KOLLEKTIIVINIMEDE NORMIKIRJETE KOOSTAMISE JUHEND

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOLLEKTIIVINIMEDE NORMIKIRJETE KOOSTAMISE JUHEND"

Väljavõte

1 1 KOLLEKTIIVINIMEDE NORMIKIRJETE KOOSTAMISE JUHEND 1. MÄÄRATLUSED Kollektiiv nime järgi identifitseeritav organisatsioon või isikute ja/või organisatsioonide rühm. See hõlmab ka nime omavaid ajutisi rühmi ja üritusi, nt kohtumisi, konverentse, kongresse, ekspeditsioone, näitusi, festivale ja messe. Kõige sagedamini esinevad kollektiividena assotsiatsioonid, asutused, ettevõtted, tulundusühingud, võimuorganid, valitsusasutused, usuorganisatsioonid ja konverentsid. Kollektiivautor teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav oma töid avaldav asutus või organisatsioon, mida saab nime järgi identifitseerida. Normikirje normandmestiku kirje, mille põhielemendiks on vastutava kataloogimisasutuse kehtestatud normpealdis. Normikirjed: 1. määravad pealdisena kasutatava nime elemendid, vormi ja elementide järjekorra; 2. koondavad kokku sama olemi (isiku, kollektiivi vm) nimetamiseks kasutatud eri nimed ja nimevariandid; 3. annavad olemi identifitseerimiseks ja eristamiseks vajalikud miinimumandmed. Normpealdis ühtne kontrollitav otsielement. Leppenimi (conventional name) ametlikust nimest erinev nimi, mille järgi kollektiiv, koht või ese on tuntuks saanud. Äraviide (vaata-viide) viide kasutatavalt märksõnalt või kirjepealdiselt teisele, kus leidub otsitav andmestik, lüh: vt. Sideviide (vaata-ka-viide) viide, mis juhib samalaadse või täiendava ainese juurde, lüh: vt ka. Ristviide kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna või rubriiki. 2. NORMIKIRJE STRUKTUUR 2.1 Püsipikkusväljad NORM.KOOD1 - register. Näitab, millisesse registrisse on kirje indekseeritud. a autoriregistrisse kollektiiv (110), ajutine kollektiiv (111)

2 2 m - märksõnaregistrisse kollektiiv (110), ajutine kollektiiv (111) Nime normikirje tuleb teha sellesse registrisse, kus esineb vastavaid bibliokirjeid. Kui kollektiiv esineb (tõenäoliselt) ainult märksõnana, tuleb kirje teha ainult märksõnaregistrisse. Kui esineb mõlemas registris, tuleb kopeerida teise ja kopeerimisel kood muuta. NORM.KOOD2 - kirje staatus. Näitab, kas kirje on valmis või vajab täiendamist. a - valmis b - vajab kontrollimist, täiendamist või parandamist NORM.NÄHTAM. - nähtavus - - nähtav n - lugeja eest varjatud d - kustutatud ja varjatud MARC LEADER REC STAT - kirje staatus Kasutame ainult: n - uus kirje REC TYPE - kirje tüüp. Kohustuslik. z - normikirje ENC LEVL - kirje tase. Kohustuslik, enamasti n n - täielik normikirje, vastab üleriigilisele tasemele o - täielik normikirje Peaks olema vastavuses NORM.KOOD2=ACODE2 väärtustega. 008 Date Ent - MARC-kirje loomise kuupäev aakkpp = 25. okt Seda kuupäeva hiljem enam ei muudeta. Geo Subd - geograafilise alljaotise kasutamine - püstkriips, meie ei määra Romanizn - latiniseerimisstandard n - väljal 11X ei ole kasutatud latiniseerimist g - tavapärane latiniseerimine kataloogimiskeeles (eesti keeles)

3 3 Kas seda teist koodi on meil keegi kunagi kasutanud? Või hakata kasutama püstkriipsu? Lang Cat - kataloogi keel - püstkriips, meie ei määra Kind Rec - normikirje liik a - 11X on kehtestatud pealdis Desc Cat - kataloogimisreeglid d - AACR2-ga ühilduv, sellest lähtuv pealdis Sub Head - märksõnastussüsteem/tesaurus n - kohaldatav Type Ser - jadaväljaande tüüp n - kohaldatav Num Sers - jadaväljaande nummerdus n - kohaldatav Hdg-Main - kasutus põhi- ja täiendpealdisena a - kasutatav põhi- ja täiendpealdisena Hdg-Subj - kasutus märksõnana a - kasutatav (kui 11X ladina tähtedega) b - ei kasutata (kui 11X slaavi tähtedega) Kas seda vahet on tehtud? Hdg-Sers - kasutus sarja täiendkirjena b - ei kasutata Type Sub - allmärksõna liik n - kohaldatav Undefine - jääb tühjaks Type Gov - valitsusasutuse tüüp - püstkriips, meie ei määra Ref Eval - viidete kontroll - püstkriips, meie ei määra Undefine - jääb tühjaks Rec Updt - kirje täiendamine - püstkriips, meie ei määra Und PNam - eristamatu isikunimi n - kohaldatav - pole isikunimi

4 4 Levl Est - kehtestatuse aste - püstkriips, meie ei määra Undefine - jääb tühjaks Mod Recd - moonutatud kirje Näitab, kas kirjest puudub mõni vajalik täht või sümbol või on kirjet lühendatud süsteemi piirangute tõttu. # - kirjet ei ole moonutatud s - lühendatud Seda ei lähe tõenäoliselt vaja. x - puuduvad tähed või sümbolid Kui need on asendatud nt ladina tähe või sõnaga, siis seda ei loeta puudumiseks. Tõenäoliselt ei lähe seda koodi vaja. Cat Srce - kirje päritolu Näitab originaalkirje loonud asutuse tüüpi. Seotud väljaga 040, mis sisaldab konkreetsete asutuste koode. # - riiklik (üleriigiline) bibliograafiaasutus Seda kasutab rahvusraamatukogu. c - kooperatiivse kataloogimise programmist osavõtja Seda kasutavad teised konsortsiumi raamatukogud. d - muu asutus u - kirje päritolu teadmata 2.2 Muutpikkusega väljad 040 Kirje päritolu (kataloogimisasutus) Näitab, millisest raamatukogust kirje pärineb ja kes on parandanud. Alamväljad: a originaalkirje loonud raamatukogu kood b kataloogimiskeel. Alati est (eesti keel). c MARC-kirje teinud rmtk kood d - kirjet muutnud rmtk kood (kui erineb a-st või c-st) Näiteks: 040 ## aerrr best cerrr 040 ## aertur best certur 040 ## aerrr best cerrr dertur 040 ## aerear best cerear derrr

5 5 Alamväli d tuleb lisada siis, kui on muudetud välju 110, 410, 510, 667, Autentsuskood est Näitab, et tegemist Eesti või Eestiga mingil moel seotud isiku või kollektiiviga. Muul juhul välja ei kasuta. 110 Kollektiivi nime normpealdis Sellisel kujul tuleb kollektiivi nime kasutada väljadel 1XX, 7XX, 8XX, 6XX. Esimene indikaator: 0 pöördjärjestuses nimi 1 jurisdiktsiooni nimi (?) 2 nimi otsejärjestuses Alamväljad: a - kollektiivi nimi b - allüksus, (konverentsi nimetus) c - asukoht (toimumise koht) Näiteks: 110 1# aeesti. briigikogu 110 2# aastrofüüsika Instituut. bfüüsika labor 111 Ajutise kollektiivi nime normpealdis Ajutiste kollektiivide alla kuuluvad: kollokviumid, näitused, ekspeditsioonid, ekspositsioonid, messid, festivalid, olümpiamängud, seminarid, etendused, sümpoosionid, töötoad, ka näitused ja isiknäitused. Indikaatorid Esimene indikaator: 0 pöördjärjestuses nimi 1 jurisdiktsioon? 2 nimi otsejärjestuses Teine indikaator määramata. Alamväljad: a nimi c asukoht (toimumise koht) e allüksus Näiteks:

6 # Soome-ugri rahvaste folkloorifestival 411 2# Folklore Festival of Finno-Ugric Peoples 410 Nime rööpvorm, äraviide Nimevormid, mida trükistes esineb või mis on muidu tuntud, kuid mida kirjes ei kasutata. Selle asemel kasutame normpealdist. Esimene indikaator: 0 nimi pöördjärjestuses 1 jurisdiktsiooni nimi 2 - nimi otsejärjestuses Alamväljad: a - kollektiivi nimi b - allüksus c - asukoht (toimumise koht) w - suhe väljaga 110: a - varasem nimekuju b - hilisem nimekuju d - akronüüm Näiteks: Tallinna Ülikool Tallinn University wd atlü wa atallinna Pedagoogikaülikool 411 Äraviide ajutise kollektiivi nime rööpvorm Esimene indikaator: 0 pöördjärjestuses nimi 1 jurisdiktsiooni nimi 2 nimi otsejärjestuses Teine indikaator määramata. Alamväljad: a nimi c asukoht (toimumise koht) e allüksus w 0-positsioon - suhe väljaga 111: a varasem nimekuju

7 7 b hilisem nimekuju d akronüüm 510 Sideviide, seotud normitud nimekuju Kollektiivi teine nimi (uuem, vanem), mida samuti pealdisena kasutatakse. Esimene indikaator: 0 nimi pöördjärjestuses 1 jurisdiktsiooni nimi 2 - nimi otsejärjestuses Alamväljad: a - nimi b - allüksus c - asukoht (toimumise koht) w - suhe väljaga 110: a - varasem nimekuju b - hilisem nimekuju d - akronüüm 511 Sideviide, ajutise kollektiivi nimega seotud normpealdis Esimene indikaator: 0 pöördjärjestuses nimi 1 jurisdiktsioon 2 nimi otsejärjestuses Teine indikaator määramata. Alamväljad: a - nimi c - asukoht (toimumise koht) e - allüksus w 0-positsioon suhe väljaga 111: a - varasem nimekuju b - hilisem nimekuju d - akronüüm 667 Varjatud märkus

8 8 Sisaldab viite andmeallikale ja vajadusel juhiseid kataloogijale või teavet järeltulevatele põlvedele. Näiteks: 667 ## a EE, 2. kd., 1987 Andmeallikateks on: 1. kataloogimisreeglid (pealdiste osa) kataloogimisjuhendid töörühmade koosolekute otsused AACR2 II osa 2. kataloogitavad väljaanded 3. teatmeteosed, k.a Internet 680 Avalik märkus Sisaldab normpealdise kohta lisainfot, nt selgitusi ja teavet nimevormide kasutamise ja nimemuutuste kohta, ajalugu. Informatsiooni peab olema nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, et kollektiivi identifitseerida ja tuua välja seosed rööppealdiste kohta. Väli 680 algab alamvälja tähisega i, mis tuleb välja kirjutada. 9XX Normikirje koostaja Sisaldab kirje koostaja ja muutjate nimesid vastavalt raamatukogus väljatöötatud süsteemile. 2. NORMPEALDISE VALIK Kollektiivi nime normpealdiseks võetakse kollektiivi järjepidevalt identifitseeriv nimi kas sellisena, nagu see ülekaalukalt teavikutes esineb, kollektiivi ametlik nimi või kataloogikasutajatele sobiv üldtunnustatud nimi, nt leppenimi. Kui kollektiiv kasutab erinevaid nimesid või erinevaid nimevorme, tuleb normpealdiseks valida üks nimi või üks nimevorm iga eristuva kollektiivi jaoks. Kui teatmeallikates leidub erinevaid nimevorme ja varieerumine ei piirdu ühe ja sama nime eri esitusviisiga (nt täisvorm ja lühivorm), antakse eelistus: 1. üldtuntud või leppenimele ( ametlikule nimele), kui sellisele on osutatud;

9 9 2. ametlikule nimele, kui üldtuntud või leppenimele ei ole osutatud. Kui kollektiivil on olnud aja jooksul erinevaid nimesid, mida ei saa pidada ühe ja sama nime väikeste erinevustega variantideks, vaadeldakse iga olulist nimemuutust uue nimena ning vastavate nimede normikirjed seostatakse sideviidetega (või viidetega varasem nimi/hilisem nimi). Uuele nimele tehakse normikirje. Eri nimevorme seovad sideviited (nimevormid normikirje väljadel 110 ja 510; väljal 510 kasutatakse alamvälja tähiseid wa varasem nimetus, või wb hilisem nimetus). Nime variantvormidele tehakse normikirjesse äraviide (väli 410), st neid vorme ei kasutata normpealdisena. 2.1 Nimevariandid 1. Kui kollektiivi nimekujud erinevad üksteisest mingil ajajärgul vaid ortograafiliselt või mõne sõna poolest, käsitletakse seda nimevariandina, uue nimena. Normpealdiseks valitakse see nimekuju, mis tuleneb ametlike ortograafiareeglite muutusest või on kõige enam levinud. Kui ühtegi nimevarianti pole kasutatud valdavalt, võetakse normiks esimesena kataloogitud nimekuju. 2. Kui kollektiivi enda väljaantud teavikutes esineb kollektiivi nimi mitmel kujul (lühem või pikem nimevariant, lühendid), siis normpealdiseks valitakse autoriteetsest teatmeallikast (teatmeteosed, kollektiivi kodulehekülg jne) saadud nimekuju. 3. Kollektiivinimede esitähtlühendeid kasutatakse normpealdisena võimalikult harva. Nende kasutamise puhul on oht nimelühendid segi ajada. Normpealdisena kasutatakse lühendit, kui nimi on lühendina üldlevinud või kollektiivi nimi on liiga pikk, et esitähtlühendit avada. Näiteks: UNESCO (väli 110) United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (väli 410) ALMAVÜ

10 10 Armee, Lennu- ja Mereväe Abistamise Vabatahtlik Ühing kuid Eesti NSV ENSV NSV Liit NSVL Eestimaa Kommunistlik Partei EKP 2.2 Normpealdised autoriregistris Keel 1. Kui nimi esineb mitmes keeles, eelistatakse pealdisevormi, mis põhineb originaalkeelsetes teavikutes leiduval informatsioonil. Kui originaalkeelt ja -kirjasüsteemi kataloogis tavaliselt ei kasutata, võib pealdis põhineda vormidel, mis leiduvad kataloogikasutajate jaoks sobivaimas keeles ja kirjasüsteemis esinevates teatmeallikates. Kui vähegi võimalik, tuleb luua võimalus otsinguks originaalkeeles ja -kirjasüsteemis. Seda võib teha normpealdise või viite abil. Vältimatuks translitereerimiseks tuleb kasutada rahvusvahelisi standardeid. Kui kollektiivi nimi esineb eri keeltes, võetakse autoriregistris normpealdiseks nimevorm, mis on kollektiivi ametlikus töökeeles (originaalkeeles). Kui rahvusvahelises kollektiivis on mitu ametlikku töökeelt, millest üks on inglise keel, võetakse nime normpealdiseks eelistatult ingliskeelne vorm. Näiteks: International Labour Organization (väli 110, normpealdis) Internationales Arbeitsamt (väli 410, äraviide) või Organisation internationele du travail (väli 410, äraviide) Kui ametlikku keelt pole võimalik tuvastada, normitakse nimevorm, mis on keeles, mida kasutatakse kollektiivi poolt välja antud teavikutes kõige sagedamini.

11 11 2. Kui kollektiivil on mitu ametlikku töökeelt ja üks neist on eesti keel, kehtestatakse normpealdis ka eestikeelsele nimekujule. Samuti tehakse eestikeelne nimenorm rahvusvahelisele kollektiivile, mille ametlike keelte hulka eesti keel ei kuulu, aga millel on eestikeelne nimekuju olemas. Eestikeelset normpealdist kasutatakse eestikeelsetes kirjetes. Näiteks: Maailmapank World Bank Olenevalt kirje keelest on kasutusel mõlemad nimekujud. 3. Eesti kollektiivide puhul (alates a) kehtestatakse normpealdiseks eestikeelne nimekuju. Eestikeelset normpealdist kasutatakse nii eesti- kui võõrkeelsetes kirjetes. Normikirjes tehakse kollektiivi võõrkeelsetelt nimekujudelt äraviited (väli 410). Enne a Eestis tegutsenud kollektiivide puhul võetakse normpealdiseks nimi, mis on asutuse ametlikus töökeeles Üldtuntud nimi (leppenimi) 1. Kui kollektiivi nimi esineb omakeelsetes teatmeteostes jm teatmeallikates põhiliselt leppenimena, võetakse see nimi normpealdiseks. Näiteks: Kreutzwaldi nim. Raamatukogu Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu Westminster Abbey Collegiate Church of St.Peter in Westminster EKE Projekt, projekteerimisinstituut Projekteerimisorganisatsioon Eesti Kolhoosiehitus Nimede vorm Kollektiivinimi esitatakse teatmeallikates antud kujul otsejärjestuses, välja arvatud erandid: 1. Kui kollektiiv on mingi võimkonna osa või territoriaalne võimu- või

12 12 valitsusasutus, peab normpealdis algama vastava territooriumi geograafilise nimevormiga või sisaldama seda. 2. Kui kollektiivinimes ilmneb alluvussuhe või alluvusfunktsioon või kui nimi üksi pole küllaldane alluva kollektiivi identifitseerimiseks, peab normpealdis algama kõrgemalseisva kollektiivi nimega. 2.3 Normpealdised märksõnaregistris Keel Märksõnaregistris valitakse normpealdiseks võimaluse korral alati kollektiivi eestikeelne nimekuju. Kui võõrkeelse asutuse nime eestikeelset kuju ei esine teatmeteostes ega teistes andmeallikates ning nime ei ole mõistlik eesti keelde tõlkida, siis kasutatakse märksõnana kollektiivi originaalkeelset nimekuju Nimede vorm Kollektiivinimi esitatakse teatmeallikates antud kujul otsejärjestuses, välja arvatud erandid: 1. Kui kollektiiv on mingi võimkonna osa või territoriaalne võimu- või valitsusasutus, peab normpealdis algama vastava territooriumi geograafilise nimevormiga või sisaldama seda. 2. Kui kollektiivinimes ilmneb alluvussuhe või alluvusfunktsioon või kui nimi üksi pole küllaldane alluva kollektiivi identifitseerimiseks, peab normpealdis algama kõrgemalseisva kollektiivi nimega. 3. SÕLTUVAD KOLLEKTIIVID (ALLÜKSUSED) 3.1 Kui kollektiivinimes ilmneb alluvussuhe või alluvusfunktsioon või kui nimi üksi pole küllaldane alluva kollektiivi identifitseerimiseks, peab normpealdis algama kõrgemalseisva kollektiivi nimega. Normikirjes tuuakse sõltuvussuhteid väljatoov pikem nimekuju väljal 410 äraviitena. Näiteks: Eesti Õppekirjanduse Keskus Eesti NSV Haridusministeerium. beesti Õppekirjanduse

13 13 Keskus Kardioloogiainstituut Eesti NSV Tervishoiuministeerium. bkardioloogia Teadusliku Uurimise Instituut Teaduste akadeemia omaaegsete instituutide nimed normitakse sõltumatuna. Sõltumatuna normitakse ka ülikoolide alluvuses olevad seltsid, muuseumid jm asutused, mis on identifitseeritavad iseseisvaina. Ebaselgetel juhtudel normitakse alluv kollektiiv sõltumatuna. 3.2 Kollektiivi nimi normitakse alluva või sõltuvana järgmistel juhtudel: 1. Nimi sisaldab sõna, mis väljendab kollektiivi sõltuvust või alluvust (osakond, jaoskond, sektsioon, haru, sektor, nõukogu, komisjon, töögrupp, toimkond) ning seega pole võimalik allüksust ilma kõrgemalseisva kollektiivi nimeta identifitseerida. Eesti NSV Agrotööstuskoondis. blinnukasvatuse sektor Eesti NSV Kunstnike Liit. btartu osakond Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. bterminoloogiatoimkond 2. Kollektiivi nimi on üldise loomuga või sisaldab vaid põhikollektiivi geograafilist, kronoloogilist, numbrilist vm teavet ning mõte saab selgeks ainult koos kõrgemalseisva kollektiivi nimega. Eesti NSV Agrotööstuskoondis. bkonstrueerimisbüroo (Konstrueerimisbüroo võib olla paljude asutuste juures) 3. Tegemist on ülikooli teaduskonna, kooli, kolledži, laboratooriumi, instituudi jm allüksuse nimega. Tartu Riiklik Ülikool. bsotsioloogia laboratoorium Tartu Ülikool. bfiloloogiteaduskond

14 14 4. Kui nimes sisaldub kõrgemalseisva või seotud kollektiivi nimi tervikuna. Tartu Ülikool. braamatukogu (Tartu ülikooli raamatukogu) Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei. bkeskkomitee. bpleenum 3.3 Kollektiivi allüksuste hierarhia Kui on teada asutuse kogu hierarhia, siis võetakse normpealdiseks hierarhia kõige kõrgemal ja kõige madalamal astmel olevate asutuste nimed, jättes välja vahepealsed allüksused, kui nii on võimalik kollektiivi identifitseerida. Hierarhia: Tartu ülikool matemaatika teaduskond kõrgema matemaatika instituut algebra õppetool Tartu Ülikool. balgebra õppetool 4. VÕIMUORGANID Võimuorganite all mõistetakse siin riigi eelarvest finantseeritavaid kollektiive, kellele on seadusega või seaduse alusel antud põhiülesandeks riigivõimu (täidesaatev, seadusandlik ja kohtuvõim, riigikaitse) teostamine. Kui kollektiiv on mingi võimkonna osa või territoriaalne võimu- või valitsusasutus, peab normpealdis algama vastava territooriumi geograafilise nimevormiga või sisaldama seda. Võimuorgani nime alamväljal a on territooriumi või riigi geograafiline nimi. Normpealdises kasutatakse riigi või territooriumi tava-, ametlikku nime. Näiteks: France. bassamblée nationale Republique francaise. bassamblée nationale Eesti. briigikogu Eesti Vabariik. briigikogu Väiksemate võimu teostavate riigiasutuste (kohalikud omavalitsused jne) puhul kasutatakse tavanimetust, ilma alamvälja tähistamata.

15 15 Näiteks: Tartu Linnavalitsus Tartu. blinnavalitsus Märksõnaregistris kasutatakse võimu- ja valitsusorganite normpealdises alamväljal a riigi või territooriumi tavanime eesti keeles, sellele järgneb alamväljal b allüksuse tõlkevorm. Kasutatakse otsetõlget, nt rootsikeelne Riksdag ei ole parlament, vaid Riigipäev Prantsusmaa. brahvusassamblee Rootsi. briigipäev 5. VIITED Kui pole kindel, kas teha viidet või, viide tehakse, kuid normikirje peaks sisaldama mõistlikus koguses viiteid, s.t nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Viited peavad lihtsustama infootsingut, seda keerulisemaks tegema. 5.1 Äraviited (vaata-viited) Äraviide tehakse teavikutes esinevatelt kollektiivi variantnimedelt, mis erinevad oluliselt normpealdisest ja mida tõenäoliselt kasutatakse otsingu tegemiseks. Nimi, millelt äraviide tehakse, esitatakse kujul, nagu ta oleks pealdisena Eesti Teaduste Akadeemia. btallinna Botaanikaaed Vaata: Tallinna Botaanikaaed Viidet ei tehta, kui nimevorm on väga sarnane normpealdisega või mõne teise variantnimega, millelt on juba tehtud viide. Äraviide juhatab otsingu tegija normpealdise juurde. Äraviited tehakse: 1. Nime keelelistelt variantidelt. Nations Unies Vaata: United Nations 2. Esitähtlühenditelt ja akronüümidelt. UN, vaata: United Nations 3. Ametlikelt nimedelt üldtuntuile. International Business Machines Corporation, vaata: IBM 4. Nime ortograafilistelt variantidelt.

16 16 Organization for Economic Cooperation and Development, vaata: Organisation for Economic Co-operation and Development 5. Kui pole ühemõtteliselt selge, milline on nime esimene element, siis tehakse viited teistelt mõeldavatelt variantidelt. 5. Muudelt nimevariantidelt (nime lühemad, pikemad ja või pöördvariandid). 5.2 Sideviited (vaata-ka-viited) Sideviited tehakse normpealdisega seotud nimedele (hilisemad, varasemad, keelelised variandid), mis esinevad kataloogis iseseisvate pealdistena. Valikuliselt võib sideviiteid teha ka nimedele, mida pole pealdistena veel kataloogis kasutatud. Viidet ei tehta, kui nimevorm on väga sarnane normpealdisega või mõne teise variantnimega, millelt on juba tehtud viide. Margot Mahlapuu 3. november 2006

Microsoft Word - kirjepaev_2010.doc

Microsoft Word - kirjepaev_2010.doc Noppeid uutest kataloogimisjuhenditest IX kirjepäeval, 29. novembril 2010. Mõned tähelepanujuhtimised veaohtlikele kohtadele ja uuendustele kataloogimises. MILLENNIUMI PÜSIPIKKUSVÄLJAD KIRJE LIIK kirje

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Noodi MARC21 Kinnitatud Muudetud NOODI KATALOOGIMISJUHEND (MARC21) SISUKORD Sissejuhatus 3 Sierra püsipikkusväljad 4 MARC21 püsi

Noodi MARC21 Kinnitatud Muudetud NOODI KATALOOGIMISJUHEND (MARC21) SISUKORD Sissejuhatus 3 Sierra püsipikkusväljad 4 MARC21 püsi NOODI KATALOOGIMISJUHEND (MARC21) SISUKORD Sissejuhatus 3 Sierra püsipikkusväljad 4 MARC21 püsipikkusväljad (Marker (Leader), 006, 007, 008) 5 Kontrollnumbrite ja koodide väljad (020, 024, 028, 040, 041,

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp): Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Andres Kollist 05.10.2015 Tartus Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Eesti e-varamu on u htne e-keskkond,

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium registrikood: 80013459 tänava nimi, Tõnismägi maja number: 2 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem