid ümberpöördult vastaspoolele, kes palliga liigub värava poole. Kõlab vahekohtuniku vile ja määratakse vabalöök, ühtlasi päästetakse koerust" teinud pool goalist. Silmnähtav on, et siin mittekaristamine sündsam oleks olnud ja mängu jätkamine kõvem karistus oleks olnud. Niisuguseid juhuseid on palju, millal vahekohtunikul tuleks loobuda määrusest ja talitada õiglustunde kohaselt. Refereerida on Eestis haruldaselt raske, sest et määruste puudumisel kunni viimase ajani, ei ole mängijail võima- V. S. Sport'i" jääpalli meeskonna tsentr-trio,,klubilaste" vastu töötamas. teostada, nii et ta tõesti otstarbekohane oleks. Võtame näituse: ajaja palli vedades on jõudnud corneri lipu ümbruskonda, kuid verest ära minnes", selle asemel, et palli keskele lüüa teda kuidagi oufi ajab, kuid nii et ta juhtumisi vasturuttava kaitsja jala vastu puutub. Nüüd on määruste järel vahekohtunikul õigus nurgalööki (corner kick) anda, kuid küsitav on, kas niisugune tegu mängu põhimõttega kokkukõlas on ja õiglustunde vastu ei sõdi, sest corner on ainult niisugusel juhusel omal kohal, kui pall teatava sihi või tagamõttega üle piiri aetakse, et väravat hädaohtlikkust seisukorrast päästa. Ehk jälle: Keegi mängija on näit. teinud oma värava all mingisuguse koeruse", mis vabalööki nõuab määruste jalust olnud nendega tutvuneda. Ka on tehnika algastmel, mille tõttu toorest jõudu tihti abiks võetakse ja võitlusägeduses toorusteni minnakse. Publikum avaldab ka tihti alateadlikult oma arvamist momentide kohta vilistamise ja kisaga, tähelpanemata, kas see auavaldus" ka omal kohal on. Ka mõne vahekohtuniku äparduse või tähelpanemattuse puhul ei ole ta moraalselt õigustatud seda tegema, nii kaua, kui meil eksamineeritud. vastavaid kursusi läbikäinud vahekohtunikud puuduvad. See aga olgu meie liitudel esimene ülesanne, et mitte mängu tema suures kasvatuslises tähtsuses vale sihil areneda ja mänguvälja uulitsapoistele oma võimu väljenduspaikeks kujuneda lasta.

5 Nr. 7 EESTI SPORDTLEHT 77 Eesti esivõistlused jääpallis. V. S. Sport'i" ja Tennis-Klubi vaheline võistlus. Burmeister murrab läbi. Akeli foto. Eesti esivõistlused jääpallis. V. S. S port" i" - i' a 11 i 11 n a Te n- nis ja Hokkey klubi vahelise mänguga 9:3 (4:3) algasid Eesti esivõistlused jääpallis. Mäng pidi peetama 5. veebruaril, kuid lükati liig käreda ilma tõttu 7. veebruari pääle. Et meeskonde vahekord juba teada oli, ei suutnud mäng kuigi palju päältvaatajaid kokku meelitada ja ei näinud ta ka tugevamat poolt, võistluste korraldajat V. S. Sport'i" huvitama, mida piiri- ja väravakohtunikke puudumine ja esimese poolaja loid mäng tunnistab. Palli lahti lüües paasid kohe klubi väledad ajajad sütitava kokkumänguga Sport'i" kaitsest läbi, kuid Tammanni paari sammu päält möödalöödud pall riisus pääletungimise edu. Sport" hakkab omakord pääle tungima ja suudab poolaja lõpuks 4 goali sisse lüüa, millele klubi mõne juhuse kasutamisega ja õnneliku kombinatsiooniga 3 goaliga vastata suudab. Poolaja tagajärg lööb korraks päältvaatajad kihama ja avaldatakse mitmesuguseid arvamisi teise poolaja kohta mis aga hariliku Sport'i" võidu tähe all madinaga" läbi läheb ja tema hiilguste" poolt 6:0 lõpetakse. Klubi noorematel mängijatel võib kokkumängus ja tehnilises arenemises teatud edu konstateerida ja tulevaseks talveks kõige paremat ette kuulutada. Vahekohtunikuna töötas korralikult E. Hiiop. Eesti esivõistlused jääpallis. Akeli foto. V. S. Sport'i" ja Tennis-Klubi vaheline võistlus. Paal lööb goali.

6 78 EESTI SPORDILEHT Nr. 7 Kalev" B S p o r t" B. 3:3 (0:2). Harju maakonna esi võistlustelt pärit eelarvamise põhjal loodetakse ^alevilt" kerget võitu, kuid lood on muutunud Kalevi" meeskond on nõrgenend (silmapaistvam ajaja 0. Org sõitis Saksamaale ülikooli), kuna Sporti" oma tugevnend. Nii juhtub ka, et Kalevi" meeskond, kes oma üleolekut aimates õige külmalt ja hooletult mängib, peagi sportlaste kibedat pääletungimist tunda saab ja palli väravasse kolksatavat kuuleb. Püütakse küll nüüd kõike jõudu kokku võtta ja kaotust tasuda, kuid lootuste pettumusest ja hajameelsusest paraliseerituna ei sobi, Kalevii" kokkumäng supalli väravasse lüüa. Mäng on tasakaalus. Kõikide meeled ärevuses. Viimased minutid. Ka kolmas kord murrab Ellmann läbi, kuid loob veidi mööda. Tuleb veel üks põnev moment Sporti" keskajaja Saulep murrab Kalevi" kaitsest läbi, väravavaht jookseb välja, viskab ennast palli otsa maha, kuid ei suuda seda kinni pidada. Saulep pääseb edasi, lööb aga segaduses, väravavahi väljaastumisest tasakaalu kaotanult, palli mõne meetri päält väravast mööda. Vahekohtuniku ülesande täitis asjalikult K. Malten, jättes protesti liinimehe P. ebasündsa tegevuse kohta. H. T. Eesti fesi võistlused jääpallis. V. S. Sport'i" ja Tennis-Klubi vaheline võistlus Akeli foto. Kriitiline moment klubi värava all. gugi, olgugi vast, et mäng Sporti" poolele kaldub. Enne esimese poolaja lõpuvilet suudavad sportlased veel ühe goali teha. Teine poolaeg algab energilise Kalevi" pääletungimisega ja kestab nii lõpuni, Sport" kaitseb. Umbes 20 meetert väravast antud vabalöögist saab Kalevi" keskpoolkaitsja Pihlak esimese goali, mis aga kaitse raskepäraste liigutuste tõttu Sporti" ajajate poolt tasa tehakse. 30-dal minutil õnnestab,,kalevi" ajajal Ellmannil kena soologa kardetavast Kapsast" möodapääseda ja 10 min. kauguselt palli, võrku lüüa. Päältvaatajate hulgas tekib segadus. Osa neist tikuvad väljale seletama, et pall võrgus ei olla käinud ja sattuvad väravakohtuniku R-ga sõnavahetusesse... Nüüd muutub kalevlaste pääletungimiiie õige ägedaks. Mõne minuti pärast õnnestab Ellmannil jällegi läbimurda ja JKalev" B - Sport" B Teistkordne võistlus lõppes Sporti" kasuks tagajärjega 2:1 (1:1). Lähemalt järgmises numbris. Sport" A ~- Kalev" A vaheline võistlus lõppes haruldase Sporti" ülekaaluga 8:1 (2:0). Lähemalt järgmises numbris. Tartu K a 1 e v" Tartu,,S p o r t li on mänginud isekeskis tagajärjega 4:1 viimase kasuks. Sportimiseks tarvisminevad jalanõud on saadaval 0. Kiruskl kaupluses, V. Karja tän. 5, Tallinnas.

7 Nr. 1 EESTI SPORDILEHT 79 Mitmesugust. Elukutseliste ilmarekordid kergejõustikus. Toome Jdrottsbladefi" järel elukutseliste ilmarekordid kergejõustikus ja võrdluseks klambrites asjaarmastajate omad: Ala Saavutus Saavutaja Riik Aeg 100 y. 130, 220, , , 3 /4 maili 1» , Kõrgush. h-ga Kaugush. h-ga Kolmikh. h-ga Kepph. Kaugush. h-ta Kõrgush. h-ta 3 hoota hüpet 9,5 (kallak maa) 9,6 (9,6) j 12 (12,8) 21,2 (21,2) 30 (30,6 47,8 (47,4) 1.13 (1.10,8) j 1.53,5 (1.52,2) 3.07 (3.02,8) ' /4 (4.12,6) 9.11,5 (9.09,6) 14.19,5 (14.17,6) 19.25,6 (19.23,4) (24.33,4) (50.40,6) 1.83 (2.01) 7.01 (7.69,5) (15.52) 3.58 (4.09) 3.69,5 (3.47,5) 1.50 (1.67) (10.87) 1 Postee Donovan Valker Donaldson Hutchins Day Nuthal 1 Bredin Hevitt Richards George Lang Cannon >> White Mc. Crane Johnstone Carpenter Burrows Dickerson Darby Andrews Colquitt j Austraalia Ameerika L. Aafrika Austraalia Shotimaa,, Austraalia Inglismaa { Uus Meremaa Inglismaa,,,, Shotimaa Ameerika Inglismaa Ameerika ;,» Iirimaa Inglismaa Shotimaa Inglismaa Donadlsoni aeg 130 yardis teeks 100 meetris sek., mis Paddocki ajad varju jätab. Eesti-Soome vahelised olümpiaadid. Nagu hra Kukk meile teatab, olla Eesti-Soome vaheliste olümpiaadide korraldamine Soomes põhimõttelikult otsustatud ja lähemal ajal esitakse nende Spordi Liidule hääkskiitmiseks nende kava.,esimest olümpiaadi olla kavatsetud Tallinnas käesoleva aasta juunikuul pidada, kusjuures igal alal kumbagilt poolt kaks võistlejat esineda. Võistlusi peetavat üks nädal, kus juures igapäev selleks eri laevaühendus Helsingi-Tallinna vahel loodavat. Võistluste korraldamist loodavad soomlased omale Pariisi olümpiaadi fondi luua. Selleks valmistatavat vastavad rinnamärgid kunstnikkude kavandite järel, mis oleksid ühtlasi laevasõidu piletitena. Järgmine olümpiaad oleks Helsingis 1923 aastal ja selle järel jälle 1925 a. Tallinnas. Olümpiaadide korraldamine Eestile muidugi võidulootusi ei paku, kuid oleks hinnaline õpetund meie algajate sportlastele, kellel avaneks võimalus kodus täiuslikku tehnikat näha, sellega tähtsaks tõukejõuks meie sportlisele arenemisele, niisama ka aineliselt tulutoov. Soome-Prantsus vahelisi võistlusi kergejõustikus peetakse augustini s. a. Pariisis. Guillemofle tuntud Prantsus suur jooksjale ; on kellegi Prantsus miljonäri poolt soodsad ainelised võimalused loodud, mis lubavad teda eeloleval suvel vabamalt spordile anduda ja Prantsusmaa au kaitsta. Helsingi Poksiklubi on otsustanud ühel häälel juute oma liikmeteks mitte vastu võtta. Eeti-Soome vaheline jalgpallivõistlus peetavat Helsingis mai kuus ära, mis soomlastele oleks ühtlasi eelvõistluseks Itaalia reisu vastu. Eesti-Rootsi vaheline jalgpallivõistlus peetakse suve algu! Uppsalas ära.

8 80 EESTJ, SPORDILEHT Nr. 7 Maailma esivõistlustele maadlemises saadab Soome : raskekaalus Põhjala, poolraskekaalus Rosenquist ja Vecksten, keskkaalus Friman ja Edv. Vesterlund, kerges kaalus Tammiuen, sulgkaalus ~ Antila ja Toivonen, kärbeskaalus Ikonen ja Mäkineu. Soome valitsus on määranud Soome Spordi Liidule Smk., reisukulude katmiseks Stockholmi esivõistlustele maadlemises, Prantsus-Soome vahelisele kergejõustiku võistlustele ja Soome-Itaalia jalgpalli võistlustele. A is Balti Spordi ja Võimlemlsriistadg VABRIK Tartus, Aurulaeva tän. nr. 1. Vabriku ladust alati saadaval kõiksugu suve-ja talvespordi abinõusid: Suuski, suusakeppe ja rihme. Spordikelke, suusk-kelke, lastekelke. Hockeykeppe ja palle. Jalgpalle, kettaid, odasid, haamreid jne. jne. Võimlemise jaoks: Hobuseid ja kitsi. Roobaspuid puust ja rauast. Turnikuid, hoolaudu, võimlemismatte. Ronimise teivaid, redelid, Rootsi seinu jne. jne. Püttsepp on Helsingi Atleediklubi võistlustel omandanud I auhinna sulgkaalus. M. Müller. üks meie parematest keskkaalu maadlejatest, kavatseda Stockholmi üleilmlistel maadlusvõistlustel esineda kerges kaalus (alla 67,5 kg.), kus tal kindlasti võiks edu olla. Suusavõistlused Põhjjamängudel, Stockholmis. 30 km.: 1. Vuorinen, Soome, 2 t. 11 min. 2. (J röttumsbraata, Norra, 2 t. 14 m. 51 sek. 3. Okein, Norra, 2 t. 15 m. 22 sek. 60 k m. T. N i k u, Soome, 4 t. 44 m. 22 sek. 2. K o 11 i n, Soome 4 t. 52 m. 12 sek. 3. H e d 1 u n d, Rootsi, 4 t. 55 m. 16 s. Murdmaasuusatamises Põhjamängudel olla meile tuntud soomlane Verner Eklöv kuuekümnendaks jäänud, kuna ta mineval aastal esimese kümne seas oli. Üldse olla osavõtjaid 140 olnud. Postkast. Herbert Tamm, Siin. 1. Teil on proportsionaalne, tugev kehaehitus, mis lubab kergejõustikus igal alal tegutseda, ühel ehk teisel alal spetsialiseeruda, mida lõpuks isiku iseloom määrab. 2. Kehamõõtudest ainult ei või ettekulutada, mil alal kellegil edu oleks. Niisama on Teie harjutamise aeg selleks veel liialt lühike. 3. Ei ole kunagi otsekohe milgil alal soovitav spetsialiseeruda, vaid esmalt üldist sportlist kasvatust ja ettevalmistust omandada, aladel, mis suuremat liikumisvõimalust ja mitmekülgsust võimaldavad (mängud). 4. On hää, et liig noorelt kavakindlalt sportima ei hakataks. 5. Teie poolt teatatud tagajärgi võib keskmisteks pidada. Harjutamise kestvust arvesse võttes tundavad hüppe ja jooksu tagajärjed (iseäranis hää 200 m.i) paremad olevat kui tõuke. Soovitaksime harjutustel päärõhku lühikese maa pääle panna, kiiruse omandamiseks, mis ka hüpetes, visketes ja üldse igal alal esimesel kohal, seejuures muidugi mitte ülemise keha arendamist unustades võimlemise ja visketega. Sakslased soovitavad iseäranis viimasel ajal ülemise keha väljaarendamiseks vasaravibutamist, s. o. hariliku heitevasara keerutamist üle pää ja hoota heitmist, mis selja, külje, kõhu, õla, reie ja sisemiste lihaste ja elundite pääle suurepäraliselt mõjuda. -ng- Pärnus. Vajame kirjasaatjat Pärnusse. Mitmed kirjasaatjad. Ruumipuudusel viibivad saadetused ilmumisega. Tallinna Eesti Kirj.-ÜhfwtBe trükikoda. Pikk ta*. 2.

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Kids Athletics[1]

Kids Athletics[1] IAAFi programmi LASTE KERGEJÕUSTIK rakendamise võimalustest üldhariduskooli kehalise kasvatuse tundides ja laste kergejõustikutreeningul Kristi Kiirats, IAAFi I taseme lektor, SK Fortis treener Heiko Väät,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Uurimistöö Sulgpall

Uurimistöö Sulgpall Uurimistöö Sulgpall Koostaja:Anna Martha Seer Juhendaja:Annely Seer Laagri Kool 5.s Sissejuhatus Valisin sulgpalli sellepärast,et... Tegelen ise sulgpalliga Sulgpall on huvitav Sulgpallis on palju erinevaid

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

LISA 7 Ainevaldkond Kehaline kasvatus Saue Gümnaasiumi õppekava Ainevaldkond KEHALINE KASVATUS Sisukord 1 Ainevaldkond Kehaline kasvatus Keha

LISA 7 Ainevaldkond Kehaline kasvatus Saue Gümnaasiumi õppekava Ainevaldkond KEHALINE KASVATUS Sisukord 1 Ainevaldkond Kehaline kasvatus Keha Ainevaldkond KEHALINE KASVATUS Sisukord 1 Ainevaldkond Kehaline kasvatus... 2 1.1 Kehakultuuripädevus... 2 1.2 Ainevaldkonna õppeaine... 2 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 2 1.4 Üldpädevuste kujundamine

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem