Navigeerimine ebakindluse tõusulainel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Navigeerimine ebakindluse tõusulainel"

Väljavõte

1 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Navigeerimine ebakindluse tõusulainel

2

3 3 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring PwC tutvustas jaanuaris 2020 Davosi Maailma Majandusfoorumil järjekordse, arvult juba 23. üleilmse tippjuhtide uuringu PwC Global CEO Survey tulemusi. Maailma ühe esinduslikuima ja pikaealisima ettevõtlusvaldkonna uuringu käigus küsitleti seekord 3501 tippjuhti 83 riigist. Samaaegselt globaalse uuringuga viisime küsitluse läbi ka Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide seas. Lisaks globaalse uuringu teemadele palusime Baltikumi tippjuhtidel vastata ka mõningatele täiendavatele, kohalikku majanduskeskkonda puudutavatele küsimustele. Tiit Raimla PwC Eesti vastutav partner Järgnevas kokkuvõttes jagame Sinuga Eesti, Baltikumi ning maailma tippjuhtide nägemust majanduse hetkeseisust ja tulevikuprognoosidest. Kas tippjuhid maailmas, Baltikumis ja Eestis usuvad majanduskasvu kiirenemisse või aeglustumisse? Millised on tippjuhtide olulisemad murekohad, mis ei lase öösel magada? Kas tippjuhtide hinnangul on tööjõuturul oodata olulisi muutusi? Kas robotid asendavad talentide puuduse? Kas Eesti ja Baltikumi tippjuhtide arvates jätkub palgaralli ka sellel aastal? Milline on Eesti tippjuhtide hinnang valitsuse esimese aasta tööle? Kas kogu maailma vallutav tõusulaine kliimamuutuste teemal on jõudnud ka Eesti tippjuhi fookusesse? Kõigele sellele ja paljule muule huvitavale leiad vastused järgnevatelt lehekülgedelt. Täname kõiki uuringus osalenuid!

4 4 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Põhiteemad Ebakindlus lööb paadi kõikuma Poliitilised ja majanduslikud riskid Neljas tööstusrevolutsioon? Suurim väljakutse on inimesed Eestlaste ootus maailma majanduse arengutele näitab naaberriikide ja -regioonidega võrreldes suurema stabiilsuse ootust. Kuigi enam kui pooled tippjuhtidest kardavad, et käesolev aasta toob majanduskasvu aeglustumise, siis ligi veerand eeldab, et majanduskasv sootuks kiireneb. Oluline on ka tähele panna, et nende globaalsete tippjuhtide hulk, kes arvavad, et majanduskasv aeglustub, on kiirelt kasvamas ja nende hulk, kes eeldavad kasvu, on viimasel kolmel aastaga langenud. Ühtlasi usuvad Eesti tippjuhid käesolevast aastast oma ettevõtte käibe kasvu. Kuivõrd eelmisel aastal oli oma ettevõtte käibe kasvu prognoosivate tippjuhtide arvu langus, siis täna on see trend pööranud taas tõusuteele. Peamiseks teguriks käibe kasvu suurendamisel on Eesti tippjuhtide hinnangul ettevõtte loomulik kasv. See tegur on püsinud eelmiste aastatega võrreldes muutumatuna. Kasvav trend, mille abil tippjuhid oma käivet kasvatada plaanivad, on ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised. Peamiste poliitiliste ja majanduslike riskidena nimetavad tippjuhid ebakindlat majanduskasvu, poliitilist ebakindlust ja seadusandlikku ülereguleerimist. Peamine äririsk aga puudutab suutlikkust leida sobivat kompetentset tööjõudu. Poliitilise olukorra ebastabiilsust iseloomustab ka väga madal rahulolu Eesti valitsuse tegevusega. Ei ole ühtegi küsitletud valdkonda, mille tegevuse kiidaks heaks vähemalt pooled tippjuhid. Neljas tööstusrevolutsioon ei ole Eestis muutunud relevantseks. Tippjuhtide usaldus ja ootused uute tehnoloogiliste arengute osas on madalad. Olenemata Eesti e-riigi kuvandist ei plaani enam kui pooled tippjuhid oma ettevõtetes rakendada tehisintellekti või Asjade Interneti võimalusi. Nende väheste tippjuhtide näitel, kes juba on mingeid uusi tehnoloogiaid oma ettevõttes rakendanud, ilmneb, et paljukardetud inimeste töökohtade kadumine ei ole veel realistlik. Ilma inimesteta tehnoloogiate võimekus on tänaste võimaluste puhul veel pigem väike. Kõige suurema ohuna, mis kujundab ka tänaseid küberturvalisuse strateegiaid, näevad tippjuhid kübermaailma ohtude muutumist keerulisemaks. Kompetentse tööjõu leidmist nähakse kõige suurema äririskina. Ilmneb ka see, et võrreldes eelmise aastaga on uute talentide leidmine muutunud veidi lihtsamaks, tõenäoliselt selle arvelt, et rohkem panustatakse juba olemasoleva töötajaskonna arendamisse ja kollektiivi suurendamine on plaanis vaid vähestel. Küsitlusest ilmneb, et sobiva tööjõu leidmine on keerukas ja eeldab pidevat panustamist olemasoleva talendi motiveerimisse. Tippjuht peab ka enam arvestama töötajate palgasurvega. Suurenenud on nende tippjuhtide hulk, kes plaanivad pakkuda 5-10% suurust palgatõusu. Muutus tuleb peamiselt ettevõtjate arvelt, kes varem tõstsid palka vastavalt inflatsioonimäärale või vahemikus 0-5%. lk 5 lk 18 lk 35 lk 46

5 5 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Ebakindlus Osa 1 lööb paadi kõikuma

6 6 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Majanduse olukorda prognoosivad hinnangud omavad sageli iseenesest täituva ennustuse effekti (self-fulfilling prophecy). Turuosaliste kindlustunne mõjutab seda, kuidas nad käituvad ja seeläbi turu olukorda kujundavad. Seetõttu on PwC oma igaaastase tippjuhtide uuringuga soovinud kaardistada hetkeolukorra tunnetust ja ootusi-lootusi uueks aastaks. Tippjuhtide kindlustunde hindamiseks kasutame optimismiindeksit, mis näitab juhtide protsenti, kes usuvad, et nende ettevõtte käive kasvab lähema 12 kuu jooksul. Globaalse uuringu optimismiindeks näitab, et tippjuhtide kindlustunne majandusarengus on jahenemas. Aastal 2020 on kõigest 27% tippjuhtidest veendunud oma ettevõtte käibe kasvus. Eelmise suurema majanduskriisi ajal, aastal 2009, oli optimismiindeks 21% ja aastal vastavalt 31%, mis näitab, et optimism ja usaldus majanduse vastu on sarnane kriisiaegsele ajale. Joonis 1: Globaalne optimismiindeks juhtide protsent, kes on veendunud oma ettevõtte käibe kasvus lähema 12 kuu jooksul. 52% 50% 48% 42% 40% 39% 39% 38% 36% 35% 35% 31% 27% 21% % globaalsetest tippjuhtidest on veendunud oma käibe kasvus

7 7 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Hinnangud maailma majanduskasvule 2019 tõi endaga kaasa kerge maailma majanduskasvu aeglustumise, kuid erinevad globaalsed majandusprognoosid hindavad, et järgmistel aastatel on taas oodata suunamuutust ja majandus hakkab taas liikuma rahulikult tõusuteel 1, 2. Maailma perspektiivis paistavad Eesti tippjuhid silma teatava entusiasmiga. Kui üleilmse majanduskasvu aeglustumisesse usuvad enam kui pooled (53%) maailma tippjuhtidest, siis meie tippjuhid majanduskasvu aeglustumist nii pessimistlikult ei näe ja vaid 37% osalejatest arvab, et maailma majandus aeglustub. Samuti on Eesti tippjuhid maailma majanduse arengute osas optimistlikumad kui nende Baltikumi ametivennad. Lisaks on tähelepanuväärne, et võrreldes eelmise aastaga on Eesti tippjuhtide kindlustunne maailma majanduse osas kasvanud aastal arvasid enam kui pooled (52%) vastanutest, et majanduskasv aeglustub. Joonis 2: Usk maailma majanduskasvu. Maailma tippjuhtide hinnangud. Kiireneb Jääb samale tasemele Kahaneb 52% 48% 49% 44% 44% 34% 28% 37% 17% 18% 15% 7% 49% 27% 23% 53% 29% 17% Kas usud, et maailma majanduskasv kiireneb, jääb samaks või kahaneb järgmise 12 kuu jooksul? 57% 53% 42% 36% 29% 24% 28% 22% 5%

8 8 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Ootused Teisalt aga Eesti tippjuhid majanduskasvule usuvad globaalsetest tippjuhtidest rohkem stabiilsusesse. Kasvu eeldavad maailma majanduses vastavalt 8% (2019) ja 9% (2020) Eesti tipp juhtidest. Lisaks on tähelepanuväärne ka see, et globaalne hinnang maailma arengutele on teadmatuse ajastule omaselt lõhestunud. Kuigi enam kui pooled maailma tippjuhtidest kardavad aastal, et käesolev aasta toob majanduskasvu aeglustumise, siis ligi veerand (22%) eeldab, et majanduskasv sootuks kiireneb. Oluline on ka tähele panna, et nende globaalsete tippjuhtide hulk, kes arvavad, et majanduskasv aeglustub, on kiirelt kasvamas ja nende hulk, kes eeldavad kasvu, on viimasel kolmel aastaga langenud aastas keskmiselt ca 15% võrra. Eestlased paistavad maailma perspektiivis silma optimistlikumate hinnangutega maailma majanduse osas 53% maailma tippjuhtidest usub, et maailmamajanduse kasv kahaneb järgmise 12 kuu jooksul 37% Eesti tippjuhtidest usub, et maailmamajanduse kasv kahaneb järgmise 12 kuu jooksul

9 9 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Hinnangud maailma majanduskasvule regiooniti Joonis 3: Usk maailmamajanduse kasvu. Hinnangud regiooniti. Kas usud, et maailmamajanduse kasv kiireneb, jääb samaks või kahaneb järgmise 12 kuu jooksul? Kiireneb Jääb samale tasemele Kahaneb 9% 13% 18% 24% 18% 22% 54% 38% 38% 33% 23% 24% 37% 37% 50% 44% 43% 59% 53% Eesti Läti Leedu CEE Lääne-Euroopa Globaalne 59% Lääne-Euroopa tippjuhtidest usub, et maailmamajanduse kasv kahaneb järgmise 12 kuu jooksul

10 10 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Eesti tippjuhid ootavad Eesti majandusest suuremaid muutusi kui maailma majandusest

11 11 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Eesti majanduskasv oli kõige kiirem aastal 2017, kus aastane SKP kasv oli üle 5%. Viimastel aastatel on majanduskasvu tempo aeglustunud ja Eesti Pank hindab aasta majanduskasvuks 3,4%. SKP kasv aeglustub tulevikus veelgi ja stabiliseerub siis umbes 2% kasvu juures, kuhu see siis prognoosi kohaselt peaks stabiilseks jääma 3. Kuivõrd maailma majanduse perspektiivis näeb enamus Eesti tippjuhte kas olukorra samale tasemele jäämist või kahanemist ja kasvu julgeb prognoosida vaid 9% vastanuist, siis ka Eesti majanduse kasvu kiirenemisele panustaks vaid 11% vastanutest. 46% vastanutest arvavad, et tuleval aastal Eesti majanduskasv pigem kahaneb. Lätil on vastav number lausa 54%. Võrreldes eelmise aastaga on lätlaste pessimism drastiliselt süvenenud (13%-lt a 54%-ni a). Joonis 4: Hinnangud majanduse arengule. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud % Kahaneb Eesti 10% 13% Kiireneb Jääb samale tasemele 40% 45% Kahaneb Jääb samale tasemele Läti Kiireneb 47% Kas usud, et Eesti/Läti/Leedu majanduskasv kiireneb, jääb samaks või kahaneb järgmise 12 kuu jooksul? 20% Kahaneb 57% Leedu Jääb samale tasemele Kiireneb 23% % 14% 46% Kiireneb Kiireneb 31% 28% Kahaneb Kiireneb Kahaneb Jääb samale tasemele Eesti Läti Leedu 43% 33% 54% Kahaneb Jääb samale tasemele Jääb samale tasemele 41%

12 12 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Eesti tippjuhid usuvad oma ettevõtte müügikäibe jätkuvasse kasvu ning on oma kolleegidest mujal riikides palju optimistlikumad. Joonis 5: Usk oma ettevõtte müügikäibe suurenemisse järgmise 12 kuu jooksul. Eesti tippjuhtide hinnangud. Kasvab Jääb samale tasemele Kahaneb Kas usud oma ettevõtte käibe kasvu järgmise 12 kuu jooksul jooksul? Suures plaanis on kerge kriisi ootus ja pessimism majandusolukorda pilviseks muutnud juba mõnda aega. Eesti tippjuhtide usk oma ettevõtte käibe kasvu on olnud viimase kolme aasta hinnangute kohaselt olulises languses aastat iseloomustab pigem langustrendi peatumine ja kerge usalduse taastumine. Kui aastal eeldas käibe kasvu 83% vastanutest, aastal 67%, aastal 58%, siis tulevaks 12 kuuks eeldab käibe kasvu 59% vastanutest % % % % % % 10% 13% 25% 27% 11% 6% 28% 25% 12% 6% 14% 16%

13 13 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Kuigi Läti tippjuhtide usk on aasta varasemaga oma ettevõtte edusse oluliselt tõusnud (aastaga 40%-lt 49%-le), on Eesti tippjuhid siiski lätlastest oluliselt optimistlikumad. Leedu tippjuhtide hinnangud eelolevale aastale on oma ettevõtte kasvuootuste suhtes langenud (57%-lt 53%-le). Joonis 6: Usk oma ettevõtte müügikäibe kasvu järgmise 12 kuu jooksul. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Kas usud oma ettevõtte käibe kasvu järgmise 12 kuu jooksul jooksul? Eesti Kasvab Jääb samaks Kahaneb 16% 24% 59% Läti Kasvab Jääb samaks 49% 39% Kahaneb 13% Leedu Kasvab Jääb samaks Kahaneb 13% 34% 53%

14 14 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Eesti tippjuhtide optimism on küll langenud, kuid siiski kõrgem kui globaalsetel juhtidel

15 15 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Kolme aasta käibe kasvu hinnates on Eesti tippjuhid lühiajalisest vaatest optimistlikumad, lausa 69% vastanutest usub oma ettevõtte käibe kasvu. Nii kõrge optimism on vastuolus tippjuhtide arvamusega teistest riikidest, kus kasvuootus on tugevas langustrendis. Ainult ⅓ globaalsetest juhtidest usub, et müügikäive järgmisel kolmel aastal kasvab. Siiski on optimism kasvu väljavaadetele aasta aastalt vähenenud ka Eestis ning on saavutanud oma madalaima taseme viimase dekaadi jooksul. Joonis 7: Usk oma ettevõtte müügikäibe kasvu järgmise 3 aasta jooksul. Eesti tippjuhtide hinnangud. 89% 90% 85% 84% 75% Kas usud oma ettevõtte käibe kasvu järgmise 3 aasta jooksul? 69%

16 16 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Kuigi Eesti tippjuhtide usk on pikema perspektiivi kasvuootuste suhtes langenud, oleme võrdluses Läti ja Leeduga endiselt veidi optimistlikumad. Kui Leedus on usk oma ettevõtte käibe kasvu jäänud aastaga samale tasemele, siis lätlastest ametivendade usk pikemasse kasvuperspektiivi on võrreldes aastaga tõusnud (60%-lt 66%-le). Joonis 8: Usk oma ettevõtte müügikäibe kasvu järgmise 3 aasta jooksul. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Eesti Kasvab 69% Jääb samaks 23% Kas usud oma ettevõtte käibe kasvu järgmise 3 aasta jooksul? Kahaneb 8% Läti Kasvab 66% Jääb samaks 24% Kahaneb 10% Leedu Kasvab Jääb samaks 24% 65% Kahaneb 12%

17 17 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Globaalses vaates on tippjuhtide optimism kindlas languses. Aastaga on oma ettevõtte käibe kasvus veendunud maailma tippjuhtide hulk langenud 8% ning 3-aastases perspektiivis käibe kasvu uskujate osakaal langenud 2%. Vastavad suhtarvud pole alates aastast olnud nii madalad. Joonis 9: Usk oma ettevõtte müügikäibe kasvu järgmise 12 kuu ja 3 aasta jooksul. Maailma tippjuhtide hinnangud. Toodud vaid väga kindlad hinnangud. Kas usud oma ettevõtte käibe kasvu järgmise 12 kuu ja 3 aasta jooksul? väga kindlad 12 kuu kasvus väga kindlad 3 aasta kasvus 52% 44% 50% 42% 34% 50% 31% 51% 48% 47% 49% 49% 46% 46% 40% 39% 39% 36% 35% 51% 38% 45% 42% 36% 35% 34% 27% 21%

18 18 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Osa 1 Riskid kas uued võimalused või ohud?

19 19 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Arenguperspektiivid Orgaaniline kasv Peamise kasvuallikana nähakse Eestis ennekõike ettevõtete orgaanilist kasvu, uute toodete ja teenuste loomist, olemasolevate tootmis- või teenindusvõimekuste laiendamist ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Kuivõrd arenguvõimalustena nähakse sarnaseid tegureid, siis ettevõtjate osakaalud, kes neid kui potentsiaalseid arenguvõimalusi esile toovad, on aasta jooksul muutunud. Uute toodete või teenuste väljatöötamine % % Milliseid tegevusi planeerid järgmise 12 kuu jooksul, et juhtida ettevõtte käibe kasvu? Kõige suuremaks arenguvõimaluseks peavad tippjuhid ettevõtte orgaanilist kasvu. Aastal 2019 tõid seda võimalusena välja 65% vastajatest, aastal peavad seda oluliseks teguriks 81% vastanutest. Kuna Eesti tippjuhid on oma kasvu lootuse suhtes optimistlikult meelestatud, siis on loogiline ka, et kõige suurema osatähtsusega on orgaaniline areng, mis ei vaja suunamuutusi ja suuri täiendavaid investeeriguid. Oluliselt järgmiseks teguriks on veidi enam kui poolte (53%) vastanute arvates uute toodete või teenuste väljatöötamine, mille osatähtsus on jäänud üsna sarnaseks, kuid sellegipoolest kasvanud võrreldes eelmise aastaga 6%. Sarnase kasvu on läbi teinud ka olemasolevate teenus- ja tootmisvõimaluste laiendamine, mida toovad samuti välja pooled vastajad. 40% vastanutest toob käibe kasvu tagajana välja ka uue tootmistehnoloogia või teenuste osutamise. Kahekordistunud on uute ühinemiste ja ülevõtmiste osatähtsus käibe kasvu tagajana, mida tõi välja ligi kolmandik vastanutest. Uus tootmistehnoloogia või teenuste osutamine Uued ühinemised ja ülevõtmised % 40% 15% % 40% 31%

20 20 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Joonis 10: Tegevused, mida tippjuhid on hinnanud oluliseks oma ettevõtte käibe kasvu planeerimisel. Global Läti Leedu Eesti Milliseid järgmisi tegevusi, kui neid on, planeerid järgmise 12 kuu jooksul, et juhtida ettevõtte käibe kasvu? Orgaaniline kasv 53% 70% 71% 81% Uue toote või teenuse kasutuselevõtt 60% 56% 62% 53% Olemasolevate tootmis- või teenindusvõimaluste laiendamine 21% 48% 51% Uue tootmistehnoloogia või teenuste osutamine 32% 39% 40% Uued ühinemised ja ülevõtmised 11% 21% 31% 35% Uuele turule sisenemine 27% 35% 45% 44% Uus strateegiline liit või ühisettevõte 10% 29% 26% 38% Koostöö ettevõtjatega või start-upidega 9% 15% 21% 28% Äri müük 3% 2% 14% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21 21 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Kaubandussuhete pingelisus Globaalsel tasandil tõusid kaubanduskonfliktid neljandaks suurimaks riskiks ja käesoleval aastal on tegu juba teise kõige olulisema murekohaga tippjuhtide laual. Eriti oluliseks peavad seda Aasia- ja Vaikse ookeani regiooni, Põhja- Ameerika ja Lääne-Euroopa tippjuhid. Suurimaks elevandiks portselanipoes on maailma kaubanduse jaoks USA-Hiina kaubanduskonflikt. Pärast globaalse uuringuga alustamist möödunud sügisel, on USA-Hiina suhetes olnud teatavat konflikti stabiliseerumist ja tariifide lõdvendamist 4. Kuna muutused puudutavad vaid mõningaid valdkondi ja võivad saada ümberpööratud kui suhted peaksid halvenema, Hiina valitsuse või Trumpi andminstratsiooni ettearvamatu käitumise tõttu, siis olukorra pinevus säilib. Joonis 11: Ettevõtte käibe kasvu seisukohalt kõige olulisemad välisturud. Maailma tippjuhtide hinnangud % 29% 13% 9% 9% 9% USA Hiina Saksamaa India Ühendkuningriik Austraalia Millised kolm riiki, välja arvatud riik, kus asud, on Sinu arvates kõige olulisemad arvestades ettevõtte üldiseid kasvuperspektiive järgmise 12 kuu jooksul? 6% 6% 5% 4% Jaapan Prantsusmaa Brasiilia Kanada 27% 24% 13% 8% 8% 6% 6% 5% 4% 4% USA Hiina Saksamaa India Ühendkuningriik Brasiilia Prantsusmaa Austraalia Mehhiko Jaapan

22 22 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Eesti tippjuhtide jaoks on olulised turud jäänud suures plaanis eelmise aastaga võrreldes samaks. Suurenenud on Soome, Rootsi ja Saksamaa osatähtsused. Vähem oluliseks on muutunud Leedu ja Läti turud. Joonis 12: Ettevõtte käibe kasvu seisukohalt kõige olulisemad välisturud. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Millised kolm riiki, välja arvatud riik, kus asud, on Sinu arvates kõige olulisemad arvestades ettevõtte üldiseid kasvuperspektiive järgmise 12 kuu jooksul? Eesti Rootsi 38% Saksamaa 25% Leedu 20% Soome 55% Eesti 28% 33% Läti Eesti 29% Läti Leedu 25% Saksamaa 26% Leedu Saksamaa 41% Läti 32%

23 23 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Poliitilised ja majanduslikud riskid Eesti tippjuhtide jaoks on sarnaselt eelmisele aastale olulisemateks ohuteguriteks Eesti majanduskasvu jaoks ülereguleerimine, aga ka suurenevad maksukohustused ja ebakindlus nii konkreetselt maksupoliitika kui ka üldise poliitilise tuleviku osas, mida mõjutab murettekitav populismi kasv. Lätis ja Leedus on ettevõtjate riskitunnetus Eesti tippjuhtide tunnetusest üsna suurel määral erinev. Läti tippjuhtide jaoks on kõige olulisemateks ohuteguriteks kasvav maksukoormus, poliitiline ebakindlus, seadusandlik ülereguleerimine, geopoliitiline ebakindlus, ebakindel majanduskasv. Leedu tippjuhtidele valmistavad kõige enam peavalu aga küsimused, mis puudutavad kasvavat maksukoormust, ebakindlust maksupoliitika osas, majanduskasvu ebakindlust, euroala tulevikku ning seadusandlikku ülereguleerimist. Huvitav on nentida, et oma ettevõtte kasvuootuste suhtes ei hinda Eesti tippjuht tööjõupuudust väga kõrge majandusliku riskina (vaid 57%), samal ajal kui aasta varem oli see risk nimetatud lausa 71% juhtudest. Kuid samaaegselt hindavad nad, et kvalifitseeritud töötajate leidmine on keeruline ja kollektiivi suurendamist lühikeses perspektiivis plaanis ei ole. Eelduslikult tähendab see, et loomulik kasv ja laienemine, mida tippjuhid järgmiste aastate jooksu ootavad, saab tulla peamiselt efektiivsuse suurendamise arvelt. Joonis 13: Poliitilised ja majanduslikud riskid oma ettevõtte kasvuootuste suhtes (võrdluses toodud suhteliselt oluline ja väga oluline risk). Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Seadusandlik ülereguleerimine Kasvav maksukoormus Ebakindel majanduskasv Geopoliitiline ebakindlus Ebakindlus maksupoliitika osas Poliitiline ebakindlus Euroala tulevik Protektsionism Kaubanduskonfliktid Populism Kliimamuutus ja keskkonnaohud Kapitali kättesaadavus Kasvav maksukoormus Poliitiline ebakindlus Seadusandlik ülereguleerimine Geopoliitiline ebakindlus Ebakindel majanduskasv Euroala tulevik Kaubanduskonfliktid Populism Kliimamuutus ja keskkonnaohud Kapitali kättesaadavus Protektsionism Majanduslik ebavõrdsus Kasvav maksukoormus Ebakindlus maksupoliitika osas Ebakindel majanduskasv Euroala tulevik Seadusandlik ülereguleerimine Poliitiline ebakindlus Protektsionism Kapitali kättesaadavus Ühiskondlik ebastabiilsus Geopoliitiline ebakindlus Populism BREXIT Kliimamuutus ja keskkonnaohud Eesti Läti Leedu 70% 64% 63% 57% 52% 45% 43% 40% 38% 36% 34% 34% 52% 49% 89% 87% 85% 82% 81% 80% 76% 74% 73% 72% 70% 69% 93% 88% 87% 82% 80% 77% 72% 72% 67% 67% 65% Kui oluliseks pead järgnevaid poliitilisi ja majanduslikke riske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes?

24 24 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Üleilmsed tippjuhid peavad olulisemateks ohtudeks ebakindlat majanduskasvu, poliitilist ebakindlust ja seadusandlikku ülereguleerimist. Enam kui 70% globaalsete tippjuhtide arvates on ohtudeks ka kaubanduskonfliktid ja geopoliitiline ebakindlus. Joonis 14: Poliitilised ja majanduslikud riskid oma ettevõtte kasvuootuste suhtes (võrdluses toodud suhteliselt oluline ja väga oluline risk). Maailma tippjuhtide hinnangud. Kui oluliseks pead järgnevaid poliitilisi ja majanduslikke riske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? Ebakindel majanduskasv 81% Poliitiline ebakindlus 77% Seadusandlik ülereguleerimine 74% Geopoliitiline ebakindlus 73% Kaubanduskonfliktid 73% Protektsionism 65% Kliimamuutus ja keskkonnaohud 64% Populism 63% Valuutakursi volatiilsus 59% Ühiskondlik ebastabiilsus 59% Kasvav maksukoormus 58% Ebakindlus maksupoliitika osas 57%

25 25 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Suur fookus kliimamuutustel 1950-ndatel aastatel arvasid teadlased, et enamus inimtekkelisest süsihappegaasist imendus ookeanidesse ja seetõttu atmosfääri süsihappegaasi kogus peaks jääma konstantseks. 5 Täna on üldine konsensus teadlaste vahel aga see, et inimtegevus, koosmõjus paljude looduslike nähtustega põhjustavad kliimamuutusi. 6 Valitsustevaheline Kliimamuutuste Paneel (IPCC) hindab, et Maa keskmine temperatuur on täna kraadi võrra kõrgem kui enne tootmisühiskonna ajastu algust ja iga 10 aasta kohta kasvab see temperatuur veelgi 0,2 kraadi võrra. 7 Selle tulemusena puutume üha sagedamini kokku ekstreemsete ilmastikuoludega, ebaühtlaste vihma- ja põuaperioodidega, maailmamere pindala kasvab ning kõige selle tulemusena kahjustuvad elukeskkonnad ja ökosüsteemid aastal Pariisis sõlmitud kliima kokkuleppega lubasid maailma riigipead hoida temperatuuri kasvu alla 2 kraadi võrreldes pre-industriaalse ühiskonnaga. Selle eesmärgi suunas liikumine on olnud tagasihoidlik. Maailma majandus on muutunud veidi energiakasutuses efektiivsemaks, ja üha enam saavad tähelepanu ka dekoarboniseerivad tehnoloogiad, mis aitaksid atmosfääri süsihappe gaasi sisaldust vähendada. PwC poolt läbi viidud uuringu kohaselt on muutuste tempo näiliselt pidurdunud. 8 Nii Eesti mastaabis kui ka globaalsel tasandil on oluliste ohtude ja riskidena välja toodud kliimamuutused. Kliimamuutuste olulisus Eesti tippjuhtide jaoks on ka viimaste aastate jooksul teinud läbi olulise kasvu. Aastal 2019 pidas seda mingil määral oluliseks või väga oluliseks vaid 45% tippjuhtidest, aastal aga toovad seda olulisena välja juba 70% vastajatest. Kliimamuutuste olulisust globaalsel riskimaastikul hindab kõrgelt ka Maailma Majandusfoorumi iga-aastane riskiraport. Raporti kohaselt on kliimaga seotud riskid need, mille realiseerumise tõenäosus on kõige kõrgem. Lisaks on ka kolm kõige suurema mõjuga riski tingitud kliimamuutustest. 9 Keskkonda puudutavad riskid, mille olulisus on kõige suurem, on loodusliku mitmekesisuse kadumine, kliimamuutuste vähendamise läbikukkumine, ekstreemsed ilmastikunähtused, inimtekkelised keskkonnakatastroofid ja looduskatastroofid. 70% Eesti tippjuhtidest peab kliimamuutusi suhteliselt oluliseks või väga oluliseks riskiks

26 26 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Tähelepanuväärne on ka väga olulise hinnangu saanud riskide võrdlus 2019 ja 2020 aasta tippjuhtide hinnangutes. Ainus poliitiline ja majanduslik risk, mida tippjuhid hindavad nendele aastate lõikes samamoodi, on valuutakursi volatiilsus. Kõigi teiste riskitegurite juures on olnud muutusi selle osas kui paljud tippjuhid peavad antud riski väga oluliseks. Joonis 15: ja aasta oluliste poliitiliste ja majanduslike riskide võrdlus. Eesti tippjuhtide hinnangud. Kui oluliseks pead järgnevaid poliitilisi ja majanduslikke riske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? -26% Tööjõupuudus -20% Euroala ja Põhjamaade majanduste kasv, nõudluse kasv nendel turgudel -17% Tööjõu demograafia muutumine -11% Tööstusharu 4.0 revolutsioon Kõige suurema kasvu on läbi teinud populism, mida võrreldes aastaga toob väga olulise riskina välja pea viiendiku võrra suurem grupp tippjuhte. Sarnasesse suurusjärku jäävad ka maksualane ja poliitiline ebakindlus. Võttes arvesse Eesti viimase aasta poliitilisi arenguid ja seda, et tänases valitsuskoalitsioonis on mitu võrdlemisi populistlikku parteid ning mitmel korral on olnud oht koalitsiooni lagunemiseks, siis tippjuhtide poliitiline riskitunnetus on ilmselt põhjendatud. Ka ebakindlus maksude osas on põhjendatud, sest käesolev aasta toob endaga kaasa mitmeid maksumuudatusi. 10 Kõige suurema languse on tippjuhtide jaoks läbi teinud tööjõupuudus. Seda peab aastal 2020 väga oluliseks riskiks 26% vähem tippjuhte kui eelneval aastal. Lisaks toob viiendiku võrra vähem tippjuhte välja ka Euroala ja Põhjamaade majanduse ja turu nõudluse kasvu. 17% vähem tippjuhte toob väga olulise riskina välja tööjõu demograafia muutust. -10% -5% -4% -4% -3% -2% -2% -1% -1% 0% Riikliku infrastruktuuri mittevastavus ettevõtte vajadustele Majanduslik ebavõrdsus Kliimamuutus ja keskkonnaohud Kaubanduskonfliktid Seadusandlik ülereguleerimine Protektsionism Ligipääs kapitalile Poliitikate ebakindlus Maksualane ebakindlus Kasvav inflatsioon Taastunud nõudlus Venemaal ja teistes SRÜ riikides Kasvav maksukoormus Ebapiisav või ebakindel majanduskasv Geopoliitiline ebakindlus Terrorism Euroala tulevik Ühiskondlik ebastabiilsus BREXIT Valuutakursi volatiilsus 2% 2% 3% 7% 8% 13% 16% 17% 18% Populism 19% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

27 27 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Seadusandliku ülereguleerimise osas on Eesti ja Läti tippjuhtide tunnetus selle osas, kas tegu on väga olulise riskiga üsnagi sarnane nii globaalse tasandi tippjuhtidele kui ka meile regionaalselt lähedal paiknevatele regioonidele - Kesk- ja Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa. Siinkohal paistab Leedu silma võrdlemisi üllatavalt, sest nende tippjuhtidest peab ülereguleerimist väga oluliseks riskiks 62% vastanutest, mida on ligi 2 korda rohkem kui naaberriikides ja regioonis. Joonis 16: Oluliseimad poliitilised ja majanduslikud riskid kogu maailmas (võrdluses toodud vaid väga oluline risk). Seadusandlik ülereguleerimine kui poliitiline ja majanduslik risk Leedu Eesti 38% CEE 62% 39% Global 36% Kui oluliseks pead järgnevaid poliitilisi ja majanduslikke riske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? Lääne- Euroopa 36% 34% Läti Ebakindel majanduskasv on väga oluline risk Ebakindel majanduskasv kui poliitiline ja majanduslik risk 34% globaalsete tippjuhtide arvates. Eestlaste teatav optimism maailma majanduse stabiilsena püsimises näitab, miks Eesti tippjuhtide hulk, kes seda väga oluliseks riskiks peavad, on kolm korda madalam. 10% vastanutest on toonud selle riski välja kui väga olulise. Siiski ei tasu sellest olla eksitatud, sest vaadates kogu spektrit, siis vähemalt mingil määral oluliseks peab majanduskasvu ebastabiilsust 85% Eesti tippjuhtidest. Leedu 41% 34% Global 30% CEE Lääne- Euroopa 26% Läti 11% Eesti 10%

28 28 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Äririskid Lisaks poliitilis-majanduslikele riskidele uurisime tippjuhtidelt ka, millised on olulisimad äririskid, mis nende ettevõtete kasvuootusi pärssida võivad. Enamus riskide puhul on ettevõtjate tunnetus viimase kahe aasta jooksul mõnevõrra muutunud. Ainus muutuja, mille olulisus (tippjuhid peavad kas oluliseks või väga oluliseks) on jäänud muutumatuks, on katkestused ettevõtte tarneahelas. Kõige suurem muutus on tippjuhtide hinnangutes toimunud energia ja toorainehinna kõikumise riskihinnangus. Tippjuhtide arv, kes peavad seda oluliseks või väga oluliseks riskiks, on aastal langenud 21% võrreldes aasta sama näitajaga. Joonis 17: ja aasta oluliste äririskide võrdlus. Eesti tippjuhtide hinnangud. Kui oluliseks pead järgnevaid äririske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? -21% Kõikuvad energia- ja toorainehinnad -14% Küberohud -9% Suutmatus kriisile / ootamatustele reageerida -7% Oskustööjõu kättesaadavus -6% Usalduse puudumine äris -5% Uute konkurentide sisenemine turule -1% Muutlikud toormehinnad 0% Katkestused ettevõtte tarneahelas Muutused tarbijakäitumises ja ostujõus 3% Tehnoloogilise arengu kiirus 3% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 93% Eesti tippjuhtidest peab suurimaks äririskiks oskustööjõu kättesaadavust

29 29 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Eesti tippjuhtide jaoks on kas suhteliselt oluliste või väga oluliste riskidena kõige sagedamini välja toonud oskustööjõu kättesaadavust (93%), muutuseid tarbijakäitumises ja ostujõus (81%), ootamatustele reageerimist (80%). See, et oskustööjõu kättesaadavust peavad tippjuhid kõige olulisemaks äririskiks, on mõnevõrra üllatav, sest kuigi see on ka 5 suurima majandusliku riski hulgas, on see risk viimase aasta jooksul tippjuhtide hinnangutes langenud. Ka Lätis ja Leedus on oskustööjõu kättesaadavus kõige olulisemaks äririskiks. Teise olulise riskina toovad Läti ja Leedu tippjuhid välja suutmatust kriisidele ja muudele ootamatustele reageerida. Erinevalt Eestist on Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangul kolmas kõige olulisem äririsk töötajate heaolu langus. Joonis 18: Äririskid oma ettevõtte kasvuootuste suhtes (võrdluses toodud suhteliselt oluline ja väga oluline risk). Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Eesti Oskustööjõu kättesaadavus Muutused tarbijakäitumises ja ostujõus Suutmatus kriisile / ootamatustele reageerida Tehnoloogilise arengu kiirus Sinu töötajate heaolu langus Usalduse puudumine äris Oskustööjõu kättesaadavus Suutmatus kriisile / ootamatustele reageerida Sinu töötajate heaolu langus Muutused tarbijakäitumises ja ostujõus Muutlikud toormehinnad Tehnoloogilise arengu kiirus Läti Kui oluliseks pead järgnevaid äririske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? 93% 81% 80% 72% 71% 70% 67% 52% 43% 40% 39% 38% Oskustööjõu kättesaadavus Suutmatus kriisile / ootamatustele reageerida Sinu töötajate heaolu langus Muutused tarbijakäitumises ja ostujõus Tehnoloogilise arengu kiirus Uute konkurentide sisenemine turule Leedu 90% 86% 85% 80% 77% 74% Baltikumi tippjuhid peavad kõige olulisemaks äririskiks oskustööjõu kättesaadavust.

30 30 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Sarnaselt Baltikumi tippjuhtidele peavad globaalsed juhid samuti kõige olulisemaks äririskiks oskustööjõu kättesaadavust. Järgnevad globaalsed äririskid ei ole aga Balti riikides veel väga relevantseks muutunud. Globaalsed tippjuhid toovad äririskina teiseks kõige rohkem välja ohtusid, mis saavad alguse kübersfäärist. Baltikumi tippjuhtide hinnangul ei jõua küberohud isegi mitte 6 kõige suurema hulka. Kolmas suur ohutegur, mida rõhutavad globaalsed tippjuhid, on tehnoloogilise arengu kiirus. Järgmine peatükk, mis keskendub digitaalsetele ja tehnoloogilistele arengutel leiab, et Eesti ja Baltikumi tippjuhtide arvates on see valdkond veel pigem lapsekingades, mistõttu on ka loogiline, et see ohutegur ei ole pole muutunud veel väga prevalentseks. Joonis 19: Äririskid oma ettevõtte kasvuootuste suhtes (võrdluses toodud suhteliselt oluline ja väga oluline risk). Maailma tippjuhtide hinnangud. Oskustööjõu kättesaadavus Küberohud Tehnoloogilise arengu kiirus Muutused tarbijakäitumises ja ostujõus Suutmatus kriisile/ ootamatustele reageerida Usalduse puudumine äris Kui oluliseks pead järgnevaid äririske oma ettevõtte kasvuootuste suhtes? 74% 73% 69% 61% 58% 54% Uute konkurentide sisenemine turule 54% Sinu töötajate heaolu langus 53% Eksitav info (nt võltsuudised) 50% Katkestused ettevõtte tarneahelas 50% Muutlikud toormehinnad 50% 73% globaalseid tippjuhte toob küberohud välja olulise või väga olulise riskina Kõikuvad energia- ja toorainehinnad Töötus 37% 48%

31 31 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Rahulolu ja ootused valitsusele aastal olid Eesti tippjuhid valitsuse tegevuse osas väga rahulolematult meelestatud. Enamus kategooriates olid tippjuhtidest vähem kui 10% rahul seniste tegevustega. Ainus valdkond, mille tegevusega oli rahul enamus tippjuhte, oli looduskeskkonna kaitse (rahulolevaid 60%). Aasta 2020 on toonud enamuses valdkondades mõningase rahulolu kasvu.

32 32 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Joonis 20: Kui tõhusalt on Eesti valitsus loetletud eesmärkide saavutamisega hakkama saanud? Eesti tippjuhtide hinnangud. Kuidas hindad Eesti praeguse valitsuse hakkama saamist järgmiste eesmärkide saavutamisel? Täiesti ebatõhusalt Pigem ebatõhusalt Enam-vähem Pigem tõhusalt Väga tõhusalt Finantssektori stabiilsus ja laenukapitali kättesaadavus % 26% 49% 20% 4% % 35% 38% 10% Maksukeskkonna konkurentsivõimelisus % 51% 23% 5% 2% % 43% 37% 10% 3% Tasakaalustatud aktsiisipoliitika 52% 30% 16% 1% 1% % 34% 38% 15% 4% Tööturu avatus kolmandate riikide spetsialistidele % 50% 18% 6% 1% % 37% 19% 7% Hariduspoliitika vastavus majanduskeskkonna muutustele % 50% 25% 3% % 43% 34% 7% 1% Suurte riiklike taristuprojektide käivitamine % 46% 25% 7% % 29% 34% 16% 1% Riigihalduse kulude vähendamine % 44% 12% 2% % 42% 18% 1% Looduskeskkonna kaitse % 17% 50% 22% 3% % 29% 46% 17% 1% Riigikaitse ja sisejulgeolek % 36% 52% 8% 2% 10% 45% 40% 2% Ei ole ühtegi valitsuse tegevusvaldkonda, millega oleks rahul enam kui pooled Eesti tippjuhid Ettevõtluskeskkonna arendamine 15% 46% 33% 6% 22% 45% 26% 6% 2% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

33 33 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Eesti tippjuhid peavad kõige prioriteetsemateks valdkondadeks, millega valitsus tegelema peaks, maksukeskkonna konkurentsivõime tagamist, ettevõtluskeskkonna arendamist ja riigihalduskulude vähendamist. Lätis on esimesed kaks prioriteeti samad mis Eestis, kuid kolmanda prioriteetse valdkonnana toovad tippjuhid välja hoopis finantssektori stabiilsuse ja laenukapitali kättesaadavuse. Leedu tippjuhtide poolt valitsusele seatud prioriteedid erinevad ka mõnevõrra Eestist ja Lätist. Kõige prioriteetsem on jätkuvalt maksukeskkonna konkurentsivõimelisus, kuid sellele järgneb hoopis hariduspoliitikat puudutav temaatika. Leedu jaoks kolmanda prioriteetsusega on ettevõtluskeskkonna arendamine. Joonis 21: Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide ootused oma riigi valitsusele. Eesti 2020 Läti 2020 Leedu 2020 Maksukeskkonna konkurentsivõimelisus Ettevõtluskeskkonna arendamine Riigihalduse kulude vähendamine Tööturu avatus kolmandate riikide spetsialistidele 19% 29% 36% Milliseid alljärgnevatest teemadest peaks Eesti valitsus käsitlema kõige prioriteetsematena? 44% 48% 47% 48% 47% 54% 62% 60% 76% Hariduspoliitika vastavus majanduskeskkonna muutustele 42% 40% 65% Finantssektori stabiilsus ja laenukapitali kättesaadavus 24% 36% 44% Suurte riiklike taristuprojektide käivitamine 16% 24% 24% Riigikaitse ja sisejulgeolek 15% 20% 32% Looduskeskkonna kaitse 5% 3% 18% Eesti valitsus peaks prioriseerima maksukeskkonna konkurentsivõimelisust Tasakaalustatud aktsiisipoliitika 11% 4% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

34 34 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Kuivõrd ülereguleerimine on tippjuhtide jaoks kõige suuremaks poliitiliseks ja majanduslikuks riskiks, uurisime, milliste regulatsiooni valdkondade osas nad tunnevad kõige suuremat ebakindlust. 72% tippjuhtidest toob välja murekohana tööjõudu (sh palka ja ohutust) puudutavad regulatsioonid. Teine kõige muret valmistavam regulatsioonivaldkond puudutab keskkonda ja kliimat, mida toovad esile enam kui pooled (52%) vastanutest. 51% jaoks tekitavad ebakindlust ka maksuregulatsioone puudutavad regulatsioonid. Veidi alla poolte vastanutest toovad veel esile oma tööstusharu puudutavaid regulatsioone ja andmete privaatsust ja küberturvalisust puudutavaid teemasid. Joonis 22: Regulatsioonivaldkonnad, mis panevad Eesti ettevõtjaid muretsema. Eesti tippjuhtide hinnangud. Tööjõud (nt palk, tööohutus) Keskkond ja kliima Maksuregulatsioonid Milliste regulatsioonivaldkondade pärast tunned kõige suuremat muret? 72% 52% 51% Tööstusharu spetsiifilised 49% Andmete privaatsus ja küberturvalisus 47% Sisseränne / globaalne tööjõu voolavus 21% Konkurentsiõigus 16% Kaubandus 16% Tarbijakaitse 15% Patendid ja intellektuaalomand 2% 72% Eesti tippjuhte on mures tööjõuregulatsioonide pärast 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

35 35 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Osa 1 Neljas tööstusrevolutsioon?

36 36 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Tehnoloogilised uuendused Iga ajaloos toimunud tehnoloogiline revolutsioon on ümber kujundanud töö olemust ja seeläbi mõjutanud jõuliselt ka ühiskonna korraldust ning sotsiaalset struktuuri. Esimese tööstusrevolutsiooni tõi endaga kaasa aurumootori leiutamine. Teine revolutsioon pani aluse masstootmisele. Kolmas revolutsiooniline areng sai alguse arvuti leiutamisest ja arengut kiirendas veelgi interneti levik ning muutumine laiatarbekaubaks. Tööstusarengud, mis loovad võimalusi suurete andmetega (big data) tegelemiseks tehisintellekt (AI), robootika, asjade internet (Internet of things (IoT)) ühendavad digitaalse ja füüsilise maailma. 26% Eesti ettevõtetest plaanib tööprotsessi robotiseerimisega alustada järgmise 3 aasta jooksul 27% Eesti ettevõtjatest on robotiseerimist juba oma töötajatele tutvustanud

37 37 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Robotiseerimise kasutuselevõtt Palusime tippjuhtidel hinnata oma plaane robootika kasutuselevõtuks. Olulisi muutusi viimase kahe aasta jooksul ilmnenud ei ole ja 2019 aasta võrdluses on langenud (valimi hulgas) ettevõtete hulk, kelle alustalaks oleks robootika või kelle ettevõttes oleks robootika kasutuselevõtt juba laiaulatuslikult toimunud. Lisaks on 5% suurenenud nende ettevõtjate hulk, kellel ei ole plaanis robootikat oma tööprotsessis rakendada ja nende koguarv moodustab vastanutest kolmandiku (33%). Tähelepanuväärne on aga asjaolu, et veerand (26%) vastanutest plaanib tööprotsesside robotiseerimisega alustada järgmise kolme aasta jooksul. Teine veerandi (27%) on robotiseerimist juba tutvustanud, kuid seni vaid piiratud arvule inimestele. Joonis 23: Eesti ettevõtjate hinnangud tööprotsesside robotiseerimisele. Eesti 2019 Eesti % 33% 30% 27% 26% 25% 27% Palun vali üks allpool olevatest väidetest, mis kirjeldab Sinu ettevõtet kõige paremini. Võrreldes meie lõunanaabrite lätlastega on robootika kasutusevõtu potentsiaal Eestis kõrgem. Lätis on 14% kasvanud vastanute hulk, kellel ei ole hetkel plaanis tööprotsesside robotiseerimist rakendada. Kokku moodustavad need ettevõtted enam kui poole kõigist vastanutest (51%). Leedus oli möödunud aastal vastav näitaja 72%. 20% 10% 21% 19% 11% 8% 3% 3% Eesti ettevõtjatest hindab oma ettevõtte üheks alustalaks tööprotsesside robotiseerimist 0% Hetkel ei ole plaanis tööprotsesside robotiseerimist rakendada Meil on plaanis tööprotsesside robotiseerimisega algust teha järgmise 3 aasta jooksul Oleme tutvustanud tööprotsesside robotiseerimist oma ettevõttes, kuid piiratud arvule inimestele Tööprotsesside robotiseerimine on meie ettevõttes laiaulatuslik Tööprotsesside robotiseerimine on meie ettevõtte üks alustalasid

38 38 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Tehisintellekti kasutuselevõtt Joonis 24: Eesti ettevõtjate hinnangud tehisintellekti kasutuselevõtule. Palun vali üks allpool olevatest väidetest, mis kirjeldab Sinu ettevõtet kõige paremini. Tehisintellekti kasutusele võtmise ootustes viimase aasta jooksul suuri muutusi toimunud ei ole. Enam kui pooled (51%) Eesti tippjuhtidest arvavad, et nende ettevõte ei plaani tehisintellekti kasutusele võtta. Kolmandik (29%) tippjuhte aga hindab, et neil on plaanis tehisintellekti rakendama hakata järgmise kolme aasta jooksul. Ligi viiendikus (17%) ettevõtetest on tehisintellekt juba piiratud koguse inimeste poolt kasutusele võetud. Laiaulatuslikku kasutust leiab tehisintellekt kõigest 2% vastanute ettevõtetes. Eesti 2019 Eesti % 54% 51% 50% 40% Ka teistes Baltikumi riikides ei ole ettevõtjad liiga entusiastlikud tehisintellekti kasutuselevõtus. Sarnaselt Eestile ei plaani enam kui pooled tehisintellekti kasutamisega alustada. 30% 30% 29% 20% 14% 17% 10% 51% Eesti ettevõtjad ei plaani tehisintellekti kasutuselevõttu. 0% Hetkel ei ole plaanis tehisintellekti (AI) kasutusele võtta Meil on plaanis tehisintellekti kasutuselevõtt järgmise 3 aasta jooksul Oleme tutvustanud tehisintellekti oma ettevõttes, kuid vaid piiratud arvule inimestele 2% 2% Tehisintellekti kasutamine on meie ettevõttes laiaulatuslik 0% 1% Tehisintellekti kasutamine on meie ettevõtte üks alustalasid

39 39 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Asjade interneti kasutuselevõtt Joonis 25: Eesti ettevõtjate hinnangud asjade interneti kasutuselevõtule. Palun vali üks allpool olevatest väidetest, mis kirjeldab Sinu ettevõtet kõige paremini. Asjade internet ehk (IoT) kujutab endas seadmete kogumit, mis on võrku ühendatud ja mis täidavad seal kindlat ülesannet, vajamata sealjuures inimeste sekkumist, sest infokorje ja -vahetus seadmete vahel on iseseisev. Eesti 2019 Eesti % 57% 53% Eesti ettevõtjate hulgas on viimase aasta jooksul muutunud suuremaks ootus IoT lahenduste kasutuselevõtuks. Järgmise kolme aasta jooksul valmistus aastal ligi viiendik (22%) vastanutest IoT kasutuselvõtuks, aastal 2020 on vastav näitaja aga tõusnud juba ligi kolmandiku peale (29%). Sellest kasvust hoolimata on enam kui pooled (53%) ettevõtted jätkuvalt seisukohal, et nemad IoT lahendusi kasutama ei hakka. 50% 40% 30% 29% 22% 29% Eesti ettevõtjaid plaanib IoT kasutuselevõttu järgmise 3 aasta jooksul 20% 10% 16% 11% 5% 7% Võrreldes eestlastega on lõunanaabrid lätlased IoT kasutusvõimaluste osas negatiivsemalt meelestatud. Kuigi Eestis on kasutuselevõtu vastasus langevas trendis, on Lätis mitte kasutama hakkajate hulk kasvanud 15% moodustades aastal 58% vastanutest. 0% Hetkel ei ole plaanis kasutusele võtta Asjade Internetti (IoT) Meil on plaanis Asjade Interneti kasutuselevõtt järgmise 3 aasta jooksul Oleme tutvustanud Asjade Internetti oma ettevõttes, kuid vaid piiratud arvule inimestele Asjade Interneti kasutamine on meie ettevõttes laiaulatuslik

40 40 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Uued tuuled tehnoloogia valdkonnas loovad ebakindlust Muutused ja uued olukorrad vajavad kohanemist ja paratamatult, inimloomusest tulenevalt, tekitavad veidi hirmu ja ebakindlust. Nagu ka kõiki teisi ühiskondlikke valdkondi, iseloomustab tehnoloogilisi arenguid kasvav teadmatus ja ootusärevus, mis ühelt poolt loob uusi võimalusi, teisalt võib seada ka takistusi. Küberturvalisus Väärinformatsioon (nt võltsuudised) 37% Ebakindlust aitaks vähendada tihedam koostöö valitsuse ja ettevõtete vahel. Nagu eelpool mainitud, siis ülereguleerimine on valdkond, kus ettevõtted näevad kõige suuremaid valitsussektorist tulenevaid riske. Koostöö aitaks välja töötada regulatsioone, täitmaks mõlema osapoole ootusi ja vajadusi. Samuti annaks selgem koostöö indikatsioone selle osas, mis on tulemas. Vastavalt Eesti tippjuhtide uuringule vajavad ühiskondliku usalduse loomiseks tihedamat koostööd ettevõtete ja valitsuse vahel järgmised valdkonnad: Digitaalne privaatsus 28% 11% Küberturvalisus (37%) Väärinformatsioon (nt võltsuudised) (28%) Digitaalne privaatsus (11%) Tehisintellekt (9%) Tehisintellekt 9%

41 41 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Oluliste koostöövaldkondade osas on Eesti tippjuhid väga sarnased oma ametivendadele nii globaalsel kui ka Baltikumi tasandil. Kõigil tasanditel domineerib tähtsaima koostöövaldkonnana küberturvalisus. Globaalsel tasandil hinnatakse lisaks kõrgelt ka koostööd digitaalse privaatsuse (17%) ja tehisintellekti valdkonnas (16%). Joonis 26: Ettevõtjate hinnangud valitsuse ja erasektori koostööle ühiskonnaga usalduse loomiseks. Eesti Läti Leedu Global Palun järjesta valdkonnad, kus on Sinu arvates kõige kriitilisem, et ettevõtted ja valitsus saaksid ühiskonnaga usalduse loomiseks koostööd teha? 37% Küberturvalisus 27% 37% 38% Väärinformatsioon (nt võltsuudised) 28% Digitaalne privaatsus 11% 17% Tehisintellekt 9% 16% 0% 10% 20% 30% 40%

42 42 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Kuivõrd küberkaitset peetakse üheks olulisemaks riskivaldkonnaks ja samal ajal ka kõige vajalikumaks koostöö valdkonnaks, uurisime, millised on võtmetegurid, mis mõjutavad ettevõtete küberkaitse strateegia kujundamist. Nii Eestis kui ka laiemalt globaalsel tasandil on kõige olulisemaks võtmeteguriks küberkaitse strateegiate kujundamisel asjaolu, et tänased küberohud on muutumas keerulisemaks, ebakindlus ja teadmatus on kasvavas trendis. Eestis peab küberohtude keerulisemaks muutumist võtmeteguriks lausa 80% vastanutest, globaalsel tasandil on vastav näitaja 75%, Lätis 45% js Leedus 38%. On alust arvata, et kuna digitaliseerumine on Lätis ja Leedus veel veidi väiksema levikuga, siis ka riskitunnetus on madalam kui Eestis ja maailmas. 80% küberkaitsestrateegiaid mõjutab küberohtude keerukamaks muutumine.

43 43 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Võtmetegurid küberkaitse strateegias Kuivõrd riiklikku ülereguleerimist peavad tippjuhid kõige olulisemaks poliitiliseks riskiks, on ka loogiline, et regulatsioonid, mis puudutavad küberturvalisust ja andmete privaatsust, on tippjuhid oma küberkaitse strateegias paigutanud populaarseimate võtmetegurite hulka. Eesti tippjuhtides toob selle võtmetegurina välja 45% vastanutest, globaalsel tasandil ligi ⅔ vastanutest (59%). Lätis peab seda võtmeteguriks 36% vastanutest, Leedus 29%. See on ka loogiline, sest ülereguleerimist peetakse Läti ja Leedu tippjuhtide arvates vähem oluliseks riskiks kui Eestis ja globaalsel tasandil. Muude oluliste küberturvalisuse strateegiaid kujundavate teguritena tuuakse välja kasvavat avalikkuse mure andmete turvalisuse pärast (36%), tarneahela ja koostööpartnerite haavatavust (27%), IoT riist-ja tarkvara juurutamist (18%), geoloogiliste pingete suurenemist (13%) ja küberturvalisuse talentide puudumist (13%). Joonis 27: Võtmetegurid ettevõtete küberkaitse strateegia kujundamisel. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Küberohtude keerukamaks muutumine Eesti 45% Eesti 80% 75% 45% Läti Millised alljärgnevad võtmetegurid mõjutavad enim Sinu ettevõtte küberkaitse strateegia kujundamist? Küberturvalisuse ja andmete privaatsuse regulatsioonid Avalikkuse kasvav mure andmete privaatsuse pärast Eesti 36% Global Läti 36% 59% 38% Leedu Global Läti 26% 48% Global Leedu 29% 35% Leedu

44 44 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Automatiseerimine ja töökohtade vähendamine 2013 avaldati Oxfordi Ülikoolis uuring, mille kohaselt on ligi pooled USA töökohad ohustatud automatiseerimise ja digitaliseerimise poolt. 11 Sellest ajast peale on automatiseerimise ja töökohtade kadumise temaatika olnud väga aktuaalse teemana laual nii tippjuhtidel kui ka poliitikutel. Ühelt poolt on tegu olukorraga, mis annab võimaluse optimeerimiseks ja kokkuhoiuks ettevõtetele, teisalt aga ohustab inimeste sotsiaalset turvatunnet kui on oht, et nende töökohad kaovad. Nagu kõigi eelmiste tööstusrevolutsioonide puhul on ka täna käimasolevate arengute juures võimalusi, kuidas ümber korraldada senist töökorraldust ja ühiskondlikku tööjaotust. Eesti tippjuhtidest üle poolte (54%) hindavad käesolevas uuringus, et juhul kui tuleval aastal tuleb ette tööjõu vähendamist, siis see ei ole seotud tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimisega. Veidi enam kui kolmandik (36%) vastanutest tunnistab siiski, et mõningal määral on tööjõu vähendamine seotud automatiseerimisega. 10% tippjuhtidest eeldab, et tööjõu vähendamine leiab suurel määral aset just automatiseerimisest tingituna. Eesti tippjuhtide hinnangud automatiseerumise tulemusel tööjõu muutustele ei ole aastaga võrreldes muutunud. Hinnangute muutumatust ilmestab, et kui järgmisteks aastateks planeeritaksegi mõningate automatiseerimise tehnoloogiate kasutusele võtmist, siis seda vaid väikese hulga inimeste tarbeks, mis on iseloomulik ka senisele Eesti automatiseerimise trendile. Läti ja Leedu puhul on näha tippjuhtide hinnangutes 8% suurust tõusu, uskudes automatiseerumise toel suurel määral tööjõudu vähendamisesse. Käesoleva uuringu taustal hindab Lätis 15% tippjuhte automatiseerimise tõttu tööjõudu suurel määral vähendamise võimalusse, Leedus on vastav näitaja 18%. Võttes arvesse eestlaste entusiastlikuma erinevate tehnoloogiate kasutusele võtmise, on küsimusi tekitav, miks Läti ja Leedu tippjuhid, kelle arvates nende tehnoloogiate kasutuselevõtt on vähem tõenäoline, näevad selles oluliselt suuremat potentsiaali.

45 45 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Automatsiooni osas esineb suur ebakindlus ja teadmatus ka töötajate hulgas. PwC poolt läbi viidud ülemaailmne töötajate uuring näitas, et enam kui pooled töötajad (54%) arvasid, et nende amet saab automatiseerimisest suurel määral mõjutatud või kaob sootuks. 12 See paradoks, kus töötajad kardavad töökohtade kadumist, aga ettevõtted ei plaani suuremahulist automatiseerimist, iseloomustab suurepäraselt seda ebakindluse ja teadmatuse ajastut, kus maailm täna paikneb. Joonis 28: Eesti ettevõtjate hinnangud tarkvara robootika ja tööprotsesside automatiseerimise mõjust töötajate arvule. Eesti 2019 Eesti % 54% 54% Kui plaanid töötajate arvu vähendamist, siis kas on see seotud tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimisega (robotic process automation)? 50% 40% 36% 36% 30% 20% 46% Eesti tippjuhtidest plaanib töötajate arvu automatiseerimise teel vähendada 10% 0% Üldse mitte Mõningal määral 10% 10% Suurel määral

46 46 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Osa 1 Inimesed

47 47 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Ühiskondlikud muutused tekitavad hulganisti ebakindlust ka töötajate leidmisel, hoidmisel ja arendamisel. Ühelt poolt on Lääneriikides ühiskond vananev, mis tähendab, et juhul kui töökohtade arv jääb samaks või kasvab, muutub keeruliseks kompetentse tööjõu leidmine. Töötuse määr kvartalis Eestis oli rekordmadal 3.9%, Tallinnas 3.3%. 13 Teiselt poolt aga on töö iseloom digitaliseerumise revolutsiooni kontekstis muutunud. Seetõttu vajavad tööandjad töötajatelt teistsuguseid oskusi ja teadmisi. PwC poolt läbi viidud töötajate uuringus selgus, et enam kui ¾ töötajatest (77%) tunneb, et nad sooviks omandada uusi oskusi või hoopis ümber õppida, sest nende tänased oskused ei sobitu tööturu ootustega. 61% tippjuhtidest leiab, et värbamine on muutunud keerulisemaks

48 48 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Selle aasta uuringus osalenud Eesti tippjuhtidest ligi ⅔ leiab, et kompetentse tööjõu leidmine nende tegevussektoris on muutunud keerulisemaks aasta uuringus kurtsid tööjõu leidmise keerukust aga lausa 75% vastanutest aastal arvab kolmandik vastanutest (31%), et keerukus ei ole eelneva aastaga võrreldes muutunud, mis on 8% kõrgem osakaal kui aastal. Vähesel hulgal on ka tippjuhte, kes arvavad, et nende värbamine on muutunud lihtsamaks. Kui aasta uuringus moodustasid nad 4%, siis aastal oli vastav näitaja kõigest 1%. Joonis 29: Hinnangud tööjõu leidmise keerukusele. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud On muutunud keerulisemaks Ei ole muutunud 2020 Eesti 23% 31% 61% 75% Kas Sinu ettevõtte sektoris on värbamine muutunud lihtsamaks või keerulisemaks? On muutunud lihtsamaks 1% 4% Läti On muutunud keerulisemaks 63% 93% Ei ole muutunud On muutunud lihtsamaks 3% 3% 1% 34% Leedu On muutunud keerulisemaks 62% 86% Ei ole muutunud 10% 35% On muutunud lihtsamaks 3% 3%

49 49 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Kuivõrd Eesti tippjuhid hindavad oma ettevõtte loomulikku kasvu kui käibe kasvu peamist tegurit, peaks seda ilmestama ka mõningane ettevõtete suurenemine/laienemine, mis väljenduks töötajate kasvus. Viimasel neljal aastal on aga tippjuhtide hinnangud töötajate arvu kasvule olnud kahanevad aastal eeldasid töötajate arvu kasvu 58% tippjuhtidest, aastal oli vastav näitaja langenud 41% peale ning käesoleval aastal eeldab ettevõtte töötajate kasvu vaid 38% küsitluses osalenud tippjuhtidest. Seda on oluliselt vähem kui aastal. Joonis 30: Hinnangud töötajate arvu muutustes järgneva 12 kuu jooksul. Eesti tippjuhtide hinnangud. Kasvab Jääb samaks Kahaneb Mil määral muutub eeldatavalt Sinu ettevõtte töötajate arv eeloleva aasta jooksul? On veidi vastuoluline, et enamus tippjuhte näeb käibe kasvu tingituna loomulikust kasvust, uute teenuste ja toodete välja töötamisest ja käesolevate tegevuste laiendamises, sest kõik need tegevused on raskendatud, kui kollektiivi suurendamist ei planeerita. Teisalt on see ka paratamatu, kuna töötus on viimastel aastatel olnud pidevas languses ja värbamine on tippjuhtide jaoks üha keerulisem aasta III kvartalis oli Eesti töötuse määr viimaste aastate võrdluses kõige madalam, olles kõigest 3,9%. 15 Kuigi töötajaskonna laienemise osas on tippjuhid aasta aastalt muutunud pessimistlikumaks, näitab käesoleva aasta uuring varasemast suuremat juhtide hoiakut töötajate arvu mitte vähendada, pigem hoida samal tasemel. Kahaneva töötajate arvu hinnang on langenud 13%-lt (2019) 7%-le (2020) samas, kui tippjuhtide arv, kelle hinnangul töötajate arv jääb samaks, on kasvanud 46%-lt (2019) 55%-le (2020). See näitab teatavat ettevõtjate kindlustunnet majandusarengute osas. 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 41% 53% 58% 41% 38% 40% 49% 28% 33% 32% 46% 55% 19% 23% 12% 10% 13% 7%

50 50 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Baltimaade võrdluses on Eesti tippjuhid töötajate arvu kasvu osas kõige pessimistlikumalt meelestatud. Enam kui pooled (53%) Leedu tippjuhtidest arvab, et nende töötajate arv suureneb, Lätis ennustavad töötajate arvu kasvu 48% tippjuhtidest. Leedu on kõige vähem pessimistlik ka töötajate arvu vähenemise osas, vaid 6% tippjuhtidest eeldab, et nende töötajate arv kahaneb. Samas, kui Lätis on tervelt 15% tippjuhte, kes arvavad, et nende töötajate arv väheneb. Olukorra stabiilsusele panustab 41% Leedu ja 37% Läti tippjuhtidest. Joonis 31: Hinnangud töötajate arvu muutustes järgneva 12 kuu jooksul. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Eesti Läti Kasvab 38% Kasvab 48% Jääb samaks 55% Jääb samaks 37% Kahaneb 7% Kahaneb 15% Mil määral muutub eeldatavalt Sinu ettevõtte töötajate arv eeloleva aasta jooksul? Leedu Kasvab 53% Jääb samaks 41% Kahaneb 6% Väga madal töötuse määr ja suured raskused kompetentse tööjõu leidmisel parandavad töötajate läbirääkimispositsiooni ja tekitab olulist palgasurvet. Rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti keskmine reaalpalga kasv olnud viimastel aastatel kiire aastal kasvas keskmine reaalpalk koguni 4,8%. Käesolevast aastat alates peaks reaalpalga kasv hakkama aeglustuma ja jõudma aastal 3,4%-ni ning Joonis 32: Palgakasu prognoos Keskmise palga reaalkasv, % Keskmine palk, eurodes 4,0% ,8% ,4% ,9% 2,9% 2,8% prognooside kohaselt aastal 2,9%-ni. 16 Allikas: Rahandusministeerium

51 51 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Tippjuhtide hinnangul on ka enamus juhtudel järgmiseks aastaks palgatõus ette planeeritud. Peamiselt tõstetakse palkasid kolme mudeli kohaselt: 0-5%; 5-10% või vastavalt igaaastasele inflatsiooni määrale aastal näeb 42% tippjuhtidest ette kuni 5% palgatõusu, 37% näeb ette 5-10% suuruse palgatõusu ja 10% tippjuhtidest tõstab palkasid vastavalt inflatsioonimäärale. 7% tippjuhtidest ütleb ka, et neil pole palgatõusu ette nähtud ja 4% vastanutest planeerib 10-15% palgatõusu. Joonis 33: Hinnangud töötasude muutustes järgneva 12 kuu jooksul. Eesti 2019 ja 2020 aasta võrdlus. Eesti 2019 Eesti % 48% Kas plaanid järgmise 12 kuu jooksul oma ettevõttes palgatõusu? Viimase kahe aasta võrdluses paistab silma, 42% et äärmuslike lähenemistega (palka ei tõsta üldse või tõstetakse 10-15%) ettevõtete hulk on jäänud samaks. Lisaks iseloomustab kahe aasta võrdlus ka seda, et töötajate hoidmiseks eksisteerib tugevam palgasurve kui eelmisel aastal. Langenud on tippjuhtide arv, kes tõstavad palka 0-5% aastal oli selliseid tippjuhte 48% ja aastal 42%. Vähenenud on ka nende ettevõtete hulk, kes tõstsid palka vastavalt inflatsioonimäärale (12% aastal 2019 ja 10% aastal 2020). Selle võrra on aga kasvanud ettevõtete arv, kes plaanivad tõsta palka 5-10% (aastal % ja aastal %). 40% 30% 20% 10% 7% 7% 12% 10% 29% 37% 4% 4% 0% Palgatõusu ei ole ette nähtud Tõstame palkasid vastavalt iga-aastasele inflatsioonimäärale Tõstame palkasid 0-5% Tõstame palkasid 5-10% Tõstame palkasid 10-15%

52 52 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Planeeritavate palgatõusude osas on Eesti entusiastlikum kui meie Baltikumi naabrid. Leedus ei planeeri palgatõusu järgmiseks aastaks 12%, Lätis lausa 24% tippjuhtidest. Lätis ja Leedus planeeritakse palgatõuse vastavalt inflatsioonimäärale rohkem kui Eestis, vastavalt 16% Läti ja 15% Leedu tippjuhtidest. 0-5% suurust palgatõusu kavandavad 40% Läti ja 35% Leedu tippjuhtidest. 5-10% palgatõusu on oodata 15% Läti ja 35% Leedu tippjuhtide sõnul, samas kui 10-15% palgatõus ootab töötajaid vaid 5% Läti juhtide 3% Leedu juhtide sõnul. Joonis 34: Hinnangud töötasude muutustes järgneva 12 kuu jooksul. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Eesti Palgatõusu ei ole ette nähtud 7% Tõstame palkasid vastavalt iga-aastasele inflatsioonimäärale 10% Tõstame palkasid 0-5% 42% Tõstame palkasid 5-10% 37% Tõstame palkasid 10-15% 4% Läti Kas plaanid järgmise 12 kuu jooksul oma ettevõttes palgatõusu? 93% Eesti tippjuhtidest kavatseb eeloleval aastal palkasid tõsta Palgatõusu ei ole ette nähtud Tõstame palkasid vastavalt iga-aastasele inflatsioonimäärale Tõstame palkasid 0-5% Tõstame palkasid 5-10% Tõstame palkasid 10-15% 24% 16% 15% 5% 40% Leedu Palgatõusu ei ole ette nähtud Tõstame palkasid vastavalt iga-aastasele inflatsioonimäärale Tõstame palkasid 0-5% Tõstame palkasid 5-10% Tõstame palkasid 10-15% 3% 12% 15% 35% 35%

53 53 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Töötajate arendamine on kohati tööandjate jaoks riskantne tegevus, sest selleks tuleb teha kulutusi ja alati on oht, et nad võtavad need omandatud oskused ja lähevad nendega ettevõttest ära. Uuringud on aga näidanud, et töötajate hoidmiseks tuleb ettevõttel tagada töötajate pidev arendamine (upskilling), sest vaid nii võimaldatakse juba olemasoleval talendil end maksimaalselt teostada ja teha parima kvaliteediga tööd. 17 Oskuste väärtustamise ja seeläbi töötajate motiveerimise ja hoidmise jaoks on mitmeid praktikaid. Mitmekesisuse väärtustamist ja eri tausta ja oskuste koosluste ehitamist kasutavad Baltikumis kõige enam Eesti ja Leedu tippjuhid (mõlemad 53%), Lätis on see tegutsemise viis oluliselt vähem populaarne (21% tippjuhtidest). Töötajate kaasamist avatud aruteludesse tuleviku teemadel kasutavad kõige enam Leedu tippjuhid (63%) Eestis on vastav näitaja 46% ja Lätis 42%. Kolmas Baltikumi kõige populaarsem töötajate arendamise strateegia on vajalike oskuste arendamise kasvustrateegiate koostamine, mida kasutatakse kõige enam Leedus (53% tippjuhtidest), Eestis kasutavad seda metoodikat 43% vastanutest ja Lätis 32%. Joonis 35: Hinnangud töötajate oskuste tõhustamisel ettevõtte kasvustrateegia elluviimiseks. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Me väärtustame mitmekesisust ning tagame erinevate oskuste ja taustade koosluse Kaasame oma töötajaid avatud aruteludesse, mis käsitlevad tuleviku oskuste teemasid Oleme määratlenud vajalikud oskused oma kasvustrateegia arendamiseks Teeme oma oskuste täiendamise programmi raames koostööd väliste organisatsioonidega (nt akadeemiliste ja valitsusasutuste ning ameti- ja kutseliitudega) Mõõdame oma oskuste täiendamise programmi ärilisi tulemusi Meil on oskuste täiendamise programm, mis arendab nii pehmeid (nt loovus), STEM (teaduse, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika) kui ka digitaalseid oskusi (nt e-kaubandus ja AI) Me väärtustame mitmekesisust ning tagame erinevate oskuste ja taustade koosluse Kaasame oma töötajaid avatud aruteludesse, mis käsitlevad tuleviku oskuste teemasid Oleme määratlenud vajalikud oskused oma kasvustrateegia arendamiseks Teeme oma oskuste täiendamise programmi raames koostööd väliste organisatsioonidega (nt akadeemiliste ja valitsusasutuste ning ameti- ja kutseliitudega) Mõõdame oma oskuste täiendamise programmi ärilisi tulemusi Meil on oskuste täiendamise programm, mis arendab nii pehmeid (nt loovus), STEM (teaduse, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika) kui ka digitaalseid oskusi (nt e-kaubandus ja AI) Me väärtustame mitmekesisust ning tagame erinevate oskuste ja taustade koosluse Kaasame oma töötajaid avatud aruteludesse, mis käsitlevad tuleviku oskuste teemasid Oleme määratlenud vajalikud oskused oma kasvustrateegia arendamiseks Teeme oma oskuste täiendamise programmi raames koostööd väliste organisatsioonidega (nt akadeemiliste ja valitsusasutuste ning ameti- ja kutseliitudega) Mõõdame oma oskuste täiendamise programmi ärilisi tulemusi Meil on oskuste täiendamise programm, mis arendab nii pehmeid (nt loovus), STEM (teaduse, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika) kui ka digitaalseid oskusi (nt e-kaubandus ja AI) Kuidas hindad oma ettevõtte arengut töötajate oskuste tõhustamisel ettevõtte kasvustrateegia elluviimiseks? Eesti Läti Leedu 53% 46% 43% 31% 24% 24% 21% 42% 32% 33% 22% 28% 53% 62% 53% 56% 47% 47%

54 54 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Erinevatest lähenemistest hoolimata on töötajate motiveerimine ikka tippjuhtide jaoks väljakutseid valmistav. Eesti tippjuhtide jaoks on suurim väljakutse on töötajate motiveerimine oskuste täiendamise programmiks ning uute teadmiste ja oskuste rakendamiseks, seda toob välja 29% tippjuhte. Sama probleemiga on kõige sagedamini silmitsi ka Läti ja Leedu tippjuhid. Eesti tippjuhtide jaoks on olulisuselt järgmisteks probleemideks arendamist vajavate oskuste määratlemine ja saavutatud tulemuste ja arengute hindamine äriliste tulemuste kontekstis. Joonis 36: Väljakutsed, millega ettevõtjad töötajate oskuste programmi täiendamisel silmitsi seisavad. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Töötajate motiveerimine oskuste täiendamise programmiks ning uute teadmiste ja oskuste rakendamiseks Oskuste määratlemine, mida peaksime oma ettevõttes arendama Meie oskuste täiendamise programmi äriliste tulemuste (nt suurema tööjõu tootlikkuse) Oskuste täiendamise programmi läbinud töötajate hoidmine Ressursside (nt eelarve, inimesed, aeg) puudus vajaliku oskuste täiendamise programmi Võimalikud takistused igapäevase äritegevuse toimimises Töötajate raskused uute oskuste omandamisel Meie õppimis- ja arendusvaldkond pole efektiivne Sobivate koostööpartnerite leidmine oskuste täiendamise programmi teostamiseks Palun märgi kolm suurimat väljakutset, millega Sinu ettevõte oskuste täiendamise programmi (upskilling) teostamisel silmitsi seisab? Eesti 29% 13% 13% 12% 10% 9% 7% 3% 2% Läti Töötajate motiveerimine oskuste täiendamise programmiks ning uute teadmiste ja oskuste rakendamiseks Oskuste määratlemine, mida peaksime oma ettevõttes arendama Meie oskuste täiendamise programmi äriliste tulemuste (nt suurema tööjõu tootlikkuse) 7% 12% 32% Oskuste täiendamise programmi läbinud töötajate hoidmine 12% Ressursside (nt eelarve, inimesed, aeg) puudus vajaliku oskuste täiendamise programmi 12% Võimalikud takistused igapäevase äritegevuse toimimises 12% Töötajate raskused uute oskuste omandamisel 10% Meie õppimis- ja arendusvaldkond pole efektiivne 1% Sobivate koostööpartnerite leidmine oskuste täiendamise programmi teostamiseks 1% Leedu Töötajate motiveerimine oskuste täiendamise programmiks ning uute teadmiste ja oskuste rakendamiseks Oskuste määratlemine, mida peaksime oma ettevõttes arendama Meie oskuste täiendamise programmi äriliste tulemuste (nt suurema tööjõu tootlikkuse) Oskuste täiendamise programmi läbinud töötajate hoidmine 6% 8% 18% 26% Ressursside (nt eelarve, inimesed, aeg) puudus vajaliku oskuste täiendamise programmi 11% Võimalikud takistused igapäevase äritegevuse toimimises 5% Töötajate raskused uute oskuste omandamisel 7% Meie õppimis- ja arendusvaldkond pole efektiivne 6% Sobivate koostööpartnerite leidmine oskuste täiendamise programmi teostamiseks 11%

55 55 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Baltikumis kasutatakse talentide enda ettevõttes hoidmiseks ja nende püüdmiseks peamiselt sarnaseid meetodeid. Eestis leiab kõige enam rakendust põhjalike täiendus- ja ümberõppe võimaluste pakkumine, otse tööturult värbamine ja kolmandate isikute teenuste (allhangete) kasutamine. Kõige vähem kasutatakse Eestis tööjõu kaasamist välisriikidest ja värbamist otse koolipingist. Läti ja Leedu tippjuhid kasutavad kõige sagedamini otse tööturult värbamist, põhjalikku täiend- ja ümberõppe võimaluste pakkumist ja värbamist teistest tööstusharudest. Joonis 37: Väljakutsed, millega ettevõtjad töötajate värbamisel silmitsi seisavad. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Põhjalikud täiend- ja ümberõppe võimalused Värbamine tööturult Vajalike teenuste hankimine kolmandatelt isikutelt (allhanked) Eesti Mingil määral Suurel määral 25% Mil määral kasutab Sinu ettevõte allpool loetletud strateegiaid ja taktikaid, et hoida või juurde meelitada talente (värbamine)? 52% 39% 64% 47% 41% Läti Mingil määral Suurel määral Värbamine tööturult 36% 50% Põhjalikud täiend- ja ümberõppe võimalused 38% 42% Värbamine teistest tööstusharudest 27% 47% Leedu Mingil määral Suurel määral Värbamine tööturult 18% 74% Põhjalikud täiend- ja ümberõppe võimalused 35% 53% Värbamine teistest tööstusharudest 29% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

56 56 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Olemasoleva tööjõu hoidmiseks kasutatakse Baltikumis samuti võrdlemisi sarnaseid strateegiaid. Eestis on kõige populaarsem lähenemine motiveeriva, loomingulise keskkonna loomine või töökeskkonna kaasajastamine. Teise olulise tegevusena toovad tippjuhid välja töötajate tervise ja heaolu parendamise, mille nimel üritatakse tagada töötajatel töö- ja eraelu tasakaal. Lisaks on populaarne ka hüvitiste ja sooduspakettide parendamine. Joonis 38: Väljakutsed, millega ettevõtjad igapäevases personalitöös silmitsi seisavad. Eesti, Läti ja Leedu tippjuhtide hinnangud. Motiveeriva, loomingulise keskkonna loomine või töökeskkonna kaasajastamine (nt digitaalsete tööriistade juurutamine, koostööl põhineva füüsilise keskkonna loomine) Töötajate tervise ja heaolu parendamine (tööja eraelu tasakaal) Eesti Mingil määral Suurel määral 36% Mil määral kasutab Sinu ettevõte allpool loetletud strateegiaid ja taktikaid, et hoida või juurde meelitada talente (igapäevane personalitöö)? 61% 48% 46% Lätis on esimesel kohal töötajate tervis ja heaolu. Teise motivaatorina toovad Läti tippjuhid välja hüvitised ja soodustused ja kolmandale kohale langeb töökeskkond. Leedus on kaks kõige populaarsemat motivatsioonitegurit samad, mis Lätis, aga kolmas kõige olulisem motivaator on uute paindlike töövormide (nt mobiilne ja kaugtöö) rakendamine. Hüvitiste ja sooduspakettide parendamine Töötajate tervise ja heaolu parendamine (tööja eraelu tasakaal) Hüvitiste ja sooduspakettide parendamine Motiveeriva, loomingulise keskkonna loomine või töökeskkonna kaasajastamine (nt digitaalsete tööriistade juurutamine, koostööl põhineva füüsilise keskkonna loomine) Läti Mingil määral Suurel määral 31% 34% 39% 48% 45% 49% 51% 47% Leedu Mingil määral Suurel määral Töötajate tervise ja heaolu parendamine (tööja eraelu tasakaal) 47% 50% Hüvitiste ja sooduspakettide parendamine 38% 53% Uute paindlike töövormide (nt mobiilne ja kaugtöö) rakendamine 44% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

57 57 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring Viidatud kirjandus 1 OECD, Real GDP forecast oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm 2 IMF, World Economic Outlook, January Publications/WEO/Issues/2020/01/20/ weo-update-january Eesti Pank (2019) Rahapoliitika ja Majandus 2019(4) ee/publikatsioonid/rahapoliitika-jamajandus 4 Pramuk, J., China and US reach phase one trade deal that includes some tariff relief and agriculture purchases, CNBC, com/2019/12/13/china-says-it-hasagreed-to-us-trade-deal-text-indicatesnext-step-is-signing.html 5 The Economist, Global warming 101: The past, present and future of climate change, com/briefing/2019/09/21/the-pastpresent-and-future-of-climate-change 6 National Aeronautics and Space Administration (NASA), Scientific Consensus: Earth s Climate is Warming, 7 Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1.5 C, Summary for Policymakers, report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final. pdf 8 PwC, The Low Carbon Economy Index 2019, services/sustainability-climate-change/ insights/low-carbon-economy-index.html 9 World Economics Forum (2020) Global Risks Report org/global-risks-report-2020/shareableinfographics/ 10 Pilk tulevikku - millised maksu- ja aktsiisimuudatused meid aastal ees ootavad ee/ /pilk-tulevikku-millised- maksu-ja-aktsiisimuudatused-meid aastal-ees-ootavad 11 Frey, C.B., and Osborne, M.A., The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation, Oxford Martin School, University of Oxford, uk/downloads/academic/ The_Future_of_ Employment.pdf 12 PwC, New world. New skills, upskilling.html 13 Eesti Pank, Rahapoliitika ja Majandus 4/2019, ee/sites/eestipank.ee/files/publication/et/ RPU/2019/rpm_4_2019_est.pdf 14 PwC, New world. New skills, upskilling.html Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos Sethi, B., and Stubbings, C., Good work, strategy+business, Good-Work

58 58 PwC 23. iga-aastane globaalne tippjuhtide uuring

59 Uuring viidi läbi PwC globaalse tippjuhtide uuringu raames vahemikus detsember 2019 kuni jaanuar 2020 Eesti, Läti ja Leedu juhtivate ettevõtete tippjuhtide seas. tik tugines globaalsele uuringule, olles kohandatud Eesti, Läti ja Leedu oludele. Uuringus osales uuringus ligi 300 tippjuhti. 26% uuringus osalenud ettevõtete aasta käive jäi vahemikku miljonit eurot, ning 15% ettevõtete käive ületas 145 miljoni piiri. Tiit Raimla Ebbe Käo

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digiäri valdkonna juristid Paul Berwin Birwins Digital Brexit Mida see tähendab ühendkuningriigis toimuvale äritegevusele Mis juhtus? 23. juunil 2016 toimus Ühendkuningriigis referendum Euroopa Liidust

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius Arenevad turud alusvara \374levaade.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius Arenevad turud alusvara \374levaade.ppt) 28 4 Investeerimishoius Arenevad turud Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius ARENEVAD TURUD Müügiperiood 01.04.2008 28.04.2008 Hoiuperiood 29.04.2008 06.05.2011 Hoiuvaluuta

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 murepilved hõrenevad 6 Maailmamajandus Maailmamajanduse arengud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem