Vahetatava objektiiviga digitaalkaamera

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vahetatava objektiiviga digitaalkaamera"

Väljavõte

1 (1) () Vahetatava objektiiviga digitaalkaamera Kasutusjuhend E-paigaldus ILCE-5000

2 Eesti keel E-paigaldus Lisateave kaamera kohta (Spikker) Spikker on veebijuhend. Sellest leiate põhjalikud juhtnöörid kaamera paljude funktsioonide kohta. 1 Minge Sony kasutajatoe lehele. 2 Valige oma riik või piirkond. 3 Otsige kasutajatoe lehelt oma kaamera mudeli nime. Vaadake mudeli nime kaamera põhjalt. Juhendi vaatamine See kaamera on varustatud integreeritud juhendiga. MENU (Kaamerasisene juhend) 2 Kaamerasisene juhend Kaamera kuvab MENU üksuste selgitused ja seadistusväärtused. 1 Vajutage nuppu MENU. 2 Valige soovitud üksus ja vajutage seejärel nuppu (Kaamerasisene juhend). Jäädvustamise nõuanne Kaamera kuvab valitud jäädvustusrežiimi nõuanded. 1 Vajutage võtterežiimis nuppu (Kaamerasisene juhend). 2 Valige soovitud jäädvustamise nõuanne ja vajutage seejärel juhtrattal nuppu z. Kuvatakse jäädvustamise nõuanne. Ekraani kerimiseks saate kasutada nuppu v/v ja jäädvustamise nõuannete muutmiseks nuppu b/b.

3 Omaniku kirjed Mudel ja seerianumbrid asuvad seadme põhjal. Kirjutage seerianumber allolevasse lahtrisse. Kasutage neid numbreid, kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale. Mudeli nr ILCE-5000 Seerianr Mudeli nr AC-UB10C/AC-UB10D Seerianr HOIATUS Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks vältige seadme kokkupuudet vihma ja niiskusega. OLULISED OHUTUSJUHTNÖÖRID -HOIDKE ND JUHTNÖÖRID ALLES. OHT TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS JÄRGIGE HOOLIKALT NEID JUHTNÖÖRE. Kui pistiku kuju ei sobi pistikupesaga, kasutage ühendamiseks sobivat adapterit. HOIATUS [ Aku Akut valesti käsitsedes võib see plahvatada, süttida või tekitada söövitushaavu. Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest. Akut ei tohi avada. Akut ei tohi purustada ega põrutada, nt taguda, lasta sel kukkuda või selle peale astuda. Ärge tekitage lühist ega laske akuklemmidel kokku puutuda metallesemetega. Ärge laske akul kokku puutuda temperatuuriga üle 60 C, nt otseses päikesevalguses või päikese kätte pargitud autos. Ärge põletage akut ega visake seda tulle. Ärge käsitsege katkisi või lekkivaid liitiumioonakusid. Laadige akut kindlasti ainult Sony originaal-akulaadijaga või muu aku laadimiseks sobiva seadmega. Hoidke akut väikelastele kättesaamatus kohas. Hoidke akut kuivana. Asendage ainult sama või Sony soovitatava võrdväärset tüüpi akuga. Kõrvaldage kasutatud akud rangelt juhtnööre järgides. 3

4 [ AC-adapter Kasutage AC-adapteri ühendamiseks lähedalasuvat seinakontakti (pistikupesa seinas). Kui seadme kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke kohe AC-adapter seinakontaktist (pistikupesast) välja. Toitejuhe (voolujuhe, kui on pakendis) on loodud kasutamiseks ainult selle kaameraga. Seda ei tohi kasutada muude elektriseadmetega. Euroopa klientidele [ Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid. Tootja: Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Jaapan Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: [ Märkus Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist (nurjumist), taaskäivitage rakendus või võtke sidekaabel (USB vms) küljest ja ühendage uuesti. Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse määruses olevatele piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit. Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada seadme pilti ja heli. 4

5 [ Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite. Klientidele, kes ostsid kaamera turiste teenindavatest Jaapani poest [ Märkus Mõned kaamera toetatud standardite sertifitseerimismärgid saab kinnitada kaamera ekraanil. Valige jaotised MENU t (Seadistus) 5 t [Certification Logo]. Kui kuvamine pole võimalik (nt kaamerarikke tõttu), võtke ühendust Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega. 5

6 Sisukord Kaamera ettevalmistamine 1. etapp P. 7 Kaasasolevate elementide kontrollimine Seadme osad Aku sisestamine Aku laadimine Objektiivi kinnitamine/eemaldamine Mälukaardi sisestamine (müüakse eraldi) Kella seadistus Põhitoiming 2. etapp P. 19 Pildistamine/filmimine Taasesitusfunktsioon 3. etapp P. 20 Piltide vaatamine Salvestusfunktsioon 4. etapp P. 21 Teiste funktsioonide tutvustus Piltide importimine arvutisse P. 22 Tarkvara PlayMemories Home funktsioonid Kaamerasse funktsioonide lisamine P. 23 Kaamerasse funktsioonide lisamine Muud P. 24 Piltide arv ja filmide salvestusaeg Märkused kaamera kasutamise kohta Spetsifikatsioonid See kasutusjuhend hõlmab mitut erinevate objektiividega varustatud mudelit. Mudeli nimi oleneb kaasasolevast objektiivist. Mudeli saadavus oleneb riigist/ piirkonnast. 6 Mudeli nimi ILCE-5000L ILCE-5000Y Objektiiv E16 50 mm E mm ja E16 50 mm

7 Kaasasolevate elementide kontrollimine Esmalt vaadake mudeli nime kaamera põhjalt (leht 6). Kaasasolevad tarvikud olenevad mudelist. Sulgudes olev arv näitab kogust. x Kaasas kõikide mudelitega Kaamera (1). Toitejuhe (toiteallikas) (1)* (Ameerika Ühendriikides ja Kanadas puudub komplektist). * Kaameraga võib kaasas olla mitu toitejuhet. Kasutage teie riigile/ piirkonnale vastavat juhet. Laaditav akukomplekt NP-FW50 (1). Mikro-USB-kaabel (1). AC-adapter AC-UB10C/ UB10D (1) Õlarihm (1) Kasutusjuhend (see juhend) (1) Wi-Fi Wi-Fi-ühendus / ühe puutega (NFC) juhend See juhend selgitab funktsioone, mis nõuavad Wi-Fi-ühendust. x ILCE-5000L E16 50 mm suumobjektiiv (1) (kaamera küljes) / eesmine objektiivikate (1) (objektiivi küljes) x ILCE-5000Y E16 50 mm suumobjektiiv (1) (kaamera küljes) / eesmine objektiivikate (1) (objektiivi küljes) E mm suumobjektiiv (1) / eesmine objektiivikate (1) / tagumine objektiivikate (1) / valgusvarjuk (1). 7

8 Seadme osad Kui objektiiv on eemaldatud E Jäädvustamiseks: W/T (suumi) nupp Vaatamiseks: (Register) / (Taasesituse suumi) nupp F AF-valgustaja / aegvõtte lamp G Pildianduri asendimärk H Välklamp I Mikrofon 1) J Objektiiv K Objektiivi vabastamise nupp L Paigaldus M Pildisensor 2) N Objektiivi kontaktid 2) 1) Ärge katke seda otsa video salvestamisel. 2) Ärge puudutage seda osa vahetult. A Katikunupp B Lüliti ON/OFF (Toide) C Õlarihma haak D (N-märk) Puudutage märki kaamera ühendamisel NFC-funktsiooniga varustatud nutitelefoniga. NFC (Near Field Communication) on lühikese ulatusega juhtmeta sidetehnoloogia rahvusvaheline standard. 8

9 A (välgu hüpikmenüü) nupp B LCD-ekraan Saate reguleerida LCD-ekraani kergesti vaadatava nurga alla ja jäädvustada igas asendis. C Juurdepääsulamp D Mälukaardi/liidese kate E Wi-Fi andur (integreeritud) F Nupp MOVIE (Video) G Nupp MENU H Juhtratas I Nupp (Kaamerasisene juhend) / (Kustutamine) J Nupp (Taasesitus) K Mitmeotstarbeline/mikro-USBliides Toetab mikro-usb-ga ühilduvat seadet. L Laadimistuli M Mälukaardipesa N HDMI-mikropistik A Aku kate B Aku väljalükkamise nupp C Aku sisestamise pesa D Ühendusplaadi kate Kasutage seda, kui kasutate AC-PW20 AC-adapterit (müüakse eraldi). Sisestage ühendusplaat akukambrisse ja seejärel viige juhe ühendusplaadi kattest läbi, nagu allpool on näidatud. Veenduge, et katte sulgemisel poleks juhe kokku pigistatud. E Kõlar F Statiivi pesaauk Kasutage statiivi kruviga, mis on lühem kui 5,5 mm. Muidu te ei saa kaamerat korralikult kinnitada ja võite kaamerat kahjustada. 9

10 x Objektiiv Vaadake objektiivide spetsifikatsioonides lehekülge 30. E PZ mm F3,5 5,6 OSS (kaasas kaameraga ILCE-5000L/ILCE-5000Y) E mm F4,5 6,3 OSS (kaasas kaameraga ILCE-5000Y) A Suumirõngas/fookusketas B Suuminupp C Paigalduse märk D Objektiivi kontaktid 1) 1) Ärge puudutage seda osa vahetult. A Fookusketas B Suumirõngas C Fookuskauguse skaala D Fookuskauguse märk E Objektiivi kontaktid 1) F Paigalduse märk 1) Ärge puudutage seda osa vahetult. 10

11 Aku sisestamine Aku väljalükkamise nupp 1 Avage kate. 2 Sisestage aku. Vajutades aku väljalükkamise nuppu, sisestage aku vastavalt joonisele. Veenduge, et aku väljalükkamise nupp pärast sisestamist lukustub. Kui kaane sulgemisel on aku valesti sisestatud, võib kaamera viga saada. 11

12 Aku laadimine Ameerika Ühendriikide ja Kanada klientidele Toitejuhe (voolujuhe) Muude riikide/piirkondade klientidele (v.a Ameerika Ühendriigid ja Kanada) Laadimistuli Põleb: laeb Ei põle: laadimine on lõpetatud Vilgub: viga laadimisel või laadimine on ajutiselt peatatud, kuna kaamera ei ole sobivas temperatuurivahemikus. 1 Ühendage kaamera AC-adaptriga (komplektis) mikro-usb-kaabli abil (komplektis). 2 Ühendage AC-adapter seinakontakti (pistikupessa). Laadimistuli läheb oranžiks ja algab laadimine. Lülitage laadimise ajaks kaamera välja. Akut saate laadida isegi siis, kui see on osaliselt laetud. Kui laadimistuli vilgub ja laadimine ei ole lõppenud, eemaldage aku ja paigaldage uuesti. 12 Märkused Kui AC-adapter on ühendatud pistikupessa ja kaamera laadimistuli vilgub, tähendab see, et laadimine on ajutiselt peatatud, kuna temperatuur ei ole sobivas vahemikus. Laadimine jätkub, kui temperatuur on jälle sobivas vahemikus. Soovitame akut laadida keskkonnas temperatuuriga 10 C kuni 30 C. Kui aku liidesekoht on must, ei pruugi aku korralikult laadida. Sellisel juhul pühkige aku liideselt tolm pehme lapi või vatitupsuga õrnalt ära.

13 Ühendage AC-adapter (komplektis) lähimasse seinakontakti (pistikupessa). Kui AC-adaptri kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke pistik kohe seinakontaktist (pistikupesast) välja, et toide katkestada. Kui laadimine on lõppenud, võtke AC-adapter seinakontaktist (pistikupesast) välja. Kasutage ainult ehtsaid Sony kaubamärgi akusid, mikro-usb kaablit (komplektis) ja AC-adaptrit (komplektis). Võtte/taasesituse ajal ei edastata toidet, kui kaamera on kaasasoleva AC-adaptriga seinakontakti ühendatud. Kaamera toite tagamiseks võtte/taasesituse ajal kasutage AC-adapterit AC-PW20 (müüakse eraldi). x Laadimisaeg (täis laadimine) Laadimisaeg on AC-adapterit (kaasas) kasutades ligikaudu 310 minutit (komplektis). Märkused See kehtib täiesti tühja aku laadimisel temperatuuril 25 C. Teatud kasutustingimustes ja asjaoludel võib laadimine kesta kauem. x Laadimine arvutist Akut saab laadida ka arvutist, ühendades kaamera mikro-usb kaabliga arvuti külge. Märkused USB-pessa Arvutist laadimisel arvestage järgmist. Kui ühendate kaamera sülearvutiga, mis pole vooluvõrgus, tühjeneb sülearvuti aku. Ärge laadige pikka aega. Ärge lülitage arvutit sisse ja välja, taaskäivitage ega taastage unerežiimist, kui arvuti ja kaamera vahel on loodud USB-ühendus. See võib häirida kaamera toimimist. Enne arvuti sisse või välja lülitamist, taaskäivitamist või unerežiimist taastamist katkestage kaamera ja arvuti ühendus. Ümbertehtud või iseehitatud arvutitega pole toimivus tagatud. 13

14 x Aku tööiga ja piltide arv, mida saab akut kasutades salvestada ja taasesitada Pildistamine (liikumatud pildid) Tavapärane video jäädvustamine Aku tööiga Ligikaudu 210 min Piltide arv Ligikaudu 420 pilti Ligikaudu 95 min Pidev video jäädvustamine Ligikaudu 150 min Vaatamine (liikumatud Ligikaudu 470 min Ligikaudu pilti pildid) Märkused Ülalolev piltide arv kehtib täielikult laetud aku korral. Piltide arv võib kasutamistingimustest olenevalt väheneda. Piltide arv, mida saab salvestada, kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel. Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) andmekandja kasutamine (müüakse eraldi). Kui objektiiv E PZ mm F3,5 5,6 OSS on kinnitatud. Ümbruse temperatuur aku kasutamisel on 25 C. Suvandi Pildistamine (liikumatud pildid) arv põhineb CIPA-standardil ja kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Funktsiooni DISP olek on [Display All Info]. Pildistamine iga 30 sekundi järel. Suumi lülitatakse vaheldumisi W- ja T-otste vahel. Välklampi kasutatakse kord iga kahe korra järel. Toide lülitub sisse ja välja iga kümne korra järel. Filmi jäädvustamise minutite arv põhineb CIPA-standardil ja kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel. [ Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH). Tavapärane video jäädvustamine: aku tööiga olenevalt korduvast jäädvustamise käivitamisest/peatamisest, suumimisest, sisse-välja lülitamisest jne. Pidev video jäädvustamine: aku tööiga olenevalt pidevast jäädvustamisest kuni piirväärtuseni (29 minutit) ja siis jätkamisest, vajutades uuesti nuppu MOVIE. Teisi funktsioone, nt suumimist, ei kasutata. 14

15 Objektiivi kinnitamine/eemaldamine Enne objektiivi kinnitamist või eemaldamist pange kaamera toitelüliti asendisse OFF Kui kate või pakendikaas on külge kinnitatud, eemaldage see kaamera või objektiivi küljest. Vahetage objektiivi kiiresti ja valige selleks tolmuvaba koht, et kaamerasse ei satuks tolmu ega mustust. Kinnitage objektiiv, joondades objektiivil ja kaameral olevad valged tähised. Hoidke kaamerat objektiiviga allapoole, et kaamerasse ei satuks tolmu. Lükake objektiivi kergelt kaamera suunas ja pöörake objektiivi samal ajal päripäeva, kuni see klõpsatab lukustusasendisse. Paigaldage objektiiv kindlasti otse. Märkused Ärge vajutage objektiivi paigaldades objektiivi vabastamise nuppu. Ärge paigaldage objektiivi liigse jõuga. A-kinnitusega objektiivi (müüakse eraldi) kasutamiseks on vaja kinnitusadapterit (müüakse eraldi). Üksikasju vaadake kinnitusadapteriga kaasasolevast kasutusjuhendist. Statiivi pistikuga varustatud objektiivi kasutamisel kinnitage tasakaalu hoidmiseks objektiivipoolsel küljel olev pistik statiivi külge. 15

16 x Objektiivi eemaldamine Objektiivi vabastamise nupp 1 Vajutage objektiivi vabastamise nupp lõpuni alla ja pöörake objektiivi vastupäeva, kuni see peatub. Märkused Kui objektiivi vahetades satub tolm või mustus kaamerasse ja kleepub pildisensori pinnale (sellesse ossa, kus valgusallikas muundatakse digitaalsignaaliks), võib see olenevalt võttekeskkonnast jätta pildile tumedad täpid. Kaamera vibreerib väljalülitumisel kergelt, kuna sel on tolmukaitsefunktsioon, mis aitab vältida tolmu sattumist pildianduri külge. Sellegipoolest kinnitage või eemaldage objektiiv kiiresti kuskil tolmuvabas kohas. Kui pildisensori külge satub võõrkehasid, pühkige need puhuriga ära. Ärge jätke kaamerat nii, et objektiiv on eemaldatud. Kui soovite kasutada korpusekatteid või tagumisi objektiivikatteid, ostke ALC-B1EM (korpuse kate) või ALC-R1EM (tagumine objektiivikate) (müüakse eraldi). Kui kasutate supersuumiga objektiivi, seadke kaamera toitelüliti asendisse OFF ja veenduge enne objektiivide vahetamist, et objektiiv oleks täielikult sisse tõmmatud. Kui objektiiv pole sisse tõmmatud, siis ärge vajutage objektiivi jõuga. Kaamera kinnitamisel statiivi külge veenduge, et te ei puudutaks kogemata suumirõngast/fookusketast. 16

17 Mälukaardi sisestamine (müüakse eraldi) Veenduge, et sälguga nurk oleks õiges suunas. 1 Avage kate. 2 Sisestage mälukaart (müüakse eraldi). Sisestage mälukaart nii, et sälguga nurk jääks joonisel näidatud suunda, kuni kaart lukustub klõpsuga paika. 3 Sulgege kate. x Sobivad mälukaardid Mälukaart Fotod Videod Memory Stick XC-HG Duo A Memory Stick PRO Duo (ainult Mark2) Memory Stick PRO-HG Duo SD-mälukaart (klass 4 või kiirem) B SDHC-mälukaart (klass 4 või kiirem) SDXC-mälukaart (klass 4 või kiirem) Selles juhendis viidatakse tabeli toodetele järgmiselt. A: Memory Stick PRO Duo media B: SD-kaart x Mälukaardi/aku eemaldamine Mälukaart: mälukaardi väljutamiseks lükake seda korraks sissepoole. Aku: Lükake aku väljalükkamise nuppu. Ärge laske akul maha kukkuda. Märkused Ärge kunagi eemaldage mälukaarti/akut, kui juurdepääsulamp põleb (leht 9). See võib kahjustada mälukaardil olevaid andmeid. 17

18 Kella seadistus ON/OFF (Toide) Juhtratas Üksuste valimine: v/v/b/b/ / Määramine: z 1 Seadke lüliti ON/OFF (Toide) asendisse ON. Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seadistus. Võib minna aega, kuni toide sisse lülitub ja kasutamine võimalik on. 2 Veenduge, et ekraanil oleks valitud [Enter], seejärel vajutage juhtratta osa z. 3 Valige ekraanijuhiseid järgides soovitud geograafiline asukoht ja vajutage siis z. 4 Määrake [Daylight Savings], [Date/Time] ja [Date Format], seejärel vajutage z. [Date/Time] seadistamisel on kesköö 12:00 AM ja keskpäev 12:00 PM. 5 Veenduge, et oleks valitud [Enter], seejärel vajutage z. 18

19 Pildistamine/filmimine Katikunupp W/T (suumi) nupp MOVIE W: kaugemale suumimine T: lähemale suumimine Pildistamine (liikumatud pildid) 1 Vajutage teravustamiseks katikunupp pooleldi alla. Kui pilt on fookuses, kõlab piiks ja süttib näidik z või. 2 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla. Videote jäädvustamine 1 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu MOVIE (Video). Suumiskaala muutmiseks kasutage nuppu W/T (suum). 2 Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti nuppu MOVIE. Märkused Ärge välku käsitsi üles tõmmake. See võib põhjustada rikke. Filmimise ajal suumifunktsiooni kasutamisel võib kaamera heli videole jääda. Filmimise lõpetamisel võidakse salvestada ka nupu MOVIE (Video) kasutamise heli. Pidev filmimine on kaamera vaikesätete juures ja ümbritseval temperatuuril u. 25 C võimalik korraga u. 29 minutit. Filmimise lõpetamisel saate salvestamise taaskäivitada, vajutades uuesti nuppu MOVIE (Video). Salvestamine võib kaamera kaitsmiseks sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist peatuda. 19

20 Piltide vaatamine W: kaugemale suumimine T: lähemale suumimine Juhtratas (Taasesitus) (Kustuta) Piltide valimine: B (järgmine)/b (eelmine) või keerake juhtratast Määramine: z 1 Vajutage nuppu (Taasesitus). x Järgmise/eelmise pildi valimine Valige pilt, vajutades juhtrattal suvandit B (järgmine)/b (eelmine) või pöörates juhtratast. Videote vaatamiseks vajutage juhtratta keskmes nuppu z. x Pildi kustutamine 1 Vajutage nuppu (Kustuta). 2 Valige [Delete] juhtratta nuppudega v ja vajutage siis z. x Pildistamise juurde naasmine Vajutage katikunupp pooleldi alla. 20

21 Teiste funktsioonide tutvustus Teisi funktsioone saab juhtida juhtratta, nupu MENU jms abil. MENU Juhtratas x Juhtratas DISP (Sisu kuvamine): Võimaldab ekraanikuva muuta. ISO (ISO): Võimaldab heleduse põhjal tundlikkust seada. (Särikompensatsioon): Võimaldab kompenseerida kogu pildi säritust ja heledust. (Fotoloovus): Võimaldab kasutada kaamerat intuitiivselt ja jäädvustada hõlpsasti loomingulisi pilte. (Sõidurežiim): Võimaldab lülituda selliste võtterežiimide vahel, nagu üksikvõte, pidev jäädvustamine või klambri võtterežiim. z (Jäädvustusrežiim): Võimaldab võtterežiimi muuta. 21

22 Tarkvara PlayMemories Home funktsioonid Tarkvaraga PlayMemories Home saate liikumatud pildid ja videod arvutisse importida ja neid kasutada. Tarkvara PlayMemories Home on vajalik AVCHD-vormingus videote importimiseks arvutisse. Imporditud piltide taasesitus Piltide importimine kaamerast Windowsi jaoks on saadaval ka järgmised funktsioonid. Piltide jagamine teenuses PlayMemories Online Piltide kuvamine kalendris Videoketaste loomine Piltide üleslaadimine võrguteenustesse Saate laadida alla tarkvara Pildiandmete teisendaja (RAW-piltide redigeerimise tarkvara) või Kaamera kaugjuhtimise pult jne, toimides järgmiselt. Ühendage kaamera oma arvutiga t käivitage PlayMemories Home t klõpsake suvandit [Notifications]. Märkused Tarkvara PlayMemories Home installimiseks on vajalik Interneti-ühendus. Tarkvara PlayMemories Online või muude võrguteenuste kasutamiseks on vaja internetiühendust. Tarkvara PlayMemories Online või muud võrguteenused ei pruugi mõnes riigis või piirkonnas saadaval olla. Maci rakenduste puhul järgmist URL-i: Kui tarkvara PMB (Pildisirvija), mis on kaasas enne aastat välja antud mudelitega, on juba arvutisse installitud, kirjutab tarkvara PlayMemories Home selle installimise käigus üle. Kasutage tarkvara PlayMemories Home, mis on tarkvara PMB edasiarendus. 22

23 x Tarkvara PlayMemories Home installimine arvutisse 1 Avage arvuti veebibrauseris järgmine veebisait ja klõpsake siis valikut [Install] t [Run]. 2 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre. Üksikasjad tarkvara PlayMemories Home kohta leiate järgmiselt tarkvara PlayMemories Home toe lehelt (ainult inglise keeles): Kui installimine on lõpule jõudnud, käivitub PlayMemories Home. 3 Ühendage kaamera selleks mõeldud mikro-usb-kaabli (komplektis) (A) kaudu arvutiga. Tarkvarasse PlayMemories Home saab installida uusi funktsioone. Ühendage kaamera oma arvutiga isegi juhul, kui PlayMemories Home on teie arvutisse juba installitud. Märkused Ärge eemaldage mikro-usb-kaablit (komplektis) kaamera küljest sel ajal, kui ekraanil on kasutus- või juurdepääsukuva. See võib andmeid kahjustada. Kaamera eemaldamiseks arvuti küljest klõpsake süsteemisalves suvandit ja siis (ühenduse katkestamise ikoon). Windows Vista puhul klõpsake süsteemisalves suvandit. Kaamerasse funktsioonide lisamine Saate kaamerasse soovitud funktsioone lisada, luues Interneti kaudu ühenduse rakenduste allalaadimise veebisaidiga (PlayMemories Camera Apps ). Pärast rakenduse installimist saate rakenduse avada, puudutades N-tähist Androidi nutitelefoniga, kus NFC on lubatud, kasutades funktsiooni [Ühe puutega (NFC)]. 23

24 Piltide arv ja filmide salvestusaeg Liikumatute piltide arv ja salvestusaeg võivad erineda olenevalt võttetingimustest ja mälukaardist. x Liikumatud pildid [ Image Size]: L: 20M Kui suvandi [ Aspect Ratio] olek on [3:2]* Mahutavus Quality 2 GB Standard 385 pilti Peen 240 pilti RAW & JPEG 65 pilti RAW 89 pilti *Kui suvandi [ Aspect Ratio] olek on muu kui [3:2], saate salvestada rohkem pilte, kui üleval näidatud. (V.a juhul, kui suvandi [ Quality] olek on [RAW].) x Filmid Allolevas tabelis on näidatud ligikaudsed maksimaalsed salvestusajad. Need on kõigi videofailide ajad kokku. Pidev jäädvustamine on võimalik u 29 minuti jooksul (tootespetsifikatsiooni piirväärtus). MP4 (12M) vormingus filmi maksimaalne pidev salvestusaeg on u 20 minutit (faili suuruse piirang on 2 GB). (h (tund), m (minut)) Mahutavus Record Setting 2 GB 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m 24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m 24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m M 20 m VGA 3M 1 h 10 m 24

25 Filmide salvestusaeg erineb, kuna kaamera on varustatud VBR-iga (Variable Bit Rate), mis reguleerib pildikvaliteeti võttestseenist olenevalt automaatselt. Kiiresti liikuva objekti salvestamisel on pilt selgem, kuid salvestusaeg lühem, sest salvestamiseks on vaja rohkem mälu. Salvestusaeg oleneb ka võttetingimustest, objektist või pildikvaliteedi/-suuruse seadistustest. Märkused kaamera kasutamise kohta Kaamerasse sisseehitatud funktsioonid See juhend kirjeldab i-ga ühilduvaid seadmeid ja i-ga ühilduvaid seadmeid. Tuvastamaks, kas kaamera on i-ga ühilduv seade või i-ga ühilduv seade, kontrollige kaamera põhjas järgmiste märkide olemasolu i-ga ühilduv seade: 60i i-ga ühilduv seade: 50i Kasutamine ja hooldamine Vältige toote hooletut käsitsemist, lahtivõtmist, ümbertegemist, lööke ja põrutusi, nagu kolkimist, mahapillamist või kaamera peale astumist. Eriti ettevaatlikult tuleb käsitseda objektiivi. Märkused salvestamise/taasesituse kohta Enne salvestamise alustamist tehke proovisalvestus, et veenduda kaamera korrektses töös. Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel. Ärge suunake kaamerat päikese ega muu heleda valgusallika poole. See võib põhjustada kaamera talitlushäire. Ärge vaadake eemaldatud objektiivi kaudu päikese ega tugeva valgusallika poole. See võib teie silmi pöördumatult kahjustada. Või põhjustada objektiivi talitlushäire. Niiskuse kondenseerumisel eemaldage see enne kaamera kasutamist. Ärge kaamerat raputage ega lööge. See võib toimimist häirida ja piltide salvestamine ei pruugi õnnestuda. Lisaks võib salvestusmeedium muutuda kasutuks või pildiandmed kahjustuda. Ärge kasutage/hoiustage kaamerat järgmistes kohtades Väga soe, külm või niiske koht. Kohtades nagu päikese kätte pargitud autos võib kaamera korpus deformeeruda, mis võib põhjustada talitlushäireid. Otsese päikesevalguse käes või soojusallika lähedal Kaamera korpus võib värve kaotada või deformeeruda ja see võib toimimist häirida. Tugeva raputamise või vibratsiooniga kohad 25

26 26 Tugevaid raadiolaineid tekitava, kiirgust väljastava või tugevalt magnetilise koha lähedal. Sellistes kohtades ei pruugi kaamera korralikult salvestada ega pilte taasesitada. Liivased või tolmused kohad Vaadake ette, et liiv ega tolm ei satuks kaamerasse. See võib häirida kaamera toimimist ja mõnel juhul ei saa selliseid häireid kõrvaldada. Pideme teave Pide on kaetud spetsiaalse kattega. Pide võib värvi muuta, kui seda hõõruda tumedat värvi riide, nahast materjaliga jne. Hoiustamine Kui te kaamerat ei kasuta, veenduge, et eesmine objektiivikate oleks kinnitatud. Märkused ekraani ja objektiivi kohta Ekraan on toodetud ülitäpset tehnoloogiat kasutades ja üle 99,99% pikslitest saab tõhusalt ära kasutada. Siiski võib ekraanile ilmuda mõni pisike must ja/või hele täpp (valget, punast, sinist või rohelist värvi). Need täpid on töö käigus tavalised ega mõjuta salvestamist. Ekraani tagaküljele ja välklampi ümbritsevale alale on kinnitatud magnetid. Ärge asetage ekraanile või kaamera korpusele esemeid, mida magnetväljad võivad mõjutada (nt flopiketas või krediitkaart). Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks töötava objektiivi vahele kinni. Objektiivide ja tarvikute kasutamine On soovitatav kasutada Sony objektiive/tarvikuid, mis on mõeldud sobima selle kaamera omadustega. Muude tootjate toodete kasutamine võib põhjustada seda, et kaamera ei funktsioneeri vastavalt selle võimetele, või tekitada kaamera rikkeid ja talitlushäireid. Märkused välklambi kohta Ärge kandke kaamerat välklambist hoides ega kasutage selle kallal liigset jõudu. Kui avatud välklampi satub vett, tolmu või liiva, võib see toimimist häirida. Välklambi allavajutamisel veenduge, et teie sõrmed oleksid sellest eemal. Kaamera temperatuur Kaamera ja aku võivad pideva kasutamise tagajärjel kuumeneda, kuid see pole häire. Ülekuumenemiskaitse Olenevalt kaamera ja aku temperatuurist ei pruugi videote salvestamine õnnestuda või võib toide kaamera kaitsmiseks automaatselt välja lülituda. Enne toite väljalülitumist või kui videoid ei saa salvestada, kuvatakse ekraanil teade. Sellisel juhul ärge lülitage toidet sisse ja oodake, kuni kaamera ja aku temperatuur on langenud. Kui lülitate toite sisse kaameral ja akul piisavalt jahtuda laskmata, võib toide taas välja lülituda või ei saa te videoid salvestada.

27 Aku laadimine Kui laete akut, mida pole kaua kasutatud, ei pruugi teil õnnestuda seda piisavas mahus laadida. See tuleneb aku omadustest. Laadige akut uuesti. Autoriõiguse hoiatus Telesaated, filmid, videolindid ja muud materjalid võivad olla kaitstud autoriõigustega. Selliste materjalide loata salvestamine võib rikkuda autorikaitseseaduse sätteid. Garantii puudumine kahjustatud sisu või salvestamise nurjumise korral Sony ei saa anda garantiid salvestamise nurjumise ega salvestatud sisu kaotsimineku või kahjustumise puhul kaamera või salvestusmeediumi vms toimimise häirete tõttu. Kaamera pinna puhastamine Puhastage kaamera pinda pehme, kergelt veega niisutatud lapiga, seejärel pühkige pind kuiva lapiga üle. Viimistluse või korpuse kahjustuste vältimine. Ärge kasutage kaameral keemilisi aineid nagu vedeldi, bensiin, alkohol, ühekordsed salvrätid, putukatõrjevahend, päikesekaitsevahend või putukamürk. Ekraani hooldamine Ekraanile jäänud käte- või niisutav kreem võib selle katet rikkuda. Kui seda ekraanile satub, pühkige see kohe ära. Tugevasti salvräti või muu materjaliga pühkimisel võib kate viga saada. Kui ekraanile on jäänud sõrmejäljed või mustus, soovitame mis tahes mustuse õrnalt eemaldada ja pühkida ekraani seejärel pehme lapiga puhtaks. Märkused traadita kohtvõrgu (LAN) kohta Me ei võta endale mingit vastutust ühegi kahjustuse eest, mille on põhjustanud lubamatu juurdepääs kaamerale, selle lubamatu kasutamine või kaamerasse laaditud sihtpunktid seoses selle kaotamise või vargusega. Märkused kaamera äraviskamise/üleandmise kohta Isiklike andmete kaitsmiseks tehke kaamera äraviskamisel või edastamisel järgmist. Lähtestage kõik kaamera sätted funktsiooniga [Setting Reset]. 27

28 Spetsifikatsioonid 28 Kaamera [Süsteem] Kaamera tüüp: vahetatava objektiiviga digitaalkaamera Objektiiv: e-paigaldusega objektiiv [Image sensor] Pildiandur: APS-C-vormingus (23,2 mm 15,4 mm) CMOSpildiandur Pildianduri pikslite koguarv: ligikaudu pikslit Kaamera kasulike pikslite koguarv: ligikaudu pikslit [Auto focus system] Süsteem: kontrastituvastussüsteem Tundlikkuse vahemik: EV0 kuni EV20 (ISO 100 juures, mis on võrdväärne objektiiviga F 2,8). [Exposure control] Mõõtmisviis: segmendine mõõtmine pildisensoriga. Mõõtmisvahemik: EV0 kuni EV20 (ISO 100 juures, mis on võrdväärne objektiiviga F2,8). ISO-tundlikkus (soovituslik säritusindeks). Liikumatud pildid: AUTO, ISO 100 ISO Filmid: AUTO, ISO 100 ISO ekvivalent Särituse kompenseerimine: ±3,0 EV (1/3 EV samm) [Shutter] Tüüp: elektrooniliselt juhitav vertikaaltraaversi ja fookustasandiga tüüp. Kiirusevahemik. Liikumatud pildid: 1/4 000 sekundit kuni 30 sekundit, BULB Filmid: 1/4 000 sekundit kuni 1/4 sekundit (1/3 EV etapp), i-ga ühilduv seade kuni 1/60 sekundit AUTO-režiimis (kuni 1/30 sekundit režiimis [Auto Slow Shut]) i-ga ühilduv seade kuni 1/50 sekundit AUTO-režiimis (kuni 1/25 sekundit režiimis [Auto Slow Shut]) Välklambi sünkroonimiskiirus: 1/160 sekundit [Recording media] Memory Stick PRO Duo media, SD-kaart [LCD screen] LCD-paneel: lai, 7,5 cm (3,0 tüüpi) TFT-draiv Punktide koguarv: punkti. [Input/output terminals] Mitmeotstarbeline/mikro-USB-liides*: USB-side HDMI: HDMI D-tüüpi mikropistik * Toetab mikro-usb-ga ühilduvat seadet. [Power] Aku tüüp: Laaditav akukomplekt NP-FW50.

29 [Power consumption] Objektiivi E PZ mm F3,5 5,6 OSS kasutamisel* ligikaudu 2,2 W * kaasas kaameraga ILCE-5000L/ ILCE-5000Y [Others] Exif Print: Ühilduv PRINT Image Matching III: Ühilduv DPOF: Ühilduv Mõõtmed (CIPA-le vastavad) (ligikaudu): 109,6 mm 62,8 mm 35,7 mm (W/H/D) Kaal (CIPA-le vastav) (ligikaudu): 269 g (sealhulgas aku ja Memory Stick PRO Duo media) 210 g (ainult kaamera) Töötemperatuur: 0 C kuni 40 C (32 F kuni 104 F) Failivorming. Liikumatu pilt: JPEG-ga ühilduv (DCF versioon 2.0, Exif versioon 2.3, MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3 vorming) Film (AVCHD-vorming): AVCHD-vormingu versiooni 2.0 ühilduvus Video: MPEG-4 AVC/H.264. Heli: Dolby Digital 2 kanalit Dolby Digital Stereo Creator Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Film (vorming MP4). Video: MPEG-4 AVC/H.264. Heli: MPEG-4 AAC-LC 2 kanalit USB-side: Kiire USB (USB 2.0) [Flash] Välklambi juhise number: 4 (meetrites heledusega ISO 100) Taastöötlemise aeg: ligikaudu 3sekundit Välgu katvus: katab 16 mm objektiivi (fookuskaugus, millele objektiiv viitab) Välgu kompenseerimine: ±2,0 EV (1/3 EV samm) [Wireless LAN] Toetatud vorming: IE b/g/n Sagedusriba: 2,4 GHz Toetatud turbeprotokollid: WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK. Konfiguratsioonimeetod: WPS (Wi-Fi Protected Setup)/käsitsi Juurdepääsumeetod: infrastruktuuri režiim NFC: NFC Forum, tüüp 3 Tagiga ühilduv AC-adapter AC-UB10C/UB10D Võimsuse nõuded: AC 100 V kuni 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 ma Väljundpinge: alalisvool 5 V, 0,5 A Töötemperatuur: 0 C kuni 40 C Säilitustemperatuur: 20 C kuni +60 C Mõõtmed (ligikaudu): 50 mm 22 mm 54 mm (l/k/s). Laetav aku NP-FW50. Aku tüüp: liitiumikoonaku Maksimaalne pinge: alalisvool 8,4 V Nimipinge: alalisvool 7,2 V Maksimaalne laadimispinge: alalisvool 8,4 V Max laadimisvool: 1,02 A Mahutavus: tavaline 7,7 Wh (1 080 mah) Minimaalne 7,3 Wh (1 020 mah) 29

30 Objektiiv Objektiiv Kaamera Ekvivalent 35 mm-vormingus fookuskaugusele 2) (mm) E16 50 mm suumobjektiiv 1) ILCE-5000L/ ILCE-5000Y E mm suumobjektiiv ILCE-5000Y ,5 315 Objektiivi rühmad/elemendid Vaatenurk 2) ,2 7,8 Minimaalne fookus 3) (m) 0,25 0,3 1,0 Maksimaalne suurendus ( ) 0,215 0,225 Minimaalne ava f/22 f/36. f/22 f/32. Filtri diameeter (mm) 40,5 49 Mõõdud (maksimaalne diameeter kõrgus) (umbes mm) 64,7 29,9 63,8 108 Kaal (ligikaudu g) SteadyShot Saadaval Saadaval 1) Supersuum. 2) Ekvivalentse 35 mm vormingus fookuskauguse ja vaatenurga väärtused põhinevad APS-C-suuruses pildisensoriga varustatud digikaameratel. 3) Minimaalne fookus on lühim kaugus pildisensorist objektini. Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Fookuskaugus Selle kaamera pildinurk on kitsam kui 35 mm vorminguga kaameral. Saate leida 35 mm vorminguga kaamera fookuskauguse ligikaudse ekvivalendi ja jäädvustada sama pildinurgaga, suurendades objektiivi fookuskaugust poole võrra. Näiteks kasutades 50 mm objektiivi, saate 35 mm vorminguga kaamera 75 mm objektiivi ligikaudse ekvivalendi. 30

31 Kaubamärgid Memory Stick ja on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. AVCHD ja AVCHD logo on ettevõtete Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid. Dolby ja topelt D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. Terminid HDMI, HDMI kõrglahutusega multimeediumliides ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. ios on ettevõtte Cisco Systems, Inc. registreeritud kaubamärk või kaubamärk. iphone ja ipad on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. SDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid. Wi-Fi ja Wi-Fi logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid. N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. DLNA ja DLNA CERTIFIED on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid. Facebook ja f logo on ettevõtte Facebook, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. YouTube ja YouTube i logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Eye-Fi on ettevõtte Eye-Fi, Inc. kaubamärk. Peale selle on muud siinses kasutusjuhendis kasutatud süsteemid ja tootenimed üldiselt nende vastavate arendajate või tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Siiski ei pruugi selles juhendis kõikidel juhtudel esineda märke ja. Lisateavet toote kohta ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate meie klienditoe veebisaidilt. 31

32 2014 Sony Corporation

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275 4-531-548-11(1) () Digitaalne salvestav HD-videokaamera Kasutusjuhend Alustamine Salvestamine/Taasesitus Piltide salvestamine Videokaamera kohandamine Muud Vt ka: http://www.sony.net/sonyinfo/support/

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

\\global.sdl.corp\css\delivery (M- Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170926_YAGI_ _101250_FDR- AX700_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\et-EE\00COV\010COV.fm maste

\\global.sdl.corp\css\delivery (M- Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170926_YAGI_ _101250_FDR- AX700_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\et-EE\00COV\010COV.fm maste 250_FDR- AX700_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\et-\00COV\010COV.fm master:right 010COV.book Page 1 Monday, October 16, 2017 11:56 AM Digitaalne salvestav 4K-videokaamera Kasutusjuhend Help Guide (veebijuhend)

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit.

EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit. EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit. Täname teid, et ostsite selle PENTAX'i digitaalkaamera. Kõigi omaduste ja

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

HVL-F32M

HVL-F32M 4-543-959-11(1) (EE) Välklamp Kasutusjuhend Ettevalmistused Põhiteave Täiendavad toimingud Lisateave HVL-F32M Eesti keel Enne toote kasutamist lugege käsiraamat tähelepanelikult läbi ja säilitage hilisemaks

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

BDP-S6200

BDP-S6200 4-476-198-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: http://support.sony-europe.com/ 2 HOIATUS

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500 4-549-793-11(2) (EE) Blu-ray Disc / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: www.sony.eu/support 2 HOIATUS Alustamine 6

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

FINEPIX S2900 Series

FINEPIX S2900 Series BL01246-900 ET DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-seeria Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite antud toote. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas kasutada FUJIFILM FinePix S2900-seeria digikaamerat ja kaasasolevat

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Q7-OPM-ET

Q7-OPM-ET Sissejuhatus 1 Digitaalkaamera PENTAX Q7 Kasutusjuhend Alustamine Pildistamine Taasesitus Seadistused Lisad 2 3 4 5 6 Parimate tulemuste tagamiseks lugege palun kasutusjuhendit enne kaamera kasutamist.

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

STR-DN1060/STR-DN860

STR-DN1060/STR-DN860 Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend EE STR-DN1060/STR-DN860 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 630 seeria digitaalkaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Selle

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord

DIGITAALKAAMERA   Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord DIGITAALKAAMERA http://www.olympus.com/ Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord lk 24 Asukoht: Kaubatarned: Postiaadress: Wendenstrasse

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

untitled

untitled Sisukord DIGITAALKAAMERA Kiire ülesanderegister. Kaamera ettevalmistamine ja toimingute tegemine Kasutusjuhend. Põhitoimingud. Sagedamini kasutatavad valikud ja kohandamine 4. Piltide printimine 5. Kaamera

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid instruktsioone.

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 430 seeria digitaal kaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Kõik õigused on

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasutamist, et tagada selle optimaalne töövõime ja pikem

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

View PDF

View PDF Galaxy XCover 4 purunematu nutitelefon neile, kellel midagi juba katki läinud 26. märts 2017-19:25 Autor: AM Kestvustelefonidega on tavaliselt see lugu, et nende poole hakatakse vaatama siis, kui oled

Rohkem