14195/15 ADD 1 kko/pji 1 DG G 2A

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "14195/15 ADD 1 kko/pji 1 DG G 2A"

Väljavõte

1 Euroopa Liiu Nõukogu Brüssel, 20. november 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 1 FIN 775 A-PUNKTI MÄRKUS Saatja: Saaja: Teema: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Euroopa Liiu aasta üleelarve - Ühise teksti heakskiitmine. Koontabeli. Arvnäitaja finantsraamistiku rubriikie kaupa kinnitatu ametikohtae loetelu jague kaupa 14195/15 ADD 1 kko/pji 1

2 2016. AASTA EELARVE MENLUS LEPITUSDOKUMENT ÜHINE TEKST Dokumeni number: 1 ******* ARVNÄITAJAD MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA JA AMIKOHTADE LOELU JAGUDE KAUPA 14195/15 ADD 1 kko/pji 2

3 2016. AASTA EELARVE MENLUS EUROOPA LIIDU KULUDE MUUTUMINE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA miljonit eurot jooksevhinaes Rubriigi (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. 1. ARUKAS JA KAASAV MAJANDUSKASV Millest kulukohustuste koguvaru all assigneeringu assigneeringu assigneeringu , , , , , , , ,538 93, , , , , , , , , , , , , ,000 assigneeringu Varu 98, , ,286 5,850 Konkurentsivõime majanuskasvu ja tööhõive tagamiseks Millest kulukohustuste koguvaru all , , , , , , , ,264 83, , , , , , , , , , , , , ,000 Varu 83, , ,959 Majanuslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus , , , , , , , ,274 9, ,797 12,600 4, , , , , , ,000 Varu 15,350 18, ,328 5, JÄTKUSUUTLIK MAJANDUSKASV: LOODUSVARAD , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Varu 1 645, , , , Millest: Euroopa Põllumajanuse Tagatisfon (EAGF) turuga seotu kulu ja otsetoetuse Vaheülemmäär EAGFi ja EAFRD vahelise ümberpaigutuse netosumma Ümaramisel tekkiv erinevus, mia varu arvutamisel ei ole arvestatu JULGEOLEK JA KODAKONDSUS Millest painlikkusinstrumeni all , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 0,718 0,718 0,718 0,718 EAGFi varu 1 588, , , , , , , , , , , , ,967 98, , , , , , ,000 2,000 4, , , , ,788 Varu -931, /15 ADD 1 kko/pji 3

4 4. EL KUI ÜLEMAAILMNE PARTNER Millest painlikkusinstrumeni all 9 031, , , , , , , , ,304 1, , ,815 24, , , , , ,000 24,033 Varu 111, , HALDUS 8 932, , , , , , , ,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22, , , , ,000 Varu 550, , , ,824 Millest: institutsioonie haluskulu Vaheülemmäär 7 120, , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22, , , , ,000 Vahevaru 558, , , ,419 Pensioni ja Euroopa kooli Institutsioonie haluskulu 1 812, , , , , , , , , , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 6 KOMPENSATSIOONID Varu RUBRIIKIDE ASSIGNEERINGUD Millest painlikkusinstrumeni all Millest kulukohustuste koguvaru all , , , , , , , , , , , , , , , ,604 98, ,967 45, , , , , , , , , , , , , , ,000 Varu 2 406, , , , , , , ,522 Assigneeringu protsenina kogurahvatulust Muu erivaheni ASSIGNEERINGUD KOKKU Assigneeringu protsenina kogurahvatulust 1,05% 0,98% 1,04% 0,96% 1,07% 0,99% 1,05% 0,98% 524, , , , , , , ,000-20, , , , , , , , , , , , , , ,020 1,05% 0,98% 1,04% 0,97% 1,07% 1,00% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 kko/pji 4

5 2016. AASTA EELARVE MENLUS EUROOPA LIIDU KULUDE MUUTUMINE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA (programmie kaupa) miljonit eurot jooksevhinaes Rubriigi (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. 1. ARUKAS JA KAASAV MAJANDUSKASV Millest kulukohustuste koguvaru all , , , , , , , ,538 93, , , , , , , , , , , , , ,000 Varu 98, , ,286 5,850 Konkurentsivõime majanuskasvu ja tööhõive tagamiseks Millest kulukohustuste koguvaru all , , , , , , , ,264 83, , , , , , , , , , , , , ,000 Varu 83, , ,959 Suure infrastruktuuriprojekti 1 767, , , , , , , , ,000 32,314-9, ,000 Euroopa satelliitnavigatsiooni süsteemi (EGNOS ja Galileo) Rahvusvaheline katsetermotuumareaktor (ITER) Maa seire Euroopa programm (GMES) 851, , , , , , , ,400-20,000 16,293 10,015-20, , , , , , , , ,645-80,000 5,937-48,002-80, , , , , , , , ,600-20,000 10,084 28,010-20,000 Tuumaohutus ja ekomisjoneerimine 135, , , , , , , ,000 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fon (EFSI) Teausuuringute ja innovatsiooni ühine strateegiline raamistik 2 055, , , , , , , ,000 5,000 5,000 5,000 5, , , , , , , , ,860 31, , , , ,000 Horisont , , , , , , , ,144 31, , , , ,000 Euratomi teaus- ja koolitusprogramm 316, , , , , , , ,716 9,496 13,856 ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) 280, , , , , , , ,254 14,285 14,285-2,246-5,510 Harius, koolitus ja sport (Erasmus+) 1 727, , , , , , , ,095 6,628 6,628-7,372-9,333 Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) Toll, Fiscalis ja pettustevastane võitlus 127,095 90, ,666 76, ,095 91, ,095 90,278 2,429 13,747-5,000-1, , , ,287 97, , , , ,293 1,305 26, /15 ADD 1 kko/pji 5

6 Euroopa ühenamise rahastu (CEF) 2 211, , , , , , , ,822 16,333 21, , ,667 Energeetika 622, , , , , , , ,849 13,795 9, ,000-40,000 Transport 1 448, , , , , , , ,932 1,197 9, , ,667 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 140,915 80, ,574 77, ,915 80, ,915 80,042 1,341 2,200 Majanuse elavamist toetava energeetikaprojekti (EERP) 176, , , ,000 5,000 Muu meetme ja programmi 211, , , , , , , ,431 0,861 18,000-2,200-0,733 Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme 134, , , , , , , ,437 1,000 17,450 Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 18,243 18,243 29,575 41,218 29,575 32,130 29,575 13,888 29,575 13,888-9,088 Detsentraliseeritu asutuse 324, , , , , , , ,019 1,253 1,253 5,245 5,384-6,368-6,368 Majanuslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus , , , , , , , ,274 9, ,797 12,600 4, , , , , , ,000 Varu 15,350 18, ,328 5,850 Investeeringu majanuskasvu ja tööhõivesse Piirkonae lähenamine (vähem arenenu piirkonna) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Üleminekupiirkonna 5 028, , , , , , , ,003-5,119-65,119 Konkurentsivõime (enam arenenu piirkonna) Äärepoolseima ja hõrealt asustatu piirkonna 7 905, , , , , , , , , , , , , , , , , ,017 Ühtekuuluvusfon 8 738, , , , , , , ,072-42, ,194 Euroopa ühenamise rahastu (CEF) Ühtekuuluvusfoni panus 2 376, , , , , , , ,813 Euroopa territoriaalne koostöö 1 048, , , , , , , ,510-43,500-43, Noorte tööhõive algatus (eriotstarbeline täienav assigneering) Tehniline abi ja uuenusliku meetme Euroopa abi enim puuustkannatavate isikute jaoks (FEAD) Katseprojekti ja ettevalmistava meetme JÄTKUSUUTLIK MAJANDUSKASV: LOODUSVARAD 1 050, , , , , , , , , , , , , , ,771-19,600 3,100-19, , , , , , , , ,430 3,000 7,804 3,000 7,804 12,500 14,107 12,500 12,107 9,500 4,303 9,500 4,303-2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Varu 1 645, , , ,765 Millest: Euroopa Põllumajanuse Tagatisfon (EAGF) turuga seotu kulu ja otsetoetuse , , , , , , , , , , , , , , /15 ADD 1 kko/pji 6

7 Vaheülemmäär EAGFi ja EAFRD vahelise ümberpaigutuse netosumma Ümaramisel tekkiv erinevus, mia varu arvutamisel ei ole arvestatu , , , ,000 0,718 0,718 0,718 0,718 EAGFi varu 1 588, , , ,946 Euroopa Põllumajanuse Tagatisfon (EAGF) turuga seotu kulu ja otsetoetuse , , , , , , , , , , , , , ,088 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajanusfon (EAFRD) Euroopa Merenus- ja Kalanusfon (EMKF) , , , , , , , , ,000 0,087-74, , , , , , , , , ,648 0,194 0,751 4,453-12,865 Säästva kalapüügi partnerluslepingu ja kohustusliku osamakse piirkonlike kalavarue majanamise organisatsioonie ja muue rahvusvaheliste organisatsioonie liikmetena 139, , , , , , , ,000-11,000-11,000-11,000-11,000 Keskkon ja kliimameetme (LIFE) 462, , , , , , , ,254 0,285 2,064 Muu meetme 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 13,121 13,121 9,300 19,921 9,300 17,671 9,300 4,550 9,300 4,550-2,250 Detsentraliseeritu asutuse 50,336 50,336 50,289 50,289 51,436 51,436 48,986 48,986-1,350-1,350-1,303-1,303-2,450-2, JULGEOLEK JA KODAKONDSUS 4 049, , , , , , , ,288 2,000 4, , , , ,788 Millest painlikkusinstrumeni all 1 503,967 98, , , , , , ,000 Varjupaiga-, Räne- ja Integratsioonifon Varu -931, , , , , , , , , , , ,988 67,023 Sisejulgeolekufon 647, , , , , , , , ,400 79, ,400 79,868 IT-süsteemi 19,321 29,783 19,321 29,783 19,321 29,783 19,321 29,783 Õigusprogramm 51,450 44,610 49,926 44,086 51,450 44,610 51,450 44,610 1,524 0,524 Õiguste, võrõiguslikkuse ja koakonsuse programm 59,952 51,700 57,820 50,178 59,952 51,700 59,952 51,700 2,132 1,522 Liiu koanikukaitse mehhanism 30,574 27,750 30,074 27,250 30,574 27,750 30,574 27,750 0,500 0,500 Programm Koanike Euroopa 25,340 23,813 24,337 21,810 26,840 24,313 25,340 23,813 1,003 2,003-1,500-0,500 Toit ja sööt 264, , , , , , , ,860-11,075-2,045-8,970-11,075-20,000 Tervis 62,160 70,209 61,130 66,679 62,535 70,334 62,160 70,209 1,030 3,530-0,375-0,125 Tarbijatega seotu küsimuse 25,893 20,991 24,771 19,969 25,893 20,991 25,893 20,991 1,122 1, /15 ADD 1 kko/pji 7

8 Programm Loov Euroopa 191, , , , , , , ,987 5,645 11,045-8,493-2,831 Muu meetme ja programmi Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme Millest teabevahetusmeetmeteks Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 97,320 88,427 95,266 87,150 99,320 89,094 99,320 88,427 2,000 4,054 1,277-0,667 71,073 64,137 69,018 62,860 71,073 64,137 71,073 64,137 2,054 1,277 12,307 12,307 11,075 19,757 11,075 16,807 11,075 4,500 11,075 4,500-2,950 Detsentraliseeritu asutuse 684, , , , , , , ,080 86,671 86,741 56,970 56, EL KUI ÜLEMAAILMNE PARTNER Millest painlikkusinstrumeni all 9 031, , , , , , , , ,304 1, , ,815 24, , , , , ,000 24,033 Ühinemiseelse abi rahastamisvahen (IPA II) Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahen (ENI) Arengukoostöö rahastamisvahen (DCI) Partnerluse rahastamisvahen koostööks kolmanate riikiega Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahen (EIDHR) Stabiilsuse ja rahu eenamise rahastamisvahen Varu 111, , , , , , , , , ,168 37, , ,050 25,800-3, , , , , , , , ,575 51, , , , , , , , , , , , ,965 16,000 55, ,000-10,663-8, , , ,688 98, , , , ,044 0,960 11, , , , , , , , ,507 0,080 25,080-1,000-0, , , , , , , , ,419 0,050 44,050-12,675-4,225 Humanitaarabi 1 082, , , , , , , ,155 26, , , , ,000 Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 327, , , , , , , ,635-0,300-0,100 Tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahen (INSC) 71,802 96,987 71,802 94,687 71,802 96,987 71,802 96,987 2,300 Makromajanuslik finantsabi (MFA) 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 Välistegevuse tagatisfon 257, , , , , , , ,122 Liiu koanikukaitse mehhanism 17,551 18,861 17,551 18,861 17,551 18,861 17,551 18,861 ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus 17,874 14,189 17,824 14,139 17,874 14,189 17,874 14,189 0,050 0,050 Muu meetme ja programmi 81,760 78,210 79,860 72,610 83,760 78,876 83,760 78,210 2,000 3,900 5,600-0,667 Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme 63,762 60,756 63,762 60,756 64,062 60,856 63,762 60,756-0,300-0,100 Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 15,997 15,997 3,000 18,397 3,000 17,372 3,000 1,375 3,000 1,375-1,025 Detsentraliseeritu asutuse 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19, HALDUS 8 932, , , , , , , ,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22, /15 ADD 1 kko/pji 8

9 9 483, , , ,000 Varu 550, , , ,824 Millest: institutsioonie haluskulu 7 120, , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Vaheülemmäär 7 679, , , ,000 Vahevaru 558, , , ,419 Pensioni ja Euroopa kooli 1 812, , , , , , , ,595 Pensioni 1 640, , , , , , , ,510 Euroopa kooli 172, , , , , , , ,085 Institutsioonie haluskulu 7 120, , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Euroopa Parlament 1 838, , , , , , , ,189-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 545, , , , , , , ,054 Komisjon 3 349, , , , , , , ,865 2,450 0,850 45,660 44,060 23,874 23,474 Euroopa Liiu Kohus 377, , , , , , , ,166 0,300 0,300 2,294 2,294-1,061-1,061 Euroopa Kontrollikoa 135, , , , , , , ,487 1,125 1,125 Euroopa Majanus- ja Sotsiaalkomitee 130, , , , , , , ,171 0,304 0,304 Regioonie Komitee 90,168 90,168 89,968 89,968 90,248 90,248 90,248 90,248 0,080 0,080 0,280 0,280 Euroopa Ombusman 10,384 10,384 10,249 10,249 10,384 10,384 10,384 10,384 0,135 0,135 Euroopa Anmekaitseinspektor 9,288 9,288 9,153 9,153 9,288 9,288 9,288 9,288 0,135 0,135 Euroopa välisteenistus 633, , , , , , , ,628 7,964 7,964 6 KOMPENSATSIOONID Varu RUBRIIKIDE ASSIGNEERINGUD , , , , , , , , , , , , , ,020 Millest painlikkusinstrumeni all 1 503, ,604 98, ,967 45, , ,817 Millest kulukohustuste koguvaru all 543, , , , , , , , , , , ,000 Varu 2 406, , , , , , , ,522 Assigneeringu protsenina kogurahvatulust 1,05% 0,98% 1,04% 0,96% 1,07% 0,99% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 kko/pji 9

10 Muu erivaheni 524, , , , , , , ,000-20,000 Häaabireserv (EAR) 309, , , , , , , ,000 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fon (EGF) Euroopa Liiu Soliaarsusfon (EUSF) ASSIGNEERINGUD KOKKU 165,612 30, ,612 30, ,612 50, ,612 30,000-20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, , , , , , , , , , , , , , ,020 Assigneeringu protsenina kogurahvatulust 1,05% 0,98% 1,04% 0,97% 1,07% 1,00% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 kko/pji 10

11 2016. AASTA EELARVE MENLUS ELi INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE AMIKOHTADE LOELUDE MUUTUMINE Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Institutsiooni ja asutuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu ja nõukogu Komisjon Halus Teausuuringu ja innovatsioon Teausuuringute Ühiskeskus Teausuuringu ja innovatsioon kause meetme Euroopa Liiu Väljaannete Talitus Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) Iniviuaalsete maksete halamise ja maksmise amet (PMO) Infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB) Infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL) Euroopa Liiu Kohus Euroopa Kontrollikoa Euroopa Majanus- ja Sotsiaalkomitee Regioonie Komitee Euroopa Ombusman Euroopa Anmekaitseinspektor Euroopa välisteenistus Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokk u Alalise Ajutise Kok ku Institutsiooni ja asutuse kokku Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule 14195/15 ADD 1 kko/pji 11

12 Detsentraliseeritu asutuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) Kemikaale käsitleva õigusakti Euroopa Kemikaaliamet Tegevus biotsiie käsitlevate õigusaktie valkonnas Euroopa Kemikaaliamet Tegevus ohtlike kemikaalie importi ja eksporti käsitlevate õigusaktie valkonnas Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) Euroopa Elu- ja Töötingimuste Paranamise Fon (EUROFOUND) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU- OSHA) Euroopa Lennunusohutusamet (EASA) Euroopa Meresõiuohutuse Amet (EMSA) Euroopa Rauteeamet (ERA) Euroopa Keskkonnaamet Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) Elektroonilise sie Euroopa reguleerivate asutuste ühenatu amet (BEREC) büroo Euroopa Kalanuskontrolli Amet (EFCA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Euroopa Panganusjärelevalve Euroopa Kinlustus- ja Tööanjapensionie Järelevalve Ühtne Kriisilahenusnõukogu Euroopa Kutseõppe Arenuskeskus (CEDEFOP) Euroopa Koolitusfon (F) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) Euroopa Toiuohutusamet (EFSA) Euroopa Ravimiamet (EMA) Euroopa Liiu liikmesriikie välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) Vabausel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste ITsüsteemie operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu.lisa) Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kok ku /15 ADD 1 kko/pji 12

13 Euroopa Politseiamet (EUROPOL) Euroopa Politseikollež (CEPOL) Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Detsentraliseeritu asutuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Euroopa Narkootikumie ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Euroopa Liiu Asutuste Tõlkekeskus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) Euroopa Liiu Põhiõiguste Amet (FRA) Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST) Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokk u Alalise Ajutise Kok ku Euroopa Soolise Võrõiguslikkuse Instituut Detsentraliseeritu asutuse kokku Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Ühisettevõtte ja ühise tehnoloogiaalgatuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise ITERi rajatiste ehitamine, käitamine ja kasutamine ITERi arenamise Euroopa ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) 2. ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarenamiseks (SESAR2) Ühisettevõtte ja ühise tehnoloogiaalgatuse kokku Kokk u Alalise Ajutise Kok ku Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut teamiste kolmnurga kõrghariuse, teausuuringute ja innovatsiooni harue lõimimine Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut teamiste kolmnurga kõrghariuse, teausuuringute ja innovatsiooni harue lõimimine (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokk u Alalise Ajutise Kok ku 14195/15 ADD 1 kko/pji 13

14 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut kokku Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Rakenusameti (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakenusamet (EASME) Hariuse, Auiovisuaalvalkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) Tarbija-, Tervise- ja Toiuküsimuste Rakenusamet (CHAFEA) Innovatsiooni ja Võrkue Rakenusamet (INEA) Euroopa Teausnõukogu Rakenusamet (ERCEA) Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Teausuuringute Rakenusamet (REA) Rakenusameti kokku Kokk u Alalise Ajutise Kok ku 14195/15 ADD 1 kko/pji 14

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3586. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. 12. detsembril 2017 Brüsselis PV/CONS

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Tähtsamate osade kokkuvõte - aasta aruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal

Tähtsamate osade kokkuvõte - aasta aruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal 2012. aasta aruanne Euroopa Liidu arenguja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta 2011. aastal Tähtsamate osade kokkuvõte Areng ja koostöö 2 Euroopa Komisjon Arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 RELEX 482 IA 152 CODEC 901 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 8. august 2012 (08.08) (OR. en) 13107/12 SAATEMÄRKUSED Saatja: DEVGEN 229 RELEX 745 ACP 157 COHAFA 106 WTO 285 ONU 106

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 8. august 2012 (08.08) (OR. en) 13107/12 SAATEMÄRKUSED Saatja: DEVGEN 229 RELEX 745 ACP 157 COHAFA 106 WTO 285 ONU 106 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 8. august 2012 (08.08) (OR. en) 13107/12 SAATEMÄRKUSED Saatja: DEVGEN 229 RELEX 745 ACP 157 COHAFA 106 WTO 285 ONU 106 OCDE 6 Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 473/24 ET Euroopa Liidu Teataja 16.12.2016 ARUANNE ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2016/C 473/04) SISUKORD Punkt Lk SISSEJUHATUS.........................................................

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 299 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 58. aastakäik 11. september 2015 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Komisjon 2015/C 299 A/01 Teade vaba ametikoha kohta: Maltas

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

COM(2015)671/F1 - ET

COM(2015)671/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 671 final 2015/0310 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for ET Teema kiirülevaade Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine liikmesriikidele aastatel 2021 2027 Märts 2019 2 Sisukord Punkt Mõisted Kokkuvõte I VII Sissejuhatus 01 02 Eraldamispõhimõtted ja ülevaade

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 31.8.2010 KOM(2010) 446 lõplik Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi,

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

CL2014R0907ET _cp 1..1

CL2014R0907ET _cp 1..1 02014R0907 ET 13.01.2017 002.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 179 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne ELi sisejulgeoleku strateegia

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 179 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne ELi sisejulgeoleku strateegia EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.4.2013 COM(2013) 179 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne ELi sisejulgeoleku strateegia rakendamise kohta ET ET KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2018 COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm Fiscalis {SWD(2018) 323 final}

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn

EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn 2019 1 LÜHENDID AA Auditeeriv Asutus EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development EK Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 435 final 2018/0224 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringut

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 435 final 2018/0224 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringut EUROOPA KOMISJON Brüssel, 7.6.2018 COM(2018) 435 final 2018/0224 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Euroopa horisont ning

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

ELI EELARVE TULEVIKU JAOKS #EUBudget #FutureofEurope 14. juuni 2018 Euroopa Liit on maailma suurim arenguabi andja ning peaaegu kõigi maailma riikide

ELI EELARVE TULEVIKU JAOKS #EUBudget #FutureofEurope 14. juuni 2018 Euroopa Liit on maailma suurim arenguabi andja ning peaaegu kõigi maailma riikide ELI EELRVE TULEVIKU JOKS #EUBudget #FutureofEurope 14. juuni 2018 Euroopa Liit on maailma suurim arenguabi andja ning peaaegu kõigi maailma riikide jaoks esimene kaubanduspartner ja välisinvestor. Rahu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuring

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuring EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.11.2011 KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. 2020. aasta raamprogrammi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Ref. Ares(2018)2939989-05/06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri 20.12.2013 Euroopa Liidu Teataja L 347/965 OTSUSED NÕUKOGU OTSUS, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. 2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 27. juuni 2017 (OR. en) 10720/17 FIN 421 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Günther OETTINGER, Euroopa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 27. juuni 2017 (OR. en) 10720/17 FIN 421 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Günther OETTINGER, Euroopa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 27. juuni 2017 (OR. en) 10720/17 FIN 421 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Günther OETTINGER, Euroopa Komisjoni liige 27. juuni 2017 Edward SCICLUNA, Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 transport ja energia Tartu-Tallinn 11.-12.12.2013 Horisont 2020 struktuur Tipptasemel teadus Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad Marie Skladowska-Curie nimelised

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON BRÜSSEL,03/09/2015 ÜLDEELARVE 2015 III JAGU KOMISJON, JAOTISED 01, 21 ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE nr DEC 27/2015 SENINE KIRJE PE

EUROOPA KOMISJON BRÜSSEL,03/09/2015 ÜLDEELARVE 2015 III JAGU KOMISJON, JAOTISED 01, 21 ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE nr DEC 27/2015 SENINE KIRJE PE EUROOPA KOMISJON BRÜSSEL,03/09/2015 ÜLDEELARVE 2015 III JAGU KOMISJON, JAOTISED 01, 21 ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE nr DEC 27/2015 SENINE KIRJE PEATÜKK 01 03 Rahvusvahelised majandus- ja rahandusküsimused

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

2015 Aastaaruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal Aruanne Areng ja koostöö

2015 Aastaaruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal Aruanne Areng ja koostöö 2015 Aastaaruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta 201. aastal Aruanne Areng ja koostöö 3 2015. aasta aruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0363/2015 10.12.2015 RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc Tähelepanu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonil (FCTC) väljaanne nr 1 / jaanuar 2008 Tubaka tarbimise leviku raamkonventsiooni ning Euroopa Liidu sellealaseid kohustusi puudutavate infotundide

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem