TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE AASTAARUANNE 2007

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE AASTAARUANNE 2007"

Väljavõte

1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Biomeditsiinitehnika instituut Läbi vaadatud: Biomeditsiinitehnika instituudi nõukogus Ivo Fridolin TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE AASTAARUANNE 2007 TALLINN 2008

2 SISUKORD 1. BMTI ÜLDISELOOMUSTUS Struktuur ja koosseis Teadusaparatuur Saadud aunimetused jt autasud Olulised sündmused TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE ISELOOMUSTUS Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad Teadus- ja arendustegevuse teemad ja projektid Põhiteema Põhiteemaga nr SF s07 "Biosignaalide interpreteerimine miditsiinitehnikas" seotud alateemad Põhiteemaga mitteseotud teemade täitmine TTÜ teadus- ja arendustööde teemade infokaardid Teadustulemuste publitseerimine Järeldoktorantuur Teaduskraadide kaitsmised Loodud tööstusomand Teadusüritused Individuaalsed toetused Õppe-arendustegevus TEADUSKORRALDUSLIK TEGEVUS MUUD TEABESIIRDE VORMID Teaduslik lähetus, stažeerimine Välisteadlaste vastuvõtt ÕPPE-, TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE INFRASTRUKTUURI VÄLJAARENDAMINE KOONDHINNANG BMTI TEADUS JA ARENDUSTEGEVUSELE BMTI enesehinnang Võrdlus eelmise aruandeperioodiga Eelmisel aastal püstitatud eesmärkide täitmine Teadus- ja arendustegevuse olulisemad saavutused Olulisemad puudused, põhjuste analüüs Teadus- ja arendustegevuse põhiülesanded aastaks BMTI koondhinnang

3 1. BMTI ÜLDISELOOMUSTUS Biomeditsiinitehnika instituut loodi biomeditsiinitehnika keskuse baasil 23. jaanuaril Tallinna Tehnikaülikooli biomeditsiinitehnika instituut on üks Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi struktuuriüksustest. Biomeditsiinitehnika instituudi missiooniks on olla juhtivaks interdistsiplinaarseks institutsiooniks biomeditsiinitehnika alal Eestis ja võrdväärseks partneriks maailmas, mis teostab kõrgetasemelist teadustööd ja viib läbi kvaliteetset õppetööd eri tasanditel. Tallinna Tehnikaülikooli biomeditsiinitehnika instituut kontsentreerib biomeditsiinitehnikas ja sidusaladel tegutsevate uurimisgruppide teadusuuringuid. Instituudi peamised eesmärgid on: a) osaleda aktiivselt tippteaduses maailmatasemel alusuuringutega; b) kindlustada teaduspotentsiaali kasv ja uuenemine; c) edendada kraadiõpet nii Eesti kui rahvusvahelisel tasemel; d) osaleda rahvusvahelises teaduskoostöös; e) välja töötada innovatiivseid lahendusi; g) koostöös ettevõtete ja avaliku sektoriga tagada ühiskonna ja majanduse seisukohalt prioriteetsete rakenduste tehnoloogiasiire. Instituudi koosseisus on 2 õppetooli: biomeditsiinitehnika õppetool ja meditsiinifüüsika õppetool. Instituut tegeleb õppetööga nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppe tasemel Struktuur ja koosseis Instituudi põhikoosseisu kuulub kaks õppetooli: 1) Meditsiinifüüsika õppetool: õppetooli juhataja, professor, PhD Ivo Fridolin, eriala 2.3; õppetooli kuuluvad: professor, MD, PhD Margus Viigimaa (0,5) eriala 3.2; juhtivteadur, professor emeritus, DSc, PhD Hiie Hinrikus, eriala 2.3; vanemteadur, PhD Rain Ferenets eriala 2.3; vanemteadur, PhD Jaanus Lass, eriala 2.3; vanemteadur, PhD Jevgeni Riipulk, eriala 2.3; vanemteadur, MD, PhD Viiu Tuulik eriala eriala 3.2; vanemteadur, PhD, Fredrik Uhlin, eriala 3.3; teadur MSc Maie Bachmann (doktorant) eriala 2.3; teadur MSc Jana Jerotskaja, eriala 2.3; teadur MSc Anna Suhhova, eriala 2.3; teadur, MSc Ruth Tomson eriala 2.3; doktorandid Kai Lauri, Merike Luman magistrandid Kristina Temitski, Roki Viidik, Anna Suits, Vadim Trifonov; spetsialist Jelena Abina; spetsialist Külli Paugus; tehnik Jürgen Arund; tehnik Deniss Karai. 2) Biomeditsiinitehnika õppetool: õppetooli juhataja professor, PhD Kalju Meigas, eriala 2.3; õppetooli kuuluvad: vanemteadur Jüri Kaik (0,5), M.D, PhD, eriala 3.3; doktorandid Andres Anier, Mait Nigul, Irina Hlimonenko, Ain Borodin; magistrandid Ain Suik; Priit Siinmaa, Anna Tamm, Andres Suitso, Sven Telliskivi; tehnik Rain Kattai. 3

4 1.2. Teadusaparatuur Viimastel aastatel on infrastruktuuri vahendite, Innove Meede 1.1 projekti, teadusfondi uuringutoetuste, EAS-i rakendusuuringu, Eesti teaduse tippkeskuste programmi ning TTÜpoolse tippkeskuse rahaga arendatud arvutitehnika riist- ja tarkvara ning erineva rakendusega teadusaparatuuri. Füsioloogiliste signaalide mõõtmiseks ja töötlemiseks on olemas kaks keskkonda. Üks neist põhineb National Instruments i riistvaral (DAQ, Data Acquisition card) ja LabView for Windows tarkvaral. Selles keskkonnas on võimalik mõõta mitmeid füsioloogilisi signaale nagu näiteks EKG, PPG, hingamine. LabView keskkonnas on võimalik mõõdetud signaale töödelda nii off-line kui ka reaalajas. Teine mõõtekeskkond põhineb Compumedics Ltd (USA) Neuroscan EEG/EP (ostetud 2006 tippkeskuste programmi raames) ja Cadwell EasyII EEG aparatuuril ja võimaldab mõõta 32-kanalilist EEG signaali. Mõlemad keskkonnad on aktiivselt kasutusel nii teadus- kui õppetöös. Aastal 2007 uuendati LabView tarkvara LabView Full System for Windows v.8.5 hoolduspaketiga. Lisaks mõõtekeskkondadele on olemas aparatuur mikrolainekiirguse füsioloogilise mõju uurimiseks. Antud aparatuur koosneb mikrolainegeneraatorist Rhode & Swartz mudel SML02, võimsusvõimendist MSD (Dage Corporation USA) ning väljatugevuse mõõtjast Digi Field C (IC Engineering USA). Samuti on olemas antennid nii 450 MHz kui ka 900 MHz välja tekitamiseks. Vererõhu- ja südame-veresoonkonna seisundi mitteinvasiivseteks uuringuteks osteti aastal 2007 seade Arteriograph Tensiomed TCA-1001 maksumusega 132 tuhat EEK. EEG/EP/ERP signaalide registreerimiseks vajaliku aparatuuri hulka kuuluvad võimendite komplekt SynAmps2 EEG/EP disreetimissagedusega 20 khz kanalis, Scan EEG/ERP sisestamis ja analüüsi tarkvara, Tool Box 2003 SCAN 4.3 signaali analüüsiks ja STIM2 stimulatsioonigeneraator. Spektrofotomeetrilisteks ja kromatograafilisteks uuringuteks on UV-VIS-NIR spektrofotomeeter (UV , Shimadzu Inc., Japan), fluorimeeter (RF5301PC, Shimadzu Inc., Japan) ja pööratud faasiga vedelikkromatograaf (Ultimate 3000, Dionex Corp., USA) koos arvutite ja tarkvaraga ning optiline võimsusmõõtja Dual Channel Optical Meter C-CAL (Newport Inc., USA). Seadmed kajastuvad elektroonikainstituudi inventaris, instituudil on sõlmitud nende kasutusleping. ETF grandi vahenditest osteti aastal 2007 HPLC spektrite analüüsi tarkvara Turbochrom Rev 4&6 to TotalChrom. Samuti on olemas EKG Patsiendisimulaator, ML865 PowerLab 4/25T, Teaching System, Meditsiiniline seade Neuroscan, Low-Power Detector nm optilisele võimsusmõõtjale ja Knick 911 ph meeter. BMTI arvutustehnilist baasi on aastal 2007 täiendatud 2 arvutiga (1 lauaarvuti ja 2 sülearvuti). Olemas oma WiFi võrk ruuter Linksys SB 54 Mbps baasil. Lisaks uuendati riistvara monitori kalibraatoriga GretagMacbeth Eye-One Display. Instituudil olemas tarkvara EndNote Version X Windows 5. Tegemist on viidete haldamise programmiga, mis on asendamatu abimees õppekirjanduse, teaduslike artiklite, jt mahukate, suure hulga viiteid sisaldavate tekstide koostamisel. Tarkvara on ühilduv MS Word-iga. 4

5 Samuti toetab nii teadus- kui õppetööga seotud ettekannete läbiviimist aastal 2007 soetatud esitlustahvel Rocada Flipchart. Kokkuvõtteks võib öelda et BMTIs on olemas aparatuur kaasaegsete teadusuuringute teostamiseks. Spetsiaalset aparatuuri vajavad uuringud on võimalik läbi viia vastavates meditsiiniasutustes koostöö korras Saadud aunimetused jt autasud Margus Viigimaa. Eesti Punase Risti III klassi orden Eesti Vabariigi Presidendilt seoses Vabariigi aastapäevaga ja Eesti riigile osutatud teenete eest 1.4. Olulised sündmused Aastal 2007 lõppesid mitmed õppe- ja teadusprojektid: EU projekt European Virtual Campus for Biomedical Engineering EVICAB. Koordinaatoriks Tampere Tehnikaülikool, partnerid TTÜ, Linköpingi Ülikool, Brno Tehnikaülikool, Kaunase Tehnikaülikool ja Soome infotehnoloogia firma Mediamaisteri Oy; NATO projekt Optical methods for diagnosis and monitoring of physiological parameters ; neli aastat kestnud TTÜ biomeditsiinitehnika tippkeskus; ETF grant 5888 Koherentse fotodetekteerimise kasutamine kardiovaskulaarses diagnostikas vererõhu ja arteri viskoelastsete parameetrite mitteinvasiivne monitooring. Meede 1.1 projekti Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis raames viidi edukalt läbi õppepäevad Tartus mille käigus külastati Tartu Ülikooli mitmeid struktuuriüksusi ja haiglat ning kuulati ettekandeid. Osavõtt oli rohkearvuline ning tagasiside positiivne. Instituudis viidi läbi Tehnomeedikumi toetusel kaks EAS-i eelprojekti teemadel Optilisel fotodetekteerimisel baseeruva diagnoosimise meetodi ja katseseadme väljatöötamine ja Uudse dialüüsi multikomponentmonitori väljatöötamine meetod ja tehnoloogia. Samuti esitati veel ühe EAS-i eelprojekti, Mikrolaine antidepressaator ja ETF grandi Optilise koherentse fotodetekteerimise kasutamine ateroskleroosi varajasel diagnoosil, rahastamistaotlused. 5

6 2. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE ISELOOMUSTUS 2.1. Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad Biomeditsiinitehnika instituudi teadustöö suunaks on tehnikateadused, eriala 2.3 biomeditsiinitehnika (Frascati Manual). Teadusuuringute suunad BMTIs on teatud ulatuses modifitseerunud seoses TTÜ Tehnomeedikumi asutamisega ning uue sihtfinantseerimise taotlusega aastateks The main scientific research at the Department of Biomedical Engineering is directed towards specialisation 2.3 Biomedical Engineering (Frascati Manual). 1) Aju elektriliste võnkumiste ja kognitiivsete protsessidega seotud bioelektrilised parameetrite uurimine Juhendaja juhtivteadur Hiie Hinrikus, meditsiinifüüsika õppetool. Aktuaalseks eesmärgiks kogu maailmas on selgitada aju töö põhimõtteid ja kaitsta aju. Uurimissuuna sisuks viimastel aastatel on aju elektriliste võnkumiste ja kognitiivsete protsesside vahelised seosed ja välise EMK mõju ajutegevusele, eriti seoses mobiiltelefoni laialdase kasutamisega. EMK mõju ajule pakub erilist huvi kui võimalik riskifaktor ühelt poolt ja kui vahend aju mõjutamiseks teiselt poolt. Selle mõju tekkemehhanismid ei ole siiani selged. Bioelectrical phenomena related to brain oscillations and visual cognitive processes One of the main interests in world-wide research is understanding and protecting the brain. During recent years the interaction between brain electrical oscillations, cognitive processes and EMF became important, particularly related to wide use of cellular phones. The EMF effect on the brain presents a special interest as a possible risk factor from one side and as a tool to affect the brain from the other side. The mechanisms of this interaction are not clear. 2) Vererõhu- ja südame-veresoonkonna seisundi mitteinvasiivne monitooring Juhendaja prof. K. Meigas, biomeditsiinitehnika õppetool. Teema eesmärgiks on välja arendada optilise isesegustamismeetodi arteriaalse vererõhu pidevaks jälgimiseks baasil uudne metoodika veresoonte venitatavuse dünaamika määramiseks ja hinnata selle kasutatavust varajase ateroskleroosi diagnoosimisel. Non-invasive monitoring of blood pressure and cardiovascular status The main aim is to develop a new methodology to determine dynamic compliance of arteries and consider usefulness in early diagnostics of atherosclerosis on the basis of method of optical self-mixing worked out by our group for arterial blood pressure monitoring. The hypothesis is that simultaneous and quick registration of mechanical movements of arteries, pulse wave velocity and shape, and dynamics of blood pressure gives us possibility to measure dynamic compliance of arteries and to get early diagnoses of atherosclerosis. 3) Biovedelike optika kliiniliste raviprotseduuride monitooringuks Juhendaja prof. Ivo Fridolin, meditsiinifüüsika õppetool. Biovedelike optika uurimussuuna pearõhuks on dialüüsi käigus mõõdetud optilise signaali interpreteerimine eesmärgiga uurida ureemilise intoksikatsiooni nähtust, mis esineb 6

7 terminaalse neerupuudulikkusega haigetel ja pakkuda välja teadus-tehnilisi lahendusi neerupuudulikkuse ravi kvaliteedi parandamiseks ja kindlustamiseks. Optics of biofluids for clinical treatment monitoring The main direction is to develop a new method for monitoring dialysis quality analysing optical parameters of biofluids on-line during the dialysis treatment. The hypothesis is that the optical measurements content more information than it has been utilised nowdays. This hypotesis is confirmed by the results from our research group according to it should be possible to follow approximately ten main chromophores in the spent dialysate during multicomponent monitoring in the future aastal on teadus- ja arendustegevust ellu viidud Haridusministeeriumi poolt finantseeeritava sihtfinantseeritava põhiteema SF s07 Bioelektriliste signaalide interpreteerimine" ning nelja ETF grandi baasil. Samuti on BMTIs tegeldud erinevate arendusprojektidega, mis on suunatud teadusuuringute tulemuste kasutamisele. In 2007 the targeted financed project SF s07 Interpretation of Bioelectrical Signals and four ESF grants were carried out Teadus- ja arendustegevuse teemad ja projektid Põhiteema Sihtfinantseeritav teadusteema T027 Ivo Fridolin Biosignaalide interpreteerimine meditsiinitehnikas Tabel Põhiteemaga nr SF s07 "Biosignaalide interpreteerimine miditsiinitehnikas" seotud alateemad ETF grandid Kood Vastutav täitja Nimetus Tabel 2 G6936 Ivo Fridolin Uudne optiline multikomponent monitor neerupuudulikkusega patsientide ravi kvaliteedi hindamiseks G6632 Hiie Hinrikus Elektromagnetvälja mõju aju rütmidele G6173 Jaanus Lass Mikrolainekiirguse mõju kognitiivsetele funktsioonidele G5888 Kalju Meigas Koherentse fotodetekteerimise kasutamine kardiovaskulaarses diagnostikas vererõhu ja arteri viskoelastsete parameetrite mitteinvasiivne monitooring Baasfinatseerimine ÜPTYB Kalju Meigas BF49 Margus Viigimaa Biomeditsiinitehnika tippkeskus Tallinna aastase elanike südame-veresoonkonna haiguste riskitegurite profiili ja selle trendide selgitamine Maailma Terviseorganisatsiooni CINDI programmi protokolli alusel 7

8 EU projektid V258 V309 COST BM0601 COST B Põhiteemaga mitteseotud teemade täitmine Tabel 3 Kalju Meigas NATO projekt Optical methods for diagnosis and monitoring of physiological parameters, Kalju Meigas Euroopa biomeditsiinitehnoloogia virtuaalne campus (EVICAB) Hiie Hinrikus Advanced Methods For The Estimation Of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH) Hiie Hinrikus Electric neuronal oscillations and cognition (ENOC) Õppe- ja arendustegevuse projektid IN567 Tabel 4 Kalju Meigas Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis

9 TTÜ teadus- ja arendustööde teemade infokaardid Projekt SF s07 SF 2007 Projekti nimi Biosignaalide interpreteerimine meditsiinitehnikas Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Valdkond Eriala Rahvusvaheline eriala Statistika eriala 4. Loodusteadused ja tehnika 4.9. Meditsiinitehnika B140 Kliiniline füüsika, radioloogia, tomograafia, meditsiinitehnika 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehhaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused). 3. Terviseuuringud 3.7. Kliiniline meditsiin B440 Inimanatoomia ja -morfoloogia 3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia) Annotatsioon Antud SF teema on jätk SF teemale As02 Bioelektriliste signaalide interpreteerimine. TTÜ Tehnomeedikumi interdistsiplinaarse teaduspotentsiaali ja sünergia kasutamiseks biosignaalide interpretatsiooniks meditsiinitehnikas on käesolev taotlus laienenud uute biosignaalide valdkonda: südame vatsakeste repolarisatsioonifaasi (VRF) parameetrid, arterite viskoelastsuse ja biovedelike parameetrite monitooringuga seotud optilised signaalid. Kavandatava teema põhieesmärkideks on: -Leida seosed bioelektriliste signaalide (EEG, ERP, EP), visuaalse tunnetusprotsessi ja välise elektromagnetvälja vahel. -Arendada metoodika veresoonte venitatavuse dünaamikal varajase ateroskleroosi diagnoosimiseks. -Hinnata kardiaalse äkksurma riski VRF omadusi peegeldavate mitteinvasiivsete parameetrite abil südamehaigustega naistel. -Arendada spektrofotomeetriline meetod dialüüsi kvaliteedi monitooringuks. Teema toetab 9

10 Viimane finantseering ,00 innovatiivseid lahendusi, rahvusvahelist teaduskoostööd ja kraadiõppe edendamist. Vastutav täitja (taotleja) Eesnimi Ivo Perekonnanimi Fridolin Amet Projekti põhitäitjad Isik Projektis osalemise periood Margus Viigimaa Jüri Kaik Hiie Hinrikus Kalju Meigas Jaanus Lass Tatjana Šipilova Rain Ferenets Viiu Tuulik Igor Pšenitšnikov Ruth Tomson Jevgeni Riipulk Fredrik Uhlin Asutus (teaduskond) Asutus Tallinna Tehnikaülikool Allasutus Tehnomeedikum 10

11 Projekt ETF6632 ETF 2006 Projekti nimi Elektromagnetvälja mõju aju rütmidele Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Valdkond Eriala Rahvusvaheline eriala Statistika eriala 4. Loodusteadused ja tehnika 4.9. Meditsiinitehnika 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehhaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused). Annotatsioon Uurimistöö eesmärgiks on hinnata välise moduleeritud elektromagnetkiirguse mõju ajurütmidele. See mõju, kui on seotud ajukoore dünaamikaga, peab olema sõltuv modulatsioonisagedusest. Et seda eesmärki saavutada, on elektroentsefalograafiline (EEG) signaal valitud kvantitatiivseks mõõdikuks, mis kirjeldab aju võnkumisi ja bioelektrilist aktiivsust. Taotletav uurimistöö lisab fundamentaalseid teadmisi väliste elektromagnetväljade ja bioelektromagnetiliste väljade koosmõjust ja võimalusest mõjutada närvisüsteemi välise EMV abil. Nende teadmiste kasutamine on ülimalt oluline - uue meditsiinitehnoloogia väljatöötamisel närvihaiguste diagnostikaks ja raviks: - EMV tervistkahjustavate mõjude hindamisel, kaasaarvatud mobiiltelefonid, inimese närvisüsteemile. Oluline on rõhutada uurimistöö tähtsust elektromagnetilise keskkonnakaitse aspektist, millele siiani Eestis lubamatult vähe tähelepanu pööratakse. Viimane finantseering ,00 Vastutav täitja (taotleja) Eesnimi Hiie Perekonnanimi Hinrikus Amet Projekti põhitäitjad Isik Projektis osalemise periood 11

12 Viiu Tuulik Rain Ferenets Maie Bachmann Jekaterina Rubljova Ruth Tomson Jaanus Lass Anna Suhhova Kristjan Kruusing Asutus (teaduskond) Asutus Tallinna Tehnikaülikool Allasutus Tehnomeedikum 12

13 Projekt ETF6936 ETF 2007 Projekti nimi Uudne optiline multikomponent monitor neerupuudulikkusega patsientide ravi kvaliteedi hindamiseks Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Valdkond Eriala Rahvusvaheline eriala Statistika eriala 4. Loodusteadused ja tehnika 4.9. Meditsiinitehnika T115 Meditsiinitehnika 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehhaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused). 3. Terviseuuringud 3.7. Kliiniline meditsiin B560 Uroloogia, nefroloogia 3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia) Annotatsioon Kavandatud uurimistöö põhieesmärgiks on välja töötada uudne meetod neerupuudulikkusega patsientide ravi kvaliteedi optiliseks multikomponent monitooringuks reaalajas. Meetod võimaldaks uurida seoseid neerupuudulikkuse ravi kvaliteedi ja patsiendi veres akumuleerunud ainete elimineerimise vahel dialüüsi käigus. Selline monitooring aitaks vähendada patsientidele teostatava mittekvaliteetse või mitteoptimaalse dialüüsiga seotud kulutusi. Granti taotleva uurimisgrupi poolt on välja töötatud optimaalne metoodika mitmete ainete analüüsiks seerumis ja dialüsaadis, kus leidub rida väga erinevate keemiliste ja füüsikaliste omadustega aineid, mis annab suurepärase võimaluse hinnata nende ainete seotust kliiniliste neerupuudulikkuse nähtudega. Väga suurt huvi pakuks ka osade ainete täpsem identifitseerimine, mida seni on suudetud teha vaid piiratud ulatuses. Taodeldav grant tagab uudse tehnoloogia väljatöötamise jätkusuutlikkuse põhinedes taotleja 2006-l aastal lõppeva ETF grandi raames teostatud kliiniliste ja 13

14 Viimane finantseering ,00 laboratoorsete uuringute tulemustele. Uurimustöö üheks oluliseks osaks on analüüsida dialüüsi vedelikus leiduvate ultra violett kiirgust absorbeerivate ainete elimineerimist dialüüsi käigus. Uuringute käigus on kavas määrata nii neid aineid, milliseid mõõdetakse kliinilises laboris kui ka aineid millised dialüüsi käigus patsiendist välja viiakse, kuid milliseid ei mõõdeta rutiinselt kliinilises laboris olemasolevate meetoditega. Taotlejatel on alates aastast 2007 kasutada uus kallihinnaline teaduslik aparatuur, millega on võimalik senisest tõhusamalt teostada erinevaid mõõtmisi, andmetöötlust ning kontrollida töö käigus tekkinud hüpoteese. Projekti kaasatud viiest põhitäitjast on kolm õrnema soo esindajat ja nende hulgas 2 doktorandi ja 1 magistrant. Selline meeskond soodustab naiste juurdevoolu teadusesse ja kraadiõppesse ning loob terve ja harmoonilise töökeskkonna. Grandi käigus on plaanis teha teadlaste rahvusvahelist koostööd Linköpingi Ülikooli Biomeditsiinitehnika Instituudi ja Linköpingi Ülikooli haigla Nefroloogia osakonnaga. Grandi raames teostatav teadustöö looks toetavad ja jätkusuutlikud tingimused ka traditsioonilisi dialüüsi kvaliteedi parameetreid jälgiva uudse tööstusliku optilise monitori DIAMON (DIalysis Adequacy MONitor) juurutamisele ja levikule kliinilises praksises. Uurimus, mis võimaldaks kontrollida ja võrrelda alternatiivseid dialüüsi kvaliteedi hindamise parameetreid ning baseeruksid mittetraditsioonilistel ainetel, oleks suurepäraseks töövahendiks meedikutele uute hüpoteeside väljatöötamisel ja kontrollil kroonilise hemodialüüsi patsientidel esineva kliinilise pildi interpreteerimisel ja seejärel ravivõimaluste modifitseerimisel. Meetod annaks meditsiinilisele personalile enam informatsiooni käimasoleva dialüüsi protsessi kohta, võimaldades kokkuvõttes dialüüsipatsientidele kvaliteetsemat ja just neile optimaalset dialüüsi. Vastutav täitja (taotleja) Eesnimi Ivo Perekonnanimi Fridolin Amet Professor Projekti põhitäitjad Isik Projektis osalemise periood Jana Jerotskaja Aleksei Štšerbakov Kai Lauri Merike Luman Risto Tanner Jürgen Arund Asutus (teaduskond) Asutus Tallinna Tehnikaülikool Allasutus Tehnomeedikum 14

15 Projekt ETF5888 ETF 2004 Projekti nimi Projekti algus Projekti lõpp Koherentse fotodetekteerimise kasutamine kardiovaskulaarses diagnostikas - vererõhu ja arteri viskoelastsete parameetrite mitteinvasiivne monitooring Valdkond ja eriala Valdkond Eriala Rahvusvaheline eriala Statistika eriala 4. Loodusteadused ja tehnika 4.9. Meditsiinitehnika T411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehhaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused). Annotatsioon Viimane finantseering Kaasaegses kardiovaskulaarses diagnostikas on üha olulisemaks muutunud inimese vereringe arteriaalse süsteemi viskoelastsete parameetrite määramine, eriti võimalus määrata selliseid parameetreid ajaliselt kiiresti, mitteinvasiivselt ja korrelatsioonis vererõhuga. See annab võimaluse uurida vastavate protsesside dünaamikat ja sõltuvust paljudest erinevatest füsiloogilistest faktoritest, mis omakorda võimaldab saada täpsemat diagnoosi juba enne haiguse kliiniliste sümptomite ilmnemist. Planeeritava projekti põhieesmärgiks on isesegustamise kui väga perspektiivse mitteinvasiivse meetodi uute kasutamisvõimaluste väljatöötamine Doppleri efektil töötavates kardiovaskulaarse diagnostika seadmetes. Arterite viskoelastsete omaduste pidev mitteinvasiivne mõõtmine korrelatsioonis üldise ja lokaalse vererõhuga, mille näitajatena kasutatakse pulsilaine kuju, levimise kiirust ja dünaamikat erinevate füsioloogiliste koormuste korral, võimaldab hinnata kardiovaskulaarse süsteemi seisundit nii tervikuna kui ka keha erinevates piirkondades ja teha järeldusi nii veresoonte seisundist kui südame jõudlusest. Arterite viskoelastsete omaduste all mõeldakse eelkõige nende dünaamilist venitatavust, mis on veresoonkonna seisukorra hindamisel üks olulisemaid parameetreid. Tuginedes eelnevale pikaajalisele kogemusele võib väita, et pakutud optiline meetod annab võimaluse uut tüüpi efektiivse ja kiiretoimelise kardioloogilise seadme väljatöötamiseks. Selline seade mõõdaks pidevalt ja mitteinvasiivselt vererõhku ning samal ajal võimaldaks saada põhimõtteliselt uut informatsiooni arterite viskoelastsete omaduste muutumise dünaamika kohta ,00 Vastutav täitja (taotleja) 15

16 Eesnimi Kalju Perekonnanimi Meigas Amet Professor Projekti põhitäitjad Isik Projektis osalemise periood Ingrid Tepner Irina Hlimonenko Mait Nigul Lemme Berkis Kristjan Pilt Asutus (teaduskond) Asutus Tallinna Tehnikaülikool Allasutus Matemaatika-loodusteaduskond 16

17 Lisa 4 TTÜ akadeemilise struktuuriüksuse ning asutuse teadus- ja arendustegevuse aastaaruande koostamise juhendi juurde 2007 aastal lõppenud TTÜ T&A teema lõpparuanne Teema reg. number: G5888 INSTITUUT/KESKUS/ASUTUS: Biomeditsiinitehnika Instituut TEEMA JUHT / VASTUTAV TÄITJA: Kalju Meigas PhD Nimi ja eesnimi Teaduskraad TEEMA NIMETUS: Koherentse fotodetekteerimise kasutamine kardiovaskulaarses diagnostikas - vererõhu ja arteri viskoelastsete parameetrite mitteinvasiivne monitooring PÕHITULEMUSED: (loetelu kuni 1 lk) ETF grant teostati aastatel Töö kulges edukalt ja vastavalt plaanile. On konstrueeritud ja ehitatud spetsiaalne laboratoorne seade pulsilaine kuju ja kiiruse mõõtmisteks. Selle seadme väljund on sobitatud National Instruments digitaalse arvutikaardiga ja kogu andmete salvestamine ning töötlemine toimub Labview programmeerimiskeskkonnas. Selle seadmega on tehtud rida mõõtmisi reaalsetel patsientidel. Saadud tulemused on ette kantud rahvusvahelistel konverentsidel aastal kaitses grandi teemal oma magistritöö üks grandi põhitäitjatest Irina Hlimonenko. Tema magistritöö teemaks oli Pulsilaine analüüs kõrge kolesterooli ja vererõhuga patsientidel. Kokku on osalenud grandis 3 doktoranti ja 2 magistranti. Aastatel on osaletud ettekannetega kokku kaheksal rahvusvahelisel konverentsil Euroopas ja USA-s. On avaldatud kokku 14 publikatsiooni rahvusvahelistes eelretsenseeritavates kogumikes ja ajakirjades: TULEMUSTE RAKENDAMINE: Loetletakse arendustegevuse tulemusena väljaspool TTÜd evitatud tööd, näidates evitatud seadme, tehnoloogia vm nimetuse; ettevõtte (asutuse) nimetuse, kus töö evitati; millises mahus leiab evitatud seade, tehnoloogia vm kasutamist (seeria-, katsetootmine vm). Saavutatud tulemuste baasil on taotletud uut granti ja saadud rahastamine jätkuvaks uurimistööks aastatel sarnasel temaatikal. Lisaks on saadud tulemusi kasutatud EAS-i eeluuringu taotlemisel ja 2007 aastal ka vastav eeluuring edukalt lõpetatud. Plaanis on esitada EAS-ile põhiprojektitaotlus käesoleval 2008 aastal. Teema juht: (allkiri) 17

18 Projekt ETF6173 ETF 2007 Projekti nimi Mikrolainekiirguse mõju kognitiivsetele funktsioonidele Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Valdkond Eriala Rahvusvaheline eriala 4. Loodusteadused ja tehnika 4.9. Meditsiinitehnika T411 Radiofarmaatsiatehnoloogia Statistika eriala 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehhaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused). Annotatsioon Töö põhieesmärgiks on leida madala nivooga elektromagnetkiirguse mõju inimese kognitiivsetele funktsioonidele. Madala nivooga kiirgus on nõrk füüsikaline mõjur. Tööhüpoteesiks on, et nõrk mõjur ei tingi märkimisväärseid muutusi inimese närvisüsteemi kohastumuslikult olulisemates protsessides, vaid mõjutab eelkõige tunnetusprotsesside kõrgemaid tasandeid - tähelepanu, mälu ja mõtlemist. Töö käigus leitakse, milliseid kognitiivsete protsesside aspekte madala tasemega elektromagnetkiirgus enim mõjutab. Selleks uuritakse elektromagnetvälja mõju tajule, tähelepanule, mälule ning mõtlemisele. Töö eksperimentaalosas leitakse, millised elektromagnetvälja parameetrid nagu väljatugevus, sagedus, modulatsioon mõjutavad enim tunnetuslikke protsesse. Kontrollitakse ja võrreldakse eelnevates uuringutes saadud tulemusi, näiteks 7 Hz modulatsioonisageduse mõju töömälule ja informatsiooni läbitöötamise kiirusele. Modelleeritakse elektromagnetvälja väljatugevuse jaotumist aju eri osades, et lokaliseerida aju enimmõjutatud piirkondi. Matemaatilise modelleerimise abil on võimalik hinnata täpsemini kognitiivsetes protsessides osalevate aju eri osade mõjutatavust ning häälestada ja positsioneerida kiirgusallikat soovitud kognitiivse efekti maksimaalseks võimendamiseks närvisüsteemis. Töötatakse välja vastav metoodika ehk testprotseduuride süsteem mikrolainekiirguse mõju adekvaatseks hindamiseks tunnetuslikele protsessidele. Töö tulemused võimaldavad paremini analüüsida elektromagnetväljadest põjustatud terviseriske elusorganismidele ning luua alused inimese närvitalituse teadlikuks mõjutamiseks elektromagnetkiirguse abil. Viimane finantseering ,00 18

19 Vastutav täitja (taotleja) Eesnimi Jaanus Perekonnanimi Lass Amet Vanemteadur Projekti põhitäitjad Isik Projektis osalemise periood Maie Bachmann Kai Lauri Anastassia Rodina Rain Ferenets Jana Jerotskaja Asutus (teaduskond) Asutus Tallinna Tehnikaülikool Allasutus Matemaatika-loodusteaduskond 19

20 Projekt V258 Muu Projekti nimi Optical methods for diagnosis and monitoring of clinical parameters Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Annotatsioon Viimane finantseering Projekti eesmärgiks on välja töötada uus meetod ja tehnika dialüüsi kvaliteedi ja sobivuse hindamiseks. Meetod pohineb ultraviolettkiirguse neeldumisel dialüsaadis, mis voimaldab selle koostise pidevat monitooringut. Väljatöötatav meetod voimaldab hemodialüüsi protsessi pidevalt monitoorida, hoides koikvoimalikud parameetrilised hälbed kontrolli all ja tagada sellega patsiendile vastava protseduuri korge kvaliteet. - Isikud Nimi Kalju Meigas Roll Vastutav täitja Ivo Fridolin Teadusasutused Tallinna Tehnikaülikool Põhitäitja Tallinna Tehnikaülikool, Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Biomeditsiinitehnika õppetool 20

21 Lisa 4 TTÜ akadeemilise struktuuriüksuse ning asutuse teadus- ja arendustegevuse aastaaruande koostamise juhendi juurde 2007 aastal lõppenud TTÜ T&A teema lõpparuanne Teema reg. number: V-258 INSTITUUT/KESKUS/ASUTUS: Biomeditsiinitehnika Instituut TEEMA JUHT / VASTUTAV TÄITJA: Kalju Meigas Nimi ja eesnimi PhD Teaduskraad TEEMA NIMETUS: Optical methods for diagnosis and monitoring of physiological parameters PÕHITULEMUSED: (loetelu kuni 1 lk) Tegemist oli Nato projektiga, mille eesmärgiks oli välja töötada uus optiline meetod ja tehnika dialüüsi kvaliteedi ja sobivuse hindamiseks. Põhitulemusena töötati välja optiline meetod, mis põhineb ultraviolettkiirguse neeldumisel dialüsaadis, mis võimaldab selle koostise pidevat monitooringut. Projekti tulemused on ette kantud rahvusvahelistel konverentsidel ja publitseeritud rahvusvahelise levikuga ajakirjades. TULEMUSTE RAKENDAMINE: Loetletakse arendustegevuse tulemusena väljaspool TTÜd evitatud tööd, näidates evitatud seadme, tehnoloogia vm nimetuse; ettevõtte (asutuse) nimetuse, kus töö evitati; millises mahus leiab evitatud seade, tehnoloogia vm kasutamist (seeria-, katsetootmine vm). Väljatöötatud meetod võimaldab hemodialüüsi protsessi pidevalt monitoorida, hoides kõikvõimalikud parameetrilised hälbed kontrolli all ja tagada sellega patsiendile vastava protseduuri kõrge kvaliteedi. Teema juht: (allkiri) 21

22 Projekt V309 Muu Projekti nimi European Virtual Campus for biomedical engineering Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Annotatsioon Viimane finantseering Projekti eesmärgiks on informatsioonitehnoloogia rakendamine efektiivse ja kaasaegse biomeditsiinitehnoloogia kraadioppe (MSc ja PhD) ning teaduskeskkonna arendamiseks koostöös erinevate Euroopa ülikoolidega. Virtuaalne oppekava ja e-oppe voimalused moodustavad sünergilise baasi oppeja teadustöö efektiivsemaks muutmiseks nii regionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasemel. Projekti käigus luuakse virtuaalne biomeditsiinitehnoloogia-alane campus, mille raames arendatakse erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid, millised on rakendatavad vastava ala oppe- ja teadustöö kvaliteedi parandamisel. - Isikud Nimi Kalju Meigas Roll Vastutav täitja Toomas Parve Teadusasutused Tallinna Tehnikaülikool Põhitäitja Tallinna Tehnikaülikool, Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Biomeditsiinitehnika õppetool 22

23 Lisa 4 TTÜ akadeemilise struktuuriüksuse ning asutuse teadus- ja arendustegevuse aastaaruande koostamise juhendi juurde aastal lõppenud TTÜ T&A teema lõpparuanne Teema reg. number: V-309 INSTITUUT/KESKUS/ASUTUS: Biomeditsiinitehnika Instituut TEEMA JUHT / VASTUTAV TÄITJA: Kalju Meigas, PhD Nimi ja eesnimi Teaduskraad TEEMA NIMETUS: European Virtual Campus for Biomedical Engineering EVICAB PÕHITULEMUSED: (loetelu kuni 1 lk) Projekti eesmärgiks oli informatsioonitehnoloogia rakendamine efektiivse ja kaasaegse biomeditsiinitehnoloogia kraadiõppe (MSc ja PhD) ning teaduskeskkonna arendamiseks koostöös erinevate Euroopa Ülikoolidega. Projekti käigus loodi virtuaalne biomeditsiinitehnoloogiaalane campus mille raames arendati erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid, millised on rakendatavad vastava ala õppeja teadustöös ning mille üks osa on e-õppe keskkond. EVICAB projekti põhitulemused: Koostati Biomeditsiinitehnika õppekava ehk e-curriculum, mis sisaldab kokku 13 e-kursust kõikide partnerülikoolide osavõtul. Moodustati ja avalikustati projekti koduleheküljel Eesti biomeditsiinitehnika valdkonna 4 e- kursust Biomeditsiinitehnika Instituudi, Tartu Ülikooli ja Elektroonika Instituudis baasil. Koordinaatoriks oli Tampere Tehnikaülikool. Osalesid lisaks meile veel ülikoolid: Kaunase Tehnikaülikool, Linköpingi Ülikool, Brno Tehnikaülikool. Samuti oli kaasatud veebikeskkonna arendamiseks firma Mediamaisteri Group Soomest. Eestist osalesid veel Tartu Ülikool ja TTÜ Elektroonika Instituut, Eestipoolseks üldkoordinaatoriks oli Biomeditsiinitehnika Instituut. Projekti võib lugeda edukaks. Kokku osales projekti raames toimunud virtuaalõppes erinevates riikides 13 kursusel kokku 205 üliõpilast ja projekti raames tehti e-õpet 827 Euroopa ainepunkti ulatuses. TULEMUSTE RAKENDAMINE: Loetletakse arendustegevuse tulemusena väljaspool TTÜd evitatud tööd, näidates evitatud seadme, tehnoloogia vm nimetuse; ettevõtte (asutuse) nimetuse, kus töö evitati; millises mahus leiab evitatud seade, tehnoloogia vm kasutamist (seeria-, katsetootmine vm). Infotehnoloogilised lahendused regionaalsete ja rahvusvaheliste ressursside efektiivseks kasutamiseks õppe-, teadus- ja arendustegevuse läbiviimisel. Tulemused on rakendatavad mitte ainult partnerülikoolides vaid Euroopas laiemalt biomeditsiinitehnika alase virtuaalse mobiilsuse tagamisel. Teema juht: (allkiri) 23

24 Projekt IN567 Muu Projekti nimi Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Annotatsioon Viimane finantseering Projekt Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjouvajadusi arvestav korghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis on Euroopa Struktuurfondide Meetme 1.1 poolt rahastatav ja tema eesmärgiks on biomeditsiinitehnika alase oppe kvaliteedi tostmine ja orienteerimine vastavalt tööturu vajadustele. Projekti eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja ja arendatakse rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele TTÜ bakalaureuse- ja magistrioppeaineid 60 AP mahus, mis koos teiste oppeainetega moodustab kompleksse korge tasemega oppesüsteemi. Eesmärki toetavate tegevustena koostatakse oppekava kvaliteedihindamissüsteem, töötatakse välja biomeditsiiniinseneri kutsekvalifikatsioonisüsteem, luuakse uus veebikeskkond, täiendatakse oppevahendeid, arendatakse oppelaborite infrasturkutuuri ning paindlikuma opikeskkonna loomiseks viiakse e-oppeaineid väljatöötavatele isikutele ning tuutoritele läbi e-oppe koolitus.partneriteks on Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing, Linköpingi Ülikool Rootsist, Tampere Tehnikaülikool Soomest ja Tartu Ülikooli eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut. - Isikud Nimi Kalju Meigas Roll Vastutav täitja Margus Viigimaa Jüri Kaik Jaanus Lass Põhitäitja Põhitäitja Põhitäitja Jana Jerotskaja Teadusasutused Tallinna Tehnikaülikool Põhitäitja Tallinna Tehnikaülikool, Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Biomeditsiinitehnika õppetool 24

25 Projekt BF49 Muu Projekti nimi Tallinna elanike südame-veresoonkonna haiguste riskitegurite selgitamine CINDI progammis Projekti algus Projekti lõpp Valdkond ja eriala Annotatsioon Viimane finantseering Antud teadustöös jätkatakse Maailma Terviseorganisatsiooni (MTO) CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention) Programmi südame-veresoonkonna haiguste (SVH) uuringuid Tallinna aastaste elanike hulgas. CINDI programmi raames on Tallinnas läbi viinud kolm populatsiooniuuringut (aastatel , , ja ). Seega on trendide määramise jätkamiseks ülimalt vajalik läbi viia järgmine uuring aastatel Töö eesmärk on välja selgitada Tallinna naiste ja meeste SVH riskiprofiil ja trendid ning tulemuste alusel välja töötada koige kaasaegsemaid preventiivseid meetmeid. - Isikud Nimi Roll Margus Viigimaa Vastutav täitja Teadusasutused Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikool, Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut 25

26 2007. aastal lõppenud TTÜ T&A teema lõpparuanne Teema reg. number: BF 49 INSTITUUT/KESKUS/ASUTUS: Biomeditsiinitehnika instituut TEEMA JUHT / VASTUTAV TÄITJA: Margus Viigimaa Meditsiinidoktor Nimi ja eesnimi Teaduskraad TEEMA NIMETUS: Tallinna aastase elanike südame-veresoonkonna haiguste riskitegurite profiili ja selle trendide selgitamine Maailma Terviseorganisatsiooni CINDI programmi protokolli alusel PÕHITULEMUSED: (loetelu kuni 1 lk) Antud teadustöös jätkasime Maailma Terviseorganisatsiooni (MTO) CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention) Programmi südame-veresoonkonna haiguste (SVH) epidemioloogia pikaajaliste trendide standardiseeritud uuringuid. Juhuvalimi suuruse määramisel lähtusime CINDI programmi protokollist. Tallinna elanike juhuvalimi saamiseks täitsime vastavad ankeedid ja saine juhuvalimi Rahvastikuregistrist 2007 aasta jooksul teostasime 420 isiku skriiningu koos ankeedi täitmise, vererõhu määramise, antropomeetriliste uuringute, EKG, arterite jäikuse määramise seadmega Arteriograph ja vereanalüüside võtmise ja säilitamise ning laborianalüüside teostamisega. Uurisime riskitegureid iseloomustavate parameetrite: süstoolse ja diastoolse vererõhu (SVR, DVR), üldkolesterooli (Kol), triglütseriidide (TG) veresisalduse keskmiseid väärtusi. Samuti selgitasime riskitegurite - arteriaalse hüpertensiooni (AH), hüperkolesteroleemia, hüpertriglütserideemia, suitsetamise ja liigse kehamassi levimust. Selgitasime antropomeetrilisi näitajaid (kehamass, kehamassi indeks, rasvavoltide paksused, puusa ja talje, õlavarre ja sääre ümbermõõdud, õlavarre lihaste massi arvutus; rasvamassi mõõtmine (kg ja % kehamassist) keha rasvamassi monitoriga. Teostasime rahuloleku EKG 12 lülituses. Määrasime arterite vanuse (varajase ateroskleroosi) ja endoteeli funktsiooni. Määramine toimus analüsaatoriga Arteriograph (Tensiomed). Selgitasime lipiidide (üld-, LDL- ja HDLkolesterool, triglütseriidid), fibrinogeeni ja glükoosi plasmatasemed. Alustasime oksüdatiivse stressi markerite määramine Venemaa Kardioloogiakeskuses Moskvas (prof. V. Lankin, prof. A. Tihase). Määrasime Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratooriumis kaasaegsed SVH riskitegurid ja riskimarkerd: homotsüsteiin, kõrgtundlik CRV (us-crp), lipoproteiin(a) ja apoa-i, -B ja -E TULEMUSTE RAKENDAMINE: Loetletakse arendustegevuse tulemusena väljaspool TTÜd evitatud tööd, näidates evitatud seadme, tehnoloogia vm nimetuse; ettevõtte (asutuse) nimetuse, kus töö evitati; millises mahus leiab evitatud seade, tehnoloogia vm kasutamist (seeria-, katsetootmine vm). Tulemused võimaldavad jälgida südame-veresoonkonna haiguste riskitegurite trende Tallinna aastasel elanikel MTO CINDI Programmi protokolli alusel. Uurimus võimaldab saada tunnustatud rahvusvahelise programmi protokollil baseeruvaid SVH epidemioloogia andmeid Eestis. Esmakordselt määrasime arterite vanuse (varajase ateroskleroosi) ja endoteeli funktsiooni analüsaatoriga Arteriograph (Tensiomed) epidemioloogilises uuringus. Teema juht: (allkiri) Lisa 4 26

27 TTÜ akadeemilise struktuuriüksuse ning asutuse teadus- ja arendustegevuse aastaaruande koostamise juhendi juurde 2007 aastal lõppenud TTÜ T&A teema lõpparuanne Teema reg. number: ÜPTYB INSTITUUT/KESKUS/ASUTUS: Biomeditsiinitehnika instituut TEEMA JUHT / VASTUTAV TÄITJA: Kalju Meigas PhD Nimi ja eesnimi Teaduskraad TEEMA NIMETUS: Biomeditsiinitehnika instituut PÕHITULEMUSED: (loetelu kuni 1 lk) Tallinna Tehnikaülikooli biomeditsiinitehnika instituut (endine biomeditsiinitehnika keskus) kontsentreerib biomeditsiinitehnikas ja sidusaladel tegutsevate uurimisgruppide teadusuuringud, olles ainuke selle valdkonna teaduskeskus Eestis. Biomeditsiinitehnika instituudi tippkeskuse peamised eesmärgid on: a) osaleda aktiivselt tippteaduses maailmatasemel alusuuringutega; b) kindlustada teaduspotentsiaali kasv ja uuenemine; c) edendada kraadiõpet nii Eesti kui rahvusvahelisel tasemel; d) osaleda rahvusvahelises teaduskoostöös; e) välja töötada innovatiivseid lahendusi; g) koostöös ettevõtete ja avaliku sektoriga tagada ühiskonna ja majanduse seisukohalt prioriteetsete rakenduste ülekanne praktikasse (technology transfer). Vastavalt püstitatud eesmärkidele saavutati tippkeskuse vahendite kaasfinantseerimisel järgmiseid tulemused: Osaleti edukalt rahvusvahelises e-õppe projektis European Virtual Campus for Biomedical Engineering EVICAB, Koordinaatoriks Tampere Tehnikaülikool, partnerid Linköpingi Ülikool, Brno Tehnikaülikool, Kaunase Tehnikaülikool ja Soome infotehnoloogia firma Mediamaisteri Oy. viidi läbi INNOVE Meede 1.1 projekt Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis. Viidi läbi kaks EAS eelprojekti: Optilisel fotodetekteerimisel baseeruva diagnoosimise meetodi ja katseseadme väljatöötamine ja Uudse dialüüsi multikomponentmonitori väljatöötamine meetod ja tehnoloogia. toimus aktiivne sihtfinantseerimise teema Biosignaalide interpreteerimine meditsiinitehnikas kestvusega täitmine. Vastavalt 18. jaanuari 2008 aasta HTM ministri käskkirjale nr. 25 jätkati teema finantseerimist suurendatud mahus a. eelarve suurenes ca 25% võrreldes aastaga 2007 (2,34 MEEK vs 1,8725 MEEK). Aasta jooksul arendati teaduskoostööd Linköpingi Ülikooli ja Tampere Ülikooliga. Nende teadureid kaasati ühisprojektide taotlustesse ja ilmusid ühispublikatsioonid. toimusid visiidid erinevatesse EL liikmesriikidesse teadusprojektides osalemise võimaluste uurimiseks ja teadusliku koostöö arendamiseks (Brüssel, London, Helsinki). TULEMUSTE RAKENDAMINE: Loetletakse arendustegevuse tulemusena väljaspool TTÜd evitatud tööd, näidates evitatud seadme, tehnoloogia vm nimetuse; ettevõtte (asutuse) nimetuse, kus töö evitati; millises mahus leiab evitatud seade, tehnoloogia vm kasutamist (seeria-, katsetootmine vm). Loodi Pilot Curriculum of the European Virtual Campus for Biomedical Engineering, mille raames loodud kursusi rakendati meditsiinitehnika alases e-õppes; Kaardistati Euroopa meditsiinitehnika alase e-õppega tegelevad instituudid, mille tagajärjel on loodi kontaktid mitmete Euroopa instituutidega ühise e-õppe rakendamiseks; Loodi European Virtual Campus for Biomedical Engineering EVICAB veebiportaal ( mida rakendatakse rahvusvahelise meditsiinitehnika alase õppe edendamiseks kogu maailmas; 27

28 INNOVE Meede 1.1 projekt Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis raames väljatöötatud e-kursusi rakendatakse e-õppes; INNOVE Meede 1.1 projekt Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis raames toimusid õppepäevad Tartus, mille raames tihenesid üle Eestilised meditsiinitehnika alased kontaktid; INNOVE Meede 1.1 projekt Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis raames loodi toimiv kutseomistamise süsteem, mida rakendatakse meditsiinitehnika inseneride kutsete omistamisel Eestis; INNOVE Meede 1.1 projekt Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis raames kujundati ja trükiti meditsiinitehnika õpet TTÜ-s tutvustav reklaambrošüür, mida rakendatakse avatud uste päevadel ja mujal erialase õppe populariseerimiseks Eestis; INNOVE Meede 1.1 projekt Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis raames toimusid miotmed välisprofessorite loengud, mille tulemusena omandatud teadmisi rakendatakse meditsiinitehnika alase T&A tegevuseks Eestis; sihtfinantseerimise teema Biosignaalide interpreteerimine meditsiinitehnikas kestvusega täitmise käigus saadud tulemusi rakendatakse meditsiinitehnika alase T&A tegevuseks Eestis; EAS eelprojektide tulemustena ette valmistatud põhiprojektide Optilisel fotodetekteerimisel baseeruva diagnoosimise meetodi ja katseseadme väljatöötamine ja Uudse dialüüsi multikomponentmonitori väljatöötamine meetod ja tehnoloogia käigus loodavaid tehnoloogiaid kavatsetakse rakendada Eesti vastava eriala ettevõtetes, ning eduka arengu korral evitada katse- ja seeriatootmises. Rahvusvahelisi kontakte rakendati mitmetes T&A ühisprojektides ja ühispublikatsioonides; Kõiki ülaltoodud tulemusi kaasates valmistatakse ette taotlus erialase Eesti tippkeskuse moodustamiseks ja rakendamiseks. Teema juht: (allkiri) 28

29 Teadustulemuste publitseerimine 1.1. Artiklid, mis on kajastatud ISI Web of Science andmebaasis ja/või Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH (European Reference Index of the Humanities) kategooriates A ja B 1. Mancia, G.; De Backer, G.; Dominiczak, A.; Cifkova, R.; Fagard, R.; Germano, G.; Grassi, G.; Heagerty, AM.; Kjeldsen, SE.; Laurent, S.; Narkiewicz, K.; Viigimaa, M. et al. (2007) Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, Mancia, G.; De Backer, G.; Dominiczak, A.; Cifkova, R.; Fagard, R.; Germano, G.; Grassi, G.; Heagerty, AM.; Kjeldsen, SE.; Laurent, S.; Narkiewicz, K.; Viigimaa, M. et al. (2007) Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension, Viigimaa, M.; Farsang, C.; Kjeldsen, SE.; Narkiewicz, K.; Mancia, G. (2007). ESH Hypertension Excellence Centres: a new strategy to combat an old foe. Journal of Hypertension, Kepp, K.; Juhanson, P.; Kozich, V.; Ots, M.; Viigimaa, M.; Laan, M. (2007). Resequencing PNMT in European hypertensive and normotensive individuals: no common susceptibilily variants for hypertension and purifying selection on intron 1. BMC Medical Genetics, 8(47), Bogovski, S.; Lang, I.; Rjazanov, V.; Muzyka, V.; Tuulik, V.; Viitak, A. (2007). Assessment of potential hazards during the process of house building in Estonia. International Journal of Environmental Health Research, 17(2), Ferenets, Rain; Vanluchene, Ann; Lipping, Tarmo; Heyse, Bjorn; Struys, Michel (2007). Behavior of Entropy/Complexity Measures of the Electroencephalogram during Propofol-induced Sedation: Dose-dependent Effects of Remifentanil. Anesthesiology, 4, Metry G, Uhlin F, Almroth G. (2007). Swedish experience of the Dialock.. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, Artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ja avatus kaastöödele; artiklid humanitaarteaduste loendi ERIH kategoorias C kajastatud ajakirjades 1. Bachmann, M.; Kalda, J.; Säkki, M.; Lass, J.; Tomson, R.; Tuulik, V.; Hinrikus, H. (2007). Individual Changes in Human EEG Caused by 450 MHz Microwave Modulated at 40 and 70 Hz.. The Environmentalist, 27, Hinrikus, H.; Bachmann, M.; Kalda, J.; Sakki, M.; Lass, J.; Tomson, R. (2007). Methods of electroencephalographic signal analysis for detection of small hidden changes. Nonlinear Biomedical Physics, 1, Bachmann, M.; Hinrikus, H.; Aadamsoo, K.; Võhma, Ü.; Lass, J.; Rubljova, J.; Suhhova, A.; Tuulik, V. (2007). Modulated microwave effects on individuals with depressive disorder. The Environmentalist, 27,

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid Kristin Kraav Eesti Teadusagentuur kristin.kraav@etag.ee H2020 konsultantide teenused Horisont 2020 informatsiooni edastamine Taotlejate nõustamine ja koolitus

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

(Microsoft Word - Uuringu kokkuv\365te Noorsportlaste tervisekontroll 0.06 mai14.doc)

(Microsoft Word - Uuringu kokkuv\365te Noorsportlaste tervisekontroll 0.06 mai14.doc) Spordimeditsiini Sihtasutus Eesti Spordimeditsiini klaster SportEST Noorsportlaste tervisekontrolli uuring Koostajad: dr Krista Veevo dr Stela Kilk Juhendaja: dr Leena Annus Tallinn 2014 Sisukord 1. SISSEJUHATUS...

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft PowerPoint - P_Engelbrecht.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - P_Engelbrecht.ppt [Compatibility Mode] RAHVUSVAHELISED TEADUSORGANISATSIOONID Jüri Engelbrecht EESTI TEADUSTE AKADEEMIA 19.05.2014 Akadeemia osalus erialaülestes teadusorganisatsioonides ülemaailmsetes üle-euroopalistes Akadeemia osalus erialaspetsiifilistes

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm LISA 3 KINNITATUD SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 6. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/22 Personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise tingimused ja kord 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem