TALLINNA SADEMEVEE SEIRE Lõpparuanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA SADEMEVEE SEIRE Lõpparuanne"

Väljavõte

1 TALLINNA SADEMEVEE SEIRE Lõpparuanne Jaanuar 2012 detsember 2014 Töö tellija: Töö teostajad: Tallinna linn Tallinna Keskkonnaamet AS Tallinna Vesi Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Tallinn, detsember 2014

2 SISUKORD Sissejuhatus 3 1. Lähteandmed ja metoodika 4 2. Ilmastik 5 3. Uuringute tulemused Analüüsitulemuste koondtabelid Proovivõtukohad Rocca al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Mustoja veekvaliteet ajavahemikul Hõljuvaine ja naftasaadused Mikrobioloogilised näitajad Toitained Reostuskoormus 38 Kokkuvõte 49 2

3 Sissejuhatus Tallinna linn Tallinna Keskkonnaameti kaudu tellijana ja AS Tallinna Vesi ning Tallinna Tehnikaülikool täitjatena sõlmisid riigihanke hanketeate ja ühispakkumuse alusel omavahel lepingu, mille järgi tehakse töö Tallinna sademevee seire (registreerimisnumber ) Vastavalt lähteülesandele on töö eesmärgiks jälgida ja hinnata sademevee äravoolu ja kvaliteeti, selgitamaks reostuse ulatust, suundumust ja merre kanduvate reoainete koormust, mis võimaldab planeerida asjakohaseid meetmeid seisundi parandamiseks. Seiret tehakse 6 lävendis sagedusega 6 korda aastas erinevates ilmastiku tingimustes 3 aasta jooksul. Seirelävendite loetelu ja määratavad näitajad on esitatud tabelites 1 ja 2, asukohad joonisel 1. Tabel.1 Seirelävendid ja määratavad näitajad Nr Lävend Reostuskoormus Laboris Mikrobioloogia Keemia Vooluhulk Välimõõtmised 1 Rocca al Mare torustiku suue x x x x x 2 Saare tee torustiku suue x x x x x 3 Lauluväljaku torustik x x x võimalusel võimalusel 4 Russalka torustiku suue x x x x x 5 Ülemiste poldri väljavool x x x 6 Mustoja Paldiski mnt lävendis x x x x x Joonis 1. Tallinna sademevee seirepunktid 3

4 Tabel 2. Määratavad veekvaliteedi näitajad Seirepunkti nr Rocca al Mare Saare tee Lauluväljaku Russalka torustiku Ülemiste poldri Mustoja Paldiski torustiku torustiku torustik suue väljavool mnt Lävend suue suue lävendis Laboris keemia Välimõõtmised Mikrobioloogia temperatuur x x x x x x elektrijuhtivus x x x x x x ph x x x x x x lahustunud O 2 x x x x x x hõljuvaine x x x x x x BHT x x x x x x üldfosfor x x x x x x üldlämmastik x x x x x x ammoonium x x naftaproduktid x x Escherichia coli arvukus x x x x x x enterokokid x x x x x x salmonellad x x x x x x 1. Lähteandmed ja metoodika Sademevee väljalaskmete iseloomustamisel kasutati materjale kahest alljärgnevast tööst: - Ain Lääne Ülevaade Tallinna sademevee olukorrast, selle analüüs ja ettepanekud muudatusteks Tallinn a - Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 Tallinna lahe Russalka-Pirita piirkonda suubuvad kolm suurt sademevee väljalasku - Saare tee, Lauluväljaku ja Russalka väljalaskmed. Rocca al Mare väljalask juhitakse Kopli lahte, kuhu suubub ka Mustoja. 1. Rocca-al-Mare sademevee väljalasu kaudu juhitakse merre Väike-Õismäe, läänepoolse Mustamäe, osaliselt Rocca-al-Mare ja ka Tallinna loomaaia sademeveed ning basseinide vahetusveed. Valgala on u 800 ha. 2. Saare tee sademevee väljalask, kuhu kogutakse Iru, Kloostrimetsa, Kose (osaliselt), Läänemere tänava ja Maarjamäe piirkonna sademe- ja drenaaživeed ning Varsaallika oja. Osa veest jõuab kollektorisse isevoolselt, teine osa Pirita pumplate kaudu. Kollektor suubub Tallinna lahte Saare tee ja Pirita tee ristmiku lähedal. 3. Lauluväljaku väljalask, mille kaudu juhitakse merre suurem osa Lasnamäe sademeveest. Kollektorite (3 tk) suudmed asuvad Lauluväljaku läheduses meres, kaldast paarkümmend meetrit eemal. Valgala suurus 961 ha. 4

5 4. Russalka väljalask, kuhu kogutakse sademe- ja drenaaživeed Suur-Sôjamäe tööstusrajoonist ja Tartu mnt. piirkonnast (lennuväli, Mõigu). Lisaks sellele juhitakse kollektorisse ka Ülemiste järve ülevool ning kuivendusvesi Ülemiste (Mõigu) poldri tiigist. Vesi suunatakse Tallinna lahte Russalka mälestusmärgi läheduses. Valgala suurus on 734 ha. 5. Ülemiste polder. Mõigu poldritiigi kaudu juhitakse osa Rae valla sademeveest (Peetriküla, Kuldala, Rootsi küla prk) Russalka väljalaskmesse. Valgala u 40 km Mustojja suubuvad nii kollektorite kui kuivenduskraavide kaudu idapoolse Mustamäe, Silikaadi ja Järvevana tee vahelise Pärnu mnt lõigu, Järvevana tee raudteest põhja pole jääva osa ning suurema osa Lilleküla sademeveed. Valgala on u 1100 ha. Proovid võtsid ja vooluhulgad määrasid AS Tallinna Vesi ja TTÜ Veekvaliteedi labori atesteeritud spetsialistid: Matti Sassi - Proovivõtjate atesteerimistunnistus nr 948/11 Krister Raudsepp - Proovivõtjate atesteerimistunnistus nr 1186/14 Proovid analüüsiti Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt kompetentseks tunnistatud katselaborites vastavalt akrediteerimistunnistusele, mille kohaselt tuleb järgida pidevalt standardis EVS-EN ISO/IEC esitatud nõudeid. Töös osalesid järgmised katselaborid: 1. AS Tallinna Vesi laborid akrediteerimistunnistuse L065 lisa 2. Tallinna Tehnikaülikooli Veekvaliteedi laboratooriumi akrediteerimistunnistuse L 057 lisa - teise ringi proovide ( ) keemia 3. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 (Tallinn) Lisa 5 - salmonella analüüsid 4. Terviseameti Kesklabori Nakkushaiguste labor 2. Ilmastik Tallinn-Harku aeroloogiajaama (AJ) andmed temperatuuride, sademete jms kohta on esitatud tabelis 3. Tabel 3. Tallinn-Harku AJ andmed, veebruar 2012-september 2014, EMHI andmetel Õhutemperatuur C Maapinna temp. C Õhu suhteline niiskus Tuule keskm.kiirus Sademete summa Kuu, aasta kesk- abs. abs. abs. abs. mine maks. min. maks. min. % m/s mm Veebruar, Märts, Mai,

6 August, Oktoober, November, Veebruar, Aprill, Mai, Juuli September Oktoober ,5 15,1-4, ,3 68,5 November ,5 9,4-7, ,4 79,7 Detsember ,3 7,6-6, ,4 68,0 Jaanuar ,6 6,5-18,7 90 2,9 54,4 Märts ,0 10,4-9,9 78 3,5 27,7 Mai ,7 31,4-2,3 76 2,7 47,1 Juuli ,4 32,0 10,3 74 2,5 47,4 September ,6 23,4 3,4 84 2,5 15,2 Oktoober ,3 16,0-6,8 85 3,5 26,9 Proovivõtmise esimene ring toimus 20.veebruaril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus -1.8 ja 0.3 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Öösel sadas nõrga intensiivsusega lumelörtsi, varahommikul keskmise intensiivsusega jäidet, sademeid oli päeva jooksul 3.4 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur -5 ümber, sadas nõrka lund, kohati lörtsi. Kokku oli ajavahemikul veebruar sademeid 32.4 mm, sellest 13. Veebruaril 25.5 mm, veebruaril sademeid ei esinenud, teistel päevadel keskmiselt 2 mm ööpäevas. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli Proovivõtmise teine ring toimus 27. märtsil Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 0.1 ja 5.9 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Hommikupoole sadas nõrga intensiivsusega vihma, sademeid oli päeva jooksul 2.9 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur -2.5 ümber, sadas nõrga ja keskmise intensiivsusega vihma, esines hall, kohati sadas keskmise intensiivsusega lörtsi. Kokku oli ajavahemikul märts sademeid 23.7 mm, sellest 25. märtsil 14.1 mm, 26 ja 23-22, 20. märtsil sademeid ei esinenud, ülejäänud kolmel päeval keskmiselt 3 mm ööpäevas. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli -0.6 Proovivõtmise kolmas ring toimus 29. mail Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 5.9 ja 14.5 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli 6.9. Sademeid ei olnud. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 13.4 ümber, sademeid ei olnud. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli 6.3. Proovivõtmise neljas ring toimus 21.augustil Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 5.3 ja 17.1 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli 4.1. Sademeid ei olnud. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 16 ümber, kõikudes 9.7 ja 22.2 vahel. Kokku oli ajavahemikul august sademeid 22.9 mm, sellest 19.augustil 19.9 mm, 20. augustil oli sademeid 3 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli

7 Proovivõtmise viies ring toimus 23.oktoobril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 3.3 ja 6 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli 2.9. Sademeid ei olnud. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 10 ümber, kõikudes 4.6 ja 13.8 vahel. Kokku oli ajavahemikul oktoober sademeid 45.8 mm, sellest 17. oktoobril oli sademeid 15.8 mm, 21.oktoobril 14.2 mm ja 22. oktoobril 0.6 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli 6.5. Proovivõtmise kuues ring toimus 27.novembril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus -3.5 ja 2 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid ei olnud. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 4 ümber, kõikudes -2.5 ja 7 vahel. Kokku oli ajavahemikul november sademeid 4.1 mm, sellest 25. novembril oli sademeid 2.4 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli 2. Proovivõtmise seitsmes ring toimus 12. veebruaril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus ja 1.2 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid, lund oli 2.1 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur -0.7 ümber, kõikudes -4.1 ja 1.5 vahel. Kokku oli ajavahemikul veebruar sademeid 23.9 mm, sellest 11.veebruaril oli sademeid 8.8 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli Proovivõtmise kaheksas ring toimus 9. aprillil Ööpäeva õhutemperatuur kõikus -6.8 ja -2.7 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid ei olnud. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur -0.7 ümber, kõikudes -8.1 ja 7.1 vahel. Kokku oli ajavahemikul 2-8. aprill sademeid 4.2 mm, sadas lund 7 ja 8. aprillil. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli Proovivõtmise üheksas ring toimus 28. mail Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 13.4 ja 20.5 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid oli 0.4 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 8.7 ümber, kõikudes 6.6 ja 14.3 vahel. Kokku oli ajavahemikul mai sademeid 6.3 mm, rohkem sadas 23 ja 26. mail. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli 6.6. Proovivõtmise kümnes ring toimus 30. juulil Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 18.8 ja 26.8 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid oli 3.0 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 18.4 ümber, kõikudes 12.0 ja 28.6 vahel. Kokku oli ajavahemikul juuli sademeid 1.9 mm, 23 juulil. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli Proovivõtmise üheteistkümnes ring toimus 24. septembril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 6.6 ja 10.9 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli 5.4. Sademeid oli 4.7 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 13.0 ümber, kõikudes 7.4 ja 21.3 vahel. Kokku oli ajavahemikul september sademeid 2.0 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli

8 Proovivõtmise kaheteistkümnes ring toimus 28. oktoobril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 10.4 ja 12.3 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli 9.7. Sademeid oli 2.5 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 6.4 ümber, kõikudes -4.1 ja 13.6 vahel. Kokku oli ajavahemikul oktoober sademeid 13.7 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli 1.4. Proovivõtmise kolmeteistkümnes ring toimus 21. jaanuaril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus -9.9 ja vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid ei olnud. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur -9,7 ümber, kõikudes -8.1 ja vahel. Kokku oli ajavahemikul jaanuar sademeid 3.8 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli -18. Proovivõtmise neljateistkümnes ring toimus 17. märtsil Ööpäeva õhutemperatuur kõikus -9.9 ja 0.6 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid ei olnud. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 3,1 ümber, kõikudes -0.6 ja 5.8 vahel. Kokku oli ajavahemikul märts sademeid 15.3 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli Proovivõtmise viieteistkümnes ring toimus 20. mail Ööpäeva õhutemperatuur kõikus ja 25.9 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid oli 1.7 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 11.2 ümber, kõikudes 4.6 ja 17.0 vahel. Kokku oli ajavahemikul mai sademeid 3.6 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli 2.8. Proovivõtmise kuueteistkümnes ring toimus 29. juulil Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 22.5 ja 27.9 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli Sademeid oli 11 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 22.6 ümber, kõikudes 12.7 ja 32.0 vahel. Ajavahemikul juuli sademeid ei olnud. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli Proovivõtmise seitsmeteistkümnes ring toimus 23. septembril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 4.1 ja 10.6 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli 3.6. Sademeid oli 2.3 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 12.6 ümber, kõikudes 5.1 ja 20.7 vahel. Kokku oli ajavahemikul september sademeid 5.2 mm, mis sadas maha 22.septembril. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli 4.1. Proovivõtmise kaheksateistkümnes ring toimus 28. oktoobril Ööpäeva õhutemperatuur kõikus 10.3 ja 12.9 vahel, maapinna minimaalne temperatuur oli 8.6. Sademeid oli 1.7 mm. Proovivõtmisele eelnenud nädalal püsis keskmine ööpäevane õhutemperatuur 1.7 ümber, kõikudes -6.8 ja 11.7 vahel. Kokku oli ajavahemikul oktoober sademeid 2.9 mm, 26.oktoobril sadas 1.2 mm. Maapinna minimaalne ööpäeva keskmine temperatuur oli

9 3. Uuringute tulemused 3.1 Analüüsitulemuste koondtabelid Vastavalt aasta lõpuni kehtinud Vabariigi Valitsuse heitvee määrusele nr 269 on sademevees limiteeritud hõljuvainei ja naftaproduktide sisaldus, vastavad piirväärtused on 40 mg/l ja 5 mg/l. Naftasaaduste osas ületamisi ei esinenud, küll aga hõljuvaine osas esimese seireringi Saare tee ja Russalka proovides, sisaldused olid vastavalt 68 ja 76 mg/l (tabel 4) aasta Uurides analüüsitulemusi jäi silma esimese ja teise seire ringi ajal võetud kõrgemad lämmastikusisaldused Russalka ja Ülemiste poldri proovides, mis olid kõrgemad ka eelnevatel aastatel. Samuti oli kõrgem Lauluväljaku väljalaskme lämmastikusisaldus kahe esimese seireringi ajal võetud proovides (tabelid 4, 5). Ülemiste poldri proovides oli väga madal hapnikusisaldus, lisaks esines esimese kolme seireringi ajal ka kõrgem orgaanilise aine ja fosforisisaldus. Rocca al Mare 29. mail võetud proov näitas reostust nii orgaanika (BHT7-8.1 mg/l), fosfori (1.1 mg/l) kui lämmastiku (7.2 mg/l) osas, lahustunud hapnikusisaldus oli madal. Leiti Salmonella (tabel 6). Ka Mustoja proovis, mis võeti 29. mail leidus Salmonella (tabel 6). 21.augusti proovides leidus Salmonella Rocca al Mare, Saare tee ja Lauluväljaku sademevees (tabel 7). Rocca al Mare väljalaskmes leidus Salmonella ka 23.oktoobril võetud proovis Tabel veebruaril a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused (kõrgemad näitajad tähistatud kollasega) Näitaja Ühik Rocca al Saare Lauluväljak Rus- Ülemiste Mustoja Mare tee salka polder Lahustunud O 2 mg/l 7,7 9,7 6,5 9,8 0,6 9,5 Temperatuur C 6,5 4,0 8,0 3,0 0,5 5,5 El. juhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l ph - 7,11 7,98 7,97 8,07 7,60 7,92 BHT 7 mg/l 4,2 9,1 5,4 11,0 2,3 2,3 Üldlämmastik mg/l 3,03 3,81 6,22 5,60 4,27 3,32 Üldfosfor mg/l 0,19 0,17 0,34 0,25 0,31 0,11 Naftaproduktid mg/l 0,045 <0,02 Vooluhulk l/s 26,6 2,0-28,4 50,1 117,5 E. coli PMÜ/ ml Enterokokid PMÜ/ ml Salmonella ssp. Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu NH 4 mg/l 0,87 0,51 9

10 Tabel märtsil a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused (kõrgemad näitajad tähistatud kollasega) Näitaja Ühik Rocca al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Lahustunud O 2 mg/l 11,1 11,9 11,4 14,0 3,7 11,6 Temperatuur C 5,0 3,5 6,7 2,7 2,6 5,5 El. juhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l ph - 8,09 8,01 8,36 8,01 7,66 7,84 BHT 7 mg/l 7,3 13,0 6,7 14,0 7,7 3,8 Üldlämmastik mg/l 3,58 3,51 9,87 12,50 13,30 9,64 Üldfosfor mg/l 0,24 1,37 0,80 0,080 0,063 0,13 Naftaproduktid mg/l 0,21 0,05 Vooluhulk l/s 146,1 107,3-394,3 334,0 293,2 E. coli PMÜ/ ml Enterokokid PMÜ/ ml Salmonella ssp. Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu NH 4 mg/l 0,68 5,48 0,34 Tabel mail a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused (kõrgemad näitajad tähistatud kollasega) Näitaja Ühik Rocca al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Lahustunud O 2 mg/l 4,2 9,0 9,3 7,6 5,1 11,5 Temperatuur C 10,0 9,5 10,0 13,5 19,5 10,5 El. juhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l ,27 ph - 7,61 7,98 8 8,11 7,82 8,08 BHT 7 mgo/l 8,1 1,9 <1,3 3,3 6,6 1,4 Üldlämmastik mgn/l 7,21 4,52 3,38 2,55 2,31 2,63 Üldfosfor mgp/l 1,10 0,25 0,11 0,11 0,14 0,08 Naftaproduktid mg/l <0,02 <0,02 Vooluhulk l/s 53,2 6,8 55,1 72,7 37,1 156,8 E. coli PMÜ/100 ml Enterokokid PMÜ/100 ml Salmonella ssp. Leidub Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Leidub NH 4 mg/l 0,06 0,27 10

11 Tabel augustil a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused Proovivõtu koht Ühik Rocca-al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk, l/s l/s Temp., ºC C Lahust. hapnik, mgo/l mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4, mg/l mg/l Hõljuvaine, mg/l mg/l BHT 7, mgo/l mgo/l <1, ÜldN, mgn/l mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l <0, Escherichia coli, PMÜ/100ml Enterokokid, PMÜ/100ml Salmonellad Leidub Leidub Leidub Ei leidu Ei leidu Ei leidu Tabel oktoobril a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused Proovivõtu koht Ühik Rocca-al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Leidub Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu 11

12 Tabel novembril a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused Proovivõtu koht Ühik Rocca-al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l 3.2 <1,3 <1, ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu 2013.aasta Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed (Vastu võetud RT I, , 1, jõustumine ) piirväärtuste ületamisi 2013.a tulemustes ei täheldatud. Keemilist hapnikutarvidust (KHT) ei ole vastavalt lähteülesandele määratud. Tulemused on esitatud tabelite 10, 11, 12. Vastavalt määrusele, 5. Nõuded heit- ja sademevee veekogusse juhtimise kohta, tohib sademeveekanalisatsioonist sademeveelaskme kaudu veekogusse juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on ie, välja arvatud hõljuvaine sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. Näitaja Piirväärtus, BHT 7 mg/l 15 KHT 125 Üldfosfor 1 Üldlämmastik 45 Hõljuvaine 25 Naftasaadused 1 12

13 Kui sademevee reostusnäitajad ei vasta nimetatud reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud piirväärtustele, käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis vajab enne suublasse juhtimist puhastamist. Tabel veebruaril a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused Proovivõtu koht Ühik Rocca-al Mare Saare tee Lauluväljaku Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l < ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Tabel aprillil a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused Rocca-al Saare Ülemiste Proovivõtu koht Ühik Lauluväljaku Russalka Mustoja Mare tee polder Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu 13

14 Tabel mail a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused Rocca-al Saare Ülemiste Proovivõtu koht Ühik Lauluväljaku Russalka Mustoja Mare tee polder Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Tabel juulil a. tehtud mõõtmiste ja võetud vee proovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Saare Mare tee Lauluväljaku Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l 2.6 < ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Leidub Ei leidu Leidub Ei leidu Ei leidu Ei leidu 14

15 Tabel septembril a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Saare Mare tee Lauluväljaku Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Tabel oktoobril a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Saare Mare tee Lauluväljaku Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk l/s Temperatuur C Lahust. hapnik mg/l ph El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l ÜldN mgn/l ÜldP mgp/l Naftaproduktid mg/l Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu 15

16 2014. aasta Tabel jaanuril a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Ülemiste Saare tee Lauluväljaku Russalka Mare polder Mustoja Vooluhulk l/s 72,9 6,8 62,7 675,4 26,5 144,3 Temperatuur C 5, ,5 4 Lahust. hapnik mg/l 7 11,3 8,1 11,4 2 9,8 ph - 7,64 7,86 7,8 8,04 7,29 7,81 El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l 0,19 0,29 Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l 3,5 <1,3 1,8 7,7 1,6 1,5 ÜldN mgn/l 3,83 4,04 5,53 1,68 2,52 2,91 ÜldP mgp/l 0,29 0,17 0,18 0,05 0,06 0,17 Naftaproduktid mg/l 0,05 0,12 Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Tabel märtsil a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Ülemiste Saare tee Lauluväljaku Russalka Mare polder Mustoja Vooluhulk l/s 59,4 5,9 64,2 100,3 46,2 146,3 Temperatuur C 5,0 5,0 7,5 2,5 1,5 5,0 Lahust. hapnik mg/l 6,7 8,8 7,3 11,2 3,3 9,2 ph - 7,42 7,78 7,80 7,98 7,66 7,72 El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l 0,004 0,21 Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l 6,9 1,5 6,6 7,9 9,7 1,8 ÜldN mgn/l 4,13 3,51 6,92 1,35 1,00 2,54 ÜldP mgp/l 0,38 0,50 0,64 0,16 0,16 0,15 Naftaproduktid mg/l 0,06 0,08 Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu 16

17 Tabel mail a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Ülemiste Saare tee Lauluväljaku Russalka Mare polder Mustoja Vooluhulk l/s 28,5 5 35,3 35,5 25,3 121,4 Temperatuur C 10,5 9,5 11, Lahust. hapnik mg/l 6,1 8,6 8,7 9,0 7,3 10,1 ph - 7,42 7,71 7,73 7,84 7,72 7,72 El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l 0,016 0,21 Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l 5,6 4,2 4,1 4,7 3,4 2,8 ÜldN mgn/l 4,13 2,74 3,88 1,50 1,09 2,56 ÜldP mgp/l 0,39 0,24 0,16 0,11 0,08 0,11 Naftaproduktid mg/l 0,05 <0,02 Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Tabel juulil a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Ülemiste Saare tee Lauluväljaku Russalka Mare polder Mustoja Vooluhulk l/s 51,1 4,7 23,7 19,8 10,2 94,9 Temperatuur C 13, ,5 22,5 14 Lahust. hapnik mg/l 6,5 1,4 7 7,9 0,9 6,9 ph - 7,54 7,58 7,77 7,78 7,18 7,63 El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l 0,007 0,1 Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l 5, ,1 <1,3 2,5 1,7 ÜldN mgn/l 1,68 56,1 4,34 3,25 1,38 3,08 ÜldP mgp/l 0,36 5,95 0,12 0,18 0,23 0,17 Naftaproduktid mg/l <0,02 <0,02 Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu 17

18 Tabel septembril a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Ülemiste Saare tee Lauluväljaku Russalka Mare polder Mustoja Vooluhulk l/s 64,4 8,9 61,8 58,7 27,2 108,9 Temperatuur C 12, ,5 12 9,5 11 Lahust. hapnik mg/l 5,2 8,8 7,3 9,8 5,4 8,3 ph - 7,44 7,41 7,72 8,18 7,55 7,77 El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l 0,028 0,15 Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l 17,4 2,3 3,2 1,7 1,6 2,5 ÜldN mgn/l 2,52 1,51 4,79 1,34 0,75 1,91 ÜldP mgp/l 0,36 0,21 0,27 0,09 0,04 0,12 Naftaproduktid mg/l 0,06 0,38 Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Tabel oktoobril a. tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüside tulemused Proovivõtukoht Ühik Rocca-al Ülemiste Saare tee Lauluväljaku Russalka Mare polder Mustoja Vooluhulk l/s 63,5 8, , ,6 Temperatuur C 12 10,5 12 9,5 8,5 11 Lahust. hapnik mg/l 6,3 8,9 8,5 10,9 7,2 8,5 ph - 7,44 7,91 7,78 8,02 7,68 7,68 El.juhtivus μs/cm NH 4 mg/l 0,072 0,19 Hõljuvaine mg/l BHT 7 mgo/l ,2 2,8 1,8 5,4 ÜldN mgn/l 1,29 1,48 2,56 2,1 2,13 1,7 ÜldP mgp/l 0,26 0,18 0,19 0,09 0,02 0,17 Naftaproduktid mg/l 0,1 0,06 Escherichia coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Salmonellad Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu Ei leidu 18

19 Tabel 22. Määratud vooluhulgad , l/s Proovivõtu koht Rocca-al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja oja Paldiski mnt ,6 2-28,4 50,1 117, ,2 6,8 55,1 72,7 37,1 156, ,1 8,3 29,1 89,2 42,5 171, , ,6 15,1 75, ,3 176, ,3 7,9 40,8 552,8 20, ,1 6,2 74,1 452,6 72,4 185, ,2 6,6 48,9 52,2 30,3 137, ,9 30,3 12,3 6 98, ,4 2 89,2 106,2 12,3 145, ,7 9,3 87,9 161,3 47,7 211, ,9 6,8 62,7 675,4 26,5 144, ,4 5,9 64,2 100,3 46,2 146, ,5 5 35,3 35,5 25,3 121, ,1 4,7 23,7 19,8 10,2 94, ,4 8,9 61,8 58,7 27,2 108, ,5 8, , ,6 3.2 Proovivõtukohad Rocca al Mare väljalase Proovivõtu 1. ringi ajal võeti proov Rocca al Mare väljalaskmest kell Ilm oli pilves selginemistega, õhutemperatuur oli -0.3, puhus nõrk tuul. Jää- ja lumikatet proovivõtukohas ei olnud. Sademed puudusid. Vesi torus oli pruunikas-kollakas, ollusetükkidega, vool oli olemas, voolukiiruseks mõõdeti 0.15 m/s. Proovivõtu 2. ringi ajal võeti proov kell Ilm oli sombune, niiske, puhus mõõdukas tuul. Jää- ja lumikate proovivõtukohas puudus. Vesi torus oli kollakas, vabalt voolav, voolukiiruseks mõõdeti 0.53 m/s. Proovivõtu kolmanda ringi ajal a võeti proov Ilm oli vahelduva pilvisusega, kohati päikesepaisteline, puhus nõrk tuul. Vesi oli torus hallikas, hägune, molluskid sees. Vool oli suhteliselt kiire, voolukiiruseks mõõdeti 0.24 m/s. Proovivõtu neljanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi voolas, oli hallikas suhteliselt läbipaistev. Voolukiirus 0.24 m/s. 19

20 Proovivõtu viienda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli sombune, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, pruunikas läbipaistev. Voolukiirus 0.47 m/s. Proovivõtu kuuenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev pruunikas, voolas. Voolukiirus 0.35 m/s. Proovivõtu seitsmenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli pruunikas-rohekas, voolas, sees ollusetükid. Voolukiirus 0.24 m/s. Vee sügavus 18 cm Proovivõtu kaheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistmatu, hall, voolas. Voolukiirus 0.22 m/s. Veesügavus 15 cm. Proovivõtu üheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev, rohekas, vaikse vooluga. Voolukiirus 0.19 m/s. Veesügavus 17 cm. Proovivõtu kümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli voolav, pruunikas-rohekas, hägune. Voolukiirus m/s. Veesügavus 18 cm. Proovivõtu üheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli voolav, hallikas-pruunikas, läbipaistmatu. Voolukiirus m/s. Veesügavus 18 cm. Proovivõtu kaheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, hall, läbipaistmatu. Voolukiirus m/s. Veesügavus 25 cm. Proovivõtu kolmeistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus tuul, kiirusega 1.6 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, hallika värvusega. Voolukiirus 0.32 m/s. Veesügavus 20 cm. Proovivõtu neljateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 3.2 m/s, sademeid ei olnud. Vesi voolas, hägune, hallika värvusega. Voolukiirus 0.26 m/s. Veesügavus 19 cm. 20

21 Proovivõtu viieteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 3.5 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, hägune, hallika värvusega. Voolukiirus 0.16 m/s. Veesügavus 16 cm. Proovivõtu kuueteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 3.5 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, hägune, hallika värvusega. Voolukiirus 0.22 m/s. Veesügavus 20 cm. Proovivõtu seitsmeteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tuul, kiirusega 5.3 (11.8) m/s, nõrk sadu. Vesi oli kiire vooluga, selge, läbipaistev. Voolukiirus 0.29 m/s. Veesügavus 23 cm Proovivõtu kaheksateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 6.6 (12.4) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, hall, hägune. Voolukiirus 0.29 m/s. Veesügavus 20 cm Saare tee väljalase Proovivõtu 1. ringi ajal võeti proov Saare tee väljalaskmest kell Ilm oli pilves selginemistega, õhutemperatuur oli -0.5, puhus mõõdukas tuul. Jää- ja lumikatet proovivõtukohas ei olnud. Sademed puudusid. Vett oli 1200 mm torus 7 cm. Vesi oli läbipaistev kollakas. Vool oli olemas, voolukiiruseks mõõdeti 0.11 m/s. Proovivõtu 2. ringi ajal võeti proov kell Ilm oli sombune, niiske, sadas vihma ja puhus tugev tuul. Jää- ja lumikate proovivõtukohas puudus. Vesi torus oli läbipaistev, kiirelt voolav, voolukiiruseks mõõdeti 0.92 m/s. Proovivõtu kolmanda ringi ajal a võeti proov Ilm oli päikesepaisteline, puhus mõõdukas tuul. Sooja oli Vesi oli torus läbipaistev. Vool oli kiire, voolukiiruseks mõõdeti 0.3 m/s. Proovivõtu neljanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi kiire vooluga, oli selge. Voolukiirus 0.31 m/s. Proovivõtu viienda ringi ajal a võeti toru otsast proov kell Ilm oli sombune, puhus mõõdukas tuul, uduvihm. Vesi oli kiire vooluga, kollakas. Voolukiirus 0.78 m/s. 21

22 Proovivõtu kuuenda ringi ajal a võeti proov toru otsast kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev kollakas, voolas. Voolukiirus 0.36 m/s. Proovivõtu seitsmenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev, kollakas, voolas. Torus vett 9 cm. Voolukiirus 0.29 m/s. Proovivõtu kaheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev, kollakas, voolas. Voolukiirus 0.31 m/s. Veesügavus 10 cm Proovivõtu üheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev, kiire vooluga. Voolukiirus 0.31 m/s. Veesügavus 8 cm. Proovivõtu kümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli voolav, kollakas, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 5 cm. Proovivõtu üheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tugev tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli voolav, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 5 cm. Proovivõtu kaheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli vooluga, selge, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 9 cm. Proovivõtu kolmeistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus tuul, kiirusega 1.8 m/s, sademeid ei olnud. Vesi voolas, kollaka värvusega. Voolukiirus 0.29 m/s. Veesügavus 8 cm. Proovivõtu neljateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 3.4 m/s, sademeid ei olnud. Vesi voolas, läbipaistev. Voolukiirus 0.17 m/s. Veesügavus 10 cm. Proovivõtu viieteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 0.7 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, kollakas, läbipaistev. Voolukiirus 0.34 m/s. Veesügavus 6 cm. Proovivõtu kuueteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 2,2 (4.1) m/s, sademeid ei olnud. 22

23 Vesi oli kiire vooluga, hägune, hallika värvusega. Voolukiirus 0.31 m/s. Veesügavus 6 cm. Proovivõtu seitsmeteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tuul, kiirusega 4.3 (11.8) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, selge, läbipaistev. Voolukiirus 0.45 m/s. Veesügavus 8 cm Proovivõtu kaheksateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 7.6 (13.1) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, rohekas, läbipaistev. Voolukiirus 0.44 m/s. Veesügavus 8 cm Lauluväljaku väljalase Proovivõtu 1. ringi ajal võeti proov Lauluväljaku väljalaskmest kell Ilm oli pilves selginemistega, õhutemperatuur oli -0.4, puhus mõõdukas tuul. Jää- ja lumikatet proovivõtukohas ei olnud. Sademed puudusid. Kaevu sügavus u 3 m, vett oli torus u 10 cm. Välimõõtmised tehti, veeproov võeti, aga vooluhulka mõõta ei saanud. Proovivõtu 2. ringi ajal võeti proov kell Ilm oli sombune, puhus mõõdukas tuul. Jää- ja lumikate proovivõtukohas puudus. Mõõtmisi teha ei saanud, kuna kaevu siseneda ei olnud võimalik. Veeproov võeti. Proovivõtu kolmanda ringi ajal a võeti proov Lauluväljaku kaare lähedal maa all kollektoris (joonis 2) kell Ilm oli päikesepaisteline, puhus mõõdukas tuul. Sooja oli Vesi oli torus suhteliselt läbipaistev. Vool oli kiire, voolukiiruseks mõõdeti 0.46 m/s. Proovivõtu neljanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi kiire vooluga, läbipaistev. Voolukiirus 0.29 m/s. Proovivõtu viienda ringi ajal a võeti toru otsast proov kell Sademeid ja pilvi ei olnud, puhus nõrk tuul. Vesi oli kiire vooluga, läbipaistev. Voolukiirus 1.5 m/s. Proovivõtu kuuenda ringi ajal a võeti proov toru otsast kell Pilvi, tuult ega sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga kollakas hallikas läbipaistev. Voolukiirus 0.57 m/s. Proovivõtu seitsmenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev, kollakas, voolas, sees ollusetükid. Torus vett 11 cm. Voolukiirus 0.4 m/s. Proovivõtu kaheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli sogane, hallikas, voolas kiirelt. Voolukiirus 0.51 m/s. Veesügavus 22 cm. 23

24 Proovivõtu üheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli rohekas, kiire vooluga. Voolukiirus 0.42 m/s. Veesügavus 18 cm. Proovivõtu kümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli voolav, rohekas, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 20 cm. Proovivõtu üheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli kiirelt voolav, hallikas. Voolukiirus m/s. Veesügavus 23 cm. Proovivõtu kaheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, hall, läbipaistmatu. Voolukiirus m/s. Veesügavus 21 cm. Proovivõtu kolmeistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus tuul, kiirusega 1.9 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, kollaka värvusega. Voolukiirus 0.47 m/s. Veesügavus 20 cm. Proovivõtu neljateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 3.1 m/s, sademeid ei olnud. Vesi voolas, hägune. Voolukiirus 0.49 m/s. Veesügavus 20 cm. Proovivõtu viieteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 2.2 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, läbipaistev. Voolukiirus 0.31 m/s. Veesügavus 17 cm. Proovivõtu kuueteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 2,2 (4.1) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, läbipaistev, selge vesi. Voolukiirus 0.25 m/s. Veesügavus 16 cm. Proovivõtu seitsmeteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tuul, kiirusega 4.3 (11.8) m/s, nõrk sadu. Vesi oli kiire vooluga, rohekas, läbipaistev. Voolukiirus 0.52 m/s. Veesügavus 17 cm. Proovivõtu kaheksateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus tuul, kiirusega 6.4 (13.2) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, hallikas. Voolukiirus 0.27 m/s. Veesügavus 19 cm. 24

25 3.2.4 Russalka väljalase Proovivõtu 1. ringi ajal võeti proov Russalka väljalaskmest kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, õhutemperatuur oli -0.2, puhus mõõdukas tuul. Jää- ja lumikatet proovivõtukohas ei olnud. Sademed puudusid mm torus oli vett 20 cm. Vesi oli hägune, läbipaistmatu. Vool oli, voolukiiruseks mõõdeti 0.13 m/s. Proovivõtu 2. ringi ajal võeti proov kell Ilm oli sombune, puhus tugev tuul. Jää- ja lumikate proovivõtukohas puudus. Vesi kollaka värvusega, hästi kiire vooluga, voolukiiruseks mõõdeti 0.78 m/s. Vett oli 10 cm. Proovivõtu kolmanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli päikesepaisteline, puhus mõõdukas tuul. Sooja oli Vesi oli torus läbipaistev, kollakas, vett oli 28 cm. Voolukiiruseks mõõdeti 0.3 m/s. Proovivõtu neljanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, päike, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi kiire vooluga, kollakas, läbipaistev. Voolukiirus 0.28 m/s. Proovivõtu viienda ringi ajal a võeti toru otsast proov kell Sombune, uduvihm, puhus nõrk tuul. Vesi oli kiire vooluga, kollaks, läbipaistev. Voolukiirus 1.55 m/s. Proovivõtu kuuenda ringi ajal a võeti proov toru otsast kell Vahelduv ilm pilvine-päikseline, puhus mõõdukas tuul Vesi oli kiire vooluga kollakas suhteliselt läbipaistev. Voolukiirus 1.26 m/s. Proovivõtu seitsmenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev, kollakas, kiire vooluga. Torus vett 52 cm. Voolukiirus 1.06 m/s. Proovivõtu kaheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli läbipaistev, kollakas, voolas kiirelt. Voolukiirus 0.89 m/s. Veesügavus 51 cm. Proovivõtu üheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli pruunikas, läbipaistev, keskmise vooluga. Voolukiirus 0.16 m/s. Veesügavus 40 cm. Proovivõtu kümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli voolav, kollakas, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 8 cm. 25

26 Proovivõtu üheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tugev tuul, nõrk sadu. Vesi oli kiirelt voolav, hallikas, läbipaistmatu. Voolukiirus m/s. Veesügavus 19 cm. Proovivõtu kaheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, hallikas, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 22 cm. Proovivõtu kolmeistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus tuul, kiirusega 1.9 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, selge, kollaka värvusega. Voolukiirus 2.5 m/s. Veesügavus 45 cm. Proovivõtu neljateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 4.6 m/s, sademeid ei olnud. Vesi kiire vooluga, kollaka värvusega. Voolukiirus 0.74 m/s. Veesügavus 26 cm. Proovivõtu viieteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 2.2 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli kiirema vooluga, pruuni värvi. Voolukiirus 0.26 m/s. Veesügavus 25 cm. Proovivõtu kuueteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 3.0 (6.7) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli vaikse vooluga, pruunikas-kollane. Voolukiirus 0.14 m/s. Veesügavus 22 cm. Proovivõtu seitsmeteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tuul, kiirusega 7.8 (4.0) m/s, nõrk sadu. Vesi oli keskmise vooluga, pruunikas-kollakas, läbipaistev. Voolukiirus 0.39 m/s. Veesügavus 26 cm. Proovivõtu kaheksateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus tuul, kiirusega 6.4 (13.2) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli nõrga vooluga, hall, hägune. Voolukiirus 0.23 m/s. Veesügavus 26 cm Ülemiste polder Proovivõtu 1. ringi ajal võeti proov Ülemiste poldril kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, päikesepaisteline, õhutemperatuur oli -0.5, puhus nõrk tuul. Esines tugev klaasjas jääkate, 21 cm ja kohev 15 cm paksune lumi. Sademed puudusid. Vesi oli suhteliselt läbipaistev, lõhnas. Vool oli, voolukiiruseks kraavis mõõdeti 0.07 m/s. Proovivõtu 2. ringi ajal võeti proov kell Ilm oli sombune, puhus mõõdukas tuul. Jää- ja lumikate proovivõtukohas puudus. Vesi oli pruunika värvusega, vabalt voolav, voolukiiruseks kraavis mõõdeti 0.33 m/s. Vett oli 66 cm. 26

27 Proovivõtu kolmanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli päikesepaisteline, puhus nõrk tuul. Sooja oli 13. Vesi oli pruunikas, voolav, vett oli 59 cm. Voolukiiruseks mõõdeti 0.04 m/s. Proovivõtu neljanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi vaikse vooluga, tume, läbipaistmatu. Voolukiirus 0.03 m/s. Proovivõtu viienda ringi ajal a võeti proov kell Sombune, uduvihm, puhus nõrk tuul. Vesi oli aeglase vooluga, tume, läbipaistmatu. Voolukiirus 0.37 m/s. Proovivõtu kuuenda ringi ajal a võeti proov kell Vahelduv ilm pilvinepäikseline, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli vaikse vooluga, pruun. Voolukiirus 0.73 m/s. Proovivõtu seitsmenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli tumedat värvi, vaikse vooluga. Vee sügavus 24 cm. Voolukiirus m/s. Proovivõtu kaheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli rohekas, voolas vaikselt. Voolukiirus m/s. Veesügavus 36 cm. Proovivõtu üheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli pruunikas, läbipaistmatu, vaikse vooluga. Voolukiirus m/s. Veesügavus 44 cm. Proovivõtu kümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli nõrga vooluga, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 7 cm. Proovivõtu üheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, mõõdukas sadu. Vesi oli vaikselt voolav, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 11 cm. Proovivõtu kaheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli vaikse vooluga, hallikas, läbipaistev. Voolukiirus 0.08 m/s. Veesügavus 40 cm. Proovivõtu kolmeistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus tuul, kiirusega 1.4 m/s, sademeid ei olnud. 27

28 Vesi oli kiire vooluga, selge, kollaka värvusega. Voolukiirus 0.2 m/s. Veesügavus 10 cm. Proovivõtu neljateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 4.6 m/s, sademeid ei olnud. Vesi voolas, roheka värvusega. Voolukiirus 0.26 m/s. Veesügavus 12 cm. Proovivõtu viieteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 2.8 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli nõrga vooluga, pruun. Voolukiirus m/s. Veesügavus 40 cm. Proovivõtu kuueteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 3.0 (6.7) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli nõrga vooluga, pruunikas. Voolukiirus m/s. Veesügavus 16 cm. Proovivõtu seitsmeteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tuul, kiirusega 4.3 (10.3) m/s, nõrk sadu. Vesi oli nõrga vooluga, selge, läbipaistev. Voolukiirus 0.1 m/s. Veesügavus 27 cm. Proovivõtu kaheksateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli peamiselt pilves, puhus tuul, kiirusega 7.4 (12.7) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli nõrga vooluga, selge, läbipaistev. Voolukiirus m/s. Veesügavus 26 cm Mustoja Proovivõtu 1. ringi ajal võeti proov Mustoja Paldiski mnt seirelävendis kell Ilm oli pilves, õhutemperatuur oli -0.5, puhus tuul 5 m/s. Jää- ja lumikatet proovivõtukohas ei olnud. Sademed puudusid. Vesi oli läbipaistev, puhas. Vool oli, voolukiiruseks mõõdeti 0.14 m/s. Proovivõtu 2. ringi ajal võeti proov kell Ilm oli sombune, puhus nõrk tuul. Jää- ja lumikate proovivõtukohas puudus. Vesi oli suhteliselt selge, vabalt voolav, voolukiiruseks mõõdeti 0.32 m/s. Vett oli 20 cm. Proovivõtu kolmanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli päikesepaisteline, puhus nõrk tuul. Sooja oli Vesi oli läbipaistev, vabalt voolav, vett oli 15 cm. Voolukiiruseks mõõdeti 0.24 m/s. Proovivõtu neljanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi voolas, hallikas, läbipaistev. Voolukiirus 0.3 m/s. Proovivõtu viienda ringi ajal a võeti proov kell Sombune, nõrk vihm, puhus nõrk tuul. Vesi oli kiire vooluga, hallikas, läbipaistev. Voolukiirus 0.34 m/s. 28

29 Proovivõtu kuuenda ringi ajal a võeti proov kell pilvisus, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi voolas, hallikas, läbipaistev. Voolukiirus 0.3 m/s. Proovivõtu seitsmenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli rohekas, suhteliselt läbipaistev. Vee sügavus 16 cm. Voolukiirus 0.26 m/s. Proovivõtu kaheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli rohekas, läbipaistev, voolas. Voolukiirus 0.26 m/s. Veesügavus 16 cm. Proovivõtu üheksanda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vahelduva pilvisusega, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli rohekas, läbipaistev, vaikse vooluga. Voolukiirus 0.24 m/s. Veesügavus 24 cm. Proovivõtu kümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli rohekas, läbipaistev, voolav. Voolukiirus m/s. Veesügavus 25 cm. Proovivõtu üheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus nõrk tuul, mõõdukas sadu. Vesi oli voolav, hallikas, vähese läbipaistvusega. Voolukiirus m/s. Veesügavus 30 cm. Proovivõtu kaheteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus mõõdukas tuul, sademeid ei olnud. Vesi oli kiire vooluga, hall, sogane läbipaistmatu. Voolukiirus m/s. Veesügavus 39 cm. Proovivõtu kolmeistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli selge, puhus tuul, kiirusega 1.6 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, hallikas. Voolukiirus 0.28 m/s. Veesügavus 36 cm. Proovivõtu neljateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 3.2 m/s, sademeid ei olnud. Vesi voolas, hägune, hallika värvusega. Voolukiirus 0.28 m/s. Veesügavus 36 cm. Proovivõtu viieteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 0.7 m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, hallikas, läbipaistev. Voolukiirus 0.25 m/s. Veesügavus 34 cm. Proovivõtu kuueteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli vähese pilvisusega, puhus tuul, kiirusega 1.0 (3.5) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, läbipaistev. Voolukiirus 0.21 m/s. Veesügavus 33 cm. Proovivõtu seitsmeteistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli lauspilves, puhus tuul, kiirusega 5.3 (4.3) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, hallikas, läbipaistev. Voolukiirus 0.23 m/s. Veesügavus 33 cm. 29

30 Proovivõtu kaheksateistkümnenda ringi ajal a võeti proov kell Ilm oli poolpilves, puhus tuul, kiirusega 7.6 (13.1) m/s, sademeid ei olnud. Vesi oli keskmise vooluga, hall. Voolukiirus 0.26 m/s. Veesügavus 35 cm Mustoja veekvaliteet ajavahemikul Vastavalt Keskkonnaministri 28. juuli 2009.a määrusele nr 44 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord hinnatakse füüsikalis-keemilist üldseisundit 6 näitaja: Lahustunud hapniku küllastustase, BHT7, lämmastikusisalduse (Nüld), fosforisisalduse (Püld), ammooniumi (NH4 + ) ja ph alusel (Tabel 17). Järgnevatel joonistel 2-7 on esitatud seiretulemuste võrdlus määruses toodud II ehk hea klassi piirväärtustega looduslikele veekogudele. Tabel 23. Vooluveekogude füüsikalis-keemiliste näitajate klassid ja piirväärtused, tüübid I, II, III B Kvaliteedinäitaja Ühik Klass Väga hea Hea Kesine Halb Väga halb Lahustunud hapniku sisaldus 10% tagatusega väärtus % küllastusastmest > <60-50 <50-40 <40 BHT 5 Üld-N Üld-P NH + 4 ph Aritmeetiline keskmine Aritmeetiline keskmine Aritmeetiline keskmine 90% tagatusega väärtus 10% tagatusega väärtus mgo 2 /l <1,8 1,8-3,0 >3,0-4,0 >4,0-5,0 >5,0 mg/l <1,5 1,5-3,0 >3,0-6,0 >6,0-8,0 >8,0 mg/l <0,05 0,05-0,08 >0,08-0,1 >0,1-0,12 >0,12 mgn/l <0,10 0,10-0,30 >0,30-0,45 >0,45-0,60 >0,60 ph ühik <6-9> Orgaanilise aine näitaja BHT7, lahustunud hapniku, lämmastiku ja vesinikeksponendi ph mõõdetud väärtused üldjuhul vastavad looduslähedasele veekogule, kuid NH4 ja fosfori näitajad on piiri peal või ületavad looduslikele veekogudele seatud piirväärtuseid nii 2012, 2013 kui 2014.a. Fosfori sisalduse järgi on Mustoja seisund klassivahemikus kesine kuni väga halb. 30

31 Joonis 2. Lahustunud hapniku küllastustase Mustoja seirepunktis, Joonis 3. Orgaanilise aine näitaja BHT7 sisaldus Mustoja seirepunktis,

32 Joonis 4. Lämmastikusisaldus Mustoja seirepunktis, Joonis 5. Fosforisisaldus Mustoja seirepunktis,

33 Joonis 6. Ammooniumisisaldus Mustoja seirepunktis, Joonis 7. ph väärtused Mustoja seirepunktis, Kui ph väärtus on vahemikus 6,0 9,0, määratakse füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmäärangu andmiseks igale tabelis 18 olevale kvaliteedinäitajale, välja arvatud ph, ökoloogiline seisundiklass tabeli 17 alusel ja antakse sellele ökoloogilisele seisundiklassile vastav hindepunkt skaalas 1 5 järgmiselt: 5 väga hea; 4 hea; 3 kesine; 2 halb; 1 väga halb. Füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmääranguks on kvaliteedinäitajatele antud hindepunktide summa. Koondmäärang on väga hea, kui hindepunktide summa on vahemikus (92%), hea (72%), kesine (52%), halb 8-12 (32%) ja väga halb, kui punkte on alla 8 (alla 32%). 33

34 Tabel 24. Mustoja seisundiklass 2012, 2013 ja aastal füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmäärangu alusel Näitaja ühik O2 % BHT7 mgo/l 2,1 3,0 2,6 üldn mgn/l 4,2 2,4 2,5 üldp mgp/l 0,13 0,14 0,15 NH4 mgn/l 0,61 0,34 0,25 Koondhinnang punkti väga hea hea kesine halb väga halb Hapniku sisaldus ja ph Mustojas on väga heas klassis kõigil uuringu aastail. Olukord on suhteliselt hea orgaanilise aine näitaja BHT7 osas. Lämmastikusisaldus oli 2013 ja 2014.a madalam kui 2012.aastal ja on määratud heasse klassi. Halb ja kesine oli olukord NH4 osas vastavalt 2012 ja 2013.aastal, kuid oluliselt parem aastal. Väga halb seisund püsib fosfori osas, mis viitab reostusele. Nende tulemuste järgi on Mustoja üldine olukord 2012 ja aastal hinnatud kesiseks, aastal on koondhinnang hea Hõljuvaine ja naftasaadused Vastavalt Vabariigi Valitsuse heitvee määrusele nr 269, mis kehtis kuni , on sademevees limiteeritud hõljuvaine ja naftaproduktide sisaldus. Naftasaaduste osas ületamisi Rocca-al-Mare väljalaskmes ja Mustojas ei esinenud, küll aga hõljuvaine osas veebruaris, esimese seireringi Saare tee ja Russalka proovides 2012.aastal. Samad piirväärtused jäid püsima uues määruses. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed (Vastu võetud RT I, , 1, jõustumine ) täheldati piirväärtuste ületamisi 2013.a tulemustes Rocca-al-Mares veebruaris, aprillis ja oktoobris ning Mustojas oktoobris ja ühes proovis nii Mustoja kui Lauluväljaku väljalaskmes a esimeses pooles võetud proovides ületamisi ei olnud, küll aga oli juulis Saare tee väljalaskmes kolme aasta kõrgeim hõljuvaine sisaldus, mis ületas piirväärtust üle kolme korra. Andmed on esitatud joonistel 8 ja 9 ning tabelites 4 kuni 21. Naftasaaduste sisaldus oli 2013 ja 2014.aastal alla lubatud piirväärtuse. Kokku oli vaatlusperioodil hõljuvaine osas piirväärtuse ületamisi üheksal juhul, kokku võeti proove

35 Joonis 8. Hõljuvaine sisaldus ajavahemikul Joonis 9. Naftasaaduste sisaldus ajavahemikul Mikrobioloogilised näitajad Mikrobioloogilistest näitajatest määrati proovides vastavalt lähteülesandele bakteriaalse reostuse näitajad Escherichia coli, enterokokid ja salmonella. Escherichia coli väärtused olid võetud proovides kõrgemad kui enterokokkide arvukus, nende omavahelist seost võetud proovides iseloomustab joonis

36 Joonis 10. Escherichia coli ja enterokokkide näitajad Kõrgeim Escherichia coli arvukuse väärtus, üle 6 miljoni PMÜ/ 100 ml, registreeriti 2014.aastal juulikuus Saare tee sademevee väljalaskmes. Lauluväljaku väljalaskmes on samuti kõrged sisaldused võrreldes Russalka ja Ülemiste poldri vastavate näitajatega a eristuvad selgelt nii Lauluväljaku, Rocca-al-Mare kui Mustoja ja Saare tee näitajad (Joonis 11). Joonis 11. Escherichia coli näitaja,

37 Salmonella leidus kokku 8 korral. Neljal korral Rocca-al-Mare väljalaskmes 29.mai, 21.augusti, kui 23. oktoobri proovis aastal ja juulis Ka Mustoja proovis, mis võeti 29. mail leidus salmonella, samuti 21.augustil võetud Saare tee ja Lauluväljaku proovis 2012.a a leiti salmonella juulikuus Lauluväljaku väljalaskmest võetud proovist aasta proovides salmonellat ei leitud. Andmed on esitatud tabelites 4 kuni Toitained Kõrgemad fosfori sisaldused ilmnesid Saare tee, Rocca al Mare ja Lauluväljaku kollektorite sademevees, seda kogu vaatlusperioodi ulatuses. Suurimad väärtused olid 6 mgp/l, 1,1 mgp/l ja 0,8 mgp/l vastavalt. Madalamad olid näitajad Russalka, Ülemiste poldri ja Mustoja osas. Mustoja keskmised väärtused kõigil kolmel aastal olid üle 0,1 mgp/l, mis kuulub IV ehk halba klassi a oli fosforisisaldus kõrge, üle 0,5 mg/l, Saare tee ja Lauluväljaku proovides ühel korral. Satistilise andmetöötluse tulemused on esitatud joonisel 12. Kogu seireperioodi kõikide väljalaskmete keskmine fosforisisaldus oli 0,28 mgp/l. Joonis 12. Fosforisisaldus ajavahemikul Vaatluse all olnud sademevee väljalaskmete keskmine lämmastikusisaldus ajavahemikul on üle 3 mgn/l (Joonis 13). Uurides analüüsitulemusi jäid a silma kõrgemad lämmastikusisaldused Russalka ja Ülemiste poldri proovides, väärtused olid üle 10 mgn/l. Väga kõrge sisaldus mõõdeti aasta juulis Saare tee väljalaskmes, ligi 60 mgn/l, samas olid väga kõrged ka orgaanilise aine näitaja BHT (üle 100 mg/l), fosfor (üle 5 mg/l), ja hõljuvained. 37

38 Joonis 13. Lämmastikusisaldus ajavahemikul Toitainete sisaldus on suuresti kõikuv, esineb väga kõrgeid üksikväärtusi, mis tõstab keskväärtust ja erisust mediaani ja keskväärtuse vahel. Keskmine, kogu ajavahemiku , lämmastikusisaldus on 3,8 mgn/l, suurimate keskmine on 18,1 mgn/l ja vähimate keskmine 1,2 mgn/l. Fosfori puhul on kogu ajavahemiku keskmine 0,3 mgp/l, suurimate keskmine 1,5 mgp/l ja vähimate keskmine 0,1 mgp/l. Suur varieeruvus on ka igas väljalaskmes vaadeldud ajavahemikul (Joonis 13). 3.7 Reostuskoormus Sademevee mõju hindamiseks võeti töö lähteülesande kohaselt proove ja teostati vooluhulga mõõtmisi perioodil kaheksateistkümnel korral, igal aastal kuus korda kuues väljalaskmes. Helsingi Komisjoni Pollution Load Compilation (PLC-Water) juhend pakub koormuste arvutamiseks järgmiseid meetodeid: 1. Aastaste koormuste arvutusmeetod, mille aluseks on kuukeskmised äravoolumahud ja kuukeskmised kontsentratsioonid; 2. Igapäevased vooluhulgad ja igapäevased kontsentratsioonid - meetodit võib kasutada igapäevaste vooluhulkade ja vähemalt kord kuus võetud keemiliste näitajate olemasolul, interpoleerides; 3. Reostuskoormuste arvutused vooluhulga suhtes kaalutud keskmise toiteelementide kontsentratsiooni kaudu. Selle töö raames on iga aasta kohta 6 mõõtmist kuues seirepunktis, erinevates ilmastikutingimustest, kuid arvestades aastasisest sademete suurt varieeruvust (Joonis 14), tuleb tõdeda, et mõõtmiste arv merre kantava reostuskoormuse korrektseks arvutamiseks on ilmselgelt ebapiisav. 38

39 Töös arvutati proovivõtupäeva ööpäevane reostuskoormus ja keskväärtuse meetodil ööpäeva keskmine koormus, mis oli aluseks aastakoormuste määramisel. Analüüsitulemuste põhjal arvutatud ööpäevaste reostuskoormuste analüüs näitas, et suuremad reostuskoormused ilmnesid Russalka, Ülemiste ja Mustoja, kohati Lauluväljaku sademevee väljalaskmetes ja seda just märtsis, aprillis suurvee ning sademete ajal ja septembris, oktoobris, kohati novembris, mil proovivõtule eelnes sademetega periood. (joonised 15-26). Lauluväljaku kollektoris ei olnud võimalik mõõta vooluhulka 2012.a veebruaris ja märtsis, selle tõttu ei arvutatud koormuseid. Joonis 14. Tallinn-Harku aeroloogiajaamas mõõdetud kuude sademete summa aastatel Suurimad hõljuvaine reostuskoormused esinesid 2013.aastal. Orgaanilise aine näitaja BHT ja lämmastiku koormus oli suurim Russalka väljalaskmes igal aastal, üldjuhul kevadel suurvee ajal. Fosfori koormus oli kõrgem Rocca-al-Mare, Russalka väljalaskmes, Mustojas aastal (Joonised 15 26)) 39

40 Joonis 15. Hõljuvaine reostuskoormus 2012.a 40

41 Joonis 16. Hõljuvaine reostuskoormus 2013.a Joonis 17. Hõljuvaine reostuskoormus 2014.a BHT7 reostuskoormus kg ööpäevas veebruar, 20 märts, 23 mai, 29 august, 21 oktoober, 23 november, 27 Rocca-al Mare väljalask Saare tee väljalask Lauluväljaku väljalask Russalka väljalask Ülemiste polder pumpla juures Mustjõe oja Paldiski mnt.lävendis Joonis 18. BHT7 reostuskoormus 2012.a 41

42 BHT7 reostuskoormus kg ööpäevas veebruar, 20 märts, 23 mai, 29 august, 21 oktoober, 23 november, 27 Rocca-al Mare väljalask Saare tee väljalask Lauluväljaku väljalask Russalka väljalask Ülemiste polder pumpla juures Mustjõe oja Paldiski mnt.lävendis Joonis 19. BHT7 reostuskoormus 2013.a Joonis 20. BHT7 reostuskoormus 2014.a 42

43 Nüld reostuskoormus kg ööpäevas veebruar, 20 märts, 23 mai, 29 august, 21 oktoober, 23 november, 27 Rocca-al Mare väljalask Saare tee väljalask Lauluväljaku väljalask Russalka väljalask Ülemiste polder pumpla juures Mustjõe oja Paldiski mnt.lävendis Joonis 21. Nüld reostuskoormus 2012.a Nüld reostuskoormus kg ööpäevas veebruar, 12 aprill, 9 mai, 28 juuli, 30 september, 24 oktoober, 28 Rocca-al Mare väljalask Saare tee väljalask Lauluväljaku väljalask Russalka väljalask Ülemiste polder pumpla juures Mustjõe oja Paldiski mnt.lävendis Joonis 22. Nüld reostuskoormus 2013.a 43

44 Joonis 23. Nüld reostuskoormus 2014.a Püld reostuskoormus kg ööpäevas veebruar, 20 märts, 23 mai, 29 august, 21 oktoober, 23 november, 27 Rocca-al Mare väljalask Saare tee väljalask Lauluväljaku väljalask Russalka väljalask Ülemiste polder pumpla juures Mustjõe oja Paldiski mnt.lävendis Joonis 24. Fosfori reostuskoormus 2012.a 44

45 Püld reostuskoormus kg ööpäevas veebruar, 12 aprill, 9 mai, 28 juuli, 30 september, 24 oktoober, 28 Rocca-al Mare väljalask Saare tee väljalask Lauluväljaku väljalask Russalka väljalask Ülemiste polder pumpla juures Mustjõe oja Paldiski mnt.lävendis Joonis 25. Fosfori reostuskoormus 2013.a Joonis 26. Fosfori reostuskoormus 2014.a Kõige sademeterohkem oli ilmselt aasta, mil Tallinn Harku aeroloogiajaamas mõõdeti aastas kokku 936,2 mm sademeid, Aastal oli sademete summa 586,5 mm ja 2014.a kümne kuu joosul oli sademeid 464,4 mm. Kõige suuremad vooluhulgad mõõdetigi aastal, kusjuures suurim vooluhulk oli Russalka väljalaskmes, pea poole vähem oli vett Mustojas. Lauluväljaku väljalaskme kaudu voolas merre umbes kolmandik Russalka vooluhulgast. Russalka väljalaskmes olid ka seetõttu kõrgeimad reostuskoormused nii BHT, hõljuvaine, lämmastiku ja fosfori osas. Kõikide näitajate osas oli 2014.a koormused väiksemad, võrreldes 2012 ja aastaga (joonised 27-31, tabelid 26-29) 45

46 Joonis 27. Äravool aastatel 2012 (punane), 2013 (sinine) ja 2014 (roheline) Joonis 28. Hõljuvaine reostuskoormus aastatel 2012 (punane), 2013 (sinine) ja 2014 (roheline) 46

47 Joonis 29. Reostuskoormus BHT järgi aastatel 2012 (punane), 2013 (sinine) ja 2014 (roheline) Joonis 30. Lämmastiku reostuskoormus aastatel 2012 (punane), 2013 (sinine) ja 2014 (roheline) 47

48 Joonis 31. Fosfori reostuskoormus aastatel 2012 (punane), 2013 (sinine) ja 2014 (roheline) Kui äravool ja hõljuvaine ning BHT koormused on kõrgeimad Russalka väljalaskmes, siis fosfori osas on, lisaks Russalka väljalaskmele, kõrged koormused ka Lauluväljaku, Rocca-al- Mare väljalaskmetes ja Mustjões, kus olid ka kõrgemad kontsentratsioonid (joonised ja tabelid 26-28) Tabel 26. Äravool ja reostuskoormus aastal 2012 Rocca-al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Äravool, tuhat m3/a 2674,2 1113,1 3967, ,0 5081,7 6242,8 Hõljuvaine, t/a 38,8 18,2 19,8 276,1 27,9 40,6 BHT 7, t/a 12,1 5,3 11,6 74,1 20,9 13,2 Üld N, t/a 9,8 3,9 20,8 50,3 22,0 26,0 ÜldP. t/a 0,96 0,49 1,07 1,22 0,60 0,80 Tabel 27. Äravool ja reostuskoormus aastal 2013 Rocca-al Mare Saare tee Lauluväljak Russalka Ülemiste polder Mustoja Vooluhulk, tuhat m3/a 1801,2 178,2 1951,0 7029,4 992,3 4873,9 Hõljuvaine, t/a 82,0 1,8 48,5 92,6 10,6 143,8 BHT7, t/a 11,1 0,4 8,5 33,5 7,2 14,6 Üld N, t/a 6,2 0,5 8,2 13,5 3,0 11,6 ÜldP. t/a 0,76 0,05 0,57 0,71 0,18 0,67 Tabel 28. Äravool ja reostuskoormus aastal 48

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Uuringu

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EMMASTE VALD

EMMASTE VALD Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks 2014-2026 Emmaste 2014 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 4 1.

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental Research Centre Llc 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

soeluuring_210x297+3.indd

soeluuring_210x297+3.indd ARUANNE VEEKESKKONNALE OHTLIKE AINETE SÕELUURINGU TULEMUSTEST EESTIS Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances Project LIFE07 ENV/EE/000122 BaltActHaz

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Sademete keemia aruanne

Sademete keemia aruanne Riikliku keskkonnaseire alamprogramm Sademete keemia uuringud Tallinn 2004 Lepingu nr: Raamleping 1-5/250 Lisa 3 raamlepingule M-13-1-2003/104 Tööde algus: 01.01.2003 Tööde lõpp: 31.12.2003 Enn Otsa Juhatuse

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017

Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017 Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017 SISUKORD CONTENT Hea lugeja Silmapaistvad tegevused 2017. aastal Sõnumeid looduskaitsest Veekeskkond Tallinnas Välisõhu

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014)

(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014) SIHTUURING "LEGIONELLA BAKTERITE ESINEMINE MAJUTUSETTEVÕTETES JA UJULATES" Tallinn 2015 Keskkonnatervise osakond Sisukord Sissejuhatus... 3 Legionella ja legionelloos... 3 Õiguslik taust... 4 1. Sihtuuringu

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc SISUKORD 5. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 2 5.1 ÜLDOSA 2 5.1.1 Ehitusprojekti eesmärgid 2 5.1.2 Lähteandmed 2 5.1.3 Süsteemide kirjeldus 2 5.1.4 Kasutatavad normid ja abimaterjalid 2 5.2 MAJANDUS-JOOGIVEE

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj Käitise kontrolli aruanne Nr. 1088665 Kontrolli läbiviimise aeg 18.06.2019 11:00-15:00 Aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 103 Asukoha täpsustus Kompleksloa number

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Loodusõpetuse ainekava 5

Loodusõpetuse ainekava 5 Loodusõpetuse ainekava 5.klassile Õppeaine kirjeldus Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia, keemia)

Rohkem