Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu visioon infoühiskonnast 2030 NUTIKAS EESTI. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu visioon infoühiskonnast 2030 NUTIKAS EESTI. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit"

Väljavõte

1

2 Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu visioon infoühiskonnast 2030 NUTIKAS EESTI Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Tallinn,

3 Sisukord Kokkuvõte... 4 Sissejuhatus... 5 Fakte majandusest ja IKT-sektorist... 6 Visioon infoühiskonnast I - Nutikas ja julge majandus... 7 II - Nutikas rahvas III - Nutikas ja visiooniga riik

4 Kokkuvõte Eesti riik on mitmes plaanis jõudsalt edasi liikunud. World Happiness Report paigutab meid 63. kohale. Kui vaadata traditsioonilisi majandusarengu mõõdikuid nagu sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta, siis oleme maailmas 48. kohal. Mõlemas indeksis oleme teinud olulise sammu edasi. Samas, Euroopa Liidu võrdluses on Eesti SKP elaniku kohta ostujõu standardi järgi viimastel aastatel paigalseisus. Seda toetab asjaolu, et ärikeskkonna atraktiivsuselt on Eesti tagaajaja rollis: seadusloome protsess on kaldu halduskoormuse suurendamisele, riigistruktuur tööjõumahukas ning kõrget lisandväärtust loovate töökohtade maksukoormuse vähendamisele pole tähelepanu pööratud. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori puhul on areng mitmekihilisem kui esmapilgul paistab. Ühelt poolt on IKT-sektori lisandväärtuse osakaal kogu majandusest jõudsalt suurenenud, riigi tasandil on paranenud e-teenuste levik ja ühiskonna digioskuste arendamisse on tehtud mahukaid investeeringuid. Teisalt on murekohaks erasektori madal digitaliseeritus ja tööjõupuudus. Uue arenguhüppe tegemiseks näeme vajadust suurte ja julgete muutuste järele. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) teine pikaajaline visioonidokument on nägemus just sellest, kuidas julgete muutustega luua paremad võimalused kõigile Eesti inimestele. Visioon toetub kolmele sambale: 1) nutikas ja julge majandus, 2) nutikas rahvas ning 3) nutikas ja visiooniga riik. Nutikas ja julge majandus aastal 2030 on koostööle orienteeritud, maailma agiilseim uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja selle kogemuse eksportija. Esimeseks verstapostiks on toodete arengus uuele tasemele jõudmine. Eesti toode 4.0 pakub lisandväärtuse tõusu läbi teenustamise ja tootestamise. Seda toetab omalt poolt rakenduslik teadus, mis on integraalne osa majanduse väärtusahelast. Teiseks on vajalik kõrge väärtusega tootmisahelates osalemine, kus meie firmadel on oluline roll. Kolmandaks osaks jõulises ning nutikas majanduses on Reaalaja majandus EE, kus Eesti erasektor peab järsult digitaliseerima ja automatiseerima, luues uusi võimalusi andmete kogumiseks ja kasutamiseks reaalajas. Nutikas rahvas aastal 2030 on laulev tehnoloogiarahvas, kes on suurem oma väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele ning kasutamisele. Tuleviku rahva harimisel on tagatud tehnoloogia-alaste oskuste arendamine iga haridusastme orgaanilise osana. Selle eelduseks on õpetajaameti väärtustamine läbi palgakasvu ja õpetajaskonna ettevalmistamine uuemateks õpimeetoditeks, kus protsessi üheks osaks on ka tööandjad. Tööjõupuuduse ületamiseks kaasatakse kõrget lisandväärtust loovaid välismaalasi, luuakse Eesti ettevõtete arenduskeskusi teistes riikides ning asendatakse täitmata töökohti automatiseerimise ja robotiseerimise abil. Nutikas ja visiooniga riik on mugavaima äri- ja elukeskkonna ning efektiivseima riigikorraldusega riik. Eesti 2030 on Uuenduslik Eesti, kus riigil on teadlik fookus innovatsiooni edendamisel ning langetab otsuseid sellest lähtuvalt. Eesti ei ole odava tööjõuga riik ning seda peegeldavad ka nutikad välisinvesteeringud. e-riik 2030 ei lähtu eeldusest, et väikest riiki on kallis ülal pidada. Riik on kohal vaid seal, kus on turutõrge. E-teenused lähtuvad mugavast kasutajakogemust ning efektiivsuse tõusuks on kasutusele võetud tehisintellekt, masinõpe ja muud uued tehnoloogiad. Käima on pandud radikaalne, uus maksujagamise kord. Elukeskkond aastal 2030 on inimest toetav koos heade e-tervise teenustega, lihtsa asjaajamisega, toimiva taristu ning turvalise ja tervisliku elukeskkonnaga. See on nutikas Eesti. 4

5 Sissejuhatus Teie käes on ITL-i teine pikaajaline visioonidokument. Aasta 2020 asemel on aeg suunata pilgud järgmisesse kümnendisse. Nii mitmeski aspektis on Eesti majandus, riik ja ühiskond viimastel aastatel liikunud edasi suunas, mis on ühtinud meie 2020 visiooniga. IKT-sektori jõud majanduses on üha enam tuntav 1, riigi tasandil on paranenud e-teenuste levik nii Eestis kui ka nende eksport teistesse riikidesse ja ühiskonna digioskuste arendamisse on tehtud märkimisväärseid investeeringuid. Sama kiiresti kui suudame probleeme lahendada, tõusetuvad uued murekohad, mis vajavad mõtestatud panust ja koostööd riigilt, ettevõtetelt ja üksikisikutelt. Näiteks on riigi toetus sobiva innovatsioonikeskkonna loomisel endiselt vähene; tööstuse võimekus ja tahe oma protsesside digitaliseerimiseks, automatiseerimiseks ning robotiseerimiseks on ebapiisav; hariduses digipöörde tegemisel on ülioluline, et õpetajatest ei oleks puudust ja et nad oleks valmis sisuliste muutuste rakendamiseks õpimeetodites. Visiooni loomisel oleme aluseks võtnud eesmärgi näidata, milliste sammude astumisel võime loota kümnend hiljem, et meil on nutikas rahvas, riik ja majandus. Teekond eesmärkide saavutamiseni ei ole kerge ja tihti võivad endale seatud nõudmised tunduda võimatutena. Aga ärgem unustagem, et Eesti on juba alustanud projektidega, mis kompavad olemasoleva süsteemi piire ja traditsioone. Me oleme loonud maailmas ainulaadse e-residentide programmi ning teerajajaks kerkinud ka tehisintellekti reguleerimisel ja selle kasutamise mõtestamisel riiklikul tasandil. Käesolev dokument esitab meie visiooni sellest, kuidas püüelda suurte ja julgete muutuste poole. 1 IKT-sektori lisandväärtus on alates aastast pidevalt ja jõudsalt kasvanud eriti võrreldes teiste sektoritega. Allikas: Eurostat (online data code: nama_10_a10) 5

6 Fakte majandusest ja IKT-sektorist World Happiness Report aastal algatatud initsiatiiv pakkumaks holistilisemat mõõdikut riikide arengule paigutab Eesti käesoleval hetkel 63. kohale 156 riigi seas. Viimase viie aastaga on Eesti teinud tuntava hüppe tõustes ligi kümme kohta, kuid samal perioodil on meie lähinaabrid Läti ja Leedu tõusnud, vastavalt, 35 ja 21 kohta 2. Maailma rahulolevamate riikide sekka jõudmiseks peab meil kasvama sissetulek, elurõõmsa eluea kasv, aga oluliselt vähenema koht korruptsiooni indeksis. Kui vaadata traditsioonilisi majandusarengu mõõdikuid, nagu sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta, siis oleme maailmas 48. kohal. Ka siin on samas ajavahemikus toimunud tuntav areng, mis on sealjuures olnud võrdses tempos Läti ja Leeduga 3. Samas, EL-i võrdluses on SKP elaniku kohta ostujõu standardi järgi viimastel aastatel paigal seisnud 4. Positiivne IKT eksport on kasvanud 7 aastaga kokku 29%, kasv kiirenenud viimasel paaril aastal. IKT sektori kasumlikkuse kasv on olnud 7 aastaga proportsioonis käibe kasvuga (v.a telekomi kasumlikkuse langus). Ärikeskkonna atraktiivsuse ja innovaatilisuse perspektiivis on Eesti ja ka kogu Euroopa pigem tagaajaja rollis. Maailma suurima 10 ettevõtte seas ei ole ühtegi Euroopast pärit firmat 5 ning sisuliselt sama seis on maailma võimsamate superarvutitega, kus esimese kümne seas on vaid üks Euroopas asuv arvuti 6. Leiame, et Eesti valitsuse tähelepanu ärikeskkonna süsteemsele parandamisele ei ole piisav. Tööandjate Keskliit viidates Justiitsministeeriumi andmetele tõi oma manifestis välja, et seadusloome protsess on tugevalt kaldu nii ettevõtjate kui riigi enda halduskoormuse suurendamisele. Riigistruktuur on seejuures kasvamas aina tööjõumahukamaks. Eesti on Ungari ja Tšehhi kõrval ainuke OECD riik, kus perioodil tõusis riigi tööjõumahukus arvestataval määral. Kokkuvõttes oleme sellega viies kõige tööjõumahukam riik OECD-s 7. Eesti kontekstis ei saa mööda vaadata ka kõrgetest tööjõumaksudest tippspetsialistidele, mis pärsivad kõrgepalgaliste töökohtade loomist 8. Kõrget lisandväärtust loovate töökohtade maksukoormuse langetamisele on meil vaja rohkem tähelepanu pöörata. Kuigi Eesti IKT-sektor on välise kuvandi järgi tegemas oma arengus suuri samme, siis reaalne statistika on mitmekihilisem. Näiteks kui IKT-ettevõtete arvu osatähtsus ettevõtete koguhulgast on pidevalt tõusnud, siis müügitulu ja puhaskasumi osakaal kogu majandusest on langenud 9. 2 World Happiness Report, 3 Maailmapank, statistik: GDP per capita (current US$). 4 Statistikaamet, SKP elaniku kohta ostujõu standardi (PPS) järgi, 5 Statista, 6 TOP500, 7 OECD, Government at a Glance, /employment-in-general-government_gov_glance en 8 OECD, average tax wedge, single person at 167%, 9 Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaettevõtete peamiste majandusnäitajate analüüs , lk 4. 6

7 Käibekasv aastas ca 2%; kumuleeritud kasv 10%, tarkvara sektoris 17% Tööjõumaksud ei ole maailma kasvavate hub idega (Valgevene, India jt) konkurentsivõimelised Mõttekohad Tööjõudu napib Töötajate arv kasvab ca 2-3% aastas Riik ei arene targa tellijana, vaid konkurendina Siseturu klientide valmisolek digitaliseerida jääb maha EL-i keskmisest Visioon infoühiskonnast 2030 ITL-i visioon aastaks 2030 ei piirdu vaid kitsa vaatega sektori ettevõtete huvidele. Meie nägemus eesootavast kümnendist toetub infoühiskonna kontseptsioonile ja sellest lähtuvalt on vaade probleemidele ja lahendustele holistiline, hõlmates majandust, rahvast ja riiki, ning peab silmas kõikide sektorite ja ühiskonnagruppide arengut. I - Nutikas ja julge majandus Möödunud kümnendi jooksul on majanduses tervikuna olnud tähelepanuväärne palgakasv. Brutopalk tõusis aastatel ligi poole võrra ja aastal ületas esimest korda 1000 euro piiri 10. Ka lähiaastateks on ennustatud sama jõudsat sissetulekute kasvu. Kuid majanduse üldine areng on suhtelises perspektiivis olnud tagasihoidlikum. Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses on Eesti SKP jooksevhindades jõudnud EL-i keskmisele lähemale vaid 8 protsendipunkti jagu 11. IKT-sektori panus majanduse arengusse on olnud tugev. Kui enamiku sektorite lisandväärtuse kasv on olnud tagasihoidlik või koguni negatiivne siis IKT-ettevõtete puhul on toiminud selgelt eristuv lisandväärtuse tõus 12. Samuti on IKT muutunud kõige olulisemaks sektoriks, andes kõige suurema panuse Eesti SKP kasvu. 10 Statistikaamet, statistik: PA Eurostat, statistik: tec Võrreldes aastaga on enamike sektorite tõus olnud 30%, kuid IKT sektoris üle 70%. Allikas: Eurostat, statistik: nama_10_a10 7

8 Allikas: Statistikaamet, Selle kõige juures on potentsiaal majanduse arenguks läbi IKT-võimaluste endiselt veel väga suur eriti erasektoris, kus digitaliseerituse tase on võrreldes teiste riikidega madalal tasemel. Allolev graafik annab ülevaate Euroopa Liidu liikmesriikide erasektori digitaliseeritusest. Eesti asub viimases kolmandikus. Avaliku sektori osas on üheks võtmeprobleemiks teadus- ja arendustegevuse (T&A) maht. Viimaste andmete kohaselt moodustab T&A 0,7% majanduse kogutoodangust 13. Võrreldes teiste riikidega on näitaja on küll positiivsem kui erasektori digitaliseerituse tase, kuid investeeringute puhul on oluline arvestada arenduste absoluutväärtust, mis väiksema majandusega riikide puhul kipub olema tihti alla kriitilist massi. Kuigi oluline on suurendada arendustegevuste suhet majanduse kogutoodangusse, siis Eesti-suurune väikeriik ei jaksa olla üks suurimatest teadusesse investeerijatest. Selle asemel, et keskenduda

9 investeeringute mahule, oleks optimaalsem strateegia olla teadus- ja arendustegevuse tulemuste kiired rakendajad. Seeläbi saab IKT olla oluline SKP kasvu mootor vaatame näiteks kas või IKT lisandväärtuse kasvu selget eristumist teistest sektoritest. SKP kasv reaalmajanduses saabki tulla eeskätt just läbi kõrgema lisandväärtuse pakkumise. Siinkohal on kaks valikusuunda: kas olla osa kõrgema lisandväärtusega väärtusahelatest või kasvatada omaenda toodete ning teenuste lisandväärtust. Visioon majandusest: Eesti majandus on koostööle orienteeritud, maailma agiilseim uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja selle kogemuse eksportija. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu visioon majandusest toetub kolmele alustalale, milleks on nutikad tooted, kõrge väärtusega tootmisahelates osalemine ning reaalaja majandus. 1. Eesti toode 4.0 Kõigepealt Eesti toode 4.0. Meie eesmärgiks on jõuda toodete arengus uuele tasemele luua nutikaid tooteid. Esiteks, lisandväärtuse kasv peab toimuma läbi teenustamise. Näiteks on ITL viinud ellu koos Eestis asuva Protexi rõivatehasega ning teiste partneritega pilootprojekti, kus kõrgtehnoloogilise, anduritega varustatud töörõivale on liidetud funktsionaalsused, millega koguda infot rõiva kasutamise kohta. Selle abil on näiteks võimalik eemalt tuvastada, kas riiet kandev isik on sattunud tööõnnetusse ja seejärel operatiivselt reageerida. Teiseks on vaja laiendada tootestamist, millega olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste kasutamist oleks võimalik moduleerida ning uuesti järgmistele klientidele müüa. Teenuslahenduste tänane kujundamine vaid ühe kliendi vajadustest lähtuvalt seab tööjõu ajakulust tulenevalt märkimisväärsed piirangud ettevõtete arengule. Kolmandaks, teadustegevus tuleb muuta rakenduslikuks. Lihtsustatult ja üldistatult on teadus praegu suunatud publikatsioonidele ning lähenemine pigem teoreetiline. Majanduse arenguks on aga vaja rakendustele suunatud perspektiivi. Samamoodi nagu Saksamaal ja Soomes on loodud spetsiaalsed rakenduuringute keskused eraldiseisvana traditsioonilistest ülikoolidest, peame ka meie võimaldama teadlastel töötada praktiliste ja rakenduslike lahendustega. Seeläbi suudab teadustegevus luua väljundeid, mis on otseselt rakendatavad tööstuses ja reaalses majanduses laiemalt. Teadustegevus muutub sellega üheks osaks majanduse väärtusahelast. 2. Kõrge väärtusega tootmisahelates osalemine Tänasel päeval on Eesti ettevõtete põhisuund peamiselt sellel, et teha toode ning seda siis müüa ning nii korduvalt ja uuesti otsast peale alustades. ITL-i visiooniks on Eesti, kus ettevõtted on saanud osaks globaalsetest, kõrge lisandväärtusega väärtusahelatest, kus meie firmad on integraalsed ja olulised osad tootmisahelas, tagades seeläbi meie ettevõtetele stabiilse töö- ja rahavoo. Meil on juba ettevõtteid, kes on saavutanud olulise rolli globaalses tootmisahelas (nt Wendre toodang IKEA-le), kuid me usume, et sellised arengud laiemas mahus ei toimu iseenesest. Riigil on vajalik teha julge samm ning valida välja 3-4 eelistatud valdkonda, kus Eestil oleks potentsiaali eristuda. 3. Reaalaja majandus EE Kolmandaks osaks jõulises ning nutikas majanduses on Reaalaja majandus EE, kus Eesti erasektor peab järsult digitaliseerima ja automatiseerima, luues uusi võimalusi andmete kogumiseks ja kasutamiseks reaalajas. 9

10 Siinkohal ei piisa vaid orgaanilisest kasvust vaja on konkreetset ja julget tegutsemist. Näiteks oleks üheks võimaluseks riigi otsustav valik kohustada ettevõtluses kasutama e-arvet. See loob teatud osa ettevõtjate seas kindlasti negatiivset meelestatust ja vastuseisu, kuid see oleks vaid mööduv nähtus. Uue paradigmaga kohaldumine on vaevarikas, aga sellest tulenev kasu tasub ära. Digitaliseerimise ja automatiseerimise juures on oluline üleüldine innovaatilisust soodustav keskkond. Kui erinevates riikides on hetkel pakutud välja ideid võimalikeks robotimaksudeks, siis Eesti ei peaks mitte robotiseerumist maksustama, vaid seda hoopis soodustama ja julgustama. Tabel 1. Nutikas ja julge majandus ITL-i visioon Eesti majandus on koostööle orienteeritud, maailma agiilseim uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja selle kogemuse eksportija. Eesti toode 4.0 Kõrgem lisandväärtus saavutataks läbi tootestamise, teenustamise ning julge teadus- ja arendustegevuse rakendamise Kõrge väärtusega tootmisahelates osalemine Eesti julge majandus on fookustega globaalsetesse, kõrge lisandväärtusega väärtusahelatesse Reaalaja majandus EE Eesti erasektor digitaliseerib ja automatiseerib järsult 1.1. Eesti toode 4.0 Majanduse (iga ettevõtte) tähelepanu ja investeeringud nutikate toodete ja teenuste arendamisele 1.2. Teadus- ja arendustegevuse rakenduslikkus. Rakendusuuringute keskuse 2.1. Ühekordsest eksporditehingust osaks väärtusahelas 2.2. Julgus teha eelistatud valdkondade valikuid 3-4 juhtivat majandusharu eristumaks EL-is ja maailmas 3.1. Julge tõmme erasektori digitaliseerimiseks - andmemajandusega liitumine sama lihtne ja kohustuslik kui tulude deklareerimine 3.2. Digitaliseerimise, automatiseerimise ja robootika soodustused loomine Eestisse Soovitud tulemus: Eesti majanduse lisandväärtuse kasvust 1/3 tuleb IKT rakendamisest koos automatiseerimise ja robotiseerimisega ja 1/3 TA tulemuste rakendustest. Joonis 1. Suurima mõjuga tegevussuunad valdkonnas Nutikas majandus 10

11 II - Nutikas rahvas Rahvastiku valdkonnas on peamiseks probleemiks IKT-oskustega inimeste puudus. Arvestades lähituleviku tööjõuvajadust, haridussüsteemist tulevat pealekasvu ning migratsiooni, on eelduslikult puudu suurusjärgus 7000 IKT-spetsialisti seda kogu IKT valdkonnas nii IKT-ettevõtetes kui muudes sektorites majasiseste spetsialistidena IKT tööjõu vajadus Puudujääk Juurdekasv Hetkel Täiendavalt on murekohaks praeguse haridussüsteemi võimekus tagada sobivate oskuste olemasolu. Eesti edu PISA testis on laialt tuntud, kuid IKT-oskuste eduka kasutamise eelduseks on võimekus omandatud fakte ja teadmisi tulemuslikult rakendada. Kui vaadata PIAAC-testi tulemusi, kus on mõõdetud täiskasvanud elanikkonna probleemide lahendamise oskust, siis OECD riikide seas jääb Eesti keskmisest allapoole. Soomes näiteks on saavutatud kõrged tulemused mõlema testi võrdluses. Visioon rahvast: Eestis elav või Eesti heaks töötav inimene on osa laulvast tehnoloogiarahvast, kes on suurem oma väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele ning kasutamisele. ITL-i visioon nutikast rahvast näeb ette paremaid tehnoloogiaoskusi, teadmiste edukamat rakendamist reaalsetes probleemides ning paindlikumat tööjõupoliitikat nii riigi kui ka ettevõtete poolt. 1. Nutikam kui robot Tehnoloogia-alased oskused peaksid olema iga haridustaseme orgaaniliseks osaks. Haridust näeme sealjuures laiemalt kui vaid kooliharidus sama oluline on huvihariduse arendamine ja tehnoloogilise perspektiivi rõhutamine muudes riigi teenustes (näiteks läbi teaduskallakuga saadete rahvusringhäälingus). Koolihariduses on alustalaks tugevad üldhariduse reaalained, mis võimaldavad tagada võimalikult laia baasi IKT-oskuste levikuks. ITL-i visiooni kohaselt peab IKT-haridus olema integreeritud kogu hariduse ulatuses alates algharidusest kuni ülikoolini välja, olenemata mida ja kus õpitakse. Infotehnoloogia on 14 Tööjõuvajaduse arvutused toetuvad OSKA IKT-uuringule: 11

12 muutunud tänapäeva elu lahutamatuks osaks ning seetõttu peab olema tagatud inimestele õigus omandada neile igapäevaeluks ning tööks vajalikke oskusi igas valdkonnas ja eluetapis. 2. Teadmistelt oskustele Selleks, et võimaldada laialdast IKT-oskuste arengut, on vajalik tagada piisava hulga aineõpetajate olemasolu ning kaasata ettevõtjaid hariduse andmisse. Esmajärgus on vaja muuta õpetajate ning eriti reaal- ja tehnoloogiaainete õpetajate karjäär atraktiivsemaks. Hetkel on IKT-sektoris töötavate spetsialistide palgad mitmeid kordi kõrgemad üldhariduskoolide õpetajate omadest. On naiivne loota, et piisav hulk pädevaid noori matemaatikuvõi füüsikuharidusega inimesi on valmis eelistama rasket õpetajatööd selgelt paremini tasuvale ITinseneri karjäärile. Selleks, et motiveerida noori tehnoloogiaala inimesi valima õpetajaametit, on vaja tagada reaalainete õpetajatele kiirem palgakasv, mis oleks diferentseeritud laiemast õpetajapalgast ning suudaks tuntavalt vähendada palgaerinevust erasektoriga. Lisaks on vaja saavutada õpetajate valmisolek ja ettevalmistus õpetamaks teistmoodi võrreldes praeguste praktikatega: näiteks füüsika õpetamisel tuleks kasutada hulgaliselt projektõppe elemente, kus füüsika seadused põimuvad IKT-lahendustega. Probleemide lahendamise oskuste tõstmine eeldab praktilisemat ja rakenduslikumat lähenemist, kus omandatud faktidele antakse tähendus ning õpilasi võimestatakse teadmistele tuginedes jõudma uute lahendusteni. Selles protsessis peavad osalema ka tööandjad, kes suudavad anda noortele nn päriselu kogemuse läbi praktikakohtade ning kogemuste jagamise õppekavade raames. 3. e-töötaja 2030 Näeme, et hariduslikud protsessid ei suuda katta nutikate valdkondade tööjõu vajadust. Automatiseerimine on loogiline ja oluline osa probleemi edasisest lahendusest, kuid seda peavad toetama täiendavad arengud. Haridusest, ümberõppest ja immigratsioonist puudu jääva tööjõu vähendamiseks saame pöörata oma poliitikad sisserände toetamisele ning piiride-ülese kaugtöö võimaldamisele. Kõrget lisandväärtust loovate välismaalaste kaasamisel on oluline soosiva keskkonna loomine. Eesti puhul on võimaluseks tööjõumaksude reguleerimine, kus üheks konkreetseks lahenduseks saab olla lühiajaliste töötajate pensionimaksu vabastus. Riigis vaid piiratud aja viibiv kõrgepalgaline inimene ei hakkaks tulevikus kasutama Eesti pensionisüsteemi toetusi. Seetõttu ei ole põhjendatud nende töötasu kulude sidumine pensionimaksetega. Lühiajaliste liikumiste võimaldamine on väga heaks võimaluseks luua suurepärane keskkond teadmussiirdeks. Samaaegselt pakub võimalusi välisriikide tööjõu rakendamine Eesti ettevõtetes nende inimeste enda asukohariigis. Üha enam koguvad hoogu säärased paindlikud töölahendused, millest meil on üha enam võita ning mille rakendamiseks aitab kaasa näiteks e-residentsuse programm. Juba praegu on IKTsektorist häid näiteid Nortali ja Helmese näol, kus Eesti ettevõtete projekte aitavad lahendada nende ettevõtete erinevad arenduskeskused teistes Euroopa riikides. 12

13 Tabel 2. Nutikas rahvas ITL-i visioon Eestis elav või Eesti jaoks töötav inimene on osa laulvast tehnoloogiarahvast, kes on suurem oma väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele ning rakendamisele. Nutikam kui robot Tehnoloogiaoskused iga haridustaseme orgaaniliseks osaks 1.1. Ühegi haridustaseme ega kooli lõputunnistust ei ole võimalik saada ilma IKT-oskusi omandamata 1.2. Tugevad üldhariduse reaalained põhjaks tehnoloogia haridusele 1.3. Tehnoloogiaalade huviharidus sama tähtsaks kui laulurahva kujundamine (laulusaated ja Rakett on samavõrra olulised) Teadmistelt oskustele Hariduse fookusteadmiste tuupimiselt probleemide lahendamise oskusele 2.1. Õpetajaharidus on populaarne ning reaalainete õpetajate töökohad on täidetud 2.2. Õpetajate valmisolek ning motivatsioon teistmoodi õpetada 2.3. Tööandjate oskused ja motivatsioon teistmoodi õpetamises osaleda Soovitud tulemus: Eesti nutikate valdkondade tööjõuvajadus on kaetud. Joonis 2. Suurima mõjuga tegevussuunad valdkonnas Nutikas rahvas e-töötaja 2030 Võimekus ületada tööjõupuudus rakendades nutikat välistööjõudu välismaal ja Eestis 3.1. Kõrget lisandväärtust loovate nutikate välismaalaste kaasamist toetav keskkond (nt sotsiaalmaksu lagi) 3.2. Aruka tellija võimekuste kaudu kaasatakse teiste maade tootjad ja allhankijad 3.3. Automatiseerimise ja robotiseerimise abil asendatakse täitmata töökohti III - Nutikas ja visiooniga riik Eesti valitsussektoris töötab tänase seisuga ligi töötajat, see hulk pole viimase kümne aasta jooksul eriti langenud ja moodustab umbes 18% kogu hõivatute hulgast 15. Valitsuse palgakulu on sealjuures ligi 2,4 miljardit eurot, mis on viiendik riigi kogukuludest. Siinkohal esitaksime küsimuse: mis oleks, kui asendada rutiinipõhist avaliku sektori töökohta e- teenuste ja tehisintellekti abil? See oleks laias plaanis üks kolmandik tänasest töötajate arvust ning jagades selle kümne aasta peale, oleks iga-aastane vähenemine 4,5%. Ümberarvestatuna rahalisse 15 Rahandusministeerium, Avaliku teenistuse aasta aruanne. 13

14 väärtusesse teeb see ligi 90 miljonit eurot täiendavaid ressursse riigi eelarvesse igal aastal. Alles jääv raha saaks minna ühelt poolt palgafondi ning teisalt teenuste arendamisse. Kümne aasta peale saaksime seega investeerida pea 1 miljard eurot! Innovatiivsele ning e-lahendustele toetuvale riigikorraldusele peab sekundeerima kvaliteetsete ning mugavate teenuse pakkumine, mis suudab muuta Eesti äri- ja elukeskkonna rahvusvahelisel tasandil atraktiivseks. Visioon riigist: Eesti on maailma konkurentsipildis mugavaima äri- ja elukeskkonna ning efektiivseima riigikorraldusega riik. Nutika riigi ülesehitamiseks peame teadlikult suunama riigi tegevust innovatsiooni eesmärkidest lähtuvalt, looma üha paremaid e-teenuseid ning tagama mugava elu- ja ärikeskkonna nii tänastele kui tulevastele Eesti elanikele. 1. Uuenduslik Eesti Soovime, et aastal 2030 on Eesti parim innovatsiooni ja ettevõtlust soodustav piirkond Euroopa Liidus. See peab olema riigivalitsemise visioon eesmärk, mille poole liikuda ja mille alusel iga uut võimalikku muudatust hinnata. Ettevõtluskeskkond koosneb väga paljudest erinevatest osadest ja tihti võib ebaühtlane tähelepanu nendele viia uute investeeringute ja töötajate puuduseni. Innovatsiooni peavad toetama nii maksu- kui hariduspoliitilised otsused, aga ka näiteks linnaplaneerimine, et muuta elukeskkond kõrge lisandväärtusega töötajatele võimalikult mugavaks. Kui teadlik ja laiapõhjaline fookus on seatud, siis on võimalik seda kõike ka saavutada. Välisinvesteeringute puhul peame suutma murda välja tänapäevastest mudelitest. Me ei saa enam olla odava tööjõu riik. Suurem elanike rahulolu ja majanduse konkurentsivõime on peidus uutes mudelites, mis toetuvad teadmistele ja kõrgtehnoloogilistele lahendustele jäädes praeguste majandussuhete juurde, säilitaksime pelgalt vaid tänase jõukuse. Sealjuures toovad suurema lisandväärtusega investeeringud kaasa vastavalt kõrgema tasemega spetsialiste, kelle abil on võimalik edendada teadmussiiret Eesti majandussektoritesse. Lisaks julgusele võtta kasutusele uusi majandusmudeleid, peame jätkama innovatiivsete riiklike algatustega nagu on olnud ID-kaart, e-residentsus ja hetkel väljatöötatav tehisintellekti kasutamist toetav õiguslik raamistik. 2. e-riik 2030 Samamoodi nagu teadlikku innovatsioonipoliitikat arendades, peab riik võtma strateegilise otsuse saamaks maailma efektiivseima valitsemiskorraldusega riigiks. Me ei peaks enam lähtuma eeldusest, et väikest riiki on kallis ülal pidada. Efektiivsuse saavutamine hõlmaks erinevaid aspekte. Riigi tegevus olgu seotud sellega, kus on turutõrge riik ei ole bussifirma ega IT-ettevõte; riiklikud IT-arenduskeskused peavad sealjuures olema targad tellijad, mitte konkurendid. Riigi pakutavad e-teenused kõikides valdkondades peaksid lähtuma mugavast kasutajakogemusest. E-teenuste ja sisemiste protsesside arendamisel annavad võimaluse efektiivsuse tõusuks tehisintellekti, masinõppe ja muu uue tehnoloogia lai rakendamine. Üheks radikaalsemaks muutuseks saaks olla maksujagamise korra muutus. Kehtiv kulukas süsteem vajab uut lähenemist. Me võiksime luua süsteemi, kus igal kodanikul on oma hariduskonto, oma tervishoiukonto ja mille alt on võimalik teha kulutusi ainult nendes valdkondades. Selline või teised 14

15 radikaalsed maksusüsteemi muudatused on kaalumist väärt ja võimaldavad jõuda uuele tasemele riigikorralduses. 3. Elukeskkond Nutika ja visiooniga riigi kolmandaks sambaks on mugav elukeskkond. Riigi kui kollektiivse keha üheks suurimaks tugevuseks on võimekus kujundada meie ühist elukeskkonda. Kui inimestel on võimalus panustada oma aega eelkõige just sinna, kus saab luua kõige rohkem väärtust ja vähendada ajakulu erinevatele administratiivsetele tegevustele, transpordile ning muule seesugusele, siis ongi astutud esimesed olulised sammud kiirema majandusarengu suunas. Aastaks 2030 saab Eestil olema eeskujulik e-tervisesüsteem, kodanikel on riigiga lihtne suhelda, meil on efektiivne transport ning turvaline ja tervislik elukeskkond. Nendele alustaladele toetudes saamegi üles ehitada innovatiivse ühiskonna. Tabel 3. Nutikas ja visiooni riik ITL-i visioon Eesti on maailma konkurentsipildis mugavaima äri- ja elukeskkonna ning efektiivseima riigikorraldusega riik. Uuenduslik Eesti Eesti on parim innovatsiooni ja ettevõtlust soodustav piirkond Euroopa Liidus e-riik 2030 Eestis on maailma efektiivseim riigikorraldus Eesti on mugavaim elukeskkond 1.1. Teadlik fookus, mille järgi seatakse kõik otsused riigis mugavus, stabiilsus, maksud 1.2. Välisinvesteeringud koos targa välistööjõuga 1.3. Säilib julgus katsetada radikaalseid muudatusi (nt e-residentsus, tehisintellektile õiguslik staatus jm) 2.1. Strateegiline otsus arendada järjekindlalt õhukesenutika riigi mudelit, kus riik ei konkureeri, vaid soodustab erasektori kasvu 2.2. Radikaalselt mugavad e- riigi teenused üle haldusalade, mille elluviimine on peaministri või asepeaministri tasemel ning teenuste osutamisel on kaasatud erasektor 2.3. Ärianalüüsi, tehisintellekti, masinõppe lai kasutus Eestis on terved inimesed ja neid toetav keskkond: Tasemel e-tervise teenused Asjaajamise lihtsus Infra on hea Turvaline Tervislik elukeskkond 2.4. Radikaalne maksujagamise korra muutus Soovitud tulemus: Eesti on kõrge avaliku sektori teenuste rahulolu ning madalaimate valitsemiskuludega riik SKP kohta, kus 20% riigi teenistujatest on asendatud digivahendite ning masinõppega. 15

16 Joonis 3. Suurima mõjuga tegevussuunad valdkonnas Nutikas riik Visioon 2030 dokumendi toimetanud Meta Advisory Group 16

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Marje Josing mai 2018 Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Koostööpartner: Kultuuriministeerium EKI Eesti loomemajanduse kaardistused 2005. aastal

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Infotehnoloogia kasutamisega seotud ootused ja lootused

Infotehnoloogia kasutamisega seotud ootused ja lootused Infotehnoloogia kasutamisega seotud ootused ja lootused Maidu Varik Klassikaline klassiõppe põhine haridusmudel on suuremate muutusteta püsinud juba paar sajandit. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem