Kevadtalgud Mustamäel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kevadtalgud Mustamäel"

Väljavõte

1 M U S T A M Ä E L I N N A O S A A J A L E H T M A I a. N r 5 ( ) T A S U T A L I N N A O S A V A N E M A V E E R G Kirjad, kirjad Kui mõtled, ära ütle, kui ütled, ära kirjuta, kui kirjutad, ära alla kirjuta, kui alla kirjutad ära imesta! (ametnike vana nali) Kirju tuleb linnaosa valitsusse palju. Mida enam süveneb majandussurutis, seda enam neid saame. Üks osa kirjadest on need, kus meid tänatakse ja meile edu soovitakse. Eks nendest kirjadest on meile ka kõige enam rõõmu. Teine osa on neid, kus kirutakse või lausa sõimatakse. Õnneks on neid mõni üksik, aga tuju rikuvad ja meele mõruks teevad ikka. Eriti siis, kui pahandatakse ülekohtuselt ja ilma põhjuseta. Kõige rohkem saame aga kirju, kus meie poole pöördutakse mõne mure või abipalvega. Kas on just kirjutaja maja taga muru niitmata või asfaldis auk, kassid käivad katkisest keldriaknast sisse ja välja või on tuvid kõik aknalauad ära reostanud. Palutakse maja kõrvale panna pink, et vanadel inimestel oleks, kus jalgu puhata või nõutakse, et see pink kohe ära koristatakse, kuna õhtuti istuvad sellel lärmakad noored ja hommikuti pead parandavad napsisõbrad. Ühed paluvad luba ehitada maja ette suur autoparkla, teised aga arvavad, et autode liiklus nende maja ees ja vahetus läheduses tuleks hoopis ära keelata. Väga palju pöördutakse meie poole ka ühistusiseste probleemidega: naaber joob ja lärmab, koridore pestakse ainult paar korda kuus, üldkoosolekuid peetakse harva ja ühistu esimees elab liiga hästi äkki varastab. Nende küsimustega linnaosa valitsus tegeleda ei saa, ühistu sisemised asjad jäävad ikka ühistu siseasjadeks ja neid lahendavad elanikud ühiselt eelkõige üldkoosolekul. Suur osa kirjadest on aga need, kus palutakse nõu ja abi sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Viimases hädas pöörduvad inimesed linnaosa valitsuse poole toetage, aidake, andke nõu! Neid kirju lugedes tõuseb sageli klomp kurku. Muidugi püüame me aidata. Tulge meie juurde linnaosa valitsusse, anname juriidilist nõu, või lihtsalt head nõu. Suurele osale aitab kasvõi seegi, kui keegi on nõus nende mure ära kuulama, ikka hakkab kergem. Üks suur mure on meile saabuvate kirjadega veel. Nimelt on nende hulgas palju anonüümseid läkitusi. Ega siis anonüümkirjad ole ainult need, kus allkirja all pole. Siia kategooriasse kuuluvad ka kirjad mis kannavad allkirju: põline (pahane, nördinud jne.) mustamäelane, Mustamäe tee elanik, pensionär Vilde teelt ja teised samalaadsed. Ei oskagi arvata, miks inimesed oma kirjale alla ei kirjuta. Kas on see häbi kirjutatu pärast, kartus (aga mille ees?), alaväärsuskompleks või nõukogude ajast säilinud harjumus. Sellest ajast, kui naabri peale kribiti anonüümseid kirju, mis naabri sageli aastateks kaugele maale viisid. Midagi analoogset kohtab netikommentaarides ropendavad ja sülge pritsivad autorid ei julge neile mitte kunagi oma nime alla kirjutada, ikka ilutseb nime asemel mõni anonüümne Pets või Aiku. Selliste kirjade jaoks on meil kindel kord, neid ei registreerita ega üldjuhul ka ei loeta. Nii näiteks ei jõua minule saadetud anonüümsed läkitused minu abi lauanurgalt kaugemale. Ja sealt lähevad nad sinna, kus on nende õige koht prügikasti. Aga teie asjalikke kirju on tore saada, need aitavad meil oma tööd paremini ja tulemuslikumalt teha. Kirjutage meile ikka, helistage aga ka seda mitte anonüümselt - või astuge lihtsalt linnaosa valitsusest läbi. Seda siis, kui tahate linnaosa asjades sõna sekka öelda, küsida, soovitada või nõu anda, mida Mustamäel muuta ja paremaks teha. Meil on teie üle ainult hea meel! Kaunist kevadet soovides, Kalle Mihkels, linnaosa vanem Loe selles lehes: Lk. 2. Eurovalimiste valimisjaoskonnad Mustamäel- Külli Kröönström, Mustamäe LOV haldussekretär Mustamäe 5 uut laste mänguväljakut abilinnapea Eha Võrk Lk.3 Laste lauluvõistluse Mustamäe laululinnuke 2009 võitjad Lk.4 Hüvasti, vana Szolnok -Andres Klemet Kevadtalgud Mustamäel Tallinna abipakett aitab hakkama saada Majanduslangus on avaldanud tõsist mõju Tallinna elanikele ja meie tegevus sotsiaalvaldkonnas peab olema kiire ja tõhus, et inimesed oma muredes üksi ei jääks. Arvud on kurvad Kõige valusamad probleemid on eluasemekulude järsk tõus ja tohutu kiirusega suurenev tööpuudus. Küttehinnad on tõusnud kahel viimasel aastal kokku üle 70 %. Samal ajal jääb tööta üha suurem hulk inimesi, millega kaasnevad raskused eluasemekulude tasumisel. Kui aasta alguses oli registreeritud töötuid Tallinnas 1,5 %, siis aasta 1. kvartali lõpuks oli neid peaaegu viis korda rohkem - 7,2 %. Tööpuuduse kasvu tõttu on suurenenud ka toimetulekutoetuse vajajate hulk. Kui mullu märtsis oli toimetulekutoetuse saajaid 805, siis tänavu juba 1547 ning toimetulekutoetuseks makstud summa on aastaga võrreldes kasvanud 2,3 korda. Üle kahe korra on makstud summa tõusnud Kesklinna ja Lasnamäe linnaosas, järsk kasv on ka olnud Mustamäel. Aasta algusest on väljamakstava summa suurus pidevalt kasvanud jaanuarikuus oli see mullusega võrreldes kasvanud 70 %, veebruaris 96% ja märtsis mullusega võrreldes lausa 132 %. Toimetulekutoetuse taotlejate seas on kasvanud eelkõige töötute hulk ja väga murettekitavalt tõuseb toimetulekutoetusest elavate laste arv. Kui Mustamäe linnaosas oli aasta märtsis toimetulekutoetuse statistikas laste arvuks 17 siis aasta märtsis on see juba 57, töötute puhul on vastavad arvud on 41 ja 152. Kui mullu maksti märtsis Tallinnas toimetulekutoetusi krooni, siis tänavu on see summa juba krooni. Prognooside kohaselt vajab Tallinna linn selleks tänavu miljonit krooni. Linn tuleb appi Tallinna linn on välja töötanud abipaketi, mis aitab elanikul ja ettevõtjal raskeid aegu üle elada. Keskendutakse kuuele valdkonnale: tööpuuduse leevendamine, toetused ja sotsiaalabi, raskustesse sattunud inimeste nõustamine, soojusenergia kulude vähendamine, ettevõtluse toetamine ning tarbijate kaitse. Programmis, mille elluviimiseks planeeritakse üle 300 miljoni krooni, on abimeetmeid üle 40 ja neid on kavas rakendada nii tänavu kui järgmisel aastal. Rahalised vahendid tulevad linna eelarve kulutuste ümbersuunamisest, ilma linna sotsiaaltoetusi vähendamata. Täiendav finantseerimine nähakse ette tänavuse lisaeelarvega ja aasta eelarvega. Valupunkti- tööpuuduse- leevendamiseks oleme eraldi meetmena välja toonud juba Põhja- Tallinna linnaosas Alasi 4 ja 6 töötavad pikaajaliste töötute tööharjutuskeskused ja äsja Lina 5 avatud töökojad, mis laiendavad pikaaegsete töötute võimalusi töökoha leidmisel. Kavatseme sarnase tööharjutuskeskuse luua ka Lasnamäe linnaosas. Linn on teinud pöördumise Vabariigi Valitsusele, et algatada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmine, et puudega isikul oleks haigestumise korral omavastustus 1-3 päeva ning alates 4. päevast maksaks haigushüvitist Haigekassa. Lisaks on linn pöördunud Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga tõsta riikliku toimetuleku piirmäär 1000 kroonilt 1200 kroonile. Linn on eraldanud supiköökidele lisavahendeid, et tagada abivajajate tasuta toitlustamine kõikidel nädalapäevadel, suurendanud kodutute varjupaikades kohtade arvu. Tänavu saab 120 inimest uue kodu uutes sotsiaalmajutusüksustes Paljassaare tee 35 ja Kauge 4, järgmisel aastal on plaanis veel ühe majutusüksuse ehitamine eluasemeraskustes vähekindlustatud inimestele. Järgmise aastal on plaan tõsta linna poolt pensionäridele ja puuetega lastele makstav toetus le kroonile. Raskustesse sattunud inimeste nõustamiseks oleme laiendanud võlanõustamise ja kriisinõustamise võimalusi, samuti perede psühholoogilist nõustamist Tallinna Lastehaigla Kesklinna Lastepolikliiniku noorte nõustamiskeskuses Ravi 27 ja Tallinna Perekeskuses Asula tänaval. Igaüks saab aidata Need on olulisemad sammud, mida astub linnavalitsus, kes ei saa jääda raskes olukorras kõrvalvaatajaks. Aga igaüks meist saab aidata hättasattunut nii nõu kui jõuga, öelda hea sõna ja ulatada abikäsi. Kui sina, mustamäelane oled teadlik inimesest, kes vajab abi ja ei julge või ei oska oma murega kuhugi pöörduda, siis soovita talle oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda. Kinnitan, et seal töötavad empaatilised ja teie muresid koos teiega lahendada püüdvad inimesed. Tallinna abipakett ei lahenda kriisi, kuid annab võimaluse linlastel keerukas majandusolukorras hakkama saada. Teie Merike Martinson, abilinnapea

2 Info valimisjaoskondade asukohtadest Euroopa Parlamendi valimistel Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves kuulutas Euroopa Parlamendi korralised valimised välja 4. märtsil 2009 otsusega nr 443. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 7. juunil Euroopa Parlamendi valimise seaduse 7 alusel moodustatakse Tallinna linna haldusterritooriumil hääletamise korraldamiseks 133 valimisjaoskonda. Euroopa Parlamendi valimise seaduse 6 alusel on Eesti üks valimisringkond, kus valitakse kuus Euroopa Parlamendi saadikut. Hääletamise korraldamiseks moodustatakse valimisringkonna territooriumil valimisjaoskonnad. Valimisjaoskonnad moodustab linnavalitsus oma määrusega, milles tuleb kindlaks määrata valimisjaoskondade numeratsioon; piirid; hääletamisruumide asukohad; vähemalt üks valimisjaoskond, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ning valimisjaoskond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinnas linnaosa täpsusega. Vastavalt Euroopa Parlamendi valimise seaduse 7 lõikele 3 on valimisjaoskonnad alalised. Mustamäe linnaosas on moodustatud tavapäraselt 24 valimisjaoskonda aastal toimunud Riigikogu valimiste korraldamisega võrreldes on muutunud mõnede jaoskondade asukohad: Valimisjaoskonnad 89 ja 90 asuvad nüüd Mustamäe Linnaosa Valitsuses, Tammsaare tee 135, kuna Tallinna 53. Keskkool on renoveerimisel. Valimisjaoskonnad nr 83 ja 84 on toodud tagasi Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumisse, Tammsaare tee 145, mis oli renoveerimisel aastal. Väljaspool elukohajärgset jaoskonda Mustamäel saab hääletada valimisjaoskondades nr 82, 96, 97. Valijad, kelle elukoha andmed Tallinnas on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Tallinnas linnaosa täpsusega saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 82. Jaoskondade kirjeldused ja asukohad: Mustamäe linnaosa Valimisjaoskond nr 77 Valimisjaoskonda kuuluvad: Nõmme tee paarisnr 106 kuni 112, Siili 27, Sõpruse pst paarisnr 188 kuni 194, 198 ning paaritud nr 163 kuni 175 ja 187 kuni 203. asukoht on Tallinna Tehnikagümnaasium, Sõpruse pst 187. Valimisjaoskond nr 78 Tammsaare tee paarisnr 70 kuni 74, Siili paarisnr ja paaritud nr 3 kuni 25. asukoht on Tallinna Tehnikagümnaasium, Sõpruse pst 187. Valimisjaoskond nr 79 Tammsaare tee 98 ja paarisnr 102 kuni 108, Kiili, Kuklase, Mustamäe tee 145, 149, 149a ja 151, Sipelga. asukoht on Tallinna 32. Keskkool, Kiili tn 10. Valimisjaoskond nr 80 Tammsaare tee 100 ja 110, Mustamäe tee 147, Sõpruse pst 186, 196 ja 200. asukoht on Tallinna 32. Keskkool, Kiili tn 10. Valimisjaoskond nr 81 Valimisjaoskonda kuuluvad: Mustamäe tee paaritud nr 137 kuni 143 ja 153 ning paarisnr 58 kuni 90, Parmu, Tildri paaritud nr, Tildri põik, Vaablase. asukoht on Tallinna 32. Keskkool, Kiili tn 10. Valimisjaoskond nr 82 Tammsaare tee paaritud nr 113 kuni 129 ja 133 kuni 139, Ehitajate tee paarisnr 102 kuni 112, Herilase, Kadaka tee paaritud nr 1 kuni 139, Laki paaritud nr 11 kuni 25 ja paarisnr 24 kuni 32, Lepatriinu, Linn kuulutas välja meenekonkursi Tallinna kingitus Tallinna linn kuulutas tänasest välja meenekonkursi Tallinna kingitus, mille eesmärk on leida Tallinnale iseloomulikud meened, mida kinkida pealinna ametlikele külalistele ja koostööpartneritele. Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul on konkurss avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni liikmed. Töid hinnatakse kolmes kategoorias esinduskingitus asutusele või organisatsioonile; esinduskingitus isikule, näiteks teise linna linnapea, auväärne linnakodanik, riigijuht vms. ning väike meene koostööpartnerile, olgu selleks siis mõni asutus, organisatsioon või eraisik, märkis Jäppinen. Meenekonkurss Tallinna kingitus kestab 22. aprillist kuni 31. juulini k.a. Konkursi läbiviimiseks moodustatakse korraldustoimkond, kes otsustab, millised tööd tunnistatakse konkursi tingimustele vastavaks. Nende hulgast valib hindamiskomisjon välja parimad tööd. Hindamiskomisjoni hääletus toimub selle aasta augustis, samal kuul avalikustatakse veebilehel võitjatööd ja nende autorid. Toimkond korraldab väljavalitud tööde avaliku eksponeerimise koos viitega autorile Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos tänavu sügisel. Linn võib väljavalitud tööde seast osta kokkuleppelise tiraaži linna kingitusteks, kokkuleppel võitjaga võib linn teha võidutöö disaini osas ka muudatusi. Konkursi võitjatele antakse välja preemiad kogusummas kuni krooni. Iga kategooria parimat tööd tunnustatakse rahalise preemiaga krooni. Toimkond võib anda välja eripreemiaid kogusummas kuni krooni. Konkursi korraldamiseks kulub hinnanguliselt krooni, täpsed kulud selguvad konkursi käigus, kui on teada täpne preemiate arv. Konkursi korraldamiseks moodustatud toimkonna esimees on abilinnapea Kaia Jäppinen, liikmeteks linnakantselei referent Katrin Siska, linnakantselei Mustamäe tee paarisnr 96 kuni 106 ja valijad, kelle elukoha aadress on Tallinn, Mustamäe. asukoht on Mustamäe Linnaosa Valitsus, A. H. Tammsaare tee 135. Valimisjaoskond nr 83 tee paarisnr 82 kuni 104, Rabaküla. asukoht on Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, A. H. Tammsaare tee 145. Valimisjaoskond nr 84 Valimisjaoskonda kuuluvad: Aiandi, A. H. Tammsaare tee paaritud nr 143 kuni 149 ja paaris nr 116 kuni 134, E. Vilde tee 108, Ehitajate tee paarisnr 64 kuni 88. asukoht on Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, A. H. Tammsaare tee 145. Valimisjaoskond nr 85 tee 85 ja 87, Ehitajate tee paarisnr 40 kuni 60, Keskuse paaritud nr ja paarisnr 12 kuni 22, Mustamäe tee paarisnr 112 kuni 138. asukoht on Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Keskuse tn 18. Valimisjaoskond nr 86 Tammsaare tee paaritud nr 57 kuni 73, J. Sütiste tee 4, Retke tee paarisnr, Sõpruse pst 179/181. asukoht on Tallinna Lasteaed Delfiin, J. Sütiste tee 4. Valimisjaoskond nr 87 tee paaritud nr 1 kuni 21 ja paarisnr 6 kuni 12, Sõpruse pst paaritud nr 227 kuni 243, Tervise 21 ja 28. asukoht on Tallinna Saksa Gümnaasium, J. Sütiste tee 20. Valimisjaoskond nr 88 tee paarisnr 14 kuni 38, Sõpruse pst paaritud nr 209 kuni 225. asukoht on Tallinna Saksa Gümnaasium, J. Sütiste tee 20. välissuhete ja protokolli osakonna juhataja Heili Luik, ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja Evelin Tsirk, avalike suhete teenistuse teabeosakonna juhataja Tiia Palmaru, avalike suhete teenistuse direktor Ain Saarna, abilinnapea nõunik Henri Kaselo ja avalike suhete teenistuse teabeosakonna juhtivspetsialist Marge Paas. Valimisjaoskond nr 89 tee paarisnr 40 kuni 60, Sõpruse pst paaritud nr 245 kuni 261 ja 222 ja paarisnr 244 kuni 250. asukoht on Mustamäe Linnaosa Valitsus, A. H. Tammsaare tee 135. Valimisjaoskond nr 90 tee paaritud nr 27 kuni 45. asukoht on Mustamäe Linnaosa Valitsus, A. H. Tammsaare tee 135. Valimisjaoskond nr 91 Tammsaare tee 79 ja 81, E. Vilde tee 52, Sõpruse pst paarisnr 202 kuni 220. asukoht on Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, E. Vilde tee 64. Valimisjaoskond nr 92 Tammsaare tee paaritud nr 83 kuni 107, Mustamäe tee paaritud nr 159 kuni 169. asukoht on Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, E. Vilde tee 64. Valimisjaoskond nr 93 tee paaritud nr 51 kuni 79, Sõpruse pst paarisnr 226 kuni 242. asukoht on Tallinna 37. Keskkool, E. Vilde tee 69. Valimisjaoskond nr 94 tee 68 ja 81, Keskuse 4, 4A ja 6, Mustamäe tee paaritud nr 181 kuni 201. asukoht on Tallinna 37. Keskkool, E. Vilde tee 69. Valimisjaoskond nr 95 tee paarisnr 54 kuni 66 ja 70 kuni 80, Mustamäe tee paaritud nr 171 kuni 177. asukoht on Tallinna Arte Gümnaasium, E. Vilde tee 62. Mustamäe linnaosa sai pühadeks juurde viis lastemänguväljakut ja varasematel aastatel valminud mänguväljakutele lisati täiendavaid ataraktsioone. Tallinna Keskkonnaamet kuulutas juba möödunud aastal välja riigihanke Mänguväljakute elementide tarne koos paigalduse ja kaasnevate töödega Mustamäe linnaosa hoovialadele, mille võitis Tiptiptap OÜ. Tänaseks on mänguväljakute elemendid paigas, liivakastides uus liiv ja ma loodan, et Mustamäe mudilased tehtuga rahule jäävad, ütles abilinnapea Valimisjaoskond nr 96 Valimisjaoskonda kuuluvad: Akadeemia tee paaritud nr 5 kuni 11, Ehitajate tee paarisnr 2 kuni 4 ja paaritud nr 5 kuni 29, Lossi paarisnr 18 kuni 24, Mäealuse, Mäepealse väljaarvatud nr 19, Raja paaris nr 4 kuni 8 ja paaritud nr 11 kuni 21, Soone paaritud nr, Üliõpilaste tee paarisnr. asukoht on Tallinna Tehnikaülikooli peahoone, Ehitajate tee 5. Valimisjaoskond nr 97 Va l i m i s j a o s k o n d a k u u l u v a d : Akadeemia tee paarisnr 2 kuni 28, 32 ja 34, Ehitajate tee 31 ja 33, Teaduspargi, Vinkli. asukoht on Tallinna Tehnikaülikooli peahoone, Ehitajate tee 5. Valimisjaoskond nr 98 Valimisjaoskonda kuuluvad: Akadeemia tee paarisnr 58 kuni 70, E. Vilde tee paarisnr 120 kuni 128, Ehitajate tee paaritud nr 39 kuni 103, Iva, Kadaka pst 140a ja paaritud nr 165 kuni 169, Kadaka tee paaritud nr 141 kuni 187 ja paarisnr 42 kuni 86, Karsti, Kassi. asukoht on Tallinna Haridusameti valitsemisel olev hoone, E. Vilde tee 120. Valimisjaoskond nr 99 Valimisjaoskonda kuuluvad: Akadeemia tee 30 ja paarisnr 36 kuni 56 ning paaritud nr 15 kuni 35, E. Vilde tee paaritud nr 117 kuni 143, Ehitajate tee 35 ja 37. asukoht on Tallinna Haridusameti valitsemisel olev hoone, Akadeemia tee 30. Valimisjaoskond nr 100 Tammsaare tee 131, 141 ja 141a, E. Vilde tee paarisnr 112 kuni 118 ja 130 kuni 150 ning paaritud nr 89 kuni 113. asukoht on Tallinna Majanduskool, A. H. Tammsaare tee 147. Külli Kröönström Haldussekretär Tallinna Linna Valimiskomisjoni liige Mai lõpus alustatakse Ehitajate tee taastusremonti Maikuu viimasel nädalal algab taastusremont Ehitajate teel Sõpruse puiestee ja Vilde tee vahelisel lõigul. Tööde käigus freesitakse vana teekate ning paigaldatakse uus asfalt, pannakse uued äärekivid, taastatakse teekattemärgistus ja haljastus. Esialgsete kavade kohaselt kestavad tööd Ehitajate teel juuli lõpuni. Taastusremondi projekti koostas OÜ ViaGeo. Ehitab Nordecon Infra AS. Lõigu pikkus on 700 m ja remondi maksumus 4,5 miljonit. Mustamäel on viis uut lastemänguväljakut Eha Võrk Uued lastemänguväljakud rajati Ehitajate tee 49/51, Mustamäe tee 112, Mustamäe tee 137, Mustamäe tee 167, 171A ja Sütiste tee majade juurde. Lisaks paigaldati paljudele Mustamäe lastemänguväljakule uusi mänguelemente nagu keerdpoome, mänguautosid, vedrukiikesid jms vastavalt sellele, mis seal seni puudu oli.

3 Naabrivalve aitab kodukohta turvalisemaks muuta! Mis on naabrivalve? Naabrivalve liikumine sai alguse Ameerikas ja seda juba aastakümneid tagasi. Tänases Eestis on naabrivalve elanikke ühendav tegevus, et vähendada piirkonnas anonüümsust ja olla abiks oma naabritele. Kuigi naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, siis tegelikult on tegevuse eesmärgiks tegeleda turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõistes. Mustamäel tegutseb täna 10 naabrivalve sektorit, kuhu on kaasatud ligi 700 kodu. Ehk on allolev artikkel innustuseks ka uutele naabrivalve huvilistele! Kuidas luua naabrivalve sektor? Esmane soov märgata ja sekkuda peab ikkagi olema igas inimeses olemas. Kui leitakse piisavalt huvilisi, on võimalik luua ka naabrivalve sektor. Vajadusel osaleme elanike koosolekul ja tutvustame naabrivalve liikumist, väga põhjalik info naabrivalvega alustamiseks on üleval ka meie koduleheküljel Alustama peaks naabrivalves osaleda soovijate kontaktandmed, seejärel sõlmime koostöölepingu, kus osapoolteks naabrid, kohalik omavalitsus, Eesti Politsei ja Eesti Naabrivalve ühing. Naabrivalve sektor tähistatakse plakatitega ja tegevus edasi käib märksõnade kui näen midagi kahtlast, siis reageerin järgi. Mis kasu on naabrivalvest? Naabrivalve koosolekutel on küsitud, et mis kasu ma sellest naabrivalvest saan? Vahel juhtub, et juba loodud naabrivalve sektorite liikmed kurdavad, et meil naabrivalve ei toimi. Naabrivalve on eelkõige elanike endi reageerimine ja sekkumine probleemide lahendamiseks. Nii et kasu naabrivalvest ilmnebki selles, mida elanikud ise ühiselt teevad ja kuidas oma kodu ning vara hoida oskavad. Et teada saada, kas naabrivalve toimimine ka tegelikult kodukohas elamise turvalisemaks muudab, viis Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond aasta lõpus läbi naabrivalve liikmete rahulolu uuringu ning ligi 70% Kui oled hädas, siis aitab hea sõna ja nõu Ohvriabikeskuses saab inimene esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge. Nõu võib küsida ka telefoni või i teel. Inimene võib soovi korral jääda anonüümseks. Juhtum arutatakse ohvriabitöötajaga läbi ning otsustatakse, mida edasi teha. Ohvriabitöötaja annab informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest, juhendab ja toetab suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutuvate asutustega. Ohvriabi keskendub just ohvrile ja tema vajadustele ning teeb koostööd politseiga, kes on hästi informeeritud ohvriabikeskuste tööst. Kuriteoohvritel Ohvriabi kaudu on võimalik hüvitada ka psühholoogilise abi kulu. olid arvamusel, et peale naabrivalvega liitumist on nende kodukoht muutunud turvalisemaks ja ohutumaks. Selgus, et naabrivalve on tõhus meetod ka kuritegude ärahoidmisel. Toon näite kortermajast, kus elanik märkas naaberkorteri irvakil ust. Asi tundus kahtlane ja elanik võttis oma naabriga ühendust - selgus, et kedagi kodus ei ole. Uks oli lahti muugitud ja korterivaras ei olnud jõudnud õnneks veel oma tööga alustada. Mõelgem, kas meil on vajalikul hetkel olemas naabri kontaktandmed, et temaga ühendust saada? Ja ega üksi andmetest piisa, peab olema ka hoolivus, tahe sekkuda ja aidata. Kuidas aitab MTÜ Eesti Naabrivalve? Lisaks naabrivalve tutvustamisele ning materjalide ja dokumentide ettevalmistamisele on MTÜ Eesti Naabrivalve ülesandeks elanikke toetada ja nõustada ning hoida korras sektorite kontaktandmed, et elanikel oleks vajalikul hetkel olemas võimalus reageerida. Samuti varustatakse naabrivalve sektor vastavate plakatite ja kleebistega. Uute ühingute loomist aidatakse ka sellega, et viiakse läbi vastavaid koolitusi. Koolitused on tasuta ja teemad valitakse välja elanike huvi põhjal. Näiteks üldturvalisus on teema, mida selgitame tavaliselt koostöös politseiga juba sektori loomise koosolekul. Huvitavaid teemasid on teisigi tuleohutus, käitumine kriisiolukorras, esmaabi, lukustusturvalisus jne. Koolituste korraldamisel oleme arvamusel, et kui algatus tuleb elanikelt, siis on ka osalejaid rohkem. Koolitused on tasuta ning naabrivalve liitumistasu ja aastamaks kogu sektori peale vaid 200 krooni. Püüdkem ise oma turvalisuse ja heaolu jaoks midagi ära teha, mitte nuriseda kellegi teise tegemata jätmise üle! Täiendavat informatsiooni saate MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt ning Tiina Ristmäelt, tel Ohvriabikeskus teeb ka preventiivset tööd loengute kujul (kuidas mitte langeda ohvriks erinevates olukordades nt. välismaale tööle minemisel, tänaval, koolis, perekonnas jne). Kohalik ohvriabikeskus (teeninduspiirkond: Nõmme, Mustamäe, Kristiine) asub Lõuna Tallinna Politseiosakonnas aadressil Rahumäe tee 6. Vastuvõttupäevad on esmaspäev kell 9 : : 0 0 j a 1 3 : : 0 0, kolmapäev, reede kell 9:00-12:00 ja 13:00-16:00. Vastuvõtte korraldavad ohvriabitöötajad Anne Valtin telefon: ja Jekaterina Lastotškina telefon: Mustamäe Laste lauluvõistluse võitjad 3- aastaste vanuserühma MUSTAMÄE LAULULINNUKE 2009 MIA LEANDRA ANTONIS Õpetaja Heddi Reinsalu Kadaka Lasteaed 4-5 aastaste vanuserühma MUSTAMÄE LAULULINNUKE 2009 MARIETTE - LY MEEKSA Õpetaja Iivi Meeksa Lasteaed Vesiroos 6-7 aastaste vanuserühma MUSTAMÄE LAULULINNUKE 2009 ALAN ERIK KASUK Õpetaja Tiina Paunel Männi Lasteaed 4-5-aastaste vanuserühma eriauhinnad MARTINA MARDI Õpetaja Kadri Selke Männikäbi Lasteaed Halduskogus Veebruar Tallinna abilinnapea Deniss Borodits ja Mustamäe halduskogu esimees Igor Kravtsenko vaatavad Mustamäel tulevase mänguväljaku asukohta Kasulik perepäev 1.mail toimus Mustamäel Männi pargis pereüritus «Alati Teiega», kus korravalvurid õpetasid inimestele, kuidas kaitsta ennast ja oma vara. Üritusel tutvustasid mustamäelastele oma tegevust politsei, munitsipaalpolitsei ja naabrivalve. Turvafirma G4S esindajad jagasid näpunäiteid suitsuandurite paigaldamiseks ning Maanteeameti turvavöö vajalikkust demonstreeriv «pöörlev auto» andis kõigile huvilistele võimaluse teada saada, mis tunne on istuda sõidukis, kui see üle katuse käib. Muuhulgas andis pereüritus Mustamäe elanikele hea võimaluse saada lähemalt tuttavaks oma kohaliku konstaabliga ning arutada vahetus ja vabas õhkkonnas temaga kogukonna jaoks aktuaalseid teemasid. Üritusel esines Gerli Padar koos politseiorkestriga ning politsei segakoor. Esinesid ka laste folklooriansambel Kadrill ja Agnetha tantsuklubi. Kohapeal oli avatud välikohvik ning oli võimalik soetada esmaabi- ja tuleohutusvahendeid TUULI LOHO Õpetaja Lemmi Ader Lehola Lasteaed 6-7 aastaste vanuserühma eriauhind Riigi majanduslik olukord on loomulikult mõjutanud ka Mustamäe halduskogu töid ja tegemisi. Probleemide temaatika on oluliselt muutunud. Raskuskese on majandusprobleemidelt nihkunud sotsiaalsetele probleemidele. Majandusliku aktiivsuse vähenemine on kaasa toonud ka halduskogule esitatud planeeringute arutelude vähenemise. Pole midagi imestada, ehitusturg on madalseisus ja keegi ei oska öelda, millal see jälle elavneb. Viimase kahe kuu jooksul vaatas halduskogu läbi ja andis oma heakskiidu detailplaneeringutele Laki 25, Kadaka tee 64 ning Mäepealse 9 ja 2a. On mõistetav, et majanduslikult rasketel ja ebastabiilsetel aegadel suurenevad sotsiaalsed ja korrakaitseprobleemid. Seetõttu on ka Mustamäe halduskogu just sellele valdkonnale viimasel ajal pööranud suuremat tähelepanu. Ning kuigi kuritegevuse vallas ei ole kasv veel nii märgatav, siis sotsiaalvallas kasvab toetuste soovijate arv lausa geomeetrilises progressioonis. Kahjuks on äärmiselt kiiresti kasvanud ka nende inimeste arv, kes vajavad supiköögi teenuseid. Siinkohal tahaks positiivses plaanis esile tõsta seda tohutut tööd, mida teeb Mustamäe linnaosa sotsiaalhoolekande osakond hädaliste abistamisel. Mustamäe elanikud, eriti need, kes kriisi tõttu kannatavad: pöörduge julgemini meie sotsiaalhoolekande osakonna töötajate poole abi ja head nõu saate kindlasti! Vaatamata raskele majandusolukorrale NATALJA ZAUGAROVA Õpetaja Lilija Tron Allika Lasteaed Mai Mänguväljak on valmis ja rängale kokkuhoiupoliitikale püüavad linnavõimud täita oma lubadusi. Mustamäele on rajatud uued laste mänguväljakud Mustamäe tee 112/122, 137, 167/169/171, Ehitajate tee 49/51 ja Sütiste tee 33/35 Hämmastav on operatiivsus, millega kavandatu on ellu viidud. Veebruarikuus arutasime abilinnapea Deniss Boroditsiga mänguväljakute probleemi ja vaatasime kohad üle ja juba 1. maist olid mänguväljakud valmis ja lastest tulvil. Nagu öeldakse, mõeldud tehtud. Igor Kravtsenko, Mustamäe halduskogu esimees Politsei esindajad komissarid Erika Kaskla ja Marek Saar koos linnaosa vanem Kalle Mihkelsiga perepäeval Männi pargis.

4 Tallinna Avatud Noortekeskuste vaheline piljarditurniir 2009 Tallinna on suur linn ning ta tänavatel liigub igapäevaselt ringi suur hulk noori kes sihitult, kes kindla sihiga. Paljude siht on end teostada, proovile panna, lihvida oma oskusi ning võrrelda neid teistega, osaleda erinevates tegevustes ning protsessides. Selliseid teotahtelisi noori kohtab tihti avatud noortekeskustes, mis on pühendunud noortele uute võimaluste pakkumisele ning olemasolevate laiendamisele. Ühel ilusal aprillipärastlõunal juhtus Tallinna linnapildis aga nii, et neid teotahtelisi noori ning nendega tegelevaid noorsootöötajaid oli vaja tikutulega taga otsida. See energiline kontingent oli kuhugi kadunud. Mis toimus? Juba neljandat aastat korraldasid Mustamäe ja Haabersti Avatud Noortekeskused Tallinna Avatud Noortekeskuste vahelist piljarditurniiri, mis toimus 9.aprillil 2009 Pepsi Piljardihallis Lasnamäel. Mäng, mis on noorte (muidugi ka hingelt noorte) hulgas ääretult populaarne, oli hea võimalus ning ettekääne erinevate linnaosade noortele kohtumiseks, tutvumiseks ning üksteiselt mõõdu võtmiseks. Osales noori vanuses eluaastat. Turniiril osales 16 võistkonda, mis näitab, et antud üritus on noorte seas populaarne. Eelnevatel kordadel on võitjaks tulnud Kristiine Avatud Noortekeskus, kuid sellel aastal antud noortekeskus ei osalenud ning oli Ametnikud annetasid bussitäied riideid Aprillis toimus Tallinna abipaketi meetme Hooliv ametnik esimene aktsioon, mille käigus koguti Tallinna linnakantselei, piirkondlike kogumispunktide ja linnaametite juures rõivaid ja jalatseid jagamiseks vähekindlustatud tallinlastele. Tallinna abipaketi ühe meetme, programmi Hooliv ametnik raames koguti täna linna ametiasutustest täiskasvanute rõivaid, lasteriideid ja jalanõusid. Tallinna Hoolekande Keskuse esindajad sõitsid läbi 22 punkti, loovutatud esemeid kogunes arvestuslikult kahe mikrobussi jagu, mis viidi Tallinna Hoolekande Keskusesse Suur-Sõjamäe 6a kodutute rehabilitatsioonikeskusesse. Mustamäe on minu k du Abilinnapea Merike Martinson tunnistas tänase ettevõtmise üle ootuste õnnestunuks ja tänas kõiki hoolivaid ametnikke, kes vähekindlustatud isikutele ja kodututele abikäe ulatasid. Inimesed tulid aktsiooniga väga innukalt kaasa ja äravedamiseks jätkub kraami veel esmaspäevalgi, ütles Martinson. Kuu aja pärast, kui toimub järgmine kogumine, on võimalik täna kõrvalejäänutel oma panus anda. Tallinna Hoolekande Keskuses algab järgmisel nädalal esemete sorteerimine, abi jagatakse kohapeal, aga viiakse ka kodutute varjupaikadesse. Kogutud lasteriided viiakse ema-lapse varjupaika ja sotsiaalmajutusüksustesse. Linnaametnikke kaasates on riideabi kogumist plaanis jätkata iga kuu viimasel reedel. teada, et tuleb uus võitja, ent kindlat favoriiti oli raske ennustada. Võistkonnad olid üsnagi ühtlasel tasemel, kuid neli tundi väldanud tiheda rebimise ning kii välgutamise lõpuks selgusid tänavused võitjad. Kõige osavamad noored piljardis on Tallinnas Kopli noortekeskuse noored. Teise koha saavutas Haabersti noortekeskus ning kolmandaks tulid Pääsküla noored. Järgmisel aastal saab noortekeskustevaheline piljarditurniir juba viieaastaseks. Senikaua saavad aga kõik noored, noortekeskustes oma kätt harjutada. Mustamäe Avatud Noortekeskuses saab piljardit mängida E-N ja R Asume Ehitajate tee 82. Vajalik vaid noortekeskuse kaardi olemasolu, miks maksab Tule aga kohale ning pane end proovile! Head mõtted ning teod koondavad häid inimesi, kellega koostöös on võimalkik anda ilusale eesmärgile sobiv teostuslik vorm. Nii suur ja traditsiooniline üritus ei saa toimuda ilma koostööpartnerite abita, kelleks olid Mustamäe Linnaosa Valitsus, Haabersti Linnaosavalitsus, Premia Jäähall, FK Keskus, Red Bull, Postimees, Nõmme Seikluspark, Forum Cinemas, Kalev Spa, Krabi Bowling, Kadarbiku Köögivili OÜ, Kristiine Megazone, City Concert, Eesti Piljardiliit, Pepsi Piljard, Funduk, SPK. SUUR AITÄH TEILE NING TAASTEGUTSEMISENI! Sotsiaaltoetuste taotlemise ühtne vorm Tallinna linnavalitsus kinnitas 29.aprilli istungil perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemise avalduse ühtse vormi, seni võtsid linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad vastavaid taotlusi vastu enda välja töötatud avalduste vormidel. Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul kasutasid Tallinna linnaosad seni perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemiseks erinevaid vorme. See tekitas segadust, sest kui seni toetust taotlenud elanik kolis teise linnaossa, ootasid teda ees hoopis teised nõuded, ütles Martinson. Nüüd seame kõik ühtsetele alustele. Määrusega kinnitas linnavalitsus ühtse perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemise avalduse vormi, mis ühtlustab linnas toetuste taotlemiseks esitatavaid andmeid ja tagab linnaelanikele võrdse kohtlemise. Olenemata linnaosast esitatakse toetuse taotlejale ühesugused nõudmised andmete esitamise kohta eluaseme, eluasemekulude ja perekonnaliikmete sissetulekute kohta. Kinnitatud avalduse vorm avalikustatakse Tallinna veebilehel. Hüvasti, vana Szolnok Szolnoki keskuse juures on ka oma silmaga kiigatav pilt masendav. Ohvriks olnud hoone polnud seotud pelgalt suhteliselt uue Izmiri baarigamajal on sootuks kaugem minevik. Kannatanud hoone teisel korrusel olev Szolnoki kohvik avas uksed kuuekümnendail, ajal, mis on noorte jaoks sama vana kui viiekümneste jaoks eelmine vabariigiaeg. Kohviku avamise ajal oli esimeste Mustamäe tüüpelamute algusest möödas vaid mõni aasta. Tegutsenud kohvik sai oma nime tolleaegse sõpruslinna järgi. Lehed kuulutasid, et seal hakatavat mängitama ungari muusikat. Mõne lugeja kujutluses kostis uue kohvikuga seoses juba tol ajal Kapten Tenkeši filmi sissejuhatav südamlik meloodia. Nüüdseks põlatud ja narkarite või parmude ning lõbumajandusega seostatud seinte vahel peibutas ikkagi kunagi ka pidulik ja soliidne õhkkond. Meenuvad tolleaegse kohviku ettekandjad, laualinad, kardinad, orkestripoodium. Kuuekümnendatel ilmunud Õhtulehe kuulutuse kaudu otsiti sinna tshellomängijat ja teisi pillimehi. Jah, sel oli sihuke viiuli- ja salogimuusikaorkester, meenutas lahkunud jazzpianist Rein Sammet. Eks kohvik nägi erinevaid aegu: kuuekümnendail oli sel mingi põhjanaabritega seotud pussnoaskandaal. Ei tea, kes selles kohvikus kõik meelt lahutasid. Salongiorkesris oli kontabassiga vanahärra Bernhard Pohla. Hiljem oli poodiumi pealt kosta akordionihelisid. Kaheksakümnendatel sai kohvikust restoran, mis elas oma elu koos lagunenud Kännu Kuke ja kunagise Komeedi kohvikuga hästi. Laval nähti Mati Nuudet ja teisi tuntud muusikuid. Tantsiti. Hilisematel aegadel on seal ikka ja taas baariuksi avatud. Oli see baar siis nii või naa, vana Szolnoki tunne oli seal ikka. Ja teenindajad sõbralikud. Paljudel tekkis soov vanast Szolnokist, koha enda pärast, läbi lipsata. Olgu siis ajad erinevad, kerged või rasked, Szolnok oli ikka Szolnik, Mõni aasta tagasi kutsuti rüübet võtma esimese korruse baari. Ühel pühapäeval jõudsid minu kohvijoomise ajal, keegi noorepoolne daam ja härra, isegi mikrofoni käes hoides, fonogrammi saatel, toredaid venekeelseid laule ära laulda. Plaksutasin. Aja sisse mahtus ka justkui iseenesest lõkkelelööv ja sama kergesti möödaminevalt jahtuv kõrtsikaklus, mis leidis aset baari sisemises toakeses. Veritsevad näod said kiiresti lapitud ja elav muusika jätkus. Ütle veel, et igapäevaelu seiklusi ei paku. Ehk kunagi võtab keegi selle maja, babaritele vastukaaluks, veel ette ja kujundab ülemisest toast taas hea Szolnoki. Paiga vaim võiks velmata. Andres Klemet OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU! Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus, Tammsaare tee 135, Tallinn Tel: , faks , e-post: Toimetus: tiraaž trükk: Kroonpress

5 KUHU MINNA? Kultuurikeskus Kaja E. Vilde tee 118, Telef: Tantsuõhtu.Mängib Kännu Kukk bänd. Pilet Kontsert linnarahvale. Tasuta. Esineb Tallinna Trammi- ja Trollibussi A/S puhkpilliorkester. Kaasategev Meesansambel Vikero EMADEPÄEVA KONTSERT. Tasuta. Esinevad Meero Muusiku väikesed laululapsed ja Bel Canto noored solistid Tantsu pärastlõuna. Tasuta Laupäevaõhtu tantsuga. Pilet LASTEHOMMIK. Hunt ja 7 kitsetalle. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi näitering. Tasuta Tantsuõhtu.Mängib Kännu Kukk bänd. Pilet LASTEHOMMIK Punamütsike. Tallinna Tehnikagümnaasiumi näitering. Tasuta Tantsu pärastlõuna. Tasuta Hobitants. DJ Arvo Sandberg. Pilet Galeriis: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi lastetööde näitus Portree teine mina Mustamäe koolide õpilastööde näitus Mustamäe aastaring Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilastööde näitus. Juunis tulekul: Tantsuõhtu.Mängib Kännu Kukk bänd. Pilet 60.Tantsu pärastlõuna. Tasuta. Leinapäeva kontsert saal. Esineb Gospelkoor Livingstone. Tasuta. Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi! 5/1/1916 5/1/1916 5/1/1917 5/1/1918 5/1/1919 5/2/1915 5/4/1913 5/4/1917 5/7/1917 5/8/1919 5/9/1918 5/10/1918 5/11/1914 5/14/1919 5/15/1919 5/20/1918 5/20/1918 5/23/1916 5/23/1915 5/23/1916 5/24/1912 5/27/1907 5/27/1919 5/28/1919 5/30/1918 JELIZAVETA IVANOVA TATJANA NICOT ROOSI ALLIK HILJA NORMAN ALIIDE JÜRGENS AUGUST LOORENTS MARIE PILT ASTA KALLASMAA NADEŽDA ROOSE MARGIT-ERICA BINZ-GREWING TAMARA TRETIYAKOVA ALEXEY DENISOV TAMARA OMEL LEIDA PALM AMANDA PÄRN AGRAFENA ORLOVA HELGA TOMERA VALLI-GERTA KOOK MARIA LUNINA BENITA-ELISABETH TIMM ILMAR RÕÕMUS FEDOSIYA PRYADKO ARNOLD JANNUS LEIDA VAHULA ARTUR-MIHAIL RÄTSEP Mustamäe Avatud NoorteKeskus Ehitajate tee 82, Telef: E- R E T K N R R T R R T R R Mustamäe noortenädal: Soovijatele noortekeskuses NÄOMAALING Lähme Loomaaeda. Koguneme MANKis Küpsisetordi valmistamise võistlus. ANKide jalgpalliturniir Arte Gümnaasiumi staadionil. Läheneva emadepäeva puhul meisterdame kaarte. Draamaring. Oodatud on noored vanuses 7-13 a. Fotoring. Oodatud on noored alates 10. eluaastast. Tallinna päev. Lähme koos ekskursioonile. Kogunemine MANKis kell Draamaring. Oodatud on noored vanuses 7-13 a.k Loovus Stuudio Fotoring. Oodatud on noored alates 10. eluaastast. Draamaring. Oodatud on noored vanuses 7-13 a. Draamaring. Oodatud on noored vanuses 7-13 a. Suvevaheaja linnalaager mustamäelastele vanuses 7-11 aastat. Registreerumine ja info või või Mustamäe Sotsiaalkeskus Ehitajate tee 82, tel N. 7.mai E. 11.mai kell T. 12.mai E. 18.mai kell T. 19.mai T. 26.mai Üritused on tasuta. Info telefon Loeng teemal: Mina ise saan mõjutada oma südame tervist. Lektor Eesti Südameliidust Emadepäeva kontsert. Esinevad lasteaialapsed Lauluklubiga ühislaulmine- tulge kõik laulma! Tantsib seeniortantsurühm Lustiline Esineb Salme Kultuuripalee naisansambel Meelespea Lauluklubiga ühislaulmine- tulge kõik laulma K.20.mail toimub ekskursioon Karepale ravim- ja maitsetaimede kasvatamise tallu. Buss väljub kell 9.00 Balti-jaamast, tagasi jõuame umbes Hind 130.-, info tel ja registreerimine Sotsiaalkeskuse kontoris Esmaspäeviti kell 10,11 Võimlemine;11 Rahvapill ;11 Eesti keel; 14 Kokandus; 13 Seeniortantsu rühm Lustiline Teisipäeviti kell 10,11 Võimlemine; Käsitöö; 14 Soome keel; Lauluklubi; Kunstiring; Mälutreening (eesti k.) Kolmapäeviti kell 10 Arvutiring; 15 Vabadusvõitlejad 2 ja 4 näd; 14 Klubi Rukkilill 1 ja 3 näd.; Naisansambel Hõbekihar Neljapäeviti kell 10,11 Võimlemine; 11 Inglise keel; 12 Mälutreening (vene k) ; Rahvatantsu ring Vokiratas ; Ingeri-Soome rahvatantsuring Kataja Reedeti kell 10,11 Võimlemine; 12 Showtants; 14 Peotantsijad Soodsad lõunasöögid E - R Juuksur E, K 09 15; T, N ; R Ka kojukutsed. Tasuta vererõhu mõõtmine T ja N Infotelefon: Maalri-ja tapeetimistööd vilunud meistreilt soodsa hinnaga! Konsultatsioon tasuta, vajadusel materjali transport. Tel Martin.

6

7 Mustamäe on minu k du Hea tallinlane, Tallinna Linnavalitsus kutsub Sind osalema algtaseme arvutikoolitusel, kus õpetatakse ka ID- kaardi ja e-teenuste kasutamist ja a. toimuvatele tasuta koolitustele toimub registreerimine alates 5. maist Tallinna Linnakantselei ja linnaosavalitsuste teenindussaalides üle Tallinna. Täpsem info teenindussaalides. OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc 1 Arutle pinginaabriga järgmistel teemadel. Kirjuta naabri vastused üles. Kus sa elad? Missuguses majas sa elad? Kirjelda oma praeguse elukoha plusse ja miinuseid. Kas sa eelistaksid elada maal või linnas?

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem