Habits. Kõige parema õpewüsi järele kokkuseatud. Hind 10 lop. Haapsalus, Tamwerk'i kirjastus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Habits. Kõige parema õpewüsi järele kokkuseatud. Hind 10 lop. Haapsalus, Tamwerk'i kirjastus"

Väljavõte

1 Habits Kõige parema õpewüsi järele kokkuseatud. Hind 10 lop. Haapsalus, Tamwerk'i kirjastus

2 .Haste г Habits. Kõige parema õpewiist järele kokkuseatud..y T a m w erk' i kirjastus.

3 J. Wassari trükk, Haapsalus. щаг*т***т*ш\ ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhnvraarržciiükogu 35-/97

4 Ь jagu, l. Wäikesed tähed. о с m tz e m- ae ea ma ema ie ea nia ewitz 5 2. i n u г' <тг и ai ui mli ma ema ci mai ai ui mii ema ma ei ninu

5 о ot 3. f л tot ш W wol ema wõti nui, onu naine, nina, anu, anna manna, minn kana muna, kaewu kook, ane ema, manni mamma, Miina wokk on wana, meie maie waim on wirk. ader Z tet> b 4. d abi r riba tzvi Müa adra raud, wankri wedru, odra iwa, erne idu, riide riba, raud on rabe, kiwi on kõwa, kana muna on kena, inimene on waba, minu ema on armas, meie kaewu rakked on wanad.

6 5 ahi a-fw h 5. l leib t taim mk äfyi on wana пты ЩЬхЬ; temal ei ole raha, nunni on; mitu wenda on meie mannil? meie kanad munewad talwel ka; teie hobune on kena loom. ilus s afi. (7/6 6. s s magus mest 'm-e/i mesilane on wirk magusat mett koguma; laulust tuntaffe lindu, tegudest inimest; kewadel on meie aas lilledega kaetud;

7 suwel f*tab wihnm, talwel lund; minu isa ega ema ei ole kumbgi weel wanad. j p S / /' * ja jahu pea tooni f<z j'crnu nea wötio juba laulab linmsene haljas metsas lnahedalt puupeal puhkeb puugakeue õis see lõhuab lahedalt. 8.»*»* *» ( I D U ära ööse üle сіш< ute ta Matse; ma sööu saia, sim sööd ІеШі; täna ou ilus ilm; üffi on issaw

8 7 olla; üts elajas hüppas üle öue aia; tühi toob tüli majasse; kuda külw, nõnda lõikus; kütid lasewad püssiga; pikne müristab waljusti. 2. }<*0tn Suured tähed. so. Aa l i G e <sv a, OM ä Se Anna. Ämblik. Eesel. Anton on mehe nimi, Anna on naise nimi. Ämblik kujub wõrku. Eeslil on pikad kõrwad. Ära tee wallatust. Ema õpetab last lugema. 10. B b D d G g Nabeli torn. Baieri kuningriik. Betlema linn. Belsatsar oli Babeli kuningas. Jeesus sündis Vet-

9 8 lemas. Damaskus oli Siiria pealinn. Dnepri ja Donau jogi jooksewad Mustamerde. Georg on inimese nimi. Greeka maal oli palju tarku mehi. 11. H h J i Jj Hommiku tunnil on kuld suus. Inimene on looduse kroon. Jäägrid peawad jäneste peale jahti. Jakob on mehe nimi. 12. K k L l Mm Ж% Ж/ еж г Kask kaswab metsas. Karu on murdja loom. Lehm annab piima. Lammas annab willa. Maasikas on magus mari. Mihkel on mehe nimi. Mere peäl sõidetakse laewaga. Luik on walge lind. 13, Nn Oo Ao Oo ялы б> О во во Nimi. Nirk. Nõges. Naaskel. Nael. Nool. Oras. Oraw. Onu. Otto. Oja. Org.

10 Paber. Piim. Põitel. Parm. Pärm. Põrn. Raud. Raha. Rahe. Rebane. Regi. Rist. Nuki. Saan. Seep. Siig. Siil. Siga. Saga. Paberist tehakse raamatud. Piim on laste jook. Rauast teewad sepad tööriistast. Raha teenitakse tooga. Rebane on kawal loom. Reega sõidetakse talwel. Siga on koduloom. Siil elab metsas. Siig on kala. 15. T t UU Uii W w dt/ ^ W«D^ Tuba. Taba. Talu. Tuli. Tali. Uba. Udu. Ülge. Üksik. Warandus. Wask. Wähk. Wares. Tuba on soe. Tali on külm ja wali. Uba kaswab aedas. Udu hakkab lahkuma. Ülge elab meres ja sööb kalu. Wasest

11 tehakse raha. Waht elab wees. Wares waagub aia teiwa otsas. Mere peäl. Kiigu, liigu, taewakene, Lained lahkelt lükake, Tõuka tagaut, tuulekene, Purjed, heasti paisuge! Wäga, ilus ilmakene Kuldselt läigi mere peäl; Soojalt paista, päiksekene, Taewast waata lahkest teal? G c 3. jagu* Wõerad tähed. 16. Gh ch F f tse tse-asi ehw Cäsar (loe: Tseesar). Cicero (loe: Tsiitsero). Charlotte (l: Karlotte) Charlamowski (l: Karlamowski). Ferdinand ja Friedrich (loe: Wriidrih) on meesterahwa nimed.

12 11 17, Qq Vv Xx lu wau iks t T 3» JT a> Quirinal (loe: Kwiriual). Venedig <loe: Wenedig). Xerxes stoe: Kserkfes). Alexander (loe: Aleksander). Zkanthippe (Іое: Ksantippe). äaber Goe: Ksaawer). 18. Av 3z A a ipsilon tset Oo V /, а Aucatan (loe: Iukatan). Fystka (loe: wiisika). Zettegast (loe: Tjettegast).^ Zeno (loe: Tseeno). Akerö (loe: Ookeröö). Äbo (loe: Oobu).

13 Aa Bb Dd Ge Gg Hh J i J l St t L I e M m Ж tn N 11 95« Tiihestil. 3 e md ё e 3ft n $* Q o N r 6 о зіг, Sss ess % t 51 u u Ш и Ww w m Ü ü Õ õ 20, Numbrid. Ши õ Õ n ix» tn üts 1 / I kaks 2 II tolm neli 3 4 III IV wns 5 Õ V kuui 6 & VI

14 (Dl а А а Aa У 4 Ii J l OO Oo N3«zzzz 3M«N3«seitse 7 kaheksa 8 üheksa 9 kümme 10 7 <? F /0 VII VIII IX X 21. Kirjutatud tähtede ja Ladina ning Gooti trütitahtede wördlemme. Jj Jj вь Pp Pp Ли to Ww Ww </ Dd Dd К к Kk Rr Nr 0? ä А а (h e E е Ge JE-.t LI 3 l 8 s Sss <f Õ es il Gg Gg JE m М m M m Tt Tt а 0 6 Öö Üü Dõ tb Üü Hh Hh Nn Nn 41 и UU Uu

15 4+ jagu. 22. Healilute pittnsc jiirgud. a aa neti kala, kaalu ära, tule kaaluma; wäike kari, kuiwatafin kaari heinu, neli kaari; wa»a sari, tegin saani, istu saani; talu tare, ostsin taari torre, joon taari. e -г- ее kerin liuga, keerutan keerdu; keda on tarwis? keedan liha; wesi hakkab keema; wäga weri, weereta muna, päike weereb; teele, teele, kurekesed! seene wihm; lähme seenele! i ii wili kaswab, wend tõi wiili, wiilima; sile kiwi, siilil o«nõelane kuub, nägin siili; tigu on kasulik, wesi on tiigis, konn hüppas tiiki; kiigu, liigu, laewukene, laened lahkelt lükake! o oo õle wori, woorimees weab woori; koli majast wälja, koolipois läks kooli; oma woli, woolas jogi woolab merde; ära soni, soone weri, elu soon.

16 u uu tuli ei põle tuule käes, tuul puhub tule ära; sõja kulu, kuuli tina, kuus kuuli; suur kuri, hobune seisab kuuri ees, wii ta kuuri; puna põske piigakene, tule laulu kuulamaie! õ õõ suur kõri, kana kõõrutab, ära wahi kõõrdi! sõidame sõõru mäele sõõru põletama; puu õli, õõnes puu, õõnde teeb rähn pesa; kewade on rõõmu aeg; oh seda lusti ja rõõmu! ä ää ära määri raamatut, määrima; kare tuul, wäikesed käärid, tahan kääre osta; lai wäraw; wäära ära kurja hääga! liiri, lööri lõokene, piiri, pään pääsukene, kus su kulla pesakene? ö ö ö tädi köhib, kööginaine mine kööki! sulane söödab loomi; sööta on wähe; aja hobust hea sõnaga, mitte löögiga! ü üü wäljas on müra, müürisepad teewad müüri; leiwa küna, küüni katus, heina küün; küdil oli küüdi

17 16 kord: ta läks täna küüti; külad jäiwad kuulamaie, kui mina hakkan laulamaie; ei rninb jõua ohjad hoida, ohjad hoida, köied köita! d t laua ladu, lati pulk, pane jalg latti! suur sõda, suur sõit, sinu wend wiidi sõtta; teerada, jalgratas, wankri rattad. b p pp libe keel, lipu mees, tõsta lippu! õle kubu, nupu ots, õie nupp! 28. g - kk wäike wiga, wikki wäli, külwasin wikki; tädi suga, sukka waras, sukka kuduma!; kõwa tugi, tule tukid, kolm tukki; suur siga, siku habe, kaks sikku. l - ll ilus wili, peenikesed wiliad, wiis naela nuttu; reisi tulu, kulli poeg, waata kulli; wali tuul, wallimägi, walli tegema. 29. m MUI seesama mees sammus kuus sammu; ema, armas memmekene, luba nõmmele jalutama; rammu leent söön, puhast wett joon, kas mul puudub rammu.

18 N toana täna; wanni meister teeb wanni; kana muna; tännu taan; mia wesi kannu. NN Б 30. r rr sügaw meri, mõrra põhi, kerin niiti suurde kerra; jäme kõri, kõrre wili. koer kasi wälja, kassi käpad, miks sa kassi kisud; karja pasun, passi paber, anna passi. mis kül teewad hani hulgad? mis kül teewad pardi parwed? sõitwad, sõudwad merda mööda, püüdwad kalu kauniste bj Pj lubja kiwi, lupja põletama; kabja äär, kapja lõikama; kupja kepp on katki murtud. bl pl mul on uus kõblas; kõplaga raiutakse mättaid; liblik lendab; kaera libled; hommiku weel tiiwu siblis, õhtu juba wõrgus siples, wäike linnuke. br pr sõbra kohus on sõpra aidata; nabras seisab wili kuiw; napra ei lõhu tuul; lambi walgus; pane

19 18 tuli lampi! konna karbi sees elab wäike loomake; konna karpa on jõgede, järwede ja mere äärest leida dj - padja püür; patja pöörma; lodja tüür; lotja tüürima; sõudja sõuab kaldale; püüdja inimene jõuab sihile. tj dr tr põdral on suured sarwed; jahimees ajab põtra taga; nõdrale ei saa nõtra aidata. dw tw ladwa lehed libisewad; ära murra puu latwa; teil lehwib lipuke ridwa otsas; meil on kül ilus lipp, aga pole ritwa; isal on wildi saapad; kas sa tead, kuidas wilti tehakse? rendi raha; wend peab talu renti maksma rg rk hargil on neli haru; sepp parandas harki; palgi metsast weetakse palka; kuule targa juttu, loe targa raamatut: kalliinaks kui kulla koormad, tuleb tarkust tunnistada; wõtke maha ämbliku wõrgud, muidu jääte ise wõrku! ng ugn hing, ning, wing, minge sängi.

20 Kirja mahemärgid., komma on lühikese kinnipidamise märk; ; semikoolon on pikema kinnipidamise märk;. pnlckt on lause lõpumärk; : koolon on juhatuse märk; ta juhatab oma järelseiswaid sõnu tähele panema.? liisimisemärl; ta kirjutatakse küsiwa lause lõpule. I ghlamisemärl; ta kirjutatakse õhkamise ja käskimise sõnade taha. " jutumärgid; nende wahele pandakse wõeras kõne, mis jntus ette tuleb; () klambrid; nende wahele pandakse seletawad sõnad; - lahutnsemärl, mida sõnade poolitamisel ja ühendusel tarwitatakse; mõttekriips näitab mõtte täiendust ja muudatust. :,: lordamisemärk, mis sõnu weel kord lugeda käsib.

21 20 5. jagu. Lugemised. 35. Raamat Tule siia, laps," ütles ema: tule, siin on raamat, loe mulle ette!" Laps waatas raamatut ja ütles: Oh ema, ma ei saa; see on minule wäga raske!" Kül läheb, kül läheb, hakka aga julgesti peale!" Laps luges ühe soua ja weel ühe sõna, ja siis weel ühe sõna. Ta läks punaseks rõõmu pärast ja luges kassist, koerast, kukest ja kauast. Kas see ei ole kena? Rätsep. 36 Õhtul. Wäike Mihkel oskab hästi raamatnt lugeda. Iga õhtu, kui kõik pererahwas toas on, istub Mihkel raamatuga laua juurde lambi walgete ja hakkab kõwa, selge healega lugema. Pererahwas teeb oma tööd: üks ketrab, teiue kujub, kolmas õmbleb, ueljas keerutab uõõri. Kõigil on armas kuulda, kui Mihkel loeb. Rätsep. Laud, tool on majariistad. Nimeta weel teisi majanistu! 8 37 Ole auus. Juku leidis tee pealt noa. Sel oli kaks tera ja lunst pea. Ta rõõmustas leiduse üle, jooksis Atsi

22 juurde ja ütles: Waata, Ats, mis ma leidsiu!" Seal tuli wõõras mees ja waatas maas ümber, nagu otsiks ta midagi. Juku nägi seda. Ta läks mehe juurde ja küsis: Olete midagi kaotanud?" Jah, noa, kahe teraga ja luust peaga," rääkis mees. Siin ta on," ütles Juku. Mees tänas ja läks. Juku lippas Atsi juurde tagasi. Miks ei pidanud sa nuga omale?" küsis Ats. Ei," ütles Juku, mis ma leian ei ole minu." Leidust salgada, on niisama kui wargus Õunapuu. Õunapuu kaswab aedas ja on meie maa kõigetähtsam wiljapuu. Õunapuud wõib ka toas pottis kaswatada, aga siis peab teda isesuguse kännu, peäle pookima, mille juured mitte nii suureks ei kaswa kui aia - õunapuul. Kärnerid tunnewad seesugust alusid ja mõistawad õunapuid potipuuks kaswatada, mis niisama ilusad wäljanäewad, nagu see pilt siiu.

23 Kals poissi aias. Mõisa aias nägin ma täna kaks S rem seisis ühe ilusa lillepeenra ees, korjas hoolega ilusaid kannikesi ja köitis nad kenasse kimpu; wäiksem istus tema kõrwal maa peäl, hoidis wäikest kirju kutsikatest rüpes, silitas teda, waatas wahel suurema poisi töö peäle ja nuusutas kallist lillelõhua. Päikene paistis heledasti aeda, tuuleõhk oli soe ja selge, ning suure rõõmuga nägin ma mesilasi õiest õiele lendawat ja kuulsin weel kaua lindusid puu ladwas laulwat. Missugused lilled kaswawad aias? 8 40 Gllnad. Wäike Peeter waatas läbi aia naabri rohuaeda. Mitu ilusat punast õuna oliwad rohu sees maas. Ruttu puges ta läbi augu aeda ja,toppis taskud õunu täis. Aga korraga tuli naaber aeda, witsakimp käes. Peeter andis jalgadele tuld, et ära saaks põgeneda. Aga wõta näpust! Taskud oliwad nõnda õunu täis, et wäike kelm august läbi ei mahtunud. Ta pidi nüüd kõik õunad tagasi andma. Peale selle sai ta naabrilt witsaga õpetust. Wanasõna: Kuida töö, nõnda palk. Missugused wiljapuud kaswawad aias? Rätsep. 41 Iulu tingitus. Ema oli haige ja ei wõinud õuest wälja minna. Ta hüüdis oma kuueaastase poja ja ütles: Juku, täna on wana-ema sündimise päew, tarwis talle õnne soowida ja temale midagi meeleheaks wiia. Wõta

24 23 see korwikene õuntega ja wii temale; aga siin selle õuna wõid sa ise ära süüa." Juku wõttis õunakorwi, pani oma õuna taskusse ja läks wanaema poole. Soowin sulle sündimise päewaks õnne, armas wanaemalead" ütles Juku wanaema tuppa astudes, andis talle õunakorwi katte ja ütles: Waata, see tuleb ema käest." Siis wõttis ta taskust oma õuna wälja, andis wanaema kätte ja lisas tasa juurde: Ja see tuleb Juku poolt." іш 8ер. 42. Pirnipuu. Pirnipuu on oma suuruse ja headuse poolest õunapuu järgmine. Teda kaswatatakse aias, aga tema kaswab ka toas poti sees, kui teda seesuguse aluse (kännu) peale poogitakse, mille juured wäikeseks jäewad. Pilt näitab kuidas pirnipuu pottis kaswades wäl '43. Gun. Oun on ilus puuwili ja wäga terwisline söögiaine. Kes iga õhtu enne magama heitmist ühe õuna

25 24 ära sööb, see elab wanaks ja ta terwis on alati tugew haigustele wastupanema. Seepärast, lapsuke, istuta enesele aeda niipalju õunapuid, et sul aasta ringi omast käest õunu on wõtta ja ka teistele müüa. Kõigerohkem istuta taliõuuapuid, sest nende õunad seisawad kaua, kuna suwe- ja sügiseõuuad ruttu mädanema lähewad. Neid ei saa muidu alalhoida, kui peab tükiks lõikaina ja ahjus ära kuiwatama, siis saab neist head maitsewat õunasuppi keeta. Ilusad punased õunad on wäga toredad jõulupuu ehteks Haljal otsal. Ats oli kergemeelne ja paha poiss. Teina ei hoolinud õpetusest, ega täitnud hea meelega wane-

26 25 mate käsku. Ta naeris, kui teda hea poole juhatati. Ühel päewal läks ta oma õe Almaga rohuaeda. Alma peeura peäl kaswasiwad ilusad lilled. Atfi peenar oli harimata ja täis umbrohtu. Kuule wend!" ütles Alma: Sinu lille peenar ja ka mund asjad on kõik korratumad ja lohakile. Pane tähele, see läheb tõeks, mis ema ütleb: Sina sedawiisi omas elns ialgi haljale oksale ei saa." Ats naeris, ronis suure pirnipuu õtsa ja karju. Alma, waata ometi! Eks mina ole juba haljal oksal! Praks! Oks läks katki, Ats kukkus maha ja murdis käewarre ära. Rätsep. 45. Pirn. Pirnid, iseäranis wõipirnid on niagusad süüa. Nende sisu on uii pehme, mõnus ja suhkru- Ime, et ta suus otsekui wõi ärasulab, mikspärast neid ka wõipirnideks hüütakse. Ka pirnipuu on wäärt, d: teda igasse rohuaeda peaks istutatämä.

27 46. Kirss. Kirssid on ilusad punased marjad ja wäga terwed süüa. Marja sees on kiwi, mida mitte alla ei tohi neelata, waid peab söömise juures marja feest wälja wõtma ja ärawiskama, ehk mulla sisse kaswama panema. Kirssimarju süüakse toorelt, aga neist keedetakse ka sahwti ja moosi Ploomid. Ema õstis ploomist ja tahtis neid pärast lõunat lastele anda. Wäike Kusti ei olnud ialgi ploomist söönud. Ta katsus ja nuusutas neid ühtelugu. Kui kõik toast ära läksiwad, pistis Kusti ühe ploomi suhu ja sõi ära. Enne lõunat luges ema ploomid üle üks puudub. Ta rääkis seda isale. Pärast lõunat ütles isa: Lapsed, kas keegi teist on ühe ploomi ära söönud?" Koik ütlesiwad: Ei ole söönud. Kusti läks punaseks nagu wähl ja ütles ka: Ei, mina ei sle söönud." Nüüd ütles isa: On keegi teist ploomi ärasöönud, siis on see halb, kuid weel halwem on see, et ploomi sees seemne terakene on. Kes ploomisid süüa ei oska, see neelab ploomiga ühes seemne terakese alla ja sureb ühe päewa pärast ära. Seda ma kardan." Kusti kahwatas ära ja ütles: Ma wiskasin seemne tera aknast wälja." Koik hakkasiwad naerma aga Kusti nutma. Wanasõnu: Wale jalad lühikesed. ішзер.

28 Ploom. Ploomid on suured ja söödawad marjad. Neil on niisamati kiwi sees, nagu kirssimarjadel, mida söömise juures ära peab wiskama. Kes kirssi ehk ploomi kiwi alla neelab, wõib haigeks jäeda. Ploomist on mitmekarwaast; siniseid, kollaseid ja punaseid. Neid sliüakse toorelt aga keedetakse ka mooosiks. Talwe tarwis kuiwatatakse ploomist ahjus, siis seisawad uad kaua; ilma kuiwatamata lähewad nad ruttu mädanema «inda. Linda oli alles wäikene tütarlaps. Ometi tegi ta juba mitmesugust tööd. Ta pühkis tuba ja pesi sööcp uõuud puhtaks. Ka õppis Linda sukka kuduma ja õmblema. Mõnikord katsus ta ka kedrata. Aga ta kõige armsam töö oli lugeunne ja kirjutamine. Kes oli Linda? Mis tööd ta tegi? Mis oli Linda kõige armsam töö? Каіпртааа. 50. Hooletus ja äpnrdns. Wäike Peeter kandis töölistele lõunat heinamaale. Tee ääres nä«gi ta punetawaid maasikaid.

29 28 Poiss pani sööginõuud maha ja hakkas marju sööma. Selle aja sees tuli suur koer ja lakkus sööginõuud tühjaks. Kui Peeter äpardust nägi, läks ta nuttes l0ju. Катрт аші. 51. Tikerberi. Tikerberi põesas kaswab aedas ja kannab suuri maitsewaid marju. Tikerberi puul on terawad okkad külges, mis marja noppimise juures laste käsa kriimustawad, seepärast olgu Jukud Mannid marjade korjamisel ettewaatliknd. Kes palju tikerberi marju on söönud, see ei tohi peale söömist mitte kohe wett inna, siis jäeb koht haigeks. See õpetus maksab ka ploomide söömise kohta hani. Hani on ujuja lind. Ta elab kuiwal maal ja wee peäl. Hani sööb rohtu ja wiljateri. Meie maal elawad mitmet seltsi haned. Kõige tuttawamad on koduhani ja metshani. Ka lagled on hane sugukonnast pärit. Metshani rändab sügise lõunepoolsetesse maadesse ja tuleb kewade meie juurde tagasi. Koduhani, kui kodulind elab alati siin.

30 Jumala tumme käsku. Esimene läfl. Mina olen Issand, sinu Jumal. Sul ei pea mitte teisi jumalaid olema minu kõrwas. Mis fee on? Meie peame Jumalat üle kõige asjade kartma, armastämä ja tema peale lootma. Teine läsl. Sina ei pea Issanda oma Jumala nime mitte ilma asjata suhu wõtma; sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime kurjaste pruugib. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja arn»astama, et meie tema nime juures mitte ei nea, ei wannu, ei lausu, ei waleta ega Peta; waid et meie seda kõig? häda sees appi hüüame, palume, kiidame ja täname Kolmas läsl. Sina pead pühapäewa pühitsema. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie jutlust ja Jumala sõna ei põlga; waid et meie seda pühaks peame, heäl meelel kuuleme ja õpime. Neljas läsl. Sina pead oma isa ja oma ema auustama, et sinu käsi hästi käib ja sina kaua elad maa peäl. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma wanemaid ja isandaid ei põlga ega wihasta: waid et meie neid auu fees peame, neid teenime, nende sõna kuuleme ja neid armsaks ja kalliks peame.

31 so Wiies liift. Sina ei pea mitte tapma. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligemise ihule ühtegi kahju ega kurja ei tee; waid et meie teda aitame ja temale head teeme kõiges ihu hädas. Kuues läjk. Sina ei pea mitte abielu rikkuma. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie kasinaste ja puhtaste elame kõnedes ja tegudes; ja et igaüks peab oma abikaasat armastama ja auustama. Seitsmes läjk. Sina ei pea mitte warastama. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, «t meie oma ligimese raha ehk wara ei wõta, ei kawala kauba ega petise tööga eneste poole ei kisu; waid et meie tema wara ja peatoidust aitame kaswatada ja hoida. Kaheksas liijl. Sina ei pea mitte ülekohut tunnitztaura oma ligimese wastu. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese peale mitte kawalast ei waleta, teda mitte ära ei anna, keelt ei peksa, ega kurje kõnesid tema peale ei tõsta; waid et meie tema eest kostame, kõik he«d temast kõneleme, ja kõik asjad heaks kääname. Üheksas läjk Sma ei pea mitte himustaina oina ligimese koda. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et икіе oma ligimese pärandust ehk koda kawalusega ei püüa ega 3i»

32 guse nimel eneste poole ei kisu; waid et meie teda aitame, et tema seda enesele wõiks pidada. Kümnes käsk. Sina ei pea mitte himustama oma ligimese naist, sulast, ümmardajat, weisid ega muud, mis tema päralt on. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma, ja armastama et meie oma ligimese naist, peret ega weistd ära ei awatele ega wägise ei wõta; waid et meie neid manitseme, et nemad paigale jääwad ja teewad, mis nende kohus on. Mis ütleb nüüd Inmal kõigist neiftsinatsetest käskudest? Tema ütleb nõnda: Mina Issand, sinu Jumal, oleu püha wihaga Jumal, kes wanemate patu nuhtleb laste kätte kolmandast ja neljandast põlwest saadik, nende kätte, kes mind wihkawad; aga neile, kes mind armastawad ja minu kasud peawad, teen mina head tuhandest põlwest saadik. Mis see on? Jumal ähwardab nuhelda kõiki, kes neistsinasift käskudest üle astuwad ; seepärast peame meie tema wiha kartma ja ei mitte nendesinaste käskude wastu tegema; aga tema tõotab armu ja kõik head kõigile, kes need kasud peawad; seepärast peame meie teda ka armastama, tema peale lootma ja hea meelega tema käsku mööda tegema. Püha Meie Isa palwe. Meie Isa, kes sa oled taewas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taewas, nõnda ka maa peäl, meie igapäewast leiba anna meile tänapäew, ja anna meile andeks meie wõlad, kui meie andeks anname oma wõlglastele, ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse, waid päästa meid kurjast ära; sest sinu päralt on riik ja wägi ja auu igaweste. Aamen.

33 ...,_. Mllüumtamise tabel. 2 korda 1 on 2 5 korda 1 oni 5 1) 8 korda l on tt tt 2;; i ! 5 ii tt tt 4 20 j 8 tr ' tt и tr 6 30 i 8 tl i 5 ts 7 35 ; 8 II tt tt tt tt J tt korda 1 on 3 6 korda 1 on 6 9 korda l on tt tr 2,, : '6 tt tl * ! 6 tt 4 24 l 9 rr ! 6 tl 5 m \ 9 tl tl 6 36 i 9 II tt 7 42! 9 tr tt 8 > rr tr rr 9 n st r' K) 90 4 korda 1 on 4 7 korda 1 on 7 lokordal on tr 2 14 ; 10 n tl 3 21! 1 10 II tt 4 28 i 10 II tt rr tr И h 42 j 10 tr tt 7 49 i 10 rr 7 h tr II tt 9 63 j 10 II tt II korda 100 on 1,000! 10 korda 1,000 on 10,000.

34

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld-U. Hansoni kuluga 1910. Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910. IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1 Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1. klass Juhendaja: Astrid Külaots Konguta 2015 Sissejuhatus

Rohkem

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * >

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > ', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > 2;

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Jt учф *

Jt учф * Jt учф * Ig Tõnissoni i *J Il a b NVJ't!l

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lugema õppimise mängud

Lugema õppimise mängud LUGEMA ÕPPIMISE MÄNGUD Õppemäng: Tunne kaas-, sulg- ja täishäälikuid. Vahendid: lõngapallid, sinine, punane ja roheline karp. Eesmärk: kinnistada mõisteid sulg-, kaas- ja täishäälik. Mängu käik. Täna tahtsid

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA

Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA Kaja Pastarus * Merle Varik EESTI KEELE LUGEMIK TÖÖRAAMAT 3. KLASSILE 1. OSA Kaja Pastarus, Merle Varik Eesti keele lugemik-tööraamat

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriip

EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriip EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriipsutama alla käima alla laadima alla laskma alla lendama

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem