Servimise ja servivastuse tähtsus sulgpallis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Servimise ja servivastuse tähtsus sulgpallis"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeningõpetuse instituut Mihkel Talts Servimise ja servivastuse tähtsus sulgpallis The importance of serve and receiving serve in badminton Bakalaureusetöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: dotsent Ando Pehme Tartu 2017

2 SISUKORD SISUKORD... 2 KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED... 4 SISSEJUHATUS ÜLEVAADE SULGPALLIST Sulgpall Eestis Mänguliigid Üksikmäng Paarismäng Segapaarismäng Mänguväljak Sulgpalli punktisüsteem PALLING EHK SERV Serv sulgpallis Üksikmängu serv Paarismängu serv Servi määrused Serviviisid Lühike serv Tagantkäe lühike serv Eestkäe lühike serv Pikk serv Tagantkäe pikk serv Eestkäe pikk serv Veel erinevaid serviviise Servide kinemaatiline erinevus Servivastus Kõrge servi vastuvõtt Drive ja Flick servi vastuvõtt KOKKUVÕTE... 26

3 KASUTATUD KIRJANDUS SUMMARY

4 KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED IBF Rahvusvaheline Sulgpalli Föderatsioon, ingl. k. International Badminton Federation BWF Maailma Sulgpalli Föderatsioon, ingl. k. Badminton World Federation

5 SISSEJUHATUS Sulgpall on reketi spordiala, mida mängitakse kahe või nelja inimese vahel ristkülikukujulisel väljakul (Kwan, 2013). Sulgpall on tänapäeval üha populaarsemaks muutuv spordiala, sest see sobib mängimiseks erinevas eas ja füüsilises vormis olevatele inimestele. Et olla sulgpallis edukas peab mängija suutma hoida tasakaalu, liikuda kiiresti, teha suunamuutusi ja õigeid löögivalikuid (Girard & Millet, 2009). Mängu taset mõjutavad nii füüsilised kui ka tehnilised oskused. Et sulgpalli mängus lõpuni vastu pidada ning sooritada täpseid lööke peab mängija leidma viisi, kuidas kulutada löökide ja liikumise peale võimalikult vähe energiat (Downey & Brodie, 1980). Nii nagu tennises või võrkpallis, pannakse ka sulgpallis pall mängu serviga ning sellele järgneb servi vastuvõtt. Servides võrku või auti antakse automaatselt punkt vastasele. Nagu iga reketispordiala juures on ka sulgpallis servi ja servivastuse oskuste arendamiseks vajalik koordineeritud täpsed liigutused ning kehahoiakute ja kehatasakaalu tundma õppimine (Srinivasan & Saikumar, 2012). Seda saab omandada erinevate treenerite käe all ja on väga oluline, et seda õpetatakse õigesti juba algusest peale, sest valesti õpitut on hiljem raske ümber õppida (Tarto & Tõnus, 2011). Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgid on: anda ülevaade sulgpallist kui mängust ja selle ajaloost; anda ülevaade sulgpalli mänguliikidest; rõhutada servi ja servivastuse olulisust sulgpalli erinevates mänguliikides. Märksõnad: sulgpall, serv, servi vastuvõtt. Keywords: Badminton, serve, receiving serve. 5

6 1. ÜLEVAADE SULGPALLIST Alam et al., (2009) järgi on sulgpall üks vanimaid ja populaarsemaid spordialasid maailmas ning modernne versioon sellest sai alguse 19. sajandil Indias Briti kolooniates ja liikus sealt edasi üle maailma. Esimest korda tutvustati sulgpalli reegleid aastal 1887 ning esimene sulgpalliga seonduv organisatsioon The Badminton Association of England (lühendatult BAE) loodi aastal, kuhu kuulus 14 erinevat klubi (Alam et al., 2010; Aman & Han, 2012). Tarto & Tõnuse (2011) järgi peeti esimesed mitteametlikud meeste meistrivõistlused Inglismaal aastal 1899 ja naiste meistrivõistlused aastal 1900, ametlikult toimus esimene All England i (võistlus, kus selgitatakse välja maailma paremik) turniir aastal aastal sai juhtivaks sulgpalliorganisatsiooniks International Badminton Federation (IBF) mille peakorter asus Inglismaal ning aastal muudeti selle nimeks Badminton World Federation (BWF) ja peakorter viidi aastal Inglismaalt üle Malaysiasse Kuala Lumpurisse (Alam et al., 2010). Tänaseks on liitunud BWF iga üle 160 riigi ning ülemaailmselt mängib seda mängu üle 200 miljoni inimese (Personnic, Alam, Gendre, Chowdhury, Subic, 2011). Praegusel ajal võtab erinevatest turniiridest ja võistlustest osa tuhandeid mängijaid üle maailma (Personnic et al., 2011). Tarto ja Tõnuse (2011) järgi peetakse tänapäeval IBFi poolt maailmastaabis seitset erinevat võistlussarja: Thomas- ja Uber Cup (meeskondlikud ja naiskondlikud maailmameistrivõistlused), Sudirman Cup (segavõistkondade maailmameistrivõistlused), juunioride MM, maailma GP-Finaal ja Maailma Karikavõistlused. Kwan & Rasmusseni (2011) järgi on sulgpall Olümpiamängude kavas Barcelona Olümpiamängudest aastast Sulgpall on tuntud kui kõige kiirem reketispordiala maailmas tänu sellele, et palli kiirus võib ulatuda kuni 421 kilomeetrini tunnis, mis omakorda näitab, et sulgpall on väga kõrgel intensiivsusel mängitav spordiala ning mängija vajab väga head vastupidavust ja kiirust (Nasruddin et al., 2012). 6

7 1.1. Sulgpall Eestis Eesti Sulgpalliliidu kodulehel on kirjas, et esimese Eesti Vabariigi ajal mängiti sulgpalli Tallinna Kommertskoolis, mänguks vajalik varustus saadi Inglise saatkonnast, järgmine etapp sulgpalli arengus toimus Nõukogude Liidu koosseisus, kus aastal tutvustati sulgpalli Moskvas ülemaailmse noorsoo ja üliõpilasfestivali jooksul ja aastal asutati Nõukogude Liidu Sulgpalli Föderatsioon ning peeti esimesed üleliidulised meistrivõistlused (Eesti Sulgpalliliidu A ). Eesti Nõokogude Sotsialistlikku Vabariiki (lühendatult ENSV-sse) jõudis sulgpall aastal 1957, kui tuntud korvpallurile ja korvpallitreenerile Joann Lõssovile kingiti Moskvas õppinud Aasia tudengite poolt sulgpallivarustuse komplekt, kes kinkis selle edasi TPI (Tallinna Polütehnilise Instituudi) õppejõule Harri Ermile ning sealsamas toimusid aastal ka esimesed võistlused Eesti pinnal (Tarto & Tõnus, 2011). Aastal 1964 asutati ENSV Sulgpalliföderatsioon ning aasta hiljem toimusid esimesed vabariigi meistrivõistlused mille võitjateks tulid Jüri Tarto ja Hele- Mall Pajumägi, aastal 1992 mil sulgpall tegi Barcelonas oma olümpiadebüüdi, võttis võistlustest osa ka väliseestlane Cris Jõgis, kes on mitmekorde USA sulgpallimeister, samal aastal sai Eesti IBF-i ja Euroopa Sulgpalli Liidu liikmeks Mänguliigid Sulgpall kategoriseeritakse viide erinevasse mänguliiki (meesüksikmäng, meespaarismäng, naisüksikmäng, naispaarismäng ja segapaarismäng) ning iga mänguliigi mängimine kõrgel tasemel nõuab tugevat füüsilist ettevalmistust ja taktikalist läbimõtlemist (Pierce, 2002). Üksikmängud ja paarismängud erinevad selle poolest, et üksikmängus on väljakul kokku 2 inimest, paarismängus omakorda 4 inimest ning väljakumõõtmed erinevad natukene üksteisest Üksikmäng Paljude mängijate seas peitub üksikmängu võlu selles, et väljakul ollakse üksinda oma vastase vastu mis tähendab, et mäng paneb proovile kõik üksikmängija individuaalsed oskused ja võimed (Downey 1990). Üksikmäng võib tunduda üsna lihtne, sest põhiülesanne on lüüa pall vastase väljakule ja hoiduda sellest, et vastane suudaks vastupidist teha, kuid on väga palju, mida peab õppima ja omama, et mängida tipptasemel üksikmängu, näiteks peab õppima erinevaid löögitehnikaid, kuidas palli lüüa, sest hea mängija peab suutma lüüa palli 7

8 igast olukorrast igale poole, peab olema füüsiliselt väga võimekas olenevalt mänguintensiivsusest ja vastasest ning omama head jalgadetööd ja tasakaalu, et liikuda väljakul võimalikult ökonoomselt, samuti peab omama head vaistu, et mõista, kus vastane väljakul paikneb ning milline löök kindlas situatsioonis on endale kasulik (Downey 1990; Downey 1982a) Paarismäng Nagu eelnevalt mainitud, erineb paarismäng üksikmängust selle poolest, et ühel väljakupoolel on kaks inimest, kes peavad tegema koostööd. Downey (1990) järgi on põhiline ründelöök punkti võitmiseks smash ehk rabak, seega on mõlema paari põhiülesanne luua olukordi rabaku löömiseks. Paarismängijad peavad teadma kahte põhilist asja: 1. kuidas tekitada rünnakuolukorda ja seda rünnakut efektiivselt ära kasutada; 2. kuidas rünnaku vastu kaitsta ja kuidas viia oma mäng uuesti kaitsest rünnakule (Downey 1990). Downey (1984) järgi on nais- ja meespaarismängu vahel nii sarnasusi kui ka erinevusi, näiteks nii naised kui ka mehed on võimelised õppima sooritama erinevates situatsioonides samasuguseid lööke, erinevus tuleb välja aga selles, et mehed on üldiselt tugevamad ja kiiremad ning mänguintensiivsus on suurem Segapaarismäng Downey (1990) järgi on segapaarismäng üks suurematest osavust nõudvatest ja meeskonnatööle põhinevatest sulgpallialadest, kus mõlematel väljakupooltel üritatakse hoida võimalikult palju ees-taga ründepositsiooni (vt. joonis 1), mis tähendab, et üldiselt võtab naismängija võrgu ees oleva positsiooni ning meessoost mängija jääb taha, et kasutada ära rünnaku eeliseid. Downey (1984) järgi peab naine looma olukordi, et mees saaks vastasele palli maha lüüa ning vastupidi. 8

9 Joonis 1. Rio Olümpiamängude segapaari kuldmedali mäng. FranAois Xavier Marit 2016a. Segapaari ees-taga ründepositsioon (naine ees, mees taga) 1.3. Mänguväljak Sulgpalli mängitakse ristküliku kujulisel väljakul (joonis 2), mis on jagatud võrguga kaheks võrdseks pooleks ning üldiselt on väljakud joonitud nii, et seal saaks mängida nii üksik- kui ka paarismängu (Kwan, 2013; Tarto & Tõnus, 2011). Downey (1990) järgi võib olla piiratud võimalustega kohtades ka joonitud ainult üksikmängu joontega väljak ning vastavalt reeglitele võib seda üksikmänguks ka kasutada. Sulgpalli väljaku laius koos paarismängu joontega on 610 sentimeetrit, üksikmängu väljaku laius 518 sentimeetrit, kogu väljaku pikkus on 1340 sentimeetrit ning joonte paksus 4 sentimeetrit (vt. ka joonis 2) (Eesti Sulgpalliliidu B ). Väljaku pooleks jagav võrk on tehtud peenest nöörist ja on tumedat värvi, võrguava ei tohi olla suurem kui 20 millimeetrit ning võrgu kõrguseks on 155 sentimeetrit (Downey, 1990; Tarto & Tõnus, 2011). 9

10 Joonis 2. Sulgpalli väljak koos mõõtmetega (kõrvalt sisemised jooned on üksikmängu jooned), BBC Sport (2005) Sulgpalli punktisüsteem Percy (2015) järgi avaldati esimesed sulgpalli punktireeglid aastal 1893 ning reeglid kehtisid peaaegu muutmatul kujul kuni aastani 2002, kui IBF tutvustas uusi reegleid, et muuta mäng kiiremaks ja vaatemängulisemaks. Vanade reeglite järgi käis mäng 15. punktini kahe geimi võiduni (naisüksikmäng 11. punktini) ning punkti sai võita vaid oma servist (Percy, 2015). Pearce (2002) järgi katsetati aastal uut süsteemi, kus mängiti 5x7 süsteemi mis omakorda tähendas, et mäng käib seitsme punktini kolme geimi võiduni aastal tuli IBF välja uue punktisüsteemiga, kus punkti saamiseks ei ole vaja enam omada serviõigust, iga servi loetakse punktiks ja mängija peab saama geimi võitmiseks 21 punkti, samas kui seis on 20-20, siis käib mäng kahe punkti vahega kuni 30-ni, ametlikult katsetati seda süsteemi aastal 2006 Thomas ja ka Uber Cupil ning see punktilugemissüsteem on jäänud ametlikuks tänaseni (Aman & Han, 2012; Percy, 2015; Tarto & Tõnus, 2011). Geimi lõppedes vahetavad vastased väljakupooled ja uue geimi servimisega alustab eelmise geimi võitja, kolmandas geimis vahetatakse pooli ka siis, kui üks mängijatest on jõudnud 11. punktini ning igas geimis 11 punktini jõudes toimub 60 sekundiline intervall ja geimi vahepeal on 2 minutiline paus. (Percy, 2015; Ming et al., 2008) 10

11 2. PALLING EHK SERV 2.1. Serv sulgpallis Mängu alustatakse loosimisega, mängijad viskavad kulli ja kirja, võitja saab valida ühe variantidest: kas ta soovib esimesena servida, võtta servi vastu või valida väljakupoole (Downey, 1996). Paarismängus otsustavad partnerid omavahel geimi alguses, kes läheb servima või kes servi vastu võtab (Tarto & Tõnus, 2011). Töö autori kogemustest võib välja tuua, et loosimist sooritatakse ka sellisel viisil, et pall visatakse võrku või lüüakse reketiga üles ning maha kukkudes võidab otsustamisõiguse see mängija, kelle väljaku poole sulgpalli pea jääb. Tarto & Tõnuse (2011) järgi on servijal võimalus keskenduda ja sisse võtta tasakaalustatud asend, jälgida vastast, tema paiknemist väljakul ning vastavalt tema mängustiilile, oskustele ja lähtudes oma taktikale valida välja koht, kuhu servida. Serv paneb aluse mängule ning servioskuse arenedes saab mängija aru, et serviga ei panda palli lihtsalt mängu, vaid servil on suur osakaal sellele, et saavutada mängu alguses initsiatiiv vastase üle, seetõttu on servioskuse arendamine väga tähtis (Shen, 2014). Sellest järeldub, et kehva servi tegija võib jääda vastase surve alla, mis võib lõppkokkuvõttes viia punkti või koguni mängu kaotuseni. Kui servimisoskused on kehvad, ei ole suuri võimalusi punkte saada, samas kui ei osata servi hästi vastu võtta, ei teki võimalust ka servida. Servi ja servivastuse stabiilsus ja kvaliteet on väga tähtis, sest keskmiselt 40% löökidevahetusest paarismängus koosneb pallingust ja selle vastuvõtust, tänu sellele on ilmselge, et kvaliteedi jaoks on vaja nii treeningutel kui ka võistlustingimustes harjutada nii servimist kui ka servi vastuvõtmist (Pearce et al., 2006; Sulgpalli Tehnika 5, 1992) Üksikmängu serv Servimine käib alati kindlast servikastist diagonaalis vastavalt servija punktiskoorile. Kui servijal on paaris arv punkte, servib ta paremast servikastist, kui on paaritu arv punkte siis vasakust servikastist (Downey, 2006). Joonisel 3 on parempoolsel väljakujoonisel välja toodud tumedalt külje peal olevad sisemised ehk üksikmängu piirid ning eesmine- ja tagumine servijoon. Kui mängija A otsustab mängu alguses servi kasuks, siis mäng algab 0-0 seisult ning servitakse paremast servikastist diagonaali vastase paremasse servikasti. Kui servija või vastane võidab punkti on seisuks 1-0 ja järgmine serv toimub igal juhul vasakust 11

12 servikastist teisele poole vasakusse servikasti. Kui serv langeb piiridest välja saab vastasmängija punkti. Joonis 3. Paremal joonisel kujutatud üksikmängu väljak ning servialad, vasakul joonisel kujutatud servikorraldus paarisarvulise punkti järgi Paarismängu serv Paarismängu servi korraldused on veidi keerulisemad, kuid servireeglid punktide osas on samasugused nagu üksikmängus. Serviv paar on sellises asetuses, et servija on eesmise servijoone juures ning teine mängija asub servija taga hoidudes väljaku keskjoone lähedale nii, et ta näeks hästi vastase väljakupoolt ja mängijat kes servi vastu võtab (Sulgpalli Tehnika 1, 1991). Joonisel 4 on tähistatud alumisel väljakupoolel serviv mängija x-ga ning on näidatud, kuidas seisab serviva mängija paariline tema taga väljaku keskjoone vahel, et oleks vajadusel võimalik liikuda erinevatesse väljaku nurkadesse, samal ajal on garanteeritud ka vajalik nähtavus vastase väljakust ning servi vastuvõtjast. Zhang et al., (2013) järgi on paarismängus servi kvaliteedil palju olulisem tähendus kui üksikmängus ning serv omab otsest mõju sellele, et saada punkte ning panna vastast eksima. 12

13 Joonis 4. Paarismängu serviasetus (Downey, 1984). Reeglite kohaselt on paarismängus servimise ajal iga mängija jaotatud erinevasse servikasti. See tähendab, et kui servija A (vt joonis 5) servib mängijale C ning AB paar saab punkti, siis järgmisena servib mängija A mängijale D, kui punkti peaksid võitma paar CD, siis järgmisena servib vastavalt punktiseisule kas mängija C mängijale A, kui neil on paarisarv punkte, või mängija D mängijale B kui neil on paaritu arv punkte (Downey, 1990). Sellest saab järeldada, et mängijate liikumine servikastis toimub vaid siis, kui punkti võitnud mängijad on eelnevalt ka serviõigust omanud. Joonis 5. Paarismängu servikorraldus (Downey, 1990). 13

14 Servi määrused Tehniliselt õige servi ja servi vastuse õppimisel tuleb jälgida seda, et liikumine ja serviliigutus oleks sooritatud määruste päraselt. Määrustepärase servi ja servi vastuse sooritamine toimub järgmiselt: - kumbki pool ei tohi palli mängupanekuga lubamatult viivitada; - servimise ajal peavad nii servija kui ka servi vastuvõtja seisma väljakul diagonaalselt asetuvates servialades nii, et nad ei puudutaks väljaku jooni; - servides ja servi vastu võttes peavad mõlema mängija jalad olema väljakuga kontaktis; - servija reket peab tabama esmalt sulgpalli nuppu; - terve sulgpall peab olema servija alumisest roidest all pool, kui ta tabab reketiga palli; - reketipea peab olema palli tabades suunatud allapoole; - servija reketi liikumine peab olema jätkuv servi algusest kuni servi sooritamiseni (Badminton World Federation, 2010). Samuti on teada, et servi ei tohi sooritada enne, kui vastuvõtja on selleks valmis. Tarto & Tõnuse (2011) järgi peab reket servi ajal tabama palli ning servi ajal palli suunas liikuvat reketit enam peatada ei tohi, pallija ja pallingu vastuvõtja ning nende partnerid võivad paarismängus servi ajal küll liikuda, muutes keha asendit, aga ei tohi vastast tahtlikult häirida ning pärast pallingut tohivad mängijad asetuda väljakupoolel mis tahes kohtadele. Kui üks mängijatest teeb servi ajal vea, läheb punkt vastasele (Bedford et al., 2010). Tähtsaks osaks servi õigel sooritamisel on palli tabamispunkti kõrgus, mis tihti võib muutuda suureks probleemiks. On väga raske eristada õiget servi ja vale servi kuna servi lähteasendis võib olla pall ja reket õigel kõrgusel, aga palli tabamishetkel on hoopis reketipea tõstetud käest kõrgemale (Reino, 2009). Rahvusvahelistel võistlustel on servikohtunikud, kellel on õigus serviõigus ära võtta, kui sooritatakse määrustele mittevastav serv (Badminton World Federation, 2010). Joonisel 6 on välja toodud kaks eestkäe ja kaks tagantkäe reeglitevastast servi ning kõige alumine reeglite pärane serv, kus terve reketipea on suunatud käest allapoole. Eestis on seni vähestel võistlustel servikohtunikud ning tihtipeale tekib probleem eriti paarismängus, kus servid on aetud viimase piiri peale. 14

15 Joonis 6. Eestkäe ja tagakäe servivead ning korrektne serv. (Badminton and Dining Club of Zurich, 2015) Serviviisid Sulgpall on osavust nõudev spordiala, kus heaks mängijaks olemisel peab omama väga suurt ja erinevat löögiarsenali kogumit. Ehk teisisõnu - mängija peab oskama sooritada erinevatest olukordadest väga mitmekülgseid ja erinevaid lööke automaatselt, ilma selle peale mõtlemata, sest palli liikumise kiirus on suur ja reageerimisaega on vähe. Pallivahetuse edukaks alustamiseks peab olema hea palling ning on tähtis, et mängija oskaks samasugusest lähteasendist servida erineva tugevusega väljaku erinevatesse nurkadesse (Danskanen et al., 2008). Sellest võib järeldada, et erinevate serviviiside valdamisega on võimalik haarata endale mängu alguses väike initsiatiiv ja mõjutada vastast mängima temale mittesobilikul viisil. Erinevalt tennisele, kus servitakse ülevalt alla, tekib sulgpallis väga vähe võimalusi serviässale, kuid on olemas mitmeid erinevaid serviviise, et mängu taktikaliselt enda kasuks pöörata. Võistlussulgpallis jagunevad servid lühikesteks ja pikkadeks (vt jooniseid 7 ja 8), mida saab sooritada nii eestkäega kui ka tagantkäega (Hussain et al., 2011). Tarto & Tõnuse (2011) järgi on nii üksik- kui ka paarismängus levinuim serv tagantkäe serv. Samuti on servi uuritud tehes katseid. Edwards et al., (2005) uurisid, millistel kellaaegadel tuleb mängijatel serv kõige täpsemini välja. Kusjuures katsed kestsid oktoobrikuust novembrini ja uuringust võttis osa 8 paremakäelist sulgpallurit, kellele anti 15

16 kindlad ülesanded, millal nad tohivad süüa, magada ning kui palju trenni teha, et tulemusi saaks täpselt võrrelda (Edwards et al., 2005). Edwards et al., (2005) uuringus võrreldi kahte erinevat servi, tagantkäe servi ette ning eestkäe servi taha. Sessioonid algasid hommikul kell 8.00, päeval kell ja õhtusel ajal kell ning iga katsealune sai sooritada kümme lühikest ja kümme pikka servi kindlasse servialasse (Edwards et al., 2005). Edwards et al., (2005) uuringu tulemused näitasid, et üldkokkuvõttes on lühike serv täpsem kui pikk serv ning kõige täpsemad servid tulid mängijatel välja päeval kella paiku. Kuna võistlusmängud sulgpallis toimuvad erinevatel kellaaegadel, siis võib sellest uuringust järeldada, et servi täpsuse parandamiseks on vaja seda harjutada ka erinevatel kellaaegadel. Joonis 7. Eestkäe serv (San Marin Physical Education, 2014). Joonis 8. Tagantkäe serv (San Marin Physical Education, 2014) Lühike serv Eelnevalt kirjeldatud uuringust tuli ka välja, et selleks, et servida pall üle võrgu servikasti, vajab lühike serv täpsust, minimaalselt jõudu ja kiirust (Edwards et al., 2005). Hussain et al., (2011) leiavad, et lühike serv on kasulik oskus nii üksikmängus kui ka paarismängus ning seda saab sooritada eestkäega ja tagantkäega. Kuna reeglid sunnivad servides palli üles lööma, on servimise eesmärgiks servida pall eesmise servijoone lähedale nii, et pall hakkaks pärast võrgu ületamist koheselt maanduma, et kahandada vastase 16

17 võimalust saada kohe rünnata ja teiselt poolt suurendada iseenda võimalusi rünnakule asumiseks (Downey, 1982b; Sulgpalli Tehnika 5, 1992). Sellest lähtudes saab öelda, et hea servi sooritus paneb vastase olukorda, kus ta peab palli lööma uuesti üles, mis annab võimaluse servijal omakorda survestama hakata. Järgnevatel joonistel 9 ja 10 on välja toodud erinevad võimalused, kuhu pall peaks servi ajal maanduma ja milline peaks olema lühikese servi trajektoor. Joonisel 9 on tähistatud servijaks A ning X dega on tähistatud kaks erinevat võimalust, kuhu pall peaks servi ajal maanduma. Joonisel 10 on toodud näide, kuidas peaks lühike serv korrektselt üle võrgu lendama. Joonis 9. Näide sellest, kuhu võiks serv maanduda (Downey, 1982b). Joonis 10. Lühikese servi trajektoor servist kuni palli mahakukkumiseni (Downey, 1984). Servija võib võtta ka teadlikke serviriske. Ta võib servida palli ka meelega tsooni (ala, mis asub eesmise servijoone ja võrgu vahel ning loetakse servimise ajal audiks), et pall üle võrgu minnes kiiremini suuna allapoole võtaks. Sellist servi kasutatakse üldiselt siis, kui pannakse tähele, et servi vastuvõtja on võrgu poole liikudes väga agressiivne ja üritab kohe vastast suruma hakata, või palli koguni maha lüüa (Downey, 1984). Joonisel 11 on kujuteldav situatsioon, kus servija servib vasakule äärde ning pall peaks kukkuma enne servijoont maha. Servi vastaja on juba liikunud otse võrgu suunas ning 17

18 väga lühikese aja jooksul on tal tekkinud erinevad variandid: a) kui serv on kehv, võib tal olla piisavalt aega, et saaks palli maha lüüa, või b) jääb ta tänu otse peale liikudes hiljaks ja lööb palli kehva tasakaaluasendi tõttu võrku. Teisalt võib ta ka kehva tasakaaluasendi tõttu palli lihtsalt üles tõsta või leiab ta variandi, et serv on lühike ning laseb pallil lihtsalt maha kukkuda, saades lihtsa punkti. Joonis 11. Servija servib vastasest eemale vasakule tsooni samal ajal, kui servi vastaja on liikunud juba otse servile peale. (Downey, 1984) Tagantkäe lühike serv Tarto & Tõnuse (2011) järgi hakati tagantkäe lühikest servi sulgpallis kasutama aastate algusest ning tollal sai see murranguliseks pöördeks sulgpallimängus, sest tagantkäe servi eeliseks on palli tabamine võrgule palju lähemal võrreldes eestkäe serviga, mis jätab vastasele servi vastuvõtuks palju vähem aega reageerida. Omast kogemusest oskab autor lisada, et lühikest tagantkäe servi kasutatakse üldiselt paarismängus, kuid on väga levinud ka meesüksikmängus. Igal mängijal võib olla erinev tagantkäe lühikese servi löögitehnika. Lühikese tagantkäe servi puhul on liigutus minimaalselt lühike, et vähendada vastuvõtja reaktsiooniaega (Sulgpalli Tehnika 5, 1992). Tarto & Tõnuse (2011) järgi toimub serviliigutus tehniliselt nii küünarvarre kui ka randmega, sealjuures on tähtis servi sujuvus ja rütm. Selle põhjal võib väita, et perfektset servi saab sooritada lõdvestunud käega, olles ise rahulik ja keskendunud. Rusydi et al., (2015) uurisid, kuidas tagantkäe lühikese servi ajal käsi liigub ning nende katsest võtsid osa kaks litsentseeritud treenerit ning kolm professionaalset sulgpallurit. 18

19 Katsealuste erinevatesse käepiirkondadesse kinnitati neli sensorit seljapiirkonna kõrgusel käsivarrele, randmele, küünarvarrele ja õlale ning iga katsealune pidi servima viis korda (Rusydi et al., 2015). Rusydi et al., (2015) uuringu tulemused näitasid, et õlasensor ei andnud mingisugust märku, mis tähendab, et servi ajal õlg ei liikunud või toimus väga väike liikumine, samas kõik teised käeosad olid servi vältel liikumises, kusjuures kõige suurem liikumine toimus küünarvarres ja randmes. Rusydi et al., (2015) uuringu tulemusted näitasid, et kolme professionaalse mängija servitehnika on 5 servi tulemusena 85%-lise sarnasusega võrreldes treeneritega. Selle uuringu põhjal saab järeldada, et tagantkäe lühike serv sooritatakse peamiselt küünarvarre ja randme liigutusest ning servitehnika on treeneritel ja mängijatel üsna sarnane, kuid väikeses ulatuses leiab ka erinevusi Eestkäe lühike serv Lühikest servi saab kasutada ka eestkäega. Tarto & Tõnuse (2011) järgi on lühike eestkäe serv tõhus vahend vastase tasakaalust välja viimiseks eriti üksikmängus. Kui vastasmängija juba tagajoone lähedusse servitavat palli ootab, võib ootamatu lühike serv tuua servijale kerge punkti või panna vastane olukorda, kus ta peab edaspidi pöörama tähelepanu ka servikasti esimesele osale, mis omakorda raskendab kiirete servide ründamist ning initsiatiivi haaramist (Tarto & Tõnus, 2011). Sellest saab järeldada, et oleks hea, kui serviliigutus näeks välja alati samasugune, et vastuvõtja ei näeks läbi, kuhu serv platseerub. Kuigi enamikel juhtudel servitakse madalaid serve otse, siis erinevatel põhjustel kasutatakse aeg-ajalt ka teisi variante, sest liiga sagedane otseserv muutub vastuvõtjale läbinähtavaks ja tal on servile lihtne vastus alati olemas. Selleks, et eestkäega diagonaalserv oleks efektiivne, tuleb alustada servimist nagu otsepallingu puhul, kuid täpselt enne lööki tuleb muuta sõrmede vahel reketi hoiet ükskõik kummas suunas (Sulgpalli Tehnika 5, 1992). Tänapäeval kasutatakse eestkäega servi enamasti üksikmängus, paarismängus eestkäega servijaid on väga vähe ning põhiline ette servimine toimub tagantkäega (Tarto & Tõnus, 2011) Pikk serv Sulgpalli tehnika 1 (1991) järgi kasutatakse pikka servi põhiliselt üksikmängus ning kõrged servid lüüakse tagajoone juurde sellise kaarega, et nad kukuksid vertikaalselt tagumise servijoone lähedale, sest siis on vastasel väiksem võimalus palli efektiivselt rünnata. Sulgpalli Tehnika 5 (1992) järgi on pikk serv tähtis, sest löökidevahetust ei saa alati edukalt alustada 19

20 lühikese serviga, mistõttu peab mängija oskama sooritada ka vastase peast üle minevaid ja nende siruulatusest väljajäävaid serve. Sellest järeldub, et kõrget servi võidakse kasutada ka paarismängus just siis, kui vastane on agressiivne võrgu pealt servi ründama Tagantkäe pikk serv Erinevalt lühikesele servile vajab pikk serv kiirust ja jõudu, et pall saaks lennata väljaku tagaossa ja langeda tagumise servijoone juurde (Edwards et al., 2005). Kuna tagantkäe lühike serv on paarismängus levinuim ja mängijate servid on sarnased, siis on vastuvõtja valmis seda koheselt ründama (Tarto & Tõnus, 2011). Seetõttu on vaja varieerida servi asukohta ning omandada erinevaid serviviise. Kaarega üles servi kasutatakse paarismängus küll vähe, kuid selle eesmärk on sundida vastast katma ka serviala tagumist osa ja seetõttu võib taha serv osutuda ka kasulikuks, kuna vastane ei tule enam lühikesele servile nii agressiivselt peale kui ta seda enne võis teha (Tarto & Tõnus, 2011). Sellest järeldub, et kaarega taha serv ei pruugi tuua kohest punkti, kuid annab võimaluse, et vastane muutub servivastuste ajal passiivsemaks. Joonisel 12 on välja toodud, milline võiks olla servi trajektoor kõrge üksikmängu servi ja kõrge paarismängu servi puhul. Kusjuures jooniselt 12 on näha, et üksikmängu kõrge serv lendab kaarega peaaegu taha välja ning kukub vertikaalselt alla, seevastu paarismängu servil on pidevalt sees sujuv kaar, sest kõrgemale servides saaks vastane juba kindlasti palli terava nurgaga alla lüüa. Joonis 12. Üksikmängu ja paarismängu kõrge servi trajektoorid, (Badminton information, 2012). 20

21 Eestkäe pikk serv Eestkäe pikk serv vajab lühikesest servist veidi erinevat tehnikat, sest kõrge ja kauge löögi sooritamine nagu näidatud eelneval joonisel 12 (kõrge üksikmängu serv) vajab eestkäe puhul pikka liigutust, et rakendada servimisel piisavalt jõudu (Sulgpalli Tehnika 5, 1992). Kuna pall lendab kõrge kaarega taha võib järeldada, et põhiliselt kasutatakse sellist servi naisüksikmängus, kus ründelöögid ei ole nii tugevad ja servi sooritamine ei muutu servijale endale ohtlikuks. Samas saab seda servi kasutada ka meesüksikmängus kui servija tunneb end kaitses kindlalt ja on teada, et vastuvõtja ei suuda sooritada väga tugevat või kavalat ründavat lööki. Danskanen et al., (2008) järgi on kõige kindlam koht servida tahapalling kõrge kaarega platsi keskele tagumise servijoone lähedale, sest siis on vastasel palli raskem tabada ning see piirab vastase löögi laiust väljakul, mistõttu on servijal kolmandat lööki lihtsam kätte saada Veel erinevaid serviviise Nii pikkade kui ka lühikeste servidele kõrvale lisandub veel drive ehk lame palling ning flick ehk terav taha serv. Neid kahte servi kasutatakse tavaliselt olukordades, kus mängu on vaja tuua taktikalist muutust ja selle eesmärk on panna vastast arvama, et serv tuleb ette, ning viimasel hetkel vastuvõtjat taha serviga üllatada (Sulgpalli tehnika 5, 1992). Nii lameda kui ka terava üles servi puhul peab toimuma samasugune serviliigutus nagu ette servides, aga viimasel hetkel tuleb lõtva reketi hoiet kiiresti pigistada ja anda pallile terav liikumine tagumise servijoone suunas (Downey, 1982b). Joonisel 13 on välja toodud neli erinevat servi: 1. Madal serv, 2. Lame serv, 3. Terav üles serv ja 4. Kõrge serv. Jooniselt järeldub, et lame serv ja terav taha serv on kõrguse suhtes vahepealsed servid võrreldes madala ja kõrge serviga. Kuigi lame serv lendab joonise järgi sama kaugele kui terav üles serv, siis lendab ta tunduvalt lamedamalt. Sellest saab järeldada, et terav üles serv vajab kaare lisamiseks natukene rohkem teravust. Need kaks servi on riskantsed ning nõuavad erilist täpsust ja ajastust, sest kui serv tuleb vastuvõtjale ootamatult, aga ebaõnnestub, on tal võimalus see kohe maha lüüa. Samuti tuleb eriti hoolikas tuleb olla, et ei eksiks servireeglite vastu, kuna reketipea võib nende kahe servi puhul tõusta kergesti üle lubatud piiri (Downey, 1984; Tyler, 1970). Eelnevalt kirjeldatu põhjal saab teha järelduse, et enne terava üles ja lameda servi sooritamist võistlustingimustes tuleb neid väga palju harjutada, et saada kätte servi õige tunnetus. 21

22 Joonis 13. Kujutatud servitrajektoore 1. lühike serv 2. lame serv 3. terav taha serv 4. kõrge serv (Physics behind badminton, 2012) Servide kinemaatiline erinevus Servide vahel esineb ka kinemaatiline erinevus. Shen (2014) uuris eestkäe- ja tagakäe servi kinemaatilisi omadusi mille eesmärk oli välja selgitada erinevate servide ajalisi vahesid servi vältel. Katsest võttis osa seitse vabatahtlikku sulgpallurit, kelle keskmiseks eaks oli 20.1±1.7 aastat, keskmiseks kasvuks 175.3±4.6 sentimeetrit ja keskmiseks kaaluks 64.5±7.4 kilogrammi (Shen, 2014). Shen (2014) Uuris kolme erinevat servistiili, madal ehk lühike serv, kõrge ehk pikk serv ja drive (lame) serv ning uringust selgus, et tagakäe serv oli igas versioonis umbes 0.1 sekundit lühem, kui eestkäe servid. Vastavalt Shen i (2014) uuringule saab järeldada, et tagakäe serv jätab vastuvõtjale vähem aega reageerida, kui eestkäe serv ning seetõttu on tagakäe serv tänapäeval ka rohkem levinud, kui eestkäe serv Servivastus Nagu hea serv, on ka hea servivastuvõtt üks tähtsamaid oskusi sulgpallis. Sulgpalli tehnika 5 (1992) järgi saab servivastuse kohta öelda järgnevat: Pallingu vastuvõtmise eesmärk on jõuda pallini nii vara kui võimalik, et lõpetada löökidevahetus kohe või sundida vastast järgmise löögiga tõstma palli üles. Sellest võib järeldada, et pallingut agressiivselt rünnates on suurem võimalus punktivõidule. Hea servi vastuvõtja ründab või lööb maha igasuguse madala servi, mis ei hakka pärast võrgu ületamist koheselt langema ja taha servi, mis on jäänud liiga nõrgaks või 22

23 madalaks, samuti ebakindla servija vastu agressiivselt servi rünnates võib ta muutuda veel ebakindlamaks, mis annab vastasele mängus juba suure eelise (Downey, 1984; Tarto & Tõnus, 2011). Zhang et al., (2013) uurisid 2008 aasta Pekingi Olümpiamängude videosalvestise põhjal põhilisi sulgpalli punktisaamise tehnikaid, sealhulgas servi maandumisalade muutusi segapaarismängus. Servialad jagati neljaks erinevaks tsooniks (vt joonis 14) ja tulemused näitasid, et enamus servidest maandub tsoonis 1. Zhang et al., (2013) tulemustest selgus, et põhiliseks servimisalaks paarismängus on vastase eesmise servijoone ja väljaku keskjoone lähedal asuv ala. Antud tulemustest saab järeldada seda, et servi vastuvõtja algasend peab olema suunatud eelkõige madalat pallingut vastu võtma, kuid samal ajal peab olema valmis ka teisteks erinevateks servideks. Joonis 14. Servi maandumisala tsoonid 1-4. (Zhang et al., 2013) Lühikese servi vastuvõtt Mängijad kasutavad lühikese servi vastuvõtuks erinevaid liikumisviise. Gawin et al., (2013) uurisid lühikese servi vastuvõtu tehnilisi liikumisviise ja milline on kõige kiirem liikumisviis servile vastu minnes, et mängija saaks palli tabada võimalikult võrgu lähedalt. Uuring koostati 2010 aasta Saksamaa rahvusvaheliste sulgpallivõistluste (Yonex German 23

24 Open) põhjal ning uuringus osalesid 10 professionaalset nais- ja 12 meessulgpallurit, kes olid sel ajal maailma paarismängu top 1-50 mängijad (Gawin et al., 2013). Edukate ja vähem edukate mängijate vahe seisnes turniiri esitluses - kes olid varasemates ringides välja langenud nimetati vähem edukateks mängijateks (Gawin et al., 2013). Uuringule põhinedes on kaks võimalust, kuidas professionaalsed mängijad lühikesele servile vastu lähevad (vt joonist 15 ja 16). Joonisel 15 on välja toodud servi vastuse viis, tagumine jalg on tõukejalg ning võrgule lähemal olevat jalga tõstetakse ning tehakse otse väljaaste palli suunas. Samuti liigub reket koheselt kätt sirutades palli suunas. Gawin et al., (2013) uuringust selgus, et see on ka kõige kiirem viis pallile vastu minna. Joonisel 16 läheb mängija servile vastu mõlema jala plahvatuslikust tõukest, tagumine jalg möödub eesmisest ning pidurdus toimub pika väljaastena. Joonis 15. Lühikese servi vastus võrgupoolse jalaga väljaastet tehes ning kätt palli suunas sirutades (Gawin et al., 2013). Joonis 16. Lühikese servi vastus tagumise jala üleviimisega ning kätt palli suunas sirutades (Gawin et al., 2013). Uuringu statistilise näitajate põhjal selgus, et meessulgpallurid reageerivad servile kiiremini kui naised ning tabavad palli võrgule lähemalt ning edukamad meespaarismängijad tabavad palli võrgule lähemalt, kui vähem edukad mängijad (Gawin et al., 2013). Sellest järeldub, et eduka mängija üheks omaduseks ja võitmise eelduseks on kiire reageerimine ja jõudmine võimalikult varakult servile vastu Kõrge servi vastuvõtt Tarto & Tõnuse (2011) järgi on ka taha lendava servi vastuvõtmiseks erinevaid liikumisviise nagu näiteks juurdevõtusammudega ning jala tagant või eest läbitoomisega. Selleks, et mängija suudaks servile võrgu peale vastu liikuda ja rünnata ka taha minevaid serve peab vastuvõtja hoidma tasakaalu võrdeliselt mõlemal jalal, et saaks tõugata nii ette kui 24

25 ka taha (Tyler, 1970). Gawin et al., (2013) järgi on servi parem oodata rohkem püstise, kui ette kallutatud ja kehaasendiga (vt joonist 17), püstisel kehaasendil on väljaaste nurk väiksem ning mõlema jala tugevust saab servi vastuvõtmiseks korraga ära kasutada. Selle põhjal saab väita, et kui keha on püstisemas asendis, jätab see vastasele ka väiksema võimaluse üllatavat tahaservi teha, sest keha ning käsi on kõrgemal ja seetõttu peab servija suurema kaarega servima, jättes vastuvõtjale rohkem aega taha liikuda. Joonis 17. Vasakul pool püstine servi vastuvõtu asend mis on efektiivsem. Paremal pool vähem efektiivsem ette kallutatud serviasend (Gawin et al., 2013) Drive ja Flick servi vastuvõtt Selleks, et võtta vastu taha minevat servi peab mängija rakendama palju jõudu eesmisele jalale (Downey, 1982b). Samuti selleks, et tõugata end väljaku tagaossa, tuleb jõuda pallile alla ja hea löögi sooritamiseks peab omama tasakaalu (Downey, 1982b). Downey (1984) järgi peab olema väga tugev sportlane, et ta suudaks head teravat taha servi ja lamedat servi rünnata, sest tavaliselt seisavad tipptasemel mängijad eesmisele servijoonele nii lähedal, et rünnata lühikest servi ning ei pane rõhku taha tulevale servile. Kui aga mängija tunneb, et selline serv tuleb, seisab ta servijoonest natukene kaugemal, et oleks aega reageerida ja tõusev serv suunaga alla lüüa (Downey 1984). Selle põhjal saab kokkuvõtvalt väita, et ainult erinevate servide vastuvõtu pidev õppimine ja harjutamine ning kogemuste omandamine toob kaasa oskusi hinnata olukordi, kus on vaja kiiresti reageerida ja rakendada jalgades jõudu kas siis mängida servi võrgu pealt, või liikudes selg ees palli alla, et seda rünnata. 25

26 KOKKUVÕTE Käesoleva bakalaureusetöö eesmärkideks oli anda ülevaade sulgpalli olemusest ning rõhutada sulgpalli servimise ja servivastuse olulisust. Esimene peatükk annab ülevaate sulgpalli ajaloost maailmas ning Eestis, erinevatest mänguliikidest ja reeglitest. Samuti saab välja tuua, et sulgpall ei ole tänapäeval lihtsalt üks maailma vanimaid ja populaarsemaid spordialasid, vaid ka kõige kiirem reketispordiala maailmas, mis nõuab mängijalt häid füüsilisi eeldusi. Teine peatükk käsitleb põhjalikumalt erinevaid servi ja servivastuse viise. Peamised nüansid, mis servi ja servivastuse puhul välja tulid, on järgmised: - serv on pallivahetuse esimene löök ning seda perfektselt ja läbimõeldult sooritades on võimalik saada initsiatiiv vastase üle; - levinuim serv nii üksik- kui ka paarismängus on tagantkäe serv; - erinevatel kellaaegadel suudab mängija servida erineva täpsusega, selleks et servida kvaliteetselt olenevalt kellaajast, on vaja harjutada erinevatel kellaaegadel; - eestkäe servi kasutatakse üldiselt ainult üksikmängus ja kõrget eestkäe servi naisüksikmängus; - lühike serv vajab täpsust, minimaalselt jõudu ja kiirust, samas pikk serv vajab kiirust ja jõudu, et pall saaks lennata väljaku tagumise piiri äärde; - servi asukohta peab varieerima, et serv ei muutuks vastuvõtjale läbinähtavaks. - servi vastuvõtu eesmärk on panna vastane surve alla; - et muuta end vastasele ohtlikumaks, peab saama servi kätte võimalikult kõrgelt. Sulgpall on osavust nõudev spordiala, kus väga tähtsal kohal on mängija füüsilised võimed. Servimine ja servi vastuvõtmine on sulgpallurile väga vajalik oskus. Käesolev bakalaureusetöö annab üleüldisi teadmisi sulgpallist kui spordialast, kuid eelkõige seda, et nii servima kui ka servi vastu võtma minnes tuleb panna rõhku kvaliteedile. Selleks, et saada servist ja servi vastuvõtust mängus kasu, peab nendele tehnilistele mänguelementidele treeningutel pöörama tähelepanu niisama palju kui kõikidele teistele liikumistele ning löökidele. Antud bakalaureuse tööd on võimalik kasutada õppematerjalina koolides, treeneritel, õpilastel ja üliõpilastel. 26

27 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Alam, F., Chowdhury, H., Theppadungporn, C., & Subic, A. (2009). A Study of Badminton Shuttlecock Aerodynamics Alam, F., Chowdhury, H., Theppadungporn, C., & Subic, A. (2010). Measurements of aerodynamic properties of badminton shuttlecocks. Procedia Engineering,2(2), Badminton and Dining Club of Zurich. (2015). Kasutatud , 4. Badminton Information. (2012). Kasutatud , 5. BBC Sport. (2005). Kasutatud: , 6. BWF HANDBOOK II. (2010). Kuala Lumpur, Malaysia: Badminton World Federation. 7. Danskanen, K., Tarto, J., & Tõnus, A. (2008). TREENERITE TASEMEKOOLITUS: SULGPALL. Tallinn: Sunprint Invest. 8. Downey, J. C. (1982a). Winning badminton singles. East Ardsley, Wakefield, West Yorkshire: EP Pub. 9. Downey, J. C., & Brodie, D. (1980). Get fit for badminton: a practical guide to training for players and coaches. London: Pelham Books. 10. Downey, J. (1982b). Better badminton for all. London: Pelham Books. 11. Downey, J. (1984). Winning badminton doubles. London: Adam and Charles Black. 27

28 12. Downey, J. (1990). How to coach badminton. London: Willow. 13. Downey, J. (1996). Badminton leaders handbook. England: Wannabe. 14. Eesti Spordi Keskliit (1991). Sulgpalli Tehnika 1. Muru, K. (toim.). Tallinn. 15. Eesti Spordi Keskliit (1992). Sulgpalli Tehnika 5. Muru, K. (toim.). Tallinn. 16. Eesti Sulgpalliliidu kodulehekülg (A). Sulgpalli ajalugu Eestis. Kasutatud , Eesti Sulgpalliliidu kodulehekülg (B). Lihtsustatud reeglid. Kasutatud , Edwards, B. J., Lindsay, K., & Waterhouse, J. (2005). Effect of time of day on the accuracy and consistency of the badminton serve. Ergonomics,48(11-14), Gawin, W., Beyer, C., Hasse, H., & Büsch, D. (2013). How to attack the service: an empirical contribution to rally opening in world-class badminton doubles. International Journal of Performance Analysis in Sport, Girard, O., & Millet, G. P. (2009). Neuromuscular Fatigue in Racquet Sports. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America,20(1), Han, L. P., & Aman, M. S. (2012). The Transformation and Development of Badminton as a Global Sport Dominated by Asian Players, Teams, Sponsors and Brands, : Multidisciplinary Perspectives Hussain, I., Ahmed, S., Mohammad, A., Khan, A., & Bari, M. A. (2011). Videographical Analysis of Short Service in Badminton. Journal of Education and Practice,2, Kwan, M., & Rasmussen, J. (2011). Linking Badminton Racket Design and Performance Through Motion Capture

29 24. Kwan, M. W. (2013). It's a Birdie...It's a Shuttlecock...It's Badminton: The Physics Behind The Badminton Shuttlecock Marit, F. X. (2016). kasutatud , Ming, C. L., Chen, C. K., & Ghosh, A. K. (2008). Time Motion and Notational Analysis of 21 Point and 15 Point Badminton Match Play. International Journal of Sports Science and Engineering,2, Nasruddin, F. A., Harun, M. N., Syahrom, A., Kadir, M. R., & Omar, A. H. (2012). Coefficient of Restitution in Badminton Racket Pearce, A. J. (2002). A Phyological and Notational Comparision of the Conventional and News Scoring Systems in Badminton. Journal of Human Movement Studies,43, Pearce A.J., Thickbroom G.W., Byrnes M.L., Mastaglia F.L. (2006). The Effectiveness of Repetitive Practice on The Neuromuscular Pathways in Elite Badminton Athletes. Journal of Sports Sciences, 24 (4): Percy, D. F. (2015). A Mathematical Analysis of Badminton Scoring Systems. Operational Research Applied to Sports, Personnic, J. L., Alam, F., Gendre, L. L., Chowdhury, H., & Subic, A. (2011). Flight trajectory simulation of badminton shuttlecocks. Procedia Engineering,13, Physics behind badminton. (2012). Kasutatud , Reino, H. Erineva tasemega meessulgpallurite eeskäehoidega madala ja kõrge servi biomehaaniline analüüs. Magistritöö, 2009, Rusydi, M. I., Sasaki, M., Sucipto, M. H., Z., & Windasari, N. (2015). Study about backhand short serve in badminton based on the Euler angle th International 29

30 Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME). 35. San Marin Physical Education. (2014). Kasutatud: , Shen, Y. (2014). Kinematics Analysis on Fore- and Backhand Serve of Badminton. Applied Mechanics and Materials,540, Srinivasan, M., & Saikumar, C. (2012). Influence of conventional training programme combined with ladder training on selected physical fitness and skill performance variables of college level badminton players Tõnus, A., & Tarto, J. (2011). Sulgpall Mängutehnika Alused. Tallinn: Ilmapress. 39. Tyler, J. A. (1970). Selected Tennis and Badminton Articles Zhang, B., Li, F., & Jiang, W. (2013). Mixed Doubles Match Technical and Tactical Analysis of World Badminton Champion Based on Mathematical Statistics. Advances in Physical Education,03(04),

31 SUMMARY The importance of serve and receiving serve in badminton This Bachelor s (BA) thesis was written by Mihkel Talts. The aim of this BA thesis is to give an overview of badminton, essentially to emphasize the importance of serve and receiving serve in badminton. Badminton is one of the oldest and most popular sports. It is known as the fastest racket sports in the world, therefore it requires very good physical capacity and skill. There are five categories in badminton sports: men s singles and doubles, women s singles and doubles and mixed doubles, each of them a bit different. Serve and receiving serve are very important in badminton. It is the only point when a player can take a balanced stance, focus and based on tactics choose the place where to serve. Badminton has different serve types that player can use: long serve, short serve, flick serve and drive serve, each of them are different. Two main serve categories are long serve and short serve, which can be performed with a backhand or a forehand. Short serve requires accuracy, whereas long serve also requires power. Developing a good serve skill is important because it can give player an advantage over its opponent. This study provides an overview of different serves, why player needs to master a variety of serves, how and when to perform them. The goal of receiving a serve is to reach the shuttle as fast and high as possible to end the rally or to put the opponent under pressure. A good receiver hits the shuttle down or pushes every low serve that is not going to fall after surpassing the net. There are different ways to receive short and long serves. This study gives an overview of proper receiving techniques and how to reach the shuttle faster. Gaining points is less likely if the player s serving skill is low. There is also a smaller chance for a player to get the opportunity to serve itself. Because of that it is crucial for a badminton player to practice serving and receiving a serve besides from developing other badminton skills. This BA thesis can be used as a study material for badminton players, coaches and physical education teachers to improve their knowledge about the importance of serving and receiving serve in badminton. 31

32 Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Mina, Mihkel Talts (sünnikuupäev: ) 1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Servimise ja servivastuse tähtsus sulgpallis, mille juhendaja on Ando Pehme, 1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi Dspace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi Dspace i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Tartus,

Uurimistöö Sulgpall

Uurimistöö Sulgpall Uurimistöö Sulgpall Koostaja:Anna Martha Seer Juhendaja:Annely Seer Laagri Kool 5.s Sissejuhatus Valisin sulgpalli sellepärast,et... Tegelen ise sulgpalliga Sulgpall on huvitav Sulgpallis on palju erinevaid

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robotexi reeglitest. 2. Robotite klassid Robomadin

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Petangispordi ametlikud reeglid 2017

Petangispordi ametlikud reeglid 2017 Petangispordi ametlikud reeglid 2017 1. leht 8-st PETANGISPORDI AMETLIKUD REEGLID Kehtivad kõikidel FIPJP liikmeks olevate rahvuslike liitude territooriumidel. Reeglid on heaks kiidetud FIPJP Täitevkomitee

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KEHALISE KASVATUSE ÜMBERKUJUNDAMINE LIIKUMISÕPETUSEKS Kehalise kasvatuse ümberkujundamine liikumisõpetuseks Õpilaste kehalise aktiivsuse tõstmine aktiivse koolipäeva kaudu Ujumisoskuse tagamine haridussüsteemi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Kids Athletics[1]

Kids Athletics[1] IAAFi programmi LASTE KERGEJÕUSTIK rakendamise võimalustest üldhariduskooli kehalise kasvatuse tundides ja laste kergejõustikutreeningul Kristi Kiirats, IAAFi I taseme lektor, SK Fortis treener Heiko Väät,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem