Nr 5 (366) Aprill 2020 (jürikuu) Muhu leht

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nr 5 (366) Aprill 2020 (jürikuu) Muhu leht"

Väljavõte

1 Tasuta! Nr 5 (366) Aprill 2020 (jürikuu) Muhu leht KORRALDUS nr 54 Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi a korraldusega nr 76 Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab kehtestada hädaolukorra seaduse 31 lõigete 1 ja 3 alusel lisapiirangud Saaremaa vallas ja Muhu vallas järgmiselt. 1. Kehtestada viibimiskeeld lähikontakti nõudvaid teenuseid osutavates asutustes ja muudes teenuse osutamise kohtades. Käesolevas punktis nimetatud lähikontakti nõudvad teenused on ilukirurgiateenused, ilu- ja isikuteenused ning massaaži- ja muud taastusraviteenused heaoluteenusena. 2. Kehtestada viibimiskeeld kõikide kaupluste, turgude, toitlustusettevõtete (sh restoranid, baarid ja kohvikud) ja raamatukogude asukohtades. 3. Piirang ei laiene e-kaubandusele ja muude e-teenuste osutamisele ning ei kehti järgmistele kauplustele ja osutatavatele teenustele, sh kaubanduskeskustes asuvatele: 1) toidukauplustele; 2) apteekidele; 3) optikapoodidele; 4) pakiautomaatidele; 5) postkontoritele; 6) aianduspoodidele; 7) ehituspoodidele, kui müügisaali asemel müüakse kaupa ja väljastatakse seda teenindusluugi kaudu; 8) pangakontoritele; 9) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohtadele; Vt edasi lk 4. Riigis kehtestatud eriolukord kestab. Kaugelt Hiinast alguse saanud viirus on kavalam, visam ja halastamatum, kui meie ja terve maailm arvas. Meie elukorraldus on pööratud pea peale ning paljud inimesed ja ettevõtted on tõsistes raskustes. Eriolukord on kehtestatud ühtmoodi meie kõigi elu ja tervise huvides ning seetõttu peab ka riigija avalik sektor, sealhulgas omavalitsused, tegema kärpeid ja seda otsekohe! Kahjuks jäävad ka meie vallas mitmed sel aastal plaanitud arendused ja ettevõtmised ära või teostuvad väiksemas mahus, aga hetkel see ei olegi kõige tähtsam oluline on praegu hoida meie kõige suuremat vara, meie inimesi! Suurt toetust ja tänu väärivad praegu kõik nö eesliinil töötajad: Eriolukord kestab kaubandustöötajad, apteegitöötajad, perearstikeskus, hooldekodu ja meie sotsiaaltöötajad ning kõik, kes hoiavad praegust elu toimivana. 4. aprillist kehtivad ka toidupoodides uued karmimad nõuded ja ettevaatusabinõud. Palun järgime neid need nõuded on kehtestatud selleks, et me hoiaksime ennast ja ääretult tänuväärset tööd tegevaid poetöötajaid! Tuge ja toetust vajavad praegu paljud: meil on väike kogukond, aitame ja märkame üksteist! Märkame ja kel võimalus, toetame ka Kuressaare haiglat, kus inimesed töötavad võimete piiril. Praeguses olukorras vajab haigla igasugust tuge nii tunnustavat sõna kui materiaalset abi. Meie maakonna haiglat võib vaja minna meile kõigile nii praegu kui ka tavapärase elukorralduse ajal ning ärme HÄID KEVADPÜHI! Kalmer Saare pilt Liiva Konsum pakub kojukandeteenust Telli kaup koju lehelt, klikates Liiva Konsumi e-poe kastikesele. Rõõmsat kevadet! Hea poekülastaja! Vastavalt Eesti Vabariigi peaministri korraldusele on alatest 4. aprillist kohustuslik: - desinfitseerida käsi enne kauplusesse sisenemist ning - hoida 2-meetrist vahemaad nii kaupa valides kui ka järjekorras seistes. Vajaliku distantsi hoidmiseks võib kauplus piirata korraga müügisaalis viibivate inimeste arvu. Kui teil palutakse oodata kaupluse sissepääsu juures, on järjekorras oodates samuti kohustuslik hoida 2-meetrist vahemaad. Oleme mõistvad ja järgime riigi poolt kehtestatud reegleid! unusta, et lisaks koroonaviirusele on meil praegu ka inimesi, kel on muud tervisemured ja mõned neist haigustest väga tõsised. Ning tegelikult ei käida ju haiglas ainult siis, kui on terviserike, vaid haiglast me saame ka kindluse, et meiega on kõik korras. Teadupärast algab ju ka inimelu enamusel juhtudel haiglast. Muhu vallamaja töötajad jätkavad inimeste teenindamist ja valla elu korraldamist endiselt kodukontorist, kõik töötajad peavad olema tööpäevadel tööaja piires inimestele kättesaadavad telefonitsi ja vastama e-kirjadele. Täiendavate korraldusteni on endiselt suletud kool, lasteaed, noortekeskus, muuseum, külakeskus, raamatukogud, avalikud mänguväljakud ning loomulikult on külastajatele suletud Muhu hooldekeskus. Palju on küsimusi üle Suure väina sõitmise kohta. Loomulikult me mõistame ja kui inimesel on tõesti hädavajadus käia mandril, siis ka toetame hea sõnaga, aga seoses riigi poolt kehtestatud karmide liikumispiirangutega on ainuotsustamine politsei pädevuses. Valla pädevuses mingit eriluba anda ei ole ja sõiduvajaduse korral palume aegsasti saata oma palve aadressil Head muhulased! On keeruline aeg, aga loodan, et me kõik mõistame: tegu ei ole õppuse ega halva unenäoga ja mida mõistlikumad me oleme, püsime maksimaalselt kodus ja väldime kontakte, seda lühem on kriisiperiood ja seda kiiremini naaseme nii Muhus, Saaremaal kui kogu Eestis tavapärase elu juurde. Küll me särame ja õitseme jälle! Oleme terved! Raido Liitmäe vallavanem

2 2 26. veebruaril sündis Sirje Kolk ja Olari Viljaste perre tütar Nora Viljaste. 2. märtsil sündis Triinu Traumanni ja Taavi Aava perre tütar Lee Aav. Tunnustusauhind Lastega ja lastele Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas. Kandidaate saab esitada kuni 1. maini ja selleks tuleb täita õiguskantsleri kodulehel tunnustusauhind-lastega-jalastele olev taotlus. Vabariigi President ja õiguskantsler kuulutavad võitjad välja lastekaitsepäeval, 1. juunil. Volikogu 23. märtsi istungi päevakorrast - Volikogu töökorralduse ajutine muutmine (elektrooniliseks) tulenevalt eriolukorrast, - Maakonna arengustrateegia uus tegevuskava, - Muhu Lasteaia struktuur, - Määruste muudatused (Muhu Vallavolikogu määruse nr 63 Muhu Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ning ametnike ja töötajate koosseisu kinnitamine muutmine; Muhu Vallavolikogu määruse nr 14 Muhu valla kalmistute registri põhimäärus ja Muhu Vallavolikogu määruse nr 57 Muhu valla lemmikloomade registri asutamine ja registri põhimäärus muutmine). TSITAAT: Mu meelest on praeguses olukorras kõige olulisem juhtlause põhimõte: käitu nii, nagu sõltuks kogu krempli saatus sinust. - Hardo Pajula. Kõige ohtlikumaks viiruseks on apokalüptilise mõtlemise kiire levik. Postimees: elu24, 21. märts MUHULANE Vallavalitsuse istungitelt 28. veebruar Otsustati toetada huvitegevust (rahuldati kaks taotlust). Otsustati vabastada korraldatud jäätmeveost pikemaajaliselt ( ) Raugi k Mihkli- Matsi ja Võiküla Vana-Silla. Otsustati jagada: - Nõmmküla Seo: Seo ja Lepametsa (maatulundusmaad - mtm), - Võiküla Metsaelu: Metsaelu ja Rabaääre (mtm-d). Väljastati ehitusluba Rootsivere k Lilleniidi mü puurkaevu rajamiseks. Väljastati kasutusluba: - Viira k Kuusiku kanalisatsioonirajatistele, - Simiste k Elmu mü püstitatud elamule. Väljastati projekteerimistingimused Laheküla Uue-Haaviku mü elamu ehitusprojekti koostamiseks. Kinnitati avatud menetlusega riigihanke nr Muhu Vallavalitsusele 20 aastaks ametiruumide üürimine hindamisotsus ja kuulutati välja edukas pakkuja: Traffic Trade OÜ. 11. märts Sinilinnu kortermaja üürnikele kehtestati alates 1. aprillist 2020 jäätmeteenuse hinnaks 3.50 eurot kuus korteri kohta. Segaolmejäätmete graafikuvälisel tühjendamisel lisandub 3.00 eurot korteri kohta. Kinnitati XXIV rahvusvahelise Muhu tulevikumuusika festivali Juu jääb 2020 toimumine Muhu saarel juulil Muhu Muusikatalus. Väljastati projekteerimistingimused: - Linnuse k Saare mü tunnellauda ehitusprojekti koostamiseks, - Mäla k Simmu-Mardi mü põllumajanduskultuuride kasvuhoone ehitusprojekti koostamiseks, Jäätmekäitlusest eriolukorras Segaolmejäätmete ja paberi ning papi kogumine ja vedu käib Muhu vallas ka eriolukorras endise korra järgi vastavalt veograafikutele, vedajaks Ragn-Sells AS. Kiireim viis tellimusi esitada on kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust (kodulehel Vajadusel aitab teid klienditugi telefonil või kirjutage Kõigil neil suvilaomanikel, kes on talveks korraldatud jäätmeveost vabastuse saanud, kuid vajavad nüüd seoses suvekodus viibimisega siiski jäätmevedu, palume kindlasti vastavalt vajadusele vedu jäätmevedajalt tellida. * * * Maha kukkunud keskpingeliini traat süütas Nautse külas maastiku, andis teada 18. märtsi Saarte Hääl. Elektrikud lülitasid elektri välja ning päästjad kustutasid põlengu kululuudadega. - Viira k Sarapiku mü hoiuhalliangaari ehitusprojekti koostamiseks. Väljastati ehitusluba Nõmmküla Puidu mü puurkaevu rajamiseks. Väljastati kasutusluba Kuivastu k Mihkli mü elamu laiendamisele (talveaed, terrass). Kooskõlastati puurkaevu asukoht kaalutlusotsuses toodud tingimustel: - Mäla k Kalevi mü, - Hellamaa k Oru mü, - Kallaste k Saarkopli mü. Otsustati muuta Simiste k asuvate Adja, Kaistu ja Elmu kü-te piire vastavalt piiride muutmise skeemile. Kinnitati Muhu valla aasta hankeplaan. Vaadati läbi volikogu materjale. 12. märts Otsustati sulgeda ajutiselt koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks kõik Muhu Vallavalitsuse hallatavad haridusasutused (Muhu Põhikool ja Muhu Lasteaed) ning Muhu Vallavalitsuse hallatavad asutused (noortekeskus, muuseum, spordihall, külakeskus, Hellamaa ja Liiva raamatukogud). 13. märts Otsustati alates esmaspäevast, 16. märtsist peatada Muhu Põhikoolis tavapärane õppetöö ja viia üle distantsõppele. Kool jääb suletuks kuni riigis kehtiva eriolukorra tähtaja lõpuni. Suletuks jäid ka teised Muhu Vallavalitsuse hallatavad asutused, samuti peatati huviringide tegevus. 19. märts Otsustati jätta raamatukogud suletuks. Väljastati ehitusluba Pallasmaa k Õiska mü elamu püstitamiseks. Väljastati kasutusluba Tamse k Jalaka mü elamule. Otsustati vabastada korraldatud jäätmeveost pikaajaliselt ( ) Kallaste k Vahe ja Hellamaa k Tuka. Anti luba Muhu Jahiseltsile künnivareste arvukuse reguleerimiseks Hariduse kinnistul Liiva pargi territooriumil kuni 31. märtsini. 27. märts Otsustati pikendada valla hallatavate allasutuste ajutist sulgemist. Lasteaia kohatasu otsustati märtsikuus vähendada 50 %. Alates aprillist kuni lasteaia taasavamiseni vabastatakse lapsevanemad kohatasu maksmisest. Otsustati ajutiselt sulgeda lasteaia mänguväljak ja välitrenažöörid Liival. Määrati sotsiaalhoolekandeline hüvitis. Kooskõlastati puurkaevu asukoht Kallaste k Munska mü. Väljastati kasutusluba Soonda k Paali-Uuelu suvilale. Eraldati toetusi külaelanike seltsitegevusele ja külade arendamisele. Otsustati korraldada e-riigihangete keskkonna kaudu lihtmenetlusega riigihange Killustiku tootmine Koguva karjääris. Kinnitati hanke alusdokumendid koos tehnilise kirjeldusega ja pakkumuste hindamise kriteerium. Moodustati vastav komisjon (esimees vallavanem Raido Liitmäe; liikmed kommunaalameti juhataja Veljo Tammik ja keskkonnaspetsialist Piret Lang). Komisjon teostab hindamisprotseduure ja vastavate protokollide koostamist elektroonselt e-riigihangete keskkonnas. Tunnistati kehtetuks Muhu Vallavalitsuse 19. märtsi a korraldus nr 61 Luba vareslaste arvukuse piiramiseks. Maasi jäätmejaam on avatud tavapäraselt: E, K ja L ajavahemikus 9 17 (täpsemalt tel ). Tuletame meelde, et Maasi jäätmejaamas võetakse vastu ka kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Haigestunud või haigusetunnustega inimestel palume jäätmeid avalikesse konteineritesse MITTE viia, vaid panna pakendijäätmed, kasutatud isikukaitsevahendid, desopudelid, täisnuusatud salvrätid ja muud olmejäätmed kilekotti, kott pealt tugevasti sulgeda ja visata seejärel segaolmejäätmete konteinerisse. Tõendatult ja praeguseks hetkeks teadaolevalt kandub viirusega nakatumise oht inimeselt inimesele. Eeldatavalt laguneb viirus prügisse sattudes päevadega, seega tuleks jäätmeid vähemalt nädal konteineris hoida ja alles seejärel lasta konteiner tühjendada. Vajadusel tuleks võtta kasutusele lisakonteiner. Täiendavat teavet leiate ka Muhu valla ja Keskkonnaministeeriumi kodulehtedelt. Olgem terved ja jäägem terveks! Piret Lang Muhu valla keskkonnaspetsialist Kuni 17. aprillini (k.a) on oodatud taotlused hajaasustuse programmist toetuse saamiseks.

3 Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab sel aastal kaheksandat korda haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Aasta Õpetaja konkursile saab kandidaate esitada kuni 26. aprillini ministeeriumi veebilehel. Alates sellest aastast määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huviala õpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat. Vt lähemalt muhu.ee teated: 1. aprill. Sel aastal tuli meile kevad ikka väga teisiti. Enamus on meist kaugtööl, kuid käime majas vahetustega teisipäevast laupäevani. Kliente näost näkku ei teeninda, kuid oma igapäevast tööd saame teha nii kodukontoris kui ka muuseumimajas. Oleme küsijaid nõustanud rahvariiete, Muhu pulmakommete, karmoskamängu, Eesti filmiajaloo alal, oleme suhelnud väljarännanud muhulastega, kes praegu Läänemaal ja Kanadas. Muuseum tegutseb aktiivselt Muuseumide infosüsteemi (MuIS) täiendamisega ja kutsub muhulasi ja huvilisi üles sellega tutvuma (vt ) ja tagasisidet andma, eriti vigade osas, mida tegijail ikka juhtub. Mõni täht, nimi või pilt võib vale koha peal või valepidi olla. Toome siinkohal ära väikese statistika, mida on Muhust pärit esemetest enim vaadatud MuIS-i keskkonnas aastal vaadati MuIS-i kaudu kõikidest Muhust pärit esemetest kõige rohkem Eesti Rahva Muuseumis asuvat sukka, MUHULANE * * * Väikese väina tammi õhuliin muudetakse lindudele ohutumaks, andsid teada 6. märtsi maakonnalehed. Esimesel etapil vähendatakse juhtmete arvu ja järelejäävatele paigaldatakse eri tüüpi markerid. Järgmisel etapil vahetatakse õhuliin kaabliga. Eelduse väinatammi õhuliini korrastamiseks lõi eelmise aasta hilissuvel paigaldatud Muhu-Orissaare merekaabel. Lumiste poest ja poepidajast Ilme Auväärtist kirjutas 6. ja 23. märtsi Saarte Hääl. Paastukuu ja kevadkuu Muhu Muuseumis Muhu valda jääb teenindama 15 kirjakasti Eesti Post eemaldas tühjana seisvad või äärmiselt vähe kasutatud kirjakastid Lõetsa, Võlla ja Simiste külades. Kirjakastide tühjendamise ajad Muhus: Eemu tuuliku juures E-R 8.30; Liiva E-R 12.00; Pädaste, Koguva, Tupenurme - T, N 8.30; Rässa, Nõmmküla, Kallaste, Piiri, Külasema, Hellamaa, Raugi - T, N 9.00; Suuremõisa - T, N 9.30; Kuivastu sadam, Ridasi - T, N Seega kaht kirjakasti tühjendatakse igal tööpäeval, ülejäänuid kaks korda nädalas. Allikas: Omniva kirjakastide register mis saabus muuseumisse aastal. Kes soovib näha, milline see välja näeb, peab vaatama aadressi Seda sukka vaadati 137 korda ja sellega on see ta vaadatavuselt 56. kohal. Muhu muuseumi museaalidest vaadati kõige rohkem (121 korda) Linnuse küla Raja talust pärit Helju Randmetsa annetatud ja Eleena Randmetsale ( ) kuulunud sukka (vt museaalview/ ) ja 114 korda Nurme küla Mõisa talust Raissa Pere poolt annetatud sukka (vt ). Muhust kogutud esemetest on kõige rohkem huvi tuntud ühe Eesti Rahva Muuseumi kogus oleva Soonda Matsilt saadud seeliku vastu, mis on pärit Paatsalust Vatla külast Matsi talust ja on sealtkandi rahvariie. See seelik on vaadatavuselt 12. kohal ja seda on vaadatud 235 korda (vt museaalview/623236). Esikohal on üks Harglast pärit linane triibuseelik, mis näeb välja nagu voodi aluskott, mis põhku täis topiti. Seda vaadati 393 korda :). Uus olukord on pannud ka meid oma asju pisut ümber tegema ja hetkel ei pane me uusi näitusi üles mitte muuseumiruumidesse, vaid meie blogisse, mida saavad juba õige pea kõik huvilised koduarvutist vaadata. Virtuaalnäitused leiab nii: meie koduleht muhumuuseum.ee, siis avalehel paremal pool teksti sees Ajutised näitused ja all sinisega sõna virtuaalnäitused. Sellele klikates leiab kolm näitust: Muuseumi majad, Muhu linnuse aare, Muhu siilikud ja õige pea lisandub sinna uus näitus Illis Vetsi fotod filmi Kirjad Sõgedate külast filmimisest. Aasta oli siis Meiega saab suhelda kodulehel leitavate kontaktide kaudu. Soovime tugevat tervist ja hoiame üksteist! Siret muuseumist Päästeamet alustas lõkkepatrullidega Eestis kehtib tuleohtlik aeg ning arvestades, et ilm on kevadiselt soe, alustab Päästeamet üle riigi lõkkepatrullidega. Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida. Samuti teavitavad päästjad inimesi avalikus ruumis viibimise piirangutest. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohas. Lõkke tegemisel nii looduses kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning tutvuda ka kohaliku omavalitsuse eeskirjadega lõkke tegemise kohta, mis võib seada lisapiiranguid. Lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, jälgides tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale või muule põlevmaterjalile. Kindlasti võiks alati käepärast hoida esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga. Lahtist tuld ei tohi kunagi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada liiva või veega. Samuti tuleb olla ettevaatlik, et lõkkest ei süttiks kulu. Kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Päästeamet soovitab seoses koroonaviiruse tõkestamiseks seotud piirangutega igasugused ühised koosviibimised praegu edasi lükata ning värskesse õhku minnes piirduda jalutuskäikudega kas üksi, kahekesi või vaid kõige lähemas pereringis, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet. Täiendav selgitus liikumispiirangude kohta märtsist kehtivad Saaremaa ja Muhu vallas senisest rangemad liikumispiirangud (vt eriolukorra juhi korraldust: www. riigiteataja.ee/akt/ ). Muhus ja Saaremaal kehtestati täiendavad liikumispiirangud selleks, et vähendada senisest veelgi rohkem inimeste kokkupuutumist ja koroonaviiruse levikut, mitte värskes õhus jalutamist või jooksmist. Alates 4. aprillist on veelgi karmimad reeglid ka kauplustes. Palun hoiame ennast ja väga tänuväärset tööd tegevaid kaubandustöötajaid! Terve inimene tohib väljuda lühiajaliselt oma kodust ja minna üksi või koos perega või koos lemmikloomaga õue jalutama või sporti tegema. Väljas liikudes tuleb hoida teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Inimene võib väljuda lühiajaliselt kodust, et: - hankida elukoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku (sh toit, ravimid) põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik; - minna meditsiinilistel põhjustel tervishoiutöötaja juurde; - minna lemmikloomaga jalutama või temaga loomaarsti juurde; - viia laps lasteaeda ja tuua koju; - minna üksi või koos perega õue jalutama või sporti tegema; - liikuda oma kinnistul, teha koduseid aiatöid, metsa- ja põllumajandustöid ja käia kalal; - minna abistama eakaid, puudega isikuid ja teisi abivajajaid, juhul kui kasutatakse isikukaitsevahendeid ning ollakse ise terve; - minna tööle, kui isiku tööandja ei ole võimaldanud või töö iseloom ei võimalda kaugtööd. 30. märtsist on kõigil inimestel Saaremaal ja Muhumaal kohustus kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti. Väljas liikuvaid inimesi kontrollivad korrakaitsjad Politsei- ja Piirivalveametist ning Kaitseliidust. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis on võimalik teha trahvi kuni 2000 eurot. Piirangu nõudeid rikkuvad inimesed võetakse vastutusele. Lisateave: kriis.ee

4 4 Peaministri korraldus Algus lk 1. 10) kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel; 11) toitlustusettevõtetele (sh restoranid, baarid, kohvikud), kus toitu kohapeal ei tarbita, vaid toimub üksnes toidu kaasamüük. 4. Punktides 1 ja 2 sätestatud piirangud ei kehti viibimiskeeluga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja kohta. 5. Saaremaa vallas ja Muhu vallas elav või püsivalt või ajutiselt viibiv isik, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava viiruse sümptomeid, kes ei ole eriolukorra juhi 26. märtsi a korralduse nr 52 punkti 1 alapunktis 2 nimetatud haigega koos elav või samas elukohas püsivalt viibiv isik ja kes jälgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib põhimõtet, et hoiab teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad (v.a pered), välja arvatud juhul, kui see ei ole mõistlikkuse põhimõtet arvesse võttes võimalik, võib väljuda lühiajaliselt oma elukohast või püsivast viibimiskohast, et: 1) hankida elukoha või viibimiskoha läheduses korralduse punktis 3 loetletud kohtadest igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku (sh toit, ravimid) põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik; 2) minna meditsiinilistel põhjustel tervishoiutöötaja juurde; 3) minna lemmikloomaga jalutama või temaga loomaarsti juurde; 4) viia laps lasteaeda ja tuua koju; 5) minna üksi või koos perega õue jalutama või sporti tegema; 6) liikuda oma kinnistul, teha koduseid aiatöid, metsa- ja põllumajandustöid ja käia kalal; 7) minna abistama eakaid, puudega isikuid ja teisi abivajajaid, juhul kui kasutatakse isikukaitsevahendeid; 8) minna tööle, kui isiku tööandja ei ole võimaldanud või töö iseloom ei võimalda kaugtööd. 6. Kehtestada korrakaitseseaduse 28 lõike 1 alusel kõigile Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil elavatele ja ajutiselt viibivatele isikutele kohustus kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti. MUHULANE 7. Soovitan tungivalt ettevõtjatel ja avaliku halduse ülesandeid täitvatel asutustel võimaldada töötajatele kaugtööd. 8. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. 9. Hädaolukorra seaduse 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirangute kohaldamine ja järelevalve. 10. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 11. Korralduse punktid 14 ja 710 jõustuvad 29. märtsil a ning punktid 5 ja 6 jõustuvad 30. märtsil a. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus. Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. (allkirjastatud digitaalselt) Jüri Ratas Eriolukorra juht Kuidas kaitsta end viiruste perioodil Tugevda immuunsüsteemi! Toitu tervislikult, joo piisavalt (eriti oluline meeles pidada lastel ja vanematel inimestel), puhka välja, väldi üleliigset stressi (välista hirmud, hoia meeleolu, tegele meeldivaga), õpi unistama kaunist. Kaitsevõimet aitavad tugevdada nt sipelgapuukoore ja punase päevakübara preparaadid, samuti tsink ning C- ja D-vitamiin. Nakkusi aitavad ära hoida viirusevastased ninaspreid ja kurgutabletid. Kui oled siiski nakatunud ja avalduvad esmased sümptomid, on köha ja kibeda kurgu jaoks head eukalüpti ja teiste eeterlike õlide segust saadud kapslid. Algavale haigusele annavad leevendust kuumalt tarbitavad gripi- või looduslikud teed. Põdemisel võta C-vitamiini iga mõne tunni järel. Nina loputamiseks soovitatakse meresoolalahust, mis loputab limaskestadelt minema viirustekitajad ja allergeenid ning ühtlasi niisutab nina. Külmetushaiguste ennetamise kohta kuula nt podcast.kuku. postimees.ee/saated/patsiendiminutid/ märtsi saade prof. Mihkel Zilmeriga. Keha kohaneb kevadel suurema päikesevalgusega, lisaks tuleb kohaneda kellakeeramisest tuleneva uue ööpäevarütmiga. Kindlasti tasuks tarbida tervist tugevdavaid taimi vm vahendeid. Liigne stress ja muremõtted muudavad organismi vastuvõtlikumaks haigustele. Koostatud apteekide pressiteadete jm päevakohase põhjal Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kutsuvad inimesi kirja panema oma mõtteid ja tegemisi seoses eriolukorraga. Kutsume üles pidama eriolukorra päevikut, sh mõtisklema kas ja kuidas on igapäevaelu võrreldes varasemaga muutunud, millele pöörate võrreldes varasemaga rohkem ja millele vähem tähelepanu, millised on teie suhted lähedaste ja sõpradega, kas ja kuidas need muutuvad, millised on teie hirmud ja lootused. Kirja võib panna ka muutusi riigis (maailmas) ning kuidas need mõjutavad teie igapäevaelu. Kõik eriolukorra päevikud (või nende koopiad) on pärast eriolukorra lahenemist oodatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi aadressil või paberil Eriolukorra päevik, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Vanemuise 42, Tartu Vt ka koroonaviirus.ee Vältimatu hambaravi on inimestele tagatud Eriolukorras seoses koroonaviirusega on paljud hambaarstid peatanud plaanilise ravi. Ägeda hambahaiguse korral on vältimatu ravi inimestele tagatud. Esmalt tuleks konsulteerida oma hambaarstiga telefoni teel. Kõigil on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata ravikindlustuse olemasolust. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Hambaravi asutused, kes osutavad vältimatut hambaravi eriolukorras, leiate haigekassa kodulehelt. Teenuseosutajate nimekiri võib muutuda seoses kaitsevahendite kättesaadavusega.

5 Lendur Anton Pallas ( ) Kuna praegu on lennukid taevalaotuses harulduseks muutunud, siis ehk on paras aeg meenutada onu Antonit, kes jäi alatiseks nooreks. Anton oli sündinud Pallasmaa Tüil Madise ja Riina kolmanda pojana, õppis Tamse koolis ja lõpetas a sügisel Läänemaa tööstuskooli rauatöö eriala. Lenduriks õppis ta Kaitseväe lennukoolis talvel töötas Anton Tallinnas Lennubaasi Aviotöökojas aasta märtsis valis Sakalamaa Õhuasjanduse ühing nelja kandidaadi hulgast Anton Pallase Viljandi eralenduriks ja linnavalitsus valis ta alates 15. märtsist ka Viljandi tööbörsi vanemaks ametnikuks a märtsi lõpupäevil sõitis Anton Tallinnast uue lennukiga Viljandisse, kus pidi kevadel algama mootorlennu kursus. 22- aastase nooremallohvitserina läbis Anton aasta kevadel lendurinstruktori kursuse, saades õiguse õpetada lendamist spordilennukeil. Teda loeti oma kursustel üheks silmapaistvamaks lenduriks. Mulkide õhuühing ristis juuni keskel uue lennuki nimeks Lendav Mulk, ristsete järel demonstreeris Anton Lendava Mulgiga õhus selililendu ja sõlmi. Viljandis oli Antonil lendurina tööd kuhjaga: ta käis Lendava Mulgiga Põltsamaal lõbulende tegemas, õpetas kursuslasele mootor- ja purilende, sõitis Narva-Jõesuhu lennupäevale, kus osales hinnanguliselt ligi 5000 huvilist, aga huvilennud jäeti ära riskantse tuule tõttu. Narva-Jõesuust tagasi lendas Anton vihmapilvede vahel ilusat ilma otsides, kuid oli sunnitud tegema vahemaandumise Põltsamaal, Anton vasakul. Erakogu et tihedam sadu üle lasta. Lennupäevi korraldati mujalgi, näiteks Kõpu Metskülas oli huvilennule soovijaid rohkem, kui bensiinitagavara lende võimaldas; Vastemõisas aga segas huvilende vihm. Suvel ei olnud lenduril pea ühtki vaba pühapäeva huvi oli suur. Sakalamaa õhuasjanduse ühing määrati aga kolme aasta pärast likvideerimisele ning Viljandi jäi lennukist ilma, seetõttu läks Anton Pallas 1. maist 1938 tagasi Tallinna Aeroklubi teenistusse. Sakala kirjutas 22. aprillil 1938: Pallase lahkumisega kaotab Wiljandi ühe tagasihoidlikuma, kuid siiski tööka seltskonnategelase. Pallas lõi innukalt kaasa meeskoori tegewusele ning wõttis osa ühtlasi ka kaitseliidu ja noorte organsatsioonide tegewusest. Sellepärast on üsna suur nende inimeste hulk, kes temale lahkumisel kaasa ütlewad kõige paremaid soowe. Siiski nähti Pallast Viljandi kohal lendamas ka a juulis lennupäevade eel ja ajal, kui purilendurid asusid treenima Kaunase võistlusteks. Võistlustel oli meie meeskonna plussiks, et lennukid olid konstrueeritud ja ehitatud Eestis, kuid et need olid üsna vanad, siis erilisi tulemusi ajakirjandus ei märkinud. Anton Pallast peeti üheks paremaks eralenduriks Eestis. Kuidas koroonaviirus mõjutab sinu elu? ERM ootab lugusid ja pilte! Eesti Rahva Muuseum kogub lugusid ja fotosid sellest, kuidas viirusepuhang ja riiklik eriolukord mõjutab ja kujundab ümber Eesti inimeste igapäevaelu ning kuidas me uue elukorraldusega kohaneme. Igaüks saab oma loo ja mõtted lisada lehele Rahvalood: rahvalood.ee/ lood/koroonaviirus Samast leiab küsimused, mis kirjutamisel abiks on. Pilte ootab muuseum lehele Pildiait: pildiait.erm.ee Teretulnud on jäädvustused, kuidas eriolukord on muutnud harjumuspärast ümbritsevat. Samuti ülesvõtted sellest, kuidas perega aega veedate, olgu siis koduseinte vahel või looduses matkamas ja sportimas. Kaastöö võib saata ka e- kirjaga: Pille Runnel, ERMi teadusdirektor, Lennuluba kutsetunnistuse vahel. Koduarhiiv Päevaleht kirjutas 23. detsembril 1935 muuhulgas: Ta käes on käkitegu mõõduka taksi eest taewas käia ära ja tagasi tulles surmasõlmgi kaubapeale sisse nõksatada. Tallinnas käis Anton veel mh Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži Reaalkooli kursustel, mis andis talle raudteel sõidusoodustuse. Lendurinstruktorina jätkas ta Tallinna Aeroklubi juures ka pärast juunipööret kuni aasta suveni, siis oli töökoha nimeks Tallinna Osoaviahim Aeroklubi. Sõja puhkemisel kodused enam Antonist teateid ei saanud, mis oli tema vanade vanemate ning õdedevendade jaoks raske, lootuseta ooteaeg. Anton oli pandud koos saatusekaaslastega Naissaare - nimelisele laevale, mis pidi nad Leningradi viima. Selle laeva aga torpedeeris Saksa allveelaev 28. augustil 1941, kõik pardalolijad jäid Soome lahte. Anton oli siis 28- aastane, tema saatusest saadi teada kümneid aastaid hiljem. Eesti Päevaleht kirjutas 11. augustil 1971 Mis sai Viljandi eralendureist ka Anton Pallasest, märkides: Seega tuleb ka Viljandis oma tagasihoidlikkusega, alati naeratava ilmega ja julgusega kiiresti sõpru võitnud lendurit lugeda hukkunuks. Genis on Anton Pallase surmaaeg ja - põhjus kahjuks eksitavad. Onu Antoniga on ta noorema venna lapsed tuttavaks saanud vaid läbi tema albumi, kus on hulk pilte tema lenduriaastatest. Siinse teksti panin kokku lennuhuviliste (sh Toivo Kitvel) kogutud andmete, DIGARis arhiveeritud vanade ajalehtede ja sünnikodus säilinud dokumentide abiga. Ühe huvitavama episoodi toon edaspidi lugeja ette täielikult läbi kunagise Viljandi lehe teksti. Anu Pallas Purjupalakad paljast lapendamas ranniku eart toksib ää ehmund tiir suure ilma ojab lahti abaja kõrge piir ja luikede eal sie võpatab so sisse koa räimesoomussed ja mõned kurratid ambatünkide külges purjupalakad paljast lapendamas ammuste mõtete selgas Irma Järvesalu Sõnad Hommikul on ärkamissõnad, kogu päeva riim. Seda mõistab ärksalt minu tiim. Aeg on kaine, teod on maised. Kutsun sõnu koju. Enda Naaber Enamik saarele või mandrile tahtjaid luba ei saa Nii teavitas 31. märtsi Saarte Hääl. Iga päev tuleb PPA-l tegeleda kümnekonna taotlusega, luba antakse vaid üksikjuhtudel. Saare ja mandri vahet tohivad liikuda inimesed, kes tagavad elutähtsaid teenuseid. Inimestel on lubatud minna mandrile koju või tööle, kuid sel juhul ei saa nad naasta Saaremaale enne liikumispiirangu lõppu. Noppeid Saarte turismiettevõtjad tegid valitsusele ettepanekuid kriisist pääsemiseks. Neist võib lugeda 3. aprilli Meie Maas ja 4. aprilli Saarte Hääles. Kahju, mis Saaremaa turismi- ja teenindussektorile piirkonna täielikust sulgemisest tuleneb, on korvamatu. Mainekahju võib kesta aastaid. Muhu jaanalinnufarnis sündis kängurule ligi viis kuud tagasi haruldane albiinost järglane, kes näitas end ema kukrust pererahvale alles nüüd, kirjutas 31. märtsi Meie Maa. Jaanalinnufarmis on kokku kümmekond kängurut, neist koos vastsündinuga kaks albiinot. Torm murdis sebrapuu, andis teada 6. märtsi Meie Maa: aasta mais lasi Helena Erik tuttavatel mehele sünnipäevakingituseks mõeldud kuivanud männipuu üle võõbata ning sebrapuu kujunes omapäraseks piirkonna vaatamisväärsuseks. MUHULANE 5

6 6 MUHULANE Elust Muhus 100 aastat tagasi Eda Maripuu Juula oli 15 aastat Buxhoevdeni sokka nõelunud ja teatas kordnik Karl Falknerile, et Buxhoevedenil olid sokid valget, kollast ja pruuni karva, aga musti sokke tal üldse ei olnud. Kuna noorel riigil oli hädasti raha vaja, siis maksustati ka ettevõtlus. Ettevõtjateks olid mujal Eestis veskiomanikud. Muhust antakse teada 108 tuuliku ja ühe põllumajandusriistade paranduse töökoja kohta. Samal eesmärgil tunti huvi ka nende vastu, kes metsa üles töötasid. Nii saame teada, et aasta detsembris ostsid Paljaarus metsa: Aleksander Egori p Kesküla, kes isa abiga seda oma maja tarbeks üles töötas; Mihkel Jaani p Tüür tegi sama oma 15-aastase pojaga laeva tarbeks; Ado Käspri p Schmuul tegi seda ilma kõrvalise abita oma maja tarbeks; Jaan Jaani p Schmuul töötas metsa oma laeva ja majade parandamise tarbeks ja Hans Jaani p Schmuul oma laeva tarbeks; Joan Ivani p Küla koos Tõnis Kolga ja Mihail Vapperiga oma majade tarbeks; Matvei Ivani p Heapost tegi metsatööd ühe palgatud töölisega 7 päeva. Jaen Jaani p Schmuul ostis 3000 marga eest metsa veel Karjalasmast. Seal oli tal kuu aja jooksul abiks 4 täismeest ning materjali tarvitas ta elumaja ja õuehoonete tarbeks ja halupuudeks. Viimased lubas osalt ära müüa. Ka Mihkel Madise p Schmuul ostis samast 580 marga eest metsa, mida ta oma maja tarbeks üles töötas. Timofei Ivani p Nõu müüs mandrimehele Soontakile 1500 marga eest hobuse, mis selle käest Kuivastus ära võeti, sest liha väljavedu oli teatavasti keelatud. Hobuse müüs ta seejärel 500 marga eest Hans Schmuulile. Samas saame ka teada, et Muhu Vastastikusel Tulekinnitusseltsil oli 914 liiget ja kindlustatud hooneid oli 1482, sellest elumaju 914, rehemaju 5, lautu 119, talle 17 ja muid hooneid 5, koolimaju 3, aidamaju aastal oli kahele tulekahju läbi kannatanud seltsi liikmele välja makstud 354 marka aasta sügisel põlesid maha Leeskopa Kästiki Vassili Kannu ja Suuremõisas Ivan Maripuu majapidamine. Muhulased hakkasid laiast ilmast koju tagasi jõudma. Saksamaalt tulid need, kes sinna sõjavangi olid viidud. Kõikide tulijate üle seati sisse politseiline järelvalve, mis kestis umbes kaks kuud. 16. jaanuaril saabusid Saksamaalt Hellamaa ja Muhu Suure valla konstaablite lauaraamatute põhjal Ivan Matvei p Kõrv Kallaste külast ja 3. veebruaril Kaarel Mihkli p Alt Leeskopalt. 7. märtsil tuli Venemaalt Matvei Ivani p Kästik ja asus Muhu-Suure vallas elama. Mais tundis maakonna politseiülem huvi, kas tegemist oli ikka nendega, kellena nad esinesid? Reeglina olid kõik need, kellena nad esinevad ja üles pidamise viisis ei ole kahtlast kuulnud. 27. märtsil registreeriti Murmanskist saabunud Nikolai Mihkli p Saarkoppel (s 1879) Mõisaküla Siljavälja talust. Nikolai oli Narvas karantiinlaagris, mille eest temalt hiljem 100 marka nõuti. Nikolai Terenti p Lahke jõudis Ameerikast tagasi 13. mail. Ka tema üle seati esialgu salajane iseäraline valve sisse, mis lõpetati 3. juulil ja 19. juulil lubati tal ka vabalt kirju vahetada. 20. juunil tuli Venemaalt Koguvasse Tooma Jüri Jüri p Schmuul. Jüri võeti range valve alla eesmärgiga uurida, mis ta Venemaal tegi ja millised on tema vaated. Tol ajal veel sündimata Juhan Smuuli poolvend Jüri oli sõja ajal sattunud Venemaale, kus ta oma sõnade kohaselt teenis internatsionaalsete brigaadide staabis kirjutajana. Samal ajal teenis selles ka tulevane Jugoslaavia riigijuht Josif Bros Tito, kes Jüri mälestuste kohaselt olnud silmapaistev jalgpallur. Jüri oli kahtlemata põhjusega erilise järelvalve all, kuigi internatsionaalsetesse brigaadidesse läks ta lihtsalt sellepärast, et Kodusõja-aegsel Venemaaal mitte nälga surra. 28. märtsist on teade, et 12- aastase vaeslapse Aleksandra Kustu t Kana (Pärsamalt pärit) käest Koguvas tahetakse 3 marka kohtumaksu selle eest, et kohus tema vargust arutas. Kana anti Koguva Laasu Mihkel Tüüri vastutusele ja oli seal kasulapseks, kuni aastal abiellus Mihkli Madis Schmuuliga. 14. aprillil pöördus Muhu Põllumeeste Selts maakonna politseiülema poole küsimusega, kas peab iga kord, kui nad korraldavad kokkusaamise, selleks luba küsima. Politseiülemalt tuleb vastus, et ta enne küsimusele ei vasta, kui tempelmaks ära on makstud. Jaan Joosepi p Schmuulile tuli kordnikul teada anda, et Vahtna kordoni juures olnud saun ja selle osad aresti alla olid pandud ja nende äravedu oli keelatud. 27. aprillil anti luba Tamse mõisa Maaharijate Ühisuse koosoleku pidamiseks. 29. aprillil algatati juurdlus mässu käigus tapetud Tamse valitseja Karl Adolf Wesbergi (ka Weseberg) varanduse üle, mis Muhu-Suure valla kohtu hoole alla oli jäänud. 1. detsembril 1919 oli toimunud varanduse ülevaatus. Wesebergi lesk Adele Weseberg oli koos varandusega teadmata suunas lahkunud. Kohtu eesistujale Ivan Vagale tunnistas Jaan Hein, et Adele Wesberg müüs märtsis oma varanduse maha ja läks Saksamaale tütre juurde. 18. juulil tulid Venemaalt Villem Lootus oma naise Akiliina ja poja Richardiga ja asusid elama Suuremõisa. Hiljem olid nad Vassili Kolgaga samal ajal USA-s. Nii et tõenäoliselt oli just see Villem Jüri poeg. Lootus olnud Moskvas lukksepp, nagu Ülo Rehepapi Muhu külade loost lugeda võib. Pilt on tehtud USA-s ja sellel istuvad vasakult M. Peegel, Volk ja M. Ling. Seisavad Palu, Ellen Volk, Akiliina ja Villem Lootus. Ehk keegi oskab midagi lisada teiste pildil olevate muhulaste kohta. (5) Muhu-Suure valla kordnikule anti teada ka, et Johannes (ilmselt siiski Ivan) Randmets, kes teenis Mereväe Ekipaaži II roodus, rikkus Kaitseliidu ülema määrust, liikudes Tallinnas joobunud olekus ja ilma ööloata. 1. mail saabus järelepärimine politseikordniku maa ja elamise kohta. Kordnik Ivan Poleühtid vastas, et soovib 2 dessantini põllu-, 6 heina- ja 4 dessantini karjamaad. Vaba hoone elamiseks oli Nurme mõisahoone, kuid soovitav oleks, kui korter oleks Muhu kirikumõisas, kuna seal käis rohkesti rahvast. Hiljem küsiti ka, kas kordnik sooviks hobust osta. Kordnik vastas, et soov on tõsine, aga raha selleks pole. Teatavasti oli tal isiklik jalgratas ja teenistusrelvaks nagaan. Aleksander Madise p Vaga juurest leiti 5 raudteerööbast, mille eest trahv oli 500 mk. Rööpad toodi valla aita. Järel oli 4 tervet ja üks poolik, millest pool oli Vaga ära tarvitanud. Rööpad olid ilmselt pärit raudteest, mis oli ehitatud Võiküla patareini. Raudteede lõhkumine oli aga Eesti riigis suur kuritegu. Kuna Muhu raudteed tegelikult ei kasutatud, siis oli ka karistuseks ainult rahatrahv. Hiljem küsis Aleksander Vaga neid rööpaid tagasi, aga sellest keelduti. Märtsi lõpus andis Saaremaa maavalitsus käsu üle kuulata Painase küla talupidajaid, kes ei olnud tasunud aasta kohustuslikku viljanormi. Hellamaal oli 23. aprillil registreeritud üle 20 majapidamise, mis normivilja ei olnud tasunud ja selliste majapidamiste registreerimine toimus mõlemas vallas veel oktoobris-novembriski. Karistuseks oli marka trahvi või 2 5 päeva aresti ja viljanorm tuli ikkagi ära maksta. Kuna algas ka massililne palvekirjade esitamine viljamaksust pääsemiseks, siis kordnik pidi kontrollima, kas palvekirjas esitatud andmed raske majandusliku olukorra kohta vastavad tõele. Mai alguses pidi ta näiteks uurima Mihkel Kolga ja Matvei Tammiku majanduslikku olukorda. Viimase puhul tuli kinnitada, et tal on 11 ülalpeetavat. Juunikuuks oli palvekirju ilmselt nii ohtrasti, et politseiülem keelas kordnikel rahvale palvekirjade kokkuseadmisel abiks olla. 12. mail teatatakse, et seoses rõugeepideemiaga on kogunemiste ja peiede korraldamine keelatud. (Järgneb)

7 Maksu- ja Tolliameti kriisimeetmed ettevõtjatele eriolukord Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Hüvitise põhimõtted Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest: - tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; - tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda; - tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani. Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse. Töötajad peavad olema tööl töölepinguga. Hüvitist saavad taotleda nii erakui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 Töötasu hüvitis eurot (bruto). Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek. Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul. Töötukassa tasub hüvitiselt ja tööandja tasub töötasult sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse ning tulumaksu. Oluline teada: - hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele; - hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest; - tööandja esitab töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast seda, kui on töötasu töötajatele välja maksnud; - kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma. Taotlemine Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprillis, täpse kuupäeva ning avaldusel nõutavate andmete kohta jagab Töötukassa teavet esimesel võimalusel. Allikas content/tootasu-huvitis MUHULANE Saaremaa Ettevõtlusakadeemia kutsub osalema tasuta õigusabi veebinarile 9. aprillil kl Fookuses on lepingud ja töösuhted vääramatu jõu tingimustes. Vajalik registreerida ette. Vt muhu.ee teated 7 SA Kredexi ettevõtjatele suunatud kriisimeetmete paketi veebinari kokkuvõte on järelevaadatav youtube is (otsi Webinar: Ülevaade ettevõtetele - SA Kredex kriisimeetmete pakett). Vabamu kutsus ühiselt looma virtuaalnäitust Ajalugu asjades 25. märtsil möödus 71 aastat märtsiküüditamisest. Sellega seoses kutsus okupatsioonide muuseum kõiki inimesi mõtlema oma perekonnaloo peale ja jagama küüditamise või Siberiga seotud esemete lugusid, et mäletada olnut ja luua koos virtuaalnäitus Ajalugu asjades aasta märtsis viis nõukogude võim Balti riikides läbi neli päeva kestnud operatsiooni Priboi, mille käigus saadeti sunniviisiliselt asumisele üle eestimaalase. Arreteerimine toimus ööpimeduses, pakkimiseks anti aega 20 minutit kuni 2 tundi - kaasa võis võtta asju kuni 100 kg pere kohta. Kohvritesse, tekkidesse ja voodilinadesse pakiti toiduaineid, mälestusesemeid, käsitöötarbeid, riideid, raha. Vabamu virtuaalnäitus Ajalugu asjades on kõikide kogumisaktsioonis osalejate ühisloome, mis annab huvilistele võimaluse tutvuda digitaalsel teel esemetega, mida muuseumis ei leidu või ei saa minna kohapeale vaatama. Näituse loomine sai alguse Vabamu kodulehel ( ning see täieneb iga päevaga, mil muuseumile saadetakse uusi lugusid ja fotosid esemetest, mis räägivad küüditamisest ja Siberisse saadetud inimestest ning nende elusaatustest. Loo jagamiseks kutsub Vabamu üles vaatama oma kodus pisut ringi mida leidub riiulitel? Kas on inimestel kodudes mõni kiri, ehe, mööbliese, foto või muu meene, millega meenub lugu. Lugu, mis on seotud küüditamisega või mõne pereliikmega, kelle eluteed küüditamine või Siberis hakkamasaamine ühel või teisel moel puudutas. Selleks, et osaleda virtuaalnäitusel, palub muuseum teha looga esemest pilt ning laadida see hiljemalt 20. aprillil koos tekstilõiguga üles virtuaalnäituse veebilehel: Saadetud ese jõuab virtuaalnäitusele 24 tunni jooksul. Tehnoülevaatus Teostame ka TRAKTORITE ülevaatust! Tulekustuti taatlemine ja müük Autode sisepesu Autoremont Kere, veermiku ja mootori remont Varuosade tellimine Sildade reguleerimine Rehvitööd Kerevenituspink Diagnostika Klaaside vahetus Muruniidukite ja trimmerite hoiustamine ning hooldus Ehitusteenused Üldehitustööd, kanalisatsiooni- ja torutööd, elektritööd Teehöövli teenus Ekskavaator-laaduri teenus JCB 4CX + erinevad kaevekopad + hüdrovasar Transport (kraana + kallur) Minitraktori teenus Avant erinevad agregaadid Sõelutud mulla, killustiku, liiva, paekivi ja raudkivi müük Haagiste rent Asume Soonda külas vanas laudakompleksis.

8 8 MUHULANE Lehekuu juubilarid ja sünnipäevalapsed Linda Räim 97 (9.5) Leida Mereäär 91 (29.5) Henn Ormet 90 (1.5) Hermeliina Kolk 88 (6.5) Milvi Peegel 86 (13.5) Linda Vorms 84 (20.5) Ilme Murd 83 (4.5) Jüri Vahter 83 (30.5) Veljo Palu 81 (18.5) Leili Kirs 80 (6.5) Heino Auväärt 80 (7.5) Liisi Sau 75 (1.5) Kristi Ligi 75 (5.5) Sirpa Marjatta Raja 65 (6.5) Joonas Saksakulm 70 (3.5) Mart Lang 65 (10.5) Merika Kumpas 70 (6.5) Mihkel Kabur 60 (5.5) Endel Saarkoppel 70 (27.5) Reet Hobustkoppel 60 (6.5) Mart Lasn 65 (3.5) Ilmari Kuusaru 60 (21.5) Palju õnne! Märkus: kes ei soovi oma sünnipäeva avaldada, palume sellest märku anda vähemalt kaks kuud enne, kuna Muhulane avaldab igas numbris mitte algava, vaid järgmise kuu sünnipäevalapsed. Otse talunikelt saab tooteid tellida Ehtsa Talutoidu veebilehelt Soovid osta - müüa kinnisvara või vajad hüva nõu? Võta ühendust: Lauri Kolk Tel: , Kõige ülevaatlikum info Muhumaa kinnisvarast! Adrem Kinnisvara tegutseb Saare maakonna kinnisvaraga juba aastast 2002! Kultuuriministeerium jagab oma kodulehel võimalusi, kuidas saada koduseinte vahel osa kultuurist. Vt Kirikuteated EELK Muhu Katariina kogudus Seoses eriolukorraga on Muhu kiriku peauksed suletud. Jumalateenistused ja muud kiriklikud talitused jätkuvad siis, kui selleks antakse luba. Jumalateenistus toimub ülekannetena erinevatest kirikutest üle Eesti interneti vahendusel ja ETV2 kanalil. Samuti on võimalus veebilehtedel kõiki palvuseid ja jumalateenistusi järel vaadata. Niisiis, päris ilma me ei jää ja kui suured kiriku uksed on sulgunud, siis on avanenud uued Loomulikult on võimalik telefoni teel kokku leppida individuaalselt aeg, et minna kirikusse palvetama ja küünalt süütama või hingehoid- IN MEMORIAM Meie hulgast lahkusid likuks vestluseks koguduse õpetajaga. Peapiiskopi poolt välja kuulutatud palvepäevadel 1. ja 3. aprillil kell 12 löödi kirikukella. Palun palvetage ja hoolige oma ligimestest, aidake väetimaid. Palugem, et Halastaja Looja meist lahti ei laseks ja et me pidevalt uudiseid vaadates ei unustaks suhelda oma lähedastega. Seda soovib ja palub, Hannes Nelis, koguduse õpetaja Tel , e-post: EAÕK Rinsi ja Hellamaa kogudused Teenib preester Toivo Treima, tel ; 10. märtsil 86-aastane Ilmar Vorms. 21. märtsil 94-aastane Adele Vaga (Külasema küla). 26. märtsil 84-aastane Evi Jõgi. 30. märtsil 91-aastane Harald Väärtnõu. Tunneme kaasa omastele! * Ehitusmehed / kiviaialadujad ootavad tööpakkumisi. Tel * * * Hellamaa külamajast kui hubasest kultuurikoldest kirjutas 3. märtsi Saarte Hääl. Lapsevanemad, kes soovivad alates septembrist oma lapsele Muhu Lasteaias lasteaiakohta, palun esitage direktorile kohasaamise avaldus hiljemalt 15. aprilliks. Avalduse vorm leitav lasteaia kodulehelt muhulasteaed.ee Muhulane 30 Aprilli 1990 infoleht nr 4 kirjutas meie igapäevasest leivast ja külanõukogu kolme kuu tööst. Endel Nõu arutles väikestest Muhu taludest ühismajapidamiste kõrval ning talude väljavaadetest pakkuda tulevikus majutusteenust luksusturistidele. Sama autor muretses teisal kaevuvee kvaliteedi ja Liiva asula solgitrassi rajamise pärast. Vanad pildid on Muhu põhjaranniku kalameestest, kes käisid motoristide kursustel aastate keskel, ning Muhu koolmeistritest aastatel. Mai Muhulase materjalid on teretulnud 2. mai õhtuni. Toimetab Anu Pallas, tel: , e-post: Muhulane ilmub reeglina kord kuus. Internetis Trükkinud Saaremaa Trükikoda 450 eks. ISSN X

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

uurimustöö

uurimustöö IGAKÜLA TALUD JA PERED KOHAD JA LEGENDID Kuressaare 2005 a. SISUKORD 1. IGAKÜLA AJALUGU JA ELUOLU 5 2. TALUD 10 2. 1. Terala 11 2. 2. Neo-Jaani 12 2. 3. Neo 13 2. 4. Oeldu 14 2. 5. Tõnise 15 2. 6. Antsu-Matsi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem