EESTI NÕUKOGUDE S О T S I A L I S T LI К U VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE. 7. detsember 1979 Nr. 47 (714) 14. aastakäik SISUKORD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI NÕUKOGUDE S О T S I A L I S T LI К U VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE. 7. detsember 1979 Nr. 47 (714) 14. aastakäik SISUKORD"

Väljavõte

1 kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE S О T S I A L I S T LI К U VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 7. detsember 1979 Nr. 47 (714) 14. aastakäik SISUKORD l Sesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus pettsiönäride dütasustairiis# kohta Tööveterani medaliga.

2

3 I EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS 571 Pensionäride autasustamise kohta Tööveterani medaliga Kauaaegse kohusetruu töö eest ja seoses pensioniikka jõudmisega autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel Tööveterani medaliga järgmisi pensionäre: Haapsalu rajoon Haapsalu 1. Keskkool Allik, Ida Jaani t. Haapsalu Kolhooside Ehituskontor U1 m, Hilma Johannese t. Haapsalu Mehhaniseeritud Ehituskolonn Laur, Lemba Villemi t. U m m e il, Voldemar Ivani p. Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee rahandusosakond Järv, Eduard Augusti p. Vunk, Karl Isalki p. Haapsalu Rajooni Sidesõlm R a d ž i к о v s к a j a, Irene-Gloria Treu, Vilma Augusti t. Kazimiri t. Uustalu, Helve Jüri t. Haapsalu Rajooni Tarbijate Kooperatiivi Varumiskontor Heeringa s, Asta Augusti t. К i v i t i к k, Arnold Jaani p. Haapsalu Rajooni Tuberkuloositõrje Dispanser В ä ä r t, Hilda Priidiku it. M ä h e r, Leida Ivani t. Haapsalu Teraviljasaaduste Kombinaat Rebane, Elvi!ra Eduardi t. Kalurikolhoos «Lääne Kalur» 11 j i n о v a, Antonina Ivani t. Säina s, Leida Villemi t. Jaanson, Meeri Johannese t. Tšerepkov, Sergei Rohtla, Aleksei Villemi p. Aleksandri p. Karuse kolhoos Kipper, Emilie Tõnise t. T e n t, Margarita Pauli t. Kullamaa kolhoos Pal umae, Erich Jaani p. S a g r its, Linda Johannese t. Matsalu Riiklik Looduskaitseala К u 1 d m e r i, Johannes Eduardi p. NSV Liidu Riigipanga Haapsalu Osakond L e о n о v, Nikolai Lavrenti p.

4 Palivere Ehitusmaterjalide Tehas Paas, Olga Aleksandri t. Voorel, Lehtmiilde Johannese t. Teeninduskombinaat «Haapsalu» Aardemaa, Taimi Priidu t. Arro, Meeta Jaani t. Laur, Helga Johannese t. Luik, Benita Kristjani t. M о о n e s, Maimu Johannese t. Vabrik N e p о m n j a š t š i h, Astrid Augusti t. Muts o, Meeri Priidiku t. Parksepp, Alviina Rudolfi t. S о о 11 a, Linda Jaani t. T r i k, Irene Augusti t. «Sulev» Nisu, Raissa Aliimi t. Saareleht, Marta Villemi t. Hiiumaa rajoon Autotranspordibaas nr. 15 Parbo, Valeeria Antoni t. Jõgeva rajoon Ajalehe «Punalipp» toimetus Tillo, Julius Jakobi p. ETKVL Põltsamaa Põllumajanduskombinaat Mets, Gustav Jaani p. Männik, Johannes Jaani p. Jõgeva näidissovhoos Alatsei, Asta Johannese t. Aili k, Viktor Augusti p. Anton, Hella Jüri t. В u r m, Ivan Karli p. Hansing, Armilde Kusta t. Hindoalla, Urve Augusti t. Hoop, Vladimir Teodor! p. Ingver, Ida J õ e a r u, Olga Potapi t. Jõgeva, Johanna Aleksandri t. Järve, Ema Johannese t. Kaa viste, Leida Augusti t. Kadak, Lehte Jaani t. Karu, Gustav Jaani p. Kingsepp, Linda Fridrichi t. Laanemets, Arvi Johannese p. Laanepere, Linda Johannese t. Lall, Adellina Johannese t. Lall, Jaan Juhani p. Lepik, Johannes Jaani p. Lääne, Helga Oskari t. Lääne, Vidotf Mardi p. Maasalu, Erna Jakobi t. M a s s u r, Elisabeth Mardi t. Meibaum, Nikolai Aleksandri p. M e r i 1 a, Helmi Mihkli t. Merilo, Edgar Jaani p. Miller, Leonhard Villemi p. Mõtte, Valdemar Jaani p. Müür, Hilde Gustavi t. Nahkur, Hilda Gustavi t. Noormägi, Arvi Johannese p. Nõmm, Marie Jaani t. Paats!, Johannes Jüri p. Peiil, Hilda Joosepi t. Piir, Adeliine Kristjani t. Ploom, Aleksei Mardi p. Puusepp, Jüri Jaani p. Pärtelpoeg, Arnold Gustavi p. Saar, Leontiine Hansu t. Saar, Osvald Mihkli p. Savi, Emiilie Johannese t. Sepp, Leida Peetri t. Siirak, Jelisaveta Ivani t. Stamm, Alma Pauli t. Taldrik, Jelisaveta Pauli t.

5 Tombak, Aino Jaani t. Veske, Albert Jaani p. T u g 1 a s, Olga Gustavi t. Viirand, Erna Augusti t. Uku, Agathe Hugo t. Vulf, Valli Juhuse t. U u d 1 a, Erna Värva, Linda Karli t. Jõgeva Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis Mets, Helmi Jaani t. Sakne, Irene Jevgeni t. Jõgeva Teede Remondi ja Ehituse Valitsus Kalm, Rudolf Jüri p. Tuvike, Johannes Saartee, Elvi Hansu p. Tartu Piimatoodete Kombinaat О i d r a m, Elmerisse Karli t. V о о g 1 a, Endla Johannese t. Kingissepa rajoon Kingissepa Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis Kuusk, August Juhani p. Kingissepa Rajooni RSN Arge, Luise Heinrichi t. Kuusk, Alfreida Gustavi t. Lõugas, Elisaveta Aleksei t. Lõuk, Albert Riidu p. Lõuk, Niida Leena t. Täitevkomitee haridusosakond Mägi, Meeta Aleksandri t. Suudla, Niina Vassili t. Suur, Endla Riidu t. Tamm, Meta Karli t. T e ä r, Vassilissa Vassili t. Kingissepa Rajooni Tarbijate Kooperatiiv Mustis, Elviine Mihkli t. «Saare Töölise» kolhoos Aarn, Paula Konstantini t. Mägi, Helmi Aleksandri t. Kana, Aliide Joosepi t. T r a u m a n, Herman Ida p. Kuusk, Erna Aleksandri t. Abdrakipova, Anna Ivani t. Afanasjeva, Maria Peetri t. Agusalu, Elli Jaani t. Belozjorova, Serafima Aleksei t. Bogomasova, Jelena Vassili t. D a n i 1 a s, Günter Jaani p. Drozdova, Anna Vassili t. E r d m a n, Anna Arhipi t. G i 11, Alfred Jaani p. Gorškaljova, Valentina Jefimi t. Innos, Reet Jaani t. Ivanova, Niina Aleksandri t. Raiugo, Jevgenia Leoni t.. Kohtla-Järve linn Ametkonnaväline Valvejaoskond Kulkov, Aleksandr Nikolai p. Kõiv, Zinaida Jaani t. К ä r m i k, Vaike Johannese t. M a z i 1 к i n a, Jevdokia Ivani t. Mihhailova, Jelizaveta Akimi t. Mjakšinova, Maria Konstantini t. Nikolajeva, Aino Stepan! t. Ogurtsova, Iraida Fjodori t. Petrova, Maria Paaveli t. P e v к u r, Veera Aleksandri t. Piptšenkova, Marfa Jakov! t. Popova, Nadežda Mihhaili t. P u n g e r, Uljana Mihhaili t.

6 Puusalu, Maria Ado t. Raie, Leili Ernsti t. Ropponen, Aleksandra Peetri t. Stepanov, Nikolai Mihhaili p. Stepanova, Niina Andrei t. Zahharova, Aleksandra Semjon! t. Z о t о v a, Valentina Vassili t. T i m a š к i n, Nikolai Ivani p. V a s e 1 o, Boriss Aleksei p. Vitikainen, Tatjana Mihhaili t. Autotranspordikoondlse «Kohtla-Järve Autoveod» Ahtme filiaal Š m a j u n, Dmitri Dmitri p. T s j u r a, Klara Filippi t. Terentj ev, Mihail Paramoni p. T š a s s о v, Mihail Timofei p. Autotranspordikoondlse «Kohtla-Järve Autoveod» Kiviõli filiaal Inostrantsev, Nikolai Peetri p. Jürna, Eduard Rudolfi p. К о t о v, Nikolai Vasili p. M i h a i 1 о v, Josiv Mihaili p. Miller, Kaljo Johannes-Eduard! p. Moiseev, Aleksei Grigori p. Selgis, Elia Aleksandri t. S t о k, Eha-Leonilla Leopoldi t. Eesti Magistraalgaasiliinide Tootmisvalitsus В u t к o, Vassili Jakov! p. Dubinskaja, Galina Vladimiri t. Haritonov, Gavriil Vassili p. H a z г о n, Grigori Peetri p. Kats, Abram Joosipi p. К о r š i к о v, Ivan Mihhaili p. Kudrjavtsev, Aleksander Ivani p. Nikultsikov, Boris Akimi p. P a š к o, Mihhail Dmitri p. Pleševa, Anna Nikolai t. Savinovskaj a, Jekaterina Ivani t. Stepanova, Tatjana Peetri t. Š t e p a, Mihhail Osipi p. Trankman, Maimu Jaagu t. ENSV Vabariiklik Spetsialiseeritud Ehitustööde Mehhaniseerimise Trusti Spetsialiseeritud Tööde Valitsus nr. 4 A v t a j e v, Ivan Mihaili p. Prošutinski, Pjotr Konstantini p. Jürgenson, Olga Arturi t. Rumj antseva, Nadežda M a g i n s к i, Ivan Ivani p. Vassili t. M i к e г о v a, Pavlina Ivani t. Timm, Eduard Martini p. Orlova, Niina Vladimiri t. V1 a d i m i г о v, Viktor Dmitri p. Jevgeni Nikonovi nim. Kohtla-Järve I Internaatkool S u к а 1 о, Nadežda Vassili t. Kaubandusvalitsus A b о 1 i n š, Raisa Vassili t. Baranova, Veera Aleksandri t. Grigorjeva, Zoja Aleksandri t. H v а 1 s к i, Aabram Iossifi p. Iljina, Frida 2ani t. Novikova, Anna Aleksandri t. Pavlova, Olga Antoni t. Simo nõva, Marija Ivani t. Suslik, Maria Aabrami t. Zapevalova, Sennija Alfredi t. Vassiljeva, Tatjana Aleksei t.

7 Aleksandrova, Appolinaria Platoni t. Dmitrijeva, Niina Feodori t. D u b r o, Rihard Aleksandri p. E r t s e n, Helmi Eduardi t. Fjodorova, Lidija Ivani t. lüa, Vambo Augusti p. 11 j i n, Aleksei Nikolai p. Ilves, Helga Joosepi t. Ivanov, Mihhail Ivani p. Jakovlev, Vladimir Jakov! p. Jegorov, Reginald Feodori p. Kopõšova, Tatjana Vassili t. К u 1 p e r, Meinhard Antoni p. Kuusmets, Zoja Vassili t. Lipp, August Eedi p. Mõistlik, Uno-Illar Romani p. M ä r s, Lüli Mihhaili t. Müürsepp, Aleksander Ivani p. Narusk, Elmar Gustavi p. N e t š i t a i 1 o, Nikolai Kuzma p. Nikolajev, Ilja Pjotri p. Kiviõli kaevandus Nikolajeva, Maria Antoni t. Olle, Osvald Arnoldi p. P a v 1 u š i n, Aleksander Aleksandri p. P i s m a r k, Nikolai Grigori p. Pork, Arnold Ivani p. Raiski, Pjotr Gerassimi p. Saarnat, Endel Eduardi p. S a v i t s к a j a, Maria Moissei t. Semjonov, Nikolai Semjon! p. Sizov, Georgi Vassili p. S t а 1 v e 1, Hans Ludvig! p. Stepanov, Vassili Dmitri p. T а 1 p s e p p, Elmar Aleksandri p. T a u e r, Kuno Vambol а Juliuse p. T о m m u 1 a, Guido Hugo p. Tärn, Erich V e s k, Erich Augusti p. Višnevski, Janis Onufri p. V j a z о v, Vladimir Vladimiri p. Kiviõli raudteejaam Kaste, Amanda Augusti t. Paavo, Laine Leopoldi t Kohtla-Järve Autobussi- ja Taksoautopark Ivantšenko, Aleksei Stepan! p. Jürna, Marta Juhannese t. Juudas, Ilmar Joosepi p. К о i t i, Lidija Feodori t. Lebedeva, Maria Markeli t. L i f š i t s, Abram Naumi p. Maitsev, Aleksei Andrei p. Mosina, Ludmilla Grigori t Motsenova, Zoja Grigori t. M ä e t a k, Amanda Aleksandri t. Gurtšenko, Maria Vassili t. К i m, Anna Aleksandri t. M e 1 n i к о v, Pjotr Sergei p. N e t j ä g a, Tatjana Akimi t. Naumov, Pavel Mihhaili p. Naumova, Jekaterina Ivani t. Nikolajev, Vladimir Vassili p. О j a, Helmi Ivani t. Ojala, Rudolf Pauli p. О s s i p о v a, Maria Ivani t. P i к к о г, Reinhold Jaani p. Pulver, Evald Juhannese p. Sokolova, Anna Vassili t Tištšenko, Grigori Sergei p. Kohtla-Järve Ehitustrust Nikolajeva, Liidija Mihhaili t. Perli, Jevgenia Vassili t. Stepanova, Olga Stepan! t. Zaitseva, Veera Sergei t. Kohtla-Järve Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 1 A n i к i n a, Antonina Semjon! t. Särgava, Otto Ado p. R e i t e n b a h, Arnold Otto p.

8 Kohtla-Järve Eriinternaatkool J ahimovitš, Aldona S i d о г о v a, Jekaterina Vassili t. Bronislav! t. V i t a š о v, Aleksander Fjodori p. Lobatšov, Vladimir Makari p. V i t a š о v a, Veera Arturi t. Kohtla-Järve 1. Keskkool Kull, Malle Leonhardi t. Samoilov a, Sofia Friedrichi t. R i n g na e t s, Ema Rudolfi t. Kohtla-Järve Linna Haigla nr. 2 Eedul о va, Lidija Vladimiri t. Kalde, Laine Tõnise <t. Klimenkova, Maria Andrei t. M u b i n о v a, Anna Ivani t. Poor meister, Agnessa Ivani t. Savina, Lidija Nikolai t. Stepanova, Maria Semjoni t. T а 1 v i n g, Endla Gustovi t. Telitsina, Valentina Kondrati t. Kohtla-Järve Tootmis-Tehnilise Komplekteerimise Valitsus Mašarova, Jevdokia Konstantini t. Plastmasstoodete vabriku «Salvo» tsehh nr. 2 D ašк e vi t š, Galina Andrei t. Mikker, Vilma Roberti t. Dubousova, Anna Fjodori t. Suviste, Meida Voldemari t К a r e v a, Zinaida Andrei t. V e 1 i t š к o, Maria Kazimiri t. Kirsipuu, Irina Bernhardi t. Rakvere Rajoonidevaheline Veterinaarlaboratoorium Janson, Agnia Fjodori t. Sinitskina, Anna Peetri t. 26. Sõjaväestatud Mäepääste Salk В a t a e v, Nikolai Ivani p. D a š к e v i t š, Feodor Ivani p. G г о m о v, Aleksei Vassili p. J a š a n о v, Dmitri Stepan! p. Kapitonov, Nikolai Pjotri p. Kopõlova, Olga Aleksei t. Kuznetsova, Olga Mitrofani t. Enno, Hilda-Rosalie Johannese t. Gordijevskaja, Nadežda Grigori t. Jefimova, Nadežda Mihhaili t. J e г о n e n, Maria Andrei t. К e s к s а 1 u, Aksel Villemi p. Koidu, Linda Johannese t. M i š а к о v, Konstantin Sergei p. Tammiku kaevandus Nevonen, Aleksander Ivani p. N i i b e r g, Elmar Augusti p. Pastuhov, Maksim Ivani p. Spiridonov, Anatoli Gurjani p. Taalberg, Adolf Augusti p. Teeninduskombinaat «Tarve» Mägelainen, Jelena Adami t. Müürsepp, Marta Johannese t. P e i t r e, Irene Rudolfi t. Remmelgas, Emilia Karli t. Romanovitš, Ella Mihhaili t. Zavražna j a, Antonina Platoni t.

9 Tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» Remondi- ja Mehaanikatehas N i к u 1 i n a, Emilia Martõni t. Kohtla-Järve rajoon Alutaguse Metsamajand G г a b о v, Nikolai Aleksandri p. P г о d e 1, Vilma Kristofi t. Mägi, Evald Rudolfi p. Selli k, Lehte Ludvigu t. Balti Raudtee Tapa Teejaoskond Liiv, Salme Johannese t. Kohtla-Järve Eero, Vaike Antoni t. Helme, Endla Gustavi t. Kõrts, Karl Karli p. Lambur, Abel Jakobi p. L j a p i n a, Linda Oskari t. Rajooni Sidesõlm M u t r a, Johanna Nurm, Marta Jüri t. Siig, Elmar Aleksandri p. V i 1 p u u, Endla Hindriku t. Kohtla-Järve Rajooni RSN Täitevkomitee sotsiaalhooldusosakond Pärno, Gerta Hermani t. Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajand Haljand, õie Bernhard! t. Mihkelsaar, Erik Bazanova, Aleksandra Kristjani p. Feodori t. Popova, Niina Aleksei t. К о i t s а 1 u, Laine Antoni t. Toomsalu, Maria Ivani t. Kulmar, Vaike Jüri t. T ii г к e i, Endel Jüri p. Miheikin, Feodor Ivani p. Ulla, Albert Augusti p. Kohtla-Järve Rajooni Tarbijate Kooperatiivi Varumiskontor Aas, Bernhard Vladimiri p. M ä r t s i n, Arved Arveti p. Ehand i, Aino Jaani t. Tammekun, Jekaterina Kadak, Vambola Madise p. Ossip! t. Kohtla-Järve Teede Remondi ja Ehituse Valitsus G о 1 о v a, Zinaida Ivani t. P ä r n s о o, Elsa Johannese t. J e к i m о v, Jegor Semjon! p. Š e p e 1 j о v a, Veera Antoni t. Kask, Elmida-Johanna Eduardi t. Rahvakunstimeistrite Koondis «Uku» Aasmaa, Arvo Ivani p. Sinimäe Kaheksaklassiline Kool Komarova, Maria Stepan! t. Tattari, Elsa Ilja t. Miilits, Zinaida Nikolai t. Tapa Vagunidepoo Levkevitš, Genovefa Ivani t. S t а го g о rot zeva, Antonina Nikiforova, Darja Peetri f. Aleksandri t. V ä i n m e t s, Ahto Aleksei p.

10 А11 e b e r g, Heinrich Jakobi p. «еакл.-:л. ÜLKNÜ 60. aastapäeva А a r i k, Helga Tõnu t. Astasenkov, Pavel Fjodori p. Fedjukina, Leida Alfredi t. Gasna, Jelizaveta Nesteri t. Jegorova, Anna Mihhaili t. Kapp, Martin Martini p. Kurve, Leida Viilip! t. Tudu Metsamajand Flink, Meinhard Eduardi p. nimeline Aseri Keraamikatehas Pirožnikova, Anastassia Ilja t. R e e b e r t, Elmar Aleksandri p. T i h о n о v a, Tamara Stepan! t. Trummar, Asta Aleksandri t. Vagula, Raissa Stepan! t. Vassiljev, Valentin Vassili p. V e h m a n, Anna Paveli t. Ville, Emilie Aleksandri t. Paide rajoon Alliku sovhoos Äre, Leida Jüri t. Müür, Leida Preediku t. Hiis ma, Rosalie Kristjani t. Nõlvak, Jurite Karli t. Kruusmaa, Ants Augusti p. õunapuu, August Kustase p. Maksing, Johannes Johannese p. Autotranspordibaas nr. 10 P г о b e n, Linda Aleksandri t. Järva-Jaani kolhoos Allmere, Kaarel Augusti p. Annuk, Osvald Ludvig! p. Jõgi, Feodor Ivani p. Kaldas, Ema Augusti t. Järvamaa Alevi, Linda Jaani t. Biene, Voldemar Jaani p. Kapp, Viktor Karli p. К1 e i u s, Aksel Voldemari p. Kork, Anna Jakobi t. Kruusamäe, Helga Isak! t. Paimets, Hilda Jaani t. Petersell, Karl Ado p. Metsamajand Rozenbusch, Etvald Pjotri p. Rosenfeldt, Harald Otto p. Särki, Pavel Mihaili p. ETKVL Koondise «Auto» Paide majand К о d г u, Galina Paveli t. ETKVL Leivatootmiskoondis «Standard» R о о s m e, Helmi Aleksandri t. õunapuu, Johannes Saluvere, Linda Heinrichi p. Leonhardi t. Paide Rajooni Tarbijate Kooperatiivi Varumlskontor P о t m a n n, õilme Aleksandri t. Paide Rajooni RSN Täitevkomitee К о i 11 a, Reet Hermani t. Tallinna Tootmiskoondise «Talleks» Paide filiaal N e i e r, Laine

11 Põlva rajoon Mooste näidissovhoos Ha ns m a n, Linda Eduardi t. Kase, Volli Ferdinandi p. Kaarus, Johanna Danieli t. Põlva Kaugõppekeskkool H õ i m r e, Ääre Põlva Piimatoodete Kombinaat Pajus, Artur Rudolfi p. Sooäär, Laine Peetri t. Põlva Rajooni RSN Täitevkomitee kultuuriosakond Nilbe, Laine Daveti t. U r g а r t, Koidula Korneliuse t. Põlva Rajooni Sidesõlm Muuga, Senta Augusti t. Ruusa sovhoos Kaimre, Priit Kaarli p. Tobreluts, Elmar Rudolfi p. Kilp, Laine Oskari t. Räpina Metsamajand Kannel, Koidula Juhani t. Narusk, Arand Jaani p. Kattai, Ekaterina Vassili t. Ojakivi, Liidia Vassili t L e p 1 a, Valve Danieli t. Sander, Erich Augusti p. Mehine, Peeter Ivani p. Tarros, Herta Oskari t. Eomois, Aksel Jaani p. Haidak, Juta Friedrichi t. Kaare, Aino Karli t. Kattai, Eduard Mooritsa p. К e i v, Linda Karli t. Kubo, Vilma Kõiv, Leida Juhani t. Kärbis, Bernhard Augusti p. Leppmaa, Ida Juhani t. L e p s о n, Paul Viido p. Lukats, Endla Nael, Ursula Jaani t. Nool, Osvald-Aleksander Jakobi p. Räpina Sovhoostehnikum О j a su u, Eha Jakobi t. Peedoson, Irene Puus-Puuts, Ernst Rudolfi p. Reim, Elsa Simeoni t. Ruul, Vaike Peetri t. R ä m m a n, Eduard Rudolfi p. Sarja, Aleksander Jegori p. Siimsaare, Elmar Eduardi p. Zirnask, August Jaani p. T e e 1 a h t, Liidia Aleksei t. Tigane, Otto Mihkli p. Vosmi, Samu ei-johannes Juhani p. Pärnu linn Autokolonn nr К о i t m a a, Elmar Johannese p. Ojasaar, August Mihhaili p. Kolessova, Antonina Paju, Salme Martini t. Vassili t. Toompuu, Helmi Feodori t. Maloletkova, Klavdia Veltmann, Alfred Ado p. Nikolai t. О i s m a a, Arnold Jüri p.

12 Pärnu Linna Kommunaalettevõtete Kombinaat Jakovlev, Viktor P а 1 j а p e а 11, Juhan Aleksandri p. Aleksandri p. Juurikas, Juhannes Juhani p. Pitk, Ida Toomase t. Kaevand, Jefrossinia Vassili t. Põlluste, Alfred Madise p. Kaljuste, Helmut Volmer! p. Resev, Leonore-Johanna Kask, Maimu Juhani t. Alfredi t. К о 1 e s s о v, Valentin Smeijanski, Maimu Hugo t. Nikolai p. Tammisto, Laine Antoni t. К r i 11, Martha Karla t. T i 11 a r t, Hendrik Kristjani p. Lilles, Laine Eduardi t. Tomson, Vladimir Jaani p. L i v a, Valentina Georgi t. V ä к r a m, Grete Ulrichi t. Lõunat, Hilda Aleksandri t. õisnurm, Pauline Juhani t. Pärnu Merekool P о 1 e ž a j e v, Aleksei Peetri p. T r u š i n a, Ekaterina Aleksandri L Dementjev, Ivan Mihhaili p. Dergatšova, Elviira Augusti t. Ivanova, Ljudmilla Makari t. Jakobson, Valentina Johannese t. Juurik, Salme Sergei t. Kosenkranius, Helmi Johani it. Künd, Anna Maksimi t. Kuusk, Ebba Arnoldi t. Kõrbe, Maria Nikolai t. Käsper, Silvia Jakobi t. Lomzakova, Galina Nikolai t M a s 1 о v a, Inna Pauli t. Aitaja, Johannes Adu p. Hein, Elmi Antsu t. К i b u r, Taissia Ivani t. Kuusk, Selma Kristjani t. Luts, Voldemar Jüri p. Metsamägi, Aino Antoni t. Nõmm, Juta Juhani t. Pahk, Valentina Jüri t. Sindi 1. Detsembri nimeline Vabrik Mikko, Heljen Samueli t. Mironenkova, Hilda Eugeni t. Palmissaar, Linda Sandri t. P a 11 i k, Augusta Aleksandri t. Petri, Erika Karli t. Ristolainen, Amalia Ivani t Sepp, Leida Augusti t. Siitam, Helene Johani t. Silla, Linda Ernsti t. S m о 1 i n, Nikolai Ivani p. Zahharova, Leida Jaagu t. T u g e d a m, Maimo Aino t. V о 1 g о n i n a, Anna Moissei t. Teeninduskombinaat «Säde» Reimann, Ellen Aleksandri t. Rohumägi, Alise Juhani t. Salumets, Aino Augusti t. Soostermaaker, Helmi-Adele Juhani t. Viik, Marta Ado t. Vuurmann, Adele Kusta t. Tallinna Naha- ja Jalatsitootmiskoondise «Kommunaar» Pärnu filiaal Anderson, Hilda Jakobi t. Gontšarov, Pavel Semjon! p. Aru, Aino Juhani t. Jürison, Leonida Martini t. Bezborodova, Valentina К а 1 j e n d, Leida Aleksandri t. Aleksei t. Kirikal, Matilde Andrei t. Borissova, Iraida Nikolai t. Kukk, Feliks Jüri p.

13 Laštšenko, Ivan Grigori p. Luts, Oskar Juhani p. Mandre, Elmar Juhani p. Mehhovitš, Pelageja Dmitri t. Merelo, Leida Peetri t. M i i к r e, Herman Juhani p. Ottis, Elviire Jaani t. Rõõmus, Aari Jaani p. Spiegelberg, Salme Jüri t. Tohver, Maimu Eduardi t. Vahter, Aino Timofei t. Pärnu rajoon ETKVL Pärnu Kooperatiivkaubastu Lind, Ilse Mihkli t. «Kalevipoja» kolhoos Hanson, Maimu Hendriku t. Metsaots, Helmi Jaani t. Kesküla, Asta Aleksandri t. Truu, Evi Mihkli t. Pärivere sovhoos Aak, Meida Jaani t. Reinart, Alide-Helene Kalde, Ernst-Alfred Mihkli p. Juhani t. Rae, Sinaida Martini t. Pärnu Lihakombinaat Sinivee, Vilma Illarioni t. R а a p, Vaike Märdi t. Suigu kolhoos Tarva Kaheksaklassiline Kool Kund 1 a, Endel Jaani p. А11 о r g, Ago Roberti p. Altjõe, Ida Magnuse t. Borovikov, Aleksander Feodori p. D о к u к i n, Aleksander Sergei p. Fessenko, Aleksander Andrei p. Fessenko, Jekaterina Foma t. H а r j o, Vallot Juhanson, Heli Johannese t. J ü r i о j a, Vaike-Floreida Gustavi t. Jürna, Elmar Mihkli p. Kask, Aino Albrechti t. К oti se, Johannes Samuel! p. Laurisson, Vilma Martini t. Martinson, Ella Pjotri t. Monvelt, Elvi Johannese t. Mägi, Endel Mihkli p. Rakvere rajoon ETKVL Tootmiskoondis «Rakvere» Orlov, Vjatšeslav Mihhaili p. Pajur, Klaara Johannese t. Pärri, Lempi Pjotri t. Peebo, Ellen Karli t. P i t к v e, Aino Juhani t. P i t к v e, Leonore Jakobi t. Pukk, Evald Issak! p. R i i s b e r g, Melitta Hermani t. Ross, Ulo Karli p. R u m, Helga-Vilhelmine Alderi t. Takjas, Toomas Jüri p. Talv, Salme Augusti t. T e p p, Herman Jakobi p. Tiik, Linda Osvaldi t. Toomemaa, Aurelie-Velanie Hugo t. Tuul, Osvald Pauli p. Siht, Meeri Johannese t.

14 Rakvere Autobussi- ja Taksopark Heinsalu, Lembit Leemets, Volli Villemi p. Heinrichi p. Sepp, Paul Peetri p. Kulmar, Velli Aleksandri t. Rakvere Rajooni Sidesõlm Fomina, Agnes Augusti t. Klimovskaja, Salme Kustavi t. Kurim, Eduard Kustavi p. Arak, Melanie Karli t. Kaev, Amarillis Johannese t. Kivimäe, Erna Aleksandri t. Lil lo, Imbi Gustavi t. L u g n a, Hermilde Jaani t. Luks, Marta Gustavi t. Peil, Karl Villemi p. Post us, Aleksander Aleksandri p. Nõmmik, Maria Karli t. Pavlova, Valentina Mihaili t P ä r i k, Juljus Hansu p. Sammel, Ellen-Lisette Rakvere Tarbijate Kooperatiiv R а a m a t, Ernst Aleksandri p. R e i n u m ä e, Riga Juliuse t. Sult s, Heinrich Kristjani p. Traks, Albert Aleksandri p. Veskioja, Helga Eduardi t. Vilu, Õilme Aleksandri t. Voolma, Laine Arnoldi t. Rakvere Tarbijate Kooperatiivi Toitlustusettevõtete Ühendus Grigorjeva, Olga Andrei t. Kaseväli, Evi Jaani t. Kelp, Aliide Gustavi t. Kuusk, Salme Heinrichi t. Lauri, Aleksander Johannese p. Nirgi, Asta Johannese t. P õ 1 d a r, Anna Vassili t. Põldmaa, Valve Juhani t. Sobbik, Hilja Johannese t. T a n i 1 a, Salme Mardi t. Toome, Helmi Jüri t. U u s v e 11, Armilde Aleksandri t. Rakvere Tarbijate Kooperatiivi Universaalkauplus К ä ä n i k, Ellen Osvaldi t. Pender, Maijette Bernhard! t. Rakvere Teede Remondi ia Ehituse Valitsus Albert, Evald Filimoni p. Ivanihhina, Tatjana Aleksandri t. Kangur, Ivan Ivani p. Kirs, Selda Heinrichi t. Laius, Alma Antoni t. Leek, Arli Sergei p. Lillak, Evald Johani p. Lille, Bernhard Jakobi p. M i к к e r, Osvald Mihkli p. P e n t i n e n, Ivan Abrami p. Pähklamäe, õie Pauli t. Kaik, Elia Mihkli t. Rentik, Eldur Antoni p. Sergejenkov, Nikolai Kirilli p. S i p s а к a, Lidia Tooma t. T i p p i, Raimond Gustavi p. Vassiljev, Linda Hindreku t. Roela sovhoos Aništšenkova, Aino Juhani t. Kostijainen, Elsa Ivani t. Annuka, Rudolf Jaani p. Kuulbas, Erich Rudolfi p. Jersulainen, Maria Adami t. Laasberg, Elfriede Augusti t. Kongi, Ferdinand Mihkli p. Liivassaar, Emelina Pritsu t.

15 Mestilainen, Aino Matvei t. Pähe 1 bu, Gerta Augusti t. Peebo, Aurelie Juhani t. Vahi, Velli Jakobi t. Pihlak, Lembi Andrei t. Tamsalu Rajoonide vaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis Adler, Vilma Mardi t. Ausmees, Olga Grigori t. Junkur, Ants Jakobi p. К а а 1 e s t e, Anna Aleksei t. Krünler, Rudolf Otto p. Kurotškina, Ellen Johannese t. Meigas, Erika Jakobi t. Prits, Elga Augusti t. Vasilenko, Mihail Aleksandri p. Vaeküla Eriinternaatkool A i t, Hendrik Jüri p. Liivik, Endla Antoni t. Kanter, Ellen Johannese t. Loit, Ajiette Mihkli t. Kanter, Elmar Jaagu p. Raagmets, Linda Kruus, Helene Juhani t. Aus, Ella Gustavi L Grigorjev, Aleksander Ivani Ind, Helga-Elviine Aliine t. J u u r m a, Hildegard Jaagu t. К а а г 1 е р, Anette Antsu t. Kolumbus, Marie Gustavi t. Lillemägi, Aliide-Elfriede Mardi t. Litter, Peeter Peetri p. Luks, Heinrich Madise p. Lootsman, Liisa Jaani t. Mõll, Heinrich Jaagu p. Rapla rajoon Raikküla Eriinternaatkool О j a m ä e, Ilse Eliase t. p. Palmiste, Elise Karli t. Parmas, Aleksander Aadu p. Parmas, Hilda Jüri t. Pihlak, Gunda Martini t. Rahkema, Ilse Martini t. Randma, Elfriede Karli t. Repponen, Aino Abrami t. Saare, Jadviga Vladislavi t. S a s s i a n, Hermann Karli p. S i г к a s, Martin Jüri p. Rapla Kolhooside Ehituskontor Maide, Alfred Jakobi p. Armus, Arseni Ivani p. Sirk, Saima Rudolfi t. Rapla Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis Käsper, Selma Augusti t. Rapla Tarbijate Kooperatiiv Anton, Linda Karli t. Pärn, Manivald-Vambola Jaani p. Heinaru, Elfriede Mardi t. V e 1 b e r g, Herbert Kustase p. I lume ts, Erna Johannese t. Viikberg, Osvald Jüri p. L ä 11, Vilma Juhani t. Villig, Paul Mardi p. Rapla Tarbijate Kooperatiivi Ühiskondliku Toitlustamise Ettevõtete Ühendus Allika, Sunanda Hansu t. Rägun, Anastasia Karli t. Mururand, Lovise Hansu t.

16 Teeninduskombinaat «Rapla» Tsava, Õilme Eduardi t. Varbola sovhoos Laud, Aino Johannese t. T e e к i v i, Aino Augusti t. Luttvärk, Alfred-Richard Õepa, Irene-Leida Mihkli t. Matsi p. Tallinna linn Lenini rajoon ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse Varustus- ja Turustuskontor Ivanova, Raissa Jegori t. ETKVL Rajoonidevaheline Tallinna Kaubanduslik Baas Rannas, Linda Jakobi t. Rembetti, Ivan Nikolai p. NSVL Ehitusmaterjalitööstuse Ministeeriumi Autoklaavse Silikaatbetooni Teadusliku Uurimise ja Projekteerimise Riiklik Instituut Benenson, Osip Isaaki p. R a s c h, Heinrich Põlma p. Kipper, Elia Mardi t. RPI «Eesti Maaehitusprojekt» G о 1 u b e v a, Helmi Peetri t. Ž i g a d 1 o, Janina Antoni t. Tallinna Desinfektsiooni Jaam Bochmann, Fernanda Aleksandri t. Tallinna Keemia В о i к о, Maria Peetri p. Jaana, Vilma Heinrichi t. Kaarna, Helbe Alfredi t. Kovalenko, Naima Pauli t. ja Farmaatsia Tehas Lehtla, Asta Hansu t. Liik, Maria Antoni t. Noot, Leida Hansu t. Sooraud, Laine Mihkli t. Tallinna Linna Lenini Rajooni Rahvakohus Helme, Ester Antohhina, Maria Kuzma t. Austa, Elfride Konstantini t. Gašitševa, Anna Semjon! t. Grigorjev, Peeter Grigori p. G u 1 i n, Nikolai Ivani p. Jõeäär, Helmi Jüri t. Kaletskene, Jadviga Antoni t. К i d e n к o, Maria Vassili t. Korotškina, Niina Mihhaili t. L j a p i n a, Maria Ignati t. Mataka j eva, Niina Prokofi t. Morozova, Maria Mihhaili t. Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaat Mällo, Amilde Jaani t. Mölder, Luule Augusti t. Nizovtseva, Olga Tihoni t. N о v i к о v, Ivan Vassili p. Orlova, Niina Mihhaili t. Orlova, Valentina Dmitri t. О t š i n s к i, Dmitri Ivani p. P о 1 j a n s к a j a, Tamara Nikolai t. Sidorenko, Fjodor Kuzma p. S i d о г о v a, Antonina Stepan! t. S p i г к i n a, Alida Artemi t

17 T о m s о n, Eha Voitsehovskaja, Maria T s v e t к о v a, Tamara Nikolai t. Aleksandri t. V а 1 n e r, Maria Nikolai t. Tartu linn Ajalehe «Edasi» toimetus R i t s 1 a i d, Niina Karli t. О h a, Loreida Karli t. Hans Heidemanni nimeline Trükikoda Juus, Elsa Kustavi t. Pent, Maimu Jaani t. Leib, Hilja Eduardi t. Somelar, Anna Stepan! t. Kirjastuse «Perioodika» Tartu osakond Laurits, Salme Ferdinand! t. Pann, Linda Mihkli t. Tarbekeemia Tootmiskoondise «Flora» tsehh nr. 6 Uus, Heldela Rudolfi t. T u r o, Hilda Jaani t. Tartu Autobussi- ja Taksoautopark H e r i k, Evald Jaani p. 01 i s о v, Oleg Aleksandri p. К u d r j a v t s e v a, Aleksandra Peterson, Leida Daveti t. Stepan! t. Põder, Asta Joosepi t. Kärner, Feliks Johannese p. Resetova, Klavdia Antoni t. Laar, Johannes Karli p. Sangernebo, Eduard Lea, Hugo Juhani p. Johani p. Neemeste, Väino Mihkli p. Uibo, Anastasia Andrei t. N õ g e 1, Artur Karla p. Vorobjova, Antonina Nõmme, Ida Peetri t. Varlami t. Tartu 4. Keskkool G a p e e v a, Tamara Ilja t. Boston, Erna Jaani t. Hoi m, Maire Roberti t. Kiidjärv, Liidi Feodori t. К о s e n к o, Marija-Tatjana Franki t. Leibur, Salme Martini t. Liiv, Leida Augusti t. Liivat, Jelena Vassili t. Ojasild, Aili Juhani t. Ojavere, Helga Karli t. Org, Maija Aleksandri t. P a h к e r, Alma Johani t. Patsi, Hilda Helmi t Parras, Erika-Helmrud Hermani t. Parveots, Tatjana Ignati t. Pastel, Linda Mihkli t. Piho, Alviine Johani t. Tartu Kliiniline Haigla Porgasaar, Amanda Johani t. Purre, Rein Aleksandri p. Raid, Salme Karli t. Raidla, Hilda Juhani t. Raunvee, Aade Juhani t. Reimand, Hilda Eriina t. Rinne, Elviine Karli t. Roos, Anette Karli t. Roosaar, Leena Ernestiine t. Roosalu, Ella Villemi t. Ruussaar, Evald Juhani p. Rüütel, Helme Jaani t. Sepp, Amilde Alberti t. Simm, Aline Rubeni t. Sirel, Elviira Villemi t. Sokolova, Aino-Regina Pauli t.

18 Soodla, Meetha Priidu t. Stember g-kivimägi, Irina Oskari t. Suits, Amanda Joosepi t. Säägi, Gerta Akulina t. Tamm, Emma Jaani t. Tamsalu, Elia Augusti t. Tigane, Lilli Otto t. T i i d e m a a, Liisbet!! Kusta t. Torim, Agnes Johannese t. Tšernuhha, Natalia Ivani t. T u v i k, Elfrieda Aleksandri t. Vahtra, Virve Juhani t. Valtmann-Valdson, Hilda Jaani t. Visnapuu, Maria Aadami t Visser, Herta Voldemari t. Võngerfeld, Johan Jaani p. õun, Salme Anna t. В e 1 о 1 i p e t s к a j a, Antonina Vassili t. Bogdanova, Matilda Ivani t. F i 1 u к о v a, Tatjana Andrei t. J e s s i n a, Jekaterina Ivani t. К о I о m a t s к i, Pjotr Timofei p. К о 1 p а к о v а, Niina Mihhaili t. Konsen, Armilda Pavlovi t. Kravtšenko, Maria Pjotri t. Lozovskaja, Uljana Ivani t. Moretskaja, Jevgenia Mihhaili t. Anisimova, Lembi Peetri t. Goloskok, Sofia Jakobi t. Kivi, Elli Gustavi t. К1 j u j e v a, Maria Prohorovi t. Kudrjavtseva, Ludmilla Ernsti t. Muts, Aino Augusti t. Mõtsar, Virve Kristjani t. Mägi, Vilma Augusti t. Tartu Kontrollaparatuuri Tehas Olonen, Valentin Ivani p. Ostrovskaja, Jelisaveta Ivani t. Pavlov, Aleksei Pavlovi p. Postnikova, Valentina Dimitri t. Priležaeva, Iraida Peetri t. Sarap, Aksel Jakobi p. Sarapuu, Ago Simoni p. Se m j onova, Aleksandra Timofei t. Stanitskaja, Anna Aleksei t. Tsvetkova, Veera Grigori t. Varblas, Rudolf Isaaki p. Tartu Toitlustustrust Nevzgodova, Anna Pjotri t. N о о r s а 1 u, Anna Ilja t. Pihu, Keeli Peebu t. Pšenitšnikova, Klara Sergei t. P ä r e n d, Elga Bernhard! t. Štšerbakova, Maria Ivani t. Trommel, Helmi Mihkli t. Tootmiskoondise «Vasar» Tartu tsehh «Aimeta» Abel, Hilda Jaani t. Botškova, Jelena Ivani t. Ivanov, Anatoli Aleksandri p. К u b r i, Asta Villemi t. M ä r t i n, Ida Ivani t. Peitel, Koidula Davidi t. Ristemäe, Liidia Vassili t. Štokareva, Maria Grigori t. Zagrjadskaja, Elfriede Joosepi t. Taal Velt, August Alfredi p. Vau, Ingrid Johannese t.

19 Tartu rajoon Alatskivi sovhoos Aia, Rudolf Villemi p. Korkanen, Väino Andrei p. Jõesaar, Marta Johani t. Poolakese, Endla Augusti t. Kiili, Johanna Juhani t. Elva Rajoonide vaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis H ii eк ä n d, Endel Jaani p. Soo, Linda Ivani t. Kõks, Johannes V i s a m e t s, Aleksander Kutsar, Erich Hansu p. ETKVL Koondise «Auto» Tartu majand К i i s к ü 1 a, Laine Lauri, Heida Eduardi t. Konguta sovhoos Kasetalu, Anton Bernhard! p. NSV Liidu 50. aastapäeva nimeline Tartu näidissovhoos Eller, Salme Jaagu t. M ä h a r, Kalju Paap! p. Hallik, Linda Rudolfi t. Ressaar, Tõnis Tõnise p. Не Iist vee, Paul Jaani p. S а а r s e, Endla Gustavi t. Kah ro, Tamara Timofei t. Tennokene, Linda Gotliebi t. Lall, Meeta Augusti t. Teppan, Maria Maksimi t. Maidla, Asa Aleksandri t. V i s 1 a p u, Mihhail Sergei p. Tartu Piimatoodete Kombinaat Kanger, Aino Karli t. Otsa, Liilia Arvedi t. Liivat, Ilse Eduardi t. Pii r, Herbert Gustavi p. Lind, Karl Eduardi p. P ü s s a, Asta Jaani t. Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee haridusosakond G u š t š i n a, Matilde Jakobi t. R a i t s, Linda Alberti t. Kuuli, Ruth Hansu t Salmistu, Endla Danieli t. L a i d 1 a, Marie Hansu t. Sütiste, Koidula Oskari t. Tartu Tarbijate Kooperatiiv Beljajeva, Olga Ilja t. Somelar, Valve Juhani t. Kaljo, Ellen-Erika Augusti t. Võnnu sovhoos Härson, Endla Kristjani t. Liblik, Eero Johannese p. Jaaska, Aino Eduardi t. Moose s, Jolanda Hindreku t. Valga raj oon Valga 1. Kaheksaklassiline Kool Vallner, Alleks Madise p. Valga Kolhooside Ehituskontor H о 11 s, Eduard Karli p. Kirsipuu, Vilhelmine Kaur, Arvo Jaani p. Peetri t. Kenk, Valter Lehter, Elmar Jaani p.

20 Liit, Elmar Evaldi p. Madal, Richard Karli p. Maspanov, Aleksander Feodori p. Metsar, Uno Aleksandri p. Mäerand, Artur Ludvig! p. M ä n d 1 a, Roman Akimi p. Ploompuu, Ilmar Kusta p. P u 11 e r, Fjodor Aleksandri p. Saag, Julius Karli p. S u 11 i n, Jaan Aleksandri p. Tammistu, Kaljo Jaani p. Tuuleveski, Olev Antoni p. Valga Aab, Senda-Valentine Peetri t. Erman, Anastasia Peetri t. Glokke, Leonid Aleksei p. H e i n о 1 a, Valiy-Etmilie Simmu t. Ivanov, Ivan Fadei p. Ivanova, Anna Ivani t. J о n u s k, Marta Karla t. J u t š a i k, Liidia Dmitri t. Kais, Jekaterina Nikolai t. К a r i n g, Alla Anam t. Karist, Ida Augusti t. К i r i 1 e n к o, Valentina Vassili t. Koemets, Linda Aleksandri t. Kraav, Aili Jaani t. Kukuškina, Klaara Pjotri t. Kogel, Ida-Helene Joosepi t. Kogel, Salomonia Jakobi t. К õ i v i k, Maria Jaani t. Kübar, August Peetri p. Laanemäe, Alide Aleksei t. Laats, Karp Martini p. Leppik, Viimi Lükka, Liidia Peetri t. Lõhmus, Luise-Helene Jaani t. L ä h о v a, Paraskovja Aleksandri t. G1 ü c k, Arnold Tõnise p. Karu, Jaan Hansu p. Kivikas, Ivan Georgi p. Lemming, Amanda Johannese t. Mäe, Tõnis Peedi p. Mänd, Johan Aleksandri p. õmblusvabrik Malleus, Hilda Hendriku t. Markus, Voldemar Märdi p. M e e m a n, Eduard Jaani p. Meister, Robert Roberti p. Mõttus, Linda Mihkli t. N e e d r a, Alfred-Ferdinand Arnoldi p. Pihlak, Laine Jaagu t. Pitsi, Leida-Johanna Augusti t. Põldvee, Hermann-Alfred Peetri p. Raad, Karl Reinholdi p. Raidla, Anete Hendriku t. Kappel, Elfriede Minna t. R u 11 a r, Ain Jaani p. Sili n a, Olga Semjon! t. S i t n i к о v, Jevdokim Peetri p. Staškova, Olga Sergei t. T e 11 m a n n, Unda Hansu t. T i t о v a, Zenta Ernesti t. Toom, Helju Augusti t. Vaher, Meeta Jaani t. Vaht, Serahvima Jakobi t. V e 1 n e r, Alma-Alla Johani t V i b o, Valentin Aleksandri p. Vinne, Aleksander Jaani p. Viljandi rajoon Autotranspordibaas nr. 8 Nirk, Rudoilf Kusta p. Rannas, Hilda Jüri t. Raun, Aleksei Jaani p. Rea, Jaak Jaagu p. Ruut, Johannes Jaani p. Sarv, Pavel Jüri p. Tasak, Helju Hansu t.

21 Energiamüügi Ankudinova, Ella Davet! t. Kärmas, Juta Mihkli t. Lepp, Arnold Mardi p. Maidla, Eoseida Jaani t. Parmas, Ilmar Arnoldi p. Pulk, Lehta Jaani t. Jämejala Vabariiklik A n s m i 11, Armanda-Maria Anton, Linda Antoni t. Ivantšikova, Aleksandra Vassili t. Kallaste, Vaike Juhani t. Kask, Elma Jüri t. Kask, Juuli Kaup, Aleksander Aleksandri p. Kaup, Marie Juhani t. К e h к 1 a, Alma Mardi it. К i i 1 e r, Meeta Jüri t. Kikas, Adeele Hansu t. Kirota r, Leo Gustavi p. К i v i к i n k, Marie Jaani t. Koort mann, Helmi Peetri t. Kärbis, Helmi Hendriku t. Laabus, Linda Mardi t. L i n n u t a j a, Eili-Johanna Ljuhhanova, Jevdokia Peetri t. Lohu, Marta Hansu t. Maidessoo, Adele Mardi t. M a r g n a, Alfred Jaani p. Must, Salme Karli t. Nugis, Anni Jüri t. Kink, Salme Jaani t. К г а a n e r, Elmar Georgi p. Kuresoo, Heino Hansu p. Martin, Silvia Karli t. Ilus, Laine Heino t. Linask, Iise Hugo t. Loit, Helmi Kristjani t. Kolhoos Viljandi osakond Rekand, Erich Johani p. R ä p s, Meeri Villemi t. Sirkel, Leida Jüri t. Toomet, Eero Toomase p. Vasar, Helga Karli t. Psühhoneuroloogia Haigla Paju, Alice Jaani t. P а 11 s m a r, Leida-Joh anna Karli t. P e i p s, Alma Hendriku t. Pikk, Veera Aleksandri t. P i к к о r, Maris Hansu t. Päss, Elmi Jaani t. Ronk, Karl Johani p. Roos i, Linda Jaagu t. Saagpakk, Juuli Aleksandri t. Saar, Linda Jaani t. Sark, Ano Tõnise t. Silk, Märge Peetri t. Sõlg, Meta Hansu t. Säde, Herta Tammann, Lempi Matvei t. Ti rka, Linda Juhani t. Trover, Linda Karli t. Urva, Meeta Peetri t. V а a r p u u. Anne Jaani t. V a h a r o, Aino Matsi t. Valk, Leida Jaagu t. Varblane, Johanna Peetri t. V e i p e r, Leili Augusti t. «Kindel Tee» Leiten, Linda Roberti t. Lääts, Oskar Mardi p. J. Köleri nim. Viljandi IV Keskkool Polli Tamm, Leili Jüri t. Katsebaas Loosalu, Hilda Juhani t. Parts, Hans Juhani p.

22 Tallinna Õmblustootmiskoondise «Baltika» tsehhi nr. 4 tootmisjaoskond nr. 16 Sepp, Vaike Jüri t. Allik, Alfred Jaagu p. В а к h о f f, Oskar Jüri p. Kohv, Ernst Augusti p. L e e s m ä e, Oskar Jüri p. Mägi, Anna Hansu t. Müür, Jaan Jaani p. Viljandi Autobussi- ja Taksopark Napritson, Artur Jaani p. N о p s, Herbert-Pauil Hansu p. P а 1 d r a, Evald Jüri p. Vahter, Aleksander Peedi p. V u к s, Kai Andrese t. Viljandi II Keskkool Abotmasova, Jelena G а 1 e t a, Jevdokia Stepan! t. Aleksandri t. Viljandi Rajooni Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsus Jõks, Karl Augusti p. Viljandi Aru, Linda Andrese t. Humrael, Aino Ferdinand! t. H ä r m i k, Vanita Karli t. Jaanusson, Maret Juhani t. Kaid, Agatha Peetri t. К а 11 i s s а a r, Vilma К u u s i к j õ e, Salme Martini t. Laane, Lehte Peetri t. Laaneots, Helmi Leedu. Eipa Peetri t. Luik, Elli-Johanna Jaani t. Masing, Alice Jaani t. Kalam, August Augusti p. Rajooni Sidesõlm Palu, Elsa Jaani t. Puppart, Elsa Eduardi t. Riik, Elfride Roosimägi, Salme Jaani t. Rätsep, Salme Jaani t. S a g a s i 1 d, Joann Johani p. Sammud, Heino Jüri p. Torim, Alvine Peetri t. Tui, Salme Mihkli t. Tukk, Anu Hansu t. Vaher, Helmi Aleksandri t. Vihma, Sofia Juhani t. Võru rajoon Autotranspordibaas nr. 3 H i n n, Leida Rudolfi t. Tulev, Ferdinand Friedrichi p. Rahvatööndusettevõtte «Kodu» Võru jaoskond H а к к, Renate Jakobi t. V о 11 e i n, Elisabeth Karli t. Joakit, Salme Karli t. Tehas «Võrukivi» Eks, Vladimir Ivani p. Kr äke!, Maimu Aleksandri t. Kikas, Aksel Juhani p. Sikk, Adele Jutluse t.

23 Endla, Aleksandra Vassili t. Hakk, Eduard Oskari p. K i v i 1 ä t e, Jakov Mihhaili p. Palmre, Anna Jakobi t. «Võidu» sovhoos S о 1 о v j e v a, Aino Vassili t. Tikk, Mihhail Efirni p. Toomik, Pavel Aleksei p. U r b a n i k, Aleksei Grigori p. Väimela Näidissovhoostehnikum Koobakene, Ida Jaani t. Palo, Aleksandra Pauli t. Tallinn, 23. novembril Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. KÄBIN Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT INDEKS Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus. Trükkida antud 24. XII Trükipoognaid 1,5. Arvestuspoognaid 1,8. Tellimuse nr, ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn fy- ; о,

24 в мг. üi:, palat 75- JSi/q ^.vxris-

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Paremusjarjestus_1et.xls

Paremusjarjestus_1et.xls ID aasta Tartu Punkte Haapsalu Punkte Narva Punkte Viljandi Punkte P-Jaagupi Punkte Aseri Punkte Punkte KOHT Tüdrukud kuni 15.a. (2004) - N15 ELTL STIGA "LASTE GP" SARJAVÕISTLUS L A U A T E N N I S E S

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõpetaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Summa 1. 2. 3. Summa Melody Nirk Pärnu Ülejõe Gümnaasium 7 E 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 7 1 7 15 31

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

EMV_kaitsevagi_2010.xls

EMV_kaitsevagi_2010.xls EESTI KAITSEVÄE MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES Üld Ajat. Üld Ajat. 6 kg 8 kg 1 1 Kalle Roosiorg (Merevägi) 1 1 Riho Remmelgas (Suurtükiväepataljon) Oleg Rubašvili (Suurtükiväepataljon) Tauno

Rohkem

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2 Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2006 TÜASK 1.01,04 4. Triin Virve 2005 1.01,59 5. Petra

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M 21 1. Paavo Rõigas Hellys 12.35. mai.93 2. Einar Oimet Võru 12.38. mai.86 3. Oleg Karassev Sillamäe 12.42. juuni.97 4. Sixten Sild Võru

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto ja saavutas 2558 punktiga Ida-Virumaa koolide 1. koha. Narva Vanalinna Riigikooli 1.a klassi õpilane Valeria Stretškova ja saavutas 2490 punktiga

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Aleksei Nikonorov M 1 101 1 101 1 101 1 101 404 1 1 Sergei Danilov M 2 99 2 99 2 99 2 99 396 2 2 Urmas

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5 Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid 2019 - Round 6 Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo 6 15.0 21.5 21.0 2 Rebane, Romet 5 15.0 24.0 17.0 3 Sooväli, Markus 4 20.0 16.0 4 Lääne, Gregor

Rohkem

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Koht 52 1 Julia Kassatkina Fööniks 7,6 7,6 7,4 7,4 7,50 8,2 7,9 7,8 3,95 3,8 1,90 13,35 3 53 2 Ksenia Minajeva Fööniks 7,5 7,7

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova 9363 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Sergei Golubev 6098 punktiga 2. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Jegor

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev 07.09.2014, Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud I Meribel Almet 20.10.10 7,7 II Liis Marii Koemets 14.05.10 7,8 III Mariel Moks 29,03.10 8,1 4. Gerda Adore

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( )

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( ) EESTI VABARIIK SISEMINISTEERIUM Administratiiv asjade PEAVALITSUS Kodakondsuse osakond. Välisministeeriumile. Administratiiv asjade Peavalitsus saadab siin juures nimekirja isikute üle, keda Siseministeerium

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Elamisloa tühistamine Vastu võetud 26.06

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Elamisloa tühistamine Vastu võetud 26.06 Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Vastu võetud 26.06.1998 nr 582 Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658; 1995,

Rohkem

Microsoft Word Web.docx

Microsoft Word Web.docx 16.06.14 ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 2013/14 nr 7 Õppenõukogu koosoleku algus 13.00 ja lõpp 14.00 Õppenõukogu koosoleku juhataja: Ljubov Fomina Õppenõukogu koosoleku protokollija: Tatjana Okuneva Õppenõukogu

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

DescendantReport

DescendantReport Descendants of Jaan Kuusmann Generation 1 1. JAAN 1 KUUSMANN was born on 15 May 1791 in Kurna. He died in 1845. He married WÄLJA TOOMA TÜTAR TIIU on 03 Dec 1811, daughter of Wälja Toomas and Madle. She

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova 1664 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 1.c klassi õpilane Saveli Alekseev 1585 punktiga 2. koha Narva Keeltelütseumi 1.a klassi õpilane

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev 7978 punktiga 1. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.d klassi õpilane Daniil Savosto 7327 punktiga 2. koha Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

EuroJudo

EuroJudo Weight category: Poisid - kg RÜSSE, Samuel [] POPOV, Jakov [] Weight category: Poisid - kg SOONISTE, Brett PISKUNOV, Vladislav Kibuvits (EST) SHKALIKOV, Maksim Buffen- TOOMEOJA, Ingvar ALTOSAR, Mark EHARI,

Rohkem

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil 2015. a. KELLAAEG : 10.00 P. PEREKONNA- VÕISTLEJA MAARDU-TALLINN OPEN 2015 Tallinnas VÕISTLUSTE

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova NARVA SPRING 21.-23.04.2017 Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova Beginners 2008 Name Club Nation Tech. Merit Presentat. Total 1 2 3 1 2 3 1 2

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Result Lists|FINISH

Result Lists|FINISH 11.05.2019, Palivere põhikool Korraldaja - Spordiklubi Palivere, Väino Munskind, Rada: maastik. Ilm: temperatuur +13 kraadi C, tuul 0-2 m/s, pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

(Tulemused Noored T\344hed II etapp xls)

(Tulemused Noored T\344hed II etapp xls) T 2005 50m vabalt Aeg Koht Järveotsa UK 2005 Dionne Rette Kookla 42,69 1 Briis 2005 Mari Ann Marran 50,15 2 MyFitness 2006 Mirelle Piirsalu 50,66 3 Kalevi Ujumiskool 2005 Charlotta Vilsar 53,03 4 Briis

Rohkem

Microsoft Word - Nimestik kodukalef.doc

Microsoft Word - Nimestik kodukalef.doc TÜ Väärikate Ülikool Kuressaares 2018 / 2019.õ.a. Lõplik 20.09.2018 1. Aare Liiv 2. Aare Saar 3. Aasa Lõuke 4. Agnes Kamm 5. Aili Kirst 6. Aima Siil 7. Aime Haamer 8. Ain Niit 9. Aina Rõõm 10. Aino Esko

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG 04.06.2017, Laekvere Põhikool Korraldaja - Muuga spordiklubi, Vaimar Abel Rada: asfalt. Ilm: temperatuur +16 kraadi C, tuule kiirus 3-5 m/s, kohati pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

Microsoft Word - mitmus 2015tulemused

Microsoft Word - mitmus 2015tulemused MIT/t/MU/u/S - 6 31.01. 01.02.2015 TULEMUSED Klassikakava zhürii preemiad KÕRGEND Glenn Kristofer 7-I JESMIN Gert Martin 8-II KUUS Krista 10-II TŠURAKOV Sergei 7-II IVLEVA Anastasia 8-III KARASJOV Ivan

Rohkem

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova 13523 punktiga 1. koht Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Siim Pärss 11400 punktiga 2. koht Narva Kreenholmi Gümnaasiumi

Rohkem

Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011

Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011 Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011, 2010) / B AGG miniklass B-grupp(2010, 2009, 2008)

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

TV10VoruPolva IV xls

TV10VoruPolva IV xls 10 OLÜMPIASTARTI Võru ja Põlva maakonna IV etapp 26.05.2011, Võru Koht Võru koht Põlva koht Nimi Sünd Kool Tulemus 1000m 1 1 Margus Taaber 1997 Võru Kesklinna G 03:18,8 2 2 Karl Olaf Ott 14.03.1997 Võru

Rohkem

Microsoft Word - PiritaKarikas doc

Microsoft Word - PiritaKarikas doc PIRITA III KARIKAVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 19.03.2005.a. Lasnamäe spordihallis 60 mtj. PB Anton Linholm 9,50 Mikk Meerents 9,67 Pavel Bondarev 10,02 Magnus Salumaa 11,08 Artur Andronik 11,86 Kuul PB Kristo

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado TK EMV.. N-8 Competitors Competitors: # Club Wins Pts LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado MIRONOVA Viktoria EST/Afina SAAR Brita EST/Do Matches Match White Blue Result Time LUTSAR Merilin

Rohkem

Tallinna orienteerumisneljapäevak mai 1971 Valingu I Rajameister T Härm ME 1 Miljan Jaan 0: Saar Ülo 0: Kask Heino 0: Puuse

Tallinna orienteerumisneljapäevak mai 1971 Valingu I Rajameister T Härm ME 1 Miljan Jaan 0: Saar Ülo 0: Kask Heino 0: Puuse Tallinna orienteerumisneljapäevak 3-27. mai 1971 Valingu I Rajameister T Härm ME 1 Miljan Jaan 0:46.10 2 Saar Ülo 0:47.35 3 Kask Heino 0:48.42 4 Puusepp Aivo 0:48.52 5 Poom Mati 0:49.07 6 Pihlak Peep 0:50.20

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või KOOLSÕT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a 11 1 1 õistleja Hanna-Ly Aavik Kristina Gladysheva* Tallinna RK Susanna Kukke* Miriam Tamm Marleen Adama* Kätlin Nõgu* Johanna Randmann* Anne-Marie Luik* Laura Tälli*

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

EMVJKR2008.xls

EMVJKR2008.xls EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES JUUNIORIDELE kg 8 kg DMITRI GORJUŠKO (SK MARGUS UMDA (MK RISTO TEESAAR (MK NELSON) MARTTI LAUBE (TARTU K) JURI HANENKO (SK RAKVERE) ELAR VAHTER (SAAREMAA

Rohkem