TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 118 SILVET, JOHANNES Inventarinimistu

2 SISSEJUHATUS SILVET (kuni 1929 Schwalbe), Johannes (12. mai 1895 Tartu 17. veebr Elva) inglise filoloog ja tõlkija, TÜ õppejõud Johannes Silvet sündis 12. mail a. Tartus töölisperekonnas Ann ja Peeter Schwalbe teise pojana. Alghariduse omandas ta Tartu Õpetajate Seminari algkoolis ( ) ja astus seejärel Tartu Õpetajate Seminari, kuna puudusid muud võimalused haridustee jätkamiseks. Sellest ajast pärinevad ka esimesed sulekatsetused. Lõpetanud seminari a. töötas J. Silvet 2 aastat õpetajana Kaarepere Ministeeriumikoolis. Niihästi seminaris kui hiljem Kaareperes harrastas ta muusikat, mängides sümfooniaorkestris esimest viiulit ning juhatades laulukoori a. jätkas J. Silvet õpinguid Tartu Õpetajate Instituudis, mis a. evakueeriti sõjategevuse tõttu Hersoni linna Ukrainasse. Lõpetades a. selle instituudi keele- ja ajaloo-osakonna, omandas ta vene keele ja kirjanduse ning ajalooõpetaja kutse a. hilissügisel Johannes Silvet mobiliseeriti ja saadeti sõjaväeliseks õppeks Krimmi a. maikuus õnnestus tal seoses Eesti iseseisvumisega väeteenistusest vabaneda ning Eestisse naasta a. sügisel astus J. Silvet Tartu ülikooli filosoofiateaduskonda, mille lõpetas a. magistrikraadiga inglise filoloogia alal. Ülikoolis õppimise ajal oli ta ühtlasi ka inglise keele õpetajaks Tartu linna IX algkoolis, olles selle keele ajutise õpetaja kutse omandanud vastavatel suvekursustel. Pisut enne ülikooli lõpetamist asus Johannes Silvet tööle inglise keele õpetajana H. Treffneri gümnaasiumis, kus ta töötas üle 16 aasta. Mitme aasta jooksul oli ta inglise keele lektoriks Tartu Rahvaülikoolis, Eesti Ringhäälingus, õpetajate suvekursustel jm. Ta võttis aktiivselt osa mitmete akadeemiliste ühingute ja muude organisatsioonide tööst, olles Akadeemilise Emakeele Seltsi liige ning kuuludes Eesti Kirjanduse Seltsi ja Akadeemilise Kirjandusühingu juhatusse. Mõnda aega oli Johannes Silvet Eesti PEN-klubi sekretär ja toimetas klubi bülletääni L Estonie littéraire. Oma praktilisi teadmisi inglise keele alal täiendas Johannes Silvet korduvalt Inglismaal, viibides Oxfordi, Londoni jt ülikoolides 1926., 1928., ja a. Inglise keele õpetajana võttis ta aktiivselt osa õppekirjanduse soetamisest Eesti keskkoolidele a. veebruaris määrati J. Silvet tööle Tartu ülikooli, algul õpetaja, siis vanemõpetajana aastast oli ta dotsent ning aastatel inglise filoloogia kateedri juhataja a. sügisel toimus ülikoolis nõukogulik kaadrite ümberkorraldus ning nn koosseisude koondamise tõttu vabastati J. Silvet ametist. Leides küll lühiajalist tööd Ahja Keskkoolis, Pala ja Nina 7-kl. koolides, ei kinnitatud teda siiski mitme aasta vältel pikemalt ühelegi kindlale kohale. Alles 1. sept võeti Johannes Silvet uuesti tööle TRÜ-sse dotsendina inglise keele kateedris, kus ta töötas kuni pensionile minekuni a. Suhe ülikooliga aga ei katkenud aastail oli ta sama kateedri juures konsultant-õppejõud. Veel a. kevadsemestril võttis ta vastu aspirantide kandidaadimiiniumi ja sisseastumiseksameid.

3 Eesti kultuurilukku on Johannes Silvet jälje jätnud aga eelkõige selle viljaka tööga, mida ta suutis teha õpetajaameti kõrval. Esimesena Eestis hakkas ta tutvustama Majakovskit (1924), avaldas ajakirjades Eesti Kirjandus, Looming jm artikleid ning esseid inglise ja ameerika kirjanduse kohta ning tõlkekriitikat. Johannes Silvet on redigeerinud paljusid EKS-i kirjastuses ilmunud tõlkeid, toimetanud ja korrigeerinud Shakespeare i kogutud teoste I köite; tõlkinud J. Galsworthy Õunapuu (1927) ning O. Goldsmithi Wakefieldi kirikuõpetaja (1931); toimetanud ja koostanud mitmeid inglise keele õpikuid ja klassikaväljaandeid koolidele. Spetsialiseerudes üha enam leksikograafia alale, avaldas J. Silvet mõningaid arvustusi ka sõnaraamatute kohta. Laialdase tunnustuse on võitnud Silveti koostatud sõnastikud a. ilmus tema Inglise keele põhisõnavara, mis oli eelastmeks viis aastat hiljem ilmunud suurele Inglise-eesti sõnaraamatule (1939/40). Selle kirjutamise, täiendamise ja ajakohastamise kallal töötas J. Silvet ühtekokku üle 40 aasta ning ilmunud on ka mitmed kordustrükid. Koostöös Tartu ülikooli õppejõudude Richard Kleisi ja Eduard Vääriga ilmus a. Võõrsõnade leksikon, a. aga J. Silveti koostatud Eesti-inglise sõnaraamat, millest on samuti välja antud mitmed kordustrükid. Johannes Silvet oli kaks korda abielus, esimesest abielust on 2 tütart: Koidu ja Hilju. Johannes Silvet suri 17. veebruaril a. ning on maetud Elva Metsakalmistule a. avati seal tema 100. sünniaastapäeva puhul mälestuskivi. Johannes Silveti arhiivipärandi andsid 1991., ja a. TÜ Raamatukogule üle tema tütar Hilju ning tütretütar Marju Silvet. Perekonna valdusesse jäid J. Silveti inglise-eesti sõnaraamatu III trüki ettevalmistamise päevikud kuni a-ni 1978 ning Elvasse maja ehitamise päevikud alates a.

4 SISUKORD I Biograafilised materjalid 1 II Sõnaraamatute koostamine jm filoloogiline töö 2 III Töö Tartu ülikoolis 1. Dokumendid, tööpäevikud, loengud 4 2. Ettekanded, sõnavõtud, artiklid 5 IV Kirjavahetus 7 V Fotod 15

5 1 I Biograafilised materjalid 1 Johannes Silveti elulookirjeldused, isiklik leht kaadrite arvestamiseks, ankeetlehe vastused biograafilise teatmiku koostamiseks, arhiiviteatis eelneva teenistuskäigu kohta jm. Käsi- ja masinakirjas l. L : J. Silveti isa- ja emapoolne suguvõsa. Koost. Hilju Silvet a. 2 Johannes Silveti Tartu Õpetajate Instituudi tunnistus, TÜ diplomi ärakirjad, tead. kandidaadi diplom ja dotsenditunnistus, ametitõend ning tõend Marksismileninismi õhtuülikooli lõpetamise kohta l. Eesti, vene ja saksa k. Avaldused, käskkirjad jm dokumendid seoses J. Silveti teaduskraadiga ja töötamisega Tartu ülikoolis vt. s Silvet, Johannes Kompassita laev. Enesekriitiline sõnavõtt TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna tootmiskoosolekul a. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 29. juuni l. L. 4: J. Silveti pöördumine TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna prodekaani L. Mikelsaare poole Mustand. 4 Johannes Silveti avaldus ajaloo-keeleteaduskonna dekaanile ajendatuna kirjutisest TRÜ üliõpilaskonna seinalehes mister Silvetist. Mustand. [U ] 5 J. Silveti avaldus artikli Formalismi ja kosmopolitismi nõiaringis kohta ajalehes Noorte Hääl, Mustandkäsikiri ja masinakirjas. 27. mai l. Vene ja eesti k. L. 6-8: avalduse eestikeelne tõlge. 6 Johannes Silveti kirjavahetus ENSV ja NSVL Haridusministeeriumi, erinevate rajoonide haridusosakondade ning teiste instantsidega seoses tema koondamisega ülikoolist a. ning töö mitteleidmisega järgnevatel aastatel. Masinakirjas l. Eesti ja vene k.

6 2 7 Tartu Riikliku Ülikooli tänukiri Johannes Silvetile. 16. nov l. Eesti ja vene k. 8 Laululehed Johannes Silveti ning ta perekonnaliikmete matustelt l. 9 Ajalehelõigendid Johannes Silveti kohta l. II Sõnaraamatute koostamine jm filoloogiline töö 10 Johannes Silveti teaduslike tööde nimekirjad ning trükis ilmunud tööde loend. Masina- ja käsikirjas. 1949, l. Vene ja eesti k. 11 Johannes Silveti lepingud erinevate kirjastustega sõnaraamatute ja teiste teoste väljaandmiseks. Masinakirjas ja trükitud l. L. 5 J. Silveti märkusega. 12 Johannes Silveti kirjavahetus Eesti Riikliku Kirjastusega ja kirjastusega Valgus eesti-inglise ja inglise-eesti sõnaraamatu väljaandmise asjus. Käsi- ja masinakirjas. 5. sept sept Tartu, Elva,Tallinn. 3 J. Silveti märkustega. L. 28: B. Betlemi kiri. 13 Silvet, Johannes Eesti-inglise sõnaraamatu koostamise päevikud , l., 1 vihik ja 2 kaustikut 14 Silvet, Johannes Inglise-eesti sõnaraamatu (uue, III trüki) koostamise päevik. Masinakirjas a-d 18 l. L. 3-st puudub 3/4. Käsitlus poolik, lõpeb aastaga.

7 3 15 Silvet, Johannes Slips Addenda to the English Dictionary l. Inglise ja eesti k. Sõnasedelite aluseks olnud lugemismaterjal on võetud inglise-ameerika kirjandusest. 16 Silvet, Johannes Kuidas valmis inglise-eesti sõnaraamat? Mustandkäsikiri ja masinakirjas. Märts 1974, Inglise ja eesti k. Masinal kirjutanud H. Silvet a a. valminud mustandi järgi. Masinakirjaeksemplaris pd. autori numeratsiooni järgi l Silvet, Johannes Kuidas valmis inglise-eesti sõnaraamat? Separaat Keel, mida me uurime. Trükis. [1974] 5 l. 18 Retsensioonid J. Silveti Eesti-inglise sõnaraamatu käsikirja kohta. Masinakirjas l. J. Silveti ääremärkused pliiatsikirjas. L. 1-22: ärakiri dots. L. Kivimäe retsensioonist a. L A. Hone i retsensioon. L dots. L. Kivimäe retsensioon a. 19 Silvet, Johannes Väljakirjutusi inglise keele alastest töödest. 1. juuni veebr. 1948; l. (2 kausta) Ingl. k. 20 Silvet, Johannes Väljakirjutusi keele ja kirjanduse kohta ingliskeelsetest teostest, ajalehtedest ja ajakirjadest. Käsi- ja masinakirjas vihikut ja kaustikut, 15 l. masinakirjas Inglise ja eesti k. Sisaldab ka väliseesti materjale. 21 Silvet, Johannes Odds & Ends of Language from BBC, VoA., etc l. Inglise k. BBC-English by Radio

8 4 22 Silvet, Johannes Väljakirjutus Kazimierz Czachowski Obraz Wspótczesnej Literatury Polskiej Tom trezeci. Ekspresjonizm: Neorealizm. Warszawa-Lwów vihikut (28 l.) Ülevaade poola kirjandusest. 23 Silvet, Johannes Uus inglise-eesti sõnaraamat: M. Rauk Inglise-eesti sõnaraamat. Tln., RK Pedagoogiline Kirjandus, Retsensioon. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. [U ] 6 l. III Töö Tartu ülikoolis 1. Dokumendid, tööpäevikud, loengud 24 Avaldused, käskkirjad jm dokumendid seoses J. Silveti teaduskraadiga ja töötamisega Tartu ülikoolis inglise keele õppejõuna. Käsi- ja masinakirjas. 18. juuni okt l. Eesti ja vene k. L. 1-3: kiri TRÜ Nõukogule dots. J. Silveti esitamiseks prof. teadusliku kutse kinnitamiseks. Alla kirjut.: J.V. Veski, P. Ariste, A. Kask. L. 14: väljavõte rektori käskkirjast J. Silveti vabastamise kohta TRÜ teenistusest. 25 Johannes Silveti tööpäevikud. 1957/ / kaustikut (289 l.) 26 Silvet, Johannes Inglise keele erikursus a. sügissemestril Inglise k. Puuduvad üksikud lehed.

9 5 27 Silvet, Johannes Inglise keele metoodika. I-III. (Katkendiliste materjalide põhjal restaureeritud märkmed endistest loengutest inglise keele metoodikas. Tööplaanid III ja IV kursuse ingl. filol. üliõpilastele ja 1947./48. õ.-a. kevadsemestril.) Käsi- ja masinakirjas. [1940. a-te lõpp] 3 kaustikut (272 l.) Eesti, inglise ja vene k. L. 21, 60-85, lahtised lisalehed. 2. Ettekanded, sõnavõtud, artiklid 28 Silvet, Johannes Mõningaid probleeme seoses lääne-euroopa keelte sõnaraamatutega. Ettekanne. Masinakirjas käsikirjaliste paranduste ja täiendustega l. Ette kantud TRÜ teaduslikul sessioonil. L. 9-22: teadusl. sessiooni kalendaarium ja töökava. Eesti ja vene k. Trükitud. 29 Johannes Silveti ettekanne B.M. Kedrovi artikli Kriitika ja enesekriitika tähtsusest teaduse arengus põhjal. 9. nov l. B.M. Kedrovi artikkel ilmus Üleliidul. Tead. Akad. Teatajas 1948.a. veebr. Ettekanne peetud lääne-euroopa keelte, lääne-euroopa kirjanduse ja võõrkeelte kat. koosolekul. 30 Silvet, Johannes Saavutusi nõukoguliku leksikograafia alal. Ettekanne. Masinakirjas. 29. nov l. 31 Silvet, Johannes Kaasaegse ameerika kirjanduse reaktsioonilisus. Käsikirjas, masinakirjas käsikirjaliste paranduste ja täiendustega. 16. veebr l. (1-26, 1-11) Ette kantud Elva rahvamajas ja Võru mk. kultuurimajas Silvet, Johannes Võõrkeelte õpetamise metoodika teaduslikkude põhialuste otsingul. Ettekanne a-te lõpp 2

10 6 33 Johannes Silveti ettekanne keelte genealoogilisest sugulusest. U l. L : lisa ettekandele. 34 Johannes Silveti sõnavõtu tekst ettekannete Loeng keele alal kohta. [1948] 20 l. L. 5-18: ettekanne Loeng keele alal. Masinakirjas. L : A. Kask Loeng keele alal. Masinakirjas. 35 J. Silveti sõnavõtt tööst ja õppimisest Tartu ülikoolis kodanlikul ja nõukogude ajal. Masinakirjas. 17. nov l. L. 1 J. Silveti ääremärkus: Ette kantud (muudetud kujul!) Raadiokomitees. 21. nov Silvet, J., Alttoa, V. Lühike ülevaade Lääne-Euroopa keelte ja Lääne-Euroopa kirjanduse kateedrite arengust a Masinakirjas allkirjadega. 12. apr l. J. Silvet lääne-euroopa keelte kat. juhataja; V. Alttoa lääne-euroopa kirjanduse kat. juhataja kt. 37 J. Silveti TRÜ-s lääne-euroopa keelte ja kirjanduse õppimist tutvustav artikkel. Masinakirjas a-te lõpp 2 l. 38 Silvet, Johannes Mitte filokardia vaid filokartia. Ajalehes Edasi ilmunud artikkel. Käsi- ja masinakirjas, ajalehelõigend. 27. apr l. Filokartia postkaartide harrastus. 39 Ajalehelõigendid J. Silveti artiklitega l. L. 1: Samm edasi meie leksikograafias (Edasi, ); l. 2: Võiks veelgi parem olla (Sirp ja Vasar, ).

11 7 IV Kirjavahetus 40 Johannes Silveti kirjavahetus British Council iga. Käsi- ja masinakirjas, originaalid ja koopiad. 4. nov dets Tartu, London 24 l. Inglise k. Vajalike teatmeteoste saatmisest J. Silvetile. L : J. Silveti kirjavahetus Rahvusvahelise Postiga Moskvas. Vene k. 41 Johannes Silveti kirjavahetus George G. Harrap & Co. Ltd-ga. Masinakirjas allkirjaga. Koopiad ja originaalid. 4. dets jaan Tartu, London. 5 l. Ingl. k. J. Silvet palub saata puuduva osa inglise-prantsuse sõnaraamatust. 42 Johannes Silveti kirjavahetus kirjastustega Orto ja ergon-type ltd. Torontos. Koopiad ja originaalid. Masina- ja käsikirjas. 11. juuni sept. 1958; 16. aug märts Tartu, Totonto. 28 l. Inglise-eesti sõnaraamatu väljaandmise probleemidest. Vt. ka P. Schwalbe kirjad, s Silvet, Johannes 3 kirja Bruno Betlemile. Mustandid. 24. juuli-19. sept Elva. 4 l. Sõnaraamatu asjus. Vt. ka s Aavik, Jaan 29. jaan Otepää. J. Aavik J. Silveti sugulane. 45 Aavik, Magda 1 õnnitluskaart ja 2 kirja J. Silvetile. 7. juuni mai Tartu. 3 l. 3 l. J. Silvet M. Aaviku vanaonu. 46 Adams, Valmar ( ), kirjanik 2 kirja J. Silvetile. 18. veebr. 1962; 26. mai Tartu. 3 l. A. Blokist.

12 8 47 Arder, Árpád ( ), pastor 2 kirja J. Silvetile. Käsi- ja masinakirjas. 28. märts 1970; 15. mai Suure-Jaani, Viljandi. 3 l. L.3: vesimärgiga paber. 48 Ariva, Linda (s. 1921), filol.,tü ingl. kat. õppejõud 1 kiri ja 1 uusaastakaart J. Silvetile. 12. dets. 1969; 23. dets Peedu. 2 l. Eesti ja inglise k. L. 1: teated Jaak Rähesoo kohta. 49 Betlem, Bruno 1 õnnitluskaart ja 10 kirja J. Silvetile. 11. mai jaan Tallinn. 16 l. Tööst sõnaraamatu kallal, J. Silveti kommentaridega. Vt. ka s. 43, s. 12, l. 28. B. Betlem inglise-eesti sõnaraamatu toimetaja. 50 Diakonova, Nina 22. okt Leningrad. Inglise k. 51 Einasto, Elmar 4 kirja, 1 postkaart ja õnnitlustelegramm J. Silvetile. 2. dets mai Tartu. 1 L. 4: J. Silveti vastuse kontsept E. Einasto kirjale Eisenšmidt, Erika 26. jaan Tartu. J. Silveti allakriipsutuste ja märkustega. 53 Fjodorov, 1 kiri perek. Silvetile. 20. aug Leningrad. Vene k. Raamatute tagastamisest.

13 9 54 Geniušas, Algis-Tomas ja Isolde 4 uusaastakaarti ja 21. dets dets Vilnius. 5 l. Inglise k. J. Silvet: A. Geniušase a. Riia RÜ juures kaitstud kandidaaditöö oponent. 55 Hain, Viki 1 kiri ja 5 postkaarti J. Silvetile. 15. juuli 1955-dets Pärnu, Tallinn. 9 l. Eesti ja ingl. k. 56 Jõgi, R. 2 kirja ja 4 postkaarti J. Silvetile. 19. mai okt Tallinn. 6 l. Kahel postkaardil allkiri: Dick. 57 Jürgenson, L., prof. TPI-s 10. mai Tallinn. Inglise k. Palub teha kriitilisi märkusi oma pinnase mehhaanika sõnaraamatu kohta. 58 Kaal, Hans 2 kirja ja 3 postkaarti J. Silvetile. 12. juuni jaan Oxford, Montreal, Tallinn, Moskva. 6 l. Inglise k. Vt. ka s Kaal, Linda, eesti filol. 3 kirja ja 1 postkaart J. Silvetile. 8. märts dets Randvere (Harju raj.), Tallinn. 7 l. Palub J. Silvetilt sõnaraamatut oma Ameerikas elava poja jaoks. L. Kaal oli J. Silveti ülikoolikaaslane. 60 Kaalep, Ain (s. 1926), kirjanik, tõlkija 1 kiri ja õnnitluskaart J. Silvetile. 20. mai 1972, 30. juuni Elva, Haabsaare. 2 l. Sõna kineast kasutamisest.

14 10 61 Kaljo, R[ichard] ( ), graafik 3 kirja J. Silvetile. 27. sept juuli Tallinn. 13 l. L. 2, 10, 11: autori šaržid. 62 Kann, Kallista ( ), TÜ prantsuse ja saksa k. õppejõud 2 kirja ja 1 postkaart J. Silvetile. 17. veebr märts Tartu. 3 l. 63 Karu, Laine 4 kirja ja 5 postkaarti J. Silvetile. 30. dets juuni Valga raj., Tartu. 12 l. Ingl. ja eesti k. L. Karu J. Silveti õpilane. 64 Kivimägi, Leopold ( ), TÜ inglise keele õppejõud 2 kirja, 4 kaarti ja õnnitlustelegramm J. Silvetile. 1960; 14. juuni dets Tartu, Kislovodsk, Mukatševo. 9 l. Eesti ja inglise k. 65 Konks, A[delaide], ajaloolane 1 kiri ja õnnitlustelegramm J. Silvetile. 3. dets. 1974, 12. mai [1975]. Tartu. 2 l. Inglise ja eesti k. 66 Kriit, A[manda] (s. 1922), TÜ inglise keele õppejõud 25. sept Tartu. 2 l. Pakub a/ü tuusikut. 67 Kruus, Oskar (s. 1929), kirjandusteadlane, kriitik 3 kirja J. Silvetile. Masinakirjas allkirjaga. 1971; 13. jaan.-27. nov Tallinn, Pärnu. 8 l. Küsib V. Uibopuu romaani Suletud ring autori kohta ning mälestusi J. Sütistest. L. 4-7: J. Silveti vastuse kontsept. 68 Kruuspere, V. 2 kirja ja õnnitluskaart J. Silvetile. 21. juuli aug Tallinn. 3 l. V. Kruuspere J. Silveti õpilane Hugo Treffneri Gümnaasiumis.

15 11 69 Kurn, Jaan (pseud.: Ralf Rond), ja Kurn, Elise 20. sept Tallinn. J. Kurn luuletaja, tõlkija, J. Silveti koolivend. 70 Laurits, Linda 1 kiri ja 5 postkaarti J. Silvetile. 30. dets dets Tartu. 7 l. 71 Lään, Vello (s. 1937), raadioajakirjanik 2. sept Tartu. Palub abi mõningate inglisekeelsete kalanimede tõlkimisel eesti keelde. 72 Melnikov, V.I. 21. aug Moskva. 6 l. Vene k. Inglismaalt saadetud raamatute kaotsiminekust. L. 6: J. Silveti vastuse koopia. Vt. ka s Mody, Aita ja Naresh 2 kirja ja 6 õnnitluskaarti J. Silvetile. Dets mai 1976; i.a. Tartu. 8 l. Ingl. k. A. Mody J. Silveti õpilane. 74 Morozova, 14. märts Tartu. 75 Mutli, M., prantsuse keele õppejõud Tallinnas 15. okt Tallinn. Prantsuse k. Tänu raamatute eest.

16 12 76 Mutt, Oleg ( ), keeleteadl., TÜ inglise keele õppejõud 13 kirja ja 10 postkaarti lisadega J. Silvetile. 28. sept jaan Tartu, Leningrad. 44 l. L. 28: A.H. Tammsaare viimasest kirjast O. Muti emale (palvega tõlkida Tõe ja õiguse I osa inglise keelde.) L. 34: J. Silveti pliiatsimärkused. L : O. Muti artikkel On a Controversial Point of English Stylistics//TRÜ Toimet. 357, Trt., L : O. Muti artikkel English Studies at the University in Tartu past, present and future// TRÜ Toimet. 468, Methodica VII, Trt., Mäger, Mart 5. märts Tallinn. Tänu koostöö eest. 78 Nurm, Ernst ( ), keeleteadlane, Eesti TA Keele ja Kirjanduse Inst. 5 postkaarti J. Silvetile. 23. okt mai Bakuu, Moldaavia, Mineralnõje Vodõ, Tallinn. 7 l. L. 4 alla kirjut.: Klaara ja Ernst. L. 2: foto Kišinjovist. 79 Oras, Ants ( ), kirjandusteadlane, tõlkija. 7 kirja ja 4 postkaarti J. Silvetile. 20. märts 1971-[jaan.] Gainesville (Florida, USA) 14 l. Oma tööst tõlgete kallal. L. 6 teade Aleksander Aspeli surmast. L. 5 postkaardil: Florida ülikool. 80 Prink, August ( ) TÜ tõõtaja, partorg a-tel Masinakirjas allkirjaga. 12. apr Tallinn. Küsimused Kaarepere Ministeeriumikooli a. lennu kohta. 81 Põldmäe, Jaak ( ), kirjandusteadlane, TÜ õppejõud 21. märts Tartu. 4 l. Küsimused AKÜ juures teoksil olnud kirjanduse oskussõnastiku kohta; G. Suitsu tegevuse kohta ülikooli õppejõuna. L. 3-4: J. Silveti vastuse mustand Raud, Valda (s. 1920), tõlkija 1 kiri ja uusaastakaart J. Silvetile. Käsi- ja masinakirjas. 2. jaan. 1973, 28. dets Tallinn. 2 l.

17 13 83 Raukas, Viktor ( ), põllumaj. mehhaanika õppejõud TÜ-s ja EPA-s kirja ja 1 postkaart J. Silvetile. 11. apr märts Tartu, Tallinn 14 l. L. 8: lisa kirjale J. Kaplinski luuletus, avald. ajalehes Edasi Masinakirjas. L. 11: lisa kirjale Kas tütar või poeg. Masinakirjal. koopia. 2. V. Raukase perekonna kiri ja õnnitlustelegramm J. Silvetile. 26. märts 1975; 12. mai Tallinn. 3 l. L. 2: teade V. Raukase surmast. 84 Raun, Alo ( ), keeleteadlane, TÜ õppejõud, a-st 1952 prof. USA-s 8 kirja ja 3 tervituskaarti J. Silvetile. Masina- ja käsikirjas. 5. apr dets Bloomington (USA). 13 l. J. Silveti tööst inglise-eesti sõnaraamatuga; Tallinna III fennougristide kongressist. L. 5: Maurice Utrillo. Street at Sannois. Repro postkaart. 85 Reim, Koidu ( ), tõlkija 3 postkaarti ja 4 kirja J. Silvetile. 26. mai jaan Praha, Tallinn. 10 l. K. Reim J. Silveti tütar. 86 Remmel, Helve, geograaf 4 kirja J. Silvetile. 20. veebr jaan Tallinn. 6 l kirjal allkiri: Helve Anton-Remmel. Palve saata andmeid raamatu Vooremaa jaoks. L. 3: J. Silveti vastuse kontsept Rähesoo, Jaak (s. 1941),tõlkija ja literaat 2 õnnitluskaarti ja 3 kirja J. Silvetile. 27. dets dets Pärnu. 6 l. Saadab oma sõjajärgse ingliskeelse kirjanduse nimekirja. 88 Rätsep, Elmar, skulptor Uusaastakaart J. Silvetile. Dets Tartu. 89 Rööp, Johannes ( ), koolijuht Urvastes 2 kirja J. Silvetile. 17. dets jaan Vastse-Roosa, Mõniste. 7 l. J. Rööp J. Silveti koolivend Tartu Õpetajate Seminaris. L. 3-5: J. Silveti vastuse mustand.

18 14 90 Salumaa, E[lmar] ( ), teol., Kilingi-Nõmme Saarde koguduse pastor, lektor Tallinna Usuteaduse Instituudis 2 kirja ja õnnitluskaart J. Silvetile. Masina- ja käsikirjas. 21. juuli mai Kilingi-Nõmme. 3 l. Elust-olust, tööst. 91 Schwalbe, Paul (1892-?), konsul Soomes 25 kirja ja 10 postkaarti J. Silvetile. Käsi- ja masinakirjas. 3. nov dets Helsingi, Kalifornia (USA) 70 l. Eesti ja ingl. k. P. Schwalbe J. Silveti sugulane. L. 2,3,6,7,25 fotod Paul ja Adi Schwalbest. L. 44 P. Schwalbe koos Merje Metsuriga; l. 4 J. Silveti vastus; l. 35 foto Havis Amanda monumendist Helsingis; l. 36 lõigend Soome ajalehest Iivo Nei Soomes käigust; l. 45 P. Schwalbe artikkel J. Silveti 80. juubeli puhul ajalehes Meie Elu; l. 48 H. Rebase kiri P. Schwalbele ; l , käteta kunstnike teoste repro postkaardid. 92 Semper, Aurora ( ), Tallinna Konservatooriumi õppejõud 2 kirja ja õnnitluskaardid J. Silvetile. 19. märts dets Tallinn. 1 L. 2, 4-5: J. Silveti vastuse kontseptid. A. Semper Johannes Semperi abikaasa. 93 Sepp, Rein ( ), tõlkija, prosaist 12 kirja J. Silvetile. Masina- ja käsikirjas. 15. juuni juuni Risti, Ipiki (Läti). 16 l. Kirjades omaloodud värsid. L. 5: J. Silveti vastuse mustand. 94 Teder Eerik ( ), kirjandusteadlane 1 kiri ja 1 postkaart J. Silvetile. 26. apr.-12. mai Tallinn. 2 l. 95 Tiling, Else v. ( ) 1 kiri ja 2 postkaarti J. Silvetile. Käsikirjas. 17. apr nov Eisenberg (Saksa DV) 10 l. Inglise, saksa ja eesti k. L.2: E. V. Tilingi foto. L. 5-7 väljalõige ingliskeelsest ajalehest kriminoloog sir Bernard Spilsbury kohta. L. 8: E.v. Tilingi surmateade. Pisitrükis. L. 10 J. Silveti mustandmärkmed E.v. Tilingi kirjade kohta. 96 Valdna, E. 2 kirja J. Silvetile. 14. mai-31. okt [Tallinn]. 4 l. Helmi Silveti tõlgitud G. Kelleri Roheline Heinrich korrekt. lugemisest.

19 15 97 Johannes Silvetile saadetud kirjad sugulastelt ja koolivennalt. I.a., 6. juuni Tartu, Võru. 2 l. L. 2: J. Silveti kommentaaridega pliiatsikirjas. 98 Johannes Silvetile saadetud õnnitluskaardid ja telegramm sugulastelt. 30. märts dets Tartu. 1 L. 11: J. Silveti kaart abikaasale Helmile. 99 Johannes Silvetile saadetud õnnitluskaardid ja telegrammid endistelt õpilastelt, kolleegidelt, sõpradelt. 31. dets dets Tartu, Tallinn, Laulasmaa, Vilnius. 47 l. Eesti ja ingl. k. 100 Johannes Silvetile saadetud kutsed kutset Kutsetel J. Silveti märkmed. J. Silveti kirjavahetus seoses tema koondamisega ülikoolist vt. s. 6. V Fotod 101 Johannes Silveti vanemad Ann ja Peeter Schwalbe. 1915, [1920. a-te lõpp, a-te algus] 2 fotot 102 Ann ja Peeter Schwalbe koos laste ja lastelastega a-d 3 fotot 103 Johannes Silveti vanem vend Friedrich koos perega a-d 1 foto 104 Johannes Silveti portreefotod fotot 105 Johannes Silvet koos kaaslasega kodusõjaaegses mundris. [U a. sügis-kevad 1920] 1 foto

20 Johannes Silvet oma sünnipäevadel. Mai 1925-mai fotot 107 Johannes Silvet peeglis, klaveri juures, töölaua taga ja pargis jalutamas fotot 108 Johannes Silvet kodus töölaua taga inglise eesti sõnaraamat on valmis. 20. mai fotot 109 Johannes ja Ida Silvet fotot Foto 2: Johannes Silveti ja Viktor Raukase kaksikpulmad. 110 Silvetite perekonnapildid fotot 111 Johannes Silvet koos perega suvitamas a-d 2 fotot 112 Muusikaõhtu Silvetite peres foto 113 Perekond Silvet ja perekond Raukas. 1928, [1930] 2 fotot 114 Sõprade kohtumine (Uiga, Lang, Silvet) [U. 1930] 1 foto 115 Johannes ja Ida Silvet koos sugulaste ja tuttavatega a-d 5 fotot 116 Johannes ja Ida Silvet koos laste ja lastelastega fotot 117 Johannes ja Ida Silvet E. Leesmenti sünnipäeval. 2. aug fotot E. Leesment Leo Leesmenti abikaasa.

21 Ida Silveti matus. 31. märts fotot 119 Johannes Silveti ja Helmi Kurruti pulmapildid. Aug fotot 120 Johannes Silvet koos oma teise abikaasa Helmiga (sünd. Kurrut) fotot. 121 Johannes ja Helmi Silvet koos sugulaste ja tuttavatega fotot 122 Johannes Silvet oma Elva kodus fotot 123 Fotod Johannes Silveti vanaduspäevadest fotot 124 Johannes Silveti matus Elva kalmistul. 22. veebr fotot 125 Johannes Silveti mälestuskivi avamine Elva kalmistul 12. mail a. 12. mai fotot Foto 2: Ain Kaalep kõnet pidamas. 126 Johannes Silveti lapselapsed fotot 127 Johannes Silvet suvekursustel Eestis ja Cambridge s fotot 128 Johannes Silvet Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajana a-d, a-te algus 6 fotot 129 Hugo Treffneri Gümnaasiumi vilistlased. [1969?], fotot Foto 3: Konstantin Treffner

22 Johannes Silvet õpetajana Nina koolis fotot 131 TRÜ Õpetatud Nõukogu a. kevadel foto 132 Fotod J. Silveti töötamise ajast TRÜ võõrkeelte kateedris a-te lõpp, a-te algus 8 fotot 133 Johannes Silvet kolleegide sünnipäevadel fotot 134 TRÜ võõrkeelte kateedri õppejõud ja üliõpilased fotot 135 TRÜ inglise keele ringi kohtumine TPedI inglise keele ringi esindajatega foto 136 Ülesvõtteid TRÜ võõrfiloloogide näitemängudest. 1957, 1958, i.a. 3 fotot 137 TRÜ võõrfiloloogide kokkutulekud. 1956, 1959 [1966?] 4 fotot 138 Ernst Nurme 70. sünnipäev hotellis Tallinn. 6. juuli fotot 139 Johannes Silvet koos Algis ja Izolde Geniušasega Riias mai foto 140 Eesti PEN-klubi juhatus a-d 1 foto 141 Oskar Loorits. [1930. a-d?] 1 foto

23 A. Suro [Žuravljov] J. Silveti seminarikaaslane okt foto 143 Viktor Raukase perekonna fotod. [1927] fotot Selles inventarinimistus on ükssada nelikümmend kolm (143) säilikut numbritega Fondi korrastas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja A. Bernotas. Tartus, 25. juunil a.

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

Valmet, Aino. Inventarinimistu

Valmet, Aino. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 123 VALMET, AINO Inventarinimistu 1922-1992 SISSEJUHATUS VALMET, AINO (5. apr. 1928-22. märts 1993), eesti filoloog, Tartu ülikooli õppejõud Aino Valmet sündis Pärnus teenistuja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KALENDER 2018

KALENDER 2018 KALENDER 2018 15 5. - 13. VEEBRUAR 2018 T Õ S T A P I L K XI TALLINNA TALVEFESTIVAL A V A S Ü D A 5.02 19.00 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Pille Lill (sopran), Sofia Mazar (klaver, Iisrael) 6.02

Rohkem

Kesa, Karl. Inventarinimistu

Kesa, Karl. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 183 KESA, KARL Inventarinimistu 1938-1958 Kesa, Karl (pseud. Kesä, Karl; 1. jaan. 1902-15. jaan. 1960), ajakirjanik, kirjastaja, Tartu ülikooli üliõpilane 1921-26 Karl Kesa

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õpilasi 759. Laenutusi registreeriti õppeaasta jooksul 14 168 (eelmisel õ.a.

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem