Oht! - Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit. Ettevaatust! Kandke kõrvatroppe. Müra võib kuulmist kahjustada.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Oht! - Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit. Ettevaatust! Kandke kõrvatroppe. Müra võib kuulmist kahjustada."

Väljavõte

1

2 - Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit Ettevaatust! Kandke kõrvatroppe. Müra võib kuulmist kahjustada. Ettevaatust! Kandke hingamismaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervistkahjustavat tolmu. Ärge kasutage seadet asbesti sisaldavate materjalide töötlemiseks! Ettevaatust! Kandke kaitseprille. Töötamisel seadmest välja paiskuvad sädemed või killud, laastud ja tolm võivad põhjustada nägemise kaotuse. Ettevaatust! Kandke kindaid. Lõikevigastuste oht Ettevaatust! Kasutada ei tohi segmenteeritud teemantlõikekettaid - 1 -

3 Hoiatus! Enne masina puhastamist veega võtke laser küljest ära

4 Seadme kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid, et hoida ära vigastused ja seadme kahjustused. Palun lugege hoolikalt läbi täielikud kasutusjuhiseid ja ohutuseeskirjad. Hoidke seda kasutusjuhendit kindlas kohas, et vajalik teave oleks alati käeulatuses. Kui te annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka need kasutusjuhised ja ohutuseeskirjad. Me ei vastuta nende juhiste ja ohutuseeskirjade eiramisest tingitud kahjude ega õnnetusjuhtumite eest. 1. Ohutuseeskirjad Vastava ohutusteabe võib leida juurdelisatud voldikust. Lugege läbi kõik ohutuseeskirjad ja juhised. Ohutuseeskirjade ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid kehavigastusi. Hoidke kõik ohutuseeskirjad ja juhised edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas alles. Eriteave laseri kohta d Laserikiirgus Ärge vaadake kiire sisse 2. klassi laser VORSICHT! - LASERSTRAHLUNG! Nicht in den Strahl blicken! Laserspezifikation Laser Klasse 2; LMM650P01 λ: 650 nm; P 0 : 1 mw nach EN : 2014 Ärge vaadake palja silmaga laserikiire sisse. Ärge kunagi vaadake otse laseri liikumisteele. Ärge suunake laserikiirt peegeldavatele pindadele, inimestele ega loomadele. Isegi väikese võimsusega laserikiir võib tekitada silmavigastuse. Ettevaatust! Nendes juhistes kirjeldatud tööprotseduuride järgimine on ülitähtis. Seadme kasutamine mingil muul viisil võib põhjustada ohtliku laserikiirguse mõju. Ärge avage laserimoodulit. Kui tööriista pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb patareid välja võtta. Täiendavad ohutusjuhised Asetage masin tasasele ja kindlale pinnale, kus ei ole takistusi (eraldi lõigatavatest materjalidest) ning mis on hästi valgustatud. Veenduge, et masin ei vangu. Kontrollige, kas andmesildile märgitud pinge on sama, mis teie võrgupinge. Alles siis võib toitepistiku ühendada pistikupessa. Kandke kaitseprille. Kandke kõrvatroppe. Kandke kaitseprille. Ärge kasutage mõranenud teemantlõikeketast. Asendage see kohe. Ärge kasutage segmenteeritud lõikekettaid. Ettevaatust! Lõikeketas pöörleb pärast masina väljalülitamist edasi! Ärge rakendage teemantlõikeketta peatamiseks sellele külgsurvet. Hoiatus! Teemantlõikeketast peab pidevalt veega jahutama. Enne lõikeketta vahetamist tõmmake toitepistik välja. Kasutage ainult sobivaid teemantlõikekettaid. Ärge jätke masinat järelevalveta, kui ruumis viibib lapsi. Enne mootoriosa elektrisüsteemi uurimist tõmmake alati toitepistik välja. Korralagedus tööpiirkonnas võib kergesti viia õnnetuseni. Jälgige, et seisaksite töötamisel otse ja kindlalt. Vältige ebanormaalset kehaasendit ja hoidke alati tasakaalu. Kui lõikeketas kinni kiilub, lülitage seade välja ja ühendage elektrivõrgust lahti; alles siis võib tooriku eemaldada. Valige selline tööasend, mis võimaldab ulatuda kõigi juhtelementideni ja tagab hea vaate lõikekohale. 2. Kirjeldus ja tarnekomplekt 2.1 Kirjeldus (joonised 1/3/4A/14/18) 1. Jalg 2. Teemantlõikeketas 3. Vann 4. Töölaud 5. Nurgatugi 6. Juhtjoonlaud 7. Juhtrööbas 8. Lõikeketta kaitse 9. Käepide 10. Fikseerimiskruvi nurga seadmiseks 11. Lõikeketta kaitse fikseerimiskruvi 12. Fikseerimiskruvi 13. Jahutusvee pump - 3 -

5 14. Voolik 15. Mootor 16. Sisse-/väljalüliti 17. Nurgaskaala 18. Transportimiskäepide 19. Transportimisrattad 20. Seisujalg 21. Laser 22. Laseri sisse-/väljalüliti 23. Külglauad 2.2 Tarnekomplekt Kontrolliga loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või kauplusse, kust te seadme ostsite, ja esitage kehtiv ostukviitung. Vaadake ka kasutusjuhendi lõpus esitatud hooldusteabes olevat garantiitabelit. Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja. Eemaldage pakkematerjal ja kõik pakke- ja/ või transporditoed (kui on olemas). Kontrollige, kas kõik osad on olemas. Veenduge, et seadmel ja tarvikutel ei ole transpordikahjustusi. Võimaluse korral hoidke pakend kuni garantiiaja lõpuni alles. Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad. Ärge lubage lastel kilekottide, fooliumi või pisidetailidega mängida. Nende puhul esineb allaneelamise või lämbumise oht! Originaalkasutusjuhend Ohutusjuhised 3. Sihipärane kasutus Plaadilõikepink on kavandatud selliste väikese ja keskmise suurusega plaatide (glasuurplaadid, keraamilised plaadid ja sarnased) standardseks lõikamiseks, mis suuruse poolest mahuvad sellesse. See on kavandatud eelkõige kodukasutuseks ja käsitööks. Seda ei tohi kunagi kasutada puidu või metalli lõikamiseks. Masinat tohib kasutada vaid selle ettenähtud otstarbeks. Igasugune muu kasutus on keelatud ja tootja ei vastuta sellise kasutuse tagajärjel tekkinud kahjude või vigastuste eest; igal sellisel juhul lasub vastutus kasutajal/käitajal. Kasutage ainult selliseid lõikekettaid, mis sobivad masinale. Kunagi ei tohi kasutada saekettaid. Sobiva kasutuse tingimuste alla kuulub ka kasutusjuhendis sisalduvate ohutusjuhiste, kokkupanekujuhiste ning kasutamise nõuannete ja juhiste järgimine. Kõik isikud, kes masinaga töötavad või seda hooldavad, peavad olema tutvunud ülaltoodud nõuannetega ja teadma kõiki võimalikke ohte. Peale selle on vajalik rangelt kinni pidada kehtivatest ohutustehnika eeskirjadest, samuti teistest üldistest töötervishoiu ja -ohutuse reeglitest. Tootja vastutus kaotab kehtivuse, kui masinat mingil viisil muudetakse. Seega ei vastuta tootja selliste muudatuste tagajärjel tekkinud kahjude eest. Isegi kui masinat kasutatakse ettenähtud viisil, ei saa täielikult välistada teatud jääkriskitegureid. Masina kujundusest ja konstruktsioonist tulenevalt on võimalikud järgmised juhtumid. Kokkupuude teemantlõikekettaga selle katmata kohtades. Kokkupuude teemantlõikekettaga, kui see pöörleb. Vigaste teemantotste äralendamine ketta küljest. Tooriku või selle osade tagasilöök. Kuulmiskahjustused, ei kasutata kui ette nähtud kõrvatroppe Pange tähele, et meie seadmed ei ole ette nähtud äriliseks, kutsealaseks ega tööstuslikuks kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse ärilisel, kutsealasel või tööstuslikul otstarbel või ka nendega võrdväärsetel eesmärkidel, kaotab garantii kehtivuse. 4. Tehnilised andmed Mootori võimsus W Mootori pöörlemiskiirus p/min Vahelduvvoolumootor V, ~ 50 Hz

6 Isolatsioonimaterjali klass... Klass B Kaitseaste... IP54 Lõike pikkus mm Kaldlõike pikkus mm Max tooriku paksus mm Max tooriku paksus mm Laua suurus x 475 mm Töökõrgus: mm Teemantketas... Ø 200 x Ø 25,4 Mass (ilma lõikekettata ja tühja veeanumaga)... umbes 43,5 kg Max töömass (koos lõikeketta ja täidetud veeanumaga)... umbes 85 kg Tooriku max mass/mõõdud...56 kg / 92 x 60,5 cm Koormustegur S2 30 min (katkendlik perioodiline koormus) tähendab, et mootorit võib pidevalt käitada selle nimivõimsusel (900 W) mitte kauem kui andmesildil sätestatud aja jooksul (30 minutit sisselülitatud aeg). Kui sellest ajapiirangust kinni ei peeta, võib mootor üle kuumeneda. Väljalülitatud aja jooksul jahtub mootor maha selle käivitustemperatuurini. Müra ja vibratsioon Müraemissiooni väärtused on mõõdetud EN ISO kohaselt. Koormusega töö L pa helirõhu tase... 62,5 db(a) K pa määramatus...3 db L WA helivõimsuse tase... 75,5 db(a) K WA määramatus...3 db Hoidke müraemissioon ja vibratsioon minimaalsena. Kasutage üksnes seadmeid, mis on laitmatult töökorras. Hooldage ja puhastage seadet regulaarselt. Kohandage oma tööstiil seadmega sobilikuks. Ärge seadet üle koormake. Laske seadet hooldada vajaduse korral. Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata. Kandke kaitsekindaid. kujundusega võivad tekkida järgmised ohud. 1. Kopsukahjustused, kui ei kasutata sobivat kaitsvat tolmumaski. 2. Kuulmiskahjustused, kui ei kasutata sobivaid kõrvakaitseid. 3. Tervisekahjustused käsivarre vibratsioonist, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või kui seda korralikult ei juhita ja hooldata. 5. Enne seadme käivitamist Enne seadme ühendamist toitevõrku veenduge, et andmesildil olevad andmed on võrgu andmetega samad. Hoiatus! Enne seadme reguleerimist tõmmake alati toitepistik välja. Seade tuleb üles seada kohas, kus see saab kindlalt seista. Enne masina esmakordset kasutamist tuleb kõik katted ja ohutusvahendid korralikult külge ühendada. Lõikeketas peab pöörlema sujuvalt. Alusraami lahtiklappimine (joonis 2) Seadme seadmiseks jalgadele (1) vajutage riivistusnupule (a) ja keerake vastavad jalad (1) allapoole, kuni need lukustuvad ettenähtud asendisse. Jalgade (1) kokkupanemiseks tegutsege vastupidises järjekorras. Jahutusvee pumba täitmine (joonised 4A-4C) Asetage jahutusvee pump (13) imikupud allapoole suunatud anumasse (a). Siis kinnitage voolik ettenähtud kohtadesse, nagu on näidatud joonistel 4B ja 4C. Hoiatus! Korraliku toimimise tagamiseks ei tohi veevoolik (14) paigaldamisel keerdu minna. Ettevaatust! Jääkriskid Isegi siis, kui kasutate seda elektritööriista juhiste kohaselt, ei saa välistada teatud jääkriske. Seoses seadme konstruktsiooni ja - 5 -

7 Juhtme ja jahutusvee vooliku sattumine lõikepiirkonda peab olema välistatud. Käepideme kinnitamine (joonis 5) Kinnitage käepide (9) kruvidega (a), nagu on näidatud joonisel 5. Külglaudade kinnitamine (joonis 6) Kinnitage külglauad (23), nagu on näidatud joonisel Töötamine 6.1 Sisse-/väljalüliti (joonised 3/4A) Sisselülitamiseks vajutage I peale sisse-/ väljalülitil (16). Enne lõikama asumist oodake, kuni lõikeketas saavutab maksimaalpöörded ja jahutusvee pump (13) on hakanud lõikeketast veega varustama. Väljalülitamiseks vajutage O peale lülitil (16). 6.2 Transportimise abivahendite kinnitamine (joonised 7-9) Kinnitage transportimisrattad (19), seisujalg (20) ja transportimiskäepide (18), nagu on näidatud joonistel 7/8/ Juhtjoonlaua ja nurgatoe kinnitamine (joonis 10) Esmalt lükake juhtjoonlaud (6) oma juhikutele (a), nagu on näidatud, ja kinnitage. Seejärel lükake nurgatugi (5) juhikusse (b) ja kinnitage mingisse asendisse lõigete tegemine (joonised 11/12) Lõdvendage kruvi (24) ja lükake nurgatugi (5) soovitud asendisse ja seadke nurgaks 0, seejärel keerake kruvi (24) uuesti kinni, et fikseerida nurgatoe (5) asend. Siis lõdvendage fikseerimiskruvi (12) ja lükake see soovitud asukohta. Nüüd saate nihutada masina pead käepideme (9) abil tahapoole. Asetage lõigatav plaat juhtjoonlaua (6) ja nurgatoe (5) vastu. Lülitage masin sisse. Hoiatus! Oodake kuni jahutusvesi on jõudnud lõikekettani (2). Liigutage masina pead käepideme (9) abil aeglaselt ja sujuvalt ettepoole läbi plaadi diagonaallõige (joonised 11/13) Seadke nurgatugi (5) 45 asendisse. Lõigake, nagu on kirjeldatud punktis pikilõige kaldu (joonised 14/15) Lõdvendage fikseerimiskruvi (10). Kallutage juhtrööbast (7) vasakule 45 nurga alla skaalal (17). Keerake fikseerimiskruvi (10) uuesti kinni. Tehke lõige, nagu on kirjeldatud punktis Teemantlõikeketta vahetamine (joonised 16A-16B) Tõmmake toitepistik välja! Eemaldage kruvi (25). Keerake lõikeketta kaitse (8) üles. Asetage mutrivõti (26) mootori võllile ja hoidke paigal. Mutrivõtme (27) abil keerake lahti ääriku mutter lõikeketta (2) pöörlemise suunas. (Ettevaatust: vasakpoolne keere.) Võtke ära välimine äärik (28) ja lõikeketas (2). Enne uue lõikeketta monteerimist puhastage hoolikalt kinnitusäärik (28). Paigaldage uus lõikeketas ja lõikeketta kaitse vastupidises järjekorras ja keerake kinni. Tähtis! Jälgige lõikeketta pöörlemissuunda! 6.8 Töötamine laseriga (joonis 18) Sisselülitamiseks: Viige sisse-väljalüliti (22) asendisse I. Väljalülitamiseks: Viige sisse-väljalüliti (22) asendisse 0. Lülitage laser (21) sisse. Töödeldavale materjalile projitseeritakse laserijoon, mis annab lõikamiseks täpse sihi. Laserit saab täiendavalt reguleerida kruvi (29) abil. 7. Toitejuhtme asendamine Kui seadme toitejuhe on vigastatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja või müügijärgne teenindus või mõni samaväärse väljaõppega isik

8 8. Puhastamine, hooldamine ja varuosade tellimine Enne puhastustööde alustamist tõmmake alati võrgutoitepistik välja. 8.1 Puhastamine Eemaldage masinalt korrapäraste ajavahemike järel tolm ja mustus. Puhastamist on kõige parem teha kaltsu või harjaga. Ärge kasutage plastosade puhastamiseks sööbivaid aineid. Vanni (3) ja jahutusvee pumpa (13) tuleb puhastada korrapäraste ajavahemike järel, muidu ei ole tagatud teemantlõikeketta (2) korralik jahutamine. 8.2 Hooldamine Määrige kõiki liikuvaid osi korrapäraste ajavahemike järel. 8.3 Transportimine (joonis 17) Enne seadme transportimist tühjendage veeanum. Kui soovite seadme viia teise kohta, keerake esmalt lahti fikseerimiskruvid (12) ja lükake need koos masina peaga sellesse otsa, kus asuvad transportimisrattad (19), seejärel keerake kaks fikseerimiskruvi (12) uuesti kinni. Klappige jalad (1) üksteise järel kokku, alustades sellest otsast, kus asuvad transportimisrattad (19), et seadme mahapanekul mitte üle koormata transportimiskäepidet (18). Nüüd saab seadet transportimiskäepideme (18) abil transportida. Seadme saab seisma panna minimaalsesse ruumi, nagu on näidatud. Seda tehes toetage jalg vastu telge, et takistada selle veeremahakkamist. Tähtis! Siduge seade rihmaga kinni, kui hoiate seda nii, nagu on joonisel 17 näidatud. 8.5 Varuosade tellimine: Varuosade tellimisel on vaja järgmisi andmeid: Masina tüüp Masina artikli number Masina identifitseerimisnumber Vajaliku osa varuosanumber Kehtivad hinnad ja teabe leiate aadressilt www. isc-gmbh.info 9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus Transpordikahjustuste vältimiseks tarnitakse seade pakendis. See pakend on tooraine ja seda saab seega taaskasutada või tagastada tooraine süsteemi. Seade ja selle tarvikud on valmistatud mitmesugustest materjalidest, nagu metall ja plast. Vigased komponendid tuleb kõrvaldada nii nagu erijäätmed. Küsige järgi edasimüüjalt või kohalikust omavalitsusest. 10. Hoiulepanek Hoidke seadet ja tarvikuid lastele kättesaamatuna pimedas ja kuivas kohas külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril. Ideaalne hoiutemperatuur on 5 ja 30 C vahel. Hoidke elektritööriista selle originaalpakendis. 8.4 Laseri paigaldamine/eemaldamine (joonised 19/20) Enne seadme puhastamist veega eemaldage laser nii, nagu on näidatud joonistel 19/

9 Ainult Euroopa Liidu riikidele Ärge visake katkisi elektritööriistu olmeprügi hulka. Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning siseriiklikele kohaldustele vastamiseks tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja kõrvaldada need keskkonnale ohutul viisil, viies need näiteks vastavasse kogumiskohta. Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele: Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlussevõtu- ja jäätmekäitluseeskirjade järgi. See ei puuduta vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmeid ega abivahendeid. Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide (või selle osade) kordustrükk või muul viisil paljundamine on lubatud ainult isc GmbH loal. Tehnilised andmed võivad muutuda - 8 -

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - AWD230U est.doc

Microsoft Word - AWD230U est.doc AWD230U Ketaslõikur Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge TÄHELEPANU! Lugege kasutusjuhend hoolikalt enne seadme kasutamist läbi ja järgige kõiki antud juhiseid. Säilitage juhend hilisemaks kasutamiseks.

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 500 J 700 J 800 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus...

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

singles.indb

singles.indb PipeCut 170/170E/220E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com ET Kasutusjuhend 5-16 patents:

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

untitled

untitled PipeCut 280E System ET Kasutusjuhend patents: US 7,257,895, JP 4010941, EP 1301311, FI 108927, KR 10-0634113 Teave Exact PipeCuti saagide lõikeketaste kohta Kõvasulamhammastega TCT-saekettad on mõeldud

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

144850_Exact_PipeCut_360_ET_obal1_new.indd

144850_Exact_PipeCut_360_ET_obal1_new.indd PipeCut 360 System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com ET Kasutusjuhend 5-16 patents: US 7,257,895,

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Hecht 5036 EE.docx

Microsoft Word - Hecht 5036 EE.docx KASUTUSJUHEND Juhtmeta muru- ja hekilõikur Enne esimest toimingut lugege hoolikalt kasutusjuhendit! Õnnitleme teid meie HECHT toote ostul. See juhend sisaldab olulist teavet ohutuse, paigaldamise, kasutamise,

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE RE

1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE RE 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST. SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI.

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Microsoft Word - GE_150_250_260_est.doc

Microsoft Word - GE_150_250_260_est.doc Kasutusjuhend D www.viking-garden.com 0478 201 9902 D 2 3 0478 201 9902 D 0478 201 9902 D 4 5 0478 201 9902 D Lugupeetud klient! Täname, et valisite VIKINGi kvaliteettoote. Selle masina tootmisel rakendati

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

TRT-BA-PJSS11-230V-TC-003-ET_

TRT-BA-PJSS11-230V-TC-003-ET_ PJSS 11-230V ET KASUTUSJUHENDI ORIGINAALI TÕLGE 850W PENDELTIKKSAAG TRT-BA-PJSS11-230V-TC-003-ET Sisukord Kasutusjuhendi märkused... 1 Ohutus... 2 Seadme teave... 6 Transport ja ladustamine... 8 Kasutuselevõtmine...

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

_DWE4233_DWE4227_EST+RUS.indd

_DWE4233_DWE4227_EST+RUS.indd 372002-67 EST DWE4233 DWE4227 DWE4237 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 21 2 Joonis / Рисунок 1 DWE4233 J F I H DWE4227, DWE4237 K J G F B E D Joonis / Рисунок

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

CAD programmi Solid Edge ST algkursus Kursuse programm algajatele (90 tundi) TUNNIPLAAN Solid Edge ST8 Teema nr Tunde teema kohta Temaatika Aeg*, ruum

CAD programmi Solid Edge ST algkursus Kursuse programm algajatele (90 tundi) TUNNIPLAAN Solid Edge ST8 Teema nr Tunde teema kohta Temaatika Aeg*, ruum CAD programmi Solid Edge ST algkursus Kursuse programm algajatele (90 tundi) TUNNIPLAAN Solid Edge ST8 Teema nr Tunde teema kohta Temaatika Aeg*, ruum Õppejõud Tunde 1. 2 Sissejuhatus. Ülevaade Solid Edge

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

BOOK

BOOK 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND HEKILÕIKUR HCA-2620ES-HD HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST. SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem