Siioni Misjonileht Jumala Kuningriik ja Püha Vaim Artiklid eesti keeles 2018 sügis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Siioni Misjonileht Jumala Kuningriik ja Püha Vaim Artiklid eesti keeles 2018 sügis"

Väljavõte

1 Siioni Misjonileht Jumala Kuningriik ja Püha Vaim Artiklid eesti keeles 2018 sügis Foto: Teppo Linjama

2 SISU 3 Püha vaim viib taevasse 4 Andeksandmine tundub hea ja rahustab 6 Mis asi on maakera? 8 Vaim liidab usklikuid ühte 10 Kokkutulek on alati pidu 12 Mees, kes ei osanud keelt, näitas tee Jumala riiki 14 Jeesus kannatas meie eest PEATOIMETAJA: Olli Lohi TOIMETAJA: Juhani Ojalehto KUJUNDAJA: Sisko-Liisa Karsikas, Sirkka-Liisa Turtinen TELLIMINE: TRÜKIKODA: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry KIRJASTUS: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry Kiviharjunlenkki 7, Oulu Siioni Misjonileht ISSN Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

3 Püha vaim viib taevasse Jeesus on tõusnud taevasse, aga Ta tegutseb maailmas üha. Tema töö jätkub Püha Vaimu tööna tema koguduses. Püha Vaim on vältimatu inimese päästmiseks. Usupuhastaja Martin Luther on tõdenud asja kohta nõnda: Usun, et ma ei suuda oma mõistuse abil ega omast jõust uskuda minu Issandasse Jeesusesse Kristusesse ega saada Tema juurde. Püha Vaim on kutsunud mind evangeeliumi kaudu ning pühitsenud ja säilitanud mind õiges usus. Iga inimene on pärispatu poolt rüvetatud. Seetõttu ei suuda inimene omast jõust või oma mõistuse varal uskuda. Ilma Püha Vaimuta elab inimene hingevaenlase lapsena ega oska igatseda Jumalat ja tema rahu. Ainult Püha Vaim suudab äratada inimese südametunnistuse, tekitada südames usu ja kaitsta inimest Kristuse omana. Jumal armastab igat inimest. Püha Vaimu kaudu kutsub Ta uskmatusse sattunuid jätkuvalt tagasi oma riiki. Püha Vaim aitab oma patte kahetsevad inimest meeleparanduse kaudu Jumala riiki. Jumal kingib evangeeliumisse uskujale rõõmu, rahu ja vabaduse. Viimasel päeval äratab Ta kõik surnud ja annab usus surnutele igavese elu. Püha Vaim on üks Jumala kolmest isikust. Jumal ilmutab ennast Isana, Pojana ja Püha Vaimuna. Athanasiuse usutunnistus seletab kolm ainu Jumalat: Isa on Jumal, Poeg on Jumal ja Püha Vaim on Jumal. Siiski ei ole kolme Jumalat, vaid üks Jumal. Samuti Isa on Issand, Poeg on Issand ja Püha Vaim on Issand. Kõige tähtsam on inimesele elada Püha Vaimu kingitud usust ja pattude andeksandmisest. Elukatsumustes ja patukiusatustes lohutab Püha Vaim ning kinnitab ja julgustab usaldama Jumalat, Tema sõna ja andeksandmise jõudu. Tekst: Pekka Aittakumpu Allikas: Päivämies Tõlge: Helena Sulkala Foto: Teppo Linjama Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 3

4 Andeksandmine tundub hea ja rahustab Õuemängude keskel mõtisklevad kolm tüdrukut kaht tähtsat oskust: andekspalumist ja andeksandmist. Lõuna-Soome kandis elavad sõbrad Lilja Klasila, Bettina Tuomaala ning Bettina põhjast külaskäigul viibiv nõbu, Ronja Koivisto, käivad algkooli teises klassis. Kui on teinud midagi valesti, tuleb paluda andeks. Samuti, kui on kiusanud kedagi, tõdeb Lilja. Sõbrad Ronja Koivisto (vasakul), Lilja Klasila ja Bettina Tuomaala ütlevad, et ka koolielus on vaja andekspalumise ja -andmise oskust. Pildil ka eelkoolilaps Rianna Koivisto (paremal). 4 Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

5 «Õuemängude keskel mõtisklevad kolm tüdrukut kaht tähtsat oskust: andekspalumist ja andeksandmist. Ka siis tuleb paluda andeks, kui on tülli läinud, nendib Ronja. Ning kui kogemata müksab kedagi või teeb haiget kellelegi, lisab Lilja. Andekspalumine ei ole tüdrukute meelest alati kerge. Alati ei ole võimeline kohe leppima tülisid. Andeksandmine on tavaliselt kergem kui andekspalumine. Mõnikord on andekspalumine kerge, mõnikord raske. Kui ei taha paluda või anda andeks, siis jääb kurb meel mõl e, mõtleb Lilja. Siis on küll kurb meel, kui teab, et on tekitanud teisele nukrameelsust, ütleb Bettina. Jeesus on andnud igale usklikule väärika anni: anda teisele patud andeks Jeesuse nime ja vere läbi. Ka vanemad ütlevad nõnda leppides peale riidu omavahel või lastega. Tüdrukute meelest kõlab see toredalt ja rahustavalt. Ka koolielus on vaja andekspalumise ja -andmise oskust. Kellelgi on vaja rohkem aega leppimiseks, keegi teine on aga kärmem. Tüdrukud räägivad, et on hea, et tavaliselt õpetaja või keegi teine täiskasvanu juhatab lapsi leppimise teele. Ka sõpradele tuleb vahest lahkhelisid omavahel ja teine muutub kurvaks. Siis ollakse hetk tasa, aetakse hetk juttu, ja siis ollakse valmis paluma andeks, jutustab Lilja. Tekst ja foto: Hanna Korkiakoski Allikas: Siionin Kevät 10/2017 Tõlge: Anna Saari Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 5

6 Mis asi on maakera? Pealkirja küsimuse esitas mu viieaastane poeg. Ma ei osanud talle põhjalikult vastata. Inimese maailmapilt hakkab moodustuma lapsepõlves. Hiljemini see täieneb. Olen imestanud, kui tarku mõtteid juba väga väike laps võib mõelda. Ta võib isegi ahistust tunda mõeldes kõigele, mis maailmas iga päev toimub. Kui aju kasvab, näeb kõik uus ja põnev välja, sest laps saab ometi esimest korda aru tema ette tulevaist nähtustest ja imetleb neid. Meil ei tule kunagi alahinnata ja väheseks pidada lapse kogemusmaailma. Lapsed on targad! Teaduslik uudishimu elab igas väikses lapses. Lapsed ka kergesti kuulavad ja aimavad täiskasvanute mõtteid ja meeleolusid. Sellepärast tundubki baromeeter olevat perekonnas kõige tundlikum just lastel nemad võivad tulla mures küsimusi esitama, kui märkavad täiskasvanute häda. Aga kuidas on teistpidi? 6 Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

7 Kas me alati märkame lapse ja noore ahistust? Vaikiv ja kinnine puberteediealine võib kanda suurt koorma. Kas meil jätkuks aega ja tundlikkust pilku heita tema mõttemaailmale? Mõnikord isegi väike kalaretk võib avada noort rääkima asjadest, mis on talle tähtsad. Noor vajab aega. Ja ka temal on vaja rääkida ning oma mõtteid tuulutada. Laste kohta öeldakse, et nemad on taeva riigi kodanikud, päris nagu loomu poolest. Laps tunnistab oma usku julgelt ja tahab usaldada Jumalat ka seal kus täiskasvanute võimalused tunduvad olevat kadunud. Jeesus tõstis meie eeskujuks lapse usalduse ja usu. Elu katsumustes ja raskustes võib olla tõesti raske oma lapseosaga rahule jääda ja päev korraga elada. See tundub lausa võimatu olevat. Selleks meid siiski ergutatakse. Elagem päeva lastena ja olgem tänulikud selle üle, mida meil on! Jumal on andnud meile võrratu, ainulaadse elu! Me saame lapsemeelel imetleda - ja oma elust ning sellega kaasnevaist väikestestki andidest ja võimalustest vaimustusse sattuda. Kõigel ei ole vaja olla nii suur ja imeline. Meie uus imeline elu seiklusretk võib alata näiteks oma kodu künniselt. Kui sinul on selleks võimalus, võta laps kaasa elu matkajuhiks. Ma olen palju kordi olnud meeldivalt üllatatud laste reisijuhi võimetest. Nendel matkadel olen elust rohkem aru saanud. Tekst: Pekka Tuomikoski Allikas: Välja antud ajalehe Päivämies võrgulehes Tõlge: E. H-K. Fotod: Anna-Leena Saukko, Erkki Alasaarela Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 7

8 Vaim liidab usklikuid ühte Hiljuti peatas mind tänaval üks inimene, kes pidas Piiblit käes. Ta palus luba, et oma usust mulle rääkida. Ma kuulasin teda ning ütlesin siis, et tema arusaamine usuasjadest tundus mulle väga võõras ja et ma ei leidnud sellele põhjuseid Piiblist. Meie vesteldes oli mul tunne, et meie vahel ei olnud Püha Vaimu tekitatud usuosadust ega ka ühesugust arusaamist usualuste kohta. Ma näitasin temale Piiblis mõningaid kohti, mille põhjal ma rääkisin, kuidas ma ise usun. ÜKS USK JA USUARVAMUS Piibli põhjal kogub Püha Vaim Jumala lapsed siin maa peal Jumala koguduseks, kellel on ühesugune ning ühine usuarvamus. Apostlikus usutunnistuses me tunnistame, et usume üht püha kristlikku kirikut ning pühade osadust. Usupuhastaja Martin Luther seletab usutunnistust nõnda: Mina usun, et maa peal on olemas pühamatest püham, väike rühm ja kogudus ühe ainsa Pea, Kristuse alluvatena, Püha Vaimu poolt kokku kutsutud, ühes usus, meeles ja arusaamises, omades mitmesuguseid andeid, kuid üksmeelsed armastuses, ilma lahknemiste ja tülideta. JUMALA SÕNA KUULAMINE TOOB PÜHADE OSADUSSE Ma pakkusin pattude andeksandmise evangeeliumi sellele inimesele, kellega olin tänava peal kohtunud, aga tema ei tahtnud võtta seda vastu. Tema arvates seda ei ole vaja usu tekkimiseks. Piibli järgi usk siiski tekib just evangeeliumi kuulutusest (Rm 10:16-17). Luther seletab, et me ei saaks Kristusest mitte midagi teada ega temasse uskuda ning teda oma Issandaks saada, kui Püha Vaim seda ei pakkuks meile evangeeliumi kuulutuse kaudu. Jumala sõna kuulamine on pühade osadusse saamise alguseks. (Usuõpetus) Kui Püha Vaim juhib inimese meeleparanduse läbi pühade osadusse, saab temast inimese õv petaja (Jh 14:26, 1Kr 2:9-10). Püha Vaim annab Jumala lastele ühise arusaamise sellest, kuidas inimene Juma- 8 Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

9 Selle koguduseihu peaks on Kristus ihu päästja (Ef 5:23). VAIMU ÜHTSUSE AUSTAMINE la lapseks saab ja kuidas ta selles osas võib püsida. VAIM TUNNISTAB Pühade osadus on mingi niisugune asi, mida inimene ei saa loomulike silmadega näha. Meeleparanduse armu saanud usklik inimene saab siiski näha Jumala riiki usu läbi (Lk 17:21, Jh 3:3). Paulus kirjutab: Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. (Rm 8:16) Paulus näitlikustas Jumala laste osadust teineteise ning Kristusega kirjutades ihu ja selle liikmete kohta. Meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks. (1Kr 12:13) Patt, hingevaenlane ja maailm kipuvad Vaimu ühtsust ära rikkuma. Piibel õhutab Jumala lapsi seda ühtsust ja omavahelist armastust austama ning selle eest hoolitsema: Mina - - kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. (Ef 4:1-3) Pühade täielik osadus läheb täide Kristuse teise tulemise päeval. Siis saab tema kogudus avalikuks kirgastatu ja rõõmutsevana. Selle poole me rändame pühade osaduses andestuse evangeeliumi najal. Tekst: Pekka Aittakumpu Allikas: Päivämies Tõlge: Sirkka Vuorisalo Foto: Arvi Tyni Joonis: Juhani Ojalehto Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 9

10 Kokkutulek on alati pidu Šveitsi usklikele on misjonikokkutulek pidu. Kokkutulekuid korraldatakse Šveitsis ja Prantsusmaal kolm korda aastas. 10 Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

11 - Tere Jumalas! Kui tore on näha üle pika aja! Šveitsis, Zürichis asuva evangeelse luterliku kiriku eesruum on täis kokkutulekukülalisi ja kokkusaamise rõõmu. Uudised ja tervitused räägitakse soome, prantsuse, inglise ja saksa keeles, kui Kesk-Euroopa usklikud on koos Zürichis. TÄHTIS SOTSIAALNE SÜNDMUS - On suurepärane, kui kokkutulekul saab koos laulda kirikulaule ja Siioni laule või lihtsalt kuulata teiste laulmist, ütleb Anne Michel, kes on oma perega Šveitsis ja Prantsusmaal juba peaaegu kaheksa aastat elanud. - Kokkutulekut oodatakse alati väga. See on ka tähtis sotsiaalne sündmus, kui kohtub teiste usklikutega, jätkab ta. Üle 20 aasta Šveitsis elanud Päivi Meier on õnnelik ja tänulik selle üle, et Jumal on andnud Kesk-Euroopa alale oma väikse siioni. - On väga hea asi, et praegu saab kokkutulekuid kuulata interneti kaudu, aga on ka tähtis vahel ise kokkutulekule jõuda. KAS NOORED KASVAVAD JUMALA RIIKI? Päivi Meier jutustab, et on saanud kokkutulekul tutvuda uute usklikute inimestega, ja paljude KeskEuroopas pikemalt elanud ukslikega on saanud ta heaks sõbraks. Tema meelest on kokkutulek tähtis eriti siin elavate laste ja noorte isikliku usu tugevdamise ja Jumala riiki kasvamise seisukohast. - Kokkutulek on meile alati pidu. Meier ja Michel on mõlemad ka väga tänulikud selle üle, et SRK saadab jutlustajaid Kesk-Euroopasse kokkutulekuid pidama. Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 11

12 KÜLALISI KUUEST MAAST Igal aastal korraldatakse Šveitsi ja Prantsusmaa alal kokkutulekuid kolmel nädalavahetusel, ja seal jutlustavad SRK misjonijutlustajad. Lisaks Zürichi sügisesele kokkutulekule peetakse Prantsusmaal kevadine kokkutulek ja enne jõule nädalavahetuse pikkune jõululaager vahelduvas kohas Šveitsis. Seekord tuli kokkutulekule umbes 50 külalist Šveitsist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Luxemburgist, Belgiast ja Soomest. Kaasas oli pikemalt Kesk-Euroopas elanud peresid ja tööle kolinud inimesi, vahetusüliõpilasi ja Šveitsis külas olevaid ukslikke. AABRAHAM LÄKS OMA KODUMAALT Kokkutulekul pidi Pekka Kinnunen jutluse Aabrahamist, kes läks oma sünnikohast uue maa poole. Piiblilõik tabas paljude kuulajate elu, sest paljud on ka ise oma kodumaalt ära läinud. Kinnunen julgustas oma kõnes usaldama Jumala õnnistust, mille ka Aabraham sai oma reisile kaasa. Teine jutlustaja, Pentti Saulio, rääkis Joosuast. - Joosua moodi oleks ka meil hea Jumala kutsele sõnakuulelikud olla, kui ta näitab meile uusi kohti ja ülesandeid. Saulio tuletas meelde, et ka sel päeval saame Jumala kaitsele toetuda. 12 Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

13 EVANGEELIUMIST TAEVALOOTUST Pärast kokkutulekut pidi Pekka Kinnunen ettekande Martin Lutheri elust ja etappidest usupuhastajana. Kokkutuleku lõppedes sai kiriku eesruum jälle täis eri suunas minevaist, hüvasti jätvaist inimestest, nii vanadest kui uutest tuttavatest ja sõpradest. - Tulge külla! Näeme hiljemalt jõululaagril! Jumala rahu! Tekst: Annika Karisto Allikas: Siionin lähetyslehti 11/2017 Fotod: Nathalie Meier Tõlge: AV Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 13

14 Mees, kes ei osanud keelt, näitas tee Jumala riiki Minu nimi on Sarah. Olen pärit Keeniast, Bondost, kus ma elan koos oma mehe ja lastega. Kohtusin esimest korda usklikega, kui olin aastal Soomes õenduse vahetusüliõpilasena. Mu majutuskoht asus Oulu rahuühenduse lähedal. Praktikal olles kohtusin kord uskliku mehega, kelle nimi oli Samuli Riekki. Ta tuli päikeseliselt naeratades minu juurde kui ma maalisin ühes nurgas. Ta puterdas mõningaid sõnu, lootes, et ma saan aru, aga kuna ta inglise keele oskus oli nõrk, ta ei osanud jätkata. Õnneks olin ära õppinud mõned soome keele põhisõnad. et hakkama saada võõras riigis. Niisiis lisasin ma tema rääkimise raskust üteldes: Mitta kuuluu? Samuli oli nii hämmeldunud, et ütles ainult oma nime: Riekki. Ma ütlesin: Mina olen Sarah... Samuli läks ära, aga tuli varsti tagasi koos ühe naisega, kes rääkis inglise keelt paremini. Pärast seda meie jutuajamine hakkas sujuma ning Samuli kutsus mind endale külla. Ma usun, et Jumala Vaim juhatas teda. Saatsin kutse ka teistele tudengitele - Leonardile, Christinele, Electale, Elizabethile ja teistele, kes tahtsid kaasa tulla. Meid võeti soojalt vastu: maja oli täis rõõmu ja õnne, mis oli üsna haruldane nähtus. Kohtasime seal ka teisi Riekki pere sõpru. Meie, eriti mina, mõtlesime, et võib olla nemad naudivad vaadates meie nahka, mis kindlasti näeb inetu välja. Hiljem selgus, et kõik see oli pärit siirast armastusest ja sellest rõõmust, mille allikaks on Issand Jeesus. Tõdesin seda, kui Samuli kutsus meid pühapäeva õhtusele kokkutulekule Oulu rahuühendusse. Sel õhtul kuulasin jutlust hästi tähelepanelikult. Kui jutlustaja hakkas lõpetama, tundsin, et ma olen oma pattude tõttu süüdi mõistetud. Kui ta ütles, et me saame uskuda oma patud andeks, tõstsin ma käe püsti ja tundsin oma südames väga imelist rahu ja meelekindlust. Mu elus on olnud mitmesuguseid raskusi ning südames palju kibedust. Kui palvetasin, et jõuaksin anda andeks ka teistele, tundsin, et mu süda rahuneb. Andeksandmise sõnum on hoidnud mind sellel teel tänaseni. See on õpetanud, et rahu ja vabadus Pühas Vaimus püsivad südames, kui me tõesti tahame anda ka teineteisele andeks. 14 Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

15 On imeline, et kõik sõbrad, kellega me kohtusime Samuli kodus ja rahuühenduses, on püsinud meie sõpradena siiamaani. Jumala riik on nagu sinepiivakene ja peidetud aare. Mu kogemus Jumala riigist sarnaneb Matteuse evangeeliumi tähendamissõnadega. (Mt 13: 31 32, 44). Enne kui ma sain sisse sellesse riiki, olin mittekeegi. Pingutasin, et saaksin üle oma väga viletsast taustast, mis oli täis vaesust. Kui ma võtsin sõnakuulekalt vastu evangeeliumi, see sinepiivakene on kasvanud minu sees nii, et ka mu pere on seda märganud ja saanud sisse Jumala riiki. See on kasvanud nõnda suureks, et on aidanud ka teisi, nagu mu õde ja teisi sugulasi, kes on leidnud meie käest kaitset või abi, sest Jumal on meid taevast õnnistanud kõige vaimuliku õvnnistusega (Ef 1: 3). Jumala riik on mulle kallis, peidetud aare, mille omanikuks tahaksin igaüht, kes on veel ilma selleta. On imeline olla Jumala laps. Jumal on olnud mulle andide andjaks ja kaitsjaks, sünnitajaks ja varjuks. Tema peale ma panen kogu usalduse. Jumala armust olen täna see kes ma olen. Ma tahan kutsuda sellesse riiki sind, kallis sõber, kes iganes sa oled, kes sa võib olla heitled oma eluga. Jumala käsivarred on avatud ja ta ootab, et sind sülle haarata. Tule, tule ja usu oma patud andeks Tema kalli vere läbi. Teksti: Sarah Ndenga Sidwaka Allikas: Toimetatud raamatu Löysin Jumalan valtakunnan (2012) põhjal Tõlge: SK Foto: Teppo Linjama Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 15

16 Foto: Teppo Linjama

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box 540271 Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel www.kad-esh.org Copyright

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039 Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole veel saabunud 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI juuni 2014 RIS UULES Viimaste aegade Eesti parim linateos on vaieldamatult Martti Helde Risttuules. Kunsti- ja elukeeles sügavalt mõtlemapanev jutustus ühe eesti perekonna saatusest paneb

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

läkitused_final.doc

läkitused_final.doc Eesti Kirikute Nõukogu läkitused aastast 1991 Sisukord 1991... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE SEOSES LEEDU TERRORIAKTSIOONIDEGA... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU SOTSIAALNE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

NÄIDIS

NÄIDIS AINEKAART Ainevaldkond: Sotsiaalained Õppeaine: ajalugu Klass: esimene kursus Üldajalugu 10. klass Õpetaja: Jaan Nõmmik Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta Õppekirjandus:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Nelikaare_6_2010.indd

Nelikaare_6_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 6 (24) Juuni 2010 LEHES Tervitus! Alur Õunpuu... lk1 Kuidas ennast alandada Greg Hinnant... lk 2 Kas kardad proovida? Jentezen Franklin... lk 2 Julgustus... Lawrence

Rohkem

UA indd

UA indd KONFLIKTIST OSADUSENI JA OIKUMEENILINE LIIKUMINE LUTERLIKUST VAATEPUNKTIST 1 Tiit Pädamile 60. sünnipäevaks Thomas-Andreas Põder Abstrakt Luterlaste ja katoliiklaste üleilmse ühiskomisjoni uurimisraport

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lakewoodi koguduse teated

Lakewoodi koguduse teated EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED Detsember 2016-aprill 2017 TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00 Service in English every third Sunday at 11 am Inimesi tuleb idast

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN 1736-3284 Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. (Ap. 22,15) Me tunnistame armu,

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

EKK jõulupöördumine 2018

EKK jõulupöördumine 2018 Jõulupöördumine Allkirjastanud Euroopa kirikute juhid ühiselt koostanud Euroopa kirikute rändekomisjon ja Euroopa Kirikute Konverents: Jõulude eel kutsume teid üles töötama külalislahke ja kaasava Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Koguduse Teated

Koguduse Teated MAI 2019 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church 1927 Riverside Dr. Los Angeles CA 90039 Õpetaja: Enn Auksmann 18 Flaxwood Irvine, CA 92614 Tel. (949) 387-4109 Mob. (310) 745-0450 padrepaul@mac.com Esimees:

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem