Talmudi luiskelood. Tänapäeval on talmud saadaval ka elektroonilisena CD-del (toim). 6

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Talmudi luiskelood. Tänapäeval on talmud saadaval ka elektroonilisena CD-del (toim). 6"

Väljavõte

1 279 Talmudi luiskelood 1 Iidne luiskelugude rääkimise kunst jõudis Ameerikas uuele tasandile. Uusi territooriume avastanud karmidest ääremaa-asukatest, puuraiujatest ja kauboidest, risti ja põiki läbi maa rännanud kaupmeestest ja ränduritest said nii luiskelugude jutustajad kui ka kangelased. Lugusid vesteti kõikjal, kus oli rahvast koos, 2 ja juttude liialdused said osaks 19. sajandi rahvalikust kirjandusest. Ehkki need lood ilmusid tihtipeale lühiealistes marginaalsetes ja kohalikes väljaannetes, on need olulised Ameerika tsivilisatsiooni ajaloolise uurimise seisukohalt. Richard M. Dorson mõistis nende tähtsust juba oma kuulsusrikka karjääri alguses ning pöördus vanade tolmuste ajakirjade, brošüüride ja kalendrite poole, et noppida neist välja see aines, mida ta asjakohaselt nimetas koomilisteks muistenditeks. Tema esimene raamat Davy Crockett: American Comic Legend (1939) oli kogumik sedalaadi juttudest, mida väidetavasti rääkis üks Ameerika poliitika värvikamaid kujusid Davy Crockett või mida räägiti tema kohta. Selle 1 Originaal: Ben-Amos, Dan Talmudic Tall Tales. Dégh, Linda & Glassie, Henry & Oinas, Felix J. (toim). Folklore Today: A Festschrift for Richard M. Dorson. Bloomington: Indiana University, Research Center for Language and Semiotic Studies, lk Rekonstrueeritud etnograafilist kirjeldust jutuvestmise kohta meeste seas vt Richard Bauman (1972). Enamik Ameerikas luiskelugude jutustamist käsitlevatest uuringutest keskendub üksikutele jutuvestjatele ja sisaldab seetõttu kaudselt esituse sotsiaalsete ja situatsiooniliste kontekstide kirjeldusi (vt Jansen 1949, 1948; Lunt 1968 (mis sisaldab mh kasulikku bibliograafiat); Brunvand 1965; Halpert 1944a, 1944b, 1945a, 1945b, Boatright 1965 [1945]).

2 280 Dan Ben-Amos väljaande eessõnas kommenteerib Howard Mumford Jones, et leida paralleele neile erakordsetele väljamõeldistele, peame otsima teistest kirjandustest näiteks neid imestusväärseid mõtteid, mis leiduvad kõmri ja iiri lugudes (Jones 1939: xiii). Tõenäoliselt võivad teatud Ameerika luiskelugude teemad olla pärit neist kahest traditsioonist, mille kandjad Briti saartelt massiliselt emigreerusid. Kuid sellel jutuvormil oli laiem levik, mis ulatus koguni Põhja- või Kesk-Euroopa piiride taha ja esines veelgi vanemates kirjandustes kui iiri ja kõmri oma. Ühte varasematest luiskelugudest võib kohata klassikalises kreeka kirjanduses. Plutarchos tsiteerib Antiphanest, kes ütles humoorikalt, et teatud linnas tardusid sõnad külma tõttu juba väljaütlemise hetkel ja hiljem nende sulades kuulsid inimesed suvel seda, mida nad talvel üksteisele olid ütelnud (Plutarcos 1927: 421). 3. Austusavaldusena Richard M. Dorsonile tahaksin uurida sajandil luiskelugusid rääkinud juudi rabide jutustamiskunsti. Nende lugusid võib leida mõlema talmudi lehekülgedelt, puistatuina tõsiste religioossete ja õiguslike diskussioonide sekka. Nii Jeruusalemma kui ka Babüloonia talmud on mišna (3. sajandi religioosne ja moraalne käitumiskoodeks) tõlgenduste kogumikud, 4 mida rabid oma koolides mitmesaja aasta vältel seletasid. Talmudite lõplikud tekstid sisaldavad diskussioone ja vaidlusi sadadelt rabidelt, kes arutasid küsimusi, 3 See on motiiv X Vale: kevadel välja sulavad külmunud sõnad. Joseph Addison tsiteeris üht märksa põhjapoolsemast maanurgast pärit külmunud sõnade kirjeldust, mille ta leidis John Mandeville i 14. sajandist pärineva reisifantaasia käsikirjast (Addison 1710; vt ka Bond 1971: ). Veel üks paralleel on postisarve lugu parun Münchhauseni seikluste 6. peatükis. Kõnealuse raamatu erinevate väljaannete bibliograafia on kokku pannud Erwin Wackermann (1969). 4 Lisaks talmudile on käibel ka mitmeid eraldiseisvaid mišna väljaandeid (esimene neist trükiti koos kommentaaridega Napolis aastal). Samas aga moodustab mišna talmudi selgroo, mis on sõna otseses mõttes ümbritsetud kommentaaridega, sest igal talmudi leheküljel on kesksel kohal mišna tekst, selle ümber aga kommentaarid ja viited. Babüloonia talmud trükiti tervikuna esmakordselt Venezias Bombergi trükikojas aastatel , Palestiina talmud samas aastatel Just Bombergi väljaannete tekstipaigutusest ja šriftidega eristamisest ning paginatsioonist lähtuvad kõik edasised trükid tänapäevani välja (toim).

3 Talmudi luiskelood 281 kaalusid alternatiivseid selgitusi ja spekuleerisid mišna tekstidest ja neile järgnevatest autoritatiivsetest tõlgendustest loogilisi järeldusi ja üldistusi. Jüngrid kandsid edasi oma õpetajate õpetusi ja levitasid nende ideid ühest koolist teise ning lõid selle käigus suure tähtsusega suulise õppimise traditsiooni. Tegelikult ehkki nii mišna kui talmudid on tänapäeval saadaval ka trüki- ja käsikirjalises vormis, 5 peeti neid tollal ning peetakse tänaseni ikka suuliseks seaduseks või traditsiooniks (vt märkust 3 lk 246). 6 Palestiina ja Babüloonia koolide rabide diskussioonides domineerisid religioosne ja tsiviilseadus. Kuid need polnud ainsad teemad. Eksemplid, valmid ja vanasõnad, märtritest ja imedest rääkivad muistendid, kuulsuste elulood ja juhtumid kurikuulsate isikute elust esinevad Talmudite lehekülgedel külg külje kõrval seaduseteemaliste kainemate väitlustega. Tihti tsiteeritakse narratiive ja vanasõnu ühe või teise arvamuse toetuseks; paljudel on allegooriline väärtus. Aeg-ajalt tundub õpetatud meeste debattide ja narratiivinäidete vahekord kokku klopsitud, neil pole selget seost, didaktilist väärtust ega heuristilist tähtsust. Juhuslik assotsiatsioon mingi juhtumi, isiku või koguni samažanrilise jutuga on koostajaid mõjutanud sisse võtma ka lood, mis muidu on vastuolus talmudi üldise suundumusega. Selline on lugu talmudi luiskelugudega. Näiteks järgneb laeva müümise seaduslikke aspekte käsitlevale mišnaistlikule seletusele narratiivide jada, mis sisaldab järgnevat: (1) Rabba 7 b[ar] bar Hana teatas pärast: Ükskord reisisime laevaga ja nägime kala, kelle ninasõõrmetesse oli sattunud parasiit. Selle peale tõstis vesi kala üles ja viskas kaldale. 60 linna hävitati seeläbi, 60 linna toitusid temast ja 60 linna soolasid ta [jäänuseid] ja ühest tema silmamunast täideti kolmsada õlivaati. 12 kalendrikuu pärast naastes nägime, et tema skeletist lõigati sarikaid ja ehitati neid linnu uuesti üles (Babüloonia talmud, Bava Batra 73b). 8 5 Tänapäeval on talmud saadaval ka elektroonilisena CD-del (toim). 6 Talmudite kohta käiv kirjandus on mahukas. Babüloonia talmudi uurimise erinevate suundade ülevaatlikku käsitlust vt Jacob Neusner (1970). Babü loonia talmud on kättesaadav ka ingliskeelsena (The Babylonian Talmud 1 35, ). Sealt on pärit ka kõik käesolevas artiklis olevad tsitaadid, kui pole viidatud mõnele teisele väljaandele. 7 Heebrea k: suur, võimas, ka riiakas (toim). 8 Vt motiiv X1300 Valed kaladest.

4 282 Dan Ben-Amos See ja teised sarnased lood on talmudi kontekstis silmatorkavad kui karjuvad valed, mis esinevad seadusandlikke ja religioosseid eeskirju kehtestavates raamatutes. Seda ilmset vastuolu lahendada püüdes üritasid traditsioonilised talmudi seletajad neid tõlgendada teistegi narratiivide puhul rakendatud meetoditega. Näiteks Hispaania talmudist rabi Jom Tov Ben Abraham Išbili ( ) pakkus välja kaks üsna vastandlikku ratsionaalset selgitust. Ühelt poolt arvas ta, et need lood võinuksid olla faktilised teated. Lõppude lõpuks olid keskaegsed reisiraamatud sama uskumatud kui luiskelood (vt Wright 1925 (=1965), 1947). Teiselt poolt pidas ta neid juttudeks unenägudes kogetust. Selle peatüki lood räägivad asjadest, mis tunduvad inimestele kummalised, sest nad pole nendega tuttavad, kuid on väga usutavad neile, kes tunnevad loodust, nagu näiteks merekoletiste suurus ja lainete kõrgus tormi ajal. Neis sisaldub ka vihjeid asjadele, mis pole nähtavad silmaga, vaid nägemustes. Sest kui targad läksid ookeanireisidele, nägid nad seal Jumala imesid [---] ja magades kogesid nad oma meditatsioonide kontekstis tähelepanuväärseid nägemusi. Õpetlased kirjutasid, et ükskõik kus esinevad sõnad ma ise nägin, on tegemist reisi ajal nähtud unenäoga (Arz : 1441, vt ka Chajes 1952: ). Hiljem kinnitas juhtiv Poola talmudist rabi Samuel Eliezer Ben Jehuda Ha-Levi Edels ( ) neid jutte selgitades, et need on allegooriad. Ta soovitas mitmetasandilist, sodiaagi-, piibli- ja ajaloosümbolitest ning -tähendustest kombineeritud viitesüsteemi ning tõlgendas peamise luiskelugude vestja rabi bar bar Hana uskumatuid lugusid nii, nagu sisaldaksid need sõnumeid juutide tuleviku kohta. Vastavalt tema süsteemile oli ülaltsiteeritud (1) lugu allegooria juutide lunastamisest vaenlaste poolt põhjustatud katsumustest ja terrorist. Et sodiaagis on kala adarikuu (umbes märts) märk, soovitab ta dešifreerida juttu vastavalt sel ajal sünagoogides loetavale piiblitekstile, nimelt Estri raamatule. Narratiivi tasandil sümboliseerib kala juutide hävitamiseks salanõu pidanud Haamanit, vastavalt sellele tähistab kala surm Haamani ja laiendatult kõigi juutide vaenlaste saatust. Lõpuks viitavad linnade taastamine ja 300 õlivaati juutide elu uuele sisseseadmisele oma maal ning nende keskel valitsevale rõõmule ja õnnele, kui nad tähistavad vabanemist sellest katsumusest (Hiddušei Aggadot, p. 43; vt ka Rabinovitz 1966). Samasuguseid allegoorilisi tõlgendusi on välja pakutud tänapäevani. Talmudiõpetlane Juda David Eisenstein teeb ettepaneku pidada neid imepäraseid lugusid koodikeeleks, kus iga jutuelement omab sel-

5 Talmudi luiskelood 283 get ja erilist tähendust: Laev lainete keskel esindab judaismi [---] liiv on Iisrael, [---] väikesed tähed on israeliidid [---] hiidkala, krokodill või lohe Leviatan 9 kujutab erinevaid judaismi ja juutide peavaenlasi (Eisenstein 1937: 14 15). 10 Kooskõlas traditsioonilise õpetusega tuletab J. D. Eisen stein nende sümbolite tähendused piiblitekstidest, -metafooridest ja võrdlustest, kuid ta toob ka ohvri neile uutele ideedele, mis pakuvad välja, et need narratiivid võivad viidata ajaloolis-poliitilistele sündmustele. Seega arvatakse need jutud olevat kodeeritud keeles, mis annab edasi selliseid sõnumeid ja informatsiooni, mis ei tohtinud sattuda valitsevate võimude ja tsensorite valvsa silma alla. Kuid see, mis hämmeldab seletajaid, vaevalt huvitas talmudite rabisid. Käesoleva näite puhul ajaloolised ja kirjanduslikud perspektiivid pigem ähmastavad kui selgitavad juttude tähendusi. Kui posttalmudistlikud põlvkonnad otsisid neist lugudest religioosseid või rahvuslikke allegoorilisi tähendusi, siis talmudite rabid mõistsid neid jutte sellistena, nagu need olid luiskelugudena. Talmudiaegse ühiskonna suulises pärimuses moodustasid need eri žanri, mida markeerisid erilised, tähendusi kandvad ja süžeesid peegeldavad karakteristikud. 11 Iseloomustavate tunnuste ja nende retoorilise tähenduse äratundmine võimaldas kuulajatel jutustajaid mõista ning teha vahet nende lugude ja nendega sarnaste juttude vahel, millel hoolimata osalisest sarnasusest oli hoopis teistsugune mõte. Ilmselt eristasid rabid ise seda jutužanri, kuid ei andnud talle nimetust. Talmudites esineb vaid ühel korral terminoloogiline markeering jutule, mida võiks luiskelooga seostada, ja isegi siis viitab näide varasemale perioodile kui see, millest pärineb enamik sama žanri narratiive. Ateena õpetatud meeste ja 2. sajandi rabi Jošua ben Hanania vahel peeti teravmeelne dialoog: 9 Leviatan on heebrea piiblist tuntud merekoletis (vt Ii 3: 8; 41; Ps 74, 14; 104: 24jj; Js 27: 1) (toim). 10 Lühiesseed nende juttude kohta on kirjutanud ka Abraham Karlin (1947) ja Nathan Shalem (1949). Mõlemad autorid tunnistavad juttude rahvusvahelist levikut ja liialdavat loomust, ent kui A. Karlin viitab nende didaktilisele väärtusele, siis N. Shalem pöörab peatähelepanu neis sisalduvale geograafilisele informatsioonile. 11 Vaata Dan Ben-Amose mõttevahetust, mis selgitab järgneva analüüsi aluseks olevate folkloorižanrite kontseptsiooni (Ben-Amos 1969 (käesolevas kogumikus lk ), 1976a, 1974 (käesolevas kogumikus lk )).

6 284 Dan Ben-Amos (2) Nad ütlesid talle: Räägi meile mõned jutud. Tema ütles neile: Ükskord oli muul, kes poegis, ning ta kaelas oli ürik, millele oli kirjutatud: Minu isa majale on esitatud võlanõue mahus [sada] tuhat zuzit. Nemad küsisid temalt: Kas siis muul võib poegida? Tema vastas neile: See on üks nendest lugudest (Babüloonia talmud, Bekorot 8b). 12 Arameakeelses algupärandis sisaldavad selle dialoogi alguse- ja lõpulaused selget žanrilist terminit, mis sõna-sõnaliselt tähendab vääri ja väljamõeldud sõnu. Selle termini esinemine Ateena õpetlastega peetud dialoogis peaks pälvima põgusast tähelepanust enamat. Erinevate kreeka žanrikategooriate hulgas tehti vahet ka võimaliku (plasma) ja võimatu (pseudos) vahel. Richard Heinze järgi kehtis selline eristus eriti reisikirjade puhul. See eraldas kreeka lühijuttudes ja reisiseiklustest pajatavates lugudes võimaliku ja tõenäolise väljamõeldud ja ole muselt uskumatutest elementidest (Heinze 1899; vt ka Kerényi 1962: 3). Niisiis, kui kreeka õpetlased soovisid kuulda erilaadi väljamõeldud juttu, rääkis juudi rabist külaline vastuseks tegelikkuses võimatu loo. Ehkki varasemad targad mehed vaevalt rääkisid selliseid jutte, tegid hilisemad juudi rabid uskumatute ja väljamõeldud reisilugudega tutvust ning õppisid neid rääkima ja kuulama, isegi kui puudus sobiv termin nende nimetamiseks. Rabide omandatud valede rääkimise kunst on keerukas kommunikatiivne ülesanne. Juttude sisu tuleb esitada tõena, kuid samas ei tohi neid eksikombel tegelikkuseks pidada. Liialdus, mis avalikult kuulutab iseenda võltsi olemust, on vasturääkiv. Sellele omase kvaliteedi säili tamine nõuab luiskeloo maskeerumist faktiks, kuid ometi pidevat viitamist maski olemasolule. Jutustus sisaldab seega näivate ja tõeliste tähenduste vastastikust mõjustust; mõlemaid peaks loos alles hoidma, sest nad mõjutavad niihästi teineteist kui ka kuulajaskonna hoiakut jutu suhtes. Tekst peaks jutustajale vastu rääkima, sellal kui selles verbaalses mängus kaasalöövatel kuulajatel tuleb luua suhe mõlema tähendustasandiga tõelise (mille järgi jutt on väljamõeldis) ja näi vaga (mille järgi lugu on tegelikkus). Talmudi luiskelugudes väljendatud tõe ja väljamõeldise vastanduvad ideed on kontekstiga seotud. Erinevates sotsiaalsetes või narra tiiv setes tingimustes peaksid ühed ja samad jutud olema kas 12 Motiiv X1242 Valed muuladest.

7 Talmudi luiskelood 285 valed või tõe sed. Kuid jutustamissituatsioonis peavad jutustajad ja kuulajaskond säilitama hapra tasakaalu näiva ja tõelise, uskumise ja mitteuskumise vahel üksteisest sõltuvate kommunikatiivset tähendust omavate sotsiaalsete ja tekstiliste tunnuste kogumi abil. Sotsiaalselt tugineb jutustaja narratiivne autoriteet ja võime oma kuulajate usaldust saavutada kuulajaskonnale teada olevale biograafilisele informatsioonile. Nõnda peeti enamikku talmudi luiskelugude jutustajaist ränduriteks, kes läbisid kõrbi, seilasid meredel ja külastasid maid, mida nende kuulajaskond kunagi ei näinud. Nende lugusid toetas kogemus. Rabba bar bar Hana, peamine talmudistlik väljamõtleja, oli sajandi õpetlane, kes sündis Babüloonias ning suundus õpingute ajaks Palestiinasse, kus õppis koos väljapaistva rabi Johanan bar Nappaga. 13 Babülooniasse naasnud, andis Rabba bar bar Hana oma teadmised kohalikele rabidele edasi enam kui kahesajas oma õpetajate nimel ringlusse lastud õpetuses. Ehkki hilisemate põlvkondade seas ületas tema jutuvestjakuulsus kaugelt õpetlase oma, peeti teda omal ajal usaldusväärseks, õpetajate sõnu ausalt teadmisi edasi andvaks jüngriks (Vt Babüloonia talmud, Berahot 13b, 23a, 24b, 25a, 40b, 42b, 49a; Jevamot 55b; rohkem viiteid vt Albeck 1969: ; Bacher 1913: 87 93). Teine jutustaja, rabi Dimi, 14 kes oli samuti rabi Johanan bar Nappa õpilane, reisis tihti Babüloni ja Palestiina vahel. Fraas siis, kui rabi Dimi saabus, eelneb paljudele tema juttudele ja õpetussõnadele (vt Babüloonia talmud, Ketuvot lllb; Berahot 6b, 31b, 44a; Šabbat 13b, 72a), muudel juhtudel teatab ta lihtsalt nii ütlevad nad läänes (vt Babüloonia talmud, Eruvin 30a; Sukka l0a), viidates Palestiinale, mis asub Babülooniast läänes. Jeruusalemma talmudis nimetatakse rabi Dimit nehutiks, see tähendab reisija epiteet, mis esineb aeg-ajalt ka Babüloonia talmudis (vt Babüloonia talmud, Hullin 124a). Kolmanda jutuvestja nimi Indialane Rab Juda peegeldab tõenäoliselt kas tema päritolumaad või tema sooritatud reisi. Ränduri sotsiaalne roll sisendab luiskeloo rääkijasse usaldust. Tark jutustaja on otsekui ühenduslüli tema nähtud kohtade, sündmuste ja objektide ning teadmatute kuulajate vahel. Tema isiksus saab oluliseks 13 Palestiina talmudi Gemara koostamist alustanud õpetlane ( pkr), tegutses Sepphorises ja Tiberiases (toim). 14 Õpetlane Nehardea linnast, mis oli üks neljast juutide vaimsest keskusest Babüloonias (toim).

8 286 Dan Ben-Amos teguriks võõrastest maadest ja meredest rääkivate imelugude tajumisel ja mõistmisel. Kogemuse ja reputatsiooni kaudu on ta omandanud narratiivse õiguse liialdada ning seega võivad tema valed ja lood olla allutatud ühise nõusoleku sotsiaalsele konventsioonile, mis annab lugudele tegelikkuse ilme. Kuigi ränduri roll on luiskelugude rääkimiseks hädavajalik, ei tarvitse see olla piisav, eristamaks väljamõeldist faktist, ka ei saa see olla ainus piiritlev tunnusjoon, mis liigitab valeks kõik selle, mida võõrsilt tulnud külaline räägib. Lõppude lõpuks võisid meresõitjad ja reisijad tahta jutustada ka tegelikest sündmustest ja vaatamisväärsustest, nii et funktsionaalselt pidi neil olema verbaalseid vahendeid fantaasia ja reaalsuse eristamiseks ning selle vahetegemise kuulajatele edastamiseks. Selleks pakub nende valitud spetsiifiline narratiivižanr tõlgendamise ja mõistmise tarvis konteksti. Ehkki neil puudub talmudi kultuuris nimetus, viitab luiskelugude kasutus sellele, et seda žanri tajuti erilise jutuvormina ning et nende lugude jaoks olid kultuuriliselt ettekirjutatud piirid, mis määrasid ära sobivad teemad. Kui mõni väljamõeldis ei vastanud neile kultuuriliselt tunnustatud žanrilistele ettekirjutustele, kerkis see talmudi kirjanduslikust korpusest esile kui tähendusrikas või juhuslik kommunikatsiooni kultuuriliste normide rikkumine. Kuid nood luiskelugude žanritunnused, mida rääkijad talmudistlikul perioodil formuleerisid ja tajusid, andsid sümboolselt edasi lugude näilise tõelisuse ning tegeliku väljamõelduse erilist vastastikust mõju. Talmudi luiskelugudes ilmnevad need žanritunnused nii jutu raamis kui ka loos eneses. Raam loob suhte narratiivi sisu ja loo jutustaja ning vastavalt ka kuulajate vahel, sest lugu rullub lahti tegevuste, vaadete või esemete kaudu. Mõlemal tasandil toimivad need tunnusjooned selleks, et säilitada ambivalents tõsiasja ja väljamõeldu suhtes. Lugude jutustajad saavutavad sellised tulemused neljal viisil: kinnitades ja/või distantseerides oma lugusid jutu raamis, valides erilised kultuuriliselt aktsepteerivad teemad ning esitades oma lugu tähendust edasi andvas struktuurilises järjestuses. Kinnitamine Loo jutustaja kinnitab oma loo tõepära, esitades seda kas pealtnägija jutustusena või toetudes piiblitekstile. Rabba bar bar Hana jutustab ebatavalisest loodusnähtusest järgmiselt:

9 Talmudi luiskelood 287 (3) Rabba b. bar Hana ütles seejärel: Ma nägin konna, kes oli sama suur kui Hagronia 15 kindlus. (Kui suur on Hagronia kindlus? 60 maja.) Siis tuli madu ja neelas konna alla. Siis tuli kaaren ja neelas mao alla ning laskus seejärel puule. Kujutage vaid ette, kui tugev pidi see puu olema! R. Papa b. Samuel kostis: Poleks ma seal ise olnud, ei usuks ma seda mitte (Babüloonia talmud, Bava Batra 73b). 16 Enamik luiskelugusid algab konventsionaalse vormeliga, säilitades samal ajal isikliku vaatenurga: Ükskord reisisime laeva pardal ja nägime või Ükskord rändasime kõrbes ja nägime (Babüloonia talmud, Bava Batra 73a). Selline vormel on žanriline, mitte isiklik ja sellega ei alga mitte ainult Rabba bar bar Hana, vaid ka teiste rabide lood, näiteks: R. Safra jutustas: Ükskord olime merereisil ja nägime (Babüloonia talmud, Bava Batra 74a). 17 Verb nägime vormeli lõpul märgib jutu positsiooni ja Talmudi-jutustaja vaatenurka. Paljudes hilisemates Euroopa ja Ameerika koomilistes muistendites keerleb tegevus jutustaja ümber, kes on korraga nii kangelane kui sündmuste edasiandja, kuid talmudi jutuvestja on ainult vaatleja, kes räägib oma silmaga nähtust ilma enda tegusid ülistamata. Vähestel juhtudel, kui ei esine verbi nägime, leiavad loos aset järjekindlad muutused, mida võib vaadelda järgmises näites: (4) Rabba b. bar Hana jutustas: Ükskord reisisime kõrbes ja meiega ühines araabia kaupmees, kes oskas liiva pihku võttes ning seda nuusutades öelda, mis tee viib ühte paika ja mis tee teise. Küsisime temalt: Kui kaugel me oleme veest? Ta vastas: Andke mulle [veidi] liiva. Andsimegi ja ta ütles: Kaheksa parasangi. Kui andsime talle [hiljem] veel liiva, ütles ta meile, et nüüd oleme kolme parasangi kaugusel. Ma vahetasin liiva ära, kuid teda polnud võimalik segadusse ajada. Ta ütles mulle: Tule ja ma näitan sulle kõrbes surnuid. 18 Ma läksin [koos temaga] ja nägin neid ja nad näisid virguvatena. Nad lebasid 15 Osa uurijaid samastab Hagronia Agranumiga (toim). 16 Võrdle teise jutuvestja Rab Juda Indialase poolt räägitud looga (Babüloonia Talmud, Bava Batra 74b), motiivid X1252 Valed kaarnatest, X Vale: hiigelmadu ja X Hiigelkonn X1472 Valed suurtest puudest. Vt Stith Thompsoni (1946: ) arutelu kumulatiivsetest juttudest ja Archer Taylori (1933) seisukohti. 17 Arutelu avavormelite tähtsusest Ameerika luiskelugudes vt J. Russel Reaver (1972, sh bibliograafia), samuti Mihai Pop (1968), Barbara Babcock-Abrahams (1974) ja Dan Ben-Amos (1975). 18 Neid israeliite, kes surid neljakümneaastase kõrberännaku ajal teel tõotatud maale (4Ms 14,32 37).

10 288 Dan Ben-Amos selili, ühel oli põlv üles tõstetud ja ma nägin, kuidas araabia kaupmees ratsutas selle alt kaameli seljas läbi, oda püsti, kuid ei puudutanud seda ikkagi. Ma lõikasin ära nurga ühe surnu purpursinise rätiku küljest ja me ei saanud ära minna. Ta sõnas mulle: [Kui] sa oled neilt võibolla midagi võtnud, siis anna see tagasi, sest meil on selline komme, et see, kes neilt midagi võtab, ei saa ära minna. Ma läksin ja panin selle tagasi, seejärel võisime edasi liikuda. Kui astusime rabide ette, ütlesid nad mulle: Iga Abba 19 on eesel ja iga bar bar Hana on lollpea. Miks sa seda tegid? Kas selleks, et kindlaks teha, kas [seadus] on kooskõlas Bet Šammai või Bet Hilleli 20 otsustega? Sa oleksid pidanud lugema üle niidid ja jätkukohad (Babüloonia talmud, Bava Batra 73b 74a). Need narratiivid on esimesed viieosalisest seeriast, mis kõik sisaldavad piibliajaloo ja kosmoloogiaga seotud kõrbepilte, mida araabia kaupmees näitas Rabba bar bar Hanale. Esimene juhtum on eelkõige üldiseks narratiivseks raamiks juttudele, milles vestja hülgab ükskõikse mööduja positsiooni ja muutub aktiivseks kogemusi otsivaks ränduriks. Otsingute tulemused jagavad jutustajale harva au ja hiilgust, sest enamiku puhul näivad ta teod saamatud: ta vahetab ära liiva, kuid ei suuda araablast segadusse ajada; ta lõikab tüki ühe kõrbes surnu rätiku küljest, kuid ei saa seejärel edasi minna. Samasugused kohmakad teod lõpetavad kaks lugu ülejäänud kolmest seiklusest. Seega, ehkki jutustaja on loo keskmes, ei esine ta kangelasena. Lisaks vestja positsiooni muutusele illustreerivad need jutud veel üht lugude tõepärasuse kinnitamise viisi, mida talmudi luiskelugude rääkijad rakendavad toetumist piiblitekstile. Neis lugudes toetavad rääkijat vaikimisi piiblist pärit teated israeliitide kõrberännakutest. Teistes lugudes suhted siiski muutuvad ja piiblitekst annab aluse kirjelduse tõepära kinnitamiseks, olgu siis jutustaja ise pealtnägijaks või mitte. (5) Rami b. Ezekiel külastas kord Bene-Berakki, 21 kus ta nägi viigipuu all karjatatavaid kitsi. Viikidest voolas mesi ja kitsedest piim ning need segunesid üksteisega. See on tõepoolest, märkis ta, piima ja mett voolav maa (Babüloonia talmud, Ketuvot 111b). 19 Abba oli rabi bar bar Hana nimi, sest Rabba on Rab Aba elliptiline vorm. 20 Šammai koolkond, Hilleli koolkond. Vastavate juudi õpetlaste ümber kujunenud pühakirja tõlgendamise koolkonnad. Hillei koolkond oli mõõdukam ja Šammai oma rangem (toim). 21 Bene-Berak linn Põhja-Galileas, tänapäeval Bnei Brak Iisraelis (toim).

11 Talmudi luiskelood 289 Siin toetavad imepärast lugu piiblitekstid 1Ms 3: 8 ja 4Ms 13: 27 ning teisedki salmid, mis kirjeldavad Iisraeli kui piima ja mee maad. Isiklik tunnistus ei ole hädavajalik, kuid on seesuguse kirjelduse vabalt valitav lisajoon, näiteks: (6) Reš Lakiš 22 ütles: Mina ise nägin Sepphorise 23 piima ja mee voolu ning see laius [üle maa-ala] 16 korda 16 miili (Babüloonia talmud, Ketuvot 111b). Isegi sel juhul on piiblitekst allikaks ja isikliku teate põhiliseks tõepära kinnitavaks jooneks. Distantseerimine Samal ajal loo tõesuse kinnitamisega paigutab jutustaja narratiivi situatsiooni oma kuulajatest eemale, distantseerides seda nii ajas kui ka ruumis. Luiskelugude imesid nähti kolmes piirkonnas: meredel, kõrbetes ja Iisraelis (mis oli kauge Babüloonia kuulajatele). Mõned ebatavalised olendid ilmuvad meritsi reisijatele sel ajal, kui nad on laeva pardal, näiteks: (7) R. Safra 24 jutustas: Ükskord laeva pardal reisides nägime kala, kes tõstis oma pea merest välja. Pea küljes olid sarved, millele oli graveeritud: Ma olen väiksem mereolend, ma olen kolm tuhat parasangi [pikk] ja lähen [praegu] Leviatani suhu. R. Aši 25 ütles: See oli [toitu otsiv] merikits, [sellepärast] olid tal ka sarved (Babüloonia talmud, Bava Batra 74a; motiivid B68 Sarviline mereelukas ja X1300 Valed kaladest ). Kui meri on ebatavaliste loodusnähtuste jälgimise kohaks, siis kõrb on areen, kus kohtutakse traditsioonilisel religioonil põhinevate ajalooliste või kosmoloogiliste piltide ja isiksustega. Muutused jutu kohas, 22 Šimon ben Lakiš, sissipealik pärast Teise templi hävitamist, pärimuse kohaselt mees, keda Johanan ben Zakkai kohtas kord jões ujudes. Rabi Johanan tahtis teda rahuliku elu juurde meelitada ning lubas talle anda oma noorema õe, kes on temast veel ilusam (Šimon oli Johanan ben Zakkaid imetledes öelnud, et tolle ilu peaks kuuluma naisele), juhul, kui ben Lakiš hakkab toorat õppima. Šimon ben Lakiš hakkaski õppima ja temast sai kuulus õpetlane (Bava Metsia 84a) (toim). 23 Linn Galileas Naatsaretist kümmekond kilomeetrit põhja pool (toim) sajandi õpetlane ja kaupmees (toim). 25 Rabi Aši, Sura akadeemia juhataja, surnud aastal 427. Teda peetakse Babüloonia talmudi peamiseks koostajaks (toim).

12 290 Dan Ben-Amos teemades ja hoiakus sisaldavad seega süstemaatilisi transformatsioone, mis on ainuomased kõrbejuttude seeriale. Varem käsitletud loo (4) lõpuepisoodis kirjeldab jutustaja oma saamatut reageerimist imepärases olukorras. Et ta ettevõtmised luhtuvad, pöörab ta pilke iseendale, pälvides seeläbi rabide sarjamise: Iga Abba on eesel ja iga bar bar Hana on lollpea. Teine näide demonstreerib viidet pigem pärimuslikule kosmoloogiale kui ajaloole, mis on kõrbes toimuva suhtes distantseerumiseks sobilik. (8) Ta [araabia kaupmees] ütles mulle: Tule, ma näitan sulle, kus maa ja taevas kokku saavad. Ma võtsin leivakorvi ja asetasin selle taeva aknale. Lõpetanud oma palved, hakkasin seda otsima, kuid ei leidnud. Küsisin ta käest: Kas siin on vargaid? Ta vastas mulle: Taevane ratas pöörleb. Oota siin homseni ja sa leiad selle taas (Babüloonia talmud, Bava Batra 74a). Ideed taevasest aknast ja rattast on osa tolleaegsest prevaleerivast kosmoloogilisest maailmapildist. Niisugustele ideedele on viiteid nii apokrüüfilises kui ka talmudi kirjanduses. Taevast peeti võlviks, milles on 356 akent, iga päeva kohta üks, ning ratta abil pöördus kas kogu laotus või liikusid ainult taevakehad (vt Exodus Rabba 15: 22; Jeruusalemma talmud, Roš ha-šana 2: 4; Jalkut Šim oni 185 & 673; Charle 1912: ptk 72: 3, 7; 83: 11; 101: 2). Nagu kõrb, nii oli ka Iisrael tegevuspaik, kus geograafiline kaugus kombineerus piiblist pärit vihjetega. Tegelikult viitavad Iisraelist rääkivad jutud piiblis esinevatele kirjeldustele sellest kui viljakast maast, enamasti liialdatult, näiteks: (9) Kui R. Dimi tuli, ütles ta järgmist: Mis on Piibli kirjakoha Ta seob oma eesli viinapuu külge tagamõte? (1Ms 49, 11). Iisraelimaal polegi viina puid, mille saagi koristamiseks poleks tarvis tervet linnatäit elanikke: hea viinapuu külge oma eeslivarsa (1Ms 49,11); Iisraelimaal pole isegi ühtki metsikut viinapuud, mis ei annaks marjakoormat kahe emaeesli tarvis. Juhul kui te peaksite arvama, et neis pole veini, siis pühakirjas on selgelt öeldud: ta peseb oma kuube viinaga (1Ms 49, 11) [---] (Babüloonia talmud, Ketuvot 111b). Erinevalt merest ja kõrbest võib Iisrael olla ka ajalise distantseerimise paigaks. On kaks aega, minevik ja tulevik, kuhu jutustajad oma liialdatud maakirjeldused paigutavad. Juudi ajaloo oleviku ja mineviku vaheliseks demarkatsioonijooneks on [Teise] templi hävitamine aastal 70 pkr. Sarnaselt võiks templi taastamine märkida tulevast messianistlikku ajastut. Seega naudivad jutuvestjad kirjeldustes mineviku Jeruusalemma enne templi hävitamist.

13 Talmudi luiskelood 291 (10) Rabba b. bar Hana ütles: Jeruusalemmast Jeerikosse on 10 parasangi maad. Templi uksehingede liigutamist oli kuulda kaheksa sabati teekonna 26 ulatuses. Jeeriko kitsed aevastasid viirukilõhna tõttu. Jeeriko naistel ei tarvitsenud end viirukilõhna tõttu lõhnastadagi. Jeruusalemma pruutki ei pidanud ennast lõhnastama viirukilõhna tõttu (Babüloonia talmud, Ketuvot 111b). Loo asetamine tulevikku ei tarvitse tingimata olla seotud messianistlike taotlustega. Nõnda saab jutustaja kirjeldada maa tulevast viljakust ilma religioosse uskumustesüsteemi piiranguteta ja tal on vabadus liialdada Iisraeli viljakandvusega. (11) R. Hijja b. Joseph ütles seejärel: Tuleb aeg, mil Iisraelis tehakse parimaid kooke ja siidirõivaid, sest pühakirjas on öeldud: Viljarohkus on maa peal (Ps 72, 16). Meie rabid õpetasid, et viljarohkus on maa peal, mägede otsas kahisevad viljapead (Ps 72, 16). [Siit] järeldati, et tuleb aeg, mil nisu sirgub palmipuude kõrguseks ja kasvab mäetippudel. Kuid juhul, kui te arvate, et selle koristamisega tuleb muret, siis Piiblis on selle kohta eraldi öeldud: mägede otsas kahisevad viljapead nagu Liibanoni mets (Ps 72, 16). Püha, olgu Ta õnnistatud, toob oma aardehoidlaist tuule, millel käsib vilja peale puhuda. See vabastab puhta peenjahu ning inimene jalutab välja põllule ja võtab sellest, paljast peotäiest jagub ülalpidamiseks nii talle kui ka tema kodakondsetele (Babüloonia talmud, Joma 39b). Lisaks jutusituatsioonide kaugetesse kohtadesse ja aegadesse ülekandmisele rakendavad talmudi luiskelugude rääkijad ka retoorilist distantseerumisviisi. Traditsioonilisele pühakirja eksegeesile tuginedes võetakse piibli metafoore sõna-sõnalt, esitades neid mitte fantaasia ja luule, vaid reaalsusena. Jutustajad tõstavad neid kõnekujundeid ühest kontseptuaalsest kategooriast teise, kinnitades metafooride paikapidavust ja kultuuriliselt ainult kõnes kasutamiseks mõeldud sõnastuse reaalsust. Metafooride konkretiseerimine, maale, mis piima ja mett voolab (2Ms 3, 8) sarnaste fraaside tõlgendamine tõele vastavateks teadeteks, pigem otseselt märgistav reaalne kirjeldus kui kõrvaltähenduslik sümboolne väljendus nihutab piiblisalmid nende õigelt keelepositsioonilt, paneb nad teise keelekasutusviisi ja seega distantseerib neid lingvistiliselt. Seda tehes sooritab see liialdusega sama protsessi, kuigi ümberpööratult. 26 Äramärgitud piirkond linna või paiga ümber, mille ulatuses on sabati ajal lubatud liikuda, umbes kolmandik miili (pisut üle poole kilomeetri) igas suunas (toim).

14 292 Dan Ben-Amos Teemad Ükskõik millisest vaatepunktist talmudistlikud jutustajad oma lugudele lähenevad, teemadeks valivad nad reaalseid objekte, keskendudes tuttavale loodusmaailmale kas metsikus või kultiveeritud keskkonnas. Nad räägivad lindudest ja kaladest, leivast ja kookidest, veinist ja viinapuust, puu- ja köögiviljadest. Jutustajad arutlevad tuttavate, tõeliste ja tuntud objektide üle, kuid neid kirjeldatakse uskumatutes füüsilistes mõõtmetes. 27 Igasuguse efektiivse liialduse hädavajalik eeltingimus on objektide valik tuttavast ümbrusest. Kuulajatel peab olema kogemuslik teadmine neist objektidest, et suudetaks hinnata tuttava eseme või olendi hüperboolse kirjelduse koomilist mõju. Üleloomulikud objektid või tegelased esinevad talmudi luiskelugudes harva ja kui nad esile kerkivadki, nagu näiteks kõrbejuttude rühmas, ilmneb ka sari süstemaatilisi narratiivseid transformatsioone, mille seas koomilise fookuse nihkumine narratiivi situatsioonilt jutustajale endale pole sugugi vähetähtis. Luiskelugudest üleloomulike teemade väljajätmiseks ja nende väheste juttude modifitseerimiseks, kus üleloomulik siiski esineb, võib olla mitmesuguseid põhjusi. Esiteks tajutakse üleloomulikku maailma vaimselt, mitte meeleliselt. Deemonid, jumalused ja vaimud on mõistuse loodud, nende eksistents sõltub usust. Ehkki pärimus on kanoniseerinud nende esinemiskujud, dimensioonid ja võimalikud mõjud, ei ole see siiski piiranud nende suurust ega võimeid. Ilma selgesti defineeritud reaalsuse piirideta on üleloomuliku maailma võimalused tegelikult piiritud ja liialdamise õige alus kõrvaldatud. Teiseks, koomiline ja püha on kokkusobimatud. Jumalate üle, keda kardetakse, ei naerda. Selline suhtumine oli eriti domineeriv talmudiaegses juudi ühiskonnas, rääkimata rabidest, kelle esmane ülesanne oli tegelemine religioosse seaduse ja õpetusega. Et liialduse ja üleloomuliku eraldusjoon ei iseloomusta ainult talmudi luiskelugusid, on selle jutukorpuse eristavaks tunnuseks piiratud arv lugusid, mille objektiks on mehed ja naised. Euroopa ja Ameerika koomiliste muistendite teemaks olevad ebatavalised võimed esinevad talmudi jutustuses harva, ja kui tulevadki ette, siis ei viita jutustaja 27 Arutelu realismist kui ühest ühitamatusele kaasaaitavast faktorist luiskeloos vt Walter Blair (1960: 92), Mody C. Boatright (1949a = 1949b = 1973) ja Gustav Henningsen (1965).

15 Talmudi luiskelood 293 mitte enda, vaid kellegi teise võimetele. Järgneb näide ühest üsna ebatavalisest talmudi luiskeloost: (12) Kas ei rääkinud Rabba b. bar Hana: Kui läksime Rabbi Johanani järel Genneesareti 28 puuvilju sööma, siis oli meil igaühel kombeks võtta kümme vilja [tema jaoks], kui olime sajakesi; ja kui olime kümnekesi, siis võttis igaüks sada tema jaoks, ning sajakaupa pidid need viljad olema kolme se a 29 suurustes korvides, ja ikkagi, olles need kõik ära söönud, võis ta hüüda: [Ma võiksin] vanduda, et pole toidu maitset tundnudki (Babüloonia talmud, Eruvin 30a). Struktuur Talmudi luiskelugudel on eriline struktuur. Jutustajad arendavad teemat jutustamise retoorilist efekti maksimaalselt rõhutavas vormis. Lugu koosneb nähtuse ebatavalisi mõõtmeid tõusvas järjestuses edastavate teadete hulgast, alustades võimalikust ja kulmineerudes liialdustega. Aeg-ajalt sisaldavad sellised väited ka tegevusi. Viimased ei funktsioneeri iseseisvana, vaid lihtsalt rõhutavad kirjeldust. See narratiivi omadus on kooskõlas jutustaja positsiooniga, kes on pigem loodusvaatleja kui seikluse võitluskangelane. Lisaks neile kirjeldavatele teadetele on talmudi luiskelugudes veel kolme tüüpi ütlemisi: avavormelid, koodad ja hindavad teated. Esimesed kaks asuvad, nagu definitsioonistki näha, vastavalt loo alguses või lõpus. Kolmas esineb loo pöördepunktides (vt Labov 1971: jutuanalüüs, millest oli käesoleva uurimise juures väga palju kasu). Välja arvatud kirjeldavad teated, mis on talmudi luiskeloo tuumaks, ei ole ühegi teise teate olemasolu hädavajalik. Tõsi, täielikumal narratiivil on suurem võimalus tuua esile lugusid iseloomustavat tõe ja fiktsiooni vastastikust mõju. Eriti tähtis on kooda, mis avaldub punktis, kus kirjeldavad teated saavutavad narratiivse liialduse äärmise piiri. Siis tõmbab kooda nad kokku, luues koomilise efekti, mis annab edasi alguses tõena esitatu väljamõelduse. Näiteks: 28 Linn (praegune Ginnesar) Galilea järve läänekaldal. Nii järv kui ka linn kandsid ilmselt järve kuju järgi kunagi nime Kinnerot või Kinneret (harfid), hilisemal ajal ka Genezar ja Gennesaret. Gennesareti tasandikku kutsuti viljakuse ja ilu tõttu Galilea paradiisiks (toim). 29 Se a = 1 / 3 eefat, kuivainemõõt (mõõt, vakk) = 7,3 liitrit. Korvide suurus oli seega 1 eefa ehk 22 l.

16 294 Dan Ben-Amos (14) Rabba b. bar Hana rääkis edasi: Avavormel: Ükskord reisisime laeva pardal Kirjeldav teade (a): ja laev seilas ühe kala kahe uime vahet Kirjeldav teade (b): kolm päeva ja kolm ööd; Kirjeldav teade (c): see [ujus] ülespoole ja meie [sõitsime] allapoole. Hindav teade (a): Ning kui te arvate, et laev sõitis liiga aeglaselt, Kirjeldav teade (d): ütles R. Dimi, kui ta tuli, et laev kattis kuuekümne parasangi pikkuse maa ajaga, mis kulub potitäie vee soojendamiseks. Kirjeldav teade (e): Kui ratsanik laskis noole, siis [laev] jõudis sellest ette. Kooda Ja R. Aši ütles: See oli üks neist väikestest merekoletistest, kellel on [ainult] kaks uime (Babüloonia talmud, Bava Batra 73b; motiiv X1300 Valed kaladest ). Avavormel ei lõppe verbiga nägime ja sellele vastavalt ei ole jutustaja ainult vaatleja, vaid ka seikluses osaleja. Siiski on juba tegevustel endal kirjeldav väärtus kala suuruse määramiseks. Hindav väide täidab narratiivi pöördepunkti aset, nihutades tähelepanu kala suuruselt laeva kiiruse kirjeldamisele. Kooda vähendab kala suurust koomiliselt, andes edasi kogu kirjelduse absurdsuse. Teine näide illustreerib samasugust struktuuri, ehkki kooda koomiline efekt on mõnevõrra modifitseeritud. (15) Rabba b. bar Hana jutustas: Avavormel: Ükskord me reisisime laeva pardal ja nägime Kirjeldav teade (a): lindu, kes seisis pahkluuni ulatuvas vees, Kirjeldav teade (b): samas kui tema pea ulatas taevasse. Hindav teade (a): Me mõtlesime, et vesi ei ole kuigi sügav, ja tahtsime minna end natuke jahutama, Hindav teade (b): aga Bat Kol 30 hüüdis: Ärge minge sinna, Kirjeldav teade (c): sest ühe puusepa kirves kukkus [sellesse vette] seitse aastat tagasi Kirjeldav teade (c): ja pole [ikka veel] põhja jõudnud. Kirjeldav teade (c): Ja mitte [ainult] seetõttu, et vesi on sügav, vaid [ka] sellepärast, et see on kiirevooluline (Babüloonia talmud, Bava Batra 73b; motiiv X1250 Valed lindudest ) Sõna-sõnaliselt hääle tütar, taevane või jumalik hääl, mis avaldab Jumala tahet. Vt Saul Lieberman 1950: Targumis, arameakeelses heebrea piibli tõlkes tõlgendatakse Ziz-Sadaid kui metsikut kukke, kelle pahkluud toetuvad maapinnale ja pea ulatub taevani.

17 Talmudi luiskelood 295 Kooda: R. Aši ütles: See lind oli Ziz-Sadai, sest kirjutatud on: ja Ziz-Sadai on mu juures 32 (Ps 50, 11). Narratiiv algab süütult võimalikku asja kirjeldava teatega, vihjates vee äärmisele madalusele, sest see ulatub vaid linnu pahkluuni. Kuid teine teade viib jutu otsekohe reaalsuse piiridest välja ja poetab selle erakordsuse areenile. Hindavad ütlused lubavad hetkeks hinnata seda uut ja üllatavat situatsiooni ning järgmine kirjeldav teade suurendab nähtuse mõõtmeid nagu iga edasinegi, kuni see viib kirjelduse absurdini. Seejärel nihutab kooda narratiivi aluspõhja absoluutselt teise viitesüsteemi, milleks käesoleval juhul on piiblitekst, kandes nõnda dimensioonide uudsuse üle tuttavale ja iidsele, mis on kuulajatele pühakirjast tuntud. Luiskeloo struktuur allub narratiivsele transformatsioonile ja variatsioonile. Vahetevahel ei kaasne nende modifikatsioonidega muutust tähenduses, ent kui struktuurilised muutused on korrelatsioonis jutustamise teiste aspektide variatsioonidega, toimub nihe ka loo tähenduses. Kõrbejuttude kirjeldavad ütlused näiteks sisaldavad ka jutustaja enda tegevusi, see on radikaalne erinevus võrreldes merejuttudega. Peale selle ei sisalda kirjeldav jada ebahariliku nähtuse mõõtmete astmelist suurenemist, vaid kasvavat teadlikkust suulisese ja kirjaliku pärimuse tõepärasusest. Jutustaja muudab kultuuriliselt aktsepteeritud tõekspidamised empiiriliseks reaalsuseks, põhjendades ideid meelelise kogemusega. Järelikult on neis lugudes näiva ja suulise tähenduse vahel täiesti erinev suhe. Pole tarvidustki eemaldada seda tõe maski, mida jutustaja kogu aeg säilitab. Pigem kinnitavad kirjeldavad ja hindavad teated koos koodaga üksteist ja toetavad eelkõige nende fenomenide eksistentsi, mis on kultuuris tuntud uskumussüsteemi vahendusel. Neis juttudes saab ainult jutustaja ise, kes on loomu poolest skeptik nagu iga uurija, koomiliste märkuste objektiks, nagu näites (4). Teine võimalus on, et naeru üldse ei esine, nagu järgnevas kõrbeseeriast pärinevas loos: 32 Vastav kirjakoht eestikeelses tõlkes on: ja loomad mu väljadel on mu juures! Heebrea keeles seisab loomade vastena zjz liikuvad olendid (tähenduses väik semad metsloomad) ja väljade vastena sdh või sdj maa, väli, põld (ka mets loomade elupaik). Sellest siis hiidlinnu nimi (toim).

18 296 Dan Ben-Amos (16) Ta ütles mulle: hindav teade (a): Tule, ma näitan sulle allaneelatud Korahi mehi. 33 kirjeldav teade (a) Ma nägin kaht pragu, kust immitses suitsu. hindav teade (b): Ma võtsin tüki ärapügatud villa, kastsin selle vette, kinnitasin odaotsa külge ning pistsin praost sisse. kirjeldav teade (b): Ja kui ma selle uuesti välja tõmbasin, oli see kõrbenud. hindav teade(c): [Seepeale] ütles ta mulle: Kuula tähelepanelikult, mida sa [oled kohe] kuulmas. kirjeldav teade (c): Ja ma kuulsin neid ütlemas: Mooses ja tema Toora on tõde ja meie oleme valetajad. kooda: Ta ütles mulle: Iga 30 päeva järel sunnib Gehenna 34 neid siin teist külge pöörama, nii nagu [pööratakse] potis liha, ja nad ütlevad nõnda: Mooses ja tema seadus on tõde, aga meie oleme valetajad (Babüloonia talmud, Bava Batra 74a). 35 See näide peegeldab narratiivi keerukust, mida ei kohta üheski mereloos. Araabia kaupmees ja jutustaja võtavad võrdselt osa olukorra hindamisest ja kirjeldamisest. Tulemusena kasvab hindavate teadete hulk proportsioonis ning vaheldub kirjeldavate ütlustega. Seega on talmudi pikad jutud võimelised nii vormiliselt kui temaatiliselt modifitseeruma, ent kui muutused ületavad žanripiire, väljendab jutt teisi tähendusi ja annab edasi teistsuguseid sõnumeid. Isegi kui säilib osaline sarnasus luiskelooga, ei suuda selline jutt kanda samasugust tähendust nagu teised. Talmudid sisaldavad narratiive, mis on sarnased luiskelugudega, ning seetõttu esinevad samasuguses kirjanduslikus kontekstis; tegelikult avavad nad Babüloonia talmudis jutuahelad mõlemas peamises osas, Bava Batra 73a 74b ja Ketuvot 111b 112. Esimene neist tekstidest on järgmine: (17) Rabba ütles: Meresõitjad rääkisid mulle: Laeva uputaval lainel on valge lakk või tuli harjal, ta vaibub, kui teda lüüa keppidega, millele on kirjutatud Ma olen see, kes ma olen (vrd 2Ms 3: 14), Jahve, vägede Issand, aamen, aamen, sela (Babüloonia talmud, Bava Batra 73a). 33 Korah ja veel mõned ülikud ühes 250 mehega hakkasid Moosesele ja Aaronile vastu ning Issand lasi maal neelata neid endid ühes nende majade ja varaga (4Ms 16) (toim). 34 Gehenna (Gehenom) on piibli kohaselt paik, kuhu õelad pärast surma lähevad, ehk põrgu. Nimetus on tuletatud Jeruusalemma lõunaosas asuv Hinnomi oru nimest (toim). 35 Viiteid nende mõistete kohta traditsioonilises kirjanduses vt Louis Ginzberg 1911:

19 Talmudi luiskelood 297 Selles lühikeses kirjelduses puuduvad talmudi luiskelugude tüüpilised kinnitused. Jutustaja ei räägi nähtusest, mida ta ise pealt nägi, vaid annab edasi anonüümsete meresõitjate seletused. Ehkki narratiivi dekoratsiooniks on meri, erineb teema. Loo teemaks on pigem loodusjõud kui koletis. Veel enam, selles esineb viiteid religioossetele uskumustele, üleloomulikele jõududele ja isegi jumalale enesele kõik see on tõelises luiskeloos välistatud. Viimaks ei esine jutu struktuuris kirjeldavate teadete tõusvat järjestust ega koomilist koodat, mis mõlemad on talmudi merejuttudele ühised tunnused. Isegi kui struktuur jääbki samaks, ei suuda see ise edasi anda luiskeloo sümboolset tähendust, kui teised aspektid osutavad ülekaalukalt loo teistsugusele tähendusele. Näiteks: (18) Rabba ütles: avavormel Ma nägin, kuidas kirjeldav teade (a): Liliti 36 poeg Hormin jooksis Mahuza 37 müüri rinnatisel, kirjeldav teade (b): ning kuidas üks ratsanik, kes müüri all hobuse seljas galopeeris, kirjeldav teade (c): ei suutnud talle järele jõuda. kirjeldav teade (d): Ükskord saduldasid nad talle kaks muula, kirjeldav teade (e): kes seisid kahel Rognagi sillal, kirjeldav teade (f): ja ta hüppas ühe seljast teise selga, edasi ja tagasi, kirjeldav teade (g): hoides peos kaht veinipeekrit, kirjeldav teade (h): valades vaheldumisi ühest teise kirjeldav teade (i): ja mitte üks piisk ei langenud maha. kirjeldav teade (j): [Peale selle] oli [tormine] päev [nagu see, kui] need [kes lähevad laevadega alla merele] tõusid üles taeva poole ja vajusid alla ürgvetesse (Lk 107: 26). 36 Lilit (ljljt) naissoost ööjumalus, tuleneb ööd tähendavast tüvest ljlh, ilmselt seotud ka Babüloonia deemoniga artat lili tühermaade vaim. Sama sõnaga (lilit) nimetati ilmselt ka mõnesid öökulle (Kuningas Jamesi Piiblis Js 34: 14: The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest. Hilisemates tõlgetes on öökulli asemel night monster või night creature (eestikeelses piiblis tont)). Talmudis ei seostu ta Aadamaga, vaid esineb sasipäise tiivulise koletisena, ka deemonite emana, loomisest jutustavates midrašides aga esineb esimene Eva, keda ei seostata Lilitiga. Siiski on hilisem midraši-kabala traditsioon Lilitit ka Aadama esimeseks naiseks pidanud. Pärimuse kohaselt on Lilit deemon, kes käib noorte meeste juures luupainajaks ja ohustab nurgavoodis olevaid naisi (toim). 37 Ka Mahuza, Mechuza linn Babüloonia lõunaosas, Sura, Nehardea ja Pumbedita kõrval neljas Babüloonia juutide vaimne keskus (toim).

20 298 Dan Ben-Amos kooda: Kui valitsus sellest kuulis, mõisteti ta 38 surma (Babüloonia talmud, Bava Batra 73a, motiiv X1004; Vale: tähelepanuväärne ratsanik ). Siin erineb avavormel teiste narratiivide omast, sellest hoolimata asetab jutuvestja ennast pigem vaatleja kui tegevuses osaleja positsiooni. Puudub tavapärane distantseeritus, kuid deskriptiivsete teadete tõusev järjestus viib loo haripunkti. Seejärel lõpetab narratiivi kooda, mille tähendus ja vihje on hämarad. Nõnda on lool osaline struktuuriline sarnasus narratiivse liialdusega, kuid temaatiliselt erineb jutt kõigist teistest talmudi luiskelugudest. Selle tegelasteks on üleloomulik olend (Hormini-nimeline deemon) ja ratsanik. Kirjeldavad ütlused räägivad tegevustest sõnades, mis ilustavad inimtegusid, esitades neid üleloomulikena. Kõige rohkem näitab kooda, et lool oli erinev tähendus ja see võis vihjata isegi millelegi poliitilisele, mida tänapäeva lugejad pole veel avastanud. Võib oletada, et rabid kasutasid luiskelugude narra tiiv set raami teatud kodeeritud informatsiooni edastamiseks. Talmudite rabid, kes oskasid nautida luiskelugude jutustamist, mõistsid nende reegleid, eesmärke ja võimalusi. Neil oli selge arusaam selle žanri tähendusest ja nad edastasid seda sobivas narratiivses ja sotsiaalses kontekstis, formuleerides narratiivi raami ja loo vahelised suhted, kinnitamise ja distantseerimise viisid ning loo teemad ja struktuuri. Hiljem hakkas Rabba b. bar Hana nimi märgistama selliseid luiskelugusid heebrea kirjanduses žanrina. Temast sai nende peamine vestja (vt nt Alterman 1957: ). Kuid omas ajas andis ta koos teiste rabidega nende lugude tähendusi edukalt edasi ilma ühegi nime või sildita. Nagu superratsanikud, hüppasid nad fiktsioonist reaalsusse ja tagasi, ja me võime kujutleda, et nad tegid seda tõsiste nägudega, avaldamata kuulajaskonnale mõtteid või tähendusi, millest nad kõik teadlikud olid. 39 Tõlkinud Maris Leponiemi 38 Ta = Hormin. Seda on tõlgendatud ka nii, et [deemonite] valitsus mõistis ta [Hormini] surma [enese näitamise eest]. 39 Selle töö esimene versioon oli peatükk minu doktoriväitekirjas Narrative Forms in the Haggadah: Structural Analysis (Indiana University 1967). Teist varianti lugesin ma aastal Buffalos New Yorgi osariigi ülikooli lingvistika instituudis. Tänan Alan Dundest, Henry A. Fischelit ja Peter Seitelit, kelle kommentaarid ja kriitika uurimuse varasemate variantide kohta on olnud suureks abiks, samuti oma naist Paulat, kelle abivalmid ettepanekud aitasid suuresti käesoleva variandi formuleerida.

21 Talmudi luiskelood 299 Näitetekstid Piibel aasta tõlge. Soome Piibliselts. Babüloonia talmud = Epstein, Isidore (toim) The Babylonian Talmud: Translated into English with notes, glossary, and indices under the editorship of I. Epstein London: Soncino Press. Traktaadid: Bava Batra, Bekorot, Eruvin, Hullin, Jevamot, Joma, Ketuvot, Šabbat, Sukka. Jeruusalemma talmud. Traktaat Roš ha-šana. Hiddušei Aggadot, p. 43. Exodus Rabba. (2Ms) Jalkut Šim oni 185 (1Kn kohta) ja 673 (Ps kohta). Kirjandus Addison, Joseph Sir John Mandeville s Travel. The Tatler 254 (23. november). Albeck, Chanokh Introduction to the Talmud, Babli and Yerushalmi. Tel-Aviv: Dvir (heebrea keeles). Alterman, Nathan Ir ha-yona [Wailing City]. Tel-Aviv: Makhbaroth le-sifrut (heebrea keeles). Arz, Abraham Rabbah bar bar Hana. Roth, Cecil & Wigoder, Geoffrey (toim). Encyclopaedia Judaica 13 (Jerusalem: Keter Publishing House & New York: Macmillan, lk Babcock-Abrahams, Barbara The Story in the Story: Metanarration in Folk Narrative. Rahvusvahelise Rahvajutu-uurimijate Seltsi 6. kongressil Helsingis juunini peetud ettekanne. Bacher, Wilhelm Die Agada der babylonischen Amoräer: Ein Beitrag zur Geschichte der Agada und zur Einleitung in der babylonischer Talmud. 2., täiend väljaanne. Frankfurt am Main: J. Kauffmann. Bauman, Richard The La Have Island General Store: Sociability and Verbal Art in Nova Scotia Community. Journal of American Folklore 85, lk Ben-Amos, Dan Analytical Categories and Ethnic Genres. Genre 2: 3, lk Ben-Amos, Dan The Concepts of Genre in Folklore. Rahvusvahelise Rahvajutu-uurijate Seltsi 6. kongressil Helsingis juunini peetud ettekanne. Ben-Amos, Dan Folklore in African Societies. Research in African Literatures 6: 2, lk Ben-Amos, Dan 1976a. Introduction. Ben-Amos, Dan (toim). Folklore Genres. Publications of the American Folklore Society: Bibliographical and Special Series 26. Austin: University of Texas Press), lk ix xlv. Blair, Walter 1960 Native American Humor. San Francisco: Chandler Pub. Co.

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

lcs05-l3.dvi

lcs05-l3.dvi LAUSELOOGIKA: LOOMULIK TULETUS Loomuliku tuletuse süsteemid on liik tõestussüsteeme nagu Hilberti süsteemidki. Neile on omane, et igal konnektiivil on oma sissetoomise (introduction) ja väljaviimise (elimination)

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem