AS Metrosert metroloogiateenuste hinnakiri alates Käskkiri nr 15 /

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS Metrosert metroloogiateenuste hinnakiri alates Käskkiri nr 15 /"

Väljavõte

1 Ajatöö tunnitasu 50,00 AJA- JA SAGEDUSE MÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt +10% põhihinnast Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine U < , Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-8 U < , Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-5 U < , Sõidumeerikute kontrollseadmete kalibreerimine (väljundimpulsside sagedus, W-parameeter ning kellatest) 150, Generaatorite kalibreerimine 0,1 Hz MHz (sageduse mõõtmine 5 7 punkti), 10-7 U < , Generaatorite kalibreerimine 0,1 Hz MHz (sageduse mõõtmine 5 7 punkti), 10-5 U < , Generaatorite kalibreerimine, lisafunktsioon väljundnivoo (0,01 Hz MHz, 30dBm...+20dBm), rakendatakse koos teenustega või , Attenuaatori kalibreerimine (0,01 Hz MHz, -30dBm...+20dBm) 110, Võimsusmõõturite kalibreerimine (9 khz MHz, -30dBm...+20dBm), (üks nivoo 5 kuni 7 sagedusel ja 5 kuni 7 nivood ühel sagedusel) 105, Ostsilloskoopide kalibreerimine, (horisontaal- ja vertikaalkallutus, kuni 4 kanalit, iga järgmine kanal +10%) 140, Ostsilloskoopide lisafunktsioonide kalibreerimine (amplituudi ebaühtlus, ülevise, tõusu kiirus, koodi rakendatakse koos teenusega ) 90, Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U 0,1 s 60, Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U 0,05 s 85, Tahhomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti) 70,00 ELEKTRILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID PINGE, VOOLU JA VÕIMSUSE MÕÕDUD, ALLIKAD JA MÕÕTURID Iga täiendav piirkond/parameeter/funktsioon +20% põhihinnast Normaalelementide, alalispinge mõõtude kalibreerimine (0,0003 U <0,001) % 480, Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga, kuni 5 punkti piirkonnas) 200,00 1µV 1 kv/10 µa 10 A, DC 1 MHz (0,001 U <0,005) % Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga kuni 5 punkti piirkonnas) 140,00 1µV 1 kv/10 µa 3 ka, DC...1 MHz (0,005 U <0,1) % Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab ühe parameetri 1 piirkond, kuni 5 punkti ) 40,00 1µV 1 kv/10 µa 3 ka, DC...1 MHz (0,1 U <1) % Kõrgepinge allikate ja kilovoltmeetrite ( > 1 kv) kalibreerimine (ühes piirkonnas pinge ja vool kuni 5 punkti) 220,00 INDIKAATOR-MUUNDURID (temperatuuri-, rõhu vms skaalaga) Täiendav funktsioon, piirkond, kanal, 5 punkti + 20% põhihinnast Alalispinge, -voolu või takistuse sisendiga indikaatorite, muundurite kalibreerimine (üks funktsioon, piirkond, kanal, kuni 5 punkti) ELEKTRIINSTALLATSIOONI JA OHUTUSTEHNILISED SEADMED Installatsiooni ja ohutustehnilised testseadmed 1 kv kalibreeritakse lähtuvalt standardist EN Täiendav funktsioon üle 7 funktsiooniga seadmel + 10% ja üle 1kV testpinge piirkond +20% põhihinnast 95, Testseadmete 1 kv (seadmed kuni 3 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine 120, Testseadmete 1 kv (seadmed 4 ja 5 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine 160, Testseadmete 1 kv (seadmed 6 ja 7 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine 230,00 1(10)

2 Testseadmete > 1 kv kalibreerimine (sisaldab 4 mõõtefunktsiooni 1 kv ja ühte > 1kV piirkonda) 280, Testseadmete kalibreerimisel lisaparameetri kalibreerimine (rakendatakse koos koodidega ) 15, Testindikaatorite kalibreerimine (maandustestrid randmele, jalale vms, pingeindikaatorid, üks funktsioon) 85,00 TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID täiendav mõõtepiirkond (kuni 10 mõõtepunkti) +20% Takistusmõõtude ( ) Ω kalibreerimine (0,0005 U <0,01) % 120, Takistusmõõtude ja -mõõturite ( ) Ω kalibreerimine, 1 piirkond 150, Takistusmõõtude ja -mõõturite ( ) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,01 U <0,5) % MULTIMEETRID/AMPERTANGID 105, Multimeetrite kalibreerimine (7 või rohkem numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit üle ) 430, Multimeetrite kalibreerimine (6 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit ) 260, Multimeetrite kalibreerimine (5 numbrikohta või mõõtepiirkonna maksimaalne näit ) 230, Multimeetrite kalibreerimine (4 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 19999) 200, Multimeetrite kalibreerimine (kuni 3 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 1999) Multimeetrite kalibreerimine, üks mõõtefunktsioon (vool, pinge või takistus alalisvõi vahelduvvoolu korral) (0,005 U <0,1) % 125, Ampertangide kalibreerimine (vool) 95, Ampertangide kalibreerimine (kuni 4 numbrikohta, vool, pinge, takistus) 150, VOOLUTRAFOD Iga täiendav ülekanne + 10 % Voolutrafode (50 ma...3 ka)/1a, 5A, 50 Hz kalibreerimine, üks ülekanne (0,05 U <0,1) % Voolutrafode (50 ma...3 ka)/5 A; 50 Hz kalibreerimine ja vastavushindamine ühel ülekandel (0,1 U <0,5) % MAHTUVUSE, INDUKTIIVSUSE JA VAHELDUVVOOLU TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID 105,00 35, Mahtuvuse ja induktiivsuse mõõtude kalibreerimine 80, RLC mõõturite kalibreerimine (0,05 U <0,5) % 150, RLC mõõturite ja vahelduvvoolu sildade kalibreerimine (0,005 U <0,05) % 265, Multimeetri kalibreerimise hind sisaldab alalis- ja vahelduvpinge, alalis-, vahelduvvoolu ja alalisvoolu takistuse mõõtefunktsioonide kalibreerimist vastavalt juhendile Euramet cg-15. Iga täiendav mõõtefunktsioon +20% põhihinnast (sagedus, mahtuvus jne.) ELEKTRIJUHTIVUSE MÕÕDUD Täiendav sagedus 20 % põhihinnast Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel (1,0...59,5) MS/m, (60; 120; 240; 480) khz, (0,6 U 1,4) % Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel temperatuuriteguri mõõtmisega (1,0...59,5) MS/m, (60; 120; 240; 480) khz, (0,6 U 1,4) % 135,00 185,00 2(10)

3 FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +20% põhihinnast, v.a müramõõturid. Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast Hügromeetrite kalibreerimine (kuni 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril) 80, Hügrotermomeetrite kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril) 105, ph-meetrite kalibreerimine (3 punkti, ph 4; 7 ja 9,21) 82, Müramõõturite kalibreerimine ühel sageduskarakteristikul (A või C) neljal sagedusel (31,5 Hz; 125 Hz; 1 khz; 8 khz) ja kolmel nivool (94 db; 104 db 114 db) Müramõõturite kalibreerimine, täiendav sageduskarakteristik (A või C, samad nivood ja sagedused) või täiendaval sagedusel 3 nivood, rakendatakse koos teenusega Müramõõturite vastavushindamine (standardi EVS-EN :2013, akustiline meetod) Areomeetrite/ Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine (võrdlusmeetodil kuni 3 punkti piirkonnas 650 kg/m kg/m 3, U 0,1 kg/m 3 ) Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine etalonainetega (vee tihedus kolmel temperatuuril + üks tihedus ühel temperatuuril tellija soovil piirkonnas 692 kg/m kg/m 3, U 0,1 kg/m 3 ) 75,00 30,00 170,00 145,00 185, Lisapunkt tihedusmõõturi kalibreerimisel etalonainetega, rakendatakse koos teenusega , Alkoholomeetrite kl 2 ja 3 kalibreerimine (kuni 3 punkti) 160, Hapnikuanalüsaatorite (oksimeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti) 140, Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite 84 µs/cm...24,80 ms/cm kalibreerimine (kuni 5 punkti) 135, Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite kalibreerimine, lisapunkt piirkonnas (14, ) µs/cm, rakendatakse koos teenusega , Alkomeetrite kalibreerimine (3 punkti; väljaarvatud tõenduslikud alkomeetrid) 15,00 JÕU JA KÕVADUSE MÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt +10% põhihinnast Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 1 kn kalibreerimine (kuni 5 punkti) U 0,2 % Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 50 kn kalibreerimine (kuni 5 punkti) U 0,2 % 150, Dünamomeetrite ja jõuandurite üle 50 kn kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...1) % 280, Jõuandurid kuni 50 kn mv/v väljundiga (kuni 10 punkti) U 0,2 % 250, Dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) % 50, Dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 knm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) % 70, Numbernäiduga, ilma momendipiirajata või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) % 70, Numbernäiduga, momendipiirajata või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 knm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,3...0,5) % 90,00 3(10)

4 Tõmbe-, survetestrite ja katsemasinate kuni 1 kn kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,05...1) % 170, Presside ja katsemasinate üle 1 kn kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,05...1) % 250, Väändemomendimõõturite <20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U 0,1 % 140, Väändemomendimõõturite 20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U 0,5 % 210, Piduristendide kalibreerimine (pidurdusjõu ja sõiduki massi parameetrite kalibreerimine, kuni 3 punkti mõlemal parameetril) MAHUMÕÕTEVAHENDID Täiendav mahumärk, kulu +20% põhihinnast 235, Klaasist mahumõõtude kalibreerimine (kuni 2 mahumärki) 48, Vedelike arvestite kalibreerimine paigalduskohas (ühel kulul Q < 30 m³/h) U : (0,1...0,5)% 150, Pipett-dosaatorite kalibreerimine (kuni 2 mahumärki) 45,00 MASSIMÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt +10% põhihinnast. Täiendavad katsed (miinimumkaalutise määramine, taaraga lisakatsed vm) +50% põhihinnast, vihtidega seotud teenustel on toodud ühe vihi kalibreerimise hind Vihi tiheduse määramine 85, Vihtide E1 (1 mg 1 kg) kalibreerimine 117, Vihtide E2 (1 mg 50 kg) kalibreerimine 95, Vihtide F1 (1 mg...5 kg) kalibreerimine 45, Vihtide F1 (10 kg...50 kg) kalibreerimine 60, Vihtide F2 (1 mg...20 kg) kalibreerimine 25, Vihtide M1 (1 mg...kuni 5 kg) kalibreerimine 20, Vihtide M1 üle 5 kg kuni 50 kg kalibreerimine 30, Mitteautomaatkaalude I kl kalibreerimine (kuni 10 punkti) U : (0, ) mg 130, Mitteautomaatkaalude II kl kuni 30 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U : (0, ) mg 80, Mitteautomaatkaalude III kl kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U : (0,3...10) g 60, Mitteautomaatkaalude III kl kuni 500 kg kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (4...12) g Mitteautomaatkaalude III kl kuni 2 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : ( ) g 180, Mitteautomaatkaalude III kl kuni 5 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : ( ) g 240, Rippkaalude kalibreerimine (üle 5 t 50 t) (kuni 5 punkti) 280, Sõiduki tühimassi määramine kuni 60 t 80,00 4(10)

5 PIKKUSMÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +10% põhihinnast D mõõtemasinal mõõteteenuse tunnihind, min 1 tund 65, Kellindikaatorite; indikaatoriga sise-, sügavus- ja paksusmõõturite kalibreerimine (kuni 10 punkti) U : (2...50) µm 52, Kruvikute (0...25) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (2...4) µm 25, Kruvikute ( ) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (2,5...5,0) µm 30, Kruvikute > 125 mm; kangkruvikute, sise- ja sügavuskruvikute ning kruvipeade kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (3 30) µm 39, Kruviku seademõõtude, sisekruviku pikendusmõõtude kuni 100 mm kalibreerimine U : (1...5) µm 16, Kruviku seademõõtude, sisekruviku pikendusmõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U : (1...5) µm 21, Kruviku seademõõtude, sisekruviku pikendusmõõtude >500 mm kalibreerimine U : (3...8) µm 32, Kolme kontaktpunktiga sisekruvikute kuni 125 mm kalibreerimine (vähemalt 2 punkti) U : (2,5...5,0) µm 57, Mõõdulintide/loodmõõdulintide kuni 5 m kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,1...0,3) mm 37, Mõõdulindid/loodmõõdulintide (>5...20) m, kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,1...0,8) mm 68, Mõõdulintide/loodmõõdulintide >20 m kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,1...10) mm Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, läbimõõt kuni 100 mm, läbimõõt ühel suunal U : (0,8...1,2) µm 49, Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, läbimõõt üle 100 mm, läbimõõt ühel suunal U : (1,0...2,0) µm 57, Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite ümaruse hälve kolmel kõrgusel U : (0,5...1) µm, rakendatakse koos teenustega või , Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U : (3...5) µm 45, Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt, kahepoolsed korkkaliibrid GO/NOTGO) U : (3...5) µm 60, Nihikute ( ) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,02...0,2) mm 20, Nihikute ( ) mm; püst-, sügavus- ja sisenihikute kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,02...0,2) mm 26, Nihikute ( ) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (0,02...0,2) mm 48, Indikaatorite ja mõõtepeade, jaotise väärtusega 1µm, kalibreerimine (kuni 10 punkti) U : (0,5...2,0) µm 80, Mõõtejoonlaua kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : 0,14 mm 25, Mõõterataste kalibreerimine U : (1,0...1,5) % 75, Kaablimõõturite kalibreerimine U : (0,2...1,5) % 105, Sõelte kalibreerimine (10 ava mõõtu kahes suunas, asukoht valikuliselt üle sõela pinna), apertuur (0, ) mm U : (0, ,10) mm 40, Sõelte kalibreerimine (10 ava mõõtu kahes suunas, asukoht valikuliselt üle sõela pinna), apertuur ( ) µm U : (2,2...5,0) µm 65, Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310 nõuetele vastavalt ) apertuur (2, ) mm U : (0,03...0,10) mm 50,00 Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310 nõuetele vastavalt ) apertuur (0,4...3,55) mm U : (2,2...5,0) μm 80, Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310 nõuetele vastavalt ) apertuur ( ) μm U : (2,2...5,0) µm 125,00 5(10)

6 Ultrahelipaksus- ja pindepaksusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: ( ) µm 70, Laserkaugusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : (1...5) mm 70, Universaalse mõõtemikroskoobi kalibreerimine, kuni 2 skaalat U : (3...21) µm 180, Lugemismikroskoobi kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : 0,02 mm 50, Nurgamõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : 5 36, Nurgiku (kõrvalekalle vertikaaljoonest) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U : 20 µm 54, Lattloodide (1 tasapind, 1 mull) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01, kalibreerimine U : (0,2...0,5) mm/m Loodide ja kaldemõõturite kalibreerimine jaotise väärtusega 0,2 mm/m või 0,01 ; kuni 5 punkti U : (0, ,2) mm/m Laserloodide kalibreerimine (horisontaalsiht kahes suunas ja olemasolul ka detektori kontroll) Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl K ja 0 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale) Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (0, ) mm, U [0,054²+(0,91 L )²]½ µm Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (> ) mm, U [0,28²+(1,2 L )²]½ µm Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl 1 ja 2 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale) Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (0, ) mm, U (0,07+0,6 L ) µm Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (> ) mm, U (0,2+2 L ) µm 45,00 90,00 120,00 90,00 25,00 45,00 45,00 15,00 37, RÕHUMÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt vm +20% põhihinnast; kui manomeetri kalibreerimiseks tuleb see demonteerida seadmelt, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast Mano-, manovaakum- ja vaakummeetrite kl 1,0...4,0 vastavushindamine (4...5 mõõtepunkti alusel, tunnistusel ainult vastavusotsus) Manomeetrite (osutskaalaga) kl 0,25...0,6 (sh tingskaalaga manomeetrid) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 % U 0,2 % Manomeetrite (osutskaalaga) kl 1,0...4,0 (sh. manovaakum-, vaakum-, rehvi- ja hapnikumanomeetrid) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U 0,2 % Manomeetrite kl 0, (numbernäiduga ja andurid näidikuga) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 % U 0,2 % Mikro- ja diferentsiaalmanomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti, min 5 Pa) U 0,2 Pa Rõhumõõtemuundurite (voolu-/pingeväljundiga) kalibreerimine (kuni 3 punkti) 0,05 % U 0,2 % Rõhu etalonmõõtevahendid klass 0,2 või täpsemad kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,01 % U 0,05 % Absoluutrõhu mõõtevahendite (sh. baromeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti) 0,05% U 0,2 % Raskuskolbmanomeetrite kolbsilinderpaaride (0...70) MPa kalibreerimine (kolbsilinderpaari efektiivse pindala määramine viiel rõhul) 0,01 % U 0,2 % Mitteautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine/vastavushindamine (EVS-EN ISO :2012 nõuetele vastavalt) (6...7 mõõtepunkti) U 0,1 kpa (0,6 mmhg) Automaatsete ja poolautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine (kuni 3 süstoolse-diastoolse rõhu vahemikku) U 0,3 kpa (2 mmhg) 25,00 80,00 35,00 80,00 110,00 135,00 240,00 120,00 370,00 25,00 25,00 6(10)

7 TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt (v.a. kood , termokapid, ahjud, külmikud) +20% põhihinnast. Täiendava voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast Takistustermomeetrite (Pt) kalibreerimise põhihind kinnispunktides (Hg, H 2O, Ga, Sn, Zn) 190, iga lisakinnispunkti hind (Hg, H 2 0, Ga, Sn, Zn) 150, Takistustermomeetrite Pt ( ) C kalibreerimise põhihind 0,008 C U <0,04 C 190, iga punkti hind 55, Termomeetrite ( ) C, jv 0,1 C, kalibreerimine (kuni 3 punkti) 140, Klaastermomeetrite ( ) C, jv<0,5 ºC, kalibreerimine (kuni 3 punkti) 115, Infrapunatermomeetrite ( ) C kalibreerimine (kuni 3 punkti) 90, Termograafilise instrumendi ( ) C kalibreerimine (kuni 5 punkti) 335, Termomeetrite ( ) C, jv 0,1 ºC, kalibreerimine (kuni 3 punkti) 68, Pinnaanduriga termomeetrite ( ) C kalibreerimine (kuni 3 punkti) 95, Temperatuurimeerikute ( ) C kalibreerimine (kuni 3 punkti) 92, Termomeetrite, takistustermomeetrite ( ) C kalibreerimine (kuni 3 punkti) Termokappide, ahjude, külmikute ( ) C kalibreerimise põhihind (ühel temperatuuril, ühes ruumipunktis) 110, iga täiendava temperatuuri hind 40, iga täiendava ruumipunkti hind 10, Termokambrite ( ) C monitooringuseadmete vastavushindamine, ühe temperatuurianduri hind Temperatuuri kalibraatorite ( ) ºC kalibreerimine (kuni 5 punkti) 240,00 OPTILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt, lainepikkus vm +20% põhihinnast Spektrofotomeetrite, fotoelektriliste kolorimeetrite kalibreerimine (kuni 3 lainepikkust) 125, Refraktomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti) 95, Klaaside läbipaistvusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) 62, Luksmeetrite kalibreerimine, kuni 10 punkti, ( ) lx 120, Mootorsõiduki heitgaaside suitsususe mõõturi kalibreerimine (kuni 5 punkti+blokeerimata/blokeeritud valgusvoo kontroll) 85, Värvimõõturite/mõõtude värvsuskoordinaatide X, Y, Z või L*, a*, b* mõõtmine 0 X, Y, Z 100 (0,6 U 20) 130, VEDELIKE JA SOOJUSENERGIA HULGA MÕÕTEVAHENDID Täiendav punkt vm +20%. Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast Kulumõõturite t = ( ) C, Q = (0, ) m³/h kalibreerimine (kuni 3 punkti) 170,00 7(10)

8 Taatlemine Kood Teenuse nimetus Hind, EUR Ajatöö tunnitasu 50,00 MASSIMÕÕTEVAHENDID Mitteautomaatkaalu I kl 20 kg vastavushindamine 130, Mitteautomaatkaalu II kl 20 kg kordustaatlus 50, Mitteautomaatkaalu II kl 20 kg vastavushindamine 115, Mitteautomaatkaalu II kl 100 kg kordustaatlus 85, Mitteautomaatkaalu II kl 100 kg vastavushindamine 128, Mitteautomaatkaalu III kl 15 kg kordustaatlus 27, Mitteautomaatkaalu III kl 15 kg vastavushindamine 50, Mitteautomaatkaalu III kl 60 kg kordustaatlus 33, Mitteautomaatkaalu III kl 60 kg vastavushindamine 55, Mitteautomaatkaalu III kl 200 kg kordustaatlus 40, Mitteautomaatkaalu III kl 200 kg vastavushindamine 65, Mitteautomaatkaalu III kl 500 kg kordustaatlus 60, Mitteautomaatkaalu III kl 500 kg vastavushindamine 105, Mitteautomaatkaalu III kl 1000 kg kordustaatlus Mitteautomaatkaalu III kl 1000 kg vastavushindamine 130, Mitteautomaatkaalu III kl > 1000 kg kuni 3000 kg kordustaatlus 160, Mitteautomaatkaalu III kl > 1000 kg kuni 3000 kg vastavushindamine 215, Autokaalu III kl 60 t kordustaatlus 370, Autokaalu III kl 60 t vastavushindamine 770, Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t kordustaatlus 295, Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t vastavushindamine 350, Liitpiirkonnalise kaalu iga lisapiirkonna hinnalisa 75% taatlushinnast Teljekoormuskaalu kordustaatlus 80, Teljekoormuskaalu vastavushindamine / siseriiklik esmataatlus 120, Raudteekaalu (automaatne) 150 t kordustaatlus 850, Raudteekaalu (automaatne) 150 t vastavushindamine 1400, Raudteekaalu (mitteautomaatne) 150 t kordustaatlus 550, Raudteekaalu (mitteautomaatne) 150 t vastavushindamine 950,00 MAHUMÕÕTEVAHENDID Kütusetankuri kl 0,5 kordustaatlus (max kulu 100 l/min) 35, Kütusetankuri kl 0,5 vastavushindamine (max kulu 100 l/min) 50, Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi kordustaatlus 150, Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi vastavushindamine 150, Baarimõõdunõu kordustaatlus 20, Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kordustaatlus (max kulu > 200 l/min) 275, Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi vastavushindamine (max kulu > 200 l/min) 400,00 SOOJUSARVESTID Soojusarvesti komplekti kuni DN40 kordustaatlus 40, Soojusarvesti komplekti kuni DN40 esmataatlus 40, Soojusarvesti komplekti DN50...DN100 kordustaatlus 80, Soojusarvesti komplekti kuni DN50...DN100 esmataatlus 80, Soojusarvesti arvutusploki kordustaatlus 25, Soojusarvesti arvutusploki esmataatlus 25, Soojusarvesti takistustermomeetrite paari kordustaatlus 15, Soojusarvesti takistustermomeetrite paari esmataatlus 15, Soojusarvesti mahumõõtemuunduri kordustaatlus 30, Soojusarvesti mahumõõtemuunduri esmataatlus 30,00 8(10)

9 Taatlemine Kood Teenuse nimetus Hind, EUR VEEARVESTID Kuumaveearvesti kuni 15 mm kordustaatlus 7, Kuumaveearvesti kuni 15 mm esmataatlus 7, Kuumaveearvesti 20 mm kordustaatlus 10, Kuumaveearvesti 20 mm esmataatlus 10, Kuumaveearvesti mm kordustaatlus 13, Kuumaveearvesti mm esmataatlus 13, Kuumaveearvesti mm kordustaatlus 28, Kuumaveearvesti mm esmataatlus 28, Kuumaveearvesti mm kordustaatlus 40, Kuumaveearvesti mm esmataatlus 40, Külmaveearvesti 15 mm kordustaatlus 7, Külmaveearvesti 15 mm esmataatlus 7, Külmaveearvesti 20 mm kordustaatlus 10, Külmaveearvesti 20 mm esmataatlus 10, Külmaveearvesti mm kordustaatlus 13, Külmaveearvesti mm esmataatlus 13, Külmaveearvesti mm kordustaatlus 28, Külmaveearvesti mm esmataatlus 28, Külmaveearvesti mm kordustaatlus 40, Külmaveearvesti mm esmataatlus 40,00 AUTODE TEHNO- ja LIIKLUSJÄRELEVALVE MÕÕTEVAHENDID Kiirusmõõturi kordustaatlus 135, Kiirusmõõturi esmataatlus 135, Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) kordustaatlus 170, Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) esmataatlus 170, lisahind iga lisaantenni korral 79, lisahind iga lisanäidiku korral 95, Mootorsõiduki heitgaaside analüsaatori kordustaatlus 180, Mootorsõiduki heitgaaside analüsaatori esmataatlus 180,00 TAKSOMEETRID Kui tellitakse ainult taatlemine või adapteerimine/kohandamine on hind -50% Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 1 tariif 50, Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 2 tariifi 65, Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 3 tariifi 85, Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 4 tariifi Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 5 tariifi 120, Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 6 tariifi 140, Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 7 tariifi 145, Taksomeetri kordustaatlus või esmataatlus + adapteerimine/kohandamine 8 tariifi 175,00 PIKKUSMÕÕTEVAHENDID Pikkusmõõtevahendi 1 m kordustaatlus 25, Pikkusmõõtevahendi 1 m esmataatlus 25, Pikkusmõõtevahendi 10 m kordustaatlus 37, Pikkusmõõtevahendi 10 m esmataatlus 37, iga järgmise 10 m hind 30, Kaablimõõturi kordustaatlus 75, Kaablimõõturi vastavushindamine Mõõteratta kordustaatlus 75, Mõõteratta esmataatlus 75,00 9(10)

10 Muud teenused Kood Teenuse nimetus, maht Hind, EUR AJATÖÖ Ajatöö antakse (mitte täpsemini kui) ühe kümnendikkohaga tundides, st 1/10 vastab 0,1*50,00 = 5 EUR Ajatöö tunnitasu 50, Renditeenused Rendiobjekti nimetus lisatakse vastavalt vajadusele (nt vihtide, ruumide, autode rent) TRANSPORT Transporditasu EUR/km (Metroserdi laborist kliendi asukohta ja tagasi) 0, Transporditasu EUR/km (Metroserdi laborist kliendi asukohta ja tagasi) haagise ja/või vihtide veol üle 500 kg 0, Transporditasu, min 18,00 EUR 18, Transporditasu haagise ja/või vihtide veol üle 500 kg, min 27 EUR 27, Väljasõidul kliendi transpordiga spetsialisti teeloleku tasu (tund) 30, Tellijast tingitud ooteaeg kliendi asukohas mõõtevahendi kalibreerimisel / taatlemisel 30, Cargobussiga saatekulu Muud kulud väljasõidul (kuludokumendi põhised) TUNNISTUSED Kalibreerimistunnistus inglise või vene keeles 40, Tunnistuse dublikaat 10, Taatlustunnistus inglise või vene keeles (vabatõlkega koopia) 20, Paberkandjal kalibreerimis-/taatlustunnistus 2,00 KOOLITUS Metroloogiaalane koolitus tellimisel, grupp 1-10 inimest, 1 päev 1200, Metroloogiaalane koolitus tellimisel, grupp inimest, 1 päev 1500, Metroloogiline audit, 1 audiitorpäev 500, Konsultatsioon, nõustamine (ajatöö), tund, miinimumtasu 1 tund 50,00 10(10)

AS Metrosert

AS Metrosert Otsus Tallinn 30.12.2009 nr 5.1-5/09-0052 Metrex Mõõtekeskus OÜ 03.12.2008 taotluse alusel alustatud haldusmenetluse lõpetamine AS Metrosert tegevuse suhtes 1. Haldusmenetluse algatamine Metrex Mõõtekeskus

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda:

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 9 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 1. Kasuta ainult korraldajate antud sulepead.. Kasuta

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 SOOJUSARVESTID Osa 2: Konstruktsiooninõuded Heat meters Part 2: Constructional requirements EESTI STANDARDI

Rohkem

Tüübikinnituse tunnistuse nr Tähis Tunnistuse kuupäev TJA / / Pistrik I-V OÜ TJA / /344

Tüübikinnituse tunnistuse nr Tähis Tunnistuse kuupäev TJA / / Pistrik I-V OÜ TJA / /344 Tüübikinnituse tunnistuse nr Tähis Tunnistuse kuupäev TJA 6.13-3/10.01.10 20.21/92.12 29.02.2010 16.01.2018 Pistrik I-V OÜ TJA 6.13-3/10.02.10 321/344 29.04.2010 22.05.2018 Pistrik I-V OÜ Tunnistuse kehtivuse

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 ( Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - X Kvantomadused ja tehnoloogia.docx

Microsoft Word - X Kvantomadused ja tehnoloogia.docx Sild, mis ühendab teadust tänapäeva füüsikas ja ettevõtlust nanotehnoloogias Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 2. osa Kvantomadused ja tehnoloogia X õppemoodul:

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx 15. Hüdroakustilised d infohankesüsteemid id Kirjandus: Arro I. Sonartehnika, Tln., TTÜ kirjastus, 1998 Otsingu sõna: Sonar + signal processing, echo sounding, underwater acoustics, hydroacoustics, active

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx IRZ0020 Kodeerimine i ja krüpteerimine praktikum 4 Julia Berdnikova, julia.berdnikova@ttu.ee www.lr.ttu.ee/~juliad l 1 Infoedastussüsteemi struktuurskeem Saatja Vastuvõtja Infoallikas Kooder Modulaator

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS SA2-AC75GEC Luukpära Sce 75 Bensiin 54/73 manuaal 7 490 AMBIANCE SA2-AM75GEC

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Magistritoo30.doc

Microsoft Word - Magistritoo30.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Materjaliteaduse instituut IRINA KÄRKKÄNEN ELEKTRONENERGIA ÜLEKANDE PROTSESSID POLÜVINÜÜLKARBASOOLIL PÕHINEVATES ORGAANILISTE VALGUSDIOODIDE MATERJALIDES Optika ja

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc 1.1. ELEKTROSTAATILISE VÄLJA UURIMINE 1. Tööülesanne Erineva kujuga elektroodide elektrostaatilise välja ekvipotentsiaalpindade leidmine elektrolüüdivanni meetodil. Potentsiaali jaotuse leidmine arvutil

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Side

Side SIDE (IRT 90) Loeng Signaalid sidekanalis Teema - signaalid Signaaliülekanne üüsilises kanalies Põhiriba signaal ja selle esius Kisaribalised ja laiaribalised signaalid vs kanalid Häirekindluse agamine

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem