DOC TU /2019, Väljaanne 5. Kokkuvõtlik kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DOC TU /2019, Väljaanne 5. Kokkuvõtlik kasutusjuhend"

Väljavõte

1 DOC TU /2019, Väljaanne 5 Kokkuvõtlik kasutusjuhend

2

3 Sisukord Osa 1 Sisukord... 3 Osa 2 Lisateave...3 Osa 3 Tehnilised andmed... 3 Osa 4 Üldteave Ohutusteave Ohutusteabe kasutamine Hoiatussildid klassi lasertoode RFID-moodul RFID-moodulite ohutusteave RFID vastavus FCC nõuetele Sertifikaadid Toote ülevaade Toote osad... 8 Osa 5 Paigaldamine Paigaldusjuhised Välisseadmetega ühendamine (valikuline)... 9 Osa 6 Kasutajaliides ja navigeerimine Osa 7 Käivitamine Osa 8 Kasutamine Seadistamine Seadme sätete konfigureerimine Keele muutmine Kasutaja-ID-de lisamine Kasutaja RFID-sildi seadistamine (valikuline) Proovi-ID-de lisamine Mõõtesätete konfigureerimine Aktsepteerimisvahemiku määramine Mõõtmine Proovivõtt Viiali saastumise vältimine Prooviviaali ettevalmistamine Viaali asetamine seadmesse Proovi mõõtmine Protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemuste võrdlus Salvestatud andmete kuvamine...19 Osa 9 Calibration (Kalibreerimine) Osa 10 Hooldus Mahavoolanud aine kõrvaldamine Seadme puhastamine Prooviviaali puhastamine Viaalikambri puhastamine...22 Osa 11 Probleemilahendus

4 Sisukord 2

5 Osa 1 Sisukord Tehnilised andmed leheküljel 3 Kasutamine leheküljel 12 Üldteave leheküljel 4 Calibration (Kalibreerimine) leheküljel 20 Paigaldamine leheküljel 9 Hooldus leheküljel 20 Kasutajaliides ja navigeerimine leheküljel 10 Probleemilahendus leheküljel 22 Käivitamine leheküljel 11 Osa 2 Lisateave Tootja veebilehel on kättesaadav põhjalikum kasutusjuhend. Videod turbidimeetri TU5200 paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja rikkeotsingu kohta leiate TU5-seeria turbidimeetrite esitusloendist aadressil Osa 3 Tehnilised andmed Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Tehniline näitaja Mõõtmisviis Üksikasjad Nefelomeetria, hajutatud valgus kogutakse langeva valgusega 90 nurga all ja 360 ümber proovi viaali. Peamine analüüsimeetod EPA heakskiiduga Hach-meetod Mõõtmed (L S K) Kaal Korpus Kaitseklass 41 x 28 x 12.5 cm (16 x 11 x 7,7 tolli) 2,37 kg (5,23 naela) IP20 Seade: III; toiteallikas: I Saasteaste 2 Paigalduskategooria Nõuded vooluvõrgule Töötemperatuur Hoiustamistemperatuur Niiskus Näidik Laser Optiline valgusallikas Mõõtühikud Vahemik Täpsus Lineaarsus II Seade: 15 V (alalisvool), 2 A; toiteallikas: V (vahelduvvool), 50/60 Hz C ( F) 30 kuni 60 C ( 22 kuni 140 F) Suhteline õhuniiskus 5 95%, mittekondenseeruv 17,8 mm (7 tolli) värviline puuteekraan 2. klassi lasertoode: seadmes on 2. klassi laser, mis pole kasutaja poolt hooldatav. 650 nm, max 0.43 mw NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC, mg/l, mntu 2 või mfnu NTU, FNU, TE/F, FTU; mg/l; EBC ± 2% näidust ja lisaks 0,01 NTU vahemikus 0 40 NTU ±10% näidust NTU formasiinprimaaretaloni põhjal temperatuuril 25 C (77 F) Parem kui 1% 0 40 NTU puhul formasiini põhjal temperatuuril 25 C (77 F) mntu = 0,001 NTU eesti keel 3

6 Tehniline näitaja Üksikasjad Täpsus < 40 NTU: 0,002 NTU või 1% (suurem väärtus); > 40 NTU: 3,5% formasiinprimaaretaloni põhjal temperatuuril 25 C (77 F) Hajuskiirgus Kalibreerimisvalikud Taatlusvalikud Taatlus (RFID või Link2SC ) Vastavusdeklaratsioonid Garantii < 0,01 NTU StablCal : 1 punkti kalibreerimine (20 NTU) 0 40 NTU mõõtevahemiku korral; 2 punkti kalibreerimine (20 ja 600 NTU) NTU (täieliku) mõõtevahemiku korral Formasiin: 2 punkti kalibreerimine (20 NTU ja lahjendusvesi) 0 40 NTU mõõtevahemiku korral; 3 punkti kalibreerimine (20 NTU, 600 NTU ja lahjendusvesi) NTU (täieliku) mõõtevahemiku korral Kraadid: 3 punkti kalibreerimine (20 ja 100 mg/l ja lahjendusvesi) mg/l (täieliku) mõõtevahemiku korral SDVB: 3 punkti kalibreerimine (20 NTU, 600 NTU ja lahjendusvesi) NTU (täieliku) mõõtevahemiku korral Kohandatud: 2 6 punkti kohandatud kalibreerimine mõõtevahemiku väärtusest 0 NTU kuni kõrgeima kalibreerimispunktini. Klaasist taatlusvarras (teisene hägususetalon) < 0,1 NTU, StablCal või formasiin (0,1 40 NTU) Mõõteväärtuse kontrollimiseks võrreldakse protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemusi RFID või Link2SC abil. Vastab CE nõuetele; USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) registreerimisnumber xxx. See toode vastab standardile IEC/EN ja vastavalt lasereid puudutavale teatisele nr 50 (Laser Notice No. 50) on kooskõlas määrusega 21 CFR Austraalia RCM. 1 aasta (EL: 2 aastat) Osa 4 Üldteave Tootja ei ole mingil juhul vastutav otseste, kaudsete, erijuhtudest tingitud, kaasnevate või tulenevate vigastuste eest, mis on tingitud käesoleva kasutusjuhendi vigadest või puudustest. Tootja jätab endale õiguse igal ajal teha käesolevas kasutusjuhendis ja tootes muudatusi, ilma neist teatamata või kohustusi võtmata. Uuendatud väljaanded on kättesaadavad tootja veebilehel. 4.1 Ohutusteave T E A D E Tootja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mida põhjustab toote vale kasutamine, sealhulgas (kuid mitte ainult) otsesed, juhuslikud ja tegevuse tulemusest tingitud kahjud, ning ütleb sellistest kahjunõuetest lahti kohaldatava seadusega lubatud täielikul määral. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oluliste kasutusohtude tuvastamise ja sobivate kaitsemeetodite rakendamise eest protsesside kaitsmiseks seadme võimaliku rikke puhul. Palun lugege enne lahtipakkimist, häälestamist või kasutamist läbi kogu käesolev juhend. Järgige kõiki ohutus- ja ettevaatusjuhiseid. Vastasel juhul võib kasutaja saada raskeid kehavigastusi või võib seade vigasta saada. Tagage, et seadmega tarnitud ohutusseadised ei ole vigastatud. Ärge kasutage või paigaldage seadet mingil muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud Ohutusteabe kasutamine O H T Näitab võimalikku või vahetult ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel põhjustab surma või raskeid vigastusi. H O I A T U S Näitab võimalikku või vahetult ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. 4 eesti keel

7 E T T E V A A T U S T Näitab võimalikku ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi. T E A D E Tähistab olukorda, mis selle eiramisel võib seadet kahjustada. Eriti tähtis teave Hoiatussildid Lugege läbi kõik seadmele kinnitatud sildid ja märgised. Juhiste eiramise korral võite saada kehavigastusi või võib seade kahjustada saada. Mõõteriistal olevad sümbolid viitavad kasutusjuhendis esitatud ettevaatusabinõudele. Selle sümboliga tähistatud elektriseadmeid ei tohi käidelda Euroopa kodustes või avalikes jäätmekäitlussüsteemides. Tagastage vanad ja kasutuskõlbmatud seadmed tasuta utiliseerimiseks tootjale. See mõõteriistal olev sümbol viitab kasutusjuhendile ja/või ohutuseeskirjadele. See sümbol näitab, et vajalikud on kaitseprillid. See sümbol näitab, et mõõteriistas kasutatakse laserseadet. See sümbol viitab kemikaalidest tulenevatele ohtudele ja annab teada, et ainult need töötajad, kes on kemikaalidega töötamise osas väljaõppe saanud, tohivad kemikaale käsitleda ning selle seadmega seotud kemikaale väljastavaid süsteeme hooldada. See sümbol viitab raadiolainete olemasolule klassi lasertoode O H T Kehavigastuse oht. Ärge eemaldage kunagi mõõdiku kaitsekatteid. See mõõdik kasutab lasertehnoloogiat ja laserikiirega kokkupuutumisel riskib kasutaja vigastustega. eesti keel 5

8 2. klassi lasertoode, IEC :2014, 650 nm, max 1 mw Asukoht: seadme tagaküljel. On kooskõlas Ameerika Ühendriikide määrustega 21 CFR ja vastavalt lasereid puudutavale teatisele nr 50 (Laser Notice No. 50). Asukoht: seadme tagaküljel. Ettevaatust! 2. klassi laserkiirgus, kui kaas on lahti. Ärge vaadake laserkiirt. Asukoht: viaalikambri peal. See seade on 2. klassi lasertoode. Kui seade on vigane ja kui seadme kaas on lahti, ilmneb ainult nähtav laserikiirgus. See toode vastab standardile EN Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele, IEC/EN Lasertoodete ohutus ja vastavalt lasereid puudutavale teatisele nr 50 (Laser Notice No. 50) on kooskõlas määrusega 21 CFR Laseri kohta leiate teavet seadme siltidelt RFID-moodul Valikulise RFID-mooduliga seadmed võtavad vastu ja edastavad teavet ning andmeid. RFID-moodul töötab sagedusel 13,56 MHz. RFID-tehnoloogia põhineb raadiosidel. Raadiosideseadmed vajavad riiklikku kasutusluba. Praegu on valikulise RFID-mooduliga seadmete kasutamine lubatud järgmistes piirkondades: ELi (Euroopa Liidu) riigid, EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni) riigid, Türgi, Serbia, Makedoonia, Austraalia, Kanada, USA, Tšiili, Ecuador, Venetsueela, Mehhiko, Brasiilia, Lõuna- Aafrika Vabariik, India, Singapur, Argentiina, Columbia, Peruu ja Panama Valikulise RFID-mooduliga seadmete kasutamine väljaspool ülalmainitud piirkondi võib olla vastuolus riiklike õigusaktidega. Tootjal on õigus taotleda kasutusluba ka teistes riikides. Kahtluse korral võtke ühendust tootjaga RFID-moodulite ohutusteave H O I A T U S Erinevad ohud. Ärge võtke seadet hoolduseks lahti. Kui seadme sees olevad osad vajavad puhastamist või remonti, võtke ühendust tootjaga. H O I A T U S Elektromagnetilise kiirguse oht. Ärge kasutage seadet ohtlikes keskkondades. T E A D E See seade on elektromagnetiliste ja elektromehaaniliste häirete suhtes tundlik. Häired võivad mõjutada seadme analüüsitäpsust. Ärge asetage seadet sellise aparatuuri lähedale, mis võib häireid põhjustada. Seadme käitamiseks kooskõlas kohalike, piirkondlike ja siseriiklike nõuetega järgige allolevat ohutusteavet. 6 eesti keel

9 Ärge käitage seadet haiglates ega muudes samalaadsetes asutustes, samuti meditsiiniseadmete läheduses, nagu näiteks südamerütmurid ja kuuldeaparaadid. Ärge käitage seadet väga tuleohtlike ainete läheduses, nagu näiteks kütused, väga tuleohtlikud kemikaalid ja lõhkeained. Ärge käitage seadet põlevgaaside, aurude ega tolmu lähedal. Hoidke seadet tugeva vibratsiooni ja löögi eest. Seade võib põhjustada häireid vahetus läheduses asuvate tele- ja raadioseadmete ning arvutite töös. Garantii ei kehti väärkasutuse või kulumise korral RFID vastavus FCC nõuetele Selles seadmes võib olla registreeritud raadiosagedustuvastuse seade (radio frequency identification device RFID). Teavet USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) registreerimisteabe kohta leiate siit: Tabel 1. Tabel 1 Registreerimisteave Parameeter FCC identifitseerimisnumber (FCC ID) IC Sagedus Väärtus YUH-QR15HL 9278A-QR15HL 13,56 MHz Sertifikaadid E T T E V A A T U S T See seade pole ette nähtud kasutamiseks elupiirkondades ja ei pruugi tagada sellises keskkonnas piisavat raadioside vastuvõtu kaitset. Kanada raadiohäireid põhjustavate seadmete määrus, IECS-003, klass A: Tootja valduses on kinnitavad katseandmed. See A-klassi digitaalseade vastab kõigile Kanada häireid põhjustavate seadmete määruse nõuetele. Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences. FCC 15. osa, klassi "A" piirangud Tootja valduses on kinnitavad katseandmed. See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused: 1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. 2. Seade peab vastu võtma mistahes häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Selle seadme muutused või täiendused, mis ei ole nõuetele vastavuse eest vastutava osapoole poolt heaks kiidetud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Seda seadet on testitud ning on leitud selle vastavus A-klassi digitaalseadmete piirangutele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirangud on loodud, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest, kui seda seadet kasutatakse ärikeskkonnas. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada raadioside häireid. Selle seadme kasutamine elamupiirkonnas põhjustab tõenäoliselt kahjulikke häireid. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud häired omal kulul parandama. Häiretega seotud probleemide lahendamiseks võib kasutada järgmisi võtteid: 1. Lahutage seade toiteallikast, et kontrollida, kas seade on häirete põhjustajaks. 2. Kui seade on ühendatud samasse seinakontakti mõne muu häiritud seadmega, ühendage seade teise seinakontakti. 3. Liigutage seade teistest häiritud seadmetest eemale. eesti keel 7

10 4. Paigutage häiritud seadme vastuvõtuantenn teise asendisse. 5. Proovige eelmiste võtete kombinatsioone. 4.2 Toote ülevaade Turbidimeetrit TU5200 kasutatakse peamiselt valmis joogiveesüsteemides vähese hägususe mõõtmiseks. Seade on tehases kalibreeritud ja mõõdab hajuvalgust 90 nurga all 360 raadiuses ümber kaldvalguse kiire telje. Seadet saab juhtida puuteekraani abil. Vt Joonis 1. Lisaseadmena on saadaval RFID-moodul. Joonis 1 kujutab ka RFID-moodulit. RFID-mooduli abil saab hägususe protsessi- ja laboratoorset mõõtmist omavahel lihtsalt võrrelda. Videod turbidimeetri TU5200 paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja rikkeotsingu kohta leiate TU5- seeria turbidimeetrite esitusloendist veebilehel Teavet lisaseadmete kohta leiate tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist. Joonis 1 Toote ülevaade 1 Kaas 6 A-tüüpi USB-port 2 Viaalikamber 7 B-tüüpi USB-port 3 Näidik 8 Ethernet-port 4 Toitenupp 9 RFID-mooduli näidik (valikuline) 5 Toiteallika ühendusliides 10 A-tüüpi USB-port 4.3 Toote osad Veenduge, et olete kõik osad kätte saanud. Vt Joonis 2. Kui mõned esemed puuduvad või on kahjustatud, siis pöörduge kohe tootja või müügiesindaja poole. 8 eesti keel

11 Joonis 2 Toote osad 1 TU Toide 2 StablCal-komplekt, pitseeritud viaalid koos RFID-ga (10, 20 ja 600 NTU) 5 Tolmukate 3 Prooviviaalid 6 Viaalihoidik Osa 5 Paigaldamine E T T E V A A T U S T Erinevad ohud. Selles dokumendi osas kirjeldatud toiminguid tohivad teha vaid pädevad töötajad. Seade sobib kasutamiseks max 3100 m ( jala) kõrgusel merepinnast. Seadme kasutamine kõrgemal kui 3100 m merepinnast võib pisut suurendada elektriisolatsiooni purunemise tõenäosust, mis omakorda võib põhjustada elektrilöögiohu. Tootja soovitab muret tundvatel kasutajatel võtta ühendust tehnilise toega. 5.1 Paigaldusjuhised Paigaldage seade: tasasele pinnale; puhtasse, kuiva hea õhuvahetuse ja reguleeritava temperatuuriga koht; minimaalse vibratsiooniga kohta, mis on eemal otsesest päikesevalgusest; kohta, kus seadme ümber on piisavalt ruumi seadme ühendamiseks ja hooldustoimingute tegemiseks; kohta, kus toitenupp ja -juhe on nähtavad ning hõlpsasti juurdepääsetavad. 5.2 Välisseadmetega ühendamine (valikuline) T E A D E Võrgu ja pääsupunkti turbe eest vastutab klient, kes kasutab traadita side seadet. Tootja ei vastuta mitte mingisuguste, sh (kuid mitte ainult) kaudsete, tulenevate, kaasnevate või juhuslike kahjude eest, mille on põhjustanud auk võrguturbes või mis tahes võrguturbe rikkumine. Seadmel on kolm USB 1.1 tüüpi porti ja üks Ethernet-port. Vaadake alapunkti Joonis 1 leheküljel 8. eesti keel 9

12 A-tüüpi USB-port printeri, vöötkoodiskanneri, USB-mäluseadme, klaviatuuri 3 või mooduli SIP 10 ühendamiseks. B-tüüpi USB-port arvutiga ühendamiseks Ethernet-port LAN-ühenduse loomiseks varjestatud kaabli (nt STP, FTP, S/FTP) abil. Varjestatud kaabli maksimumpikkus on 20 m (65,6 jalga). Seadmes LAN-ühenduse loomise kohta leiate teavet tootja veebilehel olevast täiustatud kasutusjuhendist. Märkus. USB-kaablid ei tohi olla pikemad kui 3 m (9,8 jalga). Osa 6 Kasutajaliides ja navigeerimine Seadmel on puuteeekraaniga näidik. Navigeerige puuteekraanil üksnes puhta, kuiva sõrmeotsa abil. Ärge kasutage ekraanil valikute tegemiseks pastaka või pliitasi teravikku ega muid teravaid esemeid, mis võivad ekraani kahjustada. Joonis 3 kujutab avakuva ülevaadet. Joonis 3 Näidiku ülevaade 1 Proovi-ID ja mõõtetulemuse number 4 7 ÜLES/ALLA liikumise nooled 2 Kasutaja kommentaarid. 8 Külgmenüü (vt Tabel 2) 3 Juhised 9 Kellaaeg ja kuupäev 4 Hägususe väärtus ja ühik ning näidurežiim 10 Valikute nupp 5 Hoiatus- või tõrketeade 11 Nupp "Loe näit" 6 Kalibreerimise oleku ikoon ja kalibreerimiskõver 12 Teabe (spikri) nupp 3 Puuteekraani asemel saate näidikul olevatele väljadele teksti (nt paroole, proovi-id-sid) sisestada klaviatuuri abil. 4 Iga mõõtmise lõppedes suureneb mõõtetulemuse number ühe võrra. 10 eesti keel

13 Tabel 2 Külgmenüü ikoonid Ikoon Login (Logi sisse) Kirjeldus Logib kasutaja sisse või välja. Sisselogimiseks valige kasutaja-id ja vajutage nuppu Login (Logi sisse). Väljalogimiseks vajutage nuppu Logout (Logi välja). Märkus. Kui kasutaja on sisse logitud, muutub sisselogimisikoon kasutaja-id jaoks valitud ikooniks ((nt kala, liblikas või jalgpall) ja teksti Login asemel kuvatakse kasutaja-id. Valib proovi-id. Sample ID (Proovi-ID) Käivitab kalibreerimise. Calibration (Kalibreerimine) Käivitab taatlemise. Verification (Taatlus) Võrdleb protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemusi. Link2SC Data Log (Andmelogi) Kuvab näidu-, kalibreerimis-, taatlus- ja võrdluslogi. Vt Salvestatud andmete kuvamine leheküljel 19. Konfigureerib seadme sätted. Vt Seadme sätete konfigureerimine leheküljel 12. Setup (Häälestus) Kuvab teabe püsivara, seadme varundamise, uuenduste ja signaalide kohta ning tehasehoolduse andmed. Diagnostics (Diagnostika) Seadistab taimeri. Timer (Taimer) Avab uusimate tarkvaraversioonide ja kasutusjuhendi leidmiseks tootja veebisaidi, kui seadmel on LAN-ühendus. Kuvab seadme kasutusjuhendi ja video(d). Documents (Dokumendid) Osa 7 Käivitamine E T T E V A A T U S T Kehavigastuse oht. Ärge eemaldage kunagi mõõdiku kaitsekatteid. See mõõdik kasutab lasertehnoloogiat ja laserkiirega kokkupuutumisel riskib kasutaja vigastustega. eesti keel 11

14 E T T E V A A T U S T Kehavigastuste oht. Ärge vaadake viaalikambrisse, kui instrumendi toide on sisse lülitatud. Seadme vooluvõrku ühendamiseks ja käivitamiseks järgige allolevaid illustreeritud juhiseid. Kui kuvatakse keelemenüü, valige keel ja vajutage nuppu OK. Käivitub automaatkontroll. Märkus. Keele muutmiseks pärast esialgset käivitust vt jaotist Keele muutmine leheküljel 13. Osa 8 Kasutamine 8.1 Seadistamine Seadme sätete konfigureerimine 1. Vajutage kaks korda nuppu ja siis valige Setup (Häälestus). 2. Tehke valik. Säte Location (Asukoht) Date & Time (Kuupäev/kellaaeg) Security (Turve) Kirjeldus Määrab seadme asukoha nime. Asukoht salvestatakse koos mõõtetulemustega andmelogisse. Määrab kuupäeva- ja kellaajavormingu ning kuupäeva ja kellaaja. Sisestage praegune kuupäeva ja kellaaeg. Date Format (Kuupäeva vorming) määrab kuupäevavormingu. Valikud: dd-mmm-yyyy (vaikesäte), yyyy-mm-dd, dd-mmyyyy või mm-dd-yyyy. Time Format (Kellaaja vorming) määrab kellaajavormingu. Valikud: 12 või 24 tundi (vaikesäte). Lubab või keelab sätete ja turbeloendis olevate toimingute kaitsmise parooliga. Security Password (Turbeparool) määrab turbeparooli (administraatoriparooli) (max 10 märki). Paroolides eristatakse suur- ja väiketähti. Security List (Turbeloend) määrab iga turbeloendis oleva sätte ja toimingu turbetaseme. Off (Väljas) kõik kasutajad saavad vastavat sätet muuta ja/või toimingut teha. One key (Üks võti) sätet saavad muuta või toimingut teha ainult ühe- või kahevõtmelise turbetasemega kasutajad. Vt Kasutaja-ID-de lisamine leheküljel 13. Two keys (Kaks võtit) sätet saavad muuta või toimingut teha ainult kahevõtmelise turbetasemega kasutajad. Märkus. Turbesätet ei aktiveerita enne nupu Close vajutamist. Sound Settings (Helisätted) Lubab või keelab konkreetsete sündmuste helisätted. Määrab kindlaks iga sündmuse helitugevuse (1 10). Kõigi helisätete lubamiseks või keelamiseks tehke valik All (Kõik) ja siis vajutage nuppu Setup (Häälestus). 12 eesti keel

15 Säte Network & Peripherals (Võrk ja välisseadmed) Kirjeldus Kuvab seadmega otse või LAN-i (kohtvõrgu) kaudu ühendatud välisseadmete oleku. Printer kohalik või võrguprinter Network LAN-ühendus Controller SC-juhtseade(-juhtseadmed) PC (Arvuti) USB Memory USB-mäluseade Keyboard (Klaviatuur) Power Management (Toitehaldus) Määrab kindlaks, millal seade jõudeolekuperioodi järel automaatselt unerežiimi või välja lülitatakse. Sleep Timer (Unetaimer) määrab kindlaks, millal seade unerežiimi lülitatakse. Valikud: OFF (Väljas), 30 minutit, 1 (vaikesäte), 2 või 12 tundi. Power-Off Timer (Toite väljalülitamise taimer) määrab kindlaks, millal seade välja lülitatakse. Valikud: OFF (Väljas), 2, 6, 12 (vaikesäte) või 24 tundi Keele muutmine T E A D E Peale toite väljalülitamist oodake vähemalt 20 sekundit, enne kui toite uuesti sisse lülitate. Vastasel korral võib seade kahjustada saada. Keele muutmiseks pärast esialgset käivitust tehke järgmist. 1. Lülitage seade välja. 2. Lülitage seade sisse. 3. Puudutage käivitamise ajal näidikut, kuni kuvatakse keelemenüü (umbes 45 sekundit). 4. Kui kuvatakse keelemenüü, valige keel ja vajutage nuppu OK Kasutaja-ID-de lisamine Lisage iga proove mõõtva kasutaja jaoks kordumatu ID (max 30). Valige iga kasutaja-id jaoks ikoon, kasutaja parool ja turbetase. 1. Vajutage nuppu Login (Logi sisse). 2. Valige Options>New (Valikud > Uus). 3. Sisestage uue kasutaja ID (max 10 märki), seejärel vajutage nuppu OK. 4. Kasutaja-ID ikooni (nt kala, liblikas või jalgpall) valimiseks vajutage VASAK- ja PAREMNOOLT. 5. Vajutage nuppu Operator Password (Kasutaja parool) ja siis sisestage kasutaja-id. Märkus. Paroolides eristatakse suur- ja väiketähti. 6. Vajutage nuppu Security Level (Turbetase) ja siis valige kasutaja-id jaoks turbetase. Off (Väljas) kasutaja ei saa sätteid muuta ega teha turbesätete jaotises neid toiminguid, mille turbetase on üks või kaks võtit. Üks võti kasutaja saab kõiki sätteid muuta ja teha turbesätete jaotises neid toiminguid, mille turbetase on off (väljas) või üks võti. Kaks võtit kasutaja saab kõiki sätteid muuta ja turbesätete jaotises kõiki toiminguid teha. Märkus. Enne turbetaseme määramist peab turbesäte olema sisse lülitatud. Vt Seadme sätete konfigureerimine leheküljel Valige OK>Close (OK > Sule). 8. Kasutaja-ID redigeerimiseks valige kasutaja-id ja siis valige Options>Edit (Valikud > Redigeeri). 9. Kasutaja-ID kustutamiseks valige kasutaja-id ja siis valige Options>Delete>OK (Valikud > Kustuta > OK). eesti keel 13

16 Kasutaja RFID-sildi seadistamine (valikuline) Kasutaja RFID-sildi kasutamiseks seadmesse sisselogimisel, salvestage vastav kasutaja-id kasutaja RFID-sildile, tehes järgmist. 1. Vajutage nuppu Login (Logi sisse). 2. Valige kasutaja-id ja siis valige Options>Initialize RFID Tag (Valikud > Lähtesta RFID-silt). 3. Vajaduse korral sisestage kasutaja-id parool. 4. Tehke seadme näidikul kuvatavad toimingud. 5. Vajaduse korral vajutage nuppu OK, et asendada RFID-sildil olev kasutaja-id uue kasutaja-idga. 6. Vajutage nuppu Close (Sule). 7. Sisselogimiseks asetage kasutaja RFID-silt RFID-mooduli ette Proovi-ID-de lisamine Lisage iga proovi jaoks kordumatu proovi-id (max 100). Proovi-ID määrab kindlaks proovi asukoha või muu prooviga seotud teabe. Teine võimalus on proovi-id-d arvutustabelifailist seadmesse importida. Proovi-ID-de importimise kohta leiate teavet tootja veebilehel olevast täiustatud kasutusjuhendist. Märkus. Kui RFID-kleepsuga proovipudel asetatakse RFID-mooduli ette, lisatakse proovi-id automaatselt seadmesse ja valitakse seadmes. 1. Vajutage nuppu Sample ID (Proovi-ID). 2. Valige Options>New (Valikud > Uus). 3. Sisestage uus proovi-id (max 20 märki). 4. Kui proovipudelil on proovi-id-d tuvastav vöötkood, lugege vöötkoodi seadmega ühendatud vöötkoodiskanneri abil. Vöötkood lisatakse proovi-id väljale. 5. Vajutage nuppu OK. 6. Tehke valik. Säte Add Date/Time (Kuupäeva/kellaaja lisamine) Add Number (Numbri lisamine) Add Color (Värvi lisamine) Kirjeldus Lisab proovi-id-le proovivõtu kuupäeva ja kellaaja (valikuline). Iga proovi- ID puhul sisestatud kuupäev ja kellaaeg kuvatakse menüüs Sample ID. Lisab proovi-id-le mõõtetulemuse numbri (valikuline). Valige mõõtetulemuse numbri jaoks kasutatav esimene number (0 999). Mõõtetulemuse number kuvatakse avakuval proovi-id järel sulgudes. Vt Joonis 3 leheküljel 10. Lisab proovi-id ikoonile värvilise ringi (valikuline). Proovi-ID ikoon kuvatakse avakuval proovi-id ees. Vt Joonis 3 leheküljel Valige OK>Close (OK > Sule). 8. Proovi-ID redigeerimiseks valige proovi-id ja siis valige Options>Edit>OK (Valikud > Redigeeri > OK). 9. Proovi-ID kustutamiseks valige proovi-id ja siis valige Options>Delete>OK (Valikud > Kustuta > OK). 14 eesti keel

17 8.1.4 Mõõtesätete konfigureerimine Siin saate valida näidurežiimi, mõõtühikud, andmelogi sätted, seadme eraldusvõime ja muid sätteid. 1. Valige peamisel näidukuval Options>Reading Setup (Valikud > Näidu häälestus). 2. Tehke valik. Säte Reading (Näit) Unit (Ühik) Data Log Setup (Andmelogi häälestus) Resolution (Eraldusvõime) Bubble Reject (Mullide eemaldamine) Close lid to start reading (Näidu määramiseks sulge kaas) Kirjeldus Määrab näidurežiimi kas ühekordseks, pidevaks või miinimumrežiimiks. Vaikesäte: Single (Ühekordne). Single (Ühekordne) mõõtmine peatub, kui näit on stabiilne. Continuous (Pidev) mõõtmine jätkub, kuni kasutaja vajutab nuppu Done (Valmis). Minimum Mode (Miinimumrežiim) see režiim lülitatakse sisse, kui võrreldakse protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemusi ning mõõtmistulemus on madala NTU vahemikus. See kõrvaldab mitteesindavate osakeste mõju proovile. Signal Avg (Näitude keskmine) näidikul kuvatav hägususnäit on valitud ajavahemiku jooksul mõõdetud väärtuste keskmine. Valikud: Ühekordse mõõtmise režiimi puhul 5 15 sekundit. Pideva mõõtmise režiimi puhul 5 90 sekundit. Saate valida näidikul kuvatavad ja andmeregistraatoris salvestatavad mõõtühikud. Valikud: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC, mntu või mfnu. Vaikesäte: NTU ). Määrab andmelogi sätted. Auto Store (Automaatne salvestamine) mõõteandmed salvestatakse automaatselt näidulogisse. Vaikesäte: On (Sees). Kui see säte pole valitud, valige Options>Store (Valikud > Talleta), et vajaduse korra praegune mõõtetulemus näidulogisse salvestada. Send Data Format (Andmeedastuse vorming) määrab kindlaks välisseadmetesse edastatavate mõõteandmete väljundvormingu (CSV või XML). Vaikesäte: XML. Print Format (Printimisvorming) määrab kindlaks printerisse edastatavate mõõteandmete väljundvormingu (Quick Print või Detailed Print (GLP)). Comments (Kommentaarid) võimaldab kasutajatel logikirjetele kommentaare lisada. Auto Send (Saada automaatselt) pärast iga mõõtmist saadetakse mõõteandmed automaatselt kõigisse seadmega ühendatud välisseadmetesse (nt printer, USBmäluseade ja FTP-server). Saate valida näidikul kuvatavate kümnendkohtade arvu. Valikud: 0,001 (vaikeväärtus) või 0,0001. Saab lülitada mullide eemaldamise sisse (vaikeväärtus) või välja. Kui see on sisse lülitatud, ei kuvata mullide põhjustatud suuri hägususnäite ega salvestata neid andmeregistraatorisse. Lubab või keelab seadmel automaatselt mõõtmist alustada, kui kaas suletakse. Vaikesäte: On (Sees). Mõõtmine toimib üksnes juhul, kui seadmes on prooviviaal Aktsepteerimisvahemiku määramine Enne protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemuste võrdlemist seadmes määrake tulemuste võrdlemiseks aktsepteerimisvahemik. Aktsepteerimisvahemik on protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemuste vahel lubatud suurim erinevus. 1. Vajutage nuppu LINK2SC. 2. Valige Options>Compare Setup (Valikud > Võrdluse hääletus). 3. Valige Acceptance Range>Unit (Aktsepteerimisvahemik > Ühik). 4. Tehke valik. Säte Kirjeldus % Määrab aktsepteerimisvahemiku protsentides (1 99%). NTU Määrab aktsepteerimisvahemiku NTU ühikutes (0, ,00 NTU). 5. Vajutage nuppu Value (Väärtus) ja sisestage aktsepteerimisvahemik. eesti keel 15

18 8.2 Mõõtmine Proovivõtt Koguge proovid puhastesse, kindlalt suletava korgiga klaas- või plastpudelitesse. Loputage prooviga anumat vähemalt kolm korda. Proovi võtmisel jaotussüsteemi või puhastusjaama veekraanist laske veel joosta vähemalt viis minutit ja seejärel võtke proov. Ärge veevoolu reguleerige, sest see võib proovi soovimatuid osakesi lisada. Proovi võtmisel veekogust (nt ojast või hoidlast), koguge vedelikku vähemalt üks liiter ja segage see enne mõõdetava koguse võtmist hoolikalt läbi. Kui proovivõtuallika kvaliteet pole ühtlane, võtke proove nii paljudest kohtadest ja eri sügavustest, kui vaja. Seejärel segage proovid kokku, et valmistada mõõtmiseks üks proov. Täitke anum. Laske proovivedelikul üle anuma ääre voolata ja seejärel sulgege proovianum kohe korgiga nii, et proovi kohale ei jääks ruumi (õhku). Kirjutage anumale proovi andmed. Temperatuurimuutuste, bakterite paljunemise ja settimise vältimiseks alustage analüüsi nii kiiresti kui võimalik Viiali saastumise vältimine T E A D E Ärge puudutage ega kriimustage prooviviaali klaaspinda. Määrdunud või kriimustatud klaas võib mõõtmisel põhjustada ebatäpsusi. Klaaspind peab olema puhas ja ilma kriimutusteta. Klaaspinna tolmust, sõrmejälgedest ja muudest osakestest puhastamiseks kasutage ebemevaba lappi. Kui klaaspind on kriimustatud, vahetage prooviviaal välja. Vt Joonis 4, kus on näidatud, milliseid prooviviaali osi ei tohi puudutada. Hoidke prooviviaale alati viaalihoidikus, et vältida viaali allosa määrdumist. Joonis 4 Prooviviaali ülevaade 1 Mõõtepind ärge puudutage Prooviviaali ettevalmistamine E T T E V A A T U S T Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige kemikaalide ja jäätmete kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke õigusakte. 16 eesti keel

19 T E A D E Sulgege prooviviaal alati korgiga, et vältida selle mahaloksumist viaalikambrisse. Selleks et prooviviaal mõõtmise jaoks ette valmistada, järgige allolevaid illustreeritud juhiseid. Mõõtke proov kohe. Märkus. Puhastage prooviviaal, kui pärast prooviviaali prooviga loputamist on viaalis saastet. Vt Prooviviaali puhastamine leheküljel Viaali asetamine seadmesse E T T E V A A T U S T Kehavigastuse oht. Ärge eemaldage kunagi mõõdiku kaitsekatteid. See mõõdik kasutab lasertehnoloogiat ja laserkiirega kokkupuutumisel riskib kasutaja vigastustega. eesti keel 17

20 E T T E V A A T U S T Kehavigastuste oht. Ärge vaadake viaalikambrisse, kui instrumendi toide on sisse lülitatud. T E A D E Viaalikambri määrdumise vältimiseks hoidke kaas suletuna. 1. Seadmesse sisselogimiseks tehke järgmist. Asetage kasutaja RFID-silt RFID-mooduli ette või Vajutage nuppu Login (Logi sisse). Valige soovitud kasutaja-id ja siis vajutage nuppu Select (Vali). 2. Proovi-Id-de valimiseks tehke järgmist. Asetage proovipudelil olev proovi RFID-silt RFID-mooduli ette või vajutage nuppu Sample ID (Proovi-ID). Valige soovitud proovi-id ja siis vajutage nuppu Select (Vali). Märkus. Proovi-ID-de seadmesse lisamise kohta vt jaotist Proovi-ID-de lisamine leheküljel Mustuse eemaldamiseks puhastage proviviaal ebemevaba lapiga. 4. Kuivatage viaali välispindu ebemevaba lapiga. Kuivatage kindlasti ka viaali põhi. 5. Asetage prooviviaal viaalikambrisse. Järgige alltoodud illustreeritud juhiseid Proovi mõõtmine 1. Kui mõõtmine pärast kaane sulgemist automaatselt ei alga, vajutage nuppu Read (Määra näit). 2. Kui mõõtmine on lõppenud, valige vajaduse korral Options>Store (Valikud > Talleta), et praegune mõõtetulemus näidulogisse salvestada. Märkus. Kui säte Auto Save (Automaatsalvestus) on aktiveeritud, kuvatakse näidikul tekst Data Stored (Andmed on salvestatud) ja mõõtetulemus salvestatakse automaatselt näidulogisse. 3. Salvestatud mõõtetulemuste kuvamiseks valige Options>Reading Log (Valikud > Näidulogi). Lisateabe saamiseks vt jaotist Salvestatud andmete kuvamine leheküljel Mõõteandmete edastamiseks seadmega ühendatud välisseadmetesse valige Options>Send Data (Valikud > Saada andmed). Lisateabe saamiseks vt jaotist Salvestatud andmete kuvamine leheküljel 19. Märkus. Kui säte Auto Save (Automaatsalvestus) on aktiveeritud, edastatakse mõõteandmed automaatselt välisseadme(te)sse, mis on seadmega ühendatud. 18 eesti keel

21 8.2.6 Protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemuste võrdlus Protsessi- ja laboratoorse mõõtmiste võrdlemiseks leiate laiendatud kasutusjuhendi asukohast Salvestatud andmete kuvamine Kõiki salvestatud andmeid hoitakse andmelogis. Andmelogi on jaotatud neljaks logiks. Reading log (Näidulogi) kuvab salvestatud mõõtetulemused. Calibration log (Kalibreerimislogi) kuvab kalibreerimise ajaloo. Verification log (Taatluslogi) kuvab taatlemise ajaloo. Compare log (Võrdluslogi) kuvab protsessi- ja laboratoorse mõõtmise tulemuste salvestatud võrdlusandmed. 1. Vajutage nuppu Data Log (Andmelogi) ja valige kuvamiseks soovitud logi. 2. Logikirje üksikasjade kuvamiseks valige logikirje ja siis vajutage nuppu View Details (Kuva üksikasjad). Märkus. Logikirjele kommentaari lisamiseks vajutage kommentaaride ikooni. 3. Kui soovite kuvada üksnes teatud ajavahemikus salvestatud või konkreetse kasutaja-id või proovi-id-ga logikirjed, tehke järgmist. a. Vajutage nuppu Filter (Filtreeri) ja siis valige On (Sees). b. Tehke valik. Säte Time Interval (Ajavahemik) Operator ID (Kasutaja-ID) Sample ID (Proovi-ID) Kirjeldus Valib ajavahemiku. Valib kasutaja-id. Valib proovi-id. See valik kuvatakse üksnes juhul, kui valitud on näidu- või võrdluslogi. 4. Logiandmete edastamiseks välisseadmesse (nt printerisse või USB-mäluseadmesse), logikirje kustutamiseks või näidu- või võrdluslogi kirjete kuvamiseks graafikul tehke järgmist. a. Vajutage nuppu Options (Valikud). eesti keel 19

22 b. Tehke valik. Säte Delete (Kustuta) Send Data (Saada andmed) Kirjeldus Eemaldab ühe järgmistest üksustest. Valitud logikirje Ajavahemiku logikirjed Konkreetse kasutaja-id-ga logikirjed Konkreetse proovi-id-ga logikirjed 5 Kõik valitud logi kirjed Saadab ühe järgmistest üksustest kõigisse välisseadmetesse, mis on seadmega ühendatud otse (nt printer või USB-mäluseade) või LAN-i kaudu (võrguprinter või FTPserver). Valitud logikirje Ajavahemiku logikirjed Konkreetse kasutaja-id-ga logikirjed Konkreetse proovi-id-ga logikirjed 5 Kõik valitud logi kirjed View Graph (Kuva graafik) Kuvab graafikul need näidulogi kirjed, millel on sama proovi-id. See valik kuvatakse üksnes juhul, kui valitud on näidu- või võrdluslogi. Mõne muu proovi-id-ga logikirjete lisamiseks graafikule valige Options>Add Data (Valikud > Lisa andmeid). Valige graafikule lisatavate kirjete proovi-id. Andmepunkti üksikasjade kuvamiseks puudutage näidikul olevat andmepunkti või vajutage andmepunkti valimiseks VASAK- ja PAREMNOOLT. Data points (Andmepunktid) valib andmepunktide jaoks kasutatava sümboli. Control Limit (Kontrollipiir) määrab kindlaks graafikul kuvatavate näitude miinimum- ja maksimumarvu. Osa 9 Calibration (Kalibreerimine) H O I A T U S Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige labori ohutusprotseduure ja kasutage käideldavatele kemikaalidele vastavat kaitsevarustust. Ohutuseeskirjad leiate käesolevatelt ohutuskaartidelt (MSDS/SDS). Kui seadet kasutatakse regulaarseks aruandluseks USA Keskkonnakaitseametile (EPA), tuleb seadet kalibreerida EPA dokumentide ja metoodikate kohaselt. Täiendavate nõuetele vastavuse määruste kohta küsige lisateavet kohalikelt reguleerivatelt asutustelt. Seade on tehases kalibreeritud ja laservalgusallikas on stabiilne. Tootja soovitab süsteemi plaanipärase töö tagamiseks seadet regulaarselt kalibreerida. Tootja soovitab pärast seadme parandus- või ulatuslikke hooldustöid seadet kalibreerida. Seadme kalibreerimise ja kalibreerimiskontrolli tegemise kohta leiate teavet tootja veebilehel olevast täiustatud kasutusjuhendist. Osa 10 Hooldus E T T E V A A T U S T Erinevad ohud. Selles dokumendi osas kirjeldatud toiminguid tohivad teha vaid pädevad töötajad. 5 See valik kuvatakse üksnes juhul, kui valitud on näidu- või võrdluslogi. 20 eesti keel

23 E T T E V A A T U S T Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige labori ohutusprotseduure ja kasutage käideldavatele kemikaalidele vastavat kaitsevarustust. Ohutuseeskirjad leiate käesolevatelt ohutuskaartidelt (MSDS/SDS). E T T E V A A T U S T Kehavigastuse oht. Ärge eemaldage kunagi mõõdiku kaitsekatteid. See mõõdik kasutab lasertehnoloogiat ja laserkiirega kokkupuutumisel riskib kasutaja vigastustega. T E A D E Ärge võtke seadet hoolduseks lahti. Kui seadme sees olevad osad vajavad puhastamist või remonti, võtke ühendust tootjaga Mahavoolanud aine kõrvaldamine E T T E V A A T U S T Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige kemikaalide ja jäätmete kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke õigusakte. 1. Järgige kõiki asutusesiseseid ohutusnõudeid, mis puudutavad mahavoolanud aineid ja lekkeid. 2. Kõik jäätmed tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kehtivatele seadustele Seadme puhastamine Puhastage seadme välispind niiske lapiga, seejärel pühkige seade kuivaks Prooviviaali puhastamine E T T E V A A T U S T Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige labori ohutusprotseduure ja kasutage käideldavatele kemikaalidele vastavat kaitsevarustust. Ohutuseeskirjad leiate käesolevatelt ohutuskaartidelt (MSDS/SDS). Puhastage prooviviaal, kui pärast prooviviaali loputamist on selles saastet. Kasutatavad esemed Vesinikkloriidhape (10% kontsentratsiooniga) Laboratoorne puhastusaine klaasi jaoks (0,1% kontsentratsiooniga) Destilleeritud või deioniseeritud vesi Lahjendusvesi Viaali puhastusvahend (valikuline) Ebemevaba lapp 1. Asetage prooviviaal ning kork (nii, et vedelikuga oleksid kaetud sise- ja välispinnad) 15 minutiks 10% vesinikkloriidhappesse. 2. Puhastage prooviviaali ning korgi sise- ja välispindu klaasi jaoks ette nähtud laboratoorse puhastusainega (kontsentratsioon 0,1%). eesti keel 21

24 3. Loputage prooviviaali põhjalikult kolm korda, kasutades destilleeritud või deioniseeritud vett. Märkus. Kui prooviviaali kasutatakse vähese hägususega proovide või lahjendusvee mõõtmiseks, loputage viaali lahjendusveega (mitte destilleeritud või deioniseeritud veega). 4. Parima tulemuse saavutamiseks puhastage prooviviaali valikulise viaali puhastusvahendiga. Seejärel loputage prooviviaal taas üleni puhtaks. Vt Joonis Kuivatage prooviviaali välispindu pehme ebemevaba lapiga. Ärge laske prooviviaalil õhu käes kuivada. 6. Hoiustamiseks täitke prooviviaal destilleeritud või demineraliseeritud veega. Märkus. Kui prooviviaali kasutatakse vähese hägususega proovide või lahjendusvee mõõtmiseks, täitke viaal lahjendusveega (mitte destilleeritud või deioniseeritud veega). 7. Pange prooviviaalile kohe kork peale, et hoida prooviviaali sisemus niiske. Joonis 5 Viaali puhastamine viaali puhastusvahendiga (valikuline) 10.4 Viaalikambri puhastamine Puhastage viaalikambrit üksnes siis, kui kamber on määrdunud. Viaalikambri puhastamiseks kasutage kindlasti ainult pehme pinnaga töövahendit, mis ei kahjusta seadet. Tabel 3 näitab viaalikambri puhastamise võimalusi. Tabel 3 Puhastamisvõimalused Saasteaine Tolm Vedelik, õli Võimalused Viaalikambri puhastusvahend, mikrokiudlapp, ebemevaba lapp Lapp, vesi ja puhastusvahend Osa 11 Probleemilahendus Probleemilahendusteabe leiate tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist. 22 eesti keel

25

26 HACH COMPANY World Headquarters P.O. Box 389, Loveland, CO U.S.A. Tel. (970) (800) (U.S.A. only) Fax (970) HACH LANGE GMBH Willstätterstraße 11 D Düsseldorf, Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) HACH LANGE Sàrl 6, route de Compois 1222 Vésenaz SWITZERLAND Tel Fax Hach Company / Hach Lange GmbH, Kõik õigused reserveeritud. Trükitud Saksamaa.

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM RUNNER 0001002_QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM Runner UG.book Page 2 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Runner UG.book Page 4 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Alustamine Enne alustamist on hea

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem