EESTI NSV TEATAJA. 8. juulil 8. июля 1941

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI NSV TEATAJA. 8. juulil 8. июля 1941"

Väljavõte

1 Kõigi maade proletaarlased, ühinege! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV Rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite, Eesti NSV maakondade ja linnade töötava rahva saadikute Nõukogude ja nende täitevkomiteede otsuste ja korralduste kogu. Собрание законов Верховного Совета Эстонской ССР, указов Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР, приказов и инструкций Народных Комиссаров Эстонской ССР, решений и распоряжений Советов депутатов трудящихся и исполнительных комитетов уездов и городов Эстонской ССР juulil 8. июля 1941 II. Äri Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus kaubanduslike ja tööstuslike eraettevõtete ning palgatöölistega töötavate käsitöönduste käibe kasutoovuse protsentide kinnitamise kohta. Lisad. Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР об утверждении процентов прибыльности с оборота частных торговых и промышленных предприятий и кустарно-ремесленных промыслов с наемными рабочими. Приложения Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus kaubanduslike hinnaalanduste ja juurdehindluste kohta ravimitele ja meditsiinilistele seadmetele. Lisa. Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о торговых скидках и наценках на медикаменты и медоборудование. Приложение Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Kergetööstuse Rahvakomissariaadile alluva käitise nime muutmise kohta. Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о переименовании подведомственного Народному Комиссариату Легкой Промышленности предприятия. III Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissari käskkiri nr. 645 asutiste ja ettevõtete poolt tööraamatute eest summade sissemaksmise korra täitmisele võtmise kohta. IV Otsus kauplemisaja kohta Valga maakonnas Otsus kauplemisaja kohta Petseri maakonnas.

2 П Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus kaubanduslike ja tööstuslike eraettevõtete ning palgatöölistega töötavate käsitöönduste käibe kasutoovuse protsentide kinnitamise kohta. Kokkukõlas Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse art. 11 käsitöölistelt, kaubandus- ja tööstusettevõtete valdajatelt ning teistelt kodanikelt võetava tulumaksu kohta (ENSV T 1941, 55, 863), Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab: 1. Kinnitada aastaks kaubandus- ja tööstusettevõtete ning palgatöölistega töötavate käsitöönduste maksustatava tulu kindlakstegemiseks Rahanduse Rahvakomissariaadi poolt väljatöötatud kasutoovuse protsendid ettevõtete käibelt kaubanduse ja töönduse liikide järgi. 2. Lubada rahandusorganitel maksustada tulumaksuga ja elamu-kultuurmaksuga tabelis nimetamata jäänud kaubanduse ja töönduse liigid tegelikult saadud tulude alusel. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe as. А. К r e s s. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H.Haberman. Tallinn, 26. juunil Nr Lisa nr. 1 Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 26. juuni 1941 määruse nr juurde aasta kasutoovuse protsentide tabel kaubanduslike eraettevõtete käibelt. Järjek. nr. Kaubandusettevõtte liigid Kasutoovuse protsendid 1 Toiduainete müük Segakaupade müük maal ja koloniaalkauplused Aedvilja, puuvilja ja karastavate jookide müük Viina, piirituse ja denaturaadi müük... 1,2 5 Õllemüük kohaltarvitamiseks Õllemüük väljaviimiseks Peenviinade ja veinide müük Leiva, saia ja kondiitritoodete müük (oma tööstuse tooted) Leiva, saia ja kondiitritoodete müük (mujalt ostetud tooted) Liha ja lihasaaduste müük Kalade müük Restoranid, söögimajad ja einelauad alkoholsete jookide müügiga Teema j ad, söögisaalid ja einelauad ilma alkoholsete jookide müügita Kondiitriäri^ ja kohvikud Villase, puuvillase ja siidriiete samuti kä vaipade ja tülli müük Rõivaste ja pesu müük

3 Järjek. nr. Kaubandusettevõtte liigid Kasutoovuse protsendid Pudukaupade müük... Peakatete müük... Naha, jalanõude, sadulsepatoodete ja kingsepatarvete müük... Mööbli müük... Majapidamistarvete müük... Puunõude ja teiste puust toodete ning korvide müük Kellade, kristalli ja peenkeraamika müük... Tööriistade ja peenrauakaupade müük... Paberi, tapeedi, iga liiki paber- ja papptoodete, kodija kirjutusmaterjali ning kantseleitarvete müük.. Rohu-, värvi-, kosmeetika-parfümeeria-, keemia- ja kummikaupade müük... Köie, nööri ja riidekottide müük... Matusetarvete müük Elavate hiiede müük... Mänguasjade müük... Heina, kaera, õle ja jõusööda müük... Tarvitatud esemete müük (raamatud, rõivad, mööbel jne.) Vanaraua müük... Pudelite müük... Kioskid (peaasjalikult ajalehtede, ajakirjade ja tubakasaaduste müük)... Kioskid (ajalehtede, ajakirjade, tubakasaaduste, maiustuste, karastavate jookide, küpsiste jne. kaupade müük) Kaupade ja esemete ülesost edasimüügiks... Toiduainete ülesost edasimüügiks Lisa nr. 2 Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 26. juuni 1941 määruse nr juurde a. kasutoovuse protsentide tabel tööstuslike eraettevõtete käibelt, Järjek. nr. Töönduse liigid Kasutoovuse protsendid materjalist tellija materjalist I. Mineraalide töötlemine. 1 Paemurd Lubjatööstus Telliste ja katusekivide tööstus Kiviraiumise ja -poleerimise tööstus Tsementtoodete tööstus лг 941 testi Ml II lin ii ii i.1 fb-sst «ОГСУЦЯрУ. г '-г'-гглг Fr. R. Kreutzwaldi nim. ENSV Riiklik Raamatukogu jo

4 Järjek. nr. Töönduse liigid Kasutoovuse protsendid materjalist tellija materjalist 6 Savitoodete (ahjupotid, savinõud, keraamikatooted jne.) tööstus Peegli, klaasisepa ja klaasilihvimise tööstus II. Metalli töötlemine. 8 Kullasepa- (võõra materjali töötlemine) ja kellasepa töökojad Lukusepa- ja mehaanika-töökojad ning plekktoodete valmistamine Sepikojad Elektri- ja raadioinstallatsioon, elektritarvete ja raadiovastuvõtjate valmistamine Metall-pudukauba ja metallnööpide valmistamine Metallpärgade tööstus III. Naha töötlemine. 14 Nahatööstus Jalanõude ja saapapealsete tööstus Peennahkesemete tööstus Sadulsepa tööstus IV. Puidu töötlemine. 18 Puu- ja mööblitööstus Matusetarvete tööstus Tünni-, kasti- ja puust majapidamisesemete tööstus Rataste ja veokite töökojad Harja- ja pintslitöökojad V. Toidu-, maitseainete ja karast a- vate jookide tööstus. 23 Leiva- ja saiatööstus Saia- ja kondiitritööstus Vorsti-ja konservitööstus, kala ja liha suitsutamine Karastavate jookide tööstus, mahlatööstus Šokolaadi- ja kompvekitööstus VI. Pudukaubatööstus. 28 Kunstlillede- ja muude ilu- ja dekoratsioonesemete tööstus Mänguasjade tööstus VII. Keemiatööstus. 30 Parfümeeria-kosmeetikatööstus Laki-, värvi- ja värnitsatööstus Seebi- ja küünlatööstus Vankrimäärde- ja saapakreemitööstus... 20

5 Järjek. nr. Töönduse liigid Kasutoovuse protsendid materjalist tellija materjalist VIII. Paberi töötlemine. 34 Paberist karpide ja pakendite ning muude paberist esemete tööstus Raamatuköitmistöökojad Päevapilditöökojad IX. Tekstiiltööstus. 37 Riidekudumise, silmkoe- ja trikotaažtööstus Paela-, posamendi- ja pitsitööstus Köie- ja nööritööstus Vildi- ja viltjalatsite tööstus Rätsepatööstus (rõivaste, kleitide ja pesu õmblemine) Peakatete töökojad......, X. Teenused. 43 Juuksetööstus Pesukojad Riiete puhastamine ja pressimine Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР об утверждении процентов прибыльности с оборота частных торговых и промышленных предприятий и кустарно-ремесленных промыслов с наемными рабочими. В соответствии со ст. 11-ой Указа Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о подоходном налоге с кустарей, ремесленников, владельцев торговых и промышленных предприятий и других граждан (В ЭССР 1941, 55, 863), Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР постановляет: ч 1. Утвердить на 1941 год для определения облагаемого дохода от торговых и промышленных предприятий и кустарно-ремесленных промыслов с наемными рабочими разработанные Народным Комиссариатом Финансов проценты прибыльности с оборота предприятий по видам торговли и промыслов. 2. Разрешить финорганам облагать подоходным налогом и культсбором непредусмотренные в таблице виды торговли и промыслов по фактическим доходам. Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР А. Кресс. Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР Х.Хаберман. Таллин, 26 июня 1941 г

6 Приложение 1 к постановлению СНК Эстонской ССР от 26 июня 1941 г Таблица процентов прибыльности с оборота для частных торговых предприятий на 1941 год. Ном. по порядку Виды торговли Проценты прибыльности 1 Торговля пищевыми продуктами Торговля смешанными товарами в сельских местностях и колониальная торговля Торговля овощами, фруктами и прохладительными ' напитками Торговля водкой, спиртом и денатуратом... 1,2 5 Распивочная торговля пивом Торговля пивом на вынос Торговля водочными изделиями и винами Торговля хлебо-булочными и кондитерскими изделиями собственного производства Торговля хлебо-булочными и кондитерскими изделиями чужого производства 9 10 Торговля мясом и мясными продуктами Торговля рыбой Рестораны, столовые и буфеты с продажей алкогольных напитков Чайные, столовые и буфеты без продажи алкогольных напитков Кондитерские и кафе Торговля шерстяными, хлопчатобумажными и шелковыми тканями, а также коврами и тюлем Торговля готовым платьем и бельем Торговля галантерейными товарами Торговля головными уборами Торговля кожей, обувью, шорными изделиями и сапожными принадлежностями Торговля мебелью Торговля предметами домашнего обихода Торговля бондарными и другими изделиями из дерева и корзинами Торговля часами, хрусталем и изделиями керамики Торговля инструментами и скобяными товарами Торговля бумагой, обоями всякого, рода изделиями из бумаги и картона, школьными, писчими и канцелярскими принадлежностями Торговля москательно-химическими, косметическими, парфюмерными и резиновыми товарами Торговля канатами, веревками и мешками Торговля похоронными принадлежностями Торговля живыми цветами... 12

7 Ном. по порядку Виды торговли Проценты прибыльности 30 Торговля детскими игрушками Торговля сеном, овсом, соломой и концентратами Торговля подержанными вещами (книги, одежда, мебель и т. д.) Торговля старым железом Торговля бутылками Киоски (продажа главным образом газет, журналов и табачных изделий) Киоски (продажа газет, журналов, табачных изделий, сластей, прохладительных напитков, печенья и др. товаров) Скупка товаров и изделий для перепродажи Скупка продовольственных товаров для перепродажи Приложение 2 к постановлению СНК Эстонской ССР от 26 июня 1941 г Таблица процентов прибыльности с оборота для частных промышленных предприятий на 1941 год. Ном. по пор. Виды промысла Проценты прибыльности Из своего Из материала материала заказчика I. Обработка минералов. 1 Каменоломни Производство извести Производство кирпичей и черепицы Высечка и полировка камня Производство цементных изделий Производство гончарных изделий (горшки, глиняная посуда, керамика и т. д.) Стекольно-шлифовочное и зеркальное производство II. Обработка металлов. 8 Ювелирные (только из материала заказчика) и часовых дел мастерские Слесарно-механические мастерские и производство жестяных изделий Кузницы

8 Ном. по пор. Виды промысла Проценты прибыльности Из своего Из материала материала заказчика 11 Электро- и радио-монтаж, производство электрических принадлежностей и радиоприемников Производство москательного товара, а также металлических пуговиц Производство металлических венков III. Обработка кожи. 14 Выработка кож Производство обуви и заготовок Производство кожгалантерии Производство шерно-седельных изделий IV. Обработка дерева. Столярно-мебельное производство Производство похоронных принадлежностей Бондарно-щепное производство и изготовление ящиков и деревянной домашней утвари Колеси о-тележное производство Производство щеток и кистей V. Производство пищевкусовых продуктов и прохладительных напитков. 23 Хлебо-булочные пекарни Булочно-кондитерское производство Колбасно-консервное производство, копчение рыбы и мяса Производство прохладительных напитков и фруктово-ягодных соков Шоколадно-конфетное производство VI. Производство декоративных изделий. 28 Производство искусственных цветов и других декоративных изделий Производство детских игрушек VII. Химическое производство. 30 Парфюмерно-косметическое производство Производство лаков, красок и олифы Мыловаренное и свечное производство Производство сапожной и колесной мази.. 20 VIII. Обработка бумаги. 34 Производство бумажных коробок, упаковки и других изделий из бумаги

9 Ном. no пор. Виды промысла Проценты прибыльности Из своего материала Из материала заказчика 35 Переплетные мастерские Фотографические мастерские IX. Текстильное производство. 37 Ткацкое, вязальное и трикотажное производство Производство тесьмы, позумента и кружев Каната о-веревочное производство Производство войлока и валенок Швейное производство (пошивка одежды, платья и белья) Мастерские головных уборов X. Оказание услуг. 43 Парикмахерские Прачечные Чистка и утюжка одежды Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus kaubanduslike hinnaalanduste ja juurehindluste kohta ravimitele ja meditsiinilistele seadmetele. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab: 1. Kinnitada kaubanduslikud juurehindlused tööstuse väljalaske hindadele nende ravimite, meditsiiniliste riistade, proteeside, sanhügieeni ja põetustarvete, meditsiiniliste ja laboratooriumi klaaskaupade ja prillioptika kohta, millistele ei ole hindu üleliiduliselt kehtivas ravimite hinnakirjas või millistele pole määratud NSV Liidu või Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt ühtseid jaemüügi hindu vastavalt käesoleva määruse lisale. 2. Muuta Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruses nr aprillist 1941 (ENSV T 1941, 46, 702) lisa nr. 4 toodud juurehindlused meditsiinilistele riistadele ning optikatarvetele prillioptika osas, vastavalt käesoleva määruse lisale. 3. Määrata kindlaks, et Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruses nr aprillist 1941 maa kohta ettenähtud kaubanduslikud hinnaalandused antakse kõigile Tervishoiu Rahvakomissariaadi Apteegi Peavalitsuse võrku kuuluvatele müügi ettevõtetele, olenemata nende asukohast. 4. Erinevate hindade likvideerimiseks ja elanikkonna häireteta varustamise otstarbel käesoleva määruse p. 1-es loetletud kaupadega, anda Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissarile õigus kinnitada nendele kaupadele ajutisi jaemüüügi hindu vasta-

10 Valt käesoleva määruse lisas toodud kaubandusliku juurehindluse määradele. Samuti anda Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissarile õigus kinnitada Tervishoiu Rahvakomissariaadile alluvate tööstuste poolt valmistatavate ravimite, meditsiiniliste riistade, proteeside, sanhügieeni- ja põetustarvete ajutisi väljalaske hindu, vastavalt Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt kinnitatud alustele. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe as. O. S e p r e. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman. Tallinn, 1. juulil Nr Lisa Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 1. juuli 1941 määruse nr juurde. Kaubanduslikud juurehindlused ravimitele, meditsiinilistele riistadele, sanhügieeni- ja põetustarvetele, meditsiinilistele ja laboratooriumi klaaskaupadele ja prillioptikale, milliste kohta ei ole hindu üleliiduliselt kehtivas ravimite hinnakirjas, või milliste kohta pole määratud NSV Liidu või Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt ühtseid jaemüügi hindu. (Protsentides väljalaskehindadele.) Nr. Nr. Kaupade nimetus. 1. Sanhügieeni- ja põetustarbed (välja arvatud klaasist esemed ja kummist sanitaar-hügieenilised vahendid) Meditsiinilised ja laboratooriumi klaaskaubad (välja arvatud prilliklaasid Prilliklaasid Prilliraamid, -toosid ja teised prillioptika esemed Meditsiinilised riistad Valmispakitud ravimid (välja arvatud seerumid ja vaktsiinid) Seerumid ja vaktsiinid Ravimid (mitte valmispakitud) Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о торговых скидках и наценках на медикаменты и медооборудование. Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР постановляет: 1. Утвердить торговые наценки на отпускные цены промышленности тех медикаментов, мединструментария, протезов, предметов сангигиены и ухода за больными, медицинских и лабораторных стекольных товаров и очковой оптики, на которые не имеется цен в всесоюзно действующих прейскурантах медикаментов или на которые не установлены единые розничные цены СНК Союза ССР или СНК Эстонской ССР, согласно приложения к настоящему постановлению. 2. Изменить приведенные в приложении 4 постановления СНК Эстонской ССР 699 от 16 апреля 1941 г. (В ЭССР 1941, 46, 702) наценки на мединструментарий и оптические принадлежности в части очковой оптики, согласно приложения к настоящему постановлению.

11 3. Установить, что в постановлении СНК ЭССР за 699 от 16 апреля 1941 г. для сельских местностей предусмотренные торговые скидки даются всем торговым предприятиям сети Главного Аптечного Управления НКЗдрава, независимо от их местонахождения. 4. В целях ликвидирования различных цен и беспребойного снабжения населения товарами, перечисленными в и. 1-ом настоящего постановления, предоставить Народному Комиссару Здравоохранение ЭССР право утверждения временных розничных цен на эти товары, согласно норм торговых наценок, приведенных в приложении настоящего постановления. Также предоставить Народному Комиссару Здравоохранения ЭССР право утверждения временных отпускных цен на медикаменты, мединструментарий, протезы, предметы сан гигиены и ухода за больными, изготовляемые предприятиями, подведомственными Народному Комиссариату Здравоохранения, согласно основаниям, утвержденные СНК Эстонской ССР. Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР О. Се и ре. Управляющий Делами Совета Нароных Комиссаров Эстонской ССР X. Хаберман. Таллин, 1 июля 1941 г. JNb Приложение к постановлению СНК Эстонской ССР от 1 июля 1941 г Торговые наценки на медикаменты, мединструментарий, предметы сангигиены и ухода за больными, медицинские и лабораторные стекольные товары и очковую оптику, на которые не имеется цен во всесоюзно действующем прейскуранте медикаментов, или на которые не установлены единые цены СНК Союза ССР или СНК Эстонской ССР. (В процентах на отпускные цены.) пп. Наименование товаров г 1. Предметы сангигиены и ухода за больными (исключая стеклянные и резиновые предметы сангигиены) Медицинские и лабораторные стеклянные товары (исключая очковые стекла) Очковые стекла Очковые оправы, футляры и другие предметы очковой оптики Мединструменты Лекарства в упаковке (исключая сыворотки и вакцины) Сыворотки и вакцины Медикаменты (не упакованные)

12 1076. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Kergetööstuse Rahvakomissariaadile alluva käitise nime muutmise kohta. Vastu tulles käitise töötajate soovidele Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab ümber nimetada alljärgneva Kergetööstuse Rahvakomissariaadile alluva käitise järgmiselt: Natsionaliseeritud Esimene Tartu Värnitsavabrik G. & E. Roht Esimene Tartu Värnitsavabrik. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe as. O. S e p r e. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman. Tallinn, 1. juulil Nr Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о переименовании подведомственного Народному Комиссариату Легкой Промышленности предприятия. Идя навстречу желаниям трудящихся, Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР постановляет: переименовать нижеследующее, подведомственное Народному Комиссариату Легкой Промышленонсти, предприятие следующим образом : Национализированное Эзимене Тарту Вярницавабрик Г. и Э. Рохт в Эзимене Тарту Вярницавабрик. Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР О. Се пре. Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР X. Хаберман. Таллин, 1 июля 1941 г III Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissari käskkiri nr juulil Asutiste ja ettevõtete poolt Tööraamatute eest summade sissemaksmise korra kohta võtta kohesele täitmisele ja avaldada eestikeelses tõlkes väljavõte NSV Liidu Rahanduse Rahvakomissariaadi ringkirjast 29. detsembrist 1938 nr. 721/243. Rahanduse Rahvakomissar P.Keerdo. NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Majandusnõukogu määrusega 25. detsembrist 1938 nr. 881 all Tööraamatute laialisaatmise korrast^ NSV Liidu Rahanduse Rahvakomissariaadile tehti ülesandeks määrata kindlaks ettevõtete ja asutiste poolt Tööraamatute väljaandmisel võetava tasu ja Tööraamatute kaotamise eest trahvide sissemaksmise kord.

13 Kooskõlas sellega NSV Liidu Rahanduse Rahvakomissariaat määrab tähendatud summade sissemaksmiseks riigituludesse järgmise korra: 1. Asutised ja ettevõtted varustatakse Tööraamatutega tasuta NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Majandusnõukogu määruses 25. detsembrist 1938 nr. 881 ettenähtud korras; saadud raamatud peavad olema kõigis ettevõtetes ja asutistes täpselt arvestatud. 2. Tööraamatu hind (50 kop.) võetakse tema omanikult raamatu väljaandmisel. 3. Tööraamatute eest töölistelt ja teenijatelt saadavad summad kõik liidulise, vabariikliku ja kohaliku tähtsusega ettevõtted ja asutised peavad sisse maksma Riigipanka Liidu eelarve tuludesse osa 12, 25 järgi ( Mitmesugused vähemad ja juhuslikud sissetulekud"). Edaspidi uuesti tööle asuvatelt töölistelt ja teenijatelt Tööraamatute eest võetavad summad ettevõtte ja asutise administratsioon peab iga kuu kandma Riigipanka Liidu tulude eelarve arvele sama osa alla. 4. NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu 20. detsembri 1938 määruse (avaldatud Töötajate Saadikute Nõukogude Teadetes" 21. detsembril 1938) art. 12 korras Tööraamatute kaotamise eest sissenõutavad trahvid tulevad kanda Liidu eelarvesse osa 12, 2, art. 4 alla ( muud trahvid"). IV. Valga Maakonna Töötava Rahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Üldkohustuslik otsus nr juunist 1941 (prot. nr. 39, p. VI) kauplemisjaja kohta Valga maakonnas. 1. Käesolev otsus õn kehtiv Valga maakonna ja maakondlike alluvusega linnades tegutsevate riiklikkude, kooperatiivsete kui kä erakaupluste ja ladude kohta, kus teostatakse kaupade jaemüüki. 2. Erieeskirjadega korraldatakse kauplemisaega üleliiduliste ja kohalike erikaubastute (spetstorgide) kinnistes müügipunktides, rahvamajades, teatrite, kinode, spordiväljakute ja teiste puhkeajaveetmise asutiste, käitiste ja saunade einelaudades; võõrastemajades, restoranides, kohvikus ja kohaltarbimisega Õlle- ja veinikauplustes; söögi- ja teemajades; apteekides; ajalehtede ja ajakirjanduse talitusis ja hulgimüügi kontorites; laatadel ja turgudel; kande- ja veokauplusis; raudtee ja autobuse või reisijate ooteruumides ja vastavais liiklusvahendeis. 3. Kõik kauplused ja laod, välja arvatud erieeskirjades ja käesolevas otsuses loetletud erandid õn avatud: a) linnade administratiivpiirkonnas tööpäevil vahedeta 8 tundi päevas, kella 9 17; b) väljaspool linna administratiivpiire tööpäevil vahedeta 9 tundi päevas, kella Toiduainete ning pagari- ja kondiitrisaaduste kauplused õn linnades avatud tööpäevil vahedeta 12 tundi päevas, kella 6 18 ja puhkepäevil 2 tundi päevas kella 7 9.

14 Lüia-, kala-, aed- ja juurviljakauplused õn avatud kõigil tööpäevil vahedeta 8 tundi päevas, kella 8 16 ja puhkepäevil 2 tundi päevas kella 7 9. Valga Maakonna Täitevkomitee Kaubandusosakonnal õn õigus määrata üksikuid liha-, kala-, aed- ja juurviljakauplusi, mis õn avatud kõigil tööpäevil vahedeta 8 tundi päevas, kella ja puhkepäevil 2 tundi kella 7 9 ja üksikuid toiduainete ning pagari- ja kondiitrisaaduste valvekauplusi, mis õn avatud kõigil tööpäevil 14 tundi päevas, kella 6 20, puhkepäevil 2 tundi kella 7 9 ja riiklikel pühadel, arvatud välja 22. jaan., 1. mai ja 7. nov., õn 4 kauplused avatud tavalisel puhkepäevasel kauplemisajal maist kuni 30. septembrini õn sega- ja tööstustoodete kauplused avatud: a) Valga ja Tõrva linnades kõigil tööpäevil vahedeta 8 tundi päevas, kella 9 17; b) väljaspool linnade administratiivpiire kõigil tööpäevil vahedeta 10 tundi päevas, kella 7 17 ja puhkepäevil' ja riiklikel pühil 4 tundi päevas, kella Valga Maakonna Täitevkomitee Kaubandusosakonnal õn õigus määrata sega- ja tööstustoodete valvekauplusi, mis õn avatud kõigil päevil vahedeta 10 tundi päevas, kella Sega- ja tööstustoodete valvekauplused õn suletud 22. jaanuaril, 1. mail ja 7. novembril. 7. Erinevalt 3 6 eeskirjadest õn ühe müüjaga kauplused avatud kuus päeva nädalas 8 tundi päevas, kella 7 11 ja Abimüügipunktid (tööstuste, ehitustööde, vallamajade, postiagentuuride jne. juures) kus müüja töötab kaupluses osalise tööjõuga, õn avatud 6 päeva nädalas, 4 kuni 6 tundi päevas, vastavalt Maakonna TRSN Täitevkomitee Kaubandusosakonna loale. 8. Alkoholita jookide, puuvilja, maiustuste kauplused ja kioskid koos tubakasaaduste ja tikkude müügiga ning lillekauplused õn avatud kõigil päevadel vahedeta 12 tundi päevas, kella 9 21-ni, erandiga lillekauplused, mis õn riiklikel pühil ja pühapäevil avatud 4 tundi, kella 9 13-ni. Kioskid ja liikuvad punktid ajakirjanduse müügiks (kioskid koos tubakasaaduste,. tikkude ja maiustuste müügiga õn avatud tööpäevil 15 tundi päevas, kella 7 22; riiklikel pühil ja puhkepäevil 10 tundi päevas, kella Kütte ja määrdeõlide valvekauplused (bensiinijaamad) õn avatud 24 tundi ööpäevas. Puuhoovid ja muud küttematerjalide jaemüügikohad õn avatud igal tööpäeval 12 tundi päevas, kella 8 20, puhkepäevil suletud. 10. Kaupluste töötajate tööajad peavad olema korraldatud selliselt, et oleks kindlustatud 8-tunniline tööpäev ja üks puhkepäev nädalas. 11. Kaupluse lahtioleku päevad ja avamise ning sulgemise aeg peavad olema teatatud kaupluse sissekäigu juures. Ostjate teenimist, kes saabusid kauplusse enne sulgemisaega, tuleb jätkata kä pärast seda, kuid see ei või kesta mitte kauem kui ^ tundi sulgemisajast. Kauplemiseks ettenähtud aegadel kaupluse sulgemine inventeerimise, revideerimiste, remontide jm. otstarbel õn lubatud linnades Maakonna TRSN Täitevkomitee kaubandusosakonna loal, maal valla TRSN Täitevkomitee teadmisel. 12. Erilistest ülevabariiklikest või kohalikest oludest kui kä erakordseist sündmusist ja tavadest tingitud erandeid kehtivaist kauplemisaja eeskirjadest, nii kaupluste erakordseks avamiseks kui kä sulgemiseks, määrab Kaubanduse Rahvakomissar, samuti kohalikud töötava rahva saadikute nõukogud Kaubanduse Rahvakomissari kinnitusel. 13. Käesoleva otsuse täitmise järelevalve asetatakse T.-T. Miilitsa organeile.

15 14. Käesoleva otsuse vastu eksijaid võetakse vastutusele ja karistatakse administratiivkorras paranduslike töödega kuni ühe kuuni või rahatrahviga ühesaja rublani. 15. Käesolev üldkohustuslik otsus jõustub avaldamisega. Täitevkomitee esimees V. J о а к i t. Sekretär L. К a p s t a s. Petseri Maakonna Töötava Rahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Üldkohustuslik otsus 13. juunist 1941 (prot. nr. 27 p. 5) kauplemisaja kohta Petseri maakonnas. 1. Käesolevatele eeskirjadele alluvad Petseri maakonna administratiivpiires tegutsevad riiklikud, kooperatiivsed kui kä erakauplused ja laod, kus teostatakse kaupade jaemüüki. 2. Erieeskirjadega korraldatakse kauplemisaeg erikaubastute (spetstorgide) kinnistes müügipunktides; rahvamajade, teatrite, kinode, spordiväljakute ja teiste puhkeajaveetmise asutiste, näituste ja saunade einelaudades; võõrastemajades, restoranides, kohvikuis ja kohaltarvitamisega olle- ja veinikauplusis; söögi- ja teemajades; apteekides; ajalehtede ja ajakirjade talitusis ja hulgimüügikontoreis; laatadel ja turgudel; kande- ja veokauplusis; sadamate, raudtee, autobuse- või lennuliinide reisijate ooteruumides ja vastavais liiklusvahendeis. 3. Kõik kauplused ja laod, välja arvatud erieeskirjades ja käesolevas otsuses loetletud erandid, õn avatud: a) linnade administratiivpiires tööpäevadel vahedeta 8 tundi päevas: 1. oktoobrist kuni 1. maini kella 9 17 ning tööpäevadel vahedeta 9 tundi päevas; 1. maist kuni 1. oktoobrini kella 8 17; b) väljaspool linnade administratiivpiire tööpäevadel vahedeta 9 tundi päevas: 1. oktoobrist kuni 1. maini kella 8 17; 1. maist kuni 1. oktoobrini kella Toiduainete kauplused õn avatud: a) tööpäevadel vahedeta 12 tundi päevas kella 7 19; b) pühapäevadel 2 tundi päevas kella Pagari- ja kondiitrisaaduse kauplused õn avatud: a) tööpäevadel vahedeta 12 tundi päevas kella 8 20; b) pühapäevadel vahedeta 2 tundi päevas, kella Liha-, kala-, aed- ja juurviljakauplused õn avatud: a) tööpäevadel vahedeta 8 tundi päevas kella 7 15; b) pühapäevadel vahedeta 2 tundi päevas, kella Riiklikkudel pühadel, välja arvatud 22. jaanuar, 1. mai ja 7. november, õn pp. 3 5 loetletud kauplused avatud tavalisel pühapäevasel kauplemisajal. 8. Erinevalt pp. 2 5 eeskirjadest õn ühe müüjaga kauplused avatud igal tööpäeval 8 tundi päevas, kella 7 11 ja 14 18, vaheajaga kella Abimüügipunktid (tööstuste, ehitustööde, meiereide, koorejaamade, vallamajade, postiagentuuride jne. juures), kus müüja töötab kaupluses osalise tööjõuga, õn avatud igal tööpäeval vahedeta 4 tundi päevas, kella 7 11.

16 А г 941 Е_ ^ И Nr Sega- ja tööstustoodete valvekauplused, mis õn avatud puhkepäevil ja riiklikel pühil, välja arvatud 22. jaanuar, 1. mai ja 7. november, ning suletud sellele järgneval tööpäeval, õn avatud 10 tundi päevas, kella Valvekorra kauplused määrab Petseri Maakonna Täitevkomitee Kaubandusosakond. 10. Alkoholita jookide, puuvilja, maiustuste kauplused ja kioskid koos tubakasaaduste müügiga õn avatud kõigil päevadel vahedeta 12 tundi päevas, kella Lillekauplused õn avatud: a) tööpäevadel vahedeta 8 tundi päevas, kella 9 17; b) riiklikkudel pühadel ja pühapäevadel 4 tundi päevas, kella Kioskid ja liikuvad punktid ajakirjanduse müügiks, koos tubakasaaduste, tikkude ja maiustuste müügiga õn avatud: a) tööpäevadel vahedeta 15 tundi päevas, kella 7 22; b) riiklikkudel pühadel ja pühapäevadel vahedeta 10 tundi päevas, kella Kütte- ja määrdeõlide valvekauplused (bensiinijaamad) õn avatud 24 tundi tööpäevas. Puuhoovid ja muud küttematerjalide müügikohad õn avatud igal tööpäeval 10 tundi päevas, kella jaanuaril, 1. mail ja 7. novembril õn kõik käesolevas otsuses tähendatud kauplused suletud. 15. Kaupluste lahtioleku päevad ning avamise ja sulgemise ajad peavad olema teatatud kaupluse sissekäigu juures. 16. Ostjate teenimist, kes saabusid kauplusse enne sulgemisaega, tuleb jätkata kä pärast seda, kuid see ei või kesta mitte kauem kui Üt tundi arvatud sulgemisajast. 17. Kauplemiseks ettenähtud aegadel kaupluse sulgemine inventeerimiste, revideerimiste, remontide jm. otstarbel võib toimuda Petseri Maakonna Täitevkomitee Kaubandusosakonna loal. 18. Käesoleva üldkohustusliku otsuse rikkujaid, kui nende tegudel puudub kriminaaliseloom ja kui nendele ei kaasne kriminaalkorras vastutusele võtmist, võetakse vastutusele ja karistatakse administratiivkorras hoiatusega, rahatrahviga kuni 100 rublani või paranduslikkude töödega kuni ühe kuuni Petseri Maakonna Täitevkomitee juures asuva Administratiivkomisjoni määrusega. Juhul, kui üleastumise kohta protokolli koostajaks oli T.-T. Miilitsa teenistuja, õn T.-T. Miilitsa Petserimaa osakonna ülemal õigus määrata väiksemate üleastumiste puhul iseseisvalt oma määrusega järgmisi administratiivkaristusi hoiatust, rahatrahvi kuni 15 rublani või rahatrahvi mittetasumisel paranduslikke töid kuni 4 päevani. Juhul, kui üleastumise kohta protokolli koostajaks oli valla Täitevkomitee liige, õn vastaval valla Täitevkomiteel õigus määrata väiksemate üleastumiste puhul iseseisvalt oma määrusega järgmisi administratiivkaristusi hoiatust, rahatrahvi kuni 15 rublani või paranduslikke töid kuni 4 päevani. 19. Järelevalve käesoleva üldkohustusliku otsuse täitmise üle pannakse Petseri Maakonna Täitevkomitee Kaubandusosakonnale, valdade ja maakondliku alluvusega Petseri linna Täitevkomitee ja T.-T. Miilitsa organitele. 20. Käesolev üldkohustuslik otsus jõustub avaldamisega ENSV Teatajas. Täitevkomitee esimees A. Ühtigi. Täitevkomitee sekretär A. Vainola. Väljaandja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitsus. Vastutav toimetaja A. Vodja. Tehniline toimetaja A. Ju hari. Ladumisele antud 5. VII Trükkimisele antud S. VII Paberi formaat 98 x 100/16. Trükipoognas trükitähe ruumi. 1 trükipoogen. Tellimise ni MB Tiraaž 7000 eks. Hind 20 kop. Tallinn, Riigi Trükikoja trükk. Печатано на эстонском и русском языках.

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

ENSV 5. septembril Nr ii. Art. 22. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus põllutööliste tasude suurendamise kohta. 23. ENSV Rahvakomissaride Nõuk

ENSV 5. septembril Nr ii. Art. 22. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus põllutööliste tasude suurendamise kohta. 23. ENSV Rahvakomissaride Nõuk ENSV 5. septembril Nr. 3 1940 ii. Art. 22. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus põllutööliste tasude suurendamise kohta. 23. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus Õpperaamatute Komitee asutamise ja tegevuse

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

NARVA LINNAVOLIKOGU

NARVA LINNAVOLIKOGU Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 21.03..2013 г. 8 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2013 год В соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении,

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Неофициальный перевод

Неофициальный перевод Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 29.05.2014 г. 13 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2014 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III допол

Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III допол Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 25.09.2008 г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III дополнительный бюджет) В соответствии с положениями Закона

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

_DC385_ET.indd

_DC385_ET.indd 372001-39 EST DC385 Eesti keel (Originaaljuhend) 3 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 14 Joonis / Рисунок 1 a b c d g e f Joonis / Рисунок 2 j i f h d j 1 Joonis / Рисунок 3 k c Joonis / Рисунок

Rohkem

_DW670_MULTI.indd

_DW670_MULTI.indd 372001-15 EST DW670 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 a x x x b x c e f d g h i 3 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 b j k m l m k

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Juhendaja: Olaf Mertelsmann Tartu 2016 Sisukord Sissejuhatus

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem