TEATAJA 5. oktoober 1960 Nr aastakäik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TEATAJA 5. oktoober 1960 Nr aastakäik"

Väljavõte

1 Kõigi maade proletaarlased, ühinege! eesti nõukogude; sotsialistliku vabariigi ÜLEMNÕUKOGU TEATAJA 5. oktoober 1960 Nr aastakäik SISUKORD NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Läti NSV Teaduste Akadeemia tegevliikme J. P Krastini autasustamise kohta tööpunalipu ordeniga. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus aunimetuste <<NSV Liidu teeneline katsetajalendur» ja «NSV Liidu teeneline katsetajatüürimees» andmise kohta lennukite katsetajalendurile ja katsetajatüürimeestele. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus NSV Liidu rahvakunstniku aunimetuse andmise kohta Leningradi A. S. Puškini nimelise Akadeemilise Draamateatri näitlejale V. I. Tšestnokovile. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus V. M. Molotovi vabastamise kohta NSV Liidu erakorralise ja täievolilise suursaadiku kohustest Mongoolia Rahvavabariigis. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus А. I. Hvorostuhhini nimetamise kohta NSV Liidu erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Mongoolia Rahvavabariik!. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee liikme, NSV Liidu ministri sm. V. E. Dõmšitsi autasustamise kohta Tööpunalipu ordeniga. П 88. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus pedagoogidele Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta. 89. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. J. Sillenberg! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. ni NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumis. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis. Teadaanne saadiku valimiste kohta NSV Liidu Ülemnõukogusse.

2 . '. : li 'K i :

3 NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Läti NSV Teaduste Akadeemia tegevliikme J. P. Krastin! autasustamise kohta Tööpunalipu ordeniga Seoses seitsmekümnenda sünnipäevaga ja teenete eest ajalooteaduse ja ühiskondliku tegevuse alal autasustada Läti NSV Teaduste Akadeemia tegevliiget Janis Peteri p. Krastinit Tööpunalipu ordeniga. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees L. BREŽNEV NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär M. GEORGADZE Moskva, Kreml, 22. septembril NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Aunimetuste «NSV Liidu teeneline katseta j alendur» ja «NSV Liidu teeneline katseta j atüürimees» andmise kohta lennukite katseta j a- lendurile ja katseta j atüürimeestele Kauaaegse loova töö eest uute lennukite katsetamisel ja uurimisel anda aunimetused: «NSV Liidu teeneline katseta]alendur» Alampolkovnik Ivan Sergei p. Šarujevile. «NSV Liidu teeneline katseta] atüürimees» 1. Alampolkovnik Dmitri Vassili p. Trubljakovile. 2. Alampolkovnik Pjotr Stepan! p. Šeronovile. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees L. BREŽNEV NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär M. GEORGADZE Moskva, Kreml, 22. septembril NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS NSV Liidu rahvakunstniku aunimetuse andmise kohta Leningradi A. S. Puškin! nimelise Akadeemilise Draamateatri näitlejale V. I. Tšestnokovile Silmapaistvate teenete eest nõukogude teatrikunsti arendamisel anda NSV Liidu rahvakunstniku aunimetus Vene NFSV rahvakunstnikule Vladimir Ivani p. Tšestnokovile. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees L. BREŽNEV NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär M. GEORGADZE Mosikva, Kreml, 23. septembril 1960.

4 NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS V. M. Mololovi vabastamise kohta NSV Liidu erakorralise ja täievolilise suursaadiku kohustest Mongoolia Rahvavabariigis Vabastada Vjatšeslav Mihhaili p. Molotov erakorralise ja täievolilise suursaadiku kohustest Mongoolia Rahvavabariigis seoses tema üleminekuga teisele tööle. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees L. BREŽNEV NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär M. GEORGADZE Moskva, Kreml, 24. septembril NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS А. I. Hvorostuhhini nimetamise kohta NSV Liidu erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Mongoolia Rahvavabariik! Nimetada Aleksei Ivani p. Hvorostuhhm NSV Liidu erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Mongoolia Rahvavabariiki. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees L. BREZNEV NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär IVI. GEORGADZE Moskva, Kreml, 24. septembril NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee liikme, NSV Liidu niinistri sm. V. E. Dõmšitsi autasustamise kohta Tööpunalipu ordeniga Seoses viiekümnenda sünnipäevaga ja teenete eest kapitaalehituse alal autasustada NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee liiget, NSV Liidu ministrit sm. Veniamin Emmanuili p. Bõmšitsit Tööpunalipu ordeniga. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees L. BREŽNEV NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär M. GEORGADZE Moskva, Kreml, 27. septembril 1960.

5 II EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS QQ Pedagoogidele Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta Väljapaistvate teenete eest noore põlvkonna õpetamisel ja kasvatamisel anda Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus järgmistele pedagoogidele: Alma Jüri t. Allika. Rakvere rajooni Tammiku algkooli juhataja. Rosamunde Jaani t. Aulas Tallinna 22. keskkooli õppealajuhataja. Lidia Timofei t. Bogdanova Tallinna 5. keskkooli õpetaja. Maria Samuili t. Buntšak Kingissepa 2. keskkooli õpetaja. Nadežda Vassili t. Grigorjeva Tartu rajooni Nina seitsmeklassilise kooli direktor. Emilie Juhani t. Järvalt Kingissepa rajooni Kahtla seitsmeklassilise kooli direktor. Aleksander Karli p. Kallaste Pärnu linna Surju seitsmeklassilise kooli direktor. Salme-Hildegard Jaani t. Kallaste Keila rajooni Nissi seitsmeklassilise kooli direktor. Ella Juhani t. Kert Põltsamaa keskkooli õpetaja. Zinaida Ivani t. Klimberg Narva 3. keskkooli õpetaja. Bronislava Antoni t. Kovalevskaja Kohtla-Järve linna Kiviõli 2. keskkooli õpetaja. Johannes Jüri p. Kristjan Väike-Maarja rajooni Rakke keskkooli õpetaja. Niina Aleksandri t. Kurve Viljandi 1. keskkooli õppealajuhataja. August Eduardi p. Kärstna Valga rajooni Restu seitsmeklassilise kooli direktor. Hans Peetri p. Leibur Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee haridusosakonna koolide inspektor. Jelisaveta Grigori t. Mai j ära va Jõhvi rajooni Ahtme 2. keskkooli õpetaja. Valentin Joanni p. Marvet Tartu 10. seitsmeklassilise kooli õppealajuhataja. Rudolf Jaani p. Oja Keila keskkooli õpetaja. Karl Kusta p. Praakli Rapla rajooni Kehtna seitsmeklassilise kooli õpetaja. Natalie Vassili t. Pentre Ed. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi vanemõpetaja. Eduard Peetri p. Prei Kingissepa rajooni Taritu seitsmeklassilise kooli õpetaja. Jekaterina Jakovi t. Premet Narva Linna TSN Täitevkomitee haridusosakonna koolide inspektor. Meta Karli t. Pärnamägi Väike-Maarja rajooni Simuna seitsmeklassilise kooli õpetaja.

6 Viktor Johannese p. Pohl Haapsalu rajooni Pürksi kaheksaklassilise kooli direktor. Heinrich Augusti p. Reisenbuk Elva keskkooli õpetaja. Pauline Peedi t. Ronk Viljandi 4. keskkooli õpetaja. Liisa Jüri t. Saukas Tallinna 34. seitsmeklassilise kooli õppealaj uha ta j a'. Adu Peetri p. Sepp Kingissepa linna V. Kingissepa nimelise keskkooli õppealajuhataja. Agnes Karli t. SViguzova Võru Fr. R. Kreutzwaldi nimelise keskkooli õppealajuhataja. Amanda Kristjani t. Sõrmus Pärnu linna Häädemeeste seitsmeklassilise kooli õpetaja. Vassili Andrei p. Žukov Narva töölisnoorte keskkooli õppealajuhataja. Mahta Augusti t. Životnikova Jõgeva keskkooli õppealajuhataja. Felicia-Ingeborg Jaani t. Tarkus Kingissepa rajooni Käesla algkooli juhataja. Jelisaveta Ivani t. Titova Tallinna 23. keskkooli õpetaja. Heinrich Heinrichi p. Tobias Haapsalu 1. keskkooli õpetaja. Olga Jaani t. Truus Tartu 3. keskkooli õppealajuhataja. Ludmilla Mihaili t. Tsirp Valga 2. keskkooli õpetaja. Alide-Vilhelmine Madise t. Tuulmets Jõhvi rajooni Kuremäe algkooli juhataja. Helmi-Johanna Uibopuu Märjamaa keskkooli õpetaja. Emilie Karli t. Veeber Räpina rajooni Satserinna seitsmeklassilise kooli õpetaja. Anna Ivani t. Vester Tallinna 6. keskkooli õpetaja. Meeta Jaani t. Viks Pärnu L. Koidula nimelise 2. keskkooli õpetaja. Salme Gustavi t. Väinaste Rakvere 1. seitsmeklassilise kooli direktor. Helmi Gustavi t. Väli Elva rajooni Puhja keskkooli õpetaja. Paul Ivani p. Üksük Võru 3. kaheksaklassilise kooli direktor. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. EICHFELD Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. KRÜNDEL Tallinn, 24. septembril EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS OQ Sm. J. Sillenberg! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Seoses 70. sünnipäevaga ning märkides tema teeneid revolutsioonilises töölisliikumises autasustada personaalpensionäri sm. Johannes Jakobi p. Sillenberg! Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. EICHFELD Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. KRÜNDEL Tallinn, 24. septembril 1960.

7 III j. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumis Suurte teenete eest noore põlvkonna kasvatamisel kommunismi vaimus autasustas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium oma seadlusega 26. septembrist 1960 NSV Liidu ordenite ja medalitega Armeenia NSV õpetajaid ja haridusala töötajaid, kellele õn langenud osaks au olla valitud Armeenia NSV õpetajate kongressile. Üldse autasustati 475 inimest, neist: Lenini ordeniga 34, Tööpunalipu ordeniga 68, ordeniga «Austuse märk» 106 ja medaliga «Töövapruse eest» 267 inimest.. * * * Suurte teenete eest hariduse alal ja noore põlvkonna kasvatamisel kommunismi vaimus autasustas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium järgmisi õpetajaid ja hariduse alal töötajaid, kellele õn langenud osaks au olla valitud delegaatideks Eesti NSV õpetajate kongressile: Lenini ordeniga 1. Allika, Aima Jüri t. Rakvere rajooni Tammiku algkooli juhataja. 2. Amen, Salme Arnoldi t. Kohtla-Järve linna piirkonna Püssi keskkooli õpetaja. 3. Aulas, Rosamunde Jaani t. Tallinna 22. keskkooli õppealajuhataja. 4. Buttel, Aleksandra Marki t. Paide keskkooli õpetaja. 5. Veeber, Emilie Karli t. Räpina rajooni Satserinna seitsmeklassilise kooli õpetaja. 6. Väinaste, Salme Gustavi t. Rakvere 1. seitsmeklassilise kooli direktor. 7. Grigorjeva, Nadežda Vassili t. Tartu rajooni Nina seitsmeklassilise kooli direktor. 8. Kaljo, Valeria Georgi t. Pärnu 1. keskkooli õppealajuhataja. 9. Klimberg, Leonid Gustavi p. Narva 1. internaatkooli direktor. 10. Kravtsova, Jekaterina Semjoni t. Pärnu 3. keskkooli õppealajuhataja. 11. Kuzenkova, Jelena Demanti t. Tallinna 33. keskkooli õppealajuhataja. 12. Kurve, Niina Aleksandri t. Viljandi 1. keskkooli õppealajuhataja. 13. Maasing, Paul Antoni p. Tallinna 10. keskkooli direktor. 14. Meister, Robert Karli p. Abja rajooni Nuia keskkooli di^ktor. 15. Pakk, Jaan Tõnise p. Rakvere Laste Muusikakooli direktor. 15. Pohl, Viktor Johannese p. Haapsalu rajooni Pürksi kaheksaklassilise kooli direktor. 17. Prinkman, Veera Peetri t. Tallinna 6. keskkooli õpetaja.

8 18. Randlepp, Hugo Mihkli p. Rapla rajooni Raikküla seitsmeklassilise kooli õpetaja. 19. Reisenbuk, Heinrich Augusti p. Elva keskkooli õpetaja. 20. Rinken, Leonora Juliuse t. Võru 3. kaheksaklassilise kooli õpetaja. 21. Ronk, Pauline Peedi t. Viljandi 4. keskkooli õpetaja. 22. Runin, Dmitri Ivani p. Jõgeva rajooni Tiheda seitsmeklassilise kooli direktor. 23. Sviguzova, Agnes Karli t. Võru Fr. R. Kreutzwaldi nimelise keskkooli õppealajuhataja. 24. Sillar, Ants Kaarli p. Rakvere internaatkooli direktor. 25. Siilivask, Erika Gustavi t. Tartu 3. keskkooli direktor. 26. Talts, Helene Peetri t. Tallinna 9. keskkooli õpetaja. 27. Tambek, Helga Johannese t. Harju rajooni Kõnnu seitsmeklassilise kooli õpetaja. 28. Tarnik, Artur Rudolfi p. Tartu Pedagoogilise Kooli direktor. 29. Tidenberg, Rudolf Hansu p. Jõgeva rajooni Sadala keskkooli direktor. 30. Tobias, Heinrich Heinrichi p. Haapsalu 1. keskkooli õpetaja. 31. Šibalova, Zoja Ivani t. Tallinna 3. töölisnoorte keskkooli õpetaja. Tööpunalipu ordeniga autasustati 63, ordeniga «Austuse märk» 93 ja medaliga «Töövapruse eest» 277 Eesti NSV õpetajat ning hariduse alal töötajat. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis Teenete eest hariduse alal ja noore põlvkonna kasvatamisel autasustas Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium oma 24. septembri 1960 seadlusega vabariigi töötajaid Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga: Abja rajoonis 9 inimest Põlva rajoonis 2 Elva rajoonis 10 Haapsalu rajoonis 7 Harju rajoonis 8 Hiiumaa rajoonis 5 Jõgeva rajoonis 8 Jõhvi rajoonis 4 Keila rajoonis 7 Kingissepa rajoonis 15 Kohtla-Järve linnas 10 Lihula rajoonis 5 Märjamaa rajoonis 3 Narva linnas 4 Paide rajoonis 6 Põltsamaa rajoonis 6 Pärnu linnas 16 Rakvere rajoonis 10 Rapla rajoonis 12 Räpina rajoonis 8 Tallinna linnas 52 Tapa rajoonis 7 Tartu linnas 18 Tartu rajoonis 8 Valga rajoonis 9 Viljandi rajoonis 7 Võru rajoonis 10 Väike-Maarja rajoonis 6 Vändra rajoonis 7

9 Teadaanne saadiku valimiste kohta NSV Liidu Ülemnõukogusse il. septembril 1960 toimusid valimised Rahvuste Nõukogusse Baškiiri ANSV Ufaa-Ordžonikidze valimisringkonnas nr Saadikuks Rahvuste Nõukogusse Ufaa-Ordžonikidze valimisringkonnas nr. 399 valiti sm. Vassili Fjodori p. Garbuzov, NSV Liidu rahandusminister.

10

11 Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 5 октября 1969 г. 33 Год издания 1-й СОДЕРЖАНИЕ Указ- Президиума Верховного Совета СССР о награждении действительного члена Академии наук Латвийской ССР Крастыня Я. П. орденом Трудового Красного Знамени. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении почетных званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР» летчику-испытателю и штурманам-испытателям авиационной техники. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении почетного звания народного артиста СССР артисту Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Честнокову В. И. Указ Президиума Верховного Совета СССР об освобождении Молотова В. М. от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Монгольской Народной Республике. Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении Хворосту - хина А. И. Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Монгольской Народной Республике. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении члена Госплана СССР, министра СССР тов. Дымшица В. Э. орденом Трудового Красного Знамени. II. 88. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о присвоении педагогам почетного звания заслуженного учителя Эстонской ССР. 89. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о награждении тов. Силленберга И. Я. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. III. В Президиуме Верховного Совета СССР. В Президиуме Верховного Совета Эстонской ССР. Сообщение о выборах депутата в Верховный Совет СССР.

12

13 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О награждении действительного члена Академии наук Латвийской ССР Крастыня Я. П. орденом Трудового Красного Знамени В связи с семидесятилетием со дня рождения и за заслуги в области исторической науки и общественной деятельности наградить действительного члена Академии наук Латвийской ССР Крастыня Яна Петровича орденом Трудового Красного Знамени. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ Москва, Кремль. 22 сентября 1960 г. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О присвоении почетных званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР» летчику-испытателю и штурманам-испытателям авиационной техники За многолетнюю творческую работу в области испытаний и исследований новой авиационной техники присвоить почетные звания: «Заслуженный летчик-испытатель СССР» Подполковнику Шаруеву Ивану Сергеевичу. «Заслуженный штурман-испытатель СССР» 1. Подполковнику Трублякову Дмитрию Васильевичу. 2. Подполковнику Шеронову Петру Степановичу. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ Москва, Кремль. 22 сентября 1960 г. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О присвоении почетного звания народного артиста СССР артисту Ленинградского академического театра драмы им. А. С.. Пушкина Честнокову В. И. За выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства присвоить почетное звание народного артиста СССР народному артисту РСФСР Честнокову Владимиру Ивановичу. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ Москва, Кремль. 23 сентября 1960 г.

14 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Об освобождении Молотова В. М. от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Монгольской Народной Республике Освободить Молотова Вячеслава Михайловича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Монгольской Народной Республике в связи с переходом на другую работу. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ Москва, Кремль. 24 сентября 1960 г. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О назначении Хворостухина А. И. Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Монгольской Народной Республике Назначить Хворостухина Алексея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Монгольской Народной Республике Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ Москва, Кремль. 24 сентября 1960 г. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О награждении члена Госплана СССР, министра СССР тов. Дымшица В. Э. орденом Трудового Красного Знамени В связи с пятидесятилетием со дня рождения и за заслуги в области капитального строительства наградить члена Госплана СССР, министра СССР тов. Дымшица Вениамина Эммануиловича орденом Трудового Красного Знамени. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ Москва, Кремль. 27 сентября 1960 г.

15 II УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ ССР ОО О присвоении педагогам почетного звания заслуженного учителя Эстонской ССР За выдающиеся заслуги в обучении и воспитании молодого поколения присвоить почетное звание заслуженного учителя Эстонской ССР: Аллика Альме Юрьевне заведующей Таммикуской начальной школой, Раквереский район. Аулас Розамунде Яановне заведующей учебной частью Таллинской 22-й средней школы. Богдановой Лидии Тимофеевне учительнице Таллинской 5-й средней школы. Бунчак Марии Самойловне учительнице Кингисеппской 2-й средней школы. Григорьевой Надежде Васильевне директору Нинаской семилетней школы, Тартуский район. Ярвальт Эмилие Юхановне директору Кахтлаской семилетней школы, Кингисеппский район. Калласте Александру Карловичу - директору Сурьюской семилетней школы, г. Пярну- Калласте Сальме-Хильдегард Яновне директору Ниссиской семилетней школы, Кейлаский район. Керт Элле Юхановне учительнице Пыльтсамааской средней школы. Климберг Зинаиде Ивановне учительнице Нарвской 3-й средней школы. Ковалевской Брониславе Антоновне учительнице Кивиылиской 2-й средней школы, г. Кохтла-Ярве. Кристьяну Иоханнесу Юрьевичу учителю Раккеской средней школы, Вяйке-Маарьяский район. Курве Нине Александровне заведующей учебной частью Вильяидиской 1-й средней школы. Кярстна Августу Эдуардовичу директору Рестуской семилет - лей школы, Валгаский район. Лейбуру Хансу Петровичу школьному инспектору отдела народного образования исполкома Тартуского районного Совета депутатов трудящихся. Маляровой Елизавете Григорьевне учительнице Ахтмеекой 2-й средней школы, Йыхвиский район. Марвету Валентину Иоанновичу заведующему учебной частью Тартуской 10-й семилетней школы. Оя Рудольфу Яновичу учителю Кейлаской средней школы. Праакли Карлу Куставичу учителю Кехтнаской семилетней школы, Раплаский район.

16 Петре Наталье Васильевне старшей преподавательнице Таллинского педагогического института им. Эд. Вильде. Прей Эдуарду Петровичу учителю Таритуской семилетней школы, Кингисеппский район- Премет Екатерине Яковлевне школьному инспектору отдела народного образования исполкома Нарвского городского Совета депутатов трудящихся. Пярнамяги Мете Карловне учительнице Симунаской семилетней школы, Вяйке-Маарьяский район. Пёль Виктору Иоханнесовичу директору Пюрксиской восьмилетней школы, Хаапсалуский район. Рейзеибуку Хейнриху Августовичу учителю Эльваской средней школы. Ронк Паулине Пээтовне учительнице Вильяндиской 4-й средней школы. Саукас Лизе Юрьевне заведующей учебной частью Таллинской 34-й семилетней школы. Сеппу Аду Петровичу заведующему учебной частью Кингисеппской средней школы им. В. Кингисеппа. Свигузовой Агнесе Карловне заведующей учебной частью Выруской средней школы им. Ф. Р. Крейцвальда. Сырмус Аманде Кристьяновне учительнице Хяэдемээстеской средней школы, г. Пярну. Зубову Василию Андреевичу заведующему учебной частью Нарвской средней школы рабочей молодежи. Животниковой Махте Августовне заведующей учебной частью Йыгеваской средней школы. Таркус Фелиции-Ингеборг Яновне заведующей Кяэслаской начальной школой, Кингисеппский район. Титовой Елизавете Ивановне учительнице Таллинской 23-й средней школы. Тобиасу Генриху Генриховичу учителю Хаапсалуской 1-й средней школы. Труус Ольге Яновне заведующей учебной частью Тартуской 3-й средней школы. Цирп Людмиле Михайловне учительнице Валгаской 2-й средней школы. Туулметс Алиде-Вильгельмине Мадисовне заведующей Куремяэской начальной школой, Йыхвиский район. Уибопуу Хельми-Иоханне учительнице Мярьямааской средней школы. Вээбер Эмилие Карловне учительнице Сатсериннаской семилетней школы, Ряпинаский район. Вестер Анне Ивановне учительнице Таллинской 6-й средней школы. Викс Мээте Яновне учительнице Пярнуской 2-й средней школы им. А. Койдула. Вяйнасте Сальме Густавовне директору Раквереской 1-й семилетней школы.

17 Вяли Хельми Густавовне учительнице Пухьяской средней школы, Эльваский район. Юксику Паулю Ивановичу директору Выруской 3-й восьмилетней школы. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. ЭЙХФЕЛЬД Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А. КРЮНДЕЛЬ Таллин, 24 сентября 1960 г. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ ССР О награждении тов. Силленберга И. Я. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В связи с семидесятилетием со дня рождения и отмечая заслуги в революционном движении, наградить персонального пенсионера тов. Силленберга Иоханнеса Якобовича Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. ЭЙХФЕЛЬД Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А. КРЮНДЕЛЬ, Таллин, 24 сентября 1960 г. III В Президиуме Верховного Совета СССР За большие заслуги в деле образования и воспитания молодого поколения в духе коммунизма Президиум Верховного Совета СССР Указом от 26 сентября 1960 года наградил орденами и медалями СССР учителей и работников народного образования Армянской ССР, удостоенных чести быть избранными на съезд учителей Армянской ССР- Всего награждено 475 человек, из них: орденом Ленина 34, орденом Трудового Красного Знамени 68, орденом «Знак Почета» 106 и медалью «За трудовую доблесть» 267 человек. * * * За большие заслуги в деле образования и воспитания молодого поколения в духе коммунизма Президиум Верховного Совета СССР наградил следующих учителей и работников народного образования, удостоенных чести быть избранными на съезд учителей Эстонской ССР. Орденом Ленина 1. Аллика Альму Юрьевну заведующую Таммикуской начальной школой, Раквереский район. 2. Аман Сальме Арнольдовну учительницу Пюсси'ской средней школы, зона rop. Кохтла-Ярве. 3. Аулас Розамунде Яановну заведующую учебной частью средней школы 22, rop. Таллина.

18 Буттель Александру Марковну учительницу средней школы, rop. Пайде. 5. Вээбер Эмилие Карловну учительницу Сатсериннаской семилетней школы, Ряпиыаский район. 6. Вяйнасте Сальме Густавовну директора семилетней школы 1, rop. Раквере. 7. Григорьеву Надежду Васильевну директора Нинаской семилетней школы, Тартуский район. 8. Кальо Валерию Георгиевну заведующую учебной частью средней школы 1, rop. Пярну. 9. Клим õ ер га Леонида Густавовича директора школы-интерната 1, rop. Нарва. 10. Кравцову Екатерину Семеновну заведующую учебной частью средней школы 3, rop. Пярну. 11. Кузенкову Елену Дементьевну заведующую учебной частью средней школы 33, rop. Таллин. 12. Курве Нину Александровну заведующую учебной частью средней школы 1, rop. Вильянди- 13. Мазинг Пауля Антоновича директора средней школы 10, rop. Таллин. 14. Мейстера Роберта Карловича директора Нуйаской средней школы, Абьяский район. 15. Пакк Яана Тынисовйча директора детской музыкальной школы, rop. Раквере. 16. Пёль Виктора Йоханнесовича директора Пюрксиской восьмилетней школы, Хаапсалуский район. 17. Принкман Веру Петровну учительницу средней школы 6, rop. Таллин. 18. Рандлепп Хуго Михкелевича учителя Райккюлаской семилетней школы, Раплаский район. 19- Рейзенбука Хейнриха Августовича учителя средней школы, rop. Эльва. 20. Ринкен Леонору Юлиусовну учительницу восьмилетней школы 3, rop. Выру. 21. Ронк Паулину Пеетовну учительницу средней школы 4, rop. Вильянди. 22. Рунина Дмитрия Ивановича директора Тихедаской семилетней школы, Йыгеваский район. 23. Свигузову Агнесу Карловну заведующую учебной частью средней школы им. Ф. Р. Крейцвальда, rop. Выру. 24- Силлар Антса Кареловича директора школы-интерната, rop. Раквере. 25. Сийливаск Эрику Густавовну директора средней школы 3, rop. Тарту. 26. Тальте Хелене Петровну - учительницу средней школы 9, rop. Таллин. 27. Тамбек Хелгу Йоханнесовну учительницу Кыннуской семилетней школы, Харьюский район. 28. Тарника Артура Рудольфовича директора педагогического училища, rop. Тарту.

19 29. Тиденберга Рудольфа Хансовича директора Садалаской средней школы, Йыгеваский район. 30. Тобиаса Генриха Генриховича учителя средней школы 1, rop. Хаапсалу- 31. Шибалову Зою Ивановну учительницу средней школы рабочей молодежи 3, rop. Таллин. Орденом Трудового Красного Знамени награждены 63, орденом «Знак Почета» 93 и медалью «За трудовую доблесть» 277 учителей И работников народного образования Эстонской ССР. В Президиуме Верховного Совета Эстонской ССР За заслуги в области народного образования и воспитания молодого поколения Президиум Верховного Совета Эстонской ССР Указом от 24 сентября 1960 года наградил работников республики Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР по: Абьяскому району 9 чел. Эльваскому району 10 чел. Хаапсалускому району 7 чел. Харьюскому району 8 чел. Хийумааскому району 5 чел. Иыгеваскому району 8 чел. Иыхвискому району 4 чел. Кейласкому району 7 чел. Кингисеппскому району 15 чел. городу Кохтла-Ярве 10 чел. Лихуласкому району 5 чел. Мярьямааскому району 3 чел. городу Нарва 4 чел. Пайдескому району 6 чел. Пыльтсамааскому району 6 чел. Пыльваскому району 2 чел. городу Пярну 16 чел. Ракверескому району 10 чел. Рапласкому району 12 чел. Ряпинаскому району 8 чел. городу Таллину 52 чел. Тапаскому району 7 чел. городу Тарту 18 чел. Тартускому району 8 чел. Валгаскому району 9 чел. Вильяндискому району 7 чел. Вырускому району 10 чел. Вяйке-Маарьяскому району 6 чел. Вяндраскому району 7 чел.

20 Сообщение о выборах депутата в Верховный Совет СССР 11 сентября 1960 года состоялись выборы в Совет Национальностей по Уфимскому-Орджоникидзевскому избирательному округу 399 от Башкирской АССР. Депутатом в Совет Национальностей по Уфимскому-Орджоникидзевскому избирательному округу 399 избран тов. Гарбузов Василий Федорович, Министр финансов СССР. Väljaandja: Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. 1,25 trükipoognat. Trükkimisele antud 4. oktoobril Tellimise nr ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn. Издатель: Президиум Верховного Совета Эстонской ССР. 1,25 печ. листа. Сдано в печать 4 октября 1960 г. Заказ 680. Типография Управления Делами СМ ЭССР, Таллин. МВ

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto ja saavutas 2558 punktiga Ida-Virumaa koolide 1. koha. Narva Vanalinna Riigikooli 1.a klassi õpilane Valeria Stretškova ja saavutas 2490 punktiga

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova 9363 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Sergei Golubev 6098 punktiga 2. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Jegor

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev 7978 punktiga 1. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.d klassi õpilane Daniil Savosto 7327 punktiga 2. koha Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova 1664 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 1.c klassi õpilane Saveli Alekseev 1585 punktiga 2. koha Narva Keeltelütseumi 1.a klassi õpilane

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents ja saavutas 10485 punktiga Pärnumaa koolide 1. koha. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8.b klassi õpilane Kätlin Kits ja saavutas 9478 punktiga

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( )

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( ) EESTI VABARIIK SISEMINISTEERIUM Administratiiv asjade PEAVALITSUS Kodakondsuse osakond. Välisministeeriumile. Administratiiv asjade Peavalitsus saadab siin juures nimekirja isikute üle, keda Siseministeerium

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Juhendaja: Olaf Mertelsmann Tartu 2016 Sisukord Sissejuhatus

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN APRILL 2019 KUUPÄEV AEG TEGEVUS KOHT SIHTRÜHM VASTUTAJA KAASATUD Mälukingituste

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN APRILL 2019 KUUPÄEV AEG TEGEVUS KOHT SIHTRÜHM VASTUTAJA KAASATUD Mälukingituste KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN APRILL 2019 KUUPÄEV AEG TEGEVUS KOHT SIHTRÜHM VASTUTAJA KAASATUD 01.- 19.04.2019 01.- 12.04.2019 Mälukingituste valmistamine 9.d klassi õpilastele Изготовление памятных

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova 13523 punktiga 1. koht Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Siim Pärss 11400 punktiga 2. koht Narva Kreenholmi Gümnaasiumi

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga 02.01.2018.a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registrisse regist- sh sh sh asuvate reguleeriva on riigi

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

EuroJudo

EuroJudo Weight category: Poisid - kg RÜSSE, Samuel [] POPOV, Jakov [] Weight category: Poisid - kg SOONISTE, Brett PISKUNOV, Vladislav Kibuvits (EST) SHKALIKOV, Maksim Buffen- TOOMEOJA, Ingvar ALTOSAR, Mark EHARI,

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Неофициальный перевод

Неофициальный перевод Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 29.05.2014 г. 13 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2014 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Koht 52 1 Julia Kassatkina Fööniks 7,6 7,6 7,4 7,4 7,50 8,2 7,9 7,8 3,95 3,8 1,90 13,35 3 53 2 Ksenia Minajeva Fööniks 7,5 7,7

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

NARVA LINNAVOLIKOGU

NARVA LINNAVOLIKOGU Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 21.03..2013 г. 8 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2013 год В соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении,

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_ind_3

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_ind_3 Narva Soldino Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Артём Калашников osales edukalt Miksikese online võistluses «Осенний Спринт» ja saavutas 3. klasside arvestuses 1. koha Miksikese õppekeskkond tänab 3.a klassi

Rohkem

Paremusjarjestus_1et.xls

Paremusjarjestus_1et.xls ID aasta Tartu Punkte Haapsalu Punkte Narva Punkte Viljandi Punkte P-Jaagupi Punkte Aseri Punkte Punkte KOHT Tüdrukud kuni 15.a. (2004) - N15 ELTL STIGA "LASTE GP" SARJAVÕISTLUS L A U A T E N N I S E S

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado TK EMV.. N-8 Competitors Competitors: # Club Wins Pts LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado MIRONOVA Viktoria EST/Afina SAAR Brita EST/Do Matches Match White Blue Result Time LUTSAR Merilin

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

Balti noorte võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused , Rakvere M U20 100m 1 11 Hans-Christian HAUSENBERG EST 10,87 +2

Balti noorte võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused , Rakvere M U20 100m 1 11 Hans-Christian HAUSENBERG EST 10,87 +2 Balti noorte võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused 20.-21.05.2017, Rakvere M U20 100m 1 11 Hans-Christian HAUSENBERG 18.09.1998 EST 10,87 +2.5 890 j. 3 2 12 Kristo SIMULASK 20.03.1998 EST 10,96

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem