EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE. 9. juuni 1978 Nr. 20 (644) 13. aastakäik SISUKORD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE. 9. juuni 1978 Nr. 20 (644) 13. aastakäik SISUKORD"

Väljavõte

1 Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 9. juuni 1978 Nr. 20 (644) 13. aastakäik SISUKORD i 229. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus pensionäride autasustamise kohta Tööveterani medaliga.

2

3 I EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS 229 Pensi näride autasustamise kohta Tööveterani medaliga Kauaaegse kohusetruu töö eest ja seoses pensioniikka jõudmisega autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel Tööveterani medaliga järgmisi pensionäre: Maripuu, Albert Andrese p. Haapsalu rajoon Haapsalu Kolhooside Ehituskontor Haapsalu Rajooni Tarbijate Kooperatiivi Varumiskontor В о r i s о v a, Aliide Jüri t. D e 11 о v a, Alydia Andrese t. Küttim, Maria Jakobi t. H e r i n g a s, Ferdinand J a s к o, Juhan Augusti p. Jõgisoo, Eero Gustavi p. Lepmets, Ksenja Ivani t. Kalurikolhoos Läänemaa Kask, Linda Aleksandri t. Miloserdova, Elfriede Ivani t. «Lääne Kalur» M e t s n i i t, Rosalie Aleksandri t. P i i r i s i 1 d, Hans Karli p. Täll, Johannes Tooma p. Viital, Ludvig Jaani p. Metsamajand Müürsepp, Joonas Peetri p. Müürsepp, Selma Jaani t. К u 1 d m e г i, Salme Augusti t. Matsalu Riiklik Looduskaitseala В г а к s, Alfred Jaani p. Tuudi kolhoos Jakovleva, Aleksandra Ivani t. Ко tk, Benita Jakobi t. Liivamägi, Sinaida Mihkli t. Lobanov a, Maria Makari t. Loginberg, Kseni Jako vi t. N i i n о j a, Ella Hansu t. Harju rajoon Ametkonnaväline Valve jaoskond P i i b e m a n n, Hilma Davõdi t. Rosimannus, Hella Petri t. S а г r i, Anatoli Andrei p. Sizarova, Nonna Stepani t. V e e s m a a, Helmi Jüri t. Autotranspordibaas nr. 14 Nurmemets, Voldemar Rannast u, Helga Eduardi t. Rajamäe, Evald Juljuse p.

4 Harju Kolhooside Ehituskontor Otto, Osvald Augusti p. Tedder, Hilda Tooma t. Tamm, Voldemar Juhani p. Keila Tarbijate Kooperatiiv Jänes, Alma Jaani t. Peelbaum, Edgar Johannese p. Kanepi, Albert Adolfi p. Raudsepp, Elga Jaani t. Karu, Maimu Kaarli t. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Kose osakond L о о g v а 1 i, Uno Kustase p. Kose Keskkool Antonis, Hille Aleksandri t. Puusepp, Selma Gustavi t. Kosejõe Eriinternaatkool Kärner, Leonid Aleksandri p. Ney, Anette Jaani t. Ida väin, Hugo Jakobi p. Loksa Laevaremonditehas ' Paekivitoodete Tehase Padise mäetsehh D i m e r 1 i, Dimitri Stepani p. E 1 m e, Oskar Villemi p. Kudrjašova, Fjokla Lipati t. Küünarpuu, Erna Kristjani t. N e e г о t, Olga Georgi t. N u r m e 1 a, Ottomar Johannese p. P a j u s t e, Linda Madise t. Pihlak, Anastasia Zahhari t. Simson, Arved Jaani p. Sutt, Artemi Aleksandri p. Toomepuu, Johanna Jüri t. Tallinna aiandussovhoos Martin, Maria Peetri t. Põder, Ilse Jaani t. N a d e i к i n a, Uljana Paavli t. Zaitsev, Sergei Pjotri p. Tallinna Näidislinnuvabrik Tootmiskoondise «Töötsi» Ellamaa jaoskond J ü r i s m a a, Elmar Karli p. Hiiumaa rajoon Hiiumaa Rajooni Keskhaigla kees, Leida Gustavi t. Rätsep, Maije Juhuse t. Kalurikolhoos «Hiiu Kalur» Fi lippo v, Terenti Ilja p. Kaljo, Elmi Jakobi t. H a n i к a t, Heinrich Aleksandri p. К a r i 1 о, August Gustavi p, J õ h v i k, Leida Konstantini t. К a s t e i n, Elmar Peetri p.

5 Kersen, Arnold Johannese p. К i i b u s, Helma Mihkli t. Kokla, Elvi Juhani t. Kruus, Ella Johannese t. Kruusmägi, Linda Hansu t. Kurba, Anna Jegori t. К u u s к о r, Oskar Matvei p. Küttim, Maimu Joanni t. Lahe, Aino Johannese t. L i i e r, Salme Andruse t. M e i s t e, Dimitri Jaani p. Pall, Helga Joonase t. Kallas, Rosalie Villemi t. Kirss, Nadežda Kruus, Helme Jakobi t. Luik, Helmi Johannese t. Püüa, Viktor Vassili p. Rajamäe, Villem Johannese p. Sedrik, Alma Johannese t. Sergejeva, Elisabeth Jaani t. Suits, Arseni Nikolai p. Suurvärav, Robert Priido p. Tahk, Hermann Villemi p. Tikerpuu, Leo Villemi p. Ulla, August Villemi p. Vannas, August Peedu p. Vilu, Boris Peetri p. Kõrgessaare kolhoos Markus, Amilde Gustavi t. Rümmel, Leida Paveli t. S i i r v e e, Aliide Karli t. Tallinna Piimatoodete Kombinaadi Emmaste tsehh Luup, Kunda Johannese t. S ö ö 1, Leonhard Hansu p. S о о s t e r, Johannes Juhani p. T e 1 v i k, Johannes Juhani p. Arula, Karl-Paul Nikolai p. В e i 1 m a n n, Johannes Kustavi p. E i n, Friedrich Juhani p. E i n, Jaan Mihkli p. Isotamm, Leida Johannese t. J ü r m a, Karl Gustavi p. Kingisepp, Ella Johannese t. Kirss, Hilma Ivani t. К о о r t s, Endel Jaani p. Kerk, Elsa Karli t. Jõgeva rajoon «Bolševiku» kolhoos Kurg, Felix Juliuse p. L e h t s а 1 u, Voldemar Jaani p, Miller, Hildegard Jaani t. Pakki, Pavel Abrami p. Punn, Magda Villemi t. Sirel, Alma Jaani t. Soo, Hella Jüri t. Tamm, Aliide Jakobi L Võime, Karl Jaani p. ETKVL Jõgeva Tarbijate Kooperatiiv J õ g a r, Maria Melanie t. Kirsch, Helga Alekandri t. Nõmm, Lilli Karli t. Puusepp, Salme Juliuse t. Pärnaste, Jevdokia Jefimi t. Puurmani N а a n u r i, Ludmilla Johannese t. Roots, Klaara Jaani t. Sarapuu, Aliide Kristjani t. S i m m e r, Konstantin Karli p. Tarto, Lehte Ülo t. T ä ä n, Linda Voldemari t. Keskkool Tasa, Ella Jaani t. ETKVL Põltsamaa Põllumajanduskombinaat Ära k, Elmar-Theodor Mihkli p. Madisson, Eduard Ado p.

6 ETKVL Põltsamaa Tarbijate Kooperatiiv Frey, Hans Karli p. К u к e m i 1 k, Kata-Mairoos Frey, Helmi Ado t. Jakobi t. Kalle, Karl Mihkli p. Kõbu, Luise Aleksandi t. Kudrjavtsev a, Marta Mihkli t. О i d г a m, Joann Antoni p. Kingissepa rajoon «Eesti Põllumajandustehnika» Kingissepa rajoonikoondis Kirs, Karla Aleksandi p. Muhu kolhoos Kõvamees, Elviine Vassili t. Soop, Elviine Mihaili t. L e p m e t s, Aleksander Ivani p. Väärtnõu, Linda Ivani t. Seo, Floriida Aleksandri t. Alehnovitš, Vassili Paaveli P- Antonov, Nikolai Fjodori p. Bardatšev, Jegor Ivani p. Borovikov, Valentin Vassili p. Fandjušin, Viktor Peetri p. F i 1 i t š e v, Paavel Pjotri p. Jefimov, Aleksei Borissi p. Jegorov, Vassili Ivani p. Jurjev, Viktor Jegori p. К 1 о t š к o, Ivan Pjotri p. Kostjukevitš, Kirill Kondrati p. Eeposte v, Nikolai Pjotri p. Liiviku, Heino Jüri p. L о t о v, Nikolai Ivani p. Aarand, Paavel Georgi p. Kohtla-Järve linn Ahtme kaevandus Maksimova, Margarita Vassili t. N i к i f о г о v, Vladimir Vassili p. Nosatšjov, Grigori Dmitri p. Orlov, Nikolai Peetri p. Pogorelov, Feodor Stepan! p. Repinskaja, Niina Ivani t. R о g о 1 e v, Astah Uljani p. R u d а к о v, Ivan Grigori p. Semjonov, Ivan Andrei p. Sokolovski, Vladimir Peetri p. Soots, Vambola Johanna p. S t e p a n j u k, Ignat Dmitri p. Troitski, Vladimir Vassili p. Võskrebentsev, Ivan Ivani p. EKP Kohtla-Järve Linnakomitee Kohtla-Järve Ehitustrust Blumberg, Gustav Alfredi p. N a z i m о v, Zinovi Jakov! p. К о г о 1 j е v а, Anna Fjodori t. Zahartšenko, Anna Mihhaili t. Lj e v к i n a, Anna Dmitri t. Kohtla-Järve Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 1 Vaiksaar, Valdu Uibopuu, Kaisala Jakobi t. Kohtla-Järve 7. Kaheksaklassiline Kool Kalinina, Jekaterina Tarassi t.

7 Kohtla-Järve Linna Rahvakohus Sirge, Juulia Antoni t. Šmakova, Jekaterina Andrei t. Kohtla-Järve Linna Rahvakontrolli Komitee T s õ p о v, Grigori Mihhaili p. Kohtla-Järve Linna RSN Täitevkomitee haridusosakond M i г о n о v a, Veera Vassili t. Kohtla-Järve Linna RSN Täitevkomitee kapitaalehituse osakond К1 j о n о v a, Niina Paaveli t. Kohtla-Järve Linna Vesivarustuse A r t j о m о v a, Veera Mihhaili t. Hnõtšenko, Maria Moisei t. Kuzmenko, Fjodor Fjodori p. Liiv, Aleksandra Fjodori t. L о s e v a, Jevdokia Ivani t. ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsus Maševskaja, Ksenia Ossip! t. N о v i к о v, Andrei Borissi p. О s i p e n к o, Maria Jemeljani t. T a t а r 1 õ, Stepan Dmitri p. V о t j а к о v, Nikolai Aleksandri p. Kohtla-Järve Spetsialiseeritud Tehas G о r n о v, Andrei Andrei p. Prokofjeva, Sinaida Ivani t. I z о t о v, Andrei Grigori p. Sass, Ida Mihkli t. Kukk, Feeri Treiman, Vilma Juhannese t. Nikitin, Konstantin Fjodori p. Trummar, Leida Aleksandri t. Orehhova, Olga Fjodori t. Afanasj eva, Elena Peetri t. Antsman, Arno Alberti p. А u 1, Eduard Augusti p. Aul, Hellen Haljand, Leonhard Joosepi p. К e d r i k, Grigori Romani p. К e m p i, Viktor Adami p. К о s о v a, Veera Vassili t. Odar, Paul Ruuben! p. О h к a r, Erhard-Valter Augusti p. О j andu, Johannes Mihkli p. Popova, Galina Leonidi t. Kohtla kaevandus Oili, Elmar Gustavi p. P i n t m a n, Oskar Fridrichi p. Rappu, Arne Ivani p. Reinberg, Adolf Adolfi p. Reisi, Konstantin Johannese p. Simagin, Nikolai Arsenti p. S i n i t s a, Dimitri Grigori p. T i n n o, August Hendriku p. Tomberg, Ludvig Gustavi p. Variksoo, Vassili Paveli p. Väärtmaa, Laine-Elfride Oskari t. Kutsekeskkool nr. 11 V. I. Lenini nim. Põlevkivitöötlemise Kombinaat Agu, Joann Stepan! p. А 1 e h h о v a, Galina Paveli t. Annus, Karl Martini p. A s m u s, Jaan Jako vi p. G о 1 u b e v a, Ljudmilla Vassili t. Grigorjeva, Jekaterina Grigori t. Haritonova, Emilia Ossipi t. Heile, Aime Johani t. Jegorova, Endla Mihkli t.

8 Jepifanova, Tatjana Vassili P a r t h а 1, Galina Grigori t. Jürimäe, Ilmar Jüri p. P e 1 b a u m, Ljudmila Ivani t. К а 11 i к о r m, Feliks Jaani p. Pert, Ülo Johhannese p. Kask, Endla Johannese t. P о j а 1 о v, Vladimir Nikolai p. К a š i h h i n, Mihhail Nikolai p. Popova, Nadežda Ivani t. К i 1 m i, Johannes Jaani p. Pugatšov, Vassili Mihhaili p. К i s s e e, Nikolai Vassili p. R a u d v e r, Marta Alberti t. К о b z a r, Liidia Fjodori t. Rumj antseva, Helvi Jüri t. Koppel, Elfride Aleksandri t. Saar, Maria Andrei t. Kozlova, Irina Osvaldi t. Saburov, Nikolai Ivani p. К u d i n о v a, Aleksandra Gavrili t. Sepp, Valda Johannese t. Kuznetsova, Taissia Aleksei t. S i b r i t s, Lembit Ernsti p. Leštšenko, Nadežda Ivani t. Solovjova, Juulia Vassili t. Logvinova, Zoja Vassili t. Spitsina, Jevgenia Vladimiri t. Loktinova, Ljudmila Mihhaili t. S u r i n о v, Aleksander Semjon! p. L u к a š, Galina Nikolai t. S u г к о v a, Nadežda Matvei t. Madisson, Marta Jüri t. Šarkunova, Valentina Anissi t. Malõšev, Aleksandr Mihhaili p. T s e p 1 j a j e v a, Varvara Matvejev, Aleksandr Pjotri p. Andrei t. Merirand, Eha Jaani t. Täpsi, Maria Ivani t. Nesterov a, Niina Ivani t. Medehhov, Mihhail Vassili p. Nõmmiste, Karl Augusti p. V i 1 к о v, Ivan Grigori p. Ovtšinnikov, Anatoli Aleksei p J. Nikonovi nimeline Kohtla-Järve 1. Internaatkool Tšitškova, Zoja Feodori t. NSV" Liidu Riigipanga Kohtla-Järve Osakond Z о 1 о t õ h, Zinaida Vassili t. Plastmasstoodete vabriku «Salvo» tsehh nr. 2 Altmäe, Velda Ernsti t. В e 1 j а к о v, Nikolai Dmitri p. Kalvet, Agnes Ernsti t. К ä 11 o, Johannes Jüri p. M e d v e d, Aleksei Peetri p. M e I n i к о v a, Liidia Karli t. Molodtsov, Ivan Dmitri p. Ovsjannikova, Maria Jakovi t. Podberezskaja, Sofia Pjotri t. Podberezski, Evdokim Tito p. R ä b t š u k, Antoli Semjon! p. S i d о г о v, Ivan Aleksei p. Ž u r a v 1 j о v, Nikolai Paveli p. Valme, Miralda Karli t. Vassiljev, Ivan Jefimi p. Vassiljeva, Valentina Vassili t. Põlevkivibasseini Kõrgepingevõrgud Gorohhov, Timofei Vassili p. Parve, Linda-Johanna Juhuse t. Krumm, Ljubov Konstantini t. Pau, Alma Joosepi t. К u p r i, Leida Abeli t. Raadik, Aksel Gustavi p. Mammon, Evgenia Johannese t. Rahvatööndusettevõtte «Kodu» Kohtla-Nõmme tootmisjaoskond Pällo, Vilma Jaani t.

9 Tammiku kaevandus Adumäe, Vambola Augusti p. Penza, Karl Augusti p. Allas, Erkki Johannese p. Petrov, Ivan Mihhaili p. D õ b a, Vsevolod Grigori p. Pridobailo, Nikolai Stepan! p. Gagarin, Viktor Aleksandri p. Põrk, Maks Jaani p. H 1 о p о v, Sergei Fjodori p. Sahno, Ivan Peetri p. Jõgi, Vladimir Aleksandri p. S a i f u 1 i n a, Agrippina Järvepõld, Voldemar Oskari p. Gerassimi t. К а 1 v a i t, Jogann-Evald Saveljeva, Olga Ivani t. Joganni p. S a v r i n, Mihhail Fjodori p. К о г о 1 j о v а, Praskovja Aleksei t. Sepman, Viktor Vladimiri p. Korotajev, Vitali Antoni p. Stepanov, Nikolai Vassili p. К о v а 1 j e v, Vassili Aleksei p. Stolpovskih, Pjotr Vassili p. Kurennoi, Aleksandr Andrei p. S õ t š, Bronislav Tomaši p. Küttis, Erich Jaani p. i r m e 1 i s, Artur Karli p. L a n d r a t, Kalju Aleksandri p. Špakovski, Frants Matvei p. Leemets, Elmar Aleksandri p. Štšerbakov, Vassili Dmitri p. L i s i m e n к o, Nikolai Semjoni p. Š õ г а к о v, Dmitri Semjon! p. M а 1 a h h о v, Vassili Samueli p. Zovnerovits, Aleksei Martõlainen, Nikolai Pohhomi p. Aleksandri p. Teppan, Albert Karli p. Mitsuda, Ivan Ignati p. Toomsalu, Kalev Augusti p. Nabi, Elmar Johannese p. T s e p i 1 о v, Nikolai Jakov! p. Naur, Kalju Amali p. Vassiljev, Aleksei Egon p. Nikitin, Ivan Ivani p. V i г к u n e n, Nikolai Paveli p. Nikolajev, Aleksei Nikolai p. Voitehovitš, Jelena Orlov, Mihhail Aleksandri p. Konstantini t. P a n f i 1 о v, Anani Ivani p. V о 1 к о v a, Aleksandra Ivani t. Pekarskaja, Zoja Ivani t. V u к s, Leopold Karli p. Tootmiskoondis «Eesti Põlevkivi» Belova, Jelizaveta Ivani t. Jürgenfeldt, Gorri Jüri p. Boltunova, Saima Avgusti p. Zinovkina, Margarita Dmitri t. Grigorjeva, Galina Vassili t. Tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» Remondimehaanika Tehas Sedova, Maria Dmitri t. Tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» Tootmistehnoloogiline Sidesõlm Kaup, Elmar Jaani p. Okuneva, Antonina Jefimi t. Viivikonna Kaheksaklassiline Kool Kohtla-Järve rajoon Aa Invaliididekodu Mihhailova, Anna Mihkli t. Neumoin, Marianna Hristiani t.

10 Alutaguse Metsamajand Jõe, Anto Otto p. Mahov, Aleksei Aleksei p. Karask, Helmi Rudolfi t. Peedo, Anna Aleksandri t. Karp, Bernhard Johannese p. S e 11 i k, Pääro Nikolai p. Kooli, Johanna Ivani t. V e t e к a j a, Aili Taaveti t. Aseri Keraamikatehas Adamson, Jekaterina Samueli t. P e d d a i, Edgar Aleksandri p. В e d о v, Pjotr Vassili p. P e n e k, Lovise Mihkli t. J а a n r u, Helga Johannese t. Saamot, Leontine Juhani t. Kunovski, Leonid Konstantini p. S о 1 о v j о v a, Valentina Andrei t._ Nikiforova, Tatjana Ž u r a v 1 j о v, Nikolai Pjotri p. Vassili t. V e i t š u r s, Janis Bronislavi p. Aseri Keskkool Kili, Helmi Mihkli t. P a p s t e 1, Rosalie Antoni t. Liiv, Elmar Johannese p. Pokk, Klaudia Aleksei t. Kohtla-Järve Rohelise Vööndi Metsamajand Besstšastnõi, Viktor Ivani p. D r j a b о v, Vassili Mihhaili p. Kõllo, Herman Johannese p. Kristovald, Anastassia Ossipi t. Lass, Edgar Richardi p. Liivik, Valentin Antoni p. I p a t о v, Matvei Andrei p. Luhamets, Rinaldo Aleksandri p. L u p а n о v, Aleksander Ivani p; M а 1 m e t, Harald Jüri p. M a n t s i k, Arnold Pritsu p. P а 1 к о n e n, Ivan Jakovi p. Peebo, Leonhard Peetri p. Tsurkanov, Grigori Arkadi p. Narva sovhoos Narva linn Eesti Elektrijaama juures asuv montaažijaoskond Ivanova, Zoja Timofei t. P e n t i n e n, Aleksandr Pjotri p. К о ž i n a, Maria Aleksandri t. S i n к о v, Nikolai Ivani p. Lartšenko, Fjodor Vassili p. T e 1 p t, Eduard Hansu p. M e n š о v a, Anna Stepan! t. Veskimeister, Artur Juri p. Kolhoosidevaheline sanatoorium «Narva-Jõesuu» Jakobson, Eduard Aleksandri p. Kuznetsova, Niina Mihhaili t._ Krivoborskaja, Anna Ivani t. A. Kreisbergi nimeline Kutsekeskkool Makarova, Anna Parfeni t. M о 1 d о n, Tamara Aleksandri t. M а 1 i n к i n a, Galina Sergei t. Leninliku Komsomoli nimeline Balti Soojuselektrijaam A n t о n о v, Konstantin Antoni p. G a r i f о v a, Maria Jegori t. A t а n о v a, Maria Paveli t. G a v r i 1 i n a, Lidia Mihhaili t.

11 Ivanova, Maria Ignati t. Keha, Linda Ossipi t. К r j u к о v, Minai Semjoni p. Kuznetsova, Niina Vassili t. Mištšenko, Marina Vassili t. Moor, Ivan Jakub! p. Muromtseva, Maria Pjotri t. M u š к i n a, Maria Tihhoni t. N e j о 1 о v a, Tatjana Ivani t. Samsonova, Anna Aleksei t. S i i s e 1, Nadežda Vissarioni t. Stepanov, Mihhail Semjoni p. Zabirova, Ljubov Pjotri t. Timofejev a, Anna Jossifi t. U s s а n о v, Dmitri Vassili p. V a n i n a, Galina Stepani t. Viirsalu, Aleksandra Vassili t. Vink, Lilli Samuili t. Narva Eksperimentaalne Valu- ja Mehaanikatehas D г о z d о v, Konstantin Jefimi p. Dolgopolova, Valentina Pjotri t. Fomina, Jevgenja Haritoni t. H о г о š, Zinaida Izraili t. Karpetskaja, Olga Mefodi t. Klimberg, Klaara Gustavi t. Klimberg, Zinaida Ivani t. Narva 7. Keskkool К r u g 1 о v a, Veera Mihhaili t. Pavlova, Ekaterina Ivani t. Platonova, Jevgenja Mihhaili t. S о 1 о v j о v a, Zinaida Nikolai t. S t j u f, Aksel Matvei p. Ševtšuk, Valentina Mihhaili t. Narva Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaam Smirnova, Preskovja Mihhaili t. L a p š i n, Ivan Grigori p. T š a š i n a, Maria Pjotri t. Narva Remondi- ja Ehitusvalitsus Narva Uldehitustrust NSV Liidu 50. aastapäeva nimeline Eesti Elektrijaam Klimakov, Nikolai Kozlova, Jekaterina Kirill! t. Aleksandri p. A. Puškini nimeline Narva 3. Kaheksaklassiline Kool Aleksejeva, Leida Gustavi t. Kružkova, Olga Levi t. Puuvillakombinaat «Kreenholmi Manufaktuur» А г о n i n, Leizer Tsodiki p. Nirk, Sergei Antoni p. Gorjatšova, Taissija Nesteri t. T i m о h h i n, Matvei Maksimi p. Luk j anova, Jelizaveta Andrei t. Tapa Veduripõhidepoo Narva tsehh Berežnoi, Nikolai Maksimi p. V e r e s о v, Leonid Gavrili p. M e 1 n i к о v, Vassili Vassili p.

12 Teeni nduskombinaat «Progress» Baranov, Akim Dmitri p. Pavlova, Tatjana Vassili t. Burova, Klavdija Kuzma t. S e n о r m, Vladimir Karli p. Kozlova, Valentina Matvei t. Tolmatševa, Zinaida Ivani t. Orlova, Niina Romani t. Trusti «Sevenergomehtrans» Narva Autobaas Baranov, Nikolai Vassili p. К о г о 1 j о v а, Klavdija Vassili t. Bekleševa, Aleksandra Jefimi t. Medvedev, Nikolai Georgi p. Danilov, Nikolai Mihhaili p. M i d i n a, Jevdoki ja Pjotri t. I s t о m i n, Fjodor Sõssoi p. Paide rajoon Ajalehe «Võitlev Sõna» toimetus T e i n b e r g, Mare Tõnu t. Jäneda Sovhoostehnikum Didrichson, Ernst Juhani p. Kirspuu, Linda Siimu t. Liping, Eduard Tõnu p. P a j u m ä e, Juulia Kirilli t. Järvamaa A i n о m ä e, Aleksander Hansu p. Aun, Rein Aleksandri p. H i n d г e к o, Aliide Ado t. Järvela, Endo Hindriku p. Kaljumets, Karl-Voldemar Villemi p. Kivinukk, Leida Juhani t. К ö s t, Pilvi Hindreku t. Laur, Laelia Jaani t. F e 1 s, Karl Johannese p. Grünthal, Jaan Jaani p. Kasesalu, Leida Maria t. Lussmann, Almide Rudolfi t. Aasa, Hilda Johannese t. H e 1 e n u r m, Elvi Ernsti t. К a r i n g, Ilse Johannese t. Kikas, Leida Mihkli t. Kõverjalg, Alide Pauli t. Künnapuu, Salme Jaani t. Urb, Laine Augusti t. Pääsuke, Selma Otto t. Rauk, Aleksei Juhani p. Rauk, Leida-Johanna Juhani t. Vassil, Herman Metsamajand Lell, Hugo Gustavi p. Pent, Laine Juhani t. Prandi, Richard Heinrichi p. Rikk, Hans Reinu p. Song, Peeter Johani p. Tammik, Hugo Ado p. T e s 1 о n, Alfred Mihkli p. V а 11 i s t e, Leida Jaani t. «Kalevipoja» kolhoos О 1 u p, Aino Peetri t. Paas, Oskar Aleksandri p. Rohtmets, Linda Juhani t. V о о d 1 a, Ella Rudolfi t. Paide Rajooni Keskapleek О j a, Klaara Peetri t. Ojala, Selma Hindreku t. Pentre, Viia Jüri t. Toimetaja, Helmi Gustavi t.. Treu, Renate Hennu t. Vare, Johanna Anna t. Tallinna tootmiskoondise «Talleks» Paide filiaal

13 Burmeister, Linda Jaani t. Harkmann, Aino Aleksandri t. Kivisalu, Aino Joosepi <t. Raha, Milda Fritsu t. Teeninduskombinaat «Järva» Põlva Ast, Valter Friedrichi p. H a n i ni ä g i, Olga Fridrichi t. Huul, Laine Gothliebi t. 11 m, Alma Juhani t. Järg, Jevgeni Pauli t. Kits, Selma Gustavi t. Orava Simmermann, Jenny Mardi t Talvik, Helga Eduardi t. Tomingas, Elmar Augusti p. Põlva Keskhoiukassa nr К a z а к о v а, Amalie Aleksandri t. rajoon sovhoos К ä r o, Alviine Eduardi t. Müller, Emilie Hermani t. Tuul, Laine Minna t. Udras, Vassili Joakimi p. Viires, Aita Augusti t. Põlva Rajooni RSN Täitevkomitee põllumajandusvalitsus Ruusamägi, Vassili Peetri p. T ä 11 i, Ellen Eduardi t. Räpina Anderson, Alfred Gustavi p. Arumäe, Elsa Danieli t. Kaasik, Albert Augusti p. Kangro, Hella Kristjani t. Kasvand, Friedrich Pauli p. L e v i s t u, Jaan Liine p. Mett, August Juhani p. P 1 а a d o, August Juhani p. Metsamajand Puna, August Pauli p. Raig, Ilmar Juliuse p. Raudnask, Feliks Danieli p. Rohtmets, Eduard Jaani p. Säinast, Ernst Peetri p. Zirnask, Elfriede Gustavi t. I l i g i m ä e, Valter Osvaldi p. Räpina Tarbijate Kooperatiiv А n n о m, Lisette Alberti t. Valtsev, Mihail Jakov! p. Lind, Hilja Ivani t. Aroella, Katrina-Elisabeth Johanni t. Hansberg, Peeter Semjon! p. Kivine, Elmar Juhani p. К u p a r e v, Fedor Pavli p. Pärnu linn Autokolonn nr К u z i n, Aleksei Maksimi p. Litvinenko, Aleksander Semjoni p. Orav, Peeter Toomase p. P 1 e š а к о v, Nikolai Andrei p. L. Koidula nimeline Pärnu 2. Keskkool H i m m i s t, Elli-Elise Mihkli t. Kuusk, Charlotte Karli t. Kivistik, Salme Jaani t. Paal, Marta Joann! t. Klementsova, Leida Mihkli t. S t а г о s t, Ella Jüri t.

14 Puidutöötlemiskombinaal «Viisnurk» Aadumäe, Õie Gustavi t. Mihhailova, Olga Dmitri t. Aas, Helmi Augusti t. M l r k, Reinhold Jüri p. В a b i t š, Liidia Aleksei t. Mulluste, Liidia Ivani t. Berkemann, Linda Hendriku t Mäe, Hilda Jaani t. Blinova, Jekaterina Gennadi t. Mängel, Lilli Augusti t. Born, Aino Gustavi t. Märtson, Ella Hendriku t. Fedotova, Varvara Vikuli t. Nikiforova, Vassili Fjodori p. Gern e, Ivan Eduardi p. Pajuväli, Juuli Hennu t. Gordon, Benjamin Salomoni p. Palmi, Virve Jaani t. H а 11 m e r e, Erna Franzi t. Palu, Meeta Karli t. H i m m i s t, Aino Priido t. P e s t г о v, Moisei Konstantini p. Ivanov, Vladimir Vassili p. P i к s а a r, Erika Tõnise t. Kalini tšenko, Meeta Pilli, Maria Paveli t. Voldemari t. Radzijevskaja, Tamara Karja, Oskar Jüri p. Aleksandri t. Karma, Elsa Johannese t. R a l s s, Helmi Karli t. Kask, Elmar Juhani p. R e š e t к o, Anatoli Aleksei p. Kaštanova, Anna Vassili t. Ristimets, Martin Kaunissaar, Ferdinand- Saar, lia Augusti t. Valfried Kustavi p. Sommer, Valve Jaani t. Kirsch, Anna Filippi t. Ž d а n к i n, Aleksei Rodioni p. Kivisild, Karl-Leopold Peedi p. Tali, Jüri Mihkli p. К о 1 о m i e t s, Sofia Abrami t. Tiits, Antonina Georgi t. Kukk, Marie Karli t. Tomberg, Aksel Reinholdi p. Läägus, Linda Jüri t. Torm, Albert Maria p. Lehis, Aasa Eduardi t. T š u š к i n a, Niina Dimitri t. Luukas, August Marguse p. Voskresenski, Aleksei M e t s n i i t, Irene Laasi t. Dimitri p. M e t s n i i t, Joann Matfei p. Pärnu 111 š e n к o, Niina Tihhoni t. Jürgens, Johanna Mihhaili Levkovitš, Anna Vladimiri Lume, Vallija Peterisi t. Matškova, Anna Vassili t. Pärnu Kuurordi Ravi- Bergmann, Ljubov Pjotri t. Bezveselnaj a, Anna Mihhaili t. Bogunova, Anna Pjotri t. В u 1 a t о v a, Tatjana Andriani t. Dmitrijeva, Jevgenia Aleksei t. E r m e 1, Niina Mihhaili t. G о 1 u b e v a, Maria Ivani t. Ignatjev, Vassili Ignati p. Kalakombinaat Mesila, Talida Adu t. Sergejeva, Jelena Juhani t. S 1 u g e n, Linda Jüri t. Naskova, Taisia Stepani t. ja Puhkeasutuste Koondis I v о 1 g i n a, Sofia Ivani t. Jakobson, Olga Antoni t. J a š к i n a, Darja Mihhaili t. Jegorova, Antonina Aleksandri t. Jevropeitseva, Aleksandra Viktori t. Kat kõva, Ljubov Fjodori t. К a t r õ š, Etel Johani t. К i 1 j а к о v a, Klavdia Semjoni t.

15 Kivimäe, Elena Antoni t. К о v š о v a, Veera Pjotri t. К г о š к i n a, Maria Mihhaili t. Luik, Eleonoora Antoni t. Markovitš, Raissa Jakov! t. Mehhonina, Jelisaveta Nikolai t. Orav, Jevgenia Vassili t. О r e š i n a, Antonina Fjodori t. Pavlova, Jelena Antoni t. P e к к e r, Maria Borissi t. Plink, Anna Sergei t. P о 1 e h i n a, Aleksandra Vassili t. Razumovskaja, Anna Ivani t. Roger, Akilina Mihkli t. R u b t s о v, Ivan Trofimi p. Sazonova, Maria Kuzma t. S a v к i n a, Niina Mihhaili t. Silla, Leida Karli t. Smirnova, Nadežda Aleksei t. S p i t s õ n a, Valentina Ivani t. Sutt, Elisabet Augusti t. Š а г к о v a, Mavra Mitrofani t. Šults, Sofia Kristjani t. Z i u n e 1 i s, Helga Karli t. Žarnovskaj a, Sofia Andrei t. Türk, Alma Juhani t. V о г о n i n a, Anna Antoni t. V v e d e n s к a j a, Veera Nikolai t. Pärnu Linna RSN Täitevkomitee kaubandusvalitsus Jürgens, Elmar Augusti p. К о d a s m a, Ellen Karli p. К u b i 1 i u s, Ella Augustini t. Labzakova, Raissa Sergei t. Lille, Valve Maria t. Meltsas, Laas Mari p. Monak, Salme Adolfi t. P а a s i k, Maimu Martini t. Pius, Aleksandra Aleksei t. Puust, Linda Mardi t. Randoja, Marta Jaani t. Šahnovitš, Elviine-Valentiine Jüri t. ööpik, Salme Antoni t. Pärnu rajoon «Bolševiku» kolhoos Saar, Marta Aleksandri t. Umal, Vladimir Joosepi p. Tiido, Martin Hendriku p. L ä t s i m, Endel Hansu p. EKP Pärnu Rajoonikomitee Š -1 e n t š u k, Heljo-Margot ETKVL Audru Karusloomakasvandus H a n s а 1 u, Ella-Eveline Mihkli t. Viik, Eduard Hindreku p. Mulluste, Ksenia Theodori t. Tarre, Asta Augusti t. Jõõpre Kaheksaklassiline Kool Kilingi-Nõmme Näidismetsamajand A i n s а г, Helene Hendriku t. Margna, Helene-Marie Jaani t. Eskusson, Johannes Karli p. Orav, Maria Augusti t. Kurm, Elmar Peeti p. Oro, Lehta Oskari t. L e e p i n, Alfred Eduardi p. Sulg, Aldo Johani p. Lillemäe, Salme Hansu t.

16 Põllumäe, Veera Samuili t. Altmäe, Virve Oskari t. Bakšanskas, Stasys Vlado p. Feodorenko, Nikolai Jakimi p. Josef, Ferdinand Jakobi p. Kadakas, Zinaida Joann! t. К a r b u s, Liidia Joanni t. Kaubiš, Hilda Jaani t. L а a s m a, Taissja Vassili t. Lillemaa, Ernst Mihkli p. Arukask, Anastasia Aleksandri t. Koitmaa, Aleksander Aleksandri p. К ä g o, Jaan Tõnise p. Köösel, Anton Villemi p. Maimets, Jevgeni Jossif! p. Puuste, August Joosepi p. Pärnu Kolhoosidevaheline Seafarm Pärnu Lihakombinaat Ohrimtšuk, Vladimir Maksimi p. Popov, Ilja Vassili p. P ä r t, Peeter Hansu p. Riik, Marie Jüri t. S а a v i k, Nadežda Sergei t. Zatelberger, Leili Aleksandri t. V о 1 к о v a, Valentina Aleksandri t. Väina, Vladimir Jakobi p. Pärnu Metsamajand Pärnoja, Jenny Rand, Aleksei Remmelgas, Linda Reinu t. T a m p u, Leida Kaarli t. Tilk, Mihkel Jaani p. Tuvikene, Laine Aleksandri t. V а 1 d m a, August Hansu p. Pärnu Piimatoodete Kombinaat G r a h v, Oskar Peetri p. Sepp, Alma Mihkli t. Gross, Peeter Karli p. Tamm, Selma Jaani t. Raudsepp, Robert Madise p. Pärnu Rajooni RSN Täitevkomitee kultuuriosakond Järvesaar, Leida Tõnise t. Voosalu, Endel Mihkli p. Kaareste, Taili Eduardi t. L i 11 e s t e, Mardi t. RPI «Eesti Maaehitusprojekt» Maimu-Hiljulaine Maidla, Ilmar Madise p. «Sädeme» sovhoos Kalda, Ellen Mihkli t. Tilk, Elli Augusti t. Rõõmusaar, Evald Voldemari p. Tilk, Eva Karli t. Viita, Miralda Aleksandri t. Teede Remondi ja Ehituse Valitsus nr. 1 Kask, Theodor Johani p. Vissak, Raissa Eduardi t.

17 Braun, Vilhelm Joosepi p. Dubrovina, Praskovja Paveli t. Gävgänen, Anna Mihaili t. К 1 e i t s, Anr^a Jaani t. Eelmaa, Helga Augusti t. Grünberg, Emilie Mihkli t. Heide, Meeta Hansu t. Intelmann, Darja Denissi t. Kesküll, Erna Joosepi t. Kukk, Salme Joosepi t. Kull, Vilhelmine Johannese t. Langeberg, Helmi Pääro t. Luste, Meida Rakke Aun, Albert Johannese p. E n n о j a, Elfriede Jaani t. Haiba, Friedrich Eduardi p. Imala, Veera Ivani t. К а r 1 о v, Raimond Augusti p. Rakvere rajoon Ametkonnaväline Valve jaoskond Lehiste, Aino Jaani t. Mäng, Sofia Onufri t. Pikhoff, Helene Mihaili t. Rattur, Elviine Joosepi t. Sillamaa, Arnold Jakobi p. Imastu Defektiivsete Laste Kodu Rakvere Aru, Ernst Kaarli p. F а u 1 b e r g, Arvo Jüri p. Kask, August Gustavi p. Keinast e, Evald Gustavi p. Kõrge, Leo Hansu p. Maurus, Leida Aleksandri t. Ots, Konrad Jaani p. Sambla, Aleksander Gustavi p. Luts, Meeri Pääro t. Pint, Leili Ulo t. R ä ä s k, Virve Oskari t. Soonest e, Salme Jaani t. S u u b a, Leida Jaani t. Sõdi, Marie Jüri t. Valkla, Helmi Augusti t. Vähk, Meeta Lubjatehas Pihlakas, Meeta Kristjani t. Puhasmägi, Ellen Johannese t. Kits, Artur Johannese p. Saar, Karl Metsamajand Sammelselg, Erni Karli p. S i к к a, Maimu Voldemari t. Tõnujaan, Aino Kaarli t. T õ n u j а a n, Oskar Oskari p. V a g e r t, Artur Villemi p. Vall, Helga Johannese t.. Videvik, Rudolf Sidesõlm Erreline, Linda Eduardi t. M ö 11 i t s, Bernhard-Manfred J ü r i s к a, Johanna Johannese t. Aleksandri p. Lillemägi, Voldemar Jaani p. Suurkaev, Julia Gustavi t. N e e r o, Linda Johannese t. Tapa Vagunidepoo Viitna sovhoos Jõe, Jaan Gustavi p. Niinepuu, Eduard Joosepi p. Kirbits, August Jaani p. Piiskoppe 1, Linda Jaani t. Kruusenval, Jakob

18 Rapla rajoon EKP Rapla Rajoonikomitee L i p s t u h 1, Linda ETKVL Märjamaa Tarbijate Kooperatiiv Linna, Heida Jüri t. T s i r e 1, Elviina Oskari t. Seppel, Erika Mardi t. V a t s a r, Helmi Martini t. Rapla Metsamajand Arge!, Aleksei Jüri p. Laan, Helgi Karli t. E s n a r, Johannes Juhani p. Lehestik, Marie Jaani t. Jõekallas, Joann Joanniku p. Neeme, Karl-Eduard Mardi p^ К ü ü t s, Juhan Jüri p. Poides, Hilja Hennu t. Teeninduskombinaat «Rapla» Mölder, Liidia Villemi t. Tiigirand, Rudolf Jüri p. Varbola sovhoos А 11 i к v e e, Aarne Antoni p. Eh a viir, Salme Johannese t. E v e s t u s, Paul Jakobi p. H i i e t a m m, Helmi Juliuse t. H i i e t a m m, Volli Adolfi p. Jaaniste, Salomia Jaani t. Kuusk, Eduard Mardi p. Leppik, Mihkel Mihkli p. Nuut, Ilse Jaani t. Simson, Paul Jakobi p. Treimann, Paul Jaani p. Tallinna linn Kalinini rajoon Ametkonnavälise Valvevalitsuse Tallinna Sõjaväestatud Salk Baidakova, Jekaterina Lavrenti t. G u b i n a, Vera Nikolai t. К a d a s t e, Helmi Johannese t. Prohorova, Aleksandra Aleksei t. Smirnov, Ivan Nikolai p. Balti Raudtee Eesti Raudteekonna Töölisvarustuse Osakond Beljajeva, Ksenija Aleksei t. D u d к o, Anna Artemi t. E i n b e k, Vilma Aleksandri t. F i 1 i p p о v a, Anna Ivani t. Fjodorova, Aleksandra Fjodori t. Gribanova, Pelageja Leonti t. Haškovskaja, Lidia Davõdi t. Hrebtukova, Maria Pavli t. Ignašova, Antonina Ivani t. Ivanova, Olga Ivani t. J e f i m о v a, Ljubov Stepani t. J e 1 a g i n a, Zinaida Nikolai t. Karata j ev, Anatoli Pauli p. Kotter, Elisabeth Martini t. Käkk, Niina Fjodori t. M о ž e j e v a, Jekaterina Jakovi t. Novikova, Jekaterina Fjodori t_ N u d e I m a n, Jefim Rafaili p. R а к i t s к a j a, Olga Gavrili t. R e m о v a, Anna Semjon! t. R о g о v a, Lembi Pauli t. Subbotina, Zinaida Aleksandri К Žardanovski, Naum Abrami p. T e r e h i n a, Maria Pavli t. Vassiljeva, Klavdia Ivani t.

19 F. E. Dzeržinski nimeline Tallinna Veduridepoo В e 1 j а к о v, Sergei Aleksei p. E n t s e n, Ralf Roberti t. Koltsovskaja, Jevdokija Borisi t. Kosolapov, Pavel Aleksandri p. Kozitšev, Vladimir Fjodori p. M о z о 1 j о v, Pavel Timofei p. Puusepp, Pavel Karli p. Zatsepilina, Anna Jegori t. Tšernomor, Roman Ivani p. Eesti Kalalaevaremondi Tootmiskoondis Davõdov, Gennadi Aleksandri p. Druškova, Aleksandra Denise t. F i 1, Andrei Nikolai p. Golubev, Kuzma Nikifori p. Gorbatšev a, Anna Filipi t. Ivanov, Aleksandr Terenti p. Ivanova, Malka Pinhusi t. В а 1 а к š i n, Nikolai Nikolai p. Bõkov, Aleksei Jakovi p. Groznitski, Valentin Aleksandri p. Kazarova, Maria' Andrei t. К u š а 1 i j e v a, Klavdia Ignati t. M i n a j e v a, Maria Aleksandri t. Pavlov, Roman Paveli p. Protsenko, Andrei Gavrili p. Rosina, Nadežda Leonti t. S о f i n a, Valentina Ivani t. Svistunova, Nadežda Grigori t. Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondis Kasimirski, Nikolai Vladimiri p. Nikolajeva, Araks Vartani t R о š t š i n, Pavel Ivani p. Kalakaupade Turustuse Valitsuse Eesti Turustuskontor G о 1 о v i n, Viktor Maksimi p. Solomatina, Ekaterina Ivani t_ К u r b a t, Anna Teodori t. Kombinaat Bogdanov, Pavel Dmitri p. «Balti Manufaktuur» S t j о p к i n a, Anna Timofei t Kummitoodete Aleksandrina, Roza Jakovi t. В e 1 к i n, PaveO Ivani p. Bolšakova, Evgenia Mihaili t. Golovleva, Tatjana Trifoni t. G о 1 u b e v a, Veera Dmitri t. G о г d e j e v a, Niina Vasili t. Hälin, Nikolai Nazari p. H о 1 m о v a, Elena Egon t. Kalju, Olga Ivani t. Konopleva, Lidia Vasili t. Kožuhova, Maria Aleksei t. К о v а 1 j e v a, Olga Dmitri t. Kuzilenkova, Klavdia Ivani t. M а 1 g i n a, Ekaterina Ivani t. M i h a i 1 i k, Niina Aleksandri t. tehas «Põhjala» Nikolajeva, Anastasia Stepani t. P e r t e 1, Karl Oskari p. Rak, Jakov Ivani p. Semjonov, Mihail Aleksei p. Smirnova, Elena Borisi t. S о b о 1 e v a, Jelena Grigori t. Š i š к i n a, Evi Augusti t. Štšerba, Jekaterina Kornel t. Z u j e v a, Anastasija Sergei t. Talmre, Albert Miku p. Vahruševa, Praskovja Aleksandri t. V a s i 1 j e v a, Evdokia Nikolai t. Vološina, Raissa Feodori t.

20 J. Lauristini nimeline Tallinna Masinatehas Dmitrij eva, Klavdia Aleksei t. P i i 1 m a n, Artur Juhani p. Emeldjaševa, Jelena Stepan! t. Schultz, Ingeborg Leo t. G о r b a n s, Aleksandr Andrei p. Z v e r j а к о, Sergei Ivani p. К о s o, Veera Konstantini t. Truu, Marie Aleksandri t. P a t j u k, Pjotr Stepani p. Vorobjova, Lukia Timofei t. Restoran «Tallinn-Balti» H a b a n e n, Maria Fomini t. V a s i 1 j e v a, Anna Martini t. M e 1 n i s, Anastasia Mihaili t. Višnjäkova, Maria Pavli t. Mina, Ekaterina Pavli t. Tallinna Soojus- ja Elektrijaam M а к а г о v, Dmitri Leonti p. Rumjantseva, Natalia Borisi t. N a v о i к о v, Aleksei Dmitri p. U u s t a r e, Ott Otto p. Alber, Karl Juhani p. F i 1 i p p о v, Grigori Filip! p. Fjodorova, Anna Georgi t. Kopli, Benita Tõnise t. К r i 11 o, Olga Jakobi t. Palm, Liisi Jüri t. Teeninduskombinaat «Kiir» Tekstiilivabrik А 11, Alide Mihkli t. Andrianova, Helmi Ivani t. Aun, Marta Mardi t. В ell 1 u, Hilma Johannese t. D e 1 s к i, Tsemah Isak! p. Dolmatova, Zoja Ivani t. Gamajunov, Feodor Ivani p. Kallas, Selma Jaani t. Kinnas, Lehti Peetri t. Kotšermin, Nikolai Nikolai p. Krohv, Heinrich Jaani p. Laines, Arnold-Johannes Aleksandri p. Leesi, Karl Otto p. L i к k, Helmi Augusti t. Lont, Meta Juhani t. Maasik, Alide Juhani t. Metsar, Robert Heinrichi p. M j a h к о v a, Antonina Ivani t. Müller, Adele Johannese t. Reimann, Helene-Vilhelmine Otto t. R e s i k, Anton Jaani p. Rääk, Linda Anette t. Saare, Salme Gustavi t. S a b а к i n, Vladimir Ivani p. Tähiste, Salme Hendriku t. «Punane Koit» Müür, Erna-Irene Aleksandri t. Nellis, Oskar Andruse p. О i n u s, Artur Ernsti p. P i i 1 m a n, Maria Aleksandri t. P ä г к n a, Rita Martini t. R a k, Anna Ivani t. Rander, Ernst Johanni p. R a u d a u k, Ella Juhani t. R e e d s, Helga Villemi t. Reimann, Mariette Jakobi t. Rõõm, Johannes Juhani p. Siiman, Leida-Maria Johannese t. Steinbach, Nikolai Jaani p. T a m b e r k, Etienne Kustavi p. Teras, Hans Hansu p. T i v i k, Eufrosiine Hansu t. Z a v j а 1 о v a, Anastasia Aleksandri t. V a h t e 1, Lidia Levi t. Väli, Hilda Jürit.

21 Trusti «Ballmorgidrostroi» Ehitusvalitsus nr. 423 Aleksandrova, Zinaida Mihhailovskaj a, Nadežda Vassiili t. Nikifori t. Gumbina, Niina Mihhaili t. Palvere, Valter Augusti p. Lenini rajoon Ajalehe «Rahva Hääl» toimetus Balti Raudtee Eesti Raudteekonna Haigla Vorotnikova, Vera Aleksei t. Balti Raudtee Nõmme jaam F г о š, Lidia Ivani t. Raud, Priit Augusti p. Nisu, Viljar Villemi p. V õ r e n d i k, Ellen Mihkli t. Petškurova, Linda Karli t. Eesti NSV Pimedale Ühingu Õppe-Tootmiskombinaat Laamann, Magda Jaani t. Meiner, Karl Mardi p. Mägi, Voldemar Tammoja, Eduard Juhani p. Mets, August Hansu p. V а а 1 m a, Eduard Aleksandri p. Eesti Raudteekonna Tallinna Polikliinik Fadejeva, Rahi! Boruhi t. Pallas, Ester Johannese t. Novosjolova, Aleksandra Rosenberg, Elvira Heinrichi t. Vladimiri t. T а 1 z i, Lidia Ivani t. A d r a t, Feliks Otto p. A n t s m a, Maria Hansu t. Feoktistov, Aleksander Grigori p. Haritonova, Olga Ivani t. J e r 1 e i, Marie Mihkli t. Kikk, Zoja Johannese t. «Energiamüük» Kirsipuu, Erika Hansu t. Klement, Fred Voldemari p. Kurk, Lidia Ivani t. Laasbärg, Tatjana Ivani t. Lont, Adele-Ludmilla Mihkli t. О 1 a n d e r, Armine Priidiku t. Pukk, Linda Karli t. ENSV Energeetika ja Elektrifitseerimise Tootmispeavalitsus Koht, Iraida Johanni t. Sisask, Liidia Antoni t. Kruusmaa, Meeri Karli t. ENSV Sideministeeriumi Sideehitus-Montaažitööde Rändkolonn Š a t i 1 о v, Valeri Pjotri p. Ussatov, Fjodor Pjotri p. Bespalova, Põlma Pjotri t. Koslovski, Riva Hirsfrudi t. Lenk, Leonhard Aleksandri p. Lõoke, Johannes Hindreku p. ENSV Teatriühingu Tööstuskombinaat Martin, Helga Villemi t. Mäelt, Ellen Katta t. Nurmes, Aleksander Grigori p.

22 ETKVL koondis «Anto» E n d e r, Mihail Aleksandri p. Korzneva, Galina Nikolai t. Dontsova, Klavdia Vassili t. К a m j anetski, Fridrich Isa j evi p. Komissarov a, Klavdia Aleksandri t. Majavalitsus nr. 52 Kozlova, Vassilisa Andrei t Neelus, Eduard Karli p. P i n a j e v, Izosim Andrei p. Naha- ja jalatsitootmiskoondis «Kommunaar» А a s p а 1 u, Eduard Eduardi p. A s t a h о v, Maksim Josifi p. В e r e z к i n, Ivan Aleksandri p. H e n d 1 a, Vaike Hansu t. H i i e, Olga Augusti t. Ivanov, Feodor Mihaili p. Jegorov, Aleksander Fjodori p. Kagan, Elje Volfi p. Kalme, Artur Johannese p. Kauna, Aliide Jakobi t. К e b b i n a u, Gustav Jakobi p. К e b b i n a u, Nadežda Gustavi t. Kerro, Juta Eduardi t. Koik, Felix Jaani p. Kokk, Linda Johannese t. Kullerkupp, Aksel Villemi p. Levin, Mihail Borisi p. L о p s i k, Johannes Juhani p. L v о v a, Klavdia Ivani t. M а 1 к о v a, Tamara Nikolai t. Märka, Karl Kaarli p. Maštševa, Ljubov Aleksandri t. M et s о n, Ella Alfredi t. M i g g u r, Arnold Jakobi p. Mäelt, Selma Toomase t. Mäesalu, Elfride Augusti t. Pihlakas, Erich-Villem Villemi p. Saar, Aino Jaani t. S e n t i f о 1 i e, Elmar Augusti p. Sepp, Heinrich Jaani p. Serd, Anna Jakovi t. Sevrjukova, Anna Vassili t. Siganevitš, Jevsei Israeli p. S i n i t s õ n a, Klavdia Peetri t. T i m о n e n, Aino Jaani t. Toomla, Asta Jüri t. Trofimova, Anna Ivani t. Tulbina, Anastasia Ivani t. Välk, Leida Jaani t. õ i e m e t s, Ellen Augusti t. PI «EKE Projekt» H. Pöögelmanni nimeline Elektrotehnika Tehas I z v а 1 о v, Boris Sergei p. J e 1 õ к о v, Vassili Aleksandri p. Kalevi, Maimu Karli t. Los, Pjotr Pjotri p. M a s 1 о v a, Anastasia Vassili t. P u t e n к o, Fjodor Ivani p. Smirnov, Viktor Mihhaili p. Tsibulskaj a, Jevdokia Mihhaili t. Ugom, Pjotr Karli p. Riiklik Autoklaavse Silikaatbetooni Teadusliku Uurimise ja Projekteerimise Instituut Ojamaa, Eugen Georgi p. T а a t s, August Andrei p. R a n d к i v i, Voldemar Jemeljani p.

23 Riikliku Autoklaavse Silikaatbetooni Teadusliku Uurimise ja Projekteerimise Instituudi Katsetehas Kolk, Eedla Kustavi t. Volf, Ludvig Arnoldi p. S i 11 a t, Aleksander Nikolai p. Väljaste, Hilja Eduardi t. RPI «Eesti Maaehitusprojekt» Ärmann, Endel Antoni p. P e h 11 a, Inge Rudolfi t. N õ m m e, Vilma Eduardi t. Ahtama, Ants Madise p. Aps, Leida Voldemari t. К a r i n d i, Tiia Konradi t. Kena, Hilja Voldemari t. Lannes, Silva Pauli t. Orlova, Galina Jakovi t. Allik, Sinaida Joanni t. Annok, Ljubov Dimitri t. Bogunova, Aleksandra Antoni t. Bugatšjova, Elfriede Daavet! t. D о 1 s к a j a, Niina Nikandr! t. Filtšonok, Anna Nikita t. Haak, Nadežda Mihhaili t. Ivanova, Jevdokia Aleksei t. Kobõtšenko, Valentina Stepan! t. К о 11 s о v, Nikolai Vassili p. Liitoja, Paul Johannese p. S i n i n a, Anna Afanassi t. V а a r e p, Miia Johannese t. RPI «Eesli Põllumajandusprojekt» L e e t m a, Hilda Bernhard! t. L о о n e t, Artur Johannese p. Palu, Anton Antoni p. Pere, Valli Mihkli t. Vassiljev, Aleksei Feodori p. Tallinna Eriinternaatkool Tallinna Hotellitrust Loginov a, Varvara Ivani t. Lõkosova, Taissia Mihhaili t. N a u m о v a, Jevdokia Vassili t. Niit, Lovise Mihkli t. P i 1 m e, Salme Mihkli t. Puidak, Leida Rudolfi t. Siirak, Roland Jüri p. Sorokina, Kapitolina Timofei t. Novikova, Natalia Kuzma t. Šuruhhina, Niina Friedrichi t. Tali, Natalie Juhani t. Vallimäe, Raimund Jüri p. V о г о n i n a, Valentina Stepan! t. Tallinna 23. Keskkool Tallinna Linna RSN Täitevkomitee Tallinna Linna Veterinaar-Sanitaarjaam E r m i t, Jelena Fjodori t. Karlson, Marie Jaani t. А 1 i h а n о v, Nikolai Sergei p. G r i t s a i, Gerasim Fedori p. Hiiop, Olga Hansu t. Kärki, Niina Borissi t. Tõnismäe Haigla К u i m e t s, Alma Hansu t. Lepmets, Salme Jaani t. Lindpere, Voldemar Voldemari p.

24 Mastbaum, Jekaterina Abrami t. N a d 1 e r, Frida Josifi t. Nakropina, Anna Aleksandri t. Norman, Salme Juhani t. Pats, Rahiil Abrami t. Reiman, Ella Alberti t. Skorohodova, Maria Nikolai t. Streltsova, Marta Johannese t T a u m i, Heli Aleksandri t. T r u m m e r, Noora Romani t. Uibo, Elli Villemi t. Varik, Elsa Reinholdi t. V e s e 1 о v, Vladimir Aleksei p. Viidik, Herman Eduardi p. Vabariiklik Bogdanova, Eha Karli t. В r u u s, Selma Hermani t. L e h t m e, Elfriede Jakobi t. Nõmme, Valve Tiidu t. Onkoloogia Dispanser Pällo, Olinde Mihkli t. Tšernozjomova, Pelageja Dorofei t. Vanus, Linda Gustavi t. Jerofejeva, Anastasia Fjodori t. J ä r v e n d, Armilde Samueli t. Jõgi, Olga Kirilli t. К а 1 j u s s а a r, Leida Johannese t. К i m s t, Selma-Aurelia Aleksandri t. Replik, Helmi Kaarli t. Kurg, Laine-Renate Jaani t. L e о n t j e v a, Zinaida Ivani t. L о i g о m, Vaike Aleksandri t. P a r m e t, Eha Johannese t. Piilberg, Herbert Karli p. Õmblusvabrik «Võit» P r i b u š, Tsetsili Mariani t. Ressar, Paul Johani p. R u ž a, Maria Peetri t. S а 1 n i к о v, Vassili Zahari p. Siim, Lidia Joanni t. Simm, Valentina Augusti t. Sklave, Erna Toomase t. Susi, Ellen Aleksandri t. Susi, Elvi Augusti t. Tamm, Marta Augusti t. T õ n n u s, Linda-Maria Jaani t. U 1 f s a k, Maria Augusti t. V e s t e r, õie Oskari t. Väliste, Aleksandra Vassili t. Mererajoon Autotranspordikoondis «Tallinna Autoveod» G а r m a š, Dmitri Vassili p. G u r j а n о v, Stepan Ivani p. Halliste, Arnold Madise p. 11 j i n s к i, Ivan Terenti p. J а г к о v a, Jekaterina Mihhaili t. К i 11 a s k, Leopold Karli p. Markova, Ljubov Mihhaili t. M e i n b e r g, Voldemar Aleksandri p. M о 1 e v, Vitali Vassili p. Oja, Enno Jaani p. Okrugina, Hilja Isak! t. P о t i h a, Olga Iljinitši t. Roots, Osvald Mardi p. Sapronenko, Valentina Ivani t.. Sapronov, Ivan Vassili p. Sergienko, Nikolai Artemi p. S t r õ g i n, Grigori Timofei p. Sunni, Vello Antsu p. Š e v t š u k, Vladimir Tihoni p. Vahtras, Johannes Kustavi p. Volkov, Vladimir Peetri p. Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium Nurk, Robert Villemi p. Š u I e g i n, Aleksandr Grigori p.

25 Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium А 11, Veronika Johannese t. Fainerman, Miron Borisi p. Garšnek, Leida Johannese t. G I u š к о v, Anette Gustavi t. Grüner, Frank Ernsti p. J a m m e r, Alma Johannese t. Kivirähk, Asta Villemi t. Kurvits, Linda Rudolfi t. Kõllo, Ida Juhuse t. N о о s к a, Evald Peetri p. Ozerkova, Preskovja Ivani t. Reier, Oskar Vassili p. R u h n o, Olga Aleksandri t. Samuseva, Niina Froli t. Schneider, Paul-Erich Peetri p. S i i d о j a, Anette Gustavi t. Tael, Meta Peetri t. Tannbaum, Alla Erichi t. V i i t p о о m, Agnes Hansu t. Vilbert, Virve Otto t. Vilk, Roman Otto p. Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut Adamson, Marie Andrei t. P u u s t a k, Eeva Jaani t. Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeeriumi Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo Jakobson, Liidia Martini t. Eesti NSV Tsiviilkaitse Staap К a z a r i n, Aleksei Andrei p. S u t а n к i n, Aleksander Dmitri p. Eesti Vabariiklik Turismi- ja Ekskursiooninõukogu Belov, Elfriide Antoni t. Anton, Ester Voldemari t. В 1 a g о v a, Raisja Grigori t. F e d о s о v, Valentin Jakov! p. Grabtsov, Andrei Ivani p. Haritonov, Jegor Peetri p. I u d i n, Andrei Vasili p. I u d i n a, Valentina Timofei t. Ivanov, Mihhail Ivani p. Jekamasova, Anna Ivani t. Eksperimentaal-Katsetehas «Metallist» Konograenko, Petr Fedosei p. Kriis, Harri Johannese p. Martalova, Jelizaveta Aleksei t.. P a h к e r, Herbert Mardi p. Palmi, Vladimir Zahhari p. Rj azanova, Nina Ivani t. T s õ r u 1 j о v, Nikolai Grigori p. Ups, Evald Joosefi p. M. I. Kalinini nimelise Tallinna Elektrotehnika Tehase Elektritööstuse Planeerimis- ja Juhtimissüsteemide Teadusliku Uurimise ja Projekteerimis-Tehnoloogiline Instituut Padrik, Leho Ferdinandi p. Maardu Andrejev, Aleksandr Peetri p. Andrejev, Nikolai Pjotri p. А n о h h i n a, Raissa Vassili t. Averjanova, Zinaida Mihhaili t. Keemiatehas В а г о п о v, Mihail Paveli p. В 1 i n n i к о v, Nikolai Evgeni p. В о n d a r, Anna Ivani t. В u 1 e j e v, Nikolai Sergei p. Denissova, Lidia Mihhaili t.

26 Dmitrijeva, Maria Ilja t. G а r a g u 1 j a, Margarita Mihhaili t. G e m e g a, Valentina Stepan! t. Gortšinskaja, Janina Boleslav! t. G u s e v a, Zinaida Grigori t. G u s к о v a, Maria Vassili t. H а к t s i j e v, Semjon Gaiki p. Homatova, Nazga Valiahmeti t. Hämäläinen, Boris Nikolai p. Ivanova, Jelena Romani t. Ivanova, Klavdia Jefimi t. Jaas, Oktjabrina Ivani t. Jakovlev, Ivan Abrami p. К i t о v, Saveli Stepan! p. Kozlovski, Anatoli Genrichi p. Kovrõgina, Aleksandra Aleksei t. К r e m i s, Galina Klimenti t. Krivko, Jefrasinja Semjon! t. Krupnova, Anna Ivani t. Kõiv, Albert Andrei p. Kägu, Elfriide Augusti t. L i p s к i, Aleksandr Ippoliti p. Maleva, Pelageja Ivani t. Meliksetjan, Maria Vassili t. Moltšanov, Viktor Aleksandri p О v s j a n i k, Anna Ivani t. P a u t о v a, Ksenia Aleksei t. Petrov, Aleksei Filimoni p. Prii, Erni Puura, Helmi Hendriku t. Pärkma, Linda Marguse t. R о g u 1 i n a, Anna Efimi t. Roo, Mihkel Aado p. Š a t õ b e 1 к o, Arseni Grigori p. Š i š к i r, Erna Voldemari t. Š 1 e i n, Anna Makari t. Š 1 e i n, Zoja Dmitri t. Š о s t а к, Fjokla Ilja t. Š u г а к, Rahil David! t. Zadumova, Fauzia Zahhari t. Z a i t š к o, Olga Demjani t. Zolotarevskaja, Miira Paveli t. Z u r a v 1 j о v, Dmitri Vassili p. Väin, Johannes Johannese p. Õunapuu, Helga Villemi t. Majavalitsus nr. 26 H а a s m a, Marta Jüri t. P ü r g 1 a, Alice Karla t. A s t a f j e v a, Niina Ivani t. E n n о k, Villem Jaagu p. Haustova, Agafja Ivani t. Heinmets, Eduard Jüri p. I g о š i n, Gavril Matvei p. I n t š u r a, Maria Vassili t. Jarantseva, Aleksandra Paveli t. Kalk, Salme Villemi t. К a r e m a, Agnes Karli t. Klemm, Johannes Juhani p. К r j u t š к о v, Vladimir Leonidi p. Kuznetsov, Pjotr Stepan! p. Kuus, Valter Juliuse p. Paeldvitoodete Tehas Maasikamäe, Alfred Johannese p. M a i t a k, Anna Andrei t. Nirk, Aino Juhani t. Podkidõseva, Oktjabrina Ivani t. Smirnov, Sergei Mihaili p. Smirnova, Elga-Marina Jüri t. Štšerbakov, Ivan Fjodori p. Tammer, Raimond Hansu p. Timofejev, Timofei Timofei p. Tšaplõgina, Fedosia Fedoti t. T š e p u г n a j a, Anna Timofei t. õ i s, August Gustavi p. PI «Tsentrosojuzprojekt» Tallinna filiaal К urvet, Ellen Hugo t. Rahvakunstimeistrite koondis «Uku» О t s, Maimo Jakobi t.

27 Remondi- ja Ehitusvalitsus Kondratov, Ivan Jegori p. R e z n i k, Lukjan Demjani p. Ponomarjov, Grigori Aleksandri p. RPI «Eesti Tööstusprojekt» Arhangelskaj a, Gavrili t. Nadežda Tallinna Rikand, Asta Augusti t. Ehitustrust Anšukova, Liidia Stepani t. Askerko, Aleksandra Nikolai t. Bolšakova, Maria Andrei t. Harrasova, Halimja Ivašenko, Anna Mihaili t. Jermohhina, Ljubov Vassili t. Jermolova, Jelena Konstantini t. Kroon, Ivan Mihhaili p. Lipodat, Pjotr Filippi p. Loginov, Fedor Vasilli p. Lõim, Jevgenia Ivani t. Tallinna Kirsipuu, Hilja Jüri t. Kritšman, Vitold Vassili p. Lilleorg, Feodosia Ilarioni t. Miller, Armula Adami t. Mirošnitsenko, Niina Vassili t. Tallinna 1. Lc S v i r s к y, Elena Karli t. A b e, Aleksander Mihaili p. Agar, Viktor Matvei p. Hartšenko, Andrei Demjani К г о t о v, Vassili Ignati p. К u t s a j e v, Pavel Denisi p. M a n i t š e v, Aleksander Aleksei p. M a t j a š, Vassili Mihaili p. M a t v e j e v a, Anna Vassili t. M e d о v a, Niina Sergei t. Pavljutšuk, Olga Georgi t. R о t a r, Natalja Fedori t. Saks, Niina Aleksandri t. Samsonova, Jelena Ivani t. Savina, Antonina Dmitri t. S t u k, Maria Danili t. Suvorova, Taisia Andrei t. Tetereva, Maria Dmitri t. Volkov, Ivan Georgi p. Kaubamaja Nurmsalu, Martha Josepi t. P 1 а к a n, Liidia Gustavi t. Valge, Erna Augusti t. Vassiljeva, Anna Aleksandri t. Bfopeediline Kool Tallinna Merelaevandus Noor, Artur Karli p. Rodin, Aleksei Ivani p. p. Sokolov, Nikolai Andrei p. Spiridonov, Feodor Andrei p. S e r š n j e v, Aleksei Vassili p. Tamm, Herman Vassili p. Tihane, Nikolai Georgi p. Trofimov, Vjatšeslav Paveli p. Tallinna Raadioelektroonika Tehnika Tootmiskoondis E r i n a, Aleksandra Ivani t. К u г 1 j u к о v a, Hilma Semjon! t. F e d о n i n, Ivan Ivani p. Lapotškin, Pjotr Dmitri p. F о m i t š e v, Viktor Aleksandri p. Melnik, Kirill Andrei p. G r a f о va, Aleksandra Ignati t. N о p a s о n, Evi Nikolai t. Kaal, Robert Hansu p. Odraks, Heinrich Kustavi p. Kalamees, Andrei Pjotri p. Puu, Hilda Tõnise t.

28 Raid, Madis Augusti p. R о d i о n о v, Boris Karpi p. S i g a j e v, Feodor Timofei p. Smirnova, Evdokia Ilja t. Š i t о v a, Antonina Andrei t. Štšerbakova, Jevdokia Aleksandri t. Štšerbakova, Zoja Aleksandri t. Tammisaar, Arnold Jaani p. Timofe j eva, Jevgenia Gavrili t. T ä 11 i, Heli Arturi t. U š а к о v a, Anna Vassili 1. Veersalu, Linda Georg- Aleksandri t. V о m p a, Lembit Hindreku p. Tallinna trikotaažilootmiskoondis «Marat» Aasmäe, Lembit Aleksandri p. Agafonova, Lidia Joanni t. Andrusova, Nadežda Stepani t. Annovitš, Regina Johannese t. В r u t u s, Ella Johanni t. Davidovitš, Pavel Sergei p. Davõdov a, Ida Jaani t. G u 1 i n a, Antonina Ivani t. G u r e v i t š, Rebekka Abrami t. Hagelberg, Renate Jaani t. Hristenko, Jevdokia Vassili t. Merilo, Erich Oskari p. Mõttus, Jelisaveta Vassili t. M j а к i š j e v a, Nadežda Aleksei t. Pant, Lehte-Johanna Jaani t. Peedu, Kustav Johannese p. Polikarpova, Valentina Maksimi t. R a i к i n, Oleg Aleksandri p. R a m m 1 e r, Villem Jakobi p. Ramodina, Niina Fjodori t. Rannaste, Linda-Anete Pauli t. R a u d 1 a, Jaan Mardi p. Rüütel, Evi-Benita Jakobi t. Saks, Vilma Oskari t. Sorokina, Tamara Vassili t. Svetlanova, Anna Ivani t. T u r m a n, Benita-Fereida Rudolfi t. U i d i k, Lovise Jüri t. Vahtre, Asta Aado t. Vajak, Erna Veske, Anne-Tiia Kustase t. Vets, Aliide Johannese t. Trusti «Santehmontaž» Ventilatsioonitööde Valitsus Stepanov, Flor Froli p. Trükikoda «Oktoober» Ast, Veronika Peetri t. Rahamägi, Vaike Johannese t. К г о о s i k, Marta Aleksandri t. Tammsaar, Aadu Pauli p. Lääne, Hilda Eduardi t. Vassiljeva, Zoja Paveli t. Oktoobri rajoon ALMAVlj Eesti NSV Keskkomitee Arro, Hugo Mardi p. S e i f u 11 i n, Minibai Zeletini p. E r e m e j eva, Anna Paaveli t. Tint, Erih Jüri p. Kozlov, Vladimir Timofei p. T š u j e v, Ivan Makari p. Popov, Iosif Sergei p. Apteekide Peavalitsus Karu, Salme Ado t. Semjonova, Elsa Pauli t. Plaan, Irene Jakobi t. U u s 1 a i 1, Ilse Albrecht! t. Puss, Ella Augusti t.

29 Betoonitehas Gorbatjuk, Veera Fjodori t. P i g o, Jakov Ivani p. Eesti NSV Kaubandusministeerium Aas, Ann Gustavi t. P r i i s а a r, Ida Villemi t. Lang, Erna Jakobi t. Toom, Loreida Peetri t. Mordvinova, Leida Jüri t. Tšetšelnitski, Vassili Grigori p. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee Jürlau, Ademar Aleksandri p. Sikk, Hilja Jaani t. Mölder, Laine Johannese t. Tankler, Navella Karli t. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee Materiaalsete Fondide Valitsus Müür, Elfriede Ferdinand! t. R u s s a k, Veera Leo t. Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Lukas, Aleksei Antoni p. Eesti Vabariiklik Kaubanduslik Vahenduskontor Lahtikov, Pjotr Matvei p. EKE Ehitus- ja Montaaživalitsus Küla, Ferdinand Mardi p. P r e m e t, Vladimir Jakovi p. M e i n s о n, Jaan Rudolfi p. Eksperimenfcaalkombinaat «BU» Makk, Elmar Adolfi p. Kodumasinate Remondi Katsetehas A m b о j a, Leili Johannese t. Ivanova, Linda Daavet! t. Kivi, Linda Karli t. L i n d m a a, Ellen Karli t. Nõmmik, August Kustase p. P u n d e r, Pauline Jüri t. Sepp, Hilda Johannese t. Eesti NSV Ministrite Nõukogu koondis «Eesti Põllumajandustehnika» Pentjärv, August-Jaan Eduardi p. NSV Liidu Väliskindlustuse Valitsuse Esindus Tallinnas Dudoladov, Vassili Jegori p. Projekteerimisinstituut «Eesti Maanteeprojekt» Käsper, Vladimir Nikolai p. Spetsialiseeritud Autotranspordibaas Andrij evski, Pavel Andrei p. Kähre, Pärja Daniel! t. В о r b 1 i k, Ivan Ignati p. Krebsbach, Ferdinand G1 us kõva, Jevdokia Ivani t. Johannese p. \

30 К r õ m, Maria Ivani t. Roždestvenskaja, Lidia Maidra, Nikolai Nikolai p. Ivani t. Reigo, Edmund Oskari p. S e s t r e m, Boriss Aleksandri p. Roždestvenski, Boris Pjotri p. Tallinna 43. Keskkool M о š к o, Anna Dmitri t. Raidna, Ernst Karli p. Kimm, Hermiine Kali t. А к i m о v a, Aleksandra Nikolai t Bogovskaja, Jevgenia Ivani t. К о 1 j а к i n a, Olimpiada Stepani t. Konovalova, Lidia Pjotri t. Kuznetšenkova, Aleksandra Pjotri t. L a m b e r g, Veera Filaveti t. Pahk, Selma Augusti t. P а n a n h o, Margarita Nikolai t. Tallinna Kiirabihaigla Tallinna 14. Õhtukeskkool Ku L u к о v, Ivan Pjotri p. Teede Remondi ja Ehituse Trust Dobržanski, Boris Viktori p. Aksli, Leida Villemi t. Alamets, Artur Heinrichi p. Annus, Eduard Peetri p. Artemnjeva, Vilma Johannese t. G о г к i n a, Anna Aleksandri t. Iisop, Helgi Augusti t. Kiisk, Elina Pauli t. К i r i e n к o, Tamara Vassili t. Lootus, Helmi Jüri t. Lõssenko, Sofia Josifi t. Metsoja, Johanna Eduardi t. Ühendatud Katlamajade j Uusrand, Juta Johani t. Tootmiskoondis «Leibur» Pantšenko, Valentina Andrei t. P а u к 1 i n, Arved Eduardi p. P i s к u n о v, Mark Mihhaili p. Rabakukk, Kare Karli t. Savtšenko, Nadežda Serafimi t. Sokovikov, Nikolai Stepani p. S t r u к о v, Vladimir Mihhaili p. Šulegina, Reveka Grigori t. Veskijärv, Aino Teodori t. Villmann, Johanna Jaani t. Mäeveer, Salme Kusta t. Nekrasova, Natalia Peetri t. Nordmann, Astarde Karli t. Põder, Ellen Otti t. Rumj antsev, Vassili Vassili p. Saidla, Malle Augusti t. S a š к о v, Ivan Nikolai p. Savina, Anna Mihhaili t. Š e v s t n j e v, Ivan Afanassi p. Z i m i n a, Maria Stepani t. Zubovitš, Maria Stepani t. V i p s, Osvald Jüri p. Tartu linn Soo j usvõrkude Direktsioon Autotranspordikoondis «Tartu Autoveod» Dolženkova, Aino Jaagu t. Leib, Elmar Augusti p. L а г к i n, Ivan Andrei p. Tulp, Nelli Peetri t. L e b e d, Vassili Zinovi p. - V о h 1 a, Johannes Jaani p.

31 Aava, Leida Jaani t. A f о n i n a, Darja Lavrenti t. Fedoseeva, Valentina Trofimi t. Ignatenko, Ekaterina Uljani t. Ivantšenko, Aleksandra Peetri t. Kainina, Elena Vasili t. Balti Raudtee Tartu Sõlme Polikliinik Karaseva, Anna Makari t. Nemtseva, Salme Ivani t. Pavlova, Veera Ermolai t. Penza, Elfrida Avgusti t. Tsõbulskaja, Nina Ilja t. Tšerkunova, Galina Ivani t. Tšesnokova, Alevtina Jako vi t. Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut H а a s m a a, Amalie Pauli t. Pensa, Richard Jaani p. Kivi, Leonhard Gustavi p. Redel, Elmar Juhani p. Aller, Sinaida Miron! t. Hain la, August Peetri p. Keedus, Johannes Kiis, Antoniina Martini t. Kirss, Amanda Augusti t. Kont, Olga Martini t. Kutsar, Erna Tõnu t. Kuusmaa, Elfride-Johanna Karli t. Laan, Karoline Jaani t. L e p 1 a n d, Herman Jakobi p. Lääne, Lydia Aleksandri t. Mauring, Harry Osvaldi p. Eesti Põllumajanduse Akadeemia Pastak, Lembit Karli p. Pastak, Salme Karli t. P e d i u s, Maimu Eduardi t. P e e b s e n, Evald-Nikolai Aleksandri p. P i к a n d, Eduard-Edgar Aado p. R a n d 1 o, Aita Jaani t. Russi, Vilma Jaani t. R u u s m ä e, Hildegard Mihkli t. Sõnn, Amanda Jaani t. Türk, Vambola Mardi p. V a g а n a y, Helmi Augusti t. Energiaseadmete Remondi Ettevõte «Eesti Energoremont» Märtson, Aita Johannese t. Hans Heidemanni nimeline Trükikoda Karlson, Velli Peetri t. Pensa, Loreida Johannese t. Majavalitsus nr. 2 Avaste, Elli Juhani t. Mäe, Alviine Jüri t. Laine, Tamara Ivani t. Sep p, Linda Gusta t. Lääts, Selma Jaani t. Sanitaar-Epidemioloogia Jaam A r e n d, Silvia Jüri t. Töiste, Erna Samueli t. Porošna, Elviine Jaani t. Tartu Ehitusmaterjalide Tehas Kangro, Helga Ernsti t. Kurvits, Voldemar Juliuse p.

32 Arrak, Rosilda Gustavi t. Bergmann, Ulo Taaveti p. Ilves, Luke Arnoldi t. Kapral, Edgar Jaani p. A h u, Lembit Augusti p. Haldre, Meeta Peetri t. Jefremova, Sinaida Ivani t. J õ e a r u, Meeta Pauli t. Kivilo, Selma Hansu t. Kull, Maimu Augusti t. Laamann, Endel Kustase p. Ladva, Vilma Pauli t. Lang, Anna Johannese t. Lausing, Olev Augusti p. L e n d r e, Anita Johannese t. Tartu Katseremonditehas К u к к e 1 a, Richard Johannese p. К u 11 e r, Koidula Peetri t. Sarapuu, Valentina Josifi t. Valge, Linda Villemi t. Tartu Kliiniline Haigla Tartu Linna Kliiniline Lastehaigla Voit k, Hilda Augusti t. Leštšova, Anna Ivani t. Lust, Elsa Jaani t. Määrits, Bernhard Augusti p. Novek, Helmi Jaani t. P i 11 e s а a r, Valve Aleksandri t Pärn, Agathe Mihkli t. Kahtla, Endla Augusti t. S i b о 1 d, Rudolf Karli p. Tammelaas, Linda Juhani t. Ž e 1 v i s, Mikolas Jooso p. Veenpere, Aino Aksli t. Tartu Linna RSN Täitevkomitee kaubandusvalitsus Kook, Leida Karli t. Silm, Valdur Peedu p. Tartu Mööblikombinaat Jaska, Aleksander Karli p. Rõõm, Friedrich Jaani p. К a s a t i k, Anna Peetri t. Tartu Plastmasstoodete Katsetehas Hunt, Hilda Karli t. Tomp, Helmi Kristjani t. Fedosejeva, Emma Emilie t. Toomes, Voldemar Jaani p. Rätsepuu, Simeon Feodori p. Vau, Tiiu Märdi t. Tartu põllutöömasinatchas «Voit» Mihhailova, Olga Vassili t. T о b r e, August Jaani p. Savi, Karl Pauline p. Keres, Kaja Eduardi t. Daniel, Zinaida Grigori t. Erikson. Salme Märdi t. Jügrinova, Jekaterina Dimitri t. Kuusik, Lonni Jaani t. Lamp, Aino Jaani t. Musta, Elsa Juhuse t. Teede Remondi- ja Ehitusvalitsus Toitlustustrust Mägi, Silvia Juhani t. Stepanov a, Valentina Vassili t. Sõtnikova, Hilja Eduardi t. Tootsi, Osvald Jaani p. Vaarma, Maimu Jaani t. Vaga, Salme Rudolfi t. V a s s i 1 к о v a, Liilia Ossipi t.

33 Tootmiskoondise «Vasar» Tartu tsehh «Aimeta» Aleksej eva, Valentina Lugamets, Helju Miina t. Ivani t. Must, Herta Gustavi t. Õmblusvabrik «Sangar» Evert, Aada Aleksandri t. Pert, Elma Oskari t. Loorits, Eha Johannese t. Päll, Maret Theodori t. Mets, Ermiine Juhuse t. Tartu rajoon ETKVL koondise «Auto» Tartu majand Kadak, Elfriede-Armilde Mihkli t. Vare, Nelli-Tatjana Feodori t. V а n a m õ i s, Asta Arturi t. ETKVL Tartu Raj oonidevaheline Kauba baas Ramat, Leonore Jüri t. Türk, Valli Georgi t. Räpina Metsamajand Männis te, Linda Jaani t. Truuts, Aino Voldemari t. Narusberg, Saul Hindreku p. Rõngu sovhoos Hermann, Koidu Hermani t. Vares, Luule Peetri t. Nuuma, Amanda Kristjani t. Tartu Piimatoodete Kombinaat J а a m e t s, Alfred Johani p. К i i b e r, Leida Aado t. К r u u s 1 a, August Eduardi p. К õ u h к n a, Rudolf Jüri p. Lehtla, Linda Aleksandri t. M ä r t i n, Aleida Johannese t. Sikk, Armita Juhani t. Toomis, Adeele Karli t. Urb, Valentina Stepani t. Vahter, Linda Jakobi t. Viljandi rajoon Oksa Mehhaniseeritud Kolonn О r g e 1, Peeter-Eduard Tiina p. Suure-Jaani Metsamajand Kaub Bronislava Janise t. Tammann, August Taveti p. Pihlak, Eino Jaani p. Tartu Ehitusmaterjalide Tehase Meleski osakond О r r, Aleksander Jakobi p. Viljandi Kaugõppekeskkool Härm, Elvi Jaani t. M e r i 1 a, Koidula Aleksandri t. Viljandi Metsamajand Liht, Aleksander-Eduard Lohu, Elga Juhani t. Aleksandri p. Mikk, Elmar Jaani p.

34 Naarits, Helmuth Eduardi p. Ojasalu, Heino Märdi p. Tamberg, Jaan Matsi p. A t s p о 1, Peeter Jaani p. J a š i n, Ivan Peetri p. J a š i n a, Jekaterina Kondrati t. Jokk, Herman Jaani p. Kalu, Oskar Jüri p. Kullas, Leo Johani p. Käärik, Lembit Hansu p. Lahe, Gustav Joosepi p. E i c h e, Armilda Kusta t. Lindegrön, Richard Karli p. Looper, Gertrud Otto t. Lukusepp, Aleksander Martini p. А 1 a v e r, Elsa Jaani t. A s t r e, Miralda Karli t. H а n к о v, Elfriede Otto t. Lina, Linda Stepani t. Meltsov, Leida Juhani t. Elken, Linda Jakobi t. Kelp, Hilda Aleksandri t. Lainemäe, Miralda Rõõmuleidi t. Liiv, Salme Hermani t. LUIO, Adele Jaani t. Tulp, Leida Augusti t. Volt, Johan Jaani p. Võrtsjärve Näidiskalama j and Lorup, Pärnald Jaani p. Mardi, Oskar Jaani p. Nurmberg, Aino Villemi t. Peks, Herbert Johani p. Peks, Minni R ä t s e p p, Heino Tõnise p. Sihver, Linda Jaagu t. Tikk, Linda Augusti t. Võru rajoon ETKVL Võru Leivakombinaat Müür, Johannes Johani p. P e d r a s, Verner Peetri p. Reiljan, Herbert Bruno p. Vimba, Edgar Peetri p. ETKVL Võru Rajoonide vaheline Kaubabaas Kuldre Kallion, Laine Juhan-Augusti t. Kare, Aino-Klarisse Ludvig! t. Kivirand, Richard Karli p. К n ä z e v a, Maria Ivani t. Lutti, Johann-Elmar Karli p. Miller, Eha Augusti t. Kelder, Aureli Rudolfi t. Kängsepp, Elmar Lang, Rosette Jakobi t. Munamäe Mikussaar, Hilja Osvaldi t. Post, Aili Ivani t. Raudsepp, Leonore Alfredi t. V a s i 1 j e v, Ivan Filipi p. ssa nr Loos, Leida Ludvig! t. Pant, Klara Karli t. S a b b e, Hilda Gustavi t. S к i 11 e r, Larissa-Salme Mihhaili t. kolhoos Saar, Arnold Johani p. Saarman, Jefim Jefim-Jukko p. Taal, Luise Peetri t. Teil, Nikolai Jaani p. Tomp, Elsa Karl-Otto t. Voomets, Anna Ivani t. sovhoos Nirk, Helve Aleksandri t. Pormeister, Virve Rudolfi t. Press, Helmiine Kusta t.

35 Raatma, Ülo Jüri p. Ummelk, Salme Tannili t. Roos, Eduard Oskari p. Vaal, Joann Aleksandri p. Tsugurova, Eha Eduardi t. Mõniste sovhoos Ilves, Aime Johannese t. Kalkun, Elma-Kunikunde Alviine t. Kokk, Leonhard-Viktor Jaani p. Kolk, Voldemar Jenni p. Kõnd, Aino Jaani t. Konti, Alfred Jaani p. Konti, Alla Andri t. Laas, õie Augusti t. Org, Ella Minna t. Paas, Leonilla-Benida Bernhardi t. Paas, Õie-Melanie Bernhardi t. Peltser, Leonilla Augusti t. Pihu, Arved Jakobi p. P i i g 1 i, Senta Peetri t. Põder, August Kusta p. Pärnamets, Agnija Pauli t. Saar, Alfred Juhani p. Taal, Leida Karli t. T a 11 e r, Amanda-Aurelia Bernhardi t. Tuvikene, Johan Andri p. Tuvikene, Leonhard Jaani p. Vesper, Leonilla Karoline t. Võõras, Alma Peetri t. Ruusmäe sovhoos Järve, Natalie Semjoni t. Z u к к e r, Rudolf Jaani p. К õ i v i k, Heino Timofei t. Teas, Magda Kustavi t. Varstu sovhoos A u m a n, Oie-Alide Augusti t. Allas, Hella Kusta t. Kanger, Linda Peetri t. Kender, Salme Karli t. Kikas, Leonhard Aavo p. Kolk, Meliita Jakobi t. Kruus, Agnes Hendriku t. Käis, Voldemar Voldemari p. L a i d v e r, Ellen Peetri t. Lehes, Emma Juhani t. Lindmets, Erna Mari t. Mäe, Leonhard Jaani p. Parts, Aino Kusta t. Pettai, Marie Nikolai t. P i i g 1 i, Meinhard Alviine p. Raja, Aurelie Voldemari t. Raju, Eduard Juliuse p. Rüütli, Erna Karli t. Sandt, Olga Grigori t. Schmidt, Leida Jakobi t. Seim, Luise Augusti t. Sikk, Ida-Emilie Eduardi t. Sild va, Hilja Peetri t. Tammiksaare, Jaan Arturi p. Tammiksaar, Johannes Arturi p. Tammiksaare, Elsa Augusti t. Tammiksaare, Julius Arturi p. Teesalu, Lembit Peetri p. Vaha, Eili Jaani t. Vaher, Valter Jaani p. A. Veimeri nimeline Võru Gaasianalüsaatorite Tehas Aas, Maria Vassili t. Aleksandrova, Niina Ivani t. Jaanimägi, Alide Karli t. Kangro, Jekaterina Ivani t. К a u t s, Alfred Jaani p. К о 11 i n g, Olga Jakobi t: L i t i n s к a j a, Olga Ivani t. Mitrofanov, Aleksei Mitrofani p. R a i g 1 a, Hilda Gustavi t. Rand, Niina Vassili t. Rudsit, Jekaterina Egon t. Talv, Eduard Kusta p. T a t r i k, Anna Akimi t. T e p 1 i t s к i, Mihail Aleksei p. Toom, Maria Ivani t. Varik, Voldemar Kristjani p. V e z a n e n, Sofia Semjoni t.

36 Võru Kommiinaalettevõtete Kombinaat Hellas, Elfriide Jaani t. Pikkpõld, Maria Vassili t. К i h о 1 a n e, Aliida Alvine t. Võru Remondi- ja Ehitus valitsus H а r a k, Arnold Jaani p. Kirsipuu, Elli Jakobi t. Jakobson, Ella Märdi t. D u b a n i n, Helju Augusti t. Eelmäe, Linda Jaani t. Ilves, Paul Jaani p. Karu, Ksenija Voldemari t. К 1 а a s m а a, Kustav Jaani p. H а 11 о p, Hermine Augusti t. Härm, Aksella-Elvine Friedrichi t. К i b e n a, Harald Maria p. Kiristaja, Valter Jakobi p. Kresanfova, Valentina Afanasi t. Leimann, Jenny Augusti t. Võru Mehhaniseeritud Ehituskolonn К õ о s а 1 u, Rudolf Peetri p. Lukk, Robert Eduardi p. P 1 а к s o, Marta Augusti t. Rooma, Adelheid Augusti t. S о e v e e r, August Jaani p. Võru Tarbijate Kooperatiiv Luik, Leida Hugo t. Mürk, Alla Joann! t. Remmelga, Alviine Samueli t. Soome, Helmur Sauli p. T а 1 о m e e s, Valter Samueli p. Tammesoo, Linda Karli t. Tappo, Olga-Rosalie Augusti t. Võru Tööstustehnikum А1 e к s e j e v, Feodor Joakim! p. Veis, Oskar Augusti p. Varik, Loreida Ivani t. Ühendatud Katlamajade ja Soojusvõrkude Direktsioon H e 1 i s t v e e, Leida Rudolfi t. Piskunova, Lidia Oskari t. M ä 1 p e r e, Abel Rosalie p. Jürgenson, Elsa Roberti t. Tallinn, 26. mail Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja M. VANNAS Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT INDEKS ^ ü w u -h HJLr U - 7Щ Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus. Trükkida antud 20. VI Trükipoognaid 2,25. Arvestuspoognaid 2,7. Tellimuse nr ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn. tv, ( 5 6q>q \

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova 9363 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Sergei Golubev 6098 punktiga 2. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Jegor

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev 7978 punktiga 1. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.d klassi õpilane Daniil Savosto 7327 punktiga 2. koha Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word Web.docx

Microsoft Word Web.docx 16.06.14 ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 2013/14 nr 7 Õppenõukogu koosoleku algus 13.00 ja lõpp 14.00 Õppenõukogu koosoleku juhataja: Ljubov Fomina Õppenõukogu koosoleku protokollija: Tatjana Okuneva Õppenõukogu

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto ja saavutas 2558 punktiga Ida-Virumaa koolide 1. koha. Narva Vanalinna Riigikooli 1.a klassi õpilane Valeria Stretškova ja saavutas 2490 punktiga

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Paremusjarjestus_1et.xls

Paremusjarjestus_1et.xls ID aasta Tartu Punkte Haapsalu Punkte Narva Punkte Viljandi Punkte P-Jaagupi Punkte Aseri Punkte Punkte KOHT Tüdrukud kuni 15.a. (2004) - N15 ELTL STIGA "LASTE GP" SARJAVÕISTLUS L A U A T E N N I S E S

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova 1664 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 1.c klassi õpilane Saveli Alekseev 1585 punktiga 2. koha Narva Keeltelütseumi 1.a klassi õpilane

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova 13523 punktiga 1. koht Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Siim Pärss 11400 punktiga 2. koht Narva Kreenholmi Gümnaasiumi

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Koht 52 1 Julia Kassatkina Fööniks 7,6 7,6 7,4 7,4 7,50 8,2 7,9 7,8 3,95 3,8 1,90 13,35 3 53 2 Ksenia Minajeva Fööniks 7,5 7,7

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Elamisloa tühistamine Vastu võetud 26.06

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Elamisloa tühistamine Vastu võetud 26.06 Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Vastu võetud 26.06.1998 nr 582 Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658; 1995,

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( )

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( ) EESTI VABARIIK SISEMINISTEERIUM Administratiiv asjade PEAVALITSUS Kodakondsuse osakond. Välisministeeriumile. Administratiiv asjade Peavalitsus saadab siin juures nimekirja isikute üle, keda Siseministeerium

Rohkem

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova NARVA SPRING 21.-23.04.2017 Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova Beginners 2008 Name Club Nation Tech. Merit Presentat. Total 1 2 3 1 2 3 1 2

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5 Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid 2019 - Round 6 Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo 6 15.0 21.5 21.0 2 Rebane, Romet 5 15.0 24.0 17.0 3 Sooväli, Markus 4 20.0 16.0 4 Lääne, Gregor

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Microsoft Word - PiritaKarikas doc

Microsoft Word - PiritaKarikas doc PIRITA III KARIKAVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 19.03.2005.a. Lasnamäe spordihallis 60 mtj. PB Anton Linholm 9,50 Mikk Meerents 9,67 Pavel Bondarev 10,02 Magnus Salumaa 11,08 Artur Andronik 11,86 Kuul PB Kristo

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2 Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2006 TÜASK 1.01,04 4. Triin Virve 2005 1.01,59 5. Petra

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

EMV_kaitsevagi_2010.xls

EMV_kaitsevagi_2010.xls EESTI KAITSEVÄE MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES Üld Ajat. Üld Ajat. 6 kg 8 kg 1 1 Kalle Roosiorg (Merevägi) 1 1 Riho Remmelgas (Suurtükiväepataljon) Oleg Rubašvili (Suurtükiväepataljon) Tauno

Rohkem

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõpetaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Summa 1. 2. 3. Summa Melody Nirk Pärnu Ülejõe Gümnaasium 7 E 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 7 1 7 15 31

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

MEIE AITAME KIRJUTADA SINU EDULUGU! Lõpetajate erileht Juuni 2018 AUSTATUD LÕPETAJAD! Kasutage päikesekreemi! Päikesekreemi kasutamise kasulikkus on t

MEIE AITAME KIRJUTADA SINU EDULUGU! Lõpetajate erileht Juuni 2018 AUSTATUD LÕPETAJAD! Kasutage päikesekreemi! Päikesekreemi kasutamise kasulikkus on t MEIE AITAME KIRJUTADA SINU EDULUGU! Lõpetajate erileht Juuni 2018 AUSTATUD LÕPETAJAD! Kasutage päikesekreemi! Päikesekreemi kasutamise kasulikkus on teaduslikult tõestatud, samas kui minu ülejäänud soovitused

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Aleksei Nikonorov M 1 101 1 101 1 101 1 101 404 1 1 Sergei Danilov M 2 99 2 99 2 99 2 99 396 2 2 Urmas

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Koo

SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Koo SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE 2018. AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai 2018. a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Kool Tulemus 1. Liisi Aadussoo Salme PK 2.44,1 2. Lisandra

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Microsoft Word - Nimestik kodukalef.doc

Microsoft Word - Nimestik kodukalef.doc TÜ Väärikate Ülikool Kuressaares 2018 / 2019.õ.a. Lõplik 20.09.2018 1. Aare Liiv 2. Aare Saar 3. Aasa Lõuke 4. Agnes Kamm 5. Aili Kirst 6. Aima Siil 7. Aime Haamer 8. Ain Niit 9. Aina Rõõm 10. Aino Esko

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil 2015. a. KELLAAEG : 10.00 P. PEREKONNA- VÕISTLEJA MAARDU-TALLINN OPEN 2015 Tallinnas VÕISTLUSTE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

EuroJudo

EuroJudo Weight category: Poisid - kg RÜSSE, Samuel [] POPOV, Jakov [] Weight category: Poisid - kg SOONISTE, Brett PISKUNOV, Vladislav Kibuvits (EST) SHKALIKOV, Maksim Buffen- TOOMEOJA, Ingvar ALTOSAR, Mark EHARI,

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

Eesti noorte B-kl. meistrivõistlus 17. nov Põlva 30l Lamades Poisid Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Σ KL I Rando DÜÜNA 2002 Kaiu LK

Eesti noorte B-kl. meistrivõistlus 17. nov Põlva 30l Lamades Poisid Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Σ KL I Rando DÜÜNA 2002 Kaiu LK 17. nov. 2018 Põlva 30l Lamades Poisid Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Σ KL I Rando DÜÜNA 2002 Kaiu LK 99.8 100.0 100.7 300.5 II II Joosep Robin ALBERT 2002 KL MäLK 97.8 99.9 102.5 300.2 II III Märt HELMOJA

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev 07.09.2014, Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud I Meribel Almet 20.10.10 7,7 II Liis Marii Koemets 14.05.10 7,8 III Mariel Moks 29,03.10 8,1 4. Gerda Adore

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_ind_3

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_ind_3 Narva Soldino Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Артём Калашников osales edukalt Miksikese online võistluses «Осенний Спринт» ja saavutas 3. klasside arvestuses 1. koha Miksikese õppekeskkond tänab 3.a klassi

Rohkem

AMETIISIKUTE PALGAANDMED 2008 TAIMETOODANGU INSPEKTSIOON Registrikood Ametiisiku andmed Ametikoht Ametiisiku nimi Töötasu liik Põhipalk Lisat

AMETIISIKUTE PALGAANDMED 2008 TAIMETOODANGU INSPEKTSIOON Registrikood Ametiisiku andmed Ametikoht Ametiisiku nimi Töötasu liik Põhipalk Lisat AMETIISIKUTE PALGAANDMED 2008 TAIMETOODANGU INSPEKTSIOON Registrikood 70000071 Ametiisiku andmed Ametikoht Ametiisiku nimi Töötasu liik Põhipalk Lisatasud ja hüvitised Palga (tasu) kogusumma Periood (perioodi

Rohkem

DescendantReport

DescendantReport Descendants of Jaan Kuusmann Generation 1 1. JAAN 1 KUUSMANN was born on 15 May 1791 in Kurna. He died in 1845. He married WÄLJA TOOMA TÜTAR TIIU on 03 Dec 1811, daughter of Wälja Toomas and Madle. She

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

vetesell II etapp Results Event 1 Girls 10 Year Olds 50 SC Meter Freestyle Name Age Team Finals Time FINA 1 Tsvetkova, Alika 10

vetesell II etapp Results Event 1 Girls 10 Year Olds 50 SC Meter Freestyle Name Age Team Finals Time FINA 1 Tsvetkova, Alika 10 Event 1 Girls 10 Year Olds 50 SC Meter Freestyle 1 Tsvetkova, Alika 10 Narva Energia Spordikool 37,42 270 2 Luikme, Katre 10 Tartu Ujumisklubi 37,77 263 3 Azjava, Angelina 10 Ujumisklubi Aktiiv 38,03 257

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses õpilastele Valga Spordihoone 7.veebruar kg -59 kg 1 Kristo Merilain (Korrus3) 1 Andris Pent (V.

Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses õpilastele Valga Spordihoone 7.veebruar kg -59 kg 1 Kristo Merilain (Korrus3) 1 Andris Pent (V. - kg - kg 1 Kristo Merilain (Korrus) 1 Andris Pent (V.-Maarja) Robin Lumila (MK Aberg) Tauri Altmäe (SK Kadrina) Robin-Johannes Padar (MK Jaan) Roland Söötmaa (RJK Leola) Egert Ast (Põltsamaa SK) Jarmo

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

TV10VoruPolva IV xls

TV10VoruPolva IV xls 10 OLÜMPIASTARTI Võru ja Põlva maakonna IV etapp 26.05.2011, Võru Koht Võru koht Põlva koht Nimi Sünd Kool Tulemus 1000m 1 1 Margus Taaber 1997 Võru Kesklinna G 03:18,8 2 2 Karl Olaf Ott 14.03.1997 Võru

Rohkem

Microsoft Word - mitmus 2015tulemused

Microsoft Word - mitmus 2015tulemused MIT/t/MU/u/S - 6 31.01. 01.02.2015 TULEMUSED Klassikakava zhürii preemiad KÕRGEND Glenn Kristofer 7-I JESMIN Gert Martin 8-II KUUS Krista 10-II TŠURAKOV Sergei 7-II IVLEVA Anastasia 8-III KARASJOV Ivan

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents ja saavutas 10485 punktiga Pärnumaa koolide 1. koha. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8.b klassi õpilane Kätlin Kits ja saavutas 9478 punktiga

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem